Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email."

Átírás

1 Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/ , fax: 85/ M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 18-án (kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Helye: Községháza emeleti tanácskozó terme Napirendi javaslat: 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekről Előadó: Kovács József polgármester 2. Alapszolgáltatási Központ működési dokumentumai Előadó: Petkess Kornélné központvezető 3. Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 4. Környezetvédelmi rendelet módosítása Előadó: Mestyán Valéria körjegyző 5. Egyéb ügyek Előadó: Kovács József polgármester Az előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, Kovács József sk. Polgármester

2 M E G H Í V Ó ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ülésére, melyet május 17-én (HÉTFŐN) 8.00 órakor tartunk Helye: Polgármesteri iroda Napirendi javaslat 1.) május 18-i nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, Balla György sk. Elnök

3 M E G H Í V Ó a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság ülésére, melyet május 13-án (csütörtök) 14 órakor tartunk Helye: polgármesteri iroda Napirendi javaslat május 18-i nyilvános képviselő-testületi ülés előkészítése, napirendjeinek véleményezése A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket mellékelem. Balatonkeresztúr, Ambrus Attila sk. Elnök

4 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD PÉCSI VÁROSI BÍRÓSÁG 7621 Pécs Széchenyi tér 14. Ügyiratszám: 9.P /2009. Tisztelt Bíróság! Balatonkeresztúr Önkormányzata (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 51., képviseli: Kovács József polgármester) I.r. alperes és a VIRESAND Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (8648 Balatonkeresztúr, Új Élet u 21., képviseli: Dr. Virág Sándor Mátyás ügyvezetı, átalakulás elıtt: Viresand Egészségügyi Szolgáltató Bt.) II. r. alperes meghatalmazott jogi képviselıjeként a Funtig Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Katona József u. 14., eljáró ügyvéd: Dr. Funtig Zoltán) ellen a dr. Moór és Társa Bt. (8648 Balatonkeresztúr, Új élet u. 1/a.) felperes által indított perben az alábbi terjesztem elı. elıkészítı iratot Az alperesi jogi képviselı a beadvány megírását megelızı tárgyaláson hivatkozott arra, hogy az illetékes ÁNTSZ által a háziorvosi ellátás ügyében kiadott határozatai is igazolják az ellenkérelmében (korábbi beadványában) elıadott álláspontját, miszerint a háziorvosi álláshely betöltésére szabályosa került sor. A mellékelt ÁNTSZ határozatok szerint, amikor a felperessel kötött feladat-ellátási szerzıdése megszőnt I.r alperesnek, a január 01. napjától betöltetlen háziorvosi szolgálat helyettesítéssel történı ellátására, az állás betöltéséig mőködési engedélyt kapott, majd miután igazolta, hogy az üres álláshelyet betöltötték január 01. napjával a mőködési engedélyét az ÁNTSZ visszavonta és a II.r. alperes, mint egészségügyi szolgáltató részére adott ki mőködési engedélyt (A/1. sz., A/2. sz. és A/3. sz. mellékletek). Ismételten hivatkoznék a felperes és az I.r. alperes között január 23-án aláírt szerzıdés 4.7. pontjára, amely szerint a megbízó a szerzıdés lejártakor, egy másik vállalkozóval történı szerzıdéskötés elıtt, azzal azonos feltételek mellett megbízottnak elıszerzıdési jogot biztosít. A felperessel kötött szerzıdés lejártat elıtt az I.r. alperes szerzıdéses ajánlatát a felperessel közvetlenül közölte, aki azt visszautasította, így I.r. alperesnek eme felajánlását nem is kellett volna többször megtennie, ugyanakkor I.r. alperes ezt mégis megtette. (A felperessel kötött szerzıdés megszőnését követıen egyébként az elsı két alkalommal a Dr. Varga és Társa Háziorvosi Bt-vel mint vállalkozóval - került sor szerzıdéskötésre, csak ezeket követte a II.r. alperessel történt két szerzıdés megkötése.) FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA H-1137 BUDAPEST, KATONA JÓZSEF U. 14. II/2. Tel: ; Fax:

5 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD A felperessel kötött szerzıdés megszőnését követıen az I.r. alperes úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a háziorvosi álláshely betöltésére, közalkalmazotti jogviszony keretében. Miután a benyújtott pályázatok közül egyik sem nyerte el az I.r. alperes képviselı testületének tetszését, ezért a pályáztatási eljárás eredménytelenül zárult, a képviselı-testület ugyanakkor a március 18. napján tartott ülésén új pályázatot írt ki. Ezen a pályázaton a VIRESAND Egészségügyi Szolgáltató Bt. nyert, akivel az I.r alperes a kiírás értelmében december 31-ig tartó szerzıdést kötött a háziorvosi feladatok ellátására. A fenti szerzıdés aláírására végül május 23. napján került sor. A szerzıdés tartalmazta, hogy a háziorvosi feladatok január 01-tıl történı ellátására pályázatot írna ki az I. r. alperes, erre ugyanakkor nem került sor, mert az I.r. alperes elégedett volt a II.r. alperes által nyújtott szolgáltatással, ezért ettıl a szándékától elállt és a II.r. alperessel november 21- én úgy állapodott meg, hogy január 01-tıl II.r. alperes fogja ellátni, folytatni a háziorvosi teendıket. Ennek a szerzıdésnek a megkötésére a I.r. alperesi polgármestert a 297/2008. (XI.17.) sz. képviselı-testületi határozat hatalmazta fel. Az I.r. alperest a felperessel kötött korábbi szerzıdés és a vonatkozó jogszabályok sem korlátozták annak eldöntésében, hogy a háziorvosi szolgáltatást megbízási szerzıdéssel vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott orvossal kívánja e ellátni, vagy abban, hogy megfelelı orvos-szolgáltató kiválasztása milyen formában történjen, milyen feltételekkel. A jogszabályok az I.r. alperes részére nem írnak elı szerzıdéskötési kötelezettséget a felperessel, így a felperes által a megbízási szerzıdés tervezetek kapcsán tett észrevételei nem kötelezı jellegőek az I.r. alperesre nézve, az I.r. alperes, mint megbízó, szabadon dönthetett arról, hogy a felperes által javasolt feltételek, észrevételek mellett is kíván-e szerzıdést kötni. Itt jegyzem meg, hogy az I.r. alperes messzemenıkig figyelembe vette a felperes által tett javaslatokat, noha egyszerően vissza is utasíthatta volna azokat úgy, hogy a saját maga által kialakított szerzıdési feltételeket kínálta volna fel. Az I.r alperes a szerzıdéses feltételeket szabadon alakíthatta, a felperes felé kötelezettsége mindössze annyi volt, hogy ezeket elıször a felperesnek kellett felkínálnia. Az I.r. alperes által a II.r. alperessel május 23. napján kötött szerzıdés érvénytelenségével kapcsolatban elıadom, hogy az betöltetlen háziorvosi álláshely helyettesítésére vonatkozott, ezért annak 6 hónapos idıtartama nem ütközik jogszabályba. Az I.r. és II.r. alperesek által november 21.napján kötött és január 01. napjával hatályba lépı szerzıdés idıtartama ugyan határozatlan, de a felek a szerzıdést 5 éves határozott idıtartam mellett is megkötötték volna, illetve akár visszamenıleg is módosítják ennek megfelelıen a szerzıdésüket. Ezen szerzıdések kapcsán felmerülı felperesi semmiségre hivatkozás kapcsán ugyanakkor álláspontom szerint hiányzik felperes kereshetıségi joga, perindítási lehetısége, miután a felperes a jogviszonyban félként nem vett részt, jogszabály nem jogosítja fel a semmisség megállapítása iránti per megindítására. 2

6 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD Jelen beadványomat a felperes jogi képviselıje részére közvetlenül megküldöm. Mellékletek: - A/1. ÁNTSZ 49-6/2008. sz. határozata - A/2. ÁNTSZ 49-12/2008. sz. határozata - A/3. ÁNTSZ /2008. sz. határozata - A/4. Megbízási szerzıdés módosítása Dr. Varga és Társa Háziorvosi Bt-vel - A/5. 419/2007. sz. határozat kivonata - A/ sz. határozat kivonata és a szerzıdés tervezete, felperesi levéllel Budapest, április 13. Tisztelettel: az alperesek kívüljegyzett meghatalmazott jogi képviselıje 3

7 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD PÉCSI VÁROSI BÍRÓSÁG 7621 Pécs Széchenyi tér 14. Ügyiratszám: 9.P /2009. Tisztelt Bíróság! Balatonkeresztúr Önkormányzata (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 51., képviseli: Kovács József polgármester) I.r. alperes és a VIRESAND Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (8648 Balatonkeresztúr, Új Élet u 21., képviseli: Dr. Virág Sándor Mátyás ügyvezetı, átalakulás elıtt: Viresand Egészségügyi Szolgáltató Bt.) II. r. alperes meghatalmazott jogi képviselıjeként a Funtig Ügyvédi Iroda (1137 Budapest, Katona József u. 14., eljáró ügyvéd: Dr. Funtig Zoltán) ellen a dr. Moór és Társa Bt. (8648 Balatonkeresztúr, Új élet u. 1/a.) felperes által indított perben az alábbi terjesztem elı. ellenkérelmet Kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy a felperes keresetének elutasítása mellett a felperest a felmerült perköltség összegében marasztalni szíveskedjen. Az alperesek perköltség igény a megbízott jogi képviselı munkadíjából áll. A II. r. alperes bejelenti, hogy idıközben a Viresand Egészségügyi Szolgáltató Bt. jogutódlással megszőnt, a jogutód a VIRESAND Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (8648 Balatonkeresztúr, Új Élet u 21., képviseli: Dr. Virág Sándor Mátyás ügyvezetı). A beadványomhoz mellékelem a II.r. alperes átalakulás elıtti és utáni nem hiteles cégkivonatát (A/1. és A/2. sz. melléklettek). Kérem a tárgyalás esetleges távollétemben történı megtartását. 1. Tényállás I.r. alperes és dr. Moór és Társa Bt. Háziorvos Szolgálat között december 31. napjáig, határozott idıtartamra szóló megállapodás jött létre a háziorvosi feladatok ellátására Balatonkeresztúr közigazgatási területén, az alperes tulajdonában lévı, Balatonkeresztúr, Új élet u. 21. szám alatt található rendelı térítésmentes használata mellett (A/3. sz. melléklet). A szerzıdés pontja rendelkezett arról, hogy a szerzıdés lejárta elıtt 2 hónappal mindkét félnek nyilatkoznia kell arról, hogy a továbbiakban együtt kívánnak-e mőködni. Tekintettel Dr. Moór István háziorvos pozitív nyilatkozatára, a Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a október 16. napján tartott ülésen határozott arról, hogy január 1. napjával ismételten feladat-ellátási szerzıdést köt a Dr. Moór és Társa Háziorvos Szolgálattal. Az elkészített szerzıdéstervezetet október 29. napján FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA H-1137 BUDAPEST, KATONA JÓZSEF U. 14. II/2. Tel: ; Fax:

8 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD felperes részére megküldték véleményezésre. A szerzıdéstervezet elsı fordulós megtárgyalására november 19. napján tartott rendes ülésen került sor, amelyen felperes nem jelent meg, és elızetesen észrevételt sem tett a tervezetre. Hosszas egyeztetetési folyamatot követıen a december 18. napján tartott képviselıtestületi ülés tárgyalta a háziorvosi szolgálattal kötendı szerzıdés tervezetét, és felperessel megállapodtak abban, hogy az önkormányzat a szükséges hardver eszközök beszerzését ,- Ft-os keretösszegben támogatja (419/2007. (XII.18.) számú határozat) a háziorvosi feladatok ellátásához. Ezt követıen felperes december 28. napján (3 nappal az érvényben lévı szerzıdés lejárta elıtt) bejelentette a polgármesternek, hogy a szerzıdést nem áll módjában aláírni, mert további aggályos pontok merültek fel részérıl a szerzıdéssel kapcsolatban. Erre tekintettel a polgármester rendkívüli képviselı-testületi ülést hívott össze, miután I.r. alperesnek a háziorvosi ellátás folytonosságát biztosítania kellett. A december 29. napján tartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen Mestyán Valéria körjegyzı elıadta, hogy a Karácsonyi ünnepek utáni elsı munkanapon átadta dr. Moór István háziorvosnak a ,- Ft értékő teljes felszereltségő hardvert (munkagépet) jogtiszta XP szoftverrel, tehát a 419/2007 (XII.18.) számú határozatban vállalt eszközbeszerzést teljesítette. A képviselı-testület ezen a rendkívüli ülésen döntött továbbá arról is (435/2007. (XII.29.) határozatában), hogy amennyiben felperes nem írja alá a végleges szerzıdéstervezetet, akkor pályázatot írnak ki a háziorvosi feladat ellátására, február 29. napjáig pedig megállapodást kötnek másik orvossal az ideiglenes helyettesítési feladatok ellátásra. Felperes csak a határozatok meghozatala után érkezett az ülésre, majd kijelentette, hogy a szerzıdéstervezetet (a korábban kölcsönösen kialkudott feltételekkel, ld. 419/2007. sz. határozat) nem írja alá, és távozott az ülésrıl (A/7. sz. melléklet). A helyettesítési feladatok ellátására I.r. alperes és Dr. Varga és Társa Háziorvosi Bt január 1. napjától február 29. napjáig határozott idıtartamú megbízási szerzıdést kötött, majd ezt a háziorvosi álláshely végleges betöltéséig tartó határozott idıre meghosszabbították (A/8. sz. melléklet). Alperes idıközben pályázatot írt ki a háziorvosi feladat ellátására, amelyre felperes is pályázatot nyújtott be. Ez a pályázat sikertelen volt, a képviselı-testület új pályázatot írt ki. E pályázat eredményeképpen a képviselı-testület II. r. alperes pályázatát fogadta el. I. r. alperes a szerzıdés aláírását megelızıen annak tervezetét megküldte felperesnek, arra gondolva, hogy felperesnek a felek között január 23. napján létrejött szerzıdés 4.7. pontja értelmében még elıszerzıdési joga van a háziorvosi feladat ellátásra. Felperes jogi képviselıje május 13. napján kelt levelében tájékoztatta I.r. alperest arról, hogy felperes a megküldött feladat-ellátási szerzıdés tervezetet nem tudja elfogadni, azt nem írja alá (A/9. sz. melléklet). 2

9 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD Tekintettel arra, hogy felperes az elıszerzıdési jogával nem kívánt élni, I. r. alperes május 23. napján szerzıdést kötött a VIRESAND Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (A/10. és A/11. sz. mellékletek). 2. Alperesek jogi álláspontja a felperesi kereseti kérelmekkel kapcsolatban Az I.r. és II.r. alperesek által május 23. napján kötött szerzıdés semmissége, jogszabályba ütközése kapcsán elıadom, hogy a felperes által hivatkozott jogszabályhely /18/2000. Korm. rendelet 13. (3) bekezdés/ alapján az Öotv. 1. -a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott önálló orvosi tevékenységre kötött szerzıdés esetén a szerzıdés legrövidebb idıtartama valóban 5 év lehet, de ez az elıírás nem vonatkozik a (tartósan) betöltetlen háziorvosi körzetekben a helyettesítési feladat ellátására. A felperessel kötött szerzıdés megszőnését követıen, a II. r. alperessel a háziorvosi feladatok ellátására szóló 5 éves idıtartamra szóló szerzıdés megkötéséig, I.r. alperesnek helyettesítés keretében kellett megoldani a háziorvosi feladatok ellátását, amire a jogszabályok lehetıséget adnak. Az I.r. alperes és a II.r. alperes által május 23. napján kötött szerzıdés sem a háziorvosi körzet végleges, 5 éves betöltésérıl szólt, hanem addig az idıpontig kötötték a felek, amíg I.r. alperes pályázat útján nem tudja betölteni a háziorvosi tisztséget, erre maga a szerzıdés is utal. A fent elıadottakból álláspontom szerint az következik, hogy a felperes által hivatkozott, az alperesek által május 23. napján kötött szerzıdés nem ütközik jogszabályba. Álláspontom szerint a szerzıdés nem ütközik a jóerkölcsbe sem, a társadalom általános értékítéletét nem sérti, az általánosan elvárható magatartásba, erkölcsi normákba nem ütközik. Az eredeti állapot helyreállítása iránti felperesi kérelem az alperesek szerint megvalósíthatatlan. Az alperesek által május 23. napján kötött szerzıdés felperessel szembeni hatálytalanságával kapcsolatban álláspontom a következı. A felperes és az I.r. alperes között január 23-án aláírt szerzıdés 4.7. pontja értelmében a megbízó a szerzıdés lejártakor, egy másik vállalkozóval történı szerzıdéskötés elıtt, azzal azonos feltételek mellett megbízottnak elıszerzıdési jogot biztosít. Az I.r. alperes a felperessel kötendı új háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó - szerzıdés tervezetét (ajánlatát) felperessel folyamatosan egyeztette, aki viszont az I.r. alperes által tett szerzıdéses ajánlatot nem fogadta el. Miután a felek az ajánlati kötöttség idıtartamát külön nem határozták meg, ezért az I.r. alperes ajánlatának felperesi visszautasításával I.r. alperes ajánlati kötöttsége a Ptk (2) bekezdése alapján megszőnt. Az I.r. alperesnek álláspontom szerint, a megszőnés elıtt álló szerzıdés 4.7 pontja alapján csak egyszer kellett 3

10 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD felajánlani az elıszerzıdés lehetıségét, miután I.r. alperes ezt megtette és felperes az ajánlatot visszautasította, I.r. alperesnek semmilyen további felajánlási kötelezettsége nem volt. II.r. alperes ugyanakkor a szerzıdéskötés lehetıségét még egyszer felajánlotta, amit felperes ismételten elutasított. Az I.r. alperes egyébként a szerzıdés lejártakor nem II.r. alperessel kötött szerzıdést, hanem a Dr. Varga és Társa Háziorvosi Bt-vel, határozott február 29-ig terjedı idıszakra. Álláspontom szerint nincs jogi lehetıség arra, hogy a Tisztelt Bíróság a felperes kereseti kérelmének megfelelı tartalommal szerzıdést hozzon létre a felperes és I.r. alperes között. Tekintettel arra, hogy a felperes ezzel a kereseti kérelemmel kapcsolatos jogi álláspontját nem fejtette ki, ezért az alperesek erre érdemben nem tudnak reagálni. A felperes Ptk (1) bekezdésére alapított kereseti kérelme kapcsán elıadom, hogy sem jogszabály nem írja elı, sem a peres felek nem állapodtak meg abban, hogy bármelyikük beleegyezésére, vagy hatósági jóváhagyásra lenne szükség, ha egymással szerzıdni kívánnak háziorvosi feladatok ellátására. Ilyen kikötés hiányában az ezzel kapcsolatos felperesi kérelem értelmezhetetlen az alperesek számára. A felperesi keresetben a mőködtetési joggal és a szerzıdés létrejöttével kapcsolatos álláspontok kapcsán véleményem a következı. Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. (2) bekezdésének c) pontja határozza meg a mőködtetési jog fogalmát: a mőködtetési jog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog. A jogi szabályozás értelmében mőködtetési joga van annak a háziorvosnak, aki rendelkezik az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedéllyel. Az Öotv. 2. (1) bekezdése alapján pedig A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a mőködtetési jogot engedélyezı határozat jogerıre emelkedésétıl. Az Öotv. szerint a mőködtetési jog léte nem függ az önkormányzattal való megállapodástól, ennek megfelelıen a mőködtetési jog megszerzése csak elıfeltétele annak, hogy az önkormányzat valamely orvost háziorvosként foglalkoztasson, ugyanakkor véleményem szerint az engedély megadása nem hárít az önkormányzatra a mőködtetési jogot megszerzı orvos foglalkoztatására vonatkozó kötelezettséget. A 63/2006. (XI.23.) AB határozat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az Öotv. nem kapcsolja össze a mőködtetési jogot konkrét háziorvosi körzettel. A mőködtetési jog kérelmezıjének az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet értelmében csak kérelmeznie kell a 4

11 FUNTIG ÜGYVÉDI IRODA DR. FUNTIG ZOLTÁN ÜGYVÉD háziorvosi ellátás nyújtására jogosító mőködési engedélyének módosítását az ÁNTSZ illetékes kistérségi intézetétıl. Ennek a kötelezettségének II. r. alperes eleget tett. Fentiekre tekintettel felperes alaptalanul vitatja a II. r. alperessel megkötött feladat-ellátási szerzıdés jogszerőségét. Felperes hivatkozása a Ptk (1) és (3) bekezdésére, valamint a Ptké. 38. (2) bekezdésében foglaltakra teljes mértékben alaptalan. A felek között a szerzıdés nem jött létre a testületi ülésen, az ülésen elhangzottak csupán a szerzıdéskötést megelızı tárgyalásiajánlattételi folyamatnak tekinthetı. Az I. r. alperes által elfogadott szerzıdési feltételeket a 419/2007. (XII.18.) határozat tartalmazta, amelynek megfelelt a szerzıdés tervezet. Jelen beadványomat a felperes jogi képviselıje részére közvetlenül megküldöm. Mellékletek: - A/1. II.r. alperesi jogelıd cégkivonata - A/2. II.r. alperes jogutód cégkivonata - A/3. Feladat-ellátási szerzıdés felperes és I.r. alperes között - A/4. Tájékoztató levél felperes részére - A/5. II.r. alperes nyilatkozata - A/6. Feladat-ellátási szerzıdés tervezete - A/7. Kivonat az I.r. alperes december 29-i képviselı-testületi ülésérıl - A/8. Megbízási szerzıdés a Dr. Varga és Társa Háziorvosi Bt-vel - A/9. Felperes levele - A/10. Feladat-ellátási szerzıdés II. alperessel /helyettesítés/ - A/11. Feladat-ellátási szerzıdés II.r. alperessel - A/12. ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete tájékoztató levele - A/13. Dr. Virág Sándor mőködési nyilvántartásának megújításáról szóló határozat Budapest, március 04. Tisztelettel: az alperesek kívüljegyzett meghatalmazott jogi képviselıje 5

12 Feladó: Kovács József nevében Küldve: április :31 Címzett: Mestyán Valéria Tárgy: Fw: Tájékoztató per állásáról Mellékletek: érdemi_ellenkérelem_érvénytelenség.doc; elıkészítı_irat_1.doc Original Message From: Funtig Ügyvédi Iroda To: ; Sent: Wednesday, April 28, :17 PM Subject: Tájékoztató per állásáról Kedves József, Kedves Sándor! április 27. napján tárgyalást tartott a bíróság a háziorvosi feladatellátási szerzıdés érvénytelensége ügyében és be is rekesztette a tárgyalást, azaz ítéletet fog hozni május 12. napján. A tárgyalást megelızıen még írtunk a felperesi jogi képviselıvel együtt egy-egy elıkészítı iratot, becsatoltuk a még hiányzó iratokat (egyes képviselı-testületi jegyzıkönyveket, ÁNTSZ határozatok). Miután az egész ügy minden mozzanata írásban is rögzítve van, ezért a Ti személyes meghallgatásotokat végül nem tartottam szükségesnek, ezt nem indítványoztam, azt tudtátok volna elmondani, ami az iratokban van, személyes élményekkel kiegészítve. A meghallgatásotokat a bíróság sem tarthatta fontosnak, mert nem hívott fel arra, hogy jelenjetek meg, enélkül is döntésre érettnek érezheti az ügyet. Egy dolgot erısítettem még meg a bíróság elıtt a január 1-tıl hatályos, határozatlan idıre szóló szerzıdés kapcsán, hogy azt akkor is megkötöttétek volna, ha 5 évre szól (ezt írja elı a jogszabály). Várom az ítéletet, én bíztató jelnek tartom, hogy nincs több tárgyalás, ez általában akkor fordul elı, ha a bíróság valami "tuti" elutasítási indokot talált, amibe - fellebbezés esetén - még a másodfokú bíróság sem tud belekötni. Remélem igazam lesz. Üdvözlettel: Imre Gergely -- Funtig Ügyvédi Iroda H-1137 Budapest, Katona József u. 14. II/2. Tel: ; Fax: ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 5066 ( ) Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenırizte.

13

14

15

16

17 Hóeltakarítás és sikosság mentesítési ajánlatok összehasonlítása Szunyogh Endre vállalkozó AVE Zöldfok Zrt. Készenléti díj 120 nap Ft Ft Kistraktor, kisgép munkadíj Ft Ft 54 óra Nagytraktor, terepjáró Ft Ft óra Ft Ft + áfa

18

19

20 BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK május 18-i ülésére TÁRGY: Jelentés a lejárt határidejő határozatokról, tájékoztatás a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl ELİADÓ: Kovács József polgármester

21 Tisztelt Képviselı-testület! A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a következık szerint számolok be: 41/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Antal Ferenc balatonkeresztúri lakos és vállalkozó fejlesztési elképzelése, és önkormányzati területvásárlási kérelme ügyében az alábbi álláspontot alakítja ki: A képviselı-testület a vállalkozó fejlesztési elképzelésével kapcsolatosan kinyilvánítja azon véleményét, hogy a tervezett fejlesztéssel, beruházással egyetért, és amennyiben a szakmai elıirások szerint mód és lehetıség van a szabályozási elıirások módosítása révén az építésre, úgy azt támogatja, illetve a szükséges terület vételérıl piaci áron tárgyalnak a késıbbiekben. Az értesítés megtörtént. BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2010.(IV.23.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 8/2009.(VI.16.); 11/2009.(VIII.16.); 18/2009.(XI.27.); 23/2009.(XII.18.) rendeletekkel módosított 3/2009.(II.20.) /továbbiakban R./ rendeletének módosításáról A rendelet kihirdetésre került. BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV. 23.) rendelete az önkormányzat tulajdonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A rendelet kihirdetésre került. 42/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat 8 igen Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentés tartalmának ismeretében elfogadja. Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/ (IV.23.) RENDELETE az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról A rendelet kihirdetésre került. 43/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a belsı ellenırzés évi tevékenységérıl szóló beszámolót és a következı határozatot hozta: A képviselı-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulása belsı ellenırzésrıl adott összefoglaló jelentését, valamint a körjegyzıség évre vonatkozó belsı ellenırzésérıl szóló beszámolót elfogadja. A határozatot a többcélú társulás részére a körjegyzı megküldte. BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/2010.(IV.23.) R E N D E L E T E az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendı térítési díjakról A rendelet kihirdetésre került. 44/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a április 8-i területbejárás, községszemle értékelésérıl, a feladatok meghatározására készítet polgármesteri intézkedési tervet az elıterjesztés szerint elfogadja, azzal hogy az un. Olaj utcai beépítetlen ingatlanok adótételeit, azok szabályszerőségét vizsgálja meg a körjegyzı. A határidıs feladatok elkészültek.

22 45/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról adott jelentést a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a két ülés közötti eseményekrıl adott polgármesteri tájékoztatást a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Balatonkeresztúr Bolygó u. 19. szám alatti ingatlan szennyvízbekötésével kapcsolatosan a Reál-Munkagép Kft-t bízza meg a munka elvégzésével. d.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Nemzetek Fesztiválja DDOP /D pályázattal kapcsolatos válaszlevél, valamint a konzorciumi megbeszélés alapján az alábbi álláspontot alakítja ki: A képviselı-testület az Aranyhíd Konzorciumban levı részesedésének arányát figyelembe véve Ft-ot biztosit a évi fesztivál megrendezéséhez, illetve a saját bevétellel csökkentett támogatás évi 5 millió Ft finanszírozásához. Az értesítés megtörtént. e.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Keszeg utca felújításával kapcsolatos Balatonmáriafürdı Önkormányzata felkérésére az alábbi álláspontot alakítja ki: A képviselı-testület fontosnak tartja a két község határán levı, és a községek központi úthálózatához tartozó Keszeg utca felújítását, megvalósítását elveiben támogatja, elsıdlegesen pályázati lehetıség bevonásával. A nyári idegenforgalmi szezonra tekintettel a parkoló területek kátyúzását biztosítja az önkormányzat. Az értesítés megtörtént. f.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a május 19-i Kihívás Napja versenyen nem kíván részt venni. g.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az un. bokrosi területek elıvásárlási jogot alapító szerzıdését megismerte és annak aláírására a polgármestert az alábbi kikötés teljesülése esetén hatalmazza fel: A képviselı-testület ragaszkodik korábbi döntéséhez, és az elıvásárlási jog bejegyzésére a tulajdoni lapra nem kerülhet sor. Az értesítés megtörtént. h.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte a Pécsi Városi Bíróságon folyó Dr. Moór és Társa felperesnek az önkormányzat, mint alperes ellen folyó perében adott ügyvédi tájékoztatást. i.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte a május 8-án megrendezésre kerülı Sió-Kanál Fesztivál ajánlatát, azon nem kíván részt venni. Az értesítés megtörtént. j.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte az Együtt az egészséges lakosságért" Közalapítvány évi tevékenységérıl szóló beszámolót. k.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte Esztergom Város Polgármesterének a regionális vízmő-társaságok állami részvényhányad és a vagyonkezelt közmővagyon önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó tájékoztatását. l.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete megismerte az Önkormányzati Minisztérium és az önkormányzat között a Festetics Kristóf Általános Iskola főtéskorszerősítésére megnyert pályázatára vonatkozó támogatási szerzıdést. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására, ezzel kapcsolatos szerzıdés megkötésére, melynek fedezetét a évi költségvetés iskola főtéskorszerősítésére meghatározott keretösszegbıl biztosít. m.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Festetics Kristóf Általános Iskola TIOP pályázatával kapcsolatosan fenntartja 46/2008.(II.18.) számú határozatát és felhatalmazza fenntartói nyilatkozat megtételére. A pályázat benyújtásra került. n.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az aszfaltozási munkálatok tekintetében az április 8-i ülésen hozott döntését akként módosítja, hogy a Dózsa György utca és Arany János utca aszfaltozási munkálatait május 30-ig, a járda-felújítási munkákat pedig június 15-ig kell befejezni. A szerzıdés ennek megfelelıen került aláírásra.

23 46/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság I. negyedévi tevékenységérıl, a szociális segélykeret felhasználásáról adott beszámolót elfogadja. 47/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Ötv. 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján, a következı napirendek tárgyalására zárt ülést tart: 1.) Lakástámogatási kérelmek elbírálása 2.) Vételi ajánlat 48/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a április 22-i zárt képviselıtestületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Lakástámogatási kérelmek elbírálása 2. Az önkormányzat tulajdonát képezı Ady Endre utcai ingatlanokra benyújtott ajánlat bírálata 49/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat a) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lakáscélú helyi támogatásról szóló 13/2002.(X.18.) rendelet 5.. (2) bekezdése alapján Kalányos Sándorné Balatonkeresztúr, Virág Benedek u. 41. szám alatti lakos részére a Balatonkeresztúr, Virág Benedek u. 41. szám 877/6 hrsz. alatti hétvégi ház külsı hıszigetelése munkálataihoz a Ft költségvetés figyelembevételével Ft visszatérítendı önkormányzati támogatást állapít meg. Az értesítés megtörtént. b) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lakáscélú helyi támogatásról szóló 13/2002.(X.18.) rendelet 5.. (2) bekezdése alapján Csizmadia Lajosné Balatonkeresztúr, Petıfi u. 10. szám alatti lakos részére a Balatonkeresztúr Petıfi u. 10. szám, 76/2 hrsz. alatti lakóház főtéskorszerősítése munkálataihoz - a Ft költségvetés figyelembevételével Ft visszatérítendı önkormányzati támogatást állapít meg. Az értesítés megtörtént. c) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lakáscélú helyi támogatásról szóló 13/2002.(X.18.) rendelet 5.. (2) bekezdése alapján Györkös Jenıné Balatonkeresztúr, Új Élet u. 31. szám alatti lakos részére a Balatonkeresztúr, Új Élet u. 31. szám, 300 hrsz. alatti lakóház villanyhálózat felújítási munkálataihoz az Ft költségvetés figyelembevételével Ft visszatérítendı önkormányzati támogatást állapít meg. Az értesítés megtörtént. d) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy a támogatásban részesülıkkel a szerzıdést a rendeletben foglaltak szerint, kösse meg, és a támogatást folyósítsa. e) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a évi helyi lakástámogatási kérelmek kielégítése céljából a munkáltatói lakástámogatási keretbıl Ft-ot csoportosít át a helyi támogatások keretösszegéhez. f) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete november havi ülésén napirendre tőzi a lakástámogatásokról szóló helyi rendeletek felülvizsgálatát (önerı meghatározás, támogatás mértéke stb.) Határidı: november Felelıs: polgármester

24 50/2010.(IV.22.) számú képviselı-testületi határozat a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete az IRAZ Kft. (Szh: 1089 Budapest, Elnök u. 1. II. emelet) által a balatonkeresztúri 486/1, 491/6, 491/7, 491/8, 491/9 és 504 hrsz-u ingatlan vételére benyújtott pályázatot érvényesnek és eredményesnek minısíti. A vételi ajánlat szerint az ingatlanok elidegenítése az alábbi vételár mellett történik: balatonkeresztúri 486/1 hrsz-u 8138 m2 területő Ft balatonkeresztúri 491/7 hrsz-u 2042 m2 területő Ft balatonkeresztúri 491/8 hrsz-u 7459 m2 területő Ft balatonkeresztúri 491/6 hrsz-u 4372 m2 területő Ft Ft ÁFA balatonkeresztúri 491/9 hrsz-u 2042 m2 területő Ft Ft ÁFA balatonkeresztúri 504 hrsz-u 8612 m2 területő Ft Ft ÁFA összesen: Ft Ft Áfa, mindösszesen Ft. b.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére és aláírására az alábbi ajánlat mellékletét képezı szerzıdés-tervezet módosítással: III/1. pont: A felek kérik, hogy a vevı tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmét az illetékes földhivatal az eladó tulajdonjog átruházó nyilatkozatának kiadásáig tartsa függıben. A szerzıdés-kötés és ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos mindennemő költség a vevıt terhelik. c.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Dr. Tóth ügyvédi Iroda részére az a.) pont szerinti ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyvédi munkák díjazására a teljes vételár megfizetését és az ingatlan átadás-átvételét követıen Ft + áfa, azaz Ft költséget biztosít. Az értesítés megtörtént. A szerzıdés április 28.-án aláírásra került. Miután további napirend és hozzászólás nem volt az alpolgármester a zárt ülést 10 óra 35 perckor bezárta. 51/2010. (IV.22.) számú önkormányzati határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a április 22-én Balatonmáriafürdı Község Önkormányzat Képviselı-testületével megtartott együttes ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 1. Közbiztonsági felkészülés a évi nyári idegenforgalmi szezonra, a év értékelése Elıadó: Beck Péter ırsparancsnok 2. Alapszolgáltatási Központ tevékenységérıl beszámoló Elıadó: Petkess Kornélné központ vezetıje 3. A Körjegyzıség évi zárszámadása Elıadó: Mestyán Valéria körjegyzı, Jankovics Sándorné pénzügyi fıelıadó 52/2010. (IV.22.) számú önkormányzati határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Marcali Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Balatonkeresztúri Rendırırsének, a évi nyári idegenforgalmi szezonra történı felkészülésérıl és a év értékelésérıl szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. Az értesítés megtörtént. 53/2010. (IV.22.) számú önkormányzati határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alapszolgáltatási Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítı Szolgálat tevékenységérıl szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. Az értesítés megtörtént. 54/2010. (IV.22.) számú önkormányzati határozat: Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Körjegyzıség évi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

25 Két ülés közti fontosabb események én volt Pécsen az orvosi per 2. tárgyalása, melyrıl a beszámolót mellékelem. - Ugyan ezen a napon volt egyeztetés az Iskola utcai árok lefedésérıl án Komáromi Ferenc Úrral egyeztettem a Lengyeltóti Vízügyi Társulat tagdíjával kapcsolatban án aláírásra került az Ady Endre utcai ingatlanok adásvételi szerzıdése én sikeresen lezajlott a majális Határozati javaslat: a) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl adott tájékoztatást, a polgármester szóbeli kiegészítésével együtt elfogadja. b) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete Balatonkeresztúr Olaj utca 1134/35 hrsz. telekhatár kitőzésére adott ajánlatot elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A Ft + áfa költséget az általános tartalék terhére biztosítja a képviselı-testület. c) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Balatoni Hajózási Zrt. részére biztosítja nem biztosítja a honlapon történı megjelenést banner formájában. d) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a évi hóeltakarítási munkálatokra Szunyogh Endre vállalkozót bízza meg. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerzıdés megkötésére. Balatonkeresztúr, május 3. Kovács József polgármester

26 A kaszált ingatlan címe Terület m 2 Kaszálás száma Összes B.máriafürdı Ady E, Köztársaság u közti " főzfás " B.keresztúr Árvácska u B.keresztúr Radnai u B.keresztúr Bolygó u B.keresztúr Kesztyü u Bkeresztúr Dorottya B.keresztúr Dob u B.keresztúr Garai u B.keresztúr Erdısor u B.keresztúr Iskola u Szabó Laci mellett B.keresztúr Erdısor B.keresztúr Úttörı u B.keresztúr Petıfi S B.keresztúr Radnai u B.máriafürdı HRSZ 69/3 Ady között Öszesen 40734

27

28

29

30

31 Feladó: Kovács József Küldve: május 3. 12:22 Címzett: Tárgy: FW: Kedvezmény - Balatoni Hajózás From: Mártonné Hajduk Villı Sent: Thursday, April 29, :15 AM To: Kovács József Subject: Kedvezmény - Balatoni Hajózás Tisztelt Polgármester Úr! Balatonkeresztúr bennt maradt azon települések között, melyek állandó lakosai továbbra is megkapják a 25% kedvezményt a Balatoni Hajózási Zrt. menetrendszerinti járataira bárhol a Balatonon. Információt és a segítségét szeretném kérni Öntıl evvel kapcsolatban. Ez az információ megjelenhetne-e az Önök web oldalán és a település újságjában is? Valamint szeretném, ha a Társaságunk elérhetısége, ajánlata, átlinkelési lehetıséggel megjelenhetne az Önök oldalán, a programok, hasznos információk, kirándulások, vagy bármilyen címszó alatt, melyrıl a lakosok és az Önökhöz érkezı vendégek is tájékozódni tudnának. Pozitív elbírálás reményében várom válaszát! Köszönettel és tisztelettel: Mártonné Hajduk Villı Program manager

32 Balatoni Hajózási Zrt Siófok, Krúdy st. 2. Tel.: 20/

33 Feladó: L. Balogh Krisztina - Arker Stúdió Kft. Küldve: április :15 Címzett: Horváth Tibor Másolatot kap: Mestyán Valéria Tárgy: RE: Antal Ferenc kérése Szia Vali, Szia Tibor! Megnéztük Rudival a szabályozást. Több sebből vérzik a dolog. Annó az lehetett még a koncepció a Stadler idejében, hogy az úszótelkes megoldást felszámoljátok és telkesíteni kell? Vagy egy új bevásárlóban gondolkodtatok? Hogy néznek ki ezek az üzletek? Mert: 1. Nevezett (322/6,7,8) ingatlanok NEM építési telkek, mert Étv. szerint nincs közúti kapcsolatuk, sőt, közterületi sem. 2. Az egyik tervezett bővítés ha jól vettem ki a rajzból 3,5 m lelóg telekhatárról, rá az önkormányzati telekre Ha szűkebbre venné a tervező a bővítést, akkor sem férne bele a beépítési %-ba, ráadásul azt nem is tudjuk 100%-ra emelni (OTÉK!) 3. A másik bővítés talán menne: ugyan önkormányzati telekre épít ez a Ti megállapodásotok ügye és ha a HÉSZ-be beírjuk, hogy a két épület oldalt nyitott tetővel összeköthető.akkor talán. Ja, és a szabadon álló beépítést csoportosra is ki kéne így terjeszteni. Szóval túl okosat nem tudok mondani. Üdv: Kr L. Balogh Krisztina okl. építészmérnök, vezetı tervezı okl. mőemlékvédelmi szakmérnök Mobil:

34 Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel: 82/ / Fax:82/ From: Horváth Tibor Sent: Wednesday, April 28, :48 PM To: L. Balogh Krisztina - ARKER Stúdió Kft. Subject: Antal Ferenc kérése Kedves Krisztina! A körjegyzı asszony megkért, hogy írjad neked egy mail-t az Antal Ferenc balatonkeresztúri vállalkozó üzlet bıvítési kérésével, illetve az arra adandó tájékoztatással, az esetleges lehetıségekkel kapcsolatban. A vállalkozó ugyanis hívogatja a Vali-t. Kérlek, hogy írjad meg a lehetıségeket. Köszönettel: Horváth Tibor

35 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Petkess Kornélné intézményvezetı 1

36 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Balatonkeresztúr Község Önkormányzata az évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében foglalt szociális ellátásról, 43. (1) bekezdésében foglaltak, az évi XXXL. Törvény a Gyámügyi igazgatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján, továbbá az évi XXXVIII. törvény 88. (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelıen, az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl, valamint I/2000. (I: 7.) SZCSM rendelet a személye gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl a szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítása érdekében mőködteti az Alapszolgáltatási Központot. Az intézmény mőködtetését a hatályos jogszabály szerint kell megszervezni, és folyamatosan aktualizálni. A szervezeti és mőködési szabályzat célja: A szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg az Alapszolgáltatási Központ szervezeti, felépítését, az intézményi mőködés belsı rendjét, a külsı és belsı kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény vagy hatóság feladat és hatáskörébe. A szervezeti és mőködési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, összehangolt mőködését, és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézményvezetıre, az intézmény közalkalmazottjaira, és munkavállalóira, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevıkre Az intézmény megnevezése és cím adatai Az intézmény megnevezése: Az intézmény székhelye: Alapszolgáltatási Központ 8648 Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Az intézmény telephelyei: 8649 Balatonberény Kossuth u Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 22. Költségvetési szerv egyéb adatai: Adószám: Törzskönyvi azonosító száma: KSZ statisztikai számjele: Bankszámla vezetıje: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet : Fenntartó: Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat 8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Felügyeleti szerve: Balatonkeresztúri Községi Önkormányzat 2

37 Az intézmény alapító szervei Balatonberény Község Önkormányzat 8649 Balatonberény Kossuth tér 1. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Balatonmáriafürdı Község Önkormányzata 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata 8710 Balatonszentgyörgy Berzsenyi u. 91. Hollád Község Önkormányzata 8731 Hollád Fı u. 16. Vörs Község Önkormányzata 8711 Vörs Alkotmány u. 29. Tikos Község Önkormányzata 8731 Tikos Iskola u. 16. Az intézmény fenntartó szerve A fenntartói jogosítványokat a társulásban résztvevı önkormányzatok közösen gyakorolják Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre Integrált intézmény. Önálló jogi személyként, külön szakmai szervezeti egységet alkotó, egyszemélyi vezetı által irányított, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági, számviteli feladatait a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községi Önkormányzatok Körjegyzısége látja el. Az intézmény bélyegzıi - Kör és hosszú bélyegzı. A körbélyegzık tartalmazzák az intézmény nevét, székhelyét. A hosszú bélyegzık az intézmény nevén és a székhelyén kívül tartalmazzák az intézmény Pénzforgalmi jelzı száma számlaszámát és adószámát. Az intézmény mőködése, az ellátandó alaptevékenysége Az intézmény az eddigi szociális alapellátási feladatokat Balatonkeresztúri Önkormányzat Családgondozási Központja (Balatonkeresztúr, Iskola u.3.) révén látta el, melynek jogutódja Alapszolgáltatási Központ. Az intézmény mőködését a többszörösen módosított a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv. a vonatkozó jogszabályok, valamint Önkormányzatok által jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján végzi, az intézményvezetı, mint egyszemélyi felelıs vezetı irányításával. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége Az intézmény az alapító okiratban meghatározott feladatokat végzi, így az alapellátások körébe tartozó: Az intézmény alaptevékenységeinek besorolása: Szakfeladat megnevezés: Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Idısek nappali ellátása: férıhelyek száma: Balatonkeresztúr, 20 fı, Balatonberény: 25 fı, Balatonszentgyörgy: 25 fı 3

38 Vállalkozási tevékenységet nem végez. Az. Alapszolgáltatási Központ feladatának ellátására szolgáló vagyon, illetve a központ fenntartási költségeinek megosztásáról az intézmény fenntartására megkötött társulási megállapodás rendelkezik. Az alapítás idıpontja a jogelıd alapításának idıpontja, illetve törzskönyvi nyilvántartásba vétel napja. Az alaptevékenységet meghatározó jogszabály megjelölése Az intézmény alaptevékenységét a április 12. napján kelt alapító okirat, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló ugyancsak többször módosított évi III. törvény, továbbá a gyermekek védelmérıl szóló évi XXXI törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködési feltételeirıl szóló I/2000.(I. 7.) SZCSM rendelet alapján végzi. Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje Az intézményvezetıt a külön jogszabályokban megnevezett feltételeknek megfelelı szabályok szerint lebonyolított pályázat útján- a társult tagok véleményének kikérésével- Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nevezi ki, határozatlanidıre. A pályázat eljárás lefolytatásával kapcsolatos eljárást Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdı Községek Körjegyzıje végzi. Az egyéb munkáltatói jogköröket Balatonkeresztúr Község Polgármestere gyakorolja a vezetı felett. Az intézmény dolgozóinak jogállása, közalkalmazotti jogviszony Az Alapszolgáltatási Központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az intézményvezetı gyakorolja. A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggı kérdéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és annak végrehajtási rendelete a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról rendezi. Intézményi együttmőködés: Az Alapszolgáltatási Központ az alábbi szervekkel, szervezetekkel mőködik együtt: A társult településeinek önkormányzatai A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Somogy Megyei Területi Kirendeltségei Szociális gyermekvédelmi módszertani intézmények Somogy megye gyermekvédelmi, szociális intézményei Magyar Vöröskereszt szervezetei a kistérség oktatási, nevelési intézményei a kistérség egészségügyi szakemberei: védını, gyermekorvos, háziorvos ellátott jogi, gyermekjogi képviselık a Somogy megye területén Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Marcali Kirendeltsége Az intézmény tevékenységéhez kapcsolódó civil szervezetek, egyházak Az intézmény érdekképviseleti, érdekvédelmi szerve Megyei, Városi Rendırkapitányság Bőnmegelızési Csoportjai Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Ágazati Minisztériumok Közigazgatási Hivatal MÁK Kaposvár, ÁNTSZ Marcali, Somogy Megyei Kórház és Rendelıintézet, 4

39 II. AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI RENDJE Az intézmény feladatai, alapszolgáltatásai: Az intézmény alapvetı rendeltetése, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén élı lakosság számára, a szociális alapellátást, a gyermekjóléti szolgálatot, az információs szolgáltatást biztosítsa. Alapító okiratban meghatározott feladatok: Nappali szociális ellátás Idısek Klubja: Lehetıséget nyújt a saját otthonukban élı idıs emberek részére az intézményben való napközbeni tartózkodásra, gondoskodik az étkeztetésükrıl, alapvetı higiéniai ellátásukról, közösségi életükrıl, szabadidejük hasznos, tartalmas eltöltésérıl. A családi gondoskodás pótlása fizikai, mentális, pszicho-szociális és egészségügyi segítségnyújtás révén. Étkeztetés: keretében fıétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülı személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatár, az ellátást igénybevevı részére diétás étkezést kell biztosítani. Igény esetén a házhozszállítás megszervezése. Házi segítségnyújtás: Gondoskodik azokról a személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására részben képesek és róluk nem gondoskodnak. (Életvitel fenntartása, folytatása.) A gondozás tartalma: fizikai, egészségügyi ellátás, pszichés gondozás, érdekvédelem. Olyan gondozási forma, amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelıen lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete a.) saját, környezetében, b.) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, c.) meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttmőködik az egészségügyi és szociális alapés szakellátást nyújtó intézményekkel. Családsegítés: A településeken élı egyedülállók, családok helyzetértékelése, a veszélyeztetettséget elıidézı okok megismerése, megelızése. Jelzırendszer mőködtetése. A már kialakult és jelzett veszélyeztetettség kezelése, megszüntetésének elısegítése. Aktív korú, nem foglalkoztatott, rendszeres szociális segélyben részesülıkkel való együttmőködés: A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkezı, hátrányos munkaerı- piaci helyzető aktív korú személyekkel való együttmőködés az évi III. törvény értelmében. Gyermekjóléti szolgáltatás: A térségben élı gyermekek, családok megismerése, a veszélyeztetettség megelızése, jelzırendszer mőködtetése. Kapcsolat kialakítása az érintett családok, gyermekek védelmében közremőködı szervekkel, személyekkel. A már kialakult és jelzett veszélyeztetettség kezelése, megszüntetésének elısegítése. Szakemberek tanácsadásával, kapcsolattartással, a kompetenciahatárok megtartásával. 5

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

2015. január 29-i rendes ülésére

2015. január 29-i rendes ülésére Új napirendi pont 37. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz UNIPORT Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Karancsalja; Karancslapujtő;Karancskeszi; Karancsberény;Etes település területén Hatályba lépés kelte: 2015.12.28. Utolsó módosítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 13. Tárgy:Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása kikényszerítése. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 25-i ülésére TÁRGY: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása ELŐADÓ: Mestyán Valéria körjegyző 2 Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1252/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Városháza - Nagyterem N

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

AUTOMATIKA KKT. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz AUTOMATIKA KKT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Beleg, Szabás, Kutas, Visonta települések területén Hatályba

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 31-i ülésére A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzokonyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 5/2016. Jegyzokonyv 00 Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 30-án, 16.30 órától megtartott rendkívüli nyilvános üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 59-től - 64- ig

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/480-1/2014/I Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a Béke utca 9. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. július 26-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Buza Máté Gyanó Józsefné Haszon

Részletesebben

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti

I. a.) a település lakosságszáma 2010. január 1-én 1.000 fő feletti 102/2012.(V.11.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére. Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap. magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodájától 6600 Szentes Kossuth tér 6. Ikt. sz.:u-12736/2009 Témafelelős: dr. Tabajdi Ágnes Tárgy: A nem lakás céljára

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor

2016. március 23-án (szerda) 16.00 órakor Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 6960/2016. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

LÁT-SAT KFT. szolgáltató

LÁT-SAT KFT. szolgáltató LÁT-SAT KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Babócsa, Bakháza, Bánya,

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya

Kivonat. 1. A Kbsz. célja és hatálya Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. Tel: 37/372-025 Fax: 37/ 372-018 e-mail: gytarjanpolghiv@pr.hu Kivonat Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek VoIP (aszinkron adathálózati) szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.10.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

CATEL Kft. szolgáltató

CATEL Kft. szolgáltató CATEL Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Kiskunmajsa, Jászszentlászló, Szank települések területén Hatályba lépés kelte: 2013. október 15. Utolsó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Németh Róbert Ev. szolgáltató

Németh Róbert Ev. szolgáltató Németh Róbert Ev. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Újkér, Répcelak,

Részletesebben

Onecom Kft. szolgáltató

Onecom Kft. szolgáltató Onecom Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Műholdas televízió és rádió szolgáltatáshoz. Borsod Abaúj Zemplén Megye, Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Hajdú Bihar Megye területén Hatályba

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén

KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató. Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén KISKŐRÖS-MENTI KÁBELNET Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Szentpéterszeg, Váncsod települések területén Hatályba lépés

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Oldalszám: 1. (továbbiakban: ÁSZF) a HHT 98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) vezetékes műsor elosztás szolgáltatására vonatkozóan.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. január 21-én

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Novotron Informatikai Zrt.

Novotron Informatikai Zrt. Novotron Informatikai Zrt. a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek üzleti internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015. június 1. 1. Általános

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELLO HD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben