TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat /2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya Helyi védelem alatt álló terület kezelési előírásaitól eltérő használata a Szegedi Tudományegyetem szegedi és újszegedi épületeinek (bevonva önkormányzati intézményeket) geotermikus hőenergiával történő ellátásához kapcsolódó távvezeték hálózat építése. A beruházás kiemelt közérdekké való minősítése Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terve Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások rendezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Kgy.2.) Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosítása (Kgy.1.1.) Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései (Kgy.5.) Beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről Petri Anita önkormányzati támogatásának módosítási kérelme a panelrekonstrukciós program kapcsán (zárt ülés) Nieszner György ügyviteli titkár

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság december 20. napján megtartott 36. sz. soros (nyílt) üléséről. Jelen vannak: Juhász Gyula a Bizottság elnöke Kohári Nándor a Bizottság tagja Kalmár Ferenc a Bizottság tagja Mihálffy Béla a Bizottság tagja Merksz Péter a Bizottság tagja Iványi Aurél a Bizottság tagja Barta Sándor a Bizottság tagja Dr. Solymos László Alpolgármester Dr. Kopasz Vanda Jegyzői Iroda Kalmár Gábor Kabinet Szabó Sándor Kabinet Giláné Danka Ildikó Városüzemeltetési Iroda Dr. Szikszay Adrienn Városüzemeltetési Iroda Kósa János Városüzemeltetési Iroda Frankó János Fejlesztési Iroda Boldog Mária Alle Bt. Éderle Attila Városüzemeltetési Iroda Pinjung Zsolt Geotermikus Szolg. Kft. Péter Tamás Geotermikus Szolg. Kft. Dr. Szentgyörgyi Pál Önkormányzati képviselő Kardos Kálmán Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Dobó István Városüzemeltetési Iroda Kiss Magdolna Szociális Iroda Novák Gyula Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. Makovi Mária Városkép-és Környezetvédelmi Bizottság tagja Krizsán Tamás Fejlesztési Iroda Dr. Oláh Miklós Fejlesztési Iroda Gorzó Laura Fejlesztési Iroda Dr. Igaz Ágnes Fejlesztési Iroda Makrai László Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Jaksa Sándor Sadar Komp Kft. Nagy-Benkő Dóra Fejlesztési Iroda Szenkovszky István Szegedi Kéményseprőipari Kft. Dr. Keresztúri Farkas Csaba Önkormányzati képviselő Pattiné Goda Margit Oktatási, Kulturális és Sportiroda Varga Ágnes Oktatási, Kulturális és Sportiroda

3 Juhász Gyula: Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki megjelent a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes létszámban megjelent. A kiküldött napirendhez képest a bizottsági tagok kaptak kiegészítő előterjesztéseket. Ilyen kiegészítés a Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások rendezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása, a Helyi védelem alatt álló terület kezelési előírásaitól eltérő használata, valamint a Petri Anita önkormányzati támogatásának módosítási kérelme tárgyú előterjesztés. Utóbbit a Jegyzői Irodával történt egyeztetés alapján zárt ülésben javaslom, hogy tárgyaljuk, ezért ezt tegyük a végére. Ennek megfelelően a évi Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozás tárgyú előterjesztés az ülés végén zárt ülés keretében kerülne megtárgyalásra. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosítása című előterjesztést ismételten be kellett hoznunk a bizottsági ülésre, mivel jogszabályváltozás következtében változott a rendeletnek és a határozatnak a szövege. Ehhez kapcsolódóan lenne egy technikai módosítása, illetve kiegészítése a szakirodának. A pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi ponthoz pedig egy terjedelmes kiegészítő anyag érkezett, amely kapcsán majd a szakirodától egy kicsit részletesebb tájékoztatását kérnénk. Továbbá érkezett még a közmeghallgatás két témája, a Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terve és Beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről, amelyek közül egyik sem szerepelt eredetileg a napirenden, de mivel a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság hatáskörét erősen érinti, ezért ezeket felvettük a napirendre. A sorrend tekintetében javasolnám, hogy vegyük előre a Helyi védelem alatt álló terület kezelési előírásaitól eltérő használata és a Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terve tárgyú előterjesztéseket. Aki ezzel a napirenddel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el: /2012. (XII.20.) VFB A Bizottság Juhász Gyula bizottsági elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Helyi védelem alatt álló terület kezelési előírásaitól eltérő használata a Szegedi Tudományegyetem szegedi és újszegedi épületeinek (bevonva önkormányzati intézményeket) geotermikus hőenergiával történő ellátásához kapcsolódó távvezeték hálózat építése. A beruházás kiemelt közérdekké való minősítése. 2. Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terve 3. Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások rendezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása 4. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosítása (Kgy.1.1.) 5. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Kgy.2.) 6. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései (Kgy.5.) 7. Beszámoló a közfoglalkoztatás helyzetéről

4 8. Petri Anita önkormányzati támogatásának módosítási kérelme a panelrekonstrukciós program kapcsán (zárt ülés) 9. A évi Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozás (zárt ülés) 10. Egyebek Erről a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Városüzemeltetési Iroda, valamint a Jegyzői Iroda jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak. 1. Helyi védelem alatt álló terület kezelési előírásaitól eltérő használata a Szegedi Tudományegyetem szegedi és újszegedi épületeinek (bevonva önkormányzati intézményeket) geotermikus hőenergiával történő ellátásához kapcsolódó távvezeték hálózat építése. A beruházás kiemelt közérdekké való minősítése. Juhász Gyula: Itt a Szegedi Tudományegyetem megújuló energiaforrásokat alkalmazó távhőszolgáltatási rendszert fejleszt. Ehhez távhőszolgáltatási hálózatot kell építenie. Ez érint egyes helyi védelem alatt álló fákat, valamint növényállományt, amihez kell, hogy ezeknek a fáknak a védőtávolságán belül elvezethető legyen a távhőszolgáltató vezeték. Ehhez kellene kiemelt közérdekké nyilvánítanunk a Szegedi Tudományegyetem távhőszolgáltatási hálózatának a kiépítését. A Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság azzal a kitétellel adta meg a hozzájárulását, hogy a fák nem sérülhetnek, tehát úgy kell a nyomvonalat vezetni, hogy statikailag ne sérüljenek a védőtávolságon belül elvezetett hővezeték mellett. Én támogatom, hogy a vezetékhálózat megvalósítása kiemelt közérdekként legyen meghatározva. Kalmár Ferenc: Merre fog menni? Juhász Gyula: Több területet is érint, például Aradi vértanúk tere. A Főépítész Irodával is folyamatosan volt egyeztetés, és most nem merült fel aggály úgy tűnik. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel is történik a kiépítés során egy egyeztetés. Merksz Péter: Annyit javasolnék, hogy ha a projekt befejezését követően két éven belül a nyomvonallal érintett fák közül bármelyik tönkre megy, akkor azt pótolni kell. Makrai László: A Török utcában egy négyes halálos baleset lett belőle, mert olyan feltárás volt, amiről nem volt tudomásunk, kiásták a munkagödröt ezután pedig kidőlt két hét múlva a fa. A mai napig is polgári peres kártérítési eljárás van folyamatban. Juhász Gyula: A Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság határozatában az szerepel, illetve az eredeti határozati javaslat kiegészült azzal, hogy a létesítendő vezetékhálózat a helyi védelem

5 alatt álló fasorok és terek faegyedeinek védőtávolságán belül építhető meg azzal, hogy a fák statikailag nem sérülhetnek. A mi hatáskörünk az, hogy mi most kiemelt közérdeknek nyilvánítjuk-e ezt a hálózat építést. Én azt javaslom, hogy nyilvánítsuk kiemelt közérdeknek. Decemeber 27-én fog megnyílni az a pályázati kiírási lehetőség, ahova az egyetem ezt a pályázatot benyújthatja. A határozati javaslatot elfogadásra javaslom, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /2012. (XII.20.) VFB. sz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetője /2012. számú Helyi védelem alatt álló területkezelési előírásaitól eltérő használata Szegedi Tudományegyetem szegedi és újszegedi épületeinek - bevonva önkormányzati intézményeket - geotermikus hőenergiával történő ellátásához kapcsolódó távvezeték hálózat építése. A beruházás kiemelt közérdekké való minősítése. tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. számú rendeletének 8. b) pontja alapján kiemelt közérdeknek nyilvánítja a Szegedi Tudományegyetem szegedi és újszegedi épületeinek - bevonva önkormányzati intézményeket - geotermikus hőenergiával történő ellátásához kapcsolódó távvezeték hálózat építését. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Városi Főépítész, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2. Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terve Juhász Gyula: Ez a közmeghallgatáson szerepel, van C, B, A tervezési változat. Terjedelmes anyag, de a vezetői összefoglaló jól összefoglalja a lényeget. A C változat szerint a Tram-Train vonal épüljön meg Hódmezővásárhely Szeged Makó viszonylatban, továbbá olyan hídvariánsokkal számol, amelyek alkalmasak ennek a közlekedési kapcsolatnak a kiszolgálására. A C verzión belül is vannak különböző alváltozatok, hogy lehetne ezt megvalósítani. A B változat szerint csak Szeged és Hódmezővásárhely között van Tram-Train kapcsolat, de itt is számol a híd meglétével, és az A változat, amikor nem számol a közlekedésfejlesztési terv a Tram-Train vonal kiépülésével. Ez egy egészen minimál verzió, de a közúti híd, ha jól emlékszem az A változatban is van. Ami a város szempontjából a legelőnyösebb lenne az vagy a B, vagy a C változat.

6 Kalmár Ferenc: Ha megnézzük Szeged város történelmét, akkor Lechnerék annak idején nem tíz évre, vagy húsz évre gondolkoztak előre, hanem évre. Én is úgy gondolom, hogy nekünk is illene így gondolkozni, 100 évre előre, és az pedig a C változat. Hidat nem építünk minden évben, sőt lehet, hogy 50 évente sem, úgyhogy ha elkészül valami, akkor rendesen készüljön el. Juhász Gyula: Ha 100 évre előre gondolkozunk és optimisták vagyunk, akkor a C változat, ami a leginkább megfelel a térség és a város érdekeinek. Kalmár Ferenc: Leginkább a Szeged körüli agglomeráció kialakítását segítené. Dr. Oláh Miklós: Tisztelt Bizottság, Tisztelt Elnök Úr! Igazából a lényeget a vezetői összefoglaló tartalmazza, ahogy az Elnök Úr is elmondta. Én annyit fűznék hozzá, hogy valóban mind a három változat tartalmaz közúti hidat, nyilván erre uniós forrásokra pályáznánk a as ciklusban és nyilván az Unió a közutas fejlesztést ami Szegednek a szűkebb értelemben vett helyi érdeke kevésbé támogatja. A vasúti kapcsolat mégis jelentős, amit a B és C változatok tartalmaznak. A C verzió egy bizonyos szempontból továbbfejlesztése a B -nek, nagyobb bekerülési költséggel jár, a vasúti kapcsolat, a híd az mindenképpen úgy kerülne kialakításra és megtervezésre, hogy a későbbiekben a Tram-Train forgalmát is elbírja. Tehát, ha tulajdonképpen a B változat mellett dönt a testület, akkor az nem jelenti azt, hogy a későbbiekben nem lehet rajta a Tram-Train-t közlekedtetni. A C változat rengeteg jogszabályi és szabványossági mind a jogi és mind a műszaki oldalon változást igényel. Ebben tulajdonképpen a vásárhelyi projektre lehet azt mondani, hogy egy kicsit úttörő. Jelenleg zajlik a vasútügyi szabványok egybegyúrása, amelyek külön vannak nagy vasútra, illetve a közúti vasútra, azaz a villamosra. Illetve most zajlik a közbeszerzéses pályáztatás, mint a busztender, illetve hasonló szolgáltatási problémák léphetnek fel a Tram-Train-nél. Ez folyamatban van, tehát ilyen értelemben a mi tanulmányunk egy kicsit meg is előzi a korát, mert ezek a folyamatok még nem zárultak le teljesen. Merksz Péter: Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy a Hódmezővásárhelytől Makóig történő viszonylag jelentős Szegedre történő bejárás közösségi közlekedés lehetőségét is fejlesszük. Azt azonban nem tudom, hogy az esetleg tervezett Temesvár irányába lévő nagysebességű vasútvonal kialakítása hogyan zavar be? Illetve a Tram-Train-es és nem külön vasúti hidas, hanem egybefoglalt vasúti hidas megoldást azért tartanám jónak, mert akkor a közösségi közlekedés megvalósul, miközben a nagysebességű vasútvonal projekt is megvalósul, akkor oda egy külön vasúti híd megépítését nem fogja az zavarni, hiszen Szegeden van egy viszonylag kisebb sebességű áthaladást biztosító külön vasúti híd. A Tram-Train és közúti hidas egybeépített változatot támogassuk, azért, hogy a déli vasúti hídnál ne legyen olyan bezavaró, hogy ott van egy villamos vasúti híd. Juhász Gyula: Annyi kérdésem lenne a szakirodától, hogy ha a Testület a C változatot támogatja, de csak a B -re lesz pénz, akkor azért nem lőttünk nagyon mellé, vagy igen?

7 Dr. Oláh Miklós: Ez most tulajdonképpen csak egy részletesebb tanulmányterv. Most a döntés előkészítő anyagban mind a három változat dokumentálásra került, és most tulajdonképpen egy még részletesebb tanulmányterv készítése veszi kezdetét. Nyilván mindenképpen meg kell kérni a tervezőt, hogy legyen tekintettel a költség-haszon elemzésre a másik változatnál is. Itt azért lehet látni, hogy a két változat költségben nagyságrendekben eltér. Ha jól emlékszem a B változat 23 milliárd, ehhez képest a Tram-Trainé pedig 38 milliárd. Juhász Gyula: Ebben benne van a vonal is? Dr. Oláh Miklós: Igen, persze. Ezzel kapcsolatosan még érdekesség, hogy ha megvalósul a vásárhelyi Tram-Train, akkor lehetne egy Tram-Train rendszerről beszélni. Juhász Gyula: Akkor felteszem először a C változatot szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a Közgyűlés a C változatot támogassa, az kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /2012. (XII.20.) VFB. sz A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a Polgármester /2012. számú Szeged Vonzáskörzeti Közlekedésfejlesztési Terv tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság a C változatot (Tram-Train RENDSZER BEVEZETÉSE SZEGED MAKÓ VISZONYLATBAN ) javasolja a Közgyűlésnek továbbtervezésre. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 3. Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások rendezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása Juhász Gyula: Itt úgy tudom, hogy megszületett a megállapodás, Ft-tal kell kiegészíteni a korábbi szerződést a Vízügyi Építési Alap terhére. Szakiroda is támogatja ezt a változatot. Dobó István: Amikor megírtuk az előterjesztést, akkor a korábbi bizottsági ülésre prognosztizáltuk ennek a megtárgyalását és így a szerződés teljesítési határidejének december 15- e szerepel, ezért kérném, hogy december 28-ra módosítsuk.

8 Juhász Gyula: Akkor ezzel a módosítással javaslom a határozati javaslatot elfogadásra, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: /2012. (XII.20.) VFB. sz A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások rendezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítása tárgyú, 01/ /2012. számú előterjesztést, valamint annak 01/ /2012. számú kiegészítését és az alábbi határozatot hozta. 1. A Bizottság jóváhagyja a 2000/Hu/16/P/PE/003. számú, Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés és szennyvíztisztító telep építés, Tisza alatti átvezetés, sodorvonali bevezetés, főgyűjtők építés zárásához (ISPA szennyvízberuházással kapcsolatban) szükséges még befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások alapításával kapcsolatos teljes körű lebonyolítói feladatok elvégzésére a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. között májusában kötött Megbízási szerződés jelen határozat mellékletét képező 3. sz. módosítását, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 2. A Bizottság jóváhagyja, hogy az Önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettsége ellenére a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. által a CSMK Szegedi Körzeti Földhivatal felé (Szeged III. ker , 39502, 02189/14, 02192/19, és 02192/26. hrsz.-ú ingatlanok megosztása esetében) korábban kiadott határozatok alapján megfizetett, mindösszesen Ft összegű földvédelmi járulék a Vízügyi Építési Alap fejlesztési hányadának terhére kifizetésre kerüljön a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-nek. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.-t, a valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti.

9 /2012. (XII.20.) VFB. sz. határozat melléklete MEGBIZÁSI SZERZŐDÉS 3.sz. módosítása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ( 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) mint Megbízó, másrészről a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. ( Szeged, Széchenyi tér 5.), mint : Megbízott között:a 2000/Hu/16/P/PE/003 sz., Szeged és kistérsége szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés és szennyvíztisztító telep építés, Tisza alatti átvezetés, sodorvonali bevezetés, főgyűjtők építés zárásához szükséges még befejezetlen szolgalmi jogok és kisajátítási eljárások rendezése a VKVCSB /2010. határozat alapján. A szerződés 2.1 pontja és a 7.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 2.1 A szolgalmi jog alapítások határideje: november 30. Azoknak a körülményeknek a fennállása, amelyek nem teszik lehetővé a szolgalmi jog / tulajdonjog bejegyzését (megegyezés hiánya) nem jelentik a határidőre történő teljesítés elmaradását. Megbízó alapvető érdeke a határidőre történő teljesítés. 7.1 A jelen megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a Megbízottat: Ft+ ÁFA, összesen bruttó: Ft díj illeti meg. A lebonyolítói díj érvényesítésének feltétele a Megbízó által aláírt, teljesítés igazoló jegyzőkönyv. Megbízott a szolgalmi jog bejegyzésre alkalmas munkarészek és az ingatlan forgalmi értékbecslés elkészültekor rész-számlák benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 1. rész-számla július Ft+ÁFA 2. rész-számla augusztus Ft+ÁFA 3. rész-számla november Ft+ÁFA 4. rész-számla december Ft+ÁFA 5. rész-számla november Ft+ÁFA 6. végszámla november Ft+ÁFA A szerződés a 7.4. ponttal kiegészítésre kerül: Megbízott a szerződéses határidő lejárta előtt is jogosult teljesíteni. A rész-számlák, valamint a végszámla benyújtásához az elkészült munkarészekről a

10 felek közösen egy teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, mely alapján a Megbízott jogosult a számlát kiállítani. A megbízási szerződés többi pontja változatlan tartalommal érvényben marad. Szeged, Megbízó:. Dr. Botka László Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Megbízott:.. Novák Gyula SZVMF Zrt.

11 4. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosítása (Kgy.1.1.) Juhász Gyula: Itt a kéményseprő-ipari közszolgáltatás és a folyékony hulladék miatt kell módosítani. Kósa János: Az anyag leadását követően életbe lépett két végrehajtási rendelet alapján gyakorlatilag át kellett dolgoznunk a teljes díjtáblázatot, ugyanis a január 1-én életbe lépő törvénnyel, kormányrendelettel és BM rendelettel szabályozott közszolgáltatás teljesen eltérő és sokkal részletesebb szerkezettel kerül meghatározásra. Ennek megfelelően átdolgoztuk a helyi rendeletnek a díjtáblázatát és azt az előterjesztéshez mellékeltük. Egy technikai jellegű módosítási javaslatom lenne a kiküldött anyaghoz képest. Az előterjesztésben szereplő 4-es táblázatról A műszaki vizsgálatok díjtételei lemaradt a fejléc. Most ezt pótlólag elkészítettük, úgyhogy azt kérném, hogy ez bizottsági módosító határozatként kerüljön majd a Közgyűlés elé. Ez a jogszabályban is így került nevesítésre, csak az Excel táblának Word-be történő másolása során a fejléc lemaradt. Meghívtam az ülésre a szolgáltató ügyvezető igazgatóját is, de majd fél 9 körül ér ide. Ha van kérdés és tudok, akkor válaszolok. Ha nem, akkor javaslom, hogy függesszük fel ezt a napirendet, amíg megérkezik. Juhász Gyula: Gondolom Makovi Mária is emiatt érkezett többek között, ő is szeretne a közszolgáltatással kapcsolatosan pár kérdést feltenni, ezért akkor tovább megyünk. 5. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása (Kgy.2.) Juhász Gyula: Ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem Tápéi komppal kapcsolatosan a szakirodához. Arról van szó, hogy a költségvetés elfogadása után lesz egy pályázat kiírva, és így van egy január hónapunk, ami ott lóg a levegőben, másrészt a pályázat kiírásától számítva jobb esetben is 71 napra köthetünk szerződést, ha jól számoltam a dátumokat. Kérdésem, hogy ezt az átmeneti időszakot hogyan kellene kezelni, mi erre a javaslat? Dr. Solymos László: Erre nincs javaslat az anyagban. Juhász Gyula: Akkor én javasolnám, hogy itt a rendeletben kellene módosítani a tavalyi évhez hasonlóan. A működési kiadásoknál van felsorolva, hogy a különböző cégeknek milyen támogatást adnánk. A pályázatokban az szerepel, hogy Ft-ot kéne előirányozni a évben a költségvetésben. Ha jól számoltam az Ft. Tehát, ha az átmeneti időszakra akarunk működési támogatást adni, akkor Ft-tal javaslom, hogy a táblázata egészüljön ki és ennek megfelelő működési támogatást kapjon a Sadar Komp Kft. Akkor nyilván ennek megfelelően nem Ft, hanem Ft lenne a végösszeg. Dr. Szentgyörgyi Pál: Azt szeretném megkérdezni, hogy ennek mi a jogalapja? Juhász Gyula: Még egyelőre nincsen, de az is meg lesz addigra. Dr. Szentgyörgyi Pál: Mert én úgy gondolom, hogy ennek nincs jogalapja.

12 Juhász Gyula: Az átmeneti időszakra még valamilyen üzemeltetési szerződést kellene kialakítani. Nem tudom, hogy a jogszabály mit tesz lehetővé. Merksz Péter: Azért, hogy könnyítsük a jogalap megteremtésének a lehetőségét, ezért január végén történjen az utalás, ne az elején, hogy teljesített szolgáltatás után járjon. Juhász Gyula: Eddig is mindig így történt, utólagosan kapta a működési támogatást. Most csak arról van szó, hogy egyáltalán legyen rá pénz. Most a lényeg, hogy ne szüneteljen, mert a pályázati kiírás feltételei között is szerepelt egy ilyen, hogy ne szüneteljen a szolgáltatás. Nyilván fenn akarjuk tartani a lehetőségét annak, hogy legalább egy pályázónk legyen. Ezért valamilyen átmeneti időszakra szóló rendezést kellene csinálni. Javaslom, hogy egészüljön ki a napirendhez tartozó határozati javaslat a következővel: a Közgyűlés a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a Tápéi komp üzemeltetésére, vagy működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséig terjedő átmeneti időszakra vonatkozó üzemeltetési közszolgáltatási szerződést készítse elő. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője, határidő: azonnal. Dr. Kopasz Vanda: A Közgyűlés felkérésére az Iroda előkészíti, és utána februárban lesz megint Közgyűlés. Nincsen szerződésünk januártól februárig. Juhász Gyula: Akkor január 1-től a közszolgáltatási szerződés megkötéséig terjedő átmeneti időszakra. Dr. Solymos László: Rendben, előkészíti, és mikor lesz jóváhagyva? Barta Sándor: Az nem lehet bizottsági hatáskör? Juhász Gyula: Nem, közgyűlési. De akarunk egyébként változtatni az üzemeltetési szerződés feltételein? Akkor hosszabbítsa meg. Nekem az is jó, ha a jogszabály erre lehetőséget ad. Dr. Solymos László: Azt hittem, hogy ismered a jogszabályokat, mielőtt egy teljes módosító indítványt nyújtasz be. Mihálffy Béla: Majd a jogi iroda segít. Dr. Solymos László: Akkor hosszabbíttasd meg a mostani szerződést. Dr. Kopasz Vanda: Akkor nem kérjük fel az Irodát, hanem bizottsági módosítóként kell behozni. Juhász Gyula: De a határozatot kell módosítanunk, és az üzemeltetési szerződés meghosszabbítására, vagy bármi másra a Közgyűlés a jogosult jelen állás szerint. Mi a Közgyűlésnek javasolhatjuk azt, hogy legyen szíves kérje fel a Polgármester útján a Városüzemeltetési Irodát, hogy a január 1-től a közszolgáltatási szerződés megkötéséig terjedő időszakra szóló szerződést hosszabbítsa meg. Dr. Kopasz Vanda: Nem, mert ez közgyűlési hatáskör.

13 Juhász Gyula: Rendben, akkor a Közgyűlés a január 1-től a közszolgáltatási szerződés megkötéséig terjedő átmeneti időszakra vonatkozóan a Sadar Komp Kft.-vel fennálló üzemeltetési szerződést meghosszabbítja. Lehet ez? Dr. Solymos László: Csak azt nem tudjuk, hogy a cég februárban kopogni fog, hogy kevés a pénze, amit most javasolsz neki, vagy nem. Juhász Gyula: Majd kiderül a pályázatból. Még a Polgármestert is fel kéne hatalmazni a szerződés meghosszabbításának az aláírására. Dr. Kopasz Vanda: Igen, és kellene egy szerződésmódosítási minta. Juhász Gyula: Azt kiegészítésként be lehet még hozni a Közgyűlésig. Dr. Kopasz Vanda: És ki hozza be? Juhász Gyula: Van egy üzemeltetési szerződésünk, abban csak egy határidőt kellene módosítani. Meg egyébként az előterjesztés módosításában is benne van egy üzemeltetési szerződés minta. Tehát nem a nulláról indulunk. Tehát felelős a Városüzemeltetési Iroda vezetője, határidő azonnal. Barta Sándor: Nekem lenne kérdésem az átmeneti gazdálkodással kapcsolatosan. Az előterjesztésből nem derült ki, hogy az önkormányzati tulajdonú cégekre vonatkozó felsorolt összegek, amik szerepelnek a táblázatban január és február hónapra, azok egy havi vagy két havi bontásban szerepelnek? Juhász Gyula: Ez havi bontás. Barta Sándor: És akkor hogy van az szabályozva, ha tegyük fel, hogy februárban nincs költségvetés? Dr. Solymos László: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az addig tart, amíg nincs költségvetés. Barta Sándor: A második kérdésem, hogy ezek az összegek hogyan viszonyulnak a cégek támogatásának 1/12-ed részéhez? Dr. Solymos László: Ugyanezzel az összeggel indultak az idei évben a cégek. Kohári Nándor: Én is ezzel kapcsolatosan szeretnék a 3. (4) bekezdésének a vonatkozásában egy megfogalmazással élni, miszerint az önkormányzati tulajdonú, vagy az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban lévő gazdasági társaságoknak a működés érdekében nyújtott havi támogatás összege a évi önkormányzati támogatás 1/12-e legyen. Merksz Péter: Tegyük bele, hogy eredeti, hogy egész pontosak legyünk.

14 Juhász Gyula: Akkor itt az összegek is változnak? Kohári Nándor: Igen, van ahol változik. Nyilván a költségvetési rendeletben az éves támogatási összegek pontosítandók, de itt a évi önkormányzati támogatás 1/12-e. A többi rész törlendő. Juhász Gyula: De a táblázatot mindig bele szoktuk tenni a rendeletbe. Dr. Szentgyörgyi Pál: Ez egy elég nagy butaság, mert az önkormányzati cégek támogatására mindig van egy szezonalitás. Az 1/12-ed azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyom a szezonalitást egyrészt, másrészt azt is figyelembe kell venni, hogy van olyan cég, mint például a Ritek Zrt., ami nem is igényel februárra támogatást. Nyilván a cégek is jelezték a bérigényüket, a Közgazdasági Iroda egyeztetéseket követően tette ezt a javaslatot. Dr. Solymos László: Ráadásul miután feltehetőleg csak februárban vagy márciusban kapunk bármilyen állami pénzt is, és eddig a Kincstártól semmilyen értesítést nem kaptunk, hogyan jönnének az állami támogatások vagy a feladatfinanszírozásra rendelkezésre álló források, így bármit el lehet fogadni, és annyi pénzt fogunk tudni kiutalni, amennyi van. Most nem tudom melyik cégnél van konkrétan érdek, vagy igény, de kétszeresét, vagy háromszorosát ezeknek az összegeknek biztos nem fogjuk tudni kiutalni. Kohári Nándor: Tisztelt Bizottság és Alpolgármester Úr! Nincs cél, vagy arra irányuló szándék, hogy a évi támogatások többszörösét fizessük ki, vagy emeljük. Első körben az átmeneti időszakra egy bázis alapú finanszírozásra teszek javaslatot. A Ritek Zrt. esetében azt a tájékoztatást kaptam, hogy kifejezetten jelezte a vezérigazgató úr a korábbi megállapodásnak megfelelően az évi 10 millió Ft-tal önkormányzati támogatáscsökkenés évi ütemére tett javaslatot. Tehát nem arra tett javaslatot, hogy nem igényelne. Dr. Solymos László: Arra tett javaslatot, hogy az első két hónapban nem szükséges önkormányzati támogatás. Kohári Nándor: Én más tájékoztatást kaptam vezérigazgató úrtól. Minden esetre a javaslatomat fenntartom. Juhász Gyula: Akkor a táblázatban szereplő összegek is változnak, nem? Kohári Nándor: Igen, akkor a táblázatban szereplő összegek ennek megfelelően módosulnak. Vagy nem szükséges tételes táblázatot megjeleníteni, mert így elég egyértelmű. Juhász Gyula: Akkor Kohári képviselő úrnak volt egy módosító indítványa a cégek január, február hónapra vonatkozó működési támogatására vonatkozóan. Alpolgármester Úr elmondta, hogy úgy is annyi pénz lesz kifizetve, amennyi van. Én javasoltam, hogy a Sadar Komp Kft. számára az átmeneti időszakra egyébként a pályázati kiírásban is szereplő - üzemeltetési támogatási összeg 1/12-e legyen kifizetve. Ez összegszerűen Ft. Tehát a határozati javaslat azzal egészülne ki, hogy az átmeneti időszakra szólóan január 1-től a közszolgáltatási szerződés megkötéséig a Sadar Komp Kft.-vel az üzemeltetési szerződés meghosszabbításra kerüljön, illetve felhatalmazza a Közgyűlés a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. A

15 szerződésminta az taxatíven megegyezik az eddig érvényes üzemeltetési szerződéssel. Nyilván értelemszerűen a határidők módosulnak, így január 1-től a közszolgáltatási szerződés megkötéséig terjedő határozott idejű szerződéssé alakul át. Gondolom ezt nem lesz különösebben nehéz kiegészítésként behozni a Közgyűlésre. Dr. Kopasz Vanda: Az Elnök Úr által feltett módosító indítvány az a táblázathoz kapcsolódik, a Kohári képviselő úr pedig törölteti a táblázatot. Juhász Gyula: Ezt taxatíven is beleírhatjuk. Én nem ragaszkodom a táblázati formához és nincsenek ilyen megkötéseim. Akkor javaslom, hogy a Sadar Komp Kft. számára az átmeneti időszakra vonatkozóan a tavalyi évi működési támogatás 1/12-ed része legyen megállapítva, egyébként pedig ami a pályázati kiírásban is szerepel, mint üzemeltetési támogatás és annak az 1/12-ed része is lehet. Vagy lehet, hogy a évre tervezett üzemeltetési támogatás 1/12-ed része, összegszerűen pedig Ft. Kósa János: Elnézést, de az nem jó, hogy a évre tervezett, mert a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó üzemeltetési támogatás az egy éves időszakra vonatkozik. Juhász Gyula: Most ha arra írjuk ki. De most egy évre írunk ki közszolgáltatási szerződést? És akkor évente újabb pályázatot írunk ki? Akkor lesz egy módosító indítványom ehhez is, mert szerintem legalább három évre kössünk közszolgáltatási szerződést. Most aki a rendeletmódosítással egyetért, az kérem kézfelemléssel jelezze. Merksz Péter kiment, a Bizottság tagjainak a száma 6 főre csökkent. A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a rendelet-tervezetre vonatkozó módosító indítványt elfogadja. A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a határozati javaslatra vonatkozó módosító indítványt elfogadja és az alábbi határozatot hozza: /2012. (XII.20.) VFB. sz A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a Polgármester 01/95569/2012. számú Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet c. előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Bizottság a rendelet-tervezet 3. (4) bekezdését az alábbi módosítással javasolja elfogadásra: (4) Az önkormányzati tulajdonú, vagy az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban lévő gazdasági társaságoknak a működés érdekében nyújtott havi támogatás összege a évi önkormányzati támogatás 1/12-e. 2. A Bizottság a határozati javaslatot az alábbi 3. és 4. ponttal javasolja kiegészíteni:

16 3. A Közgyűlés a határozat melléklete szerint jóváhagyja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között 2007 december 21. napján létrejött szerződés módosítását. 4. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a Sadar Komp Kft.-vel kötendő szerződésmódosítás aláírására. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda.

17 SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képviseli: Dr. Botka László polgármester), mint Támogató, valamint a SADAR Komp Kft. (6753 Szeged, Kőrös sor , képviseli: Jaksa Sándor ügyvezető), mint Üzemeltető a közöttük a Tápéi kompátkelés üzemeltetése tárgyában december 21. napján létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják: A szerződés 3. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép. 3. A szerződés hatálya január 1-től a Tápéi komp közlekedés biztosítására pályázati eljárás keretében kötendő közszolgáltatási szerződés megkötéséig tart. Jelen szerződés módosítás január 01. napján lép hatályba. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is hatályban maradnak. Szeged, december Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat nevében: SADAR Komp Kft. nevében: Dr. Botka László Polgármester Jaksa Sándor ügyvezető

18 Mihálffy Béla kiment, a Bizottság tagjainak a száma 5 főre csökkent. Juhász Gyula: Jaksa Sándor úr szót kér, kérem, aki egyetért azzal, hogy megadjuk a szót a Sadar Komp Kft. ügyvezető igazgatójának, az kézfelemléssel jelezze. A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett megadta a szót Jaksa Sándornak. Jaksa Sándor: Egy tiszteletteljes kérésem lenne, tekintettel arra, hogy a novemberi támogatást nem kaptuk meg, így addig nem tudtunk munkabért fizetni az embereknek. Itt a karácsony, tegnap kaptam értesítést a minisztériumból, hogy átulalták a pályázatunkat, de nem érkezett meg. Volna egy olyan kérésem, hogy az 500 ezer Ft-os önrészt, azt a mai nap folyamán utalják már át, hogy az embereknek legyen egy boldog karácsonyuk. Azt holnap fel tudnánk venni és az embereknek munkabért tudnánk adni. Most ehhez nem tudom, hogy jogszabály kell, vagy elég az emberség is. Kósa János: Mi nem látjuk az utalásokat, a Közgazdasági Iroda intézi. 4. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása, valamint a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés módosítása (Kgy.1.1.) Iványi Aurél kiment, a Bizottság tagjainak a száma 4 főre csökkent. Juhász Gyula: Visszatérnénk a magasabb szintű jogszabályok és kormányrendeletek hatályba lépése okán felmerült rendeletmódosításhoz. A díjtáblázatok is módosulnak, továbbá az ellátási területek szabályozása is változott. Ebből adódóan Szegedhez még kilenc kisebb település csatlakozik, amely felé a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokat el kellene látni. Makovi Mária jelezte, hogy lennének bizonyos észrevételei a belvárosi lakók részéről a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatban. Én kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy adjuk meg a szót Makovi Máriának, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Tekintve, hogy nem vagyunk határozatképesek, ezért szünetet rendelek el. Juhász Gyula szünetet rendel el 8 óra 45 perckor. Az ülés folytatódik 8 óra 50 perckor. Merksz Péter visszajött, a Bizottság tagjainak a száma 5 főre emelkedett. Juhász Gyula: A Bizottság ismét határozatképes, úgyhogy folytatnánk az ülést. Ott tartottunk, hogy megadnánk a szót Makovi Máriának, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag megadta a szót Makovi Máriának. Makovi Mária: Nem csak Szeged belvárosi lakosságát érinti ez a napirendi pont, hanem szerintem a város lakosságát, a községeket, és a kisebb településeket is, amelyek most csatlakoznak a Szegedi Kéményseprőipari Kft. munkájához. Nekem olyan személyes tapasztalataim vannak a Kft.-vel kapcsolatban, hogy nincsenek hasznos nyilvántartások a

19 kémények és a tulajdonosok között. Tehát úgy gondolom, hogy úgy mint a közösségellenes magatartásnál, ahhoz hogy bírságolásra ad egy rendelet lehetőséget, ahhoz először rendbe kell tenni a dolgokat. Tehát a Kéményseprőipari Kft.-t is arra szeretném kérni a Bizottságon keresztül és nem tudom, hogy ehhez szerződésmódosításra, vagy önkormányzati rendeletmódosításra van szükség akár a Földhivataltól, akár a közös képviselőktől egy pontos nyilvántartást kérjenek be, mert folyamatos problémát okoz, hogy kapunk egy jegyzőkönyvet, amin fel vannak sorolva a különböző problémák, különböző ajtószámokkal és akkor, amikor kimegyünk a helyszínre egyeztetni akkor közel sem arról a lakásról van szó. Ez adódik abból, hogy amikor az IKV kiadta a kezeléséből a társasházakat, akkor többször átszámozták a lakásokat. Adódik továbbá abból, hogy vagy összevontak, vagy szétválasztottak lakásokat, így nekem az lenne a kérésem, hogy még mielőtt azt a kormányrendeletet ténylegesen végrehajtjuk, hogy nem lehetne, hogy a tulajdonos ha nem engedi be a Kft. dolgozóját a felülvizsgálatra, akkor tegyük meg azt a lépést, hogy pontos nyilvántartást vezet a Kft., hogy tudjuk, hogy az a bírságolás kinek szól. Amikor kimennek a Kft.-től egy vizsgálatra, akkor a társasháznál a kémény osztatlan közös tulajdonként szerepel, ami azt jelenti, hogy a társasháznak, mint közösségnek kell kifizetni a díjakat. Úgy gondolom, nem tudom, mert még nem olvastam a rendeletet hogy a bírság nem személyre fog szólni, és a lakóközösség szeretné, hogy ha azt a személyt büntetné, aki nem áll rendelkezésre a Kéményseprőipari Kft.-nek. Ez lenne a kérésem, hogy az adatok kerüljenek pontosításra. Szenkovszky István: Tisztelt Bizottság, Tisztelt Elnök Úr, köszönöm a szót. Igazából ez mind igaz, amit a hölgy elmondott. Százezer adatot tartunk nyilván, ami borzasztó adatállomány, egyetlen adminisztrátor hölgy van erre és egy kifejlesztett szoftver. Az a helyzet, hogy 28 főből áll a Kft., vannak szabott áraink, tehát van egy költségkeretünk, amelyen belül tudunk mozogni. A probléma, hogy változnak az adatok, amiket nem mindig jelentenek be nekünk. Ha egy helyen kint vagyunk, akkor a kéményseprő felveszi az adatokat. Ez egy sormunka könyv, amellyel elindul a dolgozó, ami úgy van kinyomtatva, hogy az előző évi adatokból benne szerepel a cím, a lakás használója, a tulajdonos és aki fizet. Tehát egy címen nagyon sok adat van, ehhez képest nem említve, hogy hány kéménye és milyen gázkészüléke van, valamint a kéményseprő megállapításai, hogy milyen hibákat talál. Most ebben a százezer adatban több változás van, és ezt a legtöbbször nem jelentik be. Igazából nem könnyű megoldani, különösen azért, mert forrásunk sincs rá. Ha három emberrel többet alkalmaznánk, akkor sem biztos sajnos, hogy sokkal jobban menne az adatnyilvántartás. Én egyébként úgy érzem, és nyugodtan cáfoljon meg hogy 99 %-osan jó adatokat tartunk nyilván. Az az 1 % is nagy szám, az is ezer ügyfelet jelent. Most a katasztrófavédelem fog megrémülni, mert a katasztrófavédelemnek kell jelentenünk ezután a problémás eseteket. Az Ipartestület az már előadást tart a katasztrófavédelemnek és felkészítette arra őket, hogy a kéményseprő simán a lakások %-ába jut be. Megtudta a katasztrófavédelem, hogy ez megyénként hány ügyfelet jelent, úgyhogy most ők is gondolkoznak, hogy ezt hogy fogják kezelni. Tehát nagyon nagy adatállománnyal dolgozunk. Iványi Aurél visszajött, a Bizottság tagjainak a száma 6 főre emelkedett. Merksz Péter: Nekem egy kérdésem, és egy megjegyzésem lenne. Elhangzott, hogy osztatlan közös tulajdonban vannak a kémények, ami azt jelenti, hogy jogilag a társasház bírságolható, mert övé a kémény. Az, hogy a társasház alapító okiratában és belső szabályozásában hogyan határozza meg, hogy a házra kiszabott bírságot továbbhárítja-e az adott személyre, avagy közös költségnek számítják, az a társasház belügye. Én úgy gondolom, hogy ebben a bizottságnak nem kellene állást foglalni. A kérdésem, hogy ki szabja ki a bírságot?

20 Szenkovszky István: Az önkormányzatnak a régi rendeletét meg kell újítani törvény szerint, hogy a bírságolás eddig az önkormányzat szabálysértési területe volt. Úgy tudom, hogy a törvényben most az szerepel, hogy a katasztrófavédelem fog bírságolni. Mind a szolgáltatót, tehát bennünket is ő fog felügyelni, és ha jól tudom Ft-tól 1,5 millió Ft-ig bírságolható a szolgáltató. Ettől lényegesen kevesebb összegben, pár tízezerig pedig a szolgáltatást igénybe vevő is bírságolható. Merksz Péter: Szolgáltatást igénybe vevő? Szenkovszky István: A lakos. Az a lakos, aki nem engedi be a kéményseprőt, az is büntethető, és az a kéményseprő is, aki nem szabályosan jár el. Merksz Péter: A kataszrófavédelemnek lesz-e adategyeztetési lehetősége, kötelessége a bírság kiszabása előtt? Szenkovszky István: Ezt nem tudom, ezt a katasztrófavédelemtől kellene megkérdezni. Így nekünk is sokkal több adminisztrációnk lesz, mert törvény erejénél fogva kötelességünk lesz jelentést tenni. Juhász Gyula: Itt két egészen frissen megjelent, december 11-én kihirdetett kormányrendelet és BM rendelet miatt a szakiroda sem volt könnyű helyzetben, mert a saját önkormányzati rendeletünket ezekhez a magasabb szintű jogszabályokhoz kellett igazítani. Mindazonáltal a rendeletünkben a magasabb szintű jogszabályoknak kívánunk megfelelni, tehát jogszabályi átvezetésről van szó elsősorban. Díjszabásnál és a bírságolásnál is igazából nem sok mozgásterünk van, mert a magasabb rendű jogszabály szabályozza le ezeket többségében. Ezeket mi csak átvezetjük a helyi rendeletben. Makovi Mária: Szeretném megkérdezni, hogy akkor, amikor a szolgáltatót bírságolják, akkor tulajdonképpen a várost bírságolják? Juhász Gyula: Nem, a szolgáltató Kft.-t bírságolják. Szenkovszky István: Eddig még nem került rá sor, remélem hogy ezután se fog. Makovi Mária: Nem arra gondoltam, hogy majd a Szervezeti és Működési Szabályzatnál a társasház mit fog dönteni, hogy kire hárítja át, de most halljuk azt, hogy személyeket bírságolnak. Tehát úgy gondolom, hogy ehhez valóban rendbe kell tenni azokat a dolgokat, hogy pontosan tudjon adatokat adni a Kft. a katasztrófavédelem felé, hogy ki legyen az, aki a bírságolás végén ott áll. Juhász Gyula: Köszönjük Makovi Máriának, hogy elmondta ezeket a problémákat és köszönjük a Kéményseprőipari Kft.-nek, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre. Bizottsági hatáskörben nem sok lehetőségünk van ennek a rendezésére. Én a rendelet módosítását és a kiegészítésnek megfelelő módosítást elfogadásra javaslom, illetve a Bizottságnak lenne egy módosító indítványa, hogy a műszaki vizsgálatok díjtételei táblázatban a fejléccel egészüljön ki a táblázat. Ezt tenném fel szavazásra, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

21 A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: /2012. (XII.20.) VFB. sz A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta Városüzemeltetési Iroda vezetője Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyú, /2012. számú előterjesztéshez érkezett kiegészítést és a következő határozatot hozza: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a rendelet-tervezet elfogadását azzal, hogy a rendelettervezet 1. sz. mellékletének 4. pontjában szereplő Műszaki vizsgálatok díjtételei megnevezésű táblázat helyébe az alábbi táblázat lépjen: Sorsz. és tevékeny ség IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 KNH,KNT,KT,NNH, ENH,ENT,ET EZH,EZT GNH,GZH,GZT,GT NNT,NT Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db KZH,KZT, NZH,NZT Ft/db Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermékelvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezés esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezető vizsgálata Ft/db Ft/db Ft/szint Ft/db Ft/db Meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezést, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat Ft/db Ft/db 960 Ft/szint Ft/db Ft/db A IV.1-IV.4 tevékenységeket további kiszállási díj terheli Ft/fő A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 6. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései (Kgy.5.) Gorzó Laura ismerteti az előterjesztést. Kalmár Ferenc: A Samsung Electronics Magyar Zrt.-vel kötendő Adományozási megállapodással kapcsolatosan az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a Szegedi Sport és Fürdők Kft.-vel együttműködve melyik iskolákat, intézményeket választotta ki? Dr. Igaz Ágnes: Hat általános és négy középiskola, és különböző eszközöket kaptak, pl. laptopokat, hűtőszekrényt.

22 Gorzó Laura: És közgyűlési hatáskör tulajdonképpen az ajándékozásra vonatkozó szerződés aláírása, de az Önkormányzat költségvetését nem érinti. Kalmár Ferenc: Melyik iskolák kaptak? Dr. Igaz Ágnes: Erről nincs nálunk a lista, de az Oktatási Bizottság döntötte el. Annyit tudok, hogy hat általános és négy középiskola, de meg tudjuk kérdezni. Kalmár Gábor: Nem kell most. Kalmár Ferenc: Hanem mikor? Én most kértem. Tagja Ön a Bizottságnak? Kalmár Gábor: Képviselő Úr, a Hivatalt nem utasíthatja. Kalmár Ferenc: Nem utasíthatom a Hivatalt? Kértem, hogy mondják meg. Akkor viszontlátásra, de előbb bemegyek a Jegyző Úrhoz. Kalmár Ferenc kiment, a Bizottság tagjainak a száma 5 főre csökkent. Kósa János: Tisztelt Bizottság, először a tápéi kompra térnék rá. A bizottsági határozatnak megfelelően a Hivatal elkészítette a közszolgáltatási szerződés kiírására vonatkozó pályázatot, szigorúan a személyszállítási közszolgáltatásokról szóló törvény előírásai figyelembevételével. A pályázat kiírása figyelembe veszi azt, hogy jelenleg van egy átkelőhely bizonyos adottságokkal, ugyanakkor arra is lehetőséget biztosít, hogy egy másik erre alkalmas szolgáltató jelentkezzen a pályázatra. A pályázatban nem határoztunk meg támogatási összeget, sem menetrendet, és nem határoztunk meg jegyárakat. Ezeket a paramétereket a pályázó fogja megadni, természetesen bizonyos korlátokkal, nevezeten a menetrendnél a fél óránkénti szolgáltatást minimum feltételnek írtuk elő. Nagyon sok egyéb kitétel van, ha kérdés van, arra válaszolok. Valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t érintő előterjesztésekkel kapcsolatban, ha felmerül kérdés, akkor azt kérem, hogy az Igazgató Úrhoz tegyék fel, mert részletesebben tudja elmondani. A Közszolgáltatási szerződés módosítása esetén a hulladékudvarok üzemeltetésével kapcsolatban van egy olyan kötelezettségünk, hogy a bérleti díj fejében végzett beruházásokat, eszközpótlásokat a közszolgáltatási szerződés mellékletében át kell vezetni. Ez most megtörténik és ez eredményezi elsősorban a közszolgáltatási szerződés módosítását. A másik pedig a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló KEOP pályázat, ami rendkívül sürgős, tekintve, hogy január 1-től a hulladékgazdálkodási törvény alapján bevezetésre kerülő lerakási járulék, amiről tudjuk, hogy jövőre 3000 Ft/tonna, és ez néhány év alatt fel fog menni a végleges Ft/tonnára. Itt látszik, hogy az Uniónak és a Kormánynak az a szándéka, hogy a lerakással ellentétben a másodlagos, illetve az elsődleges hulladék hasznosítást preferálja. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen szankcionáló jellegű adó. Ennek a kiváltására van egy olyan pályázati lehetőség, ami most nyílt meg és január végéig fog fennállni, korlátozott

23 pénztartalommal. Erre szeretnénk pályázni. Ez a pályázat a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer elemeit korszerűsítené oly módon, hogy eredményesen csökkentse a lerakásra kerülő hulladék mennyiségét. Iványi Aurél kiment, a Bizottság tagjainak a száma 4 főre csökkent. Kalmár Ferenc visszajött, a Bizottság tagjainak a száma 5 főre emelkedett. Makrai László: Tisztelt Bizottság, négy pályázati elemet próbálunk a Közgyűléssel elfogadtatni. A legnagyobb kérdés, amit a Kósa János Úr is elkezdett mondani, az egy négy milliárdos pályázat, amelynek a szegedi része az egy 2 milliárd körüli pályázati elem. Igen magas, 90 % körüli a támogatási intenzitása. Gyakorlatilag újraírná és átfogalmazná a korábbi hulladékgazdálkodást, főleg a szelektív hulladékgazdálkodási fejlesztéseket. Egy alapvetően Magyarországon is új technológiát vezetne be a Sándorfalvi úti hulladéklerakó területén, ami arra vezethetne, hogy azt a hulladékot, amit Szeged város lakossága nem hajlandó most már 20 éve szelektíven válogatni, ez egy 90 %-os tartalmat jelent azt megpróbáljuk most ezzel az új válogató művel, üzemmel részekre válogatni és emiatt egy kisebb tartalmat lerakni a lerakó területére. Ez többszörös haszon, van némi haszon a másodnyersanyag értékesítésből, másrészt a hulladék, ami keresztülmegy ezen a rendszeren, annak lerakásából megfeleződik a jelenlegi díjszabás több új törvényi díjszabás szerint. Ez volna a legnagyobb volumenű kérdés, ez egy Társulás keretében valósulna meg, ami 27 települést tömörít és már évek óta működik. A második kérdés, amiben sajnos nem tudtunk zöld ágra vergődni a szakirodákkal, az a biogáz erőmű, ami egyszer már kis híján bekerült a Közgyűlés elé, csak kiderült, hogy az elődöm nem tájékoztatta kellő módon a tulajdonost erről a beruházásról. Sem a Közgyűlés, sem az uniós döntéshozók nem voltak tájékoztatva. Ez megtörtént, valamint elkészült egy költség-haszon elemzés is, amelynek eredményeképpen megkaptuk az Uniótól a zöld utat, ez volt augusztusban. Szeptember végén beküldtük a teljes anyagot és a felhívási dokumentációt a szakirodákhoz. Sajnos november végén tudtuk volna tárgyalni, de a december 1-i Közgyűlésre be is jött volna, de aztán nem jött be. Jelenleg úgy tűnik, hogy csak januárban tudunk dönteni erről. Nekem nem az a gondom vele, hogy próbálom siettetni a Hivatalt, hanem az, hogy ha beküldünk egy anyagot és másfél hónapig semmiféle reakció nincsen, utána pedig elkezdődik a kapkodás és beleszaladunk egy olyan nem kívánatos eseménysorba, ami sem nekünk, sem pedig a szakirodának nem jó. Ez így most felakadt a rendszeren, és nem tudunk haladni. A gond az, hogy ezt a biogáz tartalmat el kell, hogy fáklyázzuk, különben felszállna a lerakó, illetve a borítás felpúposodna és levetné magáról a borító rétegeket. Merksz Péter: És ennek metán tartalma is van? Makrai László: Természetesen. A másik kisebb beruházások, bár ezek is milliósak, a központi telephelyünknek a napkollektoros, energiatakarékos fejlesztése, ami szintén egy KEOP pályázat keretében kiírásra kerül december folyamán. Illetve a Sándorfalvi úti hulladéklerakó

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 9320-4/2013. (I.31.) VFB.sz. határozat 9320-5/2013. (I.31.) VFB.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-263/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-264/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-265/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2011. 02. 23-án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. március 14-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. március 14-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. március 14-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 20411-46/2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat 20411-47/2013. (III.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-92/2012. (IV.12.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás)

5. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 5. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Közgyűlésének 2014. június 5-én, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak:,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra

Zsámbék. Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 2014. augusztus 28. 18 óra 1 JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 18 órakor Zsámbék Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-36/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. április 12-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Petőné Papp Margit, Tóth Lajos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. december 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 193-213/2015.(12.10.) Hozott rendelet: 14-17/2015. (XII.14.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. június 2-án 13 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Erről értesítést kapnak:

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Erről értesítést kapnak: JEGYZŐKÖNYV Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29. napján megtartott üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő Kecskeméti Józsefné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben