NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: április 13., hatályba lépés: május 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1."

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: május 1.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása Alapadatok az intézményről Az intézmény rövid bemutatása Karok bemutatása Szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek Hallgatói Önkormányzati Testület A Nyíregyházi Főiskola ellátandó alaptevékenysége 11 3 Nyilatkozatok Az intézmény küldetése Az intézmény jövőképe Az intézmény minőségpolitikája 14 4 Szervezeti felépítés A Nyíregyházi Főiskola vezetése Organogram A minőségirányítás főiskolai szervezete 19 5 Az intézmény minőségügyi helyzete Előzmények Teljes körű önértékelés Minőségirányítási rendszer felépítése 22 6 Vezetés felelőssége A vezetés elkötelezettsége, felelőssége Jogi megfelelés biztosítása Tervezés Intézményi minőségfejlesztési program Képzési programok tervezése, fejlesztése Erőforrás-tervezés Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások biztosítása 28 7 Működési folyamatok szabályozása Nyíregyházi Főiskola folyamattérképe Képzés Kutatás Szolgáltatás 35 8 Ellenőrzési rendszer Folyamatba épített ellenőrzés Belső ellenőrzés Önértékelés Szaki önértékelés Intézményi, kari önértékelés 41 9 Mérési, értékelési rendszer A teljesítményértékelés során alkalmazott alapelvek Az intézményben vezetői feladatot ellátók teljesítményértékelésének rendje 42 Oldal:2/64

3 9.3 Az oktatók értékelésének szempontjai Az oktatói teljesítményértékelés folyamata Folyamatközi ellenőrzés, vizsgálat A teljesítményértékelés visszacsatolása A nem oktatói teljesítményértékelés folyamata A hallgatók teljesítményének értékelése Végzett hallgatók beválás-vizsgálat Partnerkapcsolatok Kommunikáció a partnerekkel Közvetlen partnerekkel való kommunikáció szabályzása Közvetett partnerekkel való kommunikáció szabályzása Panaszkezelés Érdekképviselet Esélyegyenlőség Adatok kezelése Folyamatos fejlesztés A folyamatos fejlesztés tervezése A fejlesztési feladatok azonosítása és rangsorolása A folyamatos fejlesztés stratégiája A folyamatos fejlesztés megvalósítása Minőségügyi dokumentumok kezelése Dokumentumok kezelése Feljegyzések kezelése Elektronikus adatok kezelése Hivatkozott dokumentumok jegyzéke Záró Rendelkezések Melléklet: Felsőoktatási Intézményi Minőség Modell 59 FIM I. modell - Adottságok 59 FIM I. modell -Eredmények 61 FIM II. modell - Adottságok 62 FIM II. modell - Eredmények 64 Oldal:3/64

4 1 PREAMBULUM Jelen Minőségirányítási kézikönyv a Nyíregyházi Főiskola minőségirányítási rendszerének alapdokumentuma. A Kézikönyvben leírt minőségirányítási rendszer követi a felsőoktatás európai sztenderdjeit és a Felsőoktatási Minőségi Díj modell szerinti minőségirányítási rendszerek kialakításának követelményeit, elveit. A Nyíregyházi Főiskola oktatói és munkatársai felelősséget viselnek a képzéssel kapcsolatos minőségpolitika megvalósításáért, a minőségi célkitűzések teljesítéséért, a minőséget befolyásoló tevékenységek előírásszerű végrehajtásáért. Minden, a képzésekben közreműködő munkatársnak joga és kötelessége, hogy a folyamat bármely fázisában tapasztalt, minőséget károsan befolyásoló jelenséget észlelve azt jelezze, illetve hatáskörének megfelelően megszüntesse. Oldal:4/64

5 2 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2.1 Alapadatok az intézményről Az intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola Fenntartó neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Az alapítás időpontja: Az intézmény működését jelen többször módosított alapító okirat alapján január 1. napjától végzi. Tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett feladataihoz. A jogelődök (Bessenyei György TF, Gödöllői ATE Mg-i Kar - intézménytörténeti szempontból) alapítás éve Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B központi telefonszám: 42/ honlap: Az intézmény rektora: Vezetőség minőségügyi megbízottja: Dr. Jánosi Zoltán CSc. Minőségirányítási felelős 2.2 Az intézmény rövid bemutatása A Nyíregyházi Főiskola január 1- jén két intézmény integrációjával jött létre. Az egyik jogelőd a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1962-ben alakult, s az elmúlt évtizedek alatt óvónők, tanítók, és tanárok ezreit bocsátotta ki a magyar alapfokú oktatás valamenynyi szakterületére. Több mint harminc tanszéken folyt eredményes oktató- és kutatómunka. A másik jogelőd intézmény, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Nyíregyházi Mezőgazdasági Kara 1961-től mezőgazdasági gépészmérnököket, agrármérnököket, repülőmérnököket, közgazdászokat bocsátott ki, részben a régió különböző gazdasági területeire, részben az ország egészére. Tizenhárom tanszékén és a képzést segítő egységeiben színvonalas szakmai munka folyt. Az integráció létrejöttével egy új főiskola kiépítése kezdődött meg, amely ma öt karral és az oktatást segítő szolgáltató és funkcionális szervezeti egységekkel működik. Jelenleg közel hallgatójával, mintegy 350 oktatójával, két gyakorlóiskolájával, tangazdaságával az ország legnagyobb felsőoktatási intézményei közé tartozik. A campus 2009-ben elnyerte a Világ Legjobb Középülete díjat. Oldal:5/64

6 2.3 Karok bemutatása A Bölcsészettudományi és Művészeti Kar (továbbiakban BTMK): A Nyíregyházi Főiskola egyik legnagyobb kara a jogelőd pedagógusképző intézmények nyomdokain haladva a kétszintű oktatási rendszer bevezetéséig elsősorban általános iskolai tanárokat képzett. A 2006-ban induló bolognai rendszerben az alapszakos (BA) képzés szerkezetét és arculatát ezen a gazdag hagyományon alakította ki. A kar új alapszakos kínálatának területeit az idegen nyelvi és a klasszikus bölcsészeti alapszakok adják től a művészeti szakokon is elindult a bolognai-rendszerű alapszakos képzés. A bolognai folyamathoz már illeszkedő mindhárom (idegen nyelvi, klasszikus bölcsészeti és művészeti) oktatási területen a kar képzési szerkezete az alapszakokhoz kapcsolódó szakirányokkal és szakterületi specializációkkal részint a munka világában történő elhelyezkedésre (gyakorlati szakismeretekre); részint a mesterszinten (MA) történő továbbtanulásra (elméleti szakismeretekre) készít fel. Az alapszakok mellett öt felsőfokú szakképzést is kínál a kar. A Bölcsészettudományi és Művészeti Karon alapszakos képzésben végzők a Nyíregyházi Főiskolán jelenleg a tanári mesterszak tíz szakképzettségén, valamint két diszciplináris mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. Az oktatók tudományos minősítettsége több mint 50 %-os arányt mutat. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar (továbbiakban: GTK): A 2000-ben alapított kar a főiskola egyik olyan szerveződése, amelyet a jogelőd intézmények közösen alakítottak meg. A karon két intézet és három tanszék található, amelyek közel hallgatót tanítanak. A korszerű tudás és a piacképes diploma napjainkban széles körűen megfogalmazott elvárás a hallgatók és az intézmény oldaláról egyaránt. A Gazdasági és Társadalomtudományi Kar hallgatóbarát, magas színvonalú, jó munkahelyi készségeket kifejlesztő képzések sokaságát nyújtja a továbbtanuló fiatalok számára. A kar saját hallgatóinak képzésén kívül részt vesz az általa művelt tudományterületek oktatásában az intézmény valamennyi képzési helyén és formájában. A kar két mesterszak, az andragógia és a nemzetközi tanulmányok, illetve öt alapszak gesztora, melyek az alábbiak: andragógia, gazdálkodási és menedzsment, kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, társadalmi tanulmányok, valamint a sportszervezői szak, melynek a TTIK a koordinátora. A kar alapszakjai mellett további 11 szakirányú továbbképzési szak gondozója. Az új felsőoktatási rendszer - támaszkodva a gyakorlati élet kihívásaira - a felsőfokú szakképzést is a felsőoktatási intézményekhez rendelte. A GTK hat akkreditált felsőfokú szakképzést működtet, a régióban található szakoktatási intézményekkel együttműködve. Ezen képzések sikerét jól jelzi, hogy már több mint 150-en szereztek itt szakképzettséget; a képzésben résztvevők létszáma évről évre emelkedik, jelenleg 400-an folytatják tanulmányaikat ebben a formában. Az a cél, hogy a karon tanuló hallgatók egy korszerű campus falai között a legmagasabb ismereteket szerezzék meg, illetve tartsák azt karban, mindennek pedig a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar is részese kíván lenni. A Műszaki és Mezőgazdasági Kar (továbbiakban MMK) jogelődeit is figyelembe véve közel 50 éve meghatározó szerepet játszik a régió szakember ellátásában. 3,5 éves képzési idővel fizika (BSc, MSc), gépészmérnök (BSc), közlekedésmérnök (BSc), mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök (BSc) és mezőgazdasági mérnök (BSc) alapképzéseken ad ki diplomát, továbbá szakirányú továbbképzéseket (6 szakterületen) és felsőfokú szakképzéseket (3 szakon) folytat. A magas szintű elméleti megalapozás mellett a karon a képzés gyakorlatorientált jellege a meghatározó, amelyhez az oktatási feltételeket a jól működő tangazdaság, bemutatókert, üvegház, a Oldal:6/64

7 tanműhelyek és laboratóriumok kiépítettsége, valamint a széleskörű kapcsolatrendszer biztosítja. A kar új oktatási épületének gépészeti, oktatástechnikai és laboratóriumi infrastruktúrája lehetővé teszi a XXI. századi technika színvonalának megfelelő oktatást, kutatást, szaktanácsadást. A karhoz tartozó 6 tanszéken mintegy 1000 hallgató tanul. A karon az oktatók tudományos minősítettségének aránya jelenleg 60%-os. Kiemelt kutatási területek: környezetbarát megmunkálási technológia fejlesztése, élelmiszertechnológiai fejlesztések, tájjellegű növények termesztéstechnológiájának fejlesztése, bioenergetika. Pedagógusképző Kar (továbbiakban PKK): A szeptemberi intézményi tanácsi döntés értelmében a Tanítóképző Intézet és a Pedagógusképző Intézet összevonásával létrejött kari szervezeti egység. Az így létrejött Pedagógusképző Kar alapfeladatának tekinti a kompetencia alapú pedagógusképzés megvalósítását. A képzés racionális szervezeti, oktatásszervezési és tartalmi rendjét abból az alapelvből kívánja levezetni, amely szerint a pedagógusképzés több szakmai egység együttműködésének eredménye, közös teljesítménye. Ezen együttműködésben szaktanszékek, a Módszertani és Gyakorlati Képzési Csoport, valamint gyakorlóhelyek vesznek részt. (A gyakorlóhelyek megoszlása: tanítóképzésben 43, szociálpedagógia képzésben 63, MA és MSc képzésben 50.) Az új kar magába integrálja a képzési feladatokat és azokat a szakértőket, akik oktatói, kutatói tevékenységük döntő hányadában a pedagógusképzéssel foglalkoznak. A Pedagógusképző Kar elsődleges feladatai között szerepel a tanári képesítési követelményeknek megfelelő képzési koncepció kidolgozása és az előírt pedagógiai és pszichológiai képzés ellátása, a szociálpedagógiai szakfelelősi teendők teljesítése, valamint a továbbképzések pedagógiaipszichológiai programjainak kidolgozása, szakmai gondozása és az ehhez szorosan kötődő felnőttképzés keretében a képzők képzése, illetve a pedagógusok továbbképzése. A jelentkezők három alapszak, négy felsőfokú szakképzés, tíz mesterszintű tanárszak (ének-zene, fizika, inkluzív nevelés, magyar, matematika, pedagógia, történelem, vizuális és környezetkultúra, környezettan, kémia), andragógia MA, húsz pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés és két szakirányú továbbképzés megszerzése közül választhatnak. A Pedagógusképző Kar jelenleg három szervezeti egység: Tanítóképző Intézet, Tanárképző Intézet és Szociálpedagógia Tanszék munkáját fogja össze. A Tanárképző Intézet három szervezeti egységből áll: Neveléstudományi Intézeti Tanszék, Pszichológia Intézeti Tanszék. Módszertani és Gyakorlati Képzési Csoport. A Természettudományi és Informatikai Kar (továbbiakban: TTIK): A karhoz öt intézet és az Agrár és Molekuláris Kutató Intézet tartozik. Sokszínű kutatási tevékenységük az alábbi területekre terjed ki: ökológia, biokémia, mikrobiológia kutatása, természeti értékek és fenntartható fejlődés, humánerőforrások kutatása a régióban, az informatika lehetőségei a multidiszciplináris kutatási és oktatási tevékenységben, humán kutatások, prevenciós lehetőségek az egészségmegőrzés érdekében, környezeti hatások vizsgálata, matematikai alapkutatások. Az oktatók részt vesznek országos és külföldi szakmai fórumokon, konferenciákon. A szakmai kutatási témák jelentős része pályázatokkal és ennek megfelelően kutatási szerződésekkel alátámasztott program. További oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységek Kelet- és Közép-Európai Kutatóközpont (továbbiakban: KEKK): A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa november 25-én határozatot hozott a Kelet- és Közép-Európai Kutató Központ- Oldal:7/64

8 nak - mint rektorközvetlen kutatási és oktatási egységnek - a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék, az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék alapjain január 1-jétől történő megalakításáról. Az új egység alapvető feladatkörét, az intézmény más egységein kutatók bevonásával is, a jelölt térségre irányuló koncentrált kutatásban és szakértői képzésben határozták meg. 2.4 Szolgáltató és funkcionális szervezeti egységek A Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ nyilvános könyvtár, elsősorban hallgatói és oktatói igényeket elégít ki. Egyúttal a könyvtár szakos hallgatók gyakorló helye is. Hatalmas olvasóterme kényelmes tanulási és olvasási lehetőséget kínál. Számítógépes hálózata a legkorszerűbb adatátvitelre képes. A Képzési és Továbbképzési Intézetet 1997-ben, az akkor induló pedagógus-továbbképzés koordinálására hozta létre a főiskola. Az azóta eltelt évek alatt olyan fejlődésen ment át, s a felnőttképzésben akkora részt vállalt az intézet, amire méltán büszkék lehetünk. Elsődleges cél ma is, hogy a képzési, továbbképzési és szolgáltatói tevékenységet olyan minőségben és színvonalon valósítsa meg, amely a hazai és nemzetközi elvárásoknak egyaránt megfelel. Ez folyamatos megújulást, a felnőttképzés területén is jellemző gyors ütemű változásokhoz való alkalmazkodóképességet igényel óta összesen 47 OKJ-s szakképesítésre rendelkezik a KTI vizsgáztatási joggal, az oktatási és kulturális miniszter (szociális és munkaügyi miniszter), az informatikai és hírközlési miniszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképzések területén. A KTI megalakulása óta koordinálja a főiskolán a pedagógus-továbbképzés teljes spektrumát. Azok az óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók, általános és középiskolai tanárok, akiknek a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. értelmében eleget kell tenniük a hétévenként kötelező pedagógus-továbbképzés követelményeinek, illetve bővíteni, korszerűsíteni kívánják szakmai és módszertani ismereteiket, számos program közül választhatnak. A Képzési és Továbbképzési Intézet európai oktatási és felnőttképzési pályázatokban is tevékenyen részt vállal, ennek eredményeképp jól működő oktatói és kutatói hálózat jött létre a Nyíregyházi Főiskola és spanyol, német, valamint görög egyetemek között. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda feladata, hogy szervezze, koordinálja és fenntartsa a főiskola nemzetközi kapcsolatait. Az Erasmus és CEEPUS mobilitási programnak köszönhetően a külföldi partnerintézményekkel folyamatos kapcsolatban áll. A fenti mobilitások keretében a főiskolán személyzeti, oktatói és hallgatói mobilitás is működik. A központ előkészíti és adminisztrálja a főiskola oktatóinak és dolgozóinak külföldi tanulmányútjait, konferenciákon, meetingeken való részvételét. Ezen kívül gondoskodik a Nyíregyházi Főiskolán tanuló külföldi hallgatók tanulmányainak megszervezéséről és az itt tartózkodásukkal kapcsolatos összes feltétel megteremtéséről. Működését a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda ügyrendje szabályozza. A Rektori Hivatal a rektor és a vezetés, valamint az egyéb szervezeti egységek munkáját közvetlenül segítő, a karok tevékenységét koordináló központi igazgatási és ügyviteli tevékenységet látja el. A Hivatal feladata a humánpolitikai ügyintézés, a szabályzatalkotó tevékenység összefogása, a Rektori Tanács és a Szenátus üléseinek szakszerű előkészítése, a meghozott határozatok érintettekkel történő közlése, illetve a végrehajtás figyelemmel kísérése. Ezen belül a Humánpolitikai Iroda látja el a személyzeti és humánpolitikai feladatokat szorosan együttműködve a központi és szakmai igazgatási egységek vezetőivel. Végzi az oktatók és vezetők kinevezésével, pá- Oldal:8/64

9 lyázatok kiírásával, elbírálásával és testületi előkészítésével kapcsolatos koordinációs, ügyintézői és ügyviteli tevékenységet; vezeti a személyzeti és munkaügyi tevékenységgel összefüggő központi nyilvántartásokat, kezeli a személyzeti anyagokat; valamint a hatályos jogszabályok és a főiskolai szabályzatok rendelkezései szerint irányítja a szociális feladatokat, közreműködik azok ügyintézésében és ellátásában tekintettel a munkáltatói jogkörök gyakorlásának főiskolai rendjére. A Jogi és Szabályozási Iroda intézi a főiskola működéséhez szükséges - belső jogi feladatokat, ehhez kapcsolódóan előkészíti a főiskolai szabályzatokat, a rektori utasításokat és rektori körleveleket és nyilvántartást vezet azokról. Hatáskörébe tartozik a főiskola, illetve a karok és harmadik személyek között megkötendő szerződések, megállapodások előzetes véleményezése. A Központi Iktató kiszolgáló típusú feladatkört lát el, átveszi és szignálja az intézménybe érkező főhatósági (és a különböző ellenőrzési jogokkal felruházott intézmények által küldött) küldeményeket. Az Innovációs, Minőségügyi és Kommunikációs Osztály keretein belül működik az Alumni és Karrier Iroda. Kialakítása a Nyíregyházi Főiskolán végzett fiatal diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedésének megkönnyítése érdekében, a végzős főiskolai hallgatók pályaorientációs felkészítésével, a gazdasági szereplőkkel történő együttműködés érdekében történt. Hallgatóink személyes karrierpályájának megalapozása érdekében számos olyan szolgáltatást kívánunk egy helyen összefogni, mely a diplomásaink elhelyezkedési esélyeit és munkaerő-piaci kompetenciáit növeli. Az Alumni és Karrier Iroda célja, hogy hallgatóink sikeres elhelyezkedését elősegítse, és képzettségüknek megfelelő szakmai gyakorlathoz illetve munkához jussanak. Ugyanezen osztály kereteiben működik a Pályázati Iroda, melynek tevékenységét a Pályázati szabályzat (SzMSz 30.), továbbá a Minőségirányítási Iroda, melynek tevékenységét a Minőségirányítási szabályzat (SzMSz 20) határozza meg. Ide tartozik a PR Iroda is. Az oktatók-hallgatók gazdasági és tanulmányi ügyeivel a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság és a Hallgatói Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály foglalkozik. A Nyíregyházi Főiskola szervezeti átalakításának eredményeként jött létre a Hallgatói Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály, melynek két osztálya felvételi ügyintézéssel, oktatás- és képzésszervezési, igazgatási és hallgatói adminisztrációs, nyilvántartási, értékelési, döntéselőkészítési, javaslattételi és ellenőrzési, adatvédelmi, továbbá adattárolási, adatszolgáltatási és kapcsolattartási tevékenységet lát el: Képzésszervezési Osztály Tanulmányi és Felvételi Osztály A Campus Kollégium és a Bessenyei Hotel mintegy 1500 hallgatónak nyújt férőhelyet. A kollégium általános felügyeletét a Főiskola gazdasági főigazgatója, az operatív irányítást a kollégiumvezető látja el. A Campus Kollégiumban Szakkollégium működik a hallgatói öntevékenységre épülő szakmai kurzusok szervezésére. A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A Szakkollégium részletes feladatait és hatáskörét működésének ügyrendje tartalmazza. A Tuzson János Botanikus Kert egzotikus növények egész sorával várja a főiskolásokat és a külső látogatókat. A tervszerű, gondos, s hozzáértő tevékenység eredményeképpen a létesítmény napjainkra az egyik legszebb lett hazánkban. A Botanikus Kert 1984-ig a Növénytani Tanszék Oldal:9/64

10 szerves része volt, s azóta is szoros kapcsolatban áll vele, annak élő laboratóriuma. A gyakorlat bebizonyította, hogy az oktató - nevelő munkában éppúgy szükség van a kertre, mint a környezet- és természetvédelem területén, s ez a szerep nem is helyettesíthető mással. Az Informatikai Szolgáltató Központ feladata, hogy az intézményben folyó oktató, kutató és üzemeltetési munka informatikai és audio-vizuális hátterét biztosítsa. Az egység közvetlen rektori irányítás alá tartozik. Tevékenységét az SzMSz sz. mellékletei határozzák meg. A Nyíregyházi Főiskolán Virtuális Campus teszi lehetővé, hogy e-learning keretében teljesítsenek bizonyos tárgyakat a hallgatók. A Bessenyei Könyvkiadó a főiskolai kiadványok (jegyzetek, könyvek, segédanyagok) jogszerű megjelentetéséről gondoskodik. Szerzőkkel szerződést köt és a szerződés értelmében szerzői jogdíjat fizet. A kiadó munkatársai végzik a kiadványok nyomdai előkészítését (szerkesztést, szakgrafikai tevékenységet, montírozást, pauszra nyomtatást). A Bessenyei György Könyvkiadóhoz tartozó Tankönyv és Jegyzetbolt a hallgatók jó színvonalú tananyag ellátása érdekében terjesztéssel is foglalkozik, a saját kiadásában megjelent jegyzeteken, tankönyveken kívül más kiadók kiadványait is beszerzi és terjeszti. A jegyzetboltban kapható kiadványok postai utánvétellel is megrendelhetők. Az Integrált Tudáscentrum (továbbiakban: ITC), mint az intézményünk szolgáltató szervezeti egysége a Nyíregyházi Főiskola valamennyi vállalkozói tevékenységét szervezi és irányítja. Koordinálja a főiskola spin-off cégeit, kapcsolatot tart fent a régió gazdasági vállalataival. Ez a program közvetlenül hozzájárul az Észak-alföldi Régió gazdasági potenciáljának növeléséhez, hiszen értékesítjük mindazt a tudást (elméleti, laboratóriumi és más anyagi lehetőségeket, bérbe adható ingatlant stb.), amellyel a főiskola rendelkezik. Az ITC funkciója, hogy integrálja mindazokat a karokon és egyéb egységekben folyó oktatási, kutatási, szolgáltatási és tanácsadó tevékenységeket, azaz tudáscentrum-elemeket, amelyek révén a Nyíregyházi Főiskola valódi szolgáltató és a régióban központi szerepű tudáscentrummá válik. A Nyíregyházi Főiskolán Esélyegyenlőségi és Fogyatékossággal Élő Hallgatók Irodája működik. (Lásd fejezet.) 2.5 Hallgatói Önkormányzati Testület A Hallgatói Önkormányzati Testület látja el főiskolásaink érdekképviseletét, dönt a hallgatói támogatásokról, szervezi a kulturális rendezvényeket és elősegíti a hallgatók minél aktívabb részvételét a főiskola életében. A kulturális élet és a szórakozási lehetőségek sokszínűségét mutatja, hogy mintegy 10 olyan rendezvény kerül megrendezésre augusztustól júniusig, amelyek látogatottsága 500 és 4000 hallgató között van. De nem csak a rendezvények és a szórakozás a feladatuk, hanem a hallgatók és tanárok közötti kapcsolat javítása, a kollégiumi felvétel, illetve kollégiumi ügyek bonyolítása és a folyamatos,,hallgatói ügyfélszolgálat. A Testület hozzájárul az oktatói munka hallgatói véleményezéséhez, ezzel segítve elő a minőség előmozdítását, tagokat delegál a Szenátusba, továbbá számos más, hallgatói ügyekkel foglalkozó bizottságba is. Oldal:10/64

11 2.6 A Nyíregyházi Főiskola ellátandó alaptevékenysége Az Alapító Okiratban felsorolt tudományágakban, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon, a jóváhagyott képesítési követelmények szerinti felsőfokú szakképzést, alapképzést, részismeretszerzés keretében folytatott képzést, mesterképzést, szakirányú továbbképzést folytat nappali, esti és levelező tagozaton. Minden képzési szinten lehetőség van e-learning kurzusok felvételére. Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja. Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz fejlesztést végez. A főiskola feladatai teljesítése érdekében igazgatási, pénzügyi, gazdasági, műszaki és más szolgáltató szervezeti egységeket működtet (lásd: 4.2 pont). Az intézmény kiegészítő tevékenysége Az Nyíregyházi Főiskola jogosult olyan kiegészítő tevékenység végzésére, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésére álló, és e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználására céljából végez. Ilyen például: az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók számára olyan képzés, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési követelményekben és a tantervekben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez, költségtérítéses képzés, a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon. Oldal:11/64

12 3 NYILATKOZATOK 3.1 Az intézmény küldetése A Nyíregyházi Főiskola a felsőoktatási törvényben keretjelleggel meghatározott létesítési és működési alapelveket elfogadva, eddigi tapasztalataira, értékeire és fejlődő eredményeire építve az ország és észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentrumává kíván válni, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan átlátva, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényének biztosításához, a helyi folyamatok innovatív jellegű erősítéséhez, ezen keresztül az ország más területeihez viszonyított fejlődésbeni elmaradottságának mérsékléséhez. Ezek szolgálatába állítja felsőfokú szakemberképzési rendszerét, és belső struktúráját, amely a Közös Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás előfeltételeit biztosítva a Felsőfokú Szakképzés (FSZ), Felsőfokú Alapképzés (BSc.) és Mesterképzés (MSc.) piaci igényeknek megfelelő választékát kínálva beépül az életvégéig tartó tanulási folyamat rendszerébe. A tartalmában és közlési technológiájában megújuló, illetve színesedő tudásközvetítés, a maradandó értékek átadásán keresztül az általános értelmiségi-, a megújuló értékek folyamatos beépítésén keresztül pedig a rugalmas alkalmazkodásra képes szakmai értelmiségi réteg képzését fogja eredményezni. Mindezt a tudáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felhasználói szféra bevonásával és együttműködésével, a legtágabb értelemben vett (ideológiai, etnikai stb.) semlegességének fenntartásával oldja meg. A tudásközvetítésen túl, az intézményben koncentrálódott szellemi kapacitásával bekapcsolódik a tudástermelés folyamatába. Kutatási profilját úgy alakítja, hogy a születendő eredményei az oktatók egyéni karrierépítésén túl a környezet felé is aktivizálható innovációs termékekként jelenjelek meg. A környezet felé történő nyitás szélesítése, a kifelé irányuló szolgáltatások körének bővítése, a működés feltételrendszerének financiális megalapozását is kell, hogy erősítse. A nyitás azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett környezet felé irányul, hanem a határon túli területeket is el kell érnie, amely a határon túli magyar felsőoktatás, szakemberképzés és továbbképzés, élet végéig tartó tanulási folyamatba történő bekapcsolásával teljesedhet ki. A működés feltételeit és a közvetített tudástartalmat a dinamikus fejlődésnek megfelelő szinten kell biztosítani, ami elengedhetetlenül fontossá teszi a nemzetközi tudományos együttműködési kapcsolatok (keleti és nyugati irányú) szélesítését, az oktatói és hallgatói mobilitás erősítését, s a nemzetközi érintkezés kultúra közvetítő eszközeinek megismerését és megismertetését. A felsőfokú képzési szintek vertikális egymásra épülése, horizontális átjárhatósága, a szintenként is differenciált kimenetek biztosítása, valamint a felsőfokú képzést megelőző és követő tanulási alternatívák piacképes kínálatának tevékenységi rendszerünkbe építése, az egyéni oktatóikutatói ambíciók kiélésén túl, a környezet felé is aktivizálható tudástermelés és szélesebb értelemben vett kifelé irányuló szolgáltatás eredményes működését, keresettségét, a munkatársaink számára lehetőségeket és perspektívát, a térség gazdasági fellendülésének elősegítését eredményezi. Mindez együttesen alkotja az intézmény hosszabb távú fennmaradásának és fenntarthatóságának biztosítékát. Oldal:12/64

13 3.2 Az intézmény jövőképe A küldetésben megfogalmazott célok és feladatok megoldását állami finanszírozású oktatási támogatások és a saját bevételek fokozása révén kívánjuk elérni. - A hallgatói létszámot 8-10 ezer főt meghaladóan tovább nem áll szándékunkban növelni. E kapacitás-meghatározást jelentős mértékben befolyásolja a versenyhelyzet élénkülése, az érintett korosztályok felsőoktatásba történő áramlásának csökkenése, illetve a felügyeleti szerv megszorító intézkedései. - A képzés fizikai infrastrukturális feltételeit mennyiségben adottnak tekintjük, azonban a közvetlen oktatási és K+F infrastruktúrát folyamatosan és jelentősen kell továbbra is fejleszteni (ezek a részletei a K+F stratégiában vannak bemutatva). - A képzési szerkezetet az EU Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás előfeltételeinek megfelelően a mindenkori törvényi szabályozással összehangoltan lineáris többszintűvé alakítjuk, s az FSZ-képzést is e rendszer részérének tekintjük. Arányait illetően hosszabb távon - a képzési szerkezetünkön belül: - az FSZ-képzés 10 %-os, - a BSc/BA képzés %-os, - az MSc/MA képzés 10 %-os, - a szakirányú továbbképzések és rövidebb képzési idejű továbbképzések, átképzések 10 %-os arányait látjuk kialakíthatónak. A doktori programokba elsődlegesen más intézményekhez kapcsolódva kötődünk; a rövidebb idejű képzési programjainkon a munkaerőpiac által indukáltan, valamint az átképző és szakirányú továbbképzési programjainkon, a felsőfokú képzési szinteken tanulókkal közel megegyező létszám fogadására készülünk, megvalósítva az élet végéig tartó tanulás koncepcióját. - A képzési szerkezet alakításán túl, a környezetnek való megfelelést az oktatási technológia korszerűsítésével kívánjuk biztosítani, amit a gyakorlatias jelleg erősítésével és a hozzáférési lehetőségeket bővítő e-learning kiszélesítésével segítünk elő. - Alapelvnek tekintjük, hogy korszerűen oktatni csak kutatási tapasztalatok birtokában lehet, amihez bővítjük a kutatás szabadságát biztosító feltételeket, de egyúttal oktatóinkkal szemben permanens követelménynek tartjuk az oktatói kompetenciák meglétét feltételezve a kutatói munkára való alkalmasságot és folyamatos eredményességet. Gyakorlatiasan képezni viszont csak az tud, aki ismeri a gyakorlatot, ezért mérési rendszerünkbe olyan minősítési alapelveket építünk be, amelyek elősegítik a helyes oktatói kompetencia arányok kialakítását. - Az alapfeladatok ellátására hivatott kapacitásaink teljesebb körű kihasználását, a képzési formák kínálatának bővítésével, az átjárhatóság növelésével és a több szakterület ellátását (mobilitást) is biztosító szakirány választékkal, idegen nyelven történő szakmai képzéssel színesítjük. Növeljük a dolgozói és hallgatói komfortérzetet biztosító belső szolgáltatások körét és színvonalát. Mindez többletszolgáltatásként lesz hivatott az alaptevékenység fizetőképességének fokozására. - A K+F tevékenység során törekszünk az egyéni törekvések szakmai műhelyekbe történő szervezésére, és beillesztésükre a megye és a régió innovációjának erősítését szolgáló programjainkba. - A campusunk földrajzi közelségében kiépítünk egy főiskolai tudáscentrumot, amely részben az alaptevékenységben keletkezett tudástermékek gyakorlati aktivizálását lesz hivatott biztosítani, másrészt pedig vállalkozói érdekeltségi rendszerben szolgálja a helyi gazdasági folyamatok innovatív erősítését. Az új kihívásoknak megfelelően korszerűsítjük intézményirányítási rendszerünket, s ennek megfelelően felépített belső szervezeti struktúrát alakítunk ki. A működtetésnél alapelvnek tekintjük Oldal:13/64

14 a kapacitás kihasználás és képzési hatékonyság növelését amihez az intézmény egészében, s belső szervezeti egységeiben is kötelező a hozzájárulás a mindenkori fenntartható fejlődés követelményrendszerének csorbulása nélkül. 3.3 Az intézmény minőségpolitikája A Nyíregyházi Főiskola minőségpolitikája a partneri elvárások figyelembe vételével került kialakításra. Jóváhagyása a Szenátus jogosultsága. Az intézményi politika kari szintre történő lebontása (kari minőségfejlesztési politika) a dékánok felelőssége. A minőségpolitika tartalmazza: - az intézményen belüli viszonyt az oktatás és kutatás között, - a minőségre és a színvonalra (sztenderdekre) vonatkozó intézményi stratégiát, - a szervezet minőségbiztosítási rendszerét, - a tanszékek, iskolák, karok és más szervezeti egységek és egyének minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét, - a hallgatók bevonását a minőségbiztosításba, - a politika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módjait. Európai sztenderdek és irányelvek a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítása számára 1.1 Helsinki: ENQA, NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA A Nyíregyházi Főiskola Magyarország észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentruma, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérve, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényének biztosításához. Teszi ezt úgy, hogy jövőképét megvalósítsa, azaz régiójának meghatározó szereplőjű felsőoktatási intézménye maradjon. Fenti célkitűzés csak akkor érhető el, ha versenyképes, magas minőségű, gyakorlatorientált képzést nyújtunk hallgatóink és partnereink számára. A Nyíregyházi Főiskola teljes körű tevékenysége során mindenkor meg kíván felelni a felvevőpiac, a gazdaság és a társadalom igényeinek. Mindent megteszünk azért, hogy a tevékenységeinkben érdekelt felek feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk. Minőségpolitikánk főbb célkitűzései, hogy a Nyíregyházi Főiskola: - hallgatói Európában is versenyképes tudást és diplomát szerezhessenek; - dolgozóinak minőségközpontú gondolkodásmódja fejlődjék, a minőség iránti elkötelezettség minden munkatársunknál váljon belső késztetéssé; - megalapozott jó hírnevét állandóan öregbítse, a felsőoktatási versenyben pozícióját folyamatosan erősítse; - munkatársai számára megbízható munkahelyet, megfelelő munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosítson; - ösztönözze hallgatóit képességeik minél teljesebb kifejlesztésére; - a szakmai igényességet, a színvonalas munkakultúrát és a biztos tudást alakítsa ki a hallgatókban; Oldal:14/64

15 - az elméleti és a gyakorlati oktatás arányának helyes megválasztásával sikeres gyakorlati szakemberek képzését valósítsa meg; - eredményesen működjön együtt hazánk és Európa felsőoktatási intézményeivel, társadalmi, ipari és gazdasági szervezeteivel a kulturális és gazdasági élet gazdagítása érdekében; - a térség és a megye tudományos kutatási, műszaki fejlesztési centrumává váljon; - regionális szerepkörét erősítése a határainkon átívelő oktatási, kutatási együttműködések fejlesztése érdekében. A főiskola elsősorban a helyi gazdasági és társadalmi élet szereplőivel működik együtt, és törekszik a hallgatókat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően felkészíteni. Szolgáltatásainak a középpontjában a hallgató áll. Partnereinknek mindig érezniük kell, hogy a Nyíregyházi Főiskola A Mi szakértelmünk az Ön haladása elv érvényesülésére törekszik. Meggyőződésünk, hogy elméletileg jól megalapozott és felvállaltan gyakorlatorientált képzésünk a régiónak olyan szakembereket kínál, akik e térség fejlesztéséhez jelentősen hozzájárulhatnak. A képzés és a kutatás minőségének fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetés támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést. Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is. A vezetés elvárja, hogy minden munkatársa személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a főiskola sikereihez. Oldal:15/64

16 4 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A szervezeti és működési rend keretében kell meghatározni különösen: a felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, az egyes szervezeti egységek feladatait, működését, az intézményen belüli kapcsolattartás rendjét, továbbá a minőségbiztosítás rendszerét évi CXXXIX. törvény 21. (2) A Főiskola oktató munkáját, illetve az ezekkel kapcsolatos igazgatási, szervezési és gazdálkodási feladatait szervezeti egységekre tagozódva végzi. A Főiskola funkcionális szervezeti egységei: a) Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság b) Rektori Hivatal - Rektori Titkárság - Humánpolitikai Iroda - Jogi és Szabályozási Iroda - Központi Iktató - Innovációs, Minőségügyi és Kommunikációs Osztály - Alumni és Karrieriroda - Minőségirányítási Iroda - Pályázati és Programiroda - PR Iroda c) Nemzetközi Kapcsolatok Iroda d) Belső Ellenőrzési Iroda e) Hallgatói Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály - Tanulmányi és Felvételi Osztály - Képzésszervezési Osztály f) Esélyegyenlőségi és Fogyatékossággal Élő Hallgatók Irodája A Főiskola szolgáltató szervezeti egységei: a) Központi Könyvtár és Szakirodalmi Információs Központ b) Informatikai Szolgáltató Központ c) Bessenyei Hotel d) Campus Kollégium e) Virtuális Campus f) Gyakorlóiskolák g) Képzési és Továbbképzési Intézet (KTI) h) Bessenyei Könyvkiadó i) Integrált Tudáscentrum j) Tuzson János Botanikus Kert k) Campus-Land Nonprofit Kft., a Nyíregyházi Főiskola által alapított önálló jogi személy, Gazdasági Társaság A szolgáltató egységek ügyrendjüket a Szenátus által elfogadott szervezeti felépítés alapján maguk határozzák meg, melyet a Szenátus hagy jóvá. Oldal:16/64

17 A Főiskola oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységei: a) Karok - Bölcsészettudományi és Művészeti Kar - Gazdasági és Társadalomtudományi Kar - Műszaki és Mezőgazdasági Kar - Pedagógusképző Kar - Természettudományi és Informatikai Kar b) Kelet- és Közép-európai Kutató Központ A karok intézetekre, ezeken belül csoportokra, illetve intézeten kívüli tanszékekre tagolódnak. A karokat a dékánok, az intézeteket az igazgatók, a tanszékeket a tanszékvezetők vezetik. Intézeten belüli csoportok feladatainak koordinálását a szakfelelősök és a programfelelősök végzik. Gyakorlóiskolák: a) Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény b) Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4.1 A Nyíregyházi Főiskola vezetése A Nyíregyházi Főiskola a mindenkor hatályos jogszabályok és egyéb belső szabályzatok, rendelkezések keretei között működik. A vezetésben a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv (továbbiakban: Ftv. ) rendelkezései, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott munkamegosztás szerint a - Főiskola vezetői, - Szenátus, - Gazdasági Tanács, - Szenátus bizottságai, - Karon kívüli szervezeti egységek és az - Érdekképviseleti szervezetek működnek közre. Oldal:17/64

18 4.2 Organogram Oldal:18/64

19 4.3 A minőségirányítás főiskolai szervezete A Nyíregyházi Főiskola minőségirányítási rendszerének központi eleme egy önértékelésen alapuló minőségirányítási keretrendszer bevezetése és hatékony működtetése. A Nyíregyházi Főiskola Szenátusa 2007 őszén létrehozta a jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéselőkészítő, véleményező tanácsadó testületét, a Minőségirányítási Bizottságot, majd a Rektori Hivatal irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egységet, a Minőségirányítási Irodát.(lásd 4.2. pont). A Minőségirányítási Bizottság által kidolgozott anyagokat a stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes terjeszti a Szenátus elé március 1-jén a rektor - a Szenátus jóváhagyásával minőségirányítási felelőst bízott meg e feladatok koordinálásával. A Minőségirányítási Bizottság tagjai: a minőségirányítási felelős, a stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes, a Rektori Hivatal, a Hallgatói Adminisztrációs és Képzésszervezési Főosztály, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, a Képzési és Továbbképzési Intézet, a karok, a gyakorló iskolák és a Hallgatói Önkormányzat egy-egy képviselője, valamint a Minőségirányítási Iroda munkatársa. Fontosabb feladatai a következők: - A Nyíregyházi Főiskola minőségpolitikájának és minőségcéljainak elfogadása, - A Nyíregyházi Főiskola minőségfejlesztési program tervének, akciótervének (projekt tervének) elfogadása, - A tervfeladatok végrehajtásának ellenőrzését összegző éves jelentések elfogadása, - A Nyíregyházi Főiskola minőségirányítási rendszer kidolgozása és eredményességének figyelemmel kisérése, - A Nyíregyházi Főiskola minőségpolitikájával és minőségcéljaival kapcsolatos módosító javaslatok kezdeményezése és kidolgozása, - A Nyíregyházi Főiskola minőségirányítási rendszerének fejlesztésével kapcsolatos javaslattétel A minőségirányítási felelős és a Minőségirányítási Iroda kiemelt feladatai a következők: - A Nyíregyházi Főiskola minőségügyi tevékenységének operatív irányítása, - A kari minőségügyi felelősekkel való szakmai kapcsolattartás és együttműködés, - A Nyíregyházi Főiskola stratégiai küldetésének (szervezetpolitikájának) részeként, az intézmény minőségpolitikájának összeállítása, - A Nyíregyházi Főiskola minőségfejlesztési programjának, mint funkcionális részstratégia akciótervének (projekt tervének) elkészítése, - A minőségstratégia akcióterveinek megfelelően az éves minőségbiztosítási tervek elkészítése, - A minőségfejlesztési tervek lebontása folyamatokra, kari, illetve intézeti szinten, - A végrehajtás koordinálása és felügyelete folyamatonként a felelősökkel, - A terv feladatok végrehajtásának ellenőrzését összegző éves jelentések készítése folyamatonkénti bontásban, - Az eltérések visszacsatolása a minőségstratégiához, javaslatok készítése a stratégia esetleges módosítására, - Folyamatos ellenőrzés és elemzés a környezetnek az intézmény minőségi folyamataira gyakorolt pozitív és negatív hatásáról, - Az intézmény minőségi rendszerének folyamatos felülvizsgálata, erről jelentést készítése és tájékoztatás küldése a rektornak. Oldal:19/64

20 A Nyíregyházi Főiskola karain minőségirányítási felelősök működnek. A kari minőségirányítási felelősök feladatai: - A minőségirányítási rendszer kari szintű működtetésének figyelemmel kísérése. - Közreműködés a Minőségirányítási Iroda munkájában, az intézet szintű minőségirányítási feladatok előkészítésében, megvalósításában. - A kari önértékelések elvégzése, az eredmények értékelése, fejlesztési javaslatok előterjesztése a dékánoknak. Kari éves Minőségfejlesztési programok kidolgozása. A kari önértékelések eredményeinek eljuttatása a minőségirányítási felelősnek, valamint Minőségirányítási Irodának. A partnerek által meghatározott elvárások, követelmények meghatározása. Az ADMIR felvételi eredményeinek elemzése. A hallgatói elégedettség - kérdőívek kiértékelése, fejlesztési javaslatok előterjesztése a karok vezetői felé. A minőségirányítási rendszer kari szintű éves átvizsgálásának előkészítése. A minőségirányítási dokumentumok kialakítása, nyilvántartása, az érdekeltekhez történő eljuttatása, a hatálytalanított példányok visszavonása, archiválása. A minőségirányítási dokumentumokban előírtak hatékony megvalósításának ellenőrzése. Az akkreditációs eljárás segítése. A szükséges minőségügyi jelentések elkészítésének támogatása. A minőségszemlélet terjesztése akár oktatások keretében is a karon. Folyamatos kapcsolattartás a Főiskola Minőségirányítási Bizottságával és a Minőségirányítási Irodával. A kari minőségirányítási felelősöket a dékánok javaslatára a Szenátus fogadja el. Oldal:20/64

21 5 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGÜGYI HELYZETE A felsőoktatási intézményben minőségbiztosítási rendszert kell működtetni. Ftv. 20. (4) 5.1 Előzmények A Nyíregyházi Főiskola első alkalommal 2000-ben határozta meg a minőségirányítással kapcsolatos feladatokat, felelősségeket őszéig a Főiskolai Tanács közvetlen irányítása alatt állt az Intézményi Minőségértékelő Bizottság (IMB), mely szervezetbe valamennyi kar, valamint a DÖK képviselője részt vett. A minőségirányítással kapcsolatos feladatokat kari szinten a kari Minőségértékelő Bizottság felügyelte. A szervezet munkáját a minőségügyi felelős koordinálta, aki munkájáról közvetlenül a rektornak számolt be. A 4. fejezetben bemutatott, jelenleg hatályos szervezeti felépítés 2007 szeptemberében lépett hatályba, majd 2009-ben módosult. A minőségügyi szervezetek munkáját a Minőségirányítási Szabályzat (SzMSz. 20. sz.) határozza meg. A Nyíregyházi Főiskola Minőségbiztosítási Kézikönyvének 1. kiadása 2001-ben került kidolgozásra, majd ezt követték a javított változatok 2002-ben, 2003-ban és 2007-ben. Jelen Kézikönyv a főiskola önértékelésen alapuló minőségirányítási rendszerének elveit, folyamatait és kapcsolatrendszerét mutatja be a évi változat módosításával. 5.2 Teljes körű önértékelés A Nyíregyházi Főiskola által választott önértékelési modell a HEFOP/ projekt keretén belül kidolgozott kétszintű (intézményi/szaki) Felsőoktatási Intézményi Minőség (FIM) modellen alapul. A D O T T S Á G O K (Alkalmassá tevők) E R E D M É N Y E K FOLYAMATOK Célrendszer 75 pont Képzés 75 pont Külső partnerekkel kapcso latos eredm. 100 pont Vezetés (irányítás) 80 pont Munkatársak irányítása 60 pont Erőforrások kezelése 60 pont Kutatás 50 pont Szolgáltatás 25 pont Munkatársakkal kapcsolatos ered 80 pont Hallgatókkal kapcsolatos ered. 70 pont Kulcsfontosságú eredmények 170 pont Minőség- management 25 pont Gazdálkodás 50 pont Társadalmi hatás 80 pont I N N O V Á C I Ó é s T A N U L Á S 1.ábra: Felsőoktatási Minőség Modell (FIM I) Oldal:21/64

22 Az Intézmény meghatározta, és írásban rögzítette a rendszeres önértékelésre vonatkozó eljárásrendjét, amely magában foglalja: - az önértékelés területeit (terjedjen ki az intézmény összes folyamatára, szervezeti kultúrájára és az intézmény által elért eredményekre), - az önértékelés gyakoriságát, - az önértékelés módszereit (értékelés stb.), - visszacsatolást. Az önértékelés módszere Az önértékelés módszereinek kiválasztásánál arra törekszünk, hogy az önértékelés tegye lehetővé az intézmény tevékenységének, elért eredményeinek és az ehhez alkalmazott módszerek legteljesebb bemutatását. Az önértékelés akkor éri el célját, ha az intézmény tényekre alapozva tudja megállapítani erősségeit és fejlesztendő területeit, s ennek eredményeként ki tudja jelölni, mely területeken szükséges a beavatkozás, a fejlesztés. Az önértékelés módszere: - feleljen meg az intézmény igényeinek (esetleges specialitásainak), - használatával azonosítani lehessen az intézmény erősségeit, a fejlesztendő folyamatokat, tevékenységeket és területeket, - legyen tényszerű. A felmérés csoportmunkában, a 8. fejezetben található adatlapok segítségével történik. Visszacsatolás Amennyiben az egyes önértékelési területeken a vezetés által kiírt célértékek nem teljesülnek, Intézkedési tervek kerülnek kidolgozásra a helyesbítés és a folyamatos fejlesztés érdekében Minőségirányítási rendszer felépítése A Nyíregyházi Főiskola minőségirányítási rendszerének alapköve, amely meghatározza a rendszer további elemeit, a Minőségpolitika. Ebben a felső vezetőség röviden, bárki számára érthető módon meghatározza a követendő fejlődési irányt, a szervezet működési alapelveit és a szervezettel szemben állított követelményeket az önszabályozáshoz. A Minőségirányítási kézikönyv azt írja le, hogy a szervezet hogyan tesz eleget a követelményeinek. A Kézikönyv stratégiai dokumentum, ennek következtében viszonylag ritkán kerül sor benne változtatásra és általánosabb jellegű tájékoztatást nyújt a minőségirányítási rendszerről. A folyamatleírásokban (SZMSZ, stb.) ismerhetőek meg a minőséggel kapcsolatos felelősségi körök, feladatok, előírások és az alkalmazandó feljegyzések. A rendszerben csak jóváhagyott és ellenőrzött, érvényes dokumentumok működnek. A jóváhagyó aláírása egyben hatálybaléptetést is jelent. A dokumentumokban foglalt előírások betartása kötelező érvényű a szervezet minden munkatársára. Oldal:22/64

23 Politikák célok Minőségirányítási kézikönyv Folyamatszabályozások Utasítások Formanyomtatványok Igazoló feljegyzések 2.ábra: Minőségügyi dokumentációs rendszer felépítése A minőségirányítási rendszerbe foglalt dokumentumok elkészítéséért és aktualizálásáért elsődlegesen a minőségirányítási felelős felel. A dokumentumokat kiadás előtt a Minőségirányítási Bizottság ellenőrzi. Hatályba léptetésére a Szenátus jogosult. A működtetett Iratkezelési szabályzat és irattári terv (SzMSz 27. sz.) garantálja, hogy mindenütt érvényes dokumentumok álljanak rendelkezésre. A rendszerdokumentáció tartalma a belső oktatások keretében ismertetésre kerül, ezzel is biztosítva, hogy az alkalmazottak azonosuljanak a folyamatok hatékony végrehajtásához szükséges ismeretekkel. Oldal:23/64

24 6 VEZETÉS FELELŐSSÉGE (1) A felsőoktatási intézmény döntést hozó és a döntés végrehajtását ellenőrző testülete a szenátus. (2) A felsőoktatási intézmény javaslattevő, véleményező, a stratégiai döntések előkészítésében részt vevő és a döntések végrehajtásának ellenőrzésében közreműködő szerve a gazdasági tanács. (3) A felsőoktatási intézmény vezetője a rektor. Ftv. 20. (1)-(3) 6.1 A vezetés elkötelezettsége, felelőssége A Nyíregyházi Főiskola vezetőség ebben a Minőségirányítási kézikönyvben leírt minőségirányítási rendszert vezette be. A minőségirányítási rendszer a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, valamint a Felsőoktatás EU sztenderdjeiben előírtaknak megfelelően került kialakításra. A rendszer kiépítés során figyelembe vettük a FIM modell által megfogalmazott elvárásokat is. A rektor kinyilvánítja teljes elkötelezettségét: - a partneri igények és elvárások teljesítésének tudatosításában az intézmény minden szintjén, - a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározásában, betartásában, elérésében, rendszeres felülvizsgálatában, - a minőségirányítási rendszer időszakos átvizsgálásában, - a minőségirányítási rendszer kifogástalan működéséhez szükséges erőforrások mindenkori biztosításában a költségvetés lehetőségei szerint. Az intézmény oktatói és munkatársai felelősséget viselnek a Minőségfejlesztési programban kitűzöttek megvalósításáért, a célok eléréséért, a minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és kötelessége a szolgáltatásaink bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezni. Joga és kötelessége a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni. 6.2 Jogi megfelelés biztosítása A Nyíregyházi Főiskola működésével kapcsolatos követelményeket a Nyíregyházi Főiskola Szervezeti és működési szabályzata és annak mellékletei határozzák meg. Az egyes szervezeti egységek a jogszabályi változásokat folyamatosan figyelik, és vonatkozás esetén az érintett vezetők felé továbbítják. Az érintett vezető szükség esetén a társterületekkel egyeztetve gondoskodik a törvényi követelményeknek való megfelelésről. Az előírások az érintett személyek számára hozzáférhetők, annak érdekében, hogy ezek aktuális változatának ismeretében szabályozhassák és végezhessék napi tevékenységeiket. Az intézményvezetés feladata a szabályozó jogi dokumentumok folyamatos figyelemmel kísérése, annak biztosítása, hogy ezek a dokumentumok ismertek és hozzáférhetők legyenek a dolgozók számára. A dokumentumok megismerése, a tartalmuk betartása munkaköri feladat. A dokumentumok elhelyezését és a dokumentumok aktualizálását, eljárásrendjét az Iratkezelési szabályzat és irattári terv (SzMSz 27. sz.) tartalmazza. Oldal:24/64

25 A működés törvényességi megfelelőségének felülvizsgálatát a területektől független Belső Ellenőrzési Iroda végzi, a vonatkozó ellenőrzési utasítások alapján. Hiányosság esetén a szükséges intézkedések meghatározása a vezetés felelőssége. 6.3 Tervezés A Szenátus fogadja el az intézményfejlesztési tervet. Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsőoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket, a várható bevételeket és kiadásokat. Az intézményfejlesztési tervet középtávra, legalább négyéves időszakra kell elkészíteni, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás feladatait. Az intézményfejlesztési terv része a foglalkoztatási terv. A foglalkoztatási tervben kell meghatározni azt a létszámot, amelynek keretei között a felsőoktatási intézmény megoldhatja feladatait. Ftv (3) A főiskola működési területei szerint részletesen kidolgozott stratégiai célkitűzéseket a Nyíregyházi Főiskola Intézményfejlesztési Terve (IFT) tartalmazza. A stratégiai tervezéshez kapcsolódó feladatokat a stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes koordinálja. A tervezés teljes folyamatában a minőségirányítási felelős, valamint a Minőségirányítási Bizottság közreműködik. Az IFT-ben úgynevezett indikátorrendszerben kerülnek meghatározásra az egyes folyamatok megfelelőségéhez kapcsolódó mérőszámok. Az indikátorrendszer szükség szerinti aktualizálása, a célértékek teljesülésének folyamatos felügyelete a stratégiai és tudományos kutatási rektorhelyettes felelőssége. A célok, programok meghatározása során konkrét feladatok, felelősségek és határidők kerülnek definiálásra, a célok lehetőség szerint számszerű meghatározása mellett. Tervezéskor az alábbiakat vesszük figyelembe: - felsőoktatási törvény előírásait, - rendeleteket, végrehajtási utasításokat, egyéb jogi előírásokat, - fenntartói elvárásokat alapító okirat, - partneri elvárásokat, - és az önértékelések eredményeit. A stratégiatervezés, monitoring rendszerek, versenytársak elemzése, stratégiai akciók tudatos előkészítése biztosított. Az intézményi és kari stratégia közötti kapcsolat, egymásra épültség releváns. A Főiskola feladatainak ellátására, működésére, fejlesztésére szolgáló költségek fedezetét az évente összeállított Intézményi költségvetésben kell előirányozni. A terv előkészítése a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság/ Gazdasági Tanács feladata, jóváhagyása a Szenátus jogosultsága. A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát készít, amelyben meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját. Ftv. 5.. (3) A Kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia az IFT szerves része, melynek kidolgozása a tudomány- és kutatásszervezési főigazgató felelőssége - a Tudományos Tanács közreműködésével - a törvényi előírásokban megadottak figyelembe vételével. Oldal:25/64

26 6.3.1 Intézményi minőségfejlesztési program A felsőoktatási intézmény minőségfejlesztési programot készít. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell meghatározni a felsőoktatási intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségfejlesztési programban kell szabályozni az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendjét. A felsőoktatási intézmény évente áttekinti az intézményi minőségfejlesztési program végrehajtását, és megállapításait az intézmény honlapján, továbbá a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. Ftv (6) Az intézményi Minőségfejlesztési program előkészítése a minőségirányítási felelős vezetésével a Minőségirányítási Iroda, ellenőrzése a Minőségirányítási Bizottság felelőssége. Elfogadására a Szenátus jogosult. A minőségirányítási felelős a programban előírtak időarányos teljesüléséről a Minőségirányítási Bizottság, valamint a Szenátus részére minimum féléves gyakorisággal beszámol. A minőségfejlesztési program 3 naptári évet ölel fel, és éves Intézményi minőségfejlesztési munkatervben kerül lebontásra, melynek előkészítése a minőségirányítási felelős feladata, jóváhagyása a Minőségirányítási Bizottság felelőssége. A Kari minőségfejlesztési munkatervet a Kari Minőségfejlesztési Bizottság készíti az intézményi terv lebontásával, a Kari Tanácsok jóváhagyása mellett. A kari munkaterv végrehajtásáról a dékánok, valamint a Minőségirányítási Iroda részére a kari minőségirányítási felelősök kötelesek beszámolni, az intézményi beszámolókat megelőzően Képzési programok tervezése, fejlesztése A hallgatók és más érdekeltek bizalma a felsőoktatásban akkor alakul ki és marad fenn, ha az intézmény hatásos minőségbiztosítási tevékenységgel rendelkezik, mely biztosítja a képzési programok jó megtervezését, rendszeres nyomon követését és időszakos felülvizsgálatát, ezzel biztosítva folyamatos időszerűségüket és érvényességüket. Európai sztenderdek és irányelvek a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítása számára 1.2 Helsinki: ENQA, A Képzési programok és diplomák minőségbiztosítása egyebek közt tartalmazza: - a tervezett tanulmányi kimenetek kidolgozását és közreadását, - a tananyagok és programok tervezésének és tartalmának gondos kezelését, - a különböző képzési formák (pl. nappali tagozatos, részidős, távoktatási, e-learning) és intézmény típusok (pl. egyetemi, szakképzési, szakmai) speciális szükségleteit, - megfelelő tanulási források és eszközök meglétét, - hivatalos programengedélyezési eljárást, amelyet a program oktatásától eltérő szervezet hajt végre, - a hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérését, - a programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatát (külső tagok bevonásával), - rendszeres visszacsatolás kérését a munkáltatóktól, munkaerő-piaci és más szervezetektől, - a hallgatók részvételét a minőségbiztosítási tevékenységben. Oldal:26/64

27 6.3.3 Erőforrás-tervezés Az intézmény rendelkezzen belső mechanizmusokkal az oktatok minőségének es kompetens voltának biztosítására. [ ] Fontos, hogy akik oktatnak, teljes mértékben ismerjék és értsék az oktatott tárgyat, rendelkezzenek azokkal a képességekkel es tapasztalattal, amely szükséges a tudást es megértést hatásosan továbbítani a hallgatók fele az oktatás széles spektrumában, es hozzáférjenek a saját teljesítményükről kapott visszacsatolásokhoz. Európai sztenderdek és irányelvek a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítása számára 1.4 Helsinki: ENQA, Az intézmény vezetése a minőségügyi folyamatok fenntartásához és működtetéséhez szükséges erőforrásokat időben biztosítja. Az emberi erőforrások tervezése és biztosítása a társterületek által megadott igények alapján - a Humánpolitikai Iroda felelőssége. Emberi erőforrások Az intézmény csak olyan képzések/szolgáltatások megvalósítását tervezi, amelyekhez rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel (lásd: SzMSz II: Foglalkoztatási követelményrendszer). A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen: a) az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, a nyilvános pályázatok elbírálásának rendjét, az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételeit, az ezzel összefüggő pályázatok rendjét, a habilitációs eljárás követelményeit, rendjét, Ftv (3) a) Az egyes munkakörök, beosztások ellátásához szükséges végzettségek, képzettségek a jogszabályokban vannak előírva. Munkáltatói jogkörökkel kapcsolatos szabályozásokat A munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje (SzMSz 8. sz.) tartalmazza. A követelményeknek való megfelelést a Humánpolitikai Iroda rendszeresen felülvizsgálja, figyelembe véve a változó körülményeket, a partneri igények módosulásait. Szükség esetén újrafogalmazza és dokumentálja a munkakörök betöltésének feltételeit. Az SzMSz-ben rögzített karrierterveket (rövid és hosszú távra) a közvetlen munkahelyi vezetők készítik el, és küldik meg az oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységek esetében a dékán ellenjegyzésével a Humánpolitikai Irodának. A karriertervek készítésének kötelezettsége az oktatókra és a nem oktatói munkakörben foglalkoztatottakra egyaránt vonatkozik. A teljesülés értékelését a közvetlen munkahelyi vezetők végzik, és erről jelentést készítenek a Humánpolitikai Irodának. A főtitkár az eredményekről a Szenátus részére rendszeresen, de évente minimum egy alkalommal beszámol. Az oktatókkal, munkavállalókkal kapcsolatos elvárt viselkedési normát a Nyíregyházi Főiskola Etikai kódexe rögzíti. Az Éves humánerőforrás tervben kerül rögzítésre a képzési kínálat megvalósításához szükséges személyi feltételrendszer. Kidolgozása a kari igények figyelembe vételével a Humánpolitikai Iroda feladata. A minőség-tudatos viselkedésforma kialakítása, erősítése érdekében minden dolgozóra kiterjedő belső minőségügyi képzési rendszert működtetünk, a Minőségirányítási Iroda koordinálása mellett. Dolgozónként félévente négy óra időtartamban biztosítottak a minőségügyi képzések. Oldal:27/64

28 A közalkalmazottak szociális és gazdasági érdekeinek védelme a Kollektív Szerződésben leírtak szerint biztosított. A Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosításával kapcsolatban a Közalkalmazotti Tanácsnak együttdöntési joga van. A Közalkalmazotti Tanács működési rendjét a Közalkalmazotti Tanács ügyrendje határozza meg. Az oktatók/dolgozók értékelési rendjét jelen Kézikönyv 9.3. fejezete ismerteti. Kapcsolódó szabályzatok: - Kollektív szerződés - Közalkalmazotti Tanács Ügyrendje - Foglalkoztatási követelményrendszer (SzMSz II. rész) - Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje (SzMSz 8. sz.) - Etikai kódex Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások biztosítása Az intézmény biztosítsa, hogy a hallgatók tanulásának támogatására rendelkezésre álló erőforrások kielégítők és alkalmasak legyenek minden felkínált program esetében. Európai sztenderdek és irányelvek a felsőoktatási intézmények belső minőségbiztosítása számára 1.5 Helsinki: ENQA, A felsőoktatási intézmény az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek, egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején, illetve szakmai előmenetelét a tanulmányok befejezését követően. Ftv. 22 (2) A tanulási eszközöket és egyéb támogatási mechanizmusokat úgy kell kialakítani, hogy legyenek könnyen hozzáférhetők a hallgatók számára, az ő szükségleteik figyelembevételével legyenek megtervezve, és rugalmasan alkalmazkodjanak a szolgáltatást igénybevevők észrevételeihez. Az intézmény rendszeresen figyelemmel kíséri és felülvizsgálja, folyamatosan javítja ezen szolgáltatások minőségét. Az egyes képzési programok indításához szükséges alapfeltételek minden esetben biztosítottak. A feltételeket egyrészt a MFAB akkreditációs előírása tartalmazza, másrészt a program előkészítése során kerül definiálásra. Tanulás-támogatás biztosítása érdekében minden oktató köteles az általa meghatározott időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítani hallgatói részére. A Nyíregyházi Főiskola hallgatói részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Idegen nyelvi képzés biztosítása Mentorprogram Egészséges életmód biztosítása A nyelvvizsgára felkészítő idegen nyelvi oktatást a Student Stop! Nyelviskola végzi költségtérítéses formában a NYF keretein belül. Akkreditált nyelvvizsgáztatás folyik a NYF székhelyén. A Nyíregyházi Főiskola mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetű hallgató tehetségének kibontakoztatásához. A mentorprogram megszervezésének elveit a Kormány határozza meg. Az egészséges életmód kialakítása, fenntartása érdekében a Nyíregyházi Főiskola egyedülálló sportlétesítményi infrastruktúrát üzemeltet (fedett sportcsarnok, atlétikai csarnok, uszoda, szabadtéri atlétikai pálya, lovarda stb.). A jó környezeti adottságainkat, létesítményhelyzetünket kihasználva törekszünk minél több hallgató és oktató rendszeres sportolását biztosítani. Oldal:28/64

29 Könyvtári szolgáltatás Kollégiumi elhelyezés A központi könyvtári rendszer szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat ellátó, nyilvános tudományos közgyűjtemény, hozzáférés minden hallgatónk számára biztosított. A Szervezeti és működési szabályzat és mellékletei határozzák meg a kollégiumi tagsági jogviszonyból származó hallgatói jogokat és kötelezettségeket, a kollégium működésének a rendjét, az általa nyújtott kiegészítő szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a kollégiumi együttélés szabályait, a felvételi kérelmek elbírálásának rendjét. A kollégistákra vonatkozó szabályokat a Házirend és a kollégium ügyrendje tartalmazza. A Nyíregyházi Főiskola minden új beruházása során - a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rend. előírásainak megfelelően biztosított az akadálymentesítés. Akadálymentesítés 1.táblázat: NYF szolgáltatások Környezet biztosítása A környezet kialakításánál kiemelt hangsúlyt kell fektetni a megfelelő ergonómiai, egészségvédelmi és biztonságtechnikai feltételek teljesítésére. A biztonságos munkavégzést a Munkavédelmi szabályzat (SzMSz 21. sz. ), a Tűzvédelmi szabályzat (SzMSz 22. sz.) valamint az NYF. Munkahelyi sugárvédelmi szabályzat (SzMSz 26. sz.) c. dokumentumokban előírtak betartása segíti elő. A környezet megóvása érdekében az intézmény egész területén szelektív hulladékgyűjtés biztosított, külső alvállalkozók bevonása mellett. Az általános rend fenntartásáért minden dolgozó felel. Előadást követően az oktató felelőssége az alkalmazott szemléltető eszközök szükség szerinti elzárása. Tervezett megelőző, állapotfüggő karbantartás Kiemelt figyelmet fordítunk az infrastruktúra biztonságára, és a gyakorlati képzőhelyektől is megköveteljük a megfelelő munka és balesetvédelem biztosítását. Minden épületre/eszközre vonatkozóan meghatározásra kerülnek a karbantartási/javítási feladatok. A tervezett karbantartási előírások a Beruházási és Vagyonkezelési Osztály által kidolgozott éves Felújítási és karbantartási terv része. A terv az éves Költségvetési terv részét képezi, elfogadása a Gazdasági Tanács, illetve a Szenátus jogosultsága. Kapcsolódó szabályzatok: Gazdálkodási szabályzat (SzMSz 13.) Munkavédelmi szabályzat ( SzMSz 21.) Tűzvédelmi szabályzat (SzMSz 22. ) Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat (SzMSz 23.) A Polgári Védelmi Szervezet Működési Rendje (SzMSz 24.) Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat (SzMSz 26.) Kockázatkezelési Szabályzat (SzMSz 33.) Oldal:29/64

30 7 MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A Nyíregyházi Főiskola intézményi működés folyamatát a következő ábrának megfelelően határozza meg és értelmezi. Belső környezet elemzése Külső környezet elemzése Intézmény vezetése, stratégiaalkotás Információbázis kezelése. A múltra és jelenre vonatkozó információk elemzése. Intézményi küldetés, jövőkép, minőségpolitika és fő stratégiai cél megfogalmazása. Stratégiai folyamatok Funkcionális akciótervek módosítása, módosítások végrehajtása Stratégiai célhierarchia felépítése Kontroll mechanizmusok ( pl. MIR ) működtetése Az NYF folyamatokra vonatkozó funkcionális akciótervek stratégiai céloknak megfelelő megalkotása, végrehajtása Végrehajtás, beavatkozás. Mérés, értékelés. Folyamatok Inputok Képzési/ kutatási folyamatok humánpolitikai folyamatok pénzügyi-számviteli folyamatok Outputok ügyviteli folyamatok stb. Transzformációs blokk 3.ábra: Folyamat-modell Oldal:30/64

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázat a Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskolája Tagintézmény tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Kovács Benedek 2016.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv 2008. május A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit,

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA DR. HORVÁTH ÁGNES Tanszékvezető Főiskolai Tanár E G E R, 2012. DECEMBER 13. 1 Semmi sem lelkesítőbb annál, mint amikor felismerjük,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012. Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR KARI ÖNÉRTÉKELÉS 2008 2012 Elfogadva a Kari Tanács 17/2013.02.26. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE... 5 1.1. Vezetői

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MSZ)

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MSZ) ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY VHRDBUVC,USVHV HSUNHKK VYHXRCHBUTV-OHBCRK ARSN-,HC AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

Dr. Dávid László, egyetemi tanár

Dr. Dávid László, egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Menedzsment koncepció 2012 2016 BEVEZETŐŐ Dr. Dávid László, egyetemi tanár aki közel van a jövőhöz azé lesz a jövő Tankó S. Károly Jelenleg a Sapientia Erdélyi

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter. 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend

Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend A Nyugat-magyarországi Egyetem sz. melléklete Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár Ügyrend 2008 Sopron 3 I. A könyvtár elnevezése, székhelye, címe 1. (1) A könyvtár neve: Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/.../2012. A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Ikt. sz.: SZF/.../2012 A Szolnoki Főiskola Térítési és Juttatási Szabályzata Szolnok, 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

Kecskemét, 2009. április 15.

Kecskemét, 2009. április 15. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI F ŐISKOLA 2008. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2009. április 15. Tartalom BEVEZETÉS...3 1. Feladatkör, tevékenység...5 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma,

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A NYÍREGYH GAZDASÁGI GI KÉPZK MŰSZAKI MEZŐGAZDAS BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2011

A NYÍREGYH GAZDASÁGI GI KÉPZK MŰSZAKI MEZŐGAZDAS BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2011 NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI KAR A NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI KAR MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI KÉPZK PZÉSEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2011

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 5 A könyvtár elnevezése, székhelye,

Részletesebben

23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA

23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 23338-1/2007. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2 2007. szeptember A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása Közép-dunántúli régióban Tanárképző Központ: lehetőség és adottság A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola tanárképző

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823000 - megnevezése:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND

I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 Preambulum..4 I. Fejezet Általános rendelkezések.5 II. Fejezet Az egyetem

Részletesebben

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató 2016 2017 Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem költségvetési alapokmánya

Széchenyi István Egyetem költségvetési alapokmánya Széchenyi István Egyetem költségvetési alapokmánya 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900000 az egyetem székhelye: 9026

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS 2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS PÁLYÁZAT A MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és

ELŐTERJESZTÉS (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) 2011. évi közoktatás és a szakképzés új és ELŐTERJESZTÉS Borsod-Abaúj-Zemplén Megye iskolarendszerű szakképzésének átalakítására (a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó részek) A 2011. évi hazai jogalkotás folyamatában

Részletesebben