Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városfejlesztési alpolgármester. A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló"

Átírás

1 Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 81073/2009 Tárgy: A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre megküldve: Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Oktatási Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: szeptember 15.

2 Tisztelt Közgyűlés! A as EU-s tervezési időszakban a tudásalapú gazdaság fejlesztés jelentős mértékben a Pólus Program keretében nyer finanszírozást. A hazai fejlesztéspolitika konkrét lépéseként 2005-ben az Országos Területfejlesztési Koncepcióban, nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged Székesfehérvár, Veszprém és Budapest) kapott pólus városi státuszt. A helyi gazdaság fejlesztése tekintetében az eddigi eredmények az EU ciklus első két éve után tehát a Pólus Program perspektíva mentén foglalhatók össze. A helyi stratégia a helyi erőforrásokra alapozódott és a Biopolisz Program réven fogta össze a K+F+I (Kutatás+ Fejlesztés+ Innováció) kezdeményezéseket. Az alábbiakban azokat az eredményeket mutatjuk be, amelyeket a tudásalapú gazdaság fejlesztése mentén értünk el az elmúlt években. Innováció menedzsment jelentősége városunkban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata már a Pólus Program előtt is nagy hangsúlyt fektetett a tudásalapú gazdaság megteremtésére, így 2003-ban sor került a Szeged- BIOPOLISZ Élettudományi Konzorcium létrehozására. Az akkori alapító tagok - Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézet, a Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság, az MTA Szegedi Biológiai Központ (MTA-SZBK), a Szegedi Akadémiai Bizottság, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Újszeged országgyűlési képviselője - célja volt: a Szegeden működő intézmények által a városban és a régióban folytatott kutatás és innovációs tevékenység sikerességének előmozdítása, a szakmai együttműködések, koordinálja a nagyberuházások és az infrastrukturális fejlesztések segítése, a hazai és nemzetközi pályázati tevékenység eredményességének megalapozása és a csúcstechnológiákra épülő ipar megteremtésének támogatása. A Konzorcium tagjai az együttműködés és az operatív munka hatékonyságának növelése céljából egy professzionális technológia-transzferiroda alapításában és együttes működtetésében is egyetértettek; ez vezetett az MTA Szegedi Biológiai Központja, a Szegedi Tudományegyetem, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Rt. közötti szindikátus létrejötte és a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft megalapításához. A Társaság fennállása óta iparjogvédelmi és technológia-jogi tanácsadás, technológia transzfer és pályázati tevékenységének köszönhetően a Dél-alföldi Régióban bejelentett szabadalmak száma megnövekedett. Míg 2004-ben BIOPOLISZ Kft. portfóliójába tartozó menedzselt, bejelentett és bejelentésre váró, magyar és nemzetközi szabadalmak száma összesen 15 volt, ez a szám 2008-ra 78-ra nőtt (lásd 1. táblázat), azaz a bejelentett és bejelentésre váró magyar és nemzetközi szabadalmak száma 2004-ről 2008-ra átlagosan 5,2- szeresére növekedett.

3 1. táblázat: A bejelentett és bejelentésre váró magyar és nemzetközi szabadalmak számának alakulása 2003 és 2008 között Tulajdonos M* NK** Ö** * M NK Ö M NK Ö M NK Ö M NK Ö M NK Ö MTA -SZBK SZTE Magánszemélyek Társaságok Összesen: * Magyar ** Nemzetközi *** Összesen Forrás: (BIO, 2009) A Dél-alföldi Régió Tudásközpontjainak intézményei országos szinten is előkelő helyen állnak szabadalmaikkal, így például a Szegedi Tudományegyetem, amely egy 2009-ben készült tanulmány szerint között 24 bejelentett magyar szabadalommal rendelkezett, ezzel élen járva a magyar felsőoktatási intézmények között (lásd 3. ábra). 1. ábra: A hazai szabadalmi bejelentések száma között

4 A tanulmány azt is megállapította, hogy a legtöbb szabadalmi bejelentéssel azok a felsőoktatási intézmények rendelkeznek, ahol a szellemitulajdon-kezelési szabályzat elkészítésével párhuzamosan a technológia- és tudástranszfer intézménye is kiépült. Ez a jelenség a Szegedi Tudományegyetemen is megfigyelhető a BIOPOLISZ Kft. megalapításával ban a társaság létrejöttét követően az országban elsőként a Szegedi Tudományegyetem vezette be a saját szellemitulajdon-kezelési szabályzatát, amelynek kidolgozását a BIOPOLISZ Kft. munkatársai végezték el. A technológiahasznosítás különböző fajtái közül a BIOPOLISZ Kft. szolgáltatásai segítenek megtalálni a lehető legoptimálisabbat. A vállalkozás 2008-as éves szakmai jelentése szerint megállapítható, hogy különösen a licencia, spin-off és technológiai jogi tanácsadásaikra jelentős érdeklődés irányul a menedzselt szabadalmaik körében ben 18, míg 2008-ban 21 alkalommal vett részt a társaság ilyen jellegű szerződések elkészítésében (lásd 2. táblázat). 2. táblázat: A BIOPOLISZ Kft. tevékenységre vonatkozó főbb indikátorok Indikátorok 2008 Menedzselt szabadalmak száma: 45 magyar és 33 nemzetközi Licencia spin-off és technológiai jog tanácsadások száma 21 db 36 szegedi spin-off vállalkozás Spin-off vállalkozások száma: feltérképezés Pályázati aktivitás: 35 benyújtott pályázatból 22 nyertes Forrás: (BIO; 2009) A szabadalmak növekedésével a spin-off vállalkozások növekedése is kimutatható a Délalföldi Régióban, bár a Régió spin-off vállalkozásainak számáról még nem született teljes körű statisztikai felmérés, ugyanakkor a BIOPOLISZ Kft as tanulmányában 36 szegedi spin-off vállalkozást azonosított (GKI; 2008). A felmérésben résztvevő vállalkozások körülbelül 72%-a köthető a biológiai, orvosi- és gyógyszerészti tudományokhoz. A vállalkozás munkatársainak tapasztalatai szerint a Régióban az informatika és környezettechnológiai (pl.: biomassza, napenergia stb.) tudományterülteken is jelentős a tudásintenzív vállalkozások alapítása. A BIOPOLISZ Kft.-vel kapcsolatban álló tudásintenzív vállalkozások, valamint a régió hídképző intézményei becsléseink szerint az egyes projektek során cégenként átlagosan 4-5 új munkahelyet teremtettek az elmúlt években, amely hozzávetőlegesen 350 új munkahelyet jelent. K+F+I a helyi gazdaságban Tudásalapú növekedésről akkor beszélünk, ha a növekedés forrását túlnyomó részben az emberi tőke és a technikai haladás egymással szoros kölcsönhatásban lévő tényezői képezik. Szeged kutatóhelyein 2008-ban 3727 fő végzett teljes munkaidejében, vagy annak egy részében kutatási fejlesztési tevékenységet; a foglalkoztatottak 77 százaléka a felsőoktatási, 16 százaléka az intézetek és 7 százaléka a vállalkozások kutatóhelyein tevékenykedett. Ezen struktúrának köszönhetően a munkavállalókat kevéssé érintette közvetlenül a válság ban a város kutatási intézetei együttesen a Biopolisz Programhoz illeszkedően mintegy 12 milliárd forintot fordítottak kutatás-fejlesztési tevékenységre. Ennek az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) közel felét biztosította.

5 2. ábra: Az infokommunikációs technológiával foglalkozó kutatások összes ráfordításai (e Ft) 2008 Forrás: (KSH) Szeged kutatóhelyein felhasznált K+F ráfordítások 55 százaléka a felsőoktatásban, 32 százaléka a kutató-fejlesztő intézetekben és egyéb kutatóhelyeken és 13 százaléka a vállalkozásoknál merült fel. A magas szintű pályázati aktivitásuk és a többéves átfutású projektjeik eredményeként mindezen helyi gazdaságot stabilizáló adottság a jövőben is megalapozottnak tűnik. A kutatóhelyek ugyanis döntően nem a jelenleg krízissel küzdő iparágak (autóipar, elektrotechnika) számára végeznek kutatásokat. Emellett az SZTE is a vállalkozói egyetem koncepciója mentén erős és professzionális menedzsmentet épít ki és létrehozza a fejlesztő és hasznosítási perifériáit, amelynek egységei a hamarosan felújításra kerülő Dugonics téri épületben kerülnek majd elhelyezésre. Feladatuk lesz többek között a tudásalapú gazdaság alapjainak megteremtése az oktatásban, valamint az új ötletek elterjesztése a hagyományos iparágakban. A szegedi székhelyű vállalkozások közül 700 vállalkozás tevékenysége kapcsolódik a számítástechnikához (3. ábra). A társas vállalkozások nettó árbevétele meghaladta a 24 milliárd forintot; a vállalkozások átlagos árbevétele alapján a legjövedelmezőbbek az egyéb információszolgáltatás és a számítógép, perifériás egység gyártása szakágazatba tartozó vállalkozások voltak 2008-ban. A 700 vállalkozás 1300 munkavállaló számára biztosít foglalkoztatást. A munkáltatók mintegy háromnegyede társasvállalkozás.

6 3. ábra: A számítástechnikához kapcsolódó vállalkozások száma Szegeden (2008) Forrás: (KSH) Mindebből a nemzetközi tulajdonú vállalkozások is kiveszik a részüket, hiszen finn, német, amerikai cégek is jelen vannak a városban. Sőt az ilyen irányú betelepülési szándék, megkeresés folyamatos. Mindez jó alapot biztosít az iparág megerősítésére Szegeden. A gyógyszeripar terén a helyi spin-off Kis- és Középvállalkozások (KKV) megerősítése az elsőrendű feladat, mivel a gyógyszer fejlesztés költség igénye estenként a magyar gazdaság erejét is meghaladja. Ezen kutatói cégek fejlődése óriási lehetőségeket rejt magában a tudásalapú gazdaságra fókuszáló város számára. A gyógyszergyártás kialakulása Szegeden várhatóan pedig a klaszterek megerősítésével hosszú távon lesz biztosítható a gyógyszer nagyipari cégek, a helyi KKV-k, a finanszírozók és az egyetem valamint az önkormányzat összefogásával. A globálisan versengő vállalatoknál fizetett munkabérek magasabbak az átlagosnál. A gyógyszeriparban mindez Ft/hó, míg az IKT szektorban Ft/hó (2007). Mindez kedvező hatással van a város fogyasztási potenciáljának az emelkedésében. A helyi IT vállalkozások esetében a legnagyobb átlagos árbevételt az információ-technológiai szaktanácsadás szakágazatba tartozó vállalkozások értek el. A helyi szoftverfejlesztők elsősorban réspiaci csúcstechnológia alkalmazások terén lehetnek sikeresek pl. a mobil telefonokba ágyazott szoftverek (erre jó példa a Nokia N800/N810/N900 szoftvere, amely a Nokia következő generációs platformja lesz). A biotechnológiai cégek termékeinek és szolgáltatásainak döntő hányada is az exportra kerül. A helyi tudáson alapuló innovatív termékek piacai azonban nemcsak a saját iparágukban, de az azok eredményeit felhasználó más iparágakban is élénkítő hatásúak lehetnek. Az exportképes szolgáltatások/termékek megjelenése révén lehetőséget nyújtanak a hagyományos iparágak piacának a bővítésére vagy profilváltásra. Erre kiváló példa a funkcionális élelmiszerek körének megjelenése, ahol olyan kihívásokra biztosítanak sikerrel kecsegtető megoldásokat a szegedi kutatók, mint az Alzheimer kór, szív és érrendszeri vagy a daganatos megbetegedések megelőzése. A Fornetti siker már bebizonyította, hogy az ötletes piaci innovációval az alapvető szükségletek piacán is lehet nagy növekedést elérni.

7 Befektetővonzás vállalkozásfejlesztés a K+F+I területén A globális versenyben részt vevő tudásintenzív vállalatok telephely választási stratégiájában döntő, hogy elsősorban az új gondolatok, műszaki és szervezési eljárások iránt fogékony, szakmailag felkészült munkaerő rendelkezésre állását vizsgálják, amely munkaerőt elsősorban fiatal diplomások alkotják. A biológia és az IKT szinte száz százalékig globalizált iparág. A koncentráltan meglévő és kiváló képességű szegedi kutatók tudástőkéje az intézményeik és az önkormányzat erőfeszítései nyomán már felkerült a befektetni szándékozók térképére. A humánerőforrás biztosításán túl a városunk egyik legfontosabb feladata, hogy helyt tudjunk állni a high-tech munkavégzésre alkalmas telephelyek biztosításában is. Kiemelt feladat az olyan cégek vonzása, amelyek a lehető legnagyobb mértékben alapoznak a helyi szakértelemből adódó hozzáadott értékre. Ennek ifrastruktúrális alapját jelentheti a városrehabilitáció II. projekt, a Biopolisz Park akcióterület előkészítése. Emiatt áldoz a város saját forrásaiból is jelentős összeget ezen terület külső infrastruktúrájának a megteremtésére. Az így kialakuló K + F telephelyeken természetesen, - a hármashatár-menti kapcsolataikra alapozottan - az innovatív cégek piaci sugara is fokozatosan bővíthető. Történik mindez a ma még korlátozott tőkeerejű helyi KKV szektor megerősítése érdekében is. Pólus Program és a klaszterek A kutatott tudományterületek közül a szegedi kutatóhelyek egyharmada az orvostudományok és egyötöde a természettudományok területén tevékenykedett; ennél lényegesen kevesebb helyen foglalkoztak műszaki-, illetve agrárkutatással. A kutatóintézetek az agrár- és a természettudományokat, a felsőoktatási kutatóhelyek főként az orvostudományokat, míg a vállalkozási kutatóhelyek a műszaki tudományokat részesítették előnyben. A szegedi kutatóhelyeken - a szűken vett Biopolisz Programhoz kapcsolódóan - biotechnológiával 3 kutatóhelyen 27 kutató, informatikával és a számítógép, hardware és architektúra fejlesztésével 10 kutatóhelyen 91 kutató foglalkozott. Biotechnológiai kutatás nagyobb mértékben a vállalati kutatóhelyeken folyik, informatikai kutatásban pedig a felsőoktatási kutatóhelyek vesznek részt nagyobb számban. Nem véletlen tehát, hogy elsősorban ezeken a tudományterületeken alakultak meg a Pólus Program Vállalkozásfejlesztési pillérében megfogalmazott elvárások szerinti klaszterek. A Dél-alföldi Régióban összesen 26 klaszter alakult az elmúlt évek koordinációs munkájának az eredményeként amelyekből 10 Szegeden található. Pozitív eredményként, - a hazai nagyvárosokhoz képest példa nélküli módon Szeged már 4 szerveződés akkreditált innovációs klaszter minősítéssel rendelkezik, így a Dél-alföldi Régióban összesen 5 ilyen jellegű klaszter jött létre (lásd 4. ábra).

8 4. ábra: Akkreditált klaszterek Magyarországon Jelenleg a PharmacoFood Élettudományi és Funkcionális Élelmiszeripari Klaszter 23, a Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter 36, az ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter 37 és a 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter 44 vállalkozást tömörít (Klaszter, 2009), valamint a Goodwill Biotechnológiai Innovációs Klaszter megalakulásakor 18 vállalkozással jött létre. Ezekben a magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások piacra vitelére szakosodott stratégiai szövetségékbe a hálózatos elv alapján a régió legjelentősebb ipari nagy vállalatai és tudományos műhelyei is bekapcsolódtak. A Pólus Program első két évében összesíthető eredményeik már messze túlmutatnak a pályázatok keretében elnyert források felhasználásán. Mindez a helyi tudásbázisok fejlesztése tekintetében - a gyógyszeripar és szoftveripar példája mentén mutatható be a leginkább közérthetően. A fejlesztések hatására elindult gazdasági folyamatok a szegedi vállalati szféra külföldi piacra jutási lehetőségeinek megteremtését, valamint a külföldi vállalatok letelepedési hajlandóságának növelését segíti elő, ezáltal elindít a Dél-alföldi Régióban egy olyan tovagyűrűző gazdasági hatást, amely az itt felhalmozódó innovatív munkaerő megtartását és a helyben élők boldogulását is elősegíti. A tudományos eredmények hasznosulásában komoly szerepet játszik a kooperáció, az összefogás. Ennek a sorába tartozik a pólusvárosok, - Debrecen, Szeged és Pécs - közti februárban aláírt megállapodása a nemzetközi színvonalú gyógyszeripari kooperáció fejlesztésére. Ehhez hasonló kezdeményezés formálódik a szoftveripar terén is, melynek alapja az SZTE Informatikai Tanszékcsoport által kidolgozott Szoftveripari Innovációs és Kutatási Központ (SIKK) koncepció.

9 Összegzés Összességében elmondható, hogy Szeged kutatóhelyein 2008-ban 3727 fő végzett teljes munkaidejében, vagy annak egy részében kutatási-fejlesztési tevékenységet; a foglalkoztatottak 77 százaléka a felsőoktatási, 16 százaléka az intézetek és 7 százaléka a vállalkozások kutatóhelyein tevékenykedett. A BIOPOLISZ Kft.-vel kapcsolatban álló tudásintenzív vállalkozások, valamint a régió hídképző intézményei becsléseink szerint az egyes projektek során cégenként átlagosan 4-5 új munkahelyet teremtettek az elmúlt években, amely hozzávetőlegesen 350 új munkahelyet jelent. A szegedi székhelyű vállalkozások közül 700 vállalkozás tevékenysége kapcsolódik a számítástechnikához. A társas vállalkozások nettó árbevétele meghaladta 24 milliárd forintot; a vállalkozások átlagos árbevétele alapján a legjövedelmezőbbek az egyéb információszolgáltatás és a számítógép, perifériás egység gyártása szakágazatba tartozó vállalkozások voltak 2008-ban. A 700 vállalkozás 1300 munkavállaló számára biztosít foglalkoztatást. A munkáltatók mintegy háromnegyede társasvállalkozás. Ezekből az eredményekből a nemzetközi vállalkozások is kiveszik a részüket, hiszen finn, német és amerikai cégek is jelen vannak a városban. A fejlesztések folytatásával valószínűsíthető, hogy a városban a munkahelyszám is növekedni fog. A város jövője szempontjából a legfőbb kihívás a nemzetközi versenybe való bekapcsolódás, amelynek egyik lehetősége a külföldi vállalatok betelepülése a városba, valamint a vállalkozások klaszterekbe szerveződése, amely elősegítheti a szegedi kis- és középvállalkozások külföldi piacra lépését. Az üzleti környezet fejlesztése, valamint klaszterek létesülése és fejlődése egyre inkább visszaigazolja a kezdeti várakozásokat. A Szegedi Biopolisz Program stratégiáját kidolgozó projektgazdák (az önkormányzat, az egyetem, a kutatóintézetek, az innovatív vállalkozások, és a kamara) összefogásával mind több tudásalapú fejlesztést valósítanak meg és egyre több pénzt hívnak le. Érdemes tehát kutató-fejlesztő vállalatok, a tudásbázisok, a klaszterek és az önkormányzat összefogását tovább erősíteni, mert ez jó mindenkinek. Az utolérés esélye a tudásgazdaságban gyorsabb, mint más területeken. Emellett a vállalatok itt fizetnek adót, itt ruháznak be, itt teremtenek munkahelyeket és forgatják vissza profitjukat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására! Szeged, szeptember 15. Nagy Sándor

10 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 25. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../2009. (IX. 25.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester 81073/2009. számú A tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményei - beszámoló tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a tudásalapú gazdaság fejlesztésének eredményeiről szóló beszámolót elfogadja. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, Fejlesztési Irodát, Oktatási, Kulturális és Sport Irodát a Közgazdasági Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004..-én tartott ülésének könyvéből../2004 ( ) KGY sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája Szeged MJV Gazdaságfejlesztési Stratégiája 1 Tartalom BEVEZETÉS 5 A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLJA: 5 STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA: 5 A STRATÉGIAI JAVASLAT SZERKEZETE 6 1. HELYZETÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Klaszterfejlesztési politika

Klaszterfejlesztési politika A klasztermenedzsment európai gyakorlata (Pécs, 2010) Klaszterfejlesztési politika Somosi Éva Pólus Programiroda Tartalom 1. Klaszterek és klaszter programok a Pólus Program kidolgozása előtt 2. Pólus

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. december 17. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. 02. -i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. 02. -i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. 02. -i ülésének jegyzőkönyvéből.. /2005. (II..) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 12201/2005.

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda. érdekeltségnövelő pályázata

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda. érdekeltségnövelő pályázata ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője Az előterjesztés tárgya: Közművelődési intézmények 2010. évi érdekeltségnövelő pályázata Iktatószám:

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Településfejlesztési Koncepciója

Algyő Nagyközség. Településfejlesztési Koncepciója Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. JÖVŐKÉP... 3 1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan... 3 1.2. A településfejlesztési elvek

Részletesebben

Kutatás és fejlesztés, 2011

Kutatás és fejlesztés, 2011 Központi Statisztikai Hivatal Kutatás és fejlesztés, 2011 2012. október Tartalom Bevezető... 2 Táblázatok... 7 Fogalmak és módszertani megjegyzések... 100 Elérhetőségek www.ksh.hu Bevezető 2011-ben Magyarországon

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2015. február 19. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság

Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: Tárgy: Működtetői vélemény igazgatói pályázatok elbírálásához, oktatási feladatok átszervezéséhez, valamint szakmai alapdokumentum módosításához

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2011. 02. 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata 1 Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 Az utóbbi tíz évben a turizmus fejlesztését

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

Budapest, 2010. november

Budapest, 2010. november Megvalósítási Terv Budapest, 2010. november 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 A Kreatív Iparágak helyzete és lehetőségei 5 A kreatív ipar definíciós kérdései 5 Az UNCTAD kategorizálása 5 A WIPO

Részletesebben

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház jelentése 4. A

Részletesebben

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé

A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé SZÁMA: KGY./ELŐT-./2009. - T Á R G Y: A PBKIK elnökségének beszámolója a küldöttgyűlés felé KÜLDÖTTGYŰ LÉSI ELŐ TERJESZTÉS A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSÉNEK 2009. május hó 20.

Részletesebben

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt.sz.: 59196/2013 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről 0907 J/9364 2009. április Dr. Kovács Árpád elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 ÖSSZEGZÉS 4 1. AZ ÁSZ 2008. ÉVI FELADATAI 7 1.1. Az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata /2014. (II. 21.) Kgy sz. határozat 2. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata Készült a DAOP-5.1.1/B-13

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

TÉT SZAKDIPLOMATA BESZÁMOLÓ JELENTÉSE. (2013. október 2014. október) Kínai Népköztársaság TéT szakdiplomata 2014. 10.

TÉT SZAKDIPLOMATA BESZÁMOLÓ JELENTÉSE. (2013. október 2014. október) Kínai Népköztársaság TéT szakdiplomata 2014. 10. TÉT SZAKDIPLOMATA BESZÁMOLÓ JELENTÉSE (2013. október 2014. október) Kínai Népköztársaság TéT szakdiplomata 2014. 10. 1 1. Vezetői összefoglaló Kínát modernizációja a világ második legnagyobb gazdaságává

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon

A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 82. kötet (2011) A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon Nagy Zoltán egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ-

Részletesebben

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE T á j é k o z t a t ó a Győr, a Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusa tervezésének eddigi menetéről és a további lépésekről. ről a 166/2005. (V.

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

2011. JANUÁR SZSÉGIPARI PROGRAM CIÓ PROGRAM INNOVÁCI TUDOMÁNY FOGLALKOZTATÁSI PROGRAM ÚJ J SZÉCHENYI TERV PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. JANUÁR ÚJ J SZÉCHENYI TERV KITÖRÉSI PONTJAI GYÓGY GYÍTÓ MAGYARORSZÁG EGÉSZS SZSÉGIPARI PROGRAM ZÖLDGAZDASÁG G FEJLESZTÉSI SI PROGRAM VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Gazdasági Alpolgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 01/7611-55/2014. Tárgy: Előterjesztői KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! I./ A 2014.

Részletesebben

Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez

Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez Ajánlás és gyakorlati útmutató felsőoktatási intézmények részére tudástranszfer tevékenységeik fejlesztéséhez Debreceni Egyetem 2013. október Bevezetés Az állami kutatószervezetek beleértve az egyetemeket

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TERVEZET 2015. DECEMBER ÚJFEHÉRTÓ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Újfehértó Város Önkormányzatának megbízásából

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október

BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október BARANYA MEGYE KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA Pécs, 2015. október Kiadó: Baranya Megyei Önkormányzat Készítették: dr. Ásványi Zsófia dr. Barakonyi Eszter Galambosné dr. Tiszberger Mónika dr. László Gyula Sipos Norbert

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés

Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés Vélemény a BKV menetdíjainak 2008. évi tervezett emeléséről Bevezetés A Fővárosi Önkormányzat ismét jelentősen, 13 százalékkal tervezi emelni a BKV menetdíjait. Amint az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították,

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Városüzemeltetési Iroda. Iktatószám: 01/19730-25/2013.

Városüzemeltetési Iroda. Iktatószám: 01/19730-25/2013. Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 01/19730-25/2013. Tárgy: A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörére érkezett pályázatok elbírálása Melléklet: 1 db

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 3. számú melléklet a 2. napirendi ponthoz ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

polgármester A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged)

polgármester A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged) Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 1695-20/2010. Tárgy: A Szegedi Szabadtéri Játékok 2011-2013. évi középtávú finanszírozása (Dóm tér, Újszeged) Melléklet: 1 határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDITUDOMÁNYEGYETEM A2013.ÉVIBESZÁMOLÓ SZÖVEGESÉRTÉKELÉSE SZEGED PIRtörzsszám:329815 Honlapcíme:www.uszeged.hu I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Dél-Alföldi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS)

Dél-Alföldi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS) Dél-Alföldi Régió Regionális Információs Társadalom Stratégia (RITS) Kézirat végső verzió, pályáztatónak, elfogadásra Verzió: 3.1 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...3 1. Kihívás régió szinten, célkitűzések

Részletesebben

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Gazdasági környezet Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

Innovációval a vállalkozások sikeréért!

Innovációval a vállalkozások sikeréért! Innovációval a vállalkozások sikeréért! Kleinheincz Ferenc, vezetı tanácsadó, Innostart kleinheincz.ferenc@innostart.hu European Commission Enterprise and Industry Innováció a vállalkozások sikeréért!

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja

WageIndicator adatbázisok eredményeinek disszeminációja H005 EQUAL projekt. WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja WageIndicator és BérBarométer adatbázisok eredményeinek disszeminációja Mit mutatnak az adatbázisok a részmunkaidős (nem teljes munkaidős) foglalkoztatást illetően? készítette: MARMOL Bt. 2008. április

Részletesebben

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány

A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip KIFEJLESZTÉSE. GVOP 3.1.1 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/GVOP 2004 3.1.1. Alkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológiai-fejlesztési tevékenységek A BÚZA SZEMFEJLŐDÉS KORAI LÉPÉSEINEK ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATÁRA ALKALMAS cdns-chip

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben