TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság március 14-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. március 14-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság március 14-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat napirend Határozatok tárgya Beszámoló a belterületi csapadékvíz hálózaton évben végzett tevékenységről Tájékoztatás a Korányi fasor parkolási helyzetéről Közlekedésbiztonsági és Új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése költségvetési előirányzati keret felhasználási javaslat Egyebek A /2013. (III. 07.) VFB. sz. határozat kiegészítése Új kerékpártárolók kialakítása a Tisza Lajos körút és a Tisza által határolt területen tárgyú előterjesztésének az elkészítésében közreműködés kérése A Tisza Volán Zrt.-t felkérése, hogy a megállóhelyi utastájékoztatóban a menetrendi táblázatokon az egyes járatokra vonatkozó adott megállóhelyet érintő várható indulási időt tüntesse fel Nieszner György ügyviteli titkár

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság március 14. napján megtartott 7. sz. soros (nyílt) üléséről. Jelen vannak: Juhász Gyula Nagy Sándor Kohári Nándor Mihálffy Béla Barta Sándor Merksz Péter Iványi Aurél Dr. Kopasz Vanda Kalmár Gábor Nieszner György Dr. Szikszay Adrienn Kósa János Dobó István Frankó János Dr. Tóth István Tibor Bodor Dezső Maróti Tibor Dénes Ágnes Makrai László Dombai Tünde a Bizottság elnöke a Bizottság alelnöke a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja a Bizottság tagja Jegyzői Iroda Kabinet Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Iroda Fejlesztési Iroda Szegedi Közlekedési Kft. Szegedi Vízmű Zrt. Szegedi Vízmű Zrt. Fejlesztési Iroda Főép. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Délmagyarország Juhász Gyula: Köszöntök mindenkit, aki megjelent a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes létszámban megjelent. A kiküldött napirendünkhöz további anyagok nem érkeztek, majd az Egyebekhez lesz egy-két kiegészítő dolog, amivel foglalkoznunk kell. A kiküldött napirendet teszem fel szavazásra. Kérdezem a Bizottságot van-e kiegészítő anyag? Amennyiben nincs, aki a napirendet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendet elfogadta /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat A Bizottság Juhász Gyula elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el: 1. Beszámoló a belterületi csapadékvíz hálózaton évben végzett tevékenységről 2. Tájékoztatás a Korányi fasor parkolási helyzetéről 3. Közlekedésbiztonsági és Új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése költségvetési előirányzati keret felhasználási javaslat 4. Egyebek A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda.

3 1. Beszámoló a belterületi csapadékvíz hálózaton évben végzett tevékenységről Juhász Gyula: Köszöntjük a Vízmű képviselőit. A Bizottság tagjai időben megkapták a tájékoztató anyagot. Kérdezem a Szegedi Vízmű Zrt.-t, illetőleg a Városüzemeltetési Irodát, hogy az anyaghoz van-e valamilyen kiegészítés, vagy plusz információ? Megállapítom, hogy nincs. A Bizottságtól kérdezem, hogy a Vízügyi Építési Alap évi rekonstrukciós hányadának felhasználásával kapcsolatban merült-e fel kérdés valakiben? Nem. A határozati javaslat a beszámoló elfogadására tesz javaslatot. Aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda Beszámoló a belterületi csapadékvíz hálózaton évben végzett tevékenységről tárgyú, 01/17937/2013. számú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság a Szegedi Vízmű Zrt. Hü-163-1/2013. számú, Beszámoló a belterületi csapadékvíz hálózaton évben végzett tevékenységről tárgyú beszámolóját elfogadja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes főjegyzőt, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Vízmű Zrt.-t valamint a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 2. Tájékoztatás a Korányi fasor parkolási helyzetéről Juhász Gyula: Zajlott a Városüzemeltetési Iroda és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit. Kft. között egy levelezés. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. akár még támogatni is tudná, hogy parkoló létesüljön, a Városüzemeltetési Iroda álláspontja szerint ez nem lenne különösebben előnyös a város részére, hiszen ez egy zöldfelület, park, közparkként van az a rész ahol az autók parkolnak, jelen állás szerint nyilvántartva. A határozati javaslat 3 pontból áll, az 1. pont arról szól, hogy nem támogatjuk ezen a helyen a parkoló kialakítását, viszont felkérjük a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az Állomás utcai részt vonja be a fizető parkolási rendszerbe. A Nonprofit Kft.-t pedig felkérnénk, hogy behajtásgátló elemekkel védje le ezt a parkot. Erről szólna a határozati javaslat. Kérdezem a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, illetve a Városüzemeltetési Irodát, hogy van-e ehhez kiegészítésük? Makrai László: Tisztelt Bizottság! A Társaságunk észlelte, hogy ezt a parkterületet már többszörösen tönkretették a töltésre a fővédvonalról felközlekedő rámpa mentén, illetőleg a boszorkányszigeti feljárón. Eddig tart a partvédelmi övezetnek a déli csücske, illetőleg a déli szakasza. Azon a parton egyébként valamilyen korábbi fejlesztés kapcsán egy murvás gyalogjárda lett kialakítva annak a résznek a mentén. A Vízműnek is van ott egy szivattyútelepe, valamint a Gyermekkórház bejárója is ott található, ahol rendszeresen beközlekednek járművek, tönkretéve azt a burkolatot ami már nem parkfelület, hanem gyepnek sem nevezhető. Ezen túl pedig kiépült a Patológiai Intézet impozáns épülete, kiépült azzal szemben az Alsótanyai kisvasútnak az emlékműve, sínmaradvánnyal, amit igyekszünk mi is rendben tartani. Van ott egy forduló, van a

4 garázssor és van egy magánútja az Egyetemnek. Van az Állomás utca és a Korányi fasor között egy olyan szakasz ami alkalmas parkolásra, amit az Iroda is javasol bevonásra a parkolási övezetbe. Ezen a hurokfordulón túl, aminek a közepén van a kisvasúti emlékhely, szintén van parkolási lehetőség, burkolt felület, viszont ott garázsbejárók is vannak. Ez a rakpart egy olyan pont, amely burkolt felülettel, kockakővel van ellátva. Mi azt javasoltuk, hogy ennek mentén lehet kialakítani 20 parkolóhelyet, aránylag költséghatékony megoldással. A gond az, hogy túlságosan szűk a kétirányú közlekedésre, főközlekedő kis út. Egyébként meg lezárni sem lehetne, mert a Vízműnek egy olyan szolgalmi útja ahol a töltést megközelítik. Leginkább a legfőbb ellenérv az volt, mint kiderült, hogy ez lesz a partfal védelmi műnek a déli szakasza, és ott már most is munkagödrök vannak, feltáró gödrök vannak, illetve a monitoringot végzik. Azt gondolom, hogy mindenképpen gondoskodni kell ennek a műnek a védelme, kiépítése kapcsán arról, hogy ott kialakítani egy parkoló részt. Nem javasoltam, hogy az egész parkot alakítsuk át az Árvízi Emlékműig, mert nyilvánvalóan teljesen felesleges, de azért azt ismerjük el, hogy minden reggel, minden délben dugók vannak a Tisza Lajos krt., Árvízi Emlékmű, Klinikák körüli szakaszon, ott ahol próbálnak megállni a járóbeteg kezelésre érkező betegek, illetve próbálnak megállni a fekvőbetegeket látogatók. Kiszorulnak abból a szűk 2x50 m-es parkoló szakaszból, ami a Tisza Lajos krt.-on van. Meg kell vizsgálni a tovább lépésre azt, hogy az a közterületi szakasz, amely a Klinika tömbön belül van, s utcanevekkel van ellátva, milyen alapon használja az Egyetem sajátjaként, és milyen alapon lehetne azt visszaadni a lakosság, a város szélesebb nyilvánossága számára. Az látszik, hogy az a kis szakasz, amely a Tisza Lajos krt.-on van, és a legközelebbi ráközlekedés a Klinikákra, az elégtelen hellyel rendelkezik ennek a két óriási Klinikai tömbnek az ellátására parkoló hellyel. Ezért adódna ez a szakasz arra, mint a legközelebbi hely, a parkolási hely belső szakasza, aki rászánja az időt arra, hogy méteres gyaloglással meg tudja közelíteni a Klinikai tömböt kulturáltan. Egyébként a parkra úgyis ráférne egy fejlesztés. Javasolnám, amennyiben a parkvédelmi beruházás elindul, akkor vagy annak keretében, vagy a beruházással párhuzamosan, ha nem lesz része a munkaterületnek, szánjon rá a város egy kevés forrást arra, hogy vagy a Társaságunk, vagy valamilyen természeti társaság ki tudja javítani, mert méltatlan viszonyok uralkodnak ott. Mi nem vagyunk fejlesztők, nem rendelkezünk ilyen forrással, mert mi fenntartók vagyunk, de igencsak cserélni kellene ott sok mindent, az utcabútoroktól kezdve az évtizedek óta nem működő szökőkútig. A Gyermekklinikával szemben volna mit csinálni, kiépült egy teljesen felesleges murvás gyalogjárda a partszakasz közepén. Véleményem szerint ott ki kellene használni a lehetőséget, de nem csak ott, a Partfürdő mentén lévő partfelület felújítása kapcsán. Juhász Gyula: A Bizottságtól? Merksz Péter: Nem derül ki számomra az anyagból és nem vagyok napi látogatója a területnek, hogy jelenleg mennyi a nem a szabályoknak megfelelően parkoló autók száma? Nagy Sándor: Ha fizetőssé teszed, abban a pillanatban megszűnik ott a parkolás. Merksz Péter: Abban biztos vagyok, hogy ha a gyermekét viszi a Gyermekklinikára, vagy meg akarja látogatni, ha fizetős ha nem, akkor is oda fog állni. Ez az egyik. Úgy gondolom, hogy a szabálytalankodók, az a tény, hogy ott megjelennek a szabálytalankodók, az azt jelzi, hogy azon a területen szűkösek a parkolási, megállási lehetőségek. Valamilyen irányba lépni kellene. Az Állomás utca fizetős parkolássá tétele nem oldja meg meglátásom szerint a gondokat, hiszen aki teheti, aki tud ott áll meg először és utána megy a parkba. Nem derül ki számomra, hogy az elzárásnak mi a költsége, az, hogy 4 millió Ft-ra becsülik a 30 parkolóhely gyarapítását, de nem tudom, hogy ebbe az összegbe belefér-e. Mindenképp, ha 30 parkolót 4 millió Ft-ból meg lehet oldani, akkor az azt jelenti, hogy ha egy parkoló árbevétele félmillió Ft, akkor az féléven belül megtérülő beruházást jelent. Azon az állásponton vagyok, hogy kezdjünk valamit a területtel,

5 ráadásul azt sem tudjuk, hogy a lezárásnak mennyi a költsége, de az sem oldható meg pár százezer forintból. Ne irtsunk, nem vagyok annak a híve, hogy ha valaki elkezd szabálytalankodni, akkor tegyünk azért, hogy lehessen szabályosan használni a területet, de ha zöldbetonos, fásított területet alakítunk ki, akkor még ha fizetős is, igénybe fogják venni, meglátásom szerint. Juhász Gyula: Városüzemeltetési Iroda? Kósa János: Tisztelt Bizottság! Ebben a témakörben tartottunk egy egyeztetést széles körben, és ott elhangzott néhány olyan érv is, ami az elhangzottakat cáfolja. Majd megkérem a Főépítészi Iroda képviselőjét, hogy mondja el a közparkra vonatkozó észrevételeket. Én annyit reagálnék erre a felvetésre, hogy bizonyára van olyan időpont, pl. a reggeli csúcs, amikor nem lehet a közvetlen közelben parkolni. Egyébként a parkolási ágazatnak a vezetője is megerősítette, hogy nem a közterület mellett, de normális távolságon belül nap közben a Tisza Lajos krt.-on is lehet parkolóhelyet találni. Elsősorban nem úgy töltődik fel ez az illegális parkoló, hogy betelt az Állomás utca, ahol most is meg lehet ingyen állni, vagy várakozni, hanem akik tudják, hogy nincs a Közterület-felügyelet illetve a hatóság kezében semmiféle eszköz, hogy ezt szankcionálja, azok simán odaállnak, gyakorlatilag a küszöbhöz és nem fizetnek. Mi ezek miatt sem támogatjuk és amiatt sem, hogy zöldterületet vennénk el. Még egy adalékot szeretnék elmondani. Ez az úgynevezett grünbetonos parkoló ez egy eléggé faramuci szerkezet olyan szempontból, hogy ha teherbíróra csináljuk, akkor valamilyen olyan szemcsés anyagból kell alá az alapot csinálni, ami alulról a vízszálat megszakítja. Tehát alulról a gyep nem kap vizet. Működik ez egyébként nyáron is, ha naponta kétszer locsolják. Ha nem locsolják pár napig, akkor a fű tönkremegy. Nagy Sándor: Óceán éghajlatú országokban működik ez. Kósa János: Utána ott nem zöld lesz sajnos, hanem ki fog látszani a rácsos betonelem széle és közte pedig a száraz fű. Juhász Gyula: A Főépítészi Iroda részére megadom a szót. Dénes Ágnes: A területre vonatkozó hatályos rendelet alapján közpark zónának van besorolva a terület. Városrendezési szempontból nem támogatjuk, hogy parkolóhelyet vegyenek ki, már csak Tisza közelsége miatt. A Tiszát nem kívánjuk bevonni a város életébe azzal, hogy parkolóhelyeket létesítünk a szélén, főleg a Boszorkányszigetet innen lehet megközelíteni. Véleményem szerint ez is indokolja. Makrai László: Az nem gátolja a felközlekedést. Dénes Ágnes: Nem a felközlekedés végett, hanem a Tisza partjára nem jó parkolóhelyeket telepíteni, amikor egy rekreációs sportcélú út fejlesztési irány van előirányozva. Makrai László: Akkor miért nem tettük oda a Klinikát? Nagy Sándor: Ez egy jó kérdés. Merksz Péter: A Klinikák régen lettek odarakva. Nagy Sándor: Itt szokásosan az a probléma, hogy egy szupermarket, vagy hipermarket a parkolást a saját területén belül oldja meg, mert kötelezzük rá, a Klinika meg megpróbálja kitolni közterületre a problémát. Pedig neki is telken belül kellene, és van is hozzá szép nagy területe.

6 Dénes Ágnes: Igen, és az újabb fejlesztések már ebben az irányban haladnak és az új Klinika fejlesztéssel parkolóhelyek kerülnek kialakításra. Barta Sándor: Nekem egy nagy kérésem van, valahol elhangzott itt az előbbiekben, hogy egyébként ezt a területet nem lehet lezárni. A Vízmű is használja. Nagy Sándor: Ha invesztálunk a parkolóba, akkor egyébként is fizetőssé fogjuk tenni, mert nem azért invesztálunk parkolóba, hogy ingyen lehessen parkolni. Csináltunk már ilyet. Összefoglalom a vitát, fémkarókat szoktunk a földbe verni. Alapvetően én úgy gondolom, hogy ha bevonjuk fizető zónába a területet, akkor az a típusú forgalom, ami most egyszer opportunista módon azt mondja, hogy itt ingyen tudok parkolni 50 méterrel messzebb, mint a Tisza Lajos krt.-on, az meg fog szűnni. Parkolási díjat forgalomszabályozási jelleggel szoktunk bevezetni, ez a forgalomszabályozási jelleg érvényesülni fog és nyugodtan védhetjük a földterületet, mert az Állomás utcán tudnak majd azok parkolni, akik ezt a környéket akarják megközelíteni. Szerintem ez a kérdés teljesen jól megoldható, az, hogy valamilyen módon levéditek a zöldterületet, az meg kezelhető sokkal kisebb tételből, mint a parkoló építés. Juhász Gyula: Van itt egy olyan is az anyagban, hogy a partfal rekonstrukció érinti ezt a területet, és itt felvonulási területet akarnak kialakítani. Azért gondolom, hogy kicsit lehet, hogy korán van ez az egész parkoló ügy, és hogy levédjük ezt a területet, mert ott a felvonulási terület, meg a deponálás közben ennek az egész zöldterületnek keletkezik egy helyreállítási feladata. Nagy Sándor: Majd megmondjuk azt is, hogy mit kell helyreállítani, majd jobb állapotot fogunk helyreállíttatni, mint amilyen most van, ha azt mondjuk, hogy eddig tart az utca, behajtani tilos tábla, kivéve pl. az ATIVIZIG, vagy a Vízmű, és attól kezdve aki azon a ponton túl megy, azt meg lehet jól büntetni. Azon belül, vagy kifelé dél felé parkolási övezetté nyilvánítjuk. Juhász Gyula: Most itt azt mondjuk, hogy április 30-ig legyen levédve a zöldterület, de ha felvonulási terület lesz, akkor mit védünk le? Most levédjük a zöldterületet, utána meg odadeponálnak egy rakás földet, anyagot. Nagy Sándor: Félévre is rendezni kell ezt a dolgot, most elindulunk, vagy így hagyjuk. Juhász Gyula: Most azt mondjuk, hogy rendben, levédjük a területet, de most levédjük azt a zöldterületet, amit három-négy hónap múlva a partfal rekonstrukció keretében piff-puff gyorsan tönkre is fognak vágni. Nagy Sándor: Majd visszaállítják azt az állapotot, amit kell. Makrai László: Karókat le lehet tenni most másfél méterenként, darabját ,- Ft-ért, utána meg felszedjük. Nagy Sándor: Aki deponál, az fizeti a karók felszedését és az újabb lerakást is. Mi most elő akarunk állítani egy állapotot, ami majd valahol egyszer hosszú távon értelmezhető lesz. Ha ő most szét dúrja a nem létező füvet, akkor mi majd a kivitelezővel oda rendes füvet fogunk tetetni a végén. Juhász Gyula: A határozati javaslatban az van, hogy ide nem engedjük meg most a parkolást, ellenben az Állomás utca be lenne vonva a fizető parkolási rendszerbe. Ott hány parkolóhely van?

7 Barta Sándor: És a Pécsi utca? Az szintén a potyázók parkolóhelye. Nagy Sándor: Akkor azt is vonjuk be. Dénes Ágnes: A Közgyűlés már bevonta. Merksz Péter: Rögtön kapott is egy hosszú nevet. Nagy Sándor: Az utca mindig fordítottan arányos a nevével. Juhász Gyula: A Bizottság, az Iroda vagy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit. Kft. részéről még kérdés, kiegészítés? Amennyiben nincs, az eredeti határozati javaslatot tenném fel szavazásra, mert igazából módosító nem igazán hangzott el. Merksz Péter: Én azzal egyetértek, hogy az Állomás utca legyen bevonva a fizetős parkolórendszerbe, de a többi részét a határozati javaslatnak nem tudnám elfogadni. Juhász Gyula: Akkor pontonként teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. Nagy Sándor: Azzal egyetértünk, hogy a fizető parkolási rendszer forgalomszabályozó hatása érvényesülni fog. Ha ezt a határozati javaslatot elfogadjuk, majd félév múlva megnézzük, hogy mi a helyzet és az alapján majd módosítjuk. Merksz Péter: Így megmarad az a lehetőség, hogy foglalkozzunk vele, mert hosszú távon ezt a területet mindenképpen rendezni kell a parkolási és a parképítési szempontokat egyaránt figyelembe véve. Nagy Sándor: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Klinika irányított gépjármű forgalmát az Egyetem területén kell rendezni. Az lenne a cél, mert sehol nem lehet lekezelni az intézmény forgalmát. Mindannyiunknak oda kell figyelni, hogy ha majd jönnek az Egyetemről kérni, hogy valahogy oldjuk meg, hogy kevesebb parkolót kelljen építeniük, akkor azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk megoldani, mert belefulladunk a közterületen a parkoló autókba. Juhász Gyula: Lenne egy 4. pont, amelyben a Bizottság felkéri a Szegedi Közlekedési Társaságot, mint a parkolási rendszer üzemeltetőjét, hogy szeptember 30-ig készítsen tájékoztatást az itt kialakított parkolási rendszer tapasztalatairól. Merksz Péter: A város pedig kezdeményezze, hogy az Egyetem oldja meg a területén a parkolást. Nagy Sándor: Nem kell ennyire messze menni, ez csak a jegyzőkönyvben fog szerepelni. Merksz Péter: Foglaljuk határozatba, hogy a város szorgalmazza az Egyetemnél, hogy a saját telkén oldja meg a parkolási gondjait, legalább a dolgozóiét. Nagy Sándor: Igazad van, de politikailag nem biztos, hogy vitát kellene generálni az Egyetemmel. Ezek most olyan elvi döntések, ami jogszabállyal alá vannak támasztva. Most írjunk egy levelet a rektornak? Juhász Gyula: Merksz úr, akkor ez egy módosító indítvány a részedről? Lenne egy 5. pont, hogy kérjük fel az Egyetemet?

8 Merksz Péter: Technikailag ezt hogy lehet megoldani? Juhász Gyula: De ki írja a levelet? Nagy Sándor: Felkérjük a Főépítészt, hogy a további fejlesztések során a város az egyetemi klinikák hivatásforgalmi és betegforgalmi igényének telken belüli kiszolgálását érvényesítse. Juhász Gyula: Ez így jó, akkor van egy 5. pontunk is. Dénes Ágnes: Az építési hatóságnak kötelessége azt vizsgálni, hogy telken belül lássa el. Ezt felsőbbrendű jogszabályok szabályozzák. A korábbiakban nem így szóltak a jogszabályok, de most már így van. Nagy Sándor: Ilyenkor az Építési szabályzat módosítása szokott bejönni, hogy engedjük már el, mert Isten bizony nem fog senki ide autóval bejönni. Juhász Gyula: Tehát van egy 5. pontunk: A Bizottság felkéri a Fejlesztési Iroda vezetőjén keresztül a Főépítészi Irodát, hogy a Klinikák további fejlesztése során a személygépjárművek telken belüli forgalmát oldja meg. Nagy Sándor: A lehető legnagyobb mértékben biztosítsa a telken belüli parkolást. Juhász Gyula: Akkor ez az 5. pont. Tehát van két kiegészítésünk, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetője 01/20143/2013 számú Tájékoztatás a Korányi fasor parkolási helyzetről tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Bizottság a Korányi fasor Árvízi emlékmű - Patológiai intézet közötti területén történő parkolóhelyek kiépítését nem támogatja. 2. A Bizottság a Polgármester útján felkéri a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy a soron következő Közgyűlésre terjessze elő az Állomás utca fizető parkolási rendszerbe történő bevonását. Felelős: Városüzemeltetési Irodavezető Határidő: soron következő közgyűlés 3. A Bizottság felkéri a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, hogy a Korányi fasor zöldfelületének rongálásának megakadályozása érdekében a Tisza fővédvonalra való felhajtó rámpa íve mentén, valamint a járda burkolatba behajtásgátló elemeket helyezzen ki. Felelős: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit. Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: április A Bizottság felkéri a Szegedi Közlekedési Kft.-t, hogy szeptember 30-ig készítsen tájékoztatást az így kialakított parkolási rendszer tapasztalatairól.

9 Felelős: Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója Határidő: szeptember A Bizottság felkéri a Polgármester útján a Főépítészt, hogy a Klinikákat érintő további fejlesztések során a lehető legnagyobb mértékben érvényesítse a személygépjárművek telken belüli parkolásának biztosítását. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, Címzetes Főjegyző, Jegyzői Iroda, Városüzemeltetési Iroda, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., Szegedi Közlekedési Kft., Fejlesztési Iroda, Főépítész. 3. Közlekedésbiztonsági és Új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése költségvetési előirányzati keret felhasználási javaslat Juhász Gyula: Az előterjesztés anyag a Fejlesztési Irodától megjött már a múlt alkalommal, ehhez további egyeztetések zajlottak képviselőkkel és ez alapján készült egy határozati javaslat hozzá. Befutott még két pont, a közlekedésbiztonsági kerethez Haág Zalán képviselő úr javasolt még két pontot felvenni. Nagy Sándor: Azt én nem támogatom, főleg a Szent István térre vonatkozót. Szerintetek mit jelent ez? Mennyivel növeli a közlekedés biztonságát, hogy visszaengedi a személyautó forgalmat a Szent István térre? Juhász Gyula: Sóhordó utca Szent István téri forgalom változása kialakításának költségei. Frankó János: Ennek semmi köze nincs a forgalombiztonsághoz. Juhász Gyula: A másik a Bártfa utcai nem biztonságos parkolók rendezése Nem tudom, hogy ez mi. Nagy Sándor: Nem tudjuk, hogy ezek mik. Frankó úrnak ezt a javaslatot odaadnám. Frankó János: Erről a Városüzemeltetési Irodán szó volt már, a forgalmat másik irányba eresztené. Nem biztos, hogy ez forgalombiztonsági kérdés. Juhász Gyula: Akkor ez a két pont, amit 0 óra 2 perckor kaptam, most nem releváns, úgy tűnik. A közlekedésbiztonsági kereten még kb. 24 millió Ft tartalék van, eddig az összegig úgy tűnik, hogy keretösszeggel lennének az alábbi feladatok (felolvasom, hogy mi szerepel a határozati javaslatban). Szeged, Váltó u. Zentai utcánál lévő gyalogos átkelőhelynél villogó sárga lámpa tervezése, telepítése, Szeged, - Rendező tér elnevezésű, Gyálarét irányú autóbusz megállótól járdakapcsolat biztosítás a Palics köz irányában - tervezés, kivitelezés, Szeged, Moszkvai körúton a Móra u. és Gyertyámos u. között gyalogos védősziget tervezése, kivitelezése, Szőreg, Magyar u. Tigris u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely kivitelezése, Régiposta út Tapolcsányi u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely kivitelezése, Újszeged, Vedres u. trolibusz sáv meghosszabbításának kivitelezése, Vásárhelyi Pál u. Kossuth Lajos sgt. között a kerékpáros átjárhatóság biztosításának kivitelezése.

10 Ezek szerepelnének a 27,53 millió Ft közlekedésbiztonsági keretből. Tisztelt Bizottság, az idén jó sok keret felett kell majd diszponálnunk, illetőleg ezzel kapcsolatban elég sok feladatunk lesz. Az úthálózat rekonstrukció előirányzata 150 millió Ft, ez a közlekedésbiztonsági keret 27,53 millió Ft, új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése 40 millió Ft, közterületek és intézmények nyilvános közösségi területeinek rekonstrukciója 60 millió Ft, kerékpártárolók építése előirányzat 12 millió Ft, kiskerti út keret 10 millió Ft, itt majd fel is kérnénk a Városüzemeltetési Irodát, hogy a tavalyi, meg a tavaly előtti megmaradt feladatokból kellene egy előterjesztés, amilyen gyorsan csak lehet. A lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje, virágzat 10 millió Ft, közterületi közlekedési és vízelvezetési problémák kezelése 10 millió ez felszíni vízelvezetésről szólna tulajdonképpen. Erre nincs semmilyen lehetőségünk a Vízügyi alapból, talán még a fejlesztési ágazatban van egy kis maradvány összeg. Önkormányzati intézmények felújítási előirányzat 40 millió Ft, tehát ezek azok a keretek, amelyeket a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságnak kellene megfelelő feladatokra elosztani. Ebből 24 millió Ft most itt van a közlekedésbiztonsági keretre, illetve a 40 milliós új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése keretből majdnem a teljes keretösszeg fel lenne használva az alábbiak szerint: Szeged, Vadkerti téri autóbusz fordulóban esőbeálló-utasváró tervezése, telepítése, Szeged, Csonka u. autóbusz megállóban esőbeálló-utasváró tervezése, telepítése, Szeged, Árvácska u. (Költő u. Nyilassy u.) mindkét oldali autóbusz megálló tervezése, Szeged, Katalin u. (Vellay u.) meglévő autóbusz megállóban esőbeálló telepítése, Szeged, Kiskundorozsma, Széksósi út - Brassói u. új autóbusz megálló-pár építése, utasváró-esőbeállóval, Szeged, Kiskundorozsma, Széksósi út - Brassói u. új autóbusz megálló-pár építése, utasváró-esőbeállóval, műszaki ellenőrzés, Szeged, Béketelep Régiposta utcai buszmegálló pár építés, utasváró-esőbeállókkal, Szeged, Béketelep Régiposta utcai buszmegálló pár építés, utasváró-esőbeállókkal. műszaki ellenőrzés Ezek vannak a Fejlesztési Irodával leegyeztetve, illetve ezek lennének azok a munkák, amelyekről most dönteni tudunk. Merksz Péter: A Váltó utca Rengei utcánál a sárga villogó átállítható zöld-pirosra, irányított gyalogos forgalomra? A sárga villogónak az értelmét nem látom, mert a zebrát felfestéssel és táblával jelzi az ember, jeleznünk kell. Magának a sárga villogónak a telepítését nem tartom ésszerűnek. Nagy Sándor: Az egy következő szint már, plusz figyelmeztetés. Merksz Péter: Azt értem, hogy plusz figyelmeztetés, de miért nem oldjuk meg azzal, hogy gyalogos által vezérelhető lámpát telepítünk? Frankó János: Azért, mert az 10 millióba kerül. A villogó sárga 1,5 millió Ft, ami a Dobó utcánál is ki lett rakva, emez pedig 10 milliónál kezdődik. Lassítja a forgalmat, feleslegesen megállítja, nincs akkora forgalom ott, ez egy figyelemfelhívás volna, képviselői kezdeményezésre, hogy ott gyalogos forgalom van. Ez csak egy sárga villogó lámpa, két irányból, a gyalogátkelőhely jelenleg is fel van festve, jelenleg is ott van. Juhász Gyula: Az, hogy nem kerek összeg ez a 27,53 millió Ft közbiztonsági keret, az nem lehet,

11 hogy a tápéi gyalogátkelőhely költsége van benne, mint áthúzódó? Frankó János: Ez az összeg a múlt évben is ennyi volt, most csak 3 feladattal egészült ki, arra kellett a tartalék. Juhász Gyula: Tápén a Majakovszkij téri iskolánál a gyalogátkelőhely most készül. Frankó János: Az tavalyi feladat, arra megvan a forrás. A tavalyi keretből van rendezve az a zebra. Juhász Gyula: A 3. pont: A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban jóváhagyott feladatokra - a meghatározott keretösszeg erejéig - szerződést kössön a beszerzési eljárások eredményeként kiválasztott kivitelezőkkel. Ez megy is előre, akkor jön vissza, ha az itt felsorolt feladatok magasabb összeghatárral, vagy kevesebbel valósulnak meg. Nagyon remélem, hogy kevesebb lesz és még több feladatot bele tudunk paszírozni ezekbe az összegekbe. A Bizottság részéről kérdezném, hogy van-e még további kérdés? A Haág Zalán képviselő úrral le kellene egyeztetni a javaslatát, amit tegnap ben küldött át. Az pontban elhangzottak szerint tenném fel szavazásra ha nincs további észrevétel, ezek a feladatok, munkák indulnának el. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta a Fejlesztési Iroda Közlekedésbiztonsági és Új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése költségvetési előirányzati keret felhasználási javaslat tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. A Bizottság jóváhagyja a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 8. (10) bekezdése alapján biztosított jogköre alapján, a Felhalmozási kiadások, Fejlesztési feladatok, Közlekedésbiztonsági keret előirányzat felhasználását bruttó Ft keretösszeggel, az alábbiak helyszínekre: Szeged, Váltó u. Zentai utcánál lévő gyalogos átkelőhelynél villogó sárga lámpa tervezése, telepítése, Szeged, - Rendező tér elnevezésű, Gyálarét irányú autóbusz megállótól járdakapcsolat biztosítás a Palics köz irányában - tervezés, kivitelezés, Szeged, Moszkvai körúton a Móra u. és Gyertyámos u. között gyalogos védősziget tervezése, kivitelezése, Szőreg, Magyar u. Tigris u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely kivitelezése, Régiposta út Tapolcsányi u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely kivitelezése, Újszeged, Vedres u. trolibusz sáv meghosszabbításának kivitelezése, Vásárhelyi Pál u. Kossuth Lajos sgt. között a kerékpáros átjárhatóság biztosításának kivitelezése. 2. A Bizottság jóváhagyja a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Önkormányzat

12 költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet 8. (12) bekezdése alapján biztosított jogköre alapján, a Felhalmozási kiadások, Fejlesztési feladatok, Új autóbusz és villamos megállók, illetve esőbeállók létesítése előirányzat felhasználását bruttó Ft keretösszeggel, az alábbiak helyszínekre: Szeged, Vadkerti téri autóbusz fordulóban esőbeálló-utasváró tervezése, telepítése, Szeged, Csonka u. autóbusz megállóban esőbeálló-utasváró tervezése, telepítése, Szeged, Árvácska u. (Költő u. Nyilassy u.) mindkét oldali autóbusz megálló tervezése, Szeged, Katalin u. (Vellay u.) meglévő autóbusz megállóban esőbeálló telepítése, Szeged, Kiskundorozsma, Széksósi út - Brassói u. új autóbusz megálló-pár építése, utasváró-esőbeállóval, Szeged, Kiskundorozsma, Széksósi út - Brassói u. új autóbusz megálló-pár építése, utasváró-esőbeállóval, műszaki ellenőrzés, Szeged, Béketelep Régiposta utcai buszmegálló pár építés, utasváróesőbeállókkal, Szeged, Béketelep Régiposta utcai buszmegálló pár építés, utasváróesőbeállókkal. műszaki ellenőrzés. Felelős: Fejlesztési Iroda 3. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban jóváhagyott feladatokra - a meghatározott keretösszeg erejéig - szerződést kössön a beszerzési eljárások eredményeként kiválasztott kivitelezőkkel. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda és a Városüzemeltetési Iroda. 4. Egyebek Juhász Gyula: A következők vannak előttem: vannak korábban hozott határozataink, a /2013. (III. 07.) VFB. sz. határozatunk, amiben azt kértük, hogy a Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a közlekedésbiztonsági keret bővítését annak érdekében, hogy az utasszámlálás eredményének figyelembe vételével a menetrendi hálózat felülvizsgálatát el lehessen végezni. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közszolgáltatási szerződések évi megszüntetése miatt egy szakmai előkészítő bizottságot állítson fel. Ez a javaslat, ezzel kapcsolatban kellene, hogy készüljön egy előterjesztés, tehát azzal kellene kiegészítenünk a határozatunkat, hogy a Bizottság a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést a soron következő Közgyűlésre készítse el. Határidő a soron következő Közgyűlés legyen. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.

13 /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta Juhász Gyula bizottsági elnök szóbeli javaslatát és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság a /2013. (III. 07.) VFB. sz. határozatát az alábbi 3. ponttal kiegészíti: 3. A Bizottság a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést a soron következő Közgyűlésre készítse el. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Határidő: soron következő közgyűlés Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda valamint a Fejlesztési Iroda. (Kohári Nándor kiment a bizottsági ülésről, létszám: 6 fő.) Juhász Gyula: Ugyanígy van egy /2012. (XII.19.) VKB. sz. határozat. Ez nem a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata. Dr. Szikszay Adrienn: A Városkép Bizottság ülésén hangzott el a közgyűlési munkaterv kiegészítése és az elnök úr vállalta magára a feladatot. Juhász Gyula: Igen, hősiesen magamra vállaltam. Új kerékpártárolók kialakítása a Tisza Lajos krt. és a Tisza által határolt területen. Itt az volt, hogy a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság készít egy előterjesztést a Közgyűlésnek a következő ülésre, ami áprilisban várható. Ezen az ülésen, ha jól emlékszem jelen volt a Főépítészi Iroda, a Fejlesztési Iroda valamint a Városüzemeltetési Iroda képviselői is. Az új kerékpártárolók kialakításával kapcsolatban merültek fel igények. Nagy Sándor: Tapasztalatból mondom, hogy a kerékpártárolók kihelyezésének a tervei konkrétan az egyik legnyűgösebb feladat ami létezik a világon, mert 2-3 m2-es területekre egyenként különkülön le kell egyeztetni, hogy megy-e alatta közmű, érint-e valakit, zöldterület-e hivatalosan, nem zöldterület, ideesik, odaesik, kinek csípi a szemét valamilyen okból. Ez egy horrorisztikus feladat. Volt olyan év, hogy nem költöttük el a kerékpártárolós keretet, mert egész évben mentek az egyeztetések. Amit én nem szeretnék, úgy gondolom jó lenne ha haladna ez a történet, de az április eléggé ambíciózus. Juhász Gyula: Annyi a történet, hogy szeretnénk a szakirodák támogatását megszerezni az előterjesztés összeállításához. Nagy Sándor: Úgy lehet esetleg, hogy a VKB azt a bölcs döntést hozta, hogy a Tisza Lajos körúton belüli kerékpártárolókra tegyen javaslatot a Bizottság, de nem csak azon belül kéne. 12 millió az idei keret, abból rengeteg kerékpártárolót lehet csinálni, ha nem a budapesti árakon csináljuk, hanem a szegedi árakon. Így kb. négyszer annyit tudunk csinálni, kb. 400 darabot. Frankó János: Úgy tudom a kollégáktól, hogy azt kell leegyeztetnünk, hogy melyik intézmény unta

14 meg a várakozást és tette le saját keretből. Nagy Sándor: Én azt szeretném javasolni, hogy az áprilisi közgyűlésre a Bizottság jóváhagyásával akár készülhet is előterjesztés a belvárosra, de az Irodáknak az is feladata lenne, hogy ne csak a belvárosra. Frankó János: Ez nem sok pénz, a tömeg úgy is a belvárosban szeretne megállni. Nagy Sándor: Elnézést, ez nem ilyen egyszerű történet, mert létezik a P+R használat a Tisza Lajos krt.-on kívül, amit használnak. Minden egyes buszmegálló P+R használat és ha bejössz Szőregről, minden egyes buszmegállónál ott van leláncolva, közlekedési táblához 2-3 kerékpár, a Rózsavölgyi már kirakatott a Kamaratöltésnél egy teljesen tropa kerékpártárolót. Frankó János: Akkor nézd meg a Felső Tisza-partit, vagy nézd meg a Lugas utcait, hogy volt-e benne már egy év alatt akár egyetlen kerékpár is. Nagy Sándor: Két dologról beszélünk, én nem akarok egy ilyen giga tárolókat rakni az egyes buszmegállókhoz, de egyes buszmegállókhoz 3-3 kerékpártárolót lerakni az tök értelmes dolog, mert jön a polgár a buszhoz, és fel tud szállni a buszra. Az egy létező használat. Úgy gondolom, hogy változik az igény. Juhász Gyula: A belvárosi igény úgy merült fel, hogy a Tisza Lajos krt.-on belül vannak azok a nagy városi rendezvények, amiből egy évben van vagy huszonvalahány, ami generál egy olyan kerékpáros forgalmat, amit nem tudnak lekezelni a belvárosban a kihelyezett utcabútorok. Mindenhol van kerékpár, a Dóm kerítésétől bárhol. Frankó János: A 10 millió Ft el fog menni a belvárosra. Nagy Sándor: Én meg azt mondom, hogy ne költsük rá mind a 10 milliót a belvárosra, adjunk annak a külterületnek a buszmegállóban is lehetőséget, és ez segíti a tömegközlekedés használatát is. Juhász Gyula: A pénz elköltéséről még nincs szó, itt most készül egy előkészítő anyag, ami konkrétan most ezt a problémát vetette fel. Makrai László: Esztétikai problémát jelent, hogy a belvárosba mindenhova oda van láncolva a kerékpár, ki van taposva körülötte a fű. Agyament módon a rektori tövébe terveztek egy 20 személyes kerékpártárolót. Utána majd jön az országzászló. Nagy Sándor: Azért van odatervezve, mert oda mennek az emberek. Juhász Gyula: Szeretném, ha ebben a hősies vállalásomban a Fejlesztési Iroda segítene, ha már a Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság kitalálta ezt, és szerintem jogosan, hogy az új kerékpártárolók kialakítása, mert nyilván a kerékpáros forgalom zöme leginkább ide, a Tisza Lajos krt. vonalán belülre érkezik, tehát mondjuk nagyjából a szegedi kerékpáros forgalom 70%-áról beszélünk minimum, tehát, hogy itt legyenek kerékpártárolók. Azzal együtt, hogy elfogadom alelnök úrnak az észrevételét, de most nem a pénz elosztásáról beszélünk, mert az egy külön VFB ülés napirendje lesz. Frankó János: Ez nincs a Bizottság hatáskörében.

15 Juhász Gyula: De igen, benne van. Én megnéztem a végrehajtási rendeletet. Lehet, hogy nem volt benne, de belekerült. Nagy Sándor: Na jó, de milyen iránymutatás alapján tervez a tervező? Frankó János: Kész tervek vannak. Juhász Gyula: Arról kellene határoznunk, hogy felkérjük a Fejlesztési Irodát, hogy ennek a VKB által kezdeményezett előterjesztésnek az elkészítésében működjön közre, ebben kérjük a segítségüket. Természetesen alelnök úrnak is segíteni fogunk majd a kerékpártárolós ügy megoldásában. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta Juhász Gyula bizottsági elnök szóbeli javaslatát és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság a Polgármester útján felkéri a Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a soron következő közgyűlésre a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Új kerékpártárolók kialakítása a Tisza Lajos körút és a Tisza által határolt területen tárgyú előterjesztésének az elkészítésében működjön közre. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője Határidő: soron következő közgyűlés Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Jegyzői Iroda valamint a Fejlesztési Iroda. (Kohári Nándor visszajött a bizottsági ülésre, létszám: 7 fő.) Iványi Aurél: Egyébként mi arra gondoltunk, hogy vannak 2-3 km-es utcák, ahol kerékpárral mennek el a buszmegállóig. Nagy Sándor: Petőfi telepen pl. a Zágráb utca is ilyen. Juhász Gyula: Tisztelt Bizottság, van még pár dolog. Érkezett egy véleménykérés, a Szeged, Sándorfalvi úti hulladéklerakó telep területének déli irányú bővítése tárgyában. Kaptam egy levelet, amit a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságnak címzett a Polgármester. A Bizottságnak 21 nap áll rendelkezésére. Én odaadnám Adriennek. Aki ezzel kapcsolatban véleményt szeretne megfogalmazni, az a bizottsági titkár hölgynél, illetve ügyintéző hölgynél megtalálja ezt az anyagot és akkor észrevételt lehet hozzá fűzni, aki úgy gondolja.

16 Merksz Péter: A helyszínen megtekintjük majd. Juhász Gyula: Igen, már tényleg kellene egy kihelyezett bizottsági ülés. A következő, hogy volt ez a /2013. (II. 28.) VFB. sz. határozatunk, amelyben felkértük az utasszámlálás eredményeiről egy beszámolóra a szolgáltatókat. A Tisza Volán küldött egy prezentációt, és várnánk majd a Szegedi Közlekedési Társaságtól is egy kis tájékoztató anyagot. Dr. Tóth István Tibor: A két anyag ugyanaz lenne, mert ebben is benne van a 2-es villamos is. Nagy Sándor: Azt kérjük az Irodától, hogy korábban készült egy olyan anyag az utasszámlálás alapján, amiben minden egyes járatról oda-vissza irányba megkaptuk a megállóhelyi felszállóleszálló utas forgalmakat, mértékadó keresztmetszetnek az időbeni lefolyását ha jól emlékszem, egy-két ilyen diagramos kimutatást az egyes járatokról. Kérem az Irodától, hogy nézzen már utána, hogy ez előállítható lenne-e, mert az egyes képviselők számára, akiknek a választókerületét érinti egy-egy buszjárat, ez egy használható adat. Utána nyilván meg lehet nézni mélyebben az adatbázisban az egyes megállóhelyek időbeli lefolyását. Ha egy menetrend módosítást szeretnénk csinálni mondjuk félév múlva, akkor ez egy olyan kimutatás típus, ami elég jól használható. Ez lenne a kifejezett kérésem, ha meg lehetne nézni, mert ez a prezentáció csak nagyon általános megállapítás. Juhász Gyula: Ezt most csak én kaptam, vagy mindenki megkapta? Frankó János: Mindenki megkapta. Juhász Gyula: Nagy Sándor a javaslatát határozatba szeretné foglaltatni? Nagy Sándor: Ezt kérésként fogalmaztam meg, az Iroda akkor is megnézi, ha nem foglaljuk határozatba. Frankó János: Természetesen megnézzük, majd mondunk egy összeget, a vállalkozók összeállítják. Majd kérünk tőlük egy árajánlatot, hogy mibe kerül. Nagy Sándor: Rendben. Juhász Gyula: A Tápéi komppal kapcsolatban lenne még egy kérdésem, hogy a pályázat kiíródik? Frankó János: Folyamatban van, március 20-ra ki lesz írva. Juhász Gyula: Tehát március 20-ra kiíródik a pályázat, rendben. Kérdezem a Tisztelt Bizottságot, hogy van-e még további egyéb kérdés, észrevétel, javaslat? Fejlesztési Iroda? Frankó János: Lenne egy kérésem, most lemegy egy menetrendi módosítás, március 30-i dátummal. Menetrendi kiadvány. Jó lenne a Bizottságtól egy állásfoglalás, mert most megyünk az ülés után a koordinátorhoz egyéb tavalyi ügyekben, hogy jó volna egy menetrend megjelentetése. Hogy látja ezt a Bizottság? Van értelme? Juhász Gyula: Elég sokat változtattunk. Frankó János: Igen régóta nincs és a lakosságnak igénye lenne rá. Ennek függvénye lenne, hogy a

17 menetrendet egy ideig ne változtassuk. Nagy Sándor: Hány példányban szokták ezt kinyomtatni? Frankó János: Sok. Nem tudom. Nagy Sándor: Mi a fogyási üteme ennek a menetrendnek? Frankó János: Eddig 130 Ft-ba került, mindenki megvette, mert ez nem összeg. Hogy most mennyiért tudja a koordinátor, nem tudom. Nagy Sándor: Annak van értelme, hogy egy félévnyi adagot megcsináljunk. Azt már senki nem tudja a mai időkben, hogy meddig tart egy menetrend. Merksz Péter: A buszmegállókban és a trolimegállókban, főleg a közös megállóknál kétféle utastájékoztató rendszeren tájékozódhat az utas. A Volán szisztémája mindenki által ismert az, hogy indulási idő, fent ki lehet bogarászni a menetidőt, és annak alapján tudja az utas, hogy mikor érkezik abba a megállóba az adott járat. Az SZKT szisztémája pedig az, hogy abban a megállóban mikor kell ott lennie az adott járműnek. Én úgy gondolom, hogy célszerű volna harmonizálni a kettőt, az SZKT megoldását jobbnak tartom, mert azt mondja, hogy 10 óra 5 perckor jön a 4-es villamos, 10 óra 10 perckor jön a 3-as villamos. Frankó János: A Volánnál meg a GPS-en utána lehet nézni, hogy mikor volt ott az a jármű. Vagy lemegyek a megállóhoz és megnézem, hogy mikor lesz ott a jármű, vagy a központi menetrendből a lakásban ugyanúgy számolgathatom, hogy mikor érkezik. Nagy Sándor: A képviselő úr a megállóhelyen elhelyezett utastájékoztató menetrendről beszélt, szerintem igaza van. Összefoglalva, nincs jelentősége, de ne nehezítsük az utas dolgát. Imádom ezt a mérnöki szemléletet, ez ugyanaz, mint a hét utolsó munkanapját megelőző tanítási nap. Frankó János: Teljesen igaza van képviselő úr, de ez az országosan elfogadott menetrend. Nagy Sándor: Az utas sokkal jobban megérti, hogy pénteki, vagy szombati menetrend. Egy határozattá fogalmazom az állóvízbe dobott követ. A megállóhelyeknél a menetrendi tájékoztatás a szolgáltató feladata. A Bizottság felkéri a Tisza Volán Zrt.-t, hogy az általa gondozott menetrendeket a következő cserekor, mert ezeket időnként cserélik, mert részint fakulnak, részint avulnak, a megállóhelyi utastájékoztatóban a menetrendi táblázatokon az egyes járatokra vonatkozó adott megállóhelyet érintő várható indulási időt tüntesse fel. Frankó János: Ezt dátumosítani kellene, például június 16? Nagy Sándor: Áprilisban is változik a menetrend tudomásom szerint. Frankó János: Azért ennyi táblát nem hiszem, hogy egy hónap alatt le tudnak cserélni. Nagy Sándor: Akkor áprilisban nem fogják lecserélni a változó menetrendeket? Cseréljék le folyamatosan, de legkésőbb június 30-ig. Juhász Gyula: Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

18 A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta /2013. (III. 14.) VFB. sz. határozat A Bizottság megtárgyalta Merksz Péter bizottsági tag szóbeli javaslatát és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság felkéri a Tisza Volán Zrt.-t, hogy a megállóhelyi utastájékoztatóban a menetrendi táblázatokon az egyes járatokra vonatkozó adott megállóhelyet érintő várható indulási időt tüntesse fel. Felelős: Tisza Volán Zrt. vezérigazgatója Határidő: folyamatos, de legkésőbb június 30. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Fejlesztési Iroda és a Tisza Volán Zrt. Juhász Gyula: A bizottsági ülést bezárom. Kmf. Nagy Sándor a Bizottság alelnöke Juhász Gyula a Bizottság elnöke Nieszner György ügyviteli titkár

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. január 31-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 9320-4/2013. (I.31.) VFB.sz. határozat 9320-5/2013. (I.31.) VFB.sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. április 12-én tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-92/2012. (IV.12.) VFB.sz. határozat napirend Határozatok tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzatának rendkívüli testületi ülésén, 2009. október 15-én 9.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2012. október 24-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke dr. Keresztúri Farkas Csaba a bizottság

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza Díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól

TARTALOMJEGYZÉK. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének határozatairól TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. szeptember 29-én tartott soros ülésének airól Határozatok száma 876-263/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-264/2011. (IX.29.) VFB.sz. 876-265/2011.

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: 72-76. N A P I R E N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 81/2015. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0018 azonosítószámú

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szám: K/204-3/2014. Kőszegszerdahely, 2014. június 24. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 24-én ( kedden ) 18 órakor a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottság 2008. december 9.-én megtartott üléséről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint Tárgy: Környezetvédelmi Bizottság ülése Szabó

Részletesebben

VárosKépviselő-testülete

VárosKépviselő-testülete VárosKépviselő-testülete Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság 2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: kisb@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 197/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

Jegyzőkönyv. A Bizottság a soros, nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: Jegyzőkönyv 2013. május 22-én megtartott, 7. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Gyimesi László, a bizottság képviselő

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2014. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: 2014. március 25-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-8/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Bede-Tóth Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat

Jegyzőkönyv. 11106-13/2012. (II. 16.) VKB sz. határozat Jegyzőkönyv 2012. február 16-án megtartott, 3. soros, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Szentistványi István, a bizottság elnöke Juhász Gyula, a bizottság alelnöke Dr. Kenyeres Lajos, a bizottság képviselő

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 21-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Halmi

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 80/2008.(06.26.) Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda az eltelt év

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben