Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései"

Átírás

1 Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: /2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Oktatási Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: június

2 Tisztelt Közgyűlés! I.) Újszegedi Liget Játékok Kertje című projekt beruházási engedélyokirata A Közgyűlés a 62/2008. (II.15.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta az Újszegedi Liget Játékok Kertje című pályázat benyújtását a DAOP /E pályázati felhívásra. A Támogatási Szerződés április 9-én aláírásra került a DARFÜ Nonprofit Kft.-vel. A fejlesztés az alábbi elemeket tartalmazza: Az Újszegedi Ligetben kerékpáros fogadóállomás (kerékpárkölcsönző, csomagmegőrző, gyors-szerviz, turisztikai információs pont) kiépítése A használaton kívüli tómederben egy polimer-beton kerékpáros ugrató-pálya elhelyezése A meglévő (fa fém) kerékpáros ugrató-pályák felújítása 10 db új kerékpár beszerzése (a kölcsönzőnek) A terület bekerítése, térfigyelő rendszerrel történő ellátása Játszótér építés Parkosítás A 62/2008. (II.15.) Kgy. sz. határozat értelmében a jóváhagyott előzetes pénzügyi számadatok szerint a projekt elszámolható beruházási összköltsége 100 millió Ft, a szükséges önkormányzati saját forrás összege 50 millió Ft. A végleges számadatok szerint a projekt bruttó összköltsége ,- Ft, az önkormányzati saját forrás összege ,- Ft. A támogatási intenzitás mértéke: 50 % II.) A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden című projekt beruházási engedélyokirata A Közgyűlés az 512/2008 (IX.26.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden című pályázat benyújtását TIOP / pályázati felhívásra. A pályázati projekt pozitív elbírálásban részesült március 3-án. Kódszáma: TIOP / A Támogatási Szerződés aláírására június-július hónapban kerül sor az ESZA Kht.-val. A fejlesztés az alábbi elemeket tartalmazza: A Szeged, Budai Nagy Antal u. 51. szám alatt lévő, funkcióját vesztett volt iskolaépület speciális gyermekotthonná való átalakítása - 16 férőhely kialakításával A speciális igényeknek megfelelő bútorok, eszközök és berendezések beszerzése Fenntarthatósági képzés szervezése

3 Nyilvánosság biztosítása Az 512/2008. (IX.26.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények korszerűsítése (kódszám: TIOP /1) című támogatási kiírásra benyújtandó, A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden című- a Waltner Károly Szociális Gyermekotthon és Nevelőintézet Budai Nagy Antal u. 51. sz. alatt megvalósuló 16 férőhelyes Fiú Speciális Gyermekotthon kialakítását célzó - pályázat önerejét. A pályázati önerő Ft. A Közgyűlés további Ft forrást biztosított a pályázat részét nem képező szerkezetkész építési munkálatokra. A pályázati projekt csökkentett mértékű támogatásban részesült, amely azonban az építési beruházásokat nem érintette. A pályázati rész teljes összköltsége Ft, ebből önerő Ft, az állami támogatás összege Ft. A beruházás pályázattal nem érintett részének költsége Ft, így a beruházás összköltsége Ft. A pályázat támogatási intenzitásának mértéke: 94 % III.) A Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése című projekt beruházási engedélyokirata A Közgyűlés a 70/2008. (II.15.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtását a DAOP /C pályázati felhívásra. A Támogatási Szerződés március 27-én aláírásra került a DARFÜ Nonprofit Kft.-vel. A fejlesztés az alábbi elemeket tartalmazza: A szőregi homokbánya területén egy általános tereprendezés Nagy tó tisztító mederkotrása, partéli rekonstrukciója Kis tó tisztító mederkotrása Nézőtér kialakítása Eszközbeszerzés, ennek keretén belül mobil színpad, a hozzákapcsolódó hang- és fénytechnikával Parkosítás Sétautak kialakítása A 70/2008. (II.15.) Kgy. sz. határozat értelmében a jóváhagyott előzetes pénzügyi számadatok szerint a projekt elszámolható beruházási összköltsége Ft, a szükséges önkormányzati saját forrás összege millió Ft. A végleges számadatok szerint a projekt bruttó összköltsége ,- Ft, az önkormányzati saját forrás összege ,- Ft. A támogatás intenzitás mértéke: 50 %

4 IV.) Elektromos közösségi közlekedés fejlesztése nagyprojekt: Szeged, 1-es villamos vonal vágányrekonstrukciójának beruházási engedélyokirata A Közgyűlés november 9-i ülésén jóváhagyta az elektromos közösségi közlekedés fejlesztési nagyprojekt Projekt Alapító Dokumentumát. A projekt a következő fejlesztési elemeket tartalmazza: 2-es villamosvonal kiépítése az 1-es villamosvonal szárnyvonalaként a Rókusi körúton a Csongrádi sugárútig 1-es, 3-as és 4-es villamosvonalak felújítása 8-as trolibuszvonal meghosszabbítása a Tisza Lajos körúton a Klinikákig 10-es trolibuszvonal kiépítése a Víztorony tér és a Klinikák között 9 db új, korszerű alacsonypadlós villamos beszerzése az új villamos nyomvonalra 10 db új, korszerű alacsonypadlós trolibusz beszerzése az új troli nyomvonalakra Belvárosi híd újszegedi hídfőjében tömegközlekedést előnyben részesítő jelzőlámpa rendszer kiépítése Elektromos tápellátó hálózat rekonstrukciója Pulz utcai villamosremíz rekonstrukciója Csáky utcai trolibuszremíz rekonstrukciója Telematikai hálózat, intelligens utas tájékoztató rendszer kiépítése, jegyeladás korszerűsítése B+R parkolók (bike and ride) telepítése a fontosabb végállomásokhoz, átszálló pontokhoz A 69/2008. (II.15.) Kgy. sz. határozat értelmében a jóváhagyott végleges pénzügyi számadatok szerint a projekt elszámolható beruházási összköltsége Ft., a projekthez szükséges önkormányzati saját forrás összege Ft. A Kormány október 28-án aláírta a projekt támogatási szerződését. Az Európai Bizottság március 31-én kelt, CCI2008HU161PR014 számú határozatában elfogadta a projekt támogatását. A támogatás intenzitás mértéke: EU támogatás és központi költségvetési támogatás 86,35 %, a saját forrás mértéke pedig 13,65 %. A beruházás kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás van folyamatban. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a Közgyűlés időpontjáig jóváhagyásra javasolja a legjobb ajánlatot, melyben szerepel a beruházás összege. Ennek ismeretében a határozat és a beruházási engedélyokirat tervezet megfelelő adatokkal való kiegészítése a Közgyűlés üléséig megtörténik. Szeged legfontosabb és legforgalmasabb helyi, közösségi közlekedési viszonylata az 1-es villamos vonal. A pálya állapota leromlott. A villamosok járása egyenetlen, kényelmetlen, illetve a keresztező jármű és gyalogosforgalom szintén tapasztalja a pályaszerkezet egyenetlenségét.

5 Jelen beruházás elsődleges célja, hogy az utóbbi évtizedben megújult szakaszok kivételével (Rókusi pályaudvar - hurok, Bem utcai ív, Anna kúti csomópont) a teljes villamos vonal rekonstrukciója, pályaszerkezetének, vágányainak cseréje, a megállóhelyek korszerűsítése megtörténjen. A felújítás összességében a szolgáltatás színvonalának (beleértve az utazósebességet) növelését, ezáltal a közösségi közlekedés forgalomvonzó képességének növekedését célozza. A Rókusi pályaudvartól a Nagyállomás felé haladva a fontosabb beruházáselemek egy új végállomás épület építésével kezdődnek, a régi, idejét múlt vasbeton épület elbontásra kerül. A következő kiemelkedő elem a Kossuth L. sgt. és a Rókusi krt. kereszteződésében egy Nyugat- Európában már bevált csomópont típus, egy úgynevezett jelzőlámpás körforgalmú csomópont építése. A már Magyarországon is alkalmazott forgalomtechnika megoldás szegedi sajátossága a csomóponton áthaladó villamos. A jelzőlámpás körforgalom a legnagyobb kapacitású szintbeli csomópont típus, ennél nagyobb kapacitás csak különszintű csomóponttal lenne elérhető. A folytatásban a Rókusi körút és a Rókusi templom között a Kiskörúton bevált rend szerint a villamos vágánymezőben közös tömegközlekedési sáv kialakítására kerül sor. A helyi járatú autóbuszok ezen a szakaszon az egyéni forgalomtól elkülönülten, zavartalanul fognak közlekedni. A folytatásban a pályarekonstrukció a Széchenyi térnél fog különleges megoldással szolgálni, a téren a Bíróság és Posta épületei között automata öntözőrendszerrel ellátott zöld, füvesített vágánnyal fog megvalósulni. Az Aradi vértanúk terén olyan forgalmirend-módosításra kerül sor a villamos vonal rekonstrukciójával kapcsolatosan, amely a kerékpáros közlekedést is előtérbe fogja helyezni. A Boldogasszony sugárúton kétoldali kerékpár sáv létesítésére kerül sor a Szt. Ferenc utcáig, az Aradi téren ennek az új kerékpáros nyomvonalnak és a Dóm tér - Oskola utca Stefánia kerékpáros tengelynek az összekötésére kerül sor. A továbbiakban kiemelkedő jelentőségű beruházáselem lesz a Szt. Ferenc utca Boldogasszony sgt. kereszteződésében megépítendő körforgalom és az Indóház tér teljes felújítása. Az egész Nagyállomás környékének forgalmi rendjét módosító építkezés magába foglalja az Indóház tér burkolatának teljes cseréjét díszburkolatra, így egy Szeged kapujához méltó impozáns díszkúttal, műemléki jellegű térberendezéssel újjászülető környezet fog létrejönni. Érdemes még szót ejteni a megállóhelyekről, mindenhol az Anna kútnál bevált, akadálymentes utascserét elősegítő, esőbeállóval, vakok részére taktilis sávval ellátott magas peronok létesülnek a beruházás keretében. V.) Az Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése című pályázathoz kapcsolódó beruházási engedélyokiratok A Közgyűlés a 667/2007. (XII.14.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szeged, Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése és az épületek akadálymentesítése című és a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda épületében XXI. századi oktatási környezet kialakítása és az épületek akadálymentesítése című pályázat benyújtását a DAOP 4.2.1/2F kétfordulós pályázati felhívásra. A pályázatok eredményeiről előzetes támogatói döntést augusztus 29-én kaptunk. Az előzetes támogatói döntésben részesült pályázók a Közreműködő Szervezet iránymutatása és közreműködése alapján

6 egy projektfejlesztési folyamatban vettek részt, amely során pontosításra kerültek a korábbi projekttervek pénzügyi, műszaki és egyéb szakmai tartalma. A projektfejlesztési szakasz zárásaként február 27-én újra benyújtásra kerültek a pályázatok, második fordulós elbírálásra. A/ A Szeged, Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése és az épületek akadálymentesítése című projekt az alábbi fejlesztéseket tartalmazza: - Az intézmény épületeinek homlokzati hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, tetőszigetelés - Épületen belüli felújítások, átalakítások - Új idegen nyelvi és számítástechnikai szaktanterem kialakítása - Kézilabdapálya újraaszfaltozása és a zsibongó udvar díszburkolása - Az udvarban 60 m 2 szabadtéri oktatóhely kialakítása - Az iskola részleges akadálymentesítése Eszközbeszerzés A 667/2007. (XII.14.) Kgy. sz. határozat értelmében a jóváhagyott előzetes pénzügyi számadatok szerint a projekt elszámolható beruházási összköltsége ezer Ft, a szükséges önkormányzati saját forrás összege ezer Ft. A végleges számadatok szerint a projekt bruttó összköltsége Ft, az önkormányzati saját forrás összege Ft. A támogatás intenzitás mértéke: 90 % A projekt megvalósításához szükséges, támogatási összeg feletti többletköltségeket az önkormányzat saját forrásból fedezi. B/ A Szeged, Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda épületében XXI. századi oktatási környezet kialakítása és az épületek akadálymentesítése című projekt június 10-én végleges támogatást nyert. A Tisza-parti Általános Iskola felújításának 1. üteme az alábbi elemeket tartalmazza: - Az öreg iskola épületének bontása. - Új tornacsarnok és kapcsolódó kiszolgáló helyiségek építése, amelynek emeleti részén szaktantermek kerülnek kialakításra. - A tornacsarnok és a tantermek berendezéséhez szükséges oktatási eszközök beszerzése. A végleges számadatok szerint az 1. ütem bruttó összköltsége Ft, az önkormányzati saját forrás az 1. ütem összegének megfelelően Ft. A támogatás intenzitás mértéke: 87,30 % VI.) A Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése című projekt beruházási engedélyokirata A Közgyűlés az 514/2008. (IX.26.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta a Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtását a

7 KEOP pályázati felhívásra. A Támogatási Szerződés április 22-én aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökég képviseletében eljáró Energia Központ Nonprofit Kft.-vel. A fejlesztés az alábbi elemeket tartalmazza: Homlokzat utólagos hőszigetelése Biomassza kazán beszerelése Nyílászárók cseréje Tető utólagos hőszigetelése Vizesblokk felújítása Az 514/2008. (IX.26.) Kgy. sz. határozat értelmében a jóváhagyott előzetes pénzügyi számadatok szerint a projekt elszámolható beruházási összköltsége Ft, a szükséges önkormányzati saját forrás összege Ft. A végleges számadatok szerint a projekt bruttó összköltsége Ft, az önkormányzati saját forrás összege Ft. A támogatás intenzitás mértéke: 50 % VII.) ASP szolgáltató központ létrehozásának pályázati lehetősége GVOP pályázati forrásból A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata év közti időszakban sikeres GVOP-s pályázati forrás igénybevételével kifejlesztette, megvalósította a SZEGOV rendszert. Gyakorlatilag év kezdetétől az önkormányzat sikeresen alkalmazza, használja a megvalósult fejlesztések eredményeit, a különböző szakirodáknál bevezetett és alkalmazott szoftvereket. Önkormányzatunk élenjár az országban az elektronikus közigazgatás alkalmazása terén, mely a gyorsabb, hatékonyabb, és városunk polgárai szempontjából komfortosabb ügyintézést teszi lehetővé. Fontos hangsúlyozni, hogy az említett fejlesztés eredménye önkormányzatunk tulajdonába került, mely célkitűzés meghatározásánál már gondoltunk arra, hogy a szóban forgó rendszert más önkormányzatok is alkalmazhassák. Az elmúlt években egyre világosabbá és kézzelfoghatóbbá vált az a kormányzati szándék, hogy a szegedi projekt során megvalósult rendszer(eke)t szélesebb körben más önkormányzatok számára is használhatóvá, elérhetővé tegyék. A jelenleg ismert információk szerint régiónként kíván a kormányzat 1-1 ún. ASP szolgáltató központot támogatni, melynek megvalósítását, létrehozását a sikeres GVOP-s pályázókra bízná. A projekt nagysága: Kb.: millió Ft/központ. A támogatás intenzitása: 90 %. Szükséges önerő: 10 %. Tekintettel arra, hogy a konkrét támogatási források július első felében nyílnak meg, várhatóan nagyon rövid idő fog rendelkezésre állni a pályázatok beadására (szeptember eleje).

8 Szükséges a RITEK Zrt. közreműködése a pályázat sikeressége érdekében, és annak az üzleti koncepciónak, modellnek a kidolgozásához, melynek alkalmazására a forrás sikeres elnyerését követően szükség lesz. Önkormányzatunknak nem feladata és nem is célja egy ilyen szolgáltatást nyújtó rendszer működtetése, így legmagasabb prioritású célkitűzésünk, hogy olyan mértékű fejlesztést, beruházást hajtsunk végre, mely a működtetés, üzemelés során városunknak a legnagyobb megtérüléssel, haszonszerzéssel jár. VIII.) A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása című évi kiírásra benyújtott pályázatok A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács az előző évekhez hasonlóan 2009-ben is pályázatot írt ki A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása témakörben (DARFT-TEUT-2009). A Közgyűlés a 264/2009. (V.15.) Kgy. sz. határozatában döntött a pályázatok benyújtásáról és a pályázatban szereplő fejlesztésekhez szükséges ,-Ft saját forrás biztosításáról. A beruházás teljes összege a határozat szerint ,-Ft, mely a tavaly elkészített tervekhez kapcsolódó költségbecslést és 20%-os ÁFÁ-t tartalmaz. A pályázatok készítése során a költségek a következők miatt módosulnak: A tervező a költségbecslést az idei árak szerint aktualizálta, A pályázatban már 25%-os ÁFA kulcsot kell alkalmazni, A pályázati díjat a formanyomtatványon kötelezően elszámolható költségként szükséges szerepeltetni. A Szigony utca I. II. terve nem egybefüggő útszakaszt jelölt, ezért azt kettébontjuk, így csak a Szigony utca I. szakaszára nyújtunk be pályázatot. Fentiek alapján a pályázatok prioritási sorrendjének változatlanul hagyása mellett, a költségek a következőképpen alakulnak: Utca megnevezése Pályázandó támogatás (Bruttó)(Ft) Biztosítandó önrész (Bruttó)(Ft) Teljes összeg (Bruttó)(Ft) 1 Barát utca Bazsalikom utca Pille utca (Hajós utca-tabán utca) Csáktornyai utca (Szekeres u. -Szél u.) Tárogató utca (Közép fasor- Zsombolyai u. ) Érc utca (Ezüst u. - Gerle u Balabás utca

9 8 Dóm tér (Tisza felöli oldal) Hajnal utca (Lendvai u.- Korda u.) Hajnal utca (Veresács u. - Móra u.) Újvidéki utca (Moholi u.- Kandó K.u.) Óbébai utca (Vaskapu u.- Mokrini u.) 13 Kece utca Szigony u. I. sz, Összesen A pályázatokban szereplő felújítások teljes költsége ,-Ft. Az ehhez biztosítandó önrész 50 %, azaz ,-Ft, mely az Úthálózat rekonstrukció című évi előirányzaton rendelkezésre áll. A pályázatok támogatásáról szóló döntést követően e soron ténylegesen biztosítandó saját forrást DARFT-TEUT Önerő címmel utcánként nevesítve kell elkülöníteni. IX.) Agóra PÓLUS Az elmúlt évben jelent meg a kétfordulós pályázati kiírás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében a pólus- és társpólus városok számára Agóra Pólus létrehozására. A konstrukció célja innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, a felsőoktatási intézményekhez kapcsolódó, önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény létrehozása, mely alkalmas a pólus tematikájához illeszkedő és a helyi igényekhez igazodó közösségi szolgáltatások ellátására. A létrejövő intézmény közművelődési tevékenységet folytat olyan formán, hogy közérthető módon mutatja be a térségi innováció eredményeit. Az intézményben a látogatók interaktív módon ismerhetik meg a város felsőoktatásához és gazdaságához szorosan kötődő tudományterületeket. A tematikus ismeretterjesztés a pályaválasztás során is meghatározó tényezőként működhet. A létrejövő intézmény a műszaki- és természettudományos területek iránti érdeklődés növelését segíti elő, mellyel hosszabb távon hozzájárul az adott szakterületen felsőfokú végzettséget szerzett hallgatók számának növekedéséhez. Ezen ösztönzők hatására a helyi munkaerőpiaci kereslet és kínálat közelíteni fog egymáshoz. Az Agóra PÓLUS lehetőséget biztosít a felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek szélesebb körű megismertetésére, társadalmi- és közönségkapcsolatainak bővítésére, hozzájárulva ezzel az ország gazdasági innovációs fejlődéséhez. A Közgyűlés a 442/2008. (VI.27) Kgy. sz. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról és az új létesítmény tervezett helyszínéről, mely az IKV Zrt. tulajdonában lévő, 3300/2. hrsz-ú Jósika utca Gogol utca Londoni körút - Kálvária sugárút által határolt tömbbelső. Az elhelyezendő funkciók:

10 - a bejáratott, jól működő önkormányzati közművelődési intézményünk, a Százszorszép Gyermekház, - az országos jelentőségű szegedi informatikatörténeti gyűjtemény bemutatóhelye, az Informatika Történeti Múzeum, - az SZTE gondozásában az információszolgáltatások legújabb generációjának bemutatóhelyéül kialakítandó Informatórium, - az SZBK gondozásában a térség innovációs eredményeinek helyszíni demonstrálására létrehozandó Pólus Disszeminációs egység. Az Irányító Hatóság a projektet a benyújtott koncepcióterv alapján első fordulóban a kért maximális Ft - támogatás helyett összesen 190 millió Ft-tal csökkentett támogatási összeggel előzetes támogatási döntésben részesítette. További megszorítás, hogy az ÁFA változásából eredő többletköltséget teljes mértékben a pályázó önkormányzatnak kell viselnie, mely hozzávetőleg 100 millió Ft. Ugyanakkor kérésünkre hozzájárult ahhoz, hogy a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonjogát ne kelljen megszereznünk az IKV Zrt.-től, de biztosítani kell a 12 év fenntartási időszak alatt, hogy az ne kerüljön elidegenítésre. Jogszabályi kötelezettség alapján időközben építészeti tervpályázat került lefolytatásra a fenti funkciók elhelyezésére. Az esztétikai szempontok mellett igen nagy hangsúlyt kapott a költségtakarékos megoldás is a kiválasztásnál. A rangos építészekből álló zsűri a legkisebb költségvonzatú megoldásnak adta az első helyezést. A nyertes pályázó elkészítette az engedélyezési terveket, az engedélyezési eljárást elindítottuk. A kétfordulós pályázat eljárásrendje szerint jelenleg a projektfejlesztés zajlik, a második forduló beadási határideje augusztus 14. A pályázathoz csatolni kell a részletes megvalósíthatósági tanulmányon és az engedélyezési terveken kívül számos mellékletet, így a saját forrás vállalásáról szóló dokumentumot és az ingatlan tulajdonviszonyairól nyilatkozatokat is. Az új létesítmény működési konstrukciója még kialakítás alatt áll, ezt várhatóan a szeptemberi közgyűlés tárgyalja. A cél az, hogy a működési költségeket energiatakarékos megoldásokkal, megújuló energiaforrások hasznosításával minimalizáljuk. Ennek érdekében pályázat benyújtásával a Környezet és Energia Operatív Program támogatását is igénybe kívánjuk venni. A maximális támogatási intenzitás ebben az esetben 60 %. A beruházás költsége a 25 % Áfa tartalommal bruttó eft. A csökkentett TIOP támogatástartalom eft, melyet további eft KEOP támogatással próbálunk kiegészíteni. Az önerő mértéke a TIOP támogatáshoz eft, a KEOP támogatáshoz eft, összesen eft. X.) Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése (Kölcsey utca, Gutenberg utca közterületeinek rehabilitációja és a Mars téri piac fejlesztése) A Közgyűlés a májusi ülésén a 59/2009. (V.15.) Kgy. sz. határozatával döntött a pályázat második fordulójának benyújtásához szükséges kérdésekben. Jóváhagyta:

11 - a projekt beruházási engedélyokiratát - a részletes Akcióterületi Tervet - a Szegedi Vásár és Piac Kft.-vel a Konzorciumi Együttműködési Megállapodást - a projekt forrásösszetételét és a forrásbiztosítás időbeli ütemezését - a támogatási biztosítékul felajánlott ingatlant - a Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötendő Városrehabilitációs keretszerződést. A projektfejlesztés útvonalterve alapján benyújtott dokumentumokat a Közreműködő szervezet észrevételezte és június 24-i határidőre kiegészítést kért, melynek készítése folyamatban van. Kérelmeztük a ROP IH-nál a július 1-től érvényes megemelkedett ÁFA tartalom elszámolhatóságát. Kérelmünknek helyt adtak, mivel a Kormány által jóváhagyott támogatási keretösszegbe az ilyen módon megemelkedett költségek támogatástartalmával is beleférünk. Az ÁFA emelkedés az önkormányzati projektelemeket érinti, mivel a Vásár és Piac Kft. ÁFA visszaigénylő. Mindkét okból szükséges korrekciókat át kellett vezetnünk a jóváhagyott dokumentumokon, melyeket ismételten a Közgyűlés elé kellett terjeszteni. A projekt módosított ÁFA-val korrigált beruházási engedélyokiratát a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. A Részletes Akcióterületi Terv (a határozat 2. sz. melléklete) a Közreműködő Szervezet rendelkezésének megfelelően a következőkkel egészült ki: Helyzetelemzés: Demográfiai helyzet bemutatásánál: a be- és elvándorlás mértéke; háztartások és a családok adatainak bemutatása Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet: a tartós és nem tartós munkanélküliek arányának bemutatása Lakáshelyzet: a lakásállományban történt felújítási tevékenységek mértékének bemutatása az elmúlt évre vonatkozóan Közlekedés: a dokumentáció 2. sz. mellékletben bemutatott közlekedési fejezet összefoglalása. A meglévő közműhálózat értékelése: az összes közmű állapotának részletes bemutatása, a felújításra szoruló elemek meghatározása. A vizsgálatnak ki kell terjedni valamennyi energia-, és vízi közműre. A vizsgálat eredményéről a lényeges elemekre vonatkozóan összefoglaló értékelés dokumentálása. Közbiztonság helyzete: a 2007-es rendőrségi adatok dokumentálása. A tulajdonviszonyok értékelése Az akcióterületi tervben jelzett fejlesztéssel érintett ingatlanok benyújtott tulajdoni lapjaiból összefoglaló táblázat készítése és a bemutatott műholdas rajzok mellett térképes ábrázolás készítése. Igényfelmérés A piaci igények felméréséhez készül a jelenlegi akcióterületi ingatlanokról egy összefoglaló ingatlanpiaci rövid elemzés. Funkció elemzés A fejlesztések nyomán létrejövő új funkciók külön fejezetben is bemutatásra kerülnek.

12 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenysége A szoft elemek közül Pilot-projektek megvalósításának bemutatása és a városi helyi védelem alatt álló épületekre vonatkozó önkormányzati pályázati konstrukció bemutatása. Összefoglaló indikátor tábla A munkahely teremtés indikátor közvetlen és közvetett részre osztódik, a tábla kiegészítődik munkahely megőrzési indikátorral, illetve a telephellyel rendelkező vállalkozások indikátora helyet kap Partnerségi egyeztetés Bemutatásra kerül a civil szervezetek, gazdasági szereplők, lakosság folyamatos bevonása, tájékoztatásának menete (kommunikációs terv). Pénzügyi elemzés Az Önkormányzat a pénzügyi tervezés során a július 1-től hatályos ÁFA kulcsokkal (pl. 25%) kalkulálhat, figyelembe véve, hogy az indikatív támogatási összeg nem léphető túl, a támogatási intenzitás nem emelkedhet és nem csökkenhet a nevesítést kapott projekt tartalma. Ennek ismeretében az egyes tételek Áfa tartalma megváltozik. Valamennyi pénzügyi elemzésben szereplő táblázatnál a beruházás időszaka éves bontásban is megjelenik. A Pénzügyi elemzésben szereplő költségek és becsült bevételek számításának bemutatása. Α belső arányoknak való megfelelés táblázat formájában történő bemutatása. Érzékenységvizsgálat bemutatása. Közgazdasági költség-haszon elemzés társadalmi költségeinek bemutatása. A fentiek szerint kiegészített dokumentáció a közgyűlés hetében kerül fel a város honlapjára. ( / Letölthető anyagok - Városfejlesztési anyagok menüpont alól) A projekt forrásösszetétele az ÁFA módosulás következtében az alábbi táblázat szerint módosult: Beruházási összköltség Ft Támogatástartalom Ft Önkormányzat Vásár és Piac Kft. Saját forrás Ft Törzstőkeemelés: Összesen: Tagi kölcsön: Az előrehozott közbeszerzési eljárások (Kölcsey utca, Mars tér, mérnök és kommunikáció) miatti forrásbiztosítás időbeli ütemezése az ÁFA módosulás következtében az alábbi táblázat szerint módosult:

13 (Ezen táblázatban csak az előrehozott közbeszerzési eljárással érintett projektelemek költségeit tüntettük fel.) Összesen: Önkormányzat Saját forrás előrehozott közbesz. eljáráshoz Saját forrás további Támogatás megelőlegezése közbesz. eljáráshoz Vásár és Piac Kft Saját forrás előrehozott közbesz. eljáráshoz Támogatás megelőlegezése Közbesz. eljáráshoz XI.) Európai Mobilitási Hét, illetve azon belül az Európai Autómentes Nap mozgalomhoz és rendezvényeihez történő csatlakozás Az előző évekhez hasonlóan a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az idén is aktív szerepet vállal az Európai Mobilitási Hét, illetve azon belül az Európai Autómentes Nap mozgalomhoz és rendezvényeihez történő csatlakozás megszervezése terén, ezért az önkormányzatokat is részvételre ösztönzi. Szeged városa több mint húsz további magyar várossal együtt - évek óta részt vesz ebben a kezdeményezésben. Az évente meghirdetett esemény egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az egyre növekedő városi közlekedés által okozott terhelés súlyos környezeti ártalmaira és azokra a negatív hatásokra, amelyek az emberek életminőségében és egészségében egyre fokozottabban jelentkeznek. Idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, az Éghajlatváltozás kihívásai Városi klíma jelmondat szellemében. E téma kapcsán az a cél, hogy felhívjuk a figyelmet a közlekedés okozta károsanyag-kibocsátás veszélyes hatásaira. A polgárok jobb életminőségéhez történő hozzájárulás érdekében nagy szükség van arra, hogy csökkentsük a közlekedési ágazatban keletkező CO 2 -kibocsátás szintjét, mely probléma megoldása mindannyiunk közös felelőssége. Ehhez az önkormányzatnak döntő szerepet kell vállalnia a nemzeti és az uniós jogszabályok alkalmazásában és az állampolgárok egészségének védelmében. A lakosságnak pedig változtatnia kell a hétköznapi szokásain és kicsi, de hatékony lépéseket kell tenni a környezet megóvása érdekében a CO 2 -kibocsátás csökkentésére. Idén az Autómentes Nap mottója Autó nélkül a városban. Ezen a napon ún. autómentes övezetet, illetve övezeteket kell kijelölni. A terület lezárása nem öncélú, a kijelölt rész ebben az időszakban a tömeg-, a gyalogos és nem motorizált (pl. kerékpáros) közlekedés részére van

14 fenntartva, sport-, kulturális rendezvények, közlekedésismereti, környezetvédelmi ismeretterjesztő versenyek helyszínéül szolgál. A Mobilitási Héten belül az Európai Autómentes Nap rendezvényét szeptember 22-én (kedden) kell megrendezni. A rendezvényt Szeged városában a rendelkezésre álló összegből ( Ft) 2009-ben is a Városkép Kft. szervezi meg az alábbi partnerek bevonásával: közlekedési cégek (SZKT, TISZA VOLÁN), civil szervezetek (CSEMETE, Százszorszép Gyermekház), illetve a Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. A Városkép Kft. megbízására vonatkozó szerződés előkészítését a Fejlesztési Iroda végzi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat, mellékelt beruházási engedélyokiratokat elfogadni. Szeged, június Tisztelettel: Nagy Sándor

15 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /2009 számú Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Újszegedi Liget-Játékok Kertje című projektet a mellékletben szereplő beruházási engedélyokirat szerint bruttó ezer Ft összegben, mely az Önkormányzat évi Költségvetésében már elkülönítésre került. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy a beruházási engedélyokirat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda, és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. K. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

16 ../2009. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat melléklete BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT I.) A beruházás alapadatai: A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér A beruházás megnevezése, címe: Újszegedi Liget - Játékok Kertje, Szeged Erzsébet liget 1764/1 hrsz. A beruházás költség-előirányzata: bruttó eft A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A beruházás elsődlegesen egy európai színvonalú kerékpáros fogadóállomás építését tartalmazza. A Játékok Kertjében lévő, elbontásra szoruló épület helyén fogadóállomás építése, valamint a használaton kívüli tómederbe egy előre gyártott polimer-beton kerékpáros ugrató-pálya építése, játszótér építés valamint a terület körbekerítése. A beruházás az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken valósul meg. II.) A megvalósítás tervezett adatai: A kivitelezés kezdési időpontja: II-III. negyedév. A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel már rendelkezik az Önkormányzat. A kivitelezés várhatóan szeptemberében kezdődik és április 30-án ér véget. Az üzembe helyezés várható dátuma június 30. III.) A beruházás költség-előirányzatának forrása és részletezése: Bruttó költségek Előkészítési költségek Beruházás (építés) Szolgáltatások Beruházás összes költsége

17 IV.) Pénzügyi ütemezés A beruházás pénzügyi ütemezése negyedévenkénti bontásban: év III. negyedév: eft év IV. negyedév: eft év I. negyedév: eft év II. negyedév: eft év III. negyedév: eft (A fejezetben bruttó összegek szerepelnek.) V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a../2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá Szeged, június k.m.f. Szeged Megyei Jogú Város Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Címzetes Főjegyzője

18 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /2009. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden című projektet a mellékletben szereplő beruházási engedélyokirat szerint bruttó eft összegben, mely az Önkormányzat évi Költségvetésében már elkülönítésre került. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy a beruházási engedélyokirat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda. K. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

19 ../2009. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat melléklete BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT I. A beruházás alapadatai: A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér A beruházás megnevezése, címe: A társadalmi változásokra komponált adekvát válasz a gyermekvédelemben Szegeden - Szeged, Budai Nagy Antal u. 51. A beruházás költség-előirányzata: bruttó e Ft A beruházás rövid műszaki leírása: A pályázó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Budai Nagy Antal u. 51. szám alatt lévő, funkcióját vesztett épület speciális gyermekotthonná való átalakítását hajtja végre a projekt keretében. Az átalakítás során 16 férőhely kerül kialakításra, a projekt befejezése után a jelenleg a Szőregi út 80. szám alatt lévő Dr. Waltner Károly Fiú Speciális Gyermekotthon költözik a megújuló épületbe. A projekt fő elemei: építészeti munkálatok, akadálymentesítés, eszközbeszerzés, képzések, informatikai fejlesztés. A beruházás az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken valósul meg. II.) A megvalósítás tervezett adatai: A projekt kezdési időpontja: április 15. A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel már rendelkezik az Önkormányzat. A kivitelezés várhatóan júliusában kezdődik, és február 25-én ér véget. Az üzembe helyezés várható dátuma március 1. III.) A beruházás költség-előirányzatának forrása és részletezése: 1.TIOP Pályázati rész TIOP Beruházás Eszközbeszerzés Szolgáltatás MINDÖSSZESEN Bruttó költség (pályázat) - Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

20 2. Önkormányzati források részletezése Önálló építési rész (nem része a pályázatnak) e Ft ÖSSZESEN rész összesen e Ft IV.) Pénzügyi ütemezés A beruházás pénzügyi ütemezése negyedévenkénti bontásban: év III. negyedév: e Ft év IV. negyedév: e Ft év I. negyedév: e Ft (A fejezetben bruttó összegek szerepelnek.) V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a../2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, június k.m.f. Szeged Megyei Jogú Város Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Címzetes Főjegyzője

21 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /2009. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése c. projektet a mellékletben szereplő beruházási engedélyokirat szerint bruttó ,-Ft összegben, mely az Önkormányzat évi Költségvetésében már elkülönítésre került. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy a beruházási engedélyokirat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda. K. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

22 ../2009. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT I.) A beruházás alapadatai: A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér A beruházás megnevezése, címe: Szőregi homokbánya infrastrukturális fejlesztése Szeged-Szőreg, I. Ker hrsz. A beruházás költség-előirányzata: bruttó ,- Ft A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A beruházás keretén belül elsődlegesen egy nemzetközi színvonalú rendezvényhelyszín kialakítása a cél. A homokbánya területén az időszakos vízállás megszüntetését, a tavak és környékük rendbetételét, a domboldalon egy nézőtér kialakítását és eszközbeszerzést tartalmaz a projekt. A beruházás az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken valósul meg. II.) A megvalósítás tervezett adatai: A kivitelezés kezdési időpontja: II. negyedév. A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel már rendelkezik az Önkormányzat. Az építés várhatóan júliusában kezdődik, és november 30-án ér véget. Az üzembe helyezés várható dátuma december 1. III.) A beruházás (saját forrás) költség-előirányzatának forrása és részletezése: Bruttó költségek Beruházás (építés) Eszköz beszerzések Szolgáltatások Beruházás összes költsége

23 IV.) Pénzügyi ütemezés A beruházás pénzügyi ütemezése negyedévenkénti bontásban: év II. negyedév: Ft év III. negyedév: Ft év IV. negyedév: Ft (A fejezetben bruttó összegek szerepelnek.) V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a../2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, június k.m.f. Szeged Megyei Jogú Város Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Címzetes Főjegyzője

24 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /2009. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Szeged Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése és az épületek akadálymentesítése c. projektet a mellékletben szereplő beruházási engedélyokirat szerint bruttó e Ft összegben, mely az Önkormányzat évi Költségvetésében már elkülönítésre kerül. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy a beruházási engedélyokirat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: folyamatos Fejlesztési Iroda vezetője Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda. K. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

25 ../2009. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat melléklete BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT I.) A beruházás alapadatai: A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér A beruházás megnevezése, címe: Szeged, Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése és az épületek akadálymentesítése A beruházás költség-előirányzata: bruttó e Ft A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A beruházás keretében megtörténik az iskola részleges akadálymentesítése, az épületek energetikai korszerűsítése, az udvar felújítása és az oktatási munkákhoz szükséges eszközök beszerzése A beruházás az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken valósul meg. II.) A megvalósítás tervezett adatai: A kivitelezés kezdési időpontja: július 22. A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik az Önkormányzat. A kivitelezés várhatóan október 30-án zárul. III.) A beruházás költség-előirányzatának forrása és részletezése: Megnevezés Bruttó költségek Beruházás (építés) Eszköz beszerzések Egyéb költségek Beruházás összes költsége

26 IV.) Pénzügyi ütemezés év I. negyedév: e Ft év II. negyedév: e Ft év III. negyedév: 0 Ft év IV. negyedév: 288 e Ft év I. negyedév: 0 Ft év II. negyedév: e Ft év III. negyedév: e Ft év IV. negyedév: e Ft (A fejezetben bruttó összegek szerepelnek.) V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a../2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, június k.m.f. Szeged Megyei Jogú Város Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Címzetes Főjegyzője

27 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /2009. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja a Tisza-parti Általános Iskola felújításának 1. üteme projektet a mellékletben szereplő beruházási engedélyokirat szerint bruttó e Ft összegben, mely az Önkormányzat évi Költségvetésében már elkülönítésre kerül. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy a beruházási engedélyokirat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: folyamatos Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda. K. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

28 ../2009. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT I.) A beruházás alapadatai: A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720 Szeged, Széchenyi tér A beruházás megnevezése, címe: Tisza-parti Általános Iskola felújításának 1. üteme A beruházás költség-előirányzata: bruttó Ft A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A beruházás keretében elbontásra kerül az öreg iskola épülete, amelynek helyén új tornacsarnok épül. A beruházás az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken valósul meg. II.) A megvalósítás tervezett adatai: A kivitelezés kezdési időpontja: július 22. A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik az Önkormányzat. A kivitelezés várhatóan június 30-án zárul. III.) A beruházás költség-előirányzatának forrása és részletezése: Megnevezés Bruttó költségek (Ft) Beruházás (építés) Eszköz beszerzések Egyéb költségek Beruházás összes költsége

29 IV.) A beruházás költség-előirányzatának források és évek szerinti megoszlása: Önkormányzati forrás: Ft Egyéb forrás: Pályázati támogatási összeg: Ft (A fejezetben bruttó összegek szerepelnek.) V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a../2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, június k.m.f. Szeged Megyei Jogú Város Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Címzetes Főjegyzője

30 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester /2009. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Bizottság jóváhagyja a Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése c. projektet a mellékletben szereplő beruházási engedélyokirat szerint bruttó Ft összegben, mely az Önkormányzat évi Költségvetésében már elkülönítésre került. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Irodát, hogy a beruházási engedélyokirat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: folyamatos Fejlesztési Iroda vezetője Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda. K. m. f. Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző A kivonat hiteléül:

31 ../2009. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat melléklete BERUHÁZÁSI ENGEDÉLYOKIRAT I.) A beruházás alapadatai: A beruházó megnevezése, címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint konzorciumvezető) 6720 Szeged, Széchényi tér A beruházás megnevezése, címe: Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház energetikai korszerűsítése A beruházás költség-előirányzata: bruttó Ft A beruházás kapacitása, rövid műszaki leírása: A beruházás során elvégezzük az épület homlokzatának utólagos tető és homlokzati szigetelését, lecseréljük a rossz állapotú, korszerűtlen nyílászárókat, a fűtési korszerűsítés jegyében beszerelésre kerül egy biomassza kazán, valamint a vizesblokk is felújításra kerül. A beruházás az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken valósul meg. II.) A megvalósítás tervezett adatai: A kivitelezés kezdési időpontja: III. negyedév. A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyekkel már rendelkezik az Önkormányzat. A kivitelezés várhatóan szeptemberében kezdődik, és december 31-én ér véget. Az üzembe helyezés várható dátuma január 1. III.) A beruházás költség-előirányzatának forrása és részletezése: Bruttó költségek Beruházás (építés) Eszköz beszerzések 0 Szolgáltatások 0 Beruházás összes költsége

32 IV.) Pénzügyi ütemezés A beruházás pénzügyi ütemezése negyedévenkénti bontásban: év I. negyedév: Ft (A fejezetben bruttó összegek szerepelnek.) V.) A beruházás lebonyolításáért felelős szervezet: Szeged MJV Önkormányzat Fejlesztési Iroda A beruházást Szeged MJV Közgyűlése a../2009. (VI.26.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá. Szeged, június k.m.f. Szeged Megyei Jogú Város Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Címzetes Főjegyzője

33 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése június 26. napján tartott rendes (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.. /2009.(VI. 26.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nagy Sándor Városfejlesztési alpolgármester /2009. számú, Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az ASP szolgáltató központok létrehozására kiírandó pályázati felhívásra Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében pályázatot nyújtson be. 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Informatikai Osztályt és a Fejlesztési Irodát, hogy az ASP szolgáltató központok létrehozására kiírandó pályázati dokumentációt készítse el. Felelős: Határidő: Informatikai Osztály vezetője, Fejlesztési Iroda vezetője pályázat megjelenését követően azonnal 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a RITEK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az ASP szolgáltató központok létrehozására benyújtandó pályázat elkészítése során annak sikeressége érdekében működjön közre. Felelős: Határidő: RITEK Zrt. vezérigazgatója pályázat megjelenését követően azonnal 4. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a RITEK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az ASP szolgáltató központok létrehozására benyújtandó pályázattal összefüggésben dolgozza ki azt az üzleti konstrukciót, modellt, melynek alkalmazására a forrás sikeres elnyerését követően szükség lesz. Felelős: Határidő: RITEK Zrt. vezérigazgatója pályázat megjelenését követően azonnal Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Fejlesztési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Jegyzői Iroda és a RITEK Zrt. K. m. f. A kivonat hiteléül: Dr. Botka László s.k. Dr. Mózes Ervin s.k. Polgármester Címzetes Főjegyző

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről

Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Előterjesztő Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 68112/2010 Tárgy: Beszámoló a 2006-2010 közötti városfejlesztési eredményekről Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a 20. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Késedelmi és meghiúsulási kötbér mértékének megállapítása a Víztorony téri jegy- és bérletkiadó automata késedelmes szállítása okán A Közösségi

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. március 18-án tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú, társadalmi együttműködés erősítését szolgáló

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2009. 01.01. 2009. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések

Szeged M.J.V. Önkormányzata által 2009. 01.01. 2009. 12. 31. között kötött (nettó 5 millió Ft feletti) szerződések Thealter fesztiválok megrendezése Együttműködési megállapodás Szeged M.J. Város Önkormányzata - MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ 5.200.000,-Ft 2009.01.01. - 2013.12.31. Szegedi Jazz Napok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Szeged, jelzőlámpás fejlesztések a Nagyprojektben

Szeged, jelzőlámpás fejlesztések a Nagyprojektben Szeged, jelzőlámpás fejlesztések a Nagyprojektben ITL Klub - Az intelligens közlekedés külföldi és hazai kialakulása 2014. szeptember 16., CsMKIK-székház Előadó: dr. Németh Zoltán Ádám projekt igazgató

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat beadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Törvényességi észrevétel és önkormányzati érdekbe ütközés a 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok vezető tisztségviselőinek

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 02-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet A Hódmezővásárhely, Lévai utca és a Kovács István utca sarkán elhelyezkedő, hódmezővásárhelyi

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, Javasolt eljárás típus illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja

Időbeli ütemezés. az eljárás megindításának, Javasolt eljárás típus illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja az Javasolt típus I. Árubeszerzés Villamos áram beszerzése önkormányzati intézményekbe 86 539 109 905 nyílt 2014.04. 2014.09.01-2015.12.31. nem Baross Gábor Ált. Iskola Sportpálya lefedése sátorszerkezettel

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői 073/1 helyrajzi számú ingatlan

Részletesebben

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 2011. május 16. Érdi I. évfolyam. 4. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Határozatok 2 Érdi Közlöny I. évfolyam 4. szám 2011. május 16. K I V O N A T Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére 1 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - Miskolc városával

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1-26/2010/JT Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés:

RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN. Széchenyi tér Bevezetés: RÉSZVÉTEL A VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENYEN Széchenyi tér Bevezetés: Szeged a Dél-Alföld legnagyobb és legjelentősebb városa. Csongrád megye székhelye, egyetemi város, fontos egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. május 11-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló

Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 81073/2009 Tárgy: A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TIOP-3.2.3.A-13/1-2013-0004 Lakhatási beruházások Komlón című pályázat

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Fenntartói döntés létszámcsökkentésről az Exner Leó Óvodában... 2 Az

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. március 23-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2010 MÁJUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 2 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33oldal II

Részletesebben

Befejezéshez közeledik a Hont Ferenc utcai autó- és trolibusz-végállomás fejlesztési programja

Befejezéshez közeledik a Hont Ferenc utcai autó- és trolibusz-végállomás fejlesztési programja go?rdjan2010:jul 2/1/10 2:39 PM Page 1 VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2010. JANUÁR A SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI TÁRSASÁG NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENÔ LAPJA Befejezéshez közeledik a Hont Ferenc utcai autó- és trolibusz-végállomás

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 12170/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2002. (X.03.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MIK: 3072-39/A10/2007. Melléklet: 6 db Javaslat a Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztésről és a SciencePark program elindításáról

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai

Az önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai . oldal Az önkormányzat 0. évi fejlesztési kiadásai név 0. évi 50 Önkormányzati beruházások Egészségügyi és szociális ágazat Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet Dr. Réthy Pál Kórház- Rendelıintézet 009.

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése Belvárosi akcióterületi terv Készítette: Nyugat Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 29. május 2. 45 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló...48 2. A fejlesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016.

Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Budapest Főváros Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2016. Tartalomjegyzék 1. A programok célja... 3 2. A pályázók köre... 3 3. A pályázatok keretében elnyerhető támogatás... 3 4. A pályázatok részletes ismertetése...

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Szentes Város Önkormányzata i Hivatal Jegyzőjétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510 384 Fax: 63/510 332 Ikt. sz.:u-17564-2/2012 Tárgy: A határozatainak végrehajtásáról készült beszámoló Mell:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/65 Tájékoztató az eljárás eredményéről: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című, TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázat keretében "Városi túrapont"... Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. december 22-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e Ó z d, 2015. január 29. Ózd

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 83-3/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének könyvéből../2004 ( ) KGY sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-307/2009. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati beruházások

Részletesebben