Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás"

Átírás

1 ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve hogy mérhetővé tegye az egyes döntések következményeit, a stratégiai célok elérése érdekében. Az AVIR bevezetése számos terület információs igényeit kívánja kielégíteni, lehetőséget adva a fix riportok mellett, akár OLAP kockákat is felhasználva, saját komplex ad-hoc riportok készítésére is. A kialakításra kerülő központi Az AVIR rendszerhez csatlakozva országos szintű összehasonlító és benchmark adatok is elérhetővé válnak, így szélesítve tovább a vezetők által egy helyen rendelkezésre álló információk körét, felhasználva a legmegfelelőbb, online módon működő alkalmazható lekérdező program által biztosított lehetőségeket. Végső cél a BSC filozófiára épülő stratégiai menedzsment rendszer által támogatott teljes körű minőségirányítási rendszer (TQM) megvalósítása. Az intézmény általános tájékoztatási feladatainak, illetve a működési előírások által támasztott kötelező és ad-hoc adatszolgáltatási igényeknek az adattárat felhasználva fog eleget tenni. A menedzsment igényeket kielégítendő AVIR rendszert bevonjuk mind az intézményi stratégia megvalósításának követésébe és fejlesztésébe, mind az elemzési, modellezési folyamatokba, és azt szervesen beépítjük a már több éve működő EFQM alapú és az ISO 9001:2000 követelményeit is kielégítő egységes minőségirányítási rendszer működésébe. Az AVIR tervezése során a felső vezetés és a forrás rendszerek adatgazdái szervesen bekapcsolódnak a követelmények, a fejlesztés stratégiai irányainak meghatározásába. A menedzsment széles körével a tervezők interjúkon egyeztetik az elvárásokat, majd később az elkészített riport mintákat, és mutatókat. Az adatgazdák az adatintegrációs folyamatok tervezésénél operatívan részt vesznek a munkában, ezzel garantálva, hogy a forrás adatokat megfelelően értelmezzük. Az adatokon végzett ellenőrzések tervezését, majd a projekt végső szakaszában a tesztelési munkát is velük közösen végzik az adattár fejlesztők. Rövid rendszerleírás: Forrásadatok tár Stratégiai mutatók Intézményi adminisztratív rendszerek tár VIR Jelentések Intézményi adatbevitel Ad-hoc lekérdezés OKM adattár banchmark adatok szolgáltatás Elemzések, modellezés Tájékoztatás web-en Az AVIR rendszer központi eleme az adattár. Az adattár az intézmény adatvagyonát integrálja egy közös, integrált adatbázisba. Az adattár tisztított, minőségi adatokat biztosít az intézmény különböző információs igényeire, a különböző felhasználói csoportok számára. 1

2 Ez az adatvagyon (adattár) teljes, integrált, megbízható, idősoros és naprakész. Teljes: minden döntés előkészítéséhez és információ-szolgáltatáshoz szükséges adat elérhető. Integrált: az adatokat egységesen tárolja, kezeli, és egységes fogalmi definíció szerint értelmezi. Megbízható: hiszen az adatok közvetlenül az intézményi rendszerekből származnak, adatellenőrzésen és adattisztításon esnek keresztül az adattárba való betöltés előtt. Naprakész: az adatfeldolgozás rendszeresen, automatikus mechanizmusokkal történik, egy-egy új időszakra vonatkozó információk gyorsan előállnak. Idősoros: mivel az adatok betöltésekor egy idősorba kerülnek be, így hosszabb trendeket is lehet vizsgálni, előrejelzéseket lehet készíteni. Felhasználói tématerületek szerint szervezett az adatstruktúra: a felhasználói igényeknek megfelelően kialakított adatstruktúra alapvetően a felhasználók gyors kiszolgálását, az egyszerű értelmezhetőséget tartja szem előtt, nem pedig a hatékony adatkezelést és tárolást. Ezért az adatok felhasználói témakörökhöz szervezettek és redundánsan tárulják az adatokat. Az adattár tartalma folyamatosan változik. Nem csak az idősoros volta miatt, hanem a folyamatosan bővülő információs igény miatt is. Az adattár épp ezért rugalmasan bővíthető és fokozatosan épül. Az adatforrásoknak 3 különböző típusát kezeli a rendszer: Intézménynél elektronikus formában kezelt adatok. Ezek lehetnek adminisztratív rendszerben kezelt, adatbázisban tárolt, alapvetően nem változó struktúrájú adatok (pl. tanulmányi és gazdálkodási rendszerek adatai), illetve lehetnek Excelben kezelt adatsorok (pl. publikációk listája vagy konferenciák, külső kapcsolatok kezelésére szolgáló táblázatok). Elektronikusan nem fellelhető, illetve automatizált folyamatokkal nem feldolgozható adatok, amelyek kézi adatbevitellel közvetlenül az AVIR rendszerbe kerülnek be. Az adatforrások harmadik kategóriája a központi adattárból (vagy más központi rendszerből) kapott, intézményre vonatkozó adatok. Az adatfeldolgozás a következőket jelenti: adatok fogadása, adatminőség ellenőrzése, adattisztítás, különböző adat-transzformációk (szűrés, összesítés, csoportosítás, integrálás, illesztés, számított értékek elkészítése, denormalizáció, stb.), valamint az adatok betöltése az adattárba. A rendszeres adatfeldolgozás része az adattárból a felesleges adatok kivezetése is, azaz a nem használt illetve túl részletes adatok egy idő után történő archiválása és törlése. Forrásrendszerek. Az adattár a következő forrásrendszerek adatait integrálja: Netpun Tüsz Professional Planner FELIR Nexon (Bér es HR) Kontrolling és éves pénzügyi tervek Könyvtár DPR adatok Egyéb intézményi felmérések A Netpun, Tüsz, Professional Planner, FELIR és a Nexonbér adatok alapadat szinten történő integrációját biztosító fejlesztésre kíván támaszkodni az adattár. 2

3 Az adatfeldolgozás a következőket jelenti: adatok fogadása, adatminőség ellenőrzése, adattisztítás, különböző adat-transzformációk (szűrés, összesítés, csoportosítás, integrálás, illesztés, számított értékek elkészítése, denormalizáció, stb.), valamint az adatok betöltése az adattárba. A rendszeres adatfeldolgozás része az adattárból a felesleges adatok kivezetése is, azaz a nem használt, illetve túl részletes adatok egy idő után történő archiválása és törlése. Az adatok frissítése az adott témakörtől függően napi gyakoriságtól évesig terjedhet. Az adattár frissítését automatizált job-ok végzik. Az adattár részletes alapadatai min. 5 évig elérhetőek az adattárban. Fogalomtár. A projekt egyik első és legfontosabb feladata egy egységes intézményi fogalomtár kialakítása, amely az adattárban megtalálható adatokhoz, a vezetői információs rendszer riportjainak információihoz és a mutatószámokhoz ad egyértelmű leírást, definíciót. A fogalomtár kialakítása a belső projekt team feladata együttműködve a külső beszállítókkal. Külső szoftveres támogatása és az AVIR-ben való felhasználás a következőket jelenti: Fogalomtár kialakítása, fogalmak felvétele, definiálása, egymáshoz való viszonyának megadása, fogalmak gazdájának kezelése. Mindezt wikipédia jellegű szoftvermegoldással megtámogatva. Fogalomtár definícióinak lekérése a felhasználói felületeken. Azaz amikor egy felhasználó bármely riportban, kimutatásban, OLAP elemzésben, excelben vagy pivot táblában egy számára ismeretlen fogalmat talál, azt kijelölve megkapja a fogalomtárban definiált leírást az adott fogalomról, tehát mintegy help-ként használható tár szken üzemmódban a fogalomtár rendszer megnézni (végig pásztázza), hogy az adattárban és a létrehozott riportokban mely adatok nincsenek még definiálva. Az adatok felhasználása hosszabb távon a következőket jelenti: Stratégiai mutatószámrendszer: az intézmény stratégiájának helyzetét, teljesülését mérő néhány kiemelt mutatószám az egyes stratégiai célok mentén. VIR jelentések: a különböző vezetői szintek és területek számára rendszeresen és automatikusan készülő riportok, táblázatok, grafikonok. Ad-hoc lekérdezések: ugyanezen felhasználói körök számára az egyéni lekérdezések, ad-hoc módon összeállított táblázatok és grafikonok elkészítésének lehetősége. szolgáltatás: a központi szervek felé történő rendszeres adatszolgáltatások biztosítása. Elemzés, modellezés: az adattár adatvagyonát felhasználva statisztikai, adatbányászati elemzések a mélyebb összefüggések feltárása érdekében, előrejelzések készítése, mi lenne ha típusú modellek felállítása. Tájékoztatás: a külső felhasználók számára interneten történő információ megosztás. Alapvetések, megközelítés (DW) Alapelv Az alapadatokat és a belőlük képzett mutatókat pontosan definiálni kell. A definíciókat és értelmezéseket minden érintett számára elérhető definíciós szótár tartalmazza. Mindig a részletes alapadatból indulunk ki és építünk fel egy mutatót Értelmezés, indoklás, megjegyzés Kimagaslóan fontos, hogy minden bemenő adat és mutatószám pontosan legyen definiálva. A projekt során kidolgozott fogalomtár biztosítja az adatok egységes értelmezését. Az adattárba nem aggregált adatok kerülnek be, hanem részletes alapadatok (hallgató, oktató, kurzus, terem, stb.). A részletes alapadatból való építkezés biztosítja, hogy újabb mutatószámok rugalmasan előállíthatóak, képezhetőek legyenek, ha 3

4 megváltoznak az igények. Alapadat szintre van szükség mélyebb statisztikai, adatbányászati elemzésekhez is. Az OLAP multidimenzionális tábláit is alapadatokból lehet felépíteni. Az alapadatokkal együtt az alaprendszerbeli egyedi azonosító vagy annak kódolt értéke is bekerül az adattárba. Az adminisztratív rendszerek és az adattár fizikailag is elkülönülő, önálló egységek. Az adatok mindig egy átmeneti adattárolón (stage) keresztül kerülnek be az adattárba. Az információk (adatok) minél szélesebb körben elérhetőek a különböző felhasználók számára. Az adatfeldolgozásoknál törekedni kell a kézi beavatkozás minimalizálására. Az adattárban az adatok összekapcsolhatóságát, illetve adattisztításnál az adatok visszakereshetőségét csak így lehet biztosítani. Az adattár teljes mértékben el van választva az operatív, napi tevékenységeket támogató rendszerektől. Ez biztosítja a rendszerek függetlenségét (azaz az adminisztratív rendszerek és az adattár fizikailag is megvalósított szétválaszthatóságát) és az adatfeldolgozások hatékonyságát. Az adattárnak vannak érzékeny információi, amelyhez való hozzáférést korlátozni kell, de az a cél, hogy az összegyűlő információk a lehető legszélesebb körben elérhetőek legyenek a felhasználók széles körében. Az adatfeldolgozások lehetőség szerint automatizált folyamatokon keresztül történjenek, a kézi feldolgozásokat, karbantartásokat lehetőség szerint minimalizálni kell. Ezáltal csökkentve az üzemeltetéshez szükséges humán ráfordítást és növelve az adattartalom megbízhatóságát. Architektúra, felépítés Gazdálkodási, tanulmányi rendszerek beviteli rendszer Központi adattár kitöltés Hibalista Stage átmeneti adattár feldolgozás ellenőrzés Integrálás tár alapadatok téma körönként feldolgozás Aggregált adatok Stratégiai célok, összefüggések definíciói Scorecard publikálás FIX riport publikálás Riport templétek KPI adatbevitel Aggregálás Mutatószám rendszer Stratégiai mutatószámok Rendszeres riportok Eseti adatgyűjtés forrásadatok Eseti adatok egyedi feldogozása elők. Ad-hoc lekérdezés Küldendő adatok küldés Eredmény publikálása Jelmagyarázat végfelhasználói rendszer templét adat adatművelet, feldolgozás Egyedi adatkörök elők. Modellezési adat Elemzés, adatbányászat 4

5 A projekt kereteinek meghatározása az elsődleges célcsoportok, az intézmény vezetői véleménye alapján történt. Az előzetes felmérések során a tervezett forrás rendszerek adattartalmának vizsgálata is megtörtént, melynek alapján kiderült, hogy mely nyilvántartások adatai integrálhatók a VIR-be. Az AVIR kialakításában és működtetésében a Vezetői Információs és Dokumentációs Iroda, a Minőségirányítási Iroda, az Informatikai és Oktatástechnikai Központ, a Gazdasági Igazgatóság, valamint a Rektori Hivatal működik közre. Stratégiai mutatószámrendszer A Főiskola a Norton-Kaplan által megalkotott és folyamatosan fejlesztett BSC elmélet alapján kívánja a stratégiai mutatószámrendszerét kialakítani. Az elmélet az intézményi stratégiát és az ebből lebontott stratégiai célokat helyezi a középpontba. Vízió, misszió Stratégia Nézőpontok Stratégiai célok Stratégiai mutatószámok Célértékek Határértékek Programok BSC rendszer felépítése A BSC rendszer a szervezeti vízióra, misszióra és stratégiára épül. Ezek alapján kerülnek meghatározásra azok a nézőpontok, melyek alapján az intézményi stratégiai célok elérését mérni szeretnénk. A szervezet stratégiai céljai szembeállításra kerülnek a nézőpontokkal. Az így keletkezett nézőpont-stratégiai cél metszetekben kerülnek elhelyezésre a stratégiai mutatószámok. Lehetnek olyan metszetek, ahol nincs mutatószám, illetve vannak olyan mutatószámok, amik több metszetet mérnek egyidejűleg. A mutatószámokhoz célértékek és határértékek kerülnek hozzárendelésre, melyek alapján jól monitorozható, hogy az egyes területek hogyan teljesítenek, illetve megállapíthatók, hogy mely területeken van szükség beavatkozásra. Az egyes mutatószámokhoz a megfelelő intézményi programok és olyan szervezeti kezdeményezések kerülnek csatolásra, melyeket a stratégiai célok elérése érdekében alkotnak meg. A BSC rendszer megalkotása során Norton és Kaplan az üzleti szféra hagyományait és szemléletét vette alapul, ezáltal alakította ki a négy fő nézőpontot, melyek a következők: pénzügy; vevők; működési folyamatok; tanulás/fejlődés. A négy nézőpont közül az üzleti szférában a pénzügy nézőpont képezi az elsődleges nézőpontot, amelyet a másik három terület támogat. A Főiskola missziója és stratégiája alapján a négy nézőpontot a következők szerint kívánjuk megfeleltetni: vevők -> hallgatók és társadalom, ahol: 5

6 o a hallgatók a felsőoktatási intézmény által kínált termékeknek és szolgáltatásoknak a használói, tipikusan az állampolgárok és a hallgatók; o a társadalom tagjai, akik a tevékenységekben és szolgáltatásokban érdekeltek, mint például a kormány, a gazdasági szféra, az adófizetők; pénzügy -> pénzügy, gazdálkodás; működési folyamatok -> alkalmazottak és kapacitások, ahol o az alkalmazottak a felelősök a termékek és szolgáltatások előállításáért, illetve az intézmény fenntartásáért; o a kapacitások a működéshez szükséges infrastruktúrát biztosítják, illetve az egyes szolgáltatások nyújtását teszik lehetővé (pl.: ingatlanok, IT, sport, könyvtár, stb.); tanulás/fejlődés -> képzés, kutatás-fejlesztés. Fontos különbség az üzleti szférához képest, hogy az intézményi misszió és vízió általában a fenntartók által meghatározott és az ügyfelekre irányul, így a legfontosabb nézőpontot az ügyfelek és fenntartók képezik, nem pedig a pénzügyek. Hallgatók és társadalom Pénzügy, gazdálkodás Stratégia Képzés, kutatás-fejlesztés Alkalmazottak és kapacitások A BSC rendszerben kezelt mutatókat a mutatók szerepe alapján lehet csoportosítani. Megkülönböztetünk stratégiai mutatókat és elemző mutatókat: a stratégiai mutatók az egyes stratégiai célok teljesülését mérik, számuk 5-8 nézőpontonként, közvetlenül jelennek meg az intézményi scorecardban; az elemző mutatók az intézményi működést monitorozzák, az egyes területekbe való beavatkozás igényét jelzik; számuk százas nagyságrend is lehet; általában egy stratégiai mutatónak alárendelt mutatók. Egy stratégiai mutató lehet önálló mutató, de képződhet több elemző mutató felhasználásával is. A BSC metodológia alapján az egyes mutatók illetve az egyes stratégiai célok közötti kapcsolatokat a stratégiai térkép hivatott megjeleníti. VIR riportok A stratégia mutatószámok mellett a másik legfontosabb felhasználási területét az adattárháznak a riportok, a jelentések, a kimutatások és az egyedi lekérdezések jelentik. A riportok szerepe az, hogy biztosítsák: az intézményen belül szükséges rendszeres jelentéseket és kimutatásokat; a külső szabályozók által előírt adatszolgáltatási igényekhez szükséges adatok megfelelő formában való kigyűjtését; 6

7 az intézményben felmerülő ad-hoc kérdések megválaszolásának lehetőségét. Az OKM AVIR rendszerhez csatlakozva az intézmény számára lehetséges lesz a központi adattárból visszakapott információk, adatok, elemzések megtekintése illetve felhasználása a saját adatai mellett az egyes riportok elkészítése során. Az intézményi egyedi riportok az azt felhasználó területek igényeinek megfelelő módon, döntően statikus, tartalmilag és struktúrájában fix formában készülnek. A portál eszközöket igénybe véve a statikus riportok egyes paraméterei dinamikussá tehetők, biztosítva a rugalmasságot. Ilyen dinamikus paraméter lehet például a riportban szereplő időtényező, a hallgatói finanszírozási státusz, a kar vagy a szak. A hatékony ad-hoc lekérdezések biztosítása érdekében az adattárház tervezése során szükséges az intézményi elemzési igények alapján OLAP (On-Line Analytical Processing) kockák kialakítása. Az OLAP kockák adattárolási módja az előre meghatározott dimenziók (pl.: idő, kar, szak, stb.) mentén, aggregált adat szinten biztosítják a felhasználói gondolkodásmódhoz közel álló, gyors statisztikai jellegű lekérdezések készítését. Ezen felül biztosítják a dimenziók mentén az adatokban való lefúrás lehetőségét a részletesebb adatok felé. Fontos szempont a tervezés során a TÁMOP központi projekttel való kompatibilitás kialakítása, amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint fenntartó felé folyó adatszolgáltatást teszi lehetővé. Illeszkedés központi modellhez A központi adattárház projekt során kialakításra kerülnek olyan intézményi szintű modellek és ajánlások, melyet az intézmények felhasználhatnak a saját stratégiai mutatószámaik illetve mutatószám rendszereik kialakítása során. Az ajánlások várhatóan tartalmazni fogják a következőket: stratégia mutatószám rendszer kialakításának módszertana Balanced Scorecard alapon; intézményi szinten definiált, részletesen kidolgozott példa mutatószámok gyűjteménye. Vezetői Információs Rendszer bevezetésének módszertana; intézményi szinten definiált, részletesen kidolgozott VIR riportok gyűjteménye. Az intézményi projektben ezen ajánlásokat fel kívánjuk használni. Az AVIR illeszkedés a Szolnoki Főiskola minőségmenedzsment programjába A Szolnoki Főiskolán bevezetendő Az AVIR rendszer illeszkedése a meglévő intézményfejlesztési és stratégiai tervekbe a következő alapokon nyugszik: 1. A teljesítménymenedzsment-rendszer kialakítása annyiban megy túl a stratégiaalkotáson, hogy a megvalósítással, a szervezeti implementációval, a megfelelő ösztönzők megteremtésével és a nyújtott teljesítmény értékelésével is foglalkozik. 2. A stratégiaalkotás szempontjából megkerülhetetlen a nemzetközi kapcsolatok kezelése, mivel a Szolnoki Főiskola az idegennyelvű képzéseket és ezzel együtt a nemzetközi kapcsolatokat az intézményfejlesztés egyik fő területeként jelölte meg. 3. Az intézményi portfolió kialakítására a jövőben nagy hatással lesz a kapacitás-akkreditáció folyamata. 7

8 4. A vezetői információs rendszer a stratégia megvalósítását támogató tervezést, beszámolást és vezetői döntéstámogatást foglalja egységes keretbe. 5. A stratégiai irányításhoz közvetlenül kapcsolódik a Kontrolling rendszer, amely információt szolgáltat az egyes tevékenységek hatékonyságának és jövedelmezőségének a megítéléséhez. 6. Ehhez kapcsolódik az éves tervezés és beszámolás rendszere, mely a stratégiai célok megvalósulását célzó programokat és tevékenységeket a céllebontás folyományaként a szervezeti egységek éves bevételi előirányzataiban és költségkereteiben is megjeleníti. 7. Újfajta szemléletmódot jelent a minőségmenedzsment széles körű megjelenése az AVIR működtetésében. Ez olyan összehangolt vezetési és szabályozási tevékenységeket jelent, amelyek egy szervezet működésében a minőséget helyezik középpontba. A minőség szempontjából való vezetés és szabályozás tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározását, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést, valamint a megvalósítás tapasztalatainak visszacsatolását. A Főiskola minőségirányítási rendszere magában foglalja: az oktatói tevékenység és eredményesség mérését az oktatás, a kutatás, a publikáció és a közösségi aktivitás területén; a szakok és fakultások és más szervezeti egységek FMD alapú értékelését; a főiskola egészének értékelését; az oktatást kiszolgáló, támogató szervezeti alrendszerek munkájának mérését, értékelését és visszacsatolását a folyamatok javítása érdekében. 8. Szemléletmódot és konkrét tevékenységeket is takar az intézményi marketing és PR, amely az egyre nagyobb szerepet játszó hallgatói és üzleti igények felmérésének és tudatos kezelésének képességét, valamint az ügyfélközpontú szemléletmódot jelenítheti meg a stratégiai tervezésben, és a szervezet mindennapi működésében egyaránt. Ennek megfelelően a hallgatói kapcsolatok kezelésében is nagyobb tudatosságot kell elérni, a hallgatók mint a szolgáltatások igénybevevőit a középpontba állítva. 9. Az alumni kapcsolatok kezelése stratégiai jelentőségű, mivel nagyban hozzájárul az intézmény presztízsének a növeléséhez, valamint komoly szerepet játszik a forrásteremtésben, az oktatott kompetenciák monitorozásában. 10. A forrásteremtés ezen kívül kiegészül a vállalati kapcsolatok, illetve a kutatási pályázatok professzionális kezelésével is. 11. A kutatásmenedzsment innovációként való tárgyalása mögött az a felismerés áll, hogy a felsőoktatási intézményekben folyó kutatások eredményessége nagyban javítható, ha a kutatói munka mögött, annak háttérben magas színvonalú támogató szolgáltatások állnak. 12. Az intézményi és fakultási stratégia megvalósítása nagyban múlik az oktatói és kutatói teljesítményeken. Egy felsőoktatási intézménynek kiemelten kell foglalkoznia az egyéni teljesítménymenedzsmenttel. Az egyéni teljesítményértékelés keretében a személyre szabott teljesítményelvárások meghatározása, a teljesítmény értékelése és a jövőbeli fejlesztési igények felmérése áll. A következőkben bemutatásra kerül, hogy a TÁMOP pályázat nyújtotta lehetőségekkel és forrásokkal élve, a Szolnoki Főiskola hogyan kívánja segíteni a stratégiai menedzsment rendszerének fejlesztését, illetve milyen módon kívánja azt informatikai oldalról megtámogatni. 8

9 1. Stratégiai menedzsment A) IFT-ben megfogalmazott mutatószámok mérése A Főiskola által kialakított stratégia az Intézményfejlesztési Tervben került megfogalmazásra, melyben mutatószámok is definiálásra kerültek. A projekt során ezen mutatószámok adattárból való előállíthatóságát megvizsgáljuk, az adattárat úgy alakítjuk ki, hogy a lehető legnagyobb számban lehessen a mutatószámokat abból lekérdezni. A mutatószámok az idő előrehaladtával folyamatosan változnak, ezért az adattár ezen mutatószámok történetiségét is kezeli, azaz lekérdezhetővé válik a mutatószámok változásának folyamata is. B) Balanced Scorecard (BSC) rendszer kialakítása a stratégia teljesülésének nyomonkövetésére A Norton-Kaplan féle BSC elmélet szerinti stratégiai mutatószámrendszer kialakítása kulcsfontosságú része a projektnek. A megfogalmazott misszió és vízió alapján kerül a stratégia lebontása stratégiai célterületekre és célokra. Az egyes célok méréséhez a leginkább megfelelő mutatószámok kerülnek definiálásra. A mutatószámok kiegyensúlyozottsága fontos szempont a rendszer kialakításánál, azaz az adott mutatószám ténylegesen az adott cél teljesülését mutassa, ne lehessen egyéb tényezőkkel befolyásolni a mutatószámot. A mutatószámok nézőpontok szerint kerülnek csoportosításra. A célok ok-okozati összefüggése a stratégiai céltérképen kerül megjelenítésre. A rendszer íly módon képes mérni a stratégai teljesülését, és képes rámutatni azokra a pontokra, ahol komoly elmaradások vannak. Ezen területek javítása érdekében az intézményvezetés feladata, hogy a szükséges akciókat megfogalmazza. A BSC nem csak a felsővezetés saját eszköze az intézmény irányítására, hanem egy általános eszköz a szervezeti stratégia és az elért eredmények kommunikálására. Ezért az teljesen nyilvános, és hozzáférhető a intézmény minden dolgozója és ügyfele számára. 9

10 2. Teljesítménymenedzsment A stratégiához kapcsolódóan a Balanced Scorecard keretein belül az egyes szervezeti egységek feladatai, célkitűzései, projektjei is megfogalmazásra kerülnek. Az alaptevékenységek magas minőségen történő folyamatos biztosítása mellett minden szervezeti egységtől elvárt, hogy az intézmény fejlődéséhez, az egyre magasabb minőségi szintre való eljutáshoz is hozzájáruljanak, hogy a stratégia teljesülésének érdekében megfogalmazott akcióknak a végrehajtásában is tevékenyen részt vegyenek. A teljesítménymenedzsment mind az alaptevékenységre, mind a fejlesztésben, innovációban való elvárásokra kiterjed. A megfogalmazott célkitűzések teljesülését mérni kívánja, amelyhez mutatószámokat fogalmaz meg. A VIR projekt ezen mutatószámok előállítását is megcélozza, azaz az adattár adattartalmának kialakításánál figyelembe veszi a teljesítménymenedzsment által megfogalmazott igényeket is. 3. A nemzetközi kapcsolatok A VIR rendszer egyik kiemelt tématerülete a nemzetközi kapcsolatok. A nemzetközi partnerek, a mobilitás mindkét irányban, a különböző események és az ezekkel kapcsolatos gazdálkodási kérdések megjelennek az adattárházban, és a VIR-en keresztül a megfelelő jogosultsággal rendelkezők számára az információk naprakészen kinyerhetőek, lekérdezhetőek. 4. A kapacitásakkreditáció támogatása A belső minőségi elvárások teljesítésének része a képzés és egyéb szolgáltatások magas színvonalon történő biztosításához szükséges kapacitások meglétének folyamatos vizsgálata. Az ehhez szükséges információk az adattárban kerülnek tárolásra, és a VIR-en keresztül lekérdezhetőek a felhasználók számára. A külső (központi) adatszolgáltatás is az adattárban gyűjtött és kezelt adatokkal oldható meg. 5. Vezetői információs rendszer A VIR egy olyan összefogó környezet, ahol minden vezetői terület (szervezeti egység) különböző szintű vezetői a számukra fontos információkat naprakészen megkapják. A VIR több különböző tématerületre külön-külön is koncentrál, ugyanakkor a területek összekapcsolhatósága miatt a meglevő lehetőségeken lényegesen túl is mutat. A VIR valójában egy olyan portál környezet, ahol az adattár adataira épülően, egyszerű módon lehet új riportokat definiálni és publikálni, illetve különböző lekérdezéseket és on-line elemezéseket elkészíteni az alábbi témakörök mentén: Hallgatók Végzettek Dolgozók Mobilitás Képzés Kutatás-fejlesztés Szolgáltatások Gazdálkodás, pénzügy Kapacitások (erőforrások) Infrastruktúra Kapcsolatok (hazai vállalati és nemzetközi) Minőségmenedzsment 10

11 6. Kontrolling rendszer A kontrolling rendszer bevezetése jelenleg folyik. A minőségmenedzsmenthez való illeszkedését azzal lehet biztosítani, hogy a szükséges adatokat az adattárból veszi. Az adattár az igazság egy forrásaként biztosítja a tisztított, egységes, idősorba rendezett gazdálkodási adatokat is. Így érhető el, hogy a kontrolling rendszer és a VIR összhangban álljon egymással. 7. Éves tervezés és beszámolás rendszere A) Éves tervezés Az éves tervezés folyamatát a Professional Planner szoftver támogatja. Az éves tervek szintén betöltődnek az adattárba, azok lekérdezhetőek akár közvetlenül a VIR-en keresztül, illetve a terv-tény jellegű összehasonlítások is készíthetőek a VIR felhasználói számára. B) Éves beszámolás Az éves beszámoló az adattárház alapon valósul meg. Az igényelt információk riportok formájában a VIR-en keresztül lesznek elérhetőek. 8. Minőségmenedzsment A minőségmenedzsmenthez szorosan kapcsolódó felmérések és kiértékelések adatai szintén az adattárban kerülnek egységesítésre, illetve innen kérdezhetőek le az egyes riportok, jelentések, dokumentumok. Ezen túlmenően olyan mutatószámok is definiálódnak, amelyek a képzés, az oktatói tevékenység és a különböző szolgáltatások minőségét mérik, a Főiskola, illetve az egyes szakok eredményeit értékelik. A minőségmenedzsment részeként a külső adatszolgáltatások is megvalósulnak (pl. a MAB felé). 9. Hallgatói kapcsolatok A hallgatókat, mint a legfőbb ügyfeleket kívánja középpontba állítani a Főiskola, amely a stratégiában (és ezen belül a Balanced Scorecardban) és a minőségmenedzsmentben is egyértelműen megmutatkozik. Ez a következőkben jelentkezik a VIR szintjén. A) Teljes körű és sokrétű információ az egyes hallgatókról. B) Hallgatói visszajelzések, elégedettség felmérések adattárban történő kezelése, és VIR-en keresztül történő megjelenítése. C) Hallgatók vélemények elemzése a szolgáltatások javítása és a hallgatói elégedettség növelése érdekében. 10. Alumni Az öregdiák szolgáltatások fejlesztése közvetlenül nem VIR feladat, ugyanakkor az alumniból származó adatok szintén bekerülnek az adattárba, hozzájárulva ezzel a vállalati kapcsolatok elemzéséhez, az elhelyezkedési lehetőségek méréséhez, és mindezeknek a felvételizők, a hallgatók és a társadalom felé történő visszajelzéséhez. 11

12 11. Vállalati kapcsolatok és 12. Kutatásmenedzsment A 3. pontban megfogalmazott nemzetközi kapcsolatok kezeléséhez hasonlóan ezek a témák is a VIR fontos területei. Megoldandó feladat az alapadatok nyilvántartása és adminisztrálása. A projekt feladata egyszerű nyilvántartás definiálása, amely adatok az adattárba bekerülve VIR riportokon keresztül jelennek meg a felhasználók számára. 13. Egyéni teljesítménymenedzsment A 2. pontban megfogalmazott teljesítménymenedzsment (szervezeti szintű) lebontása az egyén szintjére. Az egyéni célok megfogalmazása nem egyszerű feladat, ezért ennek a megvalósítása csak a következő fejlesztési ciklusban tud megtörténni. 12

13 13

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve

Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Eötvös József Főiskola minőség mérési és értékelési kézikönyve Készült: Konzorciumi normatív, a felsőoktatásra általánosan értelmezhető minőségértékelési

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft.

A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön. Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. A minőségirányítási rendszer fejlesztése a MÜTF-ön Kerekes Gábor Eruditio-Hungária Kft. Feladat Az EFQM modell alapjaira építő szervezeti kultúra és hatékony működtetésére alkalmas minőségirányítási rendszer

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

EFQM-ALAPÚ INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ IRÁNYÍTÁSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

EFQM-ALAPÚ INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ IRÁNYÍTÁSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozás Elmélet és Gyakorlat Doktori Iskola Molnár Viktor EFQM-ALAPÚ INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ IRÁNYÍTÁSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI PhD értekezés

Részletesebben

Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt

Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt Közigazgatási kutatások megvalósítása a TÁMOP-5.4.1-12. számú projekt Családi csődvédelem bevezetéséhez szükséges informatikai fejlesztések megfogalmazása Bonum Commun Korlátolt Felelősségű Társaság TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A felsőoktatási AVIR központi adattár: az alapok

A felsőoktatási AVIR központi adattár: az alapok Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer A felsőoktatási AVIR központi adattár: az alapok 2011.január 20. Educatio kiállítás Bángi-Magyar Attila szakmai vezető Rövid történeti áttekintés 2001: ágazati

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

Felkészültünk a 114/2006. (V. 12.) szerinti adatszolgáltatásra

Felkészültünk a 114/2006. (V. 12.) szerinti adatszolgáltatásra Felkészültünk a 114/2006. (V. 12.) szerinti adatszolgáltatásra Tisztelt partnereink, a FOKI (Felszámolók Országos Központi Integrált rendszere) új modulokkal bővült. Partnereink igényeinek eleget téve

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából 1. Bevezető Már a szakfelügyeletről szóló 2001. évi rendeletben

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE

A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE A KÖZMŰVELŐDÉSI MINŐSÉG DÍJ SZERKEZETE ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK EMBERI ERŐFORRÁSOK (3. KRITÉRIUM) 110 PONT A SZOLGÁLTATÓKKAL KAPCSOLATBAN ELÉRT EREDMÉNYEK (7. KRITÉRIUM) 90 PONT VEZETÉS (1. KRITÉRIUM) 80

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

A logisztika megjelenése

A logisztika megjelenése A logisztika megjelenése Az 1970-es évektől válik fontossá. Kiinduló pont: Egyesült Államok, majd Japán. Meghatározása: Alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk származási

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV Miskolc, 2013 1.1.32. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 64/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban,. sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE

BEVEZETÉS I. A MISKOLCI EGYETEM TÖRTÉNETE TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 1. Vezetés... 5 2. Stratégia... 11 3. Emberi erőforrások Munkatársak irányítása... 17 4. Erőforrások, partnerkapcsolatok... 21 5. Folyamatok... 25 6. Munkatársak elégedettsége...

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat

Kapuvár Városi Önkormányzat Kapuvár Városi Önkormányzat Korszerű település-üzemeltetési és - fejlesztési (TÜF) program 2009. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 6 2 A Települési Értékközpont rendszer bemutatása... 8 2.1

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015 A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése JAVASLATOK A DÖNTÉSHOZÓK SZÁMÁRA 2014 2015 A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1. számú, XXI. századi közoktatás (fejlesztés,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER

INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER Professzionál Zrt. 20 ÉVE ÚTON AZ INFORMATIKA VILÁGÁBAN A Professzionál Zrt-t 1989-ben alapították a Professzionál Kisszövetkezet jogutódjaként. Az elmúlt két évtizedben

Részletesebben

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem

Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt címe: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem Projekt száma: TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Konzorciumi partner:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xii321-16/2014. Előadó: dr. Komán Agnes Mell. : beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax:

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános meghatározások 1. A szabályzat célja A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) belső kontroll rendszere a kockázatok

Részletesebben

Intézményértékelés szervezetfejlesztés

Intézményértékelés szervezetfejlesztés Intézményértékelés szervezetfejlesztés Cseh Györgyi 1. Bevezetés 1.1. Intézményértékelés, de miért? Miért is kell intézményértékeléssel foglalkozni? Érdemes ezt végiggondolni! John MacBeath professzor

Részletesebben

Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Hatékonyságnövelés mérnöki precizitással KAPCSOLAT 5000 Szolnok, Muskátli utca 2/A Honlap: www.adversum.hu SZOLGÁLTATÁSOK Logisztikai tanácsadás Készletgazdálkodás

Részletesebben

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről

9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről 9904 Jelentés a társadalombiztosítás informatikai rendszereinek ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEGZÉSE II. FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 1. Az informatika alkalmazás fejlődése

Részletesebben

Hallgatói motivációs vizsgálat

Hallgatói motivációs vizsgálat SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 Diplomás Pályakövetési vizsgálatának

Részletesebben

Atudásalapú társadalom új kihívások elé állítja az iskolát, amelyre az az oktatás folyamatos

Atudásalapú társadalom új kihívások elé állítja az iskolát, amelyre az az oktatás folyamatos Tóth Péter Budapesti Mûszaki Fõiskola, Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ Gondolkodásfejlesztés informatika órán Az informatika tantárgy mindössze 15 20 éves múltra tekint vissza a közoktatásban. Ennek

Részletesebben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben

Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer bevezetésének szükségessége a felnőttképzésben Handa Lászlóné Óbudai Egyetem, Alba Regia Egyetemi Központ 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. handa.laszlone@arek.uni-obuda.hu

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT MS5802

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT MS5802 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KOCKÁZATFELMÉRÉSI ÉS -KEZELÉSI SZABÁLYZAT MS5802 2015 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A kockázatfelmérési és -kezelési rendszer működtetése és felügyelete...

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978 963 235 102 5 FELELÕS KIADÓ: Dr. Pukli Péter, a KSH elnöke KÉSZÜLT: a KSH Tervezési

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS MICROSOFT DYNAMICS AX ÜZLETI ANALÍZIS A Microsoft Dynamics AX-rendszer Üzleti analízis moduljával a vállalat üzleti adatai rögtön ismeretekké alakíthatók, amelyek

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

A változást támogató pénzügyek UNIT4 Coda Financials

A változást támogató pénzügyek UNIT4 Coda Financials A változást támogató pénzügyek UNIT4 Coda Financials Változáskövető Best-of-class pénzügyi menedzsment 2 UNIT4 Coda Financials Változáskövető Best-of-class pénzügyi menedzsment UNIT4 CODA változáskövető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés)

Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) 4. előadás Közepes és nagy nyomdaüzemek karbantartásának

Részletesebben

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje

6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6. TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉS Szempontjai és az értékelés rendje 6.1. A teljesítmény értékelés törvényi háttere A 2006. évi LXXI törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) 9. 40

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Projektkultúra vs. szervezeti kultúra

Projektkultúra vs. szervezeti kultúra Projektkultúra vs. szervezeti kultúra Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Időről-időre felbukkan egy kulturális probléma. A normál munkamenet és

Részletesebben

Egyetemi Számítóközpont

Egyetemi Számítóközpont NETWORKSHOP 2012. április 11-13. 2. KÖZOKTATÁS, FELSŐOKTATÁS, E-LEARNING 2.1. Intézménytámogató rendszerek Admin(isztr)átor a dzsungelben Felsőoktatás: OSAP adatszolgáltatás, hallgatói támogatási idő Kövesi-Nagy

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Nagykőrös Város Önkormányzata optimális feladat ellátási és finanszírozási modellje, kiemelve az

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: mutatószám; kohászat; kiegyensúlyozott értékelőkártya; üzemfenntartási stratégia. Egy német

Részletesebben

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás)

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) 212.11.5. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) Dr. Musinszki

Részletesebben

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék

DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék DIPLOMÁS LOGISZTIKAI SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

2011.05.23. 2010. május AVIR Kompetencia Központ felállítása 2010. szeptember AVIR stratégia elkészítése (Szenátus által elfogadva) AVIR

2011.05.23. 2010. május AVIR Kompetencia Központ felállítása 2010. szeptember AVIR stratégia elkészítése (Szenátus által elfogadva) AVIR AVIR Az intézményi pénzügyi beszámoló alapjainak kialakítása, valamint a stratégiai célokkal összefüggő indikátorrendszer közvetítése a vezetők felé Tollár Beáta Szakmai vezető Tartalom Eddigi eredmények

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet VÁLLALATVEZETÉSI TANÁCSADÁS MÉRLEG- ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁS ADATOK ALAPJÁN HASONLÓSÁGELEMZÉSSEL Belső

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL AZ ÁTALAKULÓ MATÁV Az 1990-ig állami tulajdonú, monopol helyzetű

Részletesebben

Példák az igaz-hamis kérdésekre

Példák az igaz-hamis kérdésekre Példák az igaz-hamis kérdésekre Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak! A megfelelő keretbe írjon "X" jelet! (Minden helyes válasz 0,5 pontot ér.) Igaz Hamis 1. Az új

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Intézményi interface technikai dokumentáció

Intézményi interface technikai dokumentáció AVIR Intézményi interface technikai dokumentáció 1. Intézményi interface technikai dokumentáció verzió:1.2 (2011-09-30) Definíciók AVIR Adattár alapú Vezető Információs Rendszer Központi Adattárház Központi

Részletesebben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben

A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben A vizuális projekt, mint eszköz a kompetenciafejlesztésre a pedagógusképzésben WIEDERMANN Katalin Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác widi.kati@gmail.com A kulcskompetenciák Napjainkban a pedagógus szerepe

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Budapest, 2009. május hó I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG Intézmény neve: Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722 Intézmény

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERE A ZSKF-EN

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERE A ZSKF-EN A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS RENDSZERE A ZSKF-EN IHAROSI TAMÁS ÉS KOTÁNYI DÓRA PÁRBESZÉD A KOMPETENCIÁK NYELVÉN 2015. 09. 16. SELYE JÁNOS EGYETEM, KOMÁROM ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA PEGAZUS PROJEKT TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011

Részletesebben

Problémakörök, megoldási igények a felsőoktatáshoz köthető elektronikus ügyintézésben

Problémakörök, megoldási igények a felsőoktatáshoz köthető elektronikus ügyintézésben Problémakörök, megoldási igények a felsőoktatáshoz köthető elektronikus ügyintézésben Papíralapú megoldások, egységesített szoftverek helyett Nyilvántartások, ügyintézési folyamatok komplikáltsága Nehéz

Részletesebben

Multi Medikai Alkalmazás

Multi Medikai Alkalmazás Technológia a gyógyítás szolgálatában Enterprise Multi Medikai Alkalmazás Termékismertető EMMA integrált medikai rendszer Rendszerbe foglaljuk a gyógyítást Technológia a gyógyítás szolgálatában Az Enterprise

Részletesebben

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő

Digitális matematika taneszközök a. hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában. Szerző: Huszka Jenő 1 Digitális matematika taneszközök a hatékonyabb tanulásszervezés szolgálatában Szerző: Huszka Jenő 2009 1 2 Digitális pedagógia, digitális tananyagok Digitális pedagógia: minden olyan hagyományos (instruktív)

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária

Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Rendszertervezés 2. : IR elemzés Dr. Szepesné Stiftinger, Mária Lektor : Rajki, Péter Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ

Részletesebben

AZ IGAZI BIG DATA hogyan használják a világban és egyáltalán használják-e hazánkban?

AZ IGAZI BIG DATA hogyan használják a világban és egyáltalán használják-e hazánkban? AZ IGAZI BIG DATA hogyan használják a világban és egyáltalán használják-e hazánkban? Médiapiac 2015 Eger, 2015.03.18 Dévényi Edit Dunai Albert K&H Bank és Biztosító 1 Nem értek hozzá! Mi tart vissza? Túl

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁMOP 4.1.3. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁMOP 4.1.3. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER Pályakövetés Miért is hasznos? definíció: pályakövetés=pályakövető kutatások+alumni szolgáltatások; intézményi kimeneti mutató, visszacsatolás a képzés fejlesztésére;

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

BI modul a lízing üzletágban. 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András

BI modul a lízing üzletágban. 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András BI modul a lízing üzletágban 2007 márc. 21. Előadó: Salamon András Rövid cég- és terméktörténet Lízing fejlesztések, K+F 1996 óta Lízing éles rendszer 1999 óta Új név: AdviseSoft Kft. 2002 óta Jelenleg:

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek 7. előadás: Stratégiai menedzsment és informatikai támogatás 2. Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/elekes Edit/Vezetoi_inf_rd

Részletesebben

Idősoros elemző. Budapest, 2015. április

Idősoros elemző. Budapest, 2015. április TeIR Idősoros elemző Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS CÉLJA... 3 2. AZ IDŐSOROS ELEMZŐ FELÉPÍTÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEI... 3 Területi szűkítés és a megjelenítendő

Részletesebben