15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL"

Átírás

1 15 ÉVES A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Nagyon jeles évfordulót ünnepel a közigazgatási hivatal ebben az évben, hiszen 15 évvel ezelőtt, január 1-jén alakult meg a győri székhelyű 1. számú régió Köztársasági Megbízott Hivatala, melyhez Komárom-Esztergom, Vas és Győr-Moson-Sopron megye tartozott. A köztársasági megbízott dr. Horváth József címzetes államtitkár a köztársasági elnöktől nyerte el kinevezését. A 15 év több korszakra bontható, melyben egyik meghatározó időszak az közötti volt. A köztársasági megbízott alapfeladatai sokrétűek voltak: az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, első- és másodfokú hatósági ügyek intézése, az országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása, a védelmi bizottság működtetése, a közigazgatási szakemberek képzése, továbbképzése, a területi államigazgatási szervek tekintetében koordinációs jogkör. Ebben az időszakban 174 önkormányzat törvényességi ellenőrzését végeztük, mely kiterjedt a testületek működésének, döntéshozatalának ellenőrzésére, de nem tartozott még a feladatkörünkbe a testületek által meghozott munkáltatói döntések, továbbá az önkormányzatok gazdálkodása körében hozott határozatok, a bíróság vagy más szerv hatáskörébe tartozó döntések törvényességi ellenőrzése. A hatósági szakterületen másodfokú jogkörünkben elbíráltuk a jegyzők által hozott határozatok elleni fellebbezéseket a következő ügykörökben: építésigazgatás, helyi adó- és illeték, növényvédelemben a szőlőkivágás, ipar, kereskedelem, vízügy, környezetvédelem, gyámügy, szabálysértés, lakás- és helyiséggazdálkodás, a tartási szerződések jóváhagyása, birtokháborítási ügyek végrehajtása, tűzrendészet, oktatás területén a tanulói jogviszony, hadigondozás, szociális ügyek. Elláttuk a népesség-nyilvántartás és anyakönyv szakmai felügyeletét.

2 2 Elsőfokú hatáskörben jártak el a hatósági osztályok a köztársasági megbízott nevében: kisajátítási, örökbefogadási, bentlakásos szociális otthonok működésének engedélyezése, külföldi házasságkötési, ügyintéző kijelölési ügyekben, sürgősségi útlevek kiadásában. Külön említést érdemel még a helyi önkormányzatok által fenntartott bentlakásos szociális intézmények és egészségügyi gyermekotthonok működésére vonatkozó szakmai követelmények érvényesülésének ellenőrzése, amit kezdetben kormányrendelettel telepített feladatként, majd a szociális törvény hatályba lépésétől, január 1-jétől kezdődően a törvény felhatalmazása alapján láttunk el. E felsorolásból is jól látható, hogy a hőskor -ban telepített és ellátott feladatok teljes mértékben igazolták az általános hatáskörű területi államigazgatási szerv létjogosultságát. Egyértelmű az is, hogy a köztársasági megbízotti hivatalok feladatának egyik nagy részét a hatósági jogalkalmazói tevékenység, a másik nagy területét pedig az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése adta. E feladatkörök ugyanakkor egyáltalán nem volt könnyűek. A jogállamiság keretei ebben az időben alakultak ki, a jogalkotás állandó változásban volt, a nagy humánellátó rendszerek, így pl. a szociális ellátás intézményi és jogi keretei is ekkor formálódtak. Az önkormányzatok működése csak kezdeti szakaszában volt, a jegyzők szakmai segítése pedig szükségszerűnek mutatkozott. Ennek természetesen nem voltak intézményi formái, minden hivatal maga alakította egyrészt a jegyzőkkel való kapcsolattartás formáit, másrészt azokat a munkamódszereket, amelyekkel a saját sokrétű feladatait ellátta. A legtöbb köztársasági megbízott részéről elvárás volt az önkormányzatok szakmai munkájának segítése. Volt azonban olyan is, aki megtiltotta a jegyzők számára a segítségnyújtás bármely formáját. Nagyon újszerű feladat volt a humánpolitika területén a Ktv. alkalmazása, hiszen 1992-ben fogadta el a parlament ezt a törvényt, ami megteremtette a köztisztviselőkre vonatkozó egységes alkalmazási szabályokat és az állami továbbképzési feladatokat tól éppen a Ktv. rendelkezései alapján vette kezdetét a köztisztviselők és ügykezelők pályán maradásának feltételeként előírt alapvizsgáztatása, ami ben jelentett kiemelkedő nagyságrendű feladatot. A 15 év első négy éve minden tekintetben jelentős volt. Egy új hivatal létrehozása, a munkatársak és a helyes munkamódszerek kiválasztása, kapcsolatok építése elsősorban az önkormányzatokkal nagyon szép és ugyanakkor nehéz feladat volt. Az 1991-ben a hivatalhoz került munkatársak közül jelenleg is 11 fő dolgozik a közigazgatási hivatalban, közülük került ki a jelenlegi vezetők 60 %-a, ami a folyamatos és magas szintű szakmai munka garanciája.

3 3 A hivatal második nagy meghatározó korszaka Az önkormányzati törvény évi módosítása megszüntette az 1991-ben létrehozott köztársasági megbízotti intézményt, kimondva, hogy a köztársasági megbízott és hivatala jogutódai a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok. Megszűnt ugyanakkor az országgyűlési és önkormányzati választásokra vonatkozó feladatkörünk, melyet a megyei önkormányzat főjegyzőjéhez telepített a jogalkotó, míg a megyei védelmi bizottsági feladatok címzettje a megyei közgyűlés elnöke lett. A Kormány a területi államigazgatási szervek reformjának fő irányait az 1105/1995. (XI.1.) Korm. határozatban rögzítette. Úgy döntött, hogy a közigazgatási hivatalokra építve létre kell hozni a Kormány területi államigazgatási szerveit, ugyanakkor csökkenteni kell a különös hatáskörű államigazgatási szervek számát, és az új hatásköröket elsősorban a közigazgatási hivatalokhoz kell telepíteni. Ennek szellemében a már meglévő hatósági feladatok továbbvitele mellett egyre több hatáskör került a hivatalokhoz. Az új hatáskörök közül kiemelendő a külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése, a mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási utalványainak odaítélése, a külföldre kézbesítendő illetékfizetési meghagyások felülvizsgálata, regionálisan a bevándorlási ügyek intézése, a polgári szolgálat és fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése, az új építési törvényből adódó sokrétű építés-igazgatási tevékenység, a korlátozási kártalanítás megállapítása. E hatáskörök egy része a minisztériumok hatáskör csökkenésének eredménye volt. A hatáskörök gyarapodása a finanszírozási problémákat leszámítva egyértelműen pozitív, hiszen ez a hivatalok működőképességének és szakmai alkalmasságának egyik fontos bizonyítéka is. A hivatalok szinte majdnem minden ágazatból látnak el államigazgatási teendőket, amely magával hozta a komplex látásmódot, és pozitívan hatott a szakmai színvonalra is. Jelentős változást hozott az önkormányzati munkában, ezzel együtt a törvényességi ellenőrzésben is az Ötv évi módosítása. Az átfogó módosítás megszüntette azokat a jogszabályi ellentmondásokat, amelyeket az eltelt négy év gyakorlata felszínre hozott, ezzel egyidejűleg azonban jelentősen bővültek a törvényességi ellenőrzés alá tartozó önkormányzati döntések. Így például január 1-jétől a jogutód közigazgatási hivatal vezetőjének törvényességi ellenőrzési jogköre kiterjed azokra a képviselő-testület által meghozott munkáltatói döntésekre, amelyekben a munkavállaló javára történt jogszabálysértés, hasonlóképpen az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos testületi döntésekre. Újszerű feladatként megjelent a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése is.

4 július 1-jétől kormányhivatali szerepkört kapott a hivatal, tevékenysége kiegészült a területi államigazgatási szerveket érintő koordinációs, ellenőrzési, informatikai, továbbá képzési, továbbképzési feladatokkal, a megyei államigazgatási kollégium létrehozásával és működtetésével október 7-én megalakult a Megyei Államigazgatási Kollégium 17 területi államigazgatási szerv, valamint a hivatal igazgatási szervének és főosztályainak vezetői részvételével. Működésének módszereit közösen alakítottuk ki, hiszen az ilyen jellegű munkavégzésnek nem volt előzménye. A köztársasági megbízottnak volt ugyan a területi szervek koordinációjára vonatkozó jogköre, azonban ez csak kis részét fedte le annak, amit a jogszabály 1996-ban meghatározott, s nem kollégiumi formában történt a feladat-ellátás. Számunkra rendkívül fontos volt, hogy a megyében működő területi államigazgatási szervek vezetői jó szakmai kapcsolatot alakítsanak ki egymással, hiszen a megalakuláskor voltak olyan vezetők is, akik még nem ismerték egymást. A kollégium munkájában résztvevő szervek vezetőinek visszajelzése szerint a Kollégium ülései nagyban elősegítik tagjaik kapcsolattartását, egységes gondolkodását, ami a jogalkalmazás nehézségei közepette nagy előnyt jelent. A Kollégium időben reagál a változásokra, jelzi a várható módosulásokat, s ez lényegre törő, szakszerű tájékoztatással és jó szervezéssel párosul. A jogszabályi egyeztetések, jogértelmezések nagyban hozzájárulnak a megyében folyó hatósági munka egységes megvalósításához. Az önkormányzatokkal, jegyzőkkel történő kapcsolattartásban a hivatal direkt számítógépes összeköttetése és a szakmai tájékoztatók, valamint felhívások pártoló továbbítása ugyancsak gyors és hatékony segítség. A kollégium már 1997-ben kialakította a megyében az egységes ügyfélfogadási rendet a területi államigazgatási szerveknél, amit az 1113/2003. (XI.11.) Korm. határozat alapján felülvizsgáltunk és tovább egységesítettünk. Ez alapján július 1-jétől minden hétfőn, szerdán és csütörtökön 8-15 óráig fogadják a területi szervek az ügyfeleket, mely minimum időnek is tekinthető, hiszen ettől pozitív irányba több szerv eltér. Ettől az általános és kötelező a médiákban is többször közzétett félfogadási időtől eltérő ügyfélfogadási rend mindössze egy-két szerv esetében található, teljesen indokolt okokból. A közigazgatás korszerűsítésének eredményeként január 1-jétől a közigazgatási hivatalhoz került a fogyasztóvédelmi felügyelőség. Az állami fogyasztóvédelmi szervezet a mai formájában júliusában alakult. Létrehozták a megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségeket, melyek a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez tartoztak. A főfelügyelőség irányítását a mindenkori gazdasági tárca látta el. A főfelügyelőség főigazgatójának személye általában négyévente változott. A szervezeti felállásban január 1-jén következett be jelentős változás, amikor a megyei felügyelőségek szervezetileg a megyei közigazgatási hivatalokhoz kerültek, mint szakmailag önálló igazgatási szervek. A szakmai irányítást továbbra is a főfelügyelőség gyakorolta. Újabb szervezeti változás az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) megalakulásával következett be, ekkortól jelenleg is e minisztérium felügyelete alá tartozik a főfelügyelőség.

5 5 A felügyelőség 1991-ben 3 fővel alakult, majd még ebben az évben 4 fővel bővült. További létszámnövekedés 1992-ben történt, és 1995-re már 10 főre ami a jelenlegi létszám is gyarapodott. A feladat meghatározás módja lényegében nem változott, továbbra is éves munkaterv alapján dolgozik a szervezet, mindez központi és helyi kezdeményezésű témavizsgálatokból áll. Más volt a kezdeteknél a jogszabályi környezet. Tevékenységünk során alkalmazott fontosabb jogszabályok a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről szóló 95/1991. (VII. 23.) számú Korm. rendelet, a szabálysértésekről szóló évi I. törvény, a Belkereskedelemről szóló évi I. törvény. Ma már ezek a jogszabályok hatályukat vesztették. Más területeket ellenőriztünk a kezdeti időszakban. Az élelmiszer és vendéglátó egységek ellenőrzése mellett kiemelt terület volt a közterületi árusítás (un: KGST piacok) ellenőrzése, hamis márkajelzésű termékek, illegális jugoszláv szeszek forgalmazásának vizsgálata. Egyegy időszakban a felügyelőségen, rendőrkapitányságokon, önkormányzatoknál hegyekben állt a lefoglalt hamis márkajelzésű árú. Több száz liter égetett szesz került megsemmisítésre. Nagyszabású akciókat szerveztünk a másolt magnó- és videokazetták felderítésére, látványos megsemmisítésére. Akkor is volt paprikabotrány. Több száz kiló lefoglalt fűszerpaprikát szállítottunk a gyarmati ÁTI raktárba. Már a kezdeti időkben is fontosnak tartottuk a fogyasztók tájékoztatását. Idézet a Főigazgató egyik nyílt leveléből a fogyasztókhoz: Mielőtt fogná a pénztárcáját, hogy vásárolni menjen a bolhapiacnak nevezett vegyes piacra, kérjük gondolkodjon el egy kicsit. Megéri-e az alkalmi vétel, valóban jó vásárt csinál-e, ha ott vásárol? Nem volna célszerűbb, ha nagyáruházak vagy szaküzletek felé venné az útját? Az idő előrehaladtával változott a jogszabályi környezet, törvény született a fogyasztóvédelemről. A felügyelőség hatásköre folyamatosan bővült változatlan személyi feltételek mellett lehetőségünk lett fogyasztóvédelmi, minőségvédelmi, reklám-felügyeleti bírság kiszabására. A gazdaság résztvevői újabb és újabb feladatok elé állították a fogyasztóvédelmet. Folyamatos a küzdelem a fogyasztókat elárasztó tisztességtelen reklámok ellen. A külföldről beáramló rossz minőségű, balesetveszélyes termékek kiszűrésére az élelmiszerek és műszaki termékek vonatkozásában előtérbe került a piacfelügyelet. A felügyelőség munkatársai áldozatos, lelkiismeretes munkával igyekeztek megfelelni az adott időszakban jelentkező elvárásoknak, a vállalkozók és a fogyasztók kereszttüzének közepette. Reméljük, hogy majd eljön az az időszak is, amikor az állami fogyasztóvédelem elfoglalhatja a közigazgatásban az EU által megfogalmazott elvárásainak megfelelő helyét. A hivatal másik igazgatási szervének kialakulása összefüggött azzal, hogy az országgyűlés 1991-ben ratifikálta a gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezményt, amely kötelezettséget jelentett a gyermekvédelmi törvény elfogadására. Nagyon hosszú előkészület után 1997-ben került sor e törvény megalkotására, s ennek eredményeként a városi és megyei gyámhivatalok megalakulására. A megyei gyámhivatal november 1-jétől a hivatal igazgatási szerveként működik. Hatáskörébe került a korábban a hivatalvezetőhöz telepített gyámügyi hatáskör, ami számos új feladattal bővült.

6 6 A közigazgatási hivatal gyámhivatala által ellátott legfontosabb feladatok a következők: el kellett fogadtatni az önkormányzatokkal, hogy az adott településen élő családok gondjainak megoldását elsősorban ellátásokkal és szolgáltatásokkal helyben kell megoldani, felül kellett vizsgálni a korábban intézeti és állami nevelésben lévő gyermekek státuszát, és lehetőség szerint vissza kellett őket helyezni a családba, valamennyi személyes szolgáltatást nyújtó alap- és szakellátási intézményt és szolgáltatót működési engedéllyel kellett ellátni, minden városban létre kellett hozni szakképzett, gyakorlattal rendelkező ügyintézők alkalmazásával a városi gyámhivatalokat. A 15 év harmadik korszaka Ezt az időszakot is többnyire a faladat-és hatáskörbővülés jellemzi, de kevesebb szervezeti változással tól az új építési törvényből adódóan ellátjuk az építés-felügyeleti tevékenységet, valamint a korlátozási kártalanítás megállapítását január 1-jei hatállyal a hivatal feladatköre kiegészült a területi államigazgatási szervek, valamint a polgármesteri hivatalok és körjegyzőségek közszolgálati ellenőrzésével. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a vizsgálandó témaköröket és az ellenőrzés alá vont szervezeteket a Kormány évente kormányhatározatban állapította meg. Az ellenőrzések elsősorban a közszolgálati jogviszony létesítésével és az illetmény-megállapítással kapcsolatos szabályok betartására terjedtek ki. Ezen túl 1999-ben a pályázati eljárás és a jutalmazás, 2001-ben a közszolgálati jogviszony megszüntetés, 2002-ben a közszolgálati tárgyú önkormányzati rendeletek és az egységes közszolgálati szabályzatok elkészítése, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel, 2003-ban pedig a köztisztviselői érdekegyeztetés vizsgálatára került sor. Kiemelkedő volt a közszolgálati ellenőrzés szempontjából a év, amikor 98 ellenőrzés elvégzésére került sor től évekig elláttuk a magán- és egyházi bentlakásos szociális intézmények, valamint oktatási intézmények finanszírozását tól új feladatot jelentett a köztisztviselők közigazgatási szakvizsgáinak lebonyolítása is. A kezdetben csak a vezetők számára kötelező vizsga július 1-jei hatállyal a köztisztviselői előmenetel feltételeként előírt vizsgává alakult át. A legtöbb vizsgázó ben és 2002-ben volt ben megszűnt a regionálisan a három megyére kiterjedő illetékességgel ellátott bevándorlási hatáskörünk, ugyanakkor 2000-től a hivatal veszi nyilvántartásba a felelős műszaki vezetőket és műszaki ellenőröket.

7 től a törvényességi ellenőrzés mellett új feladatként jelent meg a megyei területfejlesztési tanács és a regionális fejlesztési tanács törvényességi felügyelete. Szintén új feladat volt 2000-től az újonnan megválasztott polgármesterek tekintetében a polgármesteri munkakör átadás-átvételében való közreműködés. (E feladat a választások évében különösen sok munkát jelent, tekintettel a 8 munkanapon belüli átadási kötelezettségre.) A feladatok bővülésével egyidejűleg az önkormányzatok száma is megemelkedett től, majd 2001-től egyrészt új községek, helyi önkormányzatok alakultak, másrészt Veszprém megyei települések csatlakoztak Győr-Moson-Sopron megyéhez. A képviselő-testületek hatáskörének bővülése, a helyi önkormányzatok számának emelkedése a megalkotott rendeletek és a meghozott határozatok számát is jelentősen növelte. A következő években további települések csatlakoztak a megyéhez, így a 2002 évi önkormányzati választásokat követően már 183 helyi önkormányzat és 41 kisebbségi önkormányzat törvényességi ellenőrzését láttuk el, 9-re nőtt a részönkormányzatok száma ben létrejött a közigazgatás továbbfejlesztésének eredményeként a körzetközponti igazgatás rendszere, s ezen belül az okmányirodák kialakítása. Ez a hivatalunknál is jelentkező feladatnövekedésben mutatkozik meg, hiszen egyrészt ellátjuk az okmányirodák szakmai felügyeletét, másrészt másodfokon járunk el a jegyző okmányirodai hatáskörében hozott elsőfokú döntései lakcím, vállalkozói igazolvány, közlekedésigazgatási ügykörökben benyújtott fellebbezésekben től vesszük nyilvántartásba a felelős műszaki vezetőket és műszaki ellenőröket től adjuk ki mind a mai napig is a magyar igazolványokat, hozzátartozói-, diák- és pedagógus igazolványokat, valamint oktatói kártyákat és látjuk el érvényesítésüket. A területfejlesztési törvény 2004 évi módosításával a törvényességi ellenőrzési feladatok kibővültek a többcélú kistérségi társulások ellenőrzésével, valamint a törvényességi felügyeleti jogkör is tovább bővült a kistérségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével. A többcélú kistérségi társulások megalakulásában jelentős szerep hárult ránk. Személyes közreműködésünknek is köszönhető, hogy mind a hét kistérségben megalakult a többcélú kistérségi társulás. Valamennyi hatósági területen nemcsak jogszabályi, hanem szemléletváltozást is igényelt a november 1-jétől hatályba lépett közigazgatási eljárási törvény. A szervezett képzés, továbbképzés feltételei 1999-től teremtődtek meg. Ettől kezdődően állt rendelkezésre e célra központi célelőirányzat, s két kormányhatározat rögzítette a középtávú képzési elvárásokat. Az 1999-ben kezdődött első középtávú tervidőszakban kiemelt feladat volt a köztisztviselők Uniós csatlakozásra történő felkészítése, amely az EU-ról való általános alapismeretek elsajátítását követelte meg a megye összes közigazgatásban dolgozó szakemberétől. A másik elvárás az informatikai ismeretek gyakorlati szintű alkalmazása, míg a harmadik fő terület a nyelvi ismeretek megszerzése, vagy továbbfejlesztése volt.

8 8 A második középtávú tervidőszakban pedig ami a közti időszakra terjed ki a főbb célok a nyelvi és informatikai képzések folytatásán túl az EU-s jogharmonizációhoz kapcsolódóan a helyi jogalkotás színvonalának emelésére, a pályázati technikák elsajátítására irányultak, s megkezdődött a vezetőképzés nyarán kikerült a hivatal állományából a Pártfogói Osztály, 2005-ben pedig a megyei gyámhivatal hatáskörbővülés miatt megyei szociális és gyámhivatallá alakult át. Visszatekintve a kezdetekre megállapítható, hogy a gyermekvédelem nagy utat tett meg. Minden településen működik évről évre jobb színvonalon az alapellátás, a nappali ellátás és szükség esetén megoldott a gyermekek és családok átmeneti gondozása is. A szakellátás intézményei átalakultak, a gyermekotthonokban és a lakásotthonokban biztosított a jó színvonalú, teljes körű ellátás, valamint a tervezett és egyénre meghatározott gondozás, nevelés. A gyermekvédelem szempontjából értékelve az elmúlt 15 évet elmondható: alapvető szemléletváltozás történt ezen a területen. Ma már minden önkormányzat, jegyző, gyámhivatal, alap-és szakellátási intézmény alapelve, hogy csak a családok teljes körű támogatásával érhető el az elvárt eredmény től, a ROP program beindulása korábban soha nem látott lehetőségeket teremtett és teremt december 31-ig is a köztisztviselők képzésére, továbbképzésére ben nagy jelentőségű, új feladatot kapott a hivatal. A TÁKISZ felügyeleti szerve a Belügyminisztérium helyett a Pénzügyminisztérium lett és ezzel együtt a népességnyilvántartással, választással és okmányirodák támogatásával összefüggő informatikai feladatok a hivatalhoz kerületek. A feladattal együtt az e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát is biztosította a Belügyminisztérium. Erre az infrastruktúrára alapozva a választások, népszavazások során a megye 180 ezer választópolgára és 179 települése részére kerül kinyomtatásra minden választási ciklusban egyre korszerűbb eszközökkel a névjegyzék és az értesítő. A Belügyminisztérium által üzemeltetett okmányirodai hálózat amelynek megyei központja a hivatalban található egyben lehetővé teszi a hivatal minden munkatársának azt, hogy elérje az internetet, valamint postafiókot is biztosít. A hivatal létszámának alakulása 1991-ben a létszámunk 47 fő volt. A köztársasági megbízotti intézmény megszűnése miatti létszámcsökkentés következtében január 1-jén 36-an maradtunk. A folyamatos feladatnövekedést ugyan arányosan nem követte soha a létszám bővülése, de 1997 második felében kormányhatározattal megerősítették a hivatalokat, s létszámnövekedést jelentett a két igazgatási szerv hivatalunkhoz kerülése is. Mindezek eredményeként 2005-ben 76 fő látta el a hivatal sokrétű feladatot. A gazdasági helyzetünk romlása következtében 5 fő leépítése miatt jelenleg 71-en dolgozunk a hivatalban. A hivatal technikai fejlődése 2006-ban visszatekintve a hőskor -ra, megmosolyogtató az akkori informatikai ellátottságunk évben beszereztünk néhány, akkor korszerűnek tartott számítógépet, és kialakításra került a helyi hálózat. A következő években nem nyílt lehetőség további fejlesztésekre.

9 9 A közigazgatási hivatal megalakulásától, 1995-től kezdve az volt a célunk, hogy a rendelkezésre álló felhalmozási keretből elsősorban számítógépeket vásároljunk. Az anyagi lehetőségeknek megfelelően minden évben beszerzésre került több új számítógép, 2003-ban pedig elértük, hogy már minden munkatárs rendelkezett számítógéppel, de ezek jelentős része időközben elavult ben az okmányirodákban végrehajtott amortizációs csere során felszabaduló számítógépekből a hivatal is kapott, amivel sikerült elérni, hogy ma már minden munkatárs a munkájához elfogadható teljesítményű számítógépen dolgozik. A technikai fejlődés megkövetelte a gépek mindennapi használatát is. Ennek érdekében ban minden vezető felhasználói szintű számítógép-kezelői képesítést és ECDL jogosítványt szerzett, hogy példát mutasson munkatársainak. Ez olyan ösztönzőleg hatott a többi munkatársra, hogy jelenleg a hivatal dolgozóinak 76 %-a rendelkezik ezzel a tudással és a gyakorlatban minden nap hasznosítja. Ez a fejlődés a kapcsolatainkban is ösztönzést jelentett. A megye közigazgatását bemutató, egyúttal információt adó és fórumként is működő honlapunkat már 2002-ben közösen alakítottuk ki. A Ket. és az elektronikus információszabadságról szóló törvény számos új követelményt támasztott, ezért több kollégiumi ülésen tárgyaltuk a honlap tartalmi átalakítását, amelyhez a hivatalunk nagyfokú segítséget nyújtott, különösen a Ket. szerinti hatósági ügyek ügyleírásához szükséges minták tekintetében. A honlap Fórum része pedig a Ket. értelmezésére vonatkozó interaktív kapcsolatot biztosít. A jogalkalmazást segítő, a hatóságok által jogszabály alapján vezetett nyilvántartások jegyzékét a területi szervek hatékony közreműködésével állítottuk össze. A honlap folyamatos fejlesztésével azt szeretnénk elősegíteni, hogy minden szervre vonatkozóan széleskörű információval rendelkezzenek a weboldalt megtekintők. A fenti törekvéseink eredményeként szeptemberére valamennyi polgármesteri hivatal és körjegyzőség biztosította az Internet hozzáférést, mára pedig már levelezéseink 90 %-a csak ben történik. Ugyanez mondható el a Megyei Államigazgatási Kollégium résztvevőivel való kapcsolattartásunkra is. Összegezve a 15 évet, elmondható, hogy a köztársasági megbízott intézménye és annak jogutódja, a közigazgatási hivatal magas színvonalon alkalmas bármilyen feladat ellátására a folyamatos jogszabályi- és szervezeti keretek változása ellenére is. Képes a kormányhatározatokban megfogalmazott célok megvalósítására is, amelyek a minisztériumok jogkörei egy részének közigazgatási hivatalokhoz való telepítéséből adódtak. Megfelel annak az elvárásnak, hogy a közigazgatási hivatal jelentős szerepet töltsön be a köztisztviselők magas színvonalú képzésében.

A járási hivatalok működése megyénkben

A járási hivatalok működése megyénkben Előterjesztés a Vas Megyei Közgyűlés 2015. december 11-i ülésére A járási hivatalok működése megyénkben I. A járási hivatalok kialakítása A magyar Országgyűlés a járások kialakításáról, valamint egyes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.

Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola. Jókai Mór Német Nemzetiségi Általános Iskola H-1125 Budapest, Diana u. 4. Tel: (36-1) 395-8167 Fax: (36-1) 275-4009 e-mail: jokai@jokaiiskola.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÚSZÉVES A BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A SZÖVETSÉG ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE 20 ÉV TÜKRÉBEN A Szövetség érdekvédelmi tevékenysége 20 év tükrében A BEOSZ már megalakulásának pillanatában, 1990.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2012. február PREAMBULUM

Részletesebben

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése ( interjú és dokumentum elemzés) Készítette: Dr. Csúth Sándor A kutatás témavezetője: Dr. Winkler György A kutatás a Magyar Közigazgatási Intézet

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE A 2009-2014. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei. Államigazgatási Kollégium. 2012. szeptember 26-i üléséről CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről EMLÉKEZTETŐ a Csongrád Megyei Államigazgatási Kollégium 2012. szeptember 26-i üléséről

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető

Szervezeti és Működési. Szabályzat. Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Hollendusné Bíró Anett óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1. Az SZMSZ célja...5 2. Az SZMSZ jogszabályi alapja...5 3. Az SZMSZ személyi, tárgyi

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat

Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat 214 gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM, 2011 Tízéves az óvári mintagazdasági hálózat VÉR ANDRÁS TENK ANTAL CSER JÁNOS Kulcsszavak: mintagazdasági hálózat, együttműködési formák, továbbfejlesztési lehetőségek.

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA

APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA Az AVKF Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.4. sz. melléklete 2013.november Oldal: 1 / 17 TARTALOM PREAMBULUM ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról

Beszámoló. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése. 2011. május 25-i ülésére. a kamara 2010. évben végzett munkájáról Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlése 2011. május 25-i ülésére a kamara 2010. évben végzett munkájáról Előterjesztő: Dr. Sziráki András elnök 2 Tisztelt Küldöttgyűlés!

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Iktatószám: /2014. Ellenőrzés száma: 1/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZET/ SZERVEZETI EGYSÉG: Külső szakértő AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: Az óvoda működésének átfogó

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben

Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Gyakorlati szintvizsgák tapasztalatai a 2006/2007-es tanévben Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Szintvizsgák megszervezésének előkészítése... 7 Szervezési feladatok... 7 Szakképző intézmények hozzáállása...

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Elfogadta: Véleményezte: Tóth József, intézményvezető az intézmény

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER /2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2010. évi működéséről készített beszámolójáról 2011. április

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. A Kúria feladatai...5 1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai...6

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben