Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer István a bizottság alelnöke Sebestyén József a bizottság tagja Mészáros Tamás a bizottság tagja Szécsényi Ferencné a bizottság tagja Nógrádi Tibor a bizottság tagja Dr. Solymos László alpolgármester Dr. Szentgyörgyi Pál alpolgármester Kalmár Gábor Kabinetfőnök Szentistványi István önkormányzati képviselő Dr. Holzinger Gabriella Jegyzői Iroda Dr. Szikszay Adrienn Jegyzői Iroda Városüzemeltetési Iroda részéről: Dr. Kopasz Vanda Dr. Hegyes-Gila Orsolya Dús Andrea Dr. Tóth Kamilla Dr. Hudák Krisztina Masáné dr. Harmatos Beáta Dr. Balázs Eliza IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Távollevők: Tanács Eszter a bizottság tagja távollétét jelezte Pálmai Antal a bizottság tagja távollétét jelezte Kovács Tamás a bizottság tagja távollétét jelezte Dr. Farkas László: Üdvözlöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülése a jelenlévő 6 fővel határozatképes. A mai ülésről távollétüket jelezték: Tanács Eszter, Pálmai Antal és Dr. Kovács Tamás a bizottság tagjai. Nyílt ülésre felvételre javasolt előterjesztések: Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Választókörzeti keret felhasználása 1

2 Zárt ülésre felvételre javasolt előterjesztések: Szeged, Tápai u. 5. és Arany u. 12. sz. alatti épületekben levő, fiatalok részére fenntartott 12 db üres lakás pályázati úton történő bérbeadása A kiküldött és a felvételre javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek indítványa, kérdése? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága a április 1. napján tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Nyílt ülés: 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (BIOPOLISZ Kft., ÓNTE Nonprofit Kft., DARF Zrt., Dorozsmai Nagybani Piac Kft.) (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) 2 Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) 3 Választókörzeti keret felhasználása (Előterjesztő: Jegyzői Iroda) Bejelentések, javaslatok Zárt ülés: 4 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 5 Elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 6 Hosszabbítás iránti kérelem (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 7 Bérleti jogviszony hosszabbítás (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 8 Bérleti jogviszony hosszabbítás (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 9 Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 10 Bérlakások értékesítése (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) 2

3 11 Szeged, Tápai u. 5. és Arany u. 12. sz. alatti épületekben levő, fiatalok részére fenntartott 12 db üres lakás pályázati úton történő bérbeadása (Mötv. 46. (2) bek. b) pontja alapján az érintett kérésére kötelező zárt ülés tartása.) (Előterjesztő: IKV Zrt.) A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. 1 Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban (BIOPOLISZ Kft., ÓNTE Nonprofit Kft., DARF Zrt., Dorozsmai Nagybani Piac Kft.) (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) Dr. Farkas László: A BIOPOLISZ Kft. ügyvezetője taggyűlést hívott össze április 02. napjára. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 20,73%-ban tulajdonos. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Kft április 02. napjára összehívott taggyűlése napirendi pontjainak szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1. napirendi pont: A BIOPOLISZ Kft. saját tagjával kötött szerződésének jóváhagyása a Bizottság a szerződés utólagos jóváhagyására tesz javaslatot azzal, hogy javasolja felhívni az ügyvezető figyelmét arra vonatkozóan, hogy a jövőben előzetesen terjessze be a szerződéseket a taggyűlés elé; 2. napirendi pont: A BIOPOLISZ Kft évi beszámolója a Bizottság a társaság évi beszámolóját a felügyelőbizottság támogató véleményének megléte esetén elfogadásra javasolja; 3. napirendi pont: A DARF Zrt. üzletrésze értékesítésének jóváhagyása az előterjesztett határozati javaslat elfogadható; 4. napirendi pont: Az Elipolis Inkubátorház beruházás ütemezése, a beruházáshoz szükséges tőkeemelések várható lépéseinek tudomásul vétele a Bizottság a tájékoztatás tudomásulvételére tesz javaslatot; 5. napirendi pont: A társasági szerződés külön íven szövegezett módosításának elfogadása a Bizottság álláspontja szerint a határozati javaslat és a társasági szerződés módosítás tervezete elfogadható; 3

4 6. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató eseti megbízási szerződése az előterjesztett határozati javaslat elfogadható; 7. napirendi pont: Az ügyvezető igazgató eseti megbízási szerződései teljesítési igazolásának aláírására jogosult személy megjelölése a Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot elfogadásra javasolja; 8. napirendi pont: Felmentvény adása az ügyvezető igazgató részére a Bizottság javasolja, hogy a társaság ügyvezetője, Nagyova Katarína részére üzleti év vonatkozásában a felmentvény megadásra kerüljön; 9. napirendi pont: Egyebek ha a taggyűlésen ezen napirendi ponthoz javaslat, vagy előterjesztés érkezik, a Bizottság tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Farkas László: Az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetője március 25. napján megküldött elektronikus levelében taggyűlési írásbeli szavazást kezdeményezett. A társaságban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 3,42%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik A szavazólapot április 9. napjáig kell megküldeni a társaság részére. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság március 25. napján elindított taggyűlési írásbeli szavazása keretében előterjesztett határozattervezete ( Lépj a múltba Történelmi időutazás Ópusztaszeren tárgyú projekt kivitelezési munkái kiegészítő tételeinek kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő, legfeljebb nettó ,-Ft értékű szerződés megkötése) kapcsán elfogadást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a határozat mellékletét képező szavazólapot jelen határozatban foglaltaknak megfelelően írja alá. 4

5 Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az ÓNTE Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2015. (04.01.) PVB. sz. határozat melléklete ÓNTE Nonprofit Kft TGY-Írásbeli szavazása SZAVAZÓLAPOK 5

6 6

7 Dr. Farkas László: Az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője április 14. napjára (kedd) órai kezdettel taggyűlés összehívását kezdeményezte. A társaságban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 3,42%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Bizottság az ÓNTE Nonprofit Kft április 14. napjára összehívott taggyűlése kiküldött meghívójában szereplő napirendi pontok/előterjesztések megtárgyalásánál, illetve szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének lemondásának tudomásul vétele anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 7

8 2./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági elnökének megválasztása anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 3./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása az üzleti terv elfogadható. 4./ napirendi pont: Az ÓNTE Nonprofit Kft. és az Ópusztaszer Község Önkormányzata között az Ópusztaszer 055/12 hrsz.-ú ingatlanon létesített és az Önkormányzat tulajdonában álló Vízműház szennyvízrendszerét érintő Karbantartó és Örökségműhely elnevezésű felépítmény szennyvízelvezetés módja tárgyában létrejövő megállapodás jóváhagyása az előterjesztés, illetve az együttműködési megállapodás elfogadható. 5./ napirendi pont: Egyebek ha a taggyűlésen ezen napirendi ponthoz javaslat, vagy előterjesztés érkezik, a Bizottság tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az ÓNTE Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Farkas László: A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (önkormányzati tulajdonrész: 87,55%) ügyvezetője április 09. napján 10:00 órára taggyűlést hívott össze. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetője által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság a Dorozsmai Nagybani Piac Kft április 09. napjára összehívott taggyűlése napirendi pontjainak megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja: 1. napirendi pont: A Dorozsmai Nagybani Piac Kft. saját üzletrészének átadása a tagoknak az előterjesztett határozati javaslat elfogadható. 8

9 2. napirendi pont: Javaslat az ügyvezető díjazásának és évi prémiumfeladatainak meghatározására az ügyvezető által előterjesztett évi prémiumfeladatokat a felügyelőbizottsági támogató vélemény megléte esetén elfogadásra javasolja. 3. napirendi pont: Egyebek ha a taggyűlésen ezen napirendi ponthoz javaslat, vagy előterjesztés érkezik, a Bizottság tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság taggyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Dr. Farkas László: A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt április 13. napjára (hétfőn) órai kezdettel közgyűlést hívott össze. Szeged MJV Önkormányzat részesedése: 11,76%. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda által előterjesztett 01/442-43/2015. ikt. számú "Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokban tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Bizottság a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt április 13. napjára összehívott közgyűlésének kiküldött meghívójában szereplő napirendi pontok/előterjesztések megtárgyalásánál és szavazásánál az alábbiakat javasolja. 1./ napirendi pont: A vezérigazgató beszámolója a év során megszűnt részesedésekről (végelszámolás, felszámolás stb.) a beszámoló elfogadható 2./ napirendi pont: A vezérigazgató beszámolója a Közgyűlés felügyelőbizottság igazgatóság évi határozatainak végrehajtásáról anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 3./ napirendi pont: A Közgyűlés tájékoztatása a és a évben kiadott Tényleges Vállalatcsoporti Utasítás -ról, valamint annak végrehajtásáról a tájékoztatás elfogadható 4./ napirendi pont: A vezérigazgató jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a vezérigazgató beszámolója a Társaság évi üzleti tevékenységéről a beszámoló elfogadható 9

10 5./ napirendi pont: A vezérigazgató évi prémiumfeladatainak értékelése az előterjesztés elfogadható, mely szerint a vezérigazgató részére évre kiírt prémiumfeladatok nem teljesültek, így Balogh Éva részére prémium évre nem fizethető ki 6./ napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése az előzetes könyvvizsgálói vélemény a évi beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény elfogadható 7./ napirendi pont: A felügyelőbizottság jelentése a Társaság évi üzleti tevékenységéről, javaslata a Társaság éves beszámolójának elfogadásáról - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 8./ napirendi pont: évi beszámoló jóváhagyása, döntés az eredményfelosztásról az előterjesztés elfogadható 9./ napirendi pont: Könyvvizsgáló választás a javaslat, az előterjesztés szerint elfogadható 10./ napirendi pont: A felügyelőbizottság évi munkatervének elfogadása - a munkaterv elfogadható 11./ napirendi pont: A társaság évi terve - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 12./ napirendi pont: A vezérigazgató évi alapbérének jóváhagyása - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 13./ napirendi pont: A vezérigazgató évi prémiumfeladatának meghatározása - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 14./ napirendi pont: Munkáltatói joggyakorlás körébe eső ügyek - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 15./ napirendi pont: Alapszabály módosítás és elfogadása - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 15./ napirendi pont: Egyebek - anyag az előterjesztés készítésének napjáig nem érkezett, így a Bizottság ezen napirendi pont szavazásánál tartózkodást javasol. 2./ A Bizottság felkéri az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy a társaság közgyűlésén az Önkormányzat tulajdonosi jogait jelen határozatban foglaltaknak megfelelően képviselje. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dél Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 10

11 2 Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása (Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda) Dr. Farkas László: Kérdés, észrevétel? Dr. Gudmon Tibor: Az SZMSZ véleményünk szerint különösen fontos, ugyanis az elmúlt években történtek jogszabályi változások óta az IKV Zrt. szervezetében sok olyan változás történt, amit az akkori vezetés a Szervezeti és Működési Szabályzatban elkészített, aláírt SZMSZ-ek voltak, csak éppen bizottsági, testületi jóváhagyásra ezek a szabályzatok nem kerültek be. Így a jelenlegi szervezeti felépítés csak a jelenlegi SZMSZ elfogadásával válik teljesen törvényessé, szabályossá. Az SZMSZ-nek az elkészítésében a szervezet felépítése során elsődleges szempont volt, hogy a szervezet szoros, hierarchiás rendre épüljön fel, amikor is az egyes tevékenységek kontrollálhatóan követik egymást, illetve a korábbi gyakorlatnak megfelelően egy kontrollszervezet beépítése is megtörtént. A szervezeti ábrából és a szövegből is kitűnik, hogy az egyes munkafolyamatok nemcsak, hogy követik egymást szigorú rendben, hanem a következő munkafolyamat minden esetben egyfajta ellenőrzést is megkövetel. Véleményünk szerint a hatékonyság és az eredményesség ezzel jelentősen javítható. Kérjük, hogy a bizottság az SZMSZ-t fogadja el. Dr. Farkas László: Hozzászólás, észrevétel? Dr. Szentgyörgyi Pál: Általában a Szervezeti és Működési Szabályzatokkal az szokott történni, hogy a már leírt SZMSZhez igazítja a szervezet a működését, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatot írja át annak megfelelően ahogy működnek. Most ezzel az utóbbival találkozunk, mert a jelenlegi működés nem volt lefedve szabályzattal. Az üzleti tervek tárgyalása kapcsán, az üzleti terv értékelésénél találkozhattunk azzal a szöveggel, hogy az IKV Zrt. szervezete az elmúlt négy évben széthullott, a belső tagozódás, a munkamegosztás és a felelősségek kialakítása megszűnt, egy centralizált döntési mechanizmus alakult ki a társaságnál. Megszüntették a kapcsolatot az önkormányzattal, megszüntették a kapcsolatot az ügyfelekkel is. Ennek megfelelően a szabályzattal kapcsolatban jogos elvárás, hogy látszódjon ezeknek a szervezési dilemmáknak a megoldása, amely persze papíron nehezen jön át. Belső gyakorlat kialakítását nem minden esetben lehet írásban is rögzíteni. A vezérigazgatónak azt javasoltam, hogy lehetőleg delegáljon felelősségi hatásköröket, mert egy ekkora cég életében az nem működik, hogy mindent a vezérigazgató írhat csak alá, minden döntést csak Ő hozhat meg miközben nagyon sok részterület van, nagyon sok fontos ügy és nagyon sok kevésbé fontos ügy is szerepel köztük. Ennek megfelelően egy olyan szervezet, ahol csak egy ember döntheti el a dolgokat az működésképtelenné válik, elhúzódnak a határidők, bürokratikus lesz és elégedetlenséget fog kiváltani az ügyfelek körében. Ennek megfelelően kértem, hogy alakítsák ki, hozzák vissza a régi kapcsolatrendszert az önkormányzattal, melyben nemcsak az igazgatón keresztül lehet kapcsolatot tartani az önkormányzattal, hanem az egyes felelős vezetők a saját hatáskörükbe tartozó ügyekben is felvehessék a kapcsolatot az önkormányzattal és megbeszélhessék a kölcsönös ügyeket. Főleg azokat az ügyeket, melyek bekerülnek vagy a bizottságok, vagy a közgyűlés elé. Nem tudom azt megítélni, hogy ez az SZMSZ ezeknek a feltételeknek meg fog-e felelni. Mindenesetre az a diagram amit látunk a felosztással kapcsolatban, abban lehet, hogy azért mert nincs befejezve itt látom, hogy vannak még jelek, tehát nem tudom, hogy teljeskörű-e. Az ügyfélszolgálati rendszert hiányolom. Hol találkoznak az ügyfelek a társasággal, milyen szervezeti megoldásban gondolkozik a társaság? Gondolom nem minden 11

12 osztályvezetőhöz tartozik ügyfélszolgálati iroda. Ebben nem vagyok tájékozott. Ügyfélszolgálatot kimondottan a műszaki vezető kapcsán látok. A helyiségekkel, lakásokkal, lakáskiutalásokkal, lakásigénylésekkel kapcsolatban gondolom nem a műszaki csoport foglalkozik. Hol van ennek a helye? Dr. Gudmon Tibor: A szaggatott vonal az a jelenlegi elhelyezést jelenti. A következő időszakban az IKV Zrt. szervezetének egy teljes átalakítása várható. A SZINT Kft. és az IKV Zrt. összeolvad. Arra az időpontra tehető a jelenleg is működő ügyfélszolgálat kialakítása. Ez a műszaki vezető alá volt korábban csatolva területileg. Természetesen létezik az ügyfélszolgálati iroda. Az eddigi gyakorlat szerint a csoportokból egy-egy dolgozó volt állandó jelleggel az ügyfélszolgálati irodába delegálva. Tulajdonképpen ők folyamatosan az ügyfélszolgálati feladatokat látták el, de nem volt elkülönülve a szervezet. Ez a következő időszakban, az összeolvadást követően teljes egészében kialakításra kerül, hiszen a helyiség működik. Ez most azért van szaggatott vonallal, mert az egyes csoportok létszámában még a dolgozók benne vannak, akik az irodában dolgoznak, illetve a munkaidő utáni ügyfélszolgálati feladatellátás pedig a portaszolgálat egy részének a délutáni és éjszakai portaszolgálat egy részének részfeladata lesz majd. A következő átalakulás teljes egészében beépítésre kerül. Csak az egy nagyobb jellegű átszervezés. Akkor célszerű majd azt dokumentálni. Szentistványi István: Ebben az esetben egyetértek alpolgármester úrral. A vezérigazgató úr hangsúlyozta, hogy azt a fajta kapcsolatot, amely az elmúlt években meghonosodott az IKV Zrt. és a lakosság között, azt radikálisan meg kell változtatni és ebben mindannyian egyetértettünk. Az elmúlt években sok olyan lakóval találkoztunk, akiknek rendkívül komoly problémája akadt az IKV Zrt.-vel kommunikációs és egyéb szempontból. Rendkívül fontos, hogy az SZMSZ-ben szerepeljen. Lakosságbarát módon történjen a változás a Társaságnál, ahol az információkhoz naprakészen, korrekten hozzáférnek bármilyen értelemben akik lakást akarnak igényelni. A paraméterekkel, a szempontokkal, az elvekkel tisztában lehessen mindenki. Ezek legyenek transzparensek, átláthatók, mindenki számára hozzáférhetőek. Ne egy kegy legyen, hogy az ember oda bejut és egyáltalán valamilyen információt kipréselhet az IKV Zrt.-től, vagy csak akkor jut információhoz, amikor már késő. Rengetegszer megtapasztaltuk egy hosszú folyamat végén pld. kilakoltatásnál stb. Ez legyen teljesen nyílt és átlátható az egész folyamat. Rendkívül komoly hiányosságok voltak az elmúlt években. Óriási mértékű lakossági felzúdulások, felháborodások, panaszok voltak. Képviselőként ezt mindannyian megtapasztaltuk. Szeretném, ha komoly változások történnének és ennek lennének itt nyomai. Dr. Gudmon Tibor: Jelenleg is van egy szaggatott vonallal jelzett apparátus, ez három fő, akik az egyes csoportokból vannak az ügyfélszolgálatra delegálva. A szervezeti változások befejezését követően önálló csoportként fog működni. A jelenlegi SZMSZ-ben az egyes csoportvezetőknek az ingatlangazdálkodás, a helyiséggazdálkodás területén vannak kiemelt feladataik, pontosan a leendő partnerek, a lakosság tájékoztatása terén, de itt emelném ki a társasházkezelési területet is, ahol igen komoly változások történtek, hiszen a társasházkezelés egy osztály szervezetbe került. Most rendeződött a korábbi iroda önálló csoportként működése. Nagyon komoly tájékoztató munka, illetve a jelenlegi jogszabályoknak megfelelés érdekében a belső adminisztráció komoly változtatása van folyamatban. Ez a mostani közgyűlések lezajlása után fog majd látszódni. Ez egyébként most is működik. Az átalakulást követően, amikor a helyiségek és minden biztosítva van, akkor az elkülönült szervezeti formában fog megjelenni. Dr. Farkas László: További kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az előterjesztésben foglaltakat 12

13 elfogadja, kézfeltartással szavazzon. 6 igen /2015. (04.01.) PVB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda irodavezetőjének "Az IKV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása" tárgyú, 01/ /2015. ikt. sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az IKV Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2015. (04.01.) PVB. sz. határozat melléklete IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága.. (04. )/2015. PVB. sz. határozatával Hatálybalépés dátuma: április napjától Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató 13

14 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezető rendelkezések I. Cégjegyzés, társaság képviselete II. III. A Társaság vezető szervei Az Alapító Részvényes Az Igazgatóság A Felügyelőbizottság A Könyvvizsgáló A Vezérigazgató Szervezeti felépítés A Társaság munkaszervezete A Jogi és Igazgatási Osztályvezető Jogi Csoport Titkárság Rendészet, Portaszolgálat Iktató, irattár Belső Ellenőrzési Csoport A Személyzeti Vezető A Gazdasági Igazgató Pénzügyi és Számviteli Csoport Kontrolling Csoport Munkaügyi és Bérelszámolási Csoport Informatikai Csoport Beszerzési Csoport A Kezelési Igazgató Ingatlangazdálkodási Csoport Helyiséggazdálkodási Csoport Lakásgazdálkodási Csoport Társasházkezelési Osztály A Műszaki Vezető Műszaki Csoport Karbantartó Üzem Épületgondnokság...38 IV. A Társaságon belüli helyettesítések rendje...39 V. A Társaság vezető és beosztott dolgozóira, valamint szervezeti...39 egységeire vonatkozó általános szabályok 14

15 VI. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályba léptetése A jelen szabályzat az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. szervezeti működésének legfontosabb alapelveit, a vezetők és szervezeti egységek feladatait, alapvető kötelezettségeit és jogait, egymáshoz való viszonyát határozza meg. 1. A Társaság adatai: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Cégneve: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített neve: IKV Zrt. Idegen nyelvű elnevezései: IKV Real Estate Managing and Trustee Company Limited by Shares IKV Co. LTD IKV Kommunale Wohnungsverwaltungs und Vermögensverwaltungs Aktiengesellschaft IKV AG. Cégjegyzék száma: Cg Cégbejegyzés időpontja: május 31. A Társaság székhelye: 6722 Szeged, Dáni u A Társaság telephelyei: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 22. A Társaság adószáma: Szeged, Kálvária sgt. 8. fsz Szeged, Fonógyári út 24. A Társaság statisztikai számjele: Céget nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 2. A Társaság tevékenységi körére, alaptőkéjére, alapítására, annak időtartamára és megszűnésére, szervezetére, így különösen az Alapító Részvényes kizárólagos döntési jogosultságaira, az Igazgatóság jogaira és kötelezettségeire, kizárólagos hatáskörére, a cégjegyzés módjára, Vezérigazgatójára, a Felügyelőbizottság tagságára, a Felügyelőbizottság működésére és hatáskörére, a Könyvvizsgálóra, üzleti évére, az évzárlatra, nyereségének felhasználására, a veszteségének viselésére és a végelszámolásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a Társaság Alapító Okirata tartalmazza. 15

16 3. Az alapítói jogok gyakorlása A Társaságban az alapító jogait és így a közgyűlés jogait Szeged Megyei Jogú Város (továbbiakban: SZMJV) Önkormányzata gyakorolja. 4. A Társaság vezető szervei: Közgyűlés (a Társaságnál a Közgyűlés jogosítványait az Alapító gyakorolja), Igazgatóság, Felügyelőbizottság, Vezérigazgató. 5. A Társaság alapvető tevékenysége: SZMJV Önkormányzata tulajdonában álló lakás és nem lakás célú helyiségek, ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása az Ingatlanhasznosítási szerződésben foglaltak szerint. 6. A Szervezeti és működési szabályzat hatálya: Időbeli hatály: A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az SZMJV Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága jóváhagyásának napjától hatályos. Személyi hatály kiterjed: a társaság vezetőire, a társaság dolgozóira, a társaságnál működő testületekre, szervezetekre. 1. Képviselet, cégjegyzés II. CÉGJEGYZÉS, A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A részvénytársaságot a Vezérigazgató és az Igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjai képviseleti jogának korlátozása, megosztása, és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos. A cégjegyzés általános szabályai: A társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alatt az erre feljogosított személyek a saját nevüket írják a hiteles cégaláírási nyilatkozat, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta szerint. A Társaság cégjegyzésére jogosultak: önálló cégjegyzési joggal képviseli a céget a Vezérigazgató, 16

17 az Igazgatósági tagok a Vezérigazgatót kivéve egymással együttesen, a Vezérigazgató által erre felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen jegyzik a céget. A részvénytársaság Vezérigazgatója az ügyek meghatározott csoportjára nézve a részvénytársaság munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló a képviseleti jogát másra át nem ruházhatja. Az aláírási jogosultságokat a Társaság Aláírási és Képviseleti Jog Szabályozásáról szóló szabályzata tartalmazza. 2. Cégbélyegző használata A Társaság cégszerű levelezéssel, és egyéb gazdasági eseménnyel kapcsolatos képviseletének ellátása érdekében bélyegzőket kell használni. A Társaság cégbélyegzőiről nyilvántartást kell vezetni. Azokat a cégbélyegzőket, melyeknek a szövege megegyezik, a megkülönböztethetőség érdekében sorszámmal kell ellátni. A cégbélyegző nyilvántartása tartalmazza a cégbélyegzők lenyomatát, a bélyegzőt használó dolgozó nevét és munkakörét. Abban az esetben, ha egy cégbélyegzőt többen is használnak, azt mindig személyre szólóan kell kiadni, az átvevő dátummal, aláírással ismeri el az átvételt, a használat után pedig a nyilvántartást vezető igazolja dátummal és aláírással a bélyegző visszaérkezését. Az átvevő személyesen felelős a cégbélyegző használatáért és megőrzéséért. A cégbélyegzők beszerzését, kiadását, nyilvántartását, szükség szerinti cseréjét, évenkénti leltározását, naprakész állapotban való nyilvántartását a Gazdasági Igazgató alá tartozó Beszerzési Csoport végzi. A Vezérigazgatóhoz a Jogi és Igazgatási Osztály útján azonnal be kell jelenteni a Társaság képviseletével és az aláírási jogkör gyakorlásával, a bélyegzőhasználattal kapcsolatos minden rendellenességet, szabálytalanságot, az ügyiratok, bélyegzők elvesztését. Az Alapító Részvényes III. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI A Társaságnál Közgyűlés nem működik. A Társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli (alapító) részvényes dönt: a) az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, b) a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról, c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, d) az Igazgatóság, a Vezérigazgató, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a Könyvvizsgálónak a megválasztásáról, visszahívásáról, díjazásának megállapításáról, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználásáról, f) az alaptőke felemeléséről, leszállításáról, g) osztalékelőleg fizetéséről, 17

18 h) a részvények típusának átalakításáról, i) a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról, j) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakításáról, k) az átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, l) a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról oly módon, hogy az Mötv. alapján a kinevezési jogkör gyakorlója Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, míg az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja, m) az éves üzleti terv jóváhagyásáról, n) a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéseiről, vagy kötelezettségvállalásáról, amelynél az ügylet összege meghaladja az Ötvenmillió forintot, illetve a társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, megterheléséről, o) minden olyan kérdésben, amit a törvény, vagy az Alapító Okirat az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Az Alapító Részvényes a kizárólagos hatáskörébe utalt ügyekben írásban dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket a döntést követő 15 napon belül értesíteni köteles. Az Igazgatóság A Társaság irányítását az Alapító Részvényes által meghatározott és az Alapító Okiratban rögzített időtartamra kinevezett, 3 tagból álló Igazgatóság, valamint a részvénytársasággal munkaviszonyban álló Vezérigazgató végzi, akik közvetlen kapcsolatot tartanak Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésével, Polgármesterével, a közgyűlési bizottságokkal, a települési önkormányzat megválasztott képviselőivel, SZMJV Jegyzőjével, a Polgármesteri Hivatal irodáival. a) Az Igazgatóság ellátja a Társaság ügyvezetői teendőit. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapító Részvényes egyidejű tájékoztatása mellett döntés a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről, vagy kötelezettség vállalásáról, amelynél az ügylet összege meghaladja a Tizenkettőmillió-ötszázezer forintot, de nem éri el az Ötvenmillió forintot. Az Alapító dönt minden értékhatár nélkül a Társaság tulajdonában lévő ingatlan megterheléséről, elidegenítéséről. b) Az Igazgatóság elnöke a Vezérigazgató. Az Igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. c) Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az Igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat és hatáskör megosztásáról az Igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. A Vezérigazgató az Igazgatóság tagja. d) A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatóság feladata. e) Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapító Okiratban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer az Alapító Részvényes, illetve legalább 3 havonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít. 18

19 f) Az Igazgatóság köteles 8 napon belül a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából az Alapító Részvényest írásban értesíteni, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi. Ha az Alapító Részvényes értesítésére a felsorolt indokok közül az első bekezdésben szereplő okból került sor, az Alapító Részvényes amennyiben az ok megszüntetése érdekében hozott határozat meghozatalától számított 3 hónapon belül ez az ok változatlanul fennáll dönt a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításáról. g) A részvénytársaság alapításának, az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékben bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, valamint ezek változásának, továbbá törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az Igazgatóság kötelezettsége. h) A részvénytársaság munkavállalóival szemben a Vezérigazgatót kivéve a munkáltatói jogokat az Igazgatóság tagjai közül a Vezérigazgató gyakorolja. i) Az Igazgatóság üléseit az elnök, az általa megbízott másik tag vagy az igazgatóság egyszerű többsége (továbbiakban összehívó) hívja össze úgy, hogy az erről szóló írásbeli meghívót az érintettek legalább 8 nappal az ülés előtt kézhez vegyék. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat. Összehívhatja továbbá rövid úton szóban, telefonon és útján is, amennyiben az Igazgatóság többi tagja azt elfogadja és megjelenik az Igazgatósági ülésen. Az Igazgatóság az üléseit megtarthatja továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint elektronikus úton is. Ennek részletes szabályait az Igazgatóság ügyrendjében rögzíteni kell. j) Az Igazgatóság üléseiről meghívóval értesíti a Felügyelőbizottság tagjait és a Könyvvizsgálót, akik jogosultak az ülésen részt venni. Az Igazgatóság határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. k) Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. l) Az Igazgatóság elnöke egyes kérdésekben ülésen kívül írásos szavazást rendelhet el, de bármely tag kérésére az ülést köteles összehívni. m)az Igazgatóság feladata a részvénykönyv vezetése. A Felügyelőbizottság a) A Felügyelőbizottság a részvénytársaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az Igazgatóságtól, illetve a gazdasági Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. b) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni az Alapító Részvényes elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az Alapító Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény 19

20 szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító Részvényes csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. c) Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve az Alapító Részvényes határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy részvényeseinek érdekeit, az Alapító Részvényest erről írásban értesíti. d) Működése: Testületként jár el, tagjai sorából választja meg a bizottsági elnököt, szükség esetén elnökhelyettesét. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha 3 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseit az ok és a cél megjelölésével az elnök hívja össze és vezeti le, a Felügyelőbizottság bármely tagja kérheti írásban az elnöktől az ülés összehívását. Az elnök az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 30 napon belüli összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek határidőben nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására, A Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító Részvényes hagy jóvá. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles az Alapító Részvényest értesíteni. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármelyik tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a Felügyelőbizottság tagjának felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységére is kiterjessze. A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a Társaság munkavállalói a Felügyelőbizottság útján részt vesznek a Társaság működésének ellenőrzésében, akként, hogy a Felügyelőbizottság egyharmada munkavállalói küldöttekből áll. Az 1/3-ot törtszám esetén a munkavállalókra kedvezőbb módon kell kiszámítani. A Felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött az üzleti titok körén kívül tájékoztatni köteles az Üzemi Tanácson keresztül a munkavállalók közösségét. A munkavállalói képviselőket a Felügyelőbizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, a Társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után. Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelőbizottság tagjává választani kivéve, ha a jelöltekkel szemben 20

21 törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni. A Felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg és azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától egyhangúlag tér el, a munkavállalók kisebbségi álláspontját az Alapító Részvényessel ismertetni kell. A munkavállalói küldött Felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetében is. A munkavállalói küldöttet az Alapító Részvényes csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget e javaslattételi kötelezettségének. A munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a Felügyelőbizottság tagjává. e) Felelőssége: A Felügyelőbizottsági tagok a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Az állandó Könyvvizsgáló a) A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét az állandó Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. Az állandó Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító Részvényes nem hozhat döntést. Emellett az állandó Könyvvizsgáló az Alapító Részvényes elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaze, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. b) Az állandó Könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Vezérigazgatótól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. c) Az állandó Könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesítéseit üzleti titokként köteles megőrizni. d) Szükség esetén az állandó Könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Felügyelőbizottság üléseire is meg lehet hívni, illetve a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti az üléseken való részvételét, mely kérelem csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. e) Ha az állandó Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselő, vagy a Felügyelőbizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító Részvényest erről értesíteni. f) Ha az Alapító Részvényes a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az állandó Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. g) Az állandó könyvvizsgálói megbízás az Alapító Részvényes döntése alapján visszahívással, az állandó Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben 21

22 szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a Könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg. Az állandó Könyvvizsgáló újraválasztható. h) Az állandó Könyvvizsgáló felelősségére a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. i) Az első Könyvvizsgálót az Alapító Részvényes az Alapító Okiratban jelöli ki három évre, azt követően az Alapító részvényes jelöli ki legfeljebb öt évre. Az állandó Könyvvizsgálóval kijelölését követően az Igazgatóság köt szerződést a polgári jog szabályai szerint. j) Nem lehet állandó Könyvvizsgáló a Társaság Alapítója. Nem választható állandó Könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és a Felügyelőbizottság tagja, valamint ezek hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A Vezérigazgató A Vezérigazgató felsőfokú végzettséggel rendelkező, az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal munkaviszonyban álló vezető. Feladata az IKV Zrt. operatív irányítása. Önállóan és egyéni felelősséggel dönt a Társaság egészének működéséről, gazdasági kapcsolatairól, továbbá minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály és az Alapító Okirat nem utal kifejezetten az Alapító részvényes és/vagy az Igazgatóság hatáskörébe. a) Feladata: b) Dönt: gondoskodni a rábízott vagyon és más eszközök célszerű és gazdaságos felhasználásáról és gyarapításáról, kialakítani a Társaság üzlet és árpolitikájának tervezetét, képviselni a Társaságot harmadik személyekkel szemben, hatóságok és a bíróságok előtt, kezdeményezni a szükséges alapítói döntéseket, biztosítani az éves beszámolók számviteli törvényben előirt módon történő elkészítését, elkészíteni és elfogadásra SZMJV Közgyűlése illetékes bizottsága elé terjeszteni a szervezeti és irányítási hatásköröket összefoglaló szervezeti és működési szabályzatot, a döntések végrehajtását megszervezni és végrehajtatni, az intézkedési terveket kidolgoztatni, a vállalkozási komplex tervek kidolgozását irányítani, ellenőrizni, jóváhagyásra előterjeszteni, a közvetlen irányítása alá rendelt tevékenységek működését, összehangoltságát biztosítani, a munkáltatói jogokat gyakorolni, a kötelezettségeket teljesíteni, gondoskodni a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. az Igazgatóság egyidejű tájékoztatása mellett a Társaság minden olyan befektetéséről, szerződéskötéséről, vagy kötelezettségvállalásáról kivéve a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítését, megterhelését amelynél az ügylet összege meghaladja a Tízmillió forintot, de nem éri el az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügylet-értéket. A 22

23 Tízmillió forintot meg nem haladó ügyletek tájékoztatási kötelezettség nélkül tartoznak hatáskörébe. létszámgazdálkodásról, vállalkozásfejlesztési koncepcióról az Igazgatósággal történt egyeztetés után, üzleti terv javaslat elkészítéséről, tervbeszámoló előkészítéséről, belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról a Felügyelőbizottság véleményének kikérése után, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a képviseleti jognak a Társaság munkavállalóira történő átruházásáról, szakértői javaslat alapján egyes újítási javaslatok elfogadásáról, találmányok szabadalmi bejelentéséről, azok díjszerződéseinek megkötéséről az Alapító Részvényes által meghatározott értékhatáron belül, licencia, know-how vásárlásáról az Igazgatóság jóváhagyásával, szabadalmak, szellemi termékek eladásáról, beruházások jóváhagyásáról az Alapító Részvényes által meghatározott értékhatáron belül, tárgyi eszközök selejtezési javaslatainak elfogadásáról, felesleges eszközök anyagi hasznosításáról, értékesítéséről, reprezentációs költségek engedélyezéséről, szociálpolitikai kérdésekről, kártérítési ügyekről, a Társaság valamennyi belső szabályzatának a jóváhagyásáról, kivéve amelyek az Alapító Részvényes jóváhagyását igénylik, polgári védelmi ügyekről, környezetre ártalmas anyagok kezelésére, gyűjtésére, elhelyezésére vonatkozó utasításokról, munka-, egészségvédelmi intézkedési terv jóváhagyásáról. c) Tevékenységi körén belül közvetlenül irányítja és felügyeli: a Gazdasági Igazgatót, a Kezelési Igazgatót, a Műszaki Vezetőt, a Jogi és Igazgatási Osztályvezetőt, a Belső Ellenőrzési Vezetőt és a Személyzeti Vezetőt. 23

24 24

25 Szakmai irányítás és ellenőrzés gyakorolása a Társasággal munkaviszonyban álló jogászok felett. A Társaság arculatépítésével kapcsolatos ügyek intézése, bonyolítása, kommunikációs feladatok ellátása, így különösen a Társaság képviselete a sajtónyilvánosság, illetve az ügyfelek, bérlők csoportjai előtt (szóvivő). Engedélyezi és ellenőrzi a Társaság honlapjára felkerülő tartalmakat, gondoskodik, hogy a honlapon kötelezően szereplő adatok naprakészek legyenek. Felelős a honlap tartalmáért. Vegyes tulajdonú Társasházaknál a társasházi közgyűlésen az önkormányzati tulajdonosi képviselet ellátására kijelölés, meghatalmazás adása. Vezeti és ellenőrzi a Társaság panaszkezelését, a fogyasztóvédelmi feladatok ellátását, gondoskodik róla, hogy minden panasz kivizsgálásra kerüljön, a panaszos pedig időben tájékoztatva legyen. A Rendészeti Vezető útján irányítja és ellenőrzi a Társaság rendészeti és portaszolgálati feladatainak ellátását, jó kapcsolatot ápol a Rendőrséggel. A Rendészeti Vezetőn keresztül irányítja és ellenőrzi a megelégedettségi vizsgálatok végrehajtását, negyedévente vezetői összefoglaló jelentést készít. Irányítja és ellenőrzi az igazgatók igényének megfelelően a Titkárság munkáját. Irányítja és ellenőrzi a Társaság iktatási és irattári munkáját. a) A Jogi és Igazgatási Osztályvezető általános helyettese a Jogi Csoport vezetője, aki a helyettesítést a fenti feladatok tekintetében teljes feladat és hatáskörrel, valamint felelősséggel gyakorolja. b) Felelős: A feladatkörébe utalt feladatok szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásáért, valamint a közvetlen irányítása alá tartozó munkaszervezetek, személyek tevékenységének megszervezéséért, irányításáért, ellenőrzéséért. A Jogi és Igazgatási Osztályvezető irányítása alá tartozó szervezeti egységek és feladataik: 1.1. Jogi Csoport A Jogi Csoport vezetője a jogi diplomával és jogi szakvizsgával bíró, csoportvezetői besorolású Jogi Csoportvezető, aki feladatát a Jogi és Igazgatási Osztályvezető közvetlen alárendeltségében látja el. Feladatai: a társasházi alapító okiratok, azok módosításának, társasházi szervezeti és működési szabályzatok, illetve azok módosításának tulajdonosi aláírásra és ügyvédi ellenjegyzésre való előkészítése, bérleti jogviszonnyal kapcsolatos felszólítások elkészítése, bérleti jogviszony rendkívüli felmondásának elkészítése, 25

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 87 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. március 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására

Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok szabályozására SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 Kézikönyv a belső egységeken átnyúló folyamatok

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya:

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lakatos Andrea, humánerőforrás vezető, Barcika Centrum Kft. Előterjesztés tárgya: Javaslat a BARCIKA Szolg Kft.vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. május 22. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben