Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága november 16-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő, a bizottság tagja Nógrádi Tibor, a bizottság tagja Pálmai Antal, a bizottság tagja Dr. Sulyok Róbert, a bizottság tagja Virág András, a bizottság tagja Szabó Sándor, Kabinetfőnök Dr. Igaz Ágnes, Fejlesztési Iroda Kardos János, Oktatási, Kulturális és Sportiroda Dr. Börcsök Judit, Jegyzői Iroda Dr. Martonosi Éva, Közgazdasági Iroda Dr. Hegyes-Gila Orsolya, Városüzemeltetési Iroda Joóné Maróti Szilvia, Közgazdasági Iroda Dr. Tóth Katalin, Városüzemeltetési Iroda Dr. Beke Ferenc, Városüzemeltetési Iroda Dr. Tóth András, Városüzemeltetési Iroda Dr. Oláh Anna, Városüzemeltetési Iroda Gyenizse János, Városüzemeltetési Iroda Ács Sánta Ágnes, Fejlesztési Iroda Károlyfalvi Zsolt, Szegedi Sport és Fürdők Kft. Tóth István Tibor, Szegedi Közlekedési Kft. Makrai László, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Mihálffy Lajos, RITEK Zrt. Miklós Péter, SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. Erdei Péter, Szegedi Vásár és Piac Üzemeltető Kft. Bröstlné dr. Simon Katalin, IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Távollévő: Dr. Keresztúri Farkas Csaba, a bizottság tagja távollétét jelezte Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Bizottság a jelenlévő 7 fővel határozatképes. A nyílt ülés napirendjére javaslom felvételre a most kiosztott következő előterjesztéseket: - Rendkívüli írásbeli szavazás az 1000 Mester Nonprofit Kft.-nél - Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben - SZMJV Önkormányzata és a Havancsák Kft. közötti perben való állásfoglalás - Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje - Regionális Integrált Agrárlogisztikai rendszer kialakítása (HURO/0802/153_AF) projekt keretén belül rendezvényszervezési tevékenység ellátása c. munkára érkezett ajánlatok elbírálása A nyílt ülés napirendjéből a zárt ülés napirendjéhez kerül át a két Hozzájáruló nyilatkozat tárgyú 1

2 előterjesztés. A zárt ülés napirendjére javaslom felvételre a most kiosztott következő előterjesztést: - Magántulajdonú ingatlanon önkormányzati jelzálogjog törlése A napirendben tévesen kétszer szerepel az. Ifjúsági garzonlakásban történő elhelyezés tárgyú előterjesztés. Nem készült el a Szeged, Jósika u. 29. szám alatti társasház felújítása önkormányzati támogatásának jóváhagyása és a Szeged, Vám tér 6-7. szám alatti (volt Tisza-malom) épület felújítása önkormányzati támogatásának jóváhagyása tárgyú előterjesztés, ezeket majd a következő ülésünkön tárgyaljuk. A mai ülésünkön nem tárgyaljuk a közgyűlési napirendeket, mivel a frakciónk ma este fogja őket megtárgyalni. Aki a napirend általam felsorolt módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 4 igen 3 tart. Aki az így kialakult napirendet elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága november 16-án tartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Nyílt ülés: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 1. Rendkívüli írásbeli szavazás az 1000 Mester Nonprofit Kft.-nél 2. Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben Tulajdonosi hozzájárulások: 3. Szeged, Dorozsmai út csapadékvíz elvezetési rekonstrukció elvégzése 4. Szeged, Széksósi út csapadékvíz elvezetési rekonstrukció elvégzése 5. Szeged, Kikötő sor vízvezeték rekonstrukció elvégzése 6. Szeged, Lepke utca vízvezeték rekonstrukció elvégzése 7. Szeged, Tarjáni víztorony optikai kábel bevezetés elvégzése 8. Szeged, Felső-Tisza part 4. sz. alatti Vízi-sporttelep homlokzati ajtónyitás építési engedély kérelme 9. Szeged, Málna u. 1. sz. alatti ingatlan földgáz leágazó vezeték áthelyezése 10. Szeged, Felsőváros Dankó Pista u. környéke optikai légkábel hálózat építése 11. Szeged, Légió u. vízvezeték rekonstrukció elvégzése 12. Szeged, Petőfi-telepi Művelődési Ház előtető bővítés építési engedély tervdokumentációhoz 13. Szeged, Egressy Béni u. egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzéséhez Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 14. Rangsorcseréhez való tulajdonosi hozzájárulás Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 15. Gáspár Z. u. 8. fszt. 2. üzlethelyiség értékesítése 16. Vitéz u sz. alatti garázs értékesítése Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda 17. Kötelezettségvállalások jóváhagyása 2

3 Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 18. SZMJV Önkormányzata és a Havancsák Kft. közötti perben való állásfoglalás 19. Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje Előterjesztő: Fejlesztési Iroda 20. Regionális Integrált Agrárlogisztikai rendszer kialakítása (HURO/0802/153_AF) projekt keretén belül rendezvényszervezési tevékenység ellátása c. munkára érkezett ajánlatok elbírálása Zárt ülés: Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 21. Hozzájáruló nyilatkozat 22. Hozzájáruló nyilatkozat Előterjesztő: IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. 23. Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem 24. Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása 25. Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása 26. Határozott időtartamra történő elhelyezés meghosszabbítása 27. Elhelyezés meghosszabbítására irányuló kérelem 28. Ifjúsági garzonlakásban történő elhelyezés Előterjesztő: Fejlesztési Iroda 29. Önkormányzati támogatás módosítási kérelem a panelrekonstrukciós program kapcsán 30. Önkormányzati támogatás módosítási kérelem a panelrekonstrukciós program kapcsán Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda 31. Ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom törléshez való tulajdonosi hozzájárulás megadása Előterjesztő: Közgazdasági Iroda 32. Magántulajdonú ingatlanon önkormányzati jelzálogjog törlése 33. Beszámoló a és közötti időszakban kötött bruttó 400 ezer Ft-ot meg nem haladó összegű szerződésekről Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda 34. A évi Díszpolgári cím, Pro Urbe díj, Szegedért Emlékérem és a Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozása A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, valamint a Városüzemeltetési Iroda. 1. Rendkívüli írásbeli szavazás az 1000 Mester Nonprofit Kft.-nél Dr. Martonosi Éva: Az 1000 Mester Nonprofit Kft. két írásbeli szavazást bocsátott be, az egyik a évi szabad felhasználású szakképzési hozzájárulás tagok közötti felosztása, a másik pedig tájékoztatás az 1000 Mester Nonprofit Kft. pedagógus-továbbképzési szolgáltatásra kötendő vállalkozási szerződésének 3

4 írásbeli szavazásáról. A legutóbbi bizottsági szavazás keretében A. és B. variáció került előterjesztésre. Részünkről az A variációt terjesztettük elő, de nem kaptuk meg a szükséges szavazatokat. Most a B variációt terjesztjük elő írásbeli szavazásra. A szakirodával egyeztetve ez a variáció is elfogadható, így jóváhagyásra javasoljuk. Javaslom az írásbeli szavazás aláírására Gila Ferencet hatalmazzuk fel, és a határozati javaslatok elfogadására teszek indítványt. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/ /2011. számú Rendkívüli írásbeli szavazás az 1000 Mester Nonprofit Kft.-nél tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az 1000 Mester Nonprofit Kft. írásbeli szavazás keretében előterjesztett, A évi szabad felhasználású szakképzési hozzájárulás tagok közötti felosztása tárgyú határozati javaslatát. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság felhatalmazza Gila Ferencet, a Vagyongazdálkodási Bizottság alelnökét mint az 1000 Mester Nonprofit Kft. tagjának, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonosi jogait gyakorló Vagyongazdálkodási Bizottság meghatalmazottját, hogy az 1./ pont szerinti határozattervezetet elfogadólag aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az 1000 Mester Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonatot értesíti. Rendkívüli írásbeli szavazás 52./2011. SZ. HATÁROZAT (javaslat) A Taggyűlés elfogadja az eszközfejlesztési igényeket, a évre a közvetlen TISZK szakképzési hozzájárulásból a 1. sz. melléklet alapján, valamint a ,- Ft évi maradék szabad felhasználású szakképzési hozzájárulás felosztását a tagok számára az 1. sz. táblázat alapján. Döntés Név Szavazat Szeged MJV Önkormányzata 429 Csongrád Megyei Önkormányzat 208 Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata 159 Mórahalom Város Önkormányzata 9 Döntés 4 Aláírás, bélyegző

5 Orosháza Város Önkormányzata 49 Szegedi Tudományegyetem 63 Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány 20 Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány 63 Összesen A határozati javaslatról a Társasági szerződés és pontja alapján a szakmai döntéshozatalnak megfelelő ¾-es szótöbbséggel határozhat a taggyűlés. Szeged, november 9. Sebők Edit ügyvezető igazgató 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 1. sz. melléklet Eszközfejlesztési igények, terv évre a közvetlen TISZK szakképzési hozzájárulásból TISZK Központi képzőhely eszközfejlesztése Javaslat a TISZK központi képzőhelyének informatikai infrastruktúrájának és műhelyeinek működést akadályozó körülményeinek elhárításához. TIOP pályázatban eszközbeszerzésre fordítható anyagi források szűkösnek bizonyultak. A központi képzőhely műhelyeiben az oktatás szeptemberében elindulhatott. Az eszközellátottság a mai napig nem felel meg a központi programokban előírt eszközlistának, ezért indokolt a hiányosságok pótlása a TISZK által közvetlenül átvett fejlesztési hozzájárulásokból. A felhasználható keret összesen: ,- Ft Informatika infrastruktúra fejlesztése Szoftverek: Az adminisztrációs munka végzéséhez szükséges szoftver hiánypótlás Hardware eszközök: A szerverek működtetéséhez, adatmentéshez szükséges anyagok fejlesztési, bővítési alkatrészek, szoftverek. pl.: VIR-t futtató szerveren RAM, processzor, hűtő. Adminisztrációs munkához szükséges eszközök. Épület beruházás 034: A teremben a számítógépes hálózat kialakítása csak részben történt meg. A fali csatlakozók és a gépek között elmaradt a hálózat kiépítése. Egyéb számítástechnikai eszközök kellékek: Az üzemeltetéshez-hibaelhárításhoz szükséges eszközök. A felhasználásra kerülő tervezett keretösszeg: ,- Ft Gépészeti műhelyek eszközfejlesztési igénye 5

6 A TISZK központi épületében található Irányítástechnika és Hűtő-Klíma labor felszerelésének bővítése a műhelyfelelős szakoktató kollégák által összeállított eszközlista szerint, melynek forrása szintén a TISZK által közvetlenül átvett fejlesztési hozzájárulás. A felhasználásra kerülő tervezett keretösszeg: ,- Ft. Szeged november 9. Sebők Edit ügyvezető igazgató TISZK központi képzőhelyre javasolt fejlesztések Informatikai fejlesztések Szoftverek: Bruttó Ft Acrobat X Standard PDF Transformer 3.0 Pro 2db Symantec Norton Ghost Nero 10 Platinum HD 3db Cisco 891 GigaE SecRouter HP ProLiant DL 380 G6 szerver hűtő HP ProLiant Dl 380 G6 KINGSTON HP/Compaq szerver Memória 6GB D.. Processzor: HPQ CPU szerver Quad Core Xeon X5560 2,8 10db db db Számítógép hálózati pach kábel 50cm HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit [ B21] Western Digital My Book Essential 2TB WDBAACW0020HBK 80db db db Hangkábel, (szerelt csatlakozó XLR), 50m gumi 2db Flash Drive ADATA 32GB USB2.0 SHARKOON QuickPort XT USB3.0 Plus 2,5/3,5" SATA to USB3.0 fekete HDD dokkoló +USB3.0 PCI-E card Számítógép billentyűzet (Logitech magyar USB billentyűzet fekete) Számítógép egér (Logitech RX250 USB optikai egér, fekete) 9db db db Hardver eszközök: Hp notebook tápegység 6

7 USB hub 6db Logitech Wireless Presenter R400 5db Asztali telefon HP Laserjet P2055dn (CE459A) nyomtató terem számítógépes hálózatának fejlesztése Egyéb számítástechnikai eszközök, kellékek UTP vezeték Cat5e fali 150m UTP dugó RJ45 Cat5 8P8C TS 51 + védő 50db Számítógép tápegység teszter Univerzális digitális multiméter Számítógép hálózat kábel teszter Forrasztópáka (híradástechnikai) Csavarhúzókészlet Forrasztó ón, híradástechnikai ( Ø1mm) RJ45/RJ11 krimpelő fogó Műanyag szerszámtartó táska Konnektorsáv 5db Informatikai összesen Gépészeti műhelyek eszközfejlesztése: Írányítástechnikai labor Pneumatika és hidraulika szervíztechnikai készlet Manométer 10 Bar-Q4 6 db Kettős működésű munkahenger 100PPV 6 db Pneumatikus szelep 5/2 6 db /2 pneumatikus görgős szelep 6 db Hidraulikus elosztó Verteiler-G1/4 12 db Szerelő készlet AS-ZB-SL-P/EP 1 db Fordulatszámmérő 3 db Csővezeték + csatlakozók 50 m db Hűtő-klíma műhely Mikromanométer Gépészeti összesen:

8 A felhasználásra összesen: kerülő tervezett keretösszeg Mester Nonprofit Kft Szeged, Kálvária sgt sz. Táblázat 2010-ben átvett szabad felhasználású fejlesztési támogatások visszaosztható összeg meghatározása Ft összegben TERVEZET Adatok Ft-ban Teljes SZAHO visszaosztás a közvetlen TISZK SZAHO nélkül MEGNEVEZÉS 1,/ 2 % Művészeti 7 % Összesen: 2./ TISZK közvetlen keret: le: Alföldi porcelán Különbözet: le: TISZK 3 % Központi képzőhely Informatika fejlesztések Megvalósult: Mikrosuli Bt. Tananyag Központi képzőhely gépészeti fejlesztések TISZK Közvetlen Maradvány 3./ 5 % KERET Iskolák 5 % Művészeti Alapítv. 5 % összesen: le: tananyagfejlesztés Megvalósult: Gépészet szakmacsop. Összesen: le: továbbképzés Megvalósult: Déri CAD-CAM Összesen: 5 % Keret Maradvány Tájékoztatás az 1000 Mester Nonprofit Kft. pedagógus-továbbképzési szolgáltatásra kötendő vállalkozási szerződésének írásbeli szavazásáról Dr. Martonosi Éva: Egy, a szegedi önkormányzattal kötendő szerződés jóváhagyása kerül még a Bizottság, illetőleg a taggyűlés elé. Mivel Szeged érintett, így csak tájékoztatásként kellene tudomásul venni. 8

9 Javaslom a tájékoztatás tudomásul vételét. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/ /2011. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: A Vagyongazdálkodási Bizottság tájékoztatásként tudomásul vette az 1000 Mester Nonprofit Kft. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával pedagógus-továbbképzési szolgáltatásra kötendő vállalkozási szerződése tárgyában történő írásbeli szavazását. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az 1000 Mester Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonatot értesíti /2011. (11.16.) VB határozat melléklete 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 53/2011. SZ. HATÁROZAT (javaslat) A Tagok jóváhagyják az IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési- oktatási intézményekben című, TIOP / azonosítási számú projekthez kapcsolódó pedagógus továbbképzés szolgáltatás: Infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazása IKT alapú módszertani és a Sulinet Digitális Tudásbázis használatát elősegítő pedagógus továbbképzés vállalkozási szerződés megkötését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az 1000 Mester Nonprofit Kft között. Döntés Név Törzsbetét eft Csongrád Megyei Önkormányzat Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata Mórahalom Város Önkormányzata 180 Orosháza Város Önkormányzata Szegedi Tudományegyetem Hansági Ferenc Oktatási Alapítvány 400 Szavazat Döntés Aláírás, bélyegző

10 104 Szinergia Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány Összesen (100 %) Tájékoztatom tagokat, hogy a döntéshozatal a társasági szerződés és pontja alapján, a vagyoni döntéshozatal vonatkozásában meghatározottak szerint, ¾ -es szótöbbséggel történik. Szeged, november 15. Sebők Edit ügyvezető igazgató 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2. Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben Írásbeli szavazás az Első Szegedi Ipari Park Kft-nél az új ügyvezető megválasztása és az ezzel összefüggő társasági szerződés-módosítás tárgyában Dr. Martonosi Éva: Az ESZIP Kft.-nél felmondott az ügyvezető, akinek még 60 napig el kellett látnia a feladatát. A fő tulajdonos a KÉSZ Holding Zrt. javaslatára új ügyvezető kerül kijelölésre, és emiatt a társasági szerződést is módosítani kellene. Írásbeli szavazásról van szó, és itt is ki kellene jelölni valakit az aláírásra. Javaslom az írásbeli szavazás aláírására Nógrádi Tibort hatalmazzuk fel, és a határozati javaslat elfogadására teszek indítványt. Aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a dr. Molnár László által előterjesztett 01/ /2011. számú Tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati tulajdonú cégekben tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Vagyongazdálkodási Bizottság jóváhagyja a határozat mellékletét képező, az ESZIP Kft. írásbeli szavazás keretében előterjesztett alábbi határozattervezeteit: új ügyvezető megválasztása, valamint az ezzel összefüggő társasági szerződés-módosítást. 2./ A Vagyongazdálkodási Bizottság felhatalmazza Nógrádi Tibort, a Vagyongazdálkodási Bizottság tagját mint az ESZIP Kft. tagjának, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonosi jogait gyakorló Vagyongazdálkodási Bizottság meghatalmazottját, hogy az 1./ pont szerinti határozattervezeteket elfogadólag aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a KÉSZ Holding Zrt.-t és az ESZIP Kft.-t jegyzőkönyvi kivonatot értesíti. 10

11 /2011. (11.16.) VB. sz. határozat melléklete 11

12 3. Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Dorozsmai út csapadékvíz elvezetési rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62518/2011. iktatószámú előterjesztését a Gém Kft. kérelmére Szeged, Dorozsmai út (Szilva u. - vasúti átjáró között) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 672-4/2011 munkaszámú 12

13 műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Dorozsmai út (Szilva u. - vasúti átjáró között) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 672-4/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 47. -ban foglalt előírásokat. 3. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A kivitelezés alatt az érintett közösségi megállóhelyek működését folyamatosan biztosítani kell. Az úttestet érintő kivitelezést egyeztetni kell a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel. A gyalogos forgalmat folyamatosan biztosítani kell a meglévő gyalogjárdán, illetve az ingatlanok gépjárművel történő megközelítését előzetes egyeztetések alapján biztosítani kell. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa GÉM Kft Szeged, Arany J. u. 7., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt. 88., Magyar Közút Nonprofit Zrt Szeged, Juhász Gyula u Szeged, Széksósi út csapadékvíz elvezetési rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62514/2011. iktatószámú előterjesztését a Gém Kft. kérelmére Szeged, Széksósi út (Templom u. - Bánomkert csatorna között) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező /2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Széksósi út (Templom u. - Bánomkert csatorna között) csapadékvíz elvezetés rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező /2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 13

14 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 47. -ban foglalt előírásokat. 3. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa GÉM Kft Szeged, Arany J. u. 7., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Kikötő sor vízvezeték rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62521/2011. iktatószámú előterjesztését a Gém Kft. kérelmére Szeged, Kikötő sor vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 673-2/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Kikötő sor vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 673-2/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 35., 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 47. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. A kivitelezés alatt az útkeresztezéseket fúrással kell keresztezni. 4. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A Kikötő sor 1-7. sz. előtt található 3 db fás szárú növényzet kajszi barack, meggy, fagyal fák közelében kizárólag óvatos földmunkát lehet végezni, a növények alatt a vezeték csak fúrással cserélhető ki. A zöldterület helyreállításáról a Szegedi Környezetgazdálkodási 14

15 Nonprofit Kht-t és a Városüzemeltetési Irodát értesíteni kell. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa GÉM Kft Szeged, Arany J. u. 7., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Lepke utca vízvezeték rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62524/2011. iktatószámú előterjesztését a Gém Kft. kérelmére Szeged, Lepke u. (Beszterce u. - Sziklai Sándor u. között) vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 673-3/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Lepke u. (Beszterce u. - Sziklai Sándor u. között) vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 673-3/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 47. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. A kivitelezés alatt az utat fúrással kell keresztezni. 4. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. 15

16 A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa GÉM Kft Szeged, Arany J. u. 7., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Tarjáni víztorony optikai kábel bevezetés elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 68177/2011. iktatószámú előterjesztését a One Telecom Kft. kérelmére Szeged, Tarjáni víztorony optikai kábelbevezetés (Jákli Ferenc tervező 23/2011 INV tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást - Szeged, Tarjáni víztorony optikai kábelbevezetés (Jákli Ferenc tervező 23/2011 INV tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. és 65. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. Az érintett terület 2010-ben befejezett rekonstrukciója miatt a kivitelezés megkezdése előtt SZMJV Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Iroda illetékes előadójával és Gál András tervezővel egyeztetni szükséges. A Szegedi Vízmű Zrt. It/88-2/2011 ikt. sz. üzemeltetői hozzájárulásában foglaltakat be kell tartani. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa One Telecom Kft Szeged, Fonógyári út 10., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza Lajos krt. 88., Fejlesztési Iroda 16

17 8. Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Felső-Tisza part 4. sz. alatti Vízi-sporttelep homlokzati ajtónyitás építési engedély kérelme Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 73842/2011 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező az EDF DÉMÁSZ Szeged Vizisport Egyesület (Szeged, Felső Tisza-part 4.) a Vizisporttelep épületének emeleti klubteremében, a homlokzati falon ajtót szeretne nyitni, valamint megépíteni egy közterületen álló (10003 hrsz.) előlépcsőt, önálló építményként, melynek építési engedély tervdokumentációjához kérték a tulajdonosi nyilatkozatot, mely tárgyában az alábbi határozatot hozta: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást a Balogh és Széll Építész Műterem Kft. által elkészített építési engedély tervdokumentációhoz az alábbi feltétellel: - A közterület használatával kapcsolatos megállapodás megléte a tulajdonosi hozzájárulás érvényességének feltétele. - Az építtetőnek a tulajdonosi nyilatkozattal egyidejűleg be kell mutatnia a terület használatára vonatkozó megállapodást az eljáró építési hatóságnak. Amennyiben a megállapodás nem kerül bemutatásra, a tulajdonosi hozzájárulás nem tekinthető megadottnak. A hozzájárulás nem menti fel az építtetőt az egyéb, jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa az EDF DÉMÁSZ Szeged Vizisport Egyesület, 6723 Szeged, Felső Tisza-part 4., Balogh és Széll Építész Műterem Kft Szeged, Arany J. u Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Málna u. 1. sz. alatti ingatlan földgáz leágazó vezeték áthelyezése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 17

18 /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 78850/2011. iktatószámú előterjesztését Kocsis és Társa Bt. kérésére - Szeged, Málna u. 1. sz. alatti ingatlan földgáz leágazó vezeték áthelyezése (Kocsis János tervező Sz/4/2010 tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Málna u. 1. sz. alatti ingatlan földgáz leágazó vezeték áthelyezése (Kocsis János tervező Sz/4/2010 tervszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 63. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek (füvesítés) eredeti állapotát helyre kell állítani. A gázleágazó vezeték áthelyezése során a közúti forgalmat biztosítani kell. 4. A meglévő fák közelében kizárólag kézi földmunka végezhető, a fáktól a 1,5 m-es védőtávolságot be kell tartani. Az 5 cm-nél vastagabb gyökerek átvágása tilos. A zöldterület helyreállítását követően a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével helyszíni bejárást kell összehívni. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Németh Zoltán 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 21/A., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Felsőváros Dankó Pista u. környéke optikai légkábel hálózat építése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) 18

19 bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 70982/2011. iktatószámú előterjesztését Makentel Kft. kérelmére - Szeged, Felsőváros - Dankó Pista u. és környéke optikai légkábeles hálózat építése (Blahó László tervező 2011/33 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Felsőváros - Dankó Pista u. és környéke optikai légkábeles hálózat építése (Blahó László tervező 2011/33 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. és 65. -ban, valamint Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2008. (XI.11.) Kgy. rendelet 6. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek a kertészeti szakvéleményben foglaltak szerint - eredeti állapotát helyre kell állítani. A léghálózat kiépítésénél a közút feletti magassági űrszelvényt biztosítani kell. 4. A tervezett légvezeték nyomvonala mentén mivel az elektromos légvezeték biztonsági övezetén belül (1,5 m) épül ki - a DÉMÁSZ karbantartáson kívül egyéb növénycsonkolás és nyesés nem végezhető. A kivitelezés előtt zöldterületi leltárt kell készíteni, melyet a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel egyeztetni szükséges. Az oszlopok igénybevételére vonatkozólag a tulajdonossal - a légvezeték elhelyezésére vonatkozólag szerződést kell kötni. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa Makentel Kft Szeged, Dáni J. u. 6., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., EDF DÉMÁSZ Zrt Szeged, Kaluzál tér Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Légió u. vízvezeték rekonstrukció elvégzése Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81161/2011. iktatószámú előterjesztését a TA-BU Közműtervező és Szolgáltató Bt. kérelmére Szeged, Légió u. vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező május hónapban készített műszaki 19

20 tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Légió u. vízvezeték rekonstrukció elvégzése (Bukovinszky Tamás tervező május hónapban készített műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58., 59. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39. és 46. -ban foglalt előírásokat. 3. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A kivitelezés alatt a fák és fás szárú növények védelméről gondoskodni kell. A növényzet rongálása, csonkolása, megsértése szabálysértési eljárást von maga után. A kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezőnek helyszíni bejárást kell összehívnia a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Városüzemeltetési Iroda részvételével. A fás szárú növények eltávolításához a kivitelezőnek a fakivágási engedélyt előzetesen meg kell kérni. A kivitelezés megkezdése előtt a lakosság által telepített növényzetet el kell távolítani, ezért a munkálatok megkezdése előtt a kivitelezőnek értesítenie kell az érintett ingatlan tulajdonosokat, hogy azok az áttelepítéseket elvégezhessék. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa TA-BU Bt Szeged, Déryné. u. 31., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Petőfi-telepi Művelődési Ház előtető bővítés építési engedély tervdokumentációhoz Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 81177/2011 iktatószámú előterjesztését, melyben a kérelmező NGSZ a Szeged, Petőfi-telepi Művelődési Ház (Szeged, Szántó Kovács János u. 28.) épületéhez előtető bővítés építési engedély tervdokumentációhoz kéri a tulajdonosi hozzájárulást. 20

21 A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást a Kónya Imre építészmérnök által elkészített, Szeged, Petőfi-telepi Művelődési Ház (Szeged, Szántó Kovács János u. 28.) épületéhez építendő előtető építési engedély tervdokumentációhoz A hozzájárulás nem menti fel az építtetőt az egyéb, jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa, NGSZ 6724 Szeged, Huszár u. 1., Kónya Imre Okl. építészmérnök 6710 Szeged, Kapisztrán u. 18/b. 13. Tulajdonosi hozzájárulás: Szeged, Egressy Béni u. egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzéséhez Az előterjesztést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta, és javasolja a hozzájárulás megadását. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a hozzájárulás megadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.(VI.27.) Kgy. rendelete 15. (6) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda 62523/2011. iktatószámú előterjesztését a Gém Kft. kérelmére Szeged, Egressy Béni u. egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 674/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság megadja a tulajdonosi hozzájárulást Szeged, Egressy Béni u. egyesített rendszerű csatorna rekonstrukció elvégzése (Széles Géza tervező 674/2011 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján) tárgyában az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek igénybevételéhez az alábbi feltételekkel: 1. Az építtetőnek be kell tartania a többször módosított egységes szerkezetű Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 05.) Kgy. rendelet 58. -ban foglalt előírásokat. 2. Az építtetőnek be kell tartania az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 39., 47. -ban foglalt előírásokat. 3. Az építési munkák befejezése után az igénybe vett közterület (aszfalt, járda, útburkolat) és zöldterületek eredeti állapotát helyre kell állítani. 4. A zöldterület helyreállításánál a táj és kertépítészeti szakvéleményben foglaltakat be kell tartani. A megszűnő - jelenleg járdában lévő - szennyvízcsatornát a helyén kell hagyni, a meglévő nagyméretű fás szárú növények védelme érdekében. A hozzájárulás építésre nem jogosít és nem menti fel az építtetőt a jogszabályok szerint szükséges engedélyek megszerzésének, a területhasználati díj fizetésének, illetőleg a tervezőt a szakhatósági hozzájárulások, valamint a közműnyilatkozatok beszerzésének kötelezettsége alól. 21

22 A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda és általa GÉM Kft Szeged, Arany J. u. 7., Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft Szeged, Városgazda sor 1., Szegedi Vízmű Zrt Szeged, Tisza L. krt Rangsorcseréhez való tulajdonosi hozzájárulás A vevő kéri, hogy járuljunk hozzá a cseréhez. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének 90942/2011. számú Tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság a Szeged, 4019/A/8 hrsz.-ú Dózsa Gy. u. 7. II. em. 8. ingatlan földhivatali széljegyes bejegyzéseinek vonatkozásában a rangsorcseréhez a hozzájárulást megadja. A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a rangsorcseréről szóló megállapodás aláírására. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda. 15. Gáspár Z. u. 8. fszt. 2. üzlethelyiség értékesítése Az IKV és a Pénzügyi Bizottság nem javasolja az értékesítésre kijelölést. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki az elutasító határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Gáspár Z. u. 8. fszt. 2. üzlethelyiség értékesítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen módosított 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet 11. (2) bekezdése alapján a Szeged, Gáspár Z. u. 8. fszt. 2. (hrsz.: 15786/29/B/2) sz. alatti üzlethelyiséget ,- Ft összeg forgalmi értéken nem jelöli ki értékesítésre a Flört 8 Kft. részére. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az IKV Zrt. és általa az ügyfél. 22

23 16. Vitéz u sz. alatti garázs értékesítése Az IKV és a Pénzügyi Bizottság nem javasolja az értékesítésre kijelölést. A Városüzemeltetési Iroda feljegyzése szerint a gazdaságossági számítás alapján az önkormányzati tulajdonban tartása nem indokolt. Mivel az IKV és a Pénzügyi Bizottság nem javasolja az értékesítésre kijelölést, én is az értékesítésre kijelölés elutasítására teszek indítványt. Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a határozati javaslat B, elutasító változatát elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT A Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Vitéz u számú garázs helyiség értékesítése tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Bizottság Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen módosított 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet 11. (2) bekezdése alapján a Szeged, Vitéz u. 3. (hrsz.: 3514//A/25) 25. számú garázs helyiséget ,- Ft összeg forgalmi értéken nem jelöli ki értékesítésre dr. Baranyai Zsolt részére. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az IKV Zrt. és általa az ügyfél. 17. Kötelezettségvállalások jóváhagyása Kérdés, észrevétel? Megállapítom, hogy nincs. Aki a kötelezettségvállalások jóváhagyását elfogadja, kézfeltartással szavazzon /2011. (11.16.) VB. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága megtárgyalta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének /2011. számú előterjesztését a rendezvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások jóváhagyása tárgyban, és az alábbi határozatot hozta. A Bizottság a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 25/2003. (VI. 27.) Kgy. rendelet 17/A. (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörénél fogva jóváhagyja a jelen határozat mellékletében foglalt kötelezettségvállalásokat, és a polgármesteren keresztül utasítja a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési rendjének szabályzatában megjelölt személyeket azok aláírására. Határidő: a kötelezettségvállalások szerint Felelős: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalási, utalványozási, érvényesítési, ellenjegyzési rendjének szabályzatában megjelölt személyek Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportirodát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 23

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. január 25. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 26-án tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 24. napján tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság elnöke Lauer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 17. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. szeptember 26. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 1828-268/2010. (07.14.) VTLB. sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága. július 14-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke Iványi

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Ikt.sz.: 4289-84/2015. Tárgy: Sürgősségi indítvány a Szegedi Hőszolgáltató Kft. felszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 2011. július 7-én

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend

TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól. napirend TARTALOMJEGYZÉK a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2012. december 20-án tartott soros ülésének határozatairól Határozatok száma 483-365/2012. (XII.20.) VFB.sz. határozat 483-366/2012. (XII.20.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. március 10. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6464-21 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2009. június 24-én tartott nyílt üléséről Az ülésen jelen vannak: Kormos Tibor,

Részletesebben

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról.

dr. Bácskai János: Kérem, szavazzunk a kiküldött napirendi javaslat elfogadásáról. JEGYZŐKÖNYV készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 15-én 14.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 1-5/2011. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. augusztus 1-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Keresztúri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására

CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT. a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. vezérigazgató JAVASLAT a Budapest XXI. kerület Csőgyár utca 48. című, 210180 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Készítette: Szenteczky János vezérigazgató

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46620/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről

Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről 43 55 Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. december 19. napján tartott rendes (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Tájékoztatás a szegedi integrált egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. október 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: dr. Láng Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Hoffmann Tamás, Hajdú László, dr. Balogh Péter, Szluka Imre Péter, dr. Varga Zsolt.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: dr. Láng Zsolt, dr. Kocsis Máté, dr. Hoffmann Tamás, Hajdú László, dr. Balogh Péter, Szluka Imre Péter, dr. Varga Zsolt. Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság *1000077805479* *1000077805479* ikt. szám: FPH121 /7-2 /2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: a Budapest Főváros Közgyűlése Tulajdonosi,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről. 2016. április 26.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről. 2016. április 26. Ügyszám: 24-69/2016. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2016. április 26. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF

IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF IK. 1.ATf.\~P/.'c Í\T,íf:VF ", ", ' ~ J- L.,, ",t r\ J l t- ~--, BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT KÉPVISEL9-TESTÜLET~NEK 2014 ft8r 16. GAZDASAGI BIZOTTSAGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. március 31-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2012. július 13. napján megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 12-21/2012. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. www.hajdubagos.hu E-mail: postmaster@hajdubagos.t-online.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 2. Magdolna Negyed Program I. / 2008. I. féléves beszámoló (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Csécsei Béla polgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. december 11-én 12.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett Szociális és Egészségügyi Főosztály Ehrenberger Krisztina Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 23-án (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Pf.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 4 2 524-500; fax: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@N YIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 2249-11j2013.VIII.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-4/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 11 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester. módosítása. Művelődési Osztálya.

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester. módosítása. Művelődési Osztálya. ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Közművelődési intézmények i tervének módosítása Iktatószám: 2698/2016. Melléklet:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. december

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője Az előterjesztés tárgya: Közművelődési intézmények képzési tervének módosítása Iktatószám:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 27/2011 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2011. október 20-án (csütörtökön) 18 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 337/2011.(X.20.)

Részletesebben

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Ikt.sz.: 11810-4/2014. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 1 pld. Tisza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben