Két projekt - Két év. etrik TISZK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Két projekt - Két év. etrik TISZK"

Átírás

1 Két projekt - Két év PETRIK etrik

2

3 A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari szakmák mellett a környezetvédelem és az informatika is képzésünk kínálatához tartozik szeptemberében nyolc további fővárosi szakközépiskolával együttműködve alakítottuk meg a Petrik -et. A 2 iskolái külön-külön is több évtizedes szakmai és pedagógiai múlttal rendelkeznek. A iskolái külön-külön az érettségire való felkészítés mellett szakmacsoportos alapozó oktatást folytatnak. A közös pedagógiai programot és képzési célokat a résztvevő partnerek együtt dolgozták ki, annak érdekében, hogy valamennyi érintett iskolában a szakmacsoportokon belül azonos feltételekkel és tartalommal tanítva készítsék fel a diákokat a szakmai vizsgát biztosító képzésben való továbbtanulásra. A 2009-ben elnyert két uniós pályázatának forrásai a koordinált munka személyi, szakmai és tárgyi feltételeinek jelentős javulását eredményezik. A TÁMOP pályázat a szakképzés humánerőforrás fejlesztését, tanárok és vezetők továbbképzését, új módszerek és tananyagok kidolgozását, valamint a munkavállalói esélyek növelését célzó speciális foglalkozások bevezetését teszi lehetővé. A KMOP pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek javítása, korszerűsítése, épület felújítást és csúcstechnológiát képviselő eszközök beszerzése előtt nyitotta meg az utat. 2I. Igazgatói köszöntő 1 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 2 : Térségi Integrált Szakképző Központ A a technikai erőforrások koncentrálásával és a szakterület legjobb tanárainak szervezett együttdolgozásával a tanulóknak korszerű elméleti és gyakorlati szaktudást nyújt, amely a munkaerőpiac igényeinek messzemenően megfelel. Ezt egészíti ki a magas szintű idegen nyelvi és informatikai oktatás. Külön hangsúlyt fektetünk a munkába állási esélyeket javító képességek oktatására, ilyen a csoportmunka, a kommunikációs képesség, a probléma-megoldási készség fejlesztése. A központi iskolájaként közvetlen kapcsolatokat építettünk ki a munkaadók

4 széles körével, ami tanulóinknak tanulmányi ösztöndíjakat és tanulószerződéseket jelent. A munkába állást karrier-tanácsadó és foglalkoztatás-szervező iroda is könnyíti. Különleges gondot fordítunk hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő tanulóinkra. Speciális programok segítik egyenlő esélyeiket, későbbi munkába állásukat, a sikeres társadalmi beilleszkedést is biztosító szakmai felkészítésüket. A közeljövő terve a vegyipar speciális igényeinek kielégítése: gépészeti szakmák képzését is felvesszük kínálatunkba. Hoszszú távú célunk a térség szakember utánpótlásának biztosítása. Magas színvonalú műhelymunkánkra támaszkodva fejlesztő, továbbképző központként is kívánunk működni. Bertalan Zsolt, a Koordináló testület elnöke Közvetlen kapcsolatokat építettünk ki a munkaadók széles körével, ami tanulóinknak tanulmányi ösztöndíjakat és tanulószerzodéseket jelent. I. Igazgatói köszöntő 3

5 4II. Képzés és szakmai munka 4 PETRIK LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLA Az 1879-ben alapított Petrik Lajos Szakközépiskola jelentős helyet foglal el a főváros, mi több, az egész ország középfokú szakoktatásában, a technikusképzésben és a felsőfokú szakképzésben. Ápoljuk és tiszteljük hagyományainkat, miközben megfelelünk a XXI. század kihívásainak is. Sikerrel honosítottuk meg az európai szemléletet, a környezettudatos magatartást. A legmagasabb színvonalú szakmai felkészítés mellett az általános műveltség terjesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Tanulóink az iskola két épületében található Az első naptól segítjük diákjainkat, egészen a munkába állásig vagy a továbbtanulásig. korszerű, jól felszerelt tantermekben, laboratóriumokban, informatikai és ipari modellező műhelyekben sajátíthatják el a szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit magyarul valamint idegen nyelven. Továbbvisszük névadónk, Petrik Lajos örökségét, aki egyszerre volt igényes mérnök, természettudós és a magyar iparoktatás elkötelezett pedagógusa. Iskolánkban a Comenius 2000 teljes körű közoktatási minőségirányítási rendszer működik, alapvetően ez határozza meg nevelési elveinket és oktatásunkat. Munkánk során törekszünk az általános emberi értékek és speciális szakmai tudás átadására, különösen az újfajta, kompetencia elvű ismeret- és képességfejlesztés módszereivel. Kiemelt területeink: A humán és természettudományos műveltség megalapozása Felkészítés a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra Szakmai alapozás és nemzetközi érvényességű technikusi oklevél biztosítása Egyetemi és főiskolai továbbtanulás előkészítése, támogatása Magas szintű idegen nyelvi és informatikai képzés Külföldi tapasztalatszerzés támogatása A Petrikben 1990-ig kizárólag vegyipari képzést folyt. Az 1990-es évek elején képzési profilunkat a kor kihívásainak megfelelően tágítani kellett, így először a vegyészethez közel álló környezetvédelemi, majd 1994-től az informatikai szakterülettel bővítettük a képzési kínálatot. Iskolánkban a 2007/2008-as tanévtől a főváros két, vegyipari és környezetvédelemi szakképzésben érintett iskolája együtt folytatja a munkát. A budapesti Irinyi János Környezetvédelmi, Vegyészeti Szakképző Iskola jogutódjaként immár egy helyen összpontosul mindaz a tudás és tapasztalat, amely az ország két jelentős iparágának, és különösen a vegyiparnak szakember utánpótlását gondozza óta a főváros egyik szakképzési központjaként iskolánk ad helyet a PETRIK szakképzési feladatokat ellátó intézetének is, így ma már nem csak a saját tanulóink, de a velünk szoros együttműködésben álló további nyolc fővárosi szakközépiskola végzőseinek szakmai felkészítéséről is gondoskodunk. Mennyire elégedett összességében a Petrik -kel? (%) inkább nem elégedett inkább nem elégedett 72% 73% inkább elégedett inkább elégedett Szakképzésben résztvevő diákok Szakképzésben résztvevő diákok szülei

6 Kiemelten foglalkozunk a tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésével, de külön programot dolgoztunk ki a tanulási nehézséggel küzdő rászorulók felzárkóztatására is. Az első naptól segítjük diákjainkat, egészen a munkába állásig vagy a továbbtanulásig, de boldogulásukat később is figyelemmel kísérjük, visszajelzéseikre odafigyelünk. A Fővárosi Önkormányzat gyakorlóiskolája vagyunk, valamint részt veszünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki és mérnöktanár képzésében. Együtt munkálkodunk a felsőfokú szakképzés megvalósításában több főiskolával és egyetemmel, köztük elsősorban az ELTE-vel, és a veszprémi Pannon Egyetemmel. A Petrik iskolái a vegyipari, a környezetvédelem-vízgazdálkodási és az informatikai szakmacsoport szakmáira alapoznak. A szakmai vizsgára való felkészítés, az ún. technikusképzés a központi iskolájában folyik, ahová a tanulók sikeres érettségi után, tanulói jogviszonyuk megtartásával, felvételi nélkül átjelentkeznek. Vegyipar Áttekintés SZAKMACSOPORTOK, KÉPZÉSEK, TOVÁBBTANULÁS A munkaerőpiac igényeinek megfelelő, kompetencia alapú, gyakorlatorientált, moduláris felépítésű képzést nyújtunk, korszerű tananyag-tartalommal. Ennek részeként a közvetlen szaktudáson túl a szakmai idegen nyelvi és digitális kompetenciák megszerzését is lehetővé tesszük tanulóinknak. Az alapozó képzés négy vagy öt, az érettségire épülő iskolarendszerű szakképzés két évet vesz igénybe. A szakmacsoportos alapozásban részt vevő tanulók kérhetik az előzetes tanulmányaik beszámítását a 13. évfolyamra, így ők egy év alatt szerezhetnek technikusi szakképesítést Milyen szakmákat oktatunk? A munkaerő-piaci elemzések alapján jelentős az igény a jól képzett technikusokra a vegyipariban és más rokon területeken a korszerű új technikák, technológiák, szolgáltatások alkalmazásához. 5II. Képzés és szakmai munka 5

7 Az alábbi, a munkaerő-piacon keresett szakképesítések szerezhetőek meg a Petrik -ben: A közvetlen szaktudáson túl a szakmai idegen nyelvi és digitális kompetenciák meg- szerzését is lehetővé tesszük tanulóinknak. Laboratóriumi technikus: általános vegyipari laboratóriumi technikus elágazás (OKJ: ) Laboratóriumi technikus: drog és toxikológiai laboratóriumi technikus elágazás (OKJ: ) Vegyipari technikus (OKJ: ) Vegyész mérnökasszisztens (OKJ: ) Alapozó képzés A tagiskolái közül vegyipari szakmacsoportos alapozó képzést a Petrik Lajos Szakközépiskolában folytatunk. A diákok két alapozó képzési út közül választhatnak. A négy éves vegyipari alapozó képzés a 12. tanév után zárul érettségi vizsgával, míg a két tannyelvű képzés egy évvel tovább tart. Utóbbi esetben a 9. évfolyamban heti 16 óra angol nyelvi képzést kapnak tanulóink. 6II. Képzés és szakmai munka 6 A négy éves utat választók a hagyományos, úgynevezett közismereti tantárgyak mellett emelt óraszámban tanulják a kémiát, a biológiát és a fizikát. A 9. évfolyamtól elkezdődnek az alapozó laboratóriumi gyakorlatok majd következő években a szervetlen és szerves preparatív és analitikai gyakorlatok. A 11. évfolyamtól a vegyipari szakmacsoportos alapozás a fizikai kémiával és műszaki ismeretekkel bővül. Biztosítjuk, hogy a tanulók a tanulás és későbbi munkájuk tárgyának megfelelően, a leginkább jellemző laboratóriumi, természeti, munkahelyi környezetben szerezzenek tapasztalatokat, hogy azokat a gyakorlatban könnyen alkalmazni tudják. Az öt éves, két tannyelvű képzés résztvevői a kémia tantárgyat, illetve a biológiát vagy a matematikát a kezdetektől angolul tanulják. Két tárgyból ezen a nyelven kell érettségi vizsgát tenniük. A laboratóriumi gyakorlatok a szakmacsoportnak megfelelően a 10. évfolyamon kezdődnek, itt megismerhetik szakmai angol nyelv alapjait, az eszközök és műveletek elnevezését. A fizikai kémia és a műszaki ismeretek a 12. évfolyamtól részei a tanmenetnek. Szakképzés Az alapozást a két éves szakképzés követi, amely érettségire épülő vegyipari jellegű OKJ-és szakképesítések megszerzését teszi lehetővé. A vegyipari szakmacsoportban iskolarendszerű, és iskolarendszeren kívüli szakképzést egyaránt kínálunk tanulóinknak.

8 Vegyipari technikus emelt szintű szakképesítés Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány Képzési idő: két év A vegyipari technikus Önálló felelősként dolgozik a vegyipar és rokon iparágak területén. Közreműködik a fejlesztési feladatokban. Műszaki koordinátorként részt vesz a különféle gyártási folyamatok előkészítésében és megvalósításában. Ellenőrzi a gyártás folyamata közben az előírt technológia betartását, minőségellenőrzését. Szakszerű információt szolgáltat a gyártott termékről. Elhelyezkedési lehetőségek: Vegyipari, kőolajipari, gumi és műanyagipari területen Vállalatoknál termelési, minőségellenőrzési, folyamatirányítási munkában Termelő üzemben, a termékgyártás területén, technikusként Laboratóriumban műszeres analitika vagy egyéb területen Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás területén Adminisztratív területen Vegyiparral kapcsolatos logisztikai területen Termékfejlesztési területen Vegyipari termékekhez és műszerekhez kapcsolódó kereskedelmi területen Főbb szakmai tantárgyak Általános, szerves és szervetlen kémia Vegyipari technológia Vegyipari műveletek Laboratóriumi és üzemi gyakorlatok Munka-és környezetvédelem Szakmai idegen nyelv 7II. Képzés és szakmai munka 7

9 Általános vegyipari laboratóriumi technikus emelt szintű szakképesítés Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Képzési idő: két év Az általános vegyipari laboratóriumi technikus Műszeres és egyéb analitikai vizsgálatokat végez. Preparatív feladatokat végez. Mintákat vesz, vagy átveszi a vizsgálandó mintákat. Veszélyes anyagokat is vizsgál. Kiértékeli és dokumentálja az elvégzett vizsgálatokat. Minőségellenőrzési feladatokat lát el. 8II. Képzés és szakmai munka 8 Elhelyezkedési lehetőségek: Kutatóintézeti, egyetemi laboratóriumokban Vállalati kutató és üzemi laboratóriumoknál Kémiai és biológiai laboratóriumokban Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás területén Adminisztratív területen Vegyipari termékekhez és műszerekhez kapcsolódó kereskedelmi területen Főbb szakmai tantárgyak Általános, szerves és szervetlen kémia Fizikai kémia Analitika elmélet Mintavétel Laboratóriumi és vegyipari műveletek Laboratóriumi alapműveletek, minőségi és mennyiségi analízis, szerves és szervetlen preparátumok, műszeres analitikai gyakorlatok Munka-és környezetvédelem Szakmai idegen nyelv

10 Drog és toxikológiai laboratóriumi technikus emelt szintű szakképesítés Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány Képzési idő: két év A drog és toxikológiai laboratóriumi technikus Meghatározza a mérgezést befolyásoló tényezőket Szárított növényi részek, virág és termés alapján meghatározza a teljes növényt Műszeres és egyéb analitikai vizsgálatokat végez Mintákat vesz, vagy átveszi a vizsgálandó mintákat Drogokat, gyógynövényeket és veszélyes anyagokat vizsgál Elhelyezkedési lehetőségek: Fitotéka Kutató intézetek Kriminalisztikai és igazságügyi szakterületek Kémiai és biológiai laboratóriumok Főbb szakmai tantárgyak Általános, szerves és szervetlen kémia Növény-szervezettan és rendszertan Gyógynövény és drog ismeret Toxikológia Emberélettan Munka-és környezetvédelem Szakmai idegen nyelv Vegyész mérnökasszisztens felsőfokú szakképesítés Képzési forma: kizárólag iskolarendszerben, nappali képzés keretei között Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány A képzés tanulói jogviszonyban történik, a Pannon Egyetem által jóváhagyott szakmai képzési terv szerint. A Pannon Egyetem 52 kreditpontot beszámít azon hallgatóknak, akik a vegyész mérnökasszisztens felsőfokú szakképzésből mennek tovább az egyetem vegyészmérnök BSc. szakára. A Vegyész mérnökasszisztens Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez. Laboratóriumi anyag meghatározási és minőségvizsgálati feladatokat végez. Anyagokat laboratóriumi és üzemi körülmények között előállít. Vegyipari berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja. Vegyipari laboratóriumi és üzemi munkák során asszisztensi és vezetői tevékenységet végez. Elhelyezkedési lehetőségek Vállalatoknál vegyészmérnök mellett dolgozó asszisztensként Kutató és üzemi laboratóriumokban 9II. Képzés és szakmai munka 9

11 II. Képzés és szakmai munka 10 preparatív, műszeres és egyéb analitikai területen Főbb szakmai tantárgyak Műszaki kommunikáció Projektvezetés Matematikai analízis Általános, szerves és szervetlen kémia Mérés és irányítástechnika Vegyipari műveletek és technológia Kémiai analízis és kémiai analitikai gyakorlatok Környezetvédelem és vízgazdálkodás Áttekintés A környezetvédelem és a vízgazdálkodás a jövő fontos szakterületei, azonban már ma is komoly keresleti tényezőt jelentenek a munkaerő-piacon. Olyan, folyamatosan felértékelődő feladatok jelentkeznek sorra, amelyek megkövetelik a felkészült, nemzetközileg elismert tudású szakemberek képzését. A Petrik büszke rá, hogy egyedülálló képzési rendszerével választ ad a ma és a holnap kihívásaira. Természetesen az oktatás során a jelenlegi elhelyezkedési esélyeket, a munkaerőpiac igényeit vesszük alapul. Az oktatás gyakorlatorientált, az egyéni és csoportos problémamegoldó kompetenciák fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektet. A korszerű tananyagot erős idegen nyelvi képzés és az informatika szakmai alkalmazásának ismeretei teszik szerves egésszé. Milyen szakmákat oktatunk? A Petrik a környezetvédelem terén sokszor hiányzó, folyamatosan igényelt szaktudással vértezi fel diákjait, akik területük megbecsült szakembereiként helyezkedhetnek el az iskola elvégzése után. Környezetvédelmi szakképesítések: Környezetvédelmi technikus: hulladékgazdálkodó elágazás (OKJ: ) Környezetvédelmi technikus: környezetvédelmi méréstechnikus elágazás (OKJ: ) Települési környezetvédelmi technikus (OKJ: ) Természet- és környezetvédelmi technikus (OKJ: ) Alapozó képzés A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban az alapozó képzést a iskolái közül ötben (Eötvös Lóránd Szakközépiskola, Semmelweis Humán SZKI és Gimnázium, Than Károly Ökoiskola, Petrik Lajos Szakközépiskola, Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola) végzik. A Petrik Lajos Szakközépiskolában környezetvédelem- vízgazdálkodás szakmacsoportos alapozó képzés a nyelvi előkészítő osztályokban folyik, tehát aki ilyen szakterületet választ, egyúttal idegen nyelvekből is komoly és elmélyült tudásra tesz szert. A képzés öt éves, és a 13. évben érettségi vizsgával zárul. A nyelvi előkészítő osztályban két idegen nyelvet tanítunk, az első számú angolt heti 11, a kiegészítő német nyelvet heti 4 órában. A közismereti tantárgyakon túl magasabb óraszámban tanulják diákjaink a biológiát és a kémiát.

12 A 10 évfolyamtól kezdődik el a szakmacsoportos alapozás a természetvédelem, környezetvédelem alapjaival, majd a tanulók megismerik a környezettechnikai eljárásokat és foglalkoznak a vízgazdálkodási alapismeretekkel. Szintén a 10. évfolyamtól indul a szakmacsoportos alapozás gyakorlati része is, ami lehetővé teszi, hogy a tanulók komplex módon, gyakorlat-orientáltan közelítsék meg a környezetvédelmet. Szakképzés Az érettségi vizsgával végződő alapozó képzést követi a két éves szakképzés (technikus-képzés), amely a környezetvédelem területén hasznosítható OKJ-s szakképesítéseket ad a diákoknak. A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzést egyaránt igénybe lehet venni. A szakmacsoportos alapozásban részt vett tanulók kérhetik előzetes tanulmányaik beszámítását a 13. évfolyamra, így ők egy év alatt megszerezhetik a technikusi szakképesítést. Környezetvédelmi technikus: Hulladékgazdálkodó - emelt szintű szakképesítés Képzési idő: 2 év Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány A környezetvédelmi technikus hulladékgazdálkodó Termelési hulladékok kezelését végzi, irányítja. Kárelhárítási munkákban vesz részt. Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet. Talajtisztítást végez, irányít. Meghatározza a hulladékok jellemzőit. Működteti, irányítja a hulladékkezelés berendezéseit. Elhelyezkedési lehetőségek Környezetvédelmi felügyelőségeknél, A jövő fontos szakterületei, azonban már ma is komoly keresleti tényezőt jelentenek a munkaerő-piacon. II. Képzés és szakmai munka 11

13 II. Képzés és szakmai munka 12 Ipari cégeknél. Hulladékgazdálkodás és feldolgozás területén Katasztrófa-elhárításnál Főbb szakmai tantárgyak Szakmai idegen nyelv Környezetvédelem Ökológia Környezeti biológia és kémia Vízgazdálkodási alapismeretek Környezetjogi és szakigazgatási ismeretek Hulladékgazdálkodás Műszaki koordináció Környezetgazdálkodás Környezetterhelő technológiák Földméréstan Hidrológia, hidraulika Méréstechnika Gépészeti alapismeretek Hulladékgazdálkodási gyakorlatok Környezetvédelmi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlat (analitika I. II.) Környezetvédelmi technikus: környezetvédelmi méréstechnikus emelt szintű szakképesítés Képzési idő: 2 év Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány A környezetvédelmi méréstechnikus Környezetvédelmi méréseket végez, értékel. Helyszíni méréseket, vizsgálatokat végez. Anyag- és eszközgazdálkodást készít. Mikrobiológiai vizsgálatokat végez. Légszennyező anyag koncentrációt mér. Hatósági eljárásban közreműködik. Környezetvédelmi mérési eszközöket, berendezéseket telepít, működtet. Elhelyezkedési lehetőségek Környezetvédelmi laboratóriumokban, mérőállomásokon Gyárakban, üzemekben, vállalkozásokban Főbb szakmai tantárgyak Szakmai idegen nyelv Környezetvédelem Ökológia Környezeti biológia és kémia Gépészet, automatizálás Műszaki koordináció Környezetgazdálkodás Környezetterhelő technológiák Környezettechnika Környezetterhelő technológiák Jogi és szakigazgatási ismeretek Földméréstan Hidrológia, hidraulika Méréstechnika Gépészeti alapismeretek Környezetvédelmi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlat (analitika I. II.) Méréstechnika gyakorlat Települési környezetvédelmi technikus emelt szintű szakképesítés Képzési idő: 2 év Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

14 A települési környezetvédelmi technikus Környezeti hatásvizsgálatokat és hatástanulmányokat készít, ellenőrzéseket végez. Részt vesz szakigazgatási feladatok ellátásában. Hatósági bevallásokat és környezetvédelmi tárgyú jelentéseket készít. Jogszabályok által előírt terveket, belső szakmai-, gazdasági- és havária terveket készít. Részt vesz az épített környezet fenntartásában. Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal. Építészeti és természetvédelmi ismeretekkel rendelkezik. Elhelyezkedési lehetőségek Környezetvédelmi megbízottként kerületi és városi önkormányzatoknál Gyárakban, üzemekben Főbb szakmai tantárgyak Szakmai idegen nyelv Környezet- és természetvédelem Ökológia Környezeti biológia és kémia Környezet jogi és szakigazgatási ismeretek Építési és település ismeretek Település üzemeltetés Gépészeti alapismeretek Építészet műemlék védelem Földméréstan Hidrológia, hidraulika Méréstechnika Környezetvédelmi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlat (analitika I. II.) II. Képzés és szakmai munka 13

15 II. Képzés és szakmai munka 14 Természet- és környezetvédelmi technikus emelt szintű szakképesítés Képzési idő: 2 év Képzési forma: iskolarendszerben nappali és levelező képzés, felnőttképzésben tanfolyam rendszerű oktatás Szükséges iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány A természet- és környezetvédelmi technikus Ökológiai szempontú állapotfelmérést készít. Ökológiai szemléletű mezőgazdasági tevékenységben közreműködik. Kapcsolatot tart környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságokkal. Fizikai, kémiai, biológiai, radiológiai, meteorológiai, geodéziai, vízrajzi és zajméréseket végez, értékel. Hatósági eljárásban közreműködik. Pályázati munkákban vesz részt. Elhelyezkedési lehetőségek Környezetvédelmi, természetvédelmi hatóságoknál Nemzeti parkoknál, erdészeteknél Ökológiai szemléletű mezőgazdasági gazdaságokban Főbb szakmai tantárgyak Szakmai idegen nyelv Környezet-és természetvédelem

16 Ökológia Környezeti biológia és kémia Környezet jogi és szakigazgatási ismerek Építési és települési ismeretek Települési környezet- és természetvédelmi információs rendszer Természetvédelmi feladatok Mezőgazdasági környezetgazdálkodás Földméréstan Hidrológia, hidraulika Méréstechnika Gépészeti alapismeretek Környezetvédelmi, természetvédelmi és laboratóriumi gyakorlat Informatika Áttekintés A Petrik harmadik szakképzési területe az informatika, amelynek jelentőségét ma már aligha lehet túlbecsülni. Az informatikát oktató fővárosi -ek közötti, a képzési területek összehangolásáról szóló megállapodás értelmében a Petrik vállalta az általános rendszergazda és a webprogramozó felsőfokú szakképesítést, miközben például a webmester vagy a gazdasági informatikus szakmák, illetve a számítógépes üzemeltetői szakmák képzését más szakképző központok folytatják. Milyen szakmákat oktatunk? Informatikai szakképesítések: Általános rendszergazda (OKJ: ) Web-programozó (OKJ: ) Internetes alkalmazásfejlesztő (OKJ: ) Szoftverfejlesztő (OKJ: ) Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető (OKJ: ) Alapozó képzés Az érettségizett tanulókat elsősorban a Petrik -hez tartozó négy, alapozással foglalkozó szakközépiskolából, illetve a főváros és környéke középiskoláiból várják a Petrikbe, a technikus-vizsgára felkészítő két éves szakképzésre. A Petrik tagiskoláiból érkezők általában egy év beszámításával közvetlenül a 14. évfolyamra iratkozhatnak be középfokú szakképesítések esetében. Felsőfokú szakképesítések esetében ez a lehetőség egyelőre a tervek között szerepel, végleges döntés a gesztoráló ELTE Informatikai Karával való egyeztetés után születik. Szakképzés A munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, kompetencia alapú, gyakorlat orientált, moduláris képzés folyik a Petrikben. Kiemelt terület ezen belül a szakmai idegen nyelv alkalmazói szintű ismerete, a projekt módszerek, a gazdasági és vezetési ismeretek megfelelő alkalmazói szintű elsajátítása, illetve a minőségirányítási szemlélet kialakítása. A hagyományos Fontos szerepet kapnak értelemben vett az önálló feladatmegoldást igénylő fejlesztési és csoportbontásos frontális elméleti projektek, a több hétig gyakorlati órák mellet fontos szerepet tartó összefüggő szakmai gyakorlat. kapnak az önálló feladatmegoldást igénylő fejlesztési projektek, a több hétig tartó összefüggő szakmai gyakorlat. Ez utóbbit az iskola és a gyakorlóhelyet biztosító vállalkozás közösen szervezett tanuló kiválasztó eljárása alapján szervezzük, ahol a munkáltatók és a tanulók kölcsönösen megismerik egymást, és így választhatják ki egymást. Ezzel az iskola nem titkolt célja, hogy a diákok már szakmai gyakorlatuk alatt olyan informatikai vállalkozáshoz kerüljenek, amely a szakmai vizsga letétele után, mint potenciális munkaadó is szóba jöhet. II. Képzés és szakmai munka 15

17 II. Képzés és szakmai munka 16 Általános rendszergazda A vállalati, intézményi rendszeradminisztrátori, rendszergazdai feladatokat látja el. Beállítja és felügyeli a rábízott informatikai hálózatot, a szervereket és a felhasználói csoportokat. Önállóan végez informatikai tárgyú munkaszervezési, gazdálkodási feladatokat, amelynek során aktívan használja szakmai idegen nyelv ismereteit is. Fontos feladata a vállalat informatikai tartalmú projektjeinek előkészítése és megvalósítása. Ezen belül különösen: LAN/WLAN hálózati rendszereket telepít, konfigurál, ellenőriz és korszerűsít; LAN/WLAN hálózati hardver elemeket üzemeltet; LAN/WLAN operációs rendszereket üzemeltet; LAN/WLAN keret-, és kliens-oldali programokat üzemeltet és gondoskodik a rendszerek megóvásáról, biztonságáról valamint fejlesztéséről is. Szoftverfejlesztő A klasszikus számítógép programozó szakképesítés, amely a legkorszerűbb technológiákra épülő desktop alkalmazásfejlesztéssel foglalkozik. A programozási nyelvek (Delphi,C, Java) mellett a legújabb szoftverfejlesztési technológiák (.NET,DirectX, stb.) és programozási módszertanokat is megismerteti a tanulók részére. Internetes alkalmazásfejlesztő A képzés során napjaink legdinamikusabban fejlődő területét a WEB alapú programozást sajátíthatják el a tanulók. Az internetes és intranetes web alapú szoftverfejlsztési eszközöket (PHP, J2EE,.NET) és technológiát (TCP/IP, SOAP, AJAX,stb.) ismerik meg a képzés során. Webprogramozó Az egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai alkalmazási terület, az internetes megjelenítés klasszikus programozói a webfejlesztők, vagy webprogramozók. A korszerű fejlesztő eszközök ismerete mellett fontos szerepe van az interaktívitási ismereteknek és nem utolsó sorban a matematikai, statisztika és minőségirányítási gyakorlati tudásnak is. Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető Hálózatok tervezésével, kialakításával és üzemeltetésével foglalkozó képesítést ad. A klasszikus rendszergazdai feladatok összes olyan területét lefedi, amely egy korszerű informatikai hálózat kialakításánál és üzemeltetésénél lényeges. Sok vonatkozásában közös elemeket tartalmaz az általános rendszergazda felsőfokú szakképesítéssel, de míg annál inkább a rendszer tervezésen és felügyeleten van a hangsúly, addig ennél a szakképesítésnél a manuális hardver munka és üzemeltetés kap nagyobb szerepet. Főbb szakmai tantárgyak: Számítógépes alapismeretek elmélet és gyakorlat Programozási alapismeretek elmélet és gyakorlat Számítógépes kommunikáció, hálózatok elmélet és gyakorlat WEB fejlesztés elmélet és gyakorlat Programozási nyelvek elmélet és gyakorlat Script nyelvek elmélet és gyakorlat Gazdasági és munkaszervezési alapismeretek Jogi ismeretek Matematika Szakmai idegen nyelv Adatbázis-kezelés elmélet és gyakorlat Projektszervezés az informatikában Szakdolgozat konzultáció Unix, Windows szerver rendszeradminisztráció elmélet és gyakorlat Internet eszközök elmélet és gyakorlat Mobil kommunikáció elmélet és gyakorlat Speciális rendszergazdai teendők (fakultációs szakmai gyakorlat) Informatikai biztonság

18 II. Képzés és szakmai munka 17

19 III. Eredmények jelentős változásokat hozott a Petrik működésében. Olyan fejlesztések előtt nyílt meg az út két sikeres európai uniós pályázat elnyerésével, amelynek jelentősége csak a -rendszer eredeti elindításáéhoz mérhető. A két óriás-projekt eredményeképpen nem csak az oktatásra használt épületek és berendezések újultak meg, de sikerült minőségi előrelépést elérnünk a tananyagfejlesztés és a humán erőforrások terén is. A fejlesztések egymást erősítik, és az oktatás minden területén komoly előrelépést hoztak. TÁMOP A SZOFTVER Az infrastrukturális fejlesztések szükséges, de nem elégséges feltételei a korszerű szakképzés. A munka világában magától értetődő a technológiák egyre gyorsuló fejlődése, amit a képzési intézményeknek is figyelembe kell venniük. A megfelelő eszközök mellett így megkerülhetetlen a tananyag, a pedagógiai módszerek folyamatos fejlesztése is. A Társadalmi Megújulás Operatív Program segítségével, A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása kezdeményezés részeként került sor a Petrik kilenc tagiskolájában az alábbiakban ismertetett nagyszabású humánerőforrás, módszertani és tananyag-fejlesztésre. A hosszú távra szóló alapokat lefektető projekt az Európai Szociális Alap 218 millió forintos támogatásával valósulhatott meg. A megvalósított fejlesztések az iskolák szakmai munkájának összehangolása mellett a tanítási-tanulási folyamat támogatását is szolgálják. A pedagógus továbbképzések, a tananyagfejlesztés és a próbatanítások céljai és tartalmi elemei szerves egységet alkotnak, szorosan egymásra épülnek. Pedagógus-továbbképzések A továbbképzések keretében 190 pedagógus végzett el két-két 30 órás akkreditált kurzust. A megvalósult pedagógiai-módszertani képzések illeszkednek a moduláris tananyagfejlesztés igényeihez, elvárásaihoz. A résztvevő pedagógusok szakmai tudásuk bővítése mellett megismerkedtek azokkal a tanítási-tanulási módszerekkel, amelyek alkalmazásával érdekesebbé, szemléletesebbé tehetik a tanítási órákat, ezzel is motiválva diákjainkat. Elsajátították a sajátos nevelési igényű (SNI), tanulási nehézségekkel, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő tanulóink fejlesztésének, integrálásának speciális módszereit. A menedzsment tagjai és a projekt megvalósításában résztvevők közül 64-en vettek részt tréning jellegű képzésen, ahol az eddigi tapasztalatok összegzése mellett a projekt következő, úgynevezett fenntartási időszakának közös feladatait, rendezvényeit is megtervezték. Tananyagfejlesztés A tananyagfejlesztés külső szolgáltató Szakmai tudásuk bővítése mellett megismerkedtek azokkal a tanítási-tanulási módszerekkel, amelyek alkalmazásával érdekesebbé, szemléletesebbé tehetik a tanítási órákat.

20 30 25 szakmai irányítása mellett a tagiskolák tanárainak bevonásával valósult meg. Összesen 38 tananyagcsomag készült el, ezekhez tanári kézikönyvek, tanulói jegyzetek, prezentációk és videók taroznak. A tananyagegységek tartamilag kapcsolódnak a tanulók normál tantervéhez, a moduláris felépítésű képzési programokhoz. Segítik a tanulói kulcskompetenciák fejlesztését, a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkózását, a szakmai vizsgára való felkészítést. Az összes elkészült anyag tartalmaz az elméleti ismeretek mellett gyakorlati jellegű feladatokat is, egyúttal lehetőséget nyújtva Mennyire tartja hasznosnak a Petrik -ben folyó tananyagfejlesztést? (%) A Petrik tanulói körében A szakképzésben résztvevő tanulóinak szülei körében a megszerzett tudás ellenőrzésére is. Nagy figyelmet fordítottunk a szakmai képzéshez nélkülözhetetlen alapkészségek, a szövegértés, szövegalkotás és az informatikai ismeretek fejlesztésére. A tananyagfejlesztéshez kapcsolódva került sor a moduláris tananyagok kipróbálására, értékelésére és minősítésére. A 9 iskolájában, összesen 5335 órában, 3550 tanuló bevonásával szerveztük a próbatanításokat. Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt kipróbáltuk az elkészült tananyagokat. A központi programokhoz és vizsgakövetelményekhez igazodva készültek el a szakmacsoportos alapozó- és a szakmai gyakorlatok jegyzetei. Ezeken a területeken nem állt rendelkezésre tankönyv a diákok felkészüléséhez, így fejlesztésünk hiánypótló volt. Az elkészült tananyagcsomagokat térítésmentesen nyomdai és elektronikus változatban is az iskolák rendelkezésére bocsátottuk egyáltalán nem hasznos nagyon hasznos Minőség-ellenőrzés, monitoring Nagy hangsúlyt fektettünk a fejlesztések hatékonyságának ellenőrzésére, a minőségbiztosításra. A projekthez kapcsolódóan, műhelymunka keretében áttekintettük, szükség esetén módosítottuk az egyes tagiskolák Intézményi Minőségirányítási Programjait. Kidolgoztuk az intézmények egységesített minőségügyi alapdokumentumait, valamint a partnerek felsőoktatási intézmények, munkaadók elégedettségének, véleményének becsatornázását is lehetővé tevő elégedettségmérő rendszer kereteit. A kidolgozott standardizál módszertannal elvégeztük a szükséges méréseket, ame- III. Eredmények 19

21 III. Eredmények 20 lyek a tagiskolák között és későbbi kutatási eredményekkel összevethetőek. Online kérdőíves lekérdezés mellett szóbeli vezetői interjúkra is sor került. Mértük tanulóink elégedettségét a bemeneti és kimeneti oldalon egyaránt. A tapasztalatokról a programban résztvevő tanárok is írásos értékelést készítettek. A modulok próbatanításainak befejezését követően a pedagógusok záró műhelymunka keretében összegezték a korrekciós javaslatokat, amelyek bevezethetőségéről mérlegelés után döntés is született. Különösen sikeresnek tekinthetők mindhárom szakmacsoportban a szakmai képzést támogató tananyagok és azok az ismeretek, amelyek segítik a helyes tanulási szokások kialakítását és az eligazodást a munkába állás bonyolult világában. A lefektetett minőségirányítási alapelvek, a bevezetett új módszertan már az első mérések után releváns eredményeket adott. A továbbiakban pedig lehetőséget biztosít a tapasztaltok révén a működésének folyamatos finomhangolására, az esetleges problémák gyors és könnyű azonosítására, a rendszer folyamatos fejlesztésére. Informatikai támogatás A projekt szakmai megvalósításának informatikai háttértámogatását a vezetői információs rendszer (VIR) szolgálja. A VIR modulok Petrik weboldaláról is elérhetőek. A szolgáltatás segítséget nyújt az intézményi folyamatok tervezésében, szervezésében, koordinálásában. A kialakított tanártámogató rendszer a pedagógusok mindennapi oktató-nevelő munkáját segíti. Egységes tudásbázist teremtve hozzáfé- Milyen a Petrik -ben megszerezhető tudás a főiskolák és egyetemek elvárásaival összehasonlítva? (%) 46% 27% 11% Több és a gyakorlatban jobban hasznosítható tudást ad Több, de a gyakorlatban kevésbé használható tudást ad Nincs különbség a szintek között Kevesebb, de a gyakorlatban jobban hasznosítható tudást ad Kevesebb és alacsonyabb szintű tudást ad rést biztosít az oktatásirányítás központi és helyi dokumentumaihoz, a tantervekhez, oktatási segédletekhez. A programot az elektronikus napló és jelentkezési rendszer bevezetése egészítette ki, naprakész információkat szolgáltatva az intézményeknek és az érintett partnereknek. A VIR segítségével könnyebbé vált például pályakezdő tanárok beilleszkedése a folyamatban lévő képzési programokba, új tantárgyak bevezetése és egyeztetése már oktatott diszciplínákkal, vagy épp a szakszerű helyettesítések biztosítása. Az informatikai háttér fejlesztése mindhárom szakmacsoportban megkönnyíti a diákok és tanárok munkáját, legtöbbet mégis az informatikai szakmák oktatása profitált belőle. E területen sikerült szinkronba hozni a munkaadók elvárásait a tananyag tartalmával, valamint a központilag meghatározott szakmai és vizsgakövetelményekkel. Így az OKJ-s minősítés mellett immár az iparági standard minősítések közötti ellentmondásokat is sikerült feloldani. Ezeken túl, a bevezetett új módszerek az informatikai képzés angol nyelvű rész-egységei által felvetett problémákra is hatékony megoldással szolgálnak. Szakmai terepgyakorlatok, táborok A projekt támogatásával két környezetvédelmi tábort szerveztünk, összesen száz diák részvételével. A helyszín kiválasztásakor alapvető szempont volt, hogy az természetvédelmi terület legyen, olyan környezetben, ahol a diákok közvetlenül találkozhatnak a természetes energiaforrások hasznosításának módjaival, megismerhetik egy-egy tájegység élővilágát, az ott élő emberek szokásait, népművészetét, a természeti kincsek megőrzésének lehetőségeit és speciális eljárásait. Szakmai terepgyakorlatot három csoportban szerveztünk a leendő környezetvédelmi szakemberek, illetve drog és toxikológiai laboratóriumi technikusok részére. Természetes környezetben, a gyakorlatban próbálhatták ki az elméleti órákon elsa játított ismereteket, végezhettek növény-, talaj-, víz- és levegővizsgálatot, egyéb méréseket. A gyakorlatok során megtapasztalták, jellemzően mit tesznek, tehetnek a kistelepülések fejlődésük fenntarthatóvá tétele, értékeik és környezetük megóvása érdekében. 8% 7%

22 Integrált szolgáltatások A program egyik fontos eredménye volt tagintézmények közötti együttműködés elmélyítése, a kölcsönös tapasztalatcsere. Ez nem csak az oktatók és a menedzsment munkáját tette hatékonyabbá: diákjaink profitáltak az összehangolt, közös kezdeményezésből. Diák-konferenciánkon három szekcióban mintegy 50 diákunk mutatkozhatott be a 300 fős hallgatóságának. Környezetvédelmi, múltidéző műveltségi és sportvetélkedőket rendeztünk, közel 300 diák részvételével. Karrier-tanácsadó irodánkban a tagiskolák tanulóit pályaválasztási, pszichológiai, munkajogi tanácsokkal látják el a szakembereink. A személyes és szociális kompetenciák fejlesztésére önismereti és vállalkozói klubot szerveztünk. Útkereső programunk mintegy 700 érdeklődő tanítványunk továbbtanulását, munkába állását volt hivatott segíteni. Honlapunkat naprakészen frissítettük és frissítjük, hogy minden aktuális információ időben eljuthasson az érintettekhez, ezzel is gördülékenyebbé téve a képzési programok különböző szereplői közötti kommunikációt. Sikerült szinkronba hozni a munkaadók elvárásait a tananyag tartalmával, valamint a központilag megha- tározott szakmai és vizsgakövetelményekkel. III. Eredmények 21

23 kurzus témája létszám Szakmai módszertani képzések Informatikai képzések 59 Kommunikáció idegen nyelv (német, angol) 36 Menedzsmentképzés VIR képzés 47 PR képzés 19 vezető megvalósítók képzése 27 Program megnevezése elért célcsoport létszám (fő) Karrier tanácsadás 254 Komplex verseny 24 Diákkonferencia 310 Új módszertani elemek a magyar nyelv és irodalom oktatásban 26 A mérés értékelési kultúra módszertani megújítása 18 Pályakövetés 181 Retro vetélkedő 130 A környezetei nevelés módszertana 37 Útkereső 687 III. Eredmények Pedagógiai módszertani képzések Tanulási technikák, tanulásmódszertan 73 Konfliktuskezelés 47 Differenciált képességfejlesztés, SNI tanulók támogatása 115 Környezetvédelmi vetélkedő 97 Sportvetélkedő 73 22

24 KMOP A HARDVER A világszínvonalú szakképzés komoly infrastrukturális kihívásokat támaszt minden olyan intézmény számára, amelyik komolyan gondolja, hogy a legmodernebb, a munkaerő-piacon azonnal használható gyakorlati ismereteket nyújt diákjainak. A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola az elmúlt évben mintegy egymilliárd forint értékben tudott épület-felújítási munkákat és eszközbeszerzéseket végrehajtani. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális fejlesztési Alap és a Fővárosi Önkormányzat tárfinanszírozásával olyan fejlesztésekre nyílt mód, amelyek a tartalmi elemek révén közvetlenül növelik a tanulók szakmai kompetenciáit, munkába állási esélyeit, valamint biztosítják a képzőhelyek eddiginél korszerűbb, akadálymentes és csúcstechnológiával felszerelt technikai hátterét! Épületfelújítás Az infrastrukturális fejlesztések első pillérek az iskolaépület felújítása. A mintegy 550 millió forint értékű munkálatok révén a 8300 négyzetméteres épület nem csak komfortosabbá és a tanítás számára alkalmasabbá vált, de sikerült megoldani a teljes akadálymentesítést is. Minden szint lifttel is megközelíthető, és a speciálisan kialakított feljárók, vizesblokkok biztosítják, hogy a mozgásukban korlátozottak is teljes értékű diákéletet élhessenek a Petrik falai között. A vakok és gyengén látók közlekedését vezetősáv segíti, az egyes emeleteken pedig Braille írással készült tájékoztatótáblák jelzik az ott található helyiségeket, de az adott termek bejáratánál is letapogatható feliratok segítik tájékozódásukat. Természetesen a felújított, szépen kialakított tantermek, fogadók, belépők és épületrészek az iskola minden tanulója, tanára, dolgozója, de még a látogatók, szülők számára is kulturált, kényelmes és európai szintű környezetet biztosítanak a tanuláshoz, munkához vagy a társadalmi érintkezéshez. Korszerű taneszközök A második pillért a nagy értékű és szerteágazó eszközbeszerzések jelentette. A rendelkezésre álló 319 millió forintból az iskola illetve a három szakmacsoportjára, azaz a környezetvédelemre, a vegyiparra, és az informatikára fókuszálva korszerűsítettük az oktatás tárgyi feltételeit. Külön kiemelnénk, hogy a legnagyobb átalakításra és korszerűsítésre a vegyipari laboratóriumoknál került sor azzal, hogy a korábbi 30 munkahelyes nagy laboratóriumokat a sokkal hatékonyabb oktatást biztosító, egymástól üvegfallal elválasztott, kiscsoportos gyakorló termekre bontottuk, amelyek új bútorokat, minősített vegyifülkéket és korszerű, esetenként számítógéppel támogatott analitikai és egyéb műszereket kaptak. Ezzel olyan oktatóbázist hoztunk létre, amely egyrészt a korszerű III. Eredmények 23

25 III. Eredmények etrik moduláris, csoportfoglalkozásra alapozott szakképzési feltételeket egy határozott módszertani koncepció megvalósításával biztosítja, másrészt lehetővé teszi, hogy a laboratóriumok, mint akreditált minőségbiztosítási központok akár a munkáltató partnerek kutatási és fejlesztési munkáiban közvetlenül is bekapcsolódjanak, életszerűbbé téve a tanulók számára a szakmai ismeretek elsajátítását. A környezetvédelmi szakmák esetében től következő időszakban már olyan nélkülözhetetlen eszközök segítik az oktatást, amelyektől okkal remélhetjük az unióban egyre nagyobb teret nyerő zöld gondolat képviselőinek generációs utánpótlását. A beruházások hozzájárulnak e foglalkozások presztízsének javításához is. A környezettudatos és munkabiztonsági szemlélet kialakítását segítheti a tantermek és laboratóriumok európai normáknak megfelelő új világítási rendszere, a fűtés szabályozhatóvá tétele, a korszerű tűz és füstjelző rendszer, valamint a két épületet teljesen átszövő biztonsági levegőztető és szellőztető berendezés. A számítógéppark cseréje mellett a hálózati megoldások jelentős továbbfejlesztésére is sor került. A számítástechnikai fejlesztések nem csak az informatikai szakmacsoporthoz tartozó képzésben résztvevőket szolgálja, bár e területen jelentik a legnagyobb előrelépést től mindhárom szakmacsoportnál nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni a vonatkozó speciális szak-informatikai jártasság átadására, ami a különböző szintű szakképesítések megszerzése után a munkába állás egyik elengedhetetlen feltétele, vagy legalább is növeli a munkavállalás esélyeit! A szükséges infrastruktúra a korszerű számítástechnikai képzésben is elengedhetetlen és immár teljesen adott feltétel, de ugyanígy segíti az oktatói munkát, vagy épp az intézmény és a diákok közötti interaktív, folyamatos kapcsolattartást. A fejlesztések révén sikerült áthidalni a hazai oktatásban még tapasztalható digitális szakadékot a Petrik falai közül kikerülő számítástechnikai szakemberek pedig remélhetőleg az egész ország digitális felzárkózását előmozdítják majd. 24

26

27 IV. Partneriskolák bemutatása 26 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 1032 Budapest, Bécsi út 134. (06-1) , Az iskolát 1967-ben alapították, 1991 óta folyik falai között informatikai szakképzés. Bláthy Ottó Titusz nevét 1994-ben vette fel az intézmény, amely 2009-ben költözött jelenlegi épületébe, a Bécsi útra. Jelenleg az iskolában informatika szakmacsoportos, négy, illetve ötéves alapozó képzés folyik. A hosszabb tanmenet része a 9. osztály nyelvi-informatikai előkészítő évfolyama is. A képzés során a tanulók a közismereti tárgyak mellett szakmai előkészítő-, alapozó tárgyakat, és emelt óraszámban angol nyelvet tanulnak. Az angol nyelven kívül, emelt szinten lehet tanulni fizikából, magyar nyelv és irodalomból, matematikából, informatikából és történelemből. A tanulóknak lehetőségük nyílik bekapcsolódni az Oracle Akadémiai és a Cisco Hálózati Akadémiai képzésbe utóbbi sikeres befejezése után nemzetközileg elismert CCNA vizsgát is tehetnek. A magyarországi középiskolák közül egyedül itt sajátíthatják el az IP telefon technológiát, ami napjainkban robbanásszerűen terjed Magyarországon és az egész világon. A gyakorlatokat a legújabb Cisco eszközök és szoftverek segítségével végezhetik a diákok. Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy út. 71. (06-1) A több felsőoktatási intézmény gyakorlóiskolájaként is funkcionáló iskola 22 tanteremben, 4 nyelvi (ebből 1 számítógépes nyelvi programokkal felszerelt), 1 multimédiás, 8 gyakorlati teremben, valamint 3 mérő- és 7 számítástechnikai laborban ad teret a képzésnek. Modern tornacsarnok, edzőterem és nagy sportudvar segíti a mozgásra, egészséges életre nevelést. Szakközépiskolaként a évfolyamon műszaki orientációs tárgyakkal egészül ki az általános középiskolai képzés. Ezek olyan alapvető gyakorlati és elméleti ismerteket ölelnek fel, amelyek ma már a műszaki műveltséghez elengedhetetlenül szükségesek osztályban az érettségi vizsgára való felkészítés mellett az elektronika-elektrotechnikai, illetve informatikai szakmacsoportok alapozására is sor kerül. Ennek célja, hogy a tanulók részére olyan előképzettséget biztosítson, hogy az érettségi vizsgák után biztonsággal elsajátíthassák a választott szakmát. Az elektronika-elektrotechnika magában foglalja az informatika-hardver alapjait is. Tizenkét éve indulnak két tanítási nyelvű (magyar-angol) osztályok, ezt a tervek szerint hamarosan német nyelvű oktatás bevezetése követi. A 10. évfolyamtól második idegen nyelv is a tananyag része. A 13. év végén az érettségivel együtt közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tesznek a tanulók. Az iskola több mint húszezer kötetes könyvtárral, felvételi előkészítő kurzusokkal, kollégiumi férőhelyekkel és kedvezményes étkezési lehetőséggel várja az új

28 tanulókat. A diákéletet soltvadkerti táborozás, felzárkóztató szaktáborok, sí utak, atlétikai és labdarúgócsapat színesíti. Az iskola tanulói rendszeresen jól szerepelnek az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken és az Országos Műszaki Tanulmányi Versenyeken. A matematika- és fizikaversenyeken az Egressy Szakközépiskola évek óta az élmezőnyben szerepel. Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 1204 Budapest, Török Flóris utca 89. (06-1) , sulinet.hu A jelenlegi iskolaépületet 1929-ben adták át, Jánszky Béla és Szivessy Tibor tervei szerint ben jelentős felújítás, átalakítás bővítette az oktatás lehetőségeit. Hagyományos, négy évfolyamos alapozó, érettségire felkészítő képzések mellett öt évfolyamos nyelvi előkészítő és két évfolyamos szakiskolai osztályokban folyik az oktatás. Gépész, környezetvédelemvízgazdálkodás és informatika szakmacsoportok közül választhatnak a diákok. Érettségi, illetve a szakiskolai osztály befejezése utáni szakképzés a Szily vagy a Petrik -ben folytatódik. Az iskola lehetőséget biztosít nemzetközileg elismert műszaki rajzolói (AutoCAD, Inventor), illetve ECDL vizsga tételére, amelyek önmagukban is segítik az elhelyezkedést a munkaerő-piacon. A nappali tagozatos tanulók létszáma mintegy 550 fő, a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban közel 100 diák tanul. Esti, érettségire felkészítő 3 éves képzésre hallássérült felnőttek járnak az intézmény nagy hangsúlyt fektet a csökkent hallóképességűek oktatására, amelynek minden személyi és tárgyi feltétele is adott. A diákok számtalan rendszeres kulturális és sportprogram, szabadidős foglalkozás közül választhatják ki a számukra legérdekesebbet. Az iskolában labdarúgás, kosárlabda és asztalitenisz foglalkozások mellett színjátszó kör és háziversenyek gondoskodnak a mozgalmas mindennapokról. Kanizsay Dorottya Szakközépiskola 1043 Budapest, Kassai u. 24/a (06-1) , , Az Újpesten álló iskola közel évszázados múltra tekinthet vissza. Mintegy négy évtizede folyik falai között az egészségügyi képzés, húsz éve immár, hogy elindult az informatikai oktatás. A évfolyamon a szakmai alapozó gyakorlati tárgyakat kis létszámú csoportokban tanítják, emellett tanulásmódszertan és szövegértés tanításával fejlesztik a diákokat. Az idegen nyelvek elsajátítására emelt óraszámot áll rendelkezésre, megteremtve ezzel az előrehozott érettségi és a nyelvvizsga letételének lehetőségét. Az iskola a BME kihelyezett nyelvvizsga központja. Egyéni igények szerint készítik fel a diákokat az emelt szintű érettségire, az ECDL-vizsga letételére. Étkezési, sportolási, könyvtár- illetve számítógép-használati lehetőséggel is várják a tanulókat. Informatikai vonalon a Petrik, egészségügyi területen a Humán IV. Partneriskolák bemutatása 27

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI

Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI Petrik Lajos KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA Több mint 130 éve az érték a mérték! Bemutatkozás Azért a Petrik, mert 2 133 éves iskola lévén fontosnak tartjuk

Részletesebben

MUNKATERV 2012/2013.

MUNKATERV 2012/2013. MUNKATERV 2012/2013. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 1146 Budapest, Thököly út 48-54. Iskolai munkaterv a 2012/2013-as tanévben 2 A PETRIK LAJOS

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az informatika tantárgy oktatásának célja és feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az informatika tantárgy oktatásának célja és feladatai. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az informatika tantárgy oktatásának célja és feladatai Dr. Nyéki Lajos 2016 Az informatika szakmacsoport képzési céljai A négy éves alapozó képzésben az ötödik éves kimenetnek megfelelő informatikai szoftver

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola

Szakmai Program. Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola 03 BEVEZETŐ... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4. A szakképzés jogszabályi háttere... 4. A változtatás szükségessége... 7 3. Szakmastruktúra általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet.

: 4440 Tiszavasvári, Petőfi út 1. : Tel.: 42/520-045; 520-046 Fax: 42/520-045 : Honlap: http://www.vpszk.sulinet.hu E-mail: vpkszk@vpkszk.sulinet. A T ii s z a v a s v á r ii K ö z é p ii s k o ll a,, S z a k ii s k o ll a é s K o ll ll é g ii u m P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T Á J É K O Z T A T Ó J A 2 0 1 3 / 1 4 NYÍÍLT NAP: : 20112 okttóbeerr

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő, Kedves Hallgatónk!

Tisztelt Érdeklődő, Kedves Hallgatónk! Tisztelt Érdeklődő, Kedves Hallgatónk! Felnőttképzési Intézetünk 1991. óta működik, mint akkreditált felnőttképzés intézet és vizsgaközpont. Fő profilunk az iskolarendszeren kívüli felnőtt szakképzés,

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS 2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS PÁLYÁZAT A MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pályázati tájékoztató. Felkészülés a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére a Handler Nándor Szakképző Iskolában (TÁMOP-2.2.5.

Pályázati tájékoztató. Felkészülés a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére a Handler Nándor Szakképző Iskolában (TÁMOP-2.2.5. Pályázati tájékoztató Felkészülés a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére a Handler Nándor Szakképző Iskolában (TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0034) Handler Nándor Szakképző Iskola 9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető. állását, melyet a 2016. március 7-én a KÖZIGÁLLÁS pályázati adatbázisában 193/C azonosító számon hirdettek meg.

PÁLYÁZAT. tagintézmény-vezető. állását, melyet a 2016. március 7-én a KÖZIGÁLLÁS pályázati adatbázisában 193/C azonosító számon hirdettek meg. Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum 1138 Budapest Váci út 179-183. PÁLYÁZAT Alulírott, megpályázom a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakközépiskolája és Szakiskolája (1204 Budapest,

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu

Zsakó László Informatikai képzések a ELTE-n ELTE Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Zsakó László Informatikai képzések a -n Informatikai Kar zsako@ludens.elte.hu Informatikai képzések az Informatikai karán Felsőfokú szakképzések Informatikai alapszakok Informatikai mesterszakok Szakirányú

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke Szám: 1970/2005. Melléklet: 1 db. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási,

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések

2 Műszaki Tudományi Kar. sze-győr képzések 2 Műszaki Tudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között tartanak számon.

Részletesebben

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE

Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE Pedagógiai és Szakmai Program CITY COLLEGE ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA Győr, 2013. május 22. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. 1 City College Üzleti Szakközépiskola 9021 Győr, Eötvös tér 1. PEDAGÓGIAI ÉS SZAKMAI

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XV. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) V. VEGYÉSZ ágazathoz tartozó 54 524 03 VEGYÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) V.. VEGYÉSZ ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Drog- és toikológus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola Módosításokkal egybeszerkesztett PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székesfehérvár, 2016. február 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETŐ... 4 2. PREAMBULUM... 7 3. IGAZGATÓI BEVEZETŐ...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013.

A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jászberény 2013. A KLAPKA GYÖRGY SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jászberény 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 8.oldal 1.1 Jellemző adatok 8.oldal 1.2 Az iskola

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM PÉK SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. VEGYIPARI- GÉPÉSZMÉRNÖK ASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése VEGYIPARI-GÉPÉSZMÉRNÖK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA

JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA JELKY ANDRÁS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM (ELSŐ RÉSZ) Tartalomjegyzék PEDAGÓGIAI PROGRAM...1 I. Az iskola rövid története... 5 II. Jogi státusz...8

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM

II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM II. Rákóczi Ferenc Ka olikus Mezőgazdasági, Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kiskunhalas PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. Intézményvezetői bevezető...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szombathelyi Műszaki SZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Azonosító szám: SZMSZC/223/2016 A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8

Pályázat: tagintézmény-vezető (Széchenyi) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZEMÉLYES MOTIVÁCIÓ... 4 AZ INTÉZMÉNYBEN VÉGZETT EDDIGI TEVÉKENYSÉGEM BEMUTATÁSA... 5 SZAKMAI HELYZETELEMZÉS... 8 AZ INTÉZMÉNY KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 9 Az oktatási rendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A Belvárosi TISZK intézményeinek részleges szervezeti-szakmai integrációjával új működési modell jött létre. Nagyságrendje, szakmai

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak

A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK. Alapfogalmak KRE TVSz 10. függelék 2012.05.10. A TANÁRI MESTERSZAKRA VONATKOZÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK 10. FÜGGELÉK 1. Tanári szakképzettség ciklusokra bontott, osztott képzésben, mesterfokozatot nyújtó tanári mesterszakon

Részletesebben

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola

Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Az Atalanta Üzleti Szakközépiskola Pedagógiai programja 2013. Tartalom jegyzék Bevezetés... 2 I. Az iskola bemutatása... 3 II. Nevelési program... 14 Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja... 14

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és. PÁLYÁZAT a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája intézményegység-vezetői beosztásának betöltésére készítette:

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A GYAKORLATI SZINTVIZSGA KÉZIKÖNYVE Budapest 2006 Készült a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából az Országos Szakképzési Tanács támogatásával A kiadvány összeállításában

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézmény Címe: 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. Telefon/Fax: 06-36/341-131, 06-36/343-320 Igazgató neve: Dr. Molnár

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem

Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés. Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Csomagolástechnológus szakmérnök és szakember képzés Dr. Koltai László Óbudai Egyetem Felsőfokú képzések Felsőfokú végzettségi szintek: FOSZK, BSc, BA, MSc, MA, Szakképzettség: pl. könnyűipari mérnök,

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. osztályvezető. Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. osztályvezető. Nemzeti Erőforrás Minisztérium A beszámítás jogi szabályozása Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet továbbképzése Dr. Csák Réka osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. február 24. Dr. Páva Hanna helyettes államtitkár

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2011. SZLTISZK_PP_Nevelési Program_2011 1/90 Tolna Megye

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél

MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél MŰSZAKI SZAKOKTATÓ SZAK (műszaki alapdiploma BSc. szint) 1. A képzési cél A műszaki szakoktató szak mint alapképzés szorosan kapcsolódik a műszaki képzési terület különböző szakágaihoz, összhangban az

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben