MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István Igazgató

2 Változtatott fejezet Revízió száma Változtatás dátuma Változtatás alkalma / jellege Készítette Jóváhagyta 2/20

3 Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Akkreditációs lajstromszám: Hatálybaléptetés Jelen kézikönyvet megvizsgáltam, és mint az Intézmény minőségirányítási rendszerét leíró és a minőségpolitikában megfogalmazottakkal összhangban lévő szabályozó dokumentumot jóváhagyom. A kézikönyv mellékletében rögzített politikában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében jelen kézikönyvet a mai nappal hatályba léptetem. Elrendelem egyúttal a kézikönyvnek az Intézmény valamennyi munkatársa számára vonatkozó kötelező érvényét és alkalmazását. Jóváhagyta: igazgató

4 Tájékoztató a kézikönyvről A kézikönyv: leírja, egységes keretbe foglalja az Intézmény felnőttképzési területre vonatkozó minőségirányítási rendszerét, amely a minőségpolitikában megfogalmazott célokkal összhangban lett kialakítva, bemutatja a meghatározott és szabályozottan működtetett folyamatokat, azok közötti kölcsönhatást. az Intézmény munkatársainak és partnereinek a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben információbázisul szolgál. fejezetenként bemutatja a szabvány követelmények teljesítésének módját, és meghatározza az egyes folyamatokért viselt legfontosabb felelősségeket, készítéséért és módosításáért a felnőttképzési vezető felelős, az Intézmény tulajdona, 4/20

5 Minőségirányítási rendszer Felelősség Jelen fejezet írja le az Intézmény felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási rendszerét és annak előírás jellegű dokumentumait. Az Intézmény jelen minőségirányítási rendszerének alkalmazási területe: Felnőttképzés, továbbképzés, kompetenciafejlesztés A dokumentált felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási rendszer kiterjed az összes minőséggel kapcsolatos tevékenység szabályozására az ügyfél igényeinek fogadásától kezdődően az ajánlatadáson, a szerződésen és a beszerzésen keresztül az oktatásig, a folyamatok figyelemmel kíséréséig és fejlesztéséig. Az Intézmény szervezeti felépítése szemléletesen ábrázolja a felnőttképzési rendszerbe bevont szervezeti egységeket, azok kapcsolódását. A felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási rendszer kiépítéséért és fenntartásáért a felnőttképzési vezető felelős. A felnőttképzési rendszer folyamatainak jóváhagyása az Igazgató hatásköre. Tevékenységek és módszerek A felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási rendszer az Intézmény irányítási rendszerének fontos része. A rendszert a teljesítés folyamatos javításának szem előtt tartásával terveztük meg, figyelembe véve minden érdekelt fél igényeit. Az Igazgató gondoskodik a folyamatok hatásos működéséről és szabályozásáról, valamint a kielégítő teljesítés meghatározásához alkalmazandó mérésekről és adatokról. A rendszer dokumentációja tartalmazza azokat a folyamatokat és eljárásokat, melyek a teljesítés javításához vezetnek. Ezeknek a folyamatoknak és eljárásoknak a figyelemmel kísérése lehetővé teszi a szervezet fejlesztése során elért állapot folyamatos kiértékelését. 5/20

6 Az Intézmény felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási rendszerének folyamatait, azok csoportosítását és kapcsolódását szemlélteti a melléklet. A dokumentálás általános követelményei A felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási rendszer előírás dokumentumai három szintre oszthatók, a negyedik szint a rendszer működését igazoló bizonylatok, feljegyzések: Minőségpolitika Kézikönyv Szervezési szabályozást tartalmaz. Szerződéses megállapodás alapján idegen félnek bemutatható. Folyamatleírások Technológiai és munkautasítások Szervezési, műszaki, szakmai szabályozást tartalmaznak. Csak belső használatra Feljegyzések, nyilvántartások A rendszer működését, hatékonyságát igazolják. A dokumentációs rendszer további eljárásai biztosítják, az Intézmény különböző felnőttképzésre vonatkozó minőségirányítási folyamatainak hatásos működtetését és szabályozását. A folyamatleírások hivatkoznak azokra az utasításokra, amelyek részletesen taglalják valamely tevékenység végrehajtásának módját. Az irányítási rendszer dokumentációja számítógépen is megtalálható. 6/20

7 A dokumentumok kezelése A felnőttképzési rendszer dokumentumait a felnőttképzési vezető felügyeli. Az előírás minden érintett munkatárs számára rendelkezésre áll. A felnőttképzési vezető gondoskodik arról, hogy mindig az érvényes változat kerüljön használatra, ill. aktualizálja azt. Új dokumentum bevezetését a tárgykör által megkívánt előkészítés (ismertetés, oktatás, tárgyi feltételek stb.) előzi meg. Változtatás esetén a módosított dokumentumot ugyanazon szinten hagyják jóvá, mint amelyen az eredeti dokumentum jóváhagyása történt. A feljegyzések kezelése A felnőttképzési feljegyzések szabályozott alakban készülnek, a célra rendszeresített formátumok alkalmazásával. A jóváhagyott feljegyzés formátumokat a felnőttképzési vezető tartja nyilvántartásban. A felnőttképzési feljegyzések egyértelműen hozzárendelhetőek a tevékenységhez, eseményhez, amelyre vonatkoznak. A vezetőség felelősségi köre Felelősség Ez a fejezet azt írja le, hogy az Intézmény milyen formában fejezi ki a minőség iránti elkötelezettségét, ill. mit tesz a rendszer megvalósítása, fenntartása és fejlesztése érdekében. Az Intézmény mindenkori minőségpolitikájának meghatározása, kiadása és érvényesítése az Igazgató feladata. A felnőttképzési rendszer működtetéséért a felnőttképzési vezető és az Igazgató, az erőforrások biztosításáért az Intézmény Igazgatója felelős. 7/20

8 Tevékenységek és módszerek Az Igazgató vezetési magatartásával és részvételével biztosítja a felnőttképzési rendszer hatékony működését, ami minden érdekelt fél számára hasznot eredményez. Az Igazgató központi kérdésként kezeli az intézmény számára hozzáadott értéket eredményező szolgáltatási folyamatok állandó javítását. A szabályozások egyértelműen meghatározzák a folyamatok gazdáit, akik teljes felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkeznek a folyamatok irányításához és céljainak eléréséhez. A vezetés elkötelezettsége Az Igazgató az alábbiak alapján bizonyítja elkötelezettségét a felnőttképzési rendszer létrehozása és folyamatos fejlesztése terén: nyilvánvalóvá teszi az ügyfél által közölt és a törvényi előírások fontosságát, meghatározza a minőségpolitikát és a minőségcélokat, rendszeresen átvizsgálja a felnőttképzési rendszert, gondoskodik a szükséges erőforrásokról. Ügyfél-központúság Az Igazgató gondoskodik arról, hogy az ügyfelek, és más érdekelt felek igényeit és elvárásait meghatározzák, követelményekké alakítsák át és teljesítsék az ügyfelek megelégedettségének elérése érdekében. A képzési tevékenység jellegzetessége, hogy több jogszabályi és hatósági követelményt is ki kell elégíteni, így a képzés követelményrendszerébe azokat is be kell építeni. Működő kommunikációs rendszer biztosítja, hogy az Intézmény ismeri a szolgáltatásaira vonatkozó hatályos törvényeket és szabályozásokat. Minőségpolitika Jelen kézikönyvben található minőségpolitikai nyilatkozat kifejezi, az Intézmény elkötelezettségét a követelmények teljesítése és a folyamatos javítás iránt. 8/20

9 A minőségpolitika összhangban van a cég általános üzletpolitikájával. Az Intézmény kinyilvánított minőségpolitikáját minden munkatárs ismeri. Az Igazgató gondoskodik arról, hogy ezt a minőségpolitikát a munkatársak megértsék, elfogadják, ennek szellemében végezzék napi munkájukat. Az Önértékelés alkalmával a minőségpolitika alkalmasságának vizsgálata is megtörténik. Minőségcélok A minőségpolitika keretet ad a minőségcélok kitűzéséhez és átvizsgálásához. Az Intézmény rövid és hosszú távú céljait az Igazgató határozza meg. Az Igazgató gondoskodik arról, hogy a megfogalmazott célok a munkatársak előtt ismertek legyenek, tudják, hogy e célok elérésében nekik mi a szerepük, hogyan tudnak a célok eléréséhez hozzájárulni. A célok megvalósítása évenként áttekintésre kerül; az értékelés eredményeiről, és a hozott intézkedésekről a munkatársak tájékoztatást kapnak. A felnőttképzési rendszer tervezése A felnőttképzési rendszer úgy került megtervezésre, hogy mindenkor biztosítva legyen: a folyamatok hatásossága, a minőségcélok elérése, továbbfejlesztés lehetősége, az ügyfél által meghatározott elvárások, hatósági követelmények, jogszabályi előírások teljesíthetősége, módosítások esetén is a rendszer fenntarthatósága. Felelősségi kör, hatáskör A folyamatleírások egyértelműen rögzítik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó felelősségeket és hatásköröket. A munkatársak közötti 9/20

10 kapcsolatrendszert szervezeti séma mutatja be. A névre szóló munkaköri leírások pontosan meghatározzák a kölcsönös kapcsolatokat, az egyes munkatársak felelősségét és hatáskörét. A vezetőség képviselője A felnőttképzési rendszer működtetéséért, ellenőrzéséért, felügyeletéért a felnőttképzési vezető felelős, akinek a hatásköre felnőttképzési kérdésekben kiterjed az irányítási rendszerbe bevont teljes területre, valamennyi szervezeti egységre és valamennyi tevékenységre. A felnőttképzési vezető gondoskodik a felnőttképzési rendszer folyamatainak bevezetéséről és fenntartásáról, beszámol a vezetésnek a felnőttképzési rendszer eredményességéről, beleértve a javítási szükségleteket, közreműködik az ügyfél által megfogalmazott követelményekkel kapcsolatos tudatosság kialakításában. a felnőttképzési rendszer ügyeiben külső felekkel kapcsolatot tart. Belső kommunikáció A felnőttképzési rendszerrel, a hatékony működéssel kapcsolatos követelmények, információk átvételére, dokumentálására és az erre való reagálásra az Igazgató megfelelő belső kommunikációs rendszert működtet. Általános gyakorlat a vezetés és a munkatársak közötti napi személyes kapcsolattartás, kommunikáció. Vezetőségi átvizsgálás Az Igazgató évente legalább egyszer vezetőségi átvizsgálást (önértékelést) tart, hogy biztosítsa a felnőttképzési rendszer folyamatos megfelelőségét és hatásosságát. A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatai: a korábbi átvizsgálás intézkedéseinek értékelése, 10/20

11 a minőségcélok teljesítése, a folyamatok és a szerelés, szolgáltatás működtetésének megfelelősége, a helyesbítő és megelőző intézkedések értékelése, az ügyfél elégedettségének alakulása, a felnőttképzési rendszert érintő változások, a javításra irányuló javaslatok. A vezetőségi átvizsgálás eredményeképpen intézkedések születnek a következő témakörökben: az irányítási rendszer és folyamatainak javításában, az oktatás, a szolgáltatás ügyfél által elvárt követelményekkel kapcsolatos fejlesztésében, erőforrás szükségletekben, A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül. Gazdálkodás az erőforrásokkal Tárgy Jelen fejezet tárgya a minőségirányítási rendszer folyamatainak bevezetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint az ügyfelek megelégedettségének fokozásához szükséges erőforrások meghatározása és biztosítása. Felelősség Az erőforrások biztosításáért az Igazgató felelős, de a szükséges erőforrások időben történő jelzése, meghatározása a munkatársak felelőssége is. Tevékenységek és módszerek Gondoskodás az erőforrásokról Az Intézmény Igazgatójának álláspontja, hogy kellő időben való hatékony gondoskodás az erőforrásokról teret biztosít a lehetőségek megragadására és a kötelezettségek teljesítésére. 11/20

12 Az oktatási folyamat előzetes megtervezése lehetővé teszi az erőforrás igény tervezését, és ez által a szükséges erőforrások biztosítását. Emberi erőforrások Az Intézmény értékteremtő folyamataiban magas hányadot képviselnek a szakértelmet, gyakorlatot és tapasztalatot igénylő tevékenységek, ezért az Igazgató elsődleges feladatának tekinti a megfelelően képzett emberi erőforrás biztosítását. A megvalósított képzések témái között folyamatosan szerepelnek a szakmai, biztonságtechnikai és minőségirányítási ismeretek. Az Intézmény belső oktatási, képzési igényét az Igazgató és a felnőttképzési vezető tervben rögzíti. Infrastruktúra Az Igazgató és a felnőttképzési vezető gondoskodik a képzéshez szükséges feltételrendszer meghatározásáról, létrehozásáról és fenntartásáról. A tevékenységhez szükséges eszközök körét az épület, eszközök és számítástechnikai eszközök képezik. Ezek karbantartását, minőségképességének fenntartását szakcégek végzik. Az iskola vezetése biztosítja, hogy mindig rendelkezésre álljon a megfelelő pénzügyi forrás az eszközök karbantartásához, cseréjéhez. Munkakörnyezet Az Intézmény törekszik az oktatás környezeti feltételeinek folyamatos javítására, ezzel is elősegítve a munkatársak minőségtudatának erősödését. A termék előállítása Tárgy Jelen fejezet az Intézmény felnőttképzéssel kapcsolatos szabályozott folyamatait mutatja be. Felelősség A megvalósítási folyamat megtervezése és megindítása az Igazgató hatásköre és felelőssége. Az ügyfelekkel kapcsolatos folyamatokért az Igazgató és a munkatársak egyaránt felelősek. 12/20

13 Tevékenységek és módszerek A képzés megtervezése A felnőttképzés, szolgáltatási folyamataink megtervezésénél, kialakításánál figyelembe vesszük az ügyfelek elvárásait, és az érvényes jogszabályi előírásokat. Folyamataink tervezése során meghatározásra kerül annak: követelményei és minőségi jellemzői, erőforrás szükséglete, szükséges dokumentumai, felügyelete, mérése, elfogadás kritériumai, ill. az azokat igazoló feljegyzések köre. Speciális, egyedi tevékenységet igénylő feladatok irányítására, új projektek indításakor az Igazgató dönt a Minőségterv készítéséről, amely biztosítja a kitűzött cél tervezett minőségi jellemzőkkel való elérését. Az ügyféllel kapcsolatos folyamatok A felnőttképzésre, szolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározása Az Intézmény a megrendeléssel kapcsolatos követelmények meghatározásakor az alábbiakat veszi figyelembe: az ügyfél megfogalmazott, kinyilatkozott elvárásai, az ügyfél által nem megjelölt követelmények, amelyek azonban szükségesek az előírt vagy szándék szerinti használathoz, a szolgáltatással kapcsolatos törvényi előírások az Intézmény saját szakmai elvárásai, követelményei. A fentieken kívül az Intézmény folyamatosan figyeli az ügyfelek követelményeinek, elvárásainak változását, törekszik annak maradéktalan teljesítésére, ill. túlteljesítésére az ügyfél elégedettség növelése érdekében. 13/20

14 Az Intézmény saját maga által a képzés, szolgáltatás színvonalának folyamatos emelése érdekében - támasztott követelmények a minőségpolitikában és a minőségirányítási rendszerszabályozó dokumentációban megfogalmazottak. A képzésre, szolgáltatásra vonatkozó követelmények átvizsgálása Az Intézmény ajánlatot csak úgy ad ki, ill. képzést csak úgy vállal, hogy meggyőződik azok elvállhatóságáról, teljesíthetőségéről. Mérlegelési szempont: a követelmények egyértelmű megfogalmazása, a rendelkezésre álló műszaki, technikai feltételek, a megfelelő szakmai ismeretek megléte, a beszállítók és az alvállalkozók alkalmassága. A kiküldött ajánlat, ill. az Igazgató által aláirt szerződés, igazolja a megrendelés elvállalhatóságát, a munkára való megbízást. Amennyiben az előzetesen megállapodott követelményekben változás történik az Intézmény egyeztet az ügyféllel, ill. az érdekeltekkel. A szerződések kiegészítését, módosítását véleményeltérés csatolásával - az Igazgató végzi. Kapcsolattartás az ügyféllel Az Intézmény vezetője és munkatársa a tevékenység jellegéből adódóan közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatban áll az ügyfelekkel vagy az őket képviselővel. Ennek gyakorlati formái a következők: Képzésre, szolgáltatásra vonatkozó információkat adnak személyesen, telefonon, írásban, -en, hirdetésekben. Igazgató ajánlatokat ad, szerződéseket köt, Igazgató és felelős munkatársak kezelik az esetleges módosításokat, új igények jelentkezését. Fogadják az ügyfelek, visszajelzéseit, reklamációit. 14/20

15 Beszerzés Az Intézmény gondoskodik arról, hogy az általa beszerzett anyagok, termékek, igénybevett szolgáltatások megfeleljenek a mennyiségi, minőségi és a szállítási időpont követelményeknek. A beszállítók (alvállalkozók) értékelése azon az alapon történik, hogy milyen mértékben képesek kielégíteni az Intézmény által igényelt követelményeket. A beszerzési információkat, vagyis a termékekkel, a szolgáltatással szemben támasztott műszaki és minősítési követelményeket oly módon rögzítjük a kiadott megrendelésben, hogy azok egyértelműen meghatározzák a rendelt, terméket, vagy szolgáltatást. A megrendelést kiküldés előtt átvizsgáljuk a megadott adatok megfelelősége és teljessége szempontjából. A beszerzett termék igazolása szerződés szerint összevetéssel és szemrevételezéssel történik. A képzés és szolgáltatás nyújtása A képzés és szolgáltatás nyújtásának szabályozása Az Intézményképzési és szolgáltatási tevékenységét szabályozott feltételek között végzi. Ez azt jelenti, hogy: rendelkezésre állnak a képzés és szolgáltatás jellemzőit leíró szakmai információk, szükség szerint rendelkezünk a képzés és szolgáltatás végzéséhez szükséges tematikák, tananyagok, ill. munkautasításokkal, megfelelő oktatási berendezéseket használunk, a képzés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük és értékeljük, Azonosítás és nyomon követhetőség Az Intézmény a működtetett folyamataiban biztosítja a képzés és szolgáltatási tevékenység azonosítását, nyomon követhetőséget és visszakereshetőségét. A munka indítása tanfolyami szám adásával, és dosszié nyitásával kezdődik, amely biztosítja az összes dokumentum, feljegyzés és bizonylat munkához való rendelését és rendszerezett tárolását. Az oktatás nyomon követésre a Képzési napló szolgál. 15/20

16 Az ügyfél tulajdona Az Intézmény gondosan kezeli az ügyfél tulajdonát (átadott dokumentumok, adatok és egyéb információk) mialatt az Intézmény ellenőrzése, vagy használata alatt áll. A képzés során gondot fordítunk a munkavégzéssel kapcsolatba kerülő ügyfél tulajdon álagának megóvására. Ezt az alapelvet a foglalkoztatott alvállalkozók esetében is érvényesítjük. Minden ügyféli tulajdont, mely az Intézménytevékenységével kapcsolatosan bármilyen módon károsodott, fel kell jegyezni, és jelenteni kell az ügyfélnek. Ilyen esetben a kapcsolatfelvétel az Igazgató hatásköre. A képzést biztosító eszközök állagának megőrzése Az Intézmény szakszerűen kezeli a képzéshez, szükséges tananyagokat és programokat, valamint a tevékenység végzéséhez alkalmazott eszközöket,. Így biztosított, hogy azok a felhasználásig védve vannak a károsodástól vagy minőségromlástól. Mérés, elemzés és fejlesztés Tárgy Jelen fejezet ismerteti az Intézmény által a megfelelőség és a javítás megvalósítása céljából bevezetett mérési és figyelemmel kísérési tevékenységeket. Szabályozott az ügyfél elégedettség mérése, a képzés és a szolgáltatás megvalósítási folyamat ellenőrzése, az eltérések kezelése, a helyesbítő és megelőző tevékenység, valamint az adatok statisztikai elemzése. Felelősség A minőségirányítási rendszer eredményességének mérési és figyelemmel kísérési tevékenységeit a felnőttképzési vezető koordinálja. 16/20

17 Az ügyfél elégedettségre vonatkozó adatgyűjtés és adatelemzés az Igazgató és a felnőttképzési vezető felelőssége. A helyesbítő és megelőző intézkedések elrendelése az Igazgató feladata. Tevékenységek és módszerek Általános rész Az Intézmény működteti azokat a figyelemmel kisérési és mérési folyamatokat, amelyek bizonyítják: a képzés és szolgáltatás megfelelőségét, az irányítási rendszer megfelelőségét és folyamatos fejlesztését. Figyelemmel kisérés és mérés Az ügyfél megelégedettsége Az ügyfél elégedettségi vizsgálatánál keressük mind a pozitív, mind a negatív jelzéseket, és vizsgáljuk azok várható hatását a további üzletmenetre. Összehasonlítást végzünk az ügyfél minősítése és az Intézmény tevékenységeinek saját megítélése között. Az ügyfél megelégedettségről gyűjtendő információk összetételét és a gyűjtés módszereit a felnőttképzési vezető dolgozza ki. A gyűjtendő információk kitérnek: a követelményeknek való megfelelésre; az ügyfelek igényeinek és elvárásainak kielégítésére; Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése: az üzleti kapcsolat alkalmával tudatosan feltett kérdésekkel, kérdőív Az adatgyűjtésben a maga területén közreműködik minden munkatárs, aki valamilyen formában részt vesz az ügyfelekkel történő kommunikációban. 17/20

18 A begyűjtött információkat az Igazgató és a felnőttképzési vezető dolgozza fel és értékeli ki. Az adatelemzés alapvető célja a rendszeres hibák azonosítása, azok okainak és megelőzési lehetőségeinek megállapítása, az irányítási rendszer hatékonyságának megítélése, folyamatos fejlesztése. Az adatok helyes elemzése: méri a képzés és szolgáltatási tevékenység igényelt minőségének elérését, megmutatja az Intézmény tevékenységről alkotott ügyféli képet, jelzi a minőségjavítás lehetőségeit. Az elemzés eredménye vezetőségi árvizsgálás bemenő adatát képezi. Folyamatok figyelemmel kisérése Az Intézmény vezetése a napi személyes vezetői ellenőrzésekkel, a működést igazoló dokumentumok áttekintésével, rendszeresen figyelemmel kíséri a működtetett folyamatokat, hogy azok megfelelőségéről, hatékonyságáról meggyőződjön, ill. a szükséges esetben javító vagy megelőző intézkedést tudjon hozni. A képzés, szolgáltatások figyelemmel kísérése és mérése Az Intézmény képzési és szolgáltatási tevékenységéhez csak megfelelő minőségű tananyagot használ fel. A képzési, tevékenység minden elemének megfelelőségét az oktatók önellenőrzéssel vizsgálják. Csak abban az esetben kezdik a következő műveletet, ha az előző megfelelőségéről egyértelműen meggyőződtek. A képzés, szolgáltatás általános vezetői ellenőrzését a felnőttképzési vezető és az Igazgató végzi a tevékenység és a program érvényesítésével. Az észrevételeket és intézkedéseket a képzési naplóba rögzítik. Ha az ellenőrzés eltérést vagy hiányosságot tár fel, akkor rögzíteni kell az elvégzendő javító műveleteket, valamint azok elvégzése nyomán történt ismételt ellenőrzés megállapításait. A végellenőrzés a vizsgára bocsátással és minden előírt ellenőrzés megfelelő eredményével zárul. Ha a végellenőrzés hiányt vagy eltérést tár fel, az esetről Jegyzőkönyvet kell felvenni, és tájékoztatni kell a felnőttképzési vezetőt. 18/20

19 A nem megfelelő termék kezelése Az Intézmény minden munkatársának feladata jelezni az általa észlelt eltéréseket a tevékenység bármely szakaszában. Amennyiben a javíthatóság, korrigálhatóság lehetősége fenn áll, akkor azt a legrövidebb időn belül megtesszük. A képzést, a szolgáltatást ismételten ellenőrzésnek vetjük alá. Az adatok elemzése Az Intézmény módszeresen gyűjti a különböző forrásokból származó adatokat, hogy értékelni tudja a tervek és célok alapján a teljesítést, és meg tudja állapítani azokat a területeket, amelyeken javításra van szükség. A teljesítésről és a minőségirányítási rendszer megfelelőségéről, hatékonyságáról, az ügyfelek elégedettségére vonatkozó információk nyújtják a legátfogóbb tájékoztatást. Az Igazgató irányítja a piaci versenytársakra, az ügyfelek igényeire, észrevételeire vonatkozó adatok gyűjtését és feldolgozását. Az elemzés alá vont adatok körébe tartoznak a beszállítók és alvállalkozók teljesítéséről gyűjtött információk, valamint a működtetett folyamatokban rögzített észrevételek adattartalma, melyek időszakos feldolgozása és kiértékelése a felnőttképzési vezető feladata. A gyűjtött adatok feldolgozása és kiértékelése segíti az Intézményvezetőit a tényeken alapuló döntések meghozatalában, az időbeni helyes intézkedések megtételében. Az adatgyűjtés és adatelemzés módszereit azok alkalmassága és megfelelősége szempontjából évente felülvizsgáljuk. Fejlesztés Az Intézmény törekszik minőségirányítási rendszerének és folyamatainak állandó javítására az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében: A minőségirányítási rendszer folyamatos javítását az Intézmény: az adatok elemzésén, az ügyfelek elégedettségén, a kitűzött célok elérésén, a minőségpolitika megvalósulásán, a helyesbítő és megelőző intézkedéseken, 19/20

20 a vezetőségi átvizsgálások útján valósítja meg. Megelőző tevékenység Az Intézmény a hangsúlyt a hibamegelőzésre helyezi. Ennek megfelelően törekszik megelőző intézkedésekkel a lehetséges eltéréseknek elejét venni. A megelőző tevékenységhez az információk gyűjtése, az intézkedések kidolgozása és végigvezetése a helyesbítő tevékenységhez hasonlóan történik. A bevezetett intézkedés megfelelőségét, hatékonyságát az Igazgató és a felnőttképzési vezető ellenőrzi. 20/20

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Tóth Györgyné Koppány Emese Simon Gyuláné Módosította: Tóth Györgyné Robinson Erika Anna Simon Gyuláné Miklós Gabriella Alkalmazotti

Részletesebben

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv Környezetirányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2014.07.01. Rendszer alkalmazási területe: EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE AZ ÓZDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE 2015 1 Tartalom Jogi háttér... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 A FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 5 1. MINŐSÉGPOLITIKA... 6 1.1.

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Dr. Trombitás Zoltán Főigazgató Dátum: 2014.08.01. Oldalszám: 1 / 14 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rész 3. 2. Értelmező rendelkezések 3. II. KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Veolia Water Solutions & Technologies Zrt. VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 3 3. FEJEZET

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2015. (XII.17.) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

X. 3. A tankönyvellátás intézményi rendje

X. 3. A tankönyvellátás intézményi rendje X. 3. A tankönyvellátás intézményi rendje X. 3. 1. Az intézményi tankönyvellátás általános szabályai Az iskolai tankönyvellátás (beleértve az ingyenes tankönyvellátást és tankönyvkölcsönzést) megszervezésekor,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet. a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 89/2005. (V. 5.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Oldal:1/1 Bevezetés Oldalak száma Tartalomjegyzék 1 1. Érvényesség 1 2. A bemutatása 1 3. Meghatározások 1 Minőségirányítási Kézikönyv 4. Minőségirányítási rendszer 8 5. A vezetőség felelősségi

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Fodor Krisztina. A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban. A követelménymodul megnevezése: Fodor Krisztina A dokumentációk szerepe a minőségbiztosításban A követelménymodul megnevezése: Általános melegüzemi munka-, baleset-, tűz- környezetvédelmi és minőségbiztosítási feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYHÁZASGERGE 2009 TARTALOM I. Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I 1 " DÓZSA" LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A a 2001. 11. 28-i igazgatósági ülés 20./2001. sz. határozatával elfogadott módosításokkal, a 2002. 12.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február

Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz 2016. február Tartalom 1. A konstrukció bemutatása... 2 1.1 A program megvalósításának lépései... 3

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat

Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat Turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzat A térségi Éltető Balaton-felvidék védjegy turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szakma specifikus szabályzata Lezárva: 2014. 04. 28.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. (2016. január 19. napjától hatályos, 2. verziószámú változat) 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program 1 Ikt. sz: 2007/306 -OM azonosító: 034720- Készítette: Soós Jánosné óvodavezető Közreműködők : Sulyokné Smidéliusz Marianna vezetője Süveg Miklósné tagja Aláírás: Dátum: Készítette: Soós Jánosné. 2007-02-28.

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Általános feltételek

Általános feltételek Általános feltételek a és az akkreditált felnőttképzést folytató intézmény között létrejött Együttműködési megállapodáshoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános feltételek (továbbiakban: ÁF) a

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról

ELŐTERJESZTÉS. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. alapításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. április 8. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Összefoglaló I. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében (Verses István, Tempus Közalapítvány) 1. A rendezvény célja, tárgya

Részletesebben

1. A szabályzat hatálya

1. A szabályzat hatálya Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700. Szombathely Szent László király u. 10. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A szabályzat hatálya 1.1. Területi és jogi hatálya 1.1.1. Az Élelmiszer-ipari

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Könyvekről. csony teljesítményt mutató országok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasástanítás értékelésére oktatásirányítási

Könyvekről. csony teljesítményt mutató országok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasástanítás értékelésére oktatásirányítási csony teljesítményt mutató országok sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az olvasástanítás értékelésére oktatásirányítási szempontból. Az utolsó fejezet címe: A tanítási gyakorlat és a tanulók teljesítménye.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008.(VII.31.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről

Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008.(VII.31.) rendelete. a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2008(VII31) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjéről Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLFELADAT SZABÁLYZAT

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLFELADAT SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLFELADAT SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Foglalkoztatási követelményrendszer 1. sz. mellékleteként a 23-2006./2007. sz. határozatával 2006.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Pályázati útmutató. természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz

Pályázati útmutató. természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz Pályázati útmutató természetes személyek részére a 2015. évi pályázatokhoz Budapest, 2015. március 31. 1/14. oldal Tartalomjegyzék 1 A pályázat célja... 4 1.1 Alapvető cél és háttér-információ... 4 1.2

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat

2./ Közbeszerzési szabályzat. Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat 2./ Közbeszerzési szabályzat Határozati javaslat:.../2016.(iv.05.) számú Önkormányzati határozat Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: Diósjenő Község Önkormányzat

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet OKTATÁSI HIVATAL Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. november 12-én elfogadott pedagógiai-szakmai szolgáltató

Részletesebben

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA

I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA III/4. FÜGGELÉK Egyetemes szolgáltatás minőségi követelményének és elvárt színvonalának meghatározása Szolgáltatási mutató I. MEGNEVEZÉS II. MÉRŐSZÁMA Előírt normaérték 1. Új egyetemes fogyasztó gázellátási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VARGA DOMOKOS ÁMK MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Horváth Tibor ÁMK igazgató IMIP munkacsoport tagjai Jóváhagyva: Kunszentmiklós Város Képviselőtestületének 2007.március 21-én hozott 105/2007.(III.21.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL Széchenyi István Egyetem

SZABÁLYZAT A SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL Széchenyi István Egyetem SZABÁLYZAT A SPECIÁLIS IGÉNYŰ HALLGATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL Széchenyi István Egyetem 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések... 3 A speciális igényű hallgatók ügyeiben illetékes

Részletesebben

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere

A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere A Duna-Dráva Cement Kft. általános munka-, tűzés környezetvédelmi feltételrendszere 1. A feltételrendszer hatálya, alkalmazása A jelen általános, munka-, tűz- és környezetvédelmi feltételrendszer (a továbbiakban:

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0095. Tökéletesülni és tökéletesíteni Projekt. Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0095. Tökéletesülni és tökéletesíteni Projekt. Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0095 Tökéletesülni és tökéletesíteni Projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Dr. Lukács János A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszék 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. rész 1. Az ellenőrzés alapja... 7 1.1. Az ellenőrzés fogalma és célja...

Részletesebben

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10.

A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE. Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. A Nógrádi Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: Varga Gyula ügyvezető 2011. január 10. Tartalomjegyzék: 1. Preambulum... 3 1.1. Bevezetés - Bemutatkozás... 3 2. A minőségirányítási

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium

Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium Kner imre gimnázium, Szakközépiskola és kollégium VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2007 Vezetői feladatokat ellátók teljesítményértékelésének szabályzata Felelős: az Hatóköre:

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai

I. Közös szabályok. I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai I. Közös szabályok I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Telefon: 46/512-901 Fax: 46/512-903 E-mail: kormanyhivatal@borsod.gov.hu I.2. Az Ügyrend

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2010. (XII. 17.) sz. Önkormányzati Rendelete A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATRÓL Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testülete hatályon kívül helyezi a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendeletét és a tárgyban az alábbi új rendeletet alkotja: Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete

Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének. 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete Teskánd KözségÖnkormányzata Képviselõtestületének 18/2004. (XII. 09.) számú rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, valamint a közbeszerzés helyi

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. december 17. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 476/2015. (XII.17.) Kt. határozat Tárgy: 2015. december 17. napján megtartott soros

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben