Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A számú pályázat alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján"

Átírás

1 Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A számú pályázat alapján Nagykőrös Város Önkormányzata optimális feladat ellátási és finanszírozási modellje, kiemelve az üzemeltetési, vagyongazdálkodási kérdéseket 1

2 Tartalomjegyzék 1 Előzmények A feladat ellátási finanszírozából-, valamint a gazdasági stabilitás igényéből eredő követelmények Párhuzamosságok megszüntetése igényéből eredő változások Hatékony likviditás menedzsment megvalósítása igényelte változások Szabályozottság kezelésének változása A javasolt modell bemutatása Költségvetés tervezés, kezelés Költségvetés végrehajtása Költségvetési beszámolás, zárszámadás A javasolt modell várható hozadékai és követelményei A modell teljeskörű bevezethetőségének ütemezése Mellékletek számú melléklet: Folyamat modellek Önköltségszámítás Önköltségszámítás alapjainak kidolgozása Önköltségszámítás gazdálkodónkénti kidolgozása PH havi önköltségszámítása NSZK havi önköltségszámítása KÖVA-KOM havi önköltségszámítása Önköltségek havi/negyedéves/éves kiértékelése Önköltségek elemzése Kötelezettségvállalás nyilvántartás Gazdálkodási keretek kialakítása, karbantartása Személyi jellegű kifizetések és járulékaik kezelése Rendszeres dologi beszerzések kezelése Közüzemi szolgáltatók kezelése Engedélyezett készpénzes egyedi beszerzések kezelése Beszerzés Üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó beszerzések előkészítése Üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó beszerzések lebonyolítása Egyedi beszerzések előkészítése Egyedi beszerzések lebonyolítása számú melléklet: A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet javasolt funkcionalitása

3 1 ELŐZMÉNYEK Nagykőrös Város Önkormányzata sikeresen indult az Államreform operatív program keretében megvalósuló - Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára címmel meghirdetett - ÁROP-3.A egyfordulós pályázaton. A pályázat egyik célja a Magyary Programmal összhangban az volt, hogy Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A Nagykörös Város Önkormányzata pályázaton való indulását az önkormányzatok működését érintő több változás mellett - alapvetően az is indokolta, hogy az egyes önkormányzati feladatok állami szintre kerültével tól új feladat-ellátási rendszer lépett életbe, vagyis megtörtént a forrásszabályozás átalakítása. A Mötv ai az alábbiak szerint rögzíti a feladatfinanszírozás alapjait: a feladatfinanszírozási rendszerben az Országgyűlés a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja; a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembevételre kerül: o takarékos gazdálkodás, o melyet a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, o a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető; az állam által prioritásként kezelt, önként vállalt feladatok finanszírozásához is biztosítható állami támogatás; az önkormányzat működőképessége megőrzéséhez kiegészítő támogatás adható. 3

4 1.1 A BM által megfogalmazott feladatfinanszírozási helyzetkép ben A évi Feladatfinanszírozási eredmények: önkormányzati kötelező feladatokhoz igazodó, általános támogatások o hivatali feladatok támogatása, o település-üzemeltetési feladatok támogatása (közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása, zöldterület-gazdálkodás), köznevelési feladatok (óvoda): feladat alapú bér- és üzemeltetési támogatás, szociális szakellátás (intézményi ellátások). Ahol nem valósult meg 2013-ban a feladatfinanszírozás: szociális és gyermekjóléti alapfeladatok kulturális feladatok A évben az első időszak tapasztalatai alapján a finanszírozási rendszer alább felsoroltak szerinti - finomhangolása lett tervbe véve: szerkezetátalakítási tartalék keretében nyújtott kiegészítő támogatások beépültek az alapfinanszírozásba (22/2013. (VI. 11.) BM rendelet), település-üzemeltetés: településkategóriánkénti fajlagos összegek szerinti finanszírozás, beszámítás rendszere differenciált, törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni (bővült az érintett jogcímek köre), gyengébb jövedelem-termelő képességű kistelepülések (2000 fő alatt) támogatása, pedagógus életpálya-modell, gyermekétkeztetés: feladat-alapú bér- és üzemeltetési támogatás a normatív elosztás helyett. Az átalakult a finanszírozási rendszer mellett megfogalmazott további célkitűzések: Az önkormányzatok új fejlesztési rendszerének kialakítása. A feladatfinanszírozási rendszer további finomítása. Az adósság újratermelődésének megakadályozása szabályozás révén. 4

5 Az önkormányzati gazdálkodásért való személyi felelősségi rendszer erősítése. Állami - önkormányzati kontrolling rendszer kialakítása. 1.2 A pályázattal megvalósítani kívánt célok Az előzőekben áttekintett feladatoknak való megfelelést kívánja teljesíteni Nagykőrös Város Önkormányzata az ÁROP-3.A.1 számú, Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése című pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló projekt eredményein alapulva. A projekt megvalósításába bevont külső szakértők közreműködésével elkészült az Önkormányzatunk jelenlegi gazdálkodási gyakorlatát áttekintő felmérése, elemzése, és gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó továbbfejlesztési javaslatok kerültek megfogalmazásra. Természetesen a teljes munka során vezérelvként szerepelt a feladatfinanszírozás feltételeinek megteremtése. Jelen dokumentum arra vállalkozik, hogy teljes körűen bemutassa a javasolt feladat ellátási és finanszírozási modellt - mind a funkcionális,- mind a szervezeti működésre vonatkozó változásokat is tartalmazva egy adott gazdálkodási (költségvetési) évre vonatkozóan. 5

6 2 A feladat ellátási finanszírozából-, valamint a gazdasági stabilitás igényéből eredő követelmények Az előző pontban áttekintett az önkormányzati feladat változásokat jelentő - előzményeken túl a Nagykőrös Város Önkormányzata működése hatékonyságának növelése érdekében eddig megtörtént változtatások eredményeit figyelembe véve döntött mind az addigi működési-, mind finanszírozási gyakorlatának újragondolása mellett, mely utóbbinak fontosságát a feladat ellátás finanszírozásnak bevezetése még hangsúlyosabbá tett. Az Önkormányzat működését áttekintő és elemző tevékenységen alapulva a projekt során elkészült dokumentumokban - megfogalmazott szakértői javaslatok az alábbi csoportokba sorolhatók: Racionális forrás felhasználást eredményező szervezeti-, működési változtatások (a párhuzamos-, illetve a gyakorlatban nem maradéktalanul működtetett funkciók kérdése). o Egyrészt ezek végrehajtásának megalapozására, támogatására került kiválasztásra az a három meghatározó funkció beszerzés; finanszírozási terven alapuló kötelezettségvállalás; önköltségszámításon alapuló kontrolling, melyek folyamat modelljei részletesen kidolgozásra kerültek. Bemutatásukra önálló dokumentum készült, magukat a folyamat ábrákat az 1. sz. melléklet is tartalmazza. o Másrészt meg kell hozni azokra a szervezeti változtatásra vonatkozó döntéseket, melyek a jelenleg több intézménynél megtöbbszörözötten működő feladatok összevonását eredményezhetik. A likviditás menedzsment támogatására a kidolgozott kötelezettségvállalás kezelésen túl az un. Kiskincstár működtetési gyakorlatának tovább fejlesztése. Hatékony vagyon gazdálkodás és kintlévőség kezelés megvalósítása. Az Önkormányzat teljes vagyonának- jelenlegi és jövőbeli - kezelésére egységes elvek megfogalmazása és lefektetése szükséges. A megfogalmazottak folyamatos teljesülésének biztosítása érdekében a 6

7 feladat nevesítésén túl, operatív feladat végrehajtójának nevesítése is szükséges. Ezen vagyongazda folyamatos tevékenységét képezze az Önkormányzat vagyonának felügyelete, a bekövetkező, illetve tervezett változások proaktív kezelése. Tervezett változások esetén alternatív megoldások felkutatása, gazdaságossági számításokon alapuló előkészítő anyagok készítése, melyekre támaszkodva a meghozandó Testületi döntések is megalapozottabbá válhatnak. A kintlévőségek kezelésében egyrészt a jelen gyakorlattal ellentétben élni kell azok operatív a kintlévőség aktuális állapotának megfelelő - beszedési/ behajtási lehetőségeivel, másrészt megvalósítandó az étkeztetési térítési díj követelések számviteli előírásainak teljes körűvé tétele is. 2.1 Párhuzamosságok megszüntetése igényéből eredő változások A jelenlegi működésben több területen léteznek párhuzamosan működő funkciók, illetve tevékenységek. A létesítményüzemeltetés, fenntartás szakmai tevékenységet mind az NSzK, mind a KÖVA-KOM végez. Nem az azonos szakmai kompetenciát igénylő tevékenységek kerültek köztük megosztásra, hanem az ellátandó létesítmények köre (KÖVA-KOM-nál a telephelyek, a kezelésében lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok és területek; NSzK-nál az összes többi nem KÖVA-KOM-nál lévő épületé). Létszám és erőforrás racionalizálást eredményezhetne a KÖVA-KOM, és az NSzK által is ellátott létesítményüzemeltetés, fenntartás szakmai tevékenységek egy szervezethez sorolása (ez utóbbi elkerülhetetlenné is válik, ha a KÖVA- KOM-ot illetően a tulajdonosi szerkezetben változásra kerül sor). A gazdálkodási folyamat tevékenységeinek egy része teljes körűen szerepelnek a Polgármesteri Hivatalban, míg az Óvodák, a Kulturális Központ és a Humán Szolgáltató Központ vonatkozásában a szabályzatok szerint az NSzK-hoz telepítettek. Ez azt jelenti, hogy a tervezés, a kötelezettségvállalástól, a szerződéskötésen át, a pénzügyi és számviteli tevékenységek és nyilvántartások vezetésén keresztül a beszámolásig 7

8 mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az NSzK-ban rendelkezni kell megfelelő szakértelemmel és infrastruktúrával. A tényleges gyakorlatban viszont az NSzK-hoz rendelt Intézmények esetén csak a pénzügyiszámviteli tevékenységeket végzi az NSzK teljeskörűen, a beszerzés fázisait pedig részben az NSzK, és részben maguk az Intézmények végzik. Tehát a beszerzés a megrendelés és szerződéskötés tevékenységekhez minden intézményben lekötött a feladatokra vonatkozó szakmai erőforrás. A megtöbbszörözött óvoda-, és gyermekélelmezést ellátó konyhák vezetési feladatainak összevonása szintén létszám (a jelenlegi minimális létszám esetén kérdéses) és erőforrás racionalizálást eredményezhetne. A redundáns funkciók, vagy tevékenységek mindig a szükségesnél bonyolultabb szervezetet és többlet ráfordítást igényelnek. Ugyanakkor a feladatok és létszámigényük, finanszírozottságuk felülvizsgálata, az aránytalanságokban rejlő kockázatok feloldása is szükséges. A párhuzamosságok indokolatlanul többlet ráfordítást eredményeznek, az alul biztosított kapacitások viszont kockázatot hordoznak. Ezért a javasolt működési modell ezek jövőbeli kiváltására vonatkozóan egységesítést, illetve centralizálást fogalmaz meg, ami egyaránt működési és szervezeti változtatást is igényel. Amennyiben a KÖVA-KOM tulajdonosi szerkezetében változásra kerül sor, akkor annak hatásával is együtt kell megfontolás tárgyává tenni, hogy a Kincstári funkciókkal egy szervezetet képező Gazdasági-műszaki Ellátó szervezetté alakulva lássa el a beszerzést, vagyon kezelést és létesítmény működtetést, vagy külön intézmények közötti feladat megosztással kell ezeket az egységes, de csak egy szervezet által működtetendő funkciókat megvalósítani. 2.2 Hatékony likviditás menedzsment megvalósítása igényelte változások A hangsúlyossá vált likviditási helyzet javítását, illetve stabilizálását két javasolt változtatás szolgálja. Megvalósításukkal biztosíthatóvá válhat a költségvetési egyensúly fenntarthatósága. 8

9 Az egyik a keretgazdálkodáson alapuló kötelezettségvállalás javaslatra kidolgozásra került annak részletes folyamat modellje is, melyet részletesen egy önállóan elkészült dokumentum-, s magát a folyamat modell ábráját az 1. sz. melléklet is tartalmazza. A modell kidolgozásának vezérelve annak biztosítása volt, hogy minden időpontban csak a rendelkezésre álló pénzügyi források mértékével összehangoltan történhessenek kötelezettségvállalások. A másik javaslat az un. kiskincstár, vagyis a Nagykőrös városi kincstár működtetésének továbbfejlesztése. Ez azt a - jelenlegi gyakorlattól eltérő funkcionalitású - működési mód megvalósítását igényli, mely szerint a városi kincstári feladatok ellátására kijelölendőek a Pénzügyi Szervezet feladatait ellátó munkakörök. A városi kincstár feladatát képezze az önállóan működő teljes jogkörű intézmények pénzellátási, gazdálkodási és könyvvezetési feladatainak ellátása (javasolt feladatok felsorolását a 2. sz. mell. tartalmazza). A hozzá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlákon biztosítja. Az előirányzat felhasználás és annak finanszírozása- a gazdasági eseményekhez igazodóan utólagosan, és az intézményi bevételek, illetve átvett pénzeszközök beszámításával történik. A költségvetési szervek a Pénzügyi Szervezet által számukra jóváhagyott havi ütemezésű előirányzat-felhasználási keretek felett rendelkezhetnek. A keretek kezelésének hogyanját a Kötelezettség vállalás folyamat modell (1. sz. mell.) tartalmazza. Értelemszerűen kötelezettségvállalás, illetve fizetési megbízás csak a keretösszegek terhére történhet. 2.3 Szabályozottság kezelésének változása Ahogy ezt a jelenlegi gyakorlatot elemző tanulmányban megfogalmazásra került, a szabályozottságot kettősség jellemzi. Egyrészt gazdálkodó szervezetenként felváltva fordul elő a nem teljes körűség, valamint a naprakészség hiánya, másrészt a szabályzatok tartalma és a valóságban működő gyakorlat eltérő volta fordul elő. Ennek kiküszöbölése érdekében nevesíteni szükséges a szabályzatok kezelésének feladatát, meghatározva a feladat végrehajtóját is. Az új működési modell bevezetése különösen aktuálissá teszi a feladatot, de ellátása nem lehet kampányszerű, hiszen a szervezetet folyamatosan érhetik 9

10 külső és belső változtatások. A feladat végrehajtójának minden esetben el kell végeznie a változás által érintett szabályzatok szükség szerinti módosítását, összehangolását. Nem elegendő a naprakész szabályzatok megléte, de ellenőrizni is kell rendszeresen, hogy az alkalmazott gyakorlat megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak. Eltérés esetén megvizsgálva annak okát sorra kell kerülnie a szükséges intézkedések meghozatalának is. 10

11 3 A JAVASOLT MODELL BEMUTATÁSA A fejezet a javasolt jövőbeli feladat ellátási és finanszírozási modellt egy pénzügyi év teljes működés folyamatán keresztüli mutatja be, kihangsúlyozva az egyes funkciók, illetve tevékenységek tartalmának egymásra épülését is. 3.1 Költségvetés tervezés, kezelés Az önköltségszámításnak a részletesen kidolgozandó folyamatmodellek közé való beválogatásának egyik fontos indoka volt az Önkormányzat teljes kötelező és vállalt feladatkörére kiterjedő feladat ellátáson alapuló finanszírozás megalapozása. Az önköltség számítási modell fontos részeredménye az egyes feladatok/tevékenységek tényleges fajlagos egységköltségeinek meghatározása. Az egyes feladatok számosságának megtervezése után ezen fajlagosok használatával megbízhatóan kiszámítható a végrehajtásuk költség igénye. Ezen - számításon alapuló módszerrel meghatározásra kerülő feladatonkénti kiadási előirányzatok összegét szembeállítva az adott feladat/tevékenység tervezhető bevételével, megállapítható, hogy melyeket finanszíroz alul, vagy felül a várható bevétele. A feladatok/tevékenységek finanszírozottsága pozitív és negatív eltéréseinek mértékét meghatározva lehet megalapozott döntést hozni a bevételek és kiadások összhangja megteremtésének hogyanjáról. Az önköltség összetevői mértékében (árában), vagy a feladatok/tevékenységek számosságában bekövetkező évközi változások várható hatása szintén számíthatóvá válik, tehát azonnal elő lehet készíteni a változás hatásának menedzselését. 3.2 Költségvetés végrehajtása A szerény finanszírozási forrás mértékek a működőképesség megőrzése érdekében - nélkülözhetetlenné teszik a gazdálkodás hatékonyságának növelését szolgáló minden lehetőség megragadását. 11

12 Ezért az adott költségvetési év végrehajtása folyamatának kialakítása során - a funkciók és tevékenységek kialakításában komoly hangsúllyal került figyelembevételre és a kedvező megoldás megkeresése: a párhuzamosságok megszüntetésére, hatékony likviditás menedzsment megvalósítására, és a racionális létesítményüzemeltetés, fenntartás működtetésre. A párhuzamosságok feloldásában követett vezérelv az volt, hogy az intézmények azonos funkciói egységesen, azonos elven, és lehetőleg centralizáltan lehessenek végrehajthatóak. A likviditás biztosíthatóságának érdekében az éves kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatok (KÖVA-KOM esetében költség és bevételi tervek) teljesülése várható időüteméhez illesztetten ütemezetten megbontani szükséges. Praktikusan ez az éves előirányzatok/tervek havi ütemezésű gazdálkodási keretekre való leosztását jelenti. Ez alapján történhetnek majd az intézményi felhasználások mind a személyi jellegű, mind a dologi és felhalmozás jellegű jogcímekre vonatkozóan. Az éves előirányzatok gazdálkodói keretekre való lebontása kontrolleri feladat, melyek a Pénzügyi Iroda vezetője általi jóváhagyás után válnak a kötelezettségvállalás alapjául. Egy-egy intézmény-, illetve a teljes Önkormányzat éves előirányzata összegéből célszerű év elején tartalékot képezni az esetleges rendkívüli igények biztonságos finanszírozhatósága érdekében. Az év közben szükségessé válható (költségvetés változása-, előirányzat átcsoportosítása-, vagy tartalék felhasználás szükségessége) keretmódosítások a jóváhagyott keretek kialakításával azonos lépésekben történnek. Amennyiben egy pénzügyi évben az éves előirányzat terhére képzett tartalék felhasználása szükségtelenné válik, a következő pénzügyi évben megvalósítani tervezett feladatok finanszírozására - mint maradványok forrásként lesz felhasználható. Az előirányzat felhasználás fázisai: Keretellenőrzésen alapuló értékhatártól független, teljes körű kötelezettség vállalás, amit 12

13 o személyi jellegű előirányzatok vonatkozásában létszám-, vagy illetmény összegének változás(ai) kezdeményezhetnek, o dologi, felújítási és felhalmozási előirányzatok esetében pedig a beszerzési-, vagy szolgáltatás igényének megjelenése, illetve folyamatos fennállása idéz elő (részletesen lásd az 1. sz. melléklet tartalmazta Kötelezettségvállalás folyamatmodellben). Központosított, összevont beszerzés, amit az ennek végrehajtására megbízott szervezeti egység(ek) munkatársa(i) az éves beszerzési terv és az intézmények által ben küldött beszerzési igény alapján végeznek (részletesen a szerződés megkötésétől/megrendelés elküldésétől és nyilvántartásukon át, a teljesítés-, majd a számla befogadásán és pénzügyi teljesítésén keresztül - lásd az 1. sz. melléklet tartalmazta Beszerzés folyamatmodellben). A kiválasztásra kerülő szállító(k)tól olyan szállítási gyakoriság igénylendő, amely szükségtelenné teszi a készletezést. A felsorolt tevékenységeket - a beszerzést végző(kö)n túl - a Kincstáron belüli (vagy más szervezetben kijelölt) könyvvezetési és pénzügyi funkciót betöltő munkatársak látják el. Követelések számlázás támogatások, térítési díjak, átvett pénzeszközök kezelését szintén a Kincstáron belüli, vagy hozzá rendelt könyvvezetési és pénzügyi funkciót betöltő munkatársak látják el. A követelések kezelésében a támogatások, térítési díjak, egyéb bevételek várható összegei bevételi kötelezettségvállalásként, a tényleges bevételek számlái/előírásainak könyvelése pedig a bevételeket könyvelő munkatárs feladatát képezi. befizetést nem teljesítő részére díjelőírást és fizetési felszólítást kell készíteni, és azt le kell könyvelni, illetve nyilvántartásba venni. A határidőn túli követelések esetében fizetési felszólítást kell alkalmazni minden típusú kintlévőség esetén is. Az eredménytelen fizetési felszólítások esetén pedig meg kell kezdeni a behajtási eljárást. Kontrolling funkció tevékenységeit szintén a Kincstári funkciót ellátó szervezet(ek)en belüli költségvetést kezelő, utókalkulációt ellátó, és elemzéseket elvégző munkatársak látják el. A funkciót és szereplőit részletesen lásd az 1. sz. melléklet tartalmazta Önköltség számítási folyamatmodellben. A feladat alapú finanszírozás alapjául szolgál ez a funkció, aminek a teljes Önkormányzatra vonatkozó egységes elven és 13

14 módszerrel való megvalósítása egyben a Kormányzati elvárásnak való megfelelést is eredményezi. A pénzügyi év során a hatékony likviditás menedzsment az alábbi működési változások által biztosító: Azáltal, hogy az Önkormányzat teljes pénzeszköze a költségvetési elszámolási számlán kezelt, és a Kincstár az intézményi tényleges kifizetéseket az ehhez kapcsolódó alszámlákon keresztül teljesíti, megvalósul az utófinanszírozás. A havi gazdálkodási keretekre lebontott előirányzatokon alapuló teljes körű kötelezettségvállalással megakadályozottá válik a pénzügyileg nem teljesíthető kötelezettségek keletkezését. A kontrolling funkció megvalósulása lehetővé teszi az évközi változások pénzügyi hatásainak meghatározását, döntési alternatívák kidolgozását. A hatékony létesítmény és vagyon, valamint kintlévőség kezelés gyakorlatának megvalósulását az alábbiak tudják biztosítani: A létesítménykezelési, üzemeltetési tevékenységek egységes kezelése, és folyamatosan végzetté válása (a létesítményenként kezelt ráfordítások utókalkulált kimutatatása folyamatos értékelhetősége, elemezhetősége). A létesítmények állapotának, használatának, illetve használhatóságának folyamatos értékelése, esetleges (költségvetési éven belüli, illetve következő költségvetési évre figyelembeveendő) változások előkészítéseként döntés előkészítő számítások készítése. A határidőn túli követelések behajtási tevékenységeinek maradéktalan végrehajtása. Az esetenkénti szabad pénzeszközökkel való pénzügyi tevékenységek végzése. 3.3 Költségvetési beszámolás, zárszámadás Ezt a funkciót a teljes Önkormányzat minden intézményére vonatkozóan a számukra végzett tervezési-, könyvvezetési-, önköltség számítási- és pénzügyi 14

15 tevékenységek mellett a Kincstári szervezet(hez rendelt munkatársakkal) látja el. A funkció részét képezi a jogszabályi előírásokon alapuló beszámolási és adatszolgáltatási feladatokon túl, mind az Intézmények, mind a Testület számára vonatkozó adatszolgáltatásokat, tájékoztató adatközléseket, valamint a kontrolling elemzések alapján kidolgozott döntés előkészítő információk szolgáltatása is. 15

16 4 A JAVASOLT MODELL VÁRHATÓ HOZADÉKAI ÉS KÖVETELMÉNYEI Az intézmények azonos funkcióinak egységessé tétele, azonos elven, és lehetőleg centralizáltan való végrehajtása a párhuzamosságok megszüntetésével nem csak a gazdaságosságot tudja javítani, hanem az egységességből adódóan az információk hitelessége, megbízhatósága is növekszik, összehasonlíthatóságuk megbízhatóvá válik. A tudatos gazdálkodás érvényesülhet a költségvetési év teljes életciklusán, melynek konkrét megnyilvánulásai az alábbiak szerint összegezhető: Az egységes és teljes körűen bevezetendő önköltségszámítás a jogszabályi előírások betartásán túl: Alapul szolgál a feladatalapú finanszírozáshoz. A fajlagos költségeket alkalmazva megalapozottá és tudatosabbá teszi a költségvetés tervezését. Lehetőséget biztosít az önköltség csökkenthetőség vizsgálatára. Alternatív lehetőségek vizsgálhatóságát biztosítja (pl. azonos feladatok egy-, vagy több intézményben szereplő ráfordításai; azonos funkciót ellátó létesítmények fajlagos ráfordításai). Az év közbeni feladat volumen-, vagy árváltozások tárgyévi és következő évi pénzügyi várható hatása egyszerűen számszerűsíthetővé válik. A központosított beszerzés kedvezőbb árkondíciókat tesz elérhetővé, ami kiadás csökkenést eredményez. Az un kiskincstár elv és a javasolt kötelezettség vállalási módszer együttes alkalmazása megbízható cash-flow-t eredményez, amely alapján a likvidhitel szükségessége csökkenthető, illetve az időszakosan szabad, leköthetővé váló szabad pénzeszközök bevétel növekedést eredményeznek. A tudatos és folyamatos létesítménygazdálkodás tevékenység alkalmazása a kezelésüket proaktívvá teheti és nem estenkénti tűzoltási feladat végrehajtások jelentkeznek. Megakadályozhatóvá, illetve csökkenthetővé válnak az esetleges létesítményekhez kapcsolódó veszteségek. Az összes létesítmény működtetésének, üzemeltetésének egyetlen szervezethez rendelése a 16

17 párhuzamosság megszüntetése mellett az erőforrások hatékonyabb használatát is eredményezi. Természetesen a jelenleg nem-, vagy nem maradéktalanul működtetett funkciók, illetve tevékenységek megvalósulásának erőforrás igénye is jelentkezik. Ez adott területeken létszám igényt jelenthet, de egy integrált rendszer használatbavétele pedig létszám megtakarítást eredményez. Az áttekintett szervezeti és működési változásoktól a Nagykőrös Város Önkormányzata működésének mind szervezettsége, mind gazdaságossága területén hatékonyság növekedés és biztonságos működtethetőség várható. 17

18 5 A MODELL TELJESKÖRŰ BEVEZETHETŐSÉGÉNEK ÜTEMEZÉSE Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza a Nagykőrös Város Önkormányzata szervezetére és gazdálkodására vonatkozó javaslatok előkészítésének és bevezetésének időbeli besorolását és priorizálását. Prioritási megvalósíthatók (2014 Rövidtávon sorsz. évben) 1. Fajlagos költségek kialakítását célzó önköltség számítási modell kidolgozása, megvalósításának előkészítése 2. Párhuzamosságmentes, egységes beszerzési gyakorlat módszerének kidolgozása. 3. A szabályozottság kezelésére létrehozni azt a folyamatosan végzendő tevékenységet, amely a napra-kész szabályzatok biztosításán túl rendszeresen ellenőrzi a tényleges gyakorlat és a szabályzatban foglaltak egyezőségét. 4. A KÖVA-KOM várható tulajdononos szerkezet változás hatásának vizsgálata, szükséges döntések meghozatala. Középtávon megvalósíthatók (2015. évben) Fajlagos költségek kialakítását célzó önköltségszámítás részletes kidolgozása, rendszer előkészítése Egységes beszerzési gyakorlat megvalósítása. Hosszabb távon megvalósíthatók (2016. évben) Fajlagos költségek kialakítását célzó önköltségszámítás megvalósítása 18

19 Prioritási sorsz. Rövidtávon megvalósíthatók (2014 évben) Középtávon megvalósíthatók (2015. évben) Hosszabb távon megvalósíthatók (2016. évben) 5. Az összes létesítmény üzemeltetése működtetésére egységes (egyetlen) gyakorlat és szervezet kiválasztása. 6. Három eltérő számítógépes rendszer helyett egyetlen (gazdálkodó és költségvetési szervezetre is használható) alkalmazás használata (min. alkalmazások egységesítése). 7. Az előirányzatok rendelkezésre állásának megfelelő ütemezés szerinti, teljeskörű kötelezettség vállalási gyakorlat megtervezése. Az előirányzatok rendelkezésre állásának megfelelő ütemezés szerinti kötelezettség vállalási gyakorlat bevezetése (likviditás menedzsment első szintje). 8. Kiskincstár funkció a teljes Önkormányzatra vonatkozó működtetése bevezetése (likviditás menedzsment kiteljesítése). 9. Kontrolling funkció tartalmi Kontrolling funkció Az új kontrolling 19

20 Prioritási sorsz. Rövidtávon megvalósíthatók (2014 évben) Középtávon megvalósíthatók (2015. évben) Hosszabb távon megvalósíthatók (2016. évben) kidolgozása, működtetésének létrehozása, működtetése a funkció teljeskörű bevezetése. megtervezése. tervezéstől a működésen át a beszámolásig. 10. Mind az óvodák, mind a konyhák vonatkozásában a szakmai vezetés összevonása. 20

21 6 MELLÉKLETEK számú melléklet: Folyamat modellek Önköltségszámítás 21

22 6.1.2 Önköltségszámítás alapjainak kidolgozása 22

23 6.1.3 Önköltségszámítás gazdálkodónkénti kidolgozása 23

24 6.1.4 PH havi önköltségszámítása 24

25 6.1.5 NSZK havi önköltségszámítása 25

26 6.1.6 KÖVA-KOM havi önköltségszámítása 26

27 6.1.7 Önköltségek havi/negyedéves/éves kiértékelése 27

28 6.1.8 Önköltségek elemzése 28

29 6.1.9 Kötelezettségvállalás nyilvántartás 29

30 6.1.10Gazdálkodási keretek kialakítása, karbantartása 30

31 6.1.11Személyi jellegű kifizetések és járulékaik kezelése 31

32 6.1.12Rendszeres dologi beszerzések kezelése 32

33 6.1.13Közüzemi szolgáltatók kezelése 33

34 6.1.14Engedélyezett készpénzes egyedi beszerzések kezelése 34

35 6.1.15Beszerzés 35

36 6.1.16Üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó beszerzések előkészítése 36

37 6.1.17Üzemeltetéshez, működtetéshez kapcsolódó beszerzések lebonyolítása 37

38 6.1.18Egyedi beszerzések előkészítése 38

39 6.1.19Egyedi beszerzések lebonyolítása 39

40 6.2 2 számú melléklet: A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet javasolt funkcionalitása A költségvetési egyensúly fenntartása, a likviditás folyamatos menedzselése, az alábbiak megvalósításával: az önkormányzat intézményeinek o pénzellátása, o gazdálkodási tevékenységeik ellátása, o könyvvezetési tevékenységeik ellátása; önkormányzat költségvetési elszámolási- és a hozzá kapcsolódó intézményenkénti alszámlák kezelése, vezetése; előirányzat-felhasználási keretek meghatározása, módosítása; önköltségszámítás, kontrolling funkciók ellátása; költségvetés tervezés, pénzügyi információk szolgáltatása. 40

A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA

A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A PROJEKT HATÁSÁRA NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ MUNKAFOLYAMATAINAK ÁTALAKULÁSA A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSRE A PÁLYÁZATTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT CÉLOK Az

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOKI FŐISKOLA. Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOKI FŐISKOLA Ikt. sz.: SZF/ /2015. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. Általános meghatározások 1. A szabályzat célja A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) belső kontroll rendszere a kockázatok

Részletesebben

PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA. PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Szakértői tanulmány 2010.

PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA. PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Szakértői tanulmány 2010. PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Szakértői tanulmány 2010. Tartalomjegyzék ELŐZMÉNYEK... 4 1. A vizsgálat módszere... 5 2. Az önkormányzatról

Részletesebben

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kivonat melléklet IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Az önkormányzat feladatainak ellátását az ország törvényei, különösen

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012. HATTÁROZATI JAVASLAT A 4. NAPIRENDI PONTHOZ NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások (2012.) alapján Az OPIMUS GROUP

Részletesebben

Adótörvények módosítása - általános forgalmi adókulcs 2009. július 1 után

Adótörvények módosítása - általános forgalmi adókulcs 2009. július 1 után Adótörvények módosítása - általános forgalmi adókulcs 2009. július 1 után A magyar Parlament által elfogadott Módosító törvény szerint az áfa-kulcs 2009. július 1-ei hatállyal a jelenlegi 20%-ról 25%-ra

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 15-ei ülésére Szám: 02/273-4/2010. VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (3.) A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A nemzetgazdasági elszámolások rendszerének megismerése 7 1.1. A nemzetgazdasági elszámolások

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában. WP3 - Költségvetéstervezés. felülvizsgálata

Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában. WP3 - Költségvetéstervezés. felülvizsgálata Hatékony szervezeti működés kialakítása Heves Önkormányzati Hivatalában WP3 - Költségvetéstervezés felülvizsgálata munkacsomag Projekt azonosító: ÁROP 2007-1-A-2/ 2009. november 9. TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzéke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett AZ EGYCSATORNÁS GYŰJTŐKÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA című PÁLYÁZATHOZ (Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) Budapest,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július

SZÁMVEVİI JELENTÉS. Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl. 2008. július BÁCS-KISKUN MEGYEI ELLENİRZÉSI IRODA - KECSKEMÉT SZÁMVEVİI JELENTÉS Tompa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenırzésérıl 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. CÉLOK ALAPELVEK... 5 3. A JELENLEG MŰKÖDŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

II./F. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSA 1. Elemző rész TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Célok meghatározása 1.2 Helyzetelemzés 1.2.1 Ajánlatkérői lista 1.2.2 Közbeszerzési eljárások átláthatósága 1.2.3 Környezetvédelmi

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok Mi a kontrolling? A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. Az első gyakorlati alkalmazások termelési

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről 0907 J/9364 2009. április Dr. Kovács Árpád elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 ÖSSZEGZÉS 4 1. AZ ÁSZ 2008. ÉVI FELADATAI 7 1.1. Az

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve 2015.12.09. Tartalom I. Bevezető... 3 II. Üzleti terv... 5 1. MÓDSZERTAN... 5 2. 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1

Részletesebben

JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE

JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE JAVASLAT A SZEGED VÁROS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÉNEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETRE Tartalom: Előszó 2011. A2 A) Rendelet tervezet I. Általános rendelkezések... A3 II. Az építészeti örökség fenntartási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Bérbeadható belterületi ingatlanok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor

Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez. Kitöltési Útmutató. Születés hazai anyakönyvezésekor Adatlap Magyarországon élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételéhez Kitöltési Útmutató Születés hazai anyakönyvezésekor 2014 A londoni magyar konzulátus dolgozói remélik, hogy az alábbi kitöltési útmutatóval

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a költségvetési egyensúly helyreállításával kapcsolatos intézkedésekre Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Dr. Szeles Gábor jegyző Becsei

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

Biztonsági Szabályzat

Biztonsági Szabályzat Biztonsági Szabályzat Szabályzat kódja BSZ Hatálybalépés 2014.11.04. Utolsó módosítás 2015.07.07. Érvényesség Visszavonásig Verziószám 4/2015 Szabályozási szakmai felelős Szabályozási felelős és kibocsátó

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzetgazdasági miniszter 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelete a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

TANÁCS. (Tájékoztatások)

TANÁCS. (Tájékoztatások) 2006.11.14. C 276E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 17/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT (a Tanács által 2006. június 27-én elfogadva) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T

Ikt.sz.: MBK/3206-14/2012 Jogerős: 2013. április 24. H A T Á R O Z A T Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: Jogerős: 2013. április 24. Ü.i.: Láda Péter ( :46/503-755;

Részletesebben

1. A rendelet alkalmazási köre

1. A rendelet alkalmazási köre 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 1. szám A nemzetgazdasági miniszter 2/2016. (I. 5.) NGM rendelete a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. 2016. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása. 2. Felügyelő bizottsági tag megválasztása. 3. A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1

A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE. a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 1. oldal A TANÁCS 1992. május 21-i 92/43/EGK IRÁNYELVE a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

Európai Számvevőszék. ellenőrzési kézikönyv

Európai Számvevőszék. ellenőrzési kézikönyv Európai Számvevőszék 2012 Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzési kézikönyv HU 2 Áttekintés PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS A PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Zirc város integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xii321-16/2014. Előadó: dr. Komán Agnes Mell. : beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0

Projekt azonosítás. Kiadások. Elosztólista. Projekt_indito_dokumentum_Bucsa_AROP_1_00. Projekt: Dokumentum neve: File: Verzió: 1.0 Projekt azonosítás Projekt: Dokumentum neve: File: A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben Projektindító Dokumentum

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr!

LOSZ. Magyarország Kormánya Dr. Orbán Viktor úrnak, Miniszterelnök. 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 4. Tisztelt Miniszterelnök Úr! LOSZ LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Hermina út 57. Tel: 06-1 331 1313; Fax: 06-1 331 1396; e-mail: losz@losz.hu; www.losz.hu 21/2014. Magyarország Kormánya Dr. Orbán

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk:

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatokat. 1. A törvényjavaslat 235. helyébe a következő rendelkezést javasoljuk: Módosító javaslat Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94. (1) bekezdése és a 102. (1) bekezdése alapján a Munka Törvénykönyvéről szóló, 4786. számú törvényjavaslathoz

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

G yakorlati tapasztalatok

G yakorlati tapasztalatok G yakorlati tapasztalatok VERSENYKÉPESSÉG ÉS VERSENYESÉLYEK A GYÖNGYTYÚKTENYÉSZTÉSBEN BESZÉLGETÉS LÖRIK LAMBERT TENYÉSZTŐVEL ÉS INTEGRÁTORRAL Bármely termék vagy szolgáltatás versenyképességét egy adott

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(II.25.) számú önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjainak javaslatai az elektronikus hírközlési szabályozás felülvizsgálatához 2010. november

A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjainak javaslatai az elektronikus hírközlési szabályozás felülvizsgálatához 2010. november A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjainak javaslatai az elektronikus hírközlési szabályozás felülvizsgálatához 2010. november Szükségesnek tartjuk, hogy egyértelmű szabályozást nyerjen a hatályos jogrenden

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól

14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet. a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 1 3.. Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ Ellenjegyezte:

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN

A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN A MARKETING-KONTROLLING ALKALMAZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE A MAGYAR KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGÉBEN Katona Ferenc Gödöllő 2015 1 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 2014. szeptember 10. Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. INNOVA Észak-alföld

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

P á n d Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2002./II.12./ számú R E N D E L E T E. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

P á n d Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2002./II.12./ számú R E N D E L E T E. A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről P á n d Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2002./II.12./ számú R E N D E L E T E A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Pánd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közakarat

Részletesebben

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Felelős Társaságirányítási Jelentés NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felelős Társaságirányítási elentés A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.)

A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása. a hiánypótlás alkalmazásáról. (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa 1/2007. számú ajánlása a hiánypótlás alkalmazásáról (K.É. 58. szám, 2007. május 23.) A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor úr részére miniszter. Földművelésügyi Minisztérium. Budapest Kossuth L. tér 11. 1055. Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Fazekas Sándor úr részére miniszter. Földművelésügyi Minisztérium. Budapest Kossuth L. tér 11. 1055. Tisztelt Miniszter Úr! Dr. Fazekas Sándor úr részére miniszter Földművelésügyi Minisztérium Budapest Kossuth L. tér 11. 1055 Tisztelt Miniszter Úr! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év november 30-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal,

JEGYZŐKÖNYV. - A külön mellékelt jelenléti íven felsorolt részvényesek, összesen 544.391 db szavazattal, JEGYZŐKÖNYV amely készült a PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt.-nél 2010. április 27-én 15 órakor megtartott (9027 Győr, Kandó Kálmán u. l.) a PANNON-FLAX NyRt. határozatképtelenség miatt megismételt éves

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások

Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások MTA Law Working Papers 2015/1 Közpolitikák és jogi környezetük sorozat Kormányzati ciklusok és felsőoktatás-politikai változások Szövényi Zsolt Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences

Részletesebben