J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri Farkas Csaba Hekáné dr. Szondi Ildikó Rózsavölgyi József Dr. Kasza Péter Ferenc Német Ferenc Turcsányi Áron Bálint Zeleiné dr. Vanger Márta Dr. Szilágyi Ákos Dr. Tapasztó Magdolna Gyenizse János Dr. Kovács Katalin Éderle Attila Dr. Nagy Paulina Varga Ágnes Dr. Kiss Henriett a Bizottság elnöke a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Jegyzői Iroda irodavezető-helyettese a Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője a Városüzemeltetési Iroda munkatársa a Városüzemeltetési Iroda munkatársa a Városüzemeltetési Iroda munkatársa a Városüzemeltetési Iroda munkatársa a Városüzemeltetési Iroda munkatársa az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa a T.I.O.P. projektiroda munkatársa Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes és az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóhoz képest érkezett egy előterjesztés Útburkolat tervezés címmel, melynek felvételét 16. sorszám alatt javasolja. Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további észrevétel nincs, szavazásra bocsátja a módosított napirendet. A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011. (VIII. 26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága augusztus 26-i rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: Nyilvános ülés 1./ Szeged, Szerb utcai csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése

2 2 2./ Oktatási intézmények felújítása tetőfedés felújítása a Temesvári Körúti Óvodában és lépcsőház felújítása a Vedres Utcai Óvodában 2 tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítása 3./ Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Karikás Frigyes u. 45. sz. alatti ingatlan többlet elektromos energia ellátása 4./ Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Ungvár u. Uzsoki u. transzformátor állomások között középfeszültségű földkábel csere elvégzéséhez 5./ Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Somogyi-könyvtár távközlési hálózatának kiépítéséhez új nyomvonalon 6./ Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Széchenyi tér 3. sz. ingatlan előtt villamospálya zöldfelületének locsolásához vízmérőhely leágazás építéséhez 7./ Tulajdonosi hozzájárulás a DIVIAN-MEGA Kft. Szeged, Vértói úton elhelyezendő kétoldalas reklámtábla 8./ Földgáz áruszállítási szerződés módosítása 9./ Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Szabadkai út 1/C. sz. alatti ingatlan többlet villamos energia ellátásához 10./ Feketesas Pharma Kft. mobil reklámtáblák kihelyezése 4 helyszínre 11./ Szeged, Rókusi krt. 29. üzlet ajtónyitás, tulajdonosi hozzájárulás kérelem 12./ Városi rendezvények támogatása V. Szegedi Sárkányhajó Fesztivál 13./ Kötelezettségvállalás-Városmarketing terhére 14./ IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok érvénytelenségének, vagy érvényességének, valamint az eljárás eredményének megállapítása 15./ Szociális intézmények felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottság és munkacsoport tagjainak kijelölése 16./ Útburkolat tervezés, valamint a Bíráló Bizottság kijelölése az Aljegyző és a Jegyzői Iroda. 1. napirendi pont: Szeged, Szerb utcai csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése

3 3 Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Előzetesen Rózsavölgyi József jelezte, hogy a bíráló bizottságot szeretné kiegészíteni. Rózsavölgyi József: Javasolja, hogy a bíráló bizottság névsora Veszelovszki Ferenccel egészüljön ki, akinek elérhetőségét az előterjesztő irodán leadta. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolja, hogy a bíráló bizottság tagjai közé Veszelovszki Ferencet. Megállapítja, hogy további észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 67930/2011. számú, Szeged, Szerb utcai csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának és munkacsoportjának, valamint az eljárásba bevont egyéb személyek kijelölése tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot I. A Bizottság a Közbeszerzési törvény 8. (1)-(3) bekezdése, illetve a többször módosított 666/2007.(XII.14.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat IV.1. és 3. és 5. pontjában foglaltak alapján, Szeged, Szerb utcai csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése közbeszerzési eljárásban az alábbi tagokból álló bíráló bizottságot, és munkacsoportot jelöli ki: A Bíráló Bizottság tagjai: 1. Kalmár Ferenc (műszaki-szakmai szakértelem 2. dr. Molnár László (közbeszerzési szakértelem) 3. dr. Igaz Ágnes (jogi szakértelem) 4. Juhász Gyula (műszaki-szakmai szakértelem) 5. Póda Jenő (pénzügyi szakértelem) 6. Veszelovszki Ferenc (műszaki szakértelem) A munkacsoport tagjai: A Városüzemeltetési Iroda részéről: dr. Tapasztó Magdolna, Dobó István II. A Bizottság a többször módosított 666/2007.(XII.14.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat III. 4. pontjában foglaltak alapján, a Szeged, Szerb utcai csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli tervek készítése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás jogszabályszerűségének igazolására, ellenjegyzésére Csuzdiné dr. Deák Ildikót hivatalos közbeszerzési tanácsadót jelöli ki.

4 4 az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. 2. napirendi pont: Oktatási Intézmények felújítása tetőfedés felújítása a Temesvári Körúti Óvodában és lépcsőház felújítása a Vedres Utcai Óvodában 2 tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítása Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az anyagot? Dr. Nagy Paulina: Hiánypótlásra volt szükség, a Plusz Építő Kft ben alakult, az alkalmasság igazolására nem tudott mérleget benyújtani. Igazolhatja saját nyilatkozatában, hogy az árbevétele arányos a beszerzés értékével. Ezt rendben behozták. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az előterjesztésnek megfelelően javasolja az érvényesség megállapítását, a Plusz Építő Kft-t az eljárás nyertesének, a Polgármestert pedig felkérni a szerződés megkötésére. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 72555/2011. iktatószámú, Oktatási Intézmények felújítása tetőfedés felújítása a Temesvári Körúti Óvodában és lépcsőház felújítása a Vedres Utcai Óvodában 2 tárgyú egyszerű hirdetményes közbeszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot I. A Bizottság az Oktatási Intézmények felújítása tetőfedés felújítása a Temesvári Körúti Óvodában és lépcsőház felújítása a Vedres Utcai Óvodában 2 tárgyú egyszerű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban kijelölt Bíráló Bizottságának az ajánlatok érvényességére és az eljárás eredményére történő javaslatát is figyelembe véve megállapítja, hogy valamennyi beérkezett ajánlat érvényes, mivel megfelel a felhívásban és a dokumentációban rögzített tartalmi és formai követelményeknek. II. A Bizottság megállapítja, hogy az eljárás nyertese a PLUSZ ÉPÍTŐ Kft. (6753 Szeged, Berettyó u. 2.) mivel nevezett cég ajánlata tartalmazza a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ajánlati ára a rendelkezésre álló keretösszeget nem haladja meg. III. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőt megállapító közbeszerzési eljárást lezáró döntést, az eljárás eredményéről szóló összegezést, aláírásával ellássa. IV. A Bizottság a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével tájékoztassa az

5 5 ajánlattevőket az eljárás eredményéről, illetve az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót feladja. V. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására az eljárás nyertesével. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. 3. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Karikás Frigyes u. 45. sz. alatti ingatlan többlet elektromos energia ellátásához Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi, hogy mit takar a kérelem? Nagyobb teljesítményűt szeretnének? Éderle Attila: A földkábel átépítésével biztosítható a megrendelt kapacitás. A beérkező többletigényeket a szolgáltató tudja biztosítani. (Megérkezett Hekáné dr. Szondi Ildikó bizottsági tag, a bizottság létszáma 6 főre emelkedett.) Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 50536/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, Karikás Frigyes u. 45. sz. alatti ingatlan többlet elektromos energia ellátása /20 kv-os légvezeték és földkábel hálózat BHTR 20/630 tr. állomás és 0,4 kv-os kábelhálózat létesítés/ (Báló Dániel tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 36., 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 48. -ban foglalt előírásokat.

6 6 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek (kertészeti leírásban foglaltak alapján) eredeti állapotát helyre kell állítani. A közutakat fúrással kell keresztezni. A felbontott járdát teljes szélességben egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. 4. A kivitelezés során a meglévő növények védelméről gondoskodni kell, fás szárú növényzet rongálása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A kivitelezés megkezdése előtt az érintett ingatlan tulajdonosokat értesíteni kell. a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 4. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Ungvár u. Uzsoki u. transzformátor állomások között középfeszültségű földkábel csere elvégzéséhez Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A határozati javaslat javasolja a hozzájárulás megadását a Vagyongazdálkodási Bizottságnak. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 50539/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged Ungvár u Uzsoki u. tr. állomások között rossz állapotú KÖF kábel csere (Báló Dániel tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 48. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. A tervezett kábelcserénél az új kábeleket védőcsőben kell elhelyezni. A feltárást kizárólag kézi földmunkával lehet elvégezni.

7 7 4. A meglévő járda és útkeresztezéseket út alatti átfúrással lehet kivitelezni. A nyomvonal kitűzését követően helyszíni bejárást kell összehívni a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével. A kivitelezés során a fákat 1,5 m-nél jobban megközelíteni nem lehet, az 5 cm-nél vastagabb gyökereket átvágni tilos. A kivitelezés során a növények védelméről gondoskodni kell, fás szárú növényzet rongálása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A zöldterület helyreállítása után ismételt helyszíni bejárást kell összehívni. a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 5 napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Somogyi-könyvtár távközlési hálózatának kiépítéséhez új nyomvonalon Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az előterjesztés szerint javasolják a Vagyongazdálkodási Bizottságnak a hozzájárulás megadását. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 59318/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, Somogyi-könyvtár (Szeged, Dóm tér 1-4.) távközlési elérésének (új nyomvonalon) kiépítése (Engedi Antal tervező SC-T-005/2011 tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003.(XII.05.) Kgy. rendelet 58. és 65. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. A kábelfektetés során felbontott járdát a belváros rekonstrukciós tervek szerint, vagy teljes szélességben az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. Az építés ideje alatt a gyalogosforgalmat biztosítani kell. A munkaterület környezetében lévő növényzetet meg kell óvni.

8 8 5. A Somogyi-könyvtár 258-2/2011. iktatószámú üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 6. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Széchenyi tér 3. sz. ingatlan előtt villamospálya zöldfelületének locsolásához vízmérőhely leágazás építéséhez Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A Vagyongazdálkodási Bizottság dönt, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javasolja a hozzájárulás megadását. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 72218/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, Széchenyi tér 3. sz. ingatlan előtt villamospálya zöldfelületének locsolásához vízmérőhely leágazás építése (Dinnyés Zsolt tervező V-1 rajzszámú helyszínrajza és kapcsolódó műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: A kialakítandó vízmérőhely a terv szerinti módon és helyen építhető ki. Az érintett zöldsáv helyreállítását (tereprendezés, fűmagvetés) kertészeti módszerekkel, szakszerűen kell elvégezni október 30. napjáig és a helyreállításról a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t és a Városüzemeltetési Irodát értesíteni kell. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 7. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a DIVIAN-MEGA Kft. Szeged, Vértói úton elhelyezendő kétoldalas reklámtáblához Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. Véleménye, hogy áttekinthetetlen rendszerré fog válni, jobban örülne, ha csak a szöveg szerepelne egy információs táblán. Fizetnek ezért?

9 9 Gyenizse János: Szoktak fizetni, szerződést kötnek. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kivel kötnek szerződést? Gyenizse János: A Városkép Kft-vel. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolja az előterjesztés elnapolását, mivel felmerül az a kérdés, hogy mennyire gyakoriak az ilyen jellegű táblák, ezek mekkorák, vannak-e más táblák, ezek egységesek-e. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 65916/2011. iktatószámú előterjesztését a DIVIAN-MEGA Kft., Szeged, Vértói út 18. sz. alatti (belső fekvésű) telephelye megközelítésének megkönnyítése érdekében elhelyezendő útbaigazító tábla kihelyezésének a tulajdonosi hozzájárulását, melyben az alábbi határozatot A Bizottság az előterjesztést elnapolja. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 8. napirendi pont: Földgáz áruszállítási szerződés módosítása Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megadja a szót az előterjesztőnek. Dr. Szilágyi Ákos: Tájékoztatja a bizottság tagjait. A Főgáz Zrt. további 60 napig hajlandó szállítani, az előterjesztésben a szerződés módosítása szerepel, érdemben csak határidő módosításra kerül sor. Fontos, hogy az alul-és felülvételezési kötbér mértéke nem változik. Az intézmények, illetve a 100 %-os tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői kaptak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat gondoskodni kíván a folytonosságról. Az új eljárással kapcsolatban javasolja a Bizottságnak, hogy a felsorolt feltételek mellett fogadja el az áruszállítási szerződés tervezetét. A leggyorsabb eljárási típust javasolták, a gyorsított meghívásosat. Az áruszállításhoz kapcsolódó két specialitásra hívja fel a figyelmet: az egyik a gáz évforduló a szokásoknak megfelelően július 1-vel szokott lejárni, tekintettel viszont a gazdasági növekedés stagnálására az a vélemény alakult ki, hogy érdemesebb szeptember 1-jei fordulónapon szerződést kötni. A másik, hogy van egy Kbt. által biztosította lehetőség a közbeszerzési eljárás érvénytelenségére abban az esetben, ha opciós jogot építenek be a kiírásba. Javasolja a Bizottságnak, hogy ezzel fogadja el a részvételi felhívás

10 10 tervezetét. Ha sikeres az eljárás, akkor egy év múlva vissza lehet rá térni, hogy bizonyos valorizálást követően a felek érdekében áll-e a szerződést meghosszabbítani közbeszerzési eljárás nélkül. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs. Javasolja az előterjesztésnek megfelelően a határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda / 2011 számú,,,földgáz energia áruszállítása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Gesztor), Polgármesteri Hivatala, Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, egyes 100 %-os tulajdonban levő gazdasági társaságai és fenntartása alatt álló intézményei (Kontakt szervezetek) felhasználási helyei számára évekre vonatkozóan tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot 1. A Bizottság a Közbeszerzési törvény 303. (1) bekezdése alapján jóváhagyja a jelenleg hatályos, Fővárosi Gázművek Zrt-vel (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) augusztus 16-án megkötött földgáz áruszállítási szerződés módosítását a határozat melléklete szerint, melynek során a szerződés lejárata augusztus 31. napról november 01. nap 06 órára, a 2 hónapra becsült földgáz mennyiség pedig m 3 -re módosul. 2. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 3. A Bizottság a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy járjon el a szállító felé a szerződés módosításának lebonyolítása érdekében, továbbá gondoskodjon a Kontakt Szervezetek írásos az eljárásokra vonatkozó tájékoztatásáról. 4. A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a Beszerzési Szabályzat IV.3. pontja alapján gondoskodjon az Electool Hungary Kft.-n keresztül (1139 Budapest, Váci út 91. sz.) a fenti közbeszerzési tárgyra vonatkozóan a Kbt és ban szabályozott gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás részvételi felhívást tartalmazó hirdetményének lektorálás nélküli, az Unió Hivatalos Lapjában való azonnali megjelentetéséről. 5. A Bizottság a többször módosított 666/2007 (XII.14.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat IV.6. pontjában foglaltak alapján, a közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény jogszabályszerűségének igazolására, ellenjegyzésére, az eljárás közbeszerzési és elektronikus árlejtésre vonatkozó lebonyolítására az Electool Hungary Kft. (1139 Budapest, Váci út 91. sz.) hivatalos közbeszerzési tanácsadói megbízását támogatja a Vagyongazdálkodási Bizottság ez irányú döntéshozatala során. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda és a Városüzemeltetési Iroda.

11 11 Jelen szerződés módosítása létrejött: a /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. határozat melléklete FÖLDGÁZ KERESKEDELMI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA egyrészről a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint földgáz kereskedelmi engedélyes és földgáz eladó (a továbbiakban: Eladó ) Székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: másrészről, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Gesztor (a továbbiakban: Vevő ) Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér szám Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Dr. Botka László polgármester (az Eladó és a Vevő a továbbiakban együttesen: a Felek ) között az alábbiak szerint. I. A Felek augusztus 16-án szerződést kötöttek a Vevő és a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartása alatt álló intézményei és egyes gazdasági társaságai számára biztosítandó földgáz áruszállítás tárgyában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2010/S számon megjelent részvételi felhívással gyorsított meghívásos, közösségi közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően. II. Az I. pontban hivatkozott szerződés I. mellékletét képező Határozott Idejű Megállapodás -t Felek az alábbiak szerint módosítják: 1. Az I/1. ponthelyébe a következő szöveg lép: I/11. Szállítási időszak: augusztus 31. nap órától november 01. nap óráig. 2. Felek a szerződés I. számú mellékletének 6. pontjában részletezett árumennyiséget, szeptember 1. nap órától augusztus 31. nap óráig m 3 -ben, augusztus 31. nap órától november 01. nap óráig m 3 -ben határozzák meg.

12 12 3. A szerződés I. számú mellékletének 2. pontjában felsorolt Kontakt Szervezetek között a 22. sorszám alatti Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6728 Szeged, Napos út 4. sz. az irányító és finanszírozó szervezet változása miatt, augusztus 31. nap 06 órától nem tartozik a Kontakt Szervezetek konzorciumába, így az a számlázási helyek közül törlésre kerül. III. Felek az I. pontban hivatkozott megállapodás III. számú mellékletét képező Kapcsolattartói adatlap 3. pontjában meghatározott Vevő Kontakt Szervezetei közül a 22. sorszám alatt szereplő Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot (6728 Szeged, Napos út 4. sz.) törlik. IV. Felek megállapodnak, hogy a földgáz kereskedelmi szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. S z e g e d, augusztus 29. Eladó Vevő 9. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Szabadkai út 1/C sz. alatti ingatlan többlet villamos energia ellátásához Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ezt az anyagot egyszer már elfogadta a bizottság, mi a módosítás? Éderle Attila: A módosítást nem tartalmazza az előterjesztés, a műszaki tartalom megegyezik. A tervező vezetékjog bejegyzésre irányuló kérelmét visszadobta az illetékes hatóság, ugyanis bizonyos műszaki kifejezések nem voltak belefoglalva és ezt kellett módosítani. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 4271/362/2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 40161/2011. iktatószámú előterjesztését Démász Prímavill Kft. kérelmére - Szeged, Szabadkai út 1/C sz. alatti ingatlan /LIDL áruház/ többlet villamos energia ellátása VHTR csere BHTR-re, KÖF ill. KIF hálózat létesítés, valamint BHTR és ideiglenes AHTR tr. állomások elhelyezése - (Nagy Péter tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot

13 13 A Bizottság hatályon kívül helyezi a /2011.(VI.17.) JÜKB határozatot és javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását - Szeged, Szabadkai út 1/C sz. alatti ingatlan /LIDL áruház/ többlet villamos energia ellátása VHTR csere BHTR-re, KÖF ill. KIF hálózat létesítés, valamint BHTR és ideiglenes AHTR tr. állomások elhelyezése tárgyában (Nagy Péter tervező rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) - az önkormányzat tulajdonában lévő területek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. A munkák ideje alatt a gyalogos és kerékpáros forgalmat biztosítani kell. Az érintett útkeresztezéseket fúrással kell kivitelezni. 4. A kivitelezés során a fákat szükség szerint kalodázni kell, illetve a gyepfelület helyreállításánál 1 éves gondozási időszakot kell számítani a magvetéstől, valamint a kertészeti műszaki leírásban foglaltakat be kell tartani. A Fodor József Szakiskola kerítése előtt a nyomvonalat a járda mellett attól max. 0,5 m távolságra lehet elhelyezni úgy, hogy a sövény szakaszosan nem vágható ki, a kábelt a növények alatt azok sérülése nélkül kell átvezetni. A Móravárosi krt. és a LIDL áruház között a tervezett vezeték a meglévő kábelek mellett, a járda-kerékpárút közút felőli oldalán, attól max. 0,5 m távolságra vihető. A fák 5 cm-nél nagyobb gyökereit átvágni nem lehet. 5. Az érintett terület helyreállításáról a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t értesíteni kell. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 10. napirendi pont: Feketesas Pharma Kft. mobil reklámtáblák kihelyezése 4 helyszínre Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Nem támogatja a reklámtáblák kihelyezését. Dr. Kasza Péter Ferenc: Javasolja, hogy ezt az előterjesztést is napolják el. Német Ferenc: Egységesebb táblák kialakítására lenne szükség. Gyenizse János: A Városkép Kft-től, vagy a Főépítésztől kérjenek javaslatot? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Hány reklámtábla lehet kint a városban? A nagyobb táblák kihelyezése mekkora bevételt jelent a Városkép Kft-nek, mennyi lenne a különbség, ha egy kisebb listán szerepelne? Mindkét helyről kérjenek állásfoglalást. A Bizottságnak az a szándéka, hogy egységes városkép legyen kialakítva, és ne legyenek mindenütt reklámtáblák. Ha ilyen mértékben engedélyezik a táblák kihelyezését, akkor előbb-utóbb még nagyobb halmaz lesz ebből. Német Ferenc: A tájékozódáshoz kellene hogy segítséget nyújtsanak, a reklám más kategóriát jelent.

14 14 Gyenizse János: Ezek útbaigazító táblák elsődlegesen, a cégek logót kihelyeznek, mert egyszerűbb útbaigazítást jelentenek. Sok törekvés volt már arra a Főépítész részéről, hogy a tábla dzsungelt megszüntesse a város maga körül. Legutóbb az 5-ös útról távolítottak el reklámtáblákat. Véleménye szerint kevés az, amit a Városkép Kft. kihelyezett vagy kihelyezhetett valószínűleg anyagi okokból -, amelynél az egységes megjelenés megjelenhetne. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kéri, hogy a Bizottság hatalmazza fel arra, hogy egyeztetéseket folytasson a Városi Főépítésszel a kérdésben és a legközelebbi bizottsági ülésen beszámol az eredményről. Javasolja az előterjesztés elnapolását. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezései jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 64896/2011. iktatószámú előterjesztését, a Feketesas Pharma Kft. (Szeged, Széchenyi tér 17.) kérelmét, melyben több helyszínen lévő telephelyei elé mobil reklámhordozó kihelyezésével kapcsolatosan kért tulajdonosi hozzájárulást. A Bizottság a tárgyban az alábbi határozatot 1./ A Bizottság az előterjesztést elnapolja. 2./ A Bizottság felhatalmazza dr. Keresztúri Farkas Csaba elnököt, hogy folytasson egyeztetést a Városi Főépítésszel a reklámtáblák egységes kialakítása és kihelyezése érdekében. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városi Főépítész, a Fejlesztési Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. 11. napirendi pont: Szeged, Rókusi krt. 29. üzlet ajtónyitás, tulajdonosi hozzájárulás kérelem Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Az előterjesztésben arról van szó, hogy egy élelmiszer üzletre szeretnének ablakot, illetve az üzlethez tartozó egyik helyiség ablak alatt szeretnének ajtót nyitni. Javasolja, hogy a Vagyongazdálkodási Bizottság adja meg a hozzájárulást. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletében lévő határozati javaslatot. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

15 15 A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezései jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 64636/2011. iktatószámú előterjesztését, a Gőgh József (Szeged, Deres u. 7.) kérelmére benyújtott, Szeged, Rókusi krt. 29. sz. alatt üzemelő élelmiszer üzlet homlokzati árnyékoló szerkezet felszerelésével, valamint az oldalhomlokzaton ablak alatt ajtó kialakításával kapcsolatos tulajdonosi engedély kérelmet, mely tárgyban az alábbi határozatot A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: - A homlokzatra szerelt árnyékoló szerkezet a homlokzat síkjától max. 4 m-re nyúlhat ki és felülete nem haladhatja meg a 30,00 m2-t. - A raktárhelyiség falában lévő ablak helyett nyitandó ajtó szerkezeti kialakítását statikus tervező felügyelete mellett a szerkezetet érintő legkevesebb roncsolással járó módszerrel kell kivitelezni. - Az újonnan kialakult ajtónyílás körül a klinker burkolat pótlásáról gondoskodni kell. - A kivitelezési munkálatokat a lakók zavarása nélkül kell végezni. - A kivitelezés összes költsége a kérelmezőt terheli. az Aljegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 12. napirendi pont: Városi rendezvények támogatása V. Szegedi Sárkányhajó Fesztivál Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Egymillió négyszázezer forint van még az előirányzaton, 300 ezer Ft támogatási összeg szerepel az előterjesztésben. Kérdése, hogy a korábbi években támogatták-e ezt a rendezvényt a város? Varga Ágnes: Igen, ötödik alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, eddig minden alkalommal támogatásban részesült, ez egy nagyon népszerű esemény. Öt állomásból álló a rendezvény, nemcsak versenyzők, hanem szabadidős sportkedvelők is részt vesznek, elsődlegesen közösséget kovácsoló ereje van ezeknek a 20 fős hajóknak. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A tavalyi évben mennyi támogatást adtak nekik? Varga Ágnes: 200 ezer Ft-ot. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Tavaly is VB volt? Varga Ágnes: Nem, hivatkozás szerepel az előterjesztésben, hogy ennek a sportágnak a jelentősége az országban mennyire jelentős és ennek egyik sikere az, hogy a nemzetközi szövetség Szegednek adta a évi világbajnokság rendezési jogát.

16 16 Dr. Kasza Péter Ferenc: A keret csökken a 300 ezer Ft-os támogatás esetén, kérdése, hogy mi várható még az év hátralévő részében? Kardos János: A Pénzügyi Bizottságnak volt egy olyan döntése, amely alapján minden irodának el kell készíteni, hogy milyen kiadások várhatók, ezt augusztus végéig kell leadni a Közgazdasági Irodának. A Szegednek ez egy fontos rendezvénye, a város is szokott csapatot indítani. Német Ferenc: 2013-ban a városnak bevételt hozó rendezvény lesz a Sárkányhajó Világbajnokság. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ez egy látványos rendezvény, a 100 ezer Ft-os emelést nem tartja kiugróan magasnak, más rendezvényeket nagyobb összegekkel támogattak. Javasolja a 300 ezer Ft-os támogatás megadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta dr. Botka László polgármester 72294/2011. számú, az V. Szegedi Sárkányhajó Fesztivál támogatása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot 1. A bizottság Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2011.(III.02.) önkormányzati rendelet Központi gazdálkodás körbe tartozó évi működési kiadásai Egyéb feladatok Kiemelt városi rendezvények előirányzat terhére, bruttó 300 ezer forintot biztosít a Dragon Aktív Kft. részére, az V. Szegedi Sárkányhajó Fesztivál megrendezésével kapcsolatban felmerülő költségekre. 2. A bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összeg erejéig kötelezettség-vállalásokat tegyen. az Aljegyző, a Kabinet, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda és az Oktatási, Kulturális és Sportiroda. 13. napirendi pont: Kötelezettségvállalás-Városmarketing terhére Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kéri az előterjesztőt, hogy tájékoztassa a bizottságot. Szabó Sándor: A TV2 megkereste az Önkormányzatot az induló Összeesküvők című családi szórakoztató műsor kapcsán és felajánlotta a városnak a részvételi lehetőséget. A Polgármester Úr a bizottság hatáskörébe utalta a döntést arra vonatkozóan, hogy támogatja-e ezt.. Úgy gondolja, hogy egy népszerű műsorról van szó, ezért komoly PR tevékenységet jelenthet a város számára. Azt vállalták a TV2 felé, hogy a bizottság elé terjesztik és ha a bizottság alkalmasnak tartja, hogy szándéknyilatkozattal éljen, akkor jelzik az ügynökség felé

17 17 és azt követően egy végleges együttműködési megállapodás fog a bizottság elé kerülni, hogy ki és milyen formában fog részt venni ebben a műsorban. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Mekkora összeg marad még a keretben? Szabó Sándor: Tudomása szerint 1,8 millió Ft, ebből 1,7 millió Ft ez a produkció, így 100 ezer Ft marad. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Örül a város népszerűsítésének, de a Polgármester öntömjénezésének kevésbé örül, mely már politikai kérdés. Kérdése, hogy a Metro újsággal mi történt, mert olyan hírek jutnak vissza hozzá, melyek ellentmondásosak. A bíráló bizottság kijelölte, hogy ki a kapcsolattartó személy, mégis benne maradt a polgármesteri kabinet tagja, Vécsey Ágnes sajtófőnök asszony és a Kulturális Bizottság által kijelölt kapcsolattartó között jelentős ellentmondások voltak. Kinyomtatták ezt az újságot? Szabó Sándor: Tudomása szerint az újság elkészült, hozzá észrevétel nem érkezett. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési, Idegenforgalmi Bizottság által kijelölt személlyel telefonon konzultált, kérte tőle, hogy írásban is nyújtsa be észrevételeit és a Jogi, ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság foglalkozni fog a témával. Súlyos hibának tartja, hogy ha kijelölnek egy személyt, és az alpolgármester által aláírt szerződésben benne marad egy másik személy. Erre felhatalmazást nem adtak, ezért kezdeményezni fog a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság által egy vizsgálatot. Dr. Kasza Péter Ferenc: Számára már a műsor címe sem szimpatikus. Az előterjesztésben szerepel, hogy 13 nagyváros részvételével kívánják megvalósítani. Kíváncsi arra, hogy mely városok lesznek az adásban. Szabó Sándor: Nyíregyháza, Debrecen és Kaposvár biztosan szerepel a műsorban és kiemeli, hogy családi és szórakoztató jellegű műsort kívánnak készíteni. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése a Jegyzői Irodához, hogy van-e arra lehetőség, hogy olyan feltétellel biztosítják a pénzt, ha kapcsolattartóként a Városkép Kft. ügyvezető igazgatója megjelölésre kerül? Szabó Sándor: Nincs akadálya. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolja a határozati javaslat 3. pontjaként, hogy kapcsolattartóként a Városkép Kft. ügyvezető igazgatóját jelölik ki. Rózsavölgyi József: Kérdése, hogy a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság egy tagját nem jelölhetik ki kapcsolattartónak? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ha bizottsági tagot jelölnek ki, ő nincs folyamatosan a helyszínekkel képben, nincs abban a helyzetben, hogy felvegye a kapcsolatot. Szabó Sándor: Egyetért azzal, hogy a Városkép Kft. ügyvezetője legyen a kapcsolattartó. Dr. Gál Andrea: Ez még csak a szándéknyilatkozat, a végleges megállapodásban az Önkormányzat részéről is lenne kapcsolattartó kijelölve. Az idő rövidsége miatt kevés

18 18 lehetőség volt az egyeztetésre, a Közgazdasági Irodának voltak felvetései, hogy a reprezentációval kapcsolatos költségeknek az elszámolása hogyan fog történni. Ezt biztosan nem a Városkép Kft. tudja egyeztetni. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolja, hogy kulturális kérdésekben a Városkép Kft. ügyvezetőjét, gazdasági kérdésekben a Közgazdasági Iroda által kijelölt személyt nevesítsék. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése, Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági bizottsága megtárgyalta az Összeesküvők c. szórakoztató műsor támogatása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 1. A bizottság Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2011.(III.02.) önkormányzati rendelet Központi gazdálkodás körbe tartozó évi működési kiadásai Igazgatási kiadások Egyéb feladatok Városmarketing előirányzat terhére, bruttó 1700 ezer forintot biztosít a Gammavinmedia Kft. részére, az Összeesküvők c. produkcióval kapcsolatban a szándéknyilatkozat szerinti, Szeged MJV Önkormányzatát érintő költségekre. 2. A bizottság felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szándéknyilatkozat, majd a szándéknyilatkozat alapján megkötendő részletes együttműködési megállapodás aláírására. 3. A Bizottság a végleges megállapodásban kapcsolattartónak kulturális kérdésekben a Városkép Kft. ügyvezető igazgatóját, gazdasági kérdésekben a Közgazdasági Iroda vezetője által kijelölt személyt kéri fel. az Aljegyző, a Kabinet, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda. SZÁNDÉKNYILATKOZAT Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kötelezettségvállaló neve, telefonszáma: Számlázási cím: Postacím: Tel/fax: Adószám: Bankszámlaszám: /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. határozat melléklete

19 19 továbbiakban Megrendelő; másrészről a GammaWinmédia Kommunikációs és Kereskedelmi Ügynökség Kft. Képviseletében: Winhoffer Katalin, Postacím: 1112 Budapest, Budaörsi út 163/B. Tel/fax: / Adószám: Bankszámlaszám: Unicredit Bank között az alábbi feltételekkel. A szándéknyilatkozat tárgya: A Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében dr. Botka László polgármester kijelenti, hogy GammaWinmédia Kommunikációs és Kereskedelmi Ügynökség Kft. által kezdeményezett üzleti kapcsolatfelvétel során Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére benyújtott televíziós megjelenésre vonatkozó ajánlatot (TV2 Összeesküvők című szeptemberétől adásba kerülő ún. családi szórakoztató műsora) a kapcsolódó ajánlatban foglaltak szerint szándékában áll elfogadni és a műsorban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában az alábbi részletezettek szerint megjelenni. A megjelenés feltételei: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a fenti műsorban ún. együttműködő partneri megjelenés megjelenés: a műsor időtartama alatt Szeged Megyei Jogú Város polgármesterével vagy az általa erre a célra meghatalmazott személlyel előre egyeztetett módon és tematika alapján egy naptári héten, ún. randevúhelyszínként az adott műsorban Szeged Megyei Jogú Város háttérként / helyszínként történő teljes körű bemutatása történelmi, idegenforgalmi és gasztronómiai tekintetben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről az adásanyagban megjelenítésre kerülő személyek, helyszínek nevesítésre / megnevezésre kerülnek a megjelenés fizetés ellenében, a vonatkozó jogszabályi előírások maximális betartása mellett történik Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselői tudomásul veszik, hogy a közreműködésükkel létrejött adásanyag tartalmi meghatározása a TV2 felelős szerkesztőinek feladat- és hatáskörébe tartozik Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és / vagy az általa bevont együttműködő partnerek megjelenéshez kötődő költsége összesen ,-Ft + Áfa, valamint a Produkcióban részt vevő személyek helyszíni forgatás alatt történő ellátásának költségei legfeljebb bruttó ,-Ft összegben a Produkció elfogadott együttműködő partnereként Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát a műsorban ún. szektorvédelem illeti meg TV2 képviseletében GammaWinmédia Kft. kijelenti, hogy a TV2 fentebb megjelölt műsora szórakoztató jellegű lesz, amely közízlést és jó erkölcsöt nem fog sérteni.

20 20 Kapcsolattartás: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről kapcsolattartó személy: Mobil: +36 GammaWinmédia Kft. részéről kapcsolattartó személy: Winhoffer Katalin ügyvezető igazgató Mobil: A Megrendelő vállalja, hogy jelen szándéknyilatkozatot lebélyegezve, aláírva a fent megadott faxszámra ( vagy a ) cégünk részére augusztus 26-án 12 óráig visszaküldi. Felek vállalják, hogy a szándéknyilatkozat alapján -ig részletes együttműködési megállapodást kötnek. Budapest, augusztus Winhoffer Katalin Szeged Megyei Jogú Város GammaWinmédia Kft. Önkormányzata 14. napirendi pont: IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok érvénytelenségének, vagy érvényességének, valamint az eljárás eredményének megállapítása Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele. Dr. Kasza Péter Ferenc: Az interaktív táblák miatt nem fogják megtámadni a közbeszerzést? Dr. Nagy Paulina: De igen, ez elképzelhető. Hat részajánlati kör volt, minden egyes rész szerződéskötésnek minősül. Részletesen ismerteti a határozati javaslatban szereplő csomagok tartalmát. Úgy érzi, hogy ha a Közbeszerzési Főosztály is azt mondja, hogy jól gondolkodtak, akkor van bizonyíték arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártak el, ha pedig nem fogadják el, akkor is van lehetőségük, hogy ezt a döntést visszahozzák, és új döntés szülessen. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs. Javasolja, hogy a határozati javaslatban rögzítetteket fogadja el a Bizottság. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A Bizottság a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot

21 /2011.(VIII.26.) JÜKB. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 4830/2011 számú, IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán a beérkezett ajánlatok érvénytelenségének, vagy érvényességének, valamint az eljárás eredményének megállapítása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot I. A Bizottság a IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelésioktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban kijelölt Bíráló Bizottságának az ajánlatok érvényességének, vagy érvénytelenségének, az eljárás eredményére történő javaslatát is figyelembe véve megállapítja az alábbiakat: I. RÉSZ (PC CSOMAG) TEKINTETÉBEN: 1. A Bizottság - a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján - megállapítja, hogy a FullTec Computer Kft. által benyújtott ajánlat érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Fulltec Computer Kft. határidőben benyújtott ajánlatában csatolt felolvasólapon nem az ajánlati felhívásnak és az ajánlatkérési dokumentációnak megfelelően tett ajánlatot, tekintettel arra, hogy az I. és II. részek tekintetében a bírálati szempontként értékelt ajánlati árat, mint nettó össz ajánlati árat tüntette fel a felolvasólapon és nem az előírtaknak megfelelő nettó ajánlati egységárat. Ajánlattevő határidőben benyújtott hiánypótlása 49. oldalán csatolta módosított felolvasólapját, melyben az I. és II. rész tekintetében bírálati szempontként szereplő megajánlott árakat nettó ajánlati egységárként rögzítette. A Közbeszerzési Döntőbizottság 197/21/2007. sz. határozata alapján a közbeszerzési joggyakorlat nem teszi lehetővé a felolvasó lap hiánypótlását. 2. A Bizottság megállapítja, hogy az alábbi ajánlatok érvényesek: -Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. és KFKI Rendszerintegrációs Zrt. közös ajánlattevők -PC-BoX Számítástechnikai Kft. 3. Az eljárás I. része tekintetében Bizottság megállapítja, hogy az eljárás nyertese a PC- BoX Számítástechnikai Kft., mivel nevezett cég ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére alkalmas, az elbírálás szempontjaként megjelölt összességében legelőnyösebb ajánlatot tette. Ajánlattételi ára a rendelkezésre álló keretösszegbe belefér.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 1-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. december

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-15/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: dr. Gulyás Emil, Kovács István, Pávkovics Gábor, dr. Szakács László közgyűlési tagok.

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: dr. Gulyás Emil, Kovács István, Pávkovics Gábor, dr. Szakács László közgyűlési tagok. Szám: 50-18/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. június 28-án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ dísztermében (Pécs, Papnövelde

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-55/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. CORVINUS Egyetem Fővám tér 13-15. sz. alatti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2011. 02. 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLET Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság J E G Y ZŐKÖNYV Készült a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-16/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. augusztus 6-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. április 16. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16. napján 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Az

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 12-én tartott nyílt üléséről. 8/2014(VI.12.) sz rendelet 98/2014.(VI.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta:

ÖSSZEFOGLALÓ. Megállapítja, hogy a Bizottság egybehangzó 4 igen szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta: 03-3/63-18/2015. ÖSSZEFOGLALÓ a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. július 16-án, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Oszoli Dénes, Kővári

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben