PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója A pályázat célja A pályázók köre A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre Pályázati prioritások és pályázati témák A pályázható támogatás forrása A pályázható támogatás formája A pályázható támogatás összege A pénzügyi lebonyolítás módja A pályázható támogatás odaítélésének feltételei A pályázat részei A pályázat benyújtása A pályázat értékelése, az értékelés szempontjai A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja, határideje Szerződéskötés, a támogatás folyósítása A szerződésszegés jogkövetkezményei Áfa nyilatkozat Nyilatkozat köztartozásról Nyilatkozat csőd- felszámolási és végelszámolási eljárásról Nyilatkozat az alaprésszel szembeni kötelezettségekről Nyilatkozat szakképzési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség határidőben történt teljesítéséről Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról Fenntartó támogató nyilatkozata Igazolás tanulólétszámról Igazolás saját forrás meglétéről Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségről Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról Nyilatkozat

3 A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság NYÍLT PÁLYÁZATOT ÍR KI a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására 1. A pályázat kiírója A pályázatot a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (a továbbiakban: RFKB) írja ki a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 13. -a és 14. (1) bekezdése, valamint az annak végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. (1)-(3), 26. (6) és 27. (2)-(5) bekezdése alapján, figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire is. 2. A pályázat célja a) A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére szervezett iskolai rendszerű, nappali oktatás munkarendjében megvalósuló, szakképzési évfolyamon folyó szakképzésben, b) az Szht. 1. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a speciális szakiskolákban és a készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó gyakorlati képzésben a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet figyelembevételével megszervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása. 3. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a jelen Pályázati Kiírás (a továbbiakban: Pályázati Kiírás) 5. pontjában meghatározott pályázati témákban a Középmagyarországi Régió (Budapest, Pest megye) területén székhellyel rendelkező a) Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók esetében, akiknek a TISZK iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményében folyik az elméleti képzése; akik az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzésben részt vevő iskolai tanulók, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják; valamint a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, 3

4 továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében a gyakorlati képzést együttműködési megállapodással végzik, és egyúttal Valamint: szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzés megszervezésével teljesítik, és az Szht-ban előírtaknak megfelelően bejelentkeztek, és erről igazolással rendelkeznek, valamint akiknek a Munkaerőpiaci Alap (MPA) képzési alaprészével, illetve jogelődjeivel szemben lejárt határidejű tartozásuk nincs, és akik a tárgyévet megelőző évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket a jogszabályban előírtak (Szht. 4. (9)- 10) és 4/B. (1) bekezdés) szerint Bevallás benyújtásával és befizetési kötelezettség esetén az MPA képzési alaprész Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára befizetéssel teljesítették. - Az az egyéni vállalkozó hozzájárulásra kötelezett, aki magánszemélyt munkaviszony keretében nem foglalkoztat, és emiatt elszámolandó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem keletkezik, de az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzést folytat, - Az az egyéni vállalkozó hozzájárulásra kötelezett, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget, így a szakképzési hozzájárulás tekintetében az Szht. alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti, de az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzést folytat, - Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó azon adóalanyok, akik külön törvényben meghatározott módon teljesítik a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettségüket, és az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzést folytatnak. b) Azok a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, amelyek az Szht. 1. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tanulók gyakorlati képzését nem térségi integrált szakképző központ keretében folytatják. c) A térségi integrált szakképző központként (TISZK) működő, az NSZFI által regisztrált, ca) az Szt. 2. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás és nonprofit gazdasági társaság, cb) az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény fenntartója, cc) az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság, amennyiben a TISZK keretében működő fenti, szakképzési feladatot ellátó intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő szakképző iskola vagy iskolák tanulóinak létszáma a hivatalos statisztikai jelentése szerint - három tanítási év átlagában - valamint az államilag támogatott felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatói létszáma együttesen legalább az 1500 főt eléri, (a létszám számítása az Szht. 33. (1) bekezdése alapján történik). Felnőttképzés a pályázatban nem támogatható. 4

5 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre A gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása keretében jelen pályázatban kizárólag tárgyi eszköz beszerzés valósítható meg. Eszközbeszerzés: az Szht pontjában foglaltaknak megfelelő eszközök beszerzése: A tárgyi eszközök körében felsoroltak közül a pályázó szakképzési tevékenységét közvetlenül, rendszeres használat mellett tartósan, legalább 5 évig szolgáló műszaki berendezés, gép, jármű (kizárólag erőgép, pótkocsi), üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés (a használathoz és működtetéshez szükséges tartozékokkal együtt) beleértve: számítógép, projektor, oktatástechnikai-módszertani eszköz, szerszám, munkaeszköz, valamint számítógépek használata során alkalmazott szoftverek - beszerzése. A támogatásból csak új tárgyi eszköz szerezhető be, és csak kompletten vásárolható meg, alkatrészenként nem. Az RFKB elsősorban a korszerű tárgyi eszközök beszerzését támogatja. Jelen pályázat keretében nem támogatható: a nem tárgyi eszközként nyilvántartott eszközök, anyagok, fogyó eszközök, félkész-, késztermékek, áruk, alkatrészek, göngyölegek, stb. beszerzése, a kis értékű, ÁFÁ-val együtt ,- Ft-ot el nem érő értékű eszközök beszerzése esetén a költségvetési intézmények döntéseként dologi kiadásként elszámolt eszközök beszerzése. Építési beruházásra nem lehet pályázni, azaz ingatlanvásárlásra, -építésre, építménybővítésre, -felújításra, -korszerűsítésre és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozóan támogatási igény nem nyújtható be, az ilyen tartalmú pályázat érvénytelen. Beruházási költségként a következők tüntethetők fel és számolhatók el: A tárgyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (pl. közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek, szállítási költségek, vám költségek, amelyek egyértelműen az eszközökhöz rendelhetők). Az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült költségek (pl. hálózatépítési költségek, munkadíj, betanítási díj). A beruházási tervben az előzőekben felsorolt költségek külön nem tüntethetők fel, ez(eke)t az elszámolásba a beszerzendő eszköz megnevezése mögött zárójelben kell beírni, és költségként az adott eszköz beszerzési értékében kell szerepeltetni, mint a bekerülési érték részét. Ugyanígy kell feltüntetni a gépek, berendezések tartozékait, és az egyes eszközök használatához szükséges kis értékű eszközöket is! A Beruházási tervben felsorolt eszközök beszerzési árának gyártó vagy kereskedő cég árajánlatán kell alapulnia. Az árajánlatot a pályázathoz nem kell mellékelni. 5

6 A beruházási költségnél a saját forrás, valamint a támogatás összegét egyaránt figyelembe kell venni. Pénzügyi lízing - mint a beruházások egyik speciális válfaja - keretében beszerzendő eszközre nem nyújtható be pályázat, arra támogatás nem adható. ÁFA elszámolás: Az ÁFA elszámolásnál figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló, módosított évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, így különösen a ait. Ennek értelmében a beruházás költségvetésének nem lehet része a visszaigényelhető ÁFA. Ezért az ÁFA nyilatkozat alapján abban az esetben, amennyiben a pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre nem tarthat igényt, beruházási költségként az általános forgalmi adó összege elszámolható (a támogatási összeg és a saját forrás egyaránt bruttó, ÁFÁ-val növelt összeg), a pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre igényt tarthat - amennyiben pl. a pályázott eszközöket a pályázó adóelszámolás szempontjából adóköteles tevékenységhez használja, tételes elkülönítés vagy arányosítás alkalmazásával -, akkor nem számolható el a támogatás terhére az általános forgalmi adó összege (a támogatási összeg és a saját forrás egyaránt nettó, ÁFA nélküli összeg). Az ÁFA nyilatkozat kitöltése minden pályázónak kötelező. (1. sz. melléklet) Közbeszerzés: Amennyiben a támogatás felhasználásával megvalósítandó, tervezett beruházás, eszközbeszerzés értéke meghaladja a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, a támogatás csak a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően használható fel. 5. Pályázati prioritások és pályázati témák A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság az alábbi szakképzés-fejlesztési prioritásokat (a továbbiakban: prioritások), pályázati témákat, pályázati célkitűzéseket, pályázói kört és támogatási összegeket határozta meg a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására: 6

7 Prioritások: a) Prioritás: Tanulószerződéssel rendelkező, TISZK-ben tanulók illetve a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében együttműködési megállapodással gyakorlati képzését folytató vállalkozások gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. b) Prioritás:. A Közép-magyarországi RFKB által kiemelten támogatott vagy támogatott szakképesítések körébe tartozó képzéseket folytató TISZK-ekben folyó, gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközfejlesztése, amely a központosított erőforrás felhasználás irányába hat. c) Prioritás: A régióban megállapított, a gazdaság által igényelt szakképesítéseket és hiányszakképesítéseket képzőknél a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztése. d) Prioritás: A speciális, készségfejlesztő speciális szakiskolákban az OKJ képzések tárgyi feltételeinek biztosítása az esélyegyenlőség, a munkaerő-piaci elhelyezkedés és a reintegráció biztosítása érdekében. e) Prioritás: A hátrányos helyzetű fiatalok szakképzését folytató TISZK-ek kiemelt támogatása. A Közép-magyarországi RFKB a fenti prioritások alapján az alábbi pályázati témákat, pályázati célkitűzéseket, pályázói kört és támogatási összegeket határozza meg (egy pályázati témában több prioritás érvényesülhet). 1. Pályázati téma: Tanulószerződéssel, - illetve a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében együttműködési megállapodással - TISZK-ben tanulók gyakorlati képzését folytató egyéni vállalkozó és társas vállalkozás formájában működő mikro-, kisés középvállalkozások gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. Pályázati célkitűzés: A vállalkozásoknál folyó szakképzés gyakorlati képzőhelyeinek eszközfejlesztése. Pályázók köre: gyakorlati képzést folytató szakképzési hozzájárulásra kötelezett egyéni vállalkozó és társas vállalkozás formájában működő mikro-, kis- és középvállalkozások. 2. Pályázati téma: A régióban megállapított, a gazdaság által igényelt szakképesítések és hiány-szakképesítések gyakorlati képzésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése. Pályázati célkitűzés: A KMRI-RFKB 33/2008. (XI.13.) sz. határozatában és a KM-RFKB 1/2010. (I. 13.) sz. határozatában meghatározott szakképesítéseket (Ápoló, Gépi forgácsoló, Hegesztő, Kőműves, Villanyszerelő, Géplakatos, Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, Ács, állványozó, Elektronikai műszerész, Festő, mázoló és tapétázó, Burkoló) képzők eszközfejlesztése. 7

8 Pályázók köre: gyakorlati képzést folytató szakképzési hozzájárulásra kötelezett egyéni vállalkozó és társas vállalkozás formájában működő mikro-, kis- és középvállalkozások, a Pályázati Kiírás 3. c) pontjában meghatározottak, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák. 3. Pályázati téma: A 2. pályázati témában nem szereplő, a Közép-magyarországi RFKB által meghatározott fejlesztendő vagy szintentartó szakképesítések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközfejlesztésének támogatása. Pályázati célkitűzés: A régiós munkaerőpiaci igényeket kiszolgáló szakképzés gyakorlati képzőhelyeinek eszközfejlesztése a foglalkoztatási szint növelése érdekében a KMRI-RFKB 12/2009. (IX.23.) sz. határozatában meghatározott A és B kategóriába sorolt szakképesítések - a 2. Pályázati témához tartozó 11 képesítés kivételével tekintetében. Pályázók köre: a Pályázati Kiírás 3. c) pontjában meghatározottak, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák. 6. A pályázható támogatás forrása A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált közép-magyarországi regionális kerete: ,- Ft. 7. A pályázható támogatás formája A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel (NSZFI) megkötött támogatási szerződés mellékletét képező Beruházási tervben szereplő, tételesen felsorolt eszközök beszerzésére lehet és kell felhasználni. 8

9 8. A pályázható támogatás összege Pályázati téma 1. Tanulószerződéssel, - illetve a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések, továbbá a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében együttműködési megállapodással - TISZK-ben tanulók gyakorlati képzését folytató egyéni vállalkozó és társas vállalkozás formájában működő mikro-, kis- és középvállalkozások gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. 2. A régióban megállapított, a gazdaság által igényelt szakképesítések és hiány-szakképesítések gyakorlati képzésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése. 3. A 2. pályázati témában nem szereplő, a Középmagyarországi RFKB által meghatározott fejlesztendő vagy szintentartó szakképesítések tárgyi feltételeinek biztosítása, eszközfejlesztésének támogatása. Minimális összeg ezer Ft-ban Maximális összeg A fajlagos támogatási költség: a Pályázati Adatlap I/3. pontja szerinti, a pályázatban érintett szakképzésekben a jelenlegi tanulói/hallgatói létszám alapján az 1 fő tanulóra jutó igényelt támogatási összeg mindegyik pályázati témában nem lehet több - hozzájárulásra kötelezettek esetében: ,- Ft-nál, - a Pályázati Kiírás 3. b)-c) pontjaiban meghatározott pályázók esetében: 2. pályázati téma esetén ,- Ft-nál, 3. pályázati téma esetén: ,- Ft-nál. Önrész: - 1. és 3. pályázati témában: minimum 10%, - 2. pályázati témában: minimum 5%. 9. A pénzügyi lebonyolítás módja A támogatási összeg finanszírozásának módja: utófinanszírozás. A támogatás folyósítása a Vhr. 30. (1)-(4) bekezdése alapján, a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált közép-magyarországi regionális kerete terhére, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének igazolására jogosult utalványozása és átutalási megbízása alapján történik közvetlenül a kedvezményezett (támogatott) bankszámlája (fizetési számlája) javára. 9

10 Támogatási előleg nyújtható: a Vhr. 30. (1)-(2) bekezdése alapján a pályázatban leírt projekt elindításához. A támogatási előleg összege nem haladhatja meg általánosan a támogatási összeg 25%-át, ettől eltérően gazdálkodó belföldi természetes személyek (azaz egyéni vállalkozó), mikro- és kisvállalkozások esetében a támogatási összeg 50%-át, költségvetési szervként működő pályázó esetében a támogatási összeg 75%-át. A támogatási előleg igénylését a pályázónak a Beruházási terv 3. h. pontjában összegszerűen fel kell tüntetnie, és a Költségvetési terv 3. pontjában szövegesen indokolnia kell. A támogatási előleg a decentralizált keretből rendelkezésre áll, ennek igénylése gyorsítja a beruházás megvalósítását, a pályázat elbírálásában nem jelent hátrányt! 10. A pályázható támogatás odaítélésének feltételei a) A hozzájárulásra kötelezettnek nyilatkoznia kell, hogy a pályázat által megvalósítandó beruházás a tanulószerződések, illetve az együttműködési megállapodások keretében folytatott gyakorlati oktatást támogatja. b) Egy hozzájárulásra kötelezett, egy TISZK, egy speciális szakiskola a régióban egy pályázatot nyújthat be, amely egy pályázati témára irányulhat. A beruházásnak több helyszíne lehet. c) A TISZK esetében csak az Szt. 2. -a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott intézmény fenntartója, az Szt. 2. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság és az Szt. 2. -a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság lehet a pályázó, és a pályázatokban az adott intézményeket beruházási helyszínként kell feltüntetni. Egy pályázó esetében több beruházási helyszín is lehet. d) A pályázónak igazoltan rendelkeznie kell az önrésszel, a tervezett beruházás összköltségének legalább 10%-át (1. és 3. pályázati téma), illetve 5%-át (2. pályázati téma) elérő saját forrással, amely csak pénzeszköz lehet. Saját forrás: a pályázó részéről a pályázott fejlesztéshez biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből (azaz bármilyen más központi költségvetési forrásból) nyújtott támogatás nem számítható be. A Pályázati Kiírás 3.b)-c) pontjaiban meghatározott intézmények esetében a gazdálkodóktól átvett fejlesztési támogatás beszámítható saját forrásként, amennyiben a fejlesztési támogatásra kötött megállapodásban rögzített eszközfejlesztések, valamint a pályázat Beruházási Tervében szereplő eszközfejlesztések köre megegyezik. e) Csak a jelen tanévben (2009/2010) legalább 1 fő tanulót (hallgatót) képző pályázó kaphat támogatást. f) A hozzájárulásra kötelezett pályázónak igazolnia kell a szakképzés feltételeit, azaz rendelkeznie kell a területileg illetékes gazdasági kamara által kiállított, érvényben lévő tanúsítvánnyal. g) Az igényelhető minimális összegnél kevesebb, illetve a maximális összegnél több támogatási összeg nem pályázható. h) A fajlagos támogatási költség nem léphető túl. i) A pályázónak vállalnia kell az előírt kötelezettségeket a 7. sz. melléklet szerint. j) A pályázónak rendelkeznie kell a Pályázati Kiírás 11. pontjában felsorolt, a pályázóra vonatkozóan előírt dokumentumokkal, amelyeket a pályázathoz kell csatolnia. 10

11 k) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Vhr. 29. (3), illetőleg az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 114. (1) bekezdése szerint: a pályázatban szereplő tevékenységre vagy a tevékenység helyszínére szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, a Pályázati Kiírás kiírását megelőző két éven belül az alaprész terhére kiírt fejlesztésre irányuló beruházási célú pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, a Pályázati Kiírás kiírását megelőző két éven belül elnyert pályázat alapján kötött szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette, az előző években az NSZFI, illetve jogelődje mint támogató által azonos célra biztosított támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el, az alaprésszel, illetve jogelődjével szemben a tárgyévet megelőző időszakra lejárt kötelezettséggel bír, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van (a Kr (1) bekezdés e) pontjában megjelölt támogatások kivételével), csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a következőkben: Áht.) 15. -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, szakképzési hozzájárulási kötelezettségének nem tett eleget, a Pályázati Kiírásban meghatározott mértékű saját forrás nem áll a rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik a Kr (3) bekezdés aa)-ad) pont szerinti módon, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján nem részesíthető támogatásban, jogszabályban, illetve a Kr.-ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, aki a pályázati követelményeknek, a támogatás odaítélése feltételeinek nem felel meg. 11. A pályázat részei A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi részeket kell tartalmaznia: 1. Pályázati Adatlap: az Oktatási Hivatal honlapjáról ( letöltött segédprogram alkalmazásával kell kitölteni. 2. Mellékletként kötelezően csatolandó dokumentumok: Nyilatkozatok és igazolások (formanyomtatványon) A pályázat részeire vonatkozó tudnivalókat az Útmutató ismerteti. 11

12 Csatolandó nyilatkozatok, igazolások - formanyomtatvány felhasználásával A formanyomtatványokat, nyilatkozatokat a Pályázati Kiírás sorszámú melléklete tartalmazza. Az Útmutató ismerteti a kitöltéssel és a benyújtással kapcsolatos tudnivalókat. Csatolandó további dokumentumok: Az Útmutató ismerteti részletesen az egyes dokumentumokat, valamint azt, hogy azokat mely pályázóknak kell eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban csatolnia. Csatolandó további dokumentumok Aláírási címpéldány vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. (3) bekezdésében foglaltak alapján készült ún. aláírás-minta, vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap. hozzájárulásra kötelezett egyéni vállalkozó hozzájárulásra kötelezett társas vállalkozó Szt. 2. -a (5) b)-c) pontjában nevesített TISZK-ek nonprofit gazdasági társaság szakképzésszervezési társulás speciális szakiskola X X X X X Érvényes, hatályos alapító okirat (a TISZK pályázó tagintézményeitől). X X X X Érvényes működési engedély. (a nem állami, vagy nem önkormányzati fenntartású tagintézményektől) Érvényes, hatályos társulási szerződés. Érvényes, hatályos társasági szerződés. Amennyiben az alapító okirat csak szakmacsoporto(ka)t tartalmaz, a fenntartó igazolása arra vonatkozóan, hogy az iskola a fejleszteni kívánt szakmá(k)ban szakképzést folytat. X X X X X X X X X A felsőfokú szakképzés beindításának engedélye X X X A felsőfokú szakképzésre jogosult felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás. X X X A pályázó nyilatkozata a vállalt saját forrás meglétéről. X X X X X X Cégkivonat. X X Vállalkozói igazolvány. X Az önkormányzat igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról. X X A területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány. X X A területi gazdasági kamara véleménye vagy támogató nyilatkozata. X X A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítőknél a bejelentkezésről kiadott Igazolás. Hozzájárulásra kötelezett esetében az Éves bevallási nyomtatvány és a befizetési kötelezettség teljesítésének igazolása. Az NSZFI által a TISZK regisztrációról kiadott Igazolás. X X X A TISZK-et létrehozó fenntartók írásban foglalt döntése a pályázat benyújtásáról, és az abban megfogalmazott pályázati célok támogatásáról. A pályázó székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak, vámhatóságnak, önkormányzati adóhatóságnak a Kr (4) bekezdése szerinti, 30 napnál nem régebbi, eredeti, papír alapú, bélyegzőlenyomattal ellátott igazolása arról, hogy a pályázónak nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása. X X X X X X X X X X X X X 12

13 12. A pályázat benyújtása A pályázatot 2 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A pályázat 2 eredeti példányához csatolni kell a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemezt 1-1 példányban. A pályázat benyújtásának részletes tudnivalóit az Útmutató tartalmazza. A pályázók a pályázattal kapcsolatban az Oktatási Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságán kaphatnak felvilágosítást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű igények nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat hiánypótlására csak a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemez esetleges hiánya vagy olvashatatlansága, valamint az alábbi csatolandó dokumentumok esetleges hiánya miatt van lehetőség, egy alkalommal, 8 munkanapon belül történő teljesítéssel. A hiánypótlás nem vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen történő teljesítése esetén a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítandó. A hiánypótlással beadható dokumentumok a következők: Az önkormányzat igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról. A területi gazdasági kamara véleménye vagy támogató nyilatkozata. A pályázat benyújtásának helye: Oktatási Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, 1132 Budapest, Váci út 18. (Az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának az intézmény székhelye szerint illetékes regionális igazgatósághoz kell benyújtania a pályázatot!) A pályázat benyújtásának határideje: május 5. módja: postai küldemény, a postabélyegző feladási dátuma: május 5. 24:00 óráig. A pályázat elbírálásának határideje: A támogatásról, annak összegéről a Közép-magyarországi RFKB dönt a beküldési határidőt követő 60 napon belül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye! 13

14 13. A pályázat értékelése, az értékelés szempontjai A pályázatok elbírálása Formai értékelés A pályázatokat formai szempontból az Oktatási Hivatal Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága bírálja el. A Pályázati Kiírásban, a Pályázati Adatlapon és az Útmutatóban meghatározott követelményektől eltérően elkészített és benyújtott pályázatok formailag nem felelnek meg, ezért azok tartalmilag nem kerülnek értékelésre. A pályázat akkor is formai hibásnak minősül, ha csak egy formai hibája van. Amennyiben a benyújtott pályázatnak csak a hiánypótlásra engedélyezett dokumentumai hiányoznak, akkor a megfelelő határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - fel kell szólítani a pályázót pályázatának kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, vagy a pályázati felhívás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható. Az Útmutató részletesen tartalmazza, hogy milyen esetekben érvénytelenek vagy nem felelnek meg a pályázatok a formai követelményeknek, milyen formai hibák fordulhatnak elő. Különösen ügyelni kell a pályázóra vonatkozó előírt dokumentumok csatolására. Tartalmi értékelés A formailag megfelelt pályázatokat tartalmilag a Közép-magyarországi RFKB saját tagjaiból megbízott szakértők értékelik a következőkben közreadott bírálati szempontok alapján. A Közép-magyarországi RFKB a szakértők (Szakértői bizottság) véleményének figyelembevételével értékeli a pályázatokat, és ennek alapján dönt az egyes pályázatokra vonatkozóan a támogatások odaítéléséről. A döntés lehet: teljes mértékű vagy részbeni támogatás, illetve formai hiba/tartalmi ok/ fegyelmi ok/forráshiány miatti elutasítás. Az értékelésnél előnyt élveznek azon pályázók, akik: Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő fiatalok szakképzését végzik. A gazdaság által igényelt szakképesítések és hiány-szakképesítések szakképzését végzik. A Közép-magyarországi RFKB által meghatározott, kiemelten támogatott kategóriában szereplő szakképesítések szakképzését végzik. Nagyobb létszámú tanulót képeznek. Az előírtnál nagyobb mértékű saját forrást vállalnak. 14

15 Sorszám PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tartalmi értékelés során figyelembe vett értékelési, bírálati szempontok: Az elérhető maximális pontszám 50%-a alatt a tartalmi értékelés szempontjai alapján a pályázat nem támogatható. Pályázati Adatlap vonatkozó pontja Tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezése 1. Helyzetelemzés II/1., II/4., II/7. A fejlesztésre irányuló pályázat bemutatása, amely tartalmazza az emberi erőforrás részletes bemutatását, a beruházás felhasználásával összefüggésben II/4. A pályázónál folytatott szakképzésre vonatkozó SWOT analízis elkészítése és annak alapossága I/3. A pályázattal érintett tanulói/hallgatói természetes létszám: a) TISZK-ek: fő: 4 pont fő: 6 pont fő: 8 pont 500 fő felett: 10 pont b) Speciális szakiskolák,: 1 8 fő: 4 pont 9 12 fő: 6 pont fő: 8 pont 25 fő felett: 10 pont c) Hozzájárulásra kötelezettek esetén: 1 fő: 4 pont 2 5 fő: 6 pont 6 10 fő: 8 pont 11 fő felett: 10 pont I/3. A pályázattal érintett célcsoport képzési, szociális és tanulmányi jellemzőinek bemutatása I/2. c) A pályázattal érintett hátrányos helyzetű tanulók/hallgatók aránya: az összes tanulói létszám 10%-áig: 5 pont az összes tanulói létszám 10%-a felett: 10 pont 2. Indokoltság II/, II/3. A tervezett beruházás leírása, céljának kifejtése a pályázó fejlesztési tervében megfogalmazottakkal összhangban. Adható maximális pont-szám II/5, III. A beszerezni kívánt tárgyi eszközök műszaki, technológiai korszerűsége. 10 II/6. A beszerezni kívánt tárgyi eszközök felhasználásának bemutatása, különös 15 tekintettel a szakmai és az oktatási szempontokra. II/8, II/10. A pályázattal érintett szakképzés(ek) az RFKB által kiemelten támogatott 10 kategóriában szerepelnek. Az RFKB által meghatározott, a gazdaság által igényelt szakképesítések és 5 hiány-szakképesítések képzése. I/3, IV/4. Költségvetés megalapozottsága, a fajlagos támogatási költség nagysága III/3. g) A kötelezően előírt (a beruházás összköltségéhez viszonyított) 5%, 12 illetve10% saját forrásnál több saját forrás vállalása 4. összes pont Támogatási igény indokoltsága a képzési feltételek javítása mértékében. 5 alapján 5. összes pont alapján A pályázat színvonala, általános és összegzett megítélése. 5 Összesen

16 14. A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja, határideje A pályázat elbírálásának, értékelésének eredménye a oldalon kerül közzétételre, továbbá minden pályázó írásban értesítést kap az Oktatási Hivatal Középmagyarországi Regionális Igazgatóságától a Közép-magyarországi RFKB döntésének meghozatalától számított 15 napon belül. Az értesítésben a nyertes pályázóval létrehozandó támogatási szerződés megkötésére megfelelő - legfeljebb harminc napos - határidő kerül megállapításra. Ha a nyertes pályázó mulasztásából az NSZFI mint támogató által a fentiek szerint meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. (Ha a nyertes pályázó mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a támogató a szerződéskötésre - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.) Az el nem fogadott pályázatokat a kiíró a pályázónak nem küldi vissza. A pályázók a Kr (3) bekezdése szerinti emlékeztetőnek a pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik. A pályázatok elbírálásáról emlékeztetőt, a pályázat nyerteseiről a támogató által aláírt döntési listát kell készíteni. Az emlékeztető a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által a benyújtott pályázattal kapcsolatban tett főbb hozzászólásokat, valamint a pályázat támogathatóságára vonatkozó javaslatait - a javaslatok indokaival együtt - rögzíti. A döntési lista tartalmazza a nyertes pályázók adatait, az elnyert költségvetésből nyújtott támogatás összegét. A döntési lista e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minősül. A döntési lista alapján kiadott támogatói okiratok vagy megkötött támogatási szerződések a támogatási döntés végrehajtásának tekintendők, önmagukban nem jelentenek új kötelezettségvállalás. 15. Szerződéskötés, a támogatás folyósítása A támogatást elnyert pályázókkal (Támogatottakkal) a döntést követően a Támogató (NSZFI) köt szerződést. A szerződés tartalmazza: a Támogatott adatait, a támogatás célját, a támogatás formáját, összegét és ütemezését, a támogatás folyósításának módját, az előleg és a saját forrás összegét, a beruházás megkezdésének és befejezésének időpontját, a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói/hallgatói létszámot, a támogatás felhasználásának és a beruházás megvalósításának szabályait, az elszámolással kapcsolatos előírásokat, a támogatás felhasználásának ellenőrzését, a tárgyi eszközök működtetésének előírásait, a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a szerződés megszűnését, a biztosítékokat és az egyéb rendelkezéseket. A szerződés tartalmazza továbbá, hogy a Támogatottaknak a Monitoring indikátor táblázatot a szerződéskötés követően, a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan 2 alkalommal, első alkalommal a tárgyévben október 15-ig, az ezt követő 4 évben pedig minden év október 15-ig 1 alkalommal kötelező benyújtaniuk, amelynek benyújtási határidejéről és módjáról az NSZFI a honlapján értesíti a Támogatottakat. 16

17 A támogatási szerződésminta a honlapról A évi decentralizált pályázatok című menüpont alatt érhető el. A szerződéskötést követően a támogatás folyósítását az NSZFI végzi az alábbiak szerint: - a támogatási előleget a szerződés Támogatottól történt (hiánytalanul felszerelt) visszaérkezését követő 15 napon belül utalja a Támogatott pénzforgalmi számlájára, - a támogatási összeg és a támogatási előleg különbözetét, azaz a támogatási összeg fennmaradó részét a Támogatott által határidőre benyújtott elszámolás ellenőrzését az esetleg szükséges hiánypótlás ellenőrzését is beleértve és elfogadását követően, az elfogadott elszámolás szerinti összeg alapján utólagos finanszírozással, a Támogatott pénzforgalmi számlájára a szerződésben meghatározott feltételek szerint átutalja. Szállítónak kifizetés nem lehetséges. (A támogatási összeg kifizetésére a teljes körű elszámolás NSZFI által történt elfogadását követően abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázatban, illetve a szerződésben vállalt saját forrás - önrész - számlával igazolt felhasználása is megtörtént. Támogatási előleg igénybevétele esetén a támogatási összeg fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha az előleg felhasználására is kiterjedő, teljes körű elszámolás NSZFI által történő elfogadása a fentiek szerint megtörtént. Az elszámolás keretében benyújtott számlák kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a támogatási szerződés megkötésének a napja. A jelen Pályázati Kiírás alapján benyújtott és nyertes pályázat, illetve az ezek alapján megkötött támogatási szerződések szerinti beruházások befejezésének, és egyúttal a megvalósult beruházások során a támogatási összeg felhasználására vonatkozó elszámolás benyújtásának határideje: szeptember 30. (A beruházás befejezése a beszerzett eszközök üzembe helyezésének, használatba vételének határideje). 16. A szerződésszegés jogkövetkezményei Az Szht. 17. (3) bekezdés alapján, ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy a kapott támogatással megvalósított létesítményt a szerződésben meghatározott idő előtt megszünteti, illetőleg azt nem a szerződésben meghatározott rendeltetésének megfelelően használja, továbbá a szerződésben rögzített egyéb súlyos szerződésszegést követ el, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az MPA képzési alaprész javára vissza kell fizetni. Egyebekben a támogatás visszavonásának, a felek elállásának, illetőleg felmondásának szabályai, az ezek körében gyakorolható jogok és alkalmazható jogkövetkezmények vonatkozásában a jelen Pályázati Kiírás 15. pontjában megjelölt támogatási szerződésminta rendelkezései irányadók. 17

18 Áfa nyilatkozat (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) 1. sz. melléklet Alulírott.., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy jelen pályázat tárgyában, azaz oktatási célt szolgáló eszközök beszerzésében, felhasználásában, működtetésében az alábbiakban megjelölt szövegrész szerint: 1. ÁFA visszatérítésre nem tarthatok igényt, mert (a megfelelő a) vagy b) vagy c) vagy d) szöveg aláhúzandó!): Az adószámom szerint (amelyben a 9. számpozíció 1-es illetve 3-as) általános forgalmi adófizetési kötelezettségem és adólevonási kötelezettségem nincs, mivel a) alanyi adómentességet választottam, b) átalányadózást választottam, c) az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) körbe tartozom, d) illetve kizárólag tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítést, szolgáltatást végzek, a pályázatban ezért ÁFÁ-val növelt bruttó összegek szerepelnek. 2. ÁFA visszatérítésre nem tarthatok igényt, mert (a megfelelő a) vagy b) szöveg aláhúzandó!): Az adószámom szerint (amelyben a 9. számpozíció 2-es) általános forgalmi adófizetési kötelezettségem és adólevonási jogosultságom van, de a) a pályázott eszközöket adóelszámolás szempontjából közvetlenül tárgyi adómentes termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz használom fel, b) illetve részben vagy egészben nem adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez használom fel, a pályázatban ezért ÁFÁ-val növelt bruttó összegek szerepelnek. 3. ÁFA visszatérítésre igényt tarthatok. Az adószámom szerint (amelyben a 9. számpozíció 2-es) általános forgalmi adófizetési kötelezettségem és adólevonási jogosultságom van, a pályázatban ezért ÁFA nélküli nettó összegek szerepelnek. Keltezés: Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 18

19 2. sz. melléklet Nyilatkozat köztartozásról (Szakképzési hozzájárulásra kötelezett kivételével valamennyi pályázó kitölti) Alulírott.., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az állami költségvetéssel (az állami és az önkormányzati adóhatósággal, a vámhatósággal valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait kezelő szervekkel) szemben nincs lejárt határidejű tartozásunk. Az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincs. Tudomásul veszem, hogy a tartozás eltitkolása a pályázatból való kizárást illetve a támogatás elnyerése esetén a döntés érvénytelenítését eredményezi. (A nyilatkozathoz igazolásokat nem kell mellékelni.) Keltezés: Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 19

20 3. sz. melléklet Nyilatkozat csőd-, felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) Alulírott.., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk végelszámolás alatt, továbbá velünk szemben csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg egyéb, a megszüntetésünkre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Tudomásul veszem, hogy a fenti eljárások bármelyikének eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi. Keltezés: Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 20

21 Nyilatkozat az alaprésszel szembeni kötelezettségekről (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) 4. sz. melléklet Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből meghirdetett és évi Közép-magyarországi regionális pályáztatás során a pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattam, az elnyert pályázat alapján kötött szerződésben vállaltakkal szemben nincs teljesítetlen kötelezettségem, az alaprésszel szemben a tárgyévet megelőző időszakra nincs lejárt kötelezettségem. a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből meghirdetett évi Középmagyarországi regionális pályáztatás során a pályázatban szereplő tevékenységekre, vagy a tevékenységek helyszínére szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás és a kötelezettségek eltitkolása a pályázatból való kizárást illetve a támogatás elnyerése esetén a döntés érvénytelenítését eredményezi. Keltezés:.. Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 21

22 5. sz. melléklet Nyilatkozat szakképzési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség határidőben történt teljesítéséről (Szakképzési hozzájárulásra kötelezett tölti ki és mellékeli) Alulírott. nyilatkozom, hogy a szakképzési hozzájárulási bevallási és befizetési kötelezettségemnek az előírt határidőben, a következő módon eleget tettem (a megfelelő szöveg aláhúzandó) az Éves bevallási nyomtatvány -t az NSZFI-hez benyújtottam, valamint az abban szereplő befizetési kötelezettséget teljesítettem; a szakképzési hozzájárulási kötelezettség bevallását, vagy azt is tartalmazó adóbevallást az APEH-hoz benyújtottam, valamint az abban szereplő befizetési kötelezettséget teljesítettem a következő módon: átalányadózó vagyok és kötelezettségemet átalányadó megfizetésével teljesítem; egyéni vállalkozó vagyok és magánszemélyt munkaviszony keretében nem foglalkoztatok; egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) körbe tartozom és kötelezettségem a vonatkozó jogszabályban meghatározott adó befizetésével teljesítem. Keltezés:.... Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 22

23 6. sz. melléklet Nyilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Minden pályázó kitölti, kivéve az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozókat) Alulírott, a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ában a rendezett munkaügyi kapcsolatrendszerre előírt követelményeknek azok ismerete alapján és betartásával, mint munkáltató, megfelelünk, munkaügyi kapcsolatrendszerünk rendezett. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló, módosított 1/2006. (II.2.) FMM rendelet értelmében a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolásáról szóló hatósági bizonyítványt amelyet a támogatást nyújtó szervezet kér meg a támogatásról szóló döntést követően az Egyenlő Bánásmód Hatóság és/vagy az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség a részemre/részünkre nem állítja ki, illetve a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek meglétét nem igazolja, a szerződéskötés meghiúsul. Kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy az Áht. 15. (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait a rendezett munkaügyi kapcsolatok ellenőrzése körében vizsgálatot végző szerv rendelkezésére bocsátjuk (amennyiben a pályázó önkormányzati költségvetési szerv vagy többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve). Keltezés:. Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 23

24 Nyilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) 7. sz. melléklet Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy: A Pályázati Kiírásban foglalt támogatási feltételeknek megfelelünk. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. A pályázatot csak a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált regionális kerete terhére a szakképzés fejlesztésére irányuló beruházás támogatásának elnyerése céljából adjuk be, így a jelen pályázat és annak célja nem azonos bármely más kiíró által különös tekintettel a központi költségvetés terhére kiírt pályázatra benyújtott, benyújtandó pályázatunkkal, illetve* adott tárgyban pályázatot korábban évben a(z).. által kiírt pályázaton nyújtottunk be és a pályázattal támogatást nyertünk el. A Pályázati Adatlap Beruházási terv részében feltüntetett tárgyi eszközök és tartozékaik adatai és összegei árajánlato(ko)n alapulnak. A pályázott tárgyi eszközök működtetési feltételeit biztosítjuk. Rendelkezünk a Pályázati Adatlap Beruházási terv részében vállalt saját forrással. Bejelentem a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés lejártáig, ha végelszámolás alá kerülünk (végelszámolást határozunk el), velünk szemben csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg egyéb, a megszüntetésünkre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul. A támogatás elnyerése esetére akként nyilatkozom, hogy: Vállalom, hogy a szerződésben foglalt, támogatottra vonatkozó feltételeket kötelezőnek ismerem el és a Támogató részéről elkészített szerződést aláírom. (A konkrét szerződéses feltételek a szerződésmintában találhatók.) Vállalom, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg a Támogatónak benyújtom a fizetési számlánkat (bankszámlánkat) kezelő pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt, a támogatási szerződés alapján a támogató irányában esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségünk teljesítésének késedelme esetére bármely - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlánkra vonatkozó beszedési megbízás érvényesítésére irányuló, arra alkalmas felhatalmazást (figyelemmel az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet - a továbbiakban: Kr (2) bekezdésében írtakra). Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a fentiekben meghatározott, a támogatási célok megvalósulása szempontjából megfelelő biztosíték érvényesíthetőségét folyamatosan biztosítjuk a támogató számára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kr (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetjük. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kr (1) bekezdésében hivatkozott bejelentési kötelezettségünknek szabályszerűen eleget fogunk tenni. 24

25 Tudomásul veszem, hogy a szerződés mellékletét képező Beruházási terv megegyezik a pályázat Pályázati Adatlapjának Beruházási tervével, amennyiben a Középmagyarországi RFKB a pályázat Beruházási tervét teljes egészében támogatásra érdemesnek ítéli. Amennyiben a Közép-magyarországi RFKB a pályázat Beruházási tervét nem teljes egészében támogatja a döntésében, azaz csökkentett összegű, részbeni támogatást javasol, az általa a pályázat Pályázati Adatlapjának Beruházási tervéből meghatározott eszközöket tartalmazó Beruházási terv képezi a megkötendő támogatási szerződés mellékletét. Vállalom, hogy a pályázott támogatási összeg teljes mértékű elnyerése esetén a pályázatban vállalt saját forrás összegét teljes egészében a megvalósítandó beruházás során a támogatás előleg igénylése esetén a támogatási előleg feletti összeg - folyósítása előtt kötelezően felhasználom. Vállalom, hogy a pályázott támogatási összeg részbeni elnyerése esetén a pályázatban vállalt saját forrás összegét arányosan csökkentve használjuk fel úgy, hogy a saját forrásnak legalább a csökkentett beruházás teljes költségvetési összegének legalább 10%-át (1. és 3. pályázati téma), illetve 5%-át (2. pályázati téma) (nagyobb mértékű saját forrás vállalása esetén annak %-os arányát) el kell érnie. A saját forrást ebben az esetben is a beruházás megvalósítása során a támogatás - előleg igénylése esetén a támogatási előleg feletti összeg - folyósítása előtt használjuk fel. Vállalom, hogy a szerződés mellékletét képező Beruházási terv megvalósításához a támogatási összegen felül esetlegesen szükséges összeget saját forrásból biztosítjuk. Tudomásul veszem, hogy a beruházás megvalósítása során fel nem használt támogatási összeg nem fordítható a szerződés mellékletét képező Beruházási tervben nem szereplő eszköz vásárlására, illetve az abban feltüntetett eszközök darabszámának növelésére. A fel nem használt támogatási összeg nem csoportosítható át a Beruházási tervben szereplő egyes eszközök vételárát 20%-kal meghaladó értékének finanszírozására. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, illetve az esedékes támogatások folyósítása a Kr (2) bekezdés c) pontjában, továbbá az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. (9) bekezdésében írtak szerint felfüggesztésre, illetőleg - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül. A támogatás - előleg igénylése esetén a támogatási előleg, valamint az ahhoz képest fennmaradó támogatási összeg - folyósítása előtt a köztartozás-mentességünket a Kr (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően igazolom. Vállalom, hogy a beruházás megvalósításával beszerzett tárgyi eszközöket legalább 5 évig folyamatosan a pályázatban megadott tanulói (hallgatói) létszám szakképzésére, gyakorlati oktatására használjuk fel a pályázati célnak megfelelően. Nyilatkozom a Kr (2) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint arról, hogy megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ban megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátom. Vállalom, hogy a monitoring tevékenység ellátásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget a szerződéskötést követően, 5 éven keresztül teljesíteni fogjuk. 25

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás

Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Adó? Forrás! Pósa Józsefné 2009.február 09. 1 Jogszabályi háttér: 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésről 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2006. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2006. (...) SZMM rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.

A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket. A Gyakran Ismételt Kérdések témakörei (Az adott témakörre kattintva megtekintheti a témakörhöz kapcsolódó leggyakoribb kérdéseket.) I. Mely szakképesítésekre felkészítő gyakorlati képzéssel lehet pályázni?

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség 2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány - ához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A szakképzési hozzájárulási kötelezettség "2008. éves Bevallási és önellenőrzési nyomtatvány" - ához A bevallási nyomtatványt a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya 12/2011. számú rektori utasítás a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások szerződéskötéséről, nyilvántartásáról és felhasználásáról A fejlesztési megállapodások keretében

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. TARTALOM. A rendelet hatálya I. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. SZEPTEMBER 25. oldal JOGSZABÁLYOK 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ!

TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG A JOGCÍM NEM PÁLYÁZHATÓ! Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2005. május A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE T Á J É K O Z T A T Ó SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS LAKÁSRENDELETÉRŐL Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 2001. évi LI. törvény 2003. június 7. - 2004. január 1. Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 2001. évi LI. törvény a szakképzési

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2009. (VIII. 27.) számú rendelete a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-12-C A Gyermek-

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-CSSZP-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. május 25. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER 1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER TERVEZET! Javaslat a szakképző intézmények részére a nívódíj elnyerésének feltételrendszerére kiírandó pályázathoz, valamint a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-15. A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2015. július 28. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása címmel A pályázat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják:

1. A Külügyminisztérium 2010-ben azokat a pályázatokat támogatja, melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják: A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a civil szervezetek működési költségeihez nyújtható vissza nem térítendő támogatások igénybevételére A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

Óvodai férőhelybővítés PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Pályázati kategória kódja: ÓFB-14. A meghirdetés dátuma: 2014. május 15.

Óvodai férőhelybővítés PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Pályázati kategória kódja: ÓFB-14. A meghirdetés dátuma: 2014. május 15. Óvodai férőhelybővítés Pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. május 15. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ PROGRAMJÁNAK CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2016 ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 179/2009 (XI.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének

Részletesebben

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete

Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Paks város önkormányzati képviselő-testületének 4/2008. (II. 25.) számú önkormányzati rendelete Az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége energiamegtakarítást eredményező beruházásainak

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16

GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GINOP-5.2.4-16 A Felhívás célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolában folyó

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER-

A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- Szociális és Munkaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdet A KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGET GYÓGYÍTÓ KEZELÉS, KÁBÍTÓSZER- HASZNÁLATOT KEZELŐ MÁS ELLÁTÁS VAGY

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 26. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. március 26. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15 milliárd Ft Pályázati felhívás: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Támogatási intenzitás: Területi korlátozás: Támogatás összege: Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16 15

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás 2016-ban. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás 2016-ban Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Felhívás módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Beszerzés

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre PÁLYÁZATOT HIRDET Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a 2015. évi Ifjúsági Keretre I. A támogatás nyújtásának alapelvei PÁLYÁZATOT HIRDET 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 46. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. augusztus 25., csütörtök 46. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 93/2011. (VIII. 25.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna

Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től. Készítette: Tóth-Szabó Anna Szakképzési hozzájárulás változások 2015- ben és 2016. január 1-től Készítette: Tóth-Szabó Anna Változást előidéző jogszabályok: A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0

ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz. Verzió: 1.0 ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz Verzió: 1.0 1 Tartalom 1. Az Útmutató célja, hatálya... 3 2. Kizáró okok listája... 4 3. A támogatási kérelmek elbírálásának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Nemzeti összetartozás kollégium. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Nemzeti összetartozás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2014. Pályázati kategória kódja: NEA-NO-14-SZ Meghirdetés dátuma: 2013. október

Részletesebben

24/2006. (VI. 8.) OM rendelet

24/2006. (VI. 8.) OM rendelet 24/2006. (VI. 8.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról A

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben