PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és."

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája intézményegység-vezetői beosztásának betöltésére készítette: Brindzáné Kárpi Ilona intézményegység-vezető Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskemét, április 15.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS CÉLMEGHATÁROZÁS HELYZETELEMZÉS SZAKMAI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK KAPCSOLATRENDSZER INTÉZMÉNYEGYSÉGI VEZETÉSI PROGRAM CÉLOK, FELADATOK AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG KÖZÖSSÉGEI AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK MINŐSÉGFEJLESZTÉS ZÁRSZÓ MELLÉKLETEK

3 Gondolkodj cselekvő emberként, és cselekedj gondolkodó emberként. /H. Bergson/ 1.BEVEZETÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján július 1-étől átalakult Kecskemét város szakképző intézményeinek szervezeti struktúrája. A korábbi szakképző iskolák, intézményegységként integrálódtak be az újonnan létrehozott két többcélú intézmény valamelyikébe, így a mi iskolánk a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium egyik intézményegysége lett júliusában új szervezeti és működési szabályzattal, pedagógiai programmal és házirenddel indult a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium minden intézményegységében, így nálunk is, a es tanév szervezése. A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskola intézményegység vezetésére július 9-től kaptam megbízást, egy évre, Zsámboki Anna igazgatónőtől. Az integráció első éve mindannyiunk számára nagy kihívást jelentett, egységes iskolaként szakmai önállóságunkat, hagyományainkat a lehetőségekhez mérten azért megőrizve jól működni, talán még egy kicsit többet is nyújtani - ez volt a feladatunk. Az intézményegységek vezetőinek és dolgozóinak kompromisszumkészsége és jó együttműködő képessége segített abban, hogy ezt a feladatot maradéktalanul teljesíteni tudtuk CÉLMEGHATÁROZÁS Az oktatás folyamatosan fejlődik, fejlesztésre szorul, mert meg kell felelnie a társadalmi, gazdasági elvárásoknak, törvényi előírásoknak és a partnerek igényeinek. Különösen igaz ez a szakképzésre, amely az utóbbi években fejlesztés terén kiemelt figyelmet kapott. A szakképzés megújításának elsődleges célja, hogy diákjainknak a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzést nyújtsuk, illetve olyan kompetenciákkal ruházzuk fel őket, amelyek bármikor képessé teszik a munkahely megszerzéséhez, megtartásához szükséges képzések elvégzésére. A szakközépiskolai képzés az érettségi bizonyítvány megszerzésére irányul, amely szükséges feltétele a továbbtanulásnak, vagy a technikusi illetve a felsőfokú szakmai képzésnek. Ebben a képzési típusban a szakmai alapozó oktatás keretein belül lehetőség nyílik az adott szakmacsoport megismertetése, megszerettetése. A középiskola feladata - különösen az oktatáson túl - a tanulóink nevelése. Talán ez az a korosztály, amely a legsérülékenyebb, leginkább ki van téve a társadalmi környezet rossz behatásainak és legjobban fogékony is rá. Segítenünk kell nekik eligazodni a világban, fel kell készítenünk őket a mindennapok küzdelmeire, kihívásaira. Fontos, hogy az alapvető erkölcsi normákat és viselkedési szabályokat közvetítsük tanulóink felé. 3

4 2.HELYZETELEMZÉS 2.1. SZAKMAI FELTÉTELEK A nevelési oktatási és képzési rendszer felépítése évfolyamokon: általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása, szakmai alapozó oktatás, illetve a kerettantervben meghatározott szakmai orientáció folyik. 9. évfolyamon szakképzést elősegítő kompetencia alapú felzárkózató oktatás van: Ennek kertében alapkészségek fejlesztése, szocializáció, pályaorientáció és szakmai alapozás történik. A pedagógiai koncepció sajátossága, hogy speciális szempontként a kompetencia-alapú fejlesztést, ezen belül is a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzését teszi lehetővé évfolyamokon: érettségire való felkészítés /közép-emelt szintű /. Szakmai előkészítő tantárgyak: mezőgazdasági alapismeretek környezetvédelmi alapismeretek elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás, középfokú nevelés oktatás, valamint a szakképesítési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik évfolyamokon: szakiskolában szakmai vizsgára való felkészítés évfolyamokon: szakmai vizsgára való felkészítés középiskolai végzettséghez kötött szakképesítések körében SZEMÉLYI FELTÉTELEK Intézményegységünkben 39+1 fő pedagógus és 16 fő technikai dolgozó látja el az oktatásnevelés feladatát és azok feltételeinek biztosítását. A pedagógusok mindannyian rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel, vagy annak megszerzése folyamatban van (főiskolai végzettség helyett egyetemi végzettség, vagy egyéb kiegészítő végzettség megszerzése). A Szakképzési Fejlesztési Program, melyhez intézményegységünk a es tanévtől csatlakozott, sikeres pályázat eredményeként, számtalan lehetőséget biztosít kollégáinknak a szakmai fejlődésre, különösen módszertani téren, de kiegészítve ezt informatikai és nyelvi 4

5 képzésekkel is. Az alábbi képzéseken vettek részt az intézményegységünk pedagógusai az elmúlt két évben: Nyelvtanfolyamok (angol, német)- csoportos és egyéni belföldi és külföldi 3 hetes Informatikai ismeretek Kooperatív technikák Érzékenyítő tréning Projekt alapú oktatás Moduláris képzés Önfejlesztés- 3 hét belföld és 1 hét külföld: /4 kolléga/ Mérés-értékelés Társadalom és jelenismeret Természetismeret és környezeti nevelés EQ képzés Interaktív tábla és a szavazórendszer használata 2.3. TÁRGYI FELTÉTELEK Az intézményegység oktatási, képzési feltételei folyamatos fejlesztéssel lehetővé tették az iskolai szakmai profil bővítését /környezetvédelmi, virágkötő-berendező képzés/. Az iskolai tanépületben minden tekintetben biztosítottak a nevelés, oktatás, képzés feltételei. / tornaterem, szaktantermek, könyvtár, stúdió, környezetvédelmi laboratórium, előadók, tantermek, szertárak, sportudvar, konyha, ebédlő, díszterem, konferencia terem, csoportszobák, számítástechnikai szaktantermek, stb./ A felszereltség és az eszközellátottság korszerű, folyamatosan fejleszthető. A világbanki támogatásokkal és egyéb pályázatokkal a feltételeket hosszú távra sikerült jó színvonalon kialakítani. Az épület felújítása, korszerűsítése is tervszerűen, folyamatosan történik. A berendezéseket folyamatosan cseréljük, felújítjuk a városi önkormányzat támogatásával. Az iskola épülete, a tornaterem, a tantermek és a berendezések kihasználása maximális, mivel az intézet biztosítja a feltételeket a délutáni oktatáshoz a Németh László Gimnáziumnak is. Ezért a fokozott igénybevétel az épület helyiségeinek és berendezéseinek folyamatos szinten tartását veszélyezteti. Folyamatos javításokkal, karbantartásokkal, pótlásokkal, felújításokkal az oktató-nevelő munkához mégis igényes környezetet biztosítottunk. A as tanévben a Szemünk fénye program keretében a városi önkormányzat támogatásával a világítótestek cseréjére került sor, az idei tanévben pedig a fűtéskorszerűsítés is megtörtént az intézményegységünkben. A vagyon- és személyi biztonság érdekében az iskola bejáratához 2008 őszén elektromos beléptető rendszert alakítottunk ki. A gyakorlati oktatásunk az iskolánk tanüzemében folyik, amely mondhatni a legkorszerűbb technikákkal van felszerelve, ezt sikeres pályázatok és a szakképzési támogatások célszerű felhasználásával sikerült megoldanunk. Létkérdés a tanüzem, a gyakorlati központ, az iskolai tanműhely oktatási, képzési, gazdálkodási feltételeinek folyamatos fejlesztése. Az iskola épületének tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van, ezért az elkövetkező években, ha lehetőség nyílik rá szükséges annak teljes felújítása. Az iskola tanüzemének épülete is felújításra szorul, külső és belső tatarozásra egyaránt. 5

6 2.4. KAPCSOLATRENDSZER Az oktatás általános feltételrendszerét alapvetően az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a szakképzésért felelős minisztériumok irányítják. Az intézményegységek kapcsolattartása elengedhetetlen ezekkel a szervezetekkel. Napi kapcsolatunk van a fenntartó önkormányzat Intézményi Osztályával. Rendszeres a kapcsolatunk a gyakorlati képzések gyakorlóhelyeivel, a vállalkozói környezettel, részt veszünk a helyi és országos szakmai érdekképviseleti tevékenységben. Az intézmény a tanulók szüleivel szülői értekezletek, fogadóórák (évi 2-2 alkalommal) keretében tartja a kapcsolatot, valamint az intézményegységek szülői munkaközösségei jelentik a közvetlen állandó kapcsolatot. A szakképzés területén jelentős kapcsolatot jelent a Kecskeméti TISZK - kel való együttműködés, amely a szakmai képzéshez és a gyakorlatok területéhez kötődik. A hatályos törvények szerint szeptember 1-től a Szakképzési Fejlesztési Hozzájárulások fogadására csak a KETISZK jogosult, ezért a Humán Középiskola, így intézményegységünk is csak ezen együttműködés által juthat hozzá ehhez a jelentős fejlesztési formához. Fontos a kapcsolattartás a város iskoláival, oktatási- és kulturális intézményeivel, a város lakosságával. A vizsgáztatás és a szakmai képzések fejlesztésében szerepet kapó kamarák, szakmai szervezetek, az Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) és az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet (OKSZI), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI), szakmai munkánk irányításában jelentős szerepet töltenek be. Iskolánk nagy hangsúlyt helyez a médiakapcsolatokra, tanulóink és tanáraink szerepelnek a nyilvánosságot kapó rendezvényeken, szervezetekben. Fontos a pedagógus szakmai- és érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája a fentieken kívül kapcsolatot tart kecskeméti virágüzletekkel Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karával Szőlészeti Kutatóintézettel KEFAG Rt-vel Juniperus Parkerdészetével Gumó Kft.-vel Kecskeméti Képző Központtal. Az intézményegység segíti a térség szakmai, ágazati tevékenységét, a Megyei Agrárkamara, a gazdakörök munkáját, a gazdálkodók, a mezőgazdasági vállalkozók tájékoztatását, képzését és továbbképzését. 6

7 Külföldi kapcsolataink: Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon, Futak Az együttműködés formái: 1. Az együttműködési megállapodást aláíró iskolák, lehetőségekhez mérten közösen dolgoznak a fennálló pedagógiai módszerek fejlesztésén. 2. A modern munkaeszközök közös fejlesztése. 3. A tanulók önszerveződésének és munkájának közös megismerése, tapasztalatcseréje illetve bővítése. 4. Az együttműködő felek tapasztalataikat megosztják egymással az Európai Uniós projektumokról, és azokra közös pályázatokkal is jelentkeznek. 5. Diák- és tanárcsere-programok szervezése, melynek célja a mezőgazdasági termelés különböző technológiájának megismerése, továbbá kulturális- és sportrendezvények szervezése, illetve látogatása. A két iskola vezetői az elmúlt két évben többször találkoztak tavaszán a futaki iskola 10 diákja és az őket elkísérő tanárok, vezetők néhány napot töltöttek iskolánkban, illetve iskolánk tanüzemében- ismerkedtek az itt folyó munkával, tanulással nyarán a Kocsis Pál Iskola néhány tanulója nyári gyakorlaton vett részt a futaki iskolában, annak tangazdaságában őszén a mi intézményegységünk képviselőit hívták meg Futakra, ahol találkozhattunk a tartományi képviselőkkel, a városi képviselőkkel és természetesen az iskola dolgozóival, diákjaival. A városi és a tartományi vezetők is a támogatásukról biztosították a futaki iskolát a külkapcsolatai fejlesztésében, különösen a közös EU- s pályázatokat szorgalmazták, a felzárkózás reményében. Középfokú Gépjárműjavító Szakképző Intézet, Jihlava A két iskola együttműködési szándékát fejezi ki a szakképzés, a pedagógusok továbbképzése és baráti kapcsolatok fenntartása terén. Ennek keretében: 1. Minden iskolai évben 1 alkalommal (tavasszal) Jihlaván sportversenyt rendezünk, melyen részt vesznek a seregélyesi, jihlavai, kecskeméti és a galántai diákok, valamint pedagógusok. A visszavágó időpontját és helyszínét a 4 iskola vezetői együttesen tárgyalják meg, az azonos teherviselés figyelembe vételével. 2. Megegyezés alapján minden évben 2 alkalommal találkoznak az iskolák dolgozói. 3. A jihlavai iskola igény esetén szállást biztosít a kecskeméti iskola részéről 4 személynek. 4. A kecskeméti iskola a jihlavai iskola részéről jövő igény esetén 4 személynek szállást biztosít. 5. Sportversenyek esetében az utaztatási és szállásköltségeket az iskolák viselik. 6. Az iskolák igény esetén kölcsönösen a másik fél rendelkezésére bocsátják a használt szakirodalmukat a mezőgazdasági gépjavító és gépjárműjavító szakokon. A négy iskola kapcsolata elsősorban a közös sportversenyek megszervezésére korlátozódott. A helyszínek váltakoztak az iskolák között ben galántai pedagógusok és diákok néhány napot töltöttek Kecskeméten. 7

8 3. INTÉZMÉNYEGYSÉGI VEZETÉSI PROGRAM 3.1. CÉLOK, FELADATOK Intézményegységünkben a NAT-ban megfogalmazott alapelveknek és a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának megfelelően szerveződnek a tanítási-tanulási folyamatok. A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, nem állítható szembe egymással. Az oktatás a nevelés része. Pedagógiai alapelveink mind a NAT, mind a szakképzés fejlesztés egybehangzó elvei alapján az alábbiakban fogalmazhatók meg: kompetencia alapú oktatás kulcskompetenciák elsajátíttatása, fejlesztése mind az általános képzésben, mind a szakképzésekben, az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítására törekvés az önálló tanulás képességének elsajátíttatása, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelés igénye, a szakmai képzések területén az adott szakmához szükséges feladat-, személyes-, társasés módszerkompetenciák fejlesztése, a tanulók felkészítése a munkaerő-piaci aktív részvételre, a szakmai karrier megtervezésére és megvalósítására, a szakmaváltásokhoz szükséges képességek kialakítása, az aktív munkavállalói attitűd fejlesztése, gyakorlatközpontúság, a tanulók személyiségének fejlesztése, korszerű oktatásszervezési eljárások bevezetése, a tanulási esélyegyenlőség segítése figyelemmel városunk Esélyegyenlőségi Programjára, a Föld globális problémái iránti felelősség kialakítása a tanulókban, a környezet megóvásának igénye a mindennapi életben is, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, aktív részvétel lakóhelyünk életében, a pedagógus önfejlesztés, a szakmai színvonal folyamatos megújítása. a) Oktatási célok (az iskola többfunkciós voltából eredően a különböző funkciókhoz kapcsolódóan): Szakközépiskola a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák további fejlesztése (kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos kompetencia, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség.) felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása a tanulók önismeretének fejlesztése nemzeti kultúránk értékeinek megismertetése az európai azonosságtudat fejlesztése, az egyetemes kultúra legjellemzőbb eredményeinek megismertetése 8

9 a gazdaság alapvető összefüggéseinek megértetése felkészítés az érettségi vizsgára Szakképzés (iskolai rendszerű nappali képzéseink) a szakmai kompetenciák elsajátíttatása holisztikus emberszemlélet kialakítása a gazdaság világában való eredményes szerepvállaláshoz szükséges ismeretek elsajátíttatása felkészítés az egész életen át tartó tanulásra a tanulás tanítása szakmai idegen nyelv tanítása szakmai alapozás az iskolarendszerű szakképzésre a szakmai karriertervezéshez és megvalósításhoz szükséges tudás elsajátíttatása az európai és Európán kívüli kultúrák jellemző elemeinek megismertetése a minőségügyi elvek érvényesítése az oktatási folyamatban b) Nevelési célok a tanulóközpontú szemlélet folyamatos erősítése a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolat erősítése a személyiség folyamatos fejlesztése az önismeret fejlesztése, a pályaválasztás/pályakorrekció segítése a demokratizmus erősítése közösségfejlesztés a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése a tehetség, képesség kibontakozását segítő nevelési módszerek alkalmazása gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő nevelési módszerek alkalmazása esélyegyenlőség segítése a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek folytatása környezettudatos magatartásra nevelés a testi és lelki egészségre való törekvés, egészségfejlesztésre nevelés a lelkiismereti szabadság tisztelete a másság elfogadása, tolerálása, az előítéletesség csökkentése a diszkrimináció minden formájának tagadása az alapvető erkölcsi és viselkedési normák betartása a munkában való megbízhatóság kifejlesztése, erősítése a tanulókban együttműködésre, team munkára nevelés a bizonytalanság kezelésének képessége a munkaerő-piaci aktív részvételre törekvés Összességében olyan iskolai pedagógiai, nevelési, szakmai munkát kell végezni, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban. Ezek a pedagógiai elvek segíthetik értékeink megbecsülését, tiszteletét, őrzését, szolgálhatják önbecsülésünket, ember- és természetközpontú életünket. 9

10 3.2. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG KÖZÖSSÉGEI Nevelőtestület A nevelőtestület feladatát a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programja egyértelműen meghatározza. Ez a program az intézményegységek hasonló pedagógiai feladatait és a specialitásokat is figyelembe véve körültekintően készült el. A nevelőtestület tagjainak legfontosabb feladata a tanulók magas színvonalú nevelése, oktatása. A pedagógus a személyiségével is nevel, tehát a pedagógiai munkát jól mutatja a tanár felkészültsége, a munkához, a kollégáihoz, a tanulókhoz és a szülőkhöz való viszonya. Az intézményegység nevelőtestülete jár el minden olyan ügyben, amely kizárólag az intézményegységet érinti. Másrészről az intézményegységünk nevelőtestületének tagjai a Humán Középiskola nevelőtestületének is része, így vannak olyan feladatok, amelyek ebből adódnak. A szakmai munkaközösségek például- a szakmacsoportosokat kivéve- intézményi szintűek. Továbbá vannak olyan intézményi szintű döntések, amelyben az intézmény nevelőtestülete járhat el közvetlenül, vagy a választott munkabizottsági tagokon keresztül. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolájának nevelőtestülete 39+1 főből áll. A nevelőtestület minden egyes tagja rendelkezik azzal a végzettséggel, mellyel a feladatát maradék nélkül el tudja látni. Az utóbbi két évben az SZFP program keretében a nevelőtestületünk szinte 100%-ban részt vett valamilyen továbbképzésen. Ezek a képzések még a következő években is folytatódnak. Ugyanakkor nem csak továbbképzésekre, hanem kiegészítő képzésekre is szüksége van a kollégáinknak, egyrészt az egyéni fejlesztés, másrészt a jobb munkaerő gazdálkodás miatt. Szakmai munkaközösségek Az intézményi összevonás a szakmai munkaközösségek szinte teljes átszervezésével járt. Intézményegységi szinten 3 munkaközösségünk maradt a környezetvédelmi szakmacsoportos, a mezőgazdasági szakmacsoportos és az osztályfőnöki. A többi szakmai munkaközösség átkerült intézményi szintre, itt 2 munkaközösség vezetője a mi nevelőtestületünkből került megválasztásra. Az idei évben formálódtak ezek a munkaközösségek, de ennek ellenére számos közös programot hoztak létre, például: idegen nyelvi verseny, német nyelvű színház, szavalóverseny. A tendenciát tovább folytatva az intézmény tanulói biztosan nyertesei lesznek a közös szakmai munkaközösségek tevékenységének. Diákönkormányzat Az intézményegységünkben évek óta jól működik a diákönkormányzat, természetesen ez a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját is jellemzi. A diákönkormányzat tevékenyen kiveszi részét az iskola programok szervezéséből, például: Fiókabál, Szalagavató, Kocsis Napok rendezvénysorozata, sportversenyek. Évek óta iskolaújságot jelentet meg rendszeresen a diákönkormányzat. Az intézményi szintű diákönkormányzat is létrejött ebben az évben, a diákönkormányzatot segítő tanárt a mi intézményegységünkből választották meg. Rendkívül sikeres volt a közös foci, amely a téli szünet előtt került megrendezésre, így a tavaszi szünet előtt ezt ismét megrendeztük. Ilyen közös rendezvényekkel segítséget tudunk nyújtani a diákoknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Szülői szervezet Az iskola legfőbb külső partnere a szülő. A tanulók nevelése csak akkor lehet hatékony, ha a szülőkkel együtt tudunk dolgozni, ha támogatnak bennünket 10

11 3.3. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA Az oktató-nevelő munkánkat alapvetően a NAT határozza meg, a kulcskompetenciákon és kiemelt fejlesztési feladatokon keresztül. Intézményegységünkben a tanítási-tanulási folyamatok a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai Programjának megfelelően szerveződnek. A es tanévtől kezdve részt veszünk a szakképzés megújításáért létrehozott Szakiskolai Fejlesztési Programban. Ennek célja a szakképzés minőségének javítása, a pedagógusok módszereinek korszerűsítésével és az iskolák eszközparkjának fejlesztésével. A szakképzés tervezésénél, szervezésénél az RFKB határozata az irányadó, amely a képezhető szakmákat határozza meg évről-évre. Intézményegységünkben két szakmacsoportban: mezőgazdaság és környezetvédelemvízgazdálkodás folyik az oktatás, különböző képzési formákban. Szakiskolában a osztályban általános képzést kapnak a tanulóink, majd 11. évfolyamtól szakmai képzést dísznövénykertész, kertész, zöldségtermesztő, virágkötő-berendező és környezetvédelem szakmákban. A két vagy három éves szakmai képzés után szakmunkásbizonyítványt kapnak az itt végzett diákok. Szakközépiskolában az egységes érettségi vizsgára készítjük fel a diákjainkat, itt szakmai alapozó tantárgyként környezetvédelem-vízgazdálkodási vagy mezőgazdasági alapozó ismereteket tanulnak. Ezek a tantárgyak az érettségi vizsgán választható tantárgyként szerepelnek. Felsőfokú szakképzés: A következő tanévtől kezdve a Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Karával közösen indítjuk a Hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzést. Reményeink szerint olyan hosszú távú együttműködési formát sikerült kialakítani, amely kedvező a tanulóknak, a KF Kertészeti Főiskolai Karának és az intézményegységünknek. Technikusképzés: Az érettségivel rendelkező tanulóink és más tanulók számára is kétéves szakmai képzésként eddig környezetvédelmi technikus képzést biztosítottunk, de az RFKB ezt a képzést nem támogatja így a következő tanévtől a mezőgazdasági technikus képzést hirdetjük meg érettségizett tanulók számára. Az RFKB határozatát figyelembe véve kicsit előrelátóan a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosításakor intézményegységünk új szakmacsoportot vett föl a képzési struktúrájába, a vegyipari szakmacsoport azon részét, amely a környezetvédelemhez vagy a mezőgazdasághoz közelálló. Ezek az alábbiak: Laboratóriumi technikus: Elágazás: Környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus: Magyarországon, de különösen a Dél-Alföldön rossz az ivóvíz minősége, így a vízminőséget vizsgáló laborok szerepe megnő. Ez a szakképzési forma az előbb említett laborokba képez szakembereket. A környékünkön nincs ilyen jellegű képzés. Elágazás: Mezőgazdasági laboratóriumi technikus: A mezőgazdasági termelés alapfeltétele a talajvizsgálatok elvégzése, állattenyésztésben pedig a bakterológiai, toxikológiai vizsgálatok elvégzése. Az EU-s támogatások elnyeréséhez szükséges ezeknek a vizsgálatok megléte- ezért fontos az ilyen szakemberek képzése, mert igény van rá az előbbiek miatt. A környékünkön szintén nincs ilyen jellegű képzés. 11

12 A szűk szakmai kereteket átlépve igyekszünk a tanulóinkat az életre nevelni, olyan plusz ismeretekhez juttatni őket, amelyek hasznosak lehetnek a mindennapokban és a szakmájukban is, pl. kereskedelmi ismeretek, vállalkozási ismeretek, fogyasztóvédelem TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményegységei a tanórán kívüli foglalkozások rendjét önállóan szabályozzák, de a lehetőségekhez mérten közösen is megszervezhetik. Erre már az idei tanévben is volt néhány jó példa. Intézményegységünk adott helyet a közös focibajnokságnak, a december utolsó tanítási napján megszervezett 2009 perces focinak és a német nyelvi munkaközösség által szervezett német színháznak valamint az idegen nyelvi fordító versenynek is április 5-8.: A Dísznövénykertész Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyt rendeztük intézményegységünkben. A versenyen az ország minden tájáról érkeztek versenyzők, pontosan 18 fő 11 iskolából és az őket kísérő felkészítő tanárok, illetve a verseny feladatait összeállító valamint a versenyt felügyelő szaktanácsadók, szakreferensek az FVM VKSZI részéről. Ez egy jelentős feladat volt számunkra, melyet sikerrel teljesítettünk. A versenyen túl a vendégek bepillantást nyertek intézményegységünk életébe, szakmai munkájába, de Kecskemét város nevezetességeit, szépségeit is megismerhették, meglátogathatták a híres kecskeméti dísznövénykertészeteket. Külön öröm számunkra, hogy ezen a versenyen intézményegységünk tanulója I. helyezést ért el és teljesítménye alapján szakmunkás bizonyítványt kapott. Intézményegységünkben kiemelten fontosnak tartjuk az alábbi tanórán kívüli tevékenységeket: A tehetség, képesség kibontakoztatása Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. A tehetségkutatás, a tehetséggondozás céljai az optimális fejlődés segítése érdekében: - a korai felismerés, - a tehetségek számbavétele, - a tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés színtereinek meghatározása, - a hiányosságok, gyengeségek okainak felderítése, egyedi segítségnyújtás vagy szakmai irányítás, - az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányban szenvedő diák képességeinek fejlesztése. Intézményegységünk tanulói minden évben sikerrel szerepelnek a szakmai versenyeken (OSZTV, SZKTV, SZÉTV), városi és országos sportversenyeken egyaránt. A Humán Iskola közös csapattal indul a sportversenyeken, ez további erősítést jelent a jó eredmények elérésére. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása Biztosítanunk kell, hogy a tanulók képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos 12

13 feladat, amely speciális felzárkóztató programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélék, ezért a kezelés módszerei is sokfélék lehetnek. Minden alkalmazott eljárás személyfüggő. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység - fontos: a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, a magatartási zavar feltárása, a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve gondviselőkkel, - együtt kell működni: a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, - törekedni kell arra, hogy: a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységek során. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Valamennyi pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. E tevékenység kiterjed a tanórai és a tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést feltételezi a családdal és a gyermek-és ifjúságvédelmi intézményekkel, szakemberekkel. Az intézményegységünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenykedik. A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata: - a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának segítése, - a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, - családlátogatáson való részvétel a veszélyeztető okok feltárása érdekében, - a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének segítése, - a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának kezdeményezése, - tájékoztatást nyújtása a tanulók részére szervezett szabadidős programokról, - együttműködés: a szabadidőt szervező kollégákkal, az osztályfőnökkel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetővel, az Intézményegység Diákönkormányzatával és a Diákönkormányzatot segítő tanárral, a kollégiumi nevelőtanárokkal. Ünnepélyek, megemlékezések Az iskolákban az ünnepélyek az állami ünnepekhez és a tanítási év bizonyos eseményeihez kapcsolódnak. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium intézményegységei ezeket önállóan rendezik meg. 13

14 Hagyományok A hagyományok ápolása fontos minden intézményegység számára, mert ettől lesznek az intézményegységek egyediek és az intézmény ettől lesz színes. Nevelési szempontból sem elhanyagolható a jelentősége, hiszen tanulóinkat ezzel a hagyományok ápolására neveljük. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskolájában a névadó Kocsis Pálra való emlékezés keretében minden év december első hetében a tanulóink a Kecskeméti Köztemetőben Kocsis Pál, és az iskola volt tanárainak a sírjára koszorút helyeznek el. Az intézményegységünk bemutatókat, kiállításokat, versenyeket rendez a szakmakultúra terjesztése érdekében. (Hírös Hét Fesztivál, Virágkötészeti Verseny, Kiállítás, Tavaszi Fesztivál, Természetesen Advent, stb.) A szabadidő hasznos eltöltése A lehetőségekhez mérten rendezvényeinkkel a tanulóinknak segítséget nyújtunk a szabadidő hasznos eltöltéséhez pl. sakkbajnokság, sportversenyek, idegen nyelvi és egyéb tanulmányi versenyek. A as tanévben intézményegységünk Ökoiskola címet kapott, amely szakmai profilunkat tovább erősítheti és számos lehetőséget nyújt a tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez a tartalmas ökoszakköri programok segítségével MINŐSÉGFEJLESZTÉS Intézményegységünkben az SZFP által elvárt módon folyt a minőségirányítás, minőségfejlesztés. A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium egységes Intézményi Minőségirányítási Programot alakít ki, amely szükségszerűen összhangban kell, hogy álljon Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a minőségirányítási programjával. 14

15 4. ZÁRSZÓ A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium jól működik, ha intézményegységei jól működnek és kompromisszumokra készen jól tudnak együtt dolgozni. A es tanévben ez az együttműködés maradéktalanul megvalósult, úgy hogy az intézményegységek szakmaisága megmaradt és igyekeztünk azokat a lehetőségeket megtalálni, amelyekkel az intézményegységek közötti képzési kapcsolatok minden intézményegység számára fejlődést jelentenek. Az intézményegység-vezető egyrészt felelős az intézményegységben folyó munkáért, az intézményegység törvényes működéséért, de lelkiismerete szerint felelős azért is, hogy felelősséggel képviselje intézményegységét az igazgatótanácsban. Az oktatási rendszer folyamatos átalakítás, fejlesztés alatt áll, ezért nyitottnak kell lennünk a változásokra, innovatívnak kell lennünk és mindezek közben emberségesnek kell maradnunk. "A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is. /Umberto Eco/ A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Igazgatótanácsának, a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája nevelőtestületének és dolgozóinak, a szülőknek a támogatásával és a szakmai tapasztalatommal képesnek érzem magam az intézményegység vezetésére. Brindzáné Kárpi Ilona 15

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Intézményvezetői bevezető...

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A Belvárosi TISZK intézményeinek részleges szervezeti-szakmai integrációjával új működési modell jött létre. Nagyságrendje, szakmai

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

A Dél-dunántúli régió építőipari szakmunkaerő-állomány helyzetének és szakmabontásának meghatározása az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakára

A Dél-dunántúli régió építőipari szakmunkaerő-állomány helyzetének és szakmabontásának meghatározása az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakára Schréder Építőipari és Kereskedelmi Kft. A Dél-dunántúli régió építőipari szakmunkaerő-állomány helyzetének és szakmabontásának meghatározása az Új Magyarország Fejlesztési Terv időszakára Építőipari Ágazati

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Több mint 130 éve az érték a mérték! Bemutatkozás Azért a Petrik, mert 2 133 éves iskola lévén fontosnak tartjuk

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01.

2014. Pedagógiai Program. PJSZSZ Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 2014. 09. 01. 2014. Pedagógiai Program Tudjátok merre van Szentendre? Ez a kis város a Duna jobb partján fekszik, Buda, Visegrád és Esztergom között Gyönyörű táj! A városka előtt a Kis-Duna, szemünk előtt termékeny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2013.

A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2013. A Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programja 2013. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE 5 1.1. Az intézmény Alapító Okiratának adatai 5 1.2. Az Alapító okirat

Részletesebben