Jegyzőkönyv /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat"

Átírás

1 Jegyzőkönyv február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő tagja Kosik Dénes Pál, a bizottság képviselő tagja Dr. Gyimesi László, bizottság képviselő tagja Makovi Mária, a bizottság nem képviselő tagja Szénási Róbert, a bizottság nem képviselő tagja Dr. Medzibrodszky Endre, a bizottság ügyviteli titkára Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Hegedűs Ágnes, Fejlesztési Iroda Sz. Fehér Éva, Fejlesztési Iroda H.-né Mézes Ágnes, Fejlesztési Iroda Gorzó Laura, Fejlesztési Iroda Kósa János, Városüzemeltetési Iroda Dr. Tóth András, Városüzemeltetési Iroda Papp Gábor, Közgazdasági Iroda Pappné Zánthó Rita, Oktatási, Kulturális és Sportiroda Dr. Wágner Angelika, Általános Igazgatási Iroda Makrai László, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szentistványi István köszönti a megjelent bizottsági tagokat, szakirodai munkatársakat és vendégeket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirendi javaslatban szinte kizárólag közgyűlési anyagok szerepelnek. A jövő heti ülésre hoznánk be néhány nem kimondottan a közgyűléshez tartozó napirendi pontot. A meghívóban kiküldött napirendet szavazásra bocsátom. A jelenlévő tagok 5 igennel egyhangúlag elfogadták a napirendet úgy, ahogy a kiküldött meghívóban szerepelt, és a Bizottság az alábbi határozatot hozta: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat február 16-án tartott soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Nyilvános ülés: 1. (3.) A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) Kgy. rendelet módosítása 2. (4.) Az Önkormányzat évi költségvetése (4.1.) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása (4.2.) évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása 1

2 Központi jogszabályváltozásból eredő módosítások: 3. (5.) Az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet felülvizsgálata (5.1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XI.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata (5.2.) Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása (5.3.) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (IV.15.) rendelet felülvizsgálata Költségvetési, városüzemeltetési, vagyoni tárgyú előterjesztések: 4. (6.) Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosításához településfejlesztési döntések 5. (11.) Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 6. (15.) Pető Ferenc mellszobor kihelyezésének véleményezése 7. (21.) Közterületek elnevezése 8. (24.) Közterület elnevezése 9. Kérdések és javaslatok 1. napirendi pont (3.) A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) Kgy. rendelet módosítása Juhász Gyula: Az előterjesztés szerint itt a Kormányhivatal által tett törvényességi észrevételről van szó. A sérült vagy a felismerhetetlenségig sérült bérletek cseréje eddig úgy zajlott, hogy a hátralevő időszakra térítési díjat kellett fizetnie a bérlettulajdonosnak, az új szerint pedig ez a díj elmarad. Szentistványi István: Ha csupán erről van szó, akkor javasolom, hogy bocsássuk a közgyűlés elé tárgyalásra. (Dr. Gyimesi László megérkezett.) Kósa János: Csak annyit fűznék hozzá, hogy az SZKT véleményét is kikértük, és természetesen az ő véleményükkel együtt került előterjesztésre. Szentistványi István: Ki az, aki egyetért az iménti javaslatommal, kérem, kézfeltartással jelezze. Most már egy fővel többen vagyunk. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, A fizető parkolási rendszerről szóló 2

3 25/2010. (VI.30.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú, 01/16062/2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. 2. napirendi pont (4.) Az Önkormányzat évi költségvetése Papp Gábor: Elkészült a évi költségvetés ahogy a jogszabály előírja. Új intézmény a polgármesteri hivatal, ami átstrukturálta a bevételeket és a kiadások egy részét. A cégek részéről többletigény merülhet fel a személyi jövedelemadó kompenzációja miatt. Juhász Gyula: Első olvasatban annyi észrevételem lenne, hogy a jogszabályi előírásoknak bizonyára megfelel ez a fajta költségvetési struktúra, bizonyos gazdasági racionalitásoknak meg nem feltétlenül. Vannak olyan tételek bevételi oldalon és kiadási oldalon is, amit kétkedve fogad az ember, hogy miért van az olyan összeggel betervezve a költségvetésbe. Nem találjuk olyan jogszabályi változások által generált gazdasági hatásoknak a nyomait; sem az SZKT, sem a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft esetében nyújtott működési támogatásban, amit jó lett volna látni a költségvetésben. Ilyen állapotában nem tartanám alkalmasnak a közgyűlés számára megvitatásra. Ezt erősen át kellene dolgozni. Az sem tűnik számomra racionálisnak, hogy a 340 millió forintos éves árbevételű Vásár és Piac Kft hogy lesz képes 332 millió forint tagi kölcsönt egy összegben kifizetni, miközben 22 millió forintot már tavaly visszafizetett. Tehát összegszerűségében sem pontos az, ami szerepel a költségvetésben. Úgy tudom, hogy a Közgazdasági Irodával folytatott a Piac tárgyalást, és ennek az eredménye nem köszön vissza a költségvetésben. Papp Gábor: A számok pontosak, a számok jók benne. A Vásár és Piac Kft-vel a tárgyalás még nem fejeződött be, a költségvetést pedig el kellett készíteni. A jelenlegi szerződéses kötelezettségek együtt vannak betervezve. A közgyűlés ettől eltérhet. A jelenlegi követelményeknek megfelel a költségvetés. Makrai László: A bérkompenzációról van-e valamilyen központi állásfoglalás, hogy ez mire fog alapozódni? Ha a bérkompenzációra pályázni kell, s az azt tartalmazza, hogy nem lehet, csak évi létszámot kell tartanunk, akkor nem tudom, hogy a jelenlegi 500 dolgozóval hogyan tarthatnám a 160 millió forintos havi bértömeget. És a 200 milliós kiesésről még nem beszéltem. Van-e iránymutatás, hogy mi lesz az alapja ennek a pályázatnak, és mekkora lesz a támogatási aránya? Papp Gábor: Kettébontanám a témát. A bérkompenzációs keretnek a kiírása a kormány döntései alapján fog megvalósulni. A fő kiírások azért megtörténtek. Volt a gazdasági miniszternek egy tájékoztatója. Ennek a lebonyolításában majd a Pénzügyi Bizottság által jóváhagyandó szabályzat fog majd részletesebb útmutatást adni. Jelenleg mi is a törvények alapján tájékozódunk, és több információnk nincsen. A minisztérium illetékeseit is hiába kérdezzük, mert a kormány általi szabályozási rendszer még nem készült el. Juhász Gyula: Első olvasatra a Pénzügyi Bizottság sem találta közgyűlési megtárgyalásra alkalmasnak ezt a költségvetést. 3

4 Papp Gábor: A Pénzügyi Bizottság sem tudott indoklást adni. Juhász Gyula: Én az imént elmondtam, hogy mit látok benne problematikusnak. Dr. Gyimesi László: Van egy olyan tétel benne, hogy 283 millió forint kétes tagi kölcsön kintlévőség vagy valami ilyen. Az micsoda? Kint lévő pénz vagy bejövő pénz? Papp Gábor: Az új, január elsejétől hatályos államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az önkormányzatnak kötelező betervezni céltartalékot. Dr. Gyimesi László: Ezek fennálló tagi kölcsönök, melyek kinn vannak a cégekben, és elvileg idén kellene, hogy visszajöjjenek? Papp Gábor: Igen. Szentistványi István: Ha nincs több hozzászólás, javasolom, hogy szavazzunk, hogy a évi költségvetést így, ebben a formájában a közgyűlés elé megvitatásra javasoljuk-e. A Bizottság 1 igen, 4 nem és 1 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, Az Önkormányzat évi költségvetése tárgyú, /2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra nem javasolja. az aljegyző és a Jegyzői Iroda 4.1. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása Papp Gábor: Minden évben el kell készíteni az adott év költségvetési végrehajtási szabályait. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet átdolgozását az államháztartási törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet valamint a évi jogalkotásról szóló törvény indokolja. Szentistványi István: Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés megtárgyalásra a közgyűlés elé kerüljön, kérem, kézfeltartással jelezze. A Bizottság 2 igen, 4 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, Az Önkormányzat költségvetésének 4

5 végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyú, 21381/2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra nem javasolja évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása Papp Gábor: A decemberi közgyűlés óta ez csak egy utólagos tájékoztató. Ezek közgyűlési tájékoztató tételek. Lesz ugyan közgyűlési döntés, de a tételek között nincs külön döntést igénylő tétel. ( Dr. Kenyeres Lajos megérkezett.) Szentistványi István: Amennyiben nincs hozzászólás, aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés megtárgyalásra a közgyűlés elé kerüljön, kérem, kézfeltartással jelezze. A Bizottság 2 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, A évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása tárgyú, 20988/2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra nem javasolja. 3. napirendi pont (5.) Az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet felülvizsgálata Dr. Tóth András: A rendelet módosítására a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény hatálybalépése miatt kellett sort keríteni. Mintegy 36 paragrafusában módosul a rendelet. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében be kellett vezetni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon fogalmát. Szentistványi István: Gyakorlatban a forgalomképtelen vagyonra vonatkoztatva, ami a bizottságban is gyakran felvetődik, ez hogyan vetül? 5

6 Dr. Tóth András: Gyakorlatilag ez ilyen szempontból nem változik. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft üzletrésze nemzeti szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak tekintendő. Makrai László: Milyen dokumentumlista alapján sorolták be? Dr. Tóth András: Az ingatlan vagyonkataszteri lista alapján. Két törvény alapján kellett ezt besorolni. Makrai László: Csak azért kérdezem, mert például a villamossínek között is akadnak olyanok, amelyeket már felszedtek, nem léteznek, de a kataszterben még szerepelnek. Most próbáljuk tisztázni ezeket a dolgokat és digitalizálni, de nagyon lassan halad, mivel egyetlen dolgozó csinálja. Nem kapunk rá se státuszt, se pénzt. Szentistványi István: A rendeletmódosítás közgyűlés elé kerülését ez nem befolyásolja. A szakiroda és a Kft között nyilván érdemes ezeket az adatbázisokat összehangolni. (Dr. Gyimesi László kiment.) Szentistványi István: Aki úgy gondolja, hogy az előterjesztés megtárgyalásra a közgyűlés elé kerüljön, kérem, jelezze. A Bizottság 3 igen, 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, Az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet felülvizsgálata tárgyú, 22340/2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra nem javasolja. (Dr. Gyimesi László visszajött.) Makrai László: Azért csak el kellene fogadni a jogszabályi harmonizálás miatt. Szentistványi István: A Bizottságnak nincs vétózó mandátuma. Makovi Mária: Egy olyant elfogadni, ami mögött nem látjuk a vagyoni helyzetet egyiknél sem! Szentistványi István: Az, amit Laci mondott, nem függ össze szorosan a közgyűlési előterjesztéssel, inkább ilyen gyakorlati problémára világított rá. 6

7 Makovi Mária: Van itt több olyan cég, ami szóba került, s nincs mögötte pontos nyilvántartás. Dr. Tóth András: Szeretném elmondani, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében január elsejétől számítva 60 nap áll a rendelkezésünkre, hogy a közgyűlés módosítsa a rendeletet. Természetesen rendbe kell tenni az ingatlanvagyon-katasztert, de az nem befolyásolja a rendeletmódosítást. Szentistványi István: Én is így értelmeztem, de ettől függetlenül most ilyen szavazati arány született. Ezért mondtam, hogy a mi bizottságunk nem rendelkezik vétójoggal. (5.1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XI.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Dr. Börcsök Judit: Ezt is a törvénymódosítások indokolják. Juhász Gyula: Ahogy én átolvastam ezt a rendeletmódosítást, valóban a jogszabályi változások is benne vannak, de a bizonyos változtatások meg módosítások nem annyira jogszabályiak, mint inkább politikai szándék által motiváltak voltak. A közgyűlés egyetlenegy frakciójával, vezetőjével, bizottsági elnökével nem történt egyeztetés. Mégiscsak a saját működési szabályzatunkról van szó. Mi majd a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságon foglalkozunk vele a jövő héten. Szentistványi István: Vagy azt csináljuk mi is, hogy a jövő hétre elhalasztjuk, vagy ezeket a fenntartásokat figyelembe véve szavazunk arról, hogy a közgyűlés elé megtárgyalásra javasoljuk-e. Szavazásra bocsátom, hogy a közgyűlés elé megtárgyalásra javasoljuk. A Bizottság 2 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XI.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú, /2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra nem javasolja. Szentistványi István: Itt a jogszabályi átvezetéseknek van valami határideje? Dr. Börcsök Judit: Nincs. (5.2.) Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása Kósa János: Erre a rendeletmódosítási javaslatra központi jogszabályi változás miatt került sor. Röviden arról van szó, hogy decemberben a közgyűlés elfogadta az egyes helyi 7

8 közszolgáltatás díjait, s ezt követően készült egy központi jogszabály, amely szerint a hulladékszállítási díjak nem emelkedhetnek a december 31-ei szint fölé. Makrai László: December 13-án a közgyűlés elfogadta a díjrendeletet. Mi akkor a leszerződött nyomdával elkezdtük a számlák kidolgoztatását. Majd december 30-án az országgyűlés a december 31-én érvényes díjakat konzerválta. Mindkét önkormányzati rendelet elsején lépett hatályba. Mi jogalkalmazók vagyunk. A lakosok január közepén megkapták a számlákat, s volt, aki be is fizette. A díjak harmonizációjára most kerül sor. Így a különbözetet minden esetben jóváírjuk vagy kompenzáljuk. Ez háztartásonként a teljes évre vonatkozóan olyan 2500 forintot jelent. Számos polgármester az inflációs díj megtartása mellett érvelt, ugyanis kormányrendelet értelmében a díjemelést mi kötelesek vagyunk indokolni. Kellőképpen tudtuk volna is. Szentistványi István: A cég tevékenysége olyan, hogy a bizottság munkája során gyakrabban kerül vele kapcsolatba, így nem árt, ha betekintést nyerhetünk a munkájába, gondjaiba. A hulladékgazdálkodás az egy külön ágazat. Juhász Gyula: Ez nem tud sokáig ilyen finanszírozás mellett fönnmaradni, csak kérdés, hogy mi lehet a megoldás. Dr. Gyimesi László: Ügyrendi javaslatom lenne, mivel a bizottság végéig nem tudok maradni, ha a jelenlétemben szeretnék tárgyalni az előterjesztésemet, kérem, vegyék a következő napirendi pontnak. Szentistványi István: Visszamanővereznék a rendelettervezethez, hiszen szükségszerű, hogy a módosításra sor kerüljön, s szavazásra bocsátom, hogy a közgyűlés elé megtárgyalásra javasoljuk. A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a Címzetes Főjegyző által előterjesztett, Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú, 56705/2011. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. Szentistványi István: Ebből a csokorból hátra van még az 5.3. közgyűlési napirendi pont. Ezt még fejezzük be, s akkor sorra vesszük Gyimesi képviselő indítványát. (5.3.) A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (IV.15.) rendelet felülvizsgálata Kósa János: Ugyanazt mondhatja, amit az előző napirendi pontnál. 8

9 Juhász Gyula: Csak itt a hatás ellentétes lesz. Az a díjemelés fog megvalósulni, amit a vízmű eredetileg is beterjesztett volna. Szentistványi István: Szavazásra bocsátom, hogy a közgyűlés elé megtárgyalásra javasoljuk. A Bizottság 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (IV.15.) rendelet felülvizsgálata tárgyú, 01/11496/2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. Szentistványi István: Szavazásra bocsátom, hogy a közgyűlés napirendjén 24-es a mai bizottsági napirenden pedig 8-as sorszámmal szerepelő Közterület elnevezés, önálló képviselői indítványt most tárgyaljuk, mivel az előterjesztőnek el kell mennie. A bizottsági tagok 7 igen szavazattal elfogadták, hogy most tárgyalják a témát. 8. napirendi pont (24.) Közterület elnevezése Sz. Fehér Éva: Péter Lászlónak az utcanevekről szóló könyvében találtunk egy régi, 1850-ből származó térképet, és azon Rókus a Bakay Nándor utcáig terjed, és ennek a központjában volt a rókusi templom. Azért mondom, hogy teljes egészében kiterjeszteni az új elnevezést a Kossuth Lajos sugárútig a hagyományos elnevezés mellett nem tartom szerencsésnek. A térképen a szürke terület tulajdonképpen a Palánk nyúlványa terjed a Kálvária tér felé. Végeredményben döntés kérdése. Szentistványi István: Kétségtelen, hogy a Kossuth Lajos sugárutat, függetlenül a volt kórház épületétől és a templomtól is, majdnem mindenki az Öreg Rókussal azonosítja. Gyerekkorom óta így van az én fejemben is, attól függetlenül, hogy pontosan hol húzódnak a határok. Ebben lehet valami, hogy egy ilyen dolog vetődött fel. Képviselő úr, az előterjesztésnek az előzménye a lakóközösség ötlete vagy javaslata volt? Dr. Gyimesi László: A szándék az az, amit az előterjesztés tartalmaz. A helyi, polgármester által felkért, ilyen esetekben működő tanácsadó testület támogatta. Juhász Gyula: Ez a térkép ma előjött a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság ülésén is délelőtt. A Bizottságnak volt egy olyan módosító indítványa, mivel ez a terület teljesen név nélküli, hogy a Bakay Nándor utca, Londoni körút, Kálvária sugárút és vasútpálya által 9

10 határolt terület legyen Kálvária városrész, de ne változtassuk meg a tradicionális városrészi elnevezéseket. Ez a módosító indítvány, majd az előterjesztő eldönti, hogy befogadja vagy sem. Az előterjesztésnek az a része teljesen jogos, mert az a mára már beépült Móraváros meg Rókus közötti területrész teljesen név nélküli. Így a lakossági felvetés jogos, csak valahogy illesszük be a történelmi városrészi elnevezésekbe. Ez volt a Bizottság álláspontja. Szentistványi István: Akkor nyilván, ebben a formában nem javasolja közgyűlési megtárgyalásra. Juhász Gyula: Tehetünk egy módosító indítványt, vagy mondhatjuk azt, hogy a közgyűlés elé megtárgyalásra javasoljuk vagy elfogadjuk az előterjesztést az eredeti formájában. Szentistványi István: Én hajlok arra, hogy egy ilyen módosításnak a lehetőségét megnézzük. Juhász Gyula: Konkretizálni kellene, hogy mi a javaslat. Összességében nem változik semmi egy városrészi elnevezéssel. Szentistványi István: Laci, számodra az elfogadható, amit a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság javasolt? Dr. Gyimesi László: Nekem bármi elfogadható. Majd én egyeztetek azokkal, akik kezdeményezték, hogy elfogadják-e. Szentistványi István: Közgyűlés elé javasoljuk a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság által javasolt új határozat figyelembevételével. Juhász Gyula: Inkább akkor a főépítészi iroda által bemutatott történelmi térkép alapján meghatározott tradicionális városrészi határok figyelembe vételével. Dr. Börcsök Judit: Legyen konkretizálva, vagy azt is lehet, hogy a Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozatával, és aszerint javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Szentistványi István: Én hajlok arra, hogy így bocsássam szavazásra, ahogy Judit összegezte. Tehát kérem, kézfelemeléssel jelezze, ki az, aki egyetért azzal, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozatával összhangban a Bakay Nándor utca, Londoni körút, Kálvária sugárút és vasútpálya által határolt városrészre vonatkozóan javasoljuk a közgyűlés elé megtárgyalásra az előterjesztést. A Bizottság 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta dr. Gyimesi László Közterület elnevezés tárgyú önálló képviselői indítványát, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozatával összhangban a Bakay Nándor utca, Londoni körút, Kálvária sugárút és vasútpálya által határolt városrészre vonatkozóan javasolja a közgyűlés elé megtárgyalásra az előterjesztést. 10

11 4. napirendi pont (6.) Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosításához településfejlesztési döntések Sz. Fehér Éva: Az előterjesztés négy fejlesztési döntést tartalmaz. (Dr. Gyimesi László távozott.) Ezekből egy szerkezeti tervmódosítás és három környezeti vizsgálatról szóló döntés. Az egyest emelném ki. Korábban a területre vonatkozó szabályozási terv eljutott olyan állapotba, hogy úgy terveztük, hogy a februári közgyűlésre bevisszük, hiszen az Étv. szerinti eljáráson átment. A kifüggesztés időszakában az utolsó napon a garázstulajdonosok részéről érkezett észrevétel, melyben két ponton kifogásolták az előkészített anyagot: 1. a rendelettervezet elővásárlási jogot állapított volna meg az önkormányzat részére, 2. a garázs helye maradjon ugyanabban a rendeltetésben, mint ami a jelenleg érvényes szabályozás szerint működik, azaz különleges közlekedési célú terület. A tervezet szerint ez másodrendű közlekedési célterület lett volna. Érkezett még a Gyevi temető tulajdonosától az építménymagasságra vonatkozó kifogás. Azt szerette volna, hogy az alsó határérték ne kerüljön rá a tervre. Mi ezeket az észrevételeket szakmai szempontból nemlegesen megválaszoltuk, viszont a garázstulajdonosok a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság felé jelzéssel éltek, és a Bizottság határozata az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogy az eljárásban milyen lépéseket kellene tennünk, ha az eljárásban figyelembe kívánjuk venni a tulajdonosok álláspontját. Mi szóbeli és írásbeli állásfoglalást kértünk az Állami Főépítésztől mind a három módosításra vonatkozóan, amely szerint ha a jelenlegi anyagot vinnénk be a közgyűlés elé, az vagy elfogadja, vagy elutasítja, miután a jelenlegi rendelettervezet volt az államigazgatási szervekkel és az érintettekkel is egyeztetve illetve kifüggesztve. Ha módosítani kívánjuk, akkor az Étv. 9. (4) bekezdéséhez vissza kell lépni. Ez azt jelenti, hogy 8 napra kiküldjük, egyeztető tárgyalás, 30 napos kifüggesztés. Az egyik észrevétel szerint Kk5-ben maradna a garázsterület. Emiatt fejlesztési döntést kell hozni, mert a szerkezeti tervet érinti. Korábban volt egy fejlesztési döntés, amikor a közgyűlés kimondta, hogy igen, módosítani lehetne a garázs alatti területet. Most a határozatmódosítással kiemeljük ezt a mondatot, visszaállna az eredeti állapot, és újraindítjuk az eljárásnak ezt a részét, akkor ezt a fejlesztési döntést mellékelnünk kell. Juhász Gyula: Valóban a Tarján szélén levő garázssor tulajdonosai keresték meg a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságot, és kérték az állásfoglalásunkat a településrendezési eljárás miatt. Szakmailag senki nem vitatta a Főépítészi Irodának az álláspontját a terület átsorolása kapcsán. Csak azt mérlegeltük, hogy a garázstulajdonosok szempontjából okozott volna érdeksérelmet, ugyanis szerintük és a bizottság álláspontja is az volt, hogy így leértékelődnének a garázsaik. Ők ezt kifogásolták. A másik oldalon azt mérlegeltük, hogy a város ugyan jogosan átminősítheti ezeket a területeket, de belátható időn belül, mondjuk 10 éven belül nem valószínű, hogy érvényt tudnánk szerezni annak a szándékunknak, hogy kiszélesítsük ezt az utcát közlekedési úttá. Ezt mérlegelve jutottunk erre a konszenzusos döntésre. 11

12 Sz. Fehér Éva: A terv arról szólt, hogy másodrendű közlekedési célú közterület lett volna. Azzal, ha most különleges közlekedési területben marad, ahogy szeretnénk, tulajdonképpen örökre bebetonozza a garázssor helyzetét ott. A második pontnál erre a területre a környezeti vizsgálatra vonatkozó döntés, aztán van egy további, részletes tervünk a Lencsés horgásztó közvetlen környezetében. Ott már korábban döntött a közgyűlés a rendeltetésváltásról, és a szabályozási terv készítésével párhuzamosan környezeti vizsgálat készítéséről kell dönteni, illetve a SZÉSZ karbantartásához is meg kell hozni ezt a döntést. Szentistványi István: Lenne egy kérdésem A II./3-nál olvasható, hogy az Állami Főépítész környezeti vizsgálatot kér az új beépítésre szánt területek kijelölése és a beépítés intenzitásának növelése esetén. Erre indoklásként a határozat úgy fogalmaz, hogy a környezeti vizsgálatot nem tartja szükségesnek. Van egy hivatkozás a kormányrendelet 5. paragrafusára, hogy amiatt nem kell, mivel egyik esetben sem lépjük túl az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott értékeket. Sz. Fehér Éva: Az Állami Főépítész két esetben kérné a környezeti vizsgálat elkészítését, az egyik az, ha nem beépített területből beépítésre szánt terület lesz, a másik, ha a beépítési százalék emelkedne. Hivatkoztunk az OTÉK-ra, ahol szabályozva van, hogy egyes területeknél a maximális beépítési százalék milyen lehet. Mi ezt a százalékot nem lépjük túl, sőt meg sem közelítjük. Szentistványi István: Azt szeretném kérni, hogy nézzük meg a karbantartással kapcsolatban, hogy ez a beépítési intenzitás-növekedés pontosan melyik tételeket érinti, és akkor azokat nézzük meg. Ez lehetséges, hogy a II./3. visszahozzuk a jövő hétre? Akkor úgy bocsátanám szavazásra, hogy a Bizottság az előterjesztés I., II., II./1., II./2. pontjait a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. A Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal határozott. A II./3. pont megvitatását a február 22-ei ülésre elnapolnánk, amikorra a főépítésztől kiegészítést kérnénk az építési szabályzat évi karbantartásához kapcsolódó településfejlesztési döntéshez. A Bizottság 6 igen szavazattal döntött, így a tárgyalt napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozat született: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett, 01/ /2012. ügyiratszámú Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosításához településfejlesztési döntések tárgyú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: 1. A Bizottság az előterjesztés I., II., II./1., II./2. pontjait a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. 2. A Bizottság a II./3. pont megvitatását a február 22-ei ülésére elnapolja, amikorra a főépítésztől a polgármester útján kiegészítést kér az építési szabályzat évi karbantartásához kapcsolódó településfejlesztési döntéshez. 12

13 az aljegyző, a Főépítész és a Jegyzői Iroda. 5. napirendi pont (11.) Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Szentistványi István: A II. pontról szeretnék egy kicsit érdeklődni. Kósa János: Az önkormányzat Algyővel közösen társulásban vett részt az ivóvízminőségjavító programban. A program indításakor a konzorcium költségeinek fedezésére az önkormányzat is megfizette a ráeső részt, és ezekből a költségekből megtakarítás képződött, amit visszaadnak az önkormányzatnak. Kérték megjelölni, hogy milyen sorra küldjék vissza. Gyakorlatilag a Vízügyi Építési Alapból finanszíroztuk, és oda is kerülne vissza a 17,7 millió forint. A konzorcium befejezte az előkészítő munkát, és ez a pénz, ami a tagok között arányosan került visszaosztásra, nem került felhasználásra. Szentistványi István: Esetleg ha a bizottsági tagoknak más ponttal kapcsolatosan merült fel kérdése. Juhász Gyula: Az ötösről mit tudhatunk? Gorzó Laura: Az EX-ANTE 2002 Kft benyújtotta a pályázatot, s ez tulajdonképpen csak elvi támogatás a közgyűlés részéről. A Turisztikai Kft-vel együtt fognak működni. A minap az újságban láthatóak voltak ezek az elektromos gördülő járgányok, amiket beszereznek, s ezen járhatók majd be a város nevezetességei. Szentistványi István: Amennyiben nincs több érdeklődés, hozzászólás, javasolom, hogy ezt az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra javasoljuk. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta a polgármester által előterjesztett Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú, /2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek megtárgyalásra javasolja. 6. napirendi pont (15.) Pető Ferenc mellszobor kihelyezésének véleményezése Szentistványi István: Főépítész asszonyt majd arra kérem, hogy utána ismertesse azt, ami a Tervtanácson problémaként felmerült. 13

14 Pappné Zánthó Rita: Az előterjesztésben minden benne van, inkább szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. Ez egy magánkezdeményezés, az Amerikában élő Pető család kezdeményezte az önkormányzatnál, hogy édesapja születésének 100. évfordulója alkalmából Pető Ferenc filozófus emlékére egy mellszobrot szeretnének állítani a Dóm téren, a SZTE ÁOK oktatási épületének a homlokzatán, Kováts József mellszobor közelében szeretnék elhelyezni ezt a mellszobrot. Tudomásom szerint az Önkormányzati Tervtanács nem értett egyet a javaslattal, mivel az épület homlokzatának a szimmetriáját megbontaná a kis mellszobor. Ezzel egyetért a Képző- és Iparművészeti Lektorátus is, amely a szobor 1:1-es modelltervét már véleményezte, és kihelyezésre alkalmasnak találja. Kalmár Márton szobrászművész az alkotó. A hely a kérdéses, alternatív javaslatok is születtek, viszont a család ragaszkodik a helyhez. Az épület tulajdonosa a magyar állam, illetve kezelője a Szegedi Tudományegyetem hozzájárulását adta. A Kulturális Örökségvédelmi Irodától kértünk még szakhatósági állásfoglalást, és ők is egyetértenek a Tervtanács illetve a Lektorátus szakvéleményével. Most az összes dokumentum engedélyezés céljából Sándorfalva Önkormányzatánál van, napokon belül megkapjuk a döntést. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése ebben az esetben véleményezési jogával élhet, mivel nem az épület tulajdonosa. Sz. Fehér Éva: A Tervtanács a következők miatt javasolja más helyszínre a szobrot: A végfal tudatos szerkesztettségében a falikút kitüntetett helyet foglal el (árkádsor tengelyében). A véghomlokzat és falikút asszimmetriájához, arányrendjéhez építészetileg nem illeszkedik a tervezett mellszobor. A Kováts József szobor exponált helyzetét és kialakítását felülvizsgálva a Dr. Pető Ferenc mellszoborral közös szoborkert létrehozása ajánlható a meglévő Kováts József szobor folytatásaként a fasor meghosszabbításában, analóg talapzattal, térbe állítva, a klinikakert felőli oldalon javasolja megkeresni a legkedvezőbb helyszínt. Az épület tervezője, Tarnai István is az arányrend megbontása miatt nem támogatja ezt a helyszínt. Szentistványi István: Véleményez a Közgyűlés, tehát a bizottságok is. Én hajlok arra, hogy úgy bocsássam szavazásra, hogy a Bizottság támogatja szobor kihelyezését az Önkormányzati Tervtanács, a Csongrád megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája valamint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus helyszínre vonatkozó szakmai véleményének a figyelembevételével. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője által előterjesztett Pető Ferenc mellszobor kihelyezésének véleményezése tárgyú, 375-1/2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság a szobor kihelyezését támogatja az Önkormányzati Tervtanács, a Csongrád megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája valamint a Képző- és Iparművészeti Lektorátus helyszínre vonatkozó szakmai véleményének a figyelembevételével. 14

15 7. napirendi pont (21.) Közterületek elnevezése Juhász Gyula: Baktóban a 60. utca, Szentmihályon pedig Harcos sor. A lakosság is egyetértett ezzel a két elnevezéssel, és a Névadó Bizottság is ezt javasolta. A képviselők pedig nem tiltakoztak ellene. Wágner Angelika: A Harcos utca esetében a főépítész javaslata szerint fölmerült az új elnevezés sor jelleggel, s a tanácsadó testület mindenképpen javasolta a lakosok véleményét is figyelembe venni. Mivel a Harcos utcának ez a folytatása, amely Szentmihály végén található, s ebből egy kis leágazás ez a rövid szakasz.. Szentistványi István: Köszönjük. Én mindenképpen közgyűlés elé javasolom. Kosik Dénes Pál: Elfogadásra javasoljuk. Szentistványi István: Jó, akkor úgy teszem föl szavazásra, hogy a bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az előterjesztést. A Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: /2012. (II. 16.) VKB sz. határozat megtárgyalta az Általános Igazgatási Iroda vezetője által előterjesztett Közterületek elnevezése tárgyú, 01/ /2011. és 01/ /2012. iktatószámú előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot: A Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 9.napirendi pont Kérdések és javaslatok Juhász Gyula: Lenne egy kérésem, hogy a következő bizottsági ülésre kerüljön már napirendre a Gogol utca közterületi használati rendje, ahol volt az a két fa, mert a mi bizottságunk addig nem tud dönteni, amíg a Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság nem foglal állást ebben az ügyben. Szentistványi István: Jó, ezt egyébként is terveztük. Juhász Gyula: Legkésőbb a közgyűlés utáni ülésünkön tudjunk már erről dönteni. 15

16 Szentistványi István: Rendben, igyekszünk így alakítani. Ha másnak nincs hozzászólása, berekesztem az ülést. Mindenkinek köszönöm a munkát. K. m. f. Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Medzibrodszky Endre, a bizottság ügyviteli titkára 16

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv 2013. február 13-án megtartott, 2. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Jegyzőkönyv 2013. május 22-én megtartott, 7. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Gyimesi László, a bizottság képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 2-án 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Dr. Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. május 21-én megtartott n y í l t testületi üléséről., Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Zsirai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-263/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-264/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-265/2011.

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről Kisoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.Ökt. sz. Jegyzőkönyv 2016. május 25.-én 15 órakor a Községházán megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen vannak: Nádasdy-Csontos Elek, Hoványi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását.

- 13 - A Bizottság a 23. (2) bekezdésében a 15 napos határidőt hosszúnak találja, javasolja ennek újragondolását. - 13 - (1) Kiállítások, vásárok és egyéb rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni szemetes edény(ek) kihelyezéséről, a rendezvény befejezését követően a takarítás elvégeztetéséről. A Bizottság a 23.

Részletesebben

Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 9-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. május 11-én 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 14-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 25-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Kiss Csaba Krai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. augusztus 27-én tartott üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő: Antal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirenddel kapcsolatos döntés 5/2014.(II.12.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV

1.) Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 10-napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t. Tisztelettel: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-59) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a SZIB-ÉP

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben