J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói"

Átírás

1 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı Meghívottak: Városi Rendırkapitányság vezetıje Tiszai Vízirendészet Szolnoki Rendırkapitányság vezetıje Városırség vezetıje Szegedi Polgárır Szervezetek Szövetségének elnöke Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság parancsnoka Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Polgárvédelmi Kirendeltség vezetıje Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány az elıterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a rendırség beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 155/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı /2010. sz., Beszámoló a Szegedi Rendırkapitányság évben végzett munkájáról tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyőlés tudomásul veszi dr. Zélity László rendır ezredes, kapitányságvezetı beszámolóját a Szegedi Rendırkapitányság évi tevékenységérıl, továbbá megköszöni a

2 84 kapitányság valamennyi munkatársának Szeged város közbiztonsága javítása érdekében kifejtett áldozatos munkáját. A határozatról értesítést kapnak a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Szegedi Rendırkapitányság vezetıje (6722 Szeged, Párizsi krt ), a Kabinet, valamint a Jegyzıi Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a vízirendészet beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 156/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı /2009. sz., Beszámoló a Tiszai Vízirendészeti Rendırkapitányság Szegedi Rendırırs évi tevékenységérıl tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyőlés tudomásul veszi Megyeri Árpád rendır törzszászlós, megbízott ırsparancsnok beszámolóját a Tiszai Vízirendészeti Rendırkapitányság Szegedi Rendırırs évi tevékenységérıl, továbbá megköszöni a kapitányság valamennyi munkatársának Szeged város közbiztonsága javítása érdekében kifejtett munkáját. A határozatról értesítést kapnak a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Tiszai Vízirendészet Rendırkapitányság vezetıje (5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 6.), a Szegedi Rendırırs megbízott ırsparancsnoka (6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 2-4.), a Kabinet, valamint a Jegyzıi Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Városırség beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza:

3 85 (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 157/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı Beszámoló SZMJV Önkormányzati Városırség Kiemelten Közhasznú Szervezet évben végzett munkájáról tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyőlés tudomásul veszi a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Városırség Kiemelten Közhasznú Szervezet elnökének beszámolóját a évi tevékenységrıl, és megköszöni a Városırség valamennyi tagjának Szeged városa érdekében végzett önzetlen munkáját. A határozatról értesítést kapnak a Tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Kabinet, a SZMJV Önkormányzati Városırség (6724 Szeged, Rókusi krt. 66.), valamint a Jegyzıi Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Polgárır Szervezetek beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 158/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı elıterjesztését Beszámoló a Szegedi Polgárır Szervezetek Szövetsége tagegyesületeinek évben végzett munkájáról tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Közgyőlés tudomásul veszi a Szegedi Polgárır Szervezetek Szövetsége elnökének beszámolóját a szervezet évi tevékenységérıl, és megköszöni a Polgárırség valamennyi tagjának Szeged városa érdekében végzett önkéntes munkáját.

4 86 A határozatról értesítést kapnak a Tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Kabinet, a Szegedi Polgárır Szervezetek Szövetsége (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 114.), valamint a Jegyzıi Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Tőzoltóság beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 159/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı /2010. sz. Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága évi tevékenységérıl szóló beszámolója tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyőlés az SZMJV Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága évi tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesítést kapnak a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, SZMJV Hivatásos Önkormányzati Tőzoltósága, a Kabinet, valamint a Jegyzıi Iroda. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Polgári Védelem beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.)

5 87 160/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı /2010. sz., a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Polgárvédelmi Kirendeltség évi tevékenységérıl szóló tájékoztatója tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyőlés tudomásul veszi Varga István tő. ırnagy tájékoztatóját a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Polgári Védelmi Kirendeltsége évi tevékenységérıl. A határozatról értesítést kapnak a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeged Polgári Védelmi Kirendeltség vezetıje (6723 Szeged, József A. sgt. 39.), a Kabinet, valamint a Jegyzıi Iroda. 2. Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl szóló 55/2005. (XI. 17.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány az elıterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı rendeletet alkotja: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 12/2010. (V.12.) önkormányzati rendelete a Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

6 88 alapján, az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendeletét a következık szerint módosítja: 1. (1) Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1/a melléklete a következı 383.; 384.; 385.; 386.; 387.; 388.; 389.; 390.; 391.; 392.; 393.; 394.; 395.; 396.; 397.; 398.; 399.; 400.; 401. ponttal egészül ki: 383. Bakay Nándor u Pulz u. 48. SZKV villamostelep Dorozsmai út 143. malom Honfoglalás u Honfoglalás u Kiss Menyhért u Nagy Jenı u Koszorú u. 35. harangláb Május 1. u / Negyvennyolcas u Negyvennyolcas u Negyvennyolcas u Nyugati sor, temetıkápolna A Nyugati sor, temetıkápolna B Párizsi krt Rendezı tér, harangláb Széchenyi István u. (Felszabadulás u.) transzformátorház Szent János tér Újvidéki u. 6. (Újvidéki u. 4--2) harangláb Uzsoki u Vaskapu u /1 (2)A Rendelet 1/a melléklet 137. pontjában a 137. Kölcsey u. 8/b 3903/3 szövegrész helyébe a 137. Kölcsey u /2 szöveg lép. (3)A Rendelet 2/b melléklet 26. pontjában a 26. Kölcsey u Kárász u. 13. (Kölcsey u. 6.) 3903/4 E Kölcsey u. 8/a 3903/3 Kölcsey u. 8/b 3903/3 E Kölcsey u /2 E Kölcsey u. 12. (Tisza L. krt. 56.) 3903/1 Mőemlék szövegrész helyébe a 26. Kölcsey u Kárász u. 13. (Kölcsey u. 6.) 3903/4 E Kölcsey u. 8/a 3903/3 Kölcsey u /2 E Kölcsey u /2 E Kölcsey u. 12. (Tisza L. krt. 56.) 3903/1 Mőemlék szöveg lép.

7 89 2. Ez a rendelet a kihirdetést követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követıen indított ügyekben kell alkalmazni. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 161/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl szóló 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelet módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: 1. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy a 12/2010. (V.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott védelem alá helyezés tényét az 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelet 3. (5) bekezdésében felsoroltakkal közölje és a rendelet 3. (8) bekezdése alapján a változásokat az ingatlan- nyilvántartásban vezettesse át. Felelıs: városi fıépítész Határidı: a rendelet kihirdetésétıl számított 30 nap 2. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy a SZÉSZ soron következı karbantartásánál a változásokat vezettesse át. Felelıs: városi fıépítész Határidı: a SZÉSZ soron következı karbantartása A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Fejlesztési Iroda, a városi Fıépítész, a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal, a Városüzemeltetési Iroda és az Építési Iroda.

8 Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosítása Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Módosító indítvány az elıterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra bocsátja a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 162/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyőlés a 645/2008. (XII.12.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervlapon a Szeged, Rókusi körút: Kossuth L. sugárút és Kisteleki utca közötti szakaszának területét a melléklet szerint módosítja. 2. A Közgyőlés a Polgármester útján utasítja a városi fıépítészt, hogy a településszerkezeti terv soron következı komplex karbantartásánál a változásokat vezettesse át. Határidı: a településszerkezeti terv soron következı komplex karbantartása Felelıs: városi fıépítész Errıl jegyzıkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı és a Jegyzıi Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda, a Városi Fıépítész, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

9 91 162/2010. (V.7.) Kgy. sz. határozat melléklete

10 92 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a megjelentetésre vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 163/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: A Közgyőlés a Polgármester útján felkéri a Címzetes Fıjegyzıt, hogy Szeged MJV Építési Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben jelentesse meg Szeged MJV Közgyőlésének Közlönyében. Felelıs: Címzetes Fıjegyzı Határidı: A SZÉSZ évi módosítása 4. csomaggal kapcsolatos Közgyőlési döntést követı 60 nap. Fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda, a Városi Fıépítész, valamint a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Fürj u sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.)

11 164/2010. (V.7.) Kgy. sz. 93 H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Fürj utca 142. számú, 685. helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: Lke (alacsony laksőrőségő (kertvárosias) lakózóna, 4-es (kertvárosi) építészeti karakter, kialakult kategória, adottságoktól függı beépítési mód, adottságoktól függı minimális telekméret, max. 30%-os beépíthetıség min.55%-os zöldfelületi fedettséggel, max. 6,50 méteres építménymagasság) és II. rendő közlekedési célú közterület (a Fürj utca bıvítési területe). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó ideiglenes építési tilalom az 1966-os elrendelése óta okafogyottá vált, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalom törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett ideiglenes építési tilalom bejegyzés törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Lövölde u sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza:

12 (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) /2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Lövölde út 147. számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: Lke (alacsony laksőrőségő (kertvárosias) lakózóna, 4-es (kertvárosi) építészeti karakter, nem kialakult kategória, adottságoktól függı beépítési mód, a minimális telekméret: 550 m 2, max. 30%-os beépíthetıség min.55%-os zöldfelületi fedettséggel, max. 4,50 méteres építménymagasság) és I. rendő közlekedési célú közterület (tervezett I. rendő közút szabályozási területe).a Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési tilalom 1966-os elrendelése óta oka okafogyottá vált, a tervezett út kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalom törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom bejegyzés törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Petıfi S. sgt. 10. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot.

13 95 A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 166/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Petıfi Sándor sugárút 10. számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: Vt (B) (településközponti vegyes zóna, 2-es (polgárvárosi) építészeti karakter, kialakult kategória, zártsorú beépítési mód, adottságoktól függı minimális telekméret, max. 80%-os beépíthetıség min.10%-os zöldfelületi fedettséggel, az elıírt építménymagasság: 9,00 12,50 méter). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési tilalom as elrendelése óta oka okafogyottá vált, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalom törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom bejegyzés törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

14 96 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Boldogasszony sgt. 40. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 167/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Boldogasszony sugárút 40. számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: I. rendő közlekedési célú közterület (a Bécsi körút folytatása a tervezett harmadik hídhoz). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési tilalom 1967-es elrendelése óta oka okafogyottá vált, a tervezett út kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalom törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom bejegyzés törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

15 97 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az Oldal u. 1. C. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 168/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Oldal u. 1. C. számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: I. rendő közlekedési célú közterület (a Bécsi körút folytatása a tervezett harmadik hídhoz). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom 2001-es elrendelése óta oka okafogyottá vált, a tervezett út kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalmak törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom és telekalakítási tilalom bejegyzések törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

16 98 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az Oldal u. 1. B. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 169/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Oldal u. 1. B. számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: I. rendő közlekedési célú közterület (a Bécsi körút folytatása a tervezett harmadik hídhoz). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom 2001-es elrendelése óta oka okafogyottá vált, a tervezett út kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalmak törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom és telekalakítási tilalom bejegyzések törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

17 99 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az Oldal u. 1. A. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 170/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, I. kerület, Oldal u. 1. A. számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: I. rendő közlekedési célú közterület (a Bécsi körút folytatása a tervezett harmadik hídhoz). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési tilalom 2001-es elrendelése óta oka okafogyottá vált, a tervezett út kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalom törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom bejegyzés törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

18 100 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Szilléri-Baktói fıcsatorna menti parti sávra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 171/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, II. kerület, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: Ee egészségügyi szociális turisztikai célú erdızóna (a Szillér-Baktói Fıcsatorna menti parti sáv). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési és telekalakítási tilalom 2001-es elrendelése óta oka okafogyottá vált, a meglévı csatorna menti zöldterület kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalmak törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom és telekalakítási tilalom bejegyzések törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

19 101 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az Ybl Miklós u. 3. sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 172/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 20. (1), (2), (3) bekezdése alapján a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében az érintett területre telekalakítási, építési tilalmat rendelhet el az önkormányzat. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és idıtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fel. A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérıl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. (1) bekezdésének értelmében ha a tilalom idıbeli hatálya lejár vagy az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn a települési önkormányzatnak intézkednie kell a tilalom megszüntetésérıl. II. Az 59/2003. (XII. 5.) Kgy. számú rendelettel jóváhagyott Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzata szerint a Szeged, belterület, III. kerület, Alsóvárosi Ff (Ybl Miklós u. 3.) számú, helyrajzi számú ingatlan jelenleg hatályos zónabesorolása: I. rendő közlekedési célú közterület (a Móravárosi körút szabályozási szélessége) és II. rendő nem közlekedési célú közterület (II. rendő zöldsáv a Móravárosi körút mentén). A Közgyőlés megállapítja, hogy az ingatlanra vonatkozó építési tilalom 2001-es elrendelése óta oka okafogyottá vált, a tervezett út és zöldsáv kiépítését a meglévı építési elıírások lehetıvé teszik, ezért az Étv. 20. (2) bekezdése értelmében a tilalom törlését rendeli el. III. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az ingatlannyilvántartásban az érintett földrészlet tulajdoni lapjának III. részében feltüntetett építési tilalom bejegyzés törlésérıl intézkedjen. Határidı: május 31. Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal.

20 102 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Hóbiárt basa utca Debreceni utca Dankó Pista utca közé esı szakaszra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 173/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. A Közgyőlés az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szeged, III. ker. belterület, Hóbiárt basa u. Debreceni u. és Dankó Pista u. közé esı szakasz (4. pont) településszerkezeti terv módosításának elıkészítése érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: A módosítással érintett területen lévı telkek alakja, mérete és beépítési módja nem indokolja a kertvárosias jelleg fenntartását, így az Lke kertvárosias lakózóna módosítása Lk kisvárosias lakózónára indokolt. A település fejlıdésére kiható és várható hatások: A módosítás a normatív szabályozás elvével összhangban van, vagyis az azonos pozícióban lévı telkekhez azonos építési jogoknak kell tartozniuk. Az átsorolás hatására egységesebb beépítés és városkép alakulhat ki. 1. Természeti adottságok: A József Attila sugárúttal és a lakóteleppel határos telektömbök kisvárosias, zártsorú, intenzívebb beépítése a SZÉSZ elıírásaival összhangban már hosszabb ideje tartó folyamat, melynek kiterjesztése a zárványként megmaradt kertvárosias lakózóna területére városrendezési szempontból indokolt. 2. Gazdasági szempont: A területhasznosítás módosítása lehetıséget nyújt további munkahelyteremtı beruházások megvalósítására, ezzel a helyi önkormányzat adóbevételeinek növekedése várható. 3. Szociális-egészségügyi szempont: Az emelt laksőrőségő besorolás bıvíti a lokálpatrióta városlakók otthonteremtési lehetıségét, javítja a földrészletek megítélését - ezáltal növeli értéküket. 4. Pénzügyi szempont: A terület fejlesztése - bıvítése új munkahelyeket teremthet, az ide települı és mőködı vállalkozások adóbevételt hoznak majd a városnak. 5. Városszerkezeti-építészeti szempont: Az érintett terület zónabesorolása az átsorolással meg fog felelni a tényleges használatnak.

21 103 II. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9. - ban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követıen a településszerkezeti terv módosítását terjessze elı. Határidı: Szeged, III. ker. belterület, Hóbiárt basa u. Debreceni u. és Dankó Pista u. közé esı szakasz (4. pont) SZÉSZ-módosításként való elıterjesztése Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Szeged-Tápé, II. ker /26 és 02053/50 hrsz-ra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 174/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. A Közgyőlés az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szeged-Tápé, II. ker. külterület, 02053/26. és 02053/50. hrsz. (6. pont) településszerkezeti terv módosításának elıkészítése érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: Az Má2 kistanyás mezıgazdasági zóna módosítása Ge egyéb ipari gazdasági zónára és a beépítésre szánt terület határának kiterjesztése az adott telkek határvonaláig indokolt. A település fejlıdésére kiható és várható hatások: Az átsorolással a területfelhasználás a környezı területekhez igazodik, ami lehetıvé teszi egyéb ipari tevékenység végzését, munkahelyek létrehozását, egy rendezett, egységes ipari terület kialakítását. 1. Természeti adottságok: A jelenleg természeti és tájvédelmi értéket nem képviselı terület átsorolása kapcsán az ipari funkcióhoz kapcsolódó kultúrált zöldfelületi rendszer kialakítása jótékony hatást gyakorol a környezetére.

22 Gazdasági szempont: A területhasznosítás módosítása lehetıséget nyújt további munkahelyteremtı beruházások megvalósítására, amitıl a helyi önkormányzat adóbevételeinek növekedése várható. 3. Szociális-egészségügyi szempont: Az igényesen kialakított környezet önmagában is egészségesebb életszemléletet sugároz, a konkrét szabályozási elıírásokkal javítja a terület pozícióját, megítélését is, ezáltal növeli értékét. 4. Pénzügyi szempont: Az alulhasznált terület fejlesztése magántıke felhasználásával valósul meg, a terület fenntartása a tulajdonosokat terheli. 5. Városszerkezeti-építészeti szempont: A külterületi helyszínnel kommunikáló építészeti megoldások megvalósításával a környezetikultúra magasabb szintre emelhetı. II. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9. - ban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követıen a településszerkezeti terv módosítását terjessze elı. Határidı: Szeged-Tápé, II. ker. külterület, 02053/26. és 02053/50. hrsz. (6. pont) SZÉSZmódosításként való elıterjesztése Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Szeged, I. ker. külterület 012/11 hrsz-ra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 175/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. A Közgyőlés az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szeged, I. ker. külterület, 012/11.

23 105 hrsz. és környezete (28. pont) településszerkezeti terv módosításának elıkészítése érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: Az Mko korlátozott használatú mezıgazdasági zóna átsorolása Má2 mezıgazdasági kistanyás zónába indokolt. A település fejlıdésére kiható és várható hatások: A tervezési terület a tágabb térség területfelhasználásához illeszkedik és rendezi a környéken lévı tanyák helyzetét is. 1. Természeti adottságok: A telek közvetlen közelében a város közigazgatási határáig nyúló, nagy kiterjedéső mezıgazdasági kistanyás zóna található, melyet célszerő az adott telket is magába foglalóan a város irányába kiterjeszteni. 2. Gazdasági szempont: A területhasznosítás módosítása lehetıséget nyújt további munkahelyteremtı beruházások megvalósítására, ezzel a helyi önkormányzat adóbevételeinek növekedése várható. 3. Szociális-egészségügyi szempont: Az igényesen kialakított környezet önmagában is egészségesebb életszemléletet sugároz, a konkrét szabályozási elıírásokkal javítja a terület pozícióját, megítélését is, ezáltal növeli értékét. 4. Pénzügyi szempont: Az alulhasznált terület fejlesztése magántıke felhasználásával valósul meg, a terület fenntartása a tulajdonosokat terheli. 5. Városszerkezeti-építészeti szempont: A külterületi helyszínnel kommunikáló építészeti megoldások megvalósításával a környezetikultúra magasabb szintre emelhetı. II. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9. - ban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követıen a településszerkezeti terv módosítását terjessze elı. Határidı: Szeged, I. ker. külterület, 012/11. hrsz. és környezete (28. pont) SZÉSZmódosításként való elıterjesztése Felelıs: városi fıépítész A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Fehérpart utca 22614, 22642, 22643/1, 22643/2, 22644, 22645, 22646, 22648, 22649, 22650, 22651/3, 22652, 22654, hrsz. sz. alatti ingatlanokra vonatkozó javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.)

24 /2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. A Közgyőlés az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szeged-Szentmihály, III. ker. belterület, Fehérpart u , 22642, 22643/1, 22643/2, 22644, 22645, 22646, 22648, 22649, 22650, 22651/3, 22652, 22653, és hrsz. (33. pont) településszerkezeti terv módosításának elıkészítése érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: Az Üh hétvégiházas üdülızóna (benne II. rendő közlekedési célú közterülettel) átsorolása Lke kertvárosias lakózónába indokolt. A település fejlıdésére kiható és várható hatások: Az egységes kertvárosias lakóterületbe történı átsorolás az itt lakók érdekeivel egyezik, korrigál egy életszerőtlen tervi állapotot és lehetıvé teszi a lakóterület fejlesztését. 1. Természeti adottságok: A terület egy részének átsorolása kapcsán a lakófunkcióhoz kapcsolódó kultúrált zöldfelületi rendszer kialakítása jótékony hatást gyakorol a térségre, amivel a környezet-kultúra magasabb szintre emelhetı. 2. Gazdasági szempont: A területhasznosítás módosítása lehetıséget nyújt további munkahelyteremtı beruházások megvalósítására, ezzel a helyi önkormányzat adóbevételeinek növekedése várható. 3. Szociális-egészségügyi szempont: Az igényesen kialakított környezet önmagában is egészségesebb életszemléletet sugároz, a konkrét szabályozási elıírásokkal javítja a terület pozícióját, megítélését is, ezáltal növeli értékét. Az új funkció telepítése bıvíti a lokálpatrióta városlakók saját telken belüli - otthonteremtési lehetıségét. 4. Pénzügyi szempont: Az alulhasznált terület átalakítása magántıke felhasználásával valósul meg, a lakóterület kialakításának költségei az önkormányzatot nem terhelik. 5. Városszerkezeti-építészeti szempont: Az érintett terület zónabesorolása az átsorolással meg fog felelni a tényleges használatnak. II. A Közgyőlés a Polgármesteren keresztül utasítja a városi fıépítészt, hogy az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 9. - ban foglalt véleményezési eljárás lefolytatását követıen a településszerkezeti terv módosítását terjessze elı. Határidı: Szeged-Szentmihály, III. ker. belterület, Fehérpart u , 22642, 22643/1, 22643/2, 22644, 22645, 22646, 22648, 22649, 22650, 22651/3, 22652, 22653, és hrsz. (33. pont) SZÉSZ-módosításként való elıterjesztése Felelıs: városi fıépítész

25 107 A fentiekrıl jegyzıkönyvi kivonaton értesülnek a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda, a Városi Fıépítész, a Városüzemeltetési Iroda, az Építési Iroda és a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Szeged, II. ker. külterület 01393/7-16. sz. ingatlanokra vonatkozó határozati javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 38 fı szavazott.) 177/2010. (V.7.) Kgy. sz. H a t á r o z a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester 01/ /2010. számú, Szeged Megyei Jogú Város Építési szabályzatának és Településszerkezeti tervének módosítása tárgyú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: I. A Közgyőlés az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 10. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szeged, II. ker. külterület, 01393/7-16. hrsz. (37. pont) településszerkezeti terv módosításának elıkészítése érdekében az alábbi településfejlesztési döntést hozza: Az Mko korlátozott használatú mezıgazdasági zóna átsorolása Lke kertvárosias lakózónába indokolt. A település fejlıdésére kiható és várható hatások: Az átsorolás a most beépítés alatt álló lakóterület közvetlen szomszédságában újabb lakóterület-fejlesztést tesz lehetıvé. Az átsorolás hatására egységesebb beépítés és városkép alakulhat ki a Régiposta utca mentén. 1. Természeti adottságok: A jelenleg természeti és tájvédelmi értéket nem képviselı terület átsorolása kapcsán a lakófunkcióhoz kapcsolódó kultúrált zöldfelületi rendszer kialakítása jótékony hatást gyakorol a térségre, amivel a környezeti-kultúra magasabb szintre emelhetı 2. Gazdasági szempont: A területhasznosítás módosítása lehetıséget nyújt további munkahelyteremtı beruházások megvalósítására, amitıl a helyi önkormányzat adóbevételeinek növekedése várható. 3. Szociális-egészségügyi szempont: A lakóövezeti besorolás bıvíti a lokálpatrióta városlakók otthonteremtési lehetıségét, javítja a földrészletek megítélését - ezáltal növeli értéküket. 4. Pénzügyi szempont: Az alulhasznált terület átalakítása magántıke felhasználásával valósul meg, a lakóterület kialakításának költségei az érintett tulajdonosokat terhelik. 5. Városszerkezeti-építészeti szempont:

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat

polgármester Csillapított forgalmú övezetek kijelölése 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Előterjesztő: Dr. Botka László Tárgy: Csillapított forgalmú övezetek kijelölése Ikt.sz.: 17525-4/2010. Melléklet: 1 pld. határozati javaslat 10 pld. helyszínrajz 3 pld. közútkezelői nyilatkozat Készítette:

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 2011. november 1-től 2012. április 30-ig végzett tevékenységéről

Részletesebben

A SZÉSZ 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A SZÉSZ 8. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 10/2006. (V. 15.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete 11/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-8 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Szőcsné Dr. Fehér Éva, Vass Antal képviselık JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2008. október 22-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 2005. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a 1/2005. (I. 26.) sz. önk. határozat Pilis Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

72/2010. (V.20.) P.T.

72/2010. (V.20.) P.T. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül határozott, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában mőködı Szegedi Kistérség

Részletesebben

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat 1. sz. határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

A rendelet hatálya. A telekalakítási és építési tilalom elrendelése

A rendelet hatálya. A telekalakítási és építési tilalom elrendelése Pátka község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012. (...) önkormányzati rendelete Pátka Község Önkormányzat közigazgatási területén érvényes telekalakítási és ról Tervezet Pátka község Önkormányzatának

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE

REGIOPLAN GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTİ TERÜLETÉRE REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu GÖNYŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS GYİR-GÖNYŐ ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester

Előterjesztő megnevezése: városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/63299/2014 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. július 16-án (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

1. - településszerkezeti terve - szabályozási terve - valamint helyi építési szabályzata módosításának elkészítéséhez hozzájárul.

1. - településszerkezeti terve - szabályozási terve - valamint helyi építési szabályzata módosításának elkészítéséhez hozzájárul. 1. sz. melléklet a 1869-212012.X.sz. előterjesztéshez H a tá roza t-te rvezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságának..../2012. (... ) számú határozata Nyíregyháza

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI KÉPVISELİ-TESTÜLET 1993. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Képviselı-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag a 1/1993.(I.28.) sz. önk. határozat 1./ Pilis Nagyközség Önkormányzati

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/10759-31/2010. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. április 14. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA

KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA KAPOSFİ RENDEZÉSI TERVÉNEK M6 JELŐ MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYVA: Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv módosítása: 4/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelettel, Településszerkezeti terv módosítása: 56/2011.(IV.21k)

Részletesebben

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete

-1- KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2006/II.17./önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK -1-4/2006/II.17./önkormányzati rendelete a Kengyel Településrendezési Terv részeit képező Kengyel Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

Részletesebben

PÓCSMEGYER KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

PÓCSMEGYER KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE PÓCSMEGYER KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ANYAG A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2011. február 25. napján tartott soros ülésének j e g y z ı k ö n y v e 2 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről

72 J e g y z ő k ö n y v. Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről 72 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 13. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. támogatásáról. Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T 2010. június 30-án megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 19/2010.(VI.30.) 20/2010.(VII.5.) 21/2010.(VII.5.) 22/2010.(VI.30.) A humán papiloma vírus elleni védıoltás támogatásáról A Tata Építési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1511/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2008 Döntés a Tatabánya,

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

polgármester Iktatószám: 23359/2015. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 23359/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010.

Szakbizottságok elnökei. Iktatószám: 43338/2010. Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. Elıterjesztı: Szakbizottságok elnökei Iktatószám: 43338/2010. Tárgy: Beszámoló az állandó bizottságok munkájáról (2009. október 1-tıl 2010. március 31-ig) Készítette: Jegyzıi Iroda Mellékletek: 1 pld.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

KIVONAT HATÁROZAT Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 szeptember 23. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2005. (IX. 23.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 259/2006. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 259/2006. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 259/2006. (XI. 27.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza közigazgatási területére a 19/2005. (V. 5.) KGY rendelettel jóváhagyott szabályozási terve felülvizsgálatával

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. Pomáz Város Önkormányzata 12/2011. ÖTÜ. Határozati Összesítı Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2011. 09. 29-én tartott rendkívüli ülésén hozott határozatairól. 145/2011. (IX.29.)sz.Ök.határozat

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

Sülysáp Településrendezési Terve. ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 1 Sülysáp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2011. október 5-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt, a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 7-51/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a helyi építési

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész -

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. - jóváhagyandó munkarész - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK OSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVEZETE - jóváhagyandó munkarész - GYÖMRŐ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK../2011. (..) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 1/2009.(I.16. ) számú rendelete

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 1/2009.(I.16. ) számú rendelete Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 1/2009.(I.16. ) számú rendelete A település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérol szóló 1/2004.(I.14.) sz. rendeletének módosításáról.

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 19. szám 2009. november 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 217/2009. (IX. 24.) Ö.h. Csokonai-,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. március 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.

Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer. Pusztaszer Község Polgármesterétől 6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45. Tel.: 62 / 576 510 Fax: 62 / 576-511 e-mail: pmhiv@pusztaszer.hu Iktatószám: /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pusztaszer Község Önkormányzata

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának. 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 9/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete Balatonkeresztúr Község Helyi Építési Szabályzatáról 1, 2, 3, 4, 5 (módosításokkal egységes szerkezet) Balatonkeresztúr

Részletesebben

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete

A hatályos belterületi Településszerkezeti terv részlete Söréd (jelenleg hatályos) Településrendezési terv Az 1-es jelű terület a külterületi településszerkezeti tervlapon mezőgazdasági, a belterületi településszerkezeti tervlapon, és a Szabályozási Tervlapon

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben