J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának augusztus 1-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri Farkas Csaba Dr. Gyimesi László Rózsavölgyi József Turcsányi Áron Bálint Dr. Kasza Péter Ferenc Német Ferenc Dr. Solymos László Dr. Mózes Ervin Kalmár Gábor Zeleiné Dr. Vanger Márta Dr. Börcsök Judit Dr. Kopasz Vanda Szabó Zoltánné dr. Dr. Újvárosi Ivett Dr. Igaz Ágnes Priskinné Ale Mária Dr. Oláh Miklós Dr. Martonosi Éva Novkov Veszelinka Kardos János Kiss Henriett Kósa János Gyenizse János Katóné Gyánti Györgyi Éderle Attila Báló Gábor Dobó István Dr. Tapasztó Magdolna Dr. Kispál László Nógrádi Tibor Lukács Attila Zsarkó Barbara Dr. Orosz János Ungi Ferencné a Bizottság elnöke a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja Alpolgármester Címzetes Főjegyző Bűnmegelőzési és Ifjúsági referens Jegyzői Iroda irodavezető helyettese Jegyzői Iroda osztályvezetője Jegyzői Iroda munkatársa Jegyzői Iroda munkatársa Jegyzői Iroda munkatársa Fejlesztési Iroda irodavezetője Fejlesztési Iroda irodavezető helyettese Fejlesztési Iroda munkatársa Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda irodavezetője Oktatási, Kulturális és Sportiroda irodavezetője Oktatási, Kulturális és Sportiroda irodavezetője Városüzemeltetési Iroda Osztályvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Városüzemeltetési Iroda munkatársa Önkormányzati képviselő Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. SZMJVÖ Bölcsődék Igazgatósága Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes és az ülést megnyitja. Elmondja kérés érkezett a napirendi pontok

2 2 sorrendiségének megváltoztatására, eszerint a Bizottság a meghívó szerinti 5-ös, illetve 20-as napirendi pontok megtárgyalásával kezdi meg munkáját. Dr. Kasza Péter Ferenc: Kérdése, hogy az Elővárosi közösségi közlekedéssel kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása mennyire sürgős? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A témát a mai ülésen napirendre veszik, tárgyalás közben mindenki kifejtheti álláspontját. Elmondja, körükben van Dr. Kispál László Úr, aki a cégfelügyeleti csoport vezetője. Korábbi ülésén a Bizottság arról döntött, hogy szeretné meghallgatni Csoportvezető Urat, de mivel Alelnök Úr nincs jelen, valamint a napirendi pontok között sem szerepel Dr. Kispál László meghallgatása, ezért javasolja, hogy a Bizottság soron következő ülésén vegye napirendre a bemutatkozást. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kiegészítése? Megállapítja, hogy nincs és a fentiek figyelembe vételével szavazásra bocsátja a Bizottság augusztus 1-i rendkívüli nyilvános ülésének a napirendjét. A Bizottság 6 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a augusztus 1-i rendkívüli nyilvános ülésének a napirendjét és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága a augusztus 1-én tartott rendes ülésének a napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: Nyilvános ülés 1. Tulajdonosi hozzájárulás a Szeged, Szerb u. 21. alatt található bölcsőde válaszfal bontásához 2. A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. ügyvezetői hatáskört meghaladó szerződés 3. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, 1. sz. villamos 600 V-os tápellátó kábelhálózat Victor H. u. szakasz kiépítéséhez 4. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Somogyi-könyvtár és Fesztivál Étterem vízbekötéseinek áthelyezése 5. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Belvárosi híd újszegedi hídfőjénél forgalomfigyelő kamerarendszer hálózatának kiépítéséhez 6. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged Gyálarét 0166/1 hrsz. alatti lezárt hulladéklerakó területén kialakítandó csapadékvíz elvezető rendszer építésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyhez 7. Tájékoztatás a évi Intervenciós Alap terhére megkötött szerződésről (Somogyi-könyvtár) 8. Biodiversitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban (BIOTOWNS) HURO/0901/128/1.2.4 című projekt tanulmánykészítése

3 3 ajánlati felkérés jóváhagyása 9. IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás során módosított ajánlattételi felhívásának és módosított dokumentációjának jóváhagyása (az anyag később kerül postázásra) 10. Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése- megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés kiírásának, az ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása:) 11. Tulajdonosi hozzájárulás - csapadékvíz-elvezető csatornák rekonstrukciója 12. Tulajdonosi nyilatkozat a Szeged, Kálvária-dombon felállítandó fakereszt elhelyezéséhez 13. Tulajdonosi hozzájárulás a Szeged 5. sz. főút bevezető szakaszára elhelyezendő egységes táblarendszer telepítése 14. Tulajdonosi hozzájárulás a Koncz Pharma Bt., Szeged, Kereszttöltés u. 10. sz. alatti Gyógyszertár előtti járda akadálymentesítése 15. Tulajdonosi hozzájárulás a Szeged, Kárász u. 5. sz. alatt lévő Graffito Pizzéria homlokzati árnyékoló fennmaradási engedély tervdokumentációja 16. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Makkosházi krt. 2. sz. alatti Burger King Drive gyorsétterem villamos energia ellátáshoz 17. Tájékoztatás a évi Intervenciós Alap terhére megkötött szerződésről 18. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Eszperantó u. 3. sz. ingatlan optikai kábel elérésének kiépítéséhez 19. Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Tüzép köz 1. sz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához 20. Tulajdonosi hozzájárulás a Somogyi Udvar Kft. által a 3783/2 hrsz-ú telken építendő kávézó, alagsori wc és mélygarázs építési engedély tervdokumentációhoz 21. Polgárőrszervezet támogatási igénye Kecskés 22. Tájékoztatás a évi közvilágítási hálózat fejlesztésről II. 23. Kötelezettségvállalás Városmarketing terhére Metropol

4 4 A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző és a Jegyzői Iroda. 1. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Szeged, Szerb u. 21. alatt található bölcsőde válaszfal bontásához Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Körükben van Ungi Ferencné a Bölcsődék Igazgatósága képviseletében. Kéri, az előterjesztést készítő Városüzemeltetési Iroda munkatársát, hogy ismertesse az előterjesztést. Gyenizse János: Elmondja a kérelemben rögzítettek szerint a bölcsőde belső válaszfal bontását tervezik, mellyel a gyermekek elhelyezésének problémáját, valamint a munkavégzés körülményeit kívánják megoldani. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, hogy műszaki szempontból jelent-e problémát a válaszfal kivétele? Gyenizse János: Műszaki szempontból nem jelent problémát. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kéri a nevelés-szakmai szempontok ismertetését. Ungi Ferencné: Elmondja nagyon picik a szobák, 15 m2-ek és mindkét szobának három ajtaja van. Évek óta kifogásolják a helyiségek méretét, a gyermekek zsúfoltan vannak elhelyezve és a szobák berendezése sem megfelelő. A bölcsőde 24 férőhelyes, a törvény szempontja alapján 5 gondozónő kellene, hogy ellássa a feladatot, így biztosítani kell még egyet, azért mert nem tudnak összedolgozni a csoportszobák, tehát a munkaszervezés szempontjából sem megfelelő, sok nehézséget okoz. Úgy gondolja, hogy szakmailag a gyermekellátás megfelelőbb lenne, ha ez a két szoba egybenyílna és egy normális 30 m2-es szoba lenne, amelyben a gyermekek felügyeletének biztosítása, a gyermekek ellátása és a bútorok elhelyezése is sokkal jobb lenne. A 15 m2-es szobában bent van a 8 gyermek, a két étkezőasztal és a legkisebbeknek gyerekágy is, hiszen az egyik a csecsemőcsoport, játszási felületre alig marad lehetőség. Tud arról, hogy felmerült az a kérdés, hogy elküldenek gondozónőt, de nem küldenek el. Amint az anyagban is leírta tavaly a Vitéz utcai Bölcsőde ROP-os pályázaton nyert és 24 férőhellyel bővítettek. A 24 férőhely 4 gondozónőt igényel, illetve, mivel meghaladta a Vitéz utcai Bölcsőde az 50 férőhelyet, mert 84 férőhelyes lett, így plusz két gondozónőt kell biztosítani a csoportokhoz. Ezekhez a gondozónői létszámokhoz nem kaptak támogatást a pályázatban, hiszen nem kísérte TÁMOP-os pályázat, tehát nem volt létszámbővítés, az önkormányzat sem tudott biztosítani, így helyi átszervezéssel oldották meg, viszont már nem tudták megoldani a plusz két fős létszámhoz az egy főt, ezért Szőregen a csoport összenyitásával felszabadulna egy fő, akit a Vitéz utcába tudnák áttenni és így ott is meg lenne a törvényes előírásnak megfelelő gondozói létszám. A Vitéz utcai bölcsőde teljesen tele van, tehát szükség van a gondozónőkre. Az igaz, hogy a szőregi bölcsődében olyan gondozónők dolgoznak, akik Szőregen vagy valamelyik környező településen Újszentivánon, Tiszaszigeten laknak. A gondozónők a munkaszerződésük szerint változó munkahelyre vannak felvéve, nincs meghatározva, hogy a 209 gondozónő, melyik bölcsődében fog dolgozni, ha úgy kívánja a szükség, a szakma vagy a helyzet, akkor át lehet őket helyezni. Szó sincs arról, hogy állást szüntetne meg, csak szeretné a hálózatban ésszerűen megoldani a gondozónői ellátást, illetve azt, hogy a szőregi bölcsődében is megfelelő legyen a gyermekek ellátása, és ne legyenek zsúfoltak a szobák.

5 5 Rózsavölgyi József: A múltkori bizottsági ülésen nem javasolták ennek a falnak a bontását. A bölcsőde, ahogy az 1977-ben készült fényképen is látható, az önkormányzatnak az egyik szárnya, önkormányzati működésben van. Ez a bölcsőde 1896-ban épült, nem tudja elképzelni, hogy a szakma még mindig nem azzal foglalkozik, hogy ezt az épületet alászigeteljék, - a gyerekek 20 cm-re vannak a padozattól, a salétromos levegőt szívják, - hanem az a legfontosabb, hogy el kell bontani egy falat. Ennek a falnak az elbontásával valamennyivel nagyobb lesz a terület, de nem sokkal, mert itt egy kétszárnyú ajtó van, amelyet a mai napig nyitva tartanak, tehát ugyanúgy lehet a gyerekeket felügyelni. Ungi Lászlóné: A kétszárú ajtó kb. másfél méter széles, tehát csak úgy tudja a gondozónő felügyelni a két szobát, ha beül középre, így lényegében egyik szobában sem felügyel. A gyerekek nem megbízhatóak, tehát a szobában helyben kell megoldani a felügyeletet. Előfordulhat, hogy az egyik helyiség sarkában a gyerekek megharapják egymást, és a gondozónő a két ajtó között ül, nem tud ott lenni, ahol a probléma van. Rózsavölgyi József: Az, hogy ki kit harap meg az más dolog. A falat nem vennék ki teljesen, hanem megmaradna egy kétméteres rész, egyébként az ajtó 15 éve nyitva van. Elmondja, hogy az elmúlt év őszén, amikor átvette Szőreget, akkor elment és megnézte azt a vizes blokkot, ahol a gyerekeket fürdették. Azokat a kicsi gyerekeket felnőtteknek való öntöttvas kád felett fürdették, akkor nem jutott eszükbe a szakmaiság, akkor sem jutott eszükbe, amikor ez a vizesblokk teljesen lepusztult volt, személyesen cseréltette ki a vaskádat műanyag gyerek kádra. Szakmai szempontból nem tartja jónak, hogy különböző korú gyermekek legyenek egy szobában, mert a kisebbek a játékkockákat lenyelhetik. Elmondja elbeszélgetett a bölcsődében dolgozókkal, megkérdezte tőlük, hogy szükséges-e a falkivétel, egyértelműen az volt a válasz, hogy semmi szükség rá, idáig is meg tudták oldani ezt a problémát. Indokoltabb lenne egy új bölcsőde építése, mert az épület több mint 100 éves, salétromos, 4,5 méteres a belmagasság, nem jól zárnak a nyílászárók, ezek sokkal nagyobb problémák, mint a fal elbontása. Továbbra sem javasolja a válaszfal elbontását. Ungi Lászlóné: A fürdőszoba valóban rossz állapotban volt, de azt megcsináltatták az Igazgatóság költségvetéséből. Valóban salétromos a ház, igyekeznek mindent megtenni, amit a költségvetésből lehet. Arra vonatkozóan, hogy a gyermek lenyelheti a kockát elmondja, hogy a többi bölcsődében sincs csecsemőcsoport, hiszen nincs annyi 12 hónap alatti gyermek, hogy tiszta csecsemőcsoport legyen, ezért vegyes csoportban működik mindegyik. Az előző igazgatónak évek óta jelezték, hogy nem megfelelő a munkaszervezés, arról személy szerint nem tehet, hogy Képviselő Úr ennek ügyében nem tett semmilyen lépést. Fenntartja azt, hogy jobban lehetne munkát szervezni a válaszfal elbontásával. Képviselő Úr is tudja, hogy egész más nagyobb légtérben tartózkodni, még akkor is, ha a gyermek létszám marad. Tudja azt, hogy Képviselő Úr beszélt a gondozónőkkel, viszont vele nem. Azt várta volna, ha probléma van, akkor, mint az intézmény igazgatóját keressék meg. A gondozók számára azért nem jó a válaszfal elbontása, mert akkor valakinek el kell mennie ebből a bölcsődéből, az ott dolgozók helyi lakosok, illetve a környező településekről járnak dolgozni, ha valakit áthelyeznek a Vitéz utcába annak bérletet kell vásárolnia. Elmondja ismeri a bölcsőde történetét, ebben az épületben ideiglenesen helyezték el a gyerekeket, mert új bölcsődét szerették volna építeni. Ez nem történt meg, igyekeznek minden olyan állagjavítást elvégezni az épületen, amit saját erőből el tudnak végezni. Képviselő Úrral január 25-én találkoztak először és téma volt az új bölcsőde építése, akkor meg is beszélték, hogy ha lehetőség lesz, akkor azt megteszik. A megvalósítás nehéz, mert a mostani pályázati kiírás úgy engedélyezi az új bölcsőde építését, ha a régit is meghagyják és azt is üzemeltetik 5 évig. Jelenleg nincs annyi gyermek Szőregen, hogy a 24 férőhelyes bölcsőde mellé még egy 30 férőhelyeset is építsenek. Valóban kell az

6 6 Önkormányzatnak azon gondolkodnia, hogy ebből a 100 éves épületből hogyan tudják átköltöztetni másik helyre a bölcsődét. Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy nagyobb légtérben a gyerekek is jobban éreznék magukat. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Összegez: Képviselő Úr nem javasolja a válaszfal elbontását, mert nem ért egyet a bölcsődei alkalmazottak létszámcsökkentésével. Az Igazgatónő ennek ellenkezőjét látja, szakmai szempontból indokolt lenne az átalakítás. Mindezeket figyelembe véve, mivel mindig is adott Képviselő Úr véleményére, azt javasolja a Bölcsődék Igazgatósága keresse meg a szőregi Képviselő Urat és őt az álláspontjukról győzzék meg. Határozati javaslata: A Bizottság elnapolja döntését és egyúttal felkéri SZMJVÖ Bölcsődék Igazgatósága vezetőjét, hogy Szőreg városrész önkormányzati képviselőjével vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen a válaszfal elbontásának szakmai indokairól. Szavazásra bocsátja fenti határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással jóváhagyja a fenti határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 55771/2011 iktatószámú előterjesztését, a Szeged-Szőreg, Szerb u. 21. sz. alatt lévő bölcsőde válaszfal elbontásával kapcsolatosan benyújtott kérelmet. A Bizottság elnapolja döntését és egyúttal felkéri SZMJVÖ Bölcsődék Igazgatósága vezetőjét, hogy Szőreg városrész önkormányzati képviselőjével vegye fel a kapcsolatot és egyeztessen a válaszfal elbontásának szakmai indokairól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda, a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda és a SZMJVÖ Bölcsődék igazgatósága. 2. napirendi pont: A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. Ügyvezetői hatáskört meghaladó szerződés Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, a Bizottságnak véleményezési jogköre van és a Pénzügyi Bizottság dönt, mivel a szerződésben szereplő összeg meghaladja az ügyvezető hatáskörét. A szerződés jóváhagyásának jogi akadályát nem látja. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta Dr. Solymos László Alpolgármester által előterjesztett 3130/2011. ikt. számú

7 7 A Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. Ügyvezetői hatáskört meghaladó szerződése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Pénzügyi Bizottságnak jóváhagyásra javasolja a határozat mellékletét képező, a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.-nek a Scabello Bt-vel kötendő szerződését a Valahol Európában c. produkció díszleteinek elkészítésére és egyszeri felállítására vonatkozóan A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, az Aljegyző, Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda és a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft /2011. (VIII. 01.) JÜKB. számú határozat melléklete Ikt. szám: 36/127/2011 Vállalkozási Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Kft Szeged, Tisza Lajos krt. 56. Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseli: Némethné Bátyai Edina ügyvezető igazgató, mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő valamint a SCABELLO Bt Szeged, Csatár u. 26. Cégjegyzékszám: Adószám: Képviseli: Tóth Kázmér ügyvezető, mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttesen Felek között az alulírott helyen és napon, az alább részletezett feltételek szerint: Preambulum Megrendelő, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján, mint ajánlatkérő a 28/52/2011 hivatkozási szám alatt közvetlen írásbeli ajánlattételi felhívást küldött Vállalkozó részére. A Vállalkozó az eljárásban a Kbt.-ben és az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként.

8 8 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződést a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 99. -a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. A közbeszerzési eljárás dokumentumai jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel az ajánlati felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció, rendelkezésire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva. Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadóak. 1.) Szerződés tárgya: Dés László Nemes István Böhm György Korcsmáros György Horváth Péter: Valahol Európában című produkciója díszleteinek elkészítése és az ajánlatkérő székhelyén egyszeri alkalommal történő felállítása. 2.) Szerződés műszaki tartalma: A szerződés részletes műszaki tartalmát a jelen szerződéshez tartozó közbeszerzési ajánlattételi felhívásban található A közbeszerzés tárgya és mennyisége pontban valamint a Tervdokumentációban megfogalmazottak és a Vállalkozó ajánlata tartalmazza. 3.) Vállalkozási díj: nettó vállalkozói díj: ,- Ft (azaz: huszonhárommilliónyolcszáznyolcvannyolcezer Ft.) ÁFA: ,- Ft (azaz: ötmillió-kilencszázhetvenkettőezer Ft.) bruttó vállalkozói díj: ,- Ft (azaz: huszonkilencmilliónyolcszázhatvanezer Ft.) 4.) Határidő: Felek a szerződést határozott időre, az aláírása napjától augusztus hó 10. napjáig kötik. 5.) Fizetési feltételek: A számla kiegyenlítése a szerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesítése esetén kiállított teljesítés igazolás alapján benyújtott számla szerint, a teljesítéstől számított 30 napon belül történik, a Kbt ban foglaltak figyelembe vétele mellett.

9 9 Megrendelő a szerződés ellenértékének megfizetése során a évi XCII. törvény (Art.) 36/A ban foglalt előírásokat alkalmazni fogja. 6.) Fizetési ütemezés: I. előleg számla: jelen szerződés aláírását követően, a szabályosan kiállított és benyújtott előleg számla alapján, 8 napon belül. összege: ,- Ft + Áfa (50%) II. végszámla: teljesítést követően, a szabályosan kiállított és benyújtott végszámla alapján, 8 napon belül. összege: ,- Ft + Áfa (50%) teljesítés időpontja: augusztus ) Szerződésteljesítése során nyilatkozattételre jogosult személyek: A szerződés érintő kérdésekben: Megrendelő részéről: Némethné Bátyai Edina ügyvezető igazgató Vállalkozó részéről: Tóth Kázmér ügyvezető A szerződés teljesítését érintő kérdésekben: Megrendelő részéről: Várkonyi Miklós műszaki vezető Vállalkozó részéről: Tóth Kázmér ügyvezető 8.) Egyéb feltételek: a) A Vállalkozó folyamatosan egyeztet a megrendelővel minden technikai kérdésben. b) A Vállalkozó vállalja, hogy az általa a helyszínre diszponált személyek munka és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti oktatásáról gondoskodik és kijelenti, hogy ezek a személyek a feladatuk ellátásához kellő szakképzettséggel és biztosításokkal rendelkeznek. c) Vállalkozó nyilatkozik, hogy az általa foglalkoztatott személyek tekintetében a munkaügyi, munkabiztonsági és munkavédelmi szabályok, előírások, szakmai követelmények betartatása, betartása teljes mértékben az Ö feladata, ezekkel kapcsolatban a Megrendelőt semmi féle kötelezettség nem terheli. d) Vállalkozó vállalja, hogy csak az érvényes munkaügyi és munkabiztonsági, munkavédelmi szabályoknak megfelelő személyeket foglalkoztat jelen szerződés teljesítése során.

10 10 e) A munkaügyi illetve munkavédelmi szabályok be nem tartásából eredő valamennyi következmény kizárólag a Vállalkozót terhelik. f) A Vállalkozó, illetve az általa foglalkoztatott személyek által a Megrendelőnek, illetve harmadik személynek okozott kárért a Vállalkozó teljes anyagi felelősséggel tartozik. g) A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa használt berendezések megfelelnek a biztonságtechnikai, érintésvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, szabványoknak. h) A Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező tevékenységében részt vevő személyek a Megrendelővel sem munkaviszonyban, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állnak. i) Vállalkozó nyilatkozik, hogy vállalja az e szerződésen alapuló szerződéseiben a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1 és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. j) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. k) Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Ennek eredménytelensége esetén fordulnak az általános hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bírósághoz. Jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal minden egyezőt aláírták. Szeged, július Megrendelő Vállalkozó 3. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, 1. sz. villamos 600 V-os tápellátó kábelhálózat Victor H. u. szakasz kiépítéséhez Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, hogy teljesen új kiépítés lenne? Éderle Attila: Korábban kisebb teljesítményű volt a kábelhálózat ez kerül most fejlesztésre. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság javaslata alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.

11 11 A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62380/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztése 600 V-os tápellátó kábelhálózat 1. sz. villamos Victor H. utcai szakasz kiépítése (Somogyi János tervező 56/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációi alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 26. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. Az elektromos ellátás kiépítése után a felbontott járdát teljes szélességben egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. Az ingatlanok megközelítését a kivitelezés alatt biztosítani kell. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 4. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Somogyi-könyvtár és Fesztivál Étterem vízbekötéseinek áthelyezése Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A tulajdonosi hozzájárulás megadására a hotelépítés miatt van szükség a Főépítész állásfoglalásának megfelelően. A Bizottság javaslata alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62509/2011. iktatószámú előterjesztését a Somogyi-könyvtár és a Quattro 99 Kft. kérelmére

12 12 a meglévő vízbekötések áthelyezése (a kérelemhez mellékelt helyszínrajz szerint) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 51., 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 48. -ban foglalt előírásokat. 3. A tervezett vízbekötés elvégzése után az érintett közterületet az eredeti pályaszerkezetnek megfelelően a bontási munkálatok megkezdése előtt 30 nappal Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjétől megkért és megkapott a közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó hozzájárulásban pontosan meghatározott módon kell helyreállítani. 4. A vezeték régészeti érdekű területet érint, így a SZÉSZ 51. (4) bekezdésében foglalt előírások betartandók, miszerint a helyi régészeti jelentőségű zóna területén építést megelőzően kötelező a régészeti feltárás. A terület-előkészítő tereprendezési, út-, valamint közmű építési munkák megkezdését legalább két héttel korábban be kell jelenteni a területileg illetékes múzeumnak. Építés alatt építési és mélyépítési megfigyelést kell végezni leletmentés, esetleg műszaki megoldások módosítása céljából. 5. A vízbekötés áthelyezéséhez kapcsolódó költségek teljes mértékben a szálloda komplexum beruházóját terhelik, költségeinek megtérítésére a későbbiek során sem tarthat igényt. A kivitelezés során keletkező károkat az építtető köteles az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. A kivitelezés alatt a folyamatos törmelék elszállításról intézkedni kell. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, Városüzemeltetési Iroda. 5. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Belvárosi híd újszegedi hídfőjénél forgalomfigyelő kamerarendszer hálózatának kiépítéséhez Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, hogy a kamerarendszer a rendőrséghez lesz bekötve? Dr. Igaz Ágnes: Akivel szerződést köt a szolgáltató. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, ki a szolgáltató? Dr. Igaz Ágnes: Az SZKT üzemelteti. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Jogi Bizottság javaslata alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz..

13 13 A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 64640/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, elektromos tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó a Belvárosi híd újszegedi hídfőjénél forgalomfigyelő kamerarendszer hálózatának kiépítése (Gál András tervező 04/2011. tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. és 65. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. A nyomvonal zöldterületet nem érint, fás szárú növényeket nem veszélyeztet. A kivitelezés során a Lechner téri védett park védelméről gondoskodni kell, a zöldfelület nem sérülhet. 5. A hálózat fejlesztés új nyomvonalán (Madách u. - Lechner tér) a felbontott járdát 2,5 m mélységig teljes szélességben egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. A 2,5 m feletti járdaszélességnél a munkagödör széléhez közelebb eső járdaszélig kell a felbontott járdát aszfalttal helyreállítani. A Lechner tér - Madách u. keresztezését fél-fél útátvágással lehet kivitelezni. A kivitelezéshez forgalomterelési tervet kell készíteni. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 6. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged Gyálarét 0166/1 hrsz. alatti lezárt hulladéklerakó területén kialakítandó csapadékvíz elvezető rendszer építésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyhez Lukács Attila: Ismerteti az előterjesztést. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt a Jogi Bizottság előzetes véleményezése alapján. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 61824/2011. iktatószámú előterjesztését a Szeged-Gyálarét 0166/1 hrsz. alatti lezárt hulladéklerakó területén kialakítandó csapadékvíz elvezető rendszer építésére vonatkozó

14 14 vízjogi létesítési engedélyezés (a Hologén Környezetvédelmi Kft májusi keltezésű tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság az önkormányzat tulajdonában lévő 0166/1 hrsz. alatti területen történő csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez és fenntartásához, javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor napirendi pont: Tájékoztatás a évi Intervenciós Alap terhére megkötött szerződésről Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 44380/2011. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság a Somogyi-könyvtár épületében (Szeged, Dóm tér 1-4.) folyadékhűtő berendezések (3 db) javítására vonatkozó az intervenciós alap terhére megkötött vállalkozói szerződésről szóló tájékoztatást elfogadja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Jegyző, a Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda. 8. napirendi pont: Biodiversitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban (BIOTOWNS) HURO/0901/128/1.2.4 című projekt tanulmánykészítése ajánlati felkérés jóváhagyása Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz..

15 15 Szeged Megyei Jogú Város Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Fejlesztési Iroda vezetőjének /2011 számú, a tanulmánykészítés című, ajánlati felkérés jóváhagyása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Bizottság a többször módosított a 666/2007. (XII.14.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat VI. 4. d) pontjában foglaltak alapján, a /2011. (VI.17) JÜKB számú határozat alapján kijelölt Bíráló Bizottság véleménye szerint jóváhagyja a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást. 2.) A Bizottság a többször módosított a 666/2007. (XII.14.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési Szabályzat VI. 4. e) pontjában foglaltak alapján az ajánlattételre kijelöltek listáját a tanulmánykészítés c. munka elvégzésére az alábbiak szerint jóváhagyja: SZTE JGY Pedagógusképző Kar Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék 6725 Szeged Boldogasszony sgt. 6. Móra Ferenc Múzeum 6720 Szeged Roosevelt tér 1-3. SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Ökológiai Tanszék 6726 Szeged Közép fasor 52. SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6726 Szeged Egyetem u Csemete Egyesület, 6720 Szeged, Arany János utca 1. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. Dr. Gyimesi László: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. ügyvezetői hatáskört meghaladó szerződését jóváhagyó határozati javaslaton az aláírók személyét aktualizálják. 9. napirendi pont: IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás során módosított ajánlattételi felhívásának és módosított dokumentációjának jóváhagyása (az anyag később kerül postázásra) Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, hol sikkadt el a dolog, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola Hunyadi János Tagintézménye benne maradt? Kiss Henriett: A pályázat 2008-ban került kiírásra és régi adatok alapján adott az Önkormányzat támogatást. A támogatás felhasználása most van folyamatban, a május 27-i Közgyűlés szüntette meg a Tagintézményt ez augusztus 31-től hatályos. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Gyakorlatilag arról van szó, hogy saját forrásból fedezik ezt a közel 7 millió forintot. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja a tájékoztatás tudomásul vételét. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatást és az alábbi határozatot hozza:

16 /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 4830/2011 számú, Tájékoztató az IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás kapcsán tett előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Bizottság elfogadja az illetékes szakiroda az IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben a TIOP / számú pályázat keretében tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás során tett tájékoztatását. II. A Bizottság egyetért a szakirodák javaslatával a módosítás mellőzéséről, és a többletforrás rendelkezésre bocsátásáról, és felkéri a Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a projekt megvalósíthatósága érdekében szükséges bruttó Ft forrás felhasználását a évi működési kiadások, Oktatás, - Központi oktatási feladatok - oktatási intézmények eszközfejlesztése-pályázati saját forrás sorról engedélyezze. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Fejlesztési Iroda, Oktatási, Kulturális és Sport Iroda és a Városüzemeltetési Iroda és a Vagyongazdálkodási Bizottság. 10. napirendi pont: Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztésemegvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés kiírásának, az ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Dr. Kasza Péter Ferenc: Azt a kérdést szeretné feltenni, hogy miért olyan sürgős a döntés jelent pillanatban? Priskinné Ale Mária: A befejezési határidő október 31. ez jól hangzik, de közben ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak az átfutatási idejére egy évet kell számolni, mert társadalmi egyeztetésre stb. van szükség. Ha decemberben szerződést szeretnének kötni, akkor a közbeszerzési dokumentációt jóvá kell hagynia a Bizottságnak és ezt követően még a közreműködő szervezethez is el kell küldeni szakmai konzultációra, ott is szokott lenni módosítás. Több körön keresztül kell megfuttatni mielőtt feladásra kerülhet. Amennyiben decemberben szerződést szeretnének kötni szükséges a mielőbbi jóváhagyás. Dr. Kasza Péter Ferenc: Ha jól értette, akkor a kiírásban az szerepel, hogy megvalósíthatósági tanulmányt kell készítsen, amelyből kiderül az, hogy szükség van a Tram Train-re. Ez eleve lefutott dolognak tűnik. Ha jól érti ennek a hátterét, akkor ez az egész tanulmány egy városkörnyéki, regionális közlekedésnek a felmérésére irányuló tanulmány

17 17 elkészítését jelentené, amiben eredetileg a legalacsonyabb árat ajánló pályázó volt megjelölve és ezek után összességében a legelőnyösebb ajánlat jönne be, azzal együtt, hogy megjelentek bizonyos szubjektív szempontok, amelyek számára nem tetszenek. Ahol szubjektív szempontok vannak ott eredendően kiteszik magukat annak, hogy ez döntőbizottság elé kerüljön. Véleménye szerint a szubjektív szempontokat ki kellene iktatni, ahhoz, hogy ezt a támadási felületet megszüntessék, mert gyakorlatilag, amit nyernek a vámon az úgy lehet, hogy el fog menni a réven. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Mindezt kiiktatták, mégpedig úgy, hogy az ajánlatkérő eredeti előterjesztést fogadják el, amelyben ezek a szakmai szempontok nem szerepeltek. Javasolja, hogy legközelebb az Önök által delegált bizottsági tag menjen el a bizottsági ülésre, ugyanis nem volt ott a Málovics Úr. Azt javasolja, hogy a Bizottság a döntését ne napolja el, hanem az ajánlatkérő eredeti döntését fogadják el ne a bíráló bizottság által összeállított anyagot. Dr. Kasza Péter Ferenc: Kérdése, hogy az eredeti anyag mit tartalmazott? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Úgy terjesztették be eredetileg a bíráló bizottság elé, hogy a legalacsonyabb árat fogadják el a kiírás során. Voltak olyan fennhangok a bíráló bizottság során, hogy mégiscsak jó lenne szakmai szempontokat érvényesíteni ezzel egyet is ért -, viszont az a megoldás, amelyet ott alkalmaztak, azzal azért nem ért egyet, mert ahhoz ki kell nevezni egy szakmai zsűrit és az a 10 pont, amelyet meghatároztak az sem mérvadó. Mindezeket figyelembe véve ezt a projektet ilyen formán nem javasolja csúsztatni. Javasolja, hogy menjen le ez a projekt így és reméli, hogy ez így is megépül. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az eredeti pályázati kiírás elfogadását. A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással jóváhagyja az eredeti pályázati kiírást és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2011 számú, Tram Train - Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás kiírása, ajánlati felhívásának és dokumentációjának jóváhagyása tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: I. A Bizottság jóváhagyja a Tram Train - Szeged elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tárgyú közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás során a szakmai iroda által előkészített és javasolt, ajánlati felhívást és dokumentációt, amely szerint az eljárás elbírálási szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. II. III. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a dokumentáció aláírására. A Bizottság a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Irodát, hogy a jóváhagyott ajánlati felhívást és dokumentációt a szabályossági eljárás lefolytatása és a szabályossági tanúsítványok beszerzése céljából továbbítsa a Közreműködő Szervezet és az NFÜ KFF részére.

18 18 A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda 11. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás - csapadékvíz-elvezető csatornák rekonstrukciója Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kéri az előterjesztést készítő Városüzemeltetési Iroda munkatársát, hogy ismertesse azt, hogy miről kell döntenie a Bizottságnak. Dobó István: A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat pályázatot szeretne benyújtani a tápéi külterületi csatornák rendbetételére. Ezen a területen három önkormányzati tulajdonú csatorna húzódik, a pályázatban feltételként szerepel, hogy a tulajdonosi hozzájárulást be kell csatolni. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Tulajdonosi hozzájárulás tárgyú, 01/ /2011. számú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja, hogy a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat az általa beadandó EMVA pályázatban helyreállítandó csatornák között szerepeltesse a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Szeged 02191, 02298, hrsz.-ú csapadékvíz-elvezető csatornákat, az elnyert támogatás felhasználásával a rekonstrukciójukat elvégezze, a helyreállításukat követően 10 évig üzemeltesse, úgy hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevezett csatornák rekonstrukciójához, illetve a 10 évig tartó üzemeltetéséhez pénzügyi forrást nem biztosít. A Bizottság javasolja, hogy jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tulajdonosi hozzájárulás aláírására kerüljön. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2011. (VIII. 01.) JÜKB. számú határozat melléklete Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat Alulírott Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere nyilatkozom, hogy a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat (6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 17.) által benyújtandó EMVA pályázatban a Szeged II. kerület Tápé 02191, 02298, és hrsz.-ú kivett csatornák tulajdonosa Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányban.

19 19 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében nyilatkozom, hogy hozzájárulok a nevezett csatornák vonatkozásában: a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat EMVA pályázatának keretében történő helyreállításához. A forgalomképtelen vagyontárgyak üzemeltetésével kapcsolatban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jogosult dönteni, ezért a Testületnek javasolni fogom, hogy a pályázati program eredményessége esetén a nevezett csatornák üzemeltetési jogát a helyreállításukat követő 10 éves időszakra adja át az Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatnak. Ezen időszakra az üzemeltetésből adódó kötelezettségek ellátása, illetve az ezzel kapcsolatos költségek viselése a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatot, mint majdani üzemeltetőt terhelik. Az üzemeltetésre vonatkozó hozzájárulást a Közgyűlés jóváhagyó döntését követően adható ki. Szeged, Dr. Botka László Polgármester Tanuk: napirendi pont: Tulajdonosi nyilatkozat a Szeged, Kálvária-dombon felállítandó fakereszt elhelyezéséhez Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Átadja a szót Nógrádi Tibor Képviselő Úrnak. Nógrádi Tibor: Elmondja: Az 1600-as években pestis járvány pusztított Szegeden, az áldozatok emlékére épült egy kálvária. Ez a kálvária az 1960-as évekig töltött be Szeged szakrális életében döntő szerepet, ezekben az években a Szovjetunióban antiklerikális politikai irányzat tombolt és ennek Magyarországon egyetlen áldozata lett ez a kápolna. Civilek kezdeményezték, hogy a kápolna helyén az úgynevezett Kálvária dombon egy emlékkeresztet állítsanak fel szeptember 11-én ennek a kápolnának az emlékére, azzal a céllal, hogy a későbbiekben, ha mód és finanszírozás lesz, akkor a kápolnát újraépítsék. Személy szerint ezt a mozgalmat támogatja, a helyiek már összeadták a keresztállításnak több mint a felét. A Főépítész Asszonnyal egyeztették a terveket, 700 ezer forintba kerül az alapozással együtt a kereszt. A Tervtanács számukra érthetetlen javaslatokat adott a keresztállítással kapcsolatban, azt szerették volna, hogy ne a dombon, hanem a domb mellett kerüljön felállításra az emlékkereszt. Arra kéri a Bizottságot, hogy amennyiben lehetséges adja hozzájárulását, ahhoz, hogy az eredeti kápolna helyen az emlékkereszt szeptember 11-én felállításra kerüljön. A keresztállításnak építési engedély kötelezettsége nincs. Elmondja, hogy 500 forintos téglajegyeket árusítanak a keresztállításhoz, 10 napja folyik a gyűjtés és várható költségek fele már meg van.

20 20 Dr. Kasza Péter Ferenc: Több problémát lát az egyik az, hogy mi történik akkor, amikor döntés születik arról, hogy vissza legyen állítva a kápolna. Úgy látja, hogy arra van szándék, hogy ott kápolna legyen, akkor a kereszttel mi fog történni? Fog-e az valakinek problémát okozni, hogy ott van egy kereszt és nem lesz-e olyan, aki a kereszteltávolítást nehezményezni fogja? Az anyagban az is szerepel, hogy a kereszt mellett lenne még két kopjafa. Az a verzió, hogy a kopjafás keresztkiegészítést a Tervtanács nem javasolja egyfunkciós jelképi megjelenítés támogatása folytán. Ha jól látja, akkor itt A és B változat is van. Kérdése, hogy muszáj-e oda két kopjafa és mi történik ezzel az egésszel, ha felállítják a kápolnát. Nógrádi Tibor: A Tervtanácsnak teljesen jogos volt a megállapítása, a Tervtanács után egyeztettek a kezdeményező civil egyesületekkel és nekik az volt a véleményük, hogy a kopjafát szeretnék felépíteni, de nem a kereszt közvetlen közelében, hanem a domb alján, tehát a civilek abszolút elfogadták a Tervtanács ezen véleményét, hogy a kopjafák ne legyenek a kereszt közelében. Elmondja nem tudja, hogy mi fog történni 100 év múlva nem tudja megmondani, hogy mi fog történni a kereszttel. Dr. Kasza Péter Ferenc: Szükség van-e a keresztre, ha van kápolna? Nógrádi Tibor: Igen. A kereszt funkciójával kapcsolatban elmondja, hogy Móravárosnak nincs olyan közösségi tere ahol, akár március 15-ét vagy október 23-át vagy bármelyik ünnepet meg tudnák ünnepelni. Úgy gondolják, hogy van közösségteremtő igény és ott a kereszt környékén fogják ezt megtenni. Dr. Kasza Péter Ferenc: A kápolna helyreállításával teljes egészében egyetért, azzal is egyetért, hogy a kápolna az egy szakrális valami, ha azt helyettesíteni akarják, akkor mondják azt, hogy legyen ott egy kereszt, és azt megint csak üdvözli, hogy kereszt - nem kopjafával, hanem kopjafa nélküli kereszt. Ezt átmeneti megoldásnak gondolja, véleménye szerint, ha valaha sor kerül a kápolna visszaállítására, akkor jelentsék ki azt, hogy kereszt gyakorlatilag jelen pillanatban a kápolnát helyettesíti. Azzal az érveléssel, hogy egy keresztnek március 15-ét vagy október 23-át kell jelképeznie, nem ért egyet. Nógrádi Tibor: Azt mondta, hogy Móravárosnak nincs közösségi tere, közösségi teret akarnak építeni és jelen pillanatban ezzel az első lépéssel tudják elindítani. Dr. Kasza Péter Ferenc: Véleménye szerint ne kereszttel építsenek közösségi teret. Nem vallási jelképpel kell közösségi teret építeni. Nógrádi Tibor: Azzal egyetért, hogy egy közösségi tér az nem a kereszttel épül, azzal viszont nem ért egyet, hogy a kereszt nem fér el egy közösségi téren. Terveikben szerepel Móraváros névadójának, Móra Árpád mellszobrának a téren történő elhelyezése, valamint bicikli pihenő helyet is szeretnének kialakítani. A kereszt emlékkereszt lesz a kápolna emlékére, mindaddig ameddig fel nem épül. Dr. Kasza Péter Ferenc: Azt nem szeretné, ha valaki 20 év múlva úgy magyarázná, hogy valamilyen szakrális jelkép ez a kereszt és azért, mert odakerül a kápolna azért rakják arrébb a keresztet. Attól fél, hogy a későbbiekben valaki azzal fog előállni, hogy ennek a keresztnek többlet tartalma van. Kéri, deklarálják azt, hogy ez a kereszt a kápolna emlékét hivatott megjeleníteni és deklarálják azt, hogy ez a kereszt onnantól kezdve semmilyen többletfunkciót nem tölt be.

21 21 Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Ismerteti az előterjesztés B változatát: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: -a kápolnadomb megfelelő kertépítészeti kialakítását biztosítani kell, a domb oldalain a növénytelepítés és karbantarthatóság szempontjait is szem előtt tartva az emlékjel dombra telepítése esetén a terv szerinti kereszt alapozásának kifordulás elleni védelmeként a 60 fokos rézsűn ellenlépcső alkalmazása indokolt, a tervezett kialakítás során az akadálymentes megközelíthetőséget biztosítani kell. Javasolja a határozati javaslat alábbiakkal történő kiegészítését: kopjafás kereszt kiegészítés nélkül, valamint az építető vállalja, hogy az esetleges kápolna helyreállítására vonatkozó döntés esetén határidőre szavatol a kereszt áthelyezéséről saját költségén. Dr. Kasza Péter Ferenc: Elmondja, hogy nem fogja megszavazni a tulajdonosi hozzájárulás megadásához a javaslatot, az ellen nincs kifogása, hogy most elhelyezzék a keresztet, de ha megépül a kápolna, akkor a keresztet tüntessék el. Dr. Gyimesi László: Elnök Úr előterjesztése alapján úgy kapják az engedélyt a kereszt elhelyezésére, ha megy a kápolna, akkor megy a kereszt. Dr. Kasza Péter Ferenc: Kérdése, hogy hová megy a kereszt? Dr. Keresztúri Farkas Csaba: A fentiek figyelembe vételével szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat B változatát. A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással az elhangzottak figyelembe vételével jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat B változatát és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda /2011. számú előterjesztését a Móravárosért Egyesület és az Élhető Szegedért Egyesület, mint építtető által a Szeged, Kálvária téren meglévő Kálvária- domb felső szintjén elhelyezendő 6 m magas, ragasztott tölgyfából készült fakereszt, valamint 2 db kopjafa tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: A Kálvária domb felső szintjére kizárólag a kereszt helyezhető el azzal, hogy a kápolna megépülése esetén a Móravárosért Egyesület és az Élhető Szegedért Egyesület szavatol a kereszt saját költségen más helyre történő áthelyezéséért, - a kápolnadomb megfelelő kertépítészeti kialakítását biztosítani kell, - a domb oldalain a növénytelepítés és karbantarthatóság szempontjait is szem előtt tartva az emlékjel dombra telepítése esetén a terv szerinti kereszt alapozásának kifordulás elleni védelmeként a 60 fokos rézsűn ellenlépcső alkalmazása indokolt, - a tervezett kialakítás során az akadálymentes megközelíthetőséget

22 22 biztosítani kell. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 13. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Szeged 5. sz. főút bevezető szakaszára elhelyezendő egységes táblarendszer telepítése Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság véleményezése alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 59121/2011 iktatószámú előterjesztését, a Szegedi Városkép Kft. által rendszeresített és a Szeged 5. számú főút bevezető szakaszára elhelyezendő egy berendezésének telepítését. A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: - A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, CSO-971/4/2010 számú, Közútkezelői Hozzájárulásban előírt műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételeket be kell tartani. - A kivitelezési munkálatok teljes költsége a kérelmezőt terheli. - A kivitelezés befejezése után az érintett közterület helyreállításáról a kérelmezőnek gondoskodnia kell. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 14. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Koncz Pharma Bt., Szeged, Kereszttöltés u. 10. sz. alatti Gyógyszertár előtti járda akadálymentesítése Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság véleményezése alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz..

23 23 A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 65950/2011. iktatószámú előterjesztését a Koncz Pharma, Szeged, Kereszttöltés u. 10. sz. alatti gyógyszertár akadálymentes megközelítésének kialakítása ügyében. A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: - A kivitelezési munkálatok teljes költsége a kérelmezőt terheli. - A kivitelezés befejezése után az érintett közterület helyreállításáról a kérelmezőnek gondoskodnia kell. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 15. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Szeged, Kárász u. 5. sz. alatt lévő Graffito Pizzéria homlokzati árnyékoló fennmaradási engedély tervdokumentációja Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, hogy eredetileg az ernyő kihelyezésére nem kért a Kft. engedélyt és így tette ki? Gyenizse János: Tervezési folyamat alatt az üzemeltető úgy döntött, hogy megválik az étteremtől az üzlet értékesítése és az átadási folyamat alatt az építési engedélyezése elindítása elmaradt. Az üzletet átvevő új üzemeltető az időközben leszállított szerkezetet a kezdődő szezonra való tekintettel felszereltette. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Kérdése, hogy az engedély nélkül kihelyezett árnyékoló miatt közterület használattal kapcsolatban megbüntetik-e? Dr. Kasza Péter Ferenc: Véleménye szerint ez elválik, mert valószínűleg volt területhasználati engedélyük, az Önkormányzat hozzájárulása magára a műemlék jellegű épületre vonatkozik. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását és egyben javasolja, hogy az illetékes szakirodától kérjenek tájékoztatást arról, hogy mi történt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja a fentiek szerint az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen és 1 tartózkodással jóváhagyja a fentiek figyelembe vételével az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 65382/2011 iktatószámú előterjesztését, a Szeged, Kárász u. 5. sz. alatt található Graffito

24 24 Pizzéria étterem homlokzatára felszerelt árnyékoló szerkezet fennmaradási engedély tervdokumentációját. A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az alábbi feltételekkel: - A kivitelezési munkálatok teljes költsége a kérelmezőt terheli. - A kivitelezés közben az épület homlokzatán esetlegesen keletkezett károkat a beruházónak saját költségén az eredetivel azonos állapot szerint kell helyreállítania. A Bizottság felkéri az Általános Igazgatási Irodát, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy a felszerelt árnyékoló miatt történt-e közterület-használati bírság kiszabása. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és az Általános Igazgatási Iroda. 16. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Makkosházi krt. 2. sz. alatti Burger King Drive gyorsétterem villamos energia ellátáshoz Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 60662/2011. iktatószámú előterjesztését az ALLUX Mérnöki Szolgáltató Bt. kérelmére - Szeged, Makkosházi krt. 2. sz. (15675/3 hrsz) alatt létesülő Burger King Drive gyorsétterem villamos energia ellátása (Bíró Béla rendelésszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 48. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. A tervezett nyomvonalnak igazodnia kell a meglévő 1kV-os földkábel nyomvonalához. Az új trafóállomás kialakításának igazodnia kell az iskolák színéhez (sárga). 5. A transzformátor átépítése során szükségessé váló bodzabokor kivágásához a fakivágási engedélyt Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzőjétől meg kell kérni, a fák és cserjék védelméről gondoskodni kell. A növényzet rongálása,

25 25 csonkolása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület átadás céljából, majd a zöldterület helyreállítását követően a kivitelezőnek helyszíni bejárást kell összehívnia a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda 17. napirendi pont: Tájékoztatás a évi Intervenciós Alap terhére megkötött szerződésről Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 40246/2011. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Gábor Dénes Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) fűtési rendszerének javítására vonatkozó az intervenciós alap terhére megkötött vállalkozói szerződésről szóló tájékoztatást elfogadja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Jegyző, a Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda. 18. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Eszperantó u. 3. sz. ingatlan optikai kábel elérésének kiépítéséhez Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság véleményezése alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 64396/2011. iktatószámú előterjesztését Szeged, Eszperantó u. 3. sz. ingatlan optikai kábel elérésének kiépítése (Csepcsényi Tamás tervező PB 002/11 tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza:

26 26 A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. és 65. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. A kivitelezési munkák során az érintett ingatlanok megközelítését biztosítani kell. A felbontott nyomvonalat a gyalogjárdába bányahomok visszatöltéssel, 10 cm vastag kavicságyazat és 10 cm vastagságú beton szerkezettel kell helyreállítani. A teljes járdafelületet egybefüggő aszfalttal kell helyreállítani. A kivitelezés során a kibontott földet, törmeléket azonnal el kell szállítani. A Kossuth L. sgt-i gyalog- és kerékpárúton a forgalmat folyamatosan biztosítani kell. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 19. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás Szeged, Tüzép köz 1. sz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a Jogi Bizottság véleményezése alapján a Vagyongazdálkodási Bizottság dönt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 63495/2011. iktatószámú előterjesztését az Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelmére - Szeged, Tüzép köz 1. sz. (12581/3 hrsz) alatti ingatlan villamos energia ellátása (Lovas János T-013/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 62. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani.

27 27 4. A tervezett vágási szekrények a közlekedést nem akadályozhatják. A nyomvonal műszaki okok miatt nem helyezhető el a burkolat alatt, ezért a földkábel a járdaburkolat szélében a tervnek megfelelően zöldterületen vezethető. A tervezett elektromos ellátás során az utat és járdát fúrással kell keresztezni. 5. A kivitelezés befejezése után a zöldterület helyreállítását követően a kivitelezőnek helyszíni bejárást kell összehívnia a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. (Turcsányi Áron Bálint távozott a Bizottság 5 fővel határozatképes.) 20. napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás a Somogyi Udvar Kft. Által a 3783/2 hrszú telken építendő kávézó, alagsori wc és mélygarázs építési engedély tervdokumentációhoz Rózsavölgyi József: Kérdése, hogy ki üzemelteti a kávézót a város vagy a hotel? Ki adja ki? Gyenizse János: Jelen pillanatban ez a terület városi tulajdonban van, de folyamatban van egy telekcsere, amelyet benyújtottak a Földhivatal részére. Rózsavölgyi József: Kérdése, hogy milyen telekcsere van folyamatban? Gyenizse János: Azt a jogászaink tudják. A Somogyi Udvar Kft. vezetőjétől azt a tájékoztatást kapták, hogy ennek a telekcserének az ügyletei folyamatban vannak. Dr. Gyimesi László: Kérdése, hogy ez Közgyűlés előtt volt már? Zeleiné Dr. Vanger Márta: Igen. Arról az útról van szó, amely jelenleg is nyitva áll a közforgalom számára. Ez gyakorlatilag nem az önkormányzati telekrészhez tartozott, hanem az értékesített telekrészhez és ugyanúgy megmarad közforgalmi közlekedés céljára nyitottan, plusz gyalogjárdákat alakítanak ki a Könyvtár háta mögött és ezeknek az ellentételezésére a kialakítási költségek miatt kérte ennek a mellékhelyiségrésznek a cseréjét, de ez a településfejlesztésről szóló megállapodásnak a része. Amit papíron megvettek az Önkormányzattól azt papíron visszaadják közforgalmú felhasználásra és ez az eredeti szerződésben benne van, amely a Városüzemeltetési Irodán megtekinthető. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Javasolja a döntés elnapolását a következő bizottsági ülésre. Szavazásra bocsátja az elnapolásra tett javaslatot. Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag soron következő ülésére elnapolja döntését és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda

28 /2011 iktatószámú előterjesztését, a Somogyi Könyvtár mellett az 3783/2 helyrajzi számon épülő kávézó, alagsori közönségforgalmi WC, valamint mélygarázs építési engedély tervdokumentációt. A Bizottság soron következő ülésére elnapolja döntését. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda. 21. napirendi pont: Polgárőr szervezet támogatási igénye Kecskéstelep Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. A Bizottság 5 igen szavazattal jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta Dr. Solymos László alpolgármester Polgárőr szervezet támogatási igénye - Kecskés c előterjesztését és az alábbi határozatot hozza. 1. A Bizottság Szeged MJV Közgyűlésének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2011. (III. 02.) önkormányzati rendelet, központi gazdálkodás körébe tartozó működési kiadások, Polgárőri tevékenység támogatása c. előirányzat tartalékkeretének felosztásáról az alábbi döntést hozza: Egyesület megnevezése A támogatás év II. félévére Kecskés Telepi Polgárőr Közhasznú Egyesület Tartalékkeret 0 Összesen Ft 2. A támogatások utalásának ütemezése 2 egyenlő részletben: I. részlet a szerződéskötést és az igazolások benyújtását követően haladéktalanul II. részlet október 10-ig A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Kabinet, a Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda. 22. napirendi pont: Tájékoztatás a évi közvilágítási hálózat fejlesztésről II. Dr. Keresztúri Farkas Csaba: Elmondja, hogy a Jogi Bizottságnak véleményezési jogköre van, a Pénzügyi Bizottság dönt. Megkérdezi a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs és szavazásra bocsátja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot.

29 29 A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozza: /2011. (VIII. 01.) JÜKB. sz.. A Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetője /2011. számú Tájékoztatás évi közvilágítási hálózat fejlesztésről II. tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1 A Bizottság a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének /2011. számú Tájékoztatás a évi közvilágítási hálózat fejlesztésről II. tárgyú tájékoztatását tudomásul veszi. 2. A Bizottság javasolja a Pénzügyi Bizottságnak, hogy a határozat melléklete szerint a közvilágítási hálózat fejlesztés II. ütem munkáit az Együttműködési Megállapodás alapján megrendelje. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Juhász Gyula önkormányzati képviselő, Mihálffy Béla önkormányzati képviselő, Kosik Dénes önkormányzati képviselő, Hűvös László önkormányzati képviselő, Gila Ferenc önkormányzati képviselő, Nógrádi Tibor önkormányzati képviselő, Ménesi Imre önkormányzati képviselő, Farkasné Pocsai Blanka önkormányzati képviselő, Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő.

30

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2010. június 22-én tartott rendes, zárt üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér Ferenc Dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2012. március 7-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: Előadó: 1.) Racionalizálási intézkedések meghozatala Bratu László polgármester VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-11/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. augusztus 17-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-8/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531 Tokod, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Jegyzőkönyv 2013. május 22-én megtartott, 7. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Gyimesi László, a bizottság képviselő

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat:

1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: 1/2012. (I.17.) taggyűlési határozat: A Taggyűlés felhatalmazza a Társaság ügyvezetőjét a DAOP-4.1.2/B-11 jelű, a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-Alföldi régióban című pályázat dokumentációjának

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-i rendkívüli üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v

Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-14 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 27-én tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben