Pályázati felhívás. nyilvános pályázatot

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás. nyilvános pályázatot"

Átírás

1 Pályázati felhívás Az Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617., tel: , fax: , a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény (Nvtv.), az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (Vtv.) és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Kormányrendelet. (Korm. r.) alapján nyilvános pályázatot hirdet a 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1 3. szám alatti Látogatóközpontban létrehozandó ajándékbolt helyszínbérletére és üzemeltetésére. 1. Alapfogalmak definiálása Kiíró: az Országgyűlés Hivatala, a pályázatban meghatározott bérlemény vagyonkezelője, aki a bérleményt bérbe adja, és mint bérbeadó a jogokat gyakorolja, így a bérbeadás ügyében teljes hatáskörrel eljár. A kiíró képviselője a Főigazgató. Pályázó: minden olyan jogi vagy természetes személy, saját joga szerint jogképes szervezet, aki a Pályázati dokumentációt a Kiírótól megvásárolta és a Pályázati felhívásra pályázati anyagot nyújt be a Kiírónál a Pályázati felhívásban rögzített határidőn belül és helyen. Ajándékbolt üzemeltetője: a Nyertes pályázó, akivel a Kiíró szerződést köt az Ajándékbolt bérbeadása és üzemeltetése tárgyában. Látogatóközpont: a Kiíró vagyonkezelésében és működtetésében álló építményrész, amely az oda látogatók számára nyújt szolgáltatásokat. A Látogatóközpont része az Ajándékbolt. Ajándékbolt: az az objektum, amelynek bérbeadására és üzemeltetésére vonatkozik a pályázat. Elsősorban az Országházat turisztikai célból felkereső látogatók színvonalas, az Országház méltóságához és szellemiségéhez illő módon történő kiszolgálására hivatott. Országház-látogatás: az Országház épületének csoportos, turisztikai célú, kötött látogatási rend szerint történő megtekintése. Országház emblémája: az Országház képi stilizált mintájának képe Az Országgyűlés, az Országház és a Parlament elnevezés, az Országház képe vagy az Országház képi stilizált mintájának képe kizárólag az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvény 27/D. -ában meghatározott korlátozásokkal használható. Országház díszítőelemei: az Országház épületén és épületében található minden olyan képzőművészeti alkotás, amely önálló műalkotásként is értelmezhető. Emellett 1

2 minden olyan díszítőelem, forma, amely az Országházra jellemző, egyedi és másutt fel nem lelhető alkotóeleme, mind a belső és mind külső épületrészeken. Bíráló bizottság: a Kiíró által létrehozott testület, mely a Kiíró megbízásából a pályázat tartalmát elbírálja. Jutalék: a Kiíró által az Ajándékbolt üzemeltetőjének bizományosi jogviszony keretein belül értékesítésre átadott termékek eladása után, a felek között előzetesen, százalékban rögzített értékesítési hányad. Termék-portfólió: az Ajándékboltban árusítandó termékek összessége. Termékcsoport: funkcionálisan egy csoportba sorolható termékek összessége. Például írószerek. Termék: a termék-portfólión belül található, legkonkrétabban körülírható kínálati elem. Például pöttyös ceruza. 2. A pályázat tárgyának és az érintett állami vagyonelemnek a meghatározása Az Országgyűlés Hivatala vagyonkezelésében lévő, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. szám alatti ingatlan földfelszín alatti részén létrehozandó Látogatóközpontban 115 m 2 alapterületű Ajándékbolt helyszínbérlete és a szerződésben foglaltak szerint történő üzemeltetése. Az Ajándékbolt alapterülete a Látogatóközpont kilépési útvonalába esik, az üzlethelyiséget, valamint a közlekedő folyosó kijelölt részét foglalja magában. Az ajándékbolt 5 darab polccal, 3 darab szekrénnyel, 5 darab paddal, valamint egy fizetőpulttal van felszerelve. A helyiség rendelkezik az üzemeltetés áramellátásához szükséges valamennyi csatlakozóegységgel. Az áramellátás díját a bérleti díj tartalmazza. 3. A pályázat alapján megkötendő szerződés megnevezése A Kiíró 4 éves határozott időtartamra kíván helyiségbérleti és üzemeltetési szerződést kötni, a Pályázati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet alapján. A Kiíró a szerződés aláírásával egyidejűleg háromhavi bérleti díjnak megfelelő összegű biztosítéknak a Kiíró részére, egyösszegben történő átadását írja elő. A biztosíték összegének a Kiíró számláján történő jóváírása a szerződés hatálybalépésének feltétele. 4. A Kiírónak a pályázatok tartalmára és formai jellemzőire vonatkozó elvárásai: 4.1. A Pályázóknak a pályázat részeként be kell nyújtaniuk a bérlemény teljes területére kiterjedő vázlattervi szintű belsőépítészeti tervet, amelynek 1:100 léptékű alaprajzot, metszetet, jellemző falnézetek tervét, továbbá anyagmegjelöléseket, színtervet és több nézőpontból készült látványképet kell tartalmaznia. A belsőépítészeti terv kialakítása során figyelemmel kell 2

3 lenniük az egyszerre nagyobb létszámban ( fő) érkező látogatói csoportokra. A belső teret alkalmassá kell tenni e csoportok átengedésére A Nyertes pályázó feladata az üzlethelyiség megnyitásához szükséges hatósági engedélyek megszerzése. Amennyiben valamely hatóság különös tekintettel a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1081 Budapest, Dologház u. 1) az engedély kiadása előtt vagy annak feltételeként módosítást ír elő, úgy a Nyertes pályázó köteles azt végrehajtani. A Kiíró minden szükséges információt és segítséget megad annak érdekében, hogy az üzemeltetést a Nyertes pályázó a lehető legkorábban megkezdje. A Nyertes pályázó az üzemeltetést akkor kezdheti meg, ha a szükséges engedélyeket beszerezte, valamint a Kiíróval arra a szerződést megkötötte A várható forgalomnak a Pályázó általi megítélése érdekében a Kiíró a Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátja a évi látogatói számokat hónapokra lebontva, továbbá egy nem reprezentatív felmérés eredményét, amelyet a termékportfólió kialakítása során a Pályázó figyelembe vehet. 5. A Kiíró által az Ajándékbolt elvárt működésére vonatkozóan előírt feltételek és igények Termékkínálatra vonatkozó igények, feltételek 5.1. Az Ajándékbolt üzemeltetője köteles az árusításra tervezett termékkínálatot és a csomagoló anyagokat a Főigazgatóval előzetesen egyeztetni, új termékek bevezetéséhez annak előzetes hozzájárulását kérni. Csomagolóanyagként kizárólag az Országház megjelenéséhez illeszkedő, a Főigazgató által engedélyezett, környezetbarát (pl.: papír, textil) termékek alkalmazhatók. Az Ajándékbolt üzemeltetője a csomagolóanyagért a vásárlóktól külön díjazást nem kérhet. A megnyitást megelőzően a teljes induló kínálatra vonatkozik a hozzájárulás-kérési kötelezettség, a továbbiakban pedig az Ajándékbolt üzemeltetőjének javaslata alapján a Főigazgató dönt a termékcseréről, új termék bevezetéséről Az Ajándékbolt üzemeltetője köteles a rendelkezésre álló polc-folyóméter legfeljebb 10 %-án a Kiíró által bizományosi jogviszony keretében rendelkezésére bocsátott ajándéktárgyat átvenni, és azokat a Kiíró által megszabott áron, legfeljebb 10 % jutalék ellenében árusítani. Kiíró és az Ajándékbolt üzemeltetője a bizományosi jogviszony keretében árusított termékek köréről, és a bizományosi jogviszonyra vonatkozó szabályokról külön megállapodásban rendelkeznek. Az Ajándékbolt üzemeltetője köteles a rendelkezésre álló polc-folyóméter legalább 50 %-án az Országházhoz, a Kossuth térhez, a magyar parlamentarizmus történetéhez kapcsolódó ajándéktárgyakat árusítani Az Ajándékboltban étel és ital árusítása tilos Az Ajándékbolt üzemeltetője köteles minden, a Főigazgató által jóváhagyott és legyártott termékből egy-egy mintapéldányt átadni a Kiírónak az értékesítés megkezdése előtt. A mintapéldány tulajdonjoga az Ajándékbolt üzemeltetőjénél marad. A bizományba átvett termékeken 3

4 kívül kizárólag a Kiíró által elfogadott mintapéldányoknak megfelelő termékek árusíthatók A Kiíró utólag is jogosult az általa előzetesen jóváhagyott termékek, csomagoló anyagok közül azok árusítását, felhasználását megtiltani az Ajándékbolt üzemeltetőjének, amelyek az előzetesen jóváhagyott tervektől, illetve a mintapéldányoktól eltérnek. Működtetésre vonatkozó igények, feltételek 5.6. Az Ajándékboltot az Országházat felkereső látogatók magas színvonalon történő kiszolgálása céljából hozta létre a Kiíró. A magas színvonal elsősorban az Országház épületéhez, az Országgyűlés tevékenységéhez, másodsorban pedig a magyar művészeti hagyományokhoz, illetve a magyar kreatíviparhoz kapcsolódó könyvek és termékek árusítását jelenti Az Ajándékbolt megnyitásának határideje az erre vonatkozó szerződés aláírásától számított 60. nap. Az Ajándékbolt megnyitásakor a Kiíró által az eljárás során, valamint a Főigazgató által utólag jóváhagyott árukészletet alkotó termékek legalább 66 %-a folyamatos árusításra elégséges mennyiségben rendelkezésre kell, hogy álljon. A Látogatóközpont megnyitásától számított 90. napra az Ajándékboltban készleten kell lennie a Nyertes pályázó által a pályázatában ajánlott, és a Főigazgató által jóváhagyott teljes árukészletnek. Amennyiben a Nyertes pályázó határidőre nem teljesíti a jelen pontban foglalt kötelezettségeit, úgy a szerződésben foglaltak szerint, a késedelemmel érintett naptári napok után, a havonta esedékes bérleti díj 10%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a Kiíró részére A Nyertes pályázó kötelezettsége, hogy az Ajándékboltot a pályázatában foglaltaknak megfelelően, a Főigazgató által elfogadott kiviteli tervek alapján felszerelje az alapfelszerelés felhasználásával, illetve az üzemeltetéshez szükséges további berendezési tárgyakkal és bútorokkal. A pályázatban foglaltaktól való eltérésre indokolt esetben, a Főigazgató előzetes jóváhagyásával van lehetőség. Minden, az Ajándékbolt üzemeltetője által az Ajándékboltban elhelyezett, oda felszerelt, odaszállított berendezési tárgy és bútor az Ajándékbolt üzemeltetőjének tulajdonában marad Az Ajándékbolt üzemeltetője nem jogosult a Kiíró vagyonkezelésében álló Látogatóközpont, sem az annak részét képező Ajándékbolt területén elhelyezni olyan eladóhelyi reklámot, reklámfelületet, reklámozásra alkalmas tárgyakat, amelyek nem közvetlenül a saját működését, termékeinek eladását szolgálják, hanem egyéb piaci szereplőt (például: beszállító cég) vagy annak az Ajándékboltban nem árusított termékeit népszerűsítik. A saját reklámot a Főigazgató előzetes engedélyével lehet kihelyezni Az Ajándékboltban dolgozók formaruháját a Főigazgató hagyja jóvá Az Ajándékboltban dolgozó személyzet valamennyi tagjának rendelkeznie kell legalább középfokú aktív angol nyelvismerettel, amelyet a Kiíró ellenőrizhet. 4

5 5.12. A Látogatóközpont, és az annak részeként működő Ajándékbolt nem rendelkezik önálló elektromos áram fogyasztására vonatkozó almérőórával. Az áramellátás díját (átalány jelleggel) a bérleti díj tartalmazza A Kiíró az Ajándékbolt havonta esedékes bérleti díjának legalacsonyabb összegét nettó ,- Ft-ban határozza meg, azzal, hogy a bérleti díj megajánlott mértéke értékelési szempontnak minősül. A jelen pontban meghatározott legalacsonyabb bérleti díj összegénél alacsonyabb értéket tartalmazó pályázat érvénytelen. A tárgyhavi bérleti díjat minden hónap 10. napjáig kell a Kiíró részére banki átutalással megfizetni Az Ajándékboltnak a Látogatóközpont mindenkori látogatási rendjéhez igazodva kell nyitva tartania, de nyitvatartási ideje a Főigazgató jóváhagyásával meghaladhatja a Látogatóközpont nyitvatartási idejét Az Ajándékbolt rendszeres, megfelelő tisztántartásáról az Ajándékbolt üzemeltetője gondoskodik Az Ajándékbolt üzemeltetője jogosult web-shopot üzemeltetni, és azon keresztül értékesíteni az Ajándékboltban árusított termékeket. A web-shop felületén, valamint az azon keresztül árusítandó termékeken az Országház emblémájának elhelyezésére csak a Főigazgató előzetes jóváhagyását követően van lehetőség. A web-shopon keresztül történő értékesítés után, az Ajándékbolt üzemeltetője meghatározott mértékű jutalékot fizet a Kiírónak, a közöttük erre vonatkozóan létrejövő megállapodásban foglaltak szerint Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Ajándékbolt üzemeltetőjével szemben bírságot szab ki, vagy az üzemelés során tapasztalt szabálytalanság miatt az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény /A -aiban meghatározott intézkedést alkalmaz, vagy bármely más illetékes hatóság bármilyen okból kezdeményezett eljárás eredményeként, a működést veszélyeztető szankciót hoz az Ajándékbolt üzemeltetőjével szemben, akkor a Kiíró jogosult a jelen eljárás eredményként létrejövő helyiségbérleti és üzemeltetési szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Kiíró jogosult továbbá a szerződést egyéb kirívó szabálytalanság, vagy legalább a harmadik alkalommal előforduló súlyos szabályszegés, vagy törvénysértés esetén is azonnali hatállyal felmondani A Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy az Országház és a Látogatóközpont megítélésének és jó hírnevének fenntartása érdekében, abban az esetben, ha az Ajándékbolt üzemeltetője eltér a bérleti szerződésben foglaltaktól, akkor ezt a szerződésszegést a Kiíró írásban jelzi az Ajándékbolt üzemeltetőjének, és felszólítja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítésre. Amennyiben az Ajándékbolt üzemeltetője a felszólításban meghatározott határidő leteltéig nem hagy fel szerződésszegő magatartásával, nem kezdi meg a szerződésben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő teljesítést, úgy a Kiíró azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést és új pályázatot írhat ki az Ajándékbolt üzemeltetésére A Nyertes pályázó pályázatának szakmai tervében szereplő elemeket csak annak jóváhagyását követően lehet megvalósítani. 5

6 5.20. A jelen versenyeztetési eljárás eredményeként megkötendő bérleti és üzemeltetési szerződést a Nyertes Pályázó jogosult bármely évfordulóra, 120 napos felmondási határidővel felmondani, míg ez a jog a Kiírót, a harmadik évfordulón illeti meg. 6. Az eljárás fajtájának megjelölése, menetének ismertetése Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény 24. -ában foglaltaknak megfelelően a Kiíró a vagyonkezelésében lévő 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3. szám alatt található ingatlanon megépített Látogatóközpont Ajándékboltjának bérbeadása és üzemeltetése érdekében nyilvános pályázat útján versenyeztetési eljárást indít. A helyszín megtekintése A Kiíró június 3., június 5., valamint június 10. napján előre egyeztetett időpontban (előreláthatólag június 3-án 10:00 órától, míg a többi napokon 13:00 órától) lehetőséget ad a pályázóknak a helyszín megtekintésére, egy országházi sétával egybekötve. A séta során a Pályázók lehetőséget kapnak arra, hogy megismerjék az Országház díszítőelemeit, amelyekről (továbbá a Látogatóközpontról és az Ajándékboltról) fotókat készíthetnek a termékportfólió koncepciójának elkészítéséhez. A helyszín megtekintésén résztvevő személyek nevét és (a bejárásra magával hozandó) érvényes fényképes igazolványának számát a pályázó nevének és a pályázat tárgyának feltüntetésével legalább egy munkanappal korábban meg kell küldeni a +36-1/ telefax számra. A Kiíró egyúttal tájékoztatja a Pályázókat arról, hogy a Látogatóközpont műszaki átadása megtörtént, míg a beléptető rendszer teljes körű beüzemelésére előreláthatóan május 31-én kerül sor. A pályázat benyújtása A dokumentációt megvásárló Pályázók a kiírásban foglaltaknak megfelelően összeállítják pályázatukat, igazolják pénzügyi és műszaki-szakmai alkalmasságukat és a kizáró okok hiányát, szakmai ajánlatot adnak, továbbá megteszik a bérleti díj mértékére vonatkozó első ajánlatukat. Az ajánlatok felbontása nyilvános. A bontáson ismertetésre kerül a pályázók neve, címe, továbbá a bérleti díjra vonatkozó első ajánlatuk. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos részletes információt a Kiírás további pontjai tartalmazzák. A pályázatok áttekintése, hiánypótlás A Kiíró megállapítja, hogy a benyújtott pályázatok megfelelnek-e a kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek. A pályázatok egyes hiányosságainak pótlására egy alkalommal, minden pályázó esetében azonos a hiánypótlás kérésben meghatározott határidővel lesz lehetőség. Amennyiben a kiíró a hiánypótlás kérés megküldése után újabb hiányosságot észlel, az új hiányosság vonatkozásában további hiánypótlásra kerülhet sor. 6

7 Tárgyalás A Kiíró az érvényes pályázatot benyújtókkal, külön-külön tart tárgyalást, amelyen szakmai kérdések megtárgyalására kerül sor. A tárgyalás időpontjáról és helyszínéről a benyújtott pályázatok áttanulmányozását követően, írásban kapnak értesítést a Pályázók A tárgyaláson a Pályázók tájékoztatást kapnak a szakmai ajánlatukkal kapcsolatos kiírói észrevételekről, amelyek alapján lehetőségük lesz módosított szakmai ajánlatuknak, valamint a bérleti díj összegére vonatkozó végleges pályázatuknak a tárgyaláson, valamennyi pályázó számára azonosan meghatározott határidőre történő benyújtására. Amennyiben további kérdések tisztázása szükséges, legfeljebb egy további tárgyalásra kerülhet sor a szakmai kérdések tekintetében. A tárgyaláson a Pályázó nevében nyilatkozattételre jogosult személy képviselheti a Pályázót. Amennyiben nem képviseletre jogosult személy képviseli a Pályázót, úgy cégszerűen aláírt - a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazást kell a tárgyalásra hozni, amelyből a képviseleti jogosultság egyértelműen megállapítható. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa a benyújtott pályázatok szakmai tartalmának nem megfelelő voltára tekintettel. Értékelés A kiírásban foglaltaknak megfelelő pályázatok szakmai tartalmát a Bírálóbizottság pontozással értékeli. A bírálóbizottság a szakmai értékelés és a végleges pályázatban megajánlott bérleti díj összege alapján meghatározza az érvényes pályázatok összesített pontszámát. pályázat nyertese a legmagasabb összesített pontszámot elért pályázat benyújtója lesz. Az értékelés részletes szabályait 14. A pályázatok elbírálása című pont tartalmazza. 7. A pályázat részeként benyújtandó további dokumentumok a) A Pályázó cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll a Vtv ában meghatározott szerződéskötési tilalom alatt, valamint magánszemély pályázó esetén az ezt igazoló hatósági bizonyítvány egy eredeti példánya, b) amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózókról a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban, úgy a NAV által 30 napnál nem régebben kiadott adóigazolás, c) a szerződést kötő másik fél képviseletére jogosult személy által aláírt nyilatkozat a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása érdekében előírt referenciáról, d) a szerződés teljesítésében résztvevő, a jelen pályázat tárgya szerinti kereskedelmi tevékenység végzésére jogosult szakemberek képzettségét igazoló oklevelek másolata, és a szakemberek saját kezűleg aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatai arról, hogy a megnevezett pályázó nyertessége esetére vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt, 7

8 e) amennyiben a Pályázó nem magánszemély, úgy a dokumentáció melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat (Nvtv pontja alapján), f) a pályázatot aláíró, illetve nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, g) cégjegyzésre nem jogosult személy által a cég képviseletében tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazás, h) a szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek büntetlen előéletét igazoló erkölcsi bizonyítvány, i) a pályázat részeként Pályázó nyújtsa be részletes szakmai ajánlatát, amely tartalmazza: az Ajándékbolt kialakítására vonatkozó, a bérlemény teljes területére kiterjedő vázlattervi szintű, belsőépítészeti tervet, amelynek 1:100 léptékű alaprajzot, metszetet, jellemző falnézetek tervét, továbbá anyagmegjelöléseket, színtervet és több nézőpontból készült látványképet kell tartalmaznia. az értékesítésre tervezett termékek bemutatását termékcsoportonkénti bontásban, az értékesítésre tervezett, jelenleg beszerezhető könyvek, kiadványok felsorolását tematikus bontásban, a szerző, a cím, illetve könyvkiadvány esetében a borító fénymásolatával, legalább 10 db olyan terméknek a legszemléletesebb nézetből készült színes rajzát vagy fényképét, a méretei megadásával, amelyek forgalmazását tervezi a pályázó (a megjeleníteni kívánt logó feltüntetésével) Kiíró által a jelen pontban meghatározott 10 darab terméknek a bemutatását a legszemléletesebb nézetből készült színes rajzával vagy fényképével, valamint méreteinek megadásával. Ezeken a termékeken a Pályázónak kötelezően meg kell jelenítenie az Országház emblémáját, és/vagy az Országház díszítőelemit. A termékportfolióban kötelező jelleggel szerepeltetendő termékek a következők: - grafitceruza (anyag: fa és grafit, szabványméret), - golyóstoll (anyag: fém vagy műanyag, szabványméret), - könyvjelző (anyag: papír vagy műanyag, méret: választható), - képeslap (szabványméret), - mappa (gumiszalaggal vagy egyéb módon lezárható, anyag: papír, A4-es szabványméret), - pendrive (közép árkategóriában), - bögre (anyag: kerámia, méret: 2-3 dl űrtartalom), - hűtőmágnes (anyag: választható, méret: 6 cm x 9 cm), - poháralátét (parafa, papír vagy más anyagból, 8 cm átmérőjű kör), - vászontáska (anyag: vászon, méret: 40 cm x 35 cm). 8

9 az ajándékbolt népszerűsítésére vonatkozó, az Ajándékbolt működtetése során megvalósítható ötlet leírását legfeljebb 3 A/4 oldal terjedelemben 8. A pályázattal kapcsolatos formai követelmények: a) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy ahhoz magyar nyelvű szó szerinti fordítást, és a fordítás hitelességéért való felelősségvállalást tartalmazó, a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, vagy hiteles fordítást kell mellékelni. Az idegen nyelvű iratok fordítását közvetlenül azon irat mellé kérjük lefűzni, amelyről készült. b) A pályázatokat írásban, oldalszámozva, oldalszámos tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, cégszerűen aláírva, egy eredeti papír alapú példányban és egy, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, zárt csomagolásban kérjük benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a Pályázó nevét, címét, az eljárás tárgyát, továbbá a következő szöveget: kizárólag a Közbeszerzési Iroda által a pályázati határidő lejártakor bontható fel. c) Amennyiben a Pályázó postai úton küldi meg ajánlatát, úgy a borítékon a következő címzést kérjük feltüntetni: Országgyűlés Hivatala Közbeszerzési Iroda H-1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. em Kizáró okok és igazolásuk Kizáró okok K.1. a Vtv ának rendelkezése alapján állami vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés nem köthető azzal, aki: a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik; d) az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt büntetett előéletű: da) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény, db) a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény; e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi 9

10 személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta; f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi három évnél nem régebben lezárult eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták. (2) Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel az (1) bekezdés szerinti kizáró ok, vagy a szerződő fél a 25/A. (2) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül vagy ha e határidőn belül a rajta kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul nem tesz eleget, az a tulajdonosi joggyakorló jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. K.2. Az Nvtv. 11. (10.) bekezdése alapján nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel, vagy átlátható szervezettel köthető. Átlátható szervezetnek minősül: a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat különkülön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 %-ot meghaladó részesedéssel, cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 10

11 Igazolás módja K.1.1. A nem természetes személy Pályázó 15 napnál nem régebben kelt hiteles cégkivonata, vagy annak közjegyző által készített másolata. K.1.2. Amennyiben a Pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózókról a NAV honlapján közzétett nyilvántartásban, úgy a NAV által 30 napnál nem régebben kiadott adóigazolás, K.1.3. A Vtv. 25/A. (1) bekezdése alapján Vtv. 25. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását igazoló erkölcsi bizonyítvány. K.2. Nem természetes személy Pályázó esetén a dokumentációban átadott átláthatósági nyilatkozat a teljes tulajdonosi szerkezet ismertetésével. 10. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmény és igazolása A pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelménye A Pályázó alkalmatlan, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatalát megelőző három lezárt üzleti évben könyv- és ajándéktárgy értékesítéséből származó legalább összesen nettó 30 millió Ft árbevétellel. Az alkalmasság igazolásának módja A pályázati felhívás közzététele napját megelőző három lezárt üzleti évben elért kiskereskedelmi tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó cégszerűen aláírt nyilatkozat, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 11. Műszaki-szakmai alkalmassági követelmény és igazolása Műszaki-szakmai alkalmasság minimumkövetelménye M.1. A Pályázó alkalmatlan, ha nem rendelkezik könyv- és/vagy ajándéktárgyak értékesítését végző kiskereskedelmi egység üzemelésére vonatkozó olyan referenciával, amely igazolja, hogy a pályázati felhívás közzététele napját megelőző 72 hónapos időintervallumon belül egy, minimum 80 m 2 alapterületű könyv- és/vagy ajándéktárgyakat értékesítő kiskereskedelmi egység üzemelésére vonatkozó, folyamatosan legalább 24 hónapig hatályos jogviszonnyal. M.2. A Pályázó Az Alkalmasság igazolásának módjam2 pontjában foglaltaknak megfelelően bemutat a jelen pályázat tárgya szerinti kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges kereskedelmi szakképzettséggel (OKJ-s kereskedői, boltvezetői, kereskedelmi szakközépiskolai, főiskolai vagy ezekkel egyenértékű szakképzettséggel) rendelkező legalább 3 (három) fő, legalább középfokú (C típusú) angol nyelvvizsgával, és legalább 1 év, kiskereskedelmi eladóként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező személyt. 11

12 Az alkalmasság igazolásának módja M.1. A Pályázó ismertesse legalább egy, az M1 minimumkövetelménynek megfelelő jogviszonyát a következő adatok megadásával: a kiskereskedelmi egység neve, pontos címe, az üzlethelyiség m 2 -ben meghatározott alapterülete, az értékesített termékcsoportok felsorolása az üzlethelyiségben egyidejűleg foglalkoztatottak száma, amennyiben a kiskereskedelmi egység egyéb termékcsoportok értékesítésével is foglalkozik, a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a könyv- és ajándéktárgy értékesítésből származó együttes nettó árbevétele meghaladta a 30 millió forintot, a jogviszony kezdete és vége év, hónap nap meghatározással, illetve a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő jogviszony esetében a folyamatban lévő szolgáltatásra történő utalás, a jogviszony típusa (bérelt vagy saját üzlethelyiség üzemeltetése, egyéb, egyértelműen meghatározott jogviszony leírása) nem saját tulajdonú üzlethelyiség üzemeltetése esetén: nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, saját tulajdonú üzlethelyiség estén: nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak megfelelően történt, nyilatkozat arról, hogy referencia nyilatkozat valós adatokat tartalmaz. M.2. A Pályázó ismertesse az üzemeltetés során foglalkoztatni kívánt személyeket név szerint, végzettségüket, képzettségüket igazoló dokumentumok és nyelvvizsgabizonyítványok másolatának becsatolásával, valamint csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt, a kiskereskedelmi eladóként szerzett szakmai tapasztalatukra, és a Pályázó nyertessége esetén a szerződés teljesítésében való részvételükre vonatkozó meglétéről történő nyilatkozattal. 12. A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása A pályázati dokumentáció a címen igényelhető a pályázat tárgyának megadásával és a forint átutalására vonatkozó igazolás csatolásával. A dokumentáció megküldésére a befizetés összegének a kiíró számláján történő jóváírását követően kerül sor. A dokumentáció pályázó által történő átvétele a pályázat érvényességének feltétele. 13. Ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték A Pályázó a tárgyalások lezárásáig jogosult pályázata visszavonására. Az ajánlati kötöttség a végleges ajánlatok megtételének határidejét követő naptól kezdődően 60 napig tart. A Kiíró az ajánlati kötöttség megtartásának biztosítására ,- Ft összegű ajánlati biztosíték adásához köti a pályázaton való részvételt. 12

13 Ha a Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, vagy a szerződés megkötése a Pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a Pályázó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a Kiíró fizetési számlájára történő átutalásával, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. a) Az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára történő átutalás esetén az átutalás határideje a pályázat benyújtására meghatározott határidőt megelőző nap. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni az Ajánlati biztosíték megjelölést és az Ajándékbolt feliratot. A pályázatban csatolni kell az átutalás bizonylatát. b) Az ajánlati garancia okmány érvényességének ideje legalább az ajánlati kötöttség lejártát követő 2. munkanap. Az eredeti garancia levelet lefűzés nélkül kérjük az ajánlathoz mellékelni, másolatát pedig kérjük az ajánlatban csatolni. c) A biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény érvényességének ideje legalább az ajánlati kötöttség lejártát követő 2. munkanap. Az eredeti kötelezvényt lefűzés nélkül kérjük az ajánlathoz mellékelni, másolatát pedig kérjük az ajánlatban csatolni. A garancia okmánynak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell, hogy amennyiben a Pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése a Pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték a Kiírót illeti meg. Az ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül a) a pályázati felhívás visszavonását, a pályázat érvénytelenné nyilvánítását, vagy nem nyertes pályázó esetén az eljárás eredményéről megküldött értesítést követő tíz napon belül; b) a nyertes pályázó és amennyiben a második legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázó a pályázat eredményének kihirdetésekor ilyen minőségben megjelölésre kerül, a második helyezett részére a szerződéskötést követő tíz napon belül. 14. A pályázatok elbírálása Értékelési szempontok A kiíró az érvényes pályázatok közül az összességében legelőnyösebbet kívánja kiválasztani nyertesként. Az összességében legelőnyösebb pályázat a következő részszempontok és súlyszámok alapján történik: 1. a havi bérleti díj nettó forintban meghatározott összege: súlyszám: a pályázat szakmai tartalma: súlyszám: 50 A pályázatok értékelése a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 13

14 szóló útmutatójában (továbbiakban: Útmutató) foglaltak alkalmazásával történik a meghatározott értékelési részszempontok és súlyszámok alkalmazásával. Az 1. részszempont esetében a benyújtott pályázatok közül a legmagasabb értéket tartalmazó pályázat a legkedvezőbb a kiíró számára, és maximális pontot kap. A többi pályázat az egyenes arányosítás módszerével (az útmutató III. A fejezete, Relatív értékelési módszerek 1. alfejezet bb. pont) megállapított pontszámot kap. A 2. értékelési részszempont esetében az Útmutató III. A fejezete, Relatív értékelési módszerek 2.pont szerinti sorba rendezéssel történik az ajánlatok rangsorolása, majd az Útmutató III.A fejezete, Relatív értékelési módszerek 1a) pont szerinti arányosítással történik a pontok kiosztása. A sorba rendezéssel történő rangsorolás módja: A Bíráló bizottság minden tagja külön-külön bírálati lapon, a következő szakmai szempontok szerint, írásban rangsorolja a pályázatokat úgy, hogy az adott szakmai szempontnak legjobban megfelelő pályázat kapja az 1. helyezést, a legkevésbé megfelelő pedig az utolsó helyezést. Több pályázat azonos helyezést is kaphat. A Bíráló bizottság tagjai szakmai szempontonként, azokon belül pályázatonként indokolással ellátott szöveges értékeléssel támasztják alá az adott pályázat adott vizsgálati elemre kiosztott helyezési értékét. Szakmai szempontok: a) az üzlethelyiség elrendezésére adott belsőépítészeti terv illeszkedése a helyszínéhez, a Látogatóközpont építészeti jellemzőihez, színvilágához, b) az értékesítésre javasolt termékcsoportok minősége, változatossága, c) azon termékek újszerűsége, ötletessége, amelyek forgalmazását az Országház emblémájával ellátva javasolja a pályázó. Az egyes pályázatok végső helyezésének megállapítása érdekében a bírálóbizottság pályázatonként átlagolja az egyes pályázatokra szakmai szempontok alapján adott helyezéseket, és ennek megfelelően rangsorolja a pályázatokat. A legkisebb átlagos helyezési számot kapott pályázat az 1. végleges helyezési számot, az ezt követő a 2. végleges helyezési számot kapja, és így tovább, míg a legmagasabb átlagos helyezési számot kapott pályázat az utolsó végleges helyezési számot kapja. Az 1. végleges helyezést elért pályázat maximális 10 pontot kap, az utolsó pályázat 1 pontot, a többi pályázat pontszáma az Útmutató III.A fejezete, Relatív értékelési módszerek 1a) pontja szerinti arányosítással a kettő között kerül megállapításra. Az értékelés során a Kiíró a kapott pontszámokat kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg. Ezt követően a bírálóbizottság megállapítja az egyes pályázatoknak az 1. és 2. értékelési részszempontok alapján adható összesített pontszámát. 15. A pályázat benyújtásának címe és határideje A pályázatot a következő címre kérjük eljuttatni: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. szoba). A pályázat benyújtásának határideje: június 30-án 11:00 óra. 14

15 A pályázatok benyújtásával összefüggésben tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az Kiíró őrzését és védelmét az Országgyűlési Őrség végzi, amely a be- és kilépő személyeket, azok csomagjait, továbbá az érkező csomagokat, küldeményeket biztonsági szempontból ellenőrzi. Amennyiben a pályázatok kézbesítése nem személyesen a benyújtásra kijelölt irodában, hanem postán, illetve futárral történik, úgy a pályázók kiemelt kockázata, hogy a pályázat határidőre a benyújtása kijelölt helyszínre kerüljön. A pályázat határidőre történő benyújtásának kockázatát a pályázó viseli. A pályázatot kézbesítő személy nevét és érvényes, fényképes igazolványának számát előzetesen kérjük bejelenteni a +36-1/ telefonszámon. Érvénytelen a pályázat, ha a határidő leteltének időpontjában bármely okból nem került benyújtásra a megadott címre. 16. A pályázatok felbontásának helye, ideje A pályázatok felbontására a határidő lejártának időpontjában, a benyújtás helyszínén kerül sor. A pályázatok felbontásán a pályázó vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselői jelen lehetnek. 17. Eredményhirdetés A Kiíró a végleges pályázatok benyújtását követő 5 munkanapon belül írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A Kiíró jogosult a pályázat eredményéről szóló értesítésben megjelölni a második legkedvezőbb pályázatot, és a nyertes visszalépése esetén a második legkedvezőbb pályázatot benyújtó pályázóval szerződést kötni. 18. Szerződéskötés A szerződéskötésre előreláthatólag az eredményről szóló tájékoztatást követő 5. munkanapon kerül sor. 19. A felhívás közzétételének napja: május

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat licites ingatlan értékesítési szabályzata 1./A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) - a továbbiakban

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Váci út 171. szám alatti, 26070 hrsz-ú, 2115 m² telekterületű ingatlan értékesítésére 2 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti,

N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a. Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52. szám alatti, N Y I L V Á N O S Á R V E R É S I D O K U M E N T Á C I Ó a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 50. szám alatti, 27493 hrsz-ú, 977 m² területű, és a Budapest XIII. kerület Róbert Károly krt. 52.

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S VAGYONTÁRGYAK BÉRBEADÁSÁRA

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S VAGYONTÁRGYAK BÉRBEADÁSÁRA P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S VAGYONTÁRGYAK BÉRBEADÁSÁRA A 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. továbbiakban: kiíró - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

3. Alkalmassági feltételek:

3. Alkalmassági feltételek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A pályáztató neve, címe, telefon- és faxszáma Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. Telefon: +36-52/508-444 Fax: +36-52/415-193

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Ikt. szám: RKH/ /2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

Inkontinencia termékek szállítása

Inkontinencia termékek szállítása Inkontinencia termékek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Kiírás

Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4. Haszonbérleti Pályázati Kiírás Fertőrákos település 1/2013. pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Nyílt eljárás. HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 1/17 HU-Budapest: Takarítási és higiéniai szolgáltatások 2009/S 187-269646 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése

Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Adásvételi szerződés alapján CT és MR kontraszt anyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése

KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése KAP reformhoz kapcsolódó mentési rendszer bővítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ./2013. (.) Korm. rendelet 1./2013. (.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól A Kormány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.08. Iktatószám: 5101/2015 CPV Kód: 09123000-7 Földgáz energia beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények és szervezetek részére a 2015-2016. gázévre - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. december 15-én 8:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Járdák felújítása Kétegyházán 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató Ajánlattevőknek... 3

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONPROFIT KFT EGYFORDULÓS NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONPROFIT KFT EGYFORDULÓS NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HELIKON KASTÉLYMÚZEUM NONPROFIT KFT EGYFORDULÓS NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Építési koncesszió keretében a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő Amazon Látogatóközpontban

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128646-2015:text:hu:html Magyarország-Nyíregyháza: Földgáz 2015/S 073-128646 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Ikt. szám: 05-3162-1/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ikt. szám: 05-3162-1/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ikt. szám: 05-3162-1/2015. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, mint kiíró (a továbbiakban: Kiíró) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A Polgári Törvénykönyv 387. -a szerint a Közüzemi Szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár büfé üzemeltetése KÓS KÁROLY MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2011 Budakalász, Szentendrei út. 9. Telefon: +36 (26) 340-468 ; Fax:+36 (26) 540-498 www.koskarolymh.hu,

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF

Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Villamos energia beszerzése Szentendrén 2016-ra AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/113 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés

Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Eljárást megindító felhívás - 2014. évi ideiglenes munkaerő kölcsönzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás -

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése

Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Egyköteles, körforgalmú, hatszemélyes függőkabinos kötélpálya - mint különleges vasúti létesítmény - kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására Ügyszám: PH/6001-3/2016. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Nyilvános versenytárgyalás lefolytatására A jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31. szám alatti ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 321/2015. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben