Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA

2 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés Ajánlatkérői lista Közbeszerzési eljárások átláthatósága Környezetvédelmi stratégia Az eljárások megindításának időbeli ütemezése Fedezet Eljárásban résztvevők kijelölése Összeférhetetlenség Hivatalos közbeszerzési tanácsadó Közbeszerzési szabályzat Kockázatkezelés Honlapon történő közzététel Eljárásfajták kiválasztása

3 TARTALOMJEGYZÉK Tárgyalásos eljárások Részekre bontás Dokumentáció Kiegészítő tájékoztatás Kirívóan alacsony ár Eredményhirdetés Alvállalkozó Erőforrás Alvállalkozók, erőforrás szervezetek Új teljesítésre vonatkozó szabályok Fenntartott szerződések Elektronikus eljárás

4 TARTALOMJEGYZÉK 2. Tanácsadó rész 2.1 Ajánlatkérői lista 2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 2.3 Környezetvédelmi stratégia 2.4 Az eljárások megindításának időbeli ütemezése 2.5 Eljárásban résztvevők kijelölése 2.6 Összeférhetetlenség 2.7 Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 2.8 Közbeszerzési szabályzat 2.9 Kockázatkezelés 2.10 Honlapon történő közzététel 2.11 Eljárásfajták kiválasztása 2.12 Tárgyalásos eljárások

5 TARTALOMJEGYZÉK 2.13 Részekre bontás 2.14 Dokumentáció 2.15 Kiegészítő tájékoztatás 2.16 Kirívóan alacsony ár 2.17 Fenntartott szerződések 2.18 Elektronikus eljárás

6 1. Elemző rész 1.1 Célok meghatározása

7 1.1 CÉLOK MEGHATÁROZÁSA A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) április elsejétől hatályos rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása, valamint felkészülés a január 1-től hatályos jogszabályi változásokra. Emellett egy gyakorlati ismeretanyag átadása, amely a közpénzek átlátható és jogszerű felhasználásán kívül a megfelelő beszerzési cél eléréséhez is segítséget ad.

8 1. Elemző rész 1.2 Helyzetelemzés

9 1.2.1 AJÁNLATKÉRŐI LISTA A Kbt. előírásai alapján minden ajánlatkérőnek be kell jelentkeznie a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett listára. A hatályos rendelkezések szerint egyszerű eljárásban (és január 1-től közösségi eljárásrendben is) az eljárást megindító hirdetmény közzétételét kérő kísérőlevélben meg kell adni azt a számot, amelyen az adott ajánlatkérő a listán szerepel. Amennyiben nem szerepel a listán, vagy a nyilvántartott adatai nem egyeznek a hirdetményben szereplő adatokkal, a Tanács a felhívást nem jelenteti meg.

10 1.2.2 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA A Kbt módosítása lehetőséget ad ún. átláthatósági megállapodás megkötésére, amely egy független szakértő közreműködésével biztosítja, hogy az eljárás átlátható és jogszerű. A szakértő a szerződés teljesítése folyamán is ellenőriz, amely nagyban hozzájárulhat a megfelelő teljesítéshez.

11 1.2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIA Az új törvényi rendelkezések alapján az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás során törekednie kell figyelembe venni a környezetvédelmi szempontokat.

12 1.2.4 AZ ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE A Kbt. megfelelő alkalmazása mostanáig is megkövetelte a közbeszerzési eljárások lefolytatásának ütemezését. A jogszabály módosítását követően a törvénybe került két olyan rendelkezés is (kizáró okok fenn nem állásának igazolása a nyertes által, több ajánlatból egy érvényes ajánlat miatti kötelező eredménytelenség), amelyek képesek ösztönözni az ajánlatkérőket, hogy megfelelő időben indítsák meg eljárásaikat.

13 1.2.5 FEDEZET Az új rendelkezések alapján az eljárást megindító felhívás kizárólag abban az esetben tehető közzé, ha az ajánlatkérő rendelkezik : - a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyekkel, - és a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. (Ez nem vonatkozik támogatás iránti kérelem benyújtásának esetére.)

14 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A közbeszerzési eljárás egy projekt, amelynek menedzselésre van szüksége. Nem egy ember, hanem több, eltérő szakértelemmel bíró személy együttes munkája. Olyan beszerzés, amely a közpénzek felhasználása miatt szigorúan szabályozott, célja viszont az ajánlatkérő követelményeinek és a rendelkezésére álló fedezetnek megfelelő vásárlás kivitelezése.

15 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A Kbt. módosítása előírja, hogy a bíráló bizottságban jogi szakértelemmel rendelkező személynek is részt kell vennie. Emellett a dokumentációnak kötelező része a szerződéstervezet, már nem elég csupán a szerződéses feltételeket megadni. Az általános gyakorlat alapján a jogásznak, aki eddig is részt vett ugyan az eljárások lefolytatásában, szerepe most megnőtt.

16 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE Minden eljárás során, de főleg egy támogatásból megvalósuló közbeszerzésnél, olyan pénzügyi-gazdasági gazdasági alkalmassági feltételek támasztására van szükség, hogy a nyertes cég figyelemmel a jelenlegi gazdasági helyzetre is pénzügyi háttere legyen stabil, legyen képes finanszírozni a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és anyagi természetű kiadásokat, különösen, ha nincs előleg, valamint ha nem nyújtható be részszámla sem. A megfelelő feltételek meghatározásához pénzügyi szakértelem szükséges.

17 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE A környezetvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, ez általános elvárás az ajánlatkérőkkel szemben. Már a beszerzés tárgyának meghatározásakor felvetődik ez a szempont (pl. energiatakarékos izzó, újrafelhasználható papír). Minden eljárás során meg kell állapítani, van-e lehetőség a műszaki leírásban ökocímkékre való hivatkozásra, környezetvédelmi vezetési rendszerek, illetve környezetvédelmi minőségbiztosítási szabványok utasítására. Ehhez speciális ismeretek kellenek.

18 1.2.6 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐK KIJELÖLÉSE Az új rendelkezések elrendelik, hogy kartellgyanú esetén az ajánlatkérő kötelessége ezt jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. Ez a kötelezettség azt feltételezi, hogy az ajánlatkérő nevében eljárók között van olyan egyén, akinek legalábbis minimálisan vannak versenyjogi ismeretei.

19 1.2.7 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG A Kbt. szigorú előírásokat foglal magában az összeférhetetlenségre vonatkozóan. Általános gyakorlat, hogy összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek a bíráló bizottság tagjai, a közbeszerzési eljárásban részt vevő egyéb személyek, és főleg a döntés meghozatalára jogosult személy vagy személyek azonban nem.

20 1.2.8 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ Azon beszerzések esetében, melyek értéke felülmúlja a közösségi értékhatárokat, hivatalos közbeszerzési tanácsadót igénybevétele szükséges. Ha az ilyen beszerzés Európai Uniós támogatásból jön létre, lényeges, hogy a tanácsadó független legyen. A közbeszerzési tervet ismerve a tanácsadó(ka)t praktikus, célszerű a lehető legkorábban megbízni (egyszerű eljárásrendben a beszerzésük kivétel), illetve ha az összeg, melyet ki kell fizetni akár egybeszámítással meghaladja a közösségi értékhatárt, a

21 1.2.8 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ hivatalos tanácsadó közbeszereztetését is meg kell valósítani, lehetőleg az év elején. Ezáltal a későbbiek folyamán nem gördül akadály az eljárások megindításának útjába.

22 1.2.9 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Közbeszerzési Szabályzatát az összes ajánlatkérőnek felül kell vizsgálnia a megváltozott törvényi előírásokat tekintetbe véve. A Kbt. módosítása kötelezőként határozza meg az eljárást megindító hirdetmények ellenjegyzését. A személyt, aki az ellenjegyzést végzi, szintén meg kell határozni a Szabályzatban.

23 KOCKÁZATKEZELÉS Az eljárások ütemezése folyamán fel kell mérni azon kockázatokat, amelyek megvalósulhatnak. Pl.: nem jön ajánlat; csak érvénytelen ajánlat jön be; több ajánlatot nyújtanak be, de közülük csak egy érvényes; a nyertes nem igazolja kielégítő módon, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatkérőnek felkészültnek kell lennie ezekre az eseményekre, ismernie kell azon jogszabályi lehetőségeket (pl. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazhatósága), amelyek csökkentik az eredménytelen eljárás lezárása és az újabb eljárás megindítása között eltelt időt.

24 HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL A módosított törvény kötelezően előírja az ajánlatkérő számára a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, illetve az egyéb dokumentumok honlapon való közzétételét, illetve október 1-től a Közbeszerzések Tanácsa számára történő elküldését. Ehhez ki kell alakítani a honlap szerkezetét, valamint meg kell jelölni azt a személyt, aki felel a jogszabályi kötelezettség teljesítéséért.

25 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Közösségi eljárásrendben nincsenek feltételek szabva azzal kapcsolatban, mikor alkalmazható a nyílt és a meghívásos eljárás. Ahhoz, hogy eldöntsük, melyiket célszerű az adott beszerzés esetében alkalmazni, az ajánlatkérőnek tudnia kell a lehetséges ajánlattevők számát. Amennyiben az ajánlatkérő meghívásos eljárásban keretszámot szeretne alkalmazni, az érvényes részvételi jelentkezést beadókat ha számuk túllépi a keretszám felső határát előre rögzített feltételek alapján rangsorolnia kell.

26 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA A megfelelő rangsorolási szempontok (amelyek kizárólag műszaki-szakmaiszakmai alkalmassági feltételek lehetnek) rögzítése feltételezi, hogy komoly ismereteink vannak az ajánlattevőkről, hiszen e szempontokat akkor kell megadni, amikor az ajánlatkérő az eljárást megindítja. A hirdetménnyel kezdődő tárgyalásos eljárás csak a Kbt-benben rögzített feltételek fennállása esetén megvalósítható.

27 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Hogyha az ajánlatkérő keretszámot vagy létszámot szeretne megadni, az érvényes részvételi jelentkezést beadókat amennyiben számuk túllépi a keretszám felső határát előre megadott feltételek alapján rangsorolnia kell. A megfelelő rangsorolási szempontok (amelyek ez esetben szintén csak műszaki-szakmai szakmai alkalmassági feltételek lehetnek) meghatározása is komoly ismeretet tételez fel az ajánlattevőkről. Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásban is az eljárás megkezdésekor kell megadni a rangsorolás szempontjait.

28 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást szintén csupán szigorúan definiált esetekben lehet alkalmazni. Az ilyen eljárásokat az ajánlatkérőnek lehetőleg kerülnie kell, lévén nagy a jogsértés kockázata. Versenypárbeszéd alkalmazására csupán rendkívül kivételes esetben lehet sort keríteni, akkor, ha az ajánlatkérő objektív okokból kifolyólag nem rendelkezik az eljárás megindításához szükséges jogi, pénzügyi vagy műszaki ismeretekkel.

29 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Keret-megállapodásos eljárást olyan esetben érdemes alkalmazni, amikor: - a beszerzés mennyisége megfelelő pontossággal, nem állapítható meg - van legalább 3 olyan lehetséges ajánlattevő, akik valószínűleg megfelelnek az ajánlatkérő előírta alkalmassági és egyéb követelményeknek (ha nincs 3 érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelen), a

30 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA - a beszerzés tárgyának ára a keret-megállapodás időtartama alatt előreláthatólag nem változik jelentősen, de főleg nem emelkedik (az ajánlattevők az eljárás második részében csak az első részben tett ajánlatukkal azonos, vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.)

31 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Egyszerű eljárásrend esetében fő szabályként egyszerű eljárás alkalmazható, amely lehet akár tárgyalásos, akár tárgyalás nélküli. Az ajánlatkérőnek már az eljárás megkezdésekor döntést kell hoznia azzal kapcsolatban, melyik formát választja.

32 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA Egyszerű feltételek közzététele nemzeti értékhatárig okoz majd jogok kapcsán. eljárásrendben meghatározott alkalmazható eljárás is, törvényi fennállásakor hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás is, azonban csak a értékhatár másfélszeresének megfelelő értékhatárig. Ez a szabály a gyakorlatban sok problémát majd az ajánlatkérők számára, főként kizárólagos jogok fennállása, sürgősség és pótmunkák megrendelése

33 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK Minden olyan eljárás esetén, ahol a felek tárgyalnak, kellenek tárgyalástechnikai ismeretek. A tárgyalást vezető személynek gondosan fel kell készülnie, meghatározva, mit kíván elérni, miben tud és miben nem tud engedni, milyen módosításokat kíván megvalósítani az ajánlatokban stb.

34 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK A Kbt. új rendelkezése alapján az ajánlatkérőnek az utolsó tárgyalás végződését követően két munkanapon belül az összes ajánlattevővel egy időben ismertetnie kell az ajánlatoknak azon számszerűsíthető adatait, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján megítélésre kerülnek.

35 RÉSZEKRE BONTÁS Minden önkormányzatnak kötelessége megvizsgálni beszerzését olyan szempontból, hogy a beszerzés tárgyának jellegéből adódóan lehetséges-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítása. Hogyha a tárgy jellegéből adódóan ez lehetséges és nem ellentétes a gazdasági ésszerűséggel, az önkormányzat kötelezettsége, hogy lehetővé tegye a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt.

36 DOKUMNETÁCIÓ A jól összeállított és valódi tartalommal rendelkező dokumentáció szükséges feltétele a jó ajánlatnak, így ennek elkészítésére elegendő időt kell biztosítani. A dokumentáció együttes munkája a jogi, a közbeszerzési és a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezőknek.

37 Jelentősebb változások: DOKUMENTÁCIÓ 1. Építési beruházás és szolgáltatás megrendelés ügyében kötelező előírni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékozódást. Ezzel kapcsolatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia is kell. 2. Formai követelmények kizárólag a valóban elengedhetetlen mértékig határozhatók meg. 3. A dokumentációnak tartalmaznia kell egy listát is, amely az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok jegyzékét tartalmazza.

38 DOKUMENTÁCIÓ A hatályos jogszabályi előírások alapján a dokumentációban szerződéstervezetet szükséges elhelyezni. Ennek részét alkotják esetlegesen az ajánlatkérő által előírt különleges szerződéses feltételek, amelyek lehetnek környezetvédelmi és szociális tárgyúak, illetve kapcsolatban állhatnak a minőségbiztosítással (és amelyekre a felhívásban is hivatkozni kell).

39 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Az ajánlattevők által feltett kérdések sokszor rámutatnak, hogy a tervek, a részletes költségvetés, a műszaki leírás stb. nem megfelelő. Az ajánlatkérők a válaszokkal sokszor módosítják a felhívást, és ez jogsértő. Hogyha a kérdések számából és tartalmából arra következtethetünk, hogy a válasz feltétlenül módosítja a már meghatározott feltételeket, jogszerűen a felhívást és/vagy a dokumentációt kell módosítani.

40 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS A Kbt. lehetővé teszi az ajánlattételi idő meghosszabbítását abban az esetben, amikor az ajánlatkérő nem képes a törvény által meghatározott határidőben megadni a kiegészítő tájékoztatást.

41 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR 1. Kirívóan alacsony ár esetében az ajánlatkérő az indokolást és az ajánlati elemre vonatkozó adatokat köteles kérni különösen akkor, ha az ajánlati ár alapján kalkulálható bérköltség nem éri el az adott ágazatban általában szokásos béreket vagy azokat kirívóan meghaladja, illetve, ha a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő eszköz- és anyagköltségek (beszerzési értékek) nem érik el az ágazatban általában szokásos árszintet vagy azokat kirívóan meghaladják.

42 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR 2. Az indokolás kérésre adott válasz a gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethetőnek minősül különösen akkor, ha az ajánlati ár a szerződés teljesítéséhez szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére tekintettel nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett szerződésben megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre.

43 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR A Kbt. fent idézett új rendelkezéseinek a gyakorlatban történő helyénvaló alkalmazása több problémát is felvet. A döntéshez szükséges tájékoztatás (szokásos bérek, árak, kollektív szerződések) szerepelni fog a Közbeszerzések Tanácsa honlapján, ám várható, hogy például építési beruházás esetében nem terjednek ki az összes, a költségvetésben szereplő tételre, illetve lesznek olyan árubeszerzések, szolgáltatások, amelyek esetén a szokásos költségek nem definiálhatók.

44 EREDMÉNYHIRDETÉS Az új törvényi előírások alapján már egyszerű eljárásban is kötelező eredményhirdetést rendezni. 1. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást azért nyilvánítja eredménytelennek, mert a beérkezett ajánlatok meghaladják a rendelkezésére álló fedezetet, vagy azt idősközben elvonták, az ajánlatkérő köteles tájékoztatást adni a tervezett anyagi fedezet összegéről, továbbá adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.

45 EREDMÉNYHIRDETÉS 2. Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő köteles felhívni a nyertes ajánlattevőt a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.

46 ALVÁLLALKOZÓ A Kbt. módosításával módosult az alvállalkozó fogalma: az a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. A gyakorlatban problémát jelenthet a közvetlen részvétel fogalma, így azt minden esetben szükséges vizsgálni.

47 ERŐFORRÁS A Kbt április elsejétől megadja az erőforrás szervezet és az erőforrás definícióját is. Figyelembe véve, hogy az alkalmassági feltételek nagy többségénél erőforrás nyújtása csupán akkor lehetséges, ha a felek között a PTK szerinti többségi befolyás áll fenn, az ajánlatkérőnek az erőforrás szervezet bevonásának jogszerűségét fokozottan vizsgálnia kell.

48 ALVÁLLALKOZÓK, ERŐFORRÁS SZERVEZETEK Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azon részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő tíz százaléknál nem nagyobb mértékben alvállalkozót vesz igénybe, és a szerződés teljesítéséhez a tíz százalékot meghaladó mértékben igénybe venni óhajtott alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek.

49 ALVÁLLALKOZÓK, ERŐFORRÁS SZERVEZETEK A közbeszerzés fent megjelölt részeinek egybevetése segítséget nyújt az ajánlatkérőnek abban, hogy ellenőrizni tudja a végrehajtásra vonatkozó új előírásokat.

50 ÚJ, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A módosított Kbt. szerint ugyanis a nyertes ajánlattevőnek/ajánlattevőknek legalább a közbeszerzés értékének 50 %-át saját maguknak kell teljesíteniük.

51 FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEK Az ajánlatkérő fenntarthatja: az eljárásban való részvételt - mindkét eljárásrendben a védett foglalkoztatóknak, - egyszerű eljárásban az éves nettó egymilliárd forint árbevételt el nem érő vállalkozások részére.

52 ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS től a közösségi eljárást elektronikus úton kell levezetni től az egyszerű eljárást is elektronikus úton kell levezetni.

53 2. Tanácsadói rész

54 2.1 AJÁNLATKÉRŐI LISTA Az ajánlatkérői lista adatait szükséges ellenőrizni, a még be nem jelentkezett ám ajánlatkérőnek minősülő intézményeket, önkormányzati cégeket be kell jelenteni.

55 2.2 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÁTLÁTHATÓSÁGA Az ajánlatkérő éljen e lehetőséggel egy-egy kiemelten fontos beszerzés esetén. Érdemes egy részletes, a törvényben nem megfogalmazott feltételeket is magában foglaló tervezetet készíteni, és a kiemelt eljárásokban lehetővé tenni a megállapodásban történő részvételt.

56 2.3 KÖRNYEZETVÉDELMI STRATÉGIA Zöld közbeszerzési stratégia megteremtése, hosszú távú tervek megalkotása arra vonatkozólag, az ajánlatkérő hogyan szeretné a zöld szempontokat érvényesíteni az eljárásaiban. Erre a stratégiára érdemes minden eljárásban hivatkozni.

57 2.4 AZ ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSÁNAK IDŐBELI ÜTEMEZÉSE Az ajánlatkérő már az év kezdetén ütemezze az eljárásokat, és tegye közzé a határidő rövidítésére lehetőséget kínáló előzetes összesített tájékoztatót.

58 1. Az 2.5 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE Az eljárásban beszerzési ismeretekkel bíró egyént is érdemes bevonni 2. A jogász szakértelmet már az eljárás kezdetétől biztosítsa az ajánlatkérő 3. Az Az ajánlatkérők az eljárások előkészítésébe vonják be a pénzügyi szakértőket is, ne csupán a bíráló bizottságnak legyenek kötelezően tagjai.

59 2.5 AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐK KIJELÖLÉSE 4. Az ajánlatkérő a tervezett közbeszerzési eljárások ismeretében alkalmazza környezetvédelmi ismeretekkel rendelkező szakértő segítségét, aki képes tanácsokat adni az egyes beszerzéseknél használható zöld előírásokról. 5. Annak érdekében, hogy megfeleljenek az előírásoknak, az ajánlatkérő határozza meg, mely személynek kell ezen ismeretek birtokában lennie, és tegye lehetővé számára ezek elsajátítását.

60 2.6 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG Az ajánlatkérő az összes, a közbeszerzési eljárás előkészítésében, valamint lefolytatásban részt vevő személyt kötelezzen egy ilyen nyilatkozat megtételére, és ezt a Közbeszerzési Szabályzatában is rendelje el!

61 2.7 HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ Közösségi értékhatár felett több, nagyszámú közösségi értékhatárt meghaladó beszerzés esetében keret- megállapodásos módszert alkalmazni

62 2.8 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A szabályzatban a felelősséget érdemes kifejteni, és feladatkörönként meghatározni (pl.: közbeszerzési, jogi, pénzügyi, közbeszerzés tárgya szerinti). Az érintetteket érdemes nyilatkoztatni, megfelelnek-e az adott szabályoknak.

63 2.9 KOCKÁZATKEZELÉS Érdemes a Közbeszerzési Szabályzatban rendelkezni a rendkívüli helyzetek esetén alkalmazandó eljárásmenetről.

64 2.10 HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL A Közbeszerzési Szabályzatban legyen kijelölve az a személy, aki a honlapon történő közzététel kötelezettségének teljesítéséért felel.

65 2.11 ELJÁRÁSFAJTÁK KIVÁLASZTÁSA 1. A piackutatás minden ügy esetén terjedjen ki a lehetséges ajánlattevői körre is. 2. Keret-megállapodásos eljárást csak rendkívül mélyreható piackutatást és előkészítést követően érdemes megindítani 3. Hogyha a szerződéses feltételeket az ajánlatkérő nem képes megfelelően meghatározni (pl. hitelszerződés, biztosítás, utaztatás folyamán), érdemes a tárgyalás formáját választani. 4. Az eljárások ütemezése folyamán különös gondot kell fordítani! ezen előírásokra

66 2.12 TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSOK 1. A tárgyalások előtt az eljárásban részt vevő személyek tartsanak konzultációt, ahol kitűzik a megvalósítandó célokat, így felkészítve a tárgyalás vezetőjét, valamint meghatározva a taktikát. 2. Az ajánlatkérő a végső ajánlatok benyújtására határozzon meg egy ajánlattételi határidőt, és az ajánlatokat nyilvánosan bontsa. Ezáltal biztosítja a transzparenciát és a korrekt, becsületes versenyt.

67 2.13 RÉSZEKRE BONTÁS A felosztás lehetőségének elemzését mindig írásban dokumentálni kell, és indokolni, ha a rész ajánlattételt az ajánlatkérő nem tartja kivitelezhetőnek. Ahhoz, hogy megállapítsuk a gazdasági ésszerűséget, be kell vonni a pénzügyi szakértelemmel bírókat.

68 2.14 DOKUMNETÁCIÓ 1. A felhívás és a dokumentáció minden esetben egyszerre, egy időben készüljön! Hogyha a dokumentáció iratmintákat is tartalmaz, fokozottan figyelni kell arra, hogy ezek kísérjék a jogszabályi változásokat. 2. Az Az ajánlatkérő használja ki e jogszabályi lehetőséget, állítson össze egy ilyen feltételeket tartalmazó jegyzéket.

69 2.15 KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 1. Ebben az esetben a határidők újraindulnak, így ezt a lehetőséget is figyelembe kell venni a kockázatok meghatározásakor. 2. Az ajánlatkérők használják ki ezt a jogszabályi lehetőséget, mivel a megfelelő és tartalommal bíró válaszok segítenek az ajánlattételben. E lehetőség alkalmazásához az eljárást megindító felhívásban meg kell határozni a dokumentáció kötelező meg-, illetve átvételét!

70 2.16 KIRÍVÓAN ALACSONY ÁR Az ajánlatkérő az árajánlatot már annyira részletesen kérje be, hogy a vizsgálathoz szükséges információk legyenek ebből megállapíthatók.

71 EREDMÉNYHIRDETÉS Az eredményhirdetésen szignáltatni kell egy nyilatkozatot a nyertessel, hogy megtörtén a kizáró okok igazolására történő felhívás. Emellett az elhangzottakról jegyzőkönyvnek is kell készülnie.

72 2.17 ERŐFORRÁS Az ajánlatkérő kérjen külön nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy fennáll-e a felek között a PTK szerinti többségi befolyás, és ha igen, annak melyik esete. Hogyha a felek között nincs ilyen kapcsolat, igazolásként a törvényben előírt megállapodás tartalmát is előre határozza meg.

73 ÚJ, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az ajánlatkérő kérjen nyilatkozatot az ajánlattevőktől erre vonatkozóan, mivel az alvállalkozókkal kötendő szerződéseket nem kérheti be.

74 2.18 FENNTARTOTT SZERZŐDÉSEK Az önkormányzatok ezen előírások alkalmazásával segíthetik a megváltozott munkaképességűeket, fogyatékosokat stb. foglalkoztató cégeket, valamint a kis- és középvállalkozásokat.

75 2.19 ELEKTRONIKUS ELJÁRÁS Az ajánlatkérők minél előbb kezdjék meg felkészülést az elektronikus eljárások lefolytatására. a

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS DR.

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. AZ UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI ELJÁRÁS DR. Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. DR. MACZURKA CSILLA Ún. kis értékű eljárások: - Árubeszerzés, Szolgáltatás: 8-18 millió Ft, - Építési beruházás: 15-100 millió Ft, Kivéve:

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS KÖZVETLEN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a Kbt. 251. (2) bekezdése alapján Árubeszerzés X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő

Részletesebben

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A dokumentáció a következő címen szerezhető be (adott esetben): Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 1. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009)

Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) Fonyód Város Önkormányzata egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (29974/2009) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZ ERZ É S I ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 125. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek. a.) pont/:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme

Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Gönyű Sportcentrum építés 2.-ik üteme Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299694-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Különféle alkatrészek 2013/S 173-299694 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Napelemes rendszer telepítése a Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületére tárgyú a Kbt. 122/A. (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET

MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET MAGYARKÖZBESZERZÉSINTÉZET 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését 2009/S 135-197648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 K1573 - Szolgáltatási szerződés keretében a FKF-Nonprofit Zrt. munkavállalói részére a képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók látásának vizsgálata és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.

Ajánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04. Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 120 db FLC, 193 db kisméretű kijelző és 47 db nagy méretű kijelző felszerelése, egymáshoz illesztése, üzembe helyezése, kezelésének oktatása és a fedélzeti eszközök központhoz történő integrációjának elvégzése

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Iktatószám: 4635/2014. Melléklet:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, és telefaxszámai: név: Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Intézményi Társulás nevében eljáró Gyomaendrőd Város Önkormányzata gesztorönkormányzat

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:223620-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2012/S 134-223620 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

rugalmasság és jogszerűség

rugalmasság és jogszerűség rugalmasság és jogszerűség a szabadon KialaKítandó KözBeszerzési eljárásrendhez a transparency international magyarország ajánlása önkormányzatok részére Köszönetnyilvánítás Köszönetet szeretnénk nyilvánítani

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele

SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele SZI-133 Tűk, fecskendők adásvétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás

Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Mészáros Áron ügyvéd Az új, uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárás Dr. Patay Géza ügyvéd irodája 1026 Budapest, Pasaréti út 72. telefon: +36-1/ 200-5977 telefax: +36-1/ 200-5977 www.patay.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Ajánlatkérő: Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció

Ajánlatkérő: Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció Ajánlatkérő: Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. Nyt. szám: 36-514/16/2010. Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció VirEP rendszer supportja és továbbfejlesztése tárgyban indított

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182551-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges mezőgazdasági vagy erdészeti gép 2014/S 104-182551 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete

204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete 204/2011/XII. 01.) számú Kt. határozat melléklete KONYÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KONYÁR 2011 TARTALOMJEGYZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT...4 A szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában

RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában RF_Humán faktor tanácsadási szolgáltatás a távoli toronyirányításhoz kapcsolódó ATCO paradigmaváltás vonatkozásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. (továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat közbeszerzési eljárásának

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/100 Eljárást megindító felhívás - Egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, továbbá egészségügyi veszélyes hulladék tárolásához szükséges gyűjtőeszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 2011 / 68 Kunszentmárton Város Önkormányzata Általános Iskola, Kunszentmárton, Deák F. u. 4. Általános Iskola,

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás

Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya:

Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Zúzottkő, melegaszfalt és emulzió beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/73 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:150128-2013:text:hu:html HU-Siófok: Kompresszorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2013/S 088-150128 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 217-396617

Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 217-396617 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396617-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Dízelüzemanyag (EN 590) 2015/S 217-396617 Volánbusz Zrt., AK08487, Üllői út

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése

A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egyszerű eljárásának ajánlattételi felhívása (22750/2010) 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 179/2015. (X. 12.) számú ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)

a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése

Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben