Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1"

Átírás

1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a kerületi civil szervezetek kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről és az egységes pályázati-támogatási rendszerről az 1/2010. (II. 4.) 2, az 52/2012. (XI. 30.) 3, az 1/2013. (I. 31.) 4 és a 11/2016. (II. 22.) 5 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata elismeri és megbecsüli a civil szervezeteknek a helyi közügyek, közszolgáltatások területén végzett munkáját, valamint partneri kapcsolatok kialakítására és megőrzésére törekszik a kerület lakosságának önszerveződő közösségeivel. Az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében tiszteletben tartva a szervezetek önállóságát és a közügyekben való részvételi jogát a kerületi civil szervezetekkel való hatékony együttműködés kereteiről, valamint a pályázati és támogatási rendszerről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 16.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. A rendelet megalkotásának célja: a) 6 a civil szervezetek és Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat) közötti együttműködés tartalmának és formai kereteinek rögzítése, b) annak biztosítása, hogy a civil szervezetek véleménye Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat döntéseiben megjelenhessen, c) a civil támogatási és a pályáztatási rendszer, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartás egységesítése, egyszerűsítése, d) a kialakult intézményes támogatási rendszer eddigi formáinak megtartása, az önkormányzati feladatátvállalási együttműködés folytatásának biztosítása. 2. A rendelet hatálya Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatba kerülő azon civil szervezetekre terjed ki, amelyek a tevékenységüket a III. kerületben, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, illetve azon országos vagy regionális civil szervezetekre, melyek székhelye a III. kerületben van és tevékenységük hatása a kerület lakosaira jelentős (a továbbiakban: civil szervezet). Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában: 1. 7 civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 8 törvény alapján a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt e rendelet III. fejezetében a civil társaságot, a kölcsönös biztosító egyesületet és a szakszervezetet nem kell érteni közhasznú civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 10 törvényben meghatározottak alapján közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet. 1 Elfogadva: március Elfogadva: január 28. Hatályos: március 1-jétől 3 Elfogadva: november 29. Hatályos: december 5-étől 4 Elfogadva: január 31. Hatályos: február 1-jétől 5 Elfogadva: február 19. Hatályos: február 23-ától 6 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör Módosította: 1/2013. (I. 31.) Ör Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 9 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 1/24

2 3. Civil Adatbázis: a 14. (2) bekezdésben rögzítettek szerinti adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás, amelyhez kapcsolódnak az érintett civil szervezetek 2. számú mellékletben rögzített alapdokumentumainak másolatai, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól kapott támogatásaik adatai, 4. Civil Kerekasztal: a helyi civil szervezetek által létrehozott szervezet, melynek célja, hogy keretet biztosítson - a lakossági részvétel, a partnerség és a nyilvánosság demokratikus elvei alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a III. kerület önszerveződő közösségi szektora közötti kapcsolattartásnak és együttműködésnek. 5. közzététel: az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozás- és díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele. II.fejezet Az együttműködés megvalósulása 4. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a civil szervezetekkel történő együttműködés érdekében: a) véleményezési jogot biztosít a civil szervezetek részére, melynek érdekében a Képviselő-testület civileket érintő, ágazati koncepcionális kérdéseket tárgyaló tervezeteit közzéteszi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat honlapjának civil oldalán, ennek keretében: - a megjelentetett tervezetekről a civil szervezetek véleményt nyilváníthatnak, illetve azokhoz javaslatokat tehetnek a honlapon biztosított eljárás szerint, - a beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet előkészítője mérlegelni köteles. b) Civil Kerekasztal létrehozását kezdeményezi. c) tájékoztatás és konzultáció céljából civil fórumokat tarthat. d) átfogó Civil Koncepciót készít. III. fejezet Támogatások Nem pénzbeli támogatás 5. (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közvetett infrastrukturális támogatást nyújt az Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egységén keresztül, ahol ingyenes nyomtatási, fénymásolási, faxolási és internethozzáférési lehetőséget biztosíthat a kerületben működő civil szervezetek számára. (2) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata nem pénzbeli támogatást nyújt a kerületben működő civil szervezetek számára, amely: a) részben szakmai támogatás: - a hivatal szervezeti egységei, az önkormányzati honlap és újság civil oldala, civil fórumok, civil levelezőlista által nyújtott szolgáltatások útján, - az önkormányzat szervezésében megrendezésre kerülő a civil szervezetek közötti kommunikációt, és kapcsolatteremtés elősegítő rendezvények útján, - az önkormányzati kiadványokban ingyenes megjelenési lehetőség biztosítása útján, b) részben eszköztámogatás, amelynek keretében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az önkormányzat vagy intézményei tulajdonában álló, nélkülözhetővé vált tárgyi eszközöket pályázat útján vagy anélkül a civil szervezeteknek ingyenesen vagy kedvezményesen használatukba, tulajdonukba adhatja, c) részben kedvezményes, illetve ingyenes bérleményhasználat biztosítása. (3) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a Kedvezményezett megfelelő biztosíték nyújtása mellett szerződésben vállalja a fizetendő ÁFA megtérítését a támogató számára, ha az általános forgalmi adóról szóló 11 törvény rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltatásnyújtása vonatkozásában ÁFA megfizetésének kötelezettsége merül fel. A támogató a kérelem elbírálásakor ettől eltérő döntést is hozhat a forrás biztosítása mellett. Pénzbeli támogatások Pénzeszköz átadása 6. Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata a civil szervezetek pénzügyi támogatásának körében éves költségvetési rendeletében rögzíti az alapok és a bizottsági keretek céltartalékainak, valamint az egyéb pályázati, támogatási kereteknek a felhasználási szabályait. 11 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 2/24

3 Közfeladat ellátásához forrásbiztosítás 7. A kötelezően ellátandó és a Fővárosi Önkormányzattól szerződés alapján átvett feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 12 alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közszolgáltatási szerződés keretében átadhatja. 8. A közfeladatok civil szervezetek által átvállalt ellátásának típusai: (1) Ha az állami normatívával járó kötelező önkormányzati feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, az állami normatíva civil szervezet által történő igénylése mellett Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata kiegészítő forrást biztosíthat a feladatellátás költségeihez. (2) Ha az Önkormányzat által önként vállalt feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a feladatellátáshoz együttműködési megállapodás keretében - arányos mértékű forrást biztosíthat. 9. (1) Közfeladat ellátásában az a civil szervezet vehet részt, amelyik az Önkormányzattal a feladat ellátásra a megállapodást megkötötte és a) jogerős bírósági végzés alapján már legalább egy éve működik, létesítő okiratában szerepel az ellátandó közfeladat jellegének megfelelő tevékenység, és azt folyamatosan végzi is, valamint b) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges szakértelemmel, létszámmal és eszközzel, és ennek valódiságáról a hivatal érintett osztálya vizsgálat során meggyőződik, valamint gondoskodik a szükséges engedélyek beszerzéséről. (2) A közszolgáltatási szerződésben szereplő feladatra a szerződésben vagy a költségvetési rendeletben megállapított juttatáson felül egyéb Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatától származó pénzügyi támogatás nem nyújtható. A közfeladatot ellátó civil szervezet azonban más tevékenységére vagy működési célra kaphat pénzügyi támogatást Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól. Önként vállalt feladat ellátásához forrás biztosítása 10. Ha a civil szervezet részéről a feladat-átvállalás nem kötelező önkormányzati feladatra irányul, de Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata által felvállalt, fontosnak tartott tevékenység ellátását szolgálja, akkor Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata támogatást nyújthat a civil szervezetnek együttműködési megállapodás, vagy pályázati úton támogatási szerződés keretében. 11. (1) A kerületben működő civil szervezetek pályázati úton történő támogatásának forrása megvalósulhat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete által meghatározott támogatási összegű pályázati alap terhére, illetve a bizottsági célalapok terhére is. A rendelkezésre álló keretből a támogatás pályázat útján és a Bizottságok, illetve a Képviselőtestület által meghatározott szabályok szerint egyedi támogatásként nyújtható. (2) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyásával a bizottságok pályázatokat írhatnak ki. (3) 13 A bizottságok javaslata és a Képviselőtestület egyedi döntése alapján a pályázati alap terhére kiírt pályázaton részt vehetnek az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, az egyházi szervezetek, valamint a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok is. (4) 14 Programtámogatás esetén a tárgy szerint illetékes szakbizottság, működési célú támogatás esetén a Civil és Nemzetiségi 15 Bizottság határozza meg a pályázati célokat, valamint a kiírásban szereplő szempontrendszer alapján - javaslatot tesz a Képviselőtestület számára a rendelkezésre álló keretösszeg felosztásáról és az összeg odaítéléséről A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a szakterületek kiíró által igényelt sajátosságainak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása érdekében a pályázati felhívás kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet, a pályázatról szóló elszámolási adatlapot a 2. melléklet, a pályázati adatlapokat működési pályázat esetén a 4. melléklet, programpályázat esetén - az 5. melléklet, a működési célú pályázat során elszámolható költségeket a 6. melléklet tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati kiírás adatlapjának kiegészítő adatok része és a csatolandó mellékletek között előírható speciális dokumentumok szolgálnak. 12 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 13 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 16 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör. 3. 3/24

4 A pénzbeli támogatásokkal való elszámolás szabályai 13. (1) A pénzbeli támogatásban részesített szervezet köteles a költségvetési rendeletben, illetve a közszolgáltatási szerződésben, együttműködési megállapodásban vagy támogatási szerződésben szereplő határidőig és módon a támogatás összegével maradéktalanul elszámolni. (2) 17 A működési célú támogatás esetében elszámolható költségekről a számvitelről szóló törvény figyelembevételével a 6. melléklet rendelkezik. (3) Működési célú támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az ott megjelölt kezdési és befejezési határidő között elszámolt működési költségek és a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez használható fel a támogatási szerződésben szabályozott módon, a támogatási szerződés megkötésének időpontjától függetlenül. A működési támogatás elszámolása során csak a támogatási időszakot terhelő számlák számolhatók el (számlán, bizonylaton szereplő teljesítés dátuma), melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. IV. fejezet Civil Adatbázis 14. (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a pénzeszköz-átadás átláthatósága és egységes kezelése, valamint a pályázási rendszer hatékony működése érdekében elektronikus támogatási nyilvántartó rendszert hoz létre. (a továbbiakban: Civil Adatbázis) (2) 18 A Civil Adatbázisban a támogatott, illetve a pályázó civil szervezetek e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott - alapadatait és alapdokumentumait kell szerepeltetni.. (3) A Civil Adatbázist a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége gondozza. A forrásátadáshoz kapcsolódó adatokat az adott forrásátadás adminisztrációját ellátó szervezeti egység biztosítja a számára. 15. (1) Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz, illetve a forrásátadási szerződések megkötéséhez nem kell e dokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt. (2) A civil szervezetek a következő alapdokumentumaikat nyújtják be egyszerű másolatban a Civil Adatbázishoz: a) egyszeri benyújtású dokumentumok, amelyeket csak adatváltozás esetén szükséges ismételten benyújtani: a szervezet tevékenységét bemutató szöveges dokumentum, létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés., b) 19 annak igazolása, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20 törvény alapján közhasznúsági nyilvántartásba nem vett szervezet beszámolóját, közhasznú szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte; a civil szervezetről a bíróságnál nyilvántartott alapadatokról szóló bírósági kivonat, c) a civil szervezet a döntése szerint további dokumentumokat is benyújthat. (3) A civil szervezet a (2) bekezdésben jelzett alapdokumentumai benyújtása mellett a Civil Adatbázisba történő regisztrációját és regisztrációs számát a civil szervezet képviselője által aláírt adatkezelési nyilatkozattal (3. számú melléklet) és elektronikus adatlap kitöltésével nyeri el. V. Fejezet 21 Az Év Civil Szervezete Díj (1) 24 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Balázs Lajos Óbudai Civil Szervezete Díj elnevezéssel helyi elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapít. (2) Elismerésben részesíthető az az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat területén bejegyzett civil szervezet, amely a kerület polgárai érdekében kifejtett tevékenységét kimagasló színvonalon, az általa nyújtott szolgáltatást igénybe vevők általános elégedettsége mellett legalább 3 éve folyamatosan végzi. 17 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 19 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 21 Beépítette: 1/2010. (II. 4.) Ör Beépítette: 1/2010. (II. 4.) Ör Beépítette: 1/2010. (II. 4.) Ör Módosította: 1/2013. (I. 31.) Ör. 2. (1) bekezdés 4/24

5 (3) 25 Az elismerés minden évben egy civil szervezet számára adományozható; átadására minden év szeptemberében 26, az Óbudai Civil és Nemzetiségi Nap rendezvény keretein belül kerül sor. Az elismerést a polgármester adja át. (4) Az elismerésben részesítendő szervezetre javaslatot tehet minden III. kerületi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos vagy III. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezet. (5) A javaslatnak tartalmaznia kell: a) az elismerésben részesítendő civil szervezet nevét, székhelyének címét, a szervezet jegyzésére jogosult személy nevét; b) részletes indokolást; c) a javaslattevő személy vagy szervezet nevét és lakcímét, illetve székhelyének címét. (6) 27 Az elismerésben részesítendő szervezetre tett javaslatokat minden év április ig kell írásos formában eljuttatni az Óbuda Újságban, illetve a internetes oldalon közzétett címre. (7) 29 Az elismerés Balázs Lajos Óbudai Civil Díj feliratú díszoklevélből és bruttó Ft pénzjutalomból áll, melyet az adományozó az elismert szervezet folyószámlájára utal át az elismerés átadását követő 15 napon belül. (8) A javaslattételi felhívás közzétételével, a beérkező javaslatok összegyűjtésével, az elismerésben részesítendő szervezetről való döntés előkészítésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal kijelölt szervezeti egysége látja el. (9) 30 Az elismerésben részesítendő szervezetről a Képviselőtestület a Civil és Nemzetiségi 31 Bizottság javaslatát figyelembe véve határoz. A döntés meghozatalának határideje minden év június a. VI. fejezet 33 Az önkormányzat által alapított közalapítványokkal való együttműködés (1) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat az általa önként vállalt feladat ellátását együttműködési megállapodás keretében az általa alapított közalapítványnak átadhatja. (2) Ha a közalapítvány részéről a feladat-átvállalás nem kötelező önkormányzati feladatra irányul, de Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata által felvállalt, fontosnak tartott tevékenység ellátását szolgálja, akkor Óbuda- Békásmegyer Önkormányzata támogatást nyújthat a közalapítványnak együttműködési megállapodás keretében. (3) Amennyiben a közalapítvány a (2) bekezdésben körülírt feladatot Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás keretében látja el és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat a feladat ellátásához a közalapítványnak támogatást nyújt, a közalapítvány megszüntetése nem kezdeményezhető arra hivatkozással, hogy a közalapítvány vagyonán belül az államháztartáson kívüli eredetű bevétel így különösen: juttatás, adomány aránya két éven át 80 % alatti. VII. fejezet 36 Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. (2) A rendelkezései az e rendelet hatályba lépése előtt megkötött szerződéseket nem érintik. Sárádi Kálmánné dr. jegyző Bús Balázs polgármester 25 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör. 6. (1) bekezdés 26 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 27 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör. 6. (2) bekezdés 28 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 29 Módosította: 1/2013. (I. 31.) Ör. 2. (2) bekezdés 30 Módosította: 52/2012. (XI. 30.) Ör. 6. (3) bekezdés 31 Módosította: 16/2016. (II. 22.) Ör pontja 32 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör pontja 33 Beépítette: 1/2010. (II. 4.) Ör Beépítette: 1/2010. (II. 4.) Ör Beépítette: 1/2010. (II. 4.) Ör Számozását módosította: 1/2010. (II. 4.) Ör Számozását módosította: 1/2010. (II. 4.) Ör. 4. 5/24

6 1. A pályázati felhívás kötelező tartalmi elemei 9/2009. (III. 30.) Ör. 1. számú melléklete Meghirdető: 2. A pályázat célja/i/, témaköre/i/ (amennyiben működési célú támogatás: a működési költségek körének pontos meghatározása) 3. A támogatás jellege (vissza nem térítendő, önrész előírásával vagy anélkül, mekkora a rendelkezésre álló keret és mennyi a maximálisan elnyerhető összeg) 4. Általános pályázati feltételek a) a pályázók körének meghatározása (pl. a kerületi székhely, működési terület vagy civil szervezetek esetén a Fővárosi Bírósági nyilvántartás kikötése, és/vagy a pályázat kerületi irányultságának kikötése; Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat költségvetésének címrendjében szereplő szervezetek és/vagy közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők kizárása stb.) b) tartalmi, formai követelmények (egyértelmű megfelelés a pályázati cél/ok/nak, témakör/ök/nek, a pályázat megvalósítási időszakának és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak; az összes előírt információ, igazolás, nyilatkozat megléte; az előírt nyomtatványcsomag használata; kötelezően csatolandó dokumentumok felsorolása) c) hozzájutás a nyomtatványcsomaghoz: d) a pályázat benyújtásának módja, hiánypótlási lehetőségek 5. Információk az értékelésről, értesítésről, szerződéskötésről, elszámolásról: A pályázatokról a kiíró Bizottság javaslata alapján a kiírásban rögzített időtartamon belül Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt. A döntések ellen fellebbezési lehetőség nincs. A kiíró a támogatások odaítéléséről szóló Képviselőtestületi jóváhagyást követően levélben értesíti a pályázókat a döntésről, az önkormányzat hivatalos honlapján a hatályos jogszabályok szerint közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerződést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázatban szereplőnél kisebb összeg elnyerése esetén a pályázatban vállaltak arányos teljesítése is elfogadható, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben. 6. A pályázatról további felvilágosítás kérhető (a kapcsolattartó személy meghatározása, elérhetőségei) 38 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör. 3. (1) bekezdés 6/24

7 9/2009. (III. 30.) Ör. 2. melléklete 39 A támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámoló tartalmi kellékei A pályázó neve: címe: telefonszáma: e- mail címe: A támogatott pályázat címe: 1. Rövid szakmai beszámoló 2. Fényképek (amennyiben készültek) 3. Pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint: 39 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör. 3. (2) bekezdés 7/24

8 3. A támogatás pénzügyi elszámolása A támogatott neve: címe: A kapcsolattartó neve: telefonszáma: e- mail címe: Számviteli bizonylatok összesítője: Sorszám* Kibocsátó neve Bizonylat sorszáma Kifizetés jogcíme Számla kelte Teljesítés időpontja Nettó összeg (Ft) Áfa tartalom (Ft) Bruttó összeg (Ft) Támogatásra elszámolt összeg (Ft) Önerő (Ft) /Ha a pályázat előírja/ Pénztárbizonylat száma / Bankszámla kivonat száma Összesen (a sorok bővíthetőek) *: A sorszámot a számlákon is fel kell tüntetni! 8/24

9 - A bizonylatok záradékolása: Az eredeti számlára, bizonylatra rá kell írni, hogy Budapest III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat által adományozott évi.. támogatás terhére.ft elszámolva. - A bizonylatok hitelesítése: a számlát, bizonylatot, szerződést fénymásolni, majd az eredetivel mindenben megegyező fordulattal hitelesíteni (dátum, pecsét, aláírás) kell. - Nyilatkozat: Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal /a megfelelő rész aláhúzandó/ RENDELKEZEM NEM RENDELKEZEM - A beszámoló hitelesítése: Alulírott, a/z/. törvényes képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól.... célra kapott, bruttó,.. Ft összegű támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik és a beszámolóhoz csatolt számlákat más intézménytől, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel. A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el. Kelt, Budapest,..... Cégszerű aláírás, pecsét (Az aláíró neve nyomtatott betűvel is) 9/24

10 1.A szervezet adatai: Elnevezése Bírósági bejegyző végzés száma: Székhelye: Levelezési címe: Telefonszáma(i): Faxszáma: Honlapcíme: címe: Adószáma: Számlaszáma: Az alakulás éve: A szervezet közhasznúsági besorolása: A szervezet képviselőjének adatai : Neve: Státusza: Telefonszáma(i): címe: A kapcsolattartó adatai: Neve: Státusza: Telefonszáma(i): címe: A CIVIL ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓS ADATLAPJA A regisztrációs adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek: A szervezet tevékenységének rövid bemutatása A létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat) A bejegyző bírósági végzés A közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat Egyéb csatolt dokumentumok: éspedig.. 9/2009. (III. 30.) Ör. 3. számú melléklete 40 Alulírott.., a..(szervezet neve) képviselője hozzájárulok, hogy a regisztrációs adatlapon szereplő adataimat Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kijelölt szervezeti egysége a Civil Adatbázisban rögzítse, tárolja és tevékenysége során felhasználja. 40 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör. 3. (3) bekezdés 10/24

11 9/2009. (III. 30.) Ör. 4. számú melléklet 41 Adatlap a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által kiírt civil működési pályázathoz Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. A pályázó szervezet neve: 1.2. Székhelye: Budapest, 1.3 Levelezési címe: Budapest, 1.4 je: 1.5 Honlapja: 1.6. Szervezeti formája: egyesület:, alapítvány:, szövetség:, egyházi szervezet: 1.7. Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú 1.8. Bírósági bejegyzésének dátuma: Bírósági bejegyzésének száma: PK 1.9. Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: A pályázó adószáma: A pályázó szervezet bankszámla-vezető pénzintézetének Megnevezése: Bankszámla száma: A pályázó szervezet képviselőjének adatai Neve: Státusza: Postacíme: Budapest, Telefonszáma(i): Fax-száma(i): je: A pályázati programért felelős személy adatai Neve és a szervezetben betöltött funkciója: Címe: Budapest, Utcanév és házszám: Telefonszáma(i): Fax-száma(i): je: 2. A pályázó tevékenysége 2.1. A pályázó szervezet előző évi tevékenységének rövid bemutatása. (1. sz. melléklet, maximum 1 oldal terjedelem) A pályázó szervezet tárgyévi a támogatási időszakra vonatkozó terveinek bemutatása, és a tervezett költségvetés felhasználásának bemutatása (2. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem). 41 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör. 3. (4) bekezdés 11/24

12 2.3. A pályázó szervezet létesítő okiratában rögzített cél szerinti tevékenységi köreinek leírása (kérjük feltüntetni célcsoportjának létszámát, valamint azt, hogy mit tesz a szervezet az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében) (3. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem) A pályázó szervezet együttműködése az önkormányzattal, annak intézményeivel, és más kerületi civil szervezettel (4. sz. melléklet, maximum 2 oldal terjedelem). 3. A pályázó szervezet előző évi bevételei Bevétel A támogatás tárgya A támogatás összege (eft) Pályázatok útján: Budapest Főváros III. kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzatának pályázata(i): Fővárosi pályázat(ok): NEA pályázat(ok): Egyéb pályázatok: 1%-os felajánlások: Adományok: Szponzori támogatás: Egyéb: Összesen: 12/24

13 4. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ 4.1 A TÁRGYÉVRE TERVEZETT MŰKÖDÉSI FORRÁSOK (BEVÉTELEK) ADATOK ÖSSZEG 1. Jelen pályázaton igényelt támogatás összege: Ft 2. Más támogatótól kapott támogatás(ok) (tervezett): ÖSSZESEN (=1+2): Ft Ft 4.2. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAKRA TERVEZETT KIADÁSOK A kiadásnem megnevezése 1. Jelen pályázati támogatásból fedezett kiadások (Ft-ban)* 2. Más forrásból fedezett kiadások (Ft-ban) 3. Összesen (Ft-ban) I. ANYAGKÖLTSÉG - Közüzemi díjak - Üzemanyag költségek - Nyomtatvány, irodaszer - Egyéb anyagköltségek II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK - Szállítás, rakodás, raktározás költségei - Bérleti díjak - Javítás, karbantartás költségei - Szakkönyvek, előfizetési díjak - Oktatás, továbbképzés költségei - Utazási és kiküldetési költségek - Honlapfenntartás költségei - - Más, itt fel nem sorolt szolgáltatás 13/24

14 III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK - Bankköltség, biztosítási díj IV. BÉRKÖLTSÉG* - Munkavállalók bére - Megbízásos jogviszonyban állók megbízási díja V. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK - Reprezentációs költségek - Önkéntes foglalkoztatás költségei VI. BÉRJÁRULÉKOK* VII. TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE ezer Ft alatti immateriális javak ezer Ft feletti immateriális javak ezer Ft alatti tárgyi eszközök ezer Ft feletti tárgyi eszközök ÖSSZESEN (=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.): * Figyelem! * Bérköltségként, és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi központ támogatása, EU forrás, stb.) nem támogatott bér és járulékrész számolható el. 14/24

15 5. AZ IGÉNYELT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS INDOKLÁSA A 4.2. pont költség/kiadásnem megnevezése oszlopban tervezett kiadásokat kell ebben a táblázatban indoklással feltüntetni! 1. KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE IGÉNYELT ÖSSZEG (Ft) INDOKLÁS (a sorok bővíthetőek) 15/24

16 6. Mellékletek 6.1. Kötelezően csatolandó mellékletek: 2.1. ponthoz-1. számú melléklet 2.2. ponthoz-2. számú melléklet 2.3. ponthoz-3. számú melléklet 2.4. ponthoz-4. számú melléklet Az alábbi dokumentumok másolatának beküldése csak abban az esetben szükséges, ha szervezete nem szerepel a Civil Adatbázisban és regisztrációs számmal nem rendelkezik. a Fővárosi Bíróság (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról; hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági nyilvántartásba nem vett szervezet beszámolóját, közhasznú szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte; a szervezet tevékenységének rövid bemutatása, amennyiben nem közhasznú besorolású bizottsági sajátosságnak megfelelő kiírás kiegészítő melléklete 6.2. Az alábbi mellékletek beküldése nem kötelező: a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata, támogató ajánlások, referenciák, a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány). 7. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Civil Adatbázisban szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. A Civil Adatbázisban a pályázó szervezet a(z).. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 16/24

17 8. A pályázó nyilatkozatai Alulírott pályázó a) A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; c) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, d) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem, e) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs, f) tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve annak esedékes részét a Támogató a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja, g) kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, h) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett; i) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; j) tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le, k) tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik. l) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, m) kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 2:46.. (1)-(2) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét n) kijelentem, hogy a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; o) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs; p) tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól. q) elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet r) Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség valamint a 8. (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn. Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 17/24

18 Adatlap a(z) Bizottság.. évi programpályázatához 9/2009. (III. 30.) Ör. 5. számú melléklet 42 Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése: Székhelye: 1.3. Levelezési címe: Szervezeti formája: egyesület:,alapítvány:,szövetség egyház:, egyéb: éspedig: 1.5. Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú:, közhasznú: * Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Bírósági bejegyzésének száma: Pk.. / 1.7. Adószáma: 1.8. A pályázó bankszámla-vezető pénzintézetének megnevezése: bankszámla száma: Honlapjának címe: címe: A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselőjének adatai: neve: levelezési címe: telefon: vezetékes:.... mobil:... fax: címe: A pályázatért felelős személy/kapcsolattartó adatai: neve: levelezési címe: telefon: vezetékes:.... mobil:... fax: címe: A pályázat alapadatai 2.1. A pályázat címe: A pályázat költségvetésének fő összegei Ft-ban: Igényelt támogatás Önerő Teljes összeg 2.3. A megvalósítás időtartama: 20 év hó naptól év hó napig 42 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör. 3. (5) bekezdés 18/24

19 A megvalósítás helyszíne:. A tevékenység kedvezményezettjeinek száma: fő 3. Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól és más szervezetektől az előző 2 évben elnyert támogatások: Év A támogatást nyújtó szervezet/bizottság megnevezése A pályázat címe Elnyert támogatás (Ft) Az elszámolás határideje Az elszámolás megtörténte (igen nem) B. Kiegészítő adatok (a bizottsági sajátosságoknak megfelelően) 19/24

20 3. Projektleírás A) A pályázati program bemutatása (max. 2 oldal): B) Költségvetési terv: B/1. Részletes, tételes költségvetési terv: A költség Az igényelt megnevezése támogatás 1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik) Saját forrás Összesen 2. Dologi költségek 3. Felhalmozási célú költségek 4. A projekt költségei összesen B/2. A költségvetés indoklása: 20/24

21 4. Mellékletek 4.1. Kötelezően csatolandó mellékletek: Az alábbi dokumentumok másolatának beküldése csak abban az esetben szükséges, ha szervezete nem szerepel a Civil Adatbázisban és regisztrációs számmal nem rendelkezik. a Fővárosi Bíróság (60 napnál nem régebbi) igazolását a bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról; annak igazolása, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján közhasznúsági nyilvántartásba nem vett szervezet beszámolóját, közhasznú szervezet beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte; a szervezet tevékenységének rövid bemutatása, amennyiben nem közhasznú besorolású bizottsági sajátosságnak megfelelő kiírás kiegészítő melléklete 4.2. Az alábbi mellékletek beküldése nem kötelező: a projektben közreműködő partnerek együttműködési nyilatkozata, támogató ajánlások, referenciák, a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány). 5. A pályázó nyilatkozatai Alulírott pályázó A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem; a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak; b) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem, c) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem, d) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt tartozásunk nincs, e) tudomásul veszem, hogy az esetleges köztartozásom megfizetéséig a támogatást, illetve annak esedékes részét a Támogató a köztartozás megfizetése érdekében visszatarthatja, f) kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul, g) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van, kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett; h) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje, internetes honlapon közzétegye; i) tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le, j) tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik; pályázatom teljes dokumentációját irattárban őrzik. k) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, l) kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 2:46.. (1)-(2) bekezdése szerint üzleti titokként megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét m) kijelentem, hogy a szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; n) Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó szervezetnek nincs; o) tudomásul veszem, hogy nyertes pályázatom esetében a végső pénzügyi elszámolásom az alábbi pályázaton elnyert összegről szól. p) elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a megfizetésre irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történhet 21/24

22 q) Kijelentem, hogy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség valamint a 8. (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn. Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul értesítem. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 6. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Civil Adatbázisban szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. A Civil Adatbázisban a pályázó szervezet a(z).. regisztrációs számon szerepel, leadott dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak. Budapest,.. a pályázó (cégszerű) aláírása P.H. 22/24

23 9/2009. (III. 30.) Ör. 6. számú melléklete Anyagköltségek Közüzemi díjak (elektromos áram, víz, villany, szemétszállítás, gáz, akkor is, ha a közös költség része, távhődíj stb ) Energia költségek: Gáz, tűzifa, fűtőolaj, szén, és bármely alternatív energiaforrás költségei stb.) Üzemanyag költségek Ezen a soron kizárólag a szervezet tulajdonában lévő vagy általa bérelt gépjárművekhez, kisgépekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, a szervezet nevére szóló számla alapján. (benzin, gázolaj, biodízel, gáz, hidrogén, stb.) Fenntartási és üzemeltetési anyagok (a működési célt szolgáló bármely berendezés, vagy gép működéséhez szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok (gépolaj, zsineg, szárazelem, zsír, villanykörte, szög, várhatóan éven belül elhasználódó számítástechnikai eszközök: egér, billentyűzet, pendrive; egyéb irodai eszközök: evőeszköz, poharak, tálcák, törölköző stb. Amennyiben a számítástechnikai eszközök csomagban, számítógéppel együtt kerülnek megvásárlásra, akkor a számlát megbontani nem szükséges, az egy összegben, a Tárgyi eszközök között számolható el.) Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés költsége (kesztyű, arcmaszk, jelmez pl. táncosok ruházatasportmez stb.) Nyomtatvány, irodaszer: (nyomtatványok: pénztárbizonylat, számla; papír-írószer: papír, írószer, iratrendező, boríték; egyéb ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó gép, tűzőgép, gémkapocs, stb.) Szakkönyvek, előfizetési díjak: (Adóújság, szótár, oktatáshoz szükséges kiadványok, CD jogtár, stb.) eddig az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások között szerepelt Élelmiszer (számlával igazolt élelmiszer alapanyag vásárlás pl. testületi ülésre szendvicshez kenyér, felvágott, zsír stb., kivéve alkohol) Egyéb anyagköltség: (Elsősegély láda, gyógyszer, hőmérő, virág, dekoráció stb.) 2. Szolgáltatások 2.1. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Szállítás, rakodás, raktározás költségei (tehertaxi, taxi (személyszállítás, fuvar), segélyszállítmány átmeneti raktározása stb.) Bérleti díjak (iroda, helység, kirakat, eszköz, gépjármű, stb.) Javítás, karbantartás költségei: (bármely irodai, vagy a működést szolgáló eszköz, gép, egyedi javítása, vagy szerződés alapján folyamatos karbantartása stb.) Posta, telefon, és kommunikációs költségek (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás díja, mobil, vezetékes, és internet telefon, forgalmi és előfizetési díjai, Internet előfizetés, mobil feltöltő kártya, - átszámlázott szolgáltatás esetén is, stb.) Oktatás, továbbképzés költségei (Adózási változásokról szóló tanfolyam, civil konferencia, titkárságvezetői képzés stb.) Utazási és kiküldetési költségek: Ezen a soron a civil szervezet tulajdonában lévő vagy a bérelt járművek úthasználati- (autópálya matrica) és parkolási díja számolható el számla ellenében, illetve a civil szervezet alkalmazottjához, tisztségviselőjéhez, megbízottjához, illetve önkénteséhez kapcsolódó költségek számolhatók el, amennyiben azok a civil szervezet érdekében merültek fel. a) Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, civil szervezet érdekében történő használatának költségei (Gépjármű kiküldetési rendelvény alapján, az APEH által közzétett üzemanyagár és amortizációs költségátalánnyal számolva.) A munkába járáshoz kapcsolódó költségek itt nem számolhatók el, azokat a személyi jellegű ráfordítások között kell szerepeltetni. b) A civil szervezet tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépjárművekhez kapcsolódó költségek a szervezet nevére szóló számla és útnyilvántartás alapján (autópályadíj, parkolási díj) Autópályadíjat és a parkolás költségeit kizárólag a szervezet tulajdonában lévő gépjárművek után lehet elszámolni, a magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban elszámolásukra nincs lehetőség! c) Tömegközlekedés költségei kiküldetési utasítás és menetjegyek csatolása alapján, vagy a viteldíjakról szóló számla becsatolása mellett. (vasút, autóbusz, helyi tömegközlekedés stb.) d) Kiküldetéshez kapcsolódó szállásköltség a szervezet nevére szóló szálláshely szolgáltatást tartalmazó számla alapján. Egyéb anyagjellegű szolgáltatások (hangosítás, tagsági és partner kiadványok előállítási költsége, belépési adatlap, közhasznúsági jelentés, éves jelentés, stb. előállítása, hazai tagsági díjak, nevezési díj, TV előfizetés díja, pályázati díj, stb.) 43 Módosította: 11/2016. (II. 22.) Ör. 3. (6) bekezdés 23/24

24 2.2. Egyéb szolgáltatások Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek: Bankköltségek: (forgalmi jutalék, zárlati díj, átutalások költsége, számlavezetéssel kapcsolatos egyéb költségek, működési célra felvett hitel kamata stb., kivéve: büntetőkamat és más, működési célú pályázathoz felvett hitel kamata) Ezen a soron elszámolható a működési célra, pénzintézettől felvett hitel vagy kölcsön kamata az alábbi feltételek együttes megléte esetén: a. Elszámolni, csak a megvalósítási időszakba eső hitel vagy kölcsön időarányos kamatát lehet. b. Az elszámoláshoz csatolni kell a hitel vagy kölcsön felvételéről szóló szerződés másolatát. c. Az elszámolt kamat a kölcsön felvételéről szóló szerződésben szereplő THM lehet, de legfeljebb 20%. Biztosítási díjak balesetbiztosítás, életbiztosítás, iroda biztosítás, gépjármű biztosítás, stb. Hirdetési, és reklámköltségek (médiahirdetések, 1%-os hirdetés költsége, szervezet tevékenységét bemutató kiadványok: évkönyv, szóróanyag, plakát, arculattervezés, hazai kiállításokon való részvétel stb..) Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi, munkavédelmi és egyéb szakértői díjak, üzemorvosi szolgáltatás díja Honlap fenntartás költségei szerver bérleti díj, vagy a folyamatos feltöltés stb. díja Étkezés (számlával igazolt pl.: éttermi szolgáltatás, amennyiben az a szervezet működése érdekében merült fel, pl. megbeszélés keretében, de alkohol nem) 3. Személyi jellegű költségek 3.1. Bérköltség* Munkavállalók bruttó bére, Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja, Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja, Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak bére * Bérköltségként, és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi központ támogatása, EU forrás, stb.) nem támogatott bér és járulékrész számolható el. 24/24

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirıl,

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a 10/2012. (II.17.) önkormányzati rendelettel) Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Pályázati Adatlap. Adatlap a(z).bizottság évi. pályázatához

Pályázati Adatlap. Adatlap a(z).bizottság évi. pályázatához Pályázati Adatlap Adatlap a(z).bizottság évi. pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése:... 1.2. Székhelye 1.3. Levelezési címe: 1.4. Szervezeti formája: 1.5. Közhasznúsági

Részletesebben

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához

Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Oldal: 1 / 8 Adatlap A. Törzsadatok Adatlap az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2009. évi Nyári táborok támogatása pályázatához Beérkezett Sorszám 1. A pályázó szervezet adatai 1.1. Megnevezése:...

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZCÉLÚ FELADATOK, VALAMINT KARITATÍV CÉLOK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2016. évi költségvetésből biztosított pályázati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 8/2011 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Pályáztató: Pécs M.J. Város Önkormányzata Közgyűlése. Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága PÁLYÁZATI CSOMAG PROGRAM

Pályáztató: Pécs M.J. Város Önkormányzata Közgyűlése. Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága PÁLYÁZATI CSOMAG PROGRAM Pályáztató: Pécs M.J. Város Önkormányzata Közgyűlése Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Bizottsága PÁLYÁZATI CSOMAG PROGRAM 2 Pályázati felhívás CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 1) TÁMOGATÁS CÉLJA, HÁTTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete. a társadalmi szervezetek támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.23.) Önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek támogatásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2016. március 1.-től 1 Algyő Nagyközség

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 9 a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére a helyi iparűzési adóról szóló /2015.( ) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kengyel Községi

Részletesebben

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram

Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2013/2014. tanév PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: lebonyolító

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (VII.20.) rendelete A hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, megújuló

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület

Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezései szabályzata Jelen Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4

ÉRDI TARTALOM. 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről...4 ÉRDI VI. évfolyam. 1. szám 2016. január 28. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. Rendeletek 2 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet a Közgyűlés bizottsági szervezetének átalakításával érintett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: NTP-ITR-13. A meghirdetés dátuma: 2013. december 23. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvények szervezésének, és tanulmányok, tanulmánykötetek megjelenésének támogatása A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-83365/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének támogatása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS

Z L N Y HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS 2006. ÉVI 5. SZÁM ÁPRILIS OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI K Ö Z L Ö N Y 9/2006. (V. 10.) Ör. rendelet Oroszlány Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására

Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Pályázati kiírás a Pátyon m köd civil szervezetek 2015. évi támogatására Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen m köd civil szervezeteket, hogy ezzel

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak! PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BALASSI INTÉZET ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZ-ÉS FELSŐOKTATÁSBAN MŰKÖDŐ KOLLÉGIUMOK TEHETSÉGGONDOZÁSA ÉS KOLLÉGIUMI MŰVELŐDÉS TÁMOGATÁSA TÉMAKÖRBEN

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat komplex pályázati rendszer kidolgozására kulturális, oktatási területen. Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2006. (VI.30.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának és a

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Pályázati cél: A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2013. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására

Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására 1. számú melléklet a 11/2013.(III.29.) Ö. rendelethez Martfű Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakóépületek energiatakarékosságot célzó beruházásainak.. évi támogatására I. A támogatás célja A támogatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap támogatási tervezetének és pályázati felhívásának elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyző, mb. oszt. vez. Csikós Józsefné Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr.

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr. Ikt.szám: 1140/2011 Regisztrációs kód: SK006451-009 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató (a továbbiakban: Támogató) székhelye: 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

^L^:J. Jdl 0.7. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61822/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

^L^:J. Jdl 0.7. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61822/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61822/214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Lelki Egészségvédő Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a...i.ü11:

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2015. évi törvény. a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 2015. évi törvény a cégek működése feletti állami felügyeleti eljárások erősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

be/sfp-08451/2015/mlsz

be/sfp-08451/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bajánsenye Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Bajánsenye SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1793 A kérelmező jogállása

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK 56P 02 jelű Büszkeségpontok pályázathoz

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. január 21. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. január 21. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázatnak tartalmaznia kell: Határozati javaslat Tárgy: Sportkeret pályázati felhívása II. Szabadidı- és diáksport: A pályázat célja: A lakosság rendszeres sportolásának, egészséges életmódjának kialakítása, szabadidı hasznos eltöltésének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS FÖLDHASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS Balmazújváros település HB-169/2013 pályázati azonosító számú eljárásához amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett, a természetkímélő gazdálkodási módokat

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Városi épített örökség

Részletesebben

M Á S O L A T 3/2012. (I.

M Á S O L A T 3/2012. (I. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (I. 20.) számú rendelete a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének szabályozásáról (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT

NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT NYILVÁNTARTÁSI, IGAZOLÁSI ÉS ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta az MLSZ elnöksége a 160./2006. (06.22.) számú határozatával. 1 Tartalomjegyzék A Nyilvántartási, hatálya...3 Egyéb értelmez rendelkezések...3

Részletesebben

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA SZF/. /2015. SZOLNOKI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) Szenátusa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)

Részletesebben

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint.

Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben: 4 500 000 forint, azaz négymillió-ötszázezer forint. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2016. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete...

Tartalomjegyzék. 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3. 1.2. Az eljárás típusa és menete... Tartalomjegyzék 1. A pályázati eljárás célja és a pályázók köre... 3 1.1. Az eljárás célja... 3 1.2. Az eljárás típusa és menete... 4 1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok... 5 1.4.

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához TÁJÉKOZTATÁS! Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében meghirdetett Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjhoz 2016/2017. tanév ÚNKP-16-4 1. oldal Az

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Learn The Natura című, HURO/1001/333/1.3.1 azonosító számú projekthez kapcsolódó PR tevékenység

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Balatonfűzfő Város Önkormányzata meghirdeti a közérdekű kulturális és sportprogramok, valamint nonprofit szervezetek és közösségek 2016. évi pályázati támogatását A rendelkezésre

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU

PÁLYÁZATI ADATLAP a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati felhívásához Vissza az utcáról 2014. A pályázati felhívás kódja: 2014-VAU 1. OLDAL Közalapítványi Iroda tölti ki! IKTATÓSZÁM:.. / 2014 AZONOSÍTÓSZÁM: 2014-VAU. 1. A PROGRAM ALAPADATAI PÁLYÁZÓ SZERVEZET HIVATALOS NEVE A KONKRÉT PROGRAM CÍME EGY MONDATBAN AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet. az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben