J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének február 21-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester, Bedő Ildikó, Dömők József, Farkas Szilárd, Somogyi András és Dr. Szabó Ilona képviselők Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Gál Zsuzsanna aljegyző, Simonyai Imre műszaki osztályvezető Halmi Béla: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület 7 tagja az ülésen megjelent. Javaslom az írásban kiküldött napirend tárgyalását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. Javasolt napirendi pontok: 1./ Iskolai közalkalmazottak operatív irányítását szabályozó megállapodás 2./ Letenyei Tankerület elhelyezésére vonatkozó használati szerződés jóváhagyása 3./ Az Önkormányzat évi költségvetése I. forduló 4./ Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása 5./ Egyebek A Képviselő-testület a javasolt napirenddel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 1./ Iskolai közalkalmazottak operatív irányítását szabályozó megállapodás (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Humán és Ügyrendi, illetve a Gazdasági Bizottság is áttekintette és megtárgyalta az anyagot. Erre azért kerül sor, mert az iskolákat átszervezték, megalakult a KIK. Letenyén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ székhelye a Kossuth L. u. 32. szám alatt van. Letenye Város Önkormányzata annak idején úgy döntött, hogy az iskola működtetését megtartja. Visszajelzést kaptunk, hogy a KIK elkérte volna tőlünk a forrást. Ez azt jelenti, hogy a fenntartás, a rezsiköltségek, maga a konyha, illetve a takarító személyzet és a karbantartók közalkalmazotti státuszban átkerültek az Önkormányzathoz. A pedagógusok és a pedagógusokat kiszolgálók a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartoznak, velük nincs tennivalónk. A kettősség megmaradt, hiszen ugyanabban az

2 2 intézményben most már a KIK is betársult, ők a szakmai részét viszik. Meg kell kötni ezt a megállapodást, hogy egyáltalán hogyan történik a feladatok elosztása. A polgármester a munkáltatója a közalkalmazottaknak, ugyanakkor az utasítási jogot és egyebeket ledelegálhatja más területre is. Ezzel a lehetőséggel éltünk, hogy ne csorbuljon az ottani megszokott rend és fegyelem. A jelenlegi iskolavezetéssel és a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak a vezetőjével közösen megbeszéltük a feladatokat, amelyeket a megállapodás tartalmaz. Lényegében nem változik semmi, kicsit finomítottunk rajta, hogy kinek mi a felelőssége, a feladata. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy az oda járó diákok és szülők változást nem is vettek észre az intézményben. Itt a feladatok kerültek megosztásra, a munkaidő beosztások, a szabadságolási kérdések, illetve a nyári munkamegosztás is nagyon lényeges kérdés. A két karbantartóról és a hat takarítóról kell egyeztetnünk, hiszen az iskolai konyha automatikusan, kötelező jelleggel, alapszolgáltatásként minden egyes önkormányzatnál ott maradt. A konyhai dolgozók egy másik kérdéskörbe tartoznak. Úgy gondolom, hogy ez a döntés, mindnyájunk megelégedettségét szolgálja. Kérem a Humán és Ügyrendi Bizottság elnökét, illetve a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy a bizottsági üléseken elhangzottakat dióhéjban ismertessék. Dömők József: A Humán és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja ezt a megállapodás tervezetet elfogadásra, hiszen azt a hármas megegyezést tartalmazza, amelyről már szó volt. A tankerületi igazgató, az iskolaigazgató és polgármester úr között jött létre ez a megegyezés. A tegnapi bizottsági ülésen felvetődött a Tankerület elhelyezése kapcsán a Kossuth L. u. 32. szám alatti épületben a folyosó takarítása, amelyet vagy ebből az állományból, vagy egy másik struktúrából meg kell oldani az Önkormányzatnak. Dr. Szabó Ilona: A takarítás technikai kérdés, ez a megállapodás a szerveződést tartalmazza. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. -a alapján kellett elkészíteni ezt a megállapodást. Az Andrássy Gyula Általános Iskolában működő technikai személyzetnek a munkáltatói jogkör ellátását, az utasítási jogkört nem lehet automatikusan szabályozni, ezért kell ezt a megállapodást megkötni. Felhatalmazást kap a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól az Andrássy Gyula Általános Iskola igazgatója a polgármesteren keresztül, hogy az utasítási munkáltatói jogkört abban az esetben gyakorolja, amikor nem vonja azt magához a polgármester. A Gazdasági Bizottság egyetért és javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a megállapodást. Farkas Szilárd: Technikai jellegű dolog. A megállapodásban Letenye Város Önkormányzata után a címnél a Letenye szó kimaradt, illetve tegnap előjött a bizottsági ülésen, hogy a Zeneiskolát Letenye Alapfokú Művészeti Iskolára kell módosítani. Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérem, aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 14/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai közalkalmazottak operatív irányítására vonatkozó megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3 3 Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 2./ Letenyei Tankerület elhelyezésére vonatkozó használati szerződés jóváhagyása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! A Tankerület elhelyezéséről már az előző napirendi pontban szóltam. Nem az egész épületet adtuk át a Tankerületnek használatba, csak egy részét, ezt tartalmazza ez az anyag. Az épületegyüttesnek a felújítása jelenleg is zajlik. Egészségügyi meszelésről, egy-két apró felújításról a villamos energiában, a vizesblokkoknak a felújításáról, a padozatnak a cseréjéről és a fűtés korszerűsítéséről van szó. Ezekre a felújításokra szükség van, hogy az épületet tartósan tudják használni. Önkormányzatunk már tett is bizonyos lépéseket ez irányban, ugyanakkor a KIK is jelezte, hogy ők mást is szeretnének javítani az épületben, és a kettőnek az eredője majd az elszámolásoknál kiderül. Azt is tartalmazza a szerződés, hogy ebben az épületben a rezsi négyzetméter arányosan hogyan oszlik meg. Balassa Istvánné tankerületi igazgató a Gazdasági Bizottság ülésén jelen volt, a képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni, de a megfogalmazott kiegészítésekkel egyetért, azzal együtt el tudja fogadni a használati szerződést. Erre minden évben vissza fogunk térni, ha szükséges módosítani január 1-jétől vették birtokba a helyiségeket. Kérem a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat. Dr. Szabó Ilona: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a használati szerződés tervezetet. Balassa Istvánné is hozzászólt az ülésen, amikor megerősítést nyert, hogy az átadásra került ingatlan nagyon rossz állapotú. A vízrendszer, a villanyhálózat és a parketta is nagyon elhanyagolt, a nyílászárók is potyognak ki. A felújítás nem halad, két közmunkás végzett ott valamilyen alapfestést, alapmázolást. A megfelelő munkahely biztosítása érdekében már nagyon célszerű lenne, hogy két hónappal a beüzemelés után megfelelő körülmények közé kerüljenek. Jelen pillanatban egy szoba lakható, de kettő még kell. Teljes egészében fel kell tatarozni az irodákat. Az Önkormányzat ezt nem teszi meg, bár ezzel nem értek egyet, hogy miért nem az ÉKKÖV Kft. végzi el az épület felújítását. Balassa Istvánné azt a javaslatot tette - amit a Gazdasági Bizottság is javasol elfogadásra a Képviselő-testületnek -, hogy fényképfelvételekkel egy állapot lista készüljön a jelenlegi helyzetről és a KIK saját önerőből a víz és a villany korszerűsítését, a parkettázást, valamint a nyílászárók festését vállalja, és ezt majd elszámolja. Tulajdonképpen saját berkeiben tudja elszámoltatni majd a beruházást, de a gáznak a javítását nem tudja elvállalni. A gáz olyan módon van beszerelve, ahol tartózkodnak ott 40 o C van, a másik szobában pedig nem érezni a fűtést. A műszaki részt nem tudja átvállalni, azt kéri továbbra is, hogy az Önkormányzat újíttassa fel a fűtést. Ha így sikerül a renoválás, akkor megfelelő körülményeket biztosít önmagának az Önkormányzat tulajdonát képező Kossuth L. u. 32. szám alatti ingatlanban a Tankerület, és méltó helye lesz. A megállapodás ezeket tartalmazza, hogy mit adunk át, és hogyan adjuk át, ezzel a kiegészítéssel, amit az előbb említetem. Nincs külön fogyasztásmérő, ez hátránya az ingatlannak. Más célra is van hasznosítva az épület és nem igazán lesz korrekt, hogy 50 %-ot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központra fogunk kiterhelni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat teljes egészében használja az épületet, és nincs olyan fizetési kötelezettsége, mint a KIK által hasznosított résznek. Ezt majd menet közben korrigálni kell, ha ebből konfliktus lesz. A szerződés tartalmi elemei alkalmazkodnak a többi általános szerződési

4 4 tartalmi elemekhez. Ki van kötve, hogy gond esetén melyik bíróságnak az eljárását kötik ki a felek. Javasolja a Gazdasági Bizottság ennek a használati szerződésnek az elfogadását. Dömők József: Amikor ez a kérdés felmerült, valóban kicsit sötétebb volt a kép, mint napjainkban. Azóta hallottuk a bizottsági ülésünkön azt az ütemezést, amely alapján ezek a munkák elvégzésre kerülnek és kialakul egy olyan állapot, amely kívánalom és minimum elvárás egy ilyen szintű igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység számára. Megnyugtató volt ezeket hallani a tankerületi vezető asszony részéről, illetve polgármester úr elmondta azt, hogy az irodarész bebútorozásra került. Letenye Város Önkormányzatától átkerültek azok a berendezési tárgyak, amely a működéshez kell. A fűtés vizsgálatára annak lezárultával kerülhet sor, és azzal egyidejűleg az esetleges munkálatokra is. Ha azok is meglesznek, akkor minden tekintetben meg fog tudni felelni az az objektum a feladat végzésére. A Humán és Ügyrendi Bizottság elfogadta és támogatta ezt a menetrendet, ezzel együtt a használati szerződést. Halmi Béla: Köszönöm szépen. Az összes bútorzatot Letenye Város Polgármesteri Hivatalának a bútorzatából adtuk át, nem lehet panasz arra, hogy nem tudott indulni a Tankerület a térségben. Nagyon jó helyen van az épület, külön bejárattal rendelkezik. A három nemzetiségi önkormányzat is ebben az épületben kerül elhelyezésre, illetve a falugazdász is itt található meg. Hat fő a Tankerület dolgozóinak a száma, ez adott volt. Az elején úgy indult, hogy az egész épületet használatba kívánják venni, de sikerült azt a két szobát, amely fűtés szempontjából hideg visszatartani. Ott nem ők tartózkodnak, hanem a nemzetiségi önkormányzatok, illetve a falugazdász. Különösebb probléma nincs. A használati szerződést a Tankerület vezetője elfogadta, azt jónak tartja a javasolt kiegészítéssel együtt, amely egyébként a felújításból ered, hogy ki viseli ezeket a költségeket. Dr. Keresztesi Tímea: Nem térítjük meg. A Gazdasági Bizottság határozatába bele is fogalmaztuk azt a döntést. Felolvasom. A KIK is jogosult felújítási munkákat elvégezni a rendeltetésszerű használat elérése érdekében. A felek megállapodnak, hogy a felújítási munkák befejezése után a költségeiket egyeztetik egymással. Amennyiben a KIK ráfordításai meghaladják az Önkormányzatét, az Önkormányzat a megtérítési igényéről lemond azzal, hogy a KIK az általa végzett ráfordítások beszámítására, elvitelére nem tarthat igényt, illetve kiegészül a szerződés az állapot listával, amit a Tankerület igazgatója állított össze. Ennek nagy része az irodáknak, az épületnek az állapotával kapcsolatos, de kisebb része egyéb hiányokkal foglalkozik, amit neki a KIK felé kell jelezni, például függöny hiánya, illetve takarítószer hiány. Halmi Béla: Kérem, aki az előbb ismertetettekkel egyetért, a használati szerződést a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 15/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Tankerület Kossuth L. u. 32. szám alatti ingatlanban való elhelyezésére vonatkozó használati szerződést az alábbi kiegészítéssel jóváhagyja: A használati szerződés II/1. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

5 5 A KIK is jogosult felújítási munkákat elvégezni a rendeltetésszerű használat elérése érdekében. A felek megállapodnak abban, hogy a felújítási munkák befejezése után a költségeiket egyeztetik egymással. Amennyiben a KIK ráfordításai meghaladják az Önkormányzatét, az Önkormányzat a megtérítési igényéről lemond azzal, hogy a KIK az általa végzett ráfordítások beszámítására, elvitelére nem tarthat igényt. A használati szerződést kiegészítésre kerül egy 3. számú melléklettel, amely tartalmazza az épület jelenlegi állapotát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 3./ Az Önkormányzat évi költségvetése I. forduló (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Ez nem újdonság, Letenye Város Önkormányzatának költségvetését általában két fordulóban szoktuk megtárgyalni. Ha jól emlékszem, csak egy alkalommal volt, hogy el tudtuk fogadni a költségvetésünket egy fordulóban, máskor mindig két fordulóban tettük meg. Jelen esetben is az I. fordulónál vagyunk. A évi költségvetés tervezetet megtárgyalta a Gazdasági Bizottság, illetve a Humán és Ügyrendi Bizottság is. Az idei költségvetésnél az a lényeg, hogy feladatalapú finanszírozás van. Amely feladatot az Önkormányzatnak el kell látni a településen, arra utalják le a megfelelő összegeket. Ezt minden egyes önkormányzatnál vagy terület alapján, vagy létszámadatok alapján állapítják meg országos szinten, és ezt kapja meg Letenye Város Önkormányzata is. Nagyon fontos, hogy nem lehet mínuszos a költségvetés, nem lehet hiánnyal tervezni. Az elmúlt időszakhoz képest úgy tűnik, hogy a gazdálkodásunk az idei évben jól indul. A fejlesztési lehetőségeink megnőttek, a működésre szinte kevesebbet fordítunk, mint a fejlesztésre. Ez kiderül az anyagból. Ez abból is adódik, hogy az intézményeink közül az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola pedagógus gárdája bérköltségének finanszírozása abszolút nem épül be a költségvetésünkbe. Bizonyos adónemekhez hozzányúltak kormányzati szinten. Ilyen elsősorban a gépjárműadó, amellyel eddig 100 %-ban az Önkormányzat tudott gazdálkodni, ennek a 60 %-át elvitték. Letenyének 31 millió forintos éves bevétele volt az elmúlt időszakban a gépjárműadóból, az idén ez 12 millió forintra zsugorodott össze, a 60 %-a máshol hasznosul. A személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-át eltörölték, itt is veszteségünk van. Az iparűzési adó tervezésénél a 2011-es évet vették alapul. Ez a költségvetés nullás költségvetés, hiányként mintegy 204 millió forintos hiány van, amely beruházásokból, fejlesztésekből fog összetevődni. Ezek folyamatban lévő ügyek. Az elmúlt év óta két beruházásunk zajlik, a szennyvíztisztító megújítása és a belvizes projekt. Az idei évben a tervezettek között van az Andrássy Gyula Általános Iskolának és a Letenyei Hóvirág Óvodának a KEOP pályázata, mintegy 200 millió forint nagyságrendben, vagy az Egészségház megújítása 200 millió forint összegben. Vannak még a költségvetésben olyan apró módosítások, amelyeket a következő időszakban, várhatóan a II. fordulóban már be tudunk terjeszteni, és akkor végleges költségvetést tudunk elfogadni.

6 6 Az együttes ülésen is elhangzott, hogy a három kistelepülési önkormányzatnak a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzá kell járulni. Ez az I. fordulós költségvetésbe nincs beépítve. Még lesz változás, hiszen az első négy hónapra tudjuk a létszámot, a következő 8 hónapra teljesen más mértékben fognak megérkezni az állami források. Ezeket is be kell építeni. Két dolgot szeretnék kiemelni az anyagból. A költségvetés végrehajtásának általános szabályait a 9. tartalmazza, hogy az Önkormányzat hogyan gazdálkodik, illetve mi vonatkozik a két intézményre, a Letenyei Hóvirág Óvodára és a Fáklya Művelődési Házra és Könyvtárra. Az Önkormányzat és költségvetési intézményei esetében a Ft-ot (+ÁFA) meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási feladatok csak a polgármester írásos hozzájárulása alapján rendelhetők meg. A költségvetési szervek saját bevételükből ,- Ft értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg, melyről a polgármester a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatást köteles adni a Képviselő-testületnek. Ha ilyen előfordul haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell hozni döntésre. A dologi kiadásokban mértékletességet tart a költségvetés tervezet, lehetett volna kicsit tágabb, de ezeket a forrásokat valahonnan elő kell mindig teremteni. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Letenye Város Önkormányzata költségvetésébe. A létszámot az Állam finanszírozza. Szeretném azt kihangsúlyozni a Tisztelt Nézőknek is, hogy azt a létszámot nem Letenye Város Önkormányzatának kell mellétenni, hanem azt az Állam bizonyos számok, bizonyos feladatok tükrében megadja, és ehhez köti a közös önkormányzati hivatalok létszámát. Ezt a forrást, amit Letenye város meg fog kapni a hivatalra, maximálisan ki kell használni és az a csak a hivatal működésére fordítandó. Március 15-ig kell minden egyes önkormányzatnak elfogadni a költségvetést. Dömők József: Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet tárgyalásakor szóba került a Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén, hogy a településünk helyzete jobb lett-e. Erre egyértelmű választ még nem tudunk adni, de úgy tűnik, hogy nem rosszabb, mint tavaly, vagy az elmúlt években. Reményteljes várakozással tekintünk a mostani törvényi változások után a költségvetés elé, ez által a saját feladataink megvalósítása felé is. Ez egy olyan anyag, ami jó kiindulási alapot jelent a biztonságos működéshez, az Önkormányzat és az intézmények működéshez és a fejlesztések megvalósításához. Ez nagyon-nagyon behatárolt, szűkös és takarékos gazdálkodást követel meg a jövőben is a Letenyei Közös Önkormányzati Hivataltól és az intézményektől is, mint az eddigi években és akkor tartható lesz ennek az ütemtervnek, az elképzeléseknek a megvalósíthatósága. Normatív támogatás ismét szerepel a költségvetésben a kultúrához, és ez az összeg megegyezik a korábbi években kultúrára szánt összeggel. Az intézményi költségvetésben szerepelnek olyan tételek, mint a kastély épület vizesblokkjának a felújítása, vagy egyéb alapvető műszaki objektumok beépítése, amely nem csupán a hiányával akadályozza a működést, hanem adott esetben ellenőrzéskor nagyon kemény büntetéseket von maga után. Nem tartalmazza az anyag a nagyobb volumenű rendezvényeket, vagy azoknak a forrását. Pályázati úton esetlegesen lehetőség lesz újabb források bevonására ezen a területen. Nem tartalmazza az anyag a fejlesztéseknél a nagyberuházások kapcsán a már elnyert műfüves pálya megvalósítását. Ez a Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén is forszírozva volt. Remélhetőleg már itt az I. forduló elfogadásakor hangsúlyosan bele is kerül ez a költségvetésbe. Mi további munkálatokra javasoljuk visszaadni ezt a költségvetést. Dr. Szabó Ilona: Az államháztartásról szóló törvény a meghatározója a költségvetésnek. Ismert, hogy a közigazgatási szervek nem termelő szervezetek, hanem költségvetésből gazdálkodnak, abból a pénzből, amit megkapnak, illetve saját hatáskörükben tudnak összehozni. Általában saját bevételek az adók és a bírságok, ezekből van a saját bevétel. Saját

7 7 bevételként még lehetne újabb adókat bevezetni, de próbáljuk tiszteletben tartani a lakosság gazdasági helyzetét, és ezzel egyenlőre nem kívánunk élni. Ezekből a pénzekből kell, hogy működtessük a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalt, illetve valamilyen felújítási, bővítési munkákat elvégezni a XXI. században. A költségvetési tervezet alkalmazkodik ahhoz a koncepcióhoz, amelyet tavaly elfogadtunk. Össze-vissza nem lehet költekezni, hiszen be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket előírnak a törvények. A Gazdasági Bizottság az SZMSZ alapján kapja azt a felruházást, hogy eljárhasson. Kiemelendő, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért pedig a Képviselő-testület felel. Fontos ez a felelősségi kör. Részletes táblázatokban van feldolgozva az anyag, ez már a szakmai része a dolognak. Szintén történelmi változásokhoz alkalmazkodik ez a költségvetés. Szűkebb a költségvetésünk, önállóságot kaptak a nemzetiségek. Az Andrássy Gyula Általános Iskola, és a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola kikerült a költségvetésből, viszont megerősödött ezzel szemben a polgármesternek a feladatköre, hiszen a kinevezési jogköre megnő. Ezek a költségvetésben is megjelennek. A költségvetésben három évi tervezést kell végrehajtani, ami még nincsen. Ezeket a számokat még nem kaptuk meg, illetve az újonnan megalakult Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnak a tervezetét is bele kell foglalni. Ezek is a következő időszakban kell, hogy megtörténjenek. Egyenlőre egy tervezés alatt álló költségvetésünk van. Feladatunk az, hogy évben a magyar közigazgatási törvénynek megfelelően Letenye város környezetében megfelelő módon végrehajtsuk azokat a feladatokat, amelyek szükségesek és kötelezőek. A Gazdasági Bizottsága Letenye Város Önkormányzata évi költségvetésének I. fordulóját megtárgyalta, annak további kidolgozását javasolja. Bedő Ildikó: A Humán és Ügyrendi Bizottság ülésén nem mondtam el, illetve tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén nem voltam jelen, de az iskolák működtetési költségei, azok nem csak a személyi béreket, hanem az épület egyéb működtetésével kapcsolatos költségeit is tartalmazzák. Én ebből nem tudok kiigazodni. Ez az első kör. Most jelent meg egy rendelet, amely tartalmazza az intézmények működtetésével kapcsolatos költségeket. Ezt majd a legközelebbi költségvetési rendelet megalkotásához kimutatva meg kell jeleníteni. Gondolom, hogy nem lett elfelejtve az Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjének a megkérdezése arról, hogy a működtetéssel kapcsolatosan látnak-e olyan dolgot, amit nagyon muszáj beépíteni a költségvetésbe. Szeretném kérni, hogy kérjük ki a véleményüket, mert ők ismerik az épületeknek a működéssel kapcsolatos dolgait is. Ismételten azt szeretném a Képviselő-testületnek javasolni - nagyon sokszor javasoltam és kértem már -, hogy szánjunk időt az Önkormányzathoz tartozó intézmények, az épületek bejárására több szem többet lát alapon. Azt mondjuk, hogy nincs pénz, de sok minden nem csak pénz kérdése. Legyünk tisztában a dolgokkal, mert én sem tudom, hogy melyik épületünk, milyen állapotban van. Én úgy gondolom, hogy azt sem tudtuk, hogy milyen állapotban van a volt bölcsőde épülete, milyen állapotban van a kistérségi épület. A Művelődési Házban többször megfordulunk. Szánjunk rá időt, ne csak a strandot, legalább itt a főútvonalat, a főépületeket járjuk be és nézzük meg. Legyünk tisztában azzal, hogy mit szükséges megoldani. Én ezt szeretném továbbra is kérni és javasolni. Farkas Szilárd: Ezt ki lehet egészíteni azokkal az épületekkel, amelyek most használaton kívül vannak. Bedő Ildikó: Jön a tavasz és tudnánk példákat mondani, hogy egy-egy épület mellett, előtt mi és hogyan néz ki.

8 8 Dr. Keresztesi Tímea: Az iskolai intézmények működtetésének kiadásai szerepelnek és tervezve vannak, nincsen külön megbontva, mivel nem önálló intézményekről van szó. Az Önkormányzat bevételi és kiadásai oldalán jelennek meg, a kiadások tekintetében egyébként az 1. számú melléklet kiadásai részében. Ezek bele is lettek kalkulálva, amikor a működtetés átadásáról döntött az Önkormányzat. Érdekesség ezzel a dologgal kapcsolatban, konkrétan az Andrássy Gyula Általános Iskolát nem érinti, de például a térítési díjak 30 %-a bevételként az Önkormányzatot illeti január 1-jétől. Ez mind bele van kalkulálva. A működtetéssel kapcsolatosan minden ott van, természetesen lehetnek rendkívüli kiadások, amit a működtetés során állni kell, amit nem tudunk előre meghatározni. Abban bízom mindenképpen, hogy a KEOP pályázat a két nagy intézménynek a hosszú távú felújítását és problémáját meg tudja oldani. Rózsás Imre: A 8. oldalra vonatkozó kérdésem lenne. Itt a köztisztviselők számára adandó cafetéria juttatás mértéke dolgozónként Ft/fő/év. Ez mennyire jön ki nettóban? Dr. Keresztesi Tímea: Nettó Ft körül, de lehet, hogy most már alatta van. Rózsás Imre: A 9. oldalon van egy félreérthető fogalmazás. A Képviselő-testület a polgármester részére Ft támogatási keretet biztosít az egyesületek támogatására, valamint 1,5 millió forintos keretet határoz meg a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos kiadásokra, amely felett kizárólagos joggal rendelkezik. Én úgy gondolom, hogy oda be kellene illeszteni, hogy amely felett a polgármester kizárólagos joggal rendelkezik, mert nyelvtani szempontból az alanya az a Képviselő-testület, nehogy valahol féleértés essék ebben a kérdésben. A 11. oldalon a 6. pont úgy szól, hogy a Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt. Ezzel szerintem ellentétes a 17. oldalon található 2. pont, a hozzájárulás a pénzbeli, szociális ellátásokhoz címszó alatt szereplő összeg. Ebben van egy olyan mondat, hogy az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá. Én úgy gondolom, hogy nekünk ezt a 6. pontot nem biztos, hogy szerepeltetni kell. A 13. oldalon a kötelező önkormányzati feladatokat sorolja fel az anyag. Itt szerepel a településüzemeltetés. Itt fel van sorolva a köztemetők kialakítása, a közvilágításról való gondoskodás, a kéményseprői szolgáltatás biztosítása. Az elmúlt időszakban, amíg a korábbi kéményseprő, a Hermán Gyula táppénzen volt, addig ez a kéményseprői szolgáltatás nem működött megfelelően. Jó lenne utánanézni, hogy ilyen esetben hogyan kell eljárni. Milyen béren kívüli juttatások vannak még? Valószínűleg már tisztázódott a közfoglalkoztatottak létszáma és a foglalkoztatási időkeret. Arra szeretném kérni a polgármester urat - a lakosság részéről felém is érkezett jelzés erre vonatkozóan -, hogy egy tájékoztatást röviden adjon ezeknek az embereknek, hogy ki kerülhet be, hogyan és miként lesz. Nem sokan tudják a legújabb híreket ezzel kapcsolatban. Dr. Keresztesi Tímea: A 17. oldalon a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz nem ellentmondásos, ez az Állam által meghatározott gyűjtő fogalom. Ebből kell bizonyos kötelező dolgokat biztosítani. Konkrétan a lakáshoz jutásnak a támogatása nem kötelezően támogatandó feladat. A kéménysepréssel kapcsolatosan. A kéményseprői szolgáltatással kapcsolatos dolog valóban igaz, ez tapasztalatunk az egyéb szabálysértési ügyekből kiindulva. A Zala Megyei Önkormányzatnak volt a feladata december 31-ig a kéményseprői szolgáltatásról való gondoskodás. Mielőtt a tűzoltóság állami fenntartásba került volna, több száz szabálysértési feljelentést tett felénk a tűzoltóság, hogy a lakosság nem tett eleget a kéményseprői kötelező szolgáltatás igénybevételének. Több mint 99 %-ban meg kellett állapítani, hogy nem volt megfelelő az értesítés, illetve nem volt megfelelő a szolgáltató

9 9 részéről a szolgáltatás ellátása, így nem is lettek ezekből a dolgokból ügyek. Mindegyik ügy megszüntetésre került, amit az ügyészség jóvá is hagyott. Viszont január 1-jétől a megyeszékhely szerinti önkormányzat látja el ezt a dolgot. Én úgy tudom, hogy nem zárult le még az a közbeszerzési eljárás, amelyben az egész megyére kiterjedően ki fogják választani a vállalkozót, vagy vállalkozókat. Én személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy nem bánnám, ha az lenne itt, aki Zalaegerszegen, mert ők tisztességgel végezték a munkájukat, de egyenlőre erről nincsen információnk. A kéményseprés szolgáltatásnak a biztosítása nem konkrétan a mi Önkormányzatunknak a feladata, hanem a megyeszékhely önkormányzatának a dolga, hogy megszervezze az egész megyére vonatkozóan. Az egyéb béren kívüli juttatás a munkába járás, ha valaki vidékről jön, vagy a kiküldetés. Egyébként más nincsen, mert semmi más plusz juttatást nem kapnak a kollégák. Dr. Szabó Ilona: A közmunkás foglalkoztatással kapcsolatban mondanám. Nagyon fontos lenne a közfoglalkoztatás, mert sokan várnak arra a munkára. Mikor indul be, és hány főt érint? Ez nagyon égető kérdés, mert sokan szeretnének munkába állni. Halmi Béla: A szociális juttatásokról. A rendszeres szociális segélyezéshez az Állam a 90 %-ot megadja, 10 %-ot az Önkormányzatnak mellé kell rakni. Ez 8 millió forintot tesz ki a költségvetésben. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásnál 80 %-ot áll az Állam, 20 %-ot az Önkormányzatnak kell hozzátenni. Nálunk magas ez az összeg, a 46 millió forint mellé tesszük a 20 %-ot. Az időskorúak járadékán lévőknél 90 %-os az állami támogatás, ez jelenleg nagyon minimális, mert ezt átvette a járás. Az átmeneti időszaknak bizonyos részei még bennünket terhelnek. Az ápolási díjnak 75 %-os volt a támogatottsága, 25 %-ot kellett mellétenni. Ez is elkerült tőlünk, de Ft még itt van nálunk. A méltányosságból helyben megállapított ápolási díjhoz nem kapunk semmit, ezt az Önkormányzat saját erőből finanszírozza, ez 3,5 millió forint. Köztemetésre 1,6 millió forintot fordítottunk az elmúlt évben, és évre is ennyit terveztünk. Egy-egy köztemetés az Önkormányzatnak Ft-jába kerül, amelyet általában az ÉKKÖV Kft-nek fizetünk ki. Az egyéb rászorultságtól függő ellátás pedig 22 millió forintot tesz ki. A szociális szektorban nagyon sok forrást felhasználunk. Lakástámogatási formában ezért is kevésbé tudunk adni támogatást. A közfoglalkoztatás területe az elmúlt időszakban egy kicsit megtorpant és egyéb országos ráhatásra személy szerint én is mindent megmozgattam, hogy ne 6 órás foglalkoztatás legyen, amelynek 20 %-át az Önkormányzatnak kellett volna finanszírozni. A tavalyi évben mi 52 főre nyújtottuk be a pályázatunkat 27 és 25 fős csoportos megosztásban. Letenye belterületi útjai, járdái, árkai rendbetételére fordítjuk ezeket az erőket. A létszám drasztikusan lecsökkent volna 10 főre. Nagy lobbi erőt bevetve a Kormányzat mégis úgy döntött, hogy tovább engedi ezen foglalkoztatást. Ez hozzájárul a települések külső megjelenítéséhez, összességében a települések javát szolgálja, erre március 1-jétől van lehetőségünk. Holnap 9 óráig kell a költségeket átszámolni, mert emelkedett a közfoglalkoztatási minimálbér is, és mi még a tavalyival számoltunk. Ez a három kistelepülést is érinti, így indulhat el a közfoglalkoztatás. Letenyén 52 főnek a bevonásával történik ez meg. Ez nem ennyi lesz, hanem jóval több, mert úgy kívánjuk megoldani a foglalkoztatást. Évente felülvizsgálatra kerülnek a szociális ellátások, így a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is. Ha nem tudja bizonyítani az adott személy, hogy 30 napot valahol dolgozott, akkor megszűnik neki a Ft-os támogatása. A jelentkezők száma elég magas, megközelíti a 100 főt. Ebbe a foglalkoztatási formába 100 fő kíván bekerülni. A közfoglalkoztatás előírja, hogy minimum 2 hónapos foglalkoztatás lehet, 1 hónapra nem lehet senkit bevonni. A számok alapján igyekszünk úgy megoldani az emberek munkához való juttatását, hogy 2 hónapig egy közel 50 ezer forintos nettó keresetet érjenek el és utána, ha nem találnak máshol munkalehetőséget, akkor megkaphatják a Ft-ot. A közfoglalkoztatás 2013.március 1-jétől december

10 10 31-ig szól, napi 8 órában. Lesznek olyanok is, akik rendszeresen jó minőségű munkát végeznek, ők lehet, hogy ebben az időszakban végig tudnak dolgozni. Vannak olyan tevékenységi körök, amelyeket másra nem igazán lehet bízni, például az olyan eszközöket, amelyek több millió forintot érnek, azokat szakemberekre lehet csak bízni. Megnövekszik a létszám, mert ezt be kell számítani az önkormányzati létszámkereteink közé. Az intézmények állagának megtekintéséről. Én polgármesterként minden intézményről tudom, hogy milyen állapotban van. A Képviselő-testület eddig nem élt a lehetőséggel, hogy megnézze az intézményeket, akkor most meg fogjuk tekinteni. A két intézmény, amelynek a működtetését továbbra is vállalta az Önkormányzat ezzel a pályázattal komoly felújítást fognak megkapni. Nem szóltunk még a Letenyei Hóvirág Óvodának a bővítéséről 1 csoportszobával és 1 vizesblokkal. Ennek a feltétele a gyereklétszám, ez statisztikailag rendben van, így bővíthetünk az óvodában. Ezt a pályázatot be kell nyújtani, mert az utolsó uniós források kerültek megnyitásra, erre oda kell figyelni. Az elnyert műfüves pályázat, amelyről Dömők képviselő úr már szólt, hogy teljes mellszélességgel támogatja. Ehhez csatlakozott Somogyi András úr is, hogy ezt meg kell valósítani. Kérték, hogy a mai napra valamit mondjak én a javaslatra. Ennek a pályázatnak az összege 28,1 millió forint és 30 %-os önerő kell ehhez. Az önerőt előre bekérik és utána állnak neki a beruházásnak. A saját önerő összeg 8,4 millió forint. A forrást két helyről lehet megtenni. A Tüdőgondozó épületére volt egy felmérés. Felmértük, hogy annak az épületnek jelenleg mennyi a piaci forgalma. Ezt az épületet már többször próbálta értékesíteni az Önkormányzat. Még szóba jöhet a hitel, ehhez lehetne nyúlni. Ez 10 millió forint alatt van, és fejlesztésről szól, itt nem kell kormányzati jóváhagyás. Halkan beszélek arról, hogy a vállalkozások ajánlanak fel erre bizonyos forrást, nem az egészet, de segítenének az Önkormányzatnak. A forrást mindig meg kell neveznünk, egyébként nem tudjuk megvalósítani. A Magyar Labdarúgó Szövetség március 15-ig vár, mert én azt a tájékoztatást adtam, hogy amíg a költségvetésünk nem áll rendelkezésre, addig nem tudunk érdemben nyilatkozni. Jelenleg így állunk a műfüves pályával és ennek a fenntartása is jelentős lenne. Módosítást szeretnék kérni a 9. oldalon a 3. fejezet 7. -ában, amelyben arról döntünk, hogy a sportegyesületek, a polgárőrség és az önkéntes tűzoltóság részére általában évenként visszatérően adunk támogatást. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a tavalyihoz hasonló nagyságrendben tudjuk támogatni az előbb felsorolt egyesületeket. Én azt gondolom, hogy nekünk a kultúra területén is van támogatnivalónk, hiszen a kultúra egy olyan szegmens, amit nem igazán támogat most már senki, a pályázati forrásokhoz is nehezen lehet hozzájutni. Ha az Önkormányzatnak a lehetőségei engedik, akkor egy fix összeget adjunk bizonyos kulturális célokra, amely gyakorlatilag a városunk megismerését, népszerűsítését szolgálja, ilyen a zenekarok támogatása. Konkrétan a zenekarok támogatását értem én ez alatt, hogy ezt be kellene ide venni. Ott a hangszereknek a beszerzése jelent óriási problémát, erre a pályázati forrás országos szinten minimális. Én felhívtam a figyelmét a sportban és a kultúrában tevékenykedő egyesületeknek, hogy a vállalkozásoknak a társasági adós rendszerét igénybe vehetik, nem csak a sport területén, hanem a kultúra területén is. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen megtenni. Dömők József: Az előbbi javaslat a polgármester úrtól onnan ered, hogy a Letenye Város Fúvószenekara nevet viselő fúvószenekar fenntartója eddig a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola volt. Most, hogy az intézmény átkerült a KIK-hez, erre valószínűleg lehetőség nem lesz. Ez a zenekar az idén 30 éves. Mi szeretnénk, hogy ne csak 30 évet éljen meg, hanem sokszor 30 évet. Mögötte a Derű Zeneegyesület áll, amely nem biztos, hogy önmagában ezt a zenekart fenn tudja tartani. Erről szól a dolog. A műfüves pálya kapcsán a hitelfelvételről jutott eszembe, hogy városunk likviditási helyzete jobb képet mutat már, mint tavaly, vagy azelőtt. Igaz, ez még nem adhat okot elégedettségre, de a likviditási helyzet jobb. Nagyon röviden és tömören szeretném elmondani a véleményemet a közfoglalkoztatásról. Örömteli,

11 11 hogy mennyi ember elszánta magát és vállalkozik arra, hogy ebbe a rendszerbe bekerüljön. Részünkről megvan a segítő szándék. Még örömtelibb, hogy nem csak bekerülni szeretnének ebbe a rendszerbe, hanem dolgozni is akarnak. A Humán és Ügyrendi Bizottság elnökeként azt tudom mondani, hogy ne csak bekerülni akarjon a polgár, hanem valamennyire próbáljon meg tevékenykedni is. Halmi Béla: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e még? Nincs. A évi költségvetés II. fordulójáig a költségvetésbe az itt elhangzottakat beépítjük, ilyen a zenekarok támogatása, a műfüves pálya megvalósítása. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a évi költségvetést átdolgozás után, II. fordulóban március 15-ig újratárgyalja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 16/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését I. fordulóban megtárgyalta, a évi költségvetést átdolgozás után II. fordulóban újratárgyalja. Határidő: március 15. Felelős: Halmi Béla polgármester 4./ Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztést mindenki megkapta. Az elmúlt időszakban is tárgyalt már ilyet a Képviselő-testület. Nem tartunk zárt ülést, név nélkül tárgyaljuk. Olyan embernek a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására irányuló kérelméről van szó, aki semmilyen tartozást nem halmozott fel. A szolgáltatók felé sem tartozik, illetve a bérleti díjat is fizette az ÉKKÖV Kft. számára. Öt év határozott idővel a lakásbérleti jogviszony meghosszabbítható. Nyugodt szívvel lehet támogatni a lakásbérleti jogviszony öt évvel történő meghosszabbítását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 17/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Timár Mária 8868 Letenye, Béke u. 22. emelet 6. szám alatti lakosnak a Letenye, Béke u. 22. emelet 6. szám alatti, 50 m 2 alapterületű összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti szerződését a kérelmező szociális helyzetére figyelemmel a bérleti szerződés lejártától (2013. március 14.) számítva öt év határozott idővel meghosszabbítja.

12 12 A Képviselő-testület felkéri az ÉKKÖV Kft. ügyvezetőjét, hogy a bérlővel megkötött lakásbérleti szerződést a fentiekben meghatározottak szerint a bérleti időtartam tekintetében módosítsa. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezetője Halmi Béla: Bérlőtársi jogviszony létesítéséről is döntenünk kell. Az előterjesztést megkaptuk. Itt sincs különösebb probléma, cserélődnek a bérlők. Az előző testületi ülésünkön határozatot hoztunk a Szabadság tér emelet 3. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának 1 év időtartamra történő meghosszabbításáról. A Müller Drogéria Bt-nél dolgozókról van szó. A bérlőtársak cserélték egymást, a bérleményben továbbra is ugyanannyian tartózkodnak. Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 18/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenye, Szabadság tér emelet 3. szám alatti, 72 m 2 alapterületű, összkomfortos lakás bérlőjéül Koplányi Zóra mellett Tiszai Réka Stefánia helyett március 1. napjától január 1-ig tartó időtartamra Gergác András Sárvár, Arany J. u. 21. szám alatti lakost kijelöli. Gergác András a lakást Koplányi Zórával bérlőtársi jogviszonyban bérli, vele bérlőtársi szerződést kell kötni. A bérlőtársaknak a lakásra vonatkozó költségelvű lakbért kell megfizetniük. A társbérleti szerződés megkötéséről az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője gondoskodik. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Kustor Ferenc ÉKKÖV Kft. ügyvezetője 5./ Egyebek a./ A városban működő óvoda alapító okiratának módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Halmi Béla: Tisztelt Képviselő-testület! Meghoztuk már a döntést a városban működő óvoda alapító okiratának a módosításáról, de a Magyar Államkincstár kérte, hogy az alapító okiratot egészítsük ki a köznevelési intézmény működtetőjének nevével és székhelyével, mivel a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdésének a) pontja alapján a köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza a működtető nevét és székhelyét. Ennek

13 13 megfelelően elkészült az alapító okirat. Javaslom a határozati javaslat elfogadását. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 19/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Letenyei Hóvirág Óvoda 1/2013. (I. 31.) számú határozatával jóváhagyott alapító okiratának módosítására kiadott Alapító okiratot módosító okiratot és a költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal a törzskönyvi bejegyzés napjával való hatályba lépéssel jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Gál Zsuzsanna aljegyző, önkormányzati, igazgatási és szociális osztályvezető KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK: Rózsás Imre: A határon túli nemzetiségeinkkel szeretném, ha szolidárisak lennénk. Én úgy tudom, hogy lehetőség van székely zászló megkérésére, ezt ingyen és bérmentve biztosítják az azt igénylő önkormányzatok számára. Én azt szeretném, hogy ezt polgármester úr kérje meg, amennyiben a székely zászló kihelyezését a Városháza épületére a Képviselő-testület támogatja. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek a szerencsétlen emberek egy igazságtalan békediktátum következtében szorultak határainkon túlra. Én úgy gondolom, hogy legalább lélekben támogatnunk kell az autonómiai törekvéseiket, és ehhez egy lépcső lenne a székely zászló kihelyezése. Köszönöm szépen. Dr. Szabó Ilona: Elfogadjuk. Dömők József: Egy éve interpellálgatok a temetői fedett beálló ügyében. Ott a Zala-Volán akadékoskodása ellenére is plexiből egy 8 m 2 -es beállót össze lehet szerelni. Letenye és Becsehely között van egy 50 méteres szakasz a kerékpárúton, ahol a hóbuckák miatt nem lehet közlekedni. Halmi Béla: Rózsás Imre alpolgármester úr indítványát teszem fel szavazásra. Az autonómia fogalma Európa-szerte számos országban megvan. Ezt el kell ismernie Romániának is, hogy igen ott autonómia létezik, hiszen fel kell nekik is nőni arra a szintre, hogy ez nem azt jelenti, hogy mi terjeszkedni akarunk. Kérem, aki ezzel az indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

14 14 20/2013. (II.21.) számú h a t á r o z a t : Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy székely zászló kerüljön kihelyezésre a Városháza épületére. Határidő: március 31. Felelős: Halmi Béla polgármester Operatív végrehajtásért felelős: Tóth Zsolt közművelődési ügyintéző Halmi Béla: A buszváró ügye minden egyes alkalommal idekerül. A plexi négyzetmétere Ft körül mozog. Jó pár négyzetmétert fel kell oda használni és akkor még a tartószerkezetéről nem beszéltünk. Minden egyes megállóba közös kistérségi pályázat alapján megtervezésre kerültek a buszvárók, de ez nem nyerte el a tetszését a Nyugat-dunántúli Régiónak. Ez nem valósult meg, de a tervek minden önkormányzatnál rendelkezésre állnak. Javaslom, hogy a képviselő úr tegyen javaslatot a forrásra. Somogyi András: Javaslom, hogy a járda fölé építsünk áthidalást, és máris van egy buszmegállónk. Dömők József: Nem buszmegállót mondtam, egy fedett részről beszéltem. Somogyi András: Olyan legyen, hogy nézzen is ki valahogy. Dr. Szabó Ilona: Ott egy szemetes kosár is kellene, mert rendkívül szemetes. Halmi Béla: A szemétgyűjtők rendelkezésre állnak. Javaslom ezeket kitenni minden megállóba. Dr. Szabó Ilona: A temető kapuja rendkívül rossz állapotban van. Vasból kellene kaput készíteni. Kétoldalt korlátok vannak, ezt el kell onnan távolítani, mert ennek a segítségével tudnak a kerítésen beugrani. Halmi Béla: Továbbítom a problémát a szolgáltató ÉKKÖV Kft. felé. Az intézmények bejárásakor a temetőt is sorba vesszük. Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 18,50 órakor bezárom. K.m.f. Halmi Béla polgármester Dr. Keresztesi Tímea jegyző

15 15

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. november 12-én 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 2-9/2011. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Buzgán Mihály képviselő Jeneiné

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. december 11-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. december 11-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. december 11-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. április 23-án 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2009. március 31-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, Farkas

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 6-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 17/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben