MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

2 1/23 TARTALOMJEGYZÉK 1. KECSKEMÉTI FŐISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA A KECSKEMÉTI FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA ALKALMAZÁSI TERÜLET A Kecskeméti Főiskola rövid bemutatása A Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítése A minőségirányítási szervezet bemutatása Felelősségi kör, hatáskör (szervezet) és kommunikáció Belső kommunikáció A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER Általános követelmények ábra A minőségirányítási rendszer működési folyamatai A dokumentálás követelményei A dokumentációs rendszer felépítése Dokumentumok és feljegyzések kezelése A VEZETŐSÉG FELELŐSÉGI KÖRE A vezetőség elkötelezettsége Vevőközpontúság Minőségpolitika A tervezés Küldetésnyilatkozat A Minőségpolitika és a minőségcélok megfogalmazása Intézményfejlesztési terv Stratégiai tervezés Éves szintű tervezés A minőségirányítási folyamatok tervezése A minőségirányítási stratégia kialakítása A Minőségirányítási terv kidolgozása A minőségirányítási tervezés megvalósulásának értékelése Vezetőségi felülvizsgálat GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL Gondoskodás az erőforrásokról A munkakörökhöz előírt követelmények meghatározása Infrastruktúra Munkakörnyezet A SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT... 18

3 2/23 8. MÉRÉS, ELEMZÉS, ÉS FEJLESZTÉS Általános útmutatás Figyelemmel kísérés és mérés A partnerek megelégedettsége Belső audit A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A folyamatok eredményének eltérése esetén szükséges tennivalók Az adatok elemzése sz. melléklet Folyamatok kapcsolódása sz. melléklet Minőségirányítási eljárások jegyzéke... 23

4 3/23 1. KECSKEMÉTI FŐISKOLA MINŐSÉGPOLITIKÁJA A Kecskeméti Főiskola célja a hazai és nemzetközi minőségi követelményeknek megfelelő, gyakorlat-orientált oktatás és az azt támogató tudományos kutatás és innováció fenntartása, fejlesztése. A Kecskeméti Főiskola minőségpolitikája kiterjed: a vonatkozó jogszabályoknak és fenntartói elvárásoknak való megfelelésre; a hazai és nemzetközi akkreditációs követelmények teljesítésére; az Európában és a globális világban is versenyképes képzési struktúra és program kialakítására, az ipar, az agrárium, a köznevelés, a közigazgatás, a gazdasági szféra és a régió képzési, kutatási igényeinek magas szintű és hatékony kielégítésére; a partneri kapcsolatok és együttműködések erősítésére, a megalapozott jó hírnév megőrzésére, a munkatársak számára kiszámítható munkahely, megfelelő munkakörnyezet és szakmai fejlődés, biztosítására; a minőség-kultúra, a minőség iránti elkötelezettség erősítésére. A főiskola vezetése a szervezet- és működésfejlesztés érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009-es nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert vezetett be és tart fenn, amely eleget tesz a fenntartói és az akkreditációs elvárásoknak, megfelel az európai felsőoktatási térség minőségi követelményeinek (ESG). Az oktatási, kutatási és innovációs tevékenység minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében az oktatóknak, kutatóknak és minden munkatársnak biztosított a folyamatos megújulás lehetősége, ugyanakkor elvárt az új tudományos eredmények, oktatási, tanulási módszerek iránti fogékonyság és a folyamatos szakmai fejlődés. Minden vezetői szinten alapvető elvárás a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülése, a minőségi munkavégzés megkövetelése és végrehajtása, a kialakított belső szabályzatok, minőségügyi előírások és követelmények betartása.

5 4/23 2. A KECSKEMÉTI FŐISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Kecskeméti Főiskola célja hogy a Főiskola hosszútávon megfeleljen egy európai felsőoktatási intézmény számára kitűzött legfontosabb feladatoknak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató, fejlesztő és innovációs (K+F+I) tevékenységnek, a technológia-transzfernek és szolgáltatásnak.

6 5/23 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET 3.1 A Kecskeméti Főiskola rövid bemutatása A Kecskeméti Főiskola január 1-jén az Országgyűlés döntése alapján az alábbi három intézmény egyesítésével jött létre: Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar. Az egyesüléssel a fenti főiskolák karrá váltak, így a Kecskeméti Főiskola három karral (Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, Kertészeti Főiskolai Kar és Tanítóképző Főiskolai Kar) működő felsőoktatási intézmény, amely felsőoktatási alapfokozat (BSc, BA) és mesterfokozat (MSc) szintű oklevelek kiadására jogosult. A Kecskeméti Főiskola Közép- Magyarország legnagyobb többkarú főiskolájaként alakult meg, amelynek karain és tanszékein jelentős szellemi érték összpontosul. A főiskolán közel 400 közalkalmazott dolgozik, és több mint 3500 hallgató tanul a különböző képzési formákban úgy, mint teljes idejű, részidős képzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés. A Kecskeméti Főiskola kitűzött célja, hogy megfeleljen az európai felsőoktatási intézmények legfontosabb faladatainak: a korszerű oktatásnak, a tudományos kutató és fejlesztő tevékenységnek, a technológia-transzfernek és a szaktanácsadásnak. A Főiskola Kecskemét város, Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi Régió egyik meghatározó oktatási, tudományos és kulturális központja. Az elmúlt évtizedekben a térség jelentős fejlődésnek indult, és a korszerű infrastruktúra kiépülésével számos, modern technológiát alkalmazó cég telepedett meg a régióban. A Kecskeméti Főiskola fontos feladatának tartja az ipari, a gazdasági szervezetekkel és a társadalmi szféra szereplőivel való együttműködést. 3.2 A Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítése A Kecskeméti Főiskola szervezeti felépítését a Kecskeméti Főiskola Szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) és mellékletét képező, a Kecskeméti Főiskola Szervezeti felépítése (organogram) című dokumentum tartalmazza. A szervezetet a hatályos Felsőoktatási törvény rendelkezései alapján alakítottuk ki. Módosítására a jogszabályi kereteken belül a főiskola SZMSZ-ével összhangban kerül sor.

7 6/ A minőségirányítási szervezet bemutatása A főiskola minőségirányítási rendszerének fenntartása a rektor, szakmai hatékonyságának biztosítása a minőségirányítási vezető feladata. A minőségirányítási vezetőt a rektor bízza meg, feladatait és hatáskörét Minőségirányítási eljárások rögzítik. A minőségirányítási szervezeti egységek felépítését a következő ábra mutatja be: Rektor Főiskolai Minőségirányítási Tanács Minőségirányítási vezető Kari minőségirányítási megbízott GAMF Kar Kari minőségirányítási megbízott KF Kar Kari minőségirányítási megbízott TF Kar 1. ábra: Minőségirányítási szervezet 3.4 Felelősségi kör, hatáskör (szervezet) és kommunikáció A felelősségi körök és hatáskörök meghatározása a szervezet és a munkaköri leírások teljes körű megadásával történik, a főiskola szabályzataiban és eljárásrendjeiben rögzítettek szerint. Minőségirányítási vezető hatásköre alá tartozik a főiskolán működtetett minőségirányítási rendszer teljes körű felügyelete, fenntartása. A minőségirányítási rendszer működésével kapcsolatos javító intézkedések kezdeményezése, végrehajtása. Rendelkezik mindazon hatáskörrel, amely szükséges ahhoz, hogy a minőségirányítási szabvány szerint megkövetelt és a minőségpolitikai elvárásoknak megfelelő minőségirányítási rendszer működjön: a minőségirányítási rendszer eljárásokkal szabályozott működésének teljes körű felügyelete, az azokban meghatározott feladatok folyamatos ellátása, a minőségirányítási dokumentációk rendszeres ellenőrzése, a minőségirányítási megbízottak munkájának irányítása, a főiskola minőségképességének értékelése, a vezetőség időszakos tájékoztatása, a belső auditok ütemezése, szervezése, a végrehajtás biztosítása, értékelése valamint a javító és helyesbítő intézkedések végrehajtatása, ellenőrzése,

8 7/23 a tanúsító szervezet által végzett auditok előkészítése, közreműködés a tanúsító által végzett auditokon, az értékelések feldolgozása, a vezetőség által indított fejlesztési, hibafeltáró intézkedések irányítása, végrehajtása rektori vagy dékáni elrendelés alapján, a minőségirányítási eljárásokban meghatározott feladatok elvégzése. A minőségirányítási vezető munkáját a Főiskolai Minőségirányítási Tanács támogatja. Elnökét és tagjait az oktatók és kutatók köréből a rektor bízza meg. Az elnöki tisztséget a minőségirányítási megbízottak éves rotációs rendben, a karok nevének ABC sorrendjében töltik be. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács tagjai: minőségirányítási vezető általános rektor helyettes oktatási/oktatási ügyekkel foglalkozó dékánhelyettesek 1 minőségirányítási megbízottak a kancellár vagy megbízottja Főiskolai Hallgatói Önkormányzat megbízottja. Abban az esetben, ha bármely, karról delegált tag több funkciót ellátva vesz részt a tanács munkájában, akkor az adott kar dékánja javaslatot tehet egy oktató vagy kutató tanácsi tagságára. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács intézményi felügyeletét a rektor látja el. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács féléves ütemterv szerint dolgozik. A Főiskolai Minőségirányítási Tanács feladata: a Minőségirányítási stratégia előkészítése, a minőségirányítási vezető javaslata alapján az éves Minőségirányítási terv előkészítése, a végrehajtásban, minőségirányítási eljárásokban bekövetkezett változások véleményezése, a javaslattétel a minőségirányítási vezetőnek a minőségügyi szabályozás dokumentációs anyagának módosítására. Ha ez egyéb szabályzatok, dokumentumok felülvizsgálatát is megkívánja, akkor a minőségirányítási vezetőnek javaslattétellel kell élnie a rektor felé. Kari minőségirányítási megbízottat az adott kar dékánja bízza meg. Tevékenységét a főiskola minőségirányítási rendszerével kell összehangolnia, és rendszeres kapcsolatot tart a minőségirányítási vezetővel Feladata: a Főiskolai Minőségirányítási Tanács határozatainak kari szintű értelmezése, lebontása, a megvalósítás támogatása, a kari folyamatok ismeretében a Főiskolai Minőségirányítási Tanács munkájában való részvétel. 1 A 46/2012 (X.4.) számú szenátusi határozat alapján a Kertészeti Főiskolai Karon csak tanszékvezető van

9 8/23 Folyamatgazdák a minőségirányítási eljárások és végrehajtási utasítások szakmai helyességéért felelős személyek. Intézményi szinten a minőségirányítási vezető javaslata alapján a rektor, kari szinten a minőségirányítási megbízott javaslata alapján a dékán bízza meg. Feladataikat az FME-01 Dokumentumkezelés c. eljárás tartalmazza. Belső auditor a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatában résztvevő, belső auditor végzettséggel rendelkező személy, akit a rektor bíz meg a minőségirányítási vezető javaslata alapján. A belső auditorok tájékoztatásáról, képzéséről és továbbképzéséről a minőségirányítási vezető gondoskodik. A képzések tervezését a minőségirányítási terv tartalmazza, a hozzá szükséges források biztosítása az éves költségvetésben szerepel. Külső tanácsadó a minőségirányítási rendszer működtetéséhez, felülvizsgálatához, illetve fejlesztéséhez igénybevett szakértő. Személyére a minőségirányítási vezető tesz javaslatot, és megbízását a rektor hagyja jóvá, az igénybevételéhez szükséges források biztosítása az éves költségvetésben szerepel Belső kommunikáció A főiskolán belül a kommunikáció többféle csatornán keresztül valósul meg. Ennek fontosabb módjai a kommunikációs eszközök és a kommunikáció érintettjei szerint az alábbiak: kommunikáció a jogszabályi előírások szerinti testületi munkában, és az ezekről készített feljegyzésekben, (szóbeli, dokumentált előterjesztésekkel és feljegyzésekkel, esetenként intraneten keresztül); összdolgozói, összoktatói és hallgatói fórumok a vélemények széleskörű gyűjtésére (szóbeli fórum dokumentált előterjesztésekkel); szervezeti egységek belső kommunikációs rendje, amelyet a szervezeti egység vezetője hivatott kialakítani a jogszabályok és a központi szabályzatok figyelembevételével, (szóbeli és az iratkezelési szabályzat szerinti írott formák, sajátos belső előírásokkal); kommunikáció a kiadványokon keresztül; intranetes kommunikáció; kétoldalú kommunikáció a tanulmányi, gazdasági és minőségügyi információkra vonatkozóan, mely biztosítja a karok és a központi egységek közti kommunikációt is (külső és belső szabályzókról, azok változásáról tájékoztatás). A belső kommunikáció részletes szabályozása az FME-01Dokumentáció, kommunikáció és marketing c. eljárásban történik meg.

10 9/23 4. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1 Általános követelmények A főiskola vezetése célul tűzte ki a Minőségpolitikában kinyilvánított szervezet- és működésfejlesztést. Ennek érdekében létrehozott egy minőségirányítási rendszert, amelyet a szükséges mértékben dokumentált, bevezetett és fenntart. Ez a rendszer kielégíti az ISO 9001:2008 -as nemzetközi szabvány követelményeit, illetve eleget tesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Fenntartó) és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB, külső minőségellenőrzési szerv) által megfogalmazott elvárásoknak, megfelel az európai felsőoktatási térség minőségi követelményeinek (ESG). 2. ábra A minőségirányítási rendszer működési folyamatai A minőségirányítási rendszer létrehozása az alábbi tevékenységek bevezetését és szabályozását eredményezte: Kijelölte a főiskola és a vele kapcsolatban állók számára fontos folyamatokat és azok alkalmazási rendjét. Meghatározta a folyamatok kölcsönhatását és kapcsolódásait (1. sz. melléklet).

11 10/23 Kritériumrendszert állított fel az egyes folyamatok sikeres működtetésének és szabályozásának érdekében az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés c. eljárás szerint. Gondoskodott olyan erőforrásokról és információs forrásokról, amelyek a folyamatok működésének és figyelemmel kísérésének támogatását szolgálják az FME-01 Dokumentumkezelés, az FME-02 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése emberi erőforrás menedzsment, az FME-07 Beszerzés, külső erőforrás minősítése, és az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés c. eljárások szerint. Rendszeresen felülvizsgálja és elemzi a folyamatok szabályozásából származó információkat az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés c. eljárásnak megfelelően. Az információk és a vezetői szintek priorizált céljai alapján tervezett minőségfejlesztési tevékenységet folytat, amelyet minőségi mutatórendszer támogat az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés c. eljárásnak megfelelően, A folyamatok értékelésének eredményeit, valamint a minőségi mutatórendszer alkalmazása során keletkezett adatokat felhasználja a stratégiai tervezésben. A tevékenységek egy részét más személyekkel és vállalkozásokkal közösen valósítja meg a főiskola. Ezeknek az együttműködőknek a kiválasztása, a teljesítményértékelése és a kapcsolatok fejlesztése az FME-05 Tudományos munka tervezése és fejlesztése, valamint az FME-07 Beszerzés, külső erőforrás minősítése c. eljárásokban rögzített. A minőségirányítási rendszer tanúsítása kiterjed: a BSc, BA, MSc szintű, a MAB által akkreditált képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, a felnőttképzésre, a szakirányú továbbképzésekre, a jelentkezők és végzettek regisztrációjára, a szakértői tevékenységre, szaktanácsadásra, a K+F+I tevékenységre, tudományszervezésre, a mezőgazdasági termelői és szolgáltató tevékenységre (Tangazdaság), a intézményi irányításra és fejlesztésre. Jelenleg a rendszer nem tartalmaz a szabvány pontjaiból kizárható tevékenységet. 4.2 A dokumentálás követelményei A dokumentációs rendszer felépítése A minőségirányítási rendszer alapját kétszintű dokumentációs rendszer képzi, amely előíró és tényrögzítő dokumentumokból áll. Az előíró dokumentumok rögzítik a tevékenységeket, a szükséges erőforrásokat, valamint az ezekkel kapcsolatos feladatokat, hatásköröket és felelősségeket. A tényrögzítő dokumentumok a működés során keletkező adatok, információk rögzítésére és továbbítására szolgáló feljegyzések, jegyzőkönyvek. A dokumentációs rendszer kialakítása a főiskola nagyságát, szerkezetét, folyamatainak jellegét és bonyolultságát veszi figyelembe, törekedve a lehető leghatékonyabb szabályozás kialakítására. A tevékenységek és szolgáltatások fő területeit szabályozó, folyamat centrikus eljárások szakmai megfelelőségéért a rektor, minőségügyi szempontból való megfelelőségéért az intézmény minőségirányítási vezetője a felelős.

12 11/23 A dokumentációs rendszer felépítése: Minőségpolitika (Előíró dokumentum): a rektornak a Főiskolai Minőségirányítási Tanács által véleményezett, a minőségre vonatkozóan hivatalosan kinyilvánított céljai és irányvonala. Minőségirányítási Kézikönyv (Előíró dokumentum): tartalmazza a főiskola Minőségpolitikáját, bemutatja a minőségirányítási rendszer elveit, meghatározza a minőséget befolyásoló folyamatokkal kapcsolatos felelősségeket, hatásköröket. A Minőségirányítási Kézikönyv belső és külső használatú dokumentum. Belső használatra irányítási eszközként, a belső auditok és a minőségirányítási rendszer tervezésének, fejlesztésének alapjaként; külső használatra marketing célokat szolgáló segédeszközként használatos. Minőségirányítási eljárás (Előíró dokumentum): az intézmény belső használatú, a főiskola működésének szabályait összegző dokumentum, amely az intézmény tevékenységeinek logikai sorrendjét, környezeti- és technikai feltételeit, felelőseit és dokumentálási kötelezettségét mutatja be. Az intézményhez kerülő új munkatársak betanításának elengedhetetlen eszköze. Szabályzat (Előíró dokumentum): a főiskola működését meghatározó, elsősorban a felsőoktatásra érvényes jogszabályi előírások intézményen belüli konkrét eljárásrendjét tartalmazó belső szabályozó dokumentum. A dokumentációs rendszer része, ennek megfelelően közvetlen kapcsolat van a szabályzatok és a minőségirányítási dokumentumok között. Minőségirányítási feljegyzés (Tényrögzítő dokumentum): az elvégzett tevékenységek, vizsgálatok eredményeinek rögzítésére és igazolására szolgáló adathordozó. Az egyes dokumentumok közötti kapcsolódási pontokat a szabályozásban történő hivatkozások határozzák meg Dokumentumok és feljegyzések kezelése Az FME-01 Dokumentumkezelés, kommunikáció és marketing c. eljárás tartalmazza a minőségirányítási dokumentumok és feljegyzések elkészítésére tartalmi és formai követelmények jóváhagyására, a nyomon követés rendszerére, kezelésére, védelmére, elérhetőségére és módosítására vonatkozó szabályozásokat. 5. A VEZETŐSÉG FELELŐSÉGI KÖRE 5.1 A vezetőség elkötelezettsége A Kecskeméti Főiskola vezetése elhivatottságot érez arra, hogy a rájuk bízott intézmény mind a hallgatók, mind a működésében érdekelt többi partnere felé sikeres és hatékony folyamatokat, valamint folyamatos fejlődést biztosítson. Ennek elérésére minőségirányítási rendszert dolgozott ki és tart fenn, amelynek sikerességét saját feladatának és felelősségének tartja. A működtetés érdekében - lehetőségein belül - minden szükséges erőforrást biztosít. Kiemelten kezeli a személyre szóló megbízásokat, a jóváhagyás eszközeit, motiválja, és széles körben bevonja a munkatársakat. Mindezek érdekében folyamatosan figyeli és a főiskola folyamataira értelmezi a jogszabályokat, meghatározza a minőségpolitikát a Minőségirányítási kézikönyvben foglaltak szerint,

13 12/23 gondoskodik a minőségcélok megállapításáról a Minőségirányítási kézikönyvben, és az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés c. eljárásban foglaltaknak megfelelően, vezetőségi felülvizsgálatot tart a Minőségirányítási kézikönyvben foglaltak szerint, gondoskodik a szükséges erőforrásokról az FME-02 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése / emberi erőforrás menedzsment, valamint az FME-07 Beszerzés, külső erőforrás minősítése c. eljárásokban meghatározottak szerint. 5.2 Vevőközpontúság A főiskola vezetése és minőségügyi szakemberei áttekintették a főiskolával kapcsolatban álló partnereket, kijelölték azokat, akikkel a hatékonyabb együttműködés érdekében célokat fogalmazhat meg az FME-03 Az intézmény által megfogalmazott ígérvények felülvizsgálata c. eljárásban meghatározottak szerint. A folyamatok középpontjában a külső és belső partnerek állnak, figyelembe véve a szervezet és a környezete (pl. munkaerőpiac, duális képzés, szakmai gyakorlat stb.) kölcsönhatásából adódó változásokat és ezek kockázatát. A minőségirányítási rendszer kialakításával és működtetésével elsődleges cél a megfogalmazott és látens partneri, valamint a partnerekkel szemben érvényesített igények, az elvárások meghatározása, követelményekké alakítása és teljesítése az érintettek megelégedettségének elérése érdekében. Ezt szolgálja, a partnereinkkel kialakított szabályozott és messzemenőkig korrekt kommunikáció. 5.3 Minőségpolitika A felső vezetés a Főiskola Minőségpolitikájában (1. pont) fogalmazza meg a képzéssel, a kutatással, a szolgáltatással és a szervezettel kapcsolatos hosszú távú célkitűzéseit. 5.4 A tervezés Küldetésnyilatkozat A Küldetésnyilatkozat (1.4. pont) az intézmény hosszú távú, az aktuális intézményvezetéstől független oktatási-tudományos feladataival foglakozik. A Küldetésnyilatkozatban a fejlesztési elképzelések megvalósulását követően kialakuló szervezeti rendszer és annak működése jelenik meg 10 éves távlatban. Az intézmény Küldetésnyilatkozatának megfogalmazása a rektor feladata, elfogadása a Szenátus hatásköre A Minőségpolitika és a minőségcélok megfogalmazása A felső vezetés a Minőségpolitikában megfogalmazott célkitűzéseit minden évben felülvizsgálja: a megvalósulás, a megvalósítás eszközeinek hatékonysága, valamint a Minőségpolitikának a főiskola valamennyi szintjén történő ismertsége szempontjából.

14 13/23 A Minőségpolitika tervezetének előkészítése az esetleges változtatási javaslatok összeállítása a Főiskolai Minőségirányítási Tanács javaslatai alapján a minőségirányítási vezető feladata. A Minőségpolitika megfogalmazása és jóváhagyása a rektor feladata. A Minőségpolitikában megfogalmazott célkitűzéseket az intézmény vezetése minőségmutatók célértékeivel konkretizálja az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés c. eljárásnak megfelelően, amelyeket évente felülvizsgál Intézményfejlesztési terv Intézményfejlesztési tervet a fenntartó által kiadott dokumentum alapján kell elkészíteni. Az Intézményfejlesztési terv végleges formába öntése a Főiskolai Intézményfejlesztési Bizottság feladata, jóváhagyása a Szenátus hatásköre Stratégiai tervezés A Küldetésnyilatkozatban és a Minőségpolitikában megfogalmazott célok elérését a stratégia foglalja magában, amelynek elkészítése a rektor és helyetteseinek a feladata. A stratégiát az SZMR szerinti véleményezés figyelembe vételével a Szenátus fogadja el. A stratégia tartalmazza: az Oktatásfejlesztési stratégiát az FME-04 Hallgatói jogviszonnyal járó képzési folyamatok c. eljárás alapján, a Humánpolitikai stratégiát az FME-02 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése / emberi erőforrás menedzsment c. eljárás alapján, a Tudományos kutatás-fejlesztés stratégiát az FME-05 Tudományos munka tervezése és fejlesztése c. eljárás alapján, valamint a Minőségirányítási stratégiát a Minőségirányítási kézikönyv alapján Éves szintű tervezés A stratégiákban megfogalmazott feladatok éves szintre történő lebontását a Minőségfejlesztési program tartalmazza, mely az alábbi tervekből tevődik össze: az Oktatásfejlesztési tervből az FME-04 Hallgatói jogviszonnyal járó képzési folyamatok c. eljárás alapján, a Humánpolitikai tervből az FME-02 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése / emberi erőforrás menedzsment c. eljárás alapján, a Tudományos kutatás-fejlesztési tervből az FME-05 Tudományos munka tervezése és fejlesztése c. eljárás alapján, a Minőségirányítási tervből a Minőségirányítási kézikönyv alapján. A Minőségfejlesztési program, illetve az aktuális éves szintű tervek jóváhagyása és értékelése a Szenátus hatásköre. Az éves szintű tervezés összefoglalóját mutatja be a következő ábra.

15 14/23 Intézményi stratégia K ÜLDETÉS NYILATKOZAT (10 év) Teljes-körű, általános, hosszú távú M INŐSÉGPOLITIKA Teljes körű, általános, hosszú távú Fenntartható fejlődési stratégia Szakterületi, középtávú Humánpolitikai stratégia Oktatásfejlesztési stratégia Minőségirányítási stratégia Tudományos, Művészeti, Kutatási, Fejlesztési stratégia és Innovációs Stratégia tervezés előírás tervezés előírás tervezés előírás tervezés előírás Szakterületi, rövidtávú Karonként Karonként Főiskolai Karonként Főiskolai Főiskolai Főiskolai Minőségfejlesztési program 3. ábra Az éves tervezés folyamata A karok, a szervezeti egységek véleményének kikérése alapján, három területen készítenek éves szintű értékelést és tervet: humánerőforrás-fejlesztés, oktatásfejlesztés, kutatásfejlesztés. Ezek alapján készülnek el a főiskolai tervek A minőségirányítási folyamatok tervezése A minőségirányítási stratégia kialakítása A Minőségirányítási stratégia előkészítése, a minőségirányítási vezető javaslata alapján a Minőségirányítási Tanács feladata. A Minőségirányítási stratégia tervezetét a minőségirányítási vezető előterjesztése alapján a Szenátus hagyja jóvá. A stratégia elkészítésének idejét a rektor határozza meg, a Főiskola többi stratégiai tervéhez igazodva.

16 15/ A Minőségirányítási terv kidolgozása A Minőségirányítási stratégia célkitűzéseinek figyelembevételével, annak lebontásaként kell meghatározni az éves Minőségirányítási tervet, melyet a minőségirányítási vezető javaslata alapján a Főiskolai Minőségirányítási Tanács készít elő, és a Szenátus hagy jóvá. A Minőségirányítási terv elkészítésének határideje minden évben március A minőségirányítási tervezés megvalósulásának értékelése A Főiskolai Minőségirányítási Tanács minden évben felülvizsgálja a minőségirányítási rendszert, értékelve a rendszer működésének hatékonyságát és mérlegelve a szolgáltatási folyamat fejlesztési lehetőségeit (emberi erőforrás, eszközök stb.). A felülvizsgálat főbb témái: az előző évben megfogalmazott minőségi célok Minőségirányítási terv, megvalósulásának értékelése, a belső auditok tapasztalatai, a feltárt eltérésekre hozott helyesbítő és megelőző intézkedések értékelése, a hallgatói elégedettség mérésből származó adatok értékelése, a minőségmutatók célértékeinek felülvizsgálata, az új minőségi célok és éves terv elkészítése. A Minőségirányítási terv értékeléséről a minőségirányítási vezető a Szenátus ülésén számol be, melynek határideje minden évben március 31. Az éves értékelés alapján a Főiskolai Minőségirányítási Tanács felülvizsgálja az érvényes Minőségirányítási stratégiát. Szükség esetén módosításokat határoznak meg, melynek tervezetét a minőségirányítási vezető terjeszti a Szenátus elé jóváhagyásra. A minőségirányítási szervezet éves munkájáról és a Minőségirányítási terv megvalósulásáról a minőségirányítási vezető a vezetőségi felülvizsgálaton számol be, melyről írásos Előterjesztés készül. 5.5 Vezetőségi felülvizsgálat A vezetőségi átvizsgálást évenként végzik el az erre kijelölt vezetők és testületek. A felülvizsgálat résztvevői előterjesztik az egyes területekről szóló éves jelentéseket és éves terveket. A vezetői felülvizsgálat alapján történik a főiskola minőségtervezése. A vezetőségi átvizsgálás során felülvizsgálatra kerül: az auditok eredményei, a partnerek visszajelzései, a folyamatok működése és megfelelősége, a megelőző és a helyesbítő tevékenységek hatékonysága, a korábbi vezetőségi átvizsgálásokból következő tevékenységek, azok a változások, amelyek befolyásolhatják a minőségirányítási rendszert, a fejlesztésre irányuló ajánlások. A felső vezetés évente felülvizsgálja és értékeli az intézményi működést. A vezetőség felülvizsgálata kiterjed a képzési, a kutatási, a humánpolitikai tevékenységekre, valamint a főiskola minőségirányítási rendszerének működésére. A felülvizsgálat résztvevői: a rektor

17 16/23 a dékánok az általános rektorhelyettes a tudományos rektorhelyettes a kancellár a minőségirányítási vezető az oktatási igazgató a felnőttképzési igazgató a kollégiumi igazgató a könyvtárigazgató a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője A Tudósház vezetője az aktuális témával kapcsolatban meghívott személyek. A felülvizsgálat résztvevői előterjesztik az egyes területekről szóló, egységes szerkezetben előre elkészített éves jelentéseket. Az egyes előterjesztéseknek összefoglaló adatokat kell tartalmaznia az előző évben tervezett célokról és azok megvalósításáról, valamint az eltérések indoklásáról. Az áttekintés végén a rektor véleményt alkot az intézményi működésről. A rektori értékelés része az állapot bemutatása alapján módosított feladatprioritások meghatározása. A vezetőségi felülvizsgálatról Vezetőségi felülvizsgálati jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az egyes vezetők által felügyelt területek értékelését, a felülvizsgálatkor meghatározott helyesbítő és megelőző intézkedéseket, valamint a fejlesztési területeket az alábbi bontásban: összefoglaló értékelés az intézmény működéséről (általánosítható problémák és erősségek), a stratégiailag fontos célok és feladatok megfogalmazása. A Vezetőségi felülvizsgálati jegyzőkönyvet a rektor terjeszti elő a Szenátus elé tudomásulvétel végett. 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 6.1 Gondoskodás az erőforrásokról A minőségirányítási rendszer és a szolgáltatások működtetéséhez és folyamatos tökéletesítéséhez szükséges erőforrások meghatározása és biztosítása a rektor és kancellár feladata. A szakszerű és végrehajtható erőforrás-biztosítás felelőse a kancellár. A gazdasági tervezés fontosabb elemei: 1. Központi finanszírozású normatív erőforrások A költségvetési előtervben rögzített előzetes költségvetési tervezés (bemeneti igényfelmérés), Intézményi elemi költségvetés elkészítése (kimenet a keretszámokra) Gazdálkodási irányelvek, Kari és központi szervezeti egységek költségvetési terve (az éves költségvetési tervek lebontása, költségvetési allokáció) 2. Az alaptevékenységeken belül vagy kívül megszerezhető, külön aktivitást igénylő források

18 17/23 a szolgáltatási tevékenységek bevételei, a pályázati lehetőségek kihasználása, egyéb bevételek. A fejlesztendő erőforrások között szerepelnek: a munkatársak képzései, a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök, a belső informatikai hálózatok, valamint a folyamatokat támogató szoftverek, a tárgyi és piaci lehetőségek, a működéssel kapcsolatos szolgáltatási kultúra, beleértve a minőségirányítási rendszert. Az erőforrások felhasználásának fejlesztése érdekében az évente összeállított Minőségfejlesztési program tartalmazza az erőforrás-igényeket is. A főiskola humánpolitikai céljait a Humánpolitikai stratégia és a Humánpolitikai terv dokumentálja. Kialakításáért a Főiskolai Humánpolitikai Bizottság a felelős, kikérve a karok és a központi szervezeti egységek véleményét. A humánerőforrás fejlesztés minőségirányítási vonatkozásait az FME-02 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése / emberi erőforrás menedzsment c. eljárás szabályozza A munkakörökhöz előírt követelmények meghatározása A főiskola dolgozóinak munkaköri leírásai a jogszabályokban, a MAB elvárásaiban, a Foglalkoztatási követelményrendszerben, a Kollektív szerződésben rögzítettek alapján készülnek. Külön szempontrendszer érvényesül az óraadókra, a nem oktató munkatársakra és a vezetői munkakörökre. Ezek részletes minőségirányítási szabályozása az FME-02 A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése / emberi erőforrás menedzsment c. eljárásban található. A humánerőforrás-fejlesztés hatékony biztosítása érdekében a minőségirányítási rendszer az alábbi eszközöket használja: az oktatók hallgatói értékelése, és ennek eredménye alapján történő fejlesztések, a dolgozói elégedettség és teljesítményértékelés, az oktatói önértékelés és vezetői értékelés módszertana, a személyes jövőterv alapján kidolgozott karriertervezés, amely az intézmény és a dolgozók közös érdekei alapján kísérli meg a motivációt. 6.2 Infrastruktúra Az elvárt minőségű szolgáltatás nyújtásához megfelelő infrastrukturális feltételrendszer szükséges. Az alaptevékenységekhez szükséges eszközök biztosítása valamennyi vezető feladata, a munkaköri leírásában szereplő részletezés szerint. Az ehhez tartozó pénzügyi erőforrások rendelkezésre bocsátása az éves gazdálkodási terv szerint történik, amelyet a kancellár készít

19 18/23 elő. Az erőforrásokat, a kancellár felelősségvállalása mellett a Szenátus különíti el az Intézményi elemi költségvetés és lebontásai szerint. 6.3 Munkakörnyezet A Főiskola vezetősége gondoskodik az oktatási tevékenységek megfelelő elvégzését biztosító infrastruktúra fenntartásáról, létrehozásáról. Az infrastruktúra esetében is alapvető szempont a teljes körű megelégedettség elérése. Az infrastruktúra folyamatos fejlesztése és bővítése érdekében a karok és a központi egységek vezetői évente felülvizsgálják a rendelkezésre álló eszközöket, és az Éves költségvetési tervben javaslatot tesznek a szükséges beruházásokra. A főiskola telephelyein olyan munkakörnyezet kialakítása szükséges, amely megfelel a fizikai, egészségvédelmi és szociális igényeknek, és egyben biztosítja a szolgáltatások megfelelő szintű végrehajtását. 7. A SZOLGÁLTATÁSI FOLYAMAT A főiskola tevékenysége, az alapító okirat és gyakorlati működése szerint, rendkívül sokrétű. Ezek közül az alábbi területeket szabályozza részletesen a minőségügyi dokumentáció: hallgatói jogviszonnyal járó oktatási tevékenységek, továbbképzési és felnőttképzési tevékenységek, szolgáltatások, tudományos tevékenységek, egyéb tevékenységek általános szabályozása. A főiskola fő tevékenységei az oktatás és a kutatás. Az oktatási tevékenység, mint értékteremtő folyamat kimenete az átadott tudás (szellemi termék). Az átadott tudás a képzési folyamaton keresztül válik a tevékenység eredményévé. A képzési tevékenység legfontosabb érdekeltjei a hallgatók, a munkaerő-piac és a felettes szervek. A kutatási tevékenység, mint értékteremtő folyamat kimenete a kutatási eredmény. A kutatási eredmény egy kutatási projekt folyamat eredményeként jön létre, amelynek legfontosabb érdekeltjei szűkebb értelemben a megbízó vagy a pályáztató, tágabb értelemben a tudományos szakterület, az ehhez kapcsolódó oktatási tevékenység, és a társadalom. Az egyes szolgáltatási területek és a szolgáltatás tartalma: SZABVÁNYPONT 7.1. A termék-előállítás megtervezése 7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok 7.3. Tervezés és fejlesztés ÉRTELMEZÉS Képzési tevékenység tervezése Kutatási tevékenység tervezése Hallgatóknak tett ígérvény Megbízónak tett ígérvény Tantervek, Tantárgyak tervezése és félévtervezés TÁMOGATÓ FOLYAMATOK FME-04; FME-05; FME-06 FME-03; FME-08 FME-04; FME-05; FME-06

20 19/ Beszerzés SZABVÁNYPONT ÉRTELMEZÉS Kutatási projekt megtervezése Külső óraadók alkalmazása, oktatási eszközök beszerzése Duális képzés, gyakorlati képzés partnereinek kiválasztása Kutatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése TÁMOGATÓ FOLYAMATOK FME A termék előállítás és a szolgáltatás nyújtása A termék előállítás és a szolgáltatás nyújtás szabályozása A termék előállítási és a szolgáltatásnyújtási folyamatok érvényesítése Azonosítás és nyomon követhetőség A vevő tulajdona A termék megóvása 7.6. A megfigyelő és mérő berendezések kezelése Képzési folyamat szabályozása Kutatási folyamat szabályozása Tantervek, tantárgyak fejlesztése, jóváhagyása Akkreditáció Tudást igazoló feljegyzések vezetése, megőrzése és archiválása Kutatási feljegyzések vezetése, megőrzése, archiválása Hallgatói dokumentumok kezelése; Külső partner által oktatásra átadott eszközeinek kezelése Külső partner által kutatásra átadott szellemi és fizikai tulajdonának kezelése Tudást igazoló feljegyzések vezetése, megőrzése és archiválása Kutatási feljegyzések vezetése, megőrzése, archiválása Képzési eredményének mérése (félévértékelés, szigorlat, záróvizsga). Hallgatói, munkatársi elégedettségmérés FME-04; FME-05; FME-06 FME-04; FME-06 FME-01 FME-01; FME-05 FME-01 FME-09

21 20/23 8. MÉRÉS, ELEMZÉS, ÉS FEJLESZTÉS 8.1 Általános útmutatás A folyamatoknak és eredményeinek értékeléséhez a felmerülő eltéréseket minőségügyi feljegyzések tartalmazzák össze, amelyeket folyamatosan, illetve időszakosan értékelni kell. Az eredmények alapján problémamegoldó akciók indulnak a hibákat előidéző okok feltárására, amelyek alapján meghatározhatók a lehetséges beavatkozási módok. Egyes értékelések, kimutatások, statisztikai számítások módját, illetve az ezek eredményeitől függő beavatkozások előzetesen kidolgozhatók. (pl. tudásmérés konzultációk, költségfigyelés beavatkozás, oktatási kapacitások felvételi keretszámok stb.) 8.2 Figyelemmel kísérés és mérés A partnerek megelégedettsége A partnerek (hallgatók, fenntartók, munkaerőpiac stb.) megelégedettségének mérése és figyelemmel kísérése a partnerekkel kapcsolatos információk átvizsgálásán és aktív elégedettségmérésen alapul: a főiskola működésére vonatkozó partneri vélemények, javaslatok dokumentálására, gyűjtésére és értékelésére. A felhasznált információforrások: a partnerek észrevételeinek kiértékelése, a kérdőívek formájában történő felmérés, a záróvizsga elnökök véleménye, a munkaerőpiaccal folytatott rendszeres kommunikáció a szakmai napok és találkozók keretében. A kiértékelt információk alapján történik a javítandó és fejlesztendő területek meghatározása és a korrekciós tevékenység. Ezek bekerülnek az Éves minőségirányítási tervbe Belső audit A minőségirányítási rendszer valamennyi eleme rendszeresen, évente legalább egyszer átvizsgálásra kerül. A minőségirányítási rendszer felülvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy: a rendszer elemei alkalmasak-e a minőségügyi célok megvalósítására, a vonatkozó rendszerszabvány követelményeinek teljesítésére alkalmas-e a működés, és a dokumentált működésmód hatékonyan valósul-e meg a gyakorlatban. A belső auditok szabályozása az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés című eljárásban található A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése Rendszeres ellenőrzés és vizsgálat folyik a szolgáltatási folyamatok során annak érdekében, hogy az ígérvényekben tett követelmények, illetve a fejlesztési célok teljesüljenek. A főiskola a tevékenysége egészére meghatározza a folyamatokkal kapcsolatosan gyűjtendő adatokat. A gyűjtendő adatok köre többnyire a folyamatok logikája, jogi szempontjai és az eltérési tapasztalatok utólagos kiértékelésén alapul. Valamennyi folyamatra meghatározott, és minőségirányítási eljárásokban rögzített a szükséges ellenőrzési pont, a vizsgálat gyakorisága, a vizsgálat elvégzésére köteles személy és az

22 21/23 elfogadási kritériumok. A folyamatok során felmerülő hibák, problémák adatainak regisztrálása az előírt minőségügyi feljegyzésekben történik. A folyamatok értékelése nemcsak szervezettségük, hanem eredményességük, az eredeti cél szerinti hatékonyságuk és eredményességük szerint is történik minőségmutatók segítségével. A minőségmutatók alapján történő értékelés célja a folyamatos minőségfejlesztés, amelyért az egyes vezetői testületek és a minőségirányítási bizottságok a felelősek A folyamatok eredményének eltérése esetén szükséges tennivalók A hibás helyzet azonosítása után azonnal indul a megoldás keresése a kötelezettségeinkből származó, vagy ígérvényeinkhez kapcsolódó tennivalóink minél teljesebb biztosítása érdekében. Szükség esetén a folyamatok korrekcióját kell megtervezni, amely lehetővé teszi a funkciók megvalósulását. Mindez dokumentált formában történik. Amennyiben ez sem lehetséges, a folyamat érintettjét a folyamatért felelős legfelsőbb szintről tájékoztatni kell. A tájékoztatás kiterjed a tényekre és a helyesbítő tevékenységekre, úgymint a szükséges tennivalókra, a folyamat kimeneteinek módosulásaira. Megelőző és/vagy helyesbítő tevékenységek ismétlődő vagy súlyos eltérések, a lehetséges eltérések, magas kockázatok külső és belső minőségügyi felülvizsgálatok jelentései és az érintettek panaszai alapján indulnak. A nem megfelelő szolgáltatási tevékenységről és a minőségirányítási rendszer nem megfelelő működéséről készült nyilvántartásokat (Audit jegyzőkönyv, Vezetőségi felülvizsgálati jegyzőkönyv, megbízói reklamáció, a tanúsító testület észrevételei, visszajelzései stb.) az illetékes szervezet vagy testület rendszeresen átvizsgálja, és meghatározza az eltérés okait. Az eltérések okait feltárják, az elemzések eredményeit dokumentálják, és helyesbítő tevékenységet határoznak meg annak érdekében, hogy elkerüljék az ismételt előfordulást. A helyesbítő intézkedések hatékonyságát és eredményességét ismét ellenőrzik és dokumentálják. Az eltérések kezelése és helyesbítő tevékenységek szabályozása az FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés című eljárásban található Az adatok elemzése Adatgyűjtés és rögzítés folyik, amelyek a kimenet minősége, a folyamatok hatékonysága, valamint az érintettek elégedettsége szempontjából fontosak a működés során. Az adatok felvételezése és elemzése alapján fejlesztő, javító tevékenységeket indítunk. (Bizonyíték alapú fejlesztés) A gyűjtött adatok körét és terjedelmét a minőségirányítási vezető javaslatára a rektor határozza meg az intézmény mindenkori céljaitól függően, és ezt a Minőségmutatók listája tartalmazza Fejlesztés A minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését a minőségpolitika, a minőségcélok, az auditok eredményei, az adatok elemzése, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint a vezetői átvizsgálás határozza meg.

23 22/23 1. sz. melléklet Folyamatok kapcsolódása Tervezés Feltételek biztosítása Stratégiai tervezés, eves tervek, Előíró dokumentumok Erőforrás biztosítás Kockázatelemzés Támogató tevékenységek Fő tevékenységek Ígérvények, szerződések Külső oktatók, duális partnerek, gyakorlóhelyek Felnőttképzés, tanfolyami képzés Alapképzés Képzésen kívüli tevékenységek Folyamatos fejlesztés Gazdasági folyamatok Karbantartás Helyesbítő és megelőző tevékenység Minőségmutatók, Belső auditok, Jogszabályban meghatározott adatok Vezetőségi felülvizsgálat Hallgatói, dolgozói elégedettség mérés, DPR, HR tevékenység r

24 23/23 2. sz. melléklet Minőségirányítási eljárások jegyzéke Eljárás azonosítója és címe Folyamatgazda FME-01 FME-02 FME-03 Dokumentumkezelés, kommunikáció és marketing A humánerőforrás biztosítása és fejlesztése / Emberi erőforrás menedzsment Az intézmény által megfogalmazott ígérvények felülvizsgálata Rektori Hivatal megbízottja rektor általános rektorhelyettes FME-04 Hallgatói jogviszonnyal járó képzési folyamatok oktatási igazgató FME-05 Tudományos munka tervezése és fejlesztése rektor FME-06 Felnőttképzési folyamatok FKK vezető FME-07 Beszerzés, külső erőforrás minősítése rektor FME-08 Hallgatói élet - hallgatói szolgáltatások HSZK igazgató FME-09 Mérés, elemzés és fejlesztés minőségirányítási vezető

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND

KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND Ikt. sz.: SZF/ /2014. KÖZGAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK MŰKÖDÉSI REND 2 1. Általános rendelkezések (1) A Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék (a továbbiakban: tanszék) a Szolnoki Főiskola

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Oldal:1/1 Bevezetés Oldalak száma Tartalomjegyzék 1 1. Érvényesség 1 2. A bemutatása 1 3. Meghatározások 1 Minőségirányítási Kézikönyv 4. Minőségirányítási rendszer 8 5. A vezetőség felelősségi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv Környezetirányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2014.07.01. Rendszer alkalmazási területe: EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYV az ENQA ESG követelményei szerint A Minőségbiztosítási Kézikönyvet jóváhagyta és alkalmazását elrendelte: Szenátus Dr. Melicz Zoltán rektor Baja, 2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MSZ)

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZATA (MSZ) ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY VHRDBUVC,USVHV HSUNHKK VYHXRCHBUTV-OHBCRK ARSN-,HC AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Ikt. sz.: 487/1000/245-2/2013 A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg Debrecen 2013. december 10. Tartalom: Preambulum...4

Részletesebben

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzata I. Bevezetés Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) szándéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott irányokat követve, a fenntartó

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0095. Tökéletesülni és tökéletesíteni Projekt. Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0095. Tökéletesülni és tökéletesíteni Projekt. Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0095 Tökéletesülni és tökéletesíteni Projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

Jelen dokumentum a Ványai Ambrus Gimnázium Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola tulajdona.

Jelen dokumentum a Ványai Ambrus Gimnázium Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola tulajdona. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Jelen dokumentum a Ványai Ambrus Gimnázium Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola tulajdona. IMIP kiadás/verzió: 1.0 1/38 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése: Fodor Krisztina A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban A követelménymodul megnevezése: Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem fejlesztési javaslatok és pályázati projektek kezeléséről szóló szabályzata Pécs 2011. 2015. október 01. napjától hatályos változat 1 PREAMBULUM Az Egyetem a folyamatosan változó

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ. Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ Ikt. szám: SZF/ /2016. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER (FKR) Tartalom I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ FKR ÉRTELMEZÉSE ÉS HATÁLYA... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje

II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje II. * A hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendje A hallgatókra vonatkozó alapvető rendelkezések 1. A hallgatói jogviszony létrejötte (1) A KF hallgatója a felsőfokú szakképzésben,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM

3. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM KÉPZÉSI PROGRAM 3. számú melléklet Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa - különös tekintettel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényre (a továbbiakban: Nftv.)

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Minőségirányítási Program 2012 Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Minőségirányítási Program 2012 Tartalom Tartalom...2 Mottónk:...4 1. Általános rendelkezések...4 2. Bevezető...4 2.1. Törvényi szabályozás...4 3. Az

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óoda, Békésszentandrás INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Békésszentandrás, 2007. Tartalom I. Beezetés 1. Törényi háttér 2. Az intézmény bemutatása

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános meghatározások 1. A szabályzat célja A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) belső kontroll rendszere a kockázatok

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezete (Iroda) Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. július 19 től 2012. április 5-től NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 II. Központi Könyvtár... 5 A könyvtár elnevezése, székhelye,

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Széchenyi István Egyetem 2016. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 4 Általános rész... 4 Az Egyetem feladatai és céljai... 6 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND... 8 Az

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BATTONYA 2014. szeptember 1-jétől Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I..1.

Részletesebben

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Módosította: Molnár Sándor Varga Emília Jóváhagyta: Rácz Beatrix Hatályba léptette:. Lanku Ildikó ügyvezető igazgató Érd, 2012. június 1. A dokumentumban

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5318 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 44. szám Az emberi erőforrások minisztere 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2015. OKTÓBER 2 Bevezetés A Szent István

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. április 23. napjától) Tartalomjegyzék A felnőttképzési szabályzat célja... 3 Érvényességi terület... 3 A felnőttképzési

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005. Kutatási szolgáltatás fejlesztés: Szervezetfejlesztési szakember tevékenység (tanulmány)

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005. Kutatási szolgáltatás fejlesztés: Szervezetfejlesztési szakember tevékenység (tanulmány) KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szervezeti és Működési Rendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A főiskolai kar elnevezése: Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara angolul: University

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, József A. u. 70. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖZLEKEÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖŐ SZERVEZETI ÉS MŰKÖÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013.03.13 Jóváhagyta: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Igazgatósága

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati

Az Egyetem testületei... 25 30. A Szenátus... 25 30/A A Konzisztórium... 28 31. Tanulmányi és Szociális Bizottság... 28 31/A Hallgatói Jogorvoslati Tartalom Általános rendelkezések... 4 1. Az SzMSz hatálya és tagozódása... 4 2. Az Egyetem neve és jogállása... 4 3. Az Egyetem feladatai, működési alapelvei... 5 4. Az Egyetem autonómiája... 6 5. Az Egyetem

Részletesebben

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04.

Iktatószám: 1-5/3/2015. Oldal: 1 / 54 Dokumentáció kódja: 1-5/3/2015 Verziószám: 1. Érvénybeléptetés időpontja: 2015.05.04. Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest, Halom utca 31. : +36-1-261-1014; Fax: +36-1-431-7944 Email: halom@halomotthon.hu; www.halom-otthon.hu Iktatószám: 1-5/3/2015 SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

T a r ta lo m Tartalom

T a r ta lo m Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 2. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok... 4 2.2.

Részletesebben

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5.

Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény. Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészetoktatási Intézmény Gy r SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. SZEPTEMBER 5. 1 Tartalomjegyzék 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya

Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya Eszterházy Károly Főiskola Költségvetési Alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv: a.) azonosító adatok. - törzskönyvi nyilvántartási szám: 308823 - megnevezése:

Részletesebben

BMF SZMSZ 23. MELLÉKLETE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI ÉS FŐISKOLAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL * BUDAPEST 2000.

BMF SZMSZ 23. MELLÉKLETE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI ÉS FŐISKOLAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL * BUDAPEST 2000. BMF SZMSZ 23. MELLÉKLETE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI ÉS FŐISKOLAI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL * BUDAPEST 2000. november BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI ÉS

Részletesebben

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 2015 1 Tartalom Jogi háttér... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 A FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 5 1. MINŐSÉGPOLITIKA... 6 1.1.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Készült: Konzorciumi normatív, a felsőoktatásra általánosan értelmezhető minőségértékelési

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TART ALOM 1. BEVEZETŐ 1.1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK.3 1.2. AZ IMIP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁSSAL ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMHOZ. 5 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA VAGYONGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos 2015. június 27. napjától) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében

Részletesebben

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYVA: TÁRSULÁSI TANÁCS 14/2012. (V.10.) TT HATÁROZATÁVAL HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJA: 2012. MÁJUS 10. 1. Szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Gyermekkert Óvoda 1204 Budapest, Köztársaság tér 1. Telefon: 283-0819 Telefax: 421-5627 E-mail: gyermekkert@t.online.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Dr. Schiller Istvánné óvodavezető a Minőségirányítási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. december 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabályzat hatálya 3 2. fejezet Ügyrend 4 2.1. A Rektor feladatai 4 2.2. A Kancellár feladatai 5 2.3. Az Igazgatásszervezési

Részletesebben

Püspökladány Bentlakásos Otthon ELLÁTÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Püspökladány Bentlakásos Otthon ELLÁTÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI Püspökladány Bentlakásos Otthon ELLÁTÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A környezet vizsgálata Mint minden szervezet működését, az Intézményünkét is alapvetően két tényező befolyásolja: a belső adottságok

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS (Második akkreditációs értékelés) A MAB plénumának 2007/7/XI/1/5. sz. határozata SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A MAB plénuma által elfogadott Látogató Bizottság

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010.

NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 2010. NEFELEJCS KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Készítette: Szűcs Jánosné óvodavezető közoktatási szakértő Közreműködött: Gubuznai Lászlóné minőségfejlesztési csoport vezető

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI KAR AKKREDITÁCIÓS ÖNÉRTÉKELÉS 2011 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. SZERVEZET ÉS MŰKÖDÉS:

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben