2008. évi szakmai tevékenységének mérlege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. évi szakmai tevékenységének mérlege"

Átírás

1 A Magyar Szabadalmi Hivatal évi szakmai tevékenységének mérlege SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, február 17.

2 1 A Magyar Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal a évben sikerrel teljesítette a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény XIV/C. fejezetének 115/D 115/L. -aiban foglalt intézményi feladat- és hatáskör alapján irányadó intézményi célkitűzéseket. A hivatal a nemzeti iparjogvédelmi hatósági tevékenység (szabadalom, használati és formatervezési mintaoltalom, növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány engedélyezése, védjegyek és földrajzi árujelzők lajstromozása) mennyiségi és minőségi követelményeinek a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban magas színvonalon megfelelt. Iparjogvédelmi statisztikai trendek A nemzetközi szabadalmi együttműködés (PCT) keretén belül Magyarországot is megjelölő (nemzeti szakaszba lépést nem jelentő) bejelentések száma növekedett, meghaladta a 163 ezret óta folyamatosan növekvő számban érkeztek Magyarországra a megadott európai szabadalmakkal kapcsolatos ügyek: 2211 európai szabadalom hatályosítása iránti kérelmet fogadott a hivatal, ami közel 34%-kal haladta meg az előző évit. A május 1-jei uniós csatlakozás óta a közösségi védjegyek és formatervezési minták hatálya Magyarországra is kiterjed. A hazánkra is kiterjedő hatállyal megadott közösségi védjegyoltalmak száma az elmúlt évben meghaladta a 81 ezret, a megadott közösségi formatervezési minták száma a 78 ezret. Mindazonáltal a közösségi védjegybejelentések számának korábbi években tapasztalt dinamikus növekedése az elmúlt évben megállt. A közösségi oltalmi rendszer elszívó hatása következtében tovább csökkent a nemzetközi (Madridi Megállapodás szerinti) együttműködés keretében hazánkra kiterjedő külföldi védjegybejelentések száma. Az előző évhez képest erőteljesen csökkent a nemzetközi (hágai rendszerű) együttműködés keretében magyarországi hatállyal benyújtott formatervezésiminta-oltalmi bejelentések, valamint a bejelentésben foglalt minták száma is. A közösségi és európai oltalmi rendszerekhez való csatlakozáskor a hivatal előre jelezte a nemzeti úton érkező iparjogvédelmi ügyek számának csökkenését, mivel a csatlakozást követően egyre több külföldi bejelentő nem közvetlen módon, hanem európai, illetve közösségi úton, azaz az európai, illetve a közösségi intézmények előtt lefolytatott eljárásban igényel oltalmat hazánk területére is. A nemzeti úton érkezett ügyek közül örvendetes növekedés volt viszont regisztrálható a formatervezésiminta-oltalom esetében, ahol a bejelentésekben foglalt mintaszám 19%-kal növekedett, döntően a hazai bejelentők aktivitása következtében. A hatályban levő szabadalmi oltalmak száma 2005 óta emelkedik a hatályosított európai szabadalmak számának növekedése következtében. A hatályban levő szabadalmak száma 2008 végén volt, 1156-tal több az előző évinél. A hazánkban hatályos nemzeti védjegyoltalom mellett mintegy 143 ezer nemzetközi (madridi rendszerű) védjegy és több mint 500 ezer közösségi védjegy van hatályban. A hazai bejelentők szabadalmi, illetve használatiminta-oltalmi aktivitása az előző év szintjén maradt. A hazai bejelentők szabadalmi bejelentéseinek a száma 700 körül állandósult, továbbra is alacsony szabadalmi aktivitást mutatva, ami szorosan összefügg a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység elégtelen intenzitásával, gyenge oltalmi tudatosságával, valamint a magyar gazdaság tulajdonosi viszonyaival. A hazai bejelentők védjegybejelentéseinek száma mintegy 9%-kal visszaesett, 48%-kal emelkedett viszont a hazai bejelentők formatervezésiminta-oltalmi bejelentéseinek a száma. A hazai bejelentők külföldi bejelentéseinek száma ugyan rendkívül alacsony volumenű (100-as nagyságrendű) volt, de az elmúlt évben mind nemzetközi szabadalmi (PCT-) aktivitásuk, mind közösségi védjegy- és mintaoltalmi bejelentési aktivitásuk tekintetében növekedés volt regisztrálható: a PCT-bejelentések száma 170, az európai szabadalmi bejelentések száma 112, a közösségi védjegybejelentések száma 277 volt. A külföldi bejelentők Magyarországra irányuló iparjogvédelmi aktivitásának mutatói a magyar gazdaság és piac iránti nemzetközi érdeklődésről adnak számot, valamint a magyar

3 2 gazdaság európai integrációjának jelzőkövei. Az Európai Szabadalmi Egyezményhez való január 1-jei csatlakozást követően egyre több külföldi bejelentő nem közvetlen módon, hanem európai úton, azaz az ESZH előtt lefolytatott eljárásban igényel oltalmat hazánk területére is. A hivatal iparjogvédelmi hatósági tevékenységét a magyar és külföldi bejelentők általános elégedettsége, az átfutási idő javulása, a felhasználó-barát környezet és infrastruktúra jellemezte. A minőségi szolgáltató hivatali működés, valamint a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel szükséges feltételeként 2007 óta a szabadalmi kutatást és vizsgálatot a Szabadalmi Együttműködési Szerződés követelményeinek, valamint az ESZH elvárásainak megfelelő minőségirányítási rendszer keretében végzi a hivatal. Az MSZH további intézkedéseket tett a hivatali középtávú stratégiában is megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően az ügyfelek differenciált igényeihez igazodó, eljárási opciókban gazdag hatósági tevékenység kialakítására. Az elmúlt évben a védjegy lajstromozására irányuló eljárás átfutási ideje 11 hónapról 9,8 hónapra csökkent, míg a védjegybejelentés meghirdetéséig terjedő idő átlagosan 6 hónapról 3,5 hónapra redukálódott. A vállalkozói szféra igényeihez igazodva, az ügyintézési idő további csökkentését tette lehetővé a évi CXLII. törvénynek a védjegytörvényt érintő fontos rendelkezése, a védjegy lajstromozására irányuló különleges gyorsított eljárás bevezetése január 1-jétől. A védjegybejelentés gyorsított eljárás keretében történő elbírálását 222 esetben, a különleges gyorsított eljárást 90 esetben igényelték az ügyfelek. Az ügyfeleknek a szabadalomengedélyezési eljárásban is lehetőségük van az eljárás gyorsítására. A különböző szakterületek bejelentői nem egyformán érdekeltek az eljárás lezárásában. Bizonyos szakterületeken elsősorban a gyorsan avuló technológiák esetében a bejelentőnek komoly érdeke fűződhet a jogi helyzet minél előbbi tisztázásához, míg más szakterületeken (pl. gyógyszeripar) a bejelentőnek nem érdeke az eljárás gyors befejezése. Összességében a nemzeti úton benyújtott bejelentések esetében a hivatal az eljárás három éven belüli lezárására törekszik. Az eltérő ügyféligényekhez igazodva a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a bejelentők a korábbi közzététel kérésével, illetve a vizsgálati szakasz korábbra hozatalának kezdeményezésével kifejezhessék szándékukat az eljárás gyorsítására. Ennek érdekében a bejelentő kérheti a 18 hónapnál korábbi közzétételt, és ha a vizsgálati kérelem is a bejelentés napjától számított első évben megérkezik a hivatalhoz, lehetőség nyílik arra, hogy a jogi helyzet mintegy másfél év leforgása alatt tisztázódjon. A hivatal 2009 első félévében hirdeti meg az egyéves átfutási idejű szabadalomengedélyezési eljárás bevezetését. A hivatal az ügyfelek megelégedésére működtette a 2007 januárjától bevezetett elektronikus védjegybejelentés-fogadási rendszert, majd 2007 júliusától kezdődően a szabadalmi bejelentések, a mintaoltalmi bejelentések és a védjegy-megújítási kérelmek elektronikus fogadási rendszerét. Az ügyfelek 2008-ban mindazonáltal csak 160 esetben éltek az elektronikus bejelentés lehetőségével. Az elektronikus nyilvántartás az MSZH honlapjáról elérhető és mivel az adatok nyilvánosak bárki számára megtekinthető; tartalmazza a szabadalmi, a növényfajta-oltalmi, a kiegészítő oltalmi és az európai szabadalmi ügyekben a bejelentések és a megadott oltalmak törvény által előírt adatait, valamint a nemzeti védjegy-adatokat, a formatervezési- és használatiminta-oltalmi adatokat. Jogszabály-előkészítés és jogalkalmazás A hivatal átfogó, hatékony és kezdeményező módon látta el a szellemi tulajdon védelmével összefüggő jogszabály-előkészítési feladatkört. Ezek a feladatok döntően az iparjogvédelmi, illetve a szerzői jogi szabályozást érintő jogszabály-módosítások előkészítésére és menedzselésére irányultak; továbbra is jelentősek voltak az Európai Unióban, az Európai Szabadalmi Szervezetben és a Szellemi Tulajdon Világszervezetében viselt tagsággal összefüggő kodifikációs és egyéb kapcsolódó munkák ban új kihívásként jelentkezett, hogy intenzívebbé vált a magyar közigazgatásban a évi magyar EU-elnökségre való felkészülés, amelyből a hivatal számára is számos feladat adódott december 15-én fogadta el az Országgyűlés a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (Szjt.) jogharmonizációs célú módosítását. A módosítással átalakult a nyilvános

4 3 haszonkölcsönzésre vonatkozó szabályrendszer, megjelent az MSZH középtávú stratégiájával összhangban az árva művek felhasználására vonatkozó engedélyezési eljárás, illetve megváltozott a közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyási rendje. Elkészült az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról, a Londonban, október 17- én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről szóló kormány-előterjesztés és törvénytervezet-csomag. A Kormány múlt heti jóváhagyását követően a tavaszi ülésszak elején kerül az Országgyűlés elé. Az előterjesztés a középtávú hivatali stratégiával összhangban egyrészt rendelkezik a Londonban, október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz (a Londoni Megállapodáshoz) való csatlakozásról, másrészt megállapítja a Londoni Megállapodás végrehajtásához szükséges jogszabályi rendelkezéseket a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló évi XXXIII. törvény módosítása útján. A megállapodás célja az európai szabadalmakkal kapcsolatos fordítási követelmények enyhítése és a fordítási költségek csökkentése. A Londoni Megállapodáshoz való csatlakozás esetén a Magyarországon hatályos európai szabadalmak teljes szövege angol nyelven állna rendelkezésre, viszont az oltalom terjedelmét meghatározó igénypontokról minden esetben magyar nyelvű fordítás készülne. Az európai szabadalom teljes magyar fordítását csak jogvita esetén lehetne megkövetelni. A tervezet a Londoni Megállapodás Magyarországon történő hatálybalépését a tárgyban lezajlott társadalmi vita eredményét is figyelembe véve január 1-jére irányozza elő. Az előterjesztés gondoskodik a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó évi Jegyzőkönyv módosításának a kihirdetéséről, a szabadalmi törvény módosítása útján újraalkotja a növényfajta-oltalomból eredő jogok korlátját képező ún. gazdálkodói privilégiumra vonatkozó szabályokat, továbbá az iparjogvédelmi törvényeket egyéb kérdésekben is módosítja. A tervezet az új szabályok hatálybalépésére fő szabályként augusztus 1-jét írja elő. Nemzetközi és európai együttműködés Az MSZH a közép-kelet-európai régióban a szakmai kiválóságra építve kezdeményező szerepet tölt be. Motorja a régió országai között folyó szellemitulajdon-védelmi együttműködésnek. Szoros kapcsolatot ápol többek között az osztrák nemzeti hivatallal, amellyel tovább bővítette az eddig is eredményes szakmai együttműködést az MSZH középtávú stratégiájában is célul tűzött, új hatósági szerepkör kiépítése irányában. A magyar és osztrák hivatal 2008 szeptemberében megállapodást kötött a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) alapján végzendő munkák tárgyában, amelynek alapján az Osztrák Szabadalmi Hivatal bevonja az MSZH-t az általa ellátandó nemzetközi kutatási, illetve elővizsgálati tevékenységbe, a magyar hivatal pedig a PCT előírásainak megfelelően nemzetközi kutatási jelentéseket és nemzetközi elővizsgálati jelentéseket készít. Régiónk több nemzeti hivatala (pl. szlovén és macedón) is az MSZH-t kérte fel a szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos, angol nyelvű kutatás elvégzésére. Indokolt volt mind a WIPO Nemzetközi Irodáját, mind az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsát tájékoztatni, ahol az együttműködés kedvező fogadtatásban részesült és egyetértettek abban, hogy az kiválóan illeszkedik egyrészt az Európai Szabadalmi Hálózat koncepciójába, másrészt tiszteletben tartja a hatályos nemzetközi jogi kereteket. Hazánk sikeres európai integrációjának részeként a hivatal elvégezte a szellemi tulajdon védelmének területén a tagállami működésből reá háruló feladatokat, tekintettel Magyarország érdekeire. A hivatal szoros szakmai együttműködést alakított ki az Európai Szabadalmi Hivatallal és Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal, továbbá a Szellemi Tulajdon Világszervezetével (WIPO). Az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsában a magyar kormány képviselőjeként az MSZH elnöke jár el. Az Európai Szabadalmi Szervezet Szabadalmi Jogi Bizottságának elnöke az MSZH jogi

5 4 elnökhelyettese. Az Európai Szabadalmi Hálózat (EPN) keretében megvalósuló új együttműködési politika keretében aláírásra került az ESZH és az MSZH közötti együttműködésről szóló nemzeti akcióterv (NAP), amelynek évi keretösszege 250 ezer euró volt. Az együttműködési szerződés és az éves munkaterv középpontjában a szolgáltatásfejlesztés, az oktatás és a tájékoztatás áll. Magyarországot a BPHH Igazgatótanácsában tagként a jogi elnökhelyettes képviseli. A hivatal évre vonatkozóan is együttműködési megállapodást kötött 165 ezer euró keretösszegben a BPHH-val, amelynek keretében az MSZH egyebek között a közösségi védjegyoltalmi rendszerre vonatkozó kiadványok publikálását, adatbázis-szolgáltatást, szemináriumok szervezését vállalta és teljesítette. A kilenc közép-európai ország együttműködésével 2007-ben elindított, védjegykutatási szolgáltatást kínáló CETMOS-projekt folytatódott. Az MSZH tudatosan törekedett a nemzetközi és az európai projektekben rejlő lehetőségek maximális kihasználására; részt vett az emarks, az IP4INNO és az IPEuropeAward projektekben, továbbá sikerrel teljesítette a BPHH-val, valamint az ESZH-val aláírt együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat. Szellemitulajdon-védelmi tudatosság fejlesztése Az MSZH a nemzetközi tendenciákkal és a magyar közigazgatással szembeni elvárásokkal összhangban további lépéseket tett a minőségi szolgáltató hivatali jelleg erősítése területén. A hivatal iparjogvédelmi szolgáltatási, ügyfélszolgálati, informatikai és oktatási programjaival tovább javította a hazai iparjogvédelmi és szerzői jogi kultúra tudatossági, tájékozódási és képzettségi feltételeit. A hivatal a szellemitulajdon-védelmi szakértelem birtokában közreműködött és részt vett a tudomány- és technológiapolitikát érintő kormányzati munkában, a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai (TTI) stratégiája megvalósításában, illetve a stratégiai intézkedési tervben az MSZH-t felelősként megjelölő feladatok teljesítésében. Mindemellett sokoldalú szellemitulajdon-védelmi tájékoztatási tevékenységet folytatott az eredményes hazai K+F és iparjogvédelmi aktivitás érdekében. A hivatal elnöke a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács üléseinek tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja. Az MSZH és az NKTH között szeptemberben kötött együttműködési megállapodás már 2008 folyamán hozzájárult a nemzeti kutatási pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásainak megalapozásához, a pályázatokhoz a hivatal által készített szabadalmazhatósági vélemény útján. A hivatal tevékenyen részt vállalt továbbá a Magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése című KTIA-pályázatok elbírálásában, illetve belföldi kiterjesztésében. A felsőoktatási intézményekhez mint elismert tudásközpontokhoz kapcsolódva tovább bővült az iparjogvédelmi információs központok hálózata: egy ún. PATLIB-központ megnyitására került sor a Pécsi Egyetem bevonásával. A hivatal folyamatosan támogatja konzultációkkal, továbbképzésekkel az iparjogvédelmi információs pontok tevékenységét. A hivatal kezdeményezésére 2003-ban útjára indított, komoly nemzetközi elismerést szerzett VIVACE-program a támogatási szerződés decemberben megtörtént aláírásával tovább folytatódhat, VIVACE+ program néven megújulva, új partnerek, így az ITDH, az INNOSTART, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a SEED, a RIÜ-k bevonásával. A minőségi szolgáltató hivatalra vonatkozó nemzetközi tendenciák figyelembevételével, a középtávú hivatali stratégia egyik központi elemeként a hivatal az elmúlt években fokozatosan fejlesztette, folyamatosan bővítette az ingyenes ügyfélszolgálati tájékoztatási szolgáltatásokon túlmutató, térítés ellenében nyújtott, emelt szintű iparjogvédelmi szolgáltatási kínálatát. Ennek keretében az ESZH szakmai támogatásával elkezdődött a vállalkozások szellemi vagyonának feltérképezésére szolgáló, IP-PreDiagnózis szolgáltatás kísérleti szakasza magyar kis- és középvállalkozások bevonásával.

6 5 Az MSZH nemzetközi szinten is elismert színvonalú iparjogvédelmi tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenységet folytatott az elmúlt évben. Növekvő érdeklődés kísérte a iparjogvédelmi alapadatok elektronikus formában történt rendelkezésre bocsátását a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. A közlöny állományait 357 ezer alkalommal töltötték le a hivatali honlapról. Az iparjogvédelmi szakmai tájékoztatás klasszikus eszköze a kéthavonta, önálló szakfolyóiratként publikált Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle. Az MSZH gazdag szakmai ismereteket tartalmazó honlapját 382 ezer egyedileg azonosítható látogató 543 ezer alkalommal látogatta meg. A központi ügyfélszolgálat szolgáltatásai iránti érdeklődést mutatja, hogy megkeresés érkezett. Az ügyfélszolgálati forgalom 40%-a védjegyekre vonatkozott. A Szabadalmi Tár szolgáltatásai iránt az ügyfelek részéről 7585 megkeresést regisztráltak. Az MSZH színvonalas oktatási tevékenysége következtében nagy érdeklődés övezte felső- és középfokú iparjogvédelmi tanfolyamait, hangsúlyos az iparjogvédelmi oktatás jelenléte a felsőoktatási intézményekben, valamint igény mutatkozott céltanfolyamok iránt is. Az MSZH az ország legjelentősebb egyetemeivel, főiskoláival szerződéses megállapodásokon alapuló együttműködést folytat a szellemitulajdon-védelmi képzés érdekében, amelynek eredményeként ban 20 felsőoktatási intézményben több mint 1500 hallgató 1200 tanórában vett részt szellemitulajdon-védelmi képzésben a graduális, posztgraduális képzésben és a távoktatás keretében. Új hivatali kezdeményezések Az MSZH meglevő közigazgatási jogosítványai, tudástőkéje és kapcsolatrendszere bázisán, rendelkezésre álló kapacitásai és bevételei felhasználásával folytatta az előző években megkezdett, új funkciók betöltésére irányuló, kormányzati szintű koordinációt feltételező kezdeményezéseket; ezek: 1) a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT); 2) a hazai szellemivagyon-értékelés módszertani megalapozása. A feketegazdaság elleni határozott és hatékony fellépés érdekében, az új rend programjának megvalósítása jegyében a Kormány a 1002/2008. (I. 25.) Korm. határozattal javaslattevő, véleményező és tanácsadói feladatokat ellátó szervként létrehozta a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet. A testület egyik elnökhelyettese az MSZH elnöke, míg a titkársági feladatokat a hivatal látja el. A testület alakuló ülését március 3-án tartotta meg. A Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiát és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervet a Kormány október 1-jén hagyta jóvá. Az intézkedési tervet a 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozatban tették közzé. A stratégiához kapcsolódó intézkedési terv azonosítja a cselekvés fő pilléreit, amelyek a statisztika, a tudatosságnövelés és a jogérvényesítés. A testület a statisztika, a büntetőjogi és szabálysértési joggyakorlat, a gyógyszer- és növényvédőszer-hamisítás, a képzés, oktatás, kreatív és informatikai iparágak, valamint az internet útján történő szolgáltatásnyújtás területén öt munkacsoport létrehozásáról döntött, amelyek mindegyikében megfelelő módon képviseltetik magukat mind az állami szervek, mind pedig a társadalmi és érdekképviseleti szervezetek évre 55 millió Ft volt, 2009-re 40 millió Ft a HENT vonatkozásában a hivatali költségvetési előirányzat. A bel- és külföldi tőkebevonásnak, az innovációs kockázatok kezelésének kulcseleme a hazai tulajdonú szellemi javak tőkeértékének meghatározása, amelynek megítéléséhez szükséges a szellemivagyon-elemek értékelése. A nemzetközileg alkalmazott módszertan meghonosítására irányuló szellemivagyon-értékelési kutató-fejlesztő tevékenység további lépéseként 2008 folyamán nemzetközi és hazai érdekeltek bevonásával műhely-konzultáció sorozatot indított a hivatal. Ennek első állomásaként novemberben került megrendezésre az MSZH-ban a Szellemivagyonértékelés a gyakorlatban (IP Valuation in Practice) című nemzetközi konferenciasorozat első szimpóziuma. A védjegyek (márkák) vagyoni értékelése volt a tárgya az Eurobrand 2008 Budapest címmel 2008 szeptemberében osztrák partnerekkel közösen szervezett szimpóziumnak.

Fejlemények az iparjogvédelmi

Fejlemények az iparjogvédelmi Fejlemények az iparjogvédelmi jogalkotásban Ficsor Mihály Magyar Szabadalmi Hivatal Erőforrásunk: a szellemi tulajdon MIE-továbbképzés Balatonfüred, 2009. május 11-12. Áttekintés 1. elfogadott jogszabályok

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal sajtótájékoztatója Kivonatos tevékenységi összefoglaló 2003

A Magyar Szabadalmi Hivatal sajtótájékoztatója Kivonatos tevékenységi összefoglaló 2003 A Magyar Szabadalmi Hivatal sajtótájékoztatója Kivonatos tevékenységi összefoglaló 2003 A Magyar Sajtó Háza, 2004. február 18. 3 I. A Magyar Szabadalmi Hivatal az elmúlt évben is ellátta a nemzeti iparjogvédelmi

Részletesebben

Hamisítás EllEni nemzeti testület ÉvEs jelentés 2009

Hamisítás EllEni nemzeti testület ÉvEs jelentés 2009 Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Éves jelentés 2009 Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Éves jelentés 2009 Tartalom Bevezető 2 A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület tagjai 2009-ben 3 A Hamisítás Elleni Nemzeti

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA A szabályzat célja, hogy I. A szabályzat célja elősegítse a Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, oktatói illetve a szabályzat

Részletesebben

szócikk rovat terjedelem

szócikk rovat terjedelem iparjogvédelem szócikk rovat terjedelem Adatbázis ( --- ) Budapesti Szerződés (a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről) v. 2 Biológiai találmányok

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet ( RMKI ) 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. 3. épület Postacím: 1525 Budapest, Pf. 49. Titkársági telefon: 395 9289, 392-2520 Fax: 392 2598, 395

Részletesebben

A SZELLEMI ALKOTÁSOK TELJES KÖRÛ ÚJRASZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON. TATTAY LEVENTE egyetemi tanár (PPKE JÁK)

A SZELLEMI ALKOTÁSOK TELJES KÖRÛ ÚJRASZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON. TATTAY LEVENTE egyetemi tanár (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare V. 2009/2. 149 164. A SZELLEMI ALKOTÁSOK TELJES KÖRÛ ÚJRASZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON egyetemi tanár (PPKE JÁK) I. Bevezetés A szellemi alkotások szabályozásában az EU-hoz való csatlakozás

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványa 7 évfolyam 1. szám 2010. I. negyedév A Magyar Szabadalmi Hivatal 2009. évi tevékenységének

Részletesebben

I. A SZABADALMI JOG II.

I. A SZABADALMI JOG II. E-jog 2013 11. előad adás Iparjogvédelem 2. Áttekintés: I.1 A szabadalmi oltalom keletkezése és megszűnése I.2 A találmányhoz és szabadalomhoz fűződő jogok védelme I.3 Hatósági, bírósági eljárás szabadalmi

Részletesebben

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28 szellemitulajdon-kezelési szabályzata I. A szabályzat célja E szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja,

Részletesebben

Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában. ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17

Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában. ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17 Szellemitulajdon-védelem a K+F eredmények hasznosításában ITD szeminárium Budapest, 2009 június 17 Iparjogvédelmi oltalmi formák, szabadalom Szabadalom, publikálás vagy titoktartás Oltalomszerzés Magyarországon

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL DUNAÚJVÁROSI EGYETEM SZABÁLYZAT A SZELLEMI ALKOTÁSOK VÉDELMÉRŐL ÉS A SZELLEMI TULAJDON Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 88-2015/2016. (2016.03.16.)

Részletesebben

A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái

A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái A megjelenés iparjogvédelmi oltalma a formatervezési minta-oltalom és alternatívái Szöllősi Gusztáv Szellemi tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar Védjegy Egyesület Osztályvezető elnökségi tag Mintaoltalmi

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2011. (IV. 28.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású közoktatási

Részletesebben

Gyorsabban, magasabbra, erősebben a hazai szabadalmi aktivitás értékelése, javítási lehetőségek, új kedvezmények. Dr. Bendzsel Miklós elnök

Gyorsabban, magasabbra, erősebben a hazai szabadalmi aktivitás értékelése, javítási lehetőségek, új kedvezmények. Dr. Bendzsel Miklós elnök Gyorsabban, magasabbra, erősebben a hazai szabadalmi aktivitás értékelése, javítási lehetőségek, új kedvezmények Dr. Bendzsel Miklós elnök Szabadalmi Fórum, 2009. április 20. European Innovation Scoreboard

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 199. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 199. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 28., kedd 199. szám Tartalomjegyzék 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 341/2010. (XII. 28.) Korm.

Részletesebben

A PATLIB-KÖZPONTOK AZ INNOVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

A PATLIB-KÖZPONTOK AZ INNOVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN A PATLIB-KÖZPONTOK AZ INNOVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN A szabadalmi információ terjesztésére létrejött PATLIB-hálózat szakmai konferenciáját tizenhetedik alkalommal rendezték meg. A Prágában, 2006. május 21 23.

Részletesebben

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5.

I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Iparjogvédelem II I. Egyéb oltalmi formák 1. Használati minta 2. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája 3. Formatervezési minta 4. Védjegy 5. Földrajzi árujelző és eredetmegjelölés II. Nemzetközi

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

AZ EPIC ÉS A PATINNOVA KONFERENCIÁRÓL

AZ EPIC ÉS A PATINNOVA KONFERENCIÁRÓL AZ EPIC ÉS A PATINNOVA KONFERENCIÁRÓL Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 2005. decemberi számában már hírt adtunk a novemberben Budapesten, egyazon helyen és időben tartott szabadalmi innovációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: IPARJOG_12 1 Tartalom A. ALAPVETŐ

Részletesebben

II. A szabályzat hatálya

II. A szabályzat hatálya A WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZELLEMITULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2007 I. A szabályzat célja (1) E szellemitulajdon kezelési szabályzat célja, hogy: a) elősegítse a Wesley János Lelkészképző Főiskola

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Statisztikai tájékoztató Fejér megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Projektmenedzseri beszámoló

Projektmenedzseri beszámoló Projektmenedzseri beszámoló Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés 1.1. Projekt címe Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1.2. Projekt azonosító száma

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

A szabadalmi konfliktuskezelés gyakorlatáról

A szabadalmi konfliktuskezelés gyakorlatáról A szabadalmi konfliktuskezelés gyakorlatáról dr. Jókúti András Jogi és Nemzetközi Főosztály Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2009. április 20. Peren kívüli megoldások Peren kívüli megegyezés Nemleges

Részletesebben

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2011 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 Definíciók... 4 Jogszabályok... 6 A Szabályzat hatálya... 8 A szellemi alkotáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Formatervezési minta, mint a siker záloga

Formatervezési minta, mint a siker záloga Formatervezési minta, mint a siker záloga A hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások: Hazai mintaoltalmi hagyományok és előírások változására vonatkozó történetünk 1907- től kezdődik, amikor a 107.709/1907

Részletesebben

A Kormány. /2014. ( ) Korm. határozata

A Kormány. /2014. ( ) Korm. határozata 1. sz. melléklet a /2014. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány A Kormány /2014. ( ) Korm. határozata a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL

VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL VÁLOGATÁS AZ IPARJOGVÉDELMI SZAKÉRTŐI TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY FELTALÁLÓJÁT MEGILLETŐ DÍJAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYBEN ISZT-7/2008 I. A tényállás 1. A Partium 70

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szolgáltatásai: K+F minősítés Szellemivagyon-diagnózis E-szolgáltatások

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szolgáltatásai: K+F minősítés Szellemivagyon-diagnózis E-szolgáltatások A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szolgáltatásai: K+F minősítés Szellemivagyon-diagnózis E-szolgáltatások Huszár Enikő osztályvezető Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálati Osztály Miskolc,

Részletesebben

Hírlevél A Szellemi Tulajdon Védelmér l

Hírlevél A Szellemi Tulajdon Védelmér l Hírlevél A Szellemi Tulajdon Védelmér l A Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács kiadványa 2. évfolyam 2. szám 2005. II. negyedév A polgári jogi és büntetõ jogi felelõsség

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN

SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN Lukács Manuéla Linda Polgári Jogi Tanszék Témavezető: Darázs Lénárd SZOLGÁLATI ÉS ALKALMAZOTTI SZELLEMI ALKOTÁSOK A MAGYAR JOGBAN A szellemi alkotások a gazdasági fejlődésnek és a jólét megteremtésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY. a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Budapest 2006. június 2 PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1..

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete. a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2006. (XII.27.) KT. számú rendelete a közbeszerzési szabályzatról 1.. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8421 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 5., péntek XI. évfolyam, 2008/49. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. március 28. Tartalom 1. Helyzetelemzés 4 1.1. Jogszabályi környezet vizsgálata, meghatározó rendelkezések értelmezése, 4 felvázolása, az

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportjának akcióterve Dr. Kármán Gabriella A Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport vezetője 2011-ben a megújuló HENT intézkedési tervében

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november Megvalósítási Terv Budapest, 2010. november 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 A Kreatív Iparágak helyzete és lehetőségei 5 A kreatív ipar definíciós kérdései 5 Az UNCTAD kategorizálása 5 A WIPO

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM

ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM ÜZLETI JOG IPARJOGVÉDELEM SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA Szerkezetileg közelítünk a jogviszonyokhoz: milyen tartalmú kapcsolatok alakulnak ki a szellemi alkotásokkal kapcsolatban? három módozat: alapjogviszonyok

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás

2008. évi CXII. törvény indokolása. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról. Általános indokolás 2008. évi CXII. törvény indokolása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról Általános indokolás A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) módosítása -

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI**

AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** Dr. Markó József:* AZ IPARI MINTAOLTALMI JOG FEJLŐDÉSI IRÁNYAI** 1. Bevezetés A valódi piaci versenyre épülő gazdaságokban az áruk (termékek) esztétikai célú külső kialakítása, azaz formatervezése az áruk

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. a szellemi alkotások jogvédelméről és. szellemi tulajdon-kezeléséről. szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és szellemi tulajdon-kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2006 1 A szellemi termékekhez fűződő jogok védelmének, hasznosításának és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VI. 7.) Önk. rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól Békás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet

144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet 144/2000. (VIII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a világűr kutatásában és békés célú felhasználásában való együttműködésről szóló, Budapesten,

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE Gazdasági Versenyhivatal BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS RÉSZÉRE a Gazdasági Versenyhivatal 2000. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2008. június 10., hatályba lép: 2008. június 11-én Utolsó módosítás: 2016. január 19., hatályba lép: 2016. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések

BULGÁRIA. Oktatás és képzés, az ifjúság helyzete. Educatio 1997/3. Országjelentések Országjelentések BULGÁRIA Az információs technológia és a telekommunikáció óriási hatást gyakorol a gazdasági és társadalmi életre. Annak ellenére, hogy Bulgária fontos szerepet játszott a KGST információs

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA BEVEZETÉS A FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALOM VILÁGÁBA MOME elıadás, Budapest, 2011. október 10. Dr. Molnár Alexandra 2 Szellemi alkotások joga 1. Szerzıi jog a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

Útmutató szerzõknek. Ipari minta. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998

Útmutató szerzõknek. Ipari minta. Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998 Útmutató szerzõknek Ipari minta Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest 1998 Tartalom I. Az ipari minta jogi védelmének fõbb vonásai 1. Mi a mintaoltalom?...7 2. Mikor célszerû mintaoltalmat igényelni?...7

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A DOMÉNNÉV-REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS A DOMÉNNEVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉSRŐL TARTOTT KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A DOMÉNNÉV-REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS A DOMÉNNEVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉSRŐL TARTOTT KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A DOMÉNNÉV-REGISZTRÁCIÓRÓL ÉS A DOMÉNNEVEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGÉRVÉNYESÍTÉSRŐL TARTOTT KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSRŐL A téma vizsgálatának aktualitását az adja, hogy a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével

Részletesebben

A Formatervezésiminta-oltalom

A Formatervezésiminta-oltalom A Formatervezésiminta-oltalom 1 Mi a formatervezés? A külső megjelenés kialakítása, vagy megváltoztatása anélkül, hogy a belső (műszaki) tartalom érintve lenne. Ami nélkül a termék tökéletesen működik,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT I. Bevezetés A járási hivatalok kialakításáról szóló 1299/2011. (IX.1.) Korm. határozat rendelkezik arról, hogy A Kormány szükségesnek tartja a

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

szabadalmi bíráskodás

szabadalmi bíráskodás Egységes hatályú európai szabadalom és egységes szabadalmi bíráskodás Európában dr. Jókúti András főosztályvezető-helyettes Jogi és Nemzetközi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala dr. Molnár Katalin

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME TERÜLETÉN 08 HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 MIE Siófok 2008. november 24-25.

AKTUÁLIS KÉRDÉSEK A SZELLEMI TULAJDON VÉDELME TERÜLETÉN 08 HAMISÍTÁSI (T)REND 2008 MIE Siófok 2008. november 24-25. Különbségek és hasonlóságok a Magyar Szabadalmi Hivatal megsemmisítési eljárása és az Európai Szabadalmi Hivatal felszólalási eljárása között Kacsuk Zsófia európai szabadalmi ügyvivő AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2004 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA. Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése.

ÉVES JELENTÉS 2004 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA. Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ÉVES JELENTÉS 2004 Az Európai Közösségek Bírósága és Elsőfokú Bírósága tevékenységének áttekintése Luxembourg, 2005 www.curia.eu.int Az Európai Közösségek Bírósága L-2925

Részletesebben

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4

I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4. I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I. FEJEZET 4 A SZABADALMI ELJÁRÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 4 I.1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hatásköre szabadalmi ügyekben 4 I.2. A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályainak alkalmazása

Részletesebben