Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet évi el irányzatairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól"

Átírás

1 Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet évi el irányzatairól Budapest, október hó

2 A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett személyi jövedelemadó, továbbá az EU-s források társfinanszírozása valamint az Európai Unióból érkez támogatások együttesen határozzák meg évben a helyi önkormányzatok közel milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett SZJA, továbbá az EU-s források és azok társfinanszírozása 1 616,9 milliárd forinttal járulnak hozzá. A évi javaslat és a évi bázis el irányzat közötti különbséget az alábbi táblázat mutatja be. (A bázis el irányzat a pedagógusok szeptemberi kötelez óraszám-emelés hatásának szintrehozása miatt csökkentett évi országgy lési el irányzat.) A helyi önkormányzatok évi támogatása (központi költségvetési támogatások, SZJA és EU-s források együtt) Ebb l millió Ft M ködés Fejlesztés évi költségvetési támogatási el irányzat , , ,0 2. Pedagógusok létszámcsökkentése miatti szintrehozás (báziskorrekció) , ,0 3. A 2. tétel TB-je (32%) , , évi költségvetési támogatás bázis el irányzata (1+2+3) , , ,0 5. EU támogatás , ,0 6. EU társfinanszírozás és fejezeti támogatások , , évi költségvetési és EU támogatások összesen (4+5+6) , , ,0 8. ebb l: metró , , évi költségvetési és EU támogatások metró nélkül (7-8) , , ,0 10. T zoltó kötelez óraszámcsökkentés 2 270, ,0 11. Szociális alapszolgáltatás b vítése 6 051, ,0 12. Nyári gyermekétkeztetés 1 200, ,0 13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (104,9%) 7 900, ,0 14. Címzett és céltámogatások csökkentése (pénzforgalmi szemléletben) , ,0 15. EU Öner Alap növelése 5 500, ,0 16. Átcsoportosítás a Derogációs Alapra -500,0-500,0 2

3 17. "Közös" iskolák, új körjegyz ségek tárgyi feltételeinek javítása, közösségi busz beszerzése 3 500, ,0 18. Bp-i 4-es metró beruházás EU-s körbe kerülése , , tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatt keletkezett károk enyhítése 1 100, ,0 20. Közoktatási törvény 2007 nyári módosítása miatti többlet 3 500, ,0 21. Belterületi vízrendezési célok támogatása (egyszeri) , ,0 22. Eneriaadó-emelés ellentételezése 560,0 560,0 23. Kisebbségi önkormányzatok támogatásának növelése 200,0 200,0 24. Gyermekétkeztetés térítési díjmentességben részesül k körének b vülése 400,0 400, évi költségvetési támogatási irányszám ( ) , , ,0 26. EU támogatás , ,0 27. EU társfinanszírozás és fejezeti támogatások , , évi költségvetési és EU támogatások összesen ( ) , , ,0 29. ebb l: metró , , évi költségvetési és EU támogatások metró nélkül (28-29) , , ,0 31. Költségvetési és EU támogatások változása (28/7)(%) 102,8* 101,9* 105,1 32. Költségvetési és EU támogatások metró nélküli változása(30/9)(%) 102,6 101,9 104,8 *A közszféra bérmegállapodásából származó, mintegy 40 milliárd forint, 2,5%-ponttal növeli a évi forrásokat. (a m ködési forrásokat 3,5%-ponttal) 105,3 105,4 105,1 A helyi önkormányzatok évi központi költségvetési kapcsolatokból és az EU-ból származó forrásainak növekménye a 4-es metró támogatásával együtt 2,8%, a 4-es metró támogatása és EU-s források nélkül 2,6%. Az érdekegyeztet tárgyalások eredményeként megvalósuló (mintegy 40 milliárd forint) bérfejlesztés forrásának céltartalékból történ átcsoportosításával a támogatások további b vülése 2,5%-pont. Így a helyi önkormányzatok évi támogatása reálérték felett, 5,3%- kal n. Ennél valamivel nagyobb 5,4% a b vülés a m ködési célú támogatásoknál. Az EU-s és kapcsolódó központi társfinanszírozási források együttesen 27%-kal haladják meg az el z évi el irányzatot. A hagyományos költségvetési kapcsolatokból származó források a bázis el irányzathoz viszonyítva 1,8%-kal kevesebbek. 3

4 E évi központi költségvetési kapcsolatok alakulását az alábbi táblázat mutatja be. A központi költségvetési kapcsolatokból származó források f bb csoportonkénti alakulása millió Ft Megnevezés évi országgy lési el irányzat évi bázis el irányzat évi javaslat Változás 2008/2008 bázis összegben Állami támogatások és hozzájárulások , , , ,0 90,6% Normatív állami támogatások és hozzájárulások , , , ,1 94,0% Központosított m ködési támogatások , , , ,1 102,7% Fejlesztési támogatások , , , ,0 73,6% Átengedett személyi jövedelemadó ,0 40% ,0 40% ,0 40% ,0 110,1% Lakhelyen maradó SZJA ,2 8% ,2 8% ,0 8% ,8 110,1% Normatívan elosztott SZJA ,8 32% ,8 32% ,0 32% ,2 110,1% települések SZJA kiegészítése , , ,6 643,3 100,6% megyék SZJA részesedése , , ,7 156,3 101,3% egyéb , , , ,6 114,0% Állami támogatások és SZJA együtt , , , ,0 98,2% %-ban Normatív tám.+normatív SZJA , , , ,1 101,0% A metrótámogatás közel 50 milliárd forinttal EU-s körbe kerülése, a címzett támogatások szintén odaorientálása, néhány új tétel megjelenése egyenlegében 45,8 milliárd forinttal kíméli a fejlesztési célú központi költségvetési támogatásokat. Az önkormányzatok támogatása és az átengedett személyi jövedelemadója együttesen a m ködési többletfeladatokhoz kapcsolódóan 22,1 milliárd forinttal n. Az átengedett személyi jövedelemadó 2008-ra 10,1 %-kal (52,1 milliárd forinttal) n a évi el irányzathoz viszonyítva. (Az összeg a parlamenti szakaszban pontosul, az APEH adatszolgáltatását követ en.) A évi adóbevallások lakóhely szerint kimutatott személyi jövedelemadójából változatlanul 40% illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat. 32 % normatívan elosztva és 8% lakhelyen hagyva. A normatív állami hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott személyi jövedelemadó együttesen 9,2 milliárd forinttal, 1%-kal n. A 40 milliárd forint pótlólagos bérfejlesztési támogatás e m ködési központi források növekményét emeli tovább 5,4%-ra. Ezt f bb tételenként és ágazatonként összesítve az alábbi táblázat mutatja be. 4

5 A központi költségvetési kapcsolatokból származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és a normatívan elosztott SZJA alakulása millió forint Megnevezés évi országgy lési el irányzat évi bázis el irányzat évi javaslat Változás (2008/2008 bázis) %-ban Összegben Települési önkormányzatok feladatai , , ,1 102,7 555,7 Körzeti igazgatás , , ,2 100,9 102,9 Körjegyz ség m ködése 5 424, , ,0 103,6 194,2 Megyei, f városi önkormányzatok feladatai 1 526, , ,4 99,8-2,4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 141, , ,0 100,7 7,7 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 268,4 268,4 171,3 63,8-97,1 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzd települési önkormányzatok feladatai 5 520, , ,1 99,9-7,9 Üdül helyi feladatok 8 138, , ,6 101,9 154,8 Települések SZJA kiegészítése , , ,6 100,6 643,3 Megyei önkormányzatok SZJA részesedése , , ,7 101,3 156,3 Globális támogatások összesen: , , ,0 101, ,5 Kistérségek normatív támogatása , , ,0 101,6 300,0 Oktatási normatívák (kötöttel együtt) , , ,5 100, ,0 Pénzbeli szociális juttatások , , ,6 110, ,8 Lakáshoz jutás feladatai , ,9 0,0 0, ,9 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás és szociális intézményi feladatok , , ,8 106, ,7 Területi gyermekvédelmi szakszolgálat m ködtetése 1 352, , ,7 100,0 0,0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , , ,0 104, ,3 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása , , ,7 99,7-46,3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 331,4 331,4 335,9 101,4 4,5 Szociális normatívák összesen , , ,7 100, ,1 Települési közm vel dési és közgy jteményi feladatok , , ,0 99,8-18,5 Megyei/f városi közm vel dési és közgy jteményi feladatok 5 651, , ,3 100,3 18,0 5

6 Közm vel dési normatívák összesen , , ,3 100,0-0,5 Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása , , ,1 106, ,0 Mindösszesen , , ,6 101,0* 9 181,1 *A bérnövekedés pótlólagos forrását is figyelembe véve a növekmény 5,1%. A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési támogatása A személyi jövedelemadó és az ipar zési adóbevétel együttes növekedése révén er söd jövedelem-differenciálódás tompítására 2008-ban a normatívan elosztott személyi jövedelemadóból 107,1 milliárd forint szolgál, ami 0,6%-kal haladja meg a évi el irányzatot. A jövedelemkülönbség mérséklési támogatás alapelve és mechanizmusa változatlan marad. Az ipar zési adóer képesség alapja továbbra is az adóel leget meghatározó adóalap, melynek számítási módja a évi tapasztalatok alapján finomításra kerül: A évi adóel leget megalapozó adóalap meghatározása a évr l szóló bevallások alapján történik. Amennyiben e bevallás hiányzik, - ugyanúgy mint 2007-ben az utolsó bevallásban szerepl adóalap kerül figyelembevételre, a költségvetési törvényben meghatározott kivételekkel. Ezen adóalapot 2008-tól korrigálja az önkormányzatok szerz désben rögzített adóbevétel megosztásának arányában az olyan vállalkozás adóalapja, amely az önkormányzatok együttm ködése révén telepedett le az egyik önkormányzat területén. Ezen szabályra azért volt szükség, hogy ha egy több önkormányzat segítésével letelepült vállalkozás által fizetett ipar zési adót az önkormányzatok szerz dés alapján megosztják egymás között, ezen megosztási arány az adóer képesség számításban is figyelembevételre kerüljön. A keresetek alakulása A közszféra így a helyi önkormányzatok bérpolitikai mozgásterét továbbra is a konvergencia program feltételrendszere alakítja. Cél, hogy a keresetek meg rizzék évi reálértéküket. Erre a következ eszközök állnak rendelkezésre: a személyi jövedelemadó rendszerében az adójóváírás konstrukciójának módosítása, különösen a közepes keresettel rendelkez k esetében eredményez differenciált mérték keresetemelkedést, az országos minimálbérnek és a garantált bérminimumoknak a évi növekedése az alacsonyabb kereseti kategóriákban emeli a jövedelmeket, a közszféra bérrendszereiben meghatározott soros el menetelek hatása jöv re is érvényesül. Az országos közszolgálati érdekegyeztetés fórumrendszerében véglegez dik a jöv bérpolitika pontos mértéke és konstrukciója. évi A szakszervezetekkel tavaszán kötött megállapodás alapján kialakult szabályozás szerint került sor januárjában a év után járó 13. havi illetménnyel való elszámolásra. Ez az érintettek részére átlag 2 heti illetmény kifizetését jelenti. A év 6

7 alapján járó 13. havi illetmény kifizetése pedig egész évben folyamatosan, havi részletekben történik. A jöv évi bérintézkedések forrásául a költségvetési törvényjavaslat külön céltartalékot határoz meg. 4., 7., 8. címek A helyi önkormányzatok m ködési célú hozzájárulásai és támogatásai A f bb ágazatok szabályozási sajátosságai Az összefoglaló táblázat szemlélteti az ágazati ellátórendszerek m ködési támogatásának együttes alakulását, nemcsak a normatív hozzájárulások, támogatások, hanem a központosított el irányzatok figyelembevételével is. A központi költségvetési bevételek kapcsolódása a f bb ágazatok m ködési kiadásaihoz Megnevezés M ködés (folyó) "Globális" évi országgy lési el irányzat évi bázis el irányzat évi javaslat millió forint Változás (2008/2008 bázis) %-ban Összegben Lakóhelyben maradó SZJA , , ,0 110,1% ,8 Normatív támogatások , , ,0 101,0% 1 707,5 Központosított el irányzat , , ,9 100,4% 220,0 M ködésképesség meg rzése kiegészít támogatása , , ,0 100,0% 0,0 Kistérségi feladatellátás ösztönzése 5 492, , ,8 100,0% 0,0 "Globális" támogatások összesen , , ,7 103,6% ,3 Közoktatás 0,0 Normatív hozzájárulások (kötött támogatásokkal együtt) , , ,5 100,7% 3 050,0 Központosított el irányzat , , ,0 107,6% 850,0 Kistérségi feladatellátás ösztönzése 9 176, , ,2 100,0% 0,0 Közoktatási támogatások összesen , , ,7 100,8% 3 900,0 Szociális ellátás 0,0 Normatív hozzájárulások , , ,7 100,8% 2 124,1 Központosított el irányzat 250,9 250, ,0 558,0% 1 149,1 Kistérségi feladatellátás ösztönzése 3 831, , ,0 107,8% 300,0 Szociális támogatások összesen , , ,7 101,3% 3 573,2 Kultúra 0,0 Normatív hozzájárulások , , ,3 100,0% -0,5 7

8 Központosított el irányzat 1 720, , ,0 100,0% 0,0 Színházi támogatás , , ,0 100,0% 0,0 Kistérségi feladatellátás ösztönzése 800,0 800,0 800,0 100,0% 0,0 Kulturális támogatások összesen , , ,3 100,0% -0,5 T zvédelem 0,0 Normatív hozzájárulások , , ,1 106,0% 2 000,0 Központosított el irányzat 1 930, , ,0 114,0% 270,0 T zvédelem támogatása összesen , , ,1 106,4% 2 270,0 M ködés (folyó) összesen , , ,5 101,9%* ,0 Fejlesztés 0,0 Címzett és céltámogatások , , ,0 92,2% ,0 Központosított el irányzat , , ,0 130,4% 9 600,0 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása , , ,0 100,0% 0,0 Vis maior tartalék 360,0 360,0 360,0 100,0% 0,0 Budapest 4-es metróvonal els szakasza építésének támogatása , , ,0 24,7% ,0 A leghátrányosabb helyzet kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800, , ,0 100,0% 0,0 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 1 500, ,0 0,0 0,0% ,0 Fejlesztési célú támogatások együtt , , ,0 73,6% ,0 Központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen , , ,5 98,2%** ,0 * A bérnövekedés pótlólagos forrását is figyelembe véve a növekmény 5,4%. ** A bérnövekedés pótlólagos forrását is figyelembe véve a növekmény 1,2 %. Közoktatás A közoktatási célú hozzájárulások, támogatások f összege a 459,1 milliárd forint évi bázis el irányzatról 463,0 milliárd forintra, 0,8 %-kal n. A változásokat a következ táblázat szemlélteti: A helyi önkormányzatok közoktatási feladataihoz kapcsolódó állami támogatás évi el irányzatának alakulása millió forint évi országgy lési el irányzat ,5 Többcélú kistérségi társulások támogatása 9 176,2 Összesen , szeptember 1-jei pedagógus kötelez óraszám emeléssel össze ,0 függ létszámcsökkenés évi szintrehozása (TB-vel) évi bázis el irányzat kistérségi támogatás nélkül ,5 8

9 2008. évi bázis el irányzat kistérségi támogatással együtt ,7 Közoktatási törvény évi, nyári módosításával várható 3 500,0 többletigény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ,0 évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez hozzájárulás január 1-jét l évi javaslat kistérségi támogatás nélkül ,5 Többcélú kistérségi társulások támogatása 9 176, évi javaslat kistérségi támogatással együtt ,7 változás a évi bázis el irányzathoz kistérségi oktatási támogatás nélkül (millió forintban): 3 900,0 (%-ban): 100,9 kistérségi oktatási célú támogatással együtt: (millió forintban): (%-ban): 3 900,0 100,8 A évi, júliusi közoktatási törvény-módosítás alapján szeptember 1-jét l hatályba lép heti kötelez pedagógus óraszám 2 órával való megemelésének 2008-ra áthúzódó hatásával számolni kell. Ezt figyelembe véve a növekmény közel 1%. A közoktatási törvény évi, nyári módosítása várhatóan 3,5 milliárd forint többlettámogatási igénnyel jár (pl. sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók körének szabályozása, óvodai felvétel kötelez biztosítása). A Legyen jobb a gyermekeknek program keretében a gyermekvédelmi kedvezményben részesül k eddig a bölcs dés, óvodás és 1-4. évfolyamos általános iskolásokra kiterjed - ingyenes étkeztetése az 5. évfolyamos tanulóknál is megvalósul. A fenntartók térítésidíjbevétel kiesésének ellensúlyozásához új (400 millió forint) kiegészít hozzájárulás épül a közoktatási célú finanszírozási rendszerbe. Felmen rendszerben tovább b vül az Arany János Tehetséggondozó és Kollégiumi programokban résztvev középiskolások száma, továbbá új, Arany János Szakiskolai Program is indul. Kiteljesül a 2006/2007. tanévt l a szakközépiskolákban, szakiskolákban bevezetett gyakorlati oktatás a 10. évfolyamosok belépésével. A rendszerben közel 54 ezer tanuló iskolai gyakorlati oktatása valósul meg. A nyelvi el készít évfolyamok kötelez szervezése a középiskolákban az angol nyelv tanulásához való tanulói jog deklarálásával egyidej leg a 2010/2011. tanévt l lép hatályba. Addig a fenntartók döntését l függ, de folyamatos növekedéssel lehet számolni. (Ez mind a bemeneti ( 0-ik ), mind a kimeneti (5. évfolyamra kitolódó oktatásban részvev ) létszám folyamatos növekedését jelenti. A felmen rendszerben b vül feladatokhoz a gyermek, tanuló létszámcsökkenésb l - más hozzájárulási jogcímeken - felszabaduló el irányzatok átcsoportosításával teremt lehet séget a javaslat. 9

10 A évi törvény-javaslatban szerepl f összegen belül a közoktatási célú normatív hozzájárulások el irányzata 441,8 milliárd forint (a évi bázis el irányzat 100,7%-a), a központosított el irányzat 12,1 milliárd forint (a évi bázis el irányzat 107,6%-a), a többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatása pedig 9,2 milliárd forint, amely a évi szinttel azonos. A közoktatási célú normatívákra való fenntartói igényjogosultság - a tanévi finanszírozási rendszerre való áttéréssel a évi költségvetési törvény és a évi költségvetési törvény-javaslat együttes alkalmazásával érvényesülhet. (Hiszen az Országgy lés a évi költségvetés elfogadása keretében döntött a 2007/2008. tanévre augusztus 31-éig - vonatkozó szabályokról és a hozzájárulások fajlagos összegeir l.) Változások a normatív hozzájárulások rendszerében szeptember 1-jét l: Az óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz és szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó hozzájárulásokat szeptember 1-jét l egységes, oktatás-szervezési paramétereken alapuló teljesítménymutató váltotta fel. Az immár egyetlen jogcímre összevont tevékenységekhez további feladatok zárkóztathatók fel. A közoktatási törvény paraméterei lehet séget adnak arra, hogy a kollégiumi nevelés, az alapfokú m vészetoktatás, valamint a napközi ellátás normatívái is beilleszkedjenek a teljesítménymutatóba. Ezzel egyidej leg - az alapfokú m vészetoktatás finanszírozása szétválik, részben a teljesítmény-mutató alapján jár hozzájárulás, részben (központosított el irányzatból) pályázható támogatás a m vészeti képzésekhez. A pályázható támogatásnál preferálja a költségvetés a m vészeti, szakmai színvonalat, azaz az intézmények min sítési eljárásban elért eredménye (min sítése) lesz a mérvadó a támogatások megítélésénél, - a kollégiumi normatíva három ágon jut a fenntartókhoz: 1. a teljesítmény-mutató a pedagógiai szakmai foglalkoztatási és az ügyeleti tevékenységre fordított pedagógus kapacitást együttesen kezeli, függetlenül attól, hogy a tanuló sajátos nevelési igény, avagy sem, 2. a non-stop ellátáshoz (lakhatáshoz) kapcsolódó, épület-fenntartási többletfeladatokat kiegészít hozzájárulás ismeri el, 3. a sajátos nevelési igény (SNI) kollégisták foglalkoztatásával összefügg többletfeladatokhoz a hozzájárulás integrálódik a szeptember 1-jét l bevezetett SNI normatíva alá. Azonosan az iskolásokkal, a közokt. tv. szerint 3, illetve 2 tanulóként vehet k figyelembe már a évi nyári közoktatási törvény-módosításnak megfelel en differenciált a normatívák igénylésénél, - a napközi otthoni, tanulószobai neveléshez és iskolaotthoni oktatáshoz ezután a teljesítmény-mutató alapú finanszírozás kapcsolódik, de intézményi együtthatóval differenciált (magasabb) továbbra is az iskolaotthonos ellátási forma támogatása. 10

11 A 2007/2008. tanévt l bevezetett teljesítmény-mutató paraméter-elvárásaiban 2008/2009. tanévt l érvényesül a felmen rendszer. Azaz a közoktatási törvényben foglalt átlaglétszámoktól való lefele eltérés (az átmenetben érvényesül puhított átlag-létszám elvárás) egy nevelési évvel, illetve egy iskolai évfolyammal sz kül. Az újólag csatlakozó feladatoknál a felmen rendszer érvényesítése csak az iskolaotthonos oktatás esetében indokolt. Mind az alapfokú m vészetoktatásban, mind a kollégiumi ellátásban évenként lehet ség van teljeskör en az oktatás-szervezésben az elvárásokhoz való igazodásra. Az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók utáni, eddigi méretgazdaságossági elvárások nélküli ösztönz hozzájárulás feltételei szigorodnak: - a évben alakuló társulások esetén a társulásban fenntartott intézmények 5-8. évfolyamain együttesen el kell érni a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75 %-át. Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 3. számú melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat. - a már m köd társulásoknál felmen rendszerben csak 60 %-os átlaglétszám-elvárás érvényesül, a 2008/2009. tanévre így az 5. évfolyamon szervezett osztályokra vonatkozóan lép be a korlátozás, a többi évfolyamnál továbbra sem lesz méretgazdaságossági feltétele a normatíva igénylésének. Az óvodákra és az iskola 1-4. évfolyamaira fenti korlátozás nem érvényesül, ezzel továbbra is biztosítható az alacsonyabb korosztályok helyben történ nevelése, oktatása. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefügg hozzájárulásokon belül új kiegészít hozzájárulás kapott helyet. Az általános iskolák 5. évfolyamos tanulói közül a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak január 1-jét l az óvodások és 1-4. évfolyamos iskolások mellett ingyenes étkeztetésben részesülhetnek. Várhatóan az intézkedés mintegy 25 ezer f t érint, melyhez 16 ezer forint/f fajlagos összeggel 400 millió forint el irányzat kapcsolódik. A közoktatási célú kötött normatív támogatások körében nem történik változás. Marad jöv re is a pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés, a f városi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységét segít, valamint a pedagógiai szakszolgálatok m ködésének kötött támogatási jogcíme. A közalapítványok támogatása 1 milliárd forint lesz a évi közel 1,7 milliárd forint helyett azzal, hogy megsz nik a taneszköz-és felszerelések beszerzésére a közalapítványok pályázat-kiírási kötelezettsége. 150 millió forinttal pedig növekszik a pedagógiai szakszolgálatok támogatása, az itt foglalkoztatott pedagógusok és szakmai munkát segít k létszámának emelkedésével összefüggésben. (2006. évhez képest több mint 350 f vel n tt a szakszolgálatokban foglalkoztatottak létszáma) A központosított támogatások f összege az alapfokú m vészetoktatáshoz kapcsolódóan az e jogcímen eddig normatív hozzájárulásként m köd el irányzatból való átcsoportosítással a évi 350 millió forintról 1,4 milliárd forintra növekszik. Szeptember 1-jét l az új elosztási rendszerbe éves szinten (2009. augusztus 31-éig) 4,2 milliárd forint kerül. Ez a m vészeti képzések szakmai színvonalának differenciálásához nyújt tág teret. Az esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít támogatás 2,6 milliárd forintról 2,8 milliárd forintra növekszik a sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók nevelése, oktatása normatív 11

12 hozzájárulási jogcím el irányzatából történt átcsoportosítással. A 200 millió forint többlet új feladatokhoz; óvodai fejleszt programok indításához, az induló szakiskolai Arany János programhoz, valamint a pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez nyújt támogatási lehet séget. Megduplázódik a min ségbiztosítás mérés, értékelés, ellen rzés támogatottsága 300 millió forintról 600 millió forintra) a teljesítmény-motívációs pályázati alapból átcsoportosított összeggel. A évi tervezést a korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatok által a év közben, a július 31-ei normatív hozzájárulások és kötött normatív támogatások pótigénylési, illetve lemondási rendszere keretében jelzett 2007/2008. tanévi nyitó adatok alapozhatták meg. Változások a többcélú kistérségi társulások közoktatási célú támogatási rendszerében - Új feltétel épült a szabályozásba, miszerint csak akkor jár a társulásoknak közoktatási célú támogatás, ha megalkotják intézkedési tervüket, amellyel biztosítják a kötelez óvodai felvételt, illetve beiskolázást a tag-települések ellátottjai számára. - Kiterjed a többcélú kistérségi támogatások közötti Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás a külterületr l utaztatott gyerekekre, tanulókra is. A javaslat alapján a más településr l bejárók normatívájának 15 %-a igényelhet a külterületr l utaztatottak után. A törvény-javaslat el készítéséhez rendelkezésre álló júliusi lemondással és pótigényléssel korrigált önkormányzati mutatószámok megbízhatósága különösen aggályos, mivel az önkormányzatok egy része csak augusztusban döntött tanév-indítási kérdésekben és a különböz fenntartók közötti intézmény-átadások, átvételek sem véglegez dtek. Ezekkel együtt is azzal számol a javaslat, hogy a tanulólétszámok az el z évi tendenciák szerint és nagyságrendnek megfelel en tovább csökkennek. Az óvodánál ezzel szemben az ellátotti létszámoknál több ezer f s emelkedés prognosztizálható ami nem a korosztály létszámának növekedésével, hanem az óvodai felvételek kötelez biztosításával várható. Figyelmet érdemel, hogy a középiskolákban els ízben a 2008/2009. tanévben lépnek 13. évfolyamba azok a tanulók, akik számára a nyelvi felkészít évfolyamot a szeptember 1-ei hatálybelépéskor megszervezték. Ezek a létszámok a 2008/2009. tanévi önkormányzati becslésekkel pontosodhatnak. Bizonytalanná vált a sajátos nevelési igény gyermekek tanulók számának alakulása is, mivel egy éven belül is eltér eljárási szabályokat, kategóriákat fogalmazott meg a törvény a sajátos nevelési igény megállapításához. Fentiek alapján egyébként hagyományosan - a költségvetési törvényjavaslat parlamenti benyújtását követ országos mutatószám-felmérés alapján pontosíthatók a hozzájárulásokat megalapozó gyermek, tanuló, illetve pedagógus létszámok, amelyek mind az egyes el irányzatokat, mind a 2008/2009. tanévi fajlagos hozzájárulási, támogatási mértékeket elmozdíthatják. 12

13 Szociális és gyermekvédelmi ellátás A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához 2008-ban 278,7 milliárd forint költségvetési hozzájárulással és támogatással számolhatnak a helyi önkormányzatok, ami 1,2%-kal több a évi el irányzatnál. A többcélú kistérségi társulások szociális és gyermekvédelmi feladataihoz 4,1 milliárd forint költségvetési támogatás kapcsolódik, 7,9%- kal több, mint 2007-ben. A szociális és gyermekvédelmi ágazatban a következ k szerint alakultak ki a költségvetési támogatások: A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladataihoz kapcsolódó állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó évi el irányzatának alakulása millió forint évi országgy lési el irányzat ,5 Többcélú kistérségi társulások támogatása 3 831,0 Összesen ,5 Lakáshoz jutás önálló normatív hozzájárulás megsz nése ,9 Lakossági támogatások determinizmusa (nyugdíjminimum emelkedés) 7 161,1 Többlettámogatás étkeztetésre, házi segítségnyújtásra 5 300,0 Fogyatékos gyermekek kedvezményes étkeztetése szociális 25,0 intézményekben Nyári gyermekétkeztetés támogatása 1 200, évi javaslat kistérségi támogatás nélkül ,7 Többcélú kistérségi társulások támogatása 4 131, évi javaslat kistérségi támogatással együtt ,7 Pénzbeli és természetbeni juttatások változás a évi országgy lési el irányzathoz kistérségi támogatás nélkül (millió forintban): 3 273,2 (%-ban): 101,2 változás a évi országgy lési el irányzathoz szociális célú kistérségi támogatással együtt (millió forintban): 3 573,2 (%-ban): 101,3 A települési önkormányzati segélyezési feladatok ellátásához a költségvetés a már szokásos két csatornán keresztül biztosít támogatást: a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulással, valamint a jövedelempótló támogatások kötött felhasználású el irányzatával. E két el irányzat meghatározása alapvet en a szociális segélyek számítási alapját jelent nyugdíjminimum évi 4,9 %-os ( forintról forintra történ ) emelkedésének, valamint a segélyezetti létszám várható alakulásának figyelembevételén alapul. Ezen túl 2008-ban megsz nik a lakáshoz jutás önálló normatívával történ finanszírozása, és a 13

14 felszabaduló forrás részben a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulást b víti. A rendszeres szociális segélyben részesül k száma 2008-ban várhatóan ezer lesz. Az id skorúak járadékában részesül k köre évek óta stabilnak mondható, mintegy f. Ápolási díjban 31 ezer f, lakásfenntartási támogatásban 215 ezer f részesül. Fokozatosan n a lakáscélú adósságkezelési szolgáltatásban részesül k száma is. Mindezek figyelembevételével 2008-ban a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások el irányzata ,6 milliárd forint, a visszaigényelhet jövedelempótló támogatások el irányzata pedig ,0 milliárd forint. Ez utóbbi az önkormányzati segélyezés biztonságát garantálja a segélyek meghatározott körében a rászorultak számára folyósított összegek 90 %-ának a költségvetésb l történ visszaigénylési lehet ségével. A évben bevált szabályozást fenntartva 2008-ban is fennáll az a lehet ség, hogy az önkormányzatok a visszaigényelhet jövedelempótló támogatások el irányzatából b víthessék a közcélú foglalkoztatást. Amennyiben az önkormányzat kimerítette közcélú foglalkoztatásra rendelkezésre álló keretét, és tovább foglalkoztat munkanélküli személyt, akkor a közcélú munkán foglalkoztatottat egyébként megillet segély összegének 90%-át visszaigényelheti a jövedelempótló támogatások el irányzatából. Mivel ezt az összeget segélyként egyébként is ki kellene fizetnie az önkormányzatnak, többletforrás nélkül, a meglév pénzeszközök ilyen irányú felhasználásával b vül a közcélú munkán foglalkoztatottak száma, illetve a továbbfoglalkoztatás, ami segítheti az els dleges munkaer piacra való visszatérést január-szeptember között átlagosan 17 ezer f közcélú munkán történ foglalkoztatására került sor, ami több mint háromezer f vel haladja meg az el z év azonos id szakában foglalkoztatottak számát. Az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatáshoz évben 15,0 milliárd forint költségvetési támogatás kapcsolódik. Az el irányzat felhasználásának szabályai lényegében nem változnak. Az el z évek gyakorlatához hasonlóan 2008-ban is a tényleges felhasználás alapján kerül kiszámításra az egyes önkormányzatokat megillet el irányzat összege. Így az I. félévi tényleges felhasználás alapján augusztus 1-jével új el irányzat kerül megállapításra. Ugyanakkor a Helyi önkormányzatok fejezetben tartalék képz dik, amelyb l többlettámogatás igényelhet. Ennek szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. Új központosított el irányzat biztosít az önkormányzatok részére forrást a rászoruló gyermekek nyári étkezetésének megszervezéséhez. Az 1,2 milliárd forint összeg el irányzatból támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári id szakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. A támogatás elosztásának részletes szabályairól a szociális és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter egyetértésével április 15-éig rendeletet ad ki. 14

15 Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások A helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási feladataikhoz évben összesen mintegy 104,0 milliárd forint normatív hozzájárulás és támogatás kapcsolódik, 6%- kal több a évinél. Jelent s mértékben, 20,8%-kal 34,2 milliárd forintra n a szociális és gyermekvédelmi alapellátásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások összege. Az intézményi szakellátásokra 69,8 milliárd forint költségvetési hozzájárulás jut. Ezen túlmen en a többcélú kistérségi társulások által fenntartott szociális szolgáltatásokhoz 4,1 milliárd forint, forint költségvetési támogatás kapcsolódik. Részletesebben kell szólni a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások évi fejlesztési célkit zéseir l. A költségvetési források nagymérték b vítésének alapvet célja: elérni a szolgáltatás-b vülést a leginkább rászorultak körében a két legfontosabb ellátásnál, a házi segítségnyújtásnál és az étkeztetésnél. A szociális törvény hatálybalépése óta eltelt 14 év alatt ugyanis a fokozatos fejl dés ellenére sem épült ki megfelel en a szociális ellátórendszer ezeknél a szolgáltatásoknál. A házi segítségnyújtásban részesül k 34 ezres, az étkeztetésben részesül k 83 ezres száma irreálisan alacsony, ha figyelembe vesszük a 65 éven felüliek népességen belüli több mint 15%-os arányát. Az alacsony igénybevétel oka egyrészt, hogy a potenciális igénybevev k jövedelmi viszonyai alapján nem tudják vállalni a gondozás viszonylag alacsony személyi térítési díját sem, másrészt az önkormányzatok is nehezen építik ki a szolgáltatásokat a saját források sz kössége miatt. A helyzet javítására, az ellátások legrászorultabbak részére a lakóhelyen történ hozzájutásának segítése érdekében lényeges szabályozási változások lesznek 2008-tól, amelyekhez kapcsolódóan a finanszírozás is változik. Szociális rászorultsági szabályok kerülnek bevezetésre az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az id sotthoni ellátás terén. Az új szabályozás szerint házi segítségnyújtás és az id sotthoni ellátás csak ápolási-gondozási szükséglet megléte alapján nyújtható. A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, a vizsgálati szempontok miniszteri rendeletben kerülnek meghatározásra. Alapellátásban a gondozási szükséglet mértéke legfeljebb napi 4 óra, ezt meghaladó gondozási szükséglet esetén id sotthoni ellátás nyújtható. Étkeztetés, házi segítségnyújtás és bentlakásos id sotthoni ellátás esetében az ellátást igényl jövedelmi helyzetének vizsgálatára is sor kerül 2008-tól. Ennek alapján a szolgáltatást nyújtó fenntartó differenciált összeg normatív hozzájárulásra jogosult. A házi segítségnyújtás és az id sotthoni ellátás esetében a normatíva differenciálása kétfokozatú: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladó jövedelem esetén. Szociális étkeztetésnél a normatíva differenciálása hármas fokozatú: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-300%-a közötti jövedelem esetén, 15

16 az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át meghaladó jövedelem esetén. A differenciált összeg normatíva immár érdekeltté teszi a fenntartót az alacsonyabb jövedelm igényl k ellátásában is ban új, külön nevesített normatív hozzájárulás kapcsolódik a szociális étkeztetés feladatainak többcélú kistérségi társulásban történ ellátásához, ezzel is segítend az ellátás b vülését. Ugyanakkor a térítési díjra vonatkozó szabályok is változnak. Az intézményi térítési díj továbbra is a szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete, de az intézményi térítési díjat valamennyi normatíva-kategóriára külön kell meghatározni. Ezzel lehet vé válik, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkez k magasabb összeget vállaljanak át a szociális ellátás költségeib l. Lényeges változás a finanszírozásban, hogy a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az id sotthoni ellátás esetében év közben és az év végi elszámoláskor többlet mutatószám miatt pótlólagos állami támogatást nem lehet igényelni. Ezen ellátásokra tehát az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64. (5) bek. b) pontjának és 64. (7) bekezdésének hatálya nem terjed ki. Az év közbeni új igényekhez támogatásra pályázni lehet az SzMM-nél. Így a folyamatosan jelentkez többletigények a szaktárca szakmai kontrollján mennek keresztül. A szolgáltatások finanszírozása terén további lényeges változás a kapacitásszabályozás alá vont ellátások körének változása ban összesen négy ellátás, a jelz rendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátás és az utcai szociális munka tartozik e körbe. Ez a évi szabályozással azonosan azt jelenti, hogy a 2008-ban a jelz rendszeres házi segítségnyújtás esetében a 2007-ben új ellátottakra alanyi jogon a normatív hozzájárulás 50%-a jár. További 50%-os kiegészítésre a költségvetési törvényjavaslat 5. sz. mellékletének 19. pontja szerint pályázati lehet ség van az önkormányzati fenntartók számára. Az átlagot jóval meghaladó min ség elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, ún. emelt szint bentlakásos ellátás szociális rendszerben tartása fokozatosan megsz nik. Az emelt szint ellátást biztosító intézményekben gondozott személyek ellátását a térítési díj függvényében, er sen differenciált hozzájárulással támogatja a költségvetés. Mindezeket a szabályozási változásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény módosításai alapozzák meg. Más vonatkozásban a szakellátások körében a finanszírozás szerkezete a évivel lényegében azonos: az ápolási-gondozási szükséglet mértékét l függ en különböz mérték fajlagos összegekkel ismeri el a költségvetés az eltér szakmai tartalmú szolgáltatásokat. A szociális és gyermekvédelmi szakellátásokban részesül k száma 2008-ban várhatóan 80 ezer f, azonos szint a évivel. A kötött felhasználású el irányzatok között a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásának el irányzata az el z évivel azonos szint, 335,9 millió forint. 16

17 Egyéb ágazati feladatok A muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló évi CXL. törvény rendelkezéseinek megfelel en kerülnek megállapításra a helyi és a megyei/f városi közm vel dési és közgy jteményi hozzájárulások, valamint a központosított el irányzatok között az érdekeltségnövel támogatás ban is a könyvtári és közm vel dési érdekeltségnövel támogatást tartalmazó központosított el irányzat keretében nemcsak a könyvtárak állománygyarapításához és a közm vel dési infrastruktúra technikai, m szaki fejlesztéséhez juthatnak - pályázati úton támogatáshoz az önkormányzatok, hanem az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez is. A korábbi évek finanszírozási konstrukcióját követi a színházak évi támogatási rendszere. Az e célra fordítható el irányzat ,0 millió forint. A színházak pályázati támogatására fordítható 943,0 millió forint el irányzatból a korábbi években már megszokott szabadtéri színházak, nemzetiségi színházak, színházi vállalkozások, színházi m helyek és alternatív színházi- és táncszínházi társulatokat befogadó m helyek segítésére is lehet ség lesz. Szerkezetében változatlan a normatív, kötött felhasználású támogatások körében a helyi önkormányzati t zoltóságok támogatása. Ez szolgál a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a t zoltóságról szóló évi XXXI. törvényben el írt követelmények teljesítéséhez. Az Európai Unió irányelvének megfelel en 2008-ban is folytatódik a t zoltóságok heti szolgálatteljesítési idejének csökkentése. Amíg 2005-ben heti 54 órát voltak szolgálatban a t zoltók, addig 2006-ban 52 órát, 2007-ben 50 órát és 2008-ban csökken heti 48 órára a szolgálatteljesítési id. Ehhez a költségvetés részben a túlórák kifizetésével, részben a szükséges létszámb vítés forrásának megteremtésével járult, illetve járul hozzá. A 2007 évben újonnan felvett 500 t zoltó foglalkoztatásához, személyi juttatásához szükséges 2,0 milliárd forint támogatás beépül a 8. számú mellékletben található Helyi önkormányzati hivatásos t zoltóságok támogatása normatíva rendszerébe. Így ,1 millió forint áll rendelkezésre a t zvédelmi feladatok ellátásához. A támogatás elszámolása a normatív kötött támogatásoknak megfelel eljárás alapján a költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszer en elszámolt kiadások figyelembevételével történik. Az év végi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következ évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa június 30-áig használható fel. A t zvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását szolgálja a központosított el irányzatok között a Hivatásos önkormányzati t zoltóságok kiegészít támogatása jogcím 2,2 milliárd forintos az ideinél 270,0 millió forinttal magasabb összeg - el irányzata is. A támogatást - a évhez hasonlóan - a készenléti szolgálattal rendelkez hivatásos önkormányzati t zoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok a szolgálatteljesítési id csökkentéséhez vehetik igénybe. A globális a helyi önkormányzatok m ködését általánosságban segít - normatív állami hozzájárulások szerkezete a évi finanszírozási konstrukciót követi. A település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok jogcím keretében, az energiaadó emelés ellentételezésére a központi költségvetés 555,7 millió forint támogatást nyújt, így az ezzel megnövelt az ideinél 2,7%-kal magasabb el irányzat segíti a feladatok ellátását 2008-ban. 17

18 A jogcím egységes lakosságszám arányos fajlagos összeget (1 430 Ft/f ) és minimális támogatási mértéket ami 500 lakos alatt, 1025 települést érint en 3,0 millió forint, az összes többi esetben 1,5 millió Ft - határoz meg valamennyi települési önkormányzat számára. Ez utóbbi küszöbérték azt jelenti, hogy a minimális egységes összegre való kiegészítés lakosságszámig, 726 településnek jár. Az e fölötti lakosságszámmal rendelkez településeknél a fajlagos összeg alapján számított támogatás ennél magasabb. A körzeti igazgatási feladatok támogatása nem változik. Az okmányirodák feladatb vüléséhez a a harmadik ország állampolgárainak hazánkban történ letelepedésével kapcsolatban, illetve az ügyfélkapun történ bejelentkezéshez szükséges regisztráció miatt megnövekedett ügyiratszámhoz kapcsolódóan 102,9 millió forinttal magasabb összeg szolgálja a feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulások támogatása A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: Társulás) évi támogatási rendszerének kialakítása során az volt az els dleges cél, hogy a támogatási összegek nagyságrendje kell ösztönzést biztosítson további Társulások megalakulásához, az együttm ködés folytatásához, illetve a közösen ellátott feladatok számának növeléséhez. Ezzel összhangban a jogosultság feltételrendszere és a feladatok ellátásának feltételrendszere alapvet en nem változott. A támogatott feladatok köre a szociális alapszolgáltatási feladatoknál a szociális étkeztetéssel b vül. Ennek megfelel en a évi 19,3 milliárd forintos országgy lési el irányzat 19,6 milliárd forintra emelkedik. A támogatásokat azon Társulások igényelhetik, amelyek a) a támogatás feltételei szerinti három közszolgáltatási feladatot a rendelkezéseknek megfelel en ellátnak, b) esetében a három feladat ellátásában ba) a kistérséghez tartozó települések legalább 50%-a részt vesz (feltéve, ha e települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át), vagy bb) a kistérséghez tartozó települések legalább 60%-a részt vesz (feltéve, ha e települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 50%-át), c) a három feladat tekintetében a b) pont szerinti feltételeket ugyanazon önkormányzati körre teljesítik, d) ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait. Az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások, illetve azok feltételei: Közoktatási feladat E feladat ellátása valamennyi Társulás számára kötelez, melynek teljesítése úgy történik, hogy a Társulások a közoktatási intézményi és közoktatási szakszolgálati feladatok ellátásáról együttesen gondoskodnak. A Társulások finanszírozásában 2004 óta érvényesül az ágazati oktatás-szervezési minimum-követelmények teljesítésének elvárása. A követelmények az intézményi szint óvodai csoport, illetve iskolai osztály szervezéséhez kapcsolódnak: csak azon Társulás, illetve intézményi társulás által fenntartott intézmények gyermek, illetve tanulólétszáma után jár a támogatás, ahol a csoportok, osztályok évfolyamonként számított 18

19 átlaglétszáma megfelel a Közokt. tv. 3. számú mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszámokhoz viszonyított, felmen rendszerben növekv átlaglétszám követelményeknek. Szociális/gyermekjóléti feladatok A kistérségi együttm ködés keretében a Társulás intézményfenntartóként is biztosíthat szociális/gyermekjóléti szolgáltatásokat, vagy intézményi társulások (Ttv. 8., 9., és 16. -ai szerint létrehozott intézményi társulások) útján valósíthatja meg a feladatellátást. A szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátását (a szociális étkeztetés kivételével) a Társulások ellátási szerz dés, vagy külön megállapodás keretében is biztosíthatják. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Társulások elterjedésével azon önkormányzatok területén él rászorulók is elérhetik a szolgáltatásokat, ahol addig az önkormányzat saját er b l nem tudta ellátni a feladatot. A Társulások gondoskodhatnak a - szociális intézményi, - szociális alapszolgáltatási, - gyermekek átmeneti gondozási, illetve - gyermekjóléti alapellátási feladatok társult formában történ biztosításáról. A feladatok ellátásához kapcsolódó alapfeltételek a évi el írásokhoz képest nem változnak. Fontos módosulás ugyanakkor a finanszírozás területén, hogy a szociális alapszolgáltatások keretén belül: 2008-tól a szociális étkeztetés is elfogadható és támogatható feladat, 2009-t l a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás nem lesz része a választható és támogatható feladatoknak. Mozgókönyvtári és közm vel dési feladat A mozgókönyvtári feladatot ellátó Társulások a nyilvános könyvtárral nem rendelkez településen él k számára biztosítják a könyvtári szolgáltatásokat. Támogatás a feladat ellátásához szükséges a dokumentumok fogadását lehet vé tev könyvtári szolgáltató helyek száma szerint igényelhet, de az e célra kapott támogatás felhasználható a szolgáltatás zavartalan m ködtetésének biztosításához (logisztika, bibliobusz) is, valamint olyan átalakításhoz vagy b vítéshez, amely lehet vé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is m ködhessen. Bels ellen rzési feladat A tapasztalatok szerint a Társulások felismerték azt, hogy a bels ellen rzés nélkülözhetetlen a helyi önkormányzatok gazdálkodásának átláthatósága, illetve az átgondolt önkormányzati fejlesztések megvalósítása érdekében, hiszen e feladat a közoktatás után a második leggyakrabban vállalt feladat. A feladatellátás kiteljesítése érdekében ehhez továbbra is kiemelt támogatást biztosít a költségvetés. A Társulások a bels ellen rzési feladatot biztosíthatják bels ellen rzési társulások útján, a Társulás munkaszervezetében foglalkoztatott bels ellen rökkel, illetve lehet ség van küls er forrás bevonására is. A támogatási rendszer a Társulás saját feladatellátását kiemelten ösztönzi. 19

20 5. cím Központosított el irányzatok Az el z ekben említettek mellett a további központosított el irányzatok is nyomon követhet ek a következ táblázatban. A központosított el irányzatok alakulása millió Ft Megnevezés évi országgy lési el irányzat Változás (2008/2007) évi el irányzat %-ban Összegben Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 800, ,0 100,0 0,0 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 9 090, ,0 100,0 0,0 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok m ködésének támogatása 1 337, ,9 116,4 220,0 Határátkel helyek fenntartásának támogatása 85,0 85,0 100,0 0,0 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása , ,0 100,0 0,0 "Globális" támogatások összesen: , ,9 100,4 220,0 Hivatásos önkormányzati t zoltóságok kiegészít támogatása 1 930, ,0 270,0 T zvédelem 1 930, ,0 114,0 270,0 Kiegészít támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 1 100, ,0 100,0 0,0 A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 470,0 470,0 100,0 0,0 Esélyegyenl séget, felzárkóztatást segít támogatások 2 600, ,0 107,7 200,0 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 5 000, ,0 100,0 0,0 Min ségbiztosítás mérés, értékelés, ellen rzés támogatása 300,0 600,0 200,0 300,0 Teljesítmény motivációs pályázati alap 1 000,0 700,0 70,0-300,0 Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása 400,0 0,0 0,0-400,0 Az alapfokú m vészetokatás támogatása 350, ,0 400, ,0 Oktatási támogatások összesen: , ,0 107,6 850,0 Egyes szociális szolgáltatások kiegészít támogatása 150,9 100,0 66,3-50,9 A vizitdíj visszatérítésének támogatása 100,0 100,0 100,0 0,0 Nyári gyermekétkeztetés 1 200, ,0 Szociális támogatások összesen: 250, ,0 558, ,1 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 1 010, ,0 100,0 0,0 Könyvtári és közm vel dési érdekeltségnövel támogatás, múzeumok szakmai támogatása 710,0 710,0 100,0 0,0 Kulturális támogatások összesen: 1 720, ,0 100,0 0,0 Lakossági közm fejlesztés támogatása 3 000, ,0 100,0 0,0 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 150,0 150,0 100,0 0,0 20

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében.

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2005 novemberében. BEVEZETŐ Az önkormányzatok gazdálkodásának lehetőségeit több tényező befolyásolja, melyek együttes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. Tel/Fax: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2009. december 01.-i ülésére Újszász Város Önkormányzatának

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának Sorszám: III/5 2010. évi költségvetési koncepciója Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tengelic Község Önkormányzata 2012. évi Költségvetési Koncepciója Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Tengelic Cigány Kisebbségi Önkormányzat Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2009. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2007. 2008. 2009. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2016. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2014 2015 2016 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 101.500,-

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

T/18107. számú. törvényjavaslat. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18107. számú törvényjavaslat a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Lamperth Mónika

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

- Szentendre, 2013. -

- Szentendre, 2013. - TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013. szeptember 1. 2018. augusztus 31. - Szentendre, 2013. - 1. A Továbbképzési program célja Jelen továbbképzési program célja hogy biztosítsa a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 4. (T/10537) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására

AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására AKCIÓTERV a kamara hatékony működésére, a vagyonvédelemben dolgozók foglalkoztatási helyzetének javítására 1. Preambulum A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója 1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 79.. (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézményének,

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.

Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel. Sárisáp Község P o l g á r m e s t e r e 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu 1-99/2008. M E G H Í V Ó Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom község 2013. évi költségvetése a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. törvény, a költségvetési szervekre vonatkozó hatályos jogszabályok,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S 1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 8/2006.(III.1.) rendelete a 2006. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége

Tartalom. 2. 3. A feladatellátás szakmai tartalma és módja a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Tartalom 1. Általános rész 1. 1. 1. A Szorgoskert Nonprofit Kft. bemutatása 1. 1. 2. Főbb programjaink tevékenységeink bemutatása 2. Szolgáltatás 2. 1. A Szolgáltatás célja, feladatai 2.1.1. A megvalósítani

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 37228/2009. J a v a s l a t a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó szerződések elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 5245/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A közalkalmazott pedagógusok korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos többlettámogatás igénylési feltételeiről

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı testülete 10/2006./XII.14. / számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról 3/2007./III.1./ sz.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus

Tájékoztató jogszabályok változásairól 2010. augusztus SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT MÓDSZERTANI CSOPORT 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14. 7401 Kaposvár, Pf.:150 82/512-157 FAX:82/512-158 E-MAIL: szocionetddrmhszk@cssk.hu

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 3/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI 2015. Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető

SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI 2015. Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS VÁLTOZÁSAI 2015 Készítette: Pestuka Gabriella Osztályvezető A 2016/17-es tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák: szakközépiskolák szakgimnáziumok, szakiskolák szakközépiskolák

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr!

/l0. módosító javaslat. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k. Helybe n. Tisztelt Elnök Úr! s f livatala kcc. /l0 S`ikc etfi : 2011 OK T 2 8. országgyűlési képvisel ő Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökéne k módosító javaslat Helybe n Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények és azzal összefügg

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről

2014. évi C. törvény. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról

K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások szabályozásáról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben