TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLFELADAT SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLFELADAT SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI ÉS CÉLFELADAT SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa a Foglalkoztatási követelményrendszer 1. sz. mellékleteként a /2007. sz. határozatával napján elfogadta Dunaújváros

2 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal I. Általános rendelkezések A szabályzat célja A szabályzat szervezeti és személyi hatálya A szabályzat tárgyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 II. Teljesítményértékelési rendszer Teljesítményértékelési rendszer működése... 4 III. Célfeladat rendszer Célfeladat rendszer meghatározása Célfeladat rendszer szintjei: A célprémium legfontosabb kritériumai... 9 IV. Hatályba léptető rendelkezések Vegyes és záró rendelkezések számú melléklet NEM OKTATÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐK (ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE számú melléklet OKTATÓ/TANÁR TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE számú melléklet VEZETŐK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE számú melléklet CÉLFELADAT KIÍRÁS... 23

3 1. kiadás 0. módosítás 3 (23). oldal I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja (1) A szabályzat célja: A Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv. rendelkezéseivel és a Főiskola hosszú távú céljaival összhangban olyan teljesítményértékelési és célfeladat rendszer kialakítása és működtetése, amely alapján a Főiskola valamennyi dolgozója átlátható, egységes követelményrendszer mellett végzi feladatait, jutalomban, célprémiumban részesül. (2) A szabályzat a következő célok elérését hivatott szolgálni: - Új alapokra helyezi és legitimálja a jutalmazás, ösztönzés kritériumait. - Tudatosítja a munkakörökkel kapcsolatos alapvető elvárásokat. - Kialakítja és fenntartja a vezetői szintek közötti kommunikációs csatornákat. - Működteti a menedzsmentkultúrát a szervezetben. - Erősíti a csapatmunka szerepét. 2. A szabályzat szervezeti és személyi hatálya (1) A szabályzat szervezeti hatálya a Dunaújvárosi Főiskolára, személyi hatálya a Főiskolával valamennyi munkajogi kapcsolatban álló (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony) személyre kiterjed. 3. A szabályzat tárgyi hatálya (1) A szabályzatot alkalmazni kell a dolgozók teljesítménykövetelményeinek meghatározása, teljesítményértékelése, jutalmuk megállapítása, a célfeladatok kitűzése, értékelése és a célprémiumok megállapítása, kifizetése során. (1) Jelen szabályzat alkalmazásában: 4. Értelmező rendelkezések a) Jutalom: az a fizetésen felüli anyagi ösztönzés, amelyet a vezető elégedettsége esetén utólagos mérlegelés alapján adhat. Jutalom adható a teljesítményértékeléssel összefüggésben, ha a feladat elvégzését jó vagy nagyon jó minősítéssel értékelték, valamint esetileg, valamilyen kiemelkedő teljesítménnyel összefüggésben. b) Célprémium: valamely munkakörbe nem tartozó feladat, vagy olyan jellegű tevékenység, cél elérésének anyagi ösztönzése, amely az intézmény számára üzleti/üzletviteli/gazdasági/külső megítélésbeli előnyt teremt, a munkavállaló számára pedig a többletjövedelem megszerzésének lehetőségét biztosítja.

4 1. kiadás 0. módosítás 4 (23). oldal c) A standard munkaköri követelményrendszer: a munkakör betöltéséhez szükséges minimális iskolai végzettségeket és gyakorlati időt tartalmazza. d) Kompetenciák: mindazt a munkavégzéshez szükséges, megnyilvánuló szakértelmet, személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét jelenti, amelyek felhasználásával a munkakörben megkívánt eredmények elérhetők. e) A teljesítményértékelés: az a folyamat, amelynek során mérjük és értékeljük a szervezetben dolgozók teljesítményét. f) A teljesítményértékelési rendszer:olyan kompetenciákon alapuló érdekeltségi rendszer, amely az intézmény céljait és személyügyi elképzeléseit leginkább szolgálja. II. Teljesítményértékelési rendszer 5. Teljesítményértékelési rendszer működése (1) A teljesítményértékelés módszere: Olyan, minden alkalmazottra kiterjedő értékelési rendszer működtetése, amely alkalmas mind a tényleges teljesítmény megbízható értékelésére, mind pedig a folyamatos fejlesztés, fejlődés elősegítésére a Főiskola stratégiai céljaival összhangban. A munkavállalók időszakos teljesítményének folyamatos visszajelzése, értékelése. A jutalmazás objektív alapokra helyezése. A szervezeti és egyéni célok összekapcsolása. A költség-felelősségi szemlélet erősítése (hosszútávon). A vezetés ösztönző és szankcionáló tevékenysége mögé nyilvános, átlátható követelmény-rendszer kiépítése. A képzési és fejlesztési tervek átlátható és folyamatos rendszerben történő megvalósítása. Az egyéni karriertervek megtervezése. (2) A kitűzött cél elérését a magatartás-megfigyelő skála és a vezetés rendszerének kombinációjával mint módszerrel valósítjuk meg az alábbiak szerint: a) A személyek értékelése: A teljesítményértékelési rendszer múltbeli értékelési részét magatartás-megfigyelő skála alkalmazásával készíti el a vezető. A skála értékei 1-től 4-ig terjednek, ahol az 1-es érték a gyenge teljesítményt, a 2-es érték az elfogadható teljesítményt, a 3-as érték a jó teljesítményt, a 4-es érték a nagyon jó teljesítményt jelenti.

5 1. kiadás 0. módosítás 5 (23). oldal b) Nem oktató munkakört betöltő munkavállalók (adminisztratív dolgozók) esetében az értékelő lapon a következő tevékenységek és tulajdonságok értékelése szerepel (1. számú, melléklet): a rábízott feladatokat jó szakmai színvonalon látja el, a rábízott feladatokat határidőre teljesíti, feladatai során a problémákat megoldja, az elvégzett feladatokért vállalja a felelősséget, jól terhelhető, munkáját önállóan végzi, szakmai tudását folyamatosan bővíti, naprakészségét biztosítja, hatékonyan vesz részt csoportos munkavégzésben, munkája során fogékony az új eljárások, módszerek iránt, megfelelően alkalmazza azokat, gondolatait, véleményét érthetően fejezi ki, mások munkáját, fejlődését elősegíti. c) Az Oktatói/tanári munkakört betöltő dolgozók esetében a következő tevékenységek és tulajdonságok értékelése szerepel (2. számú, melléklet): a rábízott feladatokat jó szakmai színvonalon látja el, a rábízott feladatokat határidőre teljesíti, felügyeli a folyamatokat és a munkatársakat, teljesítményszinteket állít fel, megteremti a gyakori visszacsatolási lehetőségeket, az elvégzett feladatokért vállalja a felelősséget, jól terhelhető, felismeri a problémákat, saját hatáskörben megoldja őket ill. javaslatot tesz megoldásukra, oktatása során korszerű pedagógiai módszereket alkalmaz, előadás, gyakorlat, labor tartására egyaránt képes, jó színvonalon megszervezi a laborgyakorlatot, megjelenése az alkalomhoz illő (általános társadalmi elvárásoknak és az intézet kultúrájának megfelelő), megszervezi a feladat végrehajtását, biztosítja az erőforrásokat, megfelelő kapcsolatot alakít ki a hallgatókkal, minimum heti 2 alkalommal konzultációs lehetőség keretében biztosítja a hallgatók részére az elérhetőséget, tudományos tevékenységet végez, folyamatosan korszerűsíti az általa oktatott tárgyat. Az oktatói tevékenység óralátogatás nélkül nem értékelhető. Az oktatói tevékenység értékeléséhez elkerülhetetlen az adott oktató értékelési időszakonként legalább egyszer történő látogatása. d) Vezető oktatók értékelési szempontjai: Az oktatók értékelési szempontjai az alábbi szempontokkal egészülnek ki: gondoskodik az utánpótlás neveléséről, a hallgatók, a tanársegédek, adjunktusok vagy docensek tanulmányi, tudományos munkáját hatékonyan vezeti,

6 1. kiadás 0. módosítás 6 (23). oldal hazai/nemzetközi kapcsolatokat épít. e) Vezetők teljesítményértékelési ívének tartalma (3. számú melléklet): a rábízott feladatokat jó szakmai színvonalon látja el, a rábízott feladatokat határidőre teljesíti, felügyeli a folyamatokat és munkatársakat, teljesítményszinteket állít fel, megteremti a gyakori visszacsatolás lehetőségét, az elvégzett feladatokért vállalja a felelősséget, mások munkáját, fejlődését elősegíti, megszervezi a feladat végrehajtását, biztosítja az erőforrásokat, bevonja munkatársait a feladatok megoldásába, ennek során megfelelő önállóságot biztosít számukra és felruházza őket a szükséges hatáskörrel. f) Felső vezetők: törekszik a csapat kiépítésére, a csapattagok közötti összetartozás érzésének erősítésére, képes a szervezeti és az egyéni célok összehangolására, csapattagok motiválására, ismeri és alkalmazza a csoportmunka technikáit, átlátja a szereplők (szervezetek, folyamatok, személyek) érdekeit, szempontjait, szükségleteit, lehetőségeit. Képes prioritások felállítására. A cél elérése érdekében képes egyeztetni a különböző szempontokat és el is tudja fogadni, fogadtatni azokat. A b), c), e), és g) pontban jelzett, a szabályzat 1., 2., 3. számú mellékletét képező értékelő lapok nem minden értékelési szempontja vonatkoztatható minden egyes munkakörre, azaz a munkaköri specialitások alapján nem minden szempont értékelhető illetve értékelendő. g) Az értékelések során elért pontszámok nagysága fejezi ki az értékelési időszak során nyújtott teljesítményt. Az értékelési időszak során nyújtott teljesítményt az elérhető pontszámhoz viszonyított elért pontszám százaléka fejezi ki. Az elérhető maximális pontszámot az értékelő íven kell a munkaköri specialitások figyelembe vételével megadni. A mindenkori pontszám: - 50 % alatti teljesítés: nem felelt meg, % közötti teljesítés: korlátozással megfelelt, % közötti teljesítés: megfelelt, - 80 % feletti teljesítés: jól megfelelt. Amennyiben valamely szempont nem kerül értékelésre vagy nem értékelhető, az adható pontszám és az egyes minősítési kategóriák ennek arányában változnak. (3) Az értékelés fő lépései a) Az értékelést a beosztott munkavállalók esetében a szervezeti egységvezető a közvetlen munkahelyi vezető bevonásával, a munkáltatói jogokat gyakorló rektor által megadott határidőig készíti el, és erről tájékoztatja a munkavállalót. Az értékelés az eltelt időszak teljesítményére terjed ki.

7 1. kiadás 0. módosítás 7 (23). oldal b) A vezető az értékelést megelőzően szükség szerint megbeszéli a munkavállalóval, az értékelési szempontoknak megfelelően, az addig elvégzett tevékenységét. A vezető a munkavállalóval az értékelés időpontját legalább 1 héttel előre közli a kitöltött értékelő ív átadásával együtt. A munkavállaló részére ez az időszak szolgálja az értékelő megbeszélésre történő felkészülést. Az értékelő vezető az értékelő ív utolsó oszlopát (Végleges pontszám) nem tölti ki, mivel ez a rész az értékelő beszélgetés során a résztvevők között még módosulhat. c) Az értékelésen a szervezeti egységvezető, a közvetlen vezető, a HR vezető és az értékelt vesz részt. Amennyiben a munkavállaló harmadik személy, a szakszervezet képviselője jelenlétét kéri, azt megtagadni nem lehet. d) Az értékelésen a munkavállaló számára lehetőség nyílik az értékeléssel összefüggő véleményének megfogalmazására, az elkövetkező időszak feladatainak meghatározásában való részvételre. Véleményeltérés esetén törekedni kell a konszenzusos megegyezésre. A megbeszélés végén az értékelő vezető kitölti az értékelő ív utolsó oszlopát az értékelés során felmerült esetleges módosításoknak megfelelően, a jelenlévők aláírásukkal igazolják, hogy konszenzusra jutottak, illetve véleményeltérés esetén ezt rögzítik. e) A munkavállalók fejlesztésének meghatározása úgy történik, hogy a teljesítményértékelési rendszer fejlesztési folyamatait az értékelések alapján meghatározza az értékelő, a standard munkaköri követelmények és a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák figyelembe vételével. (4) A teljesítményértékelés további teendői a) Amennyiben nem felelt meg és korlátozással megfelelt eredménnyel zárul az értékelés, a szervezeti egység vezető, a közvetlen vezető véleményének kikérésével dönt arról, hogy a konkrét bizonyítékok alapján kezdeményezi-e a munkavállaló más munkakörbe helyezését, munkaköre felülvizsgálatát, alkalmassága vizsgálatát. A dolgozóval szemben alkalmazott intézkedésekre legalább kettő nem megfelelt, vagy korlátozással felelt meg minősítést követően kerülhet sor. b) A megfelelt és jól megfelelt eredménnyel zárult értékelés esetében a dolgozó részére a szervezeti egységvezető, a közvetlen munkahelyi vezető véleményének kikérésével jutalmat állapíthat meg, az erre a célra rendelkezésére bocsátott keret terhére. A jutalmazásra fordítható keret összegét az éves költségvetés alapján a rektor állapítja meg. c) Az értékelő ívek 3 példányban készülnek, melyből 1 példányt, az értékelő szervezeti egység vezetője, 1 példányt a Humánerőforrás Igazgatóság, 1 példányt a munkavállaló kap meg. A munkavállaló aláírásával igazolja a dokumentum átvételét. d) Az értékelő ívekből a Humánerőforrás Igazgatóság jogosult az összesítések és a kimutatások elkészítésére, képzések tervezésére és az utánpótlás tervezés előkészítésére az intézetek bevonásával.

8 1. kiadás 0. módosítás 8 (23). oldal e) A Főiskola a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Ftv.) 97 (2) bekezdése alapján évente költségvetésében meghatározza az oktatói és kutatói teljesítmény alapján szétosztható intézményi keretösszeget. A keretösszeg felhasználásra az Ftv-ben meghatározott módon, a teljesítményértékelés eredményeit figyelembe véve kerül sor. III. Célfeladat rendszer 6. Célfeladat rendszer meghatározása (1) A Főiskola fejlődésének záloga az intézmény iránt elkötelezett, céljaival azonosuló, innovatív, hatékony munkavállalói kör kialakítása. A hatékony feladatellátás előfeltétele az egyértelműen megfogalmazott, kellő motivációs erővel bíró feladatrendszer. Ennek érdekében kerül sor a célfeladat-rendszer működtetésére. (2) A célfeladat tartalma: Az intézmény számára fontos, stratégiai célok az egyéni munkavállalók részére egyéni célfeladat formájában jelennek meg. Végrehajtásuk esetén értékelést követően előre meghatározott összegű célprémium illeti meg a munkavállalót. (3) A célfeladat célja: a munkavállalói motiváltság befolyásolása, a szervezeti működés hatékonysága fokozása. (4) A célprémium célja: a munkavállalók teljesítményének növelése, az áltag felett teljesítők méltányos elismerése, az intézményi és egyéni célok kapcsolatának erősítése. 7. Célfeladat rendszer szintjei: a) A szenátus meghatározza az intézmény stratégiai céljait, feladatait. b) Az intézmény stratégiai céljai alapján a felső vezetők a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve meghatározzák a szervezeti egységek feladatait. c) A meghatározott feladatok alapján a szervezeti egységvezetők részére a rektor, a rektor-helyettesek és a HR igazgató bevonásával, a szervezeti egységek dolgozói részére a szervezeti egységvezetők, a közvetlen munkahelyi vezetők bevonásával meghatározzák a személyekre bontott célfeladatokat. A feladatok az egyéni munkakör, képzettség, képesség alapján kerülnek meghatározásra az adott feladat végrehajtására alkalmas munkatárs(ak) részére. A célfeladat kiírásokat minden esetben a rektor hagyja jóvá. d) Az egyéni célfeladatok végrehajtását a szervezeti egység vezetője, a közvetlen munkahelyi vezető bevonásával, az önálló szervezeti egység vezetők esetében a rektor értékeli. A felső vezetés értékelést készít az intézeti, és az intézményi feladatok teljesítéséről is.

9 1. kiadás 0. módosítás 9 (23). oldal 8. A célprémium legfontosabb kritériumai a) A célprémium kiírásban konkrét teljesítményelvárásokat kell rögzíteni, amelyek lehetnek feladatok, intézkedések, mutatószámok, vagy bármilyen teljesíthető, jól körülhatárolt kritériumok. A célprémiumot a munkavállaló csak abban az esetben kaphatja meg, ha a célfeladatot teljesítette. b) A feladatokat, teljesítésük határidejét, a feladatban érintettek körét és javadalmazásukat, a közvetlen munkahelyi vezetők véleményének kikérésével, a szervezeti egységvezetők határozzák meg, a rektor hagyja jóvá. c) A teljesített feladatokat a szervezeti egységvezető írásban értékeli, majd az értékelés alapján javaslatot tesz az egyéni kifizetésekre. Ha a feladat nem az elvárt szinten került kialakításra, akkor az értékelő vezető felelőssége meghatározni a feladat készültségének fokát, minőségét és ennek függvényében a kifizethető juttatások személyenkénti mértékét. A feladatokat, azok teljesítését és kifizetését a rektor jóváhagyja és igazolja. (Minta 4. számú mellékletként csatolva.) d) Ha a feladat nem teljesítéséért a munkavállaló a felelős, akkor annak teljesítéséig új feladat nem írható ki, kivéve a rektor külön engedélyével. Ha a feladat munkavállaló hibáján kívüli ok miatt nem teljesült, akkor a munkavállaló részére új feladat adható. e) Célfeladat kiírására olyan szakmai területeken kerülhet sor, amelyek a Dunaújvárosi Főiskola működését, fejlődését, azaz az intézmény stratégiai céljainak megvalósulását segítik elő. Ezen célfeladatok a feladat elvégzésére legalkalmasabb személyeknek írhatóak ki. f) Az így megkereshető jövedelem mértéke az éves költségvetés függvényében a rektor döntése szerint kerül meghatározásra. g) Az elvégzett célfeladatok félévenként, nagyobb volumenű feladatok évente kerülnek értékelésre és kifizetésre. h) A célfeladatok kiírását, teljesítési igazolásukat és értékelésüket a HR igazgatóság tartja nyilván és koordinálja. i) A feladatkiírásokat személyenként, a megkereshető jövedelmeket költséghelyenként az érdekvédelem képviselői, az érintett munkavállaló kérelme alapján megtekinthetik. Esetleges véleményeltérésüket írásban közölhetik, amelyet az érdekvédelem képviselőinek bevonásával a munkáltató köteles kivizsgálni. A személyre szóló feladatkiírást az érintett dolgozó kérelme alapján az érdekvédelem képviselői is megtekinthetik. Szervezeti egységenként a megkereshető jövedelmekről az érdekvédelem képviselői tájékoztatást kérhetnek minden előzetes dolgozói felkérés nélkül is. A kiírás elveiről egyeztetni kell az érdekvédelemmel. j) A teljesítetlen feladatok miatt kifizetetlen összegek felett a rektor rendelkezik oly módon, hogy azt újabb feladatok kiírására fordítja.

10 1. kiadás 0. módosítás 10 (23). oldal IV. Hatályba léptető rendelkezések 9. Vegyes és záró rendelkezések (1) szabályzatot a szenátus a /2007. ( ) sz. határozatával fogadta el és a 2006/2007. tanév második félévének első napjával lép hatályba. (2) A szabályzat alkalmazása során a teljesítményértékelés és a célfeladat rendszer összehangoltan működik, a munkáltató/vezető évente egy alkalommal október 31-ig teljesíti a teljesítményértékelést. A célfeladatok végrehajtását az aktuális határidő lejártát követően kell értékelni. (3) A rektor 15 nap alatt megteszi a szükséges intézkedéseket. (4) A Gazdasági Hivatal a rektor utasítása alapján 15 nap alatt gondoskodik a kifizetésekről. Dunaújváros, december 12. Záradék: Dr. Bognár László rektor A Kjt. 16., és az Mt 21. alapján jelen szabályzatot a Dunaújvárosi Főiskola érdekképviseleti szervezete véleményezte. Dunaújváros, december 1. Haluska János Sz.B. titkár

11 1. kiadás 0. módosítás 11 (23). oldal 1. számú melléklet NEM OKTATÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐK (ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE I. MUNKAVÁLLALÓ ADATAI Név: Munkakör: Értékelési időszak: Munkaköri kategória: Bérkategória: A munkakör standard iskolai végzettségének követelménye Iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok: Tapasztalat, gyakorlat: Iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok: Személyi feltételek teljesítése Egyéb ismeretek, továbbképzések: Tapasztalat, gyakorlat: A fentiek figyelembe vételével a munkavállaló iskolai végzettsége(i) alapján a munkakör ellátására: * A megfelelő rész aláhúzandó MEGFELEL KORLÁTOZÁSSAL FELEL MEG

12 1. kiadás 0. módosítás 12 (23). oldal 1. számú melléklet NEM OKTATÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐK (ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE II. MUNKAVÉGZÉS SZEMPONTJAI Értékelési szegmens A rábízott feladatokat jó szakmai színvonalon látja el. %-os súlyozás Adott pontszám A rábízott feladatokat határidőre teljesíti Feladatai során a problémákat megoldja Az elvégzett feladatokért vállalja a felelősséget Jól terhelhető Munkáját önállóan végzi Szakmai tudását folyamatosan bővíti, naprakészségét biztosítja Hatékonyan vesz részt csoportos munkavégzésben Munkája során fogékony új eljárások, módszerek iránt, megfelelően alkalmazza azokat Mások munkáját, fejlődését elősegíti Összesen: 100% Összesen Végleges pontszám Munkavállaló a tárgyévi teljesítménye alapján a munkakör betöltésére:* nem felelt meg korlátozással felelt meg megfelelt jól megfelelt * A megfelelő rész aláhúzandó Megjegyzés: Fizikai dolgozók esetében az utolsó négy szempont elhagyható.

13 1. kiadás 0. módosítás 13 (23). oldal 1. számú melléklet NEM OKTATÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐK (ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE III. ÉRTÉKELÉS Értékelés leírása: IV. FELADATMEGHATÁROZÁS A következő időszak feladat meghatározása: A feladatok ellátásához biztosított egyéni fejlesztések: V. VÉLEMÉNY Vélemény leírása: Értékelte: (értékelő vezető) Az értékelést megismerte, a feladatokat tudomásul vette: (munkavállaló) Ellenőrizte: (személyügyi vezető) Dátum: Dátum: Dátum: Aláírás: Aláírás: Aláírás:

14 1. kiadás 0. módosítás 14 (23). oldal 1. számú melléklet NEM OKTATÓI MUNKAKÖRT BETÖLTŐK (ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK) TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉRTELMEZÉSE 1. Személyi feltételek értékelése alkalmas: Az összes előírt követelményt teljesíti, illetve a vezető felmenti (életkora, vagy a nagy szakmai gyakorlata alapján). korlátozottan alkalmas: Az iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok tekintetében legalább egy követelmény teljesítése részleges vagy hiányzik, és meghatározott ideig haladékot kap a követelmények teljesítésére nem alkalmas: Az iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok tekintetében a követelményeket önhibájából tartósan nem teljesíti. Az adott munkakörben a munkavállaló tovább nem foglalkoztatható. 2. Munkavégzés értékelése 1 pont: Az adott értékelési szempontban alacsony szinten teljesített. 2 pont: Az adott értékelési szempontban az átlagosan elvárhatóhoz közeli szinten teljesített. 3 pont: Az adott értékelési szempontban az elvárható szinten teljesített, alkalmanként ennél magasabb szintet is elért. 4 pont: Az adott értékelési szempontban folyamatosan magas szinten teljesített. Elérhető maximum pontszám: 40 pont, illetve ha kevesebb szempontot értékel, akkor annak megfelelő pontszám. Nem felelt meg: az elérhető pontszám 50 % -a alatt. A munkavállaló nem képes a rábízott feladatok teljesítésére. Korlátozással felelt meg: az elérhető pontszám 51 % - 60 % között. Folyamatos vezetői felügyelet nélkül nem képes a rábízott feladatok teljesítésére és/vagy szakmai képességeit és készségeit nem megfelelően használja. Megfelelt: az elérhető pontszám 61 % - 80 % között Feladatait folyamatosan az elvárható szinten teljesíti, szakmai képességeit és készségeit megfelelően hasznosítja. Jól megfelelt: az elérhető pontszám 80 % -a felett. Feladatait folyamatosan kiválóan teljesíti, szakmai képességeit, készségeit, tapasztalatait az elvárhatónál magasabb szinten hasznosítja, alkalmas magasabb szintű munkakörök, munkafeladatok ellátására.

15 1. kiadás 0. módosítás 15 (23). oldal OKTATÓ/TANÁR TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE 2. számú melléklet I. OKTATÓ/TANÁR ADATAI Név: Munkakör: Értékelési időszak: Munkaköri kategória: Bérkategória: A munkakör standard iskolai végzettségének követelménye Iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok: Tapasztalat, gyakorlat: Iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok: Személyi feltételek teljesítése Egyéb ismeretek, továbbképzések: Tapasztalat, gyakorlat: A fentiek figyelembe vételével az oktató iskolai végzettsége(i) alapján a munkakör ellátására: * A megfelelő rész aláhúzandó MEGFELEL KORLÁTOZÁSSAL FELEL MEG

16 1. kiadás 0. módosítás 16 (23). oldal OKTATÓK/TANÁROK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE I. MUNKAVÉGZÉS SZEMPONTJAI Értékelési szegmens %-os súlyozás Adott pontszám A rábízott feladatokat jó szakmai színvonalon látja el. A rábízott feladatokat határidőre teljesíti Felügyeli a folyamatokat és a munkatársakat, teljesítményszinteket állít fel, megteremti a gyakori visszacsatolás lehetőségét Az elvégzett feladatokért vállalja a felelősséget Jól terhelhető Felismeri a problémákat, saját hatáskörben megoldja őket ill. javaslatot tesz a megoldásukra Oktatása során korszerű pedagógiai módszereket alkalmaz Előadás, gyakorlat, labor tartására egyaránt képes Jó színvonalon megszervezi a laborgyakorlatot Megjelenése az alkalomhoz illő Megszervezi a feladat végrehajtását, biztosítja az erőforrásokat Megfelelő kapcsolatot alakít ki a hallgatókkal Minimum heti 2 alkalommal konzultációs lehetőség keretében biztosítja a hallgatók részére az elérhetőségét Tudományos tevékenységet végez Folyamatosan korszerűsíti az általa oktatott tárgyakat Összesen: 100% Vezető oktató: Gondoskodik az utánpótlás neveléséről A hallgatók, a tanársegédek, adjunktusok vagy docensek tanulmányi, tudományos munkáját hatékonyan vezeti Hazai-nemzetközi kapcsolatokat épít Összesen: 100% 2. számú melléklet Összesen Végleges pontszám Munkavállaló a tárgyévi teljesítménye alapján a munkakör betöltésére:* nem felelt meg korlátozással felelt meg megfelelt jól megfelelt * A megfelelő rész aláhúzandó

17 1. kiadás 0. módosítás 17 (23). oldal 2. számú melléklet OKTATÓK/TANÁROK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE III. ÉRTÉKELÉS Értékelés leírása: IV. FELADATMEGHATÁROZÁS A következő időszak feladat meghatározása: A feladatok ellátásához biztosított egyéni fejlesztések: V. VÉLEMÉNY Vélemény leírása: Értékelte: (értékelő vezető) Az értékelést megismerte, a feladatokat tudomásul vette: (munkavállaló) Ellenőrizte: (személyügyi vezető) Dátum: Dátum: Dátum: Aláírás: Aláírás: Aláírás:

18 1. kiadás 0. módosítás 18 (23). oldal OKTATÓK/TANÁROK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉRTELMEZÉSE 1. Személyi feltételek értékelése 2. számú melléklet alkalmas: Az összes előírt követelményt teljesíti, illetve a vezető felmenti (életkora, vagy a nagy szakmai gyakorlata alapján). korlátozottan alkalmas: Az iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok tekintetében legalább egy követelmény teljesítése részleges vagy hiányzik, és meghatározott ideig haladékot kap a követelmények teljesítésére nem alkalmas: Az iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok tekintetében a követelményeket önhibájából tartósan nem teljesíti. Az adott munkakörben a munkavállaló tovább nem foglalkoztatható. 2. Munkavégzés értékelése 1 pont: Az adott értékelési szempontban alacsony szinten teljesített. 2 pont: Az adott értékelési szempontban az átlagosan elvárhatóhoz közeli szinten teljesített. 3 pont: Az adott értékelési szempontban az elvárható szinten teljesített, alkalmanként ennél magasabb szintet is elért. 4 pont: Az adott értékelési szempontban folyamatosan magas szinten teljesített. Elérhető maximum pontszám: oktatók/tanárok esetében: 60 pont, vezető oktatók esetében: 68 pont, illetve, ha kevesebb szempontot értékel, akkor annak megfelelő pontszám. Nem felelt meg: az elérhető pontszám 50 % -a alatt. A munkavállaló nem képes a rábízott feladatok teljesítésére. Korlátozással felelt meg: az elérhető pontszám 51 % - 60 % között. Folyamatos vezetői felügyelet nélkül nem képes a rábízott feladatok teljesítésére és/vagy szakmai képességeit és készségeit nem megfelelően használja. Megfelelt: az elérhető pontszám 61 % - 80 % között. Feladatait folyamatosan az elvárható szinten teljesíti, szakmai képességeit és készségeit megfelelően hasznosítja. Jól megfelelt: az elérhető pontszám 80 %-a felett. Feladatait folyamatosan kiválóan teljesíti, szakmai képességeit, készségeit, tapasztalatait az elvárhatónál magasabb szinten hasznosítja, alkalmas magasabb szintű munkakörök, munkafeladatok ellátására.

19 1. kiadás 0. módosítás 19 (23). oldal VEZETŐK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE 3. számú melléklet I. VEZETŐ ADATAI Név: Munkakör: Értékelési időszak: Munkaköri kategória: Bérkategória: A munkakör standard iskolai végzettségének követelménye Iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok: Tapasztalat, gyakorlat: Iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok: Személyi feltételek teljesítése Egyéb ismeretek, továbbképzések: Tapasztalat, gyakorlat: A fentiek figyelembe vételével a vezető iskolai végzettsége(i) alapján a munkakör ellátására: * A megfelelő rész aláhúzandó MEGFELEL KORLÁTOZÁSSAL FELEL MEG

20 1. kiadás 0. módosítás 20 (23). oldal I. MUNKAVÉGZÉS SZEMPONTJAI VEZETŐK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE 3. számú melléklet Értékelési szegmens A rábízott feladatokat jó szakmai színvonalon látja el. %-os súlyozás Adott pontszám A rábízott feladatokat határidőre teljesíti Összesen Végleges pontszám Felügyeli a folyamatokat és munkatársakat, teljesítményszinteket állít fel, megteremti a gyakori visszacsatolás lehetőségét Az elvégzett feladatokért vállalja a felelősséget Mások munkáját fejlődését, elősegíti Megszervezi a feladat végrehajtását, biztosítja az erőforrásokat Bevonja munkatársait a feladatok megoldásába, ennek során megfelelő önállóságot biztosít számukra felruházza őket a szükséges hatáskörrel Összesen: 100 % Felső vezető: Törekszik a csapat kiépítésére, a csapattagok közötti összetartozás érzésének erősítésére, képes a szervezeti és az egyéni célok összehangolására, csapattagok motiválására, ismeri és alkalmazza a csoportmunka technikáit Átlátja a szereplők (szervezetek, folyamatok, személyek) érdekeit, szempontjait, szükségleteit, lehetőségeit. Képes prioritások felállítására. A cél elérése érdekében képes egyeztetni a különböző szempontokat és el is tudja fogadni azokat Összesen: 100% Munkavállaló a tárgyévi teljesítménye alapján a munkakör betöltésére:* nem felelt meg korlátozással felelt meg megfelelt jól megfelelt * A megfelelő rész aláhúzandó

21 1. kiadás 0. módosítás 21 (23). oldal 3. számú melléklet III. ÉRTÉKELÉS Értékelés leírása: VEZETŐK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE IV. FELADATMEGHATÁROZÁS A következő időszak feladat meghatározása: A feladatok ellátásához biztosított egyéni fejlesztések: V. VÉLEMÉNY Vélemény leírása: Értékelte: (értékelő vezető) Az értékelést megismerte, a feladatokat tudomásul vette: (munkavállaló) Ellenőrizte: (személyügyi vezető) Dátum: Dátum: Dátum: Aláírás: Aláírás: Aláírás:

22 1. kiadás 0. módosítás 22 (23). oldal VEZETŐK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ ÍVE 3. számú melléklet ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉRTELMEZÉSE 1. Személyi feltételek értékelése alkalmas: Az összes előírt követelményt teljesíti, illetve a vezető felmenti (életkora, vagy a nagy szakmai gyakorlata alapján). korlátozottan alkalmas: Az iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok tekintetében legalább egy követelmény teljesítése részleges vagy hiányzik, és meghatározott ideig haladékot kap a követelmények teljesítésére nem alkalmas: Az iskolarendszerű oktatások, szaktanfolyamok tekintetében a követelményeket önhibájából tartósan nem teljesíti. Az adott munkakörben a munkavállaló tovább nem foglalkoztatható. 3. Munkavégzés értékelése 1 pont: Az adott értékelési szempontban alacsony szinten teljesített. 2 pont: Az adott értékelési szempontban az átlagosan elvárhatóhoz közeli szinten teljesített. 3 pont: Az adott értékelési szempontban az elvárható szinten teljesített, alkalmanként ennél magasabb szintet is elért. 4 pont: Az adott értékelési szempontban folyamatosan magas szinten teljesített. Elérhető maximum pontszám: vezetők esetében: 28 pont felső vezetők esetében: 36 pont illetve, ha kevesebb szempontot értékel, akkor annak megfelelő pontszám. Nem felelt meg: az elérhető pontszám 50 %-a alatt. A munkavállaló nem képes a rábízott feladatok teljesítésére. Korlátozással felelt meg: az elérhető pontszám 51 % - 60 % között. Folyamatos vezetői felügyelet nélkül nem képes a rábízott feladatok teljesítésére és/vagy szakmai képességeit és készségeit nem megfelelően használja. Megfelelt: az elérhető pontszám 61 % - 80 % között. Feladatait folyamatosan az elvárható szinten teljesíti, szakmai képességeit és készségeit megfelelően hasznosítja. Jól megfelelt: az elérhető pontszám 81 %-a felett. Feladatait folyamatosan kiválóan teljesíti, szakmai képességeit, készségeit, tapasztalatait az elvárhatónál magasabb szinten hasznosítja, alkalmas magasabb szintű munkakörök, munkafeladatok ellátására.

23 1. kiadás 0. módosítás 23 (23). oldal 4. számú melléklet CÉLFELADAT KIÍRÁS Név: Szervezeti egység: A célfeladat meghatározása: A célfeladatban résztvevő munkavállaló neve, beosztása és a megkereshető jövedelem: Név Beosztás Megkereshető jövedelem A feladat vállalása (Munkavállaló aláírása) A célfeladat teljesítésének határideje: Dunaújváros, 200 A célfeladat kiírását javaslom: A célfeladat kiírását elrendelem: közvetlen vezető rektor A célfeladat végrehajtása megtörtént / részben történt meg / nem történt meg.* A végrehajtás szöveges értékelése: Kifizetésre javasolt összeg: közvetlen vezető A kifizetést engedélyezem/nem engedélyezem: * a megfelelő rész aláhúzandó rektor

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2015. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2 (31). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a Foglalkoztatási követelményrendszer 1. sz. mellékleteként a 23-2006./2007. sz. (2006. 12.12.)

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ILLETMÉNY SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ILLETMÉNY SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ILLETMÉNY SZABÁLYZAT SOPRON 2015 1 Jelen szabályzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.),

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE 3. kiadás 0. módosítás 2 (24). oldal Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 3 (24). oldal Tartalomjegyzék 1. A Kollektív Szerződés célja

Részletesebben

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása

Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása Rozipál György a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola igazgatójának munkaköri leírása A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. paragrafusa alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. CÉLOK ALAPELVEK... 5 3. A JELENLEG MŰKÖDŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A Szabályzat hatálya SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - III. RÉSZ - FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 120. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. október 17., hétfõ 120. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXXXII. törvény A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti

Részletesebben

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30.

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. A minőségfejlesztési program 2.

A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. A minőségfejlesztési program 2. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA SZABÁLYZATA AZ OKTATÓI MUNKA HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJÉRŐL A minőségfejlesztési program 2. számú melléklete A Magyar Táncművészeti Főiskola (a továbbiakban: MTF)

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016 1 TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok II. Az intézmény szervezeti felépítése és működése III. Az intézmény feladata IV.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat MÁSODIK RÉSZ FOGLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2 A Kecskeméti Főiskola Szenátusa,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 6. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 1. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM OKTATÓI, KUTATÓI és TANÁRI KÖVETELMÉNY- és MINŐSÍTÉSI RENDSZERE,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv

RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv RAVATHERM Hungary Kft. Környezetirányítási Kézikönyv Környezetirányítási Rendszer eljárásai, szabályozásai Hatályba helyezés dátuma: 2014.07.01. Rendszer alkalmazási területe: EXTRUDÁLT POLISZTIROLHAB

Részletesebben

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére

Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Előterjesztő: Gábor Ákos, JÜK Bizottság elnöke ^ ^ ELŐLAP számú napirend. 3-u \L I3C0- Előterjesztve: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 05-i ülésére Tárgy: A Pátyolgató Óvodára vonatkozó

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. 2014.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA. 2014. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2014. Dunaújváros 3. kiadás 1. módosítás 2 (16). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418-804 E-mail: pszegrijaras@upcmail.hu SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. számú melléklet A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XX. Kongresszusának 2013. június 30. napján elfogadott szövegmódosítás egybeszerkesztve a 2012. december 8. napi módosított 2011. március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. melléklet SZERVEZETI-ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti és Sport Bizottsága a./2016. (.) számú határozatával. Dr. Páva Zsolt polgármester Tartalom

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. Az utasítás hatálya 12/2011. számú rektori utasítás a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások szerződéskötéséről, nyilvántartásáról és felhasználásáról A fejlesztési megállapodások keretében

Részletesebben

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.

A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1. A BKIK Szervezeti és Működési Szabályzata (Elfogadja a BKIK Elnöksége a 2014. szeptember 9-i ülésén. A hatályba lépés napja: 2014. október 1.) I., A BKIK önkormányzatának szervezeti felépítése, belső kapcsolatrendszere.

Részletesebben

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya

TERVEZET. A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya TERVEZET A Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzata. I. A szabályzat célja és hatálya 1. Jelen szabályzat célja, hogy biztosítsa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Hatály: 2015. IV. 2 - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 5/2015. (I. 15.) szenátusi határozat módosító rendelkezéseivel.) - 2012. - 1 Bevezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

1996. évi XLV. törvény

1996. évi XLV. törvény 1996. évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsooktatási intézmények vezetoinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról A katonai és a rendvédelmi felsooktatási intézményekben folyó tevékenység célja

Részletesebben

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22.

2015. HR Protokoll. Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. 2015. HR Protokoll Dr. Kovács-Szilágyi Eszter Szentiné Bosnyák Zsuzsanna 2015.09.22. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÁS... 4 I. TEENDŐK MUNKAVISZONY LÉTREJÖTTE ESETÉN... 5 1. Toborzás... 5 2. Első találkozás...

Részletesebben

Budapest, 2011. november

Budapest, 2011. november Előterjesztő: Dr. Tulassay Tivadar rektor ELŐTERJESZTÉS a Semmelweis Egyetem Szenátusa számára a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Foglalkoztatási követelményrendszerének módosításáról

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések

Közalkalmazotti Szabályzat. Bevezető rendelkezések Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 17. -a alapján Közalkalmazotti Szabályzatot

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11.

Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Bugac Nagyközségi Önkormányzat a 2013. január 10-én tartott ülésén fogadta el az 1/2013. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2013. január 11. Heródekné Szász Ágota jegyző Közbeszerzési szabályzat 2 Bugac Nagyközségi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 4 Hatályba léptetés... 4 Munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 4 A Munkavédelmi szabályzat hatálya... 4 II. FEJEZET...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet a

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

2013/16. SZÁM TARTALOM

2013/16. SZÁM TARTALOM 2013/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 20/2013. (V. 06. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-hez kötelező szakmai gyakorlatra érkező hallgatók fogadásáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 SOPRON 205 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 161/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 161/2015 Tárgy: A Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft javadalmazási szabályzatának elfogadása, felügyelőbizottságának megválasztása, ügyvezető jutalmazása

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von Boeselager Otthona Alsótengelic 7054 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁRADÉK: A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2000 (V.2.) önkormányzati rendeletének 19

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata

Csorba Győző Megyei Könyvtár. Szervezeti és Működési Szabályzata Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Apáca u. 8. A Csorba Győző Megyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata P é c s 2002 2 A. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Csorba Győző Megyei Könyvtár (a továbbiakban:

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete. Alapszabály Magyar Fizikushallgatók Egyesülete 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület nevei: Alapszabály a) az Egyesület magyar neve: Magyar Fizikushallgatók Egyesülete, hivatalos rövidítése: Mafihe; b) az Egyesület

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény Az MRK hatásköre: 1) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 79. (5) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége üléseire tanácskozási joggal meg

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006.

A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. A Kövy Sándor Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Kövy Sándor Általános Iskola Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA A PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE 1. A társaság neve: PANNONPLAST Mûanyagipari Részvénytársaság

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. TARTALOM I. Általános és bevezető szabályok 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép.

4. A Szabályzat II. C) pontjának 2) bekezdése törlésre kerül. 5. A Szabályzatban a Taggyűlés szövegrész helyébe az Alapító szövegrész lép. 1. melléklet a 277/2014. (XII.15.) önkormányzati határozathoz A BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám: Kiadás dátuma: A példány sorszáma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Művelődési Ház NKft. javadalmazási szabályzata,

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Munkavédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Munkavédelmi Szabályzat 1 PREAMBULUM A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola munkavédelmi feladatellátásához a munkavédelemről szóló 1993. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse a költségvetési szerv adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT IDEGSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI RENDJE 2013. 2 I. Általános és bevezető szabályok 1.. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőit és ügykezelőit megillető juttatásokról

Részletesebben

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete

Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete ALAPSZABÁLY I.fejezet Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Péceli Nagycsaládosok Madárfióka Egyesülete 2.) Az egyesület székhelye: 2119 Pécel, Petőfi

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA

ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA ZÖLD ÓVODA 2100, GÖDÖLLő,BATTHYÁNY L.U.34-36. TEL: 06 28 510-750 06 20 9 173 423 E-MAIL:ZOLDOVI@GMAIL.COM ZÖLD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÁLYZATA KÉSZÍTETTE: TIBORCZNÉ GARAI KATALIN ÓVODAVEZETő

Részletesebben