Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport évi üzleti terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve"

Átírás

1 HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport évi üzleti terve

2 Tartalom I. Bevezető... 3 II. Üzleti terv MÓDSZERTAN ÉVI CÉLKITŰZÉSEK Hépszolg Kft reorganizációja A Hajdúnánási Gyógyfürdő üzleti és fejlesztési stratégiájának elkészítése A bevétel termelő képesség javítása Közfeladat ellátás fejlesztése Forrásbevonás PÉNZÜGYI TERV Bevételek Kiadások Eredményterv KOCKÁZATOK III. Mellékletek

3 I. Bevezető Jelen dokumentáció célja, hogy a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai a továbbiakban vállalatcsoport - stratégiai célkitűzéseivel összhangban kijelölje a évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseit, azok megvalósításához szükséges fejlesztési terveket, meghatározza az erőforrások elosztását, és a kitűzött célok eléréséhez szükséges kiemelt feladatokat. A Holding tulajdonában az alábbi tagvállalatok állnak 2015-ben: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (HÉPSZOLG Kft.) Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Kaptár C Kft. végelszámolás alatt. A vállalatcsoport felépítése: 3

4 A Vállalatcsoport stratégiai célkitűzései: Hajdúnánás fejlődését a város vagyonának gyarapodását szolgáló, kiváló szolgáltatásokat nyújtó, innovatív, tőkeerős és elismert vállalatcsoport létrehozása és működtetése, amely egyben a térség legjobb munkahelye is. 1. Hépszolg Kft. működésének stabilizálása, hosszú távú eredményes működés megteremtése. 2. Hajdúnánási Gyógyfürdő gyógyhelyé minősítése és nyereséges üzleti modelljének létrehozása. 3. Évről évre egyre nyereségesebb működés ágazati, tagvállalati és üzletági szinten. 4. Motivált, elkötelezett professzionális szervezet létrehozása. 5. A vállaltcsoport árbevételének minimum 10%-át kitevő tőketartalék képzés a fejlesztésekre. 6. Kimutathatóan elégedett belső és külső ügyfélkör. 7. A dolgozók és a piac megítélése szerint is kiváló munkahely létrehozása. 8. A stratégia végrehajtását biztosító rendszerek kiépülése, SAP alapú vállalatirányítási rendszer kiszélesítése. 4

5 II. Üzleti terv 1. MÓDSZERTAN Az üzleti terv alapvetően eredmény terv alapú, azonban azt minden tagvállalat és az egész vállalatcsoport esetében, a likviditás tervezhetősége érdekében, részletes cashflow terv támaszt alá. A tervezés alulról felfelé épül fel, azaz megvalósul az ágazati és a közfeladat szintű szétválasztás, továbbá a tagvállalati és a vállalatcsoport szintű összehangolás. Mindez lehetőséget biztosít az évközi kontroll alkalmazására és a közfeladat hatékony ellátásának ellenőrzésére is. A tervezés kettős alapokon épül, azaz az általános működési költségek bázis, a bevételek és a fejlesztésekhez kapcsolódó költségek pedig prognózis alapúak. A évi tény adatok a tervezés időszakában csak évközi szinten álltak rendelkezésre, nem tekinthetőek véglegesnek, azok könyvvizsgálattal nem alátámasztottak és a mérlegkészítés időpontjáig változhatnak ezért a bázist 2014 és 2015 aránya adja. A fentiekben bemutatott módszertan mentén 2015 júliusában kezdődött el a vállalatcsoport szintű, munkacsoportra bontott részletes üzletági fejlesztési és stratégiai tervezés, amely alapot szolgáltatott a évi tagvállalati és vállalatcsoport szintű üzleti tervek kialakításához. A tervezés során bevonásra kerültek az egyes ágazatok középvezetői és kulcsemberei, továbbá a vállalatcsoport könyvvizsgálója. A Holding és a tagvállalatok üzleti terveit a Holding igazgatósága a tagvállalatok vezetőivel és azok Felügyelő Bizottságával megtárgyalta, és elfogadta. A Hajdúnánási Holding Zrt. üzleti tervezéssel kapcsolatos kötelezettsége az önkormányzat felé főszabály szerint a Hajdúnánási Holding Zrt., mint vállalat terveinek bemutatására vonatkozik, azonban racionálisan mindez nem választható el az egyes tagvállalatok üzleti terveitől. A fentiek alapján, a jelen dokumentáció mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek az egyes tagvállalatok üzleti tervei is, amelyek megfelelő részletezettséggel tartalmazzák az egyes ágazatok és a közfeladatok évi terveit annak érdekében, hogy a tulajdonos Önkormányzat a teljes vállaltcsoport gazdálkodása és az egyes közfeladatok ellátás vonatkozásában is megalapozott döntést hozhasson és biztosítva legyen a feladatellátás hatékonyságának és átláthatóságának a követelményrendszere. 5

6 ÉVI CÉLKITŰZÉSEK A vállalatcsoport lakosság elégedettségi, gazdasági, városmarketing és foglalkoztatási szempontból is meghatározó szervezet. Ezzel összefüggésben a Holding vállalatcsoport évi elsődleges célkitűzése a gazdasági stabilitás és a jövőbeni növekedési potenciál megteremtése, ezen belül azonban a Hépszolg Kft. sikeres reorganizációja az egyik legfontosabb feladat. Ki kell emelni, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenysége következtében feltárt hiányosságok rendezése érdekében a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a Hajdúnánási Holding Zrt.-vel közösen elkészítette az intézkedési tervét, amely megvalósítása szintén prioritás évben. Mindezeken túl a Hajdúnánási Holding Zrt. a kibocsátója a Bocskai Korona forgatható utalványnak, amelynek lejárata december 31. Ahhoz, hogy a Bocskai Korona, mint helyi fizetőeszköz évtől újra kibocsátásra kerülhessen, 2016 első negyedévében a tulajdonos Önkormányzatnak döntését kell hoznia a megújítással kapcsolatban, majd az esetleges pozitív döntést követően már 2016 első fél évében meg kell kezdeni az új kibocsátás megtervezését. Az új kibocsátás és az azzal kapcsolatos bevezetésre ötmillió forint került megtervezésre. A vállalatcsoport árbevételének mintegy 56%-át adja a közfeladat ellátás, azonban emellett a stratégiai jelentőségű Hajdúnánási Gyógyfürdő, jelentős közvetett gazdasági hatásokkal is rendelkezik, mind az önkormányzat, mind pedig a város lakossága és vállalkozói közössége vonatkozásában. A fenti összefüggésekkel összhangban a Holding legfontosabb célkitűzései 2016-ban: 1. Hépszolg Kft. működésének stabilizálása, reorganizációja. 2. A Hajdúnánási Gyógyfürdő üzleti és fejlesztési stratégiájának elkészítése és a gyógyhelyé minősítés elindítása. 3. A Vállalatcsoport üzleti területeinek felépítése, a bevétel termelő képességének javítása. 4. Közfeladat ellátás és a gazdálkodás tulajdonosi kontrol rendszerének fejlesztése. 5. Forrásbevonás. 6

7 2.1 Hépszolg Kft reorganizációja A 2016-os év a teljes reorganizáció jegyében fog zajlani a Hépszolg Kft. stabilitásának helyreállítása érdekében. A Kft üzleti terve az alábbi 4 alapvető stratégiai célkitűzésen alapul: Tőkebevonás keretében az elsődleges feladat a Kft. likviditásának stabilizálása és a fejlesztési célokhoz szükséges források megteremtése. Mivel a további működési célú forgóeszköz hitel felvétel tovább rontja a Kft. adósságszolgálatát, illetve a helyzetére nézve kétséges a pozitív hitelbírálat, ezért a forrás származhat az inaktív ingatlanvagyon értékesítésből, a közfeladat ellátás vesztségeinek önkormányzati kompenzálásából, a Hajdúnánási Gyógyfürdő, mint kiemelt stratégia területnek az Önkormányzat általi támogatásából, illetve pályázati források bevonásából. A gazdálkodás stabilizálása, fejlesztések elindítás keretében az operatív működés javítása, a bevételek ösztönzése, az üzleti területek megerősítése és a költség racionalizációt megvalósító fejlesztések az elsődleges feladatok. A vállaltcsoport stratégiai ágazata a Hajdúnánási Gyógyfürdő, így a fürdő és környezetének stratégia tervének kidolgozása és az ahhoz szorosan kapcsolódó gyógyhelyé minősítés elindítása kiemelt feladat. További középtávú kiugrási lehetőség a Geotermikus projekt megvalósítása, hiszen a beruházás megvalósulása esetén, mintegy 100 millió forint nagyságrendben energia költség megtakarítást realizálhat évente, illetve a fürdő gyógymedencéinek hűtési költsége is jelentősen csökkenne, valamint az eddig elvesztett gáz és hőenergia értékesítése, mint bevételi potenciál további eredmény javulást jelenthet. Így a Kft.-nek aktívan be kell kapcsolódni a projekt előkészítésbe és a megvalósításba. A tulajdonosi belső ellenőrzések és az Állami Számvevőszék vizsgálata számtalan kockázatot tárt fel a jogszabályi megfelelés tekintetében ben számos szabályzati elmaradást rendezett a cég, azonban a meglévő szabályzatainak felülvizsgálata és a hiányzók pótlása továbbra is a működés alapvető követelménye. Az fenti 3 pontban meghatározott célkitűzések végrehajtása nem valósítható meg megfelelően képzett és motivált humánerőforrás nélkül. Mindezekért kiemelt jelentőséggel bír a szervezet minőségi és hatékonyságbeli fejlesztése. A reorganizációs tervben megfogalmazott feladatok összetettsége megköveteli azt, hogy a kollégák folyamatos képzést kapjanak jogi, gazdasági, műszaki, turisztikai, marketing, értékesítési és adminisztratív területeken, illetve továbbiakban is erősíteni kell a szervezetet képzett és motivált szakemberek felvételével. 7

8 8 2.2 A Hajdúnánási Gyógyfürdő üzleti és fejlesztési stratégiájának elkészítése Hazánk termálvízkészletét tekintve az 5. helyen áll világviszonylatban. Az országban mintegy 1500 termálforrás, közel 400 településen működik termál illetve gyógyvizes fürdő, 8 gyógyhely található. Hajdúnánás környezetében az elmúlt években jelentős fürdőfejlesztések valósultak meg (Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Nyírbátor, Vásárosnamény, Tiszavasvári stb.). A fürdőnk 2012-ig nem minősült gyógyfürdőnek, nem rendelkezett szálláskapacitással és lényegi alap-infrastruktúra fejlesztésen sem esett át. A Hajdúnánási Gyógyfürdő nem rendelkezik közép- és hosszú távú stratégia tervvel, így a tudatos, racionális fejlesztések sem valósulhattak meg. Mindezek ellenére a fürdő látogatottsága év végére elérheti a 160 ezer főt, amely már jelentős mértékben hat közvetlenül és közvetetten a város gazdaságára. A látogatottság stabilizálása, növelése a fizetőképesebb vendégkör bevonzása növeli az adóbevételeket, javítja a helyi vállalkozások versenyképességét és támogatja a foglalkoztatást. Mivel a város stratégiai ágazata a Hajdúnánási Gyógyfürdő, így annak és környezetének átfogó stratégia tervének (üzleti, fejlesztési, marketing) kidolgozása és az ahhoz szorosan kapcsolódó gyógyhelyé minősítés elindítása kiemelt feladat től a hazai egészségturizmus-fejlesztés nagyrészt a közcélú, komplex gyógyhelyi fejlesztéseket támogatja kiemelten. A nem gyógyhelyek, illetve az ott található fürdők számára jóval kevesebb lehetőség kínálkozik majd. Ezt rögzíti a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) közötti időszakra vonatkozó elfogadott tervezete. Ebből adódóan jelenleg Hajdúnánás Város Önkormányzata nem tud részesülni, mivel Hajdúnánás nincs gyógyhellyé minősítve. Az Önkormányzat rövid távú gazdaságélénkítési céljai között szerepelnie kell ennek a programnak megvalósításának. A Hajdúnánási Holding Zrt. stratégiai tervei között szerepel a gyógyhely minősítés megszerzése, mivel a gyógyhellyé minősített településeken, településrészeken olyan fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek nem elsősorban a gyógyhely alapját jelentő gyógyszolgáltatást, hanem annak környezetét érintik annak érdekében, hogy az odaérkező látogatók egységes kínálati elemekkel találkozzanak, amelyek megfelelnek a gyógyhely, mint desztináció gyógyászati profiljának. Így többek között a tartózkodás alatt igénybe vehető szolgáltatások (kulturális, aktív-ökoturisztikai) körének fejlesztése, a turistabarát látogató infrastruktúra kialakítása: sétányok, közparkok, a gyógyhely határain belül az épített környezet rendezése, a szükséges infrastruktúra fejlesztése, a közlekedési kapcsolatok átalakítása, egyéb közösségi és természeti beruházások, zajmentes környezet. Az egészségturisztikai kínálatot egységesen indokolt szervezni ott, ahol az egészségügyi szolgáltatások mellett a vendégkör igényeinek megfelelő további szolgáltatások is elérhetők. A gyógyhellyé minősítés előnyei A település imázsának jelentős javulása. Mind a vendégek, mind a turisztikai szakmai partnerek (pl. utazási irodák), mind a pedig a befektetők számára egyfajta garanciát jelent a gyógyhelyi minősítés. Növekedik a turisztikai forgalom, a látogatószám és az ebből származó bevételek. A pályázati források elérésének lehetősége, támogatási intenzitása növekszik. A 2015 év során az országban található jelenleg 19 gyógyhely számára elérhetővé válik 7,5 milliárd forint keretösszegű pályázati lehetőség, amely a gyógyhely környezetének fejlesztését célozza. Ismereteink szerint ezen pályázati források későbbiekben is elérhetők lesznek, amikor már Hajdúnánás is pályázhatna a minősítés megszerzését követően. Ennek érdekében érdemes az eljárást mihamarabb megkezdeni, hogy a lehető 3

9 legrövidebb idő alatt megtörténjen a minősítés, és lehetőség legyen a fenti pályázati forrás lehívásába becsatlakozni. Gyógyhellyé nyilvánítási folyamat A gyógyhellyé minősítés komplex, bonyolult folyamat, amelynek során számos hivatallal szükséges kapcsolatba lépni, számos hatástanulmányt szükséges elvégeztetni. A folyamatot a lehető leghamarabb indokolt elindítani, tekintettel azokra az előnyökre, amelyek városunk jövőbeli lehetőségeit illetően várhatóak. A minősítési eljárás lefolytatása - a minősítés része különböző környezeti vizsgálatok elvégzése, amelyeknek négy évszakot kell felölelni minimum 18 hónapot vesz igénybe. A jogszabály alapján valamely település akkor nyilvánítható gyógyhellyé, ha elismert természetes gyógytényezővel (gyógyvíz, éghajlat stb.) rendelkezik, természetes gyógytényező igénybevételének gyógyintézményi feltételei (gyógyfürdő, gyógyszálló) biztosítottak, gyógyítás zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek (kiemelten védett területre előírt levegőtisztaság, fokozottan védett területnek megfelelő zajszint, rendezett zöldterületek stb.) adottak pihenés infrastruktúrájának (közművek, közlekedés, hírközlés, kommunális szolgáltatások, ellátó, szolgáltató intézmények stb.) kiépítettsége biztosított. Az első lépés, hogy az Önkormányzat képviselő testületének ki kell fejeznie akaratát és határozattal kell rendelkeznie a gyógyhellyé minősítés folyamatának végrehajtásáról. A képviselő testületnek a gyógyhely minősítés folyamatának költségét biztosítania kell, szakértői díjak, igazgatási-szolgáltatási költségek stb., várhatóan bruttó millió forint. A gyógyhellyé nyilvánítási eljárás megkezdését a képviselő-testület kérheti a testületi döntés birtokában. A testületi döntés után a Polgármester úrnak gyógyhellyé minősítés kérelemmel kell fordulnia az OTH-hoz (Országos Tisztiorvosi Hivatal). Míg a gyógyhely minősítéshez szükséges lépések, mérések zajlódnak, addig el kell készíteni Hajdúnánás gyógyhely stratégiai programját. Célja, hogy olyan stratégiai irányt mutasson a kijelölt gyógyhely és térsége konkrét fejlesztési kérdéseiben, amely segítségével Hajdúnánás nem csak nevében, hanem valójában is gyógyhely lehet az elkövetkezendő években. A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. az elmúlt években előkészítette a minősítési eljárást. Gyógyfürdő minősítés megszerzése Szállodaépítés 2014 Nemzeti tanúsító 4* védjegy megszerzése strand és gyógyfürdő kategóriában 2015 A Gyógyhelyé minősítés sikeres megszerzéséhez szükséges lépések és azok időzítése: Képviselő Testület döntése a forrás biztosításáról és az eljárás megindításáról I. negyedév Gyógyhely fejlesztési stratégia elkésztése II. negyedév Gyógyszálló minősítés III. negyedév Minősítési eljárás lefolytatása a 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján

10 2.3 A bevétel termelő képesség javítása Az elmúlt évek elsődleges feladata a költségszerkezet racionalizálása, az átlátható, szabályozott gazdálkodás és működés megteremtése, a vállalatirányítási rendszer kiépítése volt. A fenti területeken jelentős elmozdulás történt, azonban a cégcsoport eredményes működéséhez elengedhetetlen a közfeladatok alulfinanszírozásának a megszüntetése. A vállalatcsoport a költségeit jelentősen már nem tudja csökkenteni, azonban komoly lehetőségek vannak az üzleti területek megerősítésében. A teljes rendszerre igaz, hogy az árképzése nem megfelelő, a szervezett marketing és értékesítés rendszere nem épült ki, a szezonalitás nem megfelelően kezelt és jelentős bevételi potenciálok nem kerültek kiaknázásra. Mindezekkel összefüggésben rendkívül fontos, stratégiai jelentőségű feladat a megfelelő önköltséggel alátámasztott bevételek fokozása, új bevételi utak keresése, a kintlévőségek csökkentése és a szezonalitás kiegyenlítése. Mindezt azonban úgy kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztesse a meglévő ügyfélkört, azaz nem hajtható végre azonnali és drasztikus áremelés. Annak igazodnia kell a folyamatos fejlesztéshez mind infrastruktúra, mind szolgáltatási területen, azaz fokozatosan történhet meg a megfelelő árréshez történő közelítés. 2.4 Közfeladat ellátás fejlesztése A Vállalatcsoport 2016-ban tervezetten 10 közfeladatot lát el, amelyek az alábbiak: 1. Távhőszolgáltatás 2. Köztemető fenntartása 3. Gépjárművek parkolása 4. Helyi piac üzemeltetése 5. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 6. Gyermekétkeztetés 7. Helyi közművelődés 8. Tourinform 9. Helyi újság kiadása 10. Helyi TV üzemeltetése A közfeladat kötelezettje az önkormányzat, azonban jogszabályi felhatalmazás mellett azokat kiszervezheti. Mivel a Hajdúnánási Holding Zrt. elsődleges feladata az önkormányzati törekvésekkel összhangban a tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonosi érdekek képviselete, így a közfeladatok kapcsán is újra kell értelmezni feladatokat évi belső ellenőrzések és az Ász ellenőrzése is több hiányt tárt fel a közfeladat ellátás rendszerében, kontrolljában és szervezeti felépítésében. Ezek rendezése megkezdődött, azonban belső szabályozási rendszer, szerződésállomány, kontroll, számvitel, informatika szinteken is tovább kell javítani a feladatellátás rendszerét. Mindehhez szükséges a tulajdonos önkormányzat részéről definiálni az elvárásokat, amelyek elsősorban a feladatellátás átláthatóságának, elszámolhatóságának a javítását és a vagyongazdálkodás kontrollját kell, hogy jelentse. Az elvárásokkal összhangban a vállaltcsoporton belül tovább kell építeni a közfeladat ellátás jogszabályi és tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés biztosítását szolgáló folyamatokat. 10

11 2.2 Forrásbevonás A vállaltcsoport jövőjének meghatározó része a fejlesztési források és a támogatási intenzitások növelése, amelyeket Holding szinten kell centralizálni, illetve összehangolni. A legfontosabb a megnyíló pályázati források maximális kihasználása, amely jelentős fejlesztési és energiahatékonysági hatásokkal bírhat. Ahhoz, hogy az elkövetkező évek pályázati forrásaihoz a vállalatcsoport hatékonyabban tudjon hozzáférni, év egyik legfontosabb feladata az egyes ágazatok fejlesztési igényeinek és lehetőségeinek a felmérése, a projektek szakmai előkészítése és városi szintű összehangolása. További lépés lehet a működő tőke vállalkozási területekbe történő bevonása, azonban ehhez első lépésként az alapokat kell rendezni, így 2016 évben ezen a területen az elemzés és a potenciális területek feltérképezése az elsődleges feladat. Fontos kiemelni, hogy a tőkebevonás nem a tulajdonosi struktúra átalakítását jelenti - azaz meg kell tartani az önkormányzati tulajdonlást hanem hangsúlyt és energiát kell fektetni a fejleszteni, befektetni kívánó külső vállalkozások megtalálására és a turisztikai beruházásoknak a városban és a fürdő környezetében történő ösztönzésére. Ennek egyik legfontosabb területe a Gyógyhelyé minősítés sikeres lezárása, ugyanis azon településekre érkeznek leginkább magán és uniós fejlesztési források, ahol azt a turisztikai, gyógyászati adottságok és minősítések azt támogatják. 3. PÉNZÜGYI TERV 3.1 Bevételek A vállalatcsoport évben 1,05 milliárd forint a Hajdúnánási Holding Zrt. pedig 53 millió forint bevétellel tervez. A bevételek 56%-a közfeladat ellátásból és 44%-a vállalkozási tevékenységből származik, volumenére tekintettel közel azonos a évi tény adatokkal, viszont a korábbi évekkel történő összehasonlításban mintegy 10%-os elmozdulás történt a vállalkozási tevékenység javára, amely megalapozhatja a fenntartható nyereséges működés megteremtését. Ágazat Bevétel Gyógyfürdő Távhő szolgáltatás Gyermekétkeztetés Szolgáltatás nyújtás, eszköz bérbeadás Közművelődési tevékenység Rendezvény szervezés, hírdetés Temetkezés Piac üzemeltetés Ingatlan bérbeadás Parkoló üzemeltetés Társasház kezelés Szennyvízszállítás Összes bevétel

12 A Holding árbevételének jelentős része könyvviteli és management szolgáltatásokból áll, illetve 2016-ban már a vállalatcsoporton kívüli, könnyviteli szolgáltatásokkal is tudunk tervezni. Ezen túlmenően továbbra is tervezünk a Bocskai Korona kibocsátással, kapcsolatos bevételekkel. A Hajdúnánási Holding Zrt. a Bocskai Korona kibocsátójaként meghatározó szereplője a Magyar forgatható utalvány rendszerének, alapítója a Helyi Pénzek Szövetségének júliusában a tulajdonos önkormányzattal közösen felajánlásra került a környező településeknek a Bocskai Korona rendszeréhez való csatlakozás. A felajánlást követően a települések szándéknyilatkozatot írtak alá. Az operatív megvalósulás ezidáig nem történt meg, azonban várható a települések évi csatlakozása. A fentieken túl Mád Község Önkormányzata megkereste a Hajdúnánási Holding Zrt.-t, a pályázati felhívásával Tokaj Hegyalja Helyi Pénze kibocsátói feladatainak ellátása a fenntartási időszakban , amely pályázatot sikeresen elnyert. A Hajdúnánási Holding Zrt. jelenlegi struktúrájában, jelentős többletráfordítás nélkül is képes lehet a kibocsátói feladatok ellátására, hiszen 2012 óta apparátusa és gyakorlata is van ebben. A feladat ellátás során képződő bevételek fedezni tudnák a költségeket és a vállalat eredményéhez is hozzá tudnak járulni. A Holding rendelkezik a működéshez szükséges apparátussal és erőforrásokkal. A fentieken túl, a város és a vállalatcsoport szempontjából jelentős előnyt jelenthet a Tokajhegyalja turisztikai régióban való markáns megjelenés, amely országos és nemzetközi ismertséget biztosíthat a városnak és a vállaltcsoportnak. 3.2 Kiadások A bevételekkel ellentétben a költségek vonatkozásában csökkenéssel tervezünk, mintegy 180 millió forint mértékben, mindez a 85%-a a évi tény adatoknak. A legjelentősebb költségelem az anyag és igénybe vett szolgáltatások, amely mintegy 79%-a a évi tervnek és 73%-a évi tény adatoknak. Az anyagköltség tervezése az egyes ágazatok historikus adataira épít a szezonalitás figyelembevételével. Az energia költségek az előző évek bázisán alapulnak, módosítva az ismert változásokkal. Kiemelhető azonban, hogy a vállalatcsoport szintű központosított köz- és beszerzési eljárások miatt - a telefon, tisztítószer, papír írószer, építőipari anyagok, illetve az energiaköltségek - további költségcsökkenést várunk ban bevezetésre került a vállalatcsoport egységes Cafetéria szabályozása, amely lehetővé teszi az átláthatóságot, továbbá ütemezetten igyekszik felszámolni a tagvállalatok közötti egyenlőtlenséget és optimalizálni az adóterheket. A közös beszerzés kiszélesítésével és a költségvetési fegyelem megteremtésével azonban további tartalék képződhet. A következő legfontosabb elem a személyi ráfordítások költségei, amelyek mintegy 14%-al nőttek a évi tervhez lépest és mintegy 8%-al a évi bázisra vetítve. A legjelentősebb növekedés az NPC Kft-nél jelentkezett mintegy 22 millió forintértékben. A növekedés oka közfoglalkoztatotti pályázat következtében megjelent önerő, továbbá azon kollégák bérrendezése, akik a közfoglalkoztatotti programból átléptek alkalmazotti státuszba. További növelő tényező a kötelező minimálbér emelés hatása, amely minden szervezetnél jelentkezik mind a 2014, mind a évi bázison. A Holding vonatkozásában évhez képest egy belső ellenőrrel bővült a szervezet és évre beépült a tervbe egy főállású jogász foglalkoztatása, amely azonban az igénybe vett szolgáltatások jogtanácsosi költségeit csökkenti. A vállalatcsoport viszonylag állandó létszámmal tervez, azonban stratégiai fontosságú feladat a humánerőforrás képzése, amely megalapozza a szervezet hatékonyságának és szolgáltatási szintnek az emelését. A fentieken túl, vállalatcsoport szinten mintegy 53 millió forint értékcsökkenési leírást kell elszámolni, amely közel 5 millió forint nagyságrendű 12

13 növekedést jelent 2014 tény adatokhoz képest. Ki kell emelni továbbá, hogy a cégcsoport finanszírozási költségei jelentős mértékűek (kamat és tőketörlesztés) amelyek súlyosan terhelik a likviditást és gyengítik az eredményt. A Hatósági díjak és adók esetében lényeges tétel a le nem vonható ÁFA elem, amelyet a Hépszolg Kft. és az NPC Kft. vonatkozásában jelentősen közel 30 millió forint értékben sikerült javítani. A Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport évi legjelentősebb költségnem tervei Adatok eft-ban Hajdúnánási Gyermek Hajdúnánási Holding Hajdúnánási Építő és Nánás Pro Cultura és -Közétkeztetési Zrt. Szolgáltató Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Összesen Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordításai Összesen Eredményterv A tervezés során a konzervatív szemléletű megközelítésre törekedtünk, így a Holding évre cégcsoport szinten 31 millió forint üzemi és 6,9 forint mérleg szerinti eredménnyel tervezett. Az eredmény terv 2 millió forinttal haladja meg a évi tervezettet és jelentősen mintegy 55 millióval a évi tény adatokat. A legjelentősebb változás a Hépszolg Kft és a Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft.-nél jelentkezik. A Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport évi eredmény tervei Adatok eft-ban Hajdúnánási Gyermek Hajdúnánási Holding Hajdúnánási Építő és Nánás Pro Cultura és -Közétkeztetési Zrt. Szolgáltató Kft. Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Összesen Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Adózott eredmény A hő-szolgáltatási ágazat kivételével vállalatcsoport szinten üzletáganként pozitív eredménnyel terveztünk, ami egyedülálló a piacon. A hőszolgáltatás eredményességét lerontotta a gázár támogatás jelentős - mintegy 34 millió csökkenése azonban a vállaltcsoport 2015-ben közbeszerzés keretében szerezte be a gázt, ahol mintegy 8 millió forint megtakarítást sikerült elérnie. Fontos kiemelni, mint kockázati tényezőt, a évre vonatkozó gázár támogatás mértékének jelentősen csökkenését, azonban megkezdődött a Magyar Közmű Szabályozási és Energetikai Hivatallal az egyeztetés a támogatás mértékének növelésére. A korábbi évek felhalmozott adósságterhei, a jelentős eladósodottság és a két legnagyobb ágazat komolyan terheli a vállalatcsoport azon belül elsősorban a Hépszolg Kft. likviditását, amelyet hatékonyságnöveléssel, a bevételek maximalizálásával és a vállalatcsoporton belüli, időszakos forrásátcsoportosítással igyekszünk mérsékelni. A Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft évben növekedést tervez, folyamatos piac és új üzleti területek nyitásával. Az eredmény legjelentősebb részét a fürdőben szolgáltatott reggeli és vacsora szolgáltatás, illetve az energia költségek (áram, gáz) csökkentése teszi ki. Az NPC Kft. működése 2015-ben stabilizálódott, az intézkedési terv eredményeként helyreált a likviditása, illetve tudott nyitni a piac irányába is ban a vállalkozási 13

14 tevékenység bővítetése, (Közösségi tér, Kenderes Kert Látogatóközpont, Tourinform iroda fejlesztése, hirdetésszervezés és rendezvényszervezés), hatékonyságának a javítása, illetve a fegyelmezett költséggazdálkodás megteremtése határozza meg az eredmények alakulását. A Holding tevékenységének eredményre gyakorolt hatása cégcsoport szinten jelentkezik azzal, hogy az egyes tagvállalatoktól átvett funkciókon túl, (könyvvitel, belső ellenőrzés, kontrolling, jogi és számviteli és rendszergazdai szolgáltatás) jelentős, a korábbi struktúrában nem jelen lévő többletszolgáltatásokat nyújt a vállalatcsoport és a tulajdonos számára is: a) SAP teljes integrációja, folyamat, kontrolling és riport modul kiterjesztése vállalatirányítási funkcionalitással. b) Egységesített és harmonizált funkcionális és ágazati stratégia. c) Összehangolt tervezés és beszámoltatás. d) Jogszabályi megfeleltetés számviteli, HR és szabályzati szinten. e) Egységes integrált, központosított dokumentumkezelés. f) Centralizált, integrált könyvviteli és számviteli rendszer. g) Egységesített tervezési és beszámolói könyvvizsgálat, az arra nem kötelezett tagvállalatok részére is. h) Belső jogtanácsos biztosítása. i) Központosított pályázat és projektmanagement biztosítása. j) Teljes körű humánerőforrás szolgáltatás nyújtása. k) Egységes informatikai támogatás és rendszergazdai feladatok. l) Központosított beszerzés és közbeszerzés management. m) Szerződéses jogviszonyok rendezése, ellenőrzése. n) Vállalatcsoporton belüli szinergiák érvényesítése. o) Vállalatcsoporton belüli szolgáltatási struktúra működtetése (SLA). 4. KOCKÁZATOK Az üzleti tervezés konzervatív megközelítése igyekezett csökkenteni a kockázatokat, azonban néhány tényező kiemelt figyelmet követel: 1. A Hépszolg Kft. eladósodottsága és a korábbi évek jelentős fejlesztési költségei akadályozták a nyereség felhalmozást, a tartalékképzést a rendkívüli eseményekre, illetve a piaci környezet változására. 2. Gázár támogatás mértékének alakulása. 3. A lakossági kintlévőségek behajthatósága, a fizetési fegyelem alakulása, az állomány további csökkentése. 4. A közétkeztetés tevékenység bővítése, a szervezet és a humánerőforrás változási képessége. 5. NPC Kft 2014 évben megszerzett vállalkozási bevételeinek előállítása, illetve a humánerőforrás alkalmazkodóképessége a megváltozott elvárásokhoz. 6. Az NPC Kft. új közösségi tereinek működtetése vonatkozásában nincs tapasztalat, nehezen tervezhető a látogatottság. 14

15 7. SAP kiterjesztéséhez szükséges erőforrások (humán és pénzügyi) előteremtése. III. Mellékletek 1. Hajdúnánási Holding Zrt évi eredmény terve 2. Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft évi üzleti terve 3. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft évi üzleti terve 4. Nánás Pro Cultura Kft évi üzleti terve Hajdúnánás, dr. Horváth Tibor Gergely Vezérigazgató 15

16 1. számú melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01-02) Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke - III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás 500 VII. Egyéb ráfordítások Ebből értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott járó osztalék és részesedés A Hajdúnánási Holding Zrt évi eredmény terve Adatok eft-ban Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközökből, származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételek Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegú ráfordítások Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai - B. Pénzügyi műveletek eredménye - C. Adózás előtti eredmény X. Adófizetési kötelezettség 298 D. Adózott eredmény

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi beszámolójához Hajdúnánás, 2013.05.14 Sebő László igazgatóság elnöke Alapítás időpontja: 2011.06.24 I. Általános rész Telephelye: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre. portfólió Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 A pályázat célja A pályázat elsődleges célja, hogy a fiatalok számára közvetlen módón munkahelyet teremtsen, valamint az iskolai rendszerű

Részletesebben

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. JEGYZŐKÖNYV Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsági ülés A jegyzőkönyv száma: 1/2016. (I. 18.) Készült: A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. hivatalos helyiségében,

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja:

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK. Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. Pályázati konstrukció kódja: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Operatív

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

tartalomjegyzék 2 éves beszámoló 2009 éves beszámoló 2009

tartalomjegyzék 2 éves beszámoló 2009 éves beszámoló 2009 14 www.miskolcholding.hu 34 36 4 6 8 10 14 16 32 34 36 38 40 42 44 46 Polgármesteri köszöntő Azoknak, akik hozzám hasonlóan a protokoll beköszöntőknek csak az első mondatát olvassák el: a Miskolc Holding

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT.

MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. MISKOLC-TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT Közhasznú Nonprofit KFT. 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 3530 Miskolc, Soltész Nagy

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP

JELENTKEZÉSI ADATLAP JELENTKEZÉSI ADATLAP Jelen adatlap kitöltésének célja, hogy a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. munkatársai a legfontosabb információk alapján tudják javasolni a továbblépés lehetőségét és felkészülni egy

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Önkormányzati tulajdonú gazdasági

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról Melléklet: - E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft

Bács-Kiskun 2020. Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020. 63,23 Mrd Ft Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 2.2 Finanszírozó operatív program: Érintett földrajzi terület: Az ITP teljes 7 éves forráskerete Bács-Kiskun Megye Integrált

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi Üzleti Terve 2013. május 6. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan működő Részvénytársaság

Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan működő Részvénytársaság ŐRMESTER Vagyonvédelmi Nyrt. 1142 Budapest, Ógyalla tér 8-9. Telefon: /06-1/ 368-2002 Fax: /06-1/ 436-9589 www.ormester.hu Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan működő Részvénytársaság 2010. éves jelentése.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 A Felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testületének 5/2010. (04.30.)Ör.sz. rendelete Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása

MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt. Medgyesegyházi projektterv bemutatása MMT Magyar Megújuló Energia Technológia Szolgáltató Zrt Medgyesegyházi projektterv bemutatása 2011 Az MMT Zrt bemutatása Megújuló energia projektekbe történő befektetések, fejlesztések és kivitelezések

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján SZV014/2014 1 Tartalom 1. Bevezetés... 9 2. A nyilvánosságra

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve:

adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: adatok eft-ban EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV Eltérés 2012. 2011. Társaság neve: Terv - Terv / Miskolci Turisztikai Kft. Terv Várható Várható Várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (+011+012+013) 804

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő VÉGLEGES FELTÉTELEK Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2.000.000.000 forint keretösszegű ALTEO 2014-2015. évi Kötvényprogram kötvényprogramjának keretében kibocsátásra kerülő

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben