Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett"

Átírás

1 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának összefoglalója Összefoglaló A projektgazda bemutatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bemutatása A projektgazda bemutatása a projekt előkészítése során A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során A projektgazda bemutatása a projekt előkészítése során Az RMT és a tervek elkészítési szakaszában az önkormányzat feladatainak bemutatása A projektgazda bemutatása a projekt megvalósítása során A pályázó feladatainak bemutatása a kivitelezési időszakban A pályázó szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Döntéshozatali mechanizmus, szervezeti felépítés meghatározása Projektmenedzsment szervezet kapcsolata a pályázóval Az intermodális csomópont illeszkedése a területi tervekhez személyek, felelősségek, hatáskörök Önkormányzat, Közlekedési hatóság, MÁV, MÁV Start, Volán Előkészítettség bemutatása EMT története, ki és mikor pályázta, finanszírozta, mit tartalmaz Háttér, környezet Az érintett földrajzi terület lehatárolása Pécs és az érintett dél-dunántúli logisztikai vonzáskörzet bemutatása A terület közigazgatási lehatárolása A kivitelezés helyszínének pontos definiálása A terület természeti környezete Jellemző településszerkezet Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők Gazdasági jellemzők Jogszabályi, szabályozási környezet Volán, MÁV, MÁV Start és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának felelősségi és hatásköri elhatárolása fejlesztés során működtetés, üzemeltetés során A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése Kereslet és kínálat elemzése, helyzetértékelés: o A vizsgálati terület közlekedésszakmai lehatárolása o A jelenlegi helyváltoztatási szokások felmérése háztartásfelvétel keresztmetszeti forgalomszámlálások

2 kordonszámlálások utasszámlálás célforgalmi kikérdezés parkolásfelvétel o A mobilitási igényeket befolyásoló szempontok Demográfiai folyamatok Társadalmi helyzet Térségi és városszerkezet Városrészek és vonzáskörzeti települések adottságai és igényei Akcióterületek kijelölése és fejlesztési igényeinek megfogalmazása o A közlekedési infrastruktúra felmérése Vasúti közösségi közlekedés Helyközi közúti közösségi közlekedés Helyi közúti közösségi közlekedés Közúthálózat A parkolási helyzet vizsgálata A kerékpáros közlekedés vizsgálata Stratégiai célok vizsgálata Előkészítettség bemutatása Elővárosi és távolsági közlekedés összefüggései, hatékonyan működő európai példák bemutatása Teljesítménymutatók definiálása: az RMT és a későbbi tervezési szakasz nyomán, az esetleges későbbi kivitelezési projekt megvalósulása milyen mértékben járul hozzá a KÖZOP fejlesztési céljaihoz (pl. fejlesztett pályaszakaszok hossza, utasforgalom, CO 2 kibocsátás csökkentése, esetleges közúti forgalomcsökkenés, baleseti mutatók javulása az érintett térségben). Változatelemzés A változatelemzés módszerének ismertetése. A változatelemzés alapjául szolgáló közlekedési modell adatot szolgáltat a hatáselemzéshez illetve a költség-haszon elemzés elkészítéséhez. A főbb kimeneti adatok az alábbiak: forgalmi teljesítmények, átszállási idők, idő megtakarítások, üzemköltségek, A projekt nélküli eset bemutatása A központ megépítése nélkül, a mai átszállási formák megtartásával a tömegközlekedés bonyolult marad, az átszállási lehetőségek korlátozottak maradnak, így a személyautós forgalom csillapítása nem valósulhat meg. vizsgálata (a térség gazdaságfejlesztési, közlekedési kilátásai, várható környezetvédelmi, baleseti, stb. hatásai) Költségek, bevételek és hasznok becslése Egyéb releváns szempontok vizsgálata A lehetséges fejlesztési igények meghatározása

3 Projektváltozatok vizsgálata A változatok leírása, műszaki ismertetése A várható eredmények, hatások bemutatása Beruházási költségek becslése Működési költségek becslése Maradványérték Bevételek becslése Hasznok becslése Egyéb releváns szempontok vizsgálata A változatok értékelése, a legmegfelelőbb változat kiválasztása A kiválasztott változat részletes ismertetése A kiválasztott változat műszaki tartalmának részletes ismertetése. A kiválasztott változat pénzügyi tartalmának részletes ismertetése Teljesítménymutatók elemzése Intézményi, működtetési, üzemeltetési elemzés: A projekt környezeti fenntarthatósága, környezetvédelmi hatásai Az Dél-Dunántúli Régió térség beruházásaira, munkaerőpiacára gyakorolt hatások Az esélyegyenlőségre gyakorolt hatások A területiség elvének való megfelelés MÁV, Volán, Önkormányzat szerepei, felelősségei, szerződéses kapcsolatai (az RMT készítésével párhuzamosan zajló jogszabály-változtatás figyelembevételével) A beruházás tulajdonjogi kérdéseinek vizsgálata A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése A költség-haszon elemzés általános feltételezései Pénzügyi elemzés Pénzügyi költségek becslése Beruházási költségek becslése Működési költségek becslése Maradványérték becslése Pénzügyi költségek összegzése Pénzügyi bevételek becslése A díjak meghatározása Fizetőképességi vizsgálatok (affordability)

4 A pénzügyi bevételek becslése A projekt pénzügyi teljesítménymutatói A megítélhető támogatási összeg meghatározása Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata A beruházás finanszírozása A működés fenntarthatósága A projekt összevont pénzáram kimutatása Közgazdasági költség-haszon elemzés A projekt közgazdasági költségeinek becslése A projekt hasznainak becslése Használónál jelentkező hasznok becslése Az externális hasznok becslése A hasznok összegzése Közgazdasági teljesítménymutatók Pénzügyi ütemterv Közbeszerzési/beszerzési terv Érzékenység és kockázatelemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia kialakítása Kommunikációs terv kialakítása

5 PAD Projekt alapító dokumentáció Projektszám: Pécs KIKSZ-01 Projekt: Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett.01 verzió: Projekttípus: KÖZOP "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" Belső megbízó: Projekt szponzor: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Projektért felelős szervezet: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektvezető: Nagy Csaba Projektért felelős szervezet vezetője: Dr. Páva Zsolt PAD jóváhagyási dátuma: január 13. PAD aktuális verzió jóváhagyási dátuma: január 13. Pad módosítások Módosítás leírása Módosítás jóváhagyás dátuma Nem történt módosítás - Projekt véghatárideje: 2011.február 28. Támogatási szerződés határideje: 2010.március 1. Finanszírozási forma: 100% támogatás Megbízás tartalma: Az Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett projekt RMT elkészítésére támogatást nyerni. Előfeltételek: - Elhatárolás (ami már/még kívül esik a feladaton): -

6 PAD Projekt célja: A projekt kivitelezése esetén megvalósulnak a következők: - új, átmenő jellegű főpályaudvar építése, a peronok kelet felé történő eltolása - A helyközi és a helyi autóbusz-pályaudvar vasúti peronokhoz közel telepítése, ezzel valódi intermodális központ kialakítása - A város közepén elhelyezkedő vasútüzemi kiszolgáló létesítményeinek áthelyezése Pécsbánya-rendezőre, - utasforgalmi létesítmények kialakítása - közműkiváltás - P+R és B+R parkolók építése - a helyi kötöttpályás közlekedés fő megállóhelyének és vasúton való átvezetésének elkészítése, közúti vasúti pálya építése (lásd. kapcsolódó projekt) - A város közepén elhelyezkedő vasútüzemi kiszolgáló létesítményeinek áthelyezése Pécsbánya-rendezőre A projekt hozadékaként: - a felszabaduló barnamezős területek rehabilitálása, szükséges talajcsere elvégzése és ezek visszaadása a városnak - lehetséges kapcsolódás a magántőkéből fejlesztendő kereskedelmi, közintézményi és sport funkciójú terek kialakítása Rész célok: RMT-t készítő szolgáltató közbeszerzésen való kiválasztása RMT elkészítése Kockázatok Közbeszerzés eredménytelensége RMT nem javasolja a beruházást RMT időbeni csúszása, illetve el nem készülte Kapcsolódó projekt: Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett értékelése közepes közepes Közepes Tervezett mérföldkövek: Közbeszerzés megkezdése Szerződéskötés RMT-re és tervezésre RMT elkészülte határidő Projekt dokumentációs termék megnevezése: Pl. (Megvalósíthatósági tanulmány, eng terv, kiviteli terv, kisajátítási terv ) Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) határidő Projekt végrehajtása során szükséges engedélyek Felelős Határidő

7 PAD Projektben betöltött funkció Projekt koordinátor Projekt tagok listája Nagy Csaba név Összesen Projekt becsült összes költség(előírányzat) költségszámítás szerint (nettó eft/euro) Összes költség (előirányzat): eft / EURO Az összes résztvevő aláírása: Belső megbízó: Szponzor: Projektvezető: Nagy Csaba név aláírás Mellékletek: 1. Projekt-költségszámítása 2. Műszaki leírás 3. Stratégiai illeszkedés és indikátorok PAD készítés dátuma: január 10. Megjegyzés: -

8 PAD Projekt: Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett Projektszám: Pécs-2009-KIKSZ- 01 A Projekt műszaki leírását az alábbi szempontok alapján kell összeállítani ill. rendszerezni. Amennyiben a projekt típusától függően valamely paraméterek nem értelmezhetők, vagy a javasoltakhoz képest másokkal a projekt jobban leírható, akkor azokat kérjük használni Az egyes pontokban leírandó információk: A projekt besorolása utasforgalmi létesítmények kialakítása közműkiváltás P+R és B+R parkolók építése helyközi autóbuszpályaudvar kialakítása illetve áthelyezése helyi autóbuszpályaudvar áthelyezése közúti vasúti pálya építése területek rehabilitálása, szükséges talajcsere A projekt rövid bemutatása A vasúti kiszolgáló infrastruktúra Pécsbánya-rendezőre történő kitelepítésével a várost kettévágó, átjárhatatlan, rehabilitálásra váró barnamezős területek a város rendelkezésére állhatnak, a város szövetében tátongó seb begyógyulhat. Pécs városa európai színvonalú vasúti főpályaudvart kaphat, a hozzá tartozó, vele organikus egységet képező helyközi és helyi autóbuszpályaudvarral, P+R és B+R parkolókkal. A koncentrált közösségi közlekedési infrastruktúra utasvonzó hatása miatt a terület felértékelődik, elhanyagolt állapota nem vet árnyékot többé a városra. A területen kereskedelmi létesítmények és közintézmények, sport célú létesítmények is elhelyezhetők, amelyeknek a megközelítése így a legmagasabb szintű lehet, külön járulékos beruházások nélkül. A vasúti körfűtőház és infrastruktúrája múzeumi és kulturális célokra megőrzendő. (IVS) Az európai színvonalú intermodális központ az utasok számára komoly minőségi javulást jelent a kiszolgálásban, csökkennek az átszállási idők, a rágyaloglási távolságok, az üzemeltetés pedig a koncentrált utasáramlatok és a köréjük szervezhető kereskedelmi és közfunkciók miatt olcsóbbá és finanszírozhatóbbá válik. Hatalmas hasznosítható területek szabadulnak fel a város közepén. A szakasz(ok) főbb műszaki paraméterei A pontos műszaki paramétereket az RMT elkészülte (tervezési adatok) után tudjuk megadni Kérjük, hogy az alábbiakról adjon tájékoztatást a projektjavaslat részeként.

9 PAD A projekt illeszkedése az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégiához (melyik célkitűzéséhez és hogyan, max karakter): A projekt távlati célja megegyezik a KÖZOP Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése konstrukció céljaival, miszerint a közösségi közlekedés számára egy olyan csomópontot építsünk ki, mely több közlekedési módozatot kapcsol össze, és ezáltal jelentősen lerövidül az átszállási idő és a Város gazdaságát is előre mozdítja. Az Országos Területfejlesztési Koncepció ismerteti a területfejlesztési politika 2020-ig tervezett átfogó céljait, melyhez a projekt illeszkedik. A térségi versenyképesség fokozásához és a területi felzárkózáshoz szükséges a megfelelően szervezett közlekedési módok összehangolása. A projekt illeszkedése más közlekedésfejlesztési vagy más releváns stratégiához (pl.: Budapesti Közlekedésfejlesztési Stratégia, S-bahn koncepció, Magyar Logisztikai Stratégia stb.). Melyik célkitűzéshez és hogyan (max karakter): Az Dél-Dunántúli Régió gazdasága számára a gyors, megfelelő kapacitású közlekedési lehetőségek kialakítása a cél, amelynek elengedhetetlen alapja a közösségi közlekedési csomópont létrehozása. A régió fejlesztési koncepciójának középpontjában a versenyképesség áll, ennek megfelelően a koncepciót meghatározó egyik átfogó cél az dél-dunántúli régió versenyképességének erősítése. A projekt Pécs város közlekedésfejlesztési tervének célkitűzéseinek felel meg, miszerint a Város közösségi közlekedésének színvonalát javítja, valamint az átmenő forgalom áramlását könnyíti. A tervben szereplő öt prioritás közül a projekt kettőhöz járul hozzá. A műszaki infrastruktúra fejlesztéséhez a tömegközlekedés fejlesztése révén illeszkedik a projekt. A fejlesztés megvalósításával a Pécsre ingázók könnyebben és gyorsabban érik el a várost. A projekt hozzájárulása az érintett KözOP prioritás indikátoraihoz (output indikátoroknál számszerűen, eredmény indikátoroknál szövegesen kifejtve) (max. 500 karakter): Jelen projekt az RMT és tervezés elkészítésére irányul.

10 Nyilatkozatok /Nem 1 A támogatni kívánt tevékenységek az elszámolhatósági útmutatókban foglalt szabályoknak megfelelően kerültek beszerzésre. 2 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás (önkormányzatok esetén adósságrendezési eljárás) alatt. 3 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy üzletmenetét nem bíróság által kirendelt biztos irányítja. 4 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nem áll tárgyalásban hitelezőivel törlesztései átütemezése ügyében. 5 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nem függesztették fel a működését. 6 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nem alanya a fentiekben (2-5) felsorolt eseteknek, valamint nincs a hazai törvényekben és jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben. 7 A támogatást igénylő szervezet a Projekt befejezését közvetlenül követő 5. év végéig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelt 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak, illetve biztosítja, hogy a támogatással létrejött vagyontárgyakat, szellemi alkotásokat a projekt befejezését követő 5 éves időtartamban megőrzi azzal, hogy annak felhasználását, vagy bármely vagyoni jogokhoz kapcsolódó részjogosítványt a Támogató előzetes engedélye nélkül másra át nem ruházhatja, azonban tekintettel a Projekt kivitelezési projektet előkészítő jellegére a Támogató által megjelölt, a jelen Projekt eredményeire épülő kivitelezésre irányuló későbbi projekt kedvezményezettjének köteles térítésmentesen átadni. 8 A támogatást igénylő kijelenti, hogy vis major esetet kivéve a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül nem fordult elő, hogy az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettséget nem teljesítette. 9 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nincs lejárt esedékességű, meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. Köztartozásnak minősül az Európai Unió tradicionális saját forrásai című tartozás is.

11 10 A támogatást igénylő szervezet kiejelnti, hogy vonatkozásában nem fordult elő, hogy nem tett eleget valamely más, az Európai Közösség által finanszírozott tevékenységére vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeinek, és ezért korábban megállapításra került a súlyos szerződésszegés ténye. 11 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy őt vagy a képviseletében eljáró személyeket nem ítélte el jogerősen korábban a bíróság csalás, korrupció, szervezett bűnözésben való részvétel, vagy bármilyen más, az Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő illegális tevékenységgel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése miatt; 12 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 13 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy a támogatás-igénylés benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére nem kötelezett. 14 A támogatást igénylő szervezet rendelkezik az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 81 (3) bekezdése szerinti szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, a felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyekkel. 15 A támogatást igénylő szervezet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében, a támogatás-igénylés befogadásának feltételeként tudomásul veszi, hogy köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet. 16 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nem követett el bizonyíthatóan súlyos szakmai vétséget. 17 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy esetleges korábbi szabálytalanság esetén mentesül a szabálytalanság miatt rámért joghátrány alól. 18 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy a támogatásigénylésben foglalt szakmai, pénzügyi és egyéb adatok, információk teljes körűek, valódiak és hitelesek. A támogatást igénylő szervezet kejelenti, hogy nem szolgáltatott a támogatás-igénylés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot a

12 támogatás-igénylés benyújtásakor. 19 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy a 217/1998 Korm. rend. 88. (2) és (3) bekezdése alapján jelenleg nincs kizárva a támogatási rendszerekből. 20 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben. 21 A támogatást igénylő szervezet hozzájárul, hogy a köztartozások az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése érdekében adószámát vagy adóazonosító jelét a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH és a VPOP részére. 22 A támogatást igénylő szervezet kijelenti, hogy nem áll tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt. 23 A támogatást igénylő szervezet tudomásul veszi, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az adott célelőirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeit nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesíti, - az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg, - bejelentési kötelezettségének haladéktalanul nem teszé eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved. 24 A támogatást igénylő szervezet tudomásul veszi az azonnali beszedési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. (4) bekezdés eseteire, kivéve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor. 25 A támogatást igénylő szervezet hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje. 26 A támogatást igénylő szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás-igénylési kérelem benyújtását követően (a szerződéskötést megelőzően) a támogatás-igénylésben foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A támogatás megítélése esetén hozzájárul, hogy a támogatásigénylésben foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a

13 támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék. 27 A támogatást igénylő szervezet tudomásul veszi, hogy támogatás esetén, mint kedvezményezett, a neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 28 A támogatást igénylő szervezet hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz. 29 A támogatást igénylő szervezet hozzájárul ahhoz, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. -ának (4) bekezdése alapján, a támogatás-igénylés elbírálása során adótartozásra vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tudomására hozza. 30 A támogatást igénylő szervezet hozzájárul a támogatás-igénylés szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. Kizárólag természetes személy vagy államháztartáson kívüli szervezet pályázó esetén kötelező kitölteni. 31 A támogatást igénylő kijelenti, hogy A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. A támogatást igénylő kijelenti továbbá, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tesz Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 32 A támogatást igénylő kijelenti, hogy Knyt. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem áll fenn. A támogatást igénylő kijelenti, hogy amennyiben a Knyt. 8. nem releváns nem releváns

14 bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követően személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül kezdeményezi a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 33 A támogatást igénylő kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) szerinti érintettség személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ezért kéri e körülménynek jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő közzétételét. (Közzétételi kérelem kitöltése kötelező.) nem releváns Kelt:...,... Cégszerű aláírás

15 Tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek bemutatása Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: Töltse ki a táblázatot, úgy, hogy az alkalmazni tervezett tájékoztatási formához írjon be egy X vagy + jelet, a célértékhez darabszámot, az árhoz pedig a tevékenység tervezett költségét. A kötelező kommunikációs elemeket a pályázati felhívás C. pontjának Kommunikációs kötelezettségek című pontja tartalmazza. A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Célérték (darab) Nem Ár (bruttó forint) 1. A típusú hirdetőtábla 2. B típusú hirdetőtábla 3. C típusú Tájékoztatási tábla 4. D típusú Emlékeztető tábla Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás (közjót szolgáló, helyben megvalósítandó PR akció) Nyomtatott sajtó (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk) Televízió (fizetett megjelenés) Rádió (fizetett

16 megjelenés) Internet (fizetett megjelenés) Nyitórendezvény Záró-rendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató Sajtóközlemény (nem fizetett megjelenés) Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány (tervezés és gyártás) PR-film Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy aloldal) Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment Médiaelemzés és egyéb analízis Kommunikációs és cselekvési terv Kommunikációs tréning Reklámtárgy Fotódokumentáció Egyéb: (megnevezés)

17 A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása. Kérjük, ismertesse a tervezett tájékoztatási módot és térjen ki a tervezett időpontra, ahol releváns, a gyakoriságra, ahol releváns, a résztvevők számára. (max karakter)

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása

Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Balla Krisztián Osztályvezető Úr részére KvVM Fejlesztési Igazgatóság Tárgy: A KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 jelű pályázat formai hiánypótlása Tisztelt Osztályvezető Úr! A A K-2009-KEOP-7.1.1.1/09.-0025215/171

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-5049/2015/mkosz

be/sfp-5049/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dombóvári KSKE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz

be/sfphpm01-09247/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szeleste-Pósfa Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szeleste-Pósfa SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1883 A kérelmező

Részletesebben

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére

NEFMI pályázati felhívás. az Év kórháza 2011 cím elnyerésére NEFMI pályázati felhívás az Év kórháza 2011 cím elnyerésére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az Év kórháza 2011 cím elnyerésére. 1. A pályázat célja Elismerésben részesíteni

Részletesebben

be/sfp-10089/2015/mlsz

be/sfp-10089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merkapt Maraton Team SE A kérelmező szervezet rövidített neve Merkapt SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3345 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton Ss\ Ko-'^HÍ'lfwAO. Ügyiratszám:, Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.Q^.k>Jfta\...^../JllÍA^ PO-005/03 A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi

Részletesebben

be/sfp-4204/2015/mkosz

be/sfp-4204/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Herceghalmi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve HHSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

be/sfp-9013/2015/mlsz

be/sfp-9013/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Jáki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Jáki SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1821 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-08089/2015/mlsz

be/sfp-08089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaliget Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Abaliget Sportegyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3170 A kérelmező

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

be/sfp-10414/2015/mlsz

be/sfp-10414/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Abaujszántó VSE A kérelmező szervezet rövidített neve AVSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám - A kérelmező jogállása Amatőr Áfa levonásra

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről

Részletesebben

be/sfp-8796/2015/mlsz

be/sfp-8796/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szolnoki MÁV Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Szolnoki MÁV FC Kft Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz

be/sfphpm01-08073/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Szigetvári Zrínyi Miklós Sport Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az önkormányzati pályázati felhívások dokumentációjában megtalálhatják:

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az önkormányzati pályázati felhívások dokumentációjában megtalálhatják: Tájékoztató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos szabályozásról A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatban 2 jogszabály van hatályban: - a közpénzekből

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

be/sfp-10565/2015/mlsz

be/sfp-10565/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve TÖKMAG Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TÖKMAG Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3523 A kérelmező

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1.

ÚTMUTATÓ. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program. Út a munkaerőpiacra. tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ. Kódszám: VEKOP-8.1. ÚTMUTATÓ a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Út a munkaerőpiacra tárgyú támogatási kérelem KITÖLTÉSÉHEZ Kódszám: VEKOP-8.1.1-15 Általános információk Jelen kitöltési útmutató célja, hogy

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

be/sfphpm01-03453/2015/mksz

be/sfphpm01-03453/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club A kérelmező szervezet rövidített neve Holler UFC Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

be/sfp-3347/2015/mksz

be/sfp-3347/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ráckeve Városi Kézilabda Sport Klub A kérelmező szervezet rövidített neve Ráckeve VKSK Gazdálkodási formakód 521 Bajnoki osztály: Megye Áfa levonásra

Részletesebben

be/sfp-09323/2015/mlsz

be/sfp-09323/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Városi Sportegyesület Biharkeresztes A kérelmező szervezet rövidített neve - Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 857 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfphpm01-03450/2015/mksz

be/sfphpm01-03450/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KKFKDSE Gazdálkodási formakód 001 Bajnoki osztály: NBII

Részletesebben

E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról. Pályázati kiírás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek a 2016. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra Gyomaendrőd Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: FV-I-13) A Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz

be/sfphpm01-05201/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Dunaújvárosi Sárkányok SE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

be/sfphpm01-03491/2015/mksz

be/sfphpm01-03491/2015/mksz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Veszprémi Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve Veszprémi Kézilabda Kft Gazdálkodási formakód 113 Bajnoki osztály:

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl,

Részletesebben

be/sfp-8756/2015/mlsz

be/sfp-8756/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Zalaegerszegi BECSALI TUNGSRAM Lakóterületi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Z.BECSALI TUNGSRAM LSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:21 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: KAPOSVÁR HOKI CLUB SE KHC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz

be/sfphpm01-10515/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mogyoród Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Mogyoród FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 6486 A kérelmező jogállása

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S

A J Á N L A T K É R É S A J Á N L A T K É R É S Tisztelt Ajánlattevő! A (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.), a továbbiakban: ajánlatkérő) ezúton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt céget, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

Pályázati felhívás. nyilvános pályázatot

Pályázati felhívás. nyilvános pályázatot Pályázati felhívás Az Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617., tel: 441-6498, fax: 441-6497, e-mail: kozbeszerzes@parlament.hu) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS PEST MEGYÉBEN A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében A felhívás kódszáma: VEKOP-5.3.2-15 Jelen dokumentum Magyarország Kormányának felhívása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz

be/sfphpm01-10637/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tápiószőlősi Községi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 60908 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-10564/2015/mlsz

be/sfp-10564/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kazinczy DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS XVI. kerületi családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. kerületi

Részletesebben

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz

be/sfphpm01-09397/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Simontornyai Torna Club 22 A kérelmező szervezet rövidített neve STC 22 Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1738 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. május 20. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. május 20. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz

be/sfphpm01-08226/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kaposfüred Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Kaposfüred SC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1483 A kérelmező jogállása

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben