Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 OTP Fáy András ALAPÍTVÁNY 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószám: Nyilvántartási száma: KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ Budapest, május 15.

2 TARTALOM I. Az Alapítvány évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 1. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 2. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 3. Kiegészítő melléklet A. Szervezet adatai B. Alkalmazott számviteli politika C. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet I. Vagyoni helyzet II. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegéhez kapcsolódó kiegészítések III. Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatásához kapcsolódó kiegészítések IV. Tájékoztató kiegészítések V. D.-I. Kötelező tartalmi elemek II. Kimutatások - költségvetési támogatások felhasználása - a vagyon felhasználás kimutatása - központi költségvetési szervtől, pénzalaptól, önkormányzattól, kapott támogatás mértéke - a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege III. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló - Kuratórium tevékenysége; - Alapítvány tevékenysége; IV. Közhasznúsági melléklet (PK142 űrlap tagolásában) - tárgyévben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása - célszerinti juttatások kimutatása - közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

3 OTP FÁY ANDRÁS ALAPÍTVÁNY évi BESZÁMOLÓJA

4 Az egyéb szervezet megnevezése: OTP Fáy András Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Adószáma: KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév a. b. c. d. e. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektett pénzügyi eszközök IV. Befektett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: Budapest, május 15. A szervezet vezetője (képviselője) 4

5 Az egyéb szervezet megnevezése: OTP Fáy András Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1051 Budapest, Nádor utca 16 Adószáma: KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY-KIMUTATÁSA év előző év előző év hely esbítése tárgyév előző év hely esbítése tárgyév előző év hely esbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés támogatások adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívűli bevételek ebből alapítótól kapott befizetés ebből támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből közhasznú tevékenység bevételei Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből a vezető tisztségviselő juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívűli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény ( A - B ) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény ( C - 12 ) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény ( D - 13 ) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 C Az Európai Unió strukturális Alapjaiból illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D Normatív támogatás E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXXVI. Törvény alapján kutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Keltezés: Budapest, május 15. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 5

6 A OTP Fáy András Alapítvány évi beszámolójának Kiegészítő Melléklete Általános rész A. A szervezet adatai 1. Cégforma: nyílt alapítvány (közhasznú jogállású) 2. Alapítás időpontja: április Adószám: Fővárosi bíróság bejegyzésének száma: 11-PK-68245/1992/1 5. Alapító: Az alapítói jogokat 2004-től az OTP Bank Nyrt. gyakorolja 6. Képviselő Az Alapítvány képviselői: Dr. Vizi E. Szilveszter kuratóriumi elnök, Schrankó Péter ügyvivő 7. Az Alapítvány működésének bemutatása, a gazdálkodás célja Az Alapítványt a bíróság április 7-én jegyezte be, 2004-től közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány közhasznú jogállását a bíróság az új Civil törvény alapján megerősítette. Az Alapítvány Alapító Okiratában megfogalmazott feladatok célszerinti leírása: Nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű kultúrális és tudományos, egészségügyi, oktatási, gyermek-és ifjúságvédelmi, sport illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása. Az Alapítvány működésének elsődleges célja: Az Alapítvány hazánk határait átívelően is különös figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági korosztály pénzügyi-szakmai képzésére, a tudásalapú mecenatúrára, a pályaorientációra, a karrier tanácsadásra, a tudományos tevékenységre. Az Alapítvány további, az Alapító Okiratban meghatározott céljai: Továbbra is kiemelten preferált támogatási cél a rákellenes küzdelem, a beteg gyermekek gyógyítása, a kiemelten színvonalasnak ígérkező komolyzenei, színházi előadások, valamint a sikeres sportágak, nagyszabású sportesemények támogatása. A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket végzi, amelyek állami, illetve önkormányzati közfeladat teljesítését közvetve szolgálják, és ezzel hozzájárul a társadalom és egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, és amelyek végzéséhez megfelelő erőforrással és társadalmi támogatottsággal rendelkezik (Civil tv és 34. (1) a)): 6

7 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység érdekében az egészségfejlesztés feltételrendszerének biztosításában való közreműködés (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 141. (1)-(2) valamint 141. (3) a) és e)-g)) ezen célokat szolgáló támogatások nyújtása, oktatási, képzési, kutatási programok szervezése, támogatása révén. 2. kulturális, közművelődési, tudományos tevékenység, illetve kutatás feltételrendszerének megteremtésében való közreműködés (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73. és 76. ; évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról 5. d-g)) ezen célokat szolgáló támogatások nyújtása, programok szervezése, támogatása révén. 3. nevelés és oktatás, készség- és képességfejlesztés, tehetséggondozás, ismeretterjesztés feltételrendszerének javításában való közreműködés a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) 2. (1), 74. (1) és különösen a pont c)-d), g)-l), n)-o) valamint q) és u) alpontjaiban, aiban és 88. (1) bekezdéseiben meghatározott közfeladatok kielégítése érdekében, a Köznev. tv. 1. (1) bekezdésében megfogalmazott célokra figyelemmel, tehát közreműködés a képesség és készség, ismeret és jártasság fejlesztésében, tehetséggondozásban, a gyermekek és fiatalok önálló életvitelre, céljaik elérésére, a magán érdekeket a köz érdekével összeegyeztetni képes emberré nevelésében, illetve a társadalmi leszakadás veszélyeinek enyhítésében. Ennek keretében az Alapítvány oktatási, képzési, tehetséggondozási, felnőttképzési, illetve pedagógiai programokat szervez, támogat, tanulmányi, sport és tehetséggondozó programokat, versenyeket szervez, az általa kifejlesztett egyedi módszerek alapján segíti a pedagógusok képzését, továbbképzését, önképzését, pedagógiai, tanulói tájékoztatókat tart, valamint nevelési, továbbtanulási, pályaválasztási, karrier tanácsadást nyújt. 4. természetvédelem, elsősorban a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásában, terjesztésében való közreműködés, ami elősegíti a kapcsolódó állami feladatok ellátását (1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. (1), e törvény 5. (1) pontjában rögzített jogalkotói elvárások megvalósulása, így a természeti értékek és területek védelme, a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzése, a természeti károk enyhítése, következményeik megszüntetése, a károsodás előtti állapot helyreállítása érdekében). 5. környezetvédelem, elsősorban a környezet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatásban, terjesztésében való közreműködés, a környezetvédelmi feladatok ellátásában való együttműködés (1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 10. (1), 12. (1), 54. és 55. ) 6. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúság érdekképviselet keretében az Alapítvány programjainak szervezése során kiemelt figyelmet fordít a családi gondoskodásból kikerült, hátrányos helyzetű, csellengő, illetve egyéb okból veszélyeztetett gyermekekre, fiatalkorúakra, fiatal felnőttekre, közreműködik gyermekjóléti szolgáltatások nyújtásában, gyermekek napközbeni ellátásának biztosításában (úgy mint szabadidős programok, táborok), illetve e körben együttműködik gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző és egyéb szakmai szervezetekkel (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 14., 15. (2) a)-b), 39. (1)-(2), 44/A., 94. (2) és 97. -ában meghatározott állami, önkormányzati feladatok támogatása az e jogszabály 1. -ában meghatározott célok érdekében.) 7

8 7. közreműködés az egészséges életmód, a sporttevékenység és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtésében (a évi I. törvény a sportról preambuluma és 49. b)-e), h) és m)) az e körben szervezett programok lebonyolítása, illetve támogatások nyújtása révén. Az Alapítvány gazdálkodása: Az Alapítvány közhasznú céljai megvalósítása érdekében belföldről és külföldről adományokat gyűjthet pénzbeli és nem pénzbeli támogatások formájában (Civil tv pontja) és pályázati támogatásokért folyamodhat, valamint az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, gazdasági-vállalkozási és befektetési tevékenységet végezhet (Civil tv és 11. pontja, valamint a 34. (1) b) pontja) a befektetési szabályzattal összhangban. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az 5.) pontban meghatározott célok megvalósítására fordítja (Civil tv. 34. (1) c) pontja). B. Az alkalmazott számviteli politika 1. A számviteli politika célja Az Alapítvány valós pénzügyi, vagyoni és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására, az eszközök reális értékének meghatározására alkalmas számviteli és értékelési rendszer kialakítása és működtetése. 2. A könyvvezetés módja Az Alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet. A számviteli rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása belső munkatársak és megbízott külső szolgáltató együttes feladata. 3. Könyvvezetés pénzneme Az Alapítvány a könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. 4. Könyvvizsgálat Az Alapítvány könyvvizsgálatra a törvényi előírások alapján ugyan nem kötelezett, de saját vállalás alapján az Alapítvány könyvvizsgálatát a Verko-Full Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel (1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 42, cégjegyzékszám: ) elvégezte. Az Alapítvány könyvelését a Consulting Center Kft. (1141 Budapest, Öv utca 81/a cégjegyzékszám: ) végezte. A beszámolót Szabó Zsuzsanna állította össze, nyilvántartási száma: A beszámoló formája és típusa Az Alapítvány a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok alapján, a Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját készíti a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet melléklete alapján. A beszámoló a civil szervezetek gazdálkodása, valamint az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi. 8

9 Az Alapítvány az egyszerűsített mérleget és eredmény-kimutatást, valamint az ehhez kapcsolódó közhasznúsági jelentés elkészítését a PK 142 űrlap kitöltésével teljesíti. A tárgyévi beszámolóban az előírt mérlegsémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg továbbtagolásának lehetőségével az Alapítvány a tárgyidőszakban nem élt. 6. Üzleti év, a mérlegkészítés időpontja Jelen beszámoló a január decemberi időszakot tartalmazza, a mérlegkészítés fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés napja: április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet, vagy azt megelőző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. 7. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 8. Az alkalmazott értékelési módszerek Eszközök: A számviteli politika szerint az eszközök a tényleges az elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, valamint a visszaírásokkal korrigált beszerzési, vagy előállítási értékükön szerepelnek a könyvekben mindaddig, amíg utánpótlási áruk, újra előállítási ráfordításaik tartósan nincsenek a valós piaci érték alatt. Ebből a szempontból tartósnak minősül az 1 éven túl érvényesülő tendencia. Források: A források értékelése a Számviteli törvény előírásai szerint történik. Az Alapítvány a külföldi pénzértékre szóló eszközeit és forrásait 2011-től MNB deviza középárfolyamon értékeli. Az értékcsökkenés elszámolásánál alkalmazott módszerek, értékvesztések: Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 9

10 Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték Az Alapítványnál az immateriális javak és tárgyi eszközök hasznos élettartama végén várható maradványérték összege minden eszköz esetében egyedi elbírálás alá esik. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 ezer forintot. Értékcsökkenési leírás változásának hatása Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 9. Ki nem emelt tételek értékelése Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 10. Számviteli politika más változásainak hatása A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt. 11. Egyéb közölni kívánt adatok információk A Kiegészítő mellékletben az eddig felsoroltakon kívül az Alapítványról kialakítható képet lényegesen befolyásoló, közölni szándékozott adatok, információk nincsenek. 12. Eltérés a törvény előírásaitól A beszámoló összeállítása a Számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 13. Nem a számvitelről szóló évi C. törvény alapján közzéteendő információk Az Alapítvány nem folytat olyan speciális tevékenységet, mellyel kapcsolatban valamely jogszabály a közölteken túl más információk megjelenítését kötelezővé tenné. 10

11 C. Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet I. Vagyoni helyzet: A vagyoni helyzet alakulása, változásai: 1.1 Az eszközök értéke és összetétele: (adatok e forintban) A tétel megnevezése Előző év Megoszlás % Előző évek helyesbítése Tárgyév Megoszlás % A. Befektetett eszközök ,71% ,20% I. Immateriális javak ,44% ,83% II. Tárgyi eszközök ,27% ,38% III. Befektett pénzügyi eszközök 0% 0 0% IV. Befektett eszközök értékhelyesbítése 0 B. Forgóeszközök ,89% ,78% I. Készletek ,29% ,05% II. Követelések 603 0,09% ,23% III. Értékpapírok ,44% ,71% IV. Pénzeszközök ,08% ,80% C. Aktív időbeli elhatárolások ,39% ,02% Eszközök összesen % % Az Alapítvány rendelkezik tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal, melyek nettó könyvszerinti értéke 2014-ben lényegesen, e forinttal nőtt. A befektetett eszközök értéke jelentősen nőtt, melynek elsődleges oka, hogy az Alapítvány által megvalósított TÁMOP B-11/ projekt keretében (közbeszerzési eljárások során) több vagyoni értékű jog és szellemi termék, valamint tárgyi eszköz került beszerzésre. Az Alapítvány további szellemi termékeket és immateriális javakat vásárolt a TÁMOP / projekt keretében, valamint a saját forrásai terhére is. E változások részletes bemutatására a mérleghez kapcsolódó kiegészítések részben, valamint a projektek leírásánál kerül sor. Az Alapítvány befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. Az Alapítvány rendelkezik készletekkel, melyek értéke e forint. Készletek tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra. A beszerzett készletek meghatározó részét a TÁMOP B-11/ projekt keretében beszerzett irodaszerek, marketing közbeszerzési eljárásában beszerzett marketingeszközök, eredménykommunikációs anyagok, ismeretátadó kiadványok és egyéb készletek alkotják. A követelések értéke e forint, melyek belföldi szállítók számára folyósított előlegek és adótúlfizetés alkotnak és a mérlegkészítés napjáig felhasználásra kerültek. A pénzeszközök aránya csökkent a mérleg eszközoldalán belül. Ennek elsődleges oka, hogy a TÁMOP B-11/ projektben 2012-ben folyósított előleg a évben beadott kifizetési kérelmeknél felhasználásra került, így a költések ellentételezése nem pénz jóváírásában valósult meg, 11

12 hanem az előleg beszámításában. A korábbi években a rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott előleg 2014-ben az egyéb bevételek soron került kimutatásra, míg a kiadások a megfelelő 5-8 és 1-2 számlaosztályokban. A pénztárak összevont záróegyenlege: ,- forint. Az Alapítvány több forintpénztárat üzemeltet, valamint alkalmanként kisebb forgalmú valutapénztárakat. A bankszámlák összevont egyenlege: ,- forint. Az Alapítvány a transzparens működés érdekében a különböző forrásokból származó pénzforrásokat (támogatásokat és adományokat) külön bankszámlákon tartja nyilván. Ennek érdekében minden forráshoz önálló bankszámla kapcsolódik, valamint a projektek elszámolásai a projektek saját bankszámláin történnek ben a TÁMOP B-11/ és a TÁMOP / , illetve az ERASMUS+ projekt, valamint az ehhez kapcsolódó saját források (önerő) önálló bankszámlákkal rendelkeztek. Az Alapítvány e forint értékben rendelkezik értékpapírral, mely a befektetési szabályzatnak megfelelően államilag garantált értékpapír (befektetési jegy). A mérlegben kimutatott aktív időbeli elhatárolások értéke: e forint. A mérlegben kimutatott aktív időbeli elhatárolások jelentős részét a TÁMOP B-11/ és a TÁMOP / projekthez kapcsolódó időbeli elhatárolások alkotják e forint értékben. Az aktív időbeli elhatárolások másik része e forint értékben költségek és ráfordítások elhatárolását jelenti: az ingatlan bérleti díját, biztosítási díjakat és egyéb kisebb költségeket A források összetétele és változásaik: (adatok e forintban) A tétel megnevezése Előző év Megoszlás % Előző évek helyesbítése Tárgyév Megoszlás % D. Saját tőke ,81% ,86% I. Induló tőke/jegyzett tőke ,25% ,85% II. Tőkeváltozás/eredmény ,75% ,54% III. Lekötött tartalék 0 0,00% 0 0,00% IV. Értékelési tartalék 0 0,00% 0 0,00% V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből ,19% ,53% VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0,00% 0 0,00% E. Céltartalékok 0 0,00% 0 0,00% F. Kötelezettségek ,52% ,16% I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0,00% 0 0,00% II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00% 0 0,00% III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,52% ,16% G. Passzív időbeli elhatárolások ,68% ,98% Források összesen ,00% ,00% 12

13 Az Alapítvány induló tőkéje: ezer forint. Az Alapítvány saját tőkéje a tárgyidőszakra a tavalyi évhez képest e forinttal csökkent. A változás oka és mértéke e forint értékben a tárgyévi eredmény. A további e forint értékben bekövetkezett tőkeváltozás a korábbi évek, és évek önellenőrzésének hatása. A évben adományként kapott készlet teljes egészében bevételként került elszámolásra, a valós fogyásnak megfelelő korrekció, azaz a december 31-én készleten lévő készletérték nem került a bevételek közül kivezetésre e forint értékben. Ennek megfelelően a passzív időbeli elhatárolás értéke kevesebb, míg a bevétel nagyobb összegben került kimutatásra. A fentiekben bemutatott 2012.évi önreviziós tétel 2013-as eredmény hatása ( e forint),valamint évben a TÁMOP B-11/ B projekt során az év végi készlet értéknek megfelelő bevétel ( e forint) érték passzív időbeli elhatárolások közé való átsorolása egyenlegében e forint tőkeváltozást eredményezett, szem előtt tartva az összemérés elvének megvalósulását. Annak érdekében, hogy az összehasonlíthatóság elve a könyvekben érvényesüljön, a pontos és rendelkezésre álló információk alapján e tételek a korábbi évekre gyakorolt hatását a mérleg középső során kimutattuk. Az Alapítvány nem végez vállalkozási tevékenységet, így sem társasági adót, sem más adófizetési kötelezettséget az önellenőrzés nem érint. A korábbi évekről képződött pozitív eredménytartalék összege az elmúlt években keletkezett tőkecsökkenést ellensúlyozza, így a tárgyévi saját tőke csökkenése semmilyen intézkedést nem igényel. A mérlegben kimutatott rövid lejáratú kötelezettségek értéke: e forint. A rövid lejáratú kötelezettségek között e forint összegben olyan szállítói kötelezettségek lettek kimutatva, melyek még az év záráskor fizetési határidőn belül voltak, és a tárgyévet követő év elején elutalásra kerültek. A rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek kimuatásra azok a támogatásra folyósított előlegek, melyek felhasználására a évben nem került sor. A TÁMOP 1.4. projektre folyósított előleg értéke e forint, valamint az Erasmus+ projektre decemberében fizetett előleg: e forint. Ezek az előlegek a következő üzleti években kerülnek felhasználásra és pénzügyi, számviteli elszámolásra. Ezen a soron került kimutatásra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 24e forint értékű támogatási előlege, mely március elején visszautalásra került a költségvetés részére. A rövid lejáratú kötlezettségek között került kimutatásra a jövedelemelszámolási számla 405e forint, valamint a fordulónappal esedékes adófizetési kötelezettségek összege e forint értékben, melyek határidőben kiegyenlítésre is kerültek. A passzív időbeli elhatárolások soron a tárgyévben e forint összeg szerepel, melyből a költségek passzív időbeli elhatárolása e forint, valamint a halasztott bevételek értéke pedig e forint. A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának értéke: e forint. Ezek jellemzően az adott évet érintő szolgáltatások költségei. 13

14 A halasztott bevételek értéke: e forint. E sor bontása a következő: Halasztott bevétel a TÁMOP / projekthez kapcsolódóan 551 e forint, halasztott bevételek a TÁMOP B-11/ projekthez kapcsolódóan e forint, a 2014-ben az MNB által folyósított, de évben elszámolandó előleg értéke: e forint. A további halasztott bevételként kimutatott e forint a támogatásokból és adományokból vásárolt vagy kapott eszközök értékcsökkenéséhez, vagy készletek felhasználáshoz kapcsolódik. 2. Pénzügyi helyzet és jövedelmezőség mutatószámai Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos feladatai ellátásán felül vállalkozói tevékenységet nem végzett a beszámolási időszakban. Non-profit szervezetként a mutatószámok nem értelmezhetőek. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az Alapítványnak külföldi pénzértékre szóló kötelezettségei nincsenek. 2. Az immateriális javak, tárgyi eszközök állományának és értékének alakulása: bruttó bruttó nettó nettó forintban nyitó záró nyitó záró Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termélek Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Beruházások Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírási módot választottunk. 4. Hosszú lejáratú kötelezettségek nincsenek. 5. A évi C. törvény a számvitelről szerint kapcsoltnak minősülő vállalkozásokkal szembeni követelések, kötelezettségek nincsenek. 14

15 III.Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Össze nem hasonlítható adatok nincsenek. Az Alapítvány eredmény-kimutatását a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti formában állítja össze, annak sorait nem tagolja tovább és nem vonja össze, az egyes sorok tartalma megegyezik a törvényben előírt adattartalommal. 2. Az Alapítvány nem végzett adózás alapját képező vállalkozási tevékenységet. 3. Az eredmény-kimutatás bevétel oldala Az Alapítvány 2014-ben kimutatott bevétele e forint volt. Az Alapítvány 2014-ben a tevékenységét a folyósított támogatásokból és a rendelkezésre bocsátott adományokból biztosította, melyeket részben célszerinti támogatás formájában, részben az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósítására fordítandó támogatás formájában biztosítottak a támogatók és az adományozók. Az Alapítványnak 2014-ben nem volt vállalkozási bevétele. Az Alapítványnak 2014-ben csak közhasznú bevétele volt. A 2014-ben realizált bevételek bemutatása: Az európai uniós forrásokból e forint bevétel keletkezett: a TÁMOP B-11/ projekt keretében e forint, a TÁMOP / projekt keretében e forint, valamint az Erasmus+ projekt keretében e forint. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) e forint támogatást folyósított. A projektek részletesebb pénzügyi és szakmai bemutatását a PK142 űrlap megfelelő oldalai tartalmazzák, valamint a TÁMOP projektek pénzügyi folyamatainak részletesebb bemutatását az adott év alapcél szerinti tevékenységeinek bemutatásánál részletezzük. Az adózók rendelkezése alapján folyósított SZJA 1% 2014-ben befolyt összege 35 e forint. A évben az alapító OTP Bank Nyrt e forint adományt biztosított az Alapítvány részére az Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében. További 355 e forint bevétel kártérítések, kötbérek, egyéb kisebb tételek összege. A pénzügyi műveletek bevételeként realizált 294e forint a bankszámlák folyószámla kamatából és betétlekötésből származó eredmény. Az eredmény-kimutatás középső sorában feltüntetett egyéb bevétel csökkenése e forint értékben a passzív elhatárolásokhoz kapcsolódó tétel: az előző évek támogatásból és adományból származó készletek értékének év végi rendezése, valamint e készlet felhasználásához kapcsolódó támogatás elhatárolásának rendező tétele. 15

16 4. Az eredmény-kimutatás költség és ráfordítás oldala A év folyamán felmerült, eredmény-kimutatásban megjelenő költségek és ráfordítások együttes összege: e forint, melyből forint közhasznú ráfordítás. Költségek és ráfordítások költségnemenként Anyagjellegű ráfordítások % Személyi jellegű ráfordítások % Értékcsökkenés % Egyéb ráfordítások % % Az anyagjellegű ráfordítások között kerültek elszámolásra a TÁMOP B-11/ projekt keretében megvalósult szolgáltatások emiatt a évi összeg az átlagosnál magasabb. Az egyéb ráfordítások soron kerül kimutatásra az Alapítvány által közvetlenül biztosított alapcél szerinti adományok értéke, pl. az adományként nyújtott könyvek (Könyvhullám program) értéke. Az eredmény-kimutatásban kimutatott személyi jellegű ráfordítások a következőképpen alakultak: Személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek % Bérjárulékok % Személyi jellegû kifizetések % % A számviteli szabályoknak megfelelően a személyi jellegű ráfordítások között, a reprezentáció soron került elszámolásra az oktatások során az általános és középiskolás gyerekek, illetve a többi célcsoport számára biztosított hideg és meleg étkezés költsége. IV.Tájékoztató kiegészítések 1. Nem a számvitelről szóló évi C. törvény alapján közzéteendő információk Az Alapítvány nem folytat olyan speciális tevékenységet, amellyel kapcsolatban valamely jogszabály a közölteken túl más információk megjelentetését kötelezővé tenné. 2. Egyéb közölni kívánt adatok, információk A Kiegészítő mellékletben az eddig felsoroltakon kívül az Alapítványról kialakítható képet lényegesen befolyásoló, közölni szándékozott adatok, információk nincsenek. 16

17 D. Az Alapítvánnyal részesedési viszonyban lévő vállalkozások Az Alapítványnak más vállalkozással nincs részesedési jogviszonya. E.Vezető tisztségviselőkre vonatkozó közzéteendő adatok Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, Dr. Vizi E. Szilveszter képviseli. Az Alapítvány kezelő szerve a 6 tagú Kuratórium, felügyeleti szerve a 3 tagú Felügyelő Bizottság. A Kuratórium tagjai, illetve az Alapítvány valamennyi egyéb tisztviselője megbízatását díjazás nélkül látja el, társadalmi munkában látja el. F. Mérlegen kívüli tételek nincsenek. G. Lekötött tartalék állománya az Alapítványnak nincs. H. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó adatok Állománycsoport Átl.statisztikai létszám fő Bérköltség eft Alkalmazott Megbízottak Tiszteletdíjak 0 0 Az Alapítvány 2014-ben 30 főt foglalkozatott munkaviszony keretében, Budapesten és Nyíregyházán. I. Önellenőrzés keretében a korábbi évekre hibát tártunk fel, mely hatásait a mérleg és eredménykimutatás megfelelő sorainál bemutattuk. Kelt: Budapest, május

18 II.Kimutatások KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az OTP Fáy András Alapítvány évben kapott költségvetési támogatást. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a 2014, a külhoni magyar felsősök éve program keretében ,- forint támogatást biztosított. A támogatás felhasználásának szakmai és pénzügyi beszámolóját a PK 142 űrlap 3. lapja részletesen tartalmazza. A fel nem használt támogatás 24e forint értékben márciusában visszautalásra került. Az OTP Fáy András Alapítvány 2014-ben ,- forintot kapott a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából. Ezt az összeget teljes egészében az alapcél szerinti tevékenységére, azon belül pénzügyi-, gazdasági edukációra fordította. Megnevezés KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Nyitó (eft) Előző évi eredmény átsorolása (eft) évi eredmény (eft) Záró (eft) Induló tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás/ eredmény , Tárgyévi eredmény Záró tőke A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE (2011. évi CLXXV törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szerinti vezető tisztségviselők) Az Alapítvány az üzleti év folyamán tisztségviselőinek, a Kuratórium vezetőjének és tagjainak sem bért, sem tiszteletdíjat nem fizetett ki. Juttatások megnevezése Juttatás összege Cél szerinti pénzbeli kifizetés 0 Munkabér 0 Költségtérítés 0 Adott kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 Összesen: 0 ezer Ft-ban 18

19 III.Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Alapítvány tevékenysége Az OTP Fáy András Alapítvány tevékenysége 2014-ben Az 1992-ben megalakított OTP Fáy András Alapítvány értékrendje, eszmeisége Fáy András reformkori politikus névadó szellemiségéhez, a haza mindenese, egyben az első Magyar Takarékpénztár megvalósítójához igazodik. Fáy munkássága és küldetése melyet az Alapítvány a magáénak érez - úgy összegezhető a legjobban a XXI. századi társadalom számára, hogy csak sokrétű tudással rendelkező, aktív polgárok jelenthetik Magyarország, Európa és a világ számára a jövőt. Továbbá tudatos egyénekre van szüksége a családoknak, a felnövekvő generációknak. Az OTP Fáy András Alapítvány ennek megfelelően tudatosan és szakértői módon tervezi saját tevékenységét, napi működését is. Emellett céltudatosan, előrelátóan és átláthatóan gazdálkodik. Az Alapítvány éves tevékenységének a tervezése az Alapítvány menedzsmentje és egy szakértői stáb bevonásával már a tárgyév megkezdése előtt hónapokkal elkezdődik. Így az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve, a Kuratórium egészen részletes szakmai tájékoztatást tud kapni az adott év és a közeljövő terveiről, feladatairól. A Kuratórium minden évben az év elején, rendes ülésen dönt az éves működés legfőbb célkitűzéseiről ben az év végéig az Alapítványt 6 kuratóriumi tag vezette. A Kuratórium elnöke: prof. Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke. A Kuratórium alelnöke:: prof. Dr. Mészáros Tamás, a Corvinus Egyetem korábbi rektora. A Kuratórium további tagjai: Balogh Gabriella Rudas Ágnes Azurák Csaba Dr. Kulcsár György, aki év végén egészségi állapotára hivatkozva lemondott kuratóriumi tagságáról. Az Alapító OTP Bank Nyrt 2015 elején elfogadta a kurátor lemondását, és több mint 20 éves munkásságát Fáy András díjjal ismerte el. 19

20 Az Alapítvány napi működése Az OTP Fáy András Alapítvány az Esélyt a Jövő generációjának! mottó jegyében folytatja szakmai tevékenységét, melynek kereteit az Alapító Okirat határozza meg. Eszerint célja: nemzeti és nemzetközi jelentőségű kulturális és tudományos, egészségügyi, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása és programok szervezése. Ennek megfelelően 2014-ben a programok középpontjában a 7-19 éves korosztály pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteinek bővítése és a gyerekek karrierképzése állt. Mindezt azonban komplex módon kezelte, hiszen az oktatási-tudományos tevékenységen túl számtalan a korosztály életét befolyásoló hasznos programot hajtott végre például az ifjúságvédelem, a sport, az egészségmegőrzés és a környezetvédelem területén. (Az Alapítvány számára kiemelten fontos, hogy az első számú célcsoporthoz kapcsolódó szülőket és pedagógusokat is megszólítsa, és lehetőség szerint képezze és oktassa.) Az Alapítvány elismert szakmai munkájának sikere leginkább két dolgon alapul: egyrészt tevékenysége illeszkedik a kor társadalmi elvárásaihoz, másrészt folyamatosan igazodik a célcsoportokat gyerekeket, kamaszokat és fiatalokat - érintő trendekhez. Ugyanakkor az is feltétlenül kiemelendő, hogy szemléletformáló és oktató programjai során hatékonyan ötvözi a tanórán belüli és tanórán kívüli tevékenységet. Így az iskolákhoz kötődő aktivitásokon túl részt vesz fesztiválokon és különböző szakmai rendezvényeken, de nyári táborokat és tematikus napokat is szervez. Az Alapítvány tevékenysége az egész országra kiterjed, miközben a határon túli magyar lakta településekre is eljut sőt, nemzetközi programokban is részt vesz. Az Alapítvány napi tevékenységében kiemelt jelentőségű, hogy a tudást hátrányos helyzetű és elmaradottabb régiókba éppen úgy eljuttassa, mint a nagyvárosokba, és így minél több gyereket és fiatalt megszólítson, elérjen közvetlen vagy közvetett módon. Ezért fontos, hogy az Alapítvány minden programja ingyenes. A év kiemelkedő szakmai programjai Miután az Alapítvány 2012-ben létrehozta az OK Projektet, amelynek leglátványosabb eleme az O.K. Központ, 2014-ben is ez volt a szervezet tudományos és szakmai bázisa. (Az O.K. Központ Európa egyik különleges oktatási intézménye, amelyik Budapest diplomáciai negyedében jött létre azért, hogy egyedülálló módon magas színvonalú pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási képzést nyújtson elsősorban fiatalok, de felnőttek számára is.) Az Alapítvány szakmai tevékenysége évrőlévre fejlődik. Az éves munka többségében az előző év szakmai tevékenységére építve tematikusan azt kiegészítve és továbbfejlesztve megy végbe ben a budapesti O.K. Központban összesen 20 ezer személy vett részt a több órás pénzügyigazdasági képzéseinken. Közülük többen 2-3 képzésben is részesültek. Több száz szakmai, oktatási és ifjúsági rendezvényen voltunk jelen, amelyeken összesen közel 40 ezer embert szólítottunk meg ben az előző évektől eltérően az Alapítvány nem a nagyobb fesztiválokra fókuszált, hanem a kisebb tematikus rendezvényeket céloztuk. Beindítottuk a Sulibank programot általános iskolásoknak, amelyben az év végére már 33 magyarországi intézmény (általános iskola) vett részt. Jelenleg a 7-14 éves korosztály számára rendelkezünk korosztályspecifikus tananyaggal, pályázatokkal, vetélkedőkkel és külső helyszíni szakmai programokkal. 20

21 Az Európai Unió ajánlása szerint megkezdtük a Közép-Európában egyedülálló karrierprogramunkat. Jelenleg két program fut: éveseknek és éveseknek. Tovább folytattuk az ELTE-vel egyedülálló szakmai együttműködésünket. Továbbra is kizárólag ebben a közös programban létezik Magyarországon pedagógusok gazdasági továbbképzése ben végzett az Alapítványunk által támogatott, az ELTE négy féléves posztgraduális képzésében részt vevő első 20 fő, akik már modern módszerekkel képesek pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretekre képezni a diákjaikat. Fontosnak tartjuk, hogy szakmai programjaink továbbfejlesztése 2014-ben úgy tudott megvalósulni, hogy a Budai Középiskolával közös tudományos Mintaiskola programunkat tovább folytattuk. A Mintaiskolában 2014-ben több mint száz módszertani továbbképzésre, próbatanításra, tananyagtesztre került sor ben rendkívül hatékony volt az Alapítvány határon túli szereplése, miután több ezer diáknak és több száz tanárnak tartottunk pénzügyi-gazdasági tréninget és oktatási továbbképzést a Kárpát-medencében. Egyedülálló határon túli programként tavasszal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából egy határon túli oktatási roadshow-t tartottunk (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Szlovákia), amely keretében mintegy 5000 határon túli magyar gyereket képeztünk nyarán a Fáy Gazdasági Táborban 200 jó tanuló, de többségükben hátrányos helyzetű vagy nehéz sorsú diákot táboroztattunk egyhetes turnusokban. Sikeresen zárult Alapítványunk hagyományos mecenatúra programja, a magyarországi iskolákat célzó könyvtárfejlesztési akciónk, a IX. Könyvhullám. Összesen 100 iskolának adományoztunk könyvcsomagokat összesen 15 millió forint értékben. Az Alapítvány küldetésében 2014-ben is fontos szerepet kapott az egészségügy, ezért számtalan spoteseményen részt vettünk és mi magunk is szervezetünk ilyet Nyárindító Sportnap néven. Miután a gyermekeink nevelésében fontosnak tartjuk a komplexitást így az egészséges életre való nevelés mellett a környezettudatosság is jelen van minden tevékenységünkben. Nem csak külön rendezvényeken, hanem tananyagainkba beépítve is folyamatosan terjesztjük ezeket az ismereteket ben már megkezdtük a évünk szakmai meglapozását. Célunk, hogy szakmai programjaink középpontjában az OK Projekt az Európai Unió vezetésében is támogatókra találjon. Így a gyerekek pénzügyi-gazdasági és gazdálkodási képzése és karrierképzése Alapítványunk hatékony módszertanával egész Európában kezdjen elterjedni. 21

22 TÁMOP B-11/ B-11/ , Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja című projekt bemutatása A 2012 júliusában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP B-11/ Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja című projekt keretében forint támogatás folyósítását hagyta jóvá. A projekt megvalósítási szakasza eredetileg szeptemberétől 2014 szeptemberéig tartott volna augusztusában a Támogató döntésének értelmében a projekt megvalósítási szakasza december 31- ig meghosszabbításra került a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt, valamint lehívhatóvá vált az eredetileg tartalékba helyezett 52 millió forint támogatási összeg. Az Alapítvány a jelen projekt keretében létrehozott Oktatóközpontot (röviden: O.K. Központ) a projekt indulásától, így a évben is, működtette a Budapest VI., Benczúr u. 26-ban (bérelt ingatlan). A hatékony szakmai működtetésben 24 fő (teljes munkaidős) munkavállaló (+ időközönként több alkalmi munkavállaló) vett részt az elnyert támogatás terhére, a tárgyévi támogatás nagy része az ő bér- és járulékköltségüket biztosította. A pályázati költségek másik jelentős részét szolgáltatások alkották, mely támogatási összeg lehívása csak a közbeszerzési eljárások megfelelő előkészítése és lebonyolítása után, 2014-ben valósult meg. Az edukációs tevékenység színvonalát emelte a közbeszerzési eljárások alapján kiválasztott külső szolgáltatók munkája, munkájuk produktuma is, melyek 7 fő téma köré csoportosultak. Ennek eredményeképpen 2014-ben a projektet, annak szakmai részét népszerűsítő marketing akciók valósultak meg; informatikai fejlesztések történtek (CRM központú komplex portálrendszer és mobil appjának, ill. 2 mobil alkalmazásnak a fejlesztése); többféle e-learning tananyag került fejlesztésre (lsd. 4 db kutatás került lefolytatásra, melyeknek eredményeit kiadvány összegzi; az oktatást, képzést színesítő valamennyi szignál és animáció elkészült; elkészült 116 db oktatási, tudományos kisfilm (tudományos klip, interjú, riport műfajban) és hozzá kapcsolódó 20 db kvíz, teszt; kidolgozásra került 5 db, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által engedélyezett, órás felnőttképzési program, melyekből 1-1 alkalommal képzés is megvalósult, összesen 104 pedagógus részvételével és 10 db, középiskolásoknak szóló új oktatási modul, a diákok által kedvelt témákban. (A projektidőszak alatt összesen 15 db közbeszerzési eljárás került lefolytatásra, ebből 2014-ben 6 db, 3 db szolgáltatás megrendelés és 3 db árubeszerzés tárgyban.) Az Alapítvány a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukációs tevékenységével országos lefedettséget ért el ben, Budapesten kívül mind a 19 megyébe (összesen 48, köztük nagyon sok hátrányos helyzetű, konvergencia régióban lévő településre) eljutott utazó tréneri hálózata és kiterjedt kapcsolati rendszere révén. Országosan mintegy 140 iskola (köztük 10 partneriskola) és több civil szervezet több mint középiskolás diákja vett részt 4 órás ingyenes képzéseken, saját élményű tapasztalatokon alapuló kooperatív és inspiratív módszertant alkalmazó tréningeken, továbbá a mintegy 800 db (adott esetben önkéntesek közreműködésével lebonyolított) ismeretátadó, szemléletformáló rendezvényen (pl. oktatásszakmai kiállítás, konferencia, workshop, tematikus napok, ifjúsági, zenei fesztiválok, táborok, iskolanapok, stb.) keresztül közel személyt (diák, (nagy)szülő, pedagógus, oktatási szakember, egyéb érdeklődő) szólított meg az O.K. Központ és indított el a jövőtudatosság útján. A képzésen, tréningen, rendezvényeken részt vevő közvetlen és közvetett célcsoport tagjainak kétféleképpen nyújtott támogatást az Alapítvány: egyrészt hideg illetve meleg étkezést biztosított számukra, másrészt szakmai kiegészítő szolgáltatásként tematikus tanulóbérleteket/ismeretátadó kiadványokat/okleveleket/taneszközöket gyártott nekik. Mindkét támogatással bár más-más módon a célcsoport motivációjának növeléséhez, illetve a nyújtott szolgáltatások hatékonyságához, színvonalának emeléséhez járult hozzá. Az O.K. Központ trendi, dinamikus környezete 2014-ben is tovább bővült modern oktatási eszközökkel, műszaki és egyéb felszerelésekkel, bútorokkal. 22

23 Fentiek eredményeképpen a projektidőszak végére, 2014 végére valamennyi indikátor teljesült legalább a vállalt célérték szerint, egyes monitoring mutatók azonban a célértékhez képest többszörösen teljesültek, igazolva a projekt társadalmi szükségességét, egyben sikerét. Ezekről a sikerekről, eredményekről az Alapítvány 2014-ben is folyamatosan tájékoztatta a nyilvánosságot számos kommunikációs csatornán keresztül (pl. sajtóközlemény, sajtó nyilvános esemény, honlapon való hírközlés, fotók közlése, kiadványok, lakossági fórum, stb.), melyet a nyomtatott, online és elektronikus médiumokban közölt több száz megjelenés igazolt vissza, tükrözve a projekt hazai és nemzetközi ismertségét és elismertségét. Az O.K. Központ és tevékenysége iránti hazai és külföldi érdeklődés is a szakmai sikert bizonyítja, egyes brüsszeli oktatási szakértők ugyanis európai kompetencia-központként aposztrofálják az Oktatóközpontot. A projekt pénzügyi megvalósítása során 2014-ben 6 kifizetési kérelem került beadásra e forint értékben, melyek a mérlegkészítés időpontjáig kifizetésre kerültek. A projektre 2012-ben folyósított előleg teljes mértékben felhasználásra került. Az erre a kiemelt kormányzati projektre nyújtott támogatás felhasználása (a támogatói döntéssel eredetileg tartalékba helyezett összeg is!) hatékonyan történt, 2014 végére a támogatási összeg 99%-os lehívása valósult meg, hozzájárulva ezzel az Európai Uniós források abszorpciós arányának növeléséhez. A TÁMOP / számú, Foglalkoztatási program az OTP Fáy András Alapítványnál című projekt bemutatása A TÁMOP / számú projekt február 1. és február 28. közötti időszakban megvalósított, foglalkoztatást elősegítő projekt. A megítélt támogatás értéke forint volt. A projekt fizikai zárása a mérlegkészítés napjáig megtörtént: összesen 6 kifizetési kérelem beadásával a projekt 99%-os lehívása valósult meg. A megítélt támogatási összeg lehívásából pénzügyileg 2014-ben e forint, 2015-ben 1.389e forint teljesült. A projekt elsődlegesen a foglalkoztatás költségeit és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások tételeit térítette, de 851e forint értékben a foglalkoztatáshoz szükséges eszközöket is (részben) finanszírozta. Az Alapítvány jelen projektben 5 fő főállású munkatárs (felsőfokú végzettségű, 30 év alatti a programot megelőzően tartósan munkanélküli fiatal) munkaviszonyban történő 12 hónapos alkalmazását és azt követően 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását vállalta Nyíregyházán. Így 2014 tavaszától az Alapítvány 2012 szeptemberétől folyamatosan működő és sikeres Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (röviden O.K. Központ) a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretátadást a középpontjába állító oktatási-nevelési programjának folytatásaként Nyíregyháza és környékének diákjai még nagyobb számban részesülhettek a sajátos, inspiratív pedagógiai módszereket és a szórakoztatva tanítást előtérbe helyező tréningekben. 23

24 Az 5 fő tréner ugyanis a több hetes speciális felkészítést követően, melyen elsajátították a budapesti O.K. Központban a munkájukhoz szükséges tudáselemeket és tapasztalatokat egyrészt pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismereteket átadó tréningeket tartott általános és középiskolás diákoknak ingyenesen több mint fiatalt indítottak el a jövőtudatosság útján a 4 órás oktatások során, másrészt a különböző városi rendezvényeken illetve az Alapítvány által szervezett eseményeken (közvetve és közvetlenül) további több ezer diákot szólított meg, ezzel új pénzügyi kultúrát építve Nyíregyházán. A projektre nyújtott támogatási összeget az 5 fő munkabérére és járulékaira használta fel 2014 márciusától az Alapítvány, valamint egyes, a munkavégzésükhöz szükséges tréneri eszközöket és szolgáltatásokat szerzett be belőle. Ezzel a projekttel az Alapítvány egyrészt elérte a TÁMOP / pályázat célját a fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítését, valamint a civil szervezetek fejlesztését, a szolgáltatói kapacitások megerősítését, az általa nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, másrészt megkezdte hazai terjeszkedését a konvergencia-régiókban. 24

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2003. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.16.) számú rendelet Létavértes Város önkormányzatának és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről Létavértes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kaposi

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Határozati javaslat I.:

Határozati javaslat I.: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18652279-9412-529-01 Szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0015757 Adószáma: 18652279-1-43 A szervezet megnevezése: Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért A szervezet címe:

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2011.01.01. 2011.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. tulajdonosainak Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Bartók Béla Megyei Művelődési

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 7.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2013. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1077 Budapest, Jósika utca 2. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2009. évi közhasznúsági jelentése ----------------------------------------

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft. 2012. Szervezet neve: PVSK Marketing Kft. Székhelye: 7622 Pécs, Verseny u. 11. Alakulási időpont: 1996. 02. 05. Adószám: 11019363-2-02 Cégjegyzék száma: Cg.02.09-063269 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET PVSK Marketing Kft.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

Egy Csepp Emberség Alapítvány 8660 Tab Kossuth Lajos u. 107. Adószám: 18784880-1-14 Bankszl. szám:10403916-00025761-00000005

Egy Csepp Emberség Alapítvány 8660 Tab Kossuth Lajos u. 107. Adószám: 18784880-1-14 Bankszl. szám:10403916-00025761-00000005 Egy Csepp Emberség Alapítvány 8660 Tab Kossuth Lajos u. 107. Adószám: 18784880-1-14 Bankszl. szám:10403916-00025761-00000005 Az Egy Csepp Emberség Alapítvány törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2009. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő Egészségpénztár.

Részletesebben

A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi Közhasznú jelentése. Beszámoló. A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről

A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi Közhasznú jelentése. Beszámoló. A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről Beszámoló Az Alapítvány adatai: A Mercator Movet Mundum Alapítvány 2010. évi közhasznú tevékenységéről Bírósági bejegyzés száma: 938 Bírósági bejegyzés időpontja: 1990. december 19. Közhasznú minősítés

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség- Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Budapest,2010.április17.

Budapest,2010.április17. Székhely:1052BudapestDeákFerencu.7-9. Adószám:18186464-1-41 Közhasznúságivégzés:7.Pk.60.228/2005/2 Budapest,2010.április17. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási szám: 9527 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján Belső konzulens:

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója 1 8 9 2 1 6 0 5-9 4 9 9-5 2 9-1 9 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerősített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BALATONKENESE, 2013. március 25. P. H. A vállakozás

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS G R E E N F I S H S E Természetvédı Amatırhorgászok Közösségfejlesztı és Kulturális Szabadidısport Egyesülete Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9. Adószám: 18475867-1-06 Csongrád Megyei Bíróság Nyilvántartási

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése KŐKÉRT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. 1107 Budapest, Basa u. 1. Tel./Fax: 06-1-261-0843

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Súlyosan Mozgássérültek BETHESDA Segélyező Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Budapest, 2011. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Súlyosan Mozgássérültek BETHESDA Segélyező

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

be/sfp-11070/2016/mlsz

be/sfp-11070/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve FÉNYESLITKEI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve FSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1592 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről

Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XI.30) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásnak rendjéről Mihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben