PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010"

Átírás

1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MU KAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ ÉVI DECE TRALIZÁLT REGIO ÁLIS KERETÉBŐL FI A SZÍROZA DÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEI EK FEJLESZTÉSRE IRÁ YULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója A pályázat célja A pályázók köre A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre Pályázati prioritások és pályázati témák A pályázható támogatás forrása A pályázható támogatás formája A pályázható támogatás összege A pénzügyi lebonyolítás módja A pályázható támogatás odaítélésének feltételei A pályázat részei A pályázat benyújtása A pályázat értékelése, az értékelés szempontjai A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja, határideje Szerződéskötés, a támogatás folyósítása A szerződésszegés jogkövetkezményei Áfa nyilatkozat yilatkozat köztartozásról yilatkozat csőd-, felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról yilatkozat yilatkozat szakképzési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség határidőben történt teljesítéséről yilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról yilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról Fenntartó támogató nyilatkozata Igazolás tanulólétszámról Igazolás saját forrás meglétéről Közzétételi kérelem yilatkozat yilatkozat yilatkozat számú táblázat

3 Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság YÍLT PÁLYÁZATOT ÍR KI a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására 1. A pályázat kiírója A pályázatot az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (a továbbiakban: RFKB) írja ki a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 13. -a és 14. (1) bekezdése, valamint az annak végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. (1)-(3), 26. (6) és 27. (2)-(5) bekezdése alapján, figyelemmel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseire is. 2. A pályázat célja a) A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó állam által elismert, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére szervezett iskolai rendszerű, nappali oktatás munkarendjében megvalósuló, szakképzési évfolyamon folyó szakképzésben, b) az Szht. 1. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott, a speciális szakiskolákban és a készségfejlesztő speciális szakiskolákban folyó gyakorlati képzésben, c) az Szht. 1. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó felsőfokú szakképzésben a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III.23.) OM rendelet figyelembe vételével megszervezett gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása. 3. A pályázók köre Pályázatot nyújthatnak be és támogatást nyerhetnek el a jelen Pályázati Kiírás (a továbbiakban: Pályázati Kiírás) 5. pontjában meghatározott pályázati témákban az Északalföldi régió (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) területén székhellyel rendelkező a) Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon tanulók esetében, akiknek az elméleti képzése, TISZK keretei között működő iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben folyik, 3

4 s akik az állam által elismert szakképesítés megszerzésére szervezett szakképzésben részt vevő iskolai tanulók, illetve felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják (kivéve: mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések) vagy akik az Szht. 1. (1) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott gyakorlati képzésben részt vevő tanulók, hallgatók gyakorlati képzését folytatják, és egyúttal szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzés megszervezésével teljesítik, és az Szht-ban előírtaknak megfelelően bejelentkeztek, és erről értesítéssel, igazolással rendelkeznek, valamint akiknek a Munkaerőpiaci Alap (MPA) képzési alaprészével, illetve jogelődjeivel szemben lejárt határidejű tartozásuk nincs, és akik a tárgyévet megelőző évi szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket a jogszabályban előírtak (Szht. 4. (9)- 10) és 4/B. (1) bekezdés) szerint Bevallás benyújtásával és befizetési kötelezettség esetén az MPA képzési alaprész Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára befizetéssel teljesítették. Kivételt képeznek e kötelezettségek alól: - az az egyéni vállalkozó hozzájárulásra kötelezett, aki magánszemélyt munkaviszony keretében nem foglalkoztat, és emiatt elszámolandó szakképzési hozzájárulási kötelezettsége nem keletkezik, de az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzést folytat, - az az egyéni vállalkozó hozzájárulásra kötelezett, aki adófizetési kötelezettségének átalányadó megfizetésével tesz eleget, így a szakképzési hozzájárulás tekintetében az Szht. alapján nem keletkezik bevallási és elszámolási kötelezettsége, fizetési kötelezettségét az átalányadó megfizetésével teljesíti, de az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzést folytat, - az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó azon adóalanyok, akik külön törvényben meghatározott módon teljesítik a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettségüket, és az Szht. 4. (1) bekezdés szerint gyakorlati képzést folytatnak. b) Azok a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, amelyek az Szht. 1. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tanulók gyakorlati képzését nem térségi integrált szakképző központ keretében folytatják. c) A térségi integrált szakképző központként (TISZK) működő, az SZFI által regisztrált, ca) cb) cc) az Szt. 2. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás és nonprofit gazdasági társaság, az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény fenntartója, az Szt. 2. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság, amennyiben a TISZK keretében működő fenti, szakképzési feladatot ellátó intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő szakképző iskola tanulóinak létszáma az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában legalább a 1500 főt eléri,(a létszám számítása az Szht. 33. (1) bekezdése alapján). d) Felsőoktatási intézmények, amelyek érvényes indítási engedély birtokában a Pályázati Kiírás tanévében (2009/2010) a pályázatban megjelölt felsőfokú szakképzést nem térségi integrált szakképző központ keretében folytatják. 4

5 e) Állami felnőttképzési intézmények, amennyiben az Szt. 2. (1) bekezdés d) pontja és 52. (2) bekezdése szerint részt vesznek az iskolarendszerű gyakorlati képzésben. Felnőttképzés a pályázatban nem támogatható. 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre A gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása keretében jelen pályázatban kizárólag tárgyi eszközbeszerzés valósítható meg. Eszközbeszerzés: az Szht pontjában foglaltaknak megfelelő eszközök beszerzése. A tárgyi eszközök körében felsoroltak közül a pályázó szakképzési tevékenységét közvetlenül, rendszeres használat mellett tartósan, legalább 5 évig szolgáló műszaki berendezés, gép, jármű (kizárólag erőgép, pótkocsi), üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés (a használathoz és működtetéshez szükséges tartozékokkal együtt) beleértve: számítógép, projektor, oktatástechnikai-módszertani eszköz, szerszám, munkaeszköz, valamint számítógépek használata során alkalmazott szoftverek - beszerzése. A támogatásból csak új tárgyi eszköz szerezhető be, és csak kompletten vásárolható meg, alkatrészenként nem. Az RFKB elsősorban a korszerű tárgyi eszközök beszerzését támogatja. Jelen pályázat keretében nem támogatható: a nem tárgyi eszközként nyilvántartott eszközök, anyagok, fogyó eszközök, félkész-, késztermékek, áruk, alkatrészek, göngyölegek, stb. beszerzése, a kis értékű, ÁFÁ-val együtt ,- Ft-ot el nem érő értékű eszközök beszerzése esetén a költségvetési intézmények döntéseként dologi kiadásként elszámolt eszközök beszerzése. Építési beruházásra nem lehet pályázni, azaz ingatlanvásárlásra, -építésre, építménybővítésre, -felújításra, -korszerűsítésre és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokra vonatkozóan támogatási igény nem nyújtható be, az ilyen tartalmú pályázat érvénytelen. Beruházási költségként a következők tüntethetők fel és számolhatók el. A tárgyi eszközök beszerzésére fordított kiadások (pl. közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek, szállítási költségek, vám költségek, amelyek egyértelműen az eszközökhöz rendelhetők). Az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült költségek (pl. hálózatépítési költségek, munkadíj, betanítási díj). A beruházási tervben az előzőekben felsorolt költségek külön nem tüntethetők fel, ez(eke)t az elszámolásba a beszerzendő eszköz megnevezése mögött zárójelben kell beírni, és költségként az adott eszköz beszerzési értékében kell szerepeltetni, mint a bekerülési érték részét. A Beruházási tervben felsorolt eszközök beszerzési árának gyártó vagy kereskedő cég árajánlatán kell alapulnia. Az árajánlatot a pályázathoz nem kell mellékelni. 5

6 Ugyanígy kell feltüntetni a gépek, berendezések tartozékait, és az egyes eszközök használatához szükséges kis értékű eszközöket is! A beruházási költségnél a saját forrás, valamint a támogatás összegét egyaránt figyelembe kell venni. Pénzügyi lízing - mint a beruházások egyik speciális válfaja - keretében beszerzendő eszközre nem nyújtható be pályázat, arra támogatás nem adható. ÁFA elszámolás: Az ÁFA elszámolásnál figyelembe kell venni az általános forgalmi adóról szóló, módosított évi CXXVII. törvény vonatkozó rendelkezéseit, így különösen a ait. Ennek értelmében a beruházás költségvetésének nem lehet része a visszaigényelhető ÁFA. Ezért az ÁFA nyilatkozat alapján abban az esetben, amennyiben, a pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre nem tarthat igényt, beruházási költségként az általános forgalmi adó összege elszámolható (a támogatási összeg és a saját forrás egyaránt bruttó, ÁFÁ-val növelt összeg), a pályázó a pályázat tárgyában ÁFA visszatérítésre igényt tarthat - amennyiben pl. a pályázott eszközöket a pályázó adóelszámolás szempontjából adóköteles tevékenységhez használja, tételes elkülönítés vagy arányosítás alkalmazásával -, akkor nem számolható el a támogatás terhére az általános forgalmi adó összege (a támogatási összeg és a saját forrás egyaránt nettó, ÁFA nélküli összeg). Az ÁFA nyilatkozat kitöltése minden pályázónak kötelező. (1. sz. melléklet) Közbeszerzés: Amennyiben a támogatás felhasználásával megvalósítandó, tervezett beruházás, eszközbeszerzés értéke meghaladja a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, a támogatás csak a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően használható fel. 5. Pályázati prioritások és pályázati témák Az Észak-alföldi RFKB az alábbi szakképzés-fejlesztési prioritásokat (a továbbiakban: prioritások) és az azokhoz kapcsolódóan a következő pályázati témákat, pályázati célkitűzéseket, pályázói kört és támogatási keretösszegeket határozta meg a MPA képzési alaprész évi decentralizált regionális keretének felhasználására. Prioritások: a) Prioritás: Az NSZFI nyilvántartásban szereplő TISZK keretei között működő iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények tanulóinak, tanulószerződéssel, a mezőgazdaság szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetében együttműködési megállapodással a régióban hiány-szakképesítésként, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítésként megjelölt szakképesítésekben gyakorlati képzést folytató mikro-, kis- 6

7 és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi eszközfejlesztése. b) Prioritás: A régióban hiány-szakképesítések, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítések eszközfejlesztésének támogatása, a szükséges eszközrendszerek korszerűsítése, bővítése, valamint az információs és kommunikációs technológiák és módszerek széles körű elterjesztésének támogatása, melyek hatékonyan támogatják a szakmai képzés fejlesztését az SZFI nyilvántartásban szereplő TISZK iskolarendszerű szakképzést folytató intézményeinél, TISZK központi képzőhelyeknél, valamint speciális szakiskoláknál és készségfejlesztő speciális szakiskoláknál, állami felnőttképzési intézményeknél és felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézményeinél. Pályázati témakörök a) Prioritás: 1. Pályázati téma: mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint nagyvállalatoknál folyó hiány-szakképesítésként, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítésként megjelölt szakképesítések gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztése. Pályázati célkitűzés: gyakorlati képzés tárgyi eszközfejlesztésének támogatása. Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, amelyek az NSZFI nyilvántartásban szereplő TISZK keretei között működő iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények tanulóinak hiány-szakképesítésekben, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítésekben a gyakorlati képzését végzik. Támogatási keretösszeg: ezer Ft b) Prioritás: 2. Pályázati téma: hiány-szakképesítések, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítések gyakorlati képzésének korszerű tárgyi eszközfejlesztése, a szakképesítések követelményeinek megfelelő információs és kommunikációs technológiák és módszerek széles körű elterjesztésének támogatása. Pályázati célkitűzés: a gyakorlati képzés tárgyi eszközfejlesztésének támogatása. Pályázók köre: NSZFI nyilvántartásban szereplő TISZK-ek, TISZK központi képzőhelyek, speciális szakiskolák, készségfejlesztő speciális szakiskolák, állami felnőttképzési intézmények és felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények, amelyek egy vagy több hiány-szakképesítésre, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítésre készítenek fel. Támogatási keretösszeg: ezer Ft 6. A pályázható támogatás forrása A MPA képzési alaprész évi decentralizált észak-alföldi regionális kerete: forint. Az egyes pályázati témák támogatási keretösszegeit az Észak-alföldi RFKB a támogatásra javasolt pályázatok támogatási igénye alapján a decentralizált kereten belül átcsoportosíthatja. 7

8 7. A pályázható támogatás formája A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel (NSZFI) megkötött támogatási szerződés mellékletét képező Beruházási tervben szereplő, tételesen felsorolt eszközök beszerzésére lehet és kell felhasználni. 8. A pályázható támogatás összege Pályázati téma a) prioritás: Mikro-, kis- és középvállalkozásoknál, valamint nagyvállalatoknál folyó hiány-szakképesítésként, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítésként megjelölt szakképesítések gyakorlati képzésének tárgyi eszközfejlesztése. b) prioritás: Hiány-szakképesítések, kiemelten támogatott, illetve támogatott szakképesítések gyakorlati képzésének korszerű tárgyi eszközfejlesztése, a szakképesítések követelményeinek megfelelő információs és kommunikációs technológiák és módszerek széles körű elterjesztésének támogatása. Minimális összeg Ft-ban Maximális összeg 1 millió 20 millió 5 millió 60 millió A fajlagos támogatási költség: a Pályázati Adatlap I/3. pontja szerinti, a pályázatban érintett szakképzésekben a jelenlegi tanulói/hallgatói létszám alapján az 1 fő tanulóra/hallgatóra jutó igényelt támogatási összeg mindegyik pályázati témában nem lehet több - a jelen Pályázati kiírás 3/b)-e) pontjaiban meghatározott intézmények esetében: Ft-nál, - hozzájárulásra kötelezettek esetében: Ft-nál. A támogatás intenzitása (támogatás tartalom): maximum 90 %. 9. A pénzügyi lebonyolítás módja A támogatási összeg finanszírozásának módja: utófinanszírozás. A támogatás folyósítása a Vhr. 30. (1)-(4) bekezdése alapján, a MPA képzési alaprész évi decentralizált észak-alföldi regionális kerete terhére, a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítésének igazolására jogosult utalványozása és átutalási megbízása alapján történik közvetlenül a kedvezményezett (támogatott) bankszámlája (fizetési számlája) javára. Támogatási előleg nyújtható: a Vhr. 30. (1)-(2) bekezdése alapján a pályázatban leírt projekt elindításához. A támogatási előleg összege nem haladhatja meg általánosan a támogatási összeg 25%-át, ettől eltérően gazdálkodó belföldi természetes személyek, mikroés kisvállalkozások esetében a támogatási összeg 50%-át, költségvetési szervként működő pályázó esetében a támogatási összeg 75%-át. 8

9 A támogatási előleg igénylését a pályázónak a Beruházási terv 3. h. pontjában összegszerűen fel kell tüntetnie, és a Költségvetési terv 3. pontjában szövegesen indokolnia kell. A támogatási előleg a decentralizált keretből rendelkezésre áll, ennek igénylése gyorsítja a beruházás megvalósítását, a pályázat elbírálásában nem jelent hátrányt! 10. A pályázható támogatás odaítélésének feltételei a) Egy pályázó a régióban csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban szereplő beruházásnak több helyszíne lehet. b) A TISZK esetében csak az Szt. 2. -a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott intézmény fenntartója, az Szt. 2. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság és az Szt. 2. -a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság lehet a pályázó, és TISZK keretében működő intézményekre vonatkozóan az adott TISZK mint jogi személy jogosult a pályázat benyújtására, és a pályázatban az adott intézményeket beruházási helyszínként kell feltüntetni. A pályázatban szereplő beruházásokhoz egy intézmény esetében több beruházási helyszín is hozzárendelhető. c) Felsőoktatási intézmény esetében csak a felsőoktatási intézmény lehet a pályázó. Amennyiben az adott intézményen belül több kar kíván a pályázatban részt venni, önállóan, mint karok nem nyújthatnak be pályázatot. A karokra vonatkozóan az adott felsőoktatási intézmény, mint jogi személy jogosult egy pályázat benyújtására, és a pályázatokban az adott karokat beruházási helyszínként kell feltüntetni. Egy kar esetében több beruházási helyszín is lehet. A pályázatokat csak a felsőoktatási intézmény törvényes képviselője és a gazdasági főigazgató írhatja alá, a kar főigazgatója pedig ellenjegyzi. d) A pályázónak igazoltan rendelkeznie kell a tervezett beruházás összköltségének legalább 10 %-át elérő saját forrással (önrésszel), amely csak pénzeszköz lehet. Saját forrás: a pályázó részéről a pályázott fejlesztéshez biztosított forrás, amelybe az államháztartás alrendszereiből (azaz bármilyen más központi költségvetési forrásból) nyújtott támogatás nem számítható be. A jelen pályázati kiírás 3/b)-d) pontjaiban meghatározott intézmények esetében a gazdálkodóktól átvett fejlesztési támogatás beszámítható saját forrásként, amennyiben a fejlesztési támogatásra kötött megállapodásban rögzített eszközfejlesztések, valamint a pályázat Beruházási Tervében szereplő eszközfejlesztések köre megegyezik. e) A hozzájárulásra kötelezettek esetében az a pályázó kaphat támogatást, aki a jelen tanévben (2009/2010) legalább 1 fő tanulót képez. f) A hozzájárulásra kötelezett pályázónak igazolnia kell a szakképzés végzését, azaz rendelkeznie kell a területileg illetékes gazdasági kamara által kiállított, érvényben lévő tanúsítvánnyal. g) Az igényelhető minimális összegnél kevesebb, illetve a maximális összegnél több támogatási összeg nem pályázható. h) A fajlagos támogatási költség nem léphető túl. i) A pályázónak vállalnia kell az előírt kötelezettségeket a 7. sz. melléklet szerint. j) A pályázónak rendelkeznie kell a Pályázati Kiírás 11. pontjában felsorolt, a pályázóra vonatkozóan előírt dokumentumokkal, amelyeket a pályázathoz kell csatolnia. k) Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Vhr. 29. (3), illetőleg az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 114. (1) bekezdése szerint: 9

10 a pályázatban szereplő tevékenységre vagy a tevékenység helyszínére szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, a Pályázati Kiírás kiírását megelőző két éven belül az alaprész terhére kiírt fejlesztésre irányuló beruházási célú pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, a Pályázati Kiírás kiírását megelőző két éven belül elnyert pályázat alapján kötött szerződést önhibájából maradéktalanul nem teljesítette, az előző években az NSZFI, illetve jogelődje, mint támogató által azonos célra biztosított támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el, az alaprésszel, illetve jogelődjével szemben a tárgyévet megelőző időszakra lejárt kötelezettséggel bír, esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van (a Kr (1) bekezdés e) pontjában megjelölt támogatások kivételével), csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a következőkben: Áht.) 15. -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, szakképzési hozzájárulási kötelezettségének nem tett eleget, a Pályázati Kiírásban meghatározott mértékű saját forrás nem áll a rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik a Kr (3) bekezdés aa)-ad) pont szerinti módon, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -a alapján nem részesíthető támogatásban, jogszabályban, illetve a Kr-ben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, aki a pályázati követelményeknek, a támogatás odaítélése feltételeinek nem felel meg. 11. A pályázat részei A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi részeket kell tartalmaznia: 1. Pályázati Adatlap: az Oktatási Hivatal honlapjáról ( letöltött segédprogram alkalmazásával kell kitölteni. Kitöltéséhez az Útmutató ismerteti a szükséges tudnivalókat. 2. Mellékletként kötelezően csatolandó dokumentumok: Nyilatkozatok és igazolások (formanyomtatványon) A pályázat részeire vonatkozó tudnivalókat az Útmutató ismerteti. Csatolandó nyilatkozatok, igazolások - formanyomtatvány felhasználásával A formanyomtatványokat, nyilatkozatokat a Pályázati Kiírás sorszámú melléklete tartalmazza. Az Útmutató ismerteti a kitöltéssel és a benyújtással kapcsolatos tudnivalókat. Csatolandó további dokumentumok: 10

11 Az Útmutató ismerteti részletesen az egyes dokumentumokat, valamint azt, hogy azokat mely pályázóknak kell eredetiben vagy cégszerűen hitelesített másolatban csatolnia. Aláírási címpéldány vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. (3) bekezdésében foglaltak alapján készült ún. aláírás-minta, vagy pénzintézethez leadott aláírás bejelentőlap. Érvényes, hatályos alapító okirat. Amennyiben az alapító okirat csak szakmacsoporto(ka)t tartalmaz, a fenntartó igazolása arra vonatkozóan, hogy az iskola a fejleszteni kívánt szakmá(k)ban szakképzést folytat. Érvényes működési engedély. ormatív állami támogatásról szóló határozat. yilatkozat arról, hogy a pályázó rendelkezik a fenntartótól elkülönített pénzforgalmi számlával. A felsőfokú szakképzés beindításának engedélye, illetve nyilvántartásba vételét igazoló dokumentuma. yilatkozat arról, hogy a felsőfokú szakképzésben a gyakorlati oktatás teljes egészében a felsőoktatási intézménynél folyik, szakközépiskola bevonása nélkül. A szakképző iskola fenntartójával kötött megállapodás a szakképző iskolában folyó iskolai rendszerű gyakorlati képzésben való részvételről. A pályázó nyilatkozata a vállalt saját forrás meglétéről. Képviselő-testületi, társulási tanácsi határozat a vállalt saját forrás meglétéről. Cégkivonat. Vállalkozói igazolvány. Az önkormányzat igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról. A területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány. A területi gazdasági kamara véleménye vagy Támogató nyilatkozata. A szakképzési hozzájárulási kötelezettségüket gyakorlati képzés szervezésével teljesítőknél a bejelentkezésről kiadott Igazolás. Adóbevallás benyújtását igazoló dokumentum vagy a feladóvevény hitelesített másolata. Az NSZFI által a TISZK regisztrációról kiadott Igazolás. A hozzájárulásra kötelezett, TISZK fenntartó nonprofit gazdasági társaság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak, vámhatóságnak, önkormányzati adóhatóságnak a Kr (4) bekezdése szerinti, 30 napnál nem régebbi, eredeti, papír alapú, bélyegzőlenyomattal ellátott, vagy elektronikusan hitelesített és a pályázó által cégszerűen aláírt igazolását arról, hogy a pályázónak nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása. 12. A pályázat benyújtása A pályázatot 2 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A pályázat 2 eredeti példányához csatolni kell a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemezt 1-1 példányban. A pályázat benyújtásának részletes tudnivalóit az Útmutató tartalmazza. A pályázók a pályázattal kapcsolatban a (52) kaphatnak felvilágosítást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű igények nem vehetők figyelembe. 11

12 A benyújtott pályázat hiánypótlására csak a Pályázati Adatlapot tartalmazó CD lemez esetleges hiánya vagy olvashatatlansága, a pályázat benyújtandó példányszámának, valamint a csatolandó dokumentumok esetleges hiánya miatt van lehetőség, egy alkalommal, 8 munkanap alatt történő teljesítéssel. A hiánypótlás nem vagy nem határidőre, illetve nem teljes körűen történő teljesítése esetén a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható. A hiánypótlással beadható dokumentumok a következők: az önkormányzat igazolása a vállalkozói jogosultság fennállásáról, a területi gazdasági kamara által a pályázónak kiadott Tanúsítvány, a területi gazdasági kamara véleménye vagy Támogató nyilatkozata, a hozzájárulásra kötelezett, TISZK fenntartó nonprofit gazdasági társaság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak, vámhatóságnak, önkormányzati adóhatóságnak a Kr (4) bekezdése szerinti, 30 napnál nem régebbi, eredeti, papír alapú, bélyegzőlenyomattal ellátott, vagy elektronikusan hitelesített és a pályázó által cégszerűen aláírt igazolását arról, hogy a pályázónak nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása. A pályázat benyújtásának módja: KIZÁRÓLAG POSTTAI ÚTO. A pályázat benyújtásának helye: Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, 4029 Debrecen, Csapó utca 54. (Az Szt. 2. (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának az intézmény székhelye szerint illetékes regionális igazgatósághoz kell benyújtania a pályázatot!) A pályázat benyújtásának határideje: április 6. A postabélyegző feladási dátumának kell megfelelnie a határidő napjának. A pályázat elbírálásának határideje A támogatásról, annak összegéről az Észak-alföldi RFKB dönt a beküldési határidőt követő 60 napon belül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye! 13. A pályázat értékelése, az értékelés szempontjai A pályázatok elbírálása Formai értékelés A pályázatokat formai szempontból az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatósága bírálja el. A Pályázati Kiírásban, a Pályázati Adatlapon és az Útmutatóban meghatározott követelményektől eltérően elkészített és benyújtott pályázatok formailag nem felelnek meg, ezért azok tartalmilag nem kerülnek értékelésre. A pályázat akkor is formai hibásnak minősül, ha csak egy formai hibája van. 12

13 Ha a pályázó által benyújtott pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek, megfelelő határidő kitűzésével - a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett - fel kell szólítani a pályázót pályázatának kijavítására. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, illetve a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, vagy a pályázati felhívás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható. Az Útmutató részletesen tartalmazza, hogy milyen esetekben érvénytelenek vagy nem felelnek meg a pályázatok a formai követelményeknek, milyen formai hibák fordulhatnak elő. Különösen ügyelni kell a pályázóra vonatkozóan előírt dokumentumok csatolására. Tartalmi értékelés A formailag megfelelt pályázatokat tartalmilag az Észak-alföldi RFKB saját tagjaiból megbízott szakértők értékelik a következőkben közreadott bírálati szempontok alapján. Az Észak-alföldi RFKB a szakértők (Szakértői bizottság) véleményének figyelembevételével értékeli a pályázatokat, és ennek alapján dönt az egyes pályázatokra vonatkozóan a támogatások odaítéléséről. A javaslat lehet: teljes mértékű vagy részbeni támogatás, illetve formai hiba, tartalmi ok, fegyelmi ok és forráshiány miatti elutasítás. Az értékelésnél előnyt élveznek azon pályázók, akik: hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő fiatalok szakképzését végzik, munkanélküliség által fokozottan sújtott, hátrányos helyzetű kistérségben működnek és végeznek szakképzést. (Szerepel a rendeletben a település: 311/2007. (XI. 17. ) Korm. Rendelet, a Pályázat Adatlap: II/4 pontjában kérem kifejteni), a munkaerőpiacon (gazdaság által a régióban igényelt) keresett, az RFKB által az 1. számú táblázatban szereplő ( oldalon) kiemelten támogatott kategóriába sorolt szakképesítések szakképzését végzik, akik biztosítják a fiatalok iskolai tanműhelyben történő gyakorlati alapképzését, és ezt követően tanulószerződéssel, a vállalkozásnál fejezik be a gyakorlati tanulmányaikat, azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a gyakorlati képzésre is kiterjedő minőségbiztosítási rendszert alkalmaznak, azon pályázó, aki leírja, s alátámassza, hogy az európai szakképzési minőségbiztosítási keretrendszernek (CQAF) megfelelő minőségbiztosítási rendszerhez hogyan tud a jövőben kapcsolódni, azon pályázó, aki igazolni tudja, hogy a gyakorlati képzés során olyan tapasztalatokat is átad, amely magasabb szintű ismeretszerzést tesz lehetővé, a gyakorlati képzésben oktatást végzők magasabb szintű iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkeznek (a Pályázat Adatlap: II. 3 és II. 7 pontjában kérem kifejteni), nagyobb létszámú tanulót képeznek, az előírtnál nagyobb mértékű saját forrást vállalnak. A tartalmi értékelés során figyelembe vett értékelési, bírálati szempontok: Az elérhető maximális pontszám 50%-a alatt a tartalmi értékelés szempontjai alapján a pályázat nem támogatható. 13

14 Sorszám Pályázati Adatlap vonatkozó pontja 1. I/2. b) 2. I/2. c) 3. I/3. Tartalmi értékelési, bírálati szempont megnevezése Gazdálkodóknál tanulószerződéssel oktatott tanulók száma: 2 főig 2 pont, 3-5 fő 4 pont, 6-10 fő 6 pont, fő 8 pont, 25 fő fölött 10 pont Hátrányos helyzetű tanulók/hallgatók száma: 1 fő 2 pont, 2-3 fő 4 pont, 4-5 fő 6 pont, 6-10 fő 8 pont 10 fő fölött 10 pont A pályázattal érintett tanulói/hallgatói létszám: 2 főig 2 pont, 3-5 fő 4 pont, 6-10 fő 6 pont, fő 8 pont, 25 fő felett 10 pont Adható maximális pontszám 4. I/3. A célcsoport és jellemzőinek bemutatása 5 5. II/1. A pályázó bemutatása 2 6. II/2-3. A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményéhez kapcsolódó beruházás leírásának, céljának kifejtése, a fejlesztés megalapozottsága, az elérni kívánt oktatási, képzési, szakmai célok bemutatása II/4. Helyzetelemzés (SWOT analízis) II/5. A beszerezni kívánt tárgyi eszközök műszaki, technológiai korszerűsége, felhasználásának bemutatása, a tervezett beruházás indokoltsága II/6. Az emberi erőforrás bemutatása II/7. A térségi munkaerő-piaci igények bemutatása, a pályázattal érintett szakképesítés(ek) munkaerő-piacon való keresettsége, az Északalföldi RFKB által meghatározott kiemelten támogatott szakképesítések képzése II/7. Az Észak-alföldi régió hiány-szakképesítésben képez III/3. A kötelezően előírt (a beruházás összköltségéhez viszonyított) 10 % saját forrásnál több saját forrás vállalása:10,01-12 % 2 pont, 12,1-15 % 4 pont, 15,1-20 % 6 pont, 20,1-25 % 8 pont, 25 % fölött 10 pont I/3. IV/4. IV/5. Költségvetés megalapozottsága: a beruházás és működtetés költségkalkulációja, bevételi források szerepeltetése, a fajlagos támogatási költség nagysága 14. összes pont Támogatási igény indokoltsága összes pont A pályázat színvonala, általános és összegzett megítélése 10 Összesen A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja, határideje A pályázat elbírálásának, értékelésének eredménye a oldalon kerül közzétételre, továbbá minden pályázó írásban értesítést kap az Oktatási Hivatal Észak-alföldi Regionális Igazgatóságától az Észak-alföldi RFKB döntésének meghozatalától számított 15 napon belül. Az értesítésben a nyertes pályázóval létrehozandó támogatási szerződés megkötésére megfelelő - legfeljebb harminc napos - határidő kerül megállapításra. Ha a nyertes pályázó mulasztásából az NSZFI mint támogató által a fentiek szerint meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a 14

15 szerződéskötésre, a támogatási döntés érvényét veszti. (Ha a nyertes pályázó mulasztása a támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a támogató a szerződéskötésre - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidőt állapíthat meg.) Az el nem fogadott pályázatokat a kiíró a pályázónak nem küldi vissza. A pályázók a Kr (3) bekezdése szerinti emlékeztetőnek a pályázatukra vonatkozó részét megtekinthetik. A pályázatok elbírálásáról emlékeztetőt, a pályázat nyerteseiről a támogató által aláírt döntési listát kell készíteni. Az emlékeztető a pályázat elbírálásában részt vevő személyek által a benyújtott pályázattal kapcsolatban tett főbb hozzászólásokat, valamint a pályázat támogathatóságára vonatkozó javaslatait - a javaslatok indokaival együtt - rögzíti. A döntési lista tartalmazza a nyertes pályázók adatait, az elnyert költségvetésből nyújtott támogatás összegét és az ebből tárgyévben kifizetni tervezett összeget. A döntési lista e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minősül. A döntési lista alapján kiadott támogatói okiratok vagy megkötött támogatási szerződések a támogatási döntés végrehajtásának tekintendők, önmagukban nem jelentenek új kötelezettségvállalás. 15. Szerződéskötés, a támogatás folyósítása A támogatást elnyert pályázókkal (akkal) a döntést követően a Támogató (NSZFI) köt szerződést. A szerződés tartalmazza: a adatait, a támogatás célját, a támogatás formáját, összegét és ütemezését, a támogatás folyósításának módját, az előleg és a saját forrás összegét, a beruházás megkezdésének és befejezésének időpontját, a fejlesztéssel közvetlenül érintett tanulói/hallgatói létszámot, a támogatás felhasználásának és a beruházás megvalósításának szabályait, az elszámolással kapcsolatos előírásokat, a támogatás felhasználásának ellenőrzését, a tárgyi eszközök működtetésének előírásait, a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a szerződés megszűnését, a biztosítékokat és az egyéb rendelkezéseket. A szerződés tartalmazza továbbá, hogy a aknak a Monitoring indikátor táblázatot a szerződéskötést követően, a 2010/2011-es tanévre vonatkozóan 2 alkalommal, első alkalommal a tárgyévben október 15-ig, az ezt követő 4 évben pedig minden év október 15-ig 1 alkalommal kötelező benyújtaniuk, amelynek benyújtási határidejéről és módjáról az NSZFI a honlapján értesíti a akat. A támogatási szerződésminta a honlapról A évi decentralizált pályázatok című menüpont alatt érhető el. A szerződéskötést követően a támogatás folyósítását az NSZFI végzi az alábbiak szerint: - a támogatási előleget a szerződés ól történt (hiánytalanul felszerelt) visszaérkezését követő 15 napon belül utalja a pénzforgalmi számlájára, - a támogatási összeg és a támogatási előleg különbözetét, azaz a támogatási összeg fennmaradó részét a által határidőre benyújtott elszámolás ellenőrzését az esetleg szükséges hiánypótlás ellenőrzését is beleértve és elfogadását követően, az elfogadott elszámolás szerinti összeg alapján utólagos finanszírozással, a pénzforgalmi számlájára a szerződésben meghatározott feltételek szerint átutalja. Szállítónak kifizetés nem lehetséges. 15

16 (A támogatási összeg kifizetésére a teljes körű elszámolás NSZFI által történt elfogadását követően abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázatban, illetve a szerződésben vállalt saját forrás - önrész - számlával igazolt felhasználása is megtörtént. Támogatási előleg igénybevétele esetén a támogatási összeg fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha az előleg felhasználására is kiterjedő, teljes körű elszámolás NSZFI által történő elfogadása a fentiek szerint megtörtént. Az elszámolás keretében benyújtott számlák kiállításának dátuma nem lehet korábbi, mint a támogatási szerződés megkötésének a napja. A jelen Pályázati Kiírás alapján benyújtott és nyertes pályázat, illetve az ezek alapján megkötött támogatási szerződések szerinti beruházások befejezésének, és egyúttal a megvalósult beruházások során a támogatási összeg felhasználására vonatkozó elszámolás benyújtásának határideje: szeptember 30. (A beruházás befejezése a beszerzett eszközök üzembe helyezésének, használatba vételének határideje). 16. A szerződésszegés jogkövetkezményei Az Szht. 17. (3) bekezdés alapján, ha a támogatásban részesülő a támogatást nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordítja, vagy a kapott támogatással megvalósított létesítményt a szerződésben meghatározott idő előtt megszünteti, illetőleg azt nem a szerződésben meghatározott rendeltetésének megfelelően használja, továbbá a szerződésben rögzített egyéb súlyos szerződésszegést követ el, a kapott összeget visszafizetendő kölcsönként kell kezelni, és azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az MPA képzési alaprész javára vissza kell fizetni. Egyebekben a támogatás visszavonásának, a felek elállásának, illetőleg felmondásának szabályai, az ezek körében gyakorolható jogok és alkalmazható jogkövetkezmények vonatkozásában a jelen Pályázati Kiírás 15. pontjában megjelölt támogatási szerződésminta rendelkezései irányadók. 16

17 Áfa nyilatkozat (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) 1. sz. melléklet Alulírott.., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy jelen pályázat tárgyában, azaz oktatási célt szolgáló eszközök beszerzésében, felhasználásában, működtetésében az alábbiakban megjelölt szövegrész szerint: 1. ÁFA visszatérítésre nem tarthatok igényt, mert (a megfelelő a) vagy b) vagy c) vagy d) szöveg aláhúzandó!): Az adószámom szerint (amelyben a 9. számpozíció 1-es illetve 3-as) általános forgalmi adófizetési kötelezettségem és adólevonási kötelezettségem nincs, mivel a) alanyi adómentességet választottam, b) átalányadózást választottam, c) az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) körbe tartozom, d) illetve kizárólag tárgyi adómentesség alá tartozó termékértékesítést, szolgáltatást végzek, a pályázatban ezért ÁFÁ-val növelt bruttó összegek szerepelnek. 2. ÁFA visszatérítésre nem tarthatok igényt, mert (a megfelelő a) vagy b) szöveg aláhúzandó!): Az adószámom szerint (amelyben a 9. számpozíció 2-es) általános forgalmi adófizetési kötelezettségem és adólevonási jogosultságom van, de a) a pályázott eszközöket adóelszámolás szempontjából közvetlenül tárgyi adómentes termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz használom fel, b) illetve részben vagy egészben nem adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez használom fel, a pályázatban ezért ÁFÁ-val növelt bruttó összegek szerepelnek. 3. ÁFA visszatérítésre igényt tarthatok. Az adószámom szerint (amelyben a 9. számpozíció 2-es) általános forgalmi adófizetési kötelezettségem és adólevonási jogosultságom van, a pályázatban ezért ÁFA nélküli nettó összegek szerepelnek. Keltezés: Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 17

18 2. sz. melléklet yilatkozat köztartozásról (Szakképzési hozzájárulásra kötelezett kivételével valamennyi pályázó kitölti) Alulírott.., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az állami költségvetéssel (az állami és az önkormányzati adóhatósággal, a vámhatósággal valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait kezelő szervekkel) szemben nincs lejárt határidejű tartozásunk. Az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozásunk nincs. Tudomásul veszem, hogy a tartozás eltitkolása a pályázatból való kizárást illetve a támogatás elnyerése esetén a döntés érvénytelenítését eredményezi. (A nyilatkozathoz igazolásokat nem kell mellékelni.) Keltezés: Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 18

19 3. sz. melléklet yilatkozat csőd-, felszámolási, végelszámolási és megszüntetési eljárásról (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) Alulírott.., a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk végelszámolás alatt, továbbá velünk szemben csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg egyéb, a megszüntetésünkre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Tudomásul veszem, hogy a fenti eljárások bármelyikének eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi. Keltezés: Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 19

20 4. sz. melléklet yilatkozat az alaprésszel szembeni kötelezettségekről (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből meghirdetett és évi... regionális pályáztatás során a pályázatban megtévesztő vagy valótlan adatot nem szolgáltattam, az elnyert pályázat alapján kötött szerződésben vállaltakkal szemben nincs teljesítetlen kötelezettségem, az alaprésszel szemben a tárgyévet megelőző időszakra nincs lejárt kötelezettségem. a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből meghirdetett évi északalföldi regionális pályáztatás során a pályázatban szereplő tevékenységekre, vagy a tevékenységek helyszínére szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a megtévesztő vagy valótlan adatszolgáltatás és a kötelezettségek eltitkolása a pályázatból való kizárást illetve a támogatás elnyerése esetén a döntés érvénytelenítését eredményezi. Keltezés:.. Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 20

21 5. sz. melléklet yilatkozat szakképzési hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség határidőben történt teljesítéséről (Szakképzési hozzájárulásra kötelezett tölti ki és mellékeli) Alulírott. nyilatkozom, hogy a szakképzési hozzájárulási bevallási és befizetési kötelezettségemnek az előírt határidőben, a következő módon eleget tettem (a megfelelő szöveg aláhúzandó) az Éves bevallási nyomtatvány -t az NSZFI-hez benyújtottam, valamint az abban szereplő befizetési kötelezettséget teljesítettem; a szakképzési hozzájárulási kötelezettség bevallását, vagy azt is tartalmazó adóbevallást az APEH-hoz benyújtottam, valamint az abban szereplő befizetési kötelezettséget teljesítettem a következő módon: átalányadózó vagyok és kötelezettségemet átalányadó megfizetésével teljesítem; egyéni vállalkozó vagyok és magánszemélyt munkaviszony keretében nem foglalkoztatok; egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) körbe tartozom, és kötelezettségem a vonatkozó jogszabályban meghatározott adó befizetésével teljesítem. Keltezés:.... Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 21

22 6. sz. melléklet yilatkozat rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Minden pályázó kitölti, kivéve az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozókat) Alulírott, a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. -ában a rendezett munkaügyi kapcsolatrendszerre előírt követelményeknek azok ismerete alapján és betartásával, mint munkáltató, megfelelünk, munkaügyi kapcsolatrendszerünk rendezett. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a módosított 1/2006. (II.2.) FMM rendelet értelmében a pályázatot befogadó szervezet megállapítja, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatóság és/vagy az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség honlapján közzétett listán a rendezetlen munkaügyi kapcsolatok miatt elmarasztaltak között felsoroltak, támogatást nem nyerhetek el, illetve a támogatás megítélése esetén a szerződéskötés meghiúsul. Kötelezettséget vállalunk továbbá arra, hogy az Áht. 15. (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait a rendezett munkaügyi kapcsolatok ellenőrzése körében vizsgálatot végző szerv rendelkezésére bocsátjuk (amennyiben a pályázó önkormányzati költségvetési szerv vagy többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve). Keltezés:. Cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat 22

23 7. sz. melléklet yilatkozat az előírt kötelezettségek vállalásáról (Minden pályázónak mellékelni kell a pályázathoz) Alulírott..a pályázó törvényes képviselője (cégszerű aláírásra jogosult személy) nyilatkozom, hogy: A Pályázati Kiírásban foglalt támogatási feltételeknek megfelelünk. A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. A pályázatot csak a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész decentralizált regionális kerete terhére a szakképzés fejlesztésére irányuló beruházás támogatásának elnyerése céljából adjuk be, így a jelen pályázat és annak célja nem azonos bármely más kiíró által különös tekintettel a központi költségvetés terhére kiírt pályázatra benyújtott, benyújtandó pályázatunkkal, illetve* adott tárgyban pályázatot korábban évben a(z).. által kiírt pályázaton nyújtottunk be és a pályázattal támogatást nyertünk el. A Pályázati Adatlap Beruházási terv részében feltüntetett tárgyi eszközök és tartozékaik adatai és összegei árajánlato(ko)n alapulnak. A pályázott tárgyi eszközök működtetési feltételeit biztosítjuk. Rendelkezünk a Pályázati Adatlap Beruházási terv részében vállalt saját forrással. Bejelentem a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés lejártáig, ha végelszámolás alá kerülünk (végelszámolást határozunk el), velünk szemben csőd- vagy felszámolási eljárás, illetőleg egyéb, a megszüntetésünkre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul. A támogatás elnyerése esetére akként nyilatkozom, hogy: Vállalom, hogy a szerződésben foglalt, támogatottra vonatkozó feltételeket kötelezőnek ismerem el és a Támogató részéről elkészített szerződést aláírom. (A konkrét szerződéses feltételek a szerződésmintában találhatók.) Vállalom, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg a Támogatónak benyújtom a fizetési számlánkat (bankszámlánkat) kezelő pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt, a támogatási szerződés alapján a támogató irányában esetlegesen jelentkező visszafizetési kötelezettségünk teljesítésének késedelme esetére bármely - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlánkra vonatkozó beszedési megbízás érvényesítésére irányuló, arra alkalmas felhatalmazást (figyelemmel az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet - a továbbiakban: Kr (2) bekezdésében írtakra). Kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy a fentiekben meghatározott, a támogatási célok megvalósulása szempontjából megfelelő biztosíték érvényesíthetőségét folyamatosan biztosítjuk a támogató számára. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kr (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetjük. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kr (1) bekezdésében hivatkozott bejelentési kötelezettségünknek szabályszerűen eleget fogunk tenni. 23

24 Tudomásul veszem, hogy a szerződés mellékletét képező Beruházási terv megegyezik a pályázat Pályázati Adatlapjának Beruházási tervével, amennyiben az Észak-alföldi RFKB a pályázat Beruházási tervét teljes egészében támogatásra érdemesnek ítéli. Amennyiben az Észak-alföldi RFKB a pályázat Beruházási tervét nem teljes egészében támogatja a döntésében, azaz csökkentett összegű, részbeni támogatást javasol, az általa a pályázat Pályázati Adatlapjának Beruházási tervéből meghatározott eszközöket tartalmazó Beruházási terv képezi a megkötendő támogatási szerződés mellékletét. Vállalom, hogy a pályázott támogatási összeg teljes mértékű elnyerése esetén a pályázatban vállalt saját forrás összegét teljes egészében a megvalósítandó beruházás során a támogatás előleg igénylése esetén a támogatási előleg feletti összeg - folyósítása előtt kötelezően felhasználom. Vállalom, hogy a pályázott támogatási összeg részbeni elnyerése esetén a pályázatban vállalt saját forrás összegét arányosan csökkentve használjuk fel úgy, hogy a saját forrásnak legalább a csökkentett beruházás teljes költségvetési összegének legalább 10 %-át (nagyobb mértékű saját forrás vállalása esetén annak %-os arányát) el kell érnie. A saját forrást ebben az esetben is a beruházás megvalósítása során a támogatás - előleg igénylése esetén a támogatási előleg feletti összeg - folyósítása előtt használjuk fel. Vállalom, hogy a szerződés mellékletét képező Beruházási terv megvalósításához a támogatási összegen felül esetlegesen szükséges összeget saját forrásból biztosítjuk. Tudomásul veszem, hogy a beruházás megvalósítása során fel nem használt támogatási összeg nem fordítható a szerződés mellékletét képező Beruházási tervben nem szereplő eszköz vásárlására, illetve az abban feltüntetett eszközök darabszámának növelésére. A fel nem használt támogatási összeg nem csoportosítható át a Beruházási tervben szereplő egyes eszközök vételárát 20%-kal meghaladó értékének finanszírozására. Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illet meg, illetve az esedékes támogatások folyósítása a Kr (2) bekezdés c) pontjában, továbbá az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. (9) bekezdésében írtak szerint felfüggesztésre, illetőleg - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül. A támogatás - előleg igénylése esetén a támogatási előleg, valamint az ahhoz képest fennmaradó támogatási összeg - folyósítása előtt a köztartozás-mentességünket a Kr (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően igazolom. Vállalom, hogy a beruházás megvalósításával beszerzett tárgyi eszközöket legalább 5 évig folyamatosan a pályázatban megadott tanulói (hallgatói) létszám szakképzésére, gyakorlati oktatására használjuk fel a pályázati célnak megfelelően. Nyilatkozom a Kr (2) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint arról, hogy megfelelek a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht ban megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15. (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátom. Vállalom, hogy a monitoring tevékenység ellátásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget a szerződéskötést követően, 5 éven keresztül teljesíteni fogjuk. Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos 24

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKKAL ÉLŐ FELNŐTTEK KÉPZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A MUNKAERŐ-PIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZÉNEK 2007-2011. ÉVI KÖZPONTI KERETE TERHÉRE NEMZETI

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter.. /2009. (.) SZMM számú rendelete SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A szociális és munkaügyi miniszter. /2009. (.) SZMM számú rendelete a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén):

Adatszolgáltatás (saját dolgozó képzésének elszámolása esetén): a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-KKI-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET

CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET CSALÁD-, IFJÚSÁG- ÉS NÉPESEDÉSPOLITIKAI INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Alkoss Te is közösséget! A pályázat kódja: IFJ-GY-16-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai

Részletesebben

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a

I. Fejeze t A szakképzés intézményrendszerének átalakítás a Országgydlés HivetaM Irományszárn: j j tl (SO Érkezett 2015 JúN 01. 2015. évi... törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szó LXXVII. törvény és az azokkal összefügg

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1 S z o l n o k i F ő i s k o l a A SZOLNOKI FŐISKOLA HALLGATÓINAK TÁMOGATÁSÁRA, VALAMINT AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAKRA ÉS TÉRÍTÉSEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 2010 - 2 - (1) A Szolnoki Főiskola Főiskolai Szenátusa

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-E A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete

Mérk Nagyközség Képviselőtestületének. 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete Mérk Nagyközség Képviselőtestületének 11/2008./VIII.29./ kt. rendelete A pénzben és természetben nyújtott egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2008/II.22./ Kt. rendelet módosítása, egységes

Részletesebben

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2008. (VI.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezıgazdasági üzemi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya 12/2011. számú rektori utasítás a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások szerződéskötéséről, nyilvántartásáról és felhasználásáról A fejlesztési megállapodások keretében

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Áttekintés az új szakképzési és felnőttképzési törvényről és végrehajtási rendeleteiről Nemzeti Fejlesztési Alap

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 1 (egységes szerkezetben) Vasmegyer Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Képzési ajánlattételi felhívás

Képzési ajánlattételi felhívás MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. i ajánlattételi felhívás a többször módosított 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 3.. (1) bek. szerinti felnıttt folytató intézmények i jegyzékére történı

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Az RFKB helye, megváltozott szerepe a szakképzés fejlesztési irányainak és beiskolázási arányainak meghatározásában. Szolnok, Megyeháza 2008.12.05.

Az RFKB helye, megváltozott szerepe a szakképzés fejlesztési irányainak és beiskolázási arányainak meghatározásában. Szolnok, Megyeháza 2008.12.05. Az RFKB helye, megváltozott szerepe a szakképzés fejlesztési irányainak és beiskolázási arányainak meghatározásában Szolnok, Megyeháza 2008.12.05. Szutorisz-Szügyi Csongor Az előadásban idézett diák szerzői:

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2016. év. A meghirdetés dátuma: 2016. MÁRCIUS 10. A TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁST, PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST ÉS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁST MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-TV-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 9237/2008-SZMM A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Budapest, 2008.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-FKT-M-16. A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2016. március 31. 1. oldal Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE

322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE 322/2015. (X.30.) KORM. RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK, VALAMINT AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZŐI ÉS MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZBESZERZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL BEREKMÉRI ÁGNES KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás

Szakképzési hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Adó? Forrás! Pósa Józsefné 2009.február 09. 1 Jogszabályi háttér: 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésről 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. év A pályázati kategória kódja: ROM-RKT-16 A meghirdetés dátuma: 2016.

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Tordas Község Önkormányzat - Az Etyek - Gyúró - Tordas - Martonvásár - Ráckeresztúr - Ercsi kerékpárút fejlesztésére irányuló projekthez kapcsolódó kerékpáros híd megépítése vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Önkormányzati Minisztérium Lakásügyi Főosztály Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerűen végzett ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap

Pályázati kiírás. 2016. május hó 25. nap Pályázati kiírás 2016. május hó 25. nap A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben