MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ"

Átírás

1 MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

2 i

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Előszó Fontosabb jogszabályok Jelmagyarázat A közbeszerzési eljárás tárgya, az eljárásrend és a jogalap A folyamatba épített ellenőrzés... 3 II. AZ ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK A beérkezett dokumentumok vizsgálata... 5 III. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A választott eljárás jogalapjának megfelelősége A közbeszerzés tárgya szerinti minősítés, a választott eljárásrend Jogalaphoz kötött eljárások Gyorsított meghívásos eljárás További, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében gyakran előforduló hibákra adott szövegjavaslatok Egybeszámított becsült érték A közreműködő szervezet nyilatkozata Ajánlatkérő adatainak és megjelölésének megfelelősége Az eljárás más nevében történő lefolytatása A szerződéshez rendelt elnevezés A szerződés típusa A szerződés tárgyának és a szerződés szerinti mennyiség meghatározásának megfelelősége, a teljesítés helye A szerződés tárgya, a szerződés szerinti mennyiség Általános megjegyzések Kapcsolódó szolgáltatások Részekre történő ajánlattétel Első osztályú minőség előírása Mennyiségi eltérés Opciós jog kikötésének problematikája A teljesítés helye A CPV kódok megfelelősége A részekre történő ajánlat jogszerűsége Az alternatív ajánlat jogszerűsége ii

4 8. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje meghatározásának megfelelősége A programozási időszak zárásához kapcsolódó problémák A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek megfelelősége Biztosítékok A biztosítékokról általában A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának módja Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos biztosítékok A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos biztosítékok Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték Jótállás Kötbér A finanszírozási, fizetési feltételek megfelelősége Általános elvárások Részszámlázás A kifizetések szabályai Általános szabályok Előlegek Építési beruházás esetén kikötött előleg Önként biztosított előleg Szállítói előleg A kizáró okok megfelelősége Az alkalmassági követelmények megfelelősége Általános szabályok Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat Számviteli beszámoló Árbevétel Műszaki és szakmai alkalmasság Referencia Műszaki, technikai felszereltség Szakemberek Minőségbiztosítási intézkedés, tanúsítvány Statisztikai állomány Mintapéldány Környezetvédelmi intézkedés Harmadik személlyel történő szerződéskötés iii

5 12.4. Különös igazolási módok Az értékelési szempont megfelelősége Részszempontokkal kapcsolatos észrevételek Általános szabályok Az ajánlati elemek minimális és maximális szintjének előírása Tipikusan problémás részszempontok Teljesítési határidő Szakmai ajánlat Műszaki többlettartalom Kötbér, jótállás Súlyszámokkal kapcsolatos észrevételek Ponthatárok Pontkiosztás módszerével kapcsolatos észrevételek A dokumentáció és egyéb iratok beszerzési feltételeinek megfelelősége Az ajánlattételi határidő meghatározásának megfelelősége A bontási eljárás meghatározásának megfelelősége További információk és adminisztratív követelmények megfelelősége A felhívás egyéb pontjait érintő megjegyzések A GPA hatálya Vételi jog A szerződés meghosszabbítása Projekttársaság Egyéb különleges feltételek Az ajánlat nyelve Ajánlati kötöttség Kötelező előírások Az ajánlat további kötelező tartalmi elemei Támogatási igénnyel kapcsolatos tájékoztatás Ajánlatok beadásának módja, formai követelmények Tájékozódási kötelezettség Változásbejegyzési eljárás Opcionális előírások Ajánlati biztosíték Kapcsolattartási forma Hiánypótlás Konzultáció, helyszíni bejárás Minősített ajánlattevőkre vonatkozó szigorúbb feltételek Különböző devizák forintra történő átváltásáról szóló rendelkezések iv

6 Közös ajánlattételre vonatkozó előírások Képviseleti jogosultságra vonatkozó előírások Rendelkezés az irányadó jogról és időről Szakmai ajánlatra vonatkozó rendelkezések Egyéb versenyszűkítésre alkalmas nyilatkozatok, igazolások előírása IV. A DOKUMENTÁCIÓ A dokumentációra vonatkozó tartalmi előírásoknak való megfelelőség Gazdálkodó szervezet létrehozásával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége Tájékozódási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések Műszaki leírás megfelelősége Egyéb észrevételek V. A SZERZŐDÉSTERVEZET A szerződés tárgya meghatározásának megfelelősége Kötelező tartalmi elemekre vonatkozó előírások megfelelősége A szerződés tartalma meghatározásának megfelelősége A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelősége A szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések megfelelősége VI. A KÖZBESZERZÉSI ALAPELVEKNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS VII. A JELENTÉS KOCKÁZATI BESOROLÁSA Alacsony kockázat Magas kockázat VIII. A MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TANÚSÍTVÁNY A tanúsítvány minősítése A tanúsítvány kitöltése v

7 Bevezetés I. BEVEZETÉS 1. Előszó Jelen összefoglaló a és évben a hazai és külső ellenőrző szervek által lefolytatott audit tapasztalatok, és az audit ellenőrzések lefolytatásakor hatályos jogszabályi környezet alapján került előkészítésre. Az összefoglaló tartalma a mindenkori audit ellenőrzések megállapításai alapján módosulhat. Az összefoglaló célja, hogy a minőségellenőrzéshez kapcsolódó általános elvárásokat és a jelentés, illetve a tanúsítvány kiadásával kapcsolatos szakmai elvárásokat fogalmazzon meg, illetve segítséget nyújtson a minőségellenőrzési eljárás során benyújtott dokumentumok ellenőrzéséhez, tipikus hibák kezeléséhez. 2. Fontosabb jogszabályok 1 Ép.r. Kbt. 306/2011 (XII.23) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Kiz.r. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Közp.r. Közszolg.r. Min.r. Ptk. Tám.r. 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről. Új Tám.r. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 3. Jelmagyarázat T Szövegjavaslatok Az adott kérdéssel összefüggésben releváns gyakorlati példák, tipikus hibák, javaslatok 1 A közbeszerzési szempontból releváns jogszabályok teljes listája megtalálható a Közbeszerzési Hatóság honlapján. 1

8 Bevezetés KDB határozatok Árubeszerzésre vonatkozó megjegyzések Építési beruházásra vonatkozó megjegyzések Szolgáltatásmegrendelésre vonatkozó rendelkezések 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, az eljárásrend és a jogalap Közbeszerzés tárgya lehet árubeszerzés 2, építési beruházás 3, szolgáltatás megrendelés 4, építési koncesszió 5 és szolgáltatási koncesszió 6. Közbeszerzési eljárás folyhat uniós 7, illetve nemzeti 8 eljárásrendben. 9 Az alkalmazandó eljárásrend meghatározása a közbeszerzési értékhatárok alapján történik. 10 Az eljárás lehet nyílt 11, meghívásos 12, tárgyalásos 13 vagy versenypárbeszéd 14, vagy keretmegállapodásos 15 eljárás (illetve a beszerzés történhet dinamikus beszerzési rendszerben is 16 ). Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehet. Nemzeti eljárásrendben alkalmazható a Kbt. 122/A. szerinti speciális eljárás és a Kbt szerinti önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Jogalaphoz kötött eljárások 17 uniós eljárásrendben a tárgyalásos eljárások (hirdetmény közzétételével induló és hirdetmény nélküli) és a versenypárbeszéd, nemzeti eljárásrendben pedig a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd. A minőségellenőrzés szempontjából kiemelt jelentősége van annak, hogy tisztában legyünk a vizsgált eljárás tárgyával, típusával és jogalapjával ugyanis alapvetően ezek határozzák meg azt, hogy a felhívásban foglalt egyes feltételeket különösen a kizáró okokra, alkalmassági követelményekre és határidőkre vonatkozó rendelkezéseket mely jogszabályi rendelkezések alapján kell vizsgálni. További jelentősége van még az eljárás becsült értékének, amely az egyes eljárás-típusokon belül is eltérő szabályok alkalmazásához vezethet. 2 Kbt. 7. (2) bekezdés 3 Kbt. 7. (3) bekezdés 4 Kbt. 7. (4) bekezdés 5 Kbt. 7. (5) bekezdés 6 Kbt. 7. (6) bekezdés 7 Lásd Kbt. Második rész 8 Lásd Kbt. Harmadik rész 9 Kbt Az uniós értékhatárokat az irányelvek tartalmazzák. Az értékhatárok a nem eurót használó országok valutáiban kétévenként az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a nemzeti értékhatárok évente a költségvetési törvényben jelennek meg. A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról: 11 Kbt. 83., nemzeti eljárásrendben a /A. -ban foglalt eltérésekkel 12 Kbt , nemzeti eljárásrendben a /A. -ban foglalt eltérésekkel 13 Kbt , nemzeti eljárásrendben a /A. -ban foglalt eltérésekkel 14 Kbt , nemzeti eljárásrendben a /A. -ban foglalt eltérésekkel 15 Kbt , nemzeti eljárásrendben a /A. -ban foglalt eltérésekkel. 16 A Kbt. 82. (3) bekezdése teremti meg ennek az eljárásfajtának a lehetőségét, azonban a törvény által említett külön jogszabály egyelőre nem készült el. 17 Jogalaphoz kötött eljárások alatt olyan eljárás típusokat értünk, amelyek alkalmazása jogszabályi feltételek teljesüléséhez kötött. 2

9 Bevezetés 5. A folyamatba épített ellenőrzés A folyamatba épített ellenőrzés célja a támogatásból megvalósuló közbeszerzési eljárások törvényességi szempontú vizsgálata, ahol különös figyelem hárul a közpénzek felhasználásának megfelelőségére. Az ellenőrzésre csak meghatározott értékhatár felett, Európai uniós értékhatárokat elérő értékű, valamint 300 millió forintot elérő értékű építési beruházás és építési koncesszió esetén kerül sor, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ellenőrzés során főszabály szerint nemzeti eljárásrendben csak építési beruházással, illetve koncesszióval találkozhatunk, árubeszerzéssel és szolgáltatás-megrendeléssel nem. 18 A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet szerint a folyamatba épített ellenőrzés a központi koordinációs szerv 19 feladata. 20 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a folyamatba épített ellenőrzés az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter feladata. A folyamatba épített ellenőrzésnek három szakasza van, a minőségellenőrzés, a szabályossági eljárás, valamint adott esetben a szerződésmódosítás. 21 Az alábbi ábrán végigkövethetőek a folyamatba épített ellenőrzés főbb szabályai és állomásai. 18 A főszabály alól kivételt képeznek a Kbt sz. mellékletében található szolgáltatások, amelyek a Kbt. 19. (2) bekezdése alapján bizonyos feltételekkel akkor is kiírhatóak nemzeti eljárásrendben, ha egyébként a beszerzés értékére tekintettel az uniós eljárásrend szabályai lennének alkalmazandóak. Tekintettel arra, hogy a KFF ellenőrzése értékhez, nem eljárásrendhez kötött, így bizonyos szolgáltatás megrendelések esetén is találkozhatunk nemzeti eljárásrenddel. 19 Magyarországon a központi koordinációs szerv jelenleg a Miniszterelnökség. 20 A folyamatba épített ellenőrzés részletes szabályait a Tám.r és aj új Tám.r tartalmazzák. 21 Ezen felül az eljárás lezárultát követően szükség esetén utólagos ellenőrzésre van lehetőség, amely során az eljárást támogathatósági, elszámolhatósági valamint műszaki szempontból a közreműködő szervezet, közbeszerzési-jogi szempontból a központi koordinációs szerv ellenőrzi. 3

10 Bevezetés Közreműködő szervezet vizsgálata Támogathatóság Elszámolhatóság Műszaki szempont MINŐSÉGELLENŐRZÉS Minőségellenőrzésre a felhívás feladását megelőzően kerül sor, közvetlenül azt követően, hogy a közreműködő szervezet elvégezte a dokumentumok támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú vizsgálatát. (Lásd részletesen a Tám.r. 39/B. -ban és az új Tám.r ban foglaltakat.) A minőségellenőrzés célja a felhívás és a kapcsolódó dokumentumok közbeszerzési-jogi szempontú vizsgálata, praktikusan annak megelőzése, hogy jogszabálysértő tartalommal kerüljön feladásra a felhívás. A minőségellenőrzés fő szabály szerint két szakaszból, egy jelentés és egy tanúsítvány kibocsátásából áll. Nem támogató tanúsítvány kiállítása esetén a folyamat nem indul elölről, hanem az tanúsítványban foglaltaknak megfelelően módosított dokumentumokat a Kedvezményezettek KSZ kijelölése nélkül, közvetlenül a KFF felé indíthatják újra). Jelentés elkészítése Dokumentumok beérkezése + 7 nap (Új. Tám.r. szerint 5 munkanap) (meghosszabbítható) A minőségellenőrzési jelentés egyfajta előzetes hiánypótlásként fogható fel, célja hogy lehetőséget biztosítson a tanúsítvány kiadását megelőzően az ajánlatkérőnek arra, hogy a felhívás szabálytalanságait kijavítsa. (Jelen szabálytalanság fogalom nem azonos a Tám.r. és Új Tám.r. szerinti szabálytalanság fogalommal.) Fontos kiemelni, hogy a minőségellenőrzési jelentésben nem jelzett szabálytalanságokat főszabály szerint a minőségellenőrzési tanúsítványban már nem lehet kifogásolni, így kiemelt jelentősége van annak, hogy a jelentésben minden szabálytalanság feltárásra kerüljön. Természetesen a közpénzek jogszerű felhasználásához kötődő érdek erősebb, mint az előreláthatóság, kiszámíthatóság követelménye a közigazgatási eljárásban, így indokolt esetben a főszabály áttörhető. Ügyeljünk arra, hogy ajánlatkérőket indokolatlanul ne terheljük, azonban az esetleges megalapozatlan megállapítások később pl. ajánlatkérő egyet nem értése vagy önrevízió esetén könnyebben kezelhetőek a tanúsítványban (ti. azzal, hogy az előírtak teljesítésétől eltekintünk), mint az olyan hiányosságok, amelyeket a minőségellenőrzési jelentés nem tartalmazott. Tanúsítvány kibocsátása Korrigált dokumentumok beérkezése + 5 nap Új. Tám.r. szerint 5 munkanap) Támogató Feltételes támogató Nem támogató A minőségellenőrzési jelentés alapján korrigált dokumentumok beérkezését követően 5 napon belül (Új Tám.r. értelmében 5 munkanapon belül) minőségellenőrzési tanúsítványt kell kiállítani. A tanúsítvány a központi koordinációs szerv döntését tartalmazza arról, hogy támogatja-e a közbeszerzési eljárás megindítását. A támogató tartalmú tanúsítvány a közbeszerzési eljárás megindításának feltétele. A tanúsítvány támogató, feltételes támogató, illetve nem támogató tartalmú lehet. Támogató tartalmú a tanúsítvány akkor, ha az ajánlatkérő maradéktalanul teljesítette a jelentésben foglaltakat, és az így módosított dokumentumok sem tartalmaznak további, jogszabállyal és az audit tapasztalatokkal ellentétes előírásokat. Feltételes támogató tartalmú a tanúsítvány akkor, ha a dokumentumok további javítása szükséges vagy mert ajánlatkérő nem teljesítette maradéktalanul a jelentésben foglaltakat, vagy mert a felhívás a korrigálásokat követően további, jogszabállyal és az audit tapasztalatokkal ellentétes előírásokat tartalmaz, azonban a tanúsítványban foglalt feltételek átvezetését követően a dokumentumok ismételt ellenőrzése nem indokolt. Általánosságban elmondható, hogy olyan hiányosságok esetén adható ki feltételes támogató tartalmú tanúsítvány, amelyek a minőségellenőrzési jelentésben alacsony kockázatú besorolást kaptak, illetve kapnának. Nem támogató tanúsítvány olyankor kerül kibocsátásra, amikor a dokumentumok a korrigálást követően is további, jogszabállyal és az audit tapasztalatokkal ellentétes előírásokat tartalmaznak, amelyek a közpénzek felhasználása szempontjából magas kockázatot jelentenek. Nem támogató tanúsítvány esetén ajánlatkérő a felhívást nem adhatja fel, annak korrigálását követően mind a közreműködő szervezet, mind a központi koordinációs szervezet eljárását meg kell ismételni. 4

11 Az ellenőrzéssel kapcsolatos általános elvárások II. AZ ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 1. A beérkezett dokumentumok vizsgálata A dokumentumok beérkezését követően legelőször azt kell megvizsgálni, hogy az ellenőrzéshez szükséges minden dokumentum a Monitoring Információs Rendszerbe (továbbiakban MIR rendszerbe; as időszakban Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer, továbbiakban: FAIR rendszerbe) feltöltésre került-e. Amennyiben nem, úgy hiánypótlás kibocsátása szükséges. A hiánypótlással kapcsolatban általános elvárás, hogy az rövid, szabatos, érthető legyen, és arra lehetőség szerint csak egyszer kerüljön sor. A fentieken túlmenően tekintettel arra, hogy az uniós auditok korábban ezen dokumentumok hiányát kifogásolták automatikus hiánypótlás keretében az alábbi dokumentumok is bekérésre kerülnek a jelentés kiállítását megelőzően: SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉS esetén: - Fedezetigazolás (kivéve, ha a Kbt. 40. (3) bekezdés szerinti az eljárás) - Becsült érték meghatározásának módszertana - Egybeszámítási nyilatkozat, figyelemmel a Kbt. a közbeszerzés értékének meghatározására vonatkozó előírásaira - Szerződéstervezet - Közbeszerzési terv - Közbeszerzési szabályzat 5

12 Az ellenőrzéssel kapcsolatos általános elvárások ÁRUBESZERZÉS esetén: - Fedezetigazolás (kivéve, ha a Kbt. 40. (3) bekezdés szerinti az eljárás) - Becsült érték meghatározásának módszertana - Egybeszámítási nyilatkozat, figyelemmel a Kbt. a közbeszerzés értékének meghatározására vonatkozó előírásaira - Piackutatás eredményéről összefoglaló nyilatkozat, amelyben ajánlatkérő alátámasztottan bemutatja, hogy az általa meghatározott műszaki tartalom nem versenyszűkítő és hány gazdasági szereplő részvételét teszi lehetővé a közbeszerzési eljárásban, illetve hány termék felel meg az előírásoknak - Szerződéstervezet - Közbeszerzési terv - Közbeszerzési szabályzat ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS esetén: - Fedezetigazolás (kivéve, ha a Kbt. 40. (3) bekezdés szerinti az eljárás) - Becsült érték meghatározásának módszertana - Egybeszámítási nyilatkozat, figyelemmel a Kbt. a közbeszerzés értékének meghatározására vonatkozó előírásaira - Szerződéstervezet - Közbeszerzési terv - Közbeszerzési szabályzat - Árazatlan költségvetés 6

13 Az ellenőrzéssel kapcsolatos általános elvárások Keretmegállapodásos eljárás esetén az 1. rész iratait csak abban az esetben hiánypótoltatja a KFF, ha azok az ajánlatkérő honlapján vagy a KEF portálon nem elérhetőek. Abban az esetben, ha ajánlatkérő ugyanazt a dokumentumot többször is felcsatolta, úgy az utolsóként felcsatolt példányt kell véglegesnek tekintetni. Erre a körülményre az ajánlatkérő figyelmét fel kell hívni a jelentésben. 7

14 III. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. A választott eljárás jogalapjának megfelelősége 1.1. A közbeszerzés tárgya szerinti minősítés, a választott eljárásrend A jogalap vizsgálata elsősorban arra terjed ki, hogy ajánlatkérő az eljárást a közbeszerzés meghatározó értékű tárgya 22 szerint minősítette-e 23, valamint arra, hogy a közbeszerzés tárgyának (egybeszámított) becsült értéke alapján az eljárást megfelelő eljárásrendben indította-e meg. A felhívás II.1.2) pontja szerinti minősítés helyességét elsősorban a felhívás II.2.1) pontjában foglaltak vizsgálatával tudja leellenőrizni, a felhívás e pontjából derül ki ugyanis, hogy a közbeszerzésnek mi a pontos tárgya, és hogy abban az egyes tárgyak milyen arányban állnak egymással. Az eljárásrend helyességének megállapítása a közbeszerzés becsült értékének (egybeszámított becsült értékének) a közbeszerzési értékhatárokkal való összevetésével történik. A választott eljárásrend az alkalmazott hirdetménymintából, illetve hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívásból derül ki. Az egybeszámított becsült értéknek az ellenőrzés szempontjából valójában csak építési beruházás esetén ott viszont fokozottan van jelentősége. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetén főszabály szerint csak uniós eljárásrendben kiírt eljárással találkozhatunk 24, így annak valójában nincs relevanciája, hogy ajánlatkérő figyelembe vette-e az egybeszámítási szabályokat, tekintettel arra, hogy azok épp annak megakadályozását célozzák, hogy valaki kivonja magát az uniós eljárásrend szigorúbb szabályai alól. Ha azt észleljük, hogy a becsült érték értékhatárt megközelítően került meghatározásra, észrevételezni szükséges. T Jelen eljárást Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerint, nemzeti eljárásrendben kívánja lefolytatni. Az eljárás becsült értéke nettó ,- forint, mely érték nyilatkozatuk szerint korábbi tapasztalatok, költségbecslés alapján került kiszámításra. Tekintettel arra, hogy az eljárás becsült értéke megközelíti az uniós értékhatárt, kérjük, szíveskedjenek részletesen bemutatni a becsült érték megállapításának módszerét, és objektív indokokkal alátámasztani annak megalapozottságát. Ha keretmegállapodásos eljárás első részét ellenőrizzük, minden esetben kérjük ajánlatkérőtől, hogy a Kbt (1) bekezdés c), illetve d) pontja szerinti eljárást alkalmazza, azaz biztosítsa a több partnerrel való szerződéskötést a verseny legszélesebb körű biztosítása érdekében. Keretmegállapodásos eljárás második részének ellenőrzésekor minden esetben szükséges ellenőrizni az első rész alapján kötött szerződés (keretmegállapodás) releváns rendelkezéseit is. A fentieken túlmenően ellenőrizni szükséges a KEF Portálon a keretmegállapodás teljesülési szintjét is. 22 A Kbt. 8. alapján ha a szerződés több egymással szükségszerűen összefüggő közbeszerzési tárgyat foglal magába, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni. Ha a megrendelt szolgáltatás meghaladja a megrendelt áru értékét, mind esetben szolgáltatásmegrendelésről beszélünk. 23 A közbeszerzés tárgya szerinti minősítése tekintetében lásd a Kbt. 7. -t. 24 Ugyan ez alól kivételt képeznek a Kbt sz. mellékletében foglalt szolgáltatások, e szolgáltatások esetén éppen az uniós eljárásrend kötelező alkalmazása alól felmentő törvényhelyek okán ugyanúgy irreleváns az egybeszámítási szabályok figyelembevételének vizsgálata. 8

15 Ha olyan keretmegállapodás alapján kíván ajánlatkérő eljárást indítani, amely már megszűnt, vagy amelyet lezártak, fel kell hívni az ajánlatkérő figyelmét arra, hogy az eljárást nem tudja lefolytatni, támogató tartalmú minőségellenőrzési tanúsítványt a KFF nem tud kiállítani. Ha olyan keretmegállapodás alapján kíván ajánlatkérő eljárást lefolytatni és szerződést kötni, amely a minőségellenőrzési tanúsítvány kiállítását követően, de a szabályossági döntés meghozatalát megelőzően megszűnt, vagy amelyet lezártak, szabályossági döntés nem hozható. Amennyiben a szabályossági döntés meghozatala után észleli az eljárás megfigyelője a kimerülést, akkor támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány nem állítható ki és fel kell hívni az ajánlatkérő figyelmét, hogy az alapján kifizetést már nem tudnak teljesíteni. Ha a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések a keretmegállapodásban foglalt mennyiség 70 %-át elérték, fel kell hívni ajánlatkérő figyelmét, hogy kérjék a KEF előzetes állásfoglalását azzal kapcsolatban, hogy az eljárásukban foglalt mennyiség a keretmegállapodás alapján lehívható, illetőleg teljesíthető Jogalaphoz kötött eljárások Amennyiben a választott eljárás jogalaphoz kötött, szükséges azt megvizsgálni, hogy teljesülnek-e a törvényben meghatározott feltételek. A Kbt (1) bekezdése alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén erre fel kell hívni a jelentésben az ajánlatkérő figyelmét, egyben be kell kérni a KDB-nek küldendő levél tervezetét is Gyorsított meghívásos eljárás A gyorsított meghívásos eljárás, habár nem klasszikusan jogalaphoz kötött eljárás, az uniós auditok több esetben kifogásolták az alkalmazásának indokoltságát, jogszerűségét arra való hivatkozással, hogy az a tapasztalatok szerint nem lesz rövidebb egy nyílt eljárásnál (figyelemmel arra is, hogy ebben az esetben a KFF a szabályossági ellenőrzését az eljárás mindkét szakaszában lefolytatja), a rövid határidők azonban a verseny szűkítéséhez vezethetnek. Ilyen esetben ezért a KFF kéri annak alátámasztását, hogy ajánlatkérőnek milyen előnyöket jelent a gyorsított meghívásos eljárás alkalmazása További, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások esetében gyakran előforduló hibákra adott szövegjavaslatok T Felhívjuk Ajánlatkérő szíves figyelmét, hogy az alkalmazni kívánt eljárásfajta tekintetében a verseny nem érvényesül, mivel az egyetlen ajánlattevő a korábbi nyertes ajánlattevő lehet. Erre tekintettel ezen eljárásfajta kizárólag akkor alkalmazható, ha a Kbt. 94. (3) bekezdésének [a)/b] pontjában rögzített valamennyi feltétel részletes indoklással, megfelelően alátámasztásra kerül. Ajánlatkérő azonban csak a Kbt. által támasztott feltételeket sorolta fel a felhívás. pontjában, azok fennállására vonatkozóan semmilyen indoklást nem került feltüntetésre. Kérjük, szíveskedjenek e feltételek fennállását megfelelően alátámasztani, utalva a 9

16 korábbi eljárásra illetőleg szerződésre. T Felhívjuk Ajánlatkérő szíves figyelmét, hogy a 94. (3) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható, ha a. a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, b. előre nem látható körülmények miatt kiegészítő építési beruházás szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, c. feltéve hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki, vagy gazdasági okok miatt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől, vagy ha a kiegészítő építési beruházás elválasztható, az feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, d. a szerződés vagy szerződések becsült összértéke nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás összértékének felét. Az eljárással kapcsolatos törvényi feltételek felsorolása taxatív jellegű, ezért az eljárás alkalmazásának körét ebben az esetben is megszorítóan kell értelmezni. A fentiekben meghatározott körülményeknek együttesen kell fennállnia, bármely feltétel hiánya esetén az eljárásfajta választása jogsértő. Az ajánlattételi felhívásból a fent említett pontok maradéktalan teljesülése nem olvasható ki, ezért kérjük, szíveskedjenek csatolni részletes indokolásukat különös tekintettel a.. pontra a kizárólag kivételes esetekben alkalmazható jogalap tekintetében. Az előre nem látható ok bekövetkezésének feltételével kapcsolatban a Döntőbizottság számos határozatában rámutatott, hogy nem tekinthetők korábban előre nem látható körülménynek, amelyek az ajánlatkérő mulasztásából, a közbeszerzési eljárás nem elég gondos előkészítéséből erednek. A D.820/10/2006. számú határozatában a Döntőbizottság rámutatott, hogy a tervek ellenőrzése, a helyszíni adottságokkal való összehasonlítás az ajánlatkérő kötelezettsége, ennek elmulasztása miatt felmerült többlet beszerzési igény nem ad alapot kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. Az adott ügyben a helyszín megfelelő és gondos felmérésével már a tervezés folyamán észlelnie kellett volna a tervezőnek azokat a terep adottságokat, amelyekre tekintettel kiegészítő építési beruházás vált szükségessé. Az előzőekben kifejtettekre tekintettel kérjük, szíveskedjenek részletesen alátámasztani és indokolni az előre nem láthatóság fennállását, tekintettel arra, hogy a választott jogalap a jelenlegi formájában nem kellően alátámasztott. Álláspontunk szerint jogszabályi kötelezés hiányában is a kellő körültekintéssel és gondossággal szükséges a munkálatokat felmérni és az annak alapját képező tervdokumentációt elkészíteni adott esetben a megfelelő szakértői vélemény kikérése mellett, amely a jelenleg rendelkezésre álló információk birtokában nem állapítható meg. Kérjük, szíveskedjenek csatolni a választott jogalap megfelelőségét alátámasztó dokumentumokat, továbbá az előzmény eljárásban megkötött szerződést. Kérjük, az indoklás körében részletesen kifejtett és objektív körülményeken alapuló nyilatkozatban az alábbi kérdéséket szíveskedjenek megválaszolni: - Amennyiben a Kbt. 94. (3) bekezdés a) pontja szerinti jogalap nem igazolható a fentiek szerint kérjük, szíveskedjenek áttérni az értékhatárnak megfelelő hirdetménnyel induló eljárásra. T Kérjük, hogy a Kbt. 18. (2) bekezdésére tekintettel szíveskedjenek nyilatkozni az 10

17 egybeszámított becsült érték összegéről és az esetlegesen egybeszámítandó eljárás tárgyáról, becsült értékéről és megindításának adatairól. Az egybeszámított becsült érték igazolása érdekében kérjük, nyilatkozatukon túlmenően csatolják ajánlatkérő hatályos közbeszerzési tervét is. Speciális eset a Kbt. 94. (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárás, ami ajánlatkérő akkor alkalmazhat, ha a nyílt vagy a meghívásos eljárás vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás azért volt eredménytelen, mert az eljárásban nem nyújtottak be ajánlatot vagy részvételi jelentkezést, feltéve, hogy a felhívásnak és a dokumentációnak a feltételei időközben lényegesen nem változtak meg. Amennyiben megállapítható, hogy az előzményeljárásban mindössze egy darab ajánlat érkezett, az uniós auditok automatikusan vélelmezik, hogy a felhívás valamely pontjában foglalt előírások versenykorlátozó hatása okozta az eljárás eredménytelenségét. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban Ajánlatkérő nem változtathat a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt lényeges feltételeken, a korábban előírt alkalmassági követelmények nem módosíthatóak ezen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás típusban. A KFF álláspontja ezért az auditok tapasztalatait figyelembe véve, hogy ajánlatkérő a hivatkozott jogalapot nem használhatja fel a verseny további szűkítésére, megsértve ezzel a Kbt.2. -ában deklarált alapelveket. Ilyen esetekben elsődlegesen a jogalap megváltoztatását kéri a KFF a jelentésben. Amennyiben ajánlatkérő ragaszkodik a Kbt. 94. (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazásához, a KFF a verseny szélesítése és egy esetleges későbbi korrekció mérséklése érdekében javasolja több ajánlattevő ajánlattételre történő felhívását, tekintettel arra, hogy e megoldást a Kbt. nem tiltja, és a Közbeszerzési Hatóság álláspontja szerint sincs akadálya. Az uniós auditok több esetben kifogásolták a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alkalmazását azokban az esetekben, ha az eljárás jogalapját kizárólagos jogok fennállása alapozza meg. A hivatkozott jogszabályhely alapján ajánlatkérő arra tekintettel kíván hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel, személlyel köthető meg. Az esetek többségében a beszerzés tárgya valamilyen informatikai rendszer továbbfejlesztése, az ajánlatkérő indoklása szerint pedig az eljárás tárgyát képező új rendszer bevezetésére és kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, tekintettel arra, hogy a megvalósítandó rendszer alapját olyan rendszer képezi, amely az e társaság kizárólagos tulajdonát képezi a korábban megkötött felhasználói licencszerződés alapján. A támogató tartalmú tanúsítvány kiállítása érdekében ilyen az alábbiakat kérjük figyelembe venni: a) Ajánlatkérőnek be kell nyújtani a meghatározott szervezettel vagy személlyel korábban kötött licencszerződést, annak érdekében, hogy megállapítható legyen az eredeti rendszer megvalósításának értéke. b) Ajánlatkérőnek nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi eljárás során megvásárolhatta-e volna a forráskódot, ha igen milyen összegért. c) Ajánlatkérőnek végül arról is nyilatkoznia kell, hogy amennyiben nyílt eljárást folytatatna le és a jelenlegi rendszer bővítése helyett egy más gazdasági szereplő által készített azonos platformon futtatható rendszer kialakítása lenne az eljárás tárgya, az milyen többletköltségeket eredményezne. Minden esetben fel kell hívni ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás alkalmazását nem indokolja az a tény, hogy az adott rendszer valamely 11

18 gazdasági szereplő kizárólagos jogát képezi. Továbbá, az sem indokolt, hogy csak ezen szereplővel köthető meg a rendszer bővítésére irányuló szerződés, ha más piaci szereplők is képesek ilyen rendszert készíteni. A későbbiekben az ilyen típusú eljárásoknak kiemelten magas az audit kockázata, a hirdetmény nélkül indított eljárások esetében - a COCOF útmutató alapján a kiszabható korrekció mértéke az elszámolható összeg 100 %-a Egybeszámított becsült érték Ha a felhívásból nem derül ki az eljárás egybeszámított becsült értéke, illetve összetett beszerzés esetén az egyes tárgyak becsült értéke, azzal kapcsolatban szükséges az ajánlatkérő tájékoztatását kérni. Uniós eljárásrendben az egybeszámított becsült érték ismeretének hiánya nem okoz bizonytalanságot az eljárásrend megfelelősége tekintetében, tekintettel arra, hogy az egybeszámítási szabályok épp az uniós eljárásrend megkerülésének kiküszöbölését célozzák A közreműködő szervezet nyilatkozata Vizsgálni kell, hogy a közreműködő szervezet nyilatkozatában foglaltakat az ajánlatkérő a megfelelően átvezette-e. Amennyiben ajánlatkérő nem csatolta a közreműködő szervezet nyilatkozatát, azt minden esetben kérni szükséges, kivéve az Új Tám.r 102. (1) bekezdésében foglalt esetköröket. 2. Ajánlatkérő adatainak és megjelölésének megfelelősége Ebben a pontban a hirdetmény I.1) és I.2) pontjainak nem megfelelő kitöltése kifogásolható. Ajánlatkérő adatainak helyességét a nemzeti azonosítója alapján a Közbeszerzési Hatóság honlapján 25 kell leellenőrizni. Ha ajánlatkérő a felhívás I.1) pontjában azt jelölte meg, hogy további információk vagy a dokumentáció beszerzésének, illetve az ajánlatok benyújtásának helye eltér az ajánlatkérő által megjelölt kapcsolattartási ponttól, vizsgálni kell, hogy ennek megfelelően ajánlatkérő a vonatkozó A. mellékletet is kitöltötte-e. Amennyiben ajánlatkérő az A. mellékletek valamelyikét kitöltötte, de azt nem jelölte megfelelően a felhívás I.1) pontjában, azt is kifogásolni kell. 3. Az eljárás más nevében történő lefolytatása Ha ajánlatkérő az eljárást más ajánlatkérő nevében folytatja le, akkor ellenőrizni kell, hogy ajánlatkérő csatolta e meghatalmazását, illetve, hogy az A.IV. mellékletet megfelelően kitöltötték-e. Természetesen a meghatalmazás megfelelőségét is vizsgálni kell. Szükséges megvizsgálni azt is, hogy az, akinek a nevében folyik az eljárás, a Kbt. 6. (1) bekezdésének mely pontja alapján minősül ajánlatkérőnek, ugyanis az, hogy az eljárást a nevében más folytatja le, nem eredményezheti a Kbt. rá vonatkozó szabályainak megkerülését. 26 Tehát az eljárást akkor is a rá irányadó szabályok szerint kell lefolytatni, ha a meghatalmazottra ajánlatkérőként egyébként eltérő szabályok vonatkoznának, pl. egybeszámítás miatt más eljárásrendben kellene az eljárást lefolytatni Kbt. 21. (2) bekezdés 12

19 A szerződéshez rendelt elnevezésnek és a szerződés típusának a megfelelősége 3.1. A szerződéshez rendelt elnevezés A szerződés elnevezése a következő elemeket kell, hogy tartalmazza: a szerződés típusa (pl. adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés stb.); a támogatási projekt azonosítószáma; a szerződés tárgya röviden meghatározva. Ha a szerződés tárgya a felhívás II.2.1) pontja alapján több tevékenységre is vonatkozik (pl. árubeszerzésre és szolgáltatásra is), akkor mindkét tevékenységnek meg kell jelennie a szerződés elnevezésében. 27 A felhívás II.1.1) és II.1.5) pontja ugyanazt a szöveget kell, hogy tartalmazza, illetve a felhívás egyéb pontjai, a dokumentáció és a szerződéstervezet is következetesen ugyanezt az elnevezést kell, hogy alkalmazza A szerződés típusa A felhívás II.1.2) pontjában vizsgálni kell, hogy ajánlatkérő a szerződés típusán belül a leginkább megfelelő altípust, illetve szolgáltatás megrendelés esetén a megfelelő szolgáltatási kategóriát jelölte-e meg. Ha a szerződés típusa nem felel meg a Ptk. rendelkezéseinek (pl. szállítási szerződés) ezt jelezni kell. Ha a szerződés elnevezése a felhívás II.1.5) pontjában nem felel meg a hatályos Ptk. fogalmainak, azt is jelezni kell. Keretmegállapodások esetén gyakran előfordul, hogy ajánlatkérő a régi Ptk-t alkalmazza a szerződéstervezetben. Ilyen esetekben erre fel kell hívni a figyelmet. 4. A szerződés tárgyának és a szerződés szerinti mennyiség meghatározásának megfelelősége, a teljesítés helye 4.1. A szerződés tárgya, a szerződés szerinti mennyiség Általános megjegyzések A felhívás II.1.5) és II.2.1) pontjából világosan ki kell derülnie annak, hogy ajánlattevő milyen tevékenység elvégzésére köteles, és azt mekkora mennyiségben kell teljesítenie. A felhívás II.1.5) pontja szolgál elsősorban a szerződés tárgyának kifejtésére, míg a II.2.1) pont a fő mennyiségi adatok megadására. A felhívás e pontjainak részletesnek és teljes körűnek kell lennie, ugyanis az ajánlattevők elsősorban az itt felsoroltak alapján hozzák meg döntésüket arról, hogy indulnak-e közbeszerzési eljárásban. 28 Gyakori hiba, hogy ajánlatkérők a szerződést meghatározó szolgáltatással (pl. az orvosi eszközök beszerzésével) kapcsolatban részletes leírással szolgálnak, azonban a kiegészítő tevékenységet (pl. az eszközkezelő személyzet betanítása) nem ismertetik. A dokumentáció vagy a szerződéstervezet az ebben a pontban lefektetettekhez képest csak minimális, nem-érdemi többlet információt tartalmazhat. Ha azt észlelik, hogy a dokumentációban vagy a szerződéstervezetben a felhívás II.1.5. és II.2.1) pontjához képest 27 A tevékenységek vizsgálatakor legyünk figyelemmel a Kbt. 8. -nak rendelkezéseire is. 28 Kbt. 39. (2) bekezdés 13

20 eltérő információ vagy további olyan tevékenység került feltüntetésre, amely a felhívás e pontjában nem szerepel, azt minden esetben kifogásolni kell. 29 A felhívás e pontja kapcsán kellene vizsgálnunk a tárgyi eljárás becsült értékét is, azonban a közelmúlt audit tapasztalatai alapján a felhívásban a becsült érték szerepeltetése nem javasolt, mivel befolyásolhatja a megajánlásokat. Ha a becsült érték nem ismert, ajánlatkérőt fel kell hívni, hogy arról külön nyilatkozzon, a felhívásban azonban ne tüntesse fel (a B mellékletben sem). Építési beruházás esetén figyelemmel kell lenni arra is, hogy biztosított-e tartalékkeret. Amennyiben igen, az eljárás valamennyi dokumentumában következetesen és egységesen kell rá hivatkozni, az eltéréseket észrevételezni szükséges. Vizsgálni kell, hogy megfelelően került-e meghatározásra a mértéke, és egyértelműen szabályozásra kerültek-e a felhasználás feltételei 30. Tartalékkeretet a felek csak építési beruházás megvalósítására irányuló szerződésben köthetnek ki, mértéke nem haladhatja meg a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%- át. A becsült értékbe ajánlatkérő köteles beleszámítani. 31 A teljes mennyiségnél kifejtetteknek következetesen végig kell húzódnia a dokumentációban és a szerződéstervezetben is. Ha a felhívás más pontjában eltérő előírást található, a következetlenséget a jelentés vonatkozó részében kell kifogásolni, míg ehelyütt csak utalni szükséges a kifogás tényére. Amennyiben az ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget is biztosít, akkor mind a tárgyat, mind pedig a mennyiséget részenként kell megadnia. Gyakori hibák: a szerződéstervezetben más tárgy vagy mennyiség szerepel (jelentés III.1.); nem derül ki részenként a szerződés tárgya és mennyisége (jelentés I.7.); az alkalmasságban meghatározott referencia tárgy, vagy szaktudás nem felel meg a Kbt. 55. (3) bekezdésének 32 (jelentés I.13.) A keretmegállapodás több különböző közbeszerzési tárgyra is vonatkozhat. 33 A keretmegállapodás alapján kötendő szerződés időtartama, valamint a beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát, illetve a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget Kapcsolódó szolgáltatások Ha észlelhető, hogy a szerződés tárgyához kapcsolódó szolgáltatás 35 is tapad, azt minden esetben meg kell vizsgálni, hogy az alábbi szempontok figyelembevételével nem aggályos-e közbeszerzési szempontból: 29 Bár főszabály szerint a felhívás és a dokumentáció/szerződéstervezet közötti ellentmondásokat arra tekintettel, hogy elsősorban a felhívás tartalma irányadó a jelentés dokumentációt/szerződéstervezet érintő részeiben kifogásoljuk, jelen esetben ezt már a felhívás kapcsán is meg kell tennünk, tekintettel arra, hogy kiemelt érdek fűződik ahhoz, hogy a felhívás e pontja megfelelő tartalmú legyen /2011 (XII. 23.) Korm. rendelet Kbt (9) bekezdés 32 A Kbt. 55. (3) bekezdése alapján ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig írhatja elő. 33 Kbt (7) bekezdés 34 Kbt (1) bekezdés 35 Kapcsolódó szolgáltatások alatt elsősorban olyan többletkötelezettségeket értünk, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a közbeszerzés tárgyához, illetve annak teljesítéséhez, hanem jellemzően a teljesítést követően merülnek fel, és egyfajta minőségbiztosítási eszközként tapadnak a teljesített szolgáltatáshoz (pl. support/üzemeltetés, szervizelési, karbantartási kötelezettség, cserealkatrész biztosítása, stb.). Gyakorlati tapasztalat, hogy ezeket a kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlatkérő mintegy mellékesen előírja akár 10 éves vagy azt meghaladó időtartamra is. A probléma az ilyen előírással elsősorban az, hogy indokolatlanul meghosszabbítja ajánlattevők kötelezettségét, amely egyrészt versenykorlátozó másrészt árfelhajtó hatással bír. 14

21 a kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke meghaladja-e a tényleges beszerzési tárgy értékét és ekképpen változtat-e a beszerzés tárgyának besorolásán; a kapcsolódó szolgáltatás időtartama nem jelent-e olyan többletköltséget ajánlattevőnek, amelyet várhatóan be fog építeni ajánlati árába; a kapcsolódó szolgáltatás tekintettel arra, hogy az nem a teljesítési időszakra szóló költség költsége elszámolható-e egyáltalán az uniós forrás terhére; nem alapoz-e meg a kapcsolódó szolgáltatás egyfajta kizárólagos jogot egy későbbi közbeszerzési eljáráshoz a nyertes ajánlattevő javára; Ezeket meg kell fontolni és az alábbi kérdéseket feltenni a jelentésben, lehetőleg úgy, hogy azok az egyes válaszok esetére is tartalmazzanak instrukciókat. Példa: a szerződés tárgya informatikai rendszer bevezetése, míg a kapcsolódó szolgáltatás a rendszer üzemeltetésének támogatása (pl. hibabejelentési-, hibaelhárítási-, karbantartási szolgáltatás); a szerződés tárgya különböző gépek megrendelése, míg a kapcsolódó szolgáltatás 10 éves alkatrészellátási kötelezettség Szervizre vonatkozó előírások esetén figyelni kell arra, hogy a szerviznek nem lehet földrajzi megkötöttsége, az előírás kizárólag arra vonatkozóan tartalmazhat szabályokat, hogy a hiba kijavítását a hiba bejelentésétől számított meghatározott időtartamon belül kell megkezdeni és befejezni. Példának okáért: Az nem írható elő, hogy a szerviz egy meghatározott földrajzi távolságon belül legyen, csak az, hogy a hiba kijavítását a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül meg kell kezdeni, a hiba elhárítására nyitva álló határidőt pedig a felek az ésszerűség és szakmai követelmények alapján közösen állapítják meg. Előírható, hogy amennyiben a hiba kijavítása nem kezdődik meg az előírt határidőben vagy a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelenül telik el és ezek Vállalkozónak/Eladónak felróhatóak, úgy meghatározott mértékű kötbér fizetendő Részekre történő ajánlattétel Amennyiben a felhívás II.1.8) pontja alapján az eljárás részekből áll, úgy a felhívás II.2.1) pontját az egyes részekre figyelemmel kell kitölteni. Ebben az esetben természetesen a jelentés egyéb pontjaiban is egyértelműen meg kell jelölnie ajánlatkérőnek, hogy az egyes pontokban feltüntetett információk valamennyi részre értendőek, vagy pedig az egyes részek vonatkozásában eltérő mellékkötelezettségeket, alkalmassági feltételeket, vagy értékelési szempontokat kíván előírni. Ilyen esetben a felhívás II.1.5), II.2.1) pontja és a B. mellékletek összhangját is vizsgálni kell. A felhívás II.2.1) pontjának minden részre vonatkozóan tartalmaznia kell a teljes mennyiség leírását, a B. mellékletnek pedig szó szerint ugyanazt az egyes részek tekintetében. Gyakori hibák:: - az egyes részek tekintetében megadott becsült értékek összege nem egyezik az eljárás becsült értékével, ellentmondás van a főszöveg és a mellékletek között, - ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét, a beszerzési tárgyak ugyanakkor indokolnák,mivel annyira különbözőek, hogy az egy részben való beszerzés versenyszűkítő hatású lehet 15

22 Első osztályú minőség előírása Az első osztályú minőség előírását minden esetben kifogásolni kell. Ha első osztályú minőségi előírásról van szó, érdemes a műszaki leírást is leellenőrizni, mert gyakran ezt a követelményt ajánlatkérők ott is feltüntetik Mennyiségi eltérés Ajánlatkérő a szerződés mennyiségét úgy is meghatározhatja, hogy a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés százalékos mértékét. 36 A 30%-ot meghaladó (pozitív vagy negatív) eltérést azonban mindig kifogásolni szükséges, tekintettel arra, hogy audit ellenőrzések azt ezt meghaladó eltérést olyan mértékűnek ítélték, amely a tervezhetetlen elemek magas arányára tekintettel nem teszi lehetővé a megfelelő ajánlattételt. Érdemes kiemelni, hogy a fenti követelményeknek jogszabályi alapja nincsen, azt kifejezetten audit tapasztalatokra tekintettel kéri a KFF ajánlatkérőtől. A Kbt. kommentár szövege a mennyiségi eltérés kapcsán több száz százalékos eltéréseket is elfogadhatónak tart. Mennyiségi eltérés lehetőségének biztosítása esetén ajánlatkérő nem jogosult az alkalmassági követelményeket a teljesíthető maximális mennyiséghez igazítani, audit tapasztalatokra tekintettel és a Kbt. 55. (3) bekezdésére figyelemmel az alkalmassági követelmények az alapmennyiséghez kell, hogy igazodjanak. Ha ajánlatkérő a mennyiségi eltérést pozitív és negatív irányba is lehetővé teszi, azt minden esetben kifogásolni kell. D.260/13/2006: A közbeszerzés mennyiségének meghatározásánál lehetősége van ajánlatkérőnek arra, hogy a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséghez viszonyítva százalékos mértékű eltéréssel határozza meg azt. Jelen esetben ajánlatkérő nem a Kbt. fenti előírása szerint járt el, hanem egy középértéket határozott meg a beszerzés mennyiségeként, és ehhez viszonyítva adott meg százalékos eltérést. Az általa beszerezni kívánt mennyiség legmagasabb, illetve legalacsonyabb mértékére csak következtetéseket lehet levonni, az így meghatározott mennyiség 30-tól 130-ig terjedhet, ezzel bizonytalan helyzetet teremtse, hogy ténylegesen milyen mennyiséget kell leszállítani a nyertes ajánlattevőnek. Így a Döntőbizottság alaposnak ítélte az I. r. kérelmező 1. kérelmi elemét. amelyben a közbeszerzés mennyiségének a meghatározását a fentiekben ismertetett indokokkal kifogásolta. Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a közbeszerzés mennyiségének meghatározásakor megsértette a Kbt. 50. (2) bekezdését. A Döntőbizottság az I. r. kérelmező jogorvoslati kérelmének a tartalma alapján megállapította a Kbt ának a megsértését. A Kbt. fenti szakaszai alapján ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles megadni a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét. Ezen előírás betartása több szempontból fontos, miután egyrészről az ajánlattevők ezt az adatot megismerve, tudják el dönteni, hogy kívánnak-e indulni az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásán, tudnak -e ilyen mennyiséget szállítani (az előírt 5 hónapos szállítási határidő mellett) az ajánlatkérő által támasztott feltételek mellett, valamint ajánlatuk feltételeit kialakítva (mely feltételek a nyílt eljárásban véglegesek) másrészről a közbeszerzés mennyiségével összhangban kell meghatároznia 36 Kbt. 46. (2) bekezdés 16

ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ 1 / 69 ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ Az alábbi útmutató nyújt segítséget, iránymutatást és javaslatokat a Kbt.

Részletesebben

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg

AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg AF-Fővárosi_Vízművek_Zrt-építőmesteri_és_épületépészeti_munkák_Keretmeg Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382070-2015:text:hu:html Magyarország-Győr: Sportlétesítmények kivitelezése 2015/S 211-382070 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén - AF

Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén - AF Csikós udvarban a Főőrség épületének és a Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/53 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Zárt vérvételi rendszer beszerzése Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása

K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése

Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához

Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Hordozható UH készülékek beszerzése a Telemedicina Labor kialakításához Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31512-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 Miniszterelnökség, AK10272,

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339559-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása 2015/S 187-339559 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Magyarország Tel: +36-... Fax: +36-... E-mail:. Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója

Részletesebben

2015. október 21. Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció

2015. október 21. Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció Szakmai nap és konzultáció 2015. október 21. az Új Kbt. szabályozásában Dr. Miklós Gyula Ötödik Rész XX. Fejezet - A SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK HATÁLY - Kiterjesztett hatály, egyértelműsítés,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. közbeszerzési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem közbeszerzési szabályzata Pécs 2015. Hatályos 2015. december 17. napjától Tartalomjegyzék 1. Preambulum... 2 I. Rész: Általános rendelkezések, a Szabályzat célja és hatálya... 2

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385914-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Parkolóhely-üzemeltetési szolgáltatások 2015/S 212-385914 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08.

Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Tervezési szerződés a 33. sz. főút Poroszló - Tisza-híd közötti szakasz kerékpárút kiviteli terveinek elkészítésére. K033.08. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása

A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2014. (V.21.) Önkormányzati számú határozata:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:102878-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Autópálya és közút építése 2015/S 059-102878 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

KOM - Rendszerintegráció - RF

KOM - Rendszerintegráció - RF KOM - Rendszerintegráció - RF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel

Részletesebben

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése

A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése A budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás -

Részletesebben

Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében

Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében Aggregátorok karbantartása és javítása a Pécsi Tudományegyetem részére szolgáltatási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást

Részletesebben

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye:

egyesület A Duna magyarországi szakasza, továbbá a Nemzeti Teljesítés helye: RSOE AF eszközök Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.07.23. Iktatószám:

Részletesebben

Komló Város - építési beruházás

Komló Város - építési beruházás Komló Város - építési beruházás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b)

Részletesebben

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH)

Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Irodai papíripari termékek és irodaszerek TÁMOP-1.1.2. (BAZ KH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378128-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladék ártalmatlanítása és kezelése 2015/S 208-378128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Ajánlatkérői lista 1.2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 1.2.3 Környezetvédelmi

Részletesebben

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében

Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Az ÉNYKK Zrt. részére munkaruházat biztosítása bérruházati szolgáltatás keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.

Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban

Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése

M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése M30 gyorsforgalmi út Tornyosnémeti-országhatár közötti szakasz és kapcsolódó létesítményei kivitelezési munkáinak elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása

Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Nemzeti Adó- és Vámhivatal adattárházainak informatikai támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részletesebben

Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban

Ajánlati felhívás A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata tárgyban Ajánlati felhívás "A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezetek közötti elszámolások felülvizsgálata" tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Egyenruha 2015/S 231-420748. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, 2015/S 212-387175)

Magyarország-Budapest: Egyenruha 2015/S 231-420748. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 31.10.2015, 2015/S 212-387175) 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420748-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Egyenruha 2015/S 231-420748 Volánbusz Zrt., AK08487, Üllői út 131., Címzett:

Részletesebben

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0066

KEOP-5.5.0/K/14-2014-0066 Vállalkozási szerződés Közvilágítás energiatakarékos átalakítása program keretében Nyíradony közvilágítás korszerűsítése KEOP-5.5.0/K/14-2014-0066 tárgyú projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan_1.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások 2016/S 088-154743. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások 2016/S 088-154743. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154743-2016:text:hu:html Magyarország-: Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások 2016/S 088-154743 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan

Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Tervezési keretszerződés a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztési koncepcióján belül a Pannon Park létrehozásához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járművek speciális részeivel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

Részletesebben

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján

Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Mészáros Áron ügyvéd Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Patay Géza ügyvéd irodája 1026 Budapest, Pasaréti út 72. telefon: +36-1/ 200-5977 telefax: +36-1/ 200-5977 www.patay.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.

Részvételi felhívás MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben tárgyban. Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Szolgáltatásra ir... 224177 2015

Szolgáltatásra ir... 224177 2015 Szolgáltatásra ir... 224177 2015 27/06/2015 S122 Tagállamok Szolgáltatásra irányuló szerződés Ajánlati felhívás Tárgyalásos eljárás I.II.III.IV.VI. Magyarország Budapest: Épületek villamos készülékeivel

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Magyarország, Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Részvételi felhívás - Parkok és fasorok, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterjes területek kaszálása vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 27. szám 127. évfolyam 2012. december 7. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 59/2012. (XII. 07. MÁV Ért. 27.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás

09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 09/07/2009 S129 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 129-188522

Részletesebben

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás

Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Keretmegállapodásos eljárás

Keretmegállapodásos eljárás Keretmegállapodásos eljárás Derzsényi Attila mk. alezredes BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG Tel: 25-437 Keretmegállapodás Keretszerződés Keretmegállapodás ÁR Termék Teljesítés FIX (csak szerződésmódosítással változtatható)

Részletesebben