J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 10-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Tiba István polgármester Blaskó Sándor, Bódis Béláné, Bodó László, Csonka-Kis Pál, Hegedűs János, Iszák László, Kati István, Kálmán László, Koroknai Imre, Postáné Kecskés Ilona, Szarvas Endre, Tar István, Ifj. Tar István, Varga Jánosné, Varga László képviselők. Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Veres Margit jegyző, Dr. Kerekes Ferenc aljegyző, Leiter Katalin, Emődi Sándor, Dr. Bencsik Judit osztályvezetők, Vargáné Dobi Zsuzsa politikai tanácsadó Dr. Tiba István polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 10-i rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Elsőként a napirendről szavazunk, de egy módosítást jeleznék. A 4. számú előterjesztést, mint előterjesztő visszavonom. Van-e kiegészítés? Kati István: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság a mai testületi ülésre öt előterjesztést engedett be sürgősséggel: 1. Előterjesztés a Balmazenergia Kft. " végelszámolás alatt" egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyában; 2. Előterjesztés egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában; 3. Előterjesztés munkaügyi célprogramban való részvétel tárgyában; 4. Előterjesztés foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás megpályázása tárgyában; 5. Előterjesztés a Balmazújváros városi strandfürdő fejlesztéséhez szükséges villamosenergia ellátás szolgáltatási és pénzügyi feltételeiről. Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki az Ügyrendi Bizottság elnöke által elmondott kiegészítéssel és az általam elmondott módosítással egyetemben elfogadja a napirendet? Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a kiegészített napirendet. 1. napirend: Előterjesztés a "Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat tárgyában Vélemény, hozzászólás? A részvételi felhívásban módosítás volt, aljegyző úr ezeket ismerteti. Dr. Kerekes Ferenc aljegyző: A Magyar Közút Kht. szakembere csak most reggel juttatta vissza hozzánk az észrevételeit, ezt mindenképpen át kell vezetni, ellenkező esetben ő nem fog hozzájárulni a beruházás megvalósításához. A módosított felhívást mindenki megkapja, rövidesen kiosztásra kerül. Én két-három dolgot emelnék ki ezek közül, mert a többi csak technikai jellegű elírás. Az egyik a pontozási rendszer, amelyben az ár sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni, a másik pedig a megkívánt referencia. Ebben némi finomítás történt, hiszen a Közút

2 Kht. szakembere kifogásolta azt, hogy miért követelünk meg es években évenként referenciamunkát, álláspontja szerint elegendő, ha a három évben tud teljesíteni összesen kettőt. Amiatt, hogy ez ne legyen támadható és a Közút Kht. gyakorlatához ez sokkal jobban igazodik, továbbá a Közút Kht. kérte, hogy megfelelő eszközállományú cég tudjon csak pályázni és emiatt ilyen feltételeket kellett, hogy beleírjunk, mint úthengerrel és finiserrel rendelkező társaság vegyen csak részt a konzorciumban. Ezeket a módosításokat átvezettük, ennek megfelelően kérném, hogy fogadja el a tisztelt Képviselő-testület a felhívást. Az mindenki előtt ismert, hogy a Közbeszerzési Értesítő minden esetben hiánypótlást szokott küldeni az önkormányzat számára, tehát a hiánypótlást követően ismételten vissza fog kerülni a Képviselőtestület elé a határozati javaslat és valószínűleg ott még enyhébb feltételekkel lehet csak majd kiírni, mert sajnos mindent meg szoktak kifogásolni. Dr. Tiba István polgármester: A határozati javaslatba két kiegészítést szeretnék tenni. Az egyik a 2. sz. pontban a megbízási díj ,- Ft, a 3. sz. pontban a Bíráló Bizottság tagjaira javaslatot tennék: Dr. László Viktor, ő a közbeszerzési szakember, Emődi Sándor, mint műszaki szakember, Leiter Katalin, mint pénzügyi szakember, Dr. Kerekes Ferenc, mint jogi szakember és Bagi Zoltán, mint a szakmát képviselő személy. Hozzájuk fog jönni majd a konzorcium megalakulását követően a Közút Kht. egy képviselője. Ki az, aki elfogadja ezen kiegészítésekkel a határozati javaslatot? 200/2010. (VIII. 10.) számú határozat Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat tárgyában 1. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást közösségi rezsimben, tárgyalásos eljárási formában kívánja lefolytatni, a közbeszerzési eljárást megindítja, és a melléklet szerinti tartalommal a részvételi felhívást elfogadja. Felkéri továbbá a polgármestert és jegyzőt a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő lefolytatására és arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésekre (részvételi szakaszban, eljárási szakaszban) előterjesztést szíveskedjenek a tisztelt Képviselő-testület elé benyújtani. folyamatosan polgármester, jegyző 2. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros 2

3 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával, lebonyolításával megbízza az Eco-Legal Tanácsadó Bt. (2440 Százhalombatta, Pacsirta u. 16.) társaságot bruttó ,- Ft összegű megbízási díj ellenében, a megbízási díj a pályázatban elszámolható költségnek minősül. 3. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 2. pont szerinti megbízási szerződés elkészítésére és megkötésére, továbbá az egyéb szükséges intézkedések megtételére augusztus 13. polgármester, jegyző 4. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: Dr. László Viktort Emődi Sándort Leiter Katalint Dr. Kerekes Ferencet Bagi Zoltánt azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és megbízatásuk kizárólag a Balmazújváros Város Önkormányzata Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontjáig. A bíráló bizottság kiegészül továbbá a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint közös ajánlatkérő által delegált személlyel, akit a Képviselő-testület elfogad a bíráló bizottság tagjának. 5. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű (ÉAOP-3.1.3/A ) pályázat tárgyában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (pl. műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, stb.) esetében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy kérjen be ajánlatokat a beszerzések megvalósítására, és a pályázatokban szereplő összeghatárok erejéig 3

4 kösse meg a vonatkozó megbízási és vállalkozási szerződéseket a legkedvezőbb ajánlatott tett társaságokkal. folyamatosan polgármester, jegyző 2. napirend: Előterjesztés a "Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása" elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában Vélemény, hozzászólás? Szintén megtenném a javaslataimat, illetve a kiegészítést a határozati javaslat kipontozott részeire. A 2. pontban a közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatásával a Mátrix Audit Kft-t bízza meg önkormányzatunk ,- Ft megbízási díj ellenében. A 4. pontban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai az alábbi személyek: Tóth Csaba, Iski László, Emődi Sándor, Kányási-Major Mariann, Dr. Kerekes Ferenc. Ki az, aki elfogadja a kiegészített határozati javaslatot? 201/2010. (VIII. 10.) számú határozat A Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában 1. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást közösségi rezsimben, konzultációs eljárási formában kívánja lefolytatni a Balmazújvárosban, április 12. napján megkötött keretmegállapodás, és az azt megelőző keretmegállapodási közbeszerzési eljárás alapján. A konzultációs közbeszerzési eljárást megindítja, és a melléklet szerinti tartalommal a konzultációs felhívást elfogadja. Felkéri továbbá a polgármestert és a jegyzőt a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak és szabályzatokban megfelelő lefolytatására, az egyéb szükséges intézkedések megtételére és arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre előterjesztést szíveskedjenek benyújtani a tisztelt Képviselő-testület elé. folyamatosan polgármester, jegyző 2. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi 4

5 utcák építése, felújítása elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatásával, lebonyolításával megbízza a Matrix Audit Kft. (4032 Debrecen, Kürtgyarmat u. 27.) társaságot bruttó ,- Ft összegű megbízási díj ellenében, a megbízási díj a pályázatban elszámolható költségnek minősül. 3. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 2. pont szerinti megbízási szerződés elkészítésére és megkötésére, továbbá az egyéb szükséges intézkedések megtételére augusztus 13. polgármester, jegyző 4. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásában a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: Tóth Csabát Iski Lászlót Emődi Sándort Kányási-Major Mariannt Dr. Kerekes Ferencet, azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és megbízatásuk kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat építési kivitelezési munkálatainak beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontjáig. 5. Önkormányzata közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros, belterületi utcák építése, felújítása elnevezésű (ÉAOP-3.1.2/A ) pályázat tárgyában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések (pl. műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, stb.) esetében felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy kérjen be ajánlatokat a beszerzések megvalósítására, és a pályázatokban szereplő összeghatárok erejéig kösse meg a vonatkozó megbízási és vállalkozási szerződéseket a legkedvezőbb ajánlatott tett társaságokkal. folyamatosan polgármester, jegyző 5

6 3. napirend: Előterjesztés az ÉAOP /A jelű, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése című pályázat tárgyában Vélemény, hozzászólás? A határozati javaslat 2. pontjában is van egy kipontozott rész, a beruházás megvalósítására nettó 50 millió forint összegű forrást biztosít a Képviselő-testület, ez nettó finanszírozott, mivel a Városgazdálkodási Kft-nk a beruházó, csakúgy, mint a fürdőberuházásnál, ami ugyanúgy nettó finanszírozású. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 202/2010. (VIII. 10.) számú határozat Az ÉAOP /A jelű, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése című pályázat tárgyában évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése elnevezésű pályázat tárgyában építési munkálatok kivitelezése, kiviteli terv készítéssel elnevezésű közbeszerzési eljárásban Balmazújvárosban, február 15. napján megkötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét március 1. napjára kívánja módosítani. Felkéri a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a vállalkozási szerződés módosítás elkészítésére és aláírására augusztus 15. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján figyelemmel a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. társaság közbeszerzési szabályzatára - úgy határoz, hogy a Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése elnevezésű pályázat vonatkozásában építési munkálatok kivitelezése, kiviteli terv készítéssel tárgyban létrejött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó csúszdarendszer kiépítése elnevezésű közbeszerzési eljárást közösségi rezsimben, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási formában kívánja lefolytatni, a közbeszerzési eljárást megindítja, és a melléklet szerinti tartalommal az ajánlati felhívást elfogadja. Felkéri továbbá a polgármestert és a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a közbeszerzési eljárás jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő lefolytatására és arra, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre előterjesztést szíveskedjenek a tisztelt Képviselő-testület elé benyújtani. A Képviselő-testület a 6

7 közbeszerzés tárgyát képező beruházás megvalósítására nettó ,- Ft összegű forrást biztosít a évi költségvetés többletbevételeként realizálódott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társasággal Balmazújvárosban, április 8. napján kötött megállapodásban foglalt, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társaság által megfizetett első részlet ( ,-Ft) terhére. folyamatosan polgármester, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a 2. pont szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítására (közbeszerzési tanácsadó díjazása, hirdetmények közzétételi díja) bruttó ,-Ft összeget biztosít a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadásként a évi költségvetés többletbevételeként realizálódott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társasággal Balmazújvárosban, április 8. napján kötött megállapodásban foglalt, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társaság által megfizetett első részlet ( ,-Ft) terhére. 4. napirend: Előterjesztés a Balmazenergia Kft. "végelszámolás alatt" egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyában Vélemény, hozzászólás? Hegedüs János: A Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Dr. Tiba István polgármester: Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 203/2010. (VIII. 10.) számú határozat A Balmazenergia Kft. végelszámolás alatt egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazenergia Energetikai Tanácsadó, Tervező, Kivitelező, Üzemeltető és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt május 31-i fordulónapra elkészítette egyszerűsített éves beszámolóját és a független könyvvizsgálói jelentést elfogadja. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 7

8 2010. augusztus 31. ügyvezető 5. napirend: Előterjesztés egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában Vélemény, hozzászólás? A Bíráló Bizottság tagjaira javaslatot tennék: Leiter Katalin, Emődi Sándor, Dr. Kerekes Ferenc, Dr. Kiss Tamás, Balassi János. Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 204/2010. (VIII. 10.) számú határozat Egészségügyi alapellátások fejlesztése tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77. (1) és 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva az egészségügyi alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódó építési kivitelezési munkálatok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a SYNTRON Mérnöki Iroda Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 67.) társaságot nettó ,-Ft + 25% ÁFA (bruttó ,-Ft) összegű megbízási díj ellenében, melynek forrását a évi költségvetés többletbevételeként realizálódott, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társasággal Balmazújvárosban, április 8. napján kötött megállapodásban foglalt, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társaság által megfizetett első részlet ( ,-Ft) terhére biztosítja. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az 1. pont szerinti megbízási szerződés előkészítésére és aláírására augusztus 13. polgármester, jegyző 3. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 77. (1) és 80. (1) bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva az egészségügyi alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódó építési kivitelezési munkálatok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás közzétételi díjainak megfizetésére bruttó ,-Ft összeget biztosít, melynek forrását a évi költségvetés többletbevételeként realizálódott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társasággal Balmazújvárosban, április 8. napján kötött megállapodásban foglalt, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társaság által megfizetett első részlet ( ,-Ft) terhére biztosítja. 8

9 4. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódó építési kivitelezési munkálatok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint, azzal, hogy a közbeszerzés(eke)t lezáró döntés(ek) meghozatalára, a nyertes ajánlattevő meghatározására is a polgármester jogosult a hatályos Közbeszerzési Szabályzat értelmében. folyamatos polgármester 5. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 10. (1) bekezdésének b) pontjában biztosított jogkörében eljárva - tekintettel a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 8. (1) és (3) bekezdésére - úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódó építési kivitelezési munkálatok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásában a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: Leiter Katalint Emődi Sándort Dr. Kerekes Ferencet Dr. Kiss Tamást Balassi Jánost, azzal, hogy a tisztség ellátásáért a fentebbi személyek díjazásban nem részesülnek és megbízatásuk kizárólag a Balmazújváros Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódó építési kivitelezési munkálatok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásra terjed ki, a közbeszerzési eljárás befejezésének időpontjáig. folyamatos polgármester 6. napirend: Előterjesztés munkaügyi célprogramban való részvétel tárgyában Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 9

10 205/2010. (VIII. 10.) számú határozat Munkaügyi célprogramban való részvétel tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján a foglalkoztatás bővítését szolgáló célprogramban részt kíván venni. A támogatás igénybevételéhez szükséges önerőhöz biztosítja az önkormányzat évi költségvetésének zárolt előirányzata terhére 3 hónapra a ,-Ft bérköltséget és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék összegeként ,-Ft-ot, összesen ,-Ft-ot, valamint munkaeszköz vásárlására ,-Ft-ot. A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 7. napirend: Előterjesztés foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás megpályázása tárgyában Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 206/2010. (VIII. 10.) számú határozat Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás megpályázása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdése alapján a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása programokban részt kíván venni. A támogatás igénybevételéhez szükséges önerőhöz biztosítja az önkormányzat évi költségvetésének zárolt előirányzata terhére 6 hónapra a ,-Ft bérköltséget és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék összegeként ,-Ft-ot, összesen ,-Ft-ot. 10

11 A Képviselő-testület felkéri Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző 8. napirend: Előterjesztés a Balmazújváros városi strandfürdő fejlesztéséhez szükséges villamosenergia ellátás szolgáltatási és pénzügyi feltételeiről Dr. Tiba István polgármester: Annyi módosítást jelzek, hogy szintén nettóban kell érteni az összegeket, plusz ÁFA nem kell, mivel ugyanúgy a fürdőberuházáshoz kapcsolódó és ugyanúgy nettó finanszírozású, mint a beruházás többi eleme. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése vane valakinek? Vélemény, hozzászólás? Ki az, aki egyetért a határozati javaslattal? 207/2010. (VIII. 10.) számú határozat A Balmazújváros városi strandfürdő fejlesztéséhez szükséges villamosenergia ellátás szolgáltatási és pénzügyi feltételeiről Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésére a Balmazújváros Kastélykert utcai strandfürdő létesítmények beruházása során indokolt elektromos közmű és teljesítményigényhez a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére megküldött E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. előzetes villamosenergia vételezés tájékoztatóban foglalt feltételekről az alábbiakban határoz: Az előzetes tájékoztató 8. pontjában részletezett műszaki és gazdasági feltételek alapján az elektromos teljesítményigény kiszolgálásához, transzforállomás, nagyfeszültségű és kisfeszültségű hálózatok létesítéséhez, valamint egyéb villamosenergia ellátás feltételeihez összességében mintegy 30 millió forint beruházási forrás szükséges, melyből az önkormányzatot terheli előzetes becslés alapján nettó eft, továbbá kiviteli tervek készítésére nettó eft forrás. Mivel a teljes fürdőberuházáshoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosította a beruházó Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, ezért az elektromos energia ellátáshoz szükséges további, összesen nettó eft forrást biztosít a fürdő beruházójának a évi költségvetésében a többletbevételként realizálódott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. társasággal Balmazújvároson, április 8. napján kötött megállapodásban foglalt, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által megfizetett első részlet (100 millió forint) terhére biztosítja. A forrás biztosításával felkéri a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 11

12 ügyvezetőjét, hogy az E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által előterjesztett előzetes tájékoztatót a villamosenergia vételezés feltételiről írja alá és soron kívül küldje meg további intézkedésre. Felhatalmazza továbbá az ügyvezetőt, hogy a legelőnyösebb ajánlat alapján a tervezési szerződést is soron kívül kösse meg augusztus 10. és folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyző Kalmár Zoltán ügyvezető Dr. Tiba István polgármester: A testületi ülésünk nyilvános része véget ért, zárt ülésen folytatjuk tevékenységünket. K.m.f. Dr. Tiba István Dr. Veres Margit polgármester jegyző Szarvas Zsuzsa jegyzőkönyvvezető 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 9-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 6-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-15/2014/JT 170-171/2014. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 05-i rendkívüli

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-16/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. augusztus 6-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Iktatószám: 10437/2011. A napirend előterjesztője: Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9- i

Részletesebben

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr.

Jelen vannak: Kiss László polgármester. Zsombokné Stedra Katalin. Bahil Emilné dr. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 18. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az idő rövidsége miatt a képviselők telefonon

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. február 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről.

JEGYZŐKÖNYV. I. Döntés a KEOP tervezői szolgáltatás közbeszerzéséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyvenyim, Baracs és Kisapostag települések Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2009. július 23-án 16 órai kezdettel a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban megtartott együttes

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén.

Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek képviselő-testületeinek 2013. október 3 -i rendkívüli nyilvános együttes ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY- BALATONRENDES -SALFÖLD KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI -------------------------------------------------------- Ikt.szám: 620-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy, Balatonrendes

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-8/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. augusztus 19-én /kedden/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 3- án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 143/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Forrásfoglalás lebonyolítására pályázati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2010. október 26-án 9,00 órakor megtartott nyílt ülésén. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. szeptember 28-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2008. június 23-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 19-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 591/ÖK/2011.(IX.29.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Alpolgármester megválasztása 2. Alpolgármester illetményének megállapítása 3. Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 29-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 29-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 29-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Ádám Imréné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. december 21-én 11.30 órától 12.00 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében (3671 Borsodnádasd,

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3.-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3.-án megtartott ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 3.-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Veres Istvánné alpolgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. szeptember 12-i üléséről Helyszín: Petőfi Művelődési Központ Színházterme Kezdete: 15.1o. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 6- án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben