Jegyzőkönyv /2011. (II.23.) OB sz. Határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 24900/2011. (II.23.) OB sz. Határozat"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jelen vannak: Farkasné Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke, Kónya Gábor, a bizottság tagja, Kiss Tamásné, a bizottság külső tagja, Horváth Attila, a bizottság külső tagja, Rostásné Pópa Mária, a bizottság külső tagja, Dr. Holzinger Gabriella, a Jegyzői Iroda munkatársa, Kardos János, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője, Dr. Muhari Éva, a Személyzeti Osztály vezetője, Dr. Buchholcz Gábor, a Személyzeti Osztály munkatársa, Várkonyi László, a Közgazdasági Iroda munkatársa, Dr. Gombos Izabella, a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda munkatársa Gál Béla, munkaközösség-vezető, Szalai József, munkaközösség-vezető, Feketű Béla, a szakképző intézmények képviselője, Rákosné Szilágyi Éva, az Óvodák Igazgatósága igazgatója, Dr. Szűcs Péter, a Dr. Waltner Károly Otthon igazgatója, Mádi-Kajári Magdolna, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa, Somogyiné Cservenák Valéria, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa, Mike Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa, Daróczi Erzsébet, az Oktatási, Kulturális és Sportiroda munkatársa, jkv. Farkasné Pocsai Blanka: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelent vendégeket. Bemutatja a bizottságnak Feketű Bélát, mint a bizottság új állandó meghívottját, aki a szakképzési területet fogja képviselni a bizottság döntéseinek előkészítésében. A kiküldött napirend módosítására tesz javaslatot, majd kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirendről. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24900/2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága február 23-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1. Az önkormányzati évi költségvetés 2. A évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása 3. Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása 4. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása 6. Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben indítandó 1. osztályok számának meghatározása 7. A Dr. Waltner Károly Otthon Rehabilitációs pedagógiai programjának jóváhagyása 1

2 8. Óvodai és általános iskolai beiratkozások időpontjai 9. Intézményi dokumentumok módosítása 10. Elszámolás időpontjának halasztási kérelme (Oktatási támogatási keret) 11. Intézményvezető munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése, költségek kifizetésének véleményezése (Zrínyi Ilona Ált. Isk) 12. Intézményvezető munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése, költségek kifizetésének véleményezése (Szeged Városi Kollégium) 13. Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programban résztvevő intézmények vezetőinek kereset-kiegészítése 14. Kitüntetések adományozása 15. Egyebek Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 1. Napirendi pont Az önkormányzati évi költségvetés Farkasné Pocsai Blanka: Az oktatást érintő paraméterek közül az oktatási támogatási keretre szeretne kitérni, aminek az összege korábban 5 millió forint volt. A költségvetési koncepció ezt 4 millióra tervezi. Tájékoztatja a bizottságot, hogy mindegyik ágazatnál megtalálható ez a típusú csökkenés. A pedagógus-társadalmat nagymértékben foglalkoztatja a tavalyi évben a polgármester által megígért Szeged pótlék. A koncepció tartalmazza ezt a tételt, kivitelezése a végrehajtási rendeletben található. A költségvetés szöveges részében 8 hónapra előirányzott időintervallumban 4,9 %-os inflációs mértékben szeptember 31-i garantált illetményre építve tartalmazza az illetménypótlékot. Az intézményi adatlapokon pontosan követhető az intézmények költségvetése. Mivel senkinek nem volt kérdése, kérte a bizottságot, hogy szavazzanak az előterjesztésről. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének 18503/2011. számú előterjesztését Az Önkormányzat évi költségvetése tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 2

3 2. Napirendi pont A évi költségvetés zárszámadás előtti módosítása Farkasné Pocsai Blanka: Az előterjesztésben a Tisza-parti Általános Iskolának a felújítás alatt történt személyszállítási költségeit az intézmény saját költségvetéséből oldotta meg, ennek a visszapótlásáról van szó. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kérte a bizottságot. A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének 12672/2011. számú előterjesztését A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 3. napirendi pont Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása Farkasné Pocsai Blanka: A rendelet 19. (6) bekezdése tartalmazza a Szeged pótlék kivitelezését. A szöveges részt vitára bocsátja a bizottság számára: A nevelési-oktatási intézmények közalkalmazottait január 1-től augusztus 31-ig keresetkiegészítésként Szeged pótlék illeti meg, melynek részbeni fedezetét az intézmény éves bérmegtakarítása képezi. Véleménye szerint nehezen átadható ez az információ az intézmények számára. Visszásnak tűnik, hogy az intézmények bérmegtakarításából most nem jutalmat fizetnek, hanem kifizetik saját maguknak Szeged pótlék néven. Ezt a megoldást nem tartja helyesnek. Kéri a bizottság tagjait, mondják el véleményüket. Dr. Révész Mihály: Nem arról van szó, hogy a bérmegtakarítás terhére fizetjük ki, hiszen a zárszámadáskor derül ki, hogy van-e egyáltalán az intézménynek bérmegtakarítása. Horváth Attila: Javasolja a bizottságnak, hogy a pedagógusok cafetéria rendszerben kapják meg egy összegben például pedagógus napon. Választási lehetőséget is adna a pedagógusoknak, kb. 250 E Ft-tal számolt. Ez előnyösebb lenne a városnak is. Javasolja, hogy a szövegből vegyék ki a részbeni szót, mert így nem ösztönzi az intézményeket a takarékoskodásra. Dr. Révész Mihály: Vannak olyan iskolák, akik már 2010-ben is adtak cafetériát, ezzel így túllépnék az adózás mértékét. Ez a tavalyi bérmegtakarítás terhére lenne. Kardos János: A költségvetési törvény 200 E Ft bruttóban maximalizálja a cafetéria összegét. Az intézmények azt jelezték, hogy inkább hiányuk, mint megtakarításuk van, például a vizsgadíjak miatt. Szerinte bonyolult rendszert teremtene az intézmények számára a cafetéria lebonyolítása. Dr. Farkas László és Hüvös László, a bizottság tagjai megérkeztek, a bizottság létszáma 8 főre változott. 3

4 Kónya Gábor: Szerinte is bonyolult ez a rendszer. Ő azt az információt kapta, hogy a pedagógusok készpénzt várnak, nem cafetériát. Várkonyi László: A 14-es melléklet tartalmazza ezt az összeget céltámogatásként. Nincs előírva, hogy milyen módon adják. Szalai József: Megnyugtatónak találja, hogy benne van a költségvetésben, a végrehajtási rendelet megfogalmazása korlátozza az intézményvezetőt a gazdálkodásban. Nem lehet tudni, hogy lesz-e megtakarítás. Rákosné Szilágyi Éva: Az Óvodák Igazgatósága közel 800 dolgozót foglalkoztat. Nagyon nehéz lenne ekkora rendszerben bevezetni a cafetéria rendszert. Farkasné Pocsai Blanka: Kéri a Közgazdasági Iroda munkatársát, hogy vizsgálják majd meg egy cafetéria rendszer bevezetésének lehetőségeit a jövőre nézve. A végrehajtási rendelet szövegének módosítását javasolja, a 19. (6) bekezdés tekintetében, amely a következőképpen változna: A nevelési-oktatási intézmények közalkalmazottait január 1-től augusztus 31-ig keresetkiegészítésként Szeged pótlék illeti meg. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosításról. A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a módosítási javaslatot. Farkasné Pocsai Blanka: Kéri a bizottságot, hogy az egész előterjesztésről szavazzanak /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének 20368/2011. számú előterjesztését Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását azzal a módosítással, hogy a rendelet 19. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépjen: A nevelési-oktatási intézmények közalkalmazottait január 1-től augusztus 31-ig kereset-kiegészítésként Szeged pótlék illeti meg. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 4. Napirendi pont Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Farkasné Pocsai Blanka: Az előterjesztésben egy nagyon kedves program szerepel, az úgynevezett Csatlakozás a Kamaszbarát Önkormányzat című programhoz, vagyis Javíts egy jegyet! pályázathoz. A Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola 11/b osztálya lett a nyertes, ezért egy osztálykiránduláson vehetnek részt Tiszafüreden. A kirándulás költségeit, 340 E Ft-ot az 4

5 Önkormányzat biztosítja. Megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kérte a bizottságot /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének /2011. számú előterjesztését Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 5. Napirendi pont A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása Farkasné Pocsai Blanka: Kéri az előterjesztés képviselőjét, hogy tájékoztassa a bizottságot. Dr. Gombos Izabella: évben a nyersanyagnorma költsége 4,7%-kal emelkedik, ezért emelkedik az étkezési térítési díj összege. Farkasné Pocsai Blanka: Kéri a bizottságot, hogy szavazzanak az előterjesztésről /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármesterének /2011. számú előterjesztését A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 5

6 6. Napirendi pont Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben indítandó 1. osztályok számának meghatározása Farkasné Pocsai Blanka: Nagyon jól előkészített előterjesztés, részletes indoklást tartalmaz. A tényleges beiratkozás után még egyszer a bizottság elé kerül majd korrekcióra az előterjesztés. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kérte a bizottságot: /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármesterének 6254/2011. számú előterjesztését Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben indítandó 1. osztályok számának meghatározása tárgyában és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 7. Napirendi pont A Dr. Waltner Károly Otthon Rehabilitációs pedagógiai programjának jóváhagyása Farkasné Pocsai Blanka: Az előterjesztés szerint egy rehabilitációs pedagógiai program fenntartói jóváhagyásáról van szó, az önkormányzat erre a területre szakosodott szakértővel véleményezte, a szükséges korrekciókat már el is végezték. Többletkiadást az önkormányzat számára nem jelent. Kéri a bizottságot, hogy amennyiben nincs kérdésük, szavazzanak az előterjesztésről /2011. (II.23.) OB sz. Az Oktatási Bizottsága megvitatta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 3474/2011. sz. előterjesztését A Dr. Waltner Károly Otthon Rehabilitációs pedagógiai programjának jóváhagyása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: Az Oktatási Bizottság az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében rögzített hatáskörben eljárva a Dr. Waltner Károly Otthon Rehabilitációs pedagógiai programját jóváhagyja azzal, hogy az többletkiadást az önkormányzat számára nem jelenthet. Határidő: azonnal Felelős: az intézmény igazgatója 6

7 Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és az intézmény igazgatóját jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 8. Napirendi pont Óvodai és általános iskolai beiratkozások időpontjai Farkasné Pocsai Blanka: Az előzetesen kiküldött előterjesztés módosítását javasolja az általános iskolai beiratkozás időpontjára vonatkozóan, az óvodai beiratkozás időpontjával egy időben, április 18-án és 19-én lenne. Az intézményvezetők jelezték, hogy kistérségi konferencia lesz 20-án, ezért kérték, hogy módosítsuk a tervezett időpontot. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a módosított határozati javaslatról /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 169/2011. ikt. sz. előterjesztését az óvodai és általános iskolai beiratkozások időpontjairól, és az alábbi határozatot hozta: Az Oktatási Bizottság javasolja Szeged Megyei Jogú Város Polgármesterének, hogy Közgyűléstől átruházott hatáskörében (30/2010. (XI.02.) Önk. r. 2. sz. melléklet) az óvodákba és általános iskolákba történő beiratkozások időpontját az alábbiak szerint jelölje ki. Óvodai beiratkozás: április 18. (hétfő) 8-17 óra április 19. (kedd) 8-17 óra Általános iskolai beiratkozás: április 18. (hétfő) óra április 19. (kedd) 8-16 óra Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 9. Napirendi pont Intézményi dokumentumok módosítása Farkasné Pocsai Blanka: Elsősorban a középfokú oktatási intézményekre vonatkozó dokumentumok módosítását javasolja az előterjesztés. Szerepel benne pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat valamint minőségirányítási program módosítása. Többletkiadást ez a módosítás sem jelent az önkormányzat számára. Horváth Attila: A Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola házirendjében dohányzóhely kijelölése szerepel nagykorúaknak. Véleménye szerint jogszabály nem 7

8 engedi a nappali tagozaton tanulóknak a dohányzást akkor sem, ha nagykorú. Kónya Gábor: A nappali tagozatosok között a évfolyamon 21 évesek is vannak. Kardos János: Ígéretet tesz arra, hogy az Iroda megvizsgálja a jogszabályi hátteret. Farkasné Pocsai Blanka: Kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésről /2011. (II.23.) OB sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága megvitatta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 5644/2011. sz. Intézményi dokumentumok módosítása című előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 1. A 30/2010. (XI. 02.) önkormányzati rendeletben rögzített hatáskörében az Oktatási Bizottság szeptember 1-jei hatállyal a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben szabályozott módon jóváhagyja a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola, a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Deák Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programját, azzal a feltétellel, hogy a módosítások az önkormányzat számára többletköltséggel nem járhatnak. 2. A 30/2010. (XI. 02.) önkormányzati rendeletben rögzített hatáskörében az Oktatási Bizottság szeptember 1-jei hatállyal a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben szabályozott módon jóváhagyja a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola, a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát. 3. A 30/2010. (XI. 02.) önkormányzati rendeletben rögzített hatáskörében az Oktatási Bizottság szeptember 1-jei hatállyal a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben szabályozott módon jóváhagyja a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Házirendjét. 4. A30/2010. (XI. 02.) önkormányzati rendeletben rögzített hatáskörében az Oktatási Bizottság szeptember 1-jei hatállyal a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben szabályozott módon jóváhagyja a Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programját. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és az érintett intézményeket jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 10. Napirendi pont Elszámolás időpontjának halasztási kérelme (Oktatási támogatási keret) Farkasné Pocsai Blanka: Két pályázó kér halasztást későbbi elszámolásra. A Nemzetiségi Szövetség szervezeti átalakulás miatt kér halasztást, a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon azért, mert még nem valósult meg a program, 2011 tavaszára tervezték. 8

9 Horváth Attila: A Karolina intézmény új igazgatója Vlacskó Mihály, kéri, hogy javítsák ki az előterjesztésben a nevet. Farkasné Pocsai Blanka: Köszöni az észrevételt, kéri a bizottságot, hogy szavazzanak az előterjesztésről /2011. (II.23.) OB sz. Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 12941/2011. sz. előterjesztését Elszámolás időpontjának halasztási kérelme (Oktatási támogatási keret) tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. (10) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a Nemzetiségi Szövetség mint támogatott a támogatás felhasználásáról március 31-ig számoljon el. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Kabinetet, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és a Nemzetiségi Szövetség elnökét jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2011. (II.23.) OB sz. határozat melléklete Támogatási szerződés módosítása A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviselő: Dr. Botka László polgármester) mint támogató, másrészről Nemzetiségi Szövetség (6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. sz., képviselő: Kövér László elnök) mint támogatott között júniusban létrejött a évi Oktatási támogatási keret terhére Gézengúz matiné-kézműves és játékos önismereti fejlesztő foglalkozások nemzetiségi gyermekek számára nyújtott Ft pályázati támogatás tárgyában létrejött támogatási szerződés 4. és 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A pályázó vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél megvalósítására fordítja, március 31-ig. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott támogatást az elszámolási határidő lejártáig köteles visszafizetni a támogatónak. 6. A pályázó az igénybe vett támogatással március 31-ig köteles elszámolni. A támogatási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Kövér László elnök.. Dr. Botka László polgármester 9

10 /2011. (II.23.) OB sz. Az Oktatási Bizottság megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 12941/2011. sz. előterjesztését Elszámolás időpontjának halasztási kérelme (Oktatási támogatási keret) tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: A Bizottság az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. (10) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon mint támogatott a támogatás felhasználásáról március 31-ig számoljon el. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Kabinetet, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és a Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon igazgatóját jegyzőkönyvi kivonaton értesíti /2011. (II.23.) OB sz. határozat melléklete Támogatási szerződés módosítása A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., képviselő: Dr. Botka László polgármester) mint támogató, másrészről Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon (6725 Szeged, Szentháromság u sz., képviselő: Vlacskó Mihály igazgató) mint támogatott között júniusban létrejött a évi Oktatási támogatási keret terhére TársSuli-párkapcsolati tréning fiataloknak 2010 című programjára nyújtott Ft pályázati támogatás tárgyában létrejött támogatási szerződés 4. és 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A pályázó vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél megvalósítására fordítja, március 31-ig. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott támogatást az elszámolási határidő lejártáig köteles visszafizetni a támogatónak. 6. A pályázó az igénybe vett támogatással március 31-ig köteles elszámolni. A támogatási szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Vlacskó Mihály igazgató.. Dr. Botka László polgármester 10

11 11. Napirendi pont Intézményvezető munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése, költségek kifizetésének véleményezése (Zrínyi Ilona Ált. Isk) Farkasné Pocsai Blanka: A Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatónője távolléti díj elszámolása mellett 5 nap időtartamra kéri a munkavégzés alóli mentesítését, mert március 26. és április 1. között külföldi tanulmányi programon vesz részt. Az utazás költségeit a Student Lines Diákutazási Iroda finanszírozza. Az utazással kapcsolatban az intézmény pótköltségvetési támogatási igényt nem nyújthat be. Horváth Attila: Szeretné tudni, hogy milyen tanulmányútról van szó, mert véleménye szerint ez az utazási iroda profitorientált. Tanárokat kér fel arra, hogy szervezzenek be diákokat, ennek fejében ingyenesen utazhatnak a tanárok. Ehhez még a várostól is kér támogatást. Akkor is a város pénzéről van szó, ha intézményi költségvetésről beszélünk. Farkasné Pocsai Blanka: Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy az intézmény költségvetési során megtalálható a fedezet (4 millió Ft) a saját bevételek között. Továbbá a határozati javaslatban szerepel, hogy az ismételt munkába állástól számított 30 napon belül a tanulmányút tapasztalatairól írásbeli beszámolót készítsen az igazgató az Iroda számára. Dr. Révész Mihály: Minden utazási iroda profitorientált és hasonlóképpen működnek. Idegenvezetőt is biztosítanak, hiszen ez is előírás, hogy csak hivatásos idegenvezetővel lehet külföldön városnézést szervezni. Hasznosnak tartja ezeket a kirándulásokat az idegennyelv tanulása szempontjából is. Kardos János: Véleménye szerint ha egy igazgató, vagy egy tanár bármilyen kiránduláson részt vesz, az ott szerzett tapasztalatok a későbbi pedagógiai munkáját segítik. Ez a kérdés munkajogi kérdésként került a bizottság elé. Nem tudunk a szakmai tartalomról többet. Kéri a bizottsági tagokat, hogy támogassák az igazgatók külföldi tanulmányútjait. Farkasné Pocsai Blanka: Véleménye szerint megkerülhető lett volna ez a vita, ha részletesebben tartalmazta volna az előterjesztés a szakmai út célját. Kardos János: Igazgatói értekezleten el fogja mondani, hogy milyen paraméterekkel kérik majd beadni a kérelmeket. Farkasné Pocsai Blanka: Kéri a bizottságot, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Horváth Attila: Nem múltak el az aggályai, továbbra is az a véleménye, hogy ez nem szakmai út. Dr. Farkas László: Javasolja, hogy most ne döntsenek, kérjék be az igazgatótól a részletes leírást. Rostásné Pópa Mária: Minden utazási iroda profitorientált, ezért nem érti a kérdést. Kéri, hogy ne tételezzenek fel az igazgatókról olyat, hogy azért mennek, hogy a profitorientált céget segítsék. Ez nem üdülés, ez szakmai továbbképzés. Hüvös László: Egyetért azzal a felszólalással, hogy több információra van szükség ahhoz, hogy meghozzanak egy ilyen döntést, ugyanakkor javasolja, hogy információhiány miatt most ne akadályozzák meg ezt a tanulmányutat, kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 11

12 /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottság megtárgyalta a Polgármester 3129/2011. számú előterjesztését Intézményvezető munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése, költségek kifizetésének véleményezése tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: Az Oktatási Bizottság javasolja a polgármesternek, engedélyezze Doroginé Bíró Irénnek, a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatójának, hogy: 1. Az Angliában tartandó tanulmányi programra elutazzon az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Munka Törvénykönyve 107. h) pontja szerint március 26-tól április 1-jéig, (összesen öt munkanap) szóló munkavégzés alóli mentesítéssel, távolléti díj fizetése mellett. 2. Az intézményvezető és a négy pedagógus vonatkozásában a külföldi utazás költségét utazás, szállás, étkezés a Student Lines Diákutazási Iroda finanszírozza. A Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója és négy pedagógusa távolléti díjának biztosítása az intézmény saját bevételéből történik. A külföldi utazással kapcsolatosan a Zrínyi Ilona Általános Iskola pótköltségvetési támogatási igényt nem érvényesíthet. 3. A bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a külföldi úton részt vevő intézményvezetőt kötelezze arra, hogy az ismételt munkába állásától számított 30 napon belül annak tapasztalatairól írásbeli beszámolót készítsen az Oktatási, Kulturális és Sportiroda számára. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Kabinetet, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, az NGSZ-t, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 12. Napirendi pont Intézményvezető munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése, költségek kifizetésének véleményezése (Szeged Városi Kollégium) Farkasné Pocsai Blanka: A Szeged Városi Kollégium igazgatója az Arany János Tehetséggondozó Program költségvetéséből szervezett sítáborozáson való részvételét kéri engedélyezni távolléti díj elszámolása mellett. Tájékoztatást kért az Irodától, mely szerint 61 fő diák vesz részt a sítáborozáson, valamennyien az Arany János Tehetséggondozó Program résztvevői, a kísérő tanárok pedig a kollégium nevelőtanárai. Kéri a bizottságot, hogy amennyiben nincs kérdésük, szavazzanak az előterjesztésről. 12

13 /2011. (II.23.) OB sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottság megtárgyalta a Polgármester 15978/2011. számú előterjesztését Intézményvezető munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése, költségek kifizetésének véleményezése tárgyában, és az alábbi határozatot hozta: Az Oktatási Bizottság javasolja a polgármesternek, engedélyezze Szebenyi Péternek, a Szeged Városi Kollégium igazgatójának, hogy: 1. A Szlovákiában tartandó sítáborba elutazzon az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 9/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet 19. (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Munka Törvénykönyve 107. h) pontja szerint február 14-től február 18-ig, (összesen öt munkanap) szóló munkavégzés alóli mentesítéssel, távolléti díj fizetése mellett. 2. Az intézményvezető a külföldi utazás költségét (utazás, szállás, étkezés) - összesen 220 euró - az intézményi az Arany János Tehetséggondozó Program költségvetéséből finanszírozza. A külföldi utazással kapcsolatosan Szeged Városi Kollégium pótköltségvetési támogatási igényt nem érvényesíthet. 3. A bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy a külföldi úton részt vevő intézményvezetőt kötelezze arra, hogy az ismételt munkába állásától számított 30 napon belül annak tapasztalatairól írásbeli beszámolót készítsen az Oktatási, Kulturális és Sportiroda számára. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Kabinetet, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, az NGSZ-t, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát és a Személyzeti Osztályt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 13. Napirendi pont Egyebek Farkasné Pocsai Blanka: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Waldorf Társas Kör kérelmet nyújtott be, mely szerint a bizottság támogatását kéri. Két új tantermet szeretnének létrehozni, a tervek már elkészültek. Szeretnék, ha a ráfordított összeget az önkormányzat a bérleti díj összegébe beszámítaná. Csatoltuk a szakiroda által megfogalmazott, alpolgármester által aláírt választ, mely szerint az önkormányzat elutasítja ezt a kérést. Kardos János: Három iroda véleményezte a Waldorf Társas Kör kérelmét. Ebből született az alpolgármester elutasító válaszlevele. Ezután írták meg a bizottságnak ezt a levelet. Farkasné Pocsai Blanka: Tájékoztatta telefonon a Társas Kör elnökét, hogy a bérleti díjról való döntés nem az Oktatási Bizottság, hanem a Pénzügyi Bizottság hatásköre. A Társas Kör elnöke ezt megértette. Dr. Révész Mihály: Véleménye szerint az eredeti bérleti szerződés is nagyon kedvező a bérlő számára, hiszen a bérleti díj összegét az épület állagmegóvására fordíthatja. 13

14 A bizottság elnöke a következő napirendi pont előtt a nyílt ülést bezárta, zárt ülést rendelt el. kmf. Farkasné Pocsai Blanka Dr. Révész Mihály a bizottság elnöke a bizottság alelnöke Mike Katalin 14

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2013. 05. 15-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2013. 05. 15-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2013. 05. 15-én tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Jelen vannak: Könczöl György polgármester, Hajdu Mihályné, Hajdu Valéria és Cser Gábor képviselő-testületi tagok.

Jelen vannak: Könczöl György polgármester, Hajdu Mihályné, Hajdu Valéria és Cser Gábor képviselő-testületi tagok. J e g y z ő k ö n y v : Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án (kedden) 14,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Keménfa önkormányzati épületének helyisége.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala

SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/85111-6/2012. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon részbeni állami fenntartásba történő átvételéhez kapcsolódó döntések meghozatala Készítette:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. február 15-én tartott ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 18 igen szavazattal az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 2011. december 6-án 11.00 órától megtartott nyílt ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 31080-15/2015. Tárgy: SZMJVÖ Bölcsődéi igazgatói beosztásának betöltésére benyújtott

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-17 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. április 8-án tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól.

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének határozatairól. TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2013. április 18-án tartott rendkívüli ülésének airól Határozatok száma 20411-91/2013. (IV. 18.) VFB. sz. 20411-92/2013. (IV. 18.) VFB. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker. Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2014. december 17-én 17:00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 12. 19-én tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2009. 11/2009. (IV. 21.) 12/2009. (IV. 21.) 13/2009. (IV.

E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2009. 11/2009. (IV. 21.) 12/2009. (IV. 21.) 13/2009. (IV. OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2009. április 21-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 11/2009. (IV. 21.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság az Egyesített Óvodai Intézmény nevelőmunkájáról

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Ikt.sz.: 77625 /2009.

Ikt.sz.: 77625 /2009. Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Ikt.sz.: 77625 /2009. Tárgy: Tájékoztató a panelprogram végrehajtásáról és a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

~,<DJ~ Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Te1.(fax): 22-467-502,467-655

~,<DJ~ Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Te1.(fax): 22-467-502,467-655 Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Te1.(fax): 22-467-502,467-655 Meghívó Értesítem, hogy képviselőtestületünk 1999. január 26-án (kedden) 15 órakor tartja ülését. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-4/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2010. június 3-án tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2010. június 3-án tartott üléséről 3397-9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2010. június 3-án tartott üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor, a bizottság

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

VárosKépviselő-testülete

VárosKépviselő-testülete VárosKépviselő-testülete Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság 2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: kisb@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben