Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere"

Átírás

1 Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése február 25. napján tartott soros ülésének j e g y z ı k ö n y v e

2 2 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének február 25. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Jelen vannak: Dr. Botka László polgármester, 28 fı képviselı, Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı, a Polgármesteri Hivatal irodavezetıi (A jelenléti ív a jegyzıkönyv 1. számú mellékletében található.) Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a televíziónézıket. Megállapítja, hogy a Közgyőlés határozatképes és azt 9,00 órakor megnyitja. Dr. Bohács Zsolt József képviselı: 20 perc frakciószünetet kér. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szünetet rendel el. ( 9,00 9,20 óráig s z ü n e t ) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Megadja a szót a napirend elıtti hozzászólások ismertetésére. Kalmár Ferenc tanácsnok: Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ez az eszmerendszer a XX. században tombolt. Vietnamtól, Laoszig, a Szovjetunión keresztül egészen Dél-Amerikáig több mint 100 millió áldozatot követelt. Sajnos Magyarország is

3 3 megtapasztalhatta a kommunizmus hatásait, hiszen már 1919-ben, a Kun Béla-féle proletár diktatúra alatt találkozhatott az ország ezzel az eszmerendszerrel. Ezt követıen az évi orosz bejövetel szintén bemutatta a rendszert és 1956-os forradalom utáni megtorlásra, az akkori áldozatokra is emlékszik a magyar társadalom és tisztelettel adózik. Kéri megemlékezni a szegedi áldozatokról is, hiszen a XX. században a kommunizmus miatt Szegednek is több hısi halottja volt. Ha csak 1956-ra tekintenek vissza, akkor meg kell említeni a kivégzett Kovács Józsefet, Danner János mőegyetemistát, aki Budapesten veszítette életét az elsı megmozdulások idején, valamint Schwartz Lajost, aki a Takaréktár utcánál kapott halálos lövést. Kéri arra is emlékezni, hogy a Városháza pincéjében tartottak fogva 1956 után foglyokat, akik közül sokan meghaltak a fogva tartás következtében. Az elszámoltatás még mindig várat magára, sok minden nincs még feltárva teljes mértékben, sok tény még a levéltárak mélyén van. Sokan, azok közül, akik felelısek ezen tettekért köztük élnek, anélkül, hogy bárki felelısségre vonná ıket. Gondol itt elsısorban az elmúlt idıszakban nagy vihart kavart Biszku Béla dokumentumfilmre. Kéri a Polgármestert az emléknapra tekintettel egy perces néma felállással adózzanak a szegedi áldozatoknak. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kéri a jelenlévıket, egy perces néma felállással adózzanak a szegedi áldozatoknak. A Közgyőlés és a jelenlévık egy perces néma felállással adóznak a szegedi áldozatoknak. Tóth Károly képviselı: Az elmúlt hónapokban sokat lehetett hallani a Mars téri piac felújításáról. Elkészült komoly szakmai munkával a nyertes pályázati anyag, majd sikeresen megvalósult a felújítás. Voltak, akik ezt látványberuházásnak nevezték, voltak, akik a piac felújítása miatt tüntetést szerveztek a Polgármester háza elé, nem törıdve családja nyugalmával, gyermekei érzéseivel, félelmeivel. Voltak, akik mindent elkövettek azért, hogy Szeged csak nagy-nagy késéssel jusson hozzá a már megítélt 2 millió forintos európai uniós támogatáshoz. Emiatt 70 millió forintot dobott ki az Önkormányzat, melynek nyilvánvalóan vannak felelısei. Ugyanezen személyek folyamatos törvénysértéssel vádolták a pályázat kapcsán a város fıjegyzıjét. A bíróság döntött és eldılt a kérdés: kik is szolgálták valójában a város, a szegediek érdekét? A független bíróság kimondta, hogy dr. Botka László polgármester és munkatársai, valamint dr. Mózes Ervin fıjegyzı mindenben szabályosan, törvényesen jártak el, intézkedéseik teljes mértékben a város érdekeit szolgálták. Nem engedtek a zsarolásnak. Egyetlen szempont volt: Szeged város érdeke, a közjó iránti alázat vezette ıket. Akik azonban a Polgármestert és a Fıjegyzıt folyamatosan támadták, ık nyilvánvalóan rossz ügyet szolgáltak, néhány Mars téri kereskedı érdekében, de Szeged város lakossága ellenében. Mindenkinek le kell most vonnia az ügy tanulságait. Önkormányzati képviselıként, szegediként, helyi adófizetıként bizonyára sok tízezer szegedi lakos nevében mondhatja: köszönik a Polgármesternek, hogy egy sikeres Mars téri pályázatot irányított, köszönik, hogy a Polgármester és családja a sok méltatlan támadást elviselte, köszönik a Fıjegyzınek, hogy a sok, személye elleni igaztalan, hamis vád ellenére szigorúan ırködött a törvényesség, a jogszabályi elıírások betartása felett, mellyel nagy szolgálatot tett a szegedieknek. Azoknak, akik néhány Mars téri kereskedı szószólói voltak és akadályozni próbálták a felújítás sikerét, most be kell látniuk, hogy rossz ügyet szolgáltak, de ez nem elég.

4 4 Bízik abban, hogy lesz közöttük valaki, aki hallgat a lelkiismeretére és képes lesz elmondani egy néhány szavas mondatot, elnézést kér a Polgármestertıl az igaztalan vádakért, a Fıjegyzıtıl a méltatlan támadásokért. Ezen néhány szó kimondásához nagyon kevés bátorság is elegendı, de kell azonban még hozzá egy kis tisztesség és becsület. Úgy véli a mai Közgyőlés erre a bocsánatkérésre nagyon jó alkalom lenne. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Elmondja, hogy nem vár bocsánatkérést, azt viszont elvárja az érintett fideszes képviselıktıl akik tüntetéseket, petíciókat, sok közgyőlési felszólalást, feljelentéseket tettek ellenük ez ügyben, hogy kérjenek bocsánatot Szeged városától, annál is inkább, mert a Tóth Károly képviselı által elmondottak valósak, hogy jogellenesen visszatartották a Szegednek járó európai uniós forrást, s ezzel több mint 70 millió forintnyi kárt okoztak a városnak, hiszen a város rövid lejáratú hitelállományából kellett kifizetni a városrehabilitációs program teljes összegét a beruházás elkészültét követıen. A szegediek joggal várják el, hogy mindazok, akik a város érdekével szemben sokszor, jogalap nélkül, az adófizetık pénzébıl gazdagodni vágyók mellé álltak és éveken keresztül csinálták a balhét a városban, most felálljanak és elnézést kérjenek a szegediektıl. Dr. Kenyeres Lajos képviselı: Tarjánban többen kérdezték, hogy mi történik a városban, az országban? Egy nyugdíjas tanárnı kérdezte aki biztos, nyugodt öregkort kívánt magának, hogyan lehetséges, hogy egyik napról a másikra 300 forint lesz egy kg kenyér, s 300 forint fölé emelkedik a cukor ára? Bizonytalanságban élnek, olyan kormányzati sejtetések vannak, hogy majd a gyógyszerkasszához is hozzá kívánnak nyúlni, esetleg csökkentik vagy meg is vonják a gyógyszertámogatást, illetve csökkentik vagy megszüntetik a tömegközlekedés támogatását. Magasak az élelmiszerárak és nem értik a lakók, mit jelent a hamburger adó. Hogyan lehetséges, hogy az alapvetı élelmiszerekre amelyeket most károsnak minısítenek még plusz adót is kivetnének. Ez a bizonytalanság nyugtalanítja a tarjániakat. Magyarázat lehet, hogy a világpiacon emelkednek a nyersanyag- és élelmiszerárak, de miért szüntették meg a rendkívül sikeres panelprogramot, miért szüntették meg az Út a munkához közmunkaprogramot. Tavaly ilyenkor szigetelték az épületeket, a közterületen sok-sok közmunkás dolgozott, most azonban semmi nincs. A Fidesz által a Szegedi Közlekedési Társaság élére kinevezett fideszes pártkatona hogyan támadhatta meg azt a trolibuszfejlesztést, amely a tarjániak közlekedését szolgálta volna. Hogyan lehetséges, hogy egy közlekedési társaság vezetıje magát a közlekedési projektet támadja és olyan nyilatkozatot tesz, amelyre nem lenne jogosult. Politikai nyilatkozatot tett a 3-as villamos ügyében, illetve az egyik mai napirendhez, a nagykörút tömegközlekedési sávjának kialakításához, amelyhez nincs köze. Csak annyiban van köze a dologhoz, hogy szakmailag irányítsa a társaságot, nem pedig abban, hogy politikai nyilatkozatokat tegyen. Választ vár erre a Fidesz Frakciótól. Dr. Keresztúri Farkas Csaba képviselı: Köszöni Kalmár Ferenc képviselınek a megemlékezésre vonatkozó hozzászólását és a megemlékezést, de szomorú, hogy mind a mai napig Rákos Mátyás Szeged díszpolgára lehet, illetve kérdése dr. Kozma József képviselıhöz, hogy az egy perces megemlékezés alatt miért nem volt az ülésteremben és miért csak utána foglalta el helyét?

5 5 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Megállapítja, hogy más napirend elıtti hozzászólás nincs, javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. A tegnapi Egyeztetı Fórumon megegyezés született arról, hogy két elıterjesztést a testület nem fog tárgyalni: visszavonásra kerül a városi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslat és kéri a Közgyőlést, hogy a következı hetekben a frakciók folytassanak további egyeztetéseket. Az elmúlt 8 évben a városi kitüntetések adományozása mindig egyhangúlag történt. Szeged város kitüntetéseinek presztizsét jelentısen növelte, hogy mentes volt az odaítélés a pártpolitikai érdekektıl. Bízik abban, hogy ezt a hagyományt folytatni tudják. Mivel május 21-én kerülnek a kitüntetések átadásra, abban állapodtak meg, hogy a következı ülésen tőzik napirendre a javaslatot. Ugyanez igaz a 4.1. számú elıterjesztésre is, mely a vonatkozó szabályok szerint a frakciók és jelölı szervezetek helyiséghasználatával kapcsolatos. Ez ügyben is további egyeztetésekre van szükség a frakciók között. A napirend nem is került kiküldésre. Kiegészítı anyag készült és kapta meg az SZMSZ-nek megfelelıen minden képviselı az 5. Pályázatok közgyőlési döntést igénylı kérdései, a 12. Szeged város foglalkoztatási helyzete és a közfoglalkoztatásról szóló együttmőködési megállapodások, a 15. Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása, a 16. Vagyonrendelet módosítása, a 18. Szándéknyilatkozat élcsapatok támogatásának fenntartásáról, a Kosárlabda egyesület támogatása, a 19. Tompaszigeti kiskertek, a 23. Önkormányzati hatósági ügyek, a 25. Állattartással kapcsolatos fellebbezések elbírálása tárgyú napirendekhez. A Kézilabda szakosztály kölcsönszerzıdésének módosítására vonatkozó elıterjesztés visszavonásra került. A sürgısségi indítványok napirendre vételérıl szavazni szükséges: 17. A távhıszolgáltatásról, valamint a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 16/2003. (IV.30.) Kgy. rendelet módosítása, elıterjesztı: Póda Jenı gazdasági tanácsnok, Komfortlevél nyújtása a Szegedi Hıszolgáltató Kft.-nek a K & H Bank Zrt.-nél fennálló hitelszerzıdéseinek meghosszabbításához, elıterjesztı: Póda Jenı gazdasági tanácsnok, 18. Szándéknyilatkozat élcsapatok támogatásának fenntartásáról, elıterjesztı: Ifjúsági és Sportbizottság elnöke, Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete támogatásának módosítása, elıterjesztı: Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok, 19. Üdülıterület kijelölése a Tompaszigeti kiskertek területén, elıterjesztı: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok, A 144/2009. (IV. 03.) Kgy. sz. határozattal módosított, a 666/2007. (XII. 14.) sz. Kgy. sz. határozattal elfogadott Beszerzési szabályzat módosítása, elıterjesztı: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok. Dr. Gyimesi László tanácsnok ügyrendi javaslata: Visszavonja a beszerzési szabályzatra vonatkozó elıterjesztését. Dr. Bohács Zsolt József képviselı: Két személyi javaslatot kíván tenni a mai ülés napirendjéhez: 1. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Fıjegyzıjének felmentése, pályázat kiírása, 2. A Szegedi Ifjúsági Ház Kft. ügyvezetı igazgatójának lemondása, új ügyvezetı választása. Tudomása szerint az erre vonatkozó beadvány -ben megérkezett a Városházára.

6 6 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az SZMSZ-nek megfelelıen kéri dr. Bohács Zsolt képviselıt, hogy jelölje meg, mely napirendi ponthoz érkeztek ezek a javaslatok. Dr. Bohács Zsolt József képviselı: Zárt ülés keretében, a személyi kérdések napirend alatt kéri megtárgyalni a javasolt elıterjesztéseket. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Ez milyen pont alatt szerepel a napirendi javaslatban? Dr. Bohács Zsolt József képviselı: Kéri, hogy a két javaslat napirendre vételérıl a Közgyőlés szavazzon. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kéri a Címzetes Fıjegyzı tájékoztatását az SZMSZ vonatkozó szabályairól. Dr. Bohács Zsolt József képviselı: Véleménye szerint a 22. Kitüntetések adományozása tárgyú elıterjesztés helyett tárgyalhatja a testület ezeket a javaslatokat, mivel személyi kérdésekrıl van szó. Szavazást kér a javaslatról. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: A Címzetes Fıjegyzı SZMSZ-értelmezését kéri. Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı: Az, hogy SZMSZ szerint egy elıterjesztés mikor kerüljön megtárgyalásra, ezt lépcsızetes szabályozással oldotta meg a Közgyőlés a közelmúltban. Fı szabályként 18 nappal lehet az ülést megelızıen önálló képviselıi indítványt benyújtani, egyéb indítványokat 14 nappal, sürgısséget jegyezhet 8 nappal korábban a jegyzı, 4 nappal korábban a polgármester, a tisztségviselık és tanácsnokok, 2 nappal korábban halaszthatatlan ügyként bárki javaslatot tehet, ha a Közgyőlés a halaszthatatlanság tényét elismeri. Jelzi, hogy ilyen típusú napirend a tegnapi napig a Szegov rendszerén, hivatalosan, írásban, de másként sem jelent meg, így a Közgyőlés szabályosan nem tudja napirendre venni, csak törvénysértı módon lehet további napirendi pontokat felvenni. Sem módosító, sem önálló indítványként a javasolt két kérdés nem adható elı.

7 7 Dr. Gyimesi László tanácsnok: Ez alól kivételt képeznek a személyi kérdések és a hatósági ügyek: 22. (5) bekezdés. A személyi kérdéseknek ilyen értelemben nincs határideje. Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı: Ami a 18 napra vonatkozik, kéri a mondatot egyben olvasni. A köztisztviselıi törvény szerint, ha egy betöltött álláshelyre pályázatot írnak ki, elıtte 8 nappal az érintettet értesíteni kell, ez törvényi kritérium, mert egyébként ezt nem tudják megtenni. Sok ok van, minden lépésében törvénysértı. Nem kérték a napirend elıkészítésénél a segítségét, több hónapon keresztül nagyon sok elıterjesztésnél különösen az önálló képviselıi indítványoknál ezt megtette így nem tudták törvényesen benyújtani a javaslatot. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Meglehetısen furcsa lenne, hogy alapból törvényellenes módon és eljárással mentenék fel Szegeden a törvényesség ırét. Kéri a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy üljön össze és a Jegyzıi Iroda illetékes szakemberei a vonatkozó jogszabályokat juttassák el a képviselıknek és a bizottsági ülést követıen folytatják a munkát. A bizottság ülésének idejére szünetet rendel el. ( 9,47 11,00 óráig s z ü n e t ) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kéri a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökének tájékoztatását a bizottság állásfoglalásáról dr. Bohács Zsolt képviselı javaslatával kapcsolatban. Dr. Keresztúri Farkas Csaba képviselı: A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság abban foglalt elıször állást, hogy tegnap nem érkezett be a beadványt. A bizottság szerdára 9,00 órai kezdettel rendkívüli bizottsági ülést hívott össze, hogy megállapítsa, szabályszerő volt-e a javaslat benyújtása a korábbi gyakorlatoknak megfelelıen. Mindezekre tekintettel az elıterjesztı a személyi kérdésre vonatkozó elıterjesztését visszavonta, illetve rendkívüli Közgyőlés összehívását kezdeményezte a bizottság ezen személyi kérdésben. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Mélységesen szomorú és Szegedhez méltatlan, hogy a törvényesség ırét, Szeged város fıjegyzıjét úgy próbálják leváltani, hogy még arra sem képesek, hogy a jogszabályoknak és a mőködési szabályzatnak megfelelı elıterjesztést nyújtsanak be. Mindenki, aki figyelemmel kísérte a folyamatot, levonhatja a megfelelı következtetést. A rendkívüli Közgyőlésre vonatkozó kérelem megérkezését követıen a törvénynek megfelelıen 15 napon belül összehívja a testületet. Megállapítja, hogy a mai ülés napirendjéhez más javaslat nincs.

8 8 Elıször a sürgısségi indítványokat bocsátja szavazásra. Szavazásra bocsátja Póda Jenı tanácsnok azon napirendi javaslatát, mely szerint emeljék fel a távfőtés díját. A javaslatot nem támogatja. A Közgyőlés a javaslatot 15 igen, 13 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. (A jelenlévı képviselık közül 29 fı szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja Póda Jenı tanácsnok javaslatát, mely szerint vegye a testület mai ülésének napirendjére a komfortlevél nyújtása a Szegedi Hıszolgáltató Kft.-nek a K & H Bank Zrt.-nél fennálló hitelszerzıdéseinek meghosszabbításához tárgyú elıterjesztést. Ilyet már korábban is tett a Közgyőlés. A komfortlevél azt jelenti, hogy mint egyik tulajdonos jelzik a bank felé, hogy szeretnék, ha a társaság törvényesen mőködne. Támogatja az elıterjesztés napirendre vételét. A Közgyőlés a javaslatot 28 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. (A jelenlévı képviselık közül 29 fı szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a szándéknyilatkozat élcsapatok támogatásának fenntartásáról tárgyú elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot, melynek elıterjesztıje az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja. (A jelenlévı képviselık közül 29 fı szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja a Tisza Volán Sport Club Hivatásos Kézilabda Szakosztály kölcsönszerzıdésének és támogatási szerzıdésének módosítása tárgyú elıterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot. Támogatja az indítványt. A Közgyőlés a javaslatot 28 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. (A jelenlévı képviselık közül 29 fı szavazott.)

9 9 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Szavazásra bocsátja az üdülıterület kijelölése a Tompaszigeti kiskertek területén tárgyú javaslatot, melynek elıterjesztıje dr. Gyimesi László tanácsnok. Támogatja a javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 26 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja. (A jelenlévı képviselık közül 29 fı szavazott.) Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Dr. Gyimesi László tanácsnok a beszerzési szabályzat módosítására vonatkozó indítványát visszavonta. Korábban visszavonta a frakciók elhelyezésére és a kitüntetésekre vonatkozó polgármesteri elıterjesztéseket. Szavazásra bocsátja a módosított napirendi javaslatot. A Közgyőlés a javaslatot 27 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja és a következı határozatot hozza: (A jelenlévı képviselık közül 29 fı szavazott.) 1/2011. (II.25.) Kgy. sz. H a t á r o z a t NYILVÁNOS ÜLÉS Központi jogszabályváltozásokból eredı rendelet-módosítások: 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata Elıterjesztı: Polgármester 1.1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékérıl Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı Szociális és lakásgazdálkodással, illetve városfejlesztéssel kapcsolatos rendeletmódosítások: 2. Az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester 2.1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Alpolgármester

10 A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Alpolgármester 2.3. Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló 35/2009. (XI.11.) kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Költségvetéssel kapcsolatos elıterjesztések: 3. Az Önkormányzat évi költségvetése Elıterjesztı: Polgármester 3.1. A évi költségvetés zárszámadás elıtti módosítása Elıterjesztı: Polgármester 3.2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló rendelet megalkotása Elıterjesztı: Polgármester Költségvetési, városüzemeltetési, vagyoni tárgyú elıterjesztések: 4. Ingatlanok közgyőlési döntést igénylı kérdései Elıterjesztı: Polgármester 4.1. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása, SZMSZ jóváhagyása és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítása Elıterjesztı: Polgármester 5. Pályázatok közgyőlési döntést igénylı kérdései Elıterjesztı: Polgármester 6. Tájékoztató az Állami Számvevıszék évi ellenırzésérıl Elıterjesztı: Polgármester Oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális és egyéb tárgyú elıterjesztések: 7. Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben indítandó 1. osztályok számának meghatározása Elıterjesztı: Alpolgármester 8. Közmővelıdési intézmények képzési tervének módosítása Elıterjesztı: Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetıje 9. Bálint Sándor Emlékház üzemeltetése Elıterjesztı: Alpolgármester

11 A Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója évi felülvizsgálatának véleményezése és állásfoglalás intézményrendszere átszervezésének koncepciójáról Elıterjesztı: Alpolgármester 11. Az İszidı Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelısségő Társasággal kötött ellátási szerzıdések módosítása Elıterjesztı: Alpolgármester 12. Szeged város foglalkoztatási helyzete, valamint a közfoglalkoztatásról szóló együttmőködési megállapodások és egyes ellátási szerzıdések módosítása Elıterjesztı: Polgármester 13. Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentı kiemelt célok meghatározása Elıterjesztı: Polgármester 14. Tájékoztató a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı Önálló képviselıi indítványok: 15. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 30/2010. (XI.02.) önkormányzati rendeletének módosítása Elıterjesztı: dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok 16. Az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok Sürgısségi indítványok: 17. A távhıszolgáltatásról, valamint a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 16/2003. (IV.30.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Póda Jenı gazdasági tanácsnok Komfortlevél nyújtása a Szegedi Hıszolgáltató Kft-nek a K & H Bank Zrt-nél fennálló hitelszerzıdéseinek meghosszabbításához Elıterjesztı: Póda Jenı gazdasági tanácsnok 18. Szándéknyilatkozat élcsapatok támogatásának fenntartásáról Elıterjesztı: Ifjúsági és Sportbizottság elnöke Szegedi Deákok Kosárlabdázó Egyesülete támogatásának módosítása Elıterjesztı: Hüvös László humán közszolgáltatási tanácsnok 19. Üdülıterület kijelölése a Tompaszigeti kiskertek területén Elıterjesztı: Dr. Gyimesi László városfejlesztési és külügyi tanácsnok

12 12 Interpellációk, kérdések ZÁRT ÜLÉS 20. Egyeztetı Bizottság tagjainak megválasztása Elıterjesztı: Polgármester 21. Településrészi önkormányzatok vezetıinek és tagjainak megválasztása Elıterjesztı: Polgármester Fellebbezések elbírálása: 22. Önkormányzati hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálása Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı 23. Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezések elbírálása Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı 24. Állattartással kapcsolatos fellebbezések elbírálása Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı Errıl jegyzıkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselık, a Címzetes Fıjegyzı, az Aljegyzı, a Jegyzıi Iroda.

13 13 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata Elıterjesztı: Polgármester 1.1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezetı részére fizetendı díj mértékérıl Elıterjesztı: Címzetes Fıjegyzı Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Együtt nyitja meg a vitát a napirendek felett. Mindkettı javaslat központi jogszabály-változtatásokat tartalmaz. Az ez évi adórendeleteket már megalkotta a testület év végén. Nem ezeket módosítják, hanem a központi jogszabály-változások olyan fogalmi pontosításokat tettek, amelyeket át kell vezetni a helyi adórendeleten. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nincs. 2. Az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester 2.1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII. 14.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Alpolgármester 2.2. A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Alpolgármester 2.3. Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló 35/2009. (XI.11.) Kgy. rendelet módosítása Elıterjesztı: Polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Megállapítja, hogy a testület egyetért a napirendek együtt tárgyalásával. A lakásrendelet vonatkozásában tudomása szerint konszenzus van. Dr. Solymos László alpolgármester: A szociális térítési díjak, illetve a szociális ellátási formák juttatásáról és odaítélésérıl szóló rendelet-tervezet, illetve elıterjesztés jelentıs szőkítéseket tartalmaz az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátások terén. Ennek alapvetı oka, hogy a kormányzati költségvetésben Szeged több területen kevesebb állami támogatást, kevesebb állami normatívát kap és ez van a szociális ellátások terén is. Miután aránytalanul sok pénzt költ az Önkormányzat saját költségvetési forrásaiból a szociális intézményrendszerének fenntartására és a szociális ellátások nyújtására, sajnos bár nem

14 14 értenek vele egyet meg kell tenniük azokat a lépéseket, amelyek egyes szociális ellátások szőkítését eredményezi, illetve van olyan ellátási forma is, amelynek megszüntetését is eredményezi. Sajnálja, hogy a testület elé kell terjeszteni ezt a javaslatot és sajnálja, hogy több ezer szegedi ennek eredményeként kevesebb juttatást fog kapni, vagy esetleg egyáltalán nem kap szociális juttatást, de kéri mindenekelıtt figyelembe venni, hogy a kormányzati döntések eredményeként született meg az elıterjesztés. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Megnyitja a napirendek felett a vitát. Farkasné Pocsai Blanka képviselı: A 2.3. napirendhez, a természeti területek védetté nyilvánításához kíván szólni, hiszen ez az elıterjesztés foglalkozik a választókörében húzódó Holt-Maros védetté nyilvánításával. Az elıterjesztésben szereplı védetté nyilvánítás gyakorlatilag egy pályázat elıfeltétele, egy olyan pályázaté, amely lehetıvé teszi a Hold- Maros sokkal gondosabb, sokkal elırelátóbb és sokkal alaposabb gondozását az elkövetkezendı idıszakban. A védetté nyilvánítás kapcsán február 1-jén lakossági fórumot tartott a Fıépítészi és a Fejlesztési Iroda részvételével, ahol a lakosok részletes tájékoztatást kaptak a védetté nyilvánítás, majd az ezt követıen benyújtandó pályázat részleteirıl. Ezen a területen 7 olyan tulajdonos van, akik érintettek a védetté nyilvánítás kérdéskörében. A 7 tulajdonos külön egyeztetésen vett részt, amelyen a késıbbi idıszak lehetıségeirıl és a rájuk vonatkozó szabályokról külön tájékoztatást kaptak. Általánosságban elmondható, hogy választókörzetében a Holt-Maros egy kiemelten fontos terület, ezért a lakosság nagy része támogatja jelen elıterjesztést, amely lehetıséget nyújt arra, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a Holt-Marosra az elkövetkezendı idıszakban. Bíznak abban, hogy az ezt követıen benyújtandó pályázat valóban megnyitja a lehetıségeket. Bíztató a pályázat tekintetében, hogy 100 %-osan finanszírozott projektrıl van szó. A lakosság képviseletében kérdést kíván feltenni. Nagymértékben támogatják az újszegediek a projektet, de van egy kisebbségi érdek is. A pályázat feltétele elsısorban a védetté nyilvánítás, másodsorban pedig az, hogy minden terület önkormányzati tulajdonban legyen. Kérdése, hogy hol lesz annak fedezete, hogyha az Önkormányzat pályázatot nyer és a lakossággal egyezségre kell jutni. A pályázat még nem került benyújtásra, a költségvetésben talán nem is lehet ennek fedezete, de ennek forrása rendelkezésre fog-e állni. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Az elmúlt években sikeres programok voltak a Holt-Maros rehabilitációjára, melyet szeretnének tovább folytatni. Valóban érzékelik, hogy az érintett lakosok jelentıs része ezt támogatja, bár jelezni kívánja, hogy néhány lakos aláírásával tiltakozó petíciót is kapott ezen a héten. Megítélése szerint kezelni tudják majd a helyzetet. A város szándéka ezen a pályázaton indulni. A csatornamő társulásnak és a városi költségvetésnek is megvan a fedezete. Többek között azért kérte a Fidesz Frakció 11 módosító indítványának visszavonását, mert abból az egyik a teljes pályázati és az elıkészítı alapot lenullázta volna ebben az évben. Miután sikerült megállapodni és visszavonásra kerültek ezek a módosító indítványok, ennek megfelelıen mind a városi költségvetésben, mind a csatornamő társulatnál nem lehet akadálya annak, hogy a szükséges forrásokat biztosítsák adott esetben a tulajdoni rendezéshez, amely a pályázat elıfeltétele. Határozottan meg kívánja erısíteni, hogy folytatni szeretnék az elmúlt évek sikeres programját, a Holt-

15 15 Maros rehabilitációját és - mint ahogyan Farkasné Pocsai Blanka képviselı is említette a mostani elıterjesztésre a pályázati feltételek miatt van szükség. Kohári Nándor képviselı: A szegedi védettségre javasolt természeti területek között számos további természeti érték van, amelynek védettségét a környezetvédı szakma és különbözı szakértık is jogosnak tartanak. Gaskó Béla ökológus, a Móra Ferenc Múzeum Természetrajzi Osztályának vezetıje egy több mint 100 oldalas anyagot készített még ban arról, hogy az akkori állapotok szerint mely még védettségre érdemes természeti értékek vannak Szeged közigazgatási határain belül. Ismert az is, hogy ez a javaslat a szegedi helyi természeti értékek védelmérıl különbözı parkrészletek, fasorok, stb. kapcsán mintegy bı esztendıvel ezelıtt már volt a Közgyőlés elıtt és akkor is felvetette a Makkoserdı 1993 óta húzódó védetté nyilvánítását, illetve a ligettel, egyes dorozsmai és szıregi külterületi erdıfoltokkal, gyepekkel kapcsolatos kérdésköröket. Akkor a Jegyzı a Polgármester kérésére azt mondta, hogy ezen kérdéskört majd komplexen fogják vizsgálni és a testület elé fogják terjeszteni ezeket a javaslatokat is és ennek átfogó felülvizsgálatát el fogják végezni a szakirodák. Kérdése a Címzetes Fıjegyzıhöz, hogy ez a folyamat jelenleg hol tart, illetve további természeti értékek esetleges szegedi helyi védettség alá helyezése milyen stádiumban van. Emlékeztetni kívánja a testületet arra, hogy 2003-ban egy többpárti javaslat a szocialista és fideszes képviselık együttes javaslatával szerepelt volna a testület napirendjén dr. Szabó László, Makrai László és dr. Molnár Gyula akkori önkormányzati képviselık kezdeményezésére a helyi természeti értékek komplex kezelésére vonatkozóan, de az akkori közgyőlési többség megakadályozta a javaslat napirendre vételét. Fontosnak tartják, hogy most pályázati okokból, pályázati érdekek alapján egyes részelemek terítékre kerültek, de ugyanilyen fontosnak tartanák azt is, hogy hosszú idı után - egyes esetekben évtizedek óta húzódó - ügyek és eljárások végre végkifejletbe kerüljenek és egy átfogó, komplex felülvizsgálat kerüljön a testület elé. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kéri a Fıépítész válaszát a hozzászólásra és javasolja, hogy az ilyen tájékoztató jellegő kérdéseket a szakbizottsági üléseken vitassák meg. Szabóné Fehér Éva fıépítész: 23 területrıl van szó, amelynek vizsgálatát a testület elrendelte. Mind a 23 terület egyeztetési eljárása folyamatban van. A kettı, amely a testület elıtt szerepel, azért került beterjesztésre, mert a pályázat miatt idıben ez sürgetıbb volt. További 8 terület egyeztetését elnapolták addig, amíg állásfoglalást nem kapnak a minisztériumtól, ugyanis az egyeztetı tárgyaláson a természetvédelmi és az erdıtörvény között ellentmondás merült fel, ezért ezt a szakhatóságok sem tudták kezelni az egyeztetı tárgyaláson. A fennmaradó területekkel kapcsolatban az egyeztetési eljárást folytatni kívánják. Márciusban lesznek a további helyszíni, városrészi, összevont egyeztetı megbeszélések a tulajdonosokkal, lakosokkal, érintettekkel. Várhatóan tavasz végére nyár elejére az említett területre vonatkozó javaslatok is a testület elé kerülhetnek.

16 16 Kosik Dénes Pál képviselı: A másik terület a körzetét érinti. A természetvédelmi területen túl a kiskundorozsmai belvízvédelmi helyzeten is enyhíthetne a bánomkerti víztározó megépítése. Tudomása szerint a pályázat nagyon kedvezı, hiszen a tervezési szakban 85 %- os, a kivitelezési szakban pedig 100 %-os a támogatottsága. A közhiedelemmel ellentétben Kiskundorozsma belterületén is vannak belvízzel kapcsolatos problémák. Reményeik szerint ez a pályázat kezelhetné ezt a területet. Kéri a Közgyőlés támogatását. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Hasonlóképpen a Holt-Maroshoz, indulni szeretnének ezen a pályázaton és azt megnyerni, s megvalósítani a beruházást. Miután a Fidesz visszavonta azon módosító indítványát, amely a pályázati elıkészítési alapot is lenullázta volna ebben az évben, ennek megfelelıen az idei évi költségvetésben rendelkezésre áll a 15 %-os önrész, amely a tervezés 85 %-os támogatása mellett szükséges. A munkát meg tudják kezdeni. A határozatra azért van szükség, mert itt is pályázati feltétele ennek megléte. Dr. Kozma József képviselı: Az elıterjesztés a szociális tárgyú rendelet módosításáról a következıképpen fogalmaz: a évi állami költségvetés mintegy 10 %-kal csökkentette a pénzbeli juttatások teljes körére fordítható támogatást ben eft, 2011-ben pedig csak ezer Ft áll rendelkezésre. A kettı különbsége eft és ennyivel jut kevesebb a pénzbeli támogatások forrására, miközben csökken a közfoglalkoztatás mértéke és a bevonható személyek száma is, pedig ismert, hogy akik onnan kiszorulnak, azok itt fognak kopogtatni pénzbeli támogatásokért, akár több százan is a mostani kalkulációk szerint. 83 millióval kevesebb pénzbıl nem lehet támogatás. A nincsbıl a mínuszból nem lehet támogatást adni és ez egy kegyetlen helyzet, mert ráadásul e forma pénzbeli támogatásának csökkentésével éppen azoktól von el a kormányzati intézkedés forrásokat, akik gyakran a legszegényebbek, a legszerencsétlenebb helyzetben vannak a városban. A Kormánytól ugyan idınként szép szavakat lehet hallani, Halász János államtitkár november 11-én a Parlamentben azt mondta, hogy alapvetı cél, hogy a gondozásra szoruló idıs emberek minél tovább, saját otthonukban kaphassák meg a szükséges ellátást és a Kormány ezért mindent meg fog tenni november 11-e óta kiderült, hogy persze vannak mindig szép szavak és van a költségvetés a maga szigorával és megszorításával, amelyet pedig el kell szenvedniük. A Kormánynak ezen konkrét ügyben nem kellett döntenie, mert a döntést a testületre nyomja, azt a testületnek kell meghoznia. A legkeserőbb, legnehezebb helyzetben is meg kell nézni azt, hogy a támogatásra szorulók közül kik azok, akiket mindenképpen ki kell menteni a lehetetlen helyzetbıl. A szakirodának és minden képviselınek együtt kell dolgoznia ezért az ügyért. A testületnek pedig miután választási lehetıséget a Kormány nem adott meg kell hoznia a még oly nehéz döntést is, remélve azt, hogy a támogatási rendszer valamikori átalakításával és a Parlament remélhetıleg beígért támogatásával egyszer Szeged kijut ebbıl a nehéz helyzetbıl.

17 17 Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Átadja az ülés vezetését dr. Solymos László alpolgármesternek. Kmf. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı Réperger Zsuzsanna jegyzıkönyvvezetı Póda Jenı jegyzıkönyv-hitelesítı Dr. Szentgyörgyi Pál jegyzıkönyv-hitelesítı

18 18 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének február 25. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Solymos László alpolgármester Ménesi Imre képviselı: A évi országos költségvetés legnagyobb vesztese a szociális szféra lesz és ezt nem is kell bizonygatni. Pont az a terület, ahol a legrászorultabbak élnek, akik talán a legnagyobb segítséget igényelnék, vannak a legjobban magukra hagyva. Az Önkormányzatnak is komoly feladata lesz kevesebb juttatásból ugyanazt a létszámot ellátni, illetve biztosítani a rászorulóknak, hogy a minimális életkörülmények mellett meg tudjanak élni. Országosan 34 milliárd forint kerül elvonásra a szociális szférából. Ez a program a nemzeti elvonás programja, hiszen megszokták már, hogy manapság minden nemzeti Magyarországon. Át kell alakítani az Önkormányzatnak is a támogatási rendszerét. Vannak kötelezı feladatok, amelyeket mindenképpen el kell látni és vannak önként vállalt feladatok, amelyektıl vissza kell vonni. A panelprogramhoz kapcsolódó 4. átmeneti segély lehetıségét annak idején a szocialisták vezették be. Amikor a panelprogramot elindították, a programban részt vevıknek, a pályázóknak egy újabb lehetıséget adtak átmeneti segély kérésére. Örül, hogy ez továbbra is megmarad, bár más kérdés, hogy a miniszterelnök ígérete alapján nem is lenne erre szükség, hiszen azt jelezte, hogy majd a panelprogramokhoz nem lesz szükség önerıre. Jelenleg is van Szegeden 35 olyan pályázat, amely még nem került elbírálásra és feltételezi, hogyha ezek a pályázatok pozitív elbírálást kapnak, az ott lakóknak szükségük lesz az önerıre. Szentistványi István képviselı: A 2.3. napirenddel nem kíván részletesebben foglalkozni, mert a helyi védettségre irányuló folyamat az LMP álláspontja szerint egy kívánatos folyamat és ez irányban történik lépés az említett két területen. Támogatják, hogy az említett részletes anyag folyamatosan napirenden legyen. A szociális ellátó rendszert érintı anyagokkal kapcsolatban többször elhangzott és az elıterjesztésben is történik hivatkozás, hogy a központi keretek csökkennek és ezek indokolják bizonyos ellátási formák megszüntetését, illetve drasztikus csökkentését. Ez valóban igaz, a számadatokat is ismerik, de ezzel együtt az elmúlt napok folyamata amikor a költségvetési vita folyt a nyilvánosság elıtt és a színfalak mögött is mutatta, hogy milyen adottságai vannak egy városnak országos szinten, bıven van mozgástere eldönteni, hogy saját hatáskörben hogyan csoportosítja, strukturálja át forrásait, amelyek egyébként is szőkösen állnak a rendelkezésére. Az elıterjesztés-csomagban sok olyan pont van, amely rendkívül drasztikusan és negatívan érinti a nehéz körülmények között élı szegedieket. A 2.2. elıterjesztésben szerepel, hogy az ápolási díj megszőnik. Akik eddig ezzel a lehetıséggel éltek, azok kétszeresen is sújtva lesznek: maguk, akik ebben részesedtek és akik miatt igénybe kellett venniük. Ugyanitt szerepel a lakásfenntartási támogatás csökkentése is, amely a tervek szerint több mint felére csökkenti az érintettek számát, hiszen az eddigi

19 19 igénylık fele kiszorul a rendszerbıl. A harmadik szinten a közcélú foglalkoztatásnál szintén hasonlóak az arányok, hiszen az eddigi munkalehetıségek is felére zsugorodnak a foglalkoztatás 4 órás lesz és lényegesen csökken az ebben részt vevık száma is. Valószínőleg a városnak erıfeszítéseket kellett volna tennie, hogy az országos szinten kiesı összegeket helyi szinten valahogyan pótolja a helyi költségvetésben. Dr. Solymos László alpolgármester, ülésvezetı: Az elıterjesztés szerint az alanyi jogon járó ápolási díj szőnne meg, a törvény szerint kötelezı azonban nem. Az elıterjesztés tartalmazza azt is, hogy szeptembertıl újabb ügyfélkörrel kell számolni. A mostani százezres ügyfélszám szeptembertıl elıre láthatólag %-kal fog emelkedni, hiszen szeptember 1-jétıl az Önkormányzatnak kell a gázártámogatást is utalnia, amely további 10 %-os önkormányzati önerıt jelent. Az Önkormányzatra újabb teher nehezedik, saját forrásból újabb támogatást kell majd utalni. Szeptember 1-ig az Önkormányzatnak ezt nem kellett költségvetési forrásként beterveznie, mostantól azonban igen és ezzel is számolni kell. Hüvös László tanácsnok: A szocialista felszólalók részérıl a szociális ellátó rendszerrel kapcsolatban több felszólalás elhangzott. Az ülésterem mindkét oldalán ülı képviselık teljesen egyetértenek abban, hogy egy szociális ellátórendszernek méltányosnak és igazságosnak kell lennie. Azt is mindannyian megállapíthatják, hogy adni mindig a meglévıbıl lehet, azaz, ha van rá forrás, abból lehet ilyen célokra pénzügyi forrásokat biztosítani. Csodálkozik, hogy ezt éppen egy olyan képviselı jelenti ki, akinek a szavazataival annak idején a végletekig eladósodott az ország, aki miatt valóban rendkívüli megszorításokat kellett hozni. Beszélt arról is, hogy sok esetben reálértékben csökken a szociális juttatásokra fordítható összeg, holott dr. Kozma József ezt annak idején minden további nélkül megszavazta az Országgyőlésben. Arról is szó volt, hogyha szőkösek a forrásokat, akkor azokat hatékonyan kell felhasználni. Ez a hatékonyság azért is szükséges, mert számtalanszor hallható és sok esetben tapasztalják az adófizetı állampolgárok is, hogy van egy széles réteg, aki a jóléti rendszerre rátelepszik és életvitelszerően veszi fel a segélyeket, sokszor nem is rászorulóként. Ez a rendszer mindenképpen hátrányos és kártékony, ezért meggyızıdésük, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársaira nagyon nagy felelısség fog hárulni. Mindenkinek, aki rászoruló el kell juttatni az ellátásokat és lehetıség szerint a legmagasabb forrásokban kell részesíteni, amit a törvény megenged, ugyanakkor rendkívül nagy figyelmet kell arra is fordítani, hogy azok, akik életvitelszerően csak a segélyeket veszik fel és tényleges rászorultságuk nem bizonyítható vagy legalábbis nem igazolható lehetıség szerint ık maradjanak ki az ellátotti körbıl. Ha a pénz kevés lesz az év folyamán, akkor át kell tekinteni a lehetıségeket és meg kell vizsgálni a rendelkezésre álló forrásokat. Az elıterjesztést a szocialisták terjesztették a testület elé, ami a csökkentésrıl szól. Ha a pénzt kevésnek ítélték, akkor megtehették volna, hogy vagy módosító javaslatot nyújtanak be az elıterjesztéshez, vagy nominál értéken azonos összeget terjesztenek a Közgyőlés elé.

20 20 Dr. Solymos László alpolgármester, ülésvezetı: Átadja az ülés vezetését dr. Botka László polgármesternek. Kmf. Dr. Solymos László alpolgármester Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı Réperger Zsuzsanna jegyzıkönyvvezetı Póda Jenı jegyzıkönyv-hitelesítı Dr. Szentgyörgyi Pál jegyzıkönyv-hitelesítı

21 21 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének február 25. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester Póda Jenı tanácsnok: Hozzászólását ott kívánja kezdeni, ahol Hüvös László képviselıtársa befejezte. Valóban az elsı gondolat az, hogy ezek a szavak olyan képviselıtıl hangoznak el, aki önmagában felelıs a kialakult helyzetért és itt természetesen politikai felelısségrıl van szó, arról, hogy a Parlamentben ülve megszavazta és támogatta azon javaslatokat, amelynek kapcsán most errıl a napirendrıl beszélnek. Képviselıtársa kereste a 83 millió forintot Szegeden, amely valóban sok pénz és hiányzik, még akkor is igaz, ha az elıterjesztések egy része olyan bölcsıde-kérdés, ahol talán el kell, hogy jöjjön az az idı, amikor megvizsgálják a változtatást, nevezetesen, hogy ne szociális alapon lehessen igénybe venni a szolgáltatást, hanem, aki teheti, az a megfelelı térítési díjat fizesse. Ez egy régi vita és itt az idı, hogy ebben a kérdésben is valamerre lépjenek. A dolog többi részével mint felvetés egyet lehet érteni. A szocialista képviselık által említett problémák kopogtatnak az ajtón és a költségvetés kapcsán szólni kell a költségvetési mozgástérrıl, a tartalékolásról, a kezelésrıl a második félévben várható problémák kapcsán, de biztos, hogy a 83 millió forint tízszeresét tapsolták el a Honvédelmi Minisztérium környékén az eddig nyilvánosságra került ügyek kapcsán. Ezek a kérdések összefüggnek és politikai felelısség szintjén személyi összefüggések is kimutathatók. Furcsa, hogy az a politikai erı, amely ide juttatta nevezetesen az adósság oldalon fél térdre rogyasztotta Magyarországot, most nem átallja a Fidesz szemére olvasni néhány hónappal a kormányváltást követıen, hogy miért nincs több pénz és miért nincs 83 millió forint a szociális kiadásokra. Ez több oldalról vizsgálandó kérdés. Azért nincs több pénz szociális kiadásokra és a Polgármester elıterjesztett volna többet, ha tehette volna, mert eltapsolták a pénzt, még ha nem is a jelenlévık személy szerint, de az a politikai erı, amelynek képviselıiként ezt most számon kérik a Fidesz-en, de ezt ık nem hagyják. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: A Fidesz-kormány 500 milliárd forintot tapsolt el azzal, hogy a legmagasabb jövedelmő 10 %-nak 32 %-ról 16 %-ra csökkentette a személyi jövedelemadóját, valamint a társasági nyereségadót a legnagyobb vállalkozásoknál 15 %- ról 10 %-ra csökkentette. Ez egy 500 milliárd forintos hiány a évi költségvetésben, amelyet úgy pótoltak többek között, hogy elvették a szociális segélyt a legrászorultabbaktól. Haág Zalán képviselı: Dr. Kozma József képviselı jól számol és az elmúlt 8 évben voltak olyan képviselıtársai a Parlamentben, akik szintén jól számoltak. Ha valaki tudni szeretné,

22 22 hogy mennyi pénz fér egy nokiás vagy egy viszkis dobozba, az forduljon hozzájuk bizalommal höz képest 57 %-ról 80 %-ra nıtt a GDP-arányos államadósság és mindez dr. Kozma József és dr. Botka László parlamenti képviselık asszisztálása mellett történhetett, így furcsa, hogy - amikor a csıd szélére taszították az országot - most arról beszélnek, hogy jött a gonosz kormány, a nemzeti együttmőködés kormánya, amely 2/3-os felhatalmazással most rendbe próbálja tenni az országot, fel próbálja pörgetni a gazdaságot és valóban olyan intézkedéseket vezet be, amelyek ezekhez vezetnek. Mosolyoghat a Polgármester, de elıremutató javaslatokat is várnak tıle a Parlamentben és az elmúlt 8 év után visszafogottabban kellene errıl nyilatkoznia. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Nem kellett volna a leggazdagabb 10 % adóterhelését felére csökkenteni, akkor nem hiányozna a költségvetésbıl több száz milliárd forint és most nem kellene elvenni a legrászorultabbaktól a szociális segélyt. Errıl szólt az elmúlt fél év Magyarországon. Gila Ferenc képviselı: A nemzeti együttmőködés kormánya önmagával mőködik együtt, a nemzettel nem, hiszen a nemzet jelentıs része a jelenlegi adóterhek mellett rosszabbul járt, mint az a 10 %, amellyel együttmőködik a nemzeti együttmőködés kormánya. Azt kívánta megerısíteni, ha csak a személyi jövedelemadóból a 300 millió forintot a szociális területre fordítják, akkor a leglehetetlenebb helyzetben élık nem kerülnének olyan nehéz helyzetbe, mint amilyen nehéz helyzetbe fognak ezek után kerülni. Eljuthatnak addig, mint Szlovákiában, ahol éhséglázadás tört ki. Próbáljon meg valaki néhány ezer forintból megélni a következı idıszakban. Még azt a lehetıséget is elvették, hogy a legrászorultabbak esetleg közmunkában próbálják meg kiegészíteni megélhetési lehetıségüket. Ezeket a személyeket ismét elszoktatják a munkától, ahelyett, hogy megfelelı szociálpolitikával bevonnák a közmunka programba és folytatnák azt a közmunka programot, amelyet az elızı kormány sikeresen megkezdett. Nagy Sándor képviselı: Az elızı három FIDESZ-KDNP hozzászólásban egy közös elem volt: egyik képviselı sem vonta kétségbe, hogy a helyi rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a Kormánytól Szeged kevesebb pénzt kap a szociális ágazatban ellátandó feladataira. Ez önmagában egyfajta beismerése annak a helyzetnek, hogy bár az elmúlt közel egy évben azt hallhatták, hogy egyáltalán nem lesz szükség megszorításokra, hogy a gazdaság újra elkezdjen növekedni, de itt van egy komoly megszorítás a szociális rendszerben, amelyet a Kormány javaslata alapján a Parlament fideszes többsége megszavazott. Mégis csak célszerő a szociális rendszer kapcsán visszautalni dr. Kenyeres Lajos képviselınek a napirend elıtti hozzászólására, aki jelezte, hogy miközben az adórendszer a legkisebb jövedelmőeket sújtotta az elmúlt években hiszen lényegében 300 ezer forint alatt igen szerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy valakinek ne csökkenjen a jövedelme és a vita már nem arról folyt mostanában, hogy egyáltalán reálértékét megırzik-e a jövedelmek Magyarországon, hiszen a nominális változatlanság már egy reálérték-csökkenést jelez, hanem arról folyik lassan a vita, hogy azok, akiket sújt az adórendszer, a szociális rendszer szőkítése hiszen kisebb lesz a jövedelmük, ezeknek az embereknek azzal is szembesülniük kell minden hónapban, hogy %-kal növekedtek az alapvetı élelmiszerek ára, amely már lassan statisztikailag

23 23 kimutatható. A jelenlegi Kormány politikája jelenleg épp azt a réteget sújtja, aki legkevésbé tud védekezni a gazdasági hatások és a Kormány politikájával szemben. Ebben még az is megdöbbentı, hogy a hozzászólások idınként mintha némi büszkeséget is mutatnának ezzel kapcsolatban, mintha a fideszes képviselık büszkék lennének arra, hogy a szociális rendszer ily módon szőkítik, hogy a kis jövedelmőektıl nagyon sok jövedelmet sikerült elvonni az adórendszer révén. Hüvös László tanácsnok: Nagy Sándor képviselı figyelmét valószínőleg elkerülte, hogy nem az országos adótörvényekrıl tárgyal a testület, hanem a szociális rendeletekrıl és az ott nyújtandó támogatásokról. A Polgármester említette, hogy a legrászorultabbaktól venne el a rendszer. Kéri a Polgármestert és a szakirodát, hogy ne a legrászorultabbaktól vegyen el a rendszer, próbálják meg kiszőrni azokat, akik a szociális ellátó rendszerben potyautasként vesznek részt és úgy kaptak eddig komoly támogatásokat az adófizetık pénzébıl, hogy egyébként nem minden esetben lettek volna mindenképpen rászorultak. Hangsúlyozza, hogy méltányosnak és igazságosnak kell lennie ezen ellátórendszernek és maximálisan egyetértenek ebben minden felszólaló szocialista képviselıtársukkal. Minden rászorultat támogatásokhoz kell juttatni, de ne feledjék, hogy a szocialisták azt az elıterjesztést kritizálják, amelyet dr. Solymos László alpolgármester terjesztett a testület elé szociális keretösszeggel. Azt, hogy ezt a lépést meg kellett tenniük, az az ország eladósodásából egyértelmően következik, de egyértelmően következik Szeged helyzetébıl is, hiszen ha pillantást vetnek azon számokra, amelyet az ÁSZ jelentés miatt nyilvánosságra kellett hozni, azt mutatja, hogy a hitelállomány 22,8 milliárd forint, amelyre a mai ülésen további 4 milliárd forintos hitelfelvételt terveznek. Ezért van lekötve Szeged összes pénze, hiszen amikor dr. Botka László polgármester lett, akkor Szeged városának a hosszú és rövid lejáratú hitele 6,3 milliárd forint volt. Errıl annak idején dr. Szentgyörgyi Pál akkori gazdasági alpolgármester nyújtott be egy mellékletet a végrehajtási rendelet vitájakor, tehát ha keresik a pénzt, akkor keressék abban a 8 évben, amelyet a szocialisták irányították, hiszen ezek az idıszakok pénzügyileg olyan helyzetbe hozták a várost, hogy egy 80 millió forintos visszavételt kellett a szociális területen kezdeményeznie a szocialista polgármesternek. Dr. Botka László polgármester, üléselnök: És ebben a 8 évben megháromszorozódott Szeged város költségvetési fıösszege, de errıl majd a költségvetési vitában fognak beszélni. Jelezni kívánja, hogy semmi köze nincs az államadósságnak és a város adósságának jelen helyzethez. Arról van szó, hogy több mint 500 milliárd forintnyi lyukat okozott a központi költségvetésben a leggazdagabbak adójának a felezése, hiszen a leggazdagabb 10 % 32 % helyett 16 %-nyi adót fizet és a gazdag vállalkozók nyereségadójának 16 %-ról 10 %-ra való csökkentése. Ezt úgy pótolta a Kormány, hogy elvette a legszegényebbeknek járó szociális támogatást. Farkasné Pocsai Blanka képviselı: A Holt-Maros védetté nyilvánítása kapcsán tett hozzászólását követıen a Polgármester egy tiltakozó levelet említett. Szükségesnek tartja, hogy Újszeged képviselıjeként a levél aláíróinak indítékairól néhány szóban tájékoztassa a közvéleményt és a testületet. A levél aláírói közel egy évtizede a Radnóti utca Holt-Maros által határolt tömb feltárásával kapcsolatban keresték meg az Önkormányzatot. A tömbben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése 2009. február 27. napján tartott soros ülésének j e g y z ı k ö n y v e 2 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. március 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. április 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. május 21-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2010. december 8. napján tartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 24. napján tartott soros ülésének j e g y z ő k ö n y v e 2 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık.

Igazoltan volt távol: dr. Pécsi Huszár Zoltán és dr. Futaki Zoltán képviselık. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 202-2/2002. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2002. január 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a Városháza tanácskozótermében tartott, 2010. január 26-i ülésérıl Jelen vannak: 12 települési képviselı: Antal Ferenc,

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 29.-én 17 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl

Szám: 2-14 /2011. J e g y z ı k ö n y v. Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Szám: 2-14 /2011. Készült: J e g y z ı k ö n y v Fejér Megye Közgyőlése 2011. november 18-ai nyílt ülésérıl Jelen vannak: továbbá: Adravecz Tamás, Árgyelán János, Balogh Gergely, Balogh Zoltán, Csombók

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-4/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 210-12/2000. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. szeptember 21-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-4/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. április 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, és Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2009. november 25-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. február 13-án 13,35 órakor megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kis-házasságkötı terem Veszprém, Óváros tér 9/B. Az ülésen megjelentek: dr. Strenner

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-7/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. július 10-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. december 18-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2.) tartott ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-7/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. június 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói

J e g y z ı k ö n y v. 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek beszámolói 83 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. május 7. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Ülésvezetı: Dr. Botka László polgármester 1. Egyes közrendvédelmi és közbiztonsági

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetıje Iktatószám: 01/48533-8/2013. 01/51947-7/2013. 01/76504-1/2012. Tárgy: Közterületek elnevezése és településrész

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl

Jegyzıkönyv. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i. nyílt ülésérıl Jegyzıkönyv Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-i nyílt ülésérıl Tartalomjegyzék 134/2013. (XI. 28.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 4.o. 2013. október

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14933-2/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT

KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT KÉSZÜLT: 2009. ÁPRILIS 23-I KÉPVISELİ-TESTÜLETI ÜLÉSEN ASZÓD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT JELEN VANNAK: JELENLÉTI ÍV SZERINT;, Rigó Lászlóné, Asztalos Tamás, dr. Bodó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 26-án tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Kutyej

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. 1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 222-13/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. december 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Gyomaendrıd 6/2005. JEGYZİKÖNYV Készült 2005. március 31-i ülésérıl a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester, Babos László, Béres János, Czibulka

Részletesebben