Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés"

Átírás

1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció Vezetői összefoglaló Megrendelő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Készítette: COWI Magyarország - Városkutatás Konzorcium február

2 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 2 1 BEVEZETÉS A VÁLTOZATELEMZÉS FOLYAMATA ÉS EREDMÉNYEI A változatelemzés folyamata Elemzések a projektváltozatok meghatározása érdekében Projekt nélküli eset Előzetes vizsgálatok Villamos fejlesztési változatok elemzése Trolibusz fejlesztési változatok elemzése PROJEKT VÁLTOZATOK ELEMZÉSE A vizsgált projektszintű változatok összefoglalása Összesített villamos és trolibusz fejlesztési javaslat közgazdasági szempontú elemzése Összesített villamos és trolibusz fejlesztési javaslat pénzügyi szempontú elemzése INTÉZKEDÉSI TERV (A JÁRMŰFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATOK ÉS FELADATOK) ÉS ÜTEMEZÉS Jelenlegi igazgatósági döntést igénylő kérdések Jelenlegi döntési helyzet bemutatása Döntési javaslat Feladat- és ütemterv Megvalósíthatósági tanulmány és Pályázati dokumentáció összeállításához szükséges feladatok elvégzése Mérföldkő Pályázati dokumentáció, támogatási kérelem jóváhagyása (Közgyűlés) és benyújtása NFÜ döntés a projekt elfogadásáról Kormányelőterjesztés összeállítása és Kormánydöntés a projekt elfogadásáról Nagyprojekt támogatási kérelem összeállítása Járulékos infrastruktúra fejlesztések előkészítése Mérföldkő Támogatási Szerződés (TSZ) megkötése Járulékos vonali infrastruktúra fejlesztések megvalósítása Járműbeszerzés előkészítése Mérföldkő - Járműbeszállítói szerződések megkötése Járműbeszerzés megvalósítása Járműtelep fejlesztések megvalósítása Projekt pénzügyi zárása... 39

3 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 3 Előzmények A fejlesztési koncepció célja 1 Bevezetés Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Közgyűlése 1131/2010.(VI.3.) Fővárosi Közgyűlési Határozatában felkérte a főpolgármestert, hogy az európai uniós finanszírozású, tisztán villamos jármű beszerzésére irányuló projekt előkészítését kezdje meg: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (BFFH) Közlekedési Ügyosztálya felkérésére 2010 júliusában a BKV Zrt. elkészítette a évekre vonatkozó Villamos Járműbeszerzési koncepciót. A szakmai együttműködés eredményeként elkészült dokumentum a fejlesztés koncepcióját és irányát hivatott egyelőre kijelölni, melyet a Fővárosi Közgyűlés Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottsága 2010 augusztusában tájékoztatásul ismert meg. Jelen anyag célja a BKV Zrt. villamos, valamint trolibusz járműbeszerzési koncepciója alapján meghatározni azokat a főbb fejlesztési változatokat, amelyek hosszabb távon biztosítják a már megkezdett hálózatfejlesztésekhez szükséges többlet járműigényeket, mindazon színvonalú feltételekkel, amelyek kielégítik az EU konform, korszerű forgalmi és műszaki elvárásokat, és a hazai szempontrendszereket. Emellett jelen döntés-előkészítő dokumentumnak alapvetése, hogy megalapozza a konkrét járműfejlesztési projekt lehetőségeit és hozzájáruljon a jelenlegi feltételek szerint európai uniós forrásból finanszírozható járműfejlesztés támogatásához, kiemelt projekt elindításához. A döntéshozással kapcsolatos további szükséges lépéseket az Intézkedési terv fejezet mutatja be. Jelen döntés-előkészítő fejlesztési koncepció a járműfejlesztési projekt előkészítésének első fázisaként készül, melyet a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció elkészítése követ a szükséges döntések meghozatala után. A koncepció keretei többkörös megrendelői egyeztetések során alakultak ki. Tekintettel arra, hogy a dokumentum olyan elemeket is érint, amely meghatározó kérdésekben felsővezetői, illetve fővárosi tulajdonosi döntések szükségét is jelenti, így jelen formájában a tanulmány tartalmilag nem mondható teljesnek. Bár az anyag ezekre a területekre felhívja a figyelmet, illetve bizonyos feltételezések mentén készült, ugyanakkor ennek megfelelően a koncepció következtetések levonására még nem alkalmas. A nyitott kérdések eldöntéséig a közgazdasági és pénzügyi számítások nem véglegesíthetők, így leginkább döntés-előkészítésre alkalmasak. Mindebből következik, hogy a dokumentum véglegesítése, illetve kiegészítése a szükséges döntések megszületésének függvényében történhet meg.

4 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 4 A projekt célja A vezetői összefoglaló célja A villamos és trolibusz járműfejlesztés célja középtávon a BKRFT-ben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása, azaz 2020-ig a budapesti villamos és trolibusz hálózat egészén közlekedjenek, utaskényelmi igényeknek megfelelő járművek elfogadható gyakorisággal, ezzel lehetővé téve az akadálymentes közösségi közlekedést, valamint a nyújtott szolgáltatás színvonalának, minőségének javítását. A tanulmány a villamos és a trolibusz járműállomány fejlesztésével hasonló módszertan mentén és tartalommal foglalkozik, első lépésként elkülönítetten, majd összevontan. A projekt előkészítésének további lépéseihez igazgatósági szintű döntésekre van szükség a megvalósítandó projekt műszaki tartalmára és a további feladatok folytatására vonatkozóan. A változatelemzés eredményének összefoglalása A műszaki tartalomra vonatkozóan az alábbi változatok között szükséges döntést hozni a közgazdasági és pénzügyi elemzés eredményei alapján: 1. táblázat: A projektváltozatok jellemzői A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1-4.: KAT. 1- Teljes Teljes + Teljes + KAT. 3.: Teljes 3.: KAT. 3.: 3-4.: Részleges Részle- alacsony- Részle- Részleges ges padlós ges Teljes + KAT. 3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Építés és beszerzés Tartalék Ingatlanvásárlás Előkészítés Szolgáltatások Projektmenedzsment Teljes költség

5 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 5 Tekintettel a járulékos vonali infrastruktúra költségek és a telephelyekkel kapcsolatos költségek elszámolhatóságának kockázatára a pénzügyi szempontú elemzésben a kedvezményezett hozzájárulásának mértékét részletesebben az alábbi esetekben vizsgáltuk meg. 2. táblázat: A pénzügyi elemzésben vizsgált esetek Vizsgált eset Járulékos infrastruktúra Villamos meglévő kocsiszín elszámolható költség elszámolható költség elszámolható költség nem elszámolható költség nem elszámolható költség elszámolható költség, I. ütemben valósul meg elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség I. ütemben valósul meg Villamos új kocsiszín elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg a II. ütemben valósul meg nem elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg a II. ütemben valósul meg Trolibusz telephely elszámolható költség elszámolható költség elszámolható költség elszámolható költség elszámolható költség A támogatási arány számításában annyi bizonytalanság van, hogy az EU támogatási szabályok alkalmazásában még nem tisztult le, hogy több ütemből álló fejlesztések esetén a finanszírozási hiányt külön-külön, vagy együttesen kell-e meghatározni. A számítások alapján amennyiben további ütemekkel együttesen kell a finanszírozási hiányt számítani, az a finanszírozási hiányt nem befolyásolja jelentős mértékben (a támogatás esetlegesen kb. legfeljebb 2%-kal csökkenhet).

6 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 6 2 A változatelemzés folyamata és eredményei Fejlesztési változatok meghatározása Legmegfelelőbb járműigény biztosítási lehetőség kiválasztása Változatok rangsorolása közgazdasági és pénzügyi szempontok alapján 2.1 A változatelemzés folyamata A változatelemzés folyamatának módszertani hátterét részletesen kidolgozott és felépített módszertan képezi, a projektváltozatok meghatározása széleskörű elemzésen alapul. A projektfejlesztés egy folyamat, amely során több részkérdésben folyamatosan döntéseket kell hozni, ebben segít a jelen projektben alkalmazott változatelemzési módszertan is. A projektfejlesztés egyben a változatelemzés folyamata is, mely iteratív módon került kialakításra. A részletes módszertant 2. sz. melléklet mutatja be részletesen. Az alábbiakban a könnyű áttekinthetőség érdekében a változatelemzés folyamatát csak összefoglalóan mutatjuk be. A változatelemzés folyamata három fő lépésből áll, ezek a következők. A változatelemzés első lépése a változatképzés logikájának kialakítása, ez alapján pedig a vizsgálni kívánt, elméletileg megvalósítható változatok összeállítása. Jelen projektben a járműfejlesztési változatok kialakítása két változatképző szempont mentén történik, ezek: A villamos és trolibusz viszonylatok kategorizálása 3 meghatározott szempont szerint (műszaki alkalmasság, utasforgalom nagysága, speciális akadálymentes igények mértéke). Az elvárt szolgáltatási szintek meghatározása és viszonylat-kategóriákhoz rendelése a változatok kialakítása érdekében. A járműigény biztosítására több lehetőséget vizsgálunk (új vagy használt jármű beszerzése, meglévő járművek korszerűsítése), amelyek közül önálló többszempontú értékelés alapján választjuk ki a legmegfelelőbb megoldást. Így ez már nem növeli a változatok számát, hanem csak a megvalósíthatóság és költséghatékonyság szempontjából legjobb megoldást adjuk meg a változatokhoz. A kialakított változatokat végül közgazdasági és pénzügyi szempontok alapján elemezzük, és sorba rendezzük. A közgazdasági szempontok szerinti elemzés mutatja meg a társadalmi hasznosság szempontjából a változatok sorrendjét. A pénzügyi elemzés a legkisebb teljes működési időszakra vonatkozó pénzügyi költséget, lehető legkisebb saját forrást igénylő változatok kiválasztását teszi lehetővé.

7 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 7 Alkalmazott időtávok A közgazdasági és pénzügyi vizsgálathoz szervesen kapcsolódva a változatok értékelése tartalmazza a jármű telephelyi adottságok és fejlesztési szükségletek vizsgálatát, valamint az akadálymentes szolgáltatás bevezetéséhez szükséges járulékos infrastruktúra fejlesztési igényeket is, mindkét szempontnál tanulmányterv szintű költségbecsléssel kiegészítve. A változatelemzés során az időbeli ütemezést az alábbiak szerint vettük figyelembe: Középtáv (2020) (III. ütem): A célállapot a teljes budapesti villamos és trolibusz hálózat járművekkel való a (villamosnál részlegesen, trolibusznál 100 %-ban). Új járműfejlesztési projekt keretében ez lehet a jelenlegi projekt érdemi folytatása, azaz III. üteme. A célállapot elérése lehetőségeinek részletesebb elemzése Rövidtáv (2014 és 2016) (I. és II. ütem): Rövidtáv, I. ütem (2014): jelen koncepció értelmezésében a projekt tárgyát ezen elemzési szint jelenti. Rövidtáv, II. ütem (2016): jelen koncepció értelmezésében ez jelenti az opciós beszerzést. Opciós beszerzés Az opciós beszerzés azt jelenti, hogy a z I. és II. ütemű fejlesztési változatok ( I. és II. változatok) a források rendelkezésre állása esetén megvalósíthatók az I. ütemben (2014-ig) is, de lehetőség van a két ütemre bontásukra is. Ekkor jelen projekt keretében a III.-VI. változatok valamelyikének megfelelő járműmennyiség beszerzése történik meg, az I. vagy II. változat szerinti állapot elérése pedig a II. ütemben az opció lehívásával lép életbe (aminek finanszírozására elképzelhető egy következő EU támogatású projekt keretében, a jelenlegi projekt folytatásaként). 2.2 Elemzések a projektváltozatok meghatározása érdekében Projekt nélküli eset A járműfejlesztési koncepció alapfeltételezése, hogy a járműfejlesztés első üteme a as EU programozási időszakban megvalósul, így a projekt nélküli eset kiindulási alapja a évi hálózat. A fejlesztések számbavételekor elsősorban Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervéből (BKRFT) indulunk ki. A járműfejlesztés részletes indoklására (beleértve a projekt nélküli eset részletes bemutatását) az 1. sz. mellékletben kerül sor.

8 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 8 Hálózati fejlesztések A rövidtávú fejlesztések számbavételekor csak azokat az EU társfinanszírozásból tervezett fejlesztéseket vesszük alapul, amelyek előkészítettsége garantálja, hogy azok a jelen tárgyú os projektütemekre megvalósulnak. A évi kiindulási alap hálózati szempontból a következő: nincsen még 4-es metróvonal, így azzal nem számolunk a jelenlegi villamoshálózat él, kiegészülve az alábbi (BKRFT-n alapuló) fejlesztésekkel: o 1-es villamos meghosszabbítva Dél-Budán a Fehérvári útig jár, valamint a meglévő vonal fejlesztett állapota rendelkezésre áll, beleértve az utasoldali (peron) infrastruktúrát is o 3-as villamos infrastruktúra fejlesztése megvalósul, beleértve az utasoldali (peron) infrastruktúrát is o 42-es villamos meghosszabbítva a Gloriett lakótelepig közlekedik, valamint a meglévő vonalszakasznak fejlesztett infrastruktúrája van, beleértve az utasoldali (peron) infrastruktúrát is o Budai fonódó villamos közlekedés I. üteme megvalósul, ennek keretében a Bem rakparti, a Moszkva téri és a Török utcai öszszekötés megépül, valamint ehhez kapcsolódóan életbe lépnek a budai viszonylathálózati változtatások, továbbá a mai 17-es villamos vonala a Bécsi úton a Nagyszombat u-ig fejlesztésre kerül. A rövidtávú járműfejlesztés II. ütemében (2016-ig) további fejlesztések megvalósulásával számolunk, melyeket a járműfejlesztés II. ütemének vizsgálatakor alaphálózatként veszünk figyelembe: átadásra kerül a 4-es metró I. szakasza (Etele tér - Baross tér), ami jelentős mértékben átalakítja a budai villamoshálózatot elkészül a budai fonódó villamos közlekedés megteremtése projekt II. üteme, aminek keretében megvalósul a Műegyetem rakparti vonal a Budafoki útig, és ismét módosul ennek kapcsán a budai viszonylathálózat. Középtávon feltételezzük a BKRFT-ben 2020-ig szereplő összes közösségi közlekedési fejlesztés megvalósulását, és az így előálló villamos hálózatot. A trolibusz esetében a BKRFT nem számol hálózati fejlesztésekkel, így a es, 2016-os és a 2020-as hálózat is megegyezik feltételezésünk szerint a maival, mind a viszonylathálózat, mind a viszonylati paraméterek szempontjából. Az infrastruktúra jövőbeni állapota kapcsán a maival (2010) megegyező állapottal számolunk, azaz azt feltételezzük, hogy az állapot fenntartásához szükséges karbantartások elvégzésre kerülnek.

9 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 9 Járműállomány A BKRFT bizonytalansága Viszonylatok kategorizálása Rövidtávú változatok előállítása A járműállományban a villamos és a trolibusz ágazatnál is figyelembe vettük a folyamatban lévő/tervezett használt járműbeszerzéseket (TW6000 villamosok és eberswaldei ÖAF trolibuszok). A trolibusz járműkiadások tervezésénél figyelembe vesszük azt is, hogy a paraméterkönyv szóló vagy csuklós járművekkel számol az egyes vonalakon (ez járműkiadási problémák miatt ma nem minden vonalon teljesül). A fentiek alapján tehát a BKRFT jelenti a járműprojekt alapját. Már látható azonban, hogy a BKRFT-ben szereplő fejlesztések megvalósulása nem folyik az ott meghatározott ütemben, pl. nem számolhatunk a 4-es metró megépülésével és forgalmi közlekedésével 2014-ig (2016-ig azonban igen). Ezért indokolt a BKRFT ismételt újragondolása, felülvizsgálata, tekintettel arra, hogy mindez kihatással bír a 2020-ig megfogalmazott célok elérésére is, a hálózatok bizonytalansága a járműfejlesztési projekt szempontjából is kockázatot jelent Előzetes vizsgálatok Az előző pontban bemutatottaknak megfelelően első lépésként a viszonylatokat kategóriákba soroltuk, meghatározva a járműfejlesztési igény és a műszaki feltételrendszer szerinti viszonylati fontossági rangsort. A kategorizálás három szempont szerint történt: az utasforgalom nagysága, az akadálymentesség szempontjából kiemelt célpontok száma (igény oldal), valamint a fennálló műszaki akadályozó tényezők (pálya, megállóhely és áramellátás területeken), illetve ezek kiküszöbölhetősége (kínálati oldal). Az egyes szempontok szerinti kategorizálást összevonva alakítottuk ki, a villamos esetében öt (1.-5.-ig, az 1. a kiemelt, az 5. a legkevésbé fontos viszonylatok kategóriája), a trolibusznál négy (1.-4.) végső kategória került meghatározásra. A továbbiakban vizsgált rövidtávra vonatkozó fejlesztési projektváltozatok a kategorizálás után úgy álltak elő, hogy minden viszonylat-kategóriához egy-egy szintén definiált szolgáltatási színvonal szintet rendeltünk. A változatelemzés során értékelt változatok körét, műszaki tartalmát és keretfeltételeit a Megbízóval egyeztetve állítottuk össze. Az egyes változatok, így a villamos- és trolibusz hálózaton is különböző ellátottságot jelentenek, melyekhez jellemzően igen eltérő járműszámok adódnak (létrejöttek nagyjából azonos forrásigényt jelentő, de a járműveket eltérő elvek mentén szétosztó változatok is). Egyes villamos vonalakat a műszaki állapotuk miatt a rövidtávú változatok egyikében sem szolgáljuk ki. Hangsúlyozni kell, hogy a kialakított változatok mindegyike esetében is szükségesek ugyanakkor infrastruktúra fejlesztések, amelyek lehetővé teszik az járművek közlekedését. Ezeknek a fejlesztéseknek az elmaradása esetén a vonalak nagy részén jármű közlekedtetése nem javasolt illetve nem lehetséges. A járulékos vonali infrastruktúra fejlesztésének szükségleteire minden változatra vonatkozóan költségbecslés készült.

10 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 10 Középtávú változatok 2020-ra a rövidtávú változatokkal szemben egyetlen célállapottal számolunk, erre határozzuk meg a hoz szükséges jármű darabszámokat. A középtávú időszakban az szolgáltatás kiterjesztése a cél a teljes hálózatra, beleértve a rövidtávon kimaradó villamos viszonylatokra is. A hálózaton a következő szolgáltatási szintek elérését tekintjük célállapotnak: a villamos hálózaton teljes (100 %-os) szolgáltatás a legnagyobb forgalmú 1-es és 4-6-os viszonylatokon; a hálózat többi részén részleges szolgáltatás, a viszonylatok fontosságától függő arányban; a trolibusz hálózaton teljes szolgáltatás, vagyis a járműállomány 100 %-a. A változatonként szükséges járműigény számítása Alkalmazott járműméretek és beszerzési árak Járulékos vonali infrastruktúra költségek A változatok összeállítása után minden változatra meghatároztuk az elérni kívánt szolgáltatási szinthez beszerzendő jármű mennyiséget (villamosokra és trolibuszokra külön-külön). A számítás során a rövidtávon előálló projekt nélküli járműkiadás jelenti minden változat alapját, melyet a villamos és a trolibusz esetében is egyeztettük a BKV Zrt. szakembereivel. A beszerzendő járműmennyiség alapján becsültük meg minden változatra a járműbeszerzés beruházási költségét. Ez nem azonos a teljes projekt költségével. Az építés és beszerzés költségtétel döntéstől függően tartalmazhatja a járműtelepek szükséges fejlesztéseit, a járulékos vonali infrastruktúra fejlesztések költségét is. (A teljes projektköltség pedig a minden esetben tartalmazza a projekt kapcsolódó egyéb költségeit is - ezek összesítését lásd a 3.3 pontban.) A vizsgálat során a villamosnál két járműméret kategóriával számolunk, a hálózaton általánosan közlekedő villamos kialakítást "normál"-nak ( férőhely, m hossz), míg az ennél hosszabb és nagyobb befogadóképességű járművet "hosszú"-nak (~350 férőhely, max. 54 m hossz) nevezzük. A számítás során a villamos járműpiacról összegyűjtött jellemző beszerzési árak alapján, a Megbízóval egyeztetve az új normál járművet 700 millió Ft (kb. 2,5 millió ), az új hosszú felépítésű járművet millió Ft (kb. 4 millió ) árral vettük figyelembe. A trolibuszok esetén szóló és csuklós jármű beszerzésével egyaránt számolunk, a számítás során hasonló információkra alapozva az új szóló járművet 130 millió Ft (kb. 460 ezer ), az új csuklós trolibuszt 180 millió Ft (kb. 640 ezer ) áron vettük figyelembe. Mind a villamos, mind a trolibusz hálózaton az járművek közlekedtethetősége érdekében fejlesztések szükségesek. Ezeket járulékos vonali infrastruktúra költségként vettük figyelembe. Az eltérő hálózati kiterjedés miatt a járulékos vonali költségek változatonként eltérőek, ugyanis csak azon vonalszakaszokra vonatkozik, amelyeken az adott változatban új jármű kerül. A tervezői költségbecslés a villamos esetén a pálya, a megállóhelyek és az áramellátási rendszer fejlesztési szükségleteinek összegzett értéke, a trolibusznál csak a felsővezeték és áramellátási rendszer fejlesztésére terjed ki.

11 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 11 Telephelyi infrastruktúra költségek Legmegfelelőbb járműigény biztosítási lehetőség kiválasztása A villamos rendszernél a pályát érintő munkákat leginkább a nagypaneles pályák átépítése, vagy pályafelújítása, illetve egyes vágánykapcsolatok cseréje, továbbá a síncserék teszik ki. A villamos megállók esetében jellemzően az akadálymentesség biztosítása szerepel, de több esetben szükséges megálló hoszszabbítás, vagy magassági átépítés is, ami érinthet egyes megállóknál forgalomtechnikai jellegű munkákat is. A villamos áramellátás fejlesztése egyrészt az áramátalakítókkal kapcsolatos munkákat teszi ki (szakaszautomatika felújítás, megszakító telepítés a kritikus szakaszokra, digitális védelmi berendezés, vontatási transzformátor és egyenirányító vezérlőszekrény csere, elosztó felújítás/telepítés, stb.), illetve olyan fejlesztések, amelyek az energia visszatáplálást és annak felhasználását teszik lehetővé (pl. visszatápláló fékezés, visszavezető hálózat felújítás, stb.) a rendszerben. Emellett az egyes vonalaknál kábelfektetési munkákat, illetve felsővezeték-tartó oszlopok javítását vagy cseréjét is jelentik. A trolibusz hálózat esetében több vonalszakaszon kábeljavítási munkák szükségesek, valamint összesen 350 db felsővezeték-tartó oszlop javítása, cseréje, illetve a forgalmi váltók gyorsjáratú infravezérlésű váltóra történő cseréje indokolt. Új járművek megjelenése esetén, azaz a járműpark megújulásával szükségesek a villamos kocsiszínek és trolibusz telephely fejlesztése is. A változatonként eltérő új jármű-darabszám okán a telephelyi beruházások költségei eltérőek lehetnek, kivétel ez alól a trolibuszok elhelyezését biztosító Kőbánya telephely. A trolibusz telephelyi infrastruktúra fejlesztésének költsége minden változat esetén azonos. Az elvégzendő fejlesztések: utánjáró- és villanyváltók, valamint TB-TB keresztezések cseréje, továbbá munkavezeték cserék és felsővezeték tartó oszlopok javítása, cseréje, az új járművekhez tetőpódium létesítés és járműemelő-párok telepítése a szükséges építési munkákkal együtt. A villamos esetében minden változatnál számolunk új kocsiszín építésével. A villamos kocsiszíni költségek így minden változatnál tartalmazzák az új kocsiszín létesítésének költségét, azonban eltérnek annak függvényében, hogy az adott változatból adódó összjármű-mennyiség elhelyezése és karbantartási feladatai további hány meglevő kocsiszín fejlesztését igényli még (szóba kerülő kocsiszínek: Hungária, Kelenföld, Budafok, Száva, Angyalföld). A fenti járulékos telephelyi infrastruktúra fejlesztéseket a kiválasztott változattól függő tartalommal a járműbeszerzéssel párhuzamosan el kell végezni, amihez a szükséges források biztosítása szükséges. Három vizsgálat készült a tanulmányban a pályázathoz kapcsolódóan, mely a következőket célozta: Többszempontú értékeléssel annak kiválasztása, hogy új jármű beszerzése, használt jármű beszerzése, használt jármű beszerzése és korszerűsítése, vagy meglévő saját használt jármű korszerűsítése a legjobb megoldás. A vizsgálat eredménye, hogy új járművek beszerzése szükséges. Költséghatékonyság elemzés, melyben pénzügyi szempontok alapján határoztuk meg, hogy a járművek férőhely-kapacitása szempontjából mi a leghatékonyabb megoldás a csúcsidei legnagyobb forgalmú időszakok

12 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 12 ára. A vizsgálat eredménye, hogy mind a villamos, mind a trolibusz esetében a beszerzés szempontjából a legköltséghatékonyabb megoldás az, ha az utasforgalmi igényeket a lehető legnagyobb kapacitású járművel elégítjük ki. Kiegészítő többszempontú vizsgálat, melyben az ún. "hosszú" villamosok kialakítására vonatkozóan az egyterű és a kapcsolt szerelvényből álló kialakítást vizsgáljuk meg az alacsonyabb utasforgalmú csúcsidőn kívüli kihasználhatóság szempontjából. A kialakításról való döntés még nem született meg. Tekintettel arra, hogy a villamos és trolibusz változatok egymástól függetlenül is önálló egységet képeznek, ezért a következő lépésben a legmegfelelőbb villamos illetve trolibusz változatok külön-külön is vizsgálatra kerülnek. Ezt követően a projekt szintű változatok elemzése során a legmegfelelőbb változatok összepárosításával a villamos és trolibusz változatok együttes elemzésére is sor kerül. A változatok bemutatása Villamos fejlesztési változatok elemzése A változatok kialakítása több lépcsőben történt, melynek során több módosítási, szűrési fázis után alakultak ki a változatelemzés során részletesen vizsgált megoldások. A változatelemzés során értékelt változatok körét, műszaki tartalmát és keretfeltételeit a Megbízóval egyeztetve állítottuk össze. A kialakított változatok illeszkednek a két szintre bontott változatelemzés logikájához. A következő táblázat mutatja az önálló villamos járműfejlesztési változatokat. A változatok kialakítása a 2014-es időtávra történt, de a változatelemzés kapcsán minden változathoz meghatároztuk a 2016-os és 2020-as várható állapotokat is. A feltételezett jövőbeni villamoshálózaton változatonként szétosztottuk az új járműveket úgy, hogy minden változatban a viszonylatok kategóriájának megfelelő szolgáltatási szintet nyújtsuk. Jelenlegi ismereteink és a 2014-es viszonyhálózatra vonatkozó feltételezéseink alapján az egyes változatokban ehhez a táblázatban szereplő járműmennyiségek szükségesek. A táblázat kettős tagolása azt jelenti, hogy az I. és II. változatok a források rendelkezésre állása esetén megvalósíthatók az I. ütemben (2014-ig) is, de lehetőség van a két ütemre bontásukra is. Ekkor jelen projekt keretében a III.-VI. változatok valamelyikének megfelelő járműmennyiség beszerzése történik meg, az I. vagy II. változat szerinti állapot elérése pedig a II. ütemben az opció lehívásával lép életbe (aminek finanszírozására elképzelhető egy következő EU támogatású projekt keretében, a jelenlegi projekt folytatásaként). (A jármű darabszámok miatt az I-es változat I. üteme a II-VI. változatok bármelyike lehet, a II-es változat azonban csak a IV-VI. változatokra épülhet.)

13 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 13 Változat 3. táblázat: A vizsgált villamos fejlesztési változatok tartalma és a járműfejlesztési költségek Szolgáltatási színvonal kategóriánként hosszú [db] Új járművek száma Járműfejlesztés költsége [millió Ft] normál [db] os (I. és II. ütemű) fejlesztési változatok I. vált. Teljes Teljes Részleges Részleges II. vált. Teljes Teljes Részleges es (I. ütemű) fejlesztési változatok III. vált. Részleges Részleges Részleges Részleges IV. vált. Részleges Részleges Részleges V. vált. Teljes Teljes VI. vált. Teljes Részleges A változatok rangsorolása közgazdasági teljesítménymutatók alapján A évi, 4-es metró és budai fonódó II. ütem utáni hálózaton az egyes változatokban beszerzett új járműveket újraosztottuk, igazodva a változó igényekhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a járművek fenti kiosztása egy optimalizált becslés. A tényleges kiosztás az adott évek paraméterkönyveiben fog megtörténni az aktuális hálózatra a BKRFT-ben szereplő fejlesztések státusza szerint optimalizáltan, amivel a legmagasabb lehetséges hasznok elérése biztosítható. A társadalmi hasznosságot a rövidtávú fejlesztések I. és II. üteme együttesen eredményezi, ezért közgazdasági szempontból a változatok közötti választás alapját a két ütemben történő beszerzés jelenti. A villamos változatokra vonatkozóan elvégzett részletes közgazdasági vizsgálat alapján az I. és II. ütemben tervezett fejlesztésekre vonatkozó beszerzés esetén a következtetés az alábbi: A közgazdasági elemzés eredménye alapján a társadalmi hasznosság szempontjából 2014-ben és 2016-ban (I. és II. ütemben) tervezett fejlesztésekre vonatkozó beszerzésben a legkedvezőbb változat a II-es változat. Ennek megfelelően a III-as változat a további elemzésben nem vehető figyelembe, tekintettel arra, hogy az nem teljesíti a II-es változatban szereplő járműigényt ben (I. ütemben) megvalósítandó fejlesztések közül a IV-es változat a legkedvezőbb. A változatok rangsorolása a pénzügyi eredmények alapján A közgazdasági elemzést követően a változatokat pénzügyi szempontból is elemeztük, melynek célja a legkisebb pénzügyi költséget, lehető legkisebb saját forrást igénylő változatok kiválasztása. Pénzügyi szempontból az elemzéseket az I. ütemre vonatkozóan végeztük el, tekintettel arra, hogy tulajdonképpen az tekinthető jelen projekt tárgyának. Mivel a közgazdasági elemzés alapján a III-as változat a további elemzésben nem

14 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 14 szerepel, ezért pénzügyi szempontból a IV-es, V-ös és VI-os változatokat elemeztük. A részletes számítások alapján a támogatási arány szempontjából a IV-es változat a legkedvezőbb. A támogatási arány számításában annyi bizonytalanság van, hogy az EU támogatási szabályok alkalmazásában még nem tisztult le, hogy több ütemből álló fejlesztések esetén a támogatási arányt külön-külön, vagy együttesen kell-e meghatározni. A számítások alapján amennyiben további ütemekkel együttesen kell a támogatási arányt számítani, az a támogatási arányt nem befolyásolja jelentős mértékben (a támogatás esetlegesen kb. legfeljebb 2%-kal csökkenhet). A megalapozott Megbízói döntés érdekében megvizsgáltuk, hogy az egyes változat milyen mértékű többlet kifizetést jelent a pályázó szemszögéből a beruházás és működés összességét tekintve. A számításban az alábbiakat vettük figyelembe: saját forrás igény működési költség különbözet többlet bevétel. A részletes számítások alapján pénzügyi megtérülés szempontjából a VIos változat a legkedvezőbb. Javaslat a villamos projektváltozatok meghatározására JTrolibusz változatok bemutatása Az EU-s elvárások alapján a projektváltozatok közötti döntést alapvetően a társadalmi hasznosság határozza meg. Tekintettel a közgazdasági elemzés eredményére az I. és II. ütemben tervezett fejlesztésekre vonatkozó villamos beszerzésben a II-es változat, az I. ütemben megvalósítandó fejlesztések közül pedig a IV-es változat a legkedvezőbb, ezért ezek kerülnek további vizsgálatra a projektváltozatok során. A pénzügyi elemzés alapján támogatási arány szempontjából a legkedvezőbb a IV-es villamos változat. A beruházás és működés összességét tekintve a pályázó részéről a legkedvezőbb a VI-os változat Trolibusz fejlesztési változatok elemzése A fejlesztési változatok meghatározása a villamoshálózatnál bemutatottakkal lényegében azonos módszertannal történt, a változatelemzés itt is kétszintű. Az egyes változatok ebben az esetben is a teljes trolibuszhálózat szintjén különböző ellátottságot jelentenek, melyekhez jellemzően változatonként eltérő járműszámok adódnak. A változatelemzés során értékelt változatok körét, műszaki tartalmát és keretfeltételeit ebben az esetben is a Megbízóval egyeztetve állítottuk össze.

15 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 15 A következő táblázat mutatja a kialakított végső trolibusz fejlesztési változatokat, a táblázat felépítése és a változatok lehetséges egymásra épülése a villamoshoz hasonló. Az új járműveket szintén úgy osztottuk szét minden változatban, hogy a viszonylatok kategóriájának megfelelő szolgáltatási szintet nyújtsuk. A járművek tényleges kiosztása ebben az esetben is az aktuális hálózatra optimalizáltan fog megtörténni a paraméterkönyvekben, amivel a legmagasabb lehetséges hasznok elérése biztosítható. 4. táblázat: A vizsgált trolibusz fejlesztési változatok tartalma és a járműfejlesztés költségei Szolgáltatási színvonal kategóriánként Új járművek száma Járműfejlesztés Változat csuklós szóló költsége [millió Ft] [db] [db] os (I. és II. ütemű) fejlesztési változatok I. vált. Teljes Teljes Teljes Teljes II. vált. Teljes Teljes Teljes es (I. ütemű) fejlesztési változatok III. vált. Teljes Teljes Részleges Részleges IV. vált. Teljes Részleges Részleges Részleges V. vált. Teljes Részleges VI. vált. Részleges Részleges Részleges Részleges * Minden változat tartalmazza a Damjanich Áramátalakító fejlesztését (390 millió Ft). A változatok rangsorolása közgazdasági teljesítménymutatók alapján A trolibusz változatokra vonatkozóan elvégzett részletes közgazdasági vizsgálat alapján az I. és II. ütemben tervezett fejlesztésekre vonatkozó beszerzés esetén a következtetés az alábbi: A közgazdasági elemzés eredménye alapján a társadalmi hasznosság szempontjából a 2014-ben és 2016-ban (I-II. ütemű) megvalósított fejlesztések közül a legkedvezőbb az I-es változat es (I. ütemű) fejlesztések közül a legkedvezőbb a III-as változat. Ha a os és a 2014-es változatokat is összehasonlítjuk, úgyis a legkedvezőbb az I. változat. A változatok rangsorolása pénzügyi szempontok alapján A pénzügyi elemzés módszertanilag azonosan készült a villamos változatok elemzésével. A főbb megállapítások a következők:

16 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 16 A részletes számítások alapján a támogatási arány szempontjából a III-as változat a legkedvezőbb. A részletes számítások alapján pénzügyi megtérülés szempontjából a I-es változat a legkedvezőbb. Javaslat a trolibusz projektváltozatok meghatározására Tekintettel a közgazdasági elemzés eredményére az I. és II. ütemben tervezett fejlesztésekre vonatkozó trolibusz beszerzésben az I-es változat, az I. ütemben megvalósítandó fejlesztések közül pedig a III-as változat a legkedvezőbb. A pénzügyi elemzés alapján támogatási arány szempontjából a legkedvezőbb a III-as változat. A beruházás és működés összességét tekintve a pályázó részéről a legkedvezőbb az I-es változat. Tekintettel arra, hogy közgazdasági szempontból az I-es változat a legkedvezőbb illetve a pénzügyi elemzésben nagyságrendileg kis mértékű eltérés van az I-es és III-as változat között és a pénzügyi megtérülés szempontjából az I-es változat a kedvezőbb, ezért összességében az I-es trolibusz változat tekinthető a legjobbnak. Mindemellett a projektváltozatok meghatározásánál a III-as változatot is tovább vizsgáljuk, mivel az I. ütemű fejlesztések közül közgazdaságilag, illetve a támogatási arány szempontjából az a legkedvezőbb trolibusz változat.

17 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 17 3 Projekt változatok elemzése A projekt szintű elemzés érdekében a pénzügyi és közgazdasági elemzést öszszesítve is elvégeztük a pénzügyi és közgazdasági szempontból legkedvezőbb villamos és trolibusz változatokra vonatkozóan. 3.1 A vizsgált projektszintű változatok összefoglalása A és pontban bemutatott, a villamosra és trolibuszra vonatkozó önálló közgazdasági és pénzügyi elemzés eredményei alapján az összesített trolibusz és villamos változatok az alábbiak: 5. táblázat: Összesített trolibusz és villamos változatok tartalma A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1-4.: KAT. 1- Teljes Teljes + Teljes + KAT. 3.: Teljes 3.: KAT. 3.: 3-4.: Részleges Részle- alacsony- Részle- Részleges ges padlós ges Teljes + KAT. 3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Végállomások A következő táblázatok tartalmazzák az egyes változatokban feltételezett kiosztás alapján a csúcsidőszakban biztosítható szolgáltatás szintjét a 2014-es és a 2016-os hálózaton. 6. táblázat: Összesített trolibusz és villamos változatokban nyújtható csúcsórai szolgáltatás a évi feltételezett hálózaton A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz Teljes + KAT. 3.: Részleges trolibusz Viszonylat villamos villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. KAT. 1-4.: KAT. Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 1-3.: Teljes 1-3.: + KAT. 3-4.: Részle- Rész- alacsony- Rész- 3.: ges alalegepadlóleges Részlegecsonypadlós VILLAMOS Teljes + KAT. 3-4: Részleges 1 Bécsi út - Fehérvári út 100% 100% 33% 33% 2/2A Jászai Mari tér - Vágóhíd H 25% 25% 25% 25%

18 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 18 Végállomások A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz Teljes + KAT. 3.: Részleges trolibusz Viszonylat villamos villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. KAT. 1-4.: KAT. Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 1-3.: Teljes 1-3.: + KAT. 3-4.: Részle- Rész- alacsony- Rész- 3.: ges alalegepadlóleges Részlegecsonypadlós Teljes + KAT. 3-4: Részleges 3 Gubacsi út - Mexikói út M 100% 100% 50% 50% 4 Moszkva tér M - Fehérvári út 100% 100% 100% 100% 6 Moszkva tér M - Móricz Zsigmond körtér 100% 100% 100% 100% 12 Rákospalota, Kossuth utca - Angyalföld kocsiszín 14 Káposztásmegyer, Megyeri út - Lehel tér M 50% 50% 50% 50% 18 Hűvösvölgy - Savoya Park 50% 50% 50% 50% 19 Kelenföldi pályaudvar - Vörösvári út 50% 50% 50% 50% 21/21A Mester utca (Ferenc körút) - Nagysándor J. u. / Koppány utca 24 Keleti pályaudvar (Festetics Gy. u.) M - Vágóhíd H 28 Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M - Új köztemető (Kozma utca) 37/37A Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M - Izraelita temető / Sörgyár 41 Vörösvári út - Kamaraerdei Ifjúsági Park 42 Határ út M - Gloriett lakótelep 33% 33% 33% 33% 47 Budafok, Városház tér - Deák Ferenc tér M 50% 50% 50% 50% 49 Kelenföldi pályaudvar - Deák Ferenc tér M 50% 50% 50% 50% 50 Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér 33% 33% 33% 33% 52 Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep 56 Hűvösvölgy - Móricz Zsigmond körtér 33% 33% 33% 33% 59 Szent János Kórház - Farkasrét, Márton Áron tér 61 Vörösvári út - Móricz Zsigmond körtér 50% 50% 50% 50% 62/62A Rákospalota, MÁV-telep - Blaha Lujza tér / Mázsa tér 69 Újpalota, Erdőkerülő utca - Mexikói út M TROLIBUSZ 70 Kossuth Lajos tér M - Erzsébet királyné útja, aluljáró 100% 100% 100% 100% 72 Arany János utca M - Zugló vasútállomás (Hermina út) 100% 50% 100% 50% 73 Arany János utca M - Keleti pályaudvar (Garay utca) M 100% 50% 100% 50%

19 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló / 74A / 80A Végállomások Csáktornya park - Károly körút (Astoria M) / Mexikói út Stadionok M - Jászai Mari tér (Budai N. A. u.) Keleti pályaudvar (Garay utca) M - Jászai M. tér (Budai N. A. u.) Stadionok (Ifjúság útja) M - Öv utca (Egressy út) Keleti pu. (Garay u.) M - Kossuth Lajos tér M Keleti pu. (Garay u.) M - Dózsa György út M Keleti pályaudvar M - Csertő utca Örs vezér tere M + H - Fogarasi út Örs vezér tere M + H - Uzsoki utcai kórház A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz Teljes + KAT. 3.: Részleges trolibusz Viszonylat villamos villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. KAT. 1-4.: KAT. Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 1-3.: Teljes 1-3.: + KAT. 3-4.: Részle- Rész- alacsony- Rész- 3.: ges alalegepadlóleges Részlegecsonypadlós Teljes + KAT. 3-4: Részleges 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 83 Orczy tér - Kálvin tér 100% 100% 100% 100% Végállomások 7. táblázat: Összesített trolibusz és villamos változatokban nyújtható csúcsórai szolgáltatás a évi feltételezett hálózaton A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz Teljes + KAT. 3.: Részleges trolibusz Viszonylat villamos villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. KAT. 1-4.: KAT. Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 1-3.: Teljes 1-3.: + KAT. 3-4.: Részle- Rész- alacsony- Rész- 3.: ges alalegepadlóleges Részlegecsonypadlós Teljes + KAT. 3-4: Részleges VILLAMOS 1 Bécsi út - Lágymányosi híd, pesti hídfő H 100% 100% 33% 33% 2/2A Jászai Mari tér - Vágóhíd H / Boráros tér H 33% 33% 33% 33% 3 Gubacsi út - Mexikói út M 100% 100% 50% 50% 4 Moszkva tér M - Fehérvári út 100% 100% 100% 100% 6 Moszkva tér M - Móricz Zsigmond körtér 100% 100% 100% 100% 12 Rákospalota, Kossuth utca - Angyalföld kocsiszín 14 Káposztásmegyer, Megyeri út - Lehel tér M 50% 50% 50% 50% 8 Szent János Kórház - Kelenföldi pályaudvar 50% 50% 50% 50% 15 Hűvösvölgy - Infopark 50% 50% 50% 50% 19 Kelenföldi pályaudvar - Vörösvári út 50% 50% 50% 50%

20 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló / 21A / 37A / 59A Végállomások Mester utca (Ferenc körút) - Nagysándor J. u. / Koppány utca Keleti pályaudvar (Festetics Gy. u.) M - Vágóhíd H Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M - Új köztemető (Kozma utca) Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M - Izraelita temető / Sörgyár Vörösvári út - Kamaraerdei Ifjúsági Park Határ út M - Gloriett lakótelep Budafok, Városház tér - Deák Ferenc tér M Kelenföldi pályaudvar - Deák Ferenc tér M Határ út M - Pestszentlőrinc, Béke tér Határ út M - Pesterzsébet, Pacsirtatelep Hűvösvölgy - Budafok, Városház tér Hűvösvölgy / Szent János Kórház - Farkasrét, Márton Áron tér A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz Teljes + KAT. 3.: Részleges trolibusz Viszonylat villamos villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. KAT. 1-4.: KAT. Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 1-3.: Teljes 1-3.: + KAT. 3-4.: Részle- Rész- alacsony- Rész- 3.: ges alalegepadlóleges Részlegecsonypadlós Teljes + KAT. 3-4: Részleges 33% 33% 33% 33% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 33% 33% 33% 33% 50% 50% 50% 50% 61 Vörösvári út - Savoya park 50% 50% 50% 50% 62 / 62A Rákospalota, MÁV-telep - Blaha Lujza tér (Népszínház utca) M / Kőbánya alsó vasútállomás (Mázsa tér) 69 Újpalota, Erdőkerülő utca - Mexikói út M TROLIBUSZ 70 Kossuth Lajos tér M - Erzsébet királyné útja, aluljáró 100% 100% 100% 100% 72 Arany János utca M - Zugló vasútállomás (Hermina út) 100% 50% 100% 50% 73 Arany János utca M - Keleti pályaudvar (Garay utca) M 100% 50% 100% 50% 74 / 74A Csáktornya park - Károly körút (Astoria M) / Mexikói 100% 100% 100% 100% út 75 Stadionok M - Jászai Mari tér (Budai N. A. u.) 100% 100% 100% 100% 76 Keleti pályaudvar (Garay utca) M - Jászai M. tér 100% 100% 100% 100% (Budai N. A. u.) 77 Stadionok (Ifjúság útja) M - Öv utca (Egressy út) 100% 50% 100% 50%

21 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 21 Végállomások A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz Teljes + KAT. 3.: Részleges trolibusz Viszonylat villamos villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. KAT. 1-4.: KAT. Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 1-3.: Teljes 1-3.: + KAT. 3-4.: Részle- Rész- alacsony- Rész- 3.: ges alalegepadlóleges Részlegecsonypadlós Teljes + KAT. 3-4: Részleges 78 Keleti pu. (Garay u.) M - Kossuth Lajos tér M 100% 100% 100% 100% 79 Keleti pu. (Garay u.) M - Dózsa György út M 100% 50% 100% 50% 80 / 80A Keleti pályaudvar M - Csertő utca 100% 100% 100% 100% 81 Örs vezér tere M + H - Fogarasi út 100% 100% 100% 100% 82 Örs vezér tere M + H - Uzsoki utcai kórház 100% 50% 100% 50% 83 Orczy tér - Kálvin tér 100% 100% 100% 100% Az egyes változatokban a 2014-es és 2016-os feltételezett hálózaton nyújtott szolgáltatások szintjét (a csúcsórai követési időkkel) térképes formában a 3. sz. melléklet mutatja be. Felhívjuk azonban itt is a figyelmet arra, hogy az akadálymentes szolgáltatási szint, azaz az járművek szétosztása egy jelenlegi becslés, amelyet majd a projekt működtetése során mindig az aktuális paraméterkönyvre kell optimalizálni, az elérhető legnagyobb nettó társadalmi hasznosság alapján. 3.2 Összesített villamos és trolibusz fejlesztési javaslat közgazdasági szempontú elemzése A társadalmi hasznosságot a rövidtávú fejlesztések I. és II. üteme együttesen eredményezik. Az elemzés célja a társadalmi hasznosság igazolása, ezért a BKRFT-ben szereplő költségeket és hasznokat is figyelembevettük. A villamos és trolibusz fejlesztések együttes közgazdasági szempontú elemzésének eredménye az alábbi táblázatban látható. 8. táblázat: Összesített trolibusz és villamos változatok közgazdasági szempontú elemzése (millió Ft) A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1-4.: KAT. 1- Teljes Teljes + Teljes + KAT. 3.: Teljes 3.: KAT. 3.: 3-4.: Részleges Részle- alacsony- Részle- Részleges ges padlós ges Teljes + KAT. 3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Teljes közgazdasági költség* Teljes közgazdasági haszon

22 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 22 A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1-4.: KAT. 1- Teljes Teljes + Teljes + KAT. 3.: Teljes 3.: KAT. 3.: 3-4.: Részleges Részle- alacsony- Részle- Részleges ges padlós ges Teljes + KAT. 3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV) Hatás költség arány (BCR) 1,25 1,25 1,26 1,26 * A változatelemzés alapjául szolgáló közgazdasági beruházási költségek nem egyeznek meg a pénzügyi elemzésben szereplő beruházási költséggel tekintettel arra, hogy a közgazdasági elemzés módszertana alapján itt nem vettük figyelembe a tartalékot, az ingatlanvásárlás, az előkészítés, a szolgáltatások illetve a projektmenedzsment költséget. Továbbá a fenti projektszintű változatok esetében minden beruházás (a villamos II. és a trolibusz I. változat is) úgy van kezelve, mint 2014-es I. ütemű beszerzés. A villamos esetében az opció a II-es változatra történő fejlesztés. Amikor az I. ütemben, 2014-ben beszerzésre kerülne a villamos II., illetve a trolibusz I. változat, akkor az adott járműből opciós beszerzés nem szükséges. Amikor a villamos II., illetve a trolibusz I. változat nem valósul meg az I. ütemben, 2014-ben, akkor a villamos II., illetve a trolibusz I. változatra történő fejlesztés szükséges opció keretében a II. ütemben, 2016-ban. Megállapítható, hogy a C változat (a IV-es villamos és az I-es trolibusz változat) a legkedvezőbb, de gyakorlatilag a D változat (IV-es villamos és III-as trolibusz változat) is ezzel megegyező hasznosságú. Megállapítható továbbá, hogy valamennyi változat esetén a nettó hasznok megfelelnek a támogatási követelményeknek. Vizsgált eset 3.3 Összesített villamos és trolibusz fejlesztési javaslat pénzügyi szempontú elemzése A részletes elemzések során a villamos és trolibusz fejlesztések együttes pénzügyi szempontú elemzését több szempont figyelembevétele mellett is elvégeztük. Tekintettel a járulékos vonali infrastruktúra költségek és a telephelyekkel kapcsolatos költségek elszámolhatóságának kockázatára a pénzügyi szempontú elemzésben a kedvezményezett hozzájárulásának mértékét részletesebben az alábbi esetekben vizsgáltuk meg. 9. táblázat: A pénzügyi elemzésben vizsgált esetek Járulékos Villamos Villamos új kocsiszín infrastruktúra meglévő kocsiszín 1 elszámolható költség 2 elszámolható költség elszámolható költség, I. ütemben valósul meg elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg Trolibusz telephely elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg elszámolható költség a II. ütemben valósul meg elszámolható költség 3 elszámolható költség nem elszámolható költség, nem elszámolható költ- elszámolható költség

23 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 23 Vizsgált eset Járulékos infrastruktúra 4 nem elszámolható költség 5 nem elszámolható költség Villamos meglévő kocsiszín az I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség I. ütemben valósul meg Villamos új kocsiszín ség, az I. ütemben valósul meg nem elszámolható költség, az I. ütemben valósul meg a II. ütemben valósul meg Trolibusz telephely elszámolható költség elszámolható költség A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségére vonatkozó becslést az alábbi táblázatban mutatjuk be. 10. táblázat: Az összesített trolibusz és villamos változatok várható teljes projekt költségei, millió Ft A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1- KAT. 1-4.: KAT. 1- Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 3.: Teljes 3.: + KAT. 3-4.: Részleges Részle- alacsony- Részle- 3.:Részle ges padlós ges ges KAT. 1-2.: Teljes + KAT. 3.:Részle ges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Építés és beszerzés Járműbeszerzés Kocsiszín fejlesztés Kapcsolódó infrastruktúra költsége Tartalék Ingatlanvásárlás Előkészítés Tervezési költség egyéb előkészítés Szolgáltatások Mérnök, lebonyolító Tájékoztatás és a nyilvánosság

24 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 24 A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1- KAT. 1-4.: KAT. 1- Teljes 2.: Teljes Teljes + KAT. 3.: Teljes 3.: + KAT. 3-4.: Részleges Részle- alacsony- Részle- 3.:Részle ges padlós ges ges KAT. 1-2.: Teljes + KAT. 3.:Részle ges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Közbeszerzési eljárások Könyvvizsgálói díjak Jogi szolgáltatás Projektmenedzsment Teljes költség

25 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 25 Az alábbi táblázatban összefoglalóan a teljes költségeke vonatkozó eredményeket mutatjuk be. 11. táblázat: Összesített trolibusz és villamos változatok pénzügyi szempontú elemzése a teljes költségre vonatkozóan, millió Ft A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III KAT.1-4.: KAT. 1- KAT. 1- KAT. 1- KAT. 1- Teljes 2.: Teljes Teljes + 3.: 4.: Teljes 3.: Részleges + KAT. KAT. 3-4.: Részle- ala- 3.: Rész- Részleges ges csonypad leges zolgálás lós ki- Teljes + KAT. 3.: Rész-leges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) eset: A járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín és trolibusz telephely elszámolható költség, az új és a meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben valósul meg Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 98,02% 98,51% 99,76% 100,00% Teljes beruházási költség Elszámolható költség (EC) Döntési összeg, KÖZOP támogatás (DA=EC*R) Kedvezményezett hozzájárulása Elszámolható költségekre eső Nem elszámolható költségekre eső eset: A járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín és trolibusz telephely elszámolható költség, a meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben, az új villamos kocsiszín a II. ütemben valósul meg Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 97,91% 98,43% 99,74% 100,00% Teljes beruházási költség Elszámolható költség (EC) Döntési összeg, KÖZOP támogatás (DA=EC*R) Kedvezményezett hozzájárulása Elszámolható költségekre eső Nem elszámolható költségekre eső eset: A járulékos infrastruktúra és trolibusz telephely elszámolható költség, a villamos kocsiszín nem elszámolható, a meglévő és új villamos kocsiszín az I. ütemben valósul meg Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 98,02% 98,51% 99,76% 100,00%

26 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 26 A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III Teljes + KAT. 3.: Rész-leges KAT.1-4.: Teljes KAT. 1-2.: Teljes + KAT. 3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4.: Részleges KAT. 1-3.: Részleges KAT. 1-4.: Teljes alacsonypad lós KAT. 1-3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Teljes beruházási költség Elszámolható beruházási költség (EC) Döntési összeg, KÖZOP támogatás (DA=EC*R) Kedvezményezett hozzájárulása Elszámolható költségekre eső Nem elszámolható költségekre eső eset: A trolibusz telephely elszámolható költség, a járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín nem elszámolható, az új és meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben valósul meg Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) Teljes beruházási költség Elszámolható beruházási költség (EC) Döntési összeg, KÖZOP támogatás (DA=EC*R) 98,02% 98,51% 99,76% 100,00% Kedvezményezett hozzájárulása Elszámolható költségekre eső Nem elszámolható költségekre eső eset: A trolibusz telephely elszámolható költség, a járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín nem elszámolható, a meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben, az új villamos kocsiszín a II. ütemben valósul meg Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) Teljes beruházási költség Elszámolható beruházási költség (EC) Döntési összeg, KÖZOP támogatás (DA=EC*R) Kedvezményezett hozzájárulása 97,91% 98,43% 99,74% 100,00%

27 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 27 A változat B változat C változat D változat villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz villamos trolibusz II I II III IV I IV III Teljes + KAT. 3.: Rész-leges KAT.1-4.: Teljes KAT. 1-2.: Teljes + KAT. 3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4.: Részleges KAT. 1-3.: Részleges KAT. 1-4.: Teljes alacsonypad lós KAT. 1-3.: Részleges Teljes + KAT. 3-4: Részleges hosszú/csuklós jármű (db) normál/szóló jármű (db) Elszámolható költségekre eső Nem elszámolható költségekre eső Az egyes változatok között eltérések láthatók az elérhető támogatási arány nagyságában ( % között), mely így a szükséges önerőt (a kedvezményezetti hozzájárulást) is befolyásolja. A táblázat alapján is jól látható, hogy alapvetően a kiválasztott villamos változattól függ a kedvezményezetti hozzájárulás mértéke, azaz az A és B változatok megvalósításához szükséges önerő magasabb, mint a C és D változatok esetében. Ennek oka, hogy külön vizsgálva a villamos változatokat azokra 100 % támogatási arány jellemző, míg külön vizsgálva a trolibusz változatokat azokra %-os támogatási arány jellemző. Ugyanakkor alapvetően meghatározza a szükséges saját forrás nagyságát, hogy a szükséges villamos kocsiszín fejlesztések és a vonali infrastruktúra közlekedésre alkalmassá tételének költségei a projekt elszámolható vagy nem elszámolható részét képezik-e: a projekten kívüli megvalósítás Mrd Ft nagyságrendű többlet forrást igényel. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ugyan pénzügyileg ezért sokkal kedvezőbb, ha a járulékos infrastruktúra fejlesztések elszámolható költségként kerülnek a projektbe, de ez már a pályázat beadása kapcsán jelentős feladatokat ró a projektgazdára (területszerzés és a telephelyek tulajdonviszonyainak rendezése, a közbeszerzések, majd a tervezési-engedélyezési feladatok elvégzése, kivitelezések ütemezése stb.), amelyek elhúzódása magas kockázattal terheli a teljes járműfejlesztési projektet. Ezzel együtt az elszámolhatóság mellett szólhat, hogy a járulékos fejlesztéseket az járművek beérkezéséig mindenképp el kell végezni, a projekten kívül megvalósítás esetén elsősorban az ütemezés lehet rugalmasabb.

28 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 28 4 Intézkedési terv (a járműfejlesztéshez kapcsolódó kockázatok és feladatok) és ütemezés Jelen dokumentum elsődleges célja a budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztési projekt tartalmának meghatározásához szükséges döntések előkészítése, amely alapján a KÖZOP pályázati konstrukció elvárásainak megfelelő pályázati dokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, projekt adatlap, mellékletek) elkészíthető. Jelen fejlesztési koncepció alapján így a döntéshozó által meghatározott műszaki tartalomnak, intézményi háttérnek, stb. megfelelő tartalmú, és a pályázati konstrukció elvárásainak is megfelelő pályázati dokumentáció elkészítése, illetve benyújtása történik meg. A pályázat pozitív elbírálása esetén a megvalósítás a készülő pályázati dokumentációban rögzített ütemterv szerint zajlik majd. A következőkben összefoglaljuk, hogy a projektjavaslat benyújthatósága érdekében milyen főbb döntések szükségesek, azokhoz milyen főbb kockázatok vagy bizonytalanságok tartoznak, és azok milyen intézkedésekkel kerülhetők el. A következőkben felsorolt szükséges döntések elmaradása vagy időbeli csúszása, illetve a pályázat beadásához, vagy a támogatási szerződés (TSZ) megkötéséhez szükséges feladatrészek késedelmes elvégzése a projekt megvalósulása szempontjából jelentős kockázatnak tekinthetők, így kiemelt figyelmet érdemelnek. 4.1 Jelenlegi igazgatósági döntést igénylő kérdések Beszerzendő járművek száma Jelenlegi döntési helyzet bemutatása Jelen fejlesztési koncepció több változatban tárja fel a villamos és a trolibusz járműfejlesztés lehetőségeit. A jelenlegi információk alapján látható jármű darabszámok, támogatási arány, pénzügyi megtérülés illetve a vállalható önrész alapján a változatok közül ki kell választani azt a változatot, amelyet döntéshozó megvalósíthatónak tart. A kiválasztott változat alapján készül majd a következő fázisban a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázati dokumentáció. A műszaki tartalomra vonatkozóan az alábbi változatok között szükséges döntést hozni a közgazdasági és pénzügyi elemzés eredményei alapján, ezen belül első lényeges kérdés a beszerzendő járművek száma.

29 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló táblázat: A projektváltozatokban szereplő összesített villamos és trolibusz járműmennyiségek Villamos járművek Trolibusz járművek Változat A. B. C. D. hosszú 38 db 38 db 12 db 12 db normál 95 db 95 db 84 db 84 db csuklós 57 db 44 db 57 db 44 db szóló 36 db 36 db 36 db 36 db Kapcsolódó infrastruktúra és kocsiszín fejlesztések elszámolhatóvá tétele A járulékos infrastruktúra fejlesztések kiemelt feladatai Meglévő kocsiszínek, telephelyek fejlesztése Új villamos kocsiszín A szükséges jármű telephelyi fejlesztések, illetve az akadálymentességet ténylegesen biztosító és az új járművek közlekedését lehetővé tevő infrastruktúra fejlesztések megvalósítása több okból is elengedhetetlen. Ezen kérdések rendezése, vagy rendezési kötelezettsége vélhetően feltétele lesz a jármű projekt támogatásának az Európai Bizottság részéről. Célszerű ezért ezeket a projekt részeként, az elszámolható költségek között megvalósítani, mivel így a támogatás mértéke is közel 100%-os, szemben a nem elszámolható költségek teljes egészében saját forrást igénylő megvalósításával. A projekt részeként történő megvalósításnak ugyanakkor nagy kockázata, hogy az előkészítés (tulajdonviszonyok rendezése, tervezés és engedélyezés) időbeli csúszása a pályázat beadásának, illetve a TSZ (Támogatási Szerződés) kötésének időbeli eltolását eredményezheti. A járulékos infrastruktúra fejlesztések megvalósításának időigénye jelentős, így a kockázatok csökkentése érdekében az előkészítés mielőbbi megkezdése javasolható. A projekt sikeréhez szükséges egyrészt a pályaállapot jelenlegi szintjének megőrzését, másrészt a kiválasztott megvalósítható változathoz kapcsolódó járulékos infrastruktúra fejlesztések megvalósítását biztosító cselekvési terv kidolgozása és a források biztosítása mind a villamos, mind a trolibusz hálózatra vonatkozóan. Az új villamos kocsiszín létrehozásával együtt szükséges a meglevő villamos kocsiszínek fejlesztése is. A meglevő kocsiszínek fejlesztési munkáinak egy része nem engedélyköteles (pl. vágánykép módosítása), azonban a létesítmények elhelyezése csak vasúthatósági (NKH) eljárással engedélyezhető, így tervek készítése ilyen esetekben is szükséges. A meglévő telephelyi fejlesztések elszámolható költségként is megvalósulhatnak, mivel itt területszerzésre nincs szükség. A másik feltétel a tervek, engedélyek megléte. Előzetes KÖZOP IH egyeztetés alapján (amelyet még részleteiben tisztázni szükséges) ezek a Támogatási Szerződés (TSZ) kötésének feltételei lehetnének, így a pályázat benyújtását nem hátráltathatnánk. Így a pályázat benyújtásáig elsősorban megalapozott költségbecslés szükséges. Ezekkel a feltételezésekkel a meglévő kocsiszínek fejlesztése elszámolhatóvá tehető. Az új villamos kocsiszín létrehozásához el kell dönteni, hogy annak megvalósítása hol, melyik területen és milyen konstrukcióban történjen. Az új kocsiszín megvalósításához (engedélyezési, majd kiviteli) tervek szükségesek, melynek

30 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 30 A saját forrás összege megvalósítása a vasúthatósági eljáráson kívül építési engedélyköteles, illetve környezeti engedélyköteles tevékenység. A kiviteli tervek készítését és a kivitelezést a járművek beszállítói is végezhetik, ez esetben egy közbeszerzési eljárás időigénye megtakarítható. Az új villamos kocsiszín megvalósítása a fentiek alapján magas kockázatot jelent, mivel a fejlesztés nagy előkészítési igényű és része a projektnek. A kockázat csökkenthető, ha a jármű szállítójának lesz feladata az új kocsiszín megépítése. Amennyiben a pályázat tervezett beadása előtt legalább 30 nappal nem születik döntés az új kocsiszín helyéről, és nem történik meg az érintett terület tulajdonviszonyainak rendezése, az új kocsiszínt projekten kívül kell megvalósítani (önerőből kell megépíteni), vagy átkerül a beruházás a járműfejlesztés II. ütemére, és ekkor jelen projektben a kocsiszín rendelkezésre állását a meglévő kocsiszínek fejlesztésével kell biztosítani. Amennyiben a kapcsolódó költségek elszámolhatóságában probléma merül fel, az kihat a saját forrás összegére. 13. táblázat: Saját forrás összege a kapcsolódó költségek különböző elszámolhatósága esetén, millió Ft Elszámolhatósági esetek A változat B változat C változat D változat 1. eset: A járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín és trolibusz telephely elszámolható költség, az új és a meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben valósul meg. 2. eset: A járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín és trolibusz telephely elszámolható költség, a meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben, az új villamos kocsiszín a II. ütemben valósul meg. 3. eset: A járulékos infrastruktúra és trolibusz telephely elszámolható költség, a villamos kocsiszín nem elszámolható, a meglévő és új villamos kocsiszín az I. ütemben valósul meg. 4. eset: A trolibusz telephely elszámolható költség, a járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín nem elszámolható, az új és meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben valósul meg. 5. eset: A trolibusz telephely elszámolható költség, a járulékos infrastruktúra és a villamos kocsiszín nem elszámolható, a meglévő villamos kocsiszín az I. ütemben, az új villamos kocsiszín a II. ütemben valósul meg Önrész biztosítása Előkészítési költségek megelőlegezése A járműfejlesztési projekt pályázatának beadásához szükséges a döntés meghozása a projekt önrészének vállalására. Az önrész még várhatóan pontosodni fog a projekt előkészítése során. Annak elkerülése érdekében, hogy ismételt közgyűlési döntés legyen szükséges, javasoljuk, hogy a kiválasztott projektváltozathoz tartozóan az önerőt 10-15%-kal magasabb összegben hagyják jóvá. Tekintettel arra, hogy az EU döntés időpontjára a járműszállítókkal és kivitelezőkkel megköthető szerződéssel kell rendelkeznie a projektnek ahhoz, hogy legyen esély a projekt 2015-ig történő befejezésére. Ezért szükséges a projekt

31 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 31 előkészítésével kapcsolatos munkák mielőbbi elvégzése. A 6. táblázatban a teljes beruházási költségek között bemutatásra került előkészítési költségek, közbeszerzési költségek felhasználására van szükség. A 6. táblázatban tervezett összegek közül várhatóan bizonyosan szükséges lesz az engedélyes tervek, tendertervek elkészítése, a pályázat benyújtásához, elfogadtatásához szükséges szakértői munka, valamint a közbeszerzések lebonyolítása. Ezek összege várhatóan nem haladja meg az 1,5 milliárd Ft-ot. Ezeket az összegeket a Fővárosi önkormányzat költségvetéséből szükséges megelőlegezni, amelyet majd a KözOP támogatásból vissza lehet fizetni, amennyiben a költségek elszámolhatók lesznek (tervek szerint ezt minél nagyobb mértékben biztosítani lehet) Döntési javaslat Javasoljuk, hogy a következő igazgatósági döntések kerüljenek meghozatalra. 1. A változatelemzés közgazdasági és pénzügyi eredményei alapján a C. változatra (12 db hosszú villamos, 84 db normál villamos, 57 db csuklós trolibusz, 36 db szóló trolibusz) kell az EU projektet kidolgozni. 2. A járművek közbeszerzése során biztosítani kell, hogy opciós jog kikötésével az A. változat szerinti járműmennyiségekre kiegészíthető legyen a járműbeszerzés. Ennek megfelelően az opció további 26 db hosszú villamos, 11 db normál villamos beszerzését tegye lehetővé. 3. A projekt előkészítése során törekedni kell arra, hogy a járulékos infrastruktúra költség, a villamos kocsiszín és a trolibusz telephely fejlesztése elszámolható költségként jelenhessen meg. 4. Amennyiben új villamos kocsiszín helyszínéről március 31-ig döntés nem születik, az EU projektben a villamos kocsiszíni igényt a meglévő kocsiszínek fejlesztésével kell ellátni. Ebben az esetben új villamos kocsiszín kiépítése a II. ütemben, az opciós beszerzés megvalósulása esetén tervezhető. 5. A projekt előkészítéséhez szükséges feladatokat az ütemterv (4.2. pontban) szerint kell elvégezni. 6. Az EU projekt teljes beruházási költsége várhatóan nem haladja meg a116 milliárd Ft összeget, a saját forrás igény várhatóan nem éri el az 500 millió Ft-ot. 7. Az IB javasolja a Közgyűlés számára, hogy a projekt előkészítéséhez szükséges forrásokat a Fővárosi önkormányzat a évi költségvetéséből 1,5 milliárd Ft összegig biztosítsa. Törekedni kell arra, hogy az előkészítési költségek az EU projektben elszámolhatók legyenek. A KözOP támogatás elnyerését követően, a saját forráson felül visszatérülő összeget a Főváros költségvetése számára vissza kell téríteni. 8. Amennyiben az 6. és 7. pontban meghatározott keretösszegek nem tarthatók, az Igazgatóság számára előterjesztést kell készíteni, ami alapján az Igazgatóság felülvizsgálja a projektet.

32 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló Feladat- és ütemterv A teljes projekt keretében elvégzendő feladatok ütemezhetősége, a feladatok időigénye és az egyes fázisok egymásra épülése a következő előzetes projekt folyamatábrán látható (tartalmazza az előkészítés és a megvalósítási fázis főbb feladatait). Az ütemezés összeállításakor egyelőre a következő a projekt szempontjából kedvező, de egyeztetésre szoruló feltételezésekkel éltünk: a járulékos fejlesztésekkel összefüggésben engedélyezési terv nem szükséges a pályázat beadásához, csak részletes költségbecslés (az MT keretében elkészülhet); a TSZ megkötéséig engedélyezésre benyújtott tervek és a beadás igazolása kell; a tulajdonviszonyok rendezését nem kell a pályázat benyújtásáig elvégezni, az csak a TSZ kötéshez szükséges; feltételes (a TSZ megkötéséhez kötött) jármű közbeszerzés kiírásával számolhatunk; egyelőre bizonytalan, hogy a brüsszeli jóváhagyás feltétele-e bármely fázisnak; a villamos járművek előzetes típusengedélyezése - a Combino engedélyei alapján - a tender eredményhirdetés előtt elindíthatók; a járművek gyártói leszállítása kb. 6 db/hó ütemezéssel megoldható (mind gyártói, mind fogadói oldalon erre a feltételek adottak). A feltételezések a pályázattal és a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban a bizonytalanságok miatt kockázatot jelentenek, a pályázat előkészítése kapcsán meg kell kezdeni ezek egyeztetését és ez alapján a lehetséges ütemezés finomítását. Az alábbi ütemterv feszített döntési és feladatokhoz kapcsolódó határidőket tartalmaz. Bármilyen csúszás ezekben, illetve bármely fázis elhúzódása (pl. eredménytelen közbeszerzés miatt) a projekt megvalósítás időbeni csúszását okozza.

33 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló ábra A projekt előzetes ütemezhetősége a fenti feltételezések teljesülése esetén

Műszaki Előírások 3. KÖTET

Műszaki Előírások 3. KÖTET A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem c. projekt Európai Uniós társfinanszírozás ú projekt részeként Alacsonypadlós villamos beszerzéséhez kapcsolódó infrastruktúra megvalósításához

Részletesebben

Sas utca megújítás - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Sas utca megújítás - Tájékoztató az eljárás eredményéről Sas utca megújítás - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA KözOP 1-5. prioritások általános és speciális elszámolhatósági elvek 2007-2013 programozási időszak Érvényes: 2015. április 2-ától TARTALOMJEGYZÉK 1.AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG

Részletesebben

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1.1. BEVEZETÉS... 2 1.2. A PROJEKT CÉLJA... 2 1.3. VIZSGÁLT, KÉRDÉSEK... 3 1.4. KÖVETKEZTETÉSEK... 3 2. VÁLTOZAT ELEMZÉS... 6 2.1. ELŐZMÉNY... 6 2.2. JELENLEGI ÁLLAPOT

Részletesebben

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban

MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban MŰSZAKI DISZPOZÍCIÓ T-431/14 Tímár utcai megálló támfal és szegély megerősítésének kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárásban Diszpozíció: H5 szentendrei HÉV vonal árvízi károk helyreállítása a 29+02-32+50

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Szigetszentmiklós Város Önkormányzata lakossági energiamegtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésre irányuló beruházások támogatásához Pályázat kódszáma: SZSZM-EP-2009-3

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig

Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig Az 1-es villamos meghosszabbítása Kelenföld vasútállomásig Vitézy Dávid Vezérigazgató 2014. július 14. A BKK feladatai Tartalom A BKK kiemelt, stratégiai feladatai Kapcsolódó projektek a XI. kerületben

Részletesebben

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/95 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

A budapesti közlekedésfejlesztés aktuális kérdései

A budapesti közlekedésfejlesztés aktuális kérdései A budapesti közlekedésfejlesztés aktuális kérdései Somodi László közlekedésszervezési és fejlesztési vezérigazgató-helyettes Budapesti Közlekedési Központ 2014. május 14. Tartalom Új modell a fővárosi

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése Készítette: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Vezetői

Részletesebben

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann

Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Fiáth Attila Nagy Balázs Tóth Péter Dóczi Szilvia Dinya Mariann Egységes kockázatkezelési módszertan kialakítása a villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányító társaságnál A felelős vállalatirányítás

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és Melléklet a KözOP-2008-3.2. Kerékpárút hálózat fejlesztés c. pályázati útmutatóhoz C11. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások 1. Általános előírások 1) A projekt keretében - jelen dokumentumban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához

ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Főosztály ÚTMUTATÓ a külterületi közúthálózati fejlesztések költség-haszon vizsgálatához I. 2002. december 2002. december 2. Útmutató a külterületi közúthálózati

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. T Á J O L Ó T E R V K F T. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a 2/2005. (I.11.)

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5. SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Zirc város integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

keretmegállapodás alapján 24

keretmegállapodás alapján 24 Sorszám Tárgy Tervezett indítás dátuma (negyedév 2012) Eljárási rezsim 1 Intranet és Internet fejlesztés II-I 2 ERP 3 Projekt menedzsment rendszer I 4 Iktatási rendszer licenszek I. 5 Workflow rendszer

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA. Munkaszám: 877/4-08 TARTALOMJEGYZÉK MŰSZAKI LEÍRÁS Munkaszám: 877/4-08 A V E S Z P R É M, B E MJÓZSEF UTCA Ú T É P Í T É S I ENGE D É L Y E Z É S I TER V É H E Z TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK...2 MEGLÉVŐ ÁLLAPOTOK...2 TERVEZETT BURKOLATOK ÉS

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester

5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester 5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok/ráépülő program pályázat Előterjesztő: Tóth János polgármester Tervezési Segédlet a 2016. évi járási startmunka programok indításához I. Általános szempontok

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (12. piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (12. piac) 1 Ügyiratszám: DH-23398-11/2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (12. piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

VIII. TERMIK Tábor 2015. A táborozók kiválasztásának rendszere

VIII. TERMIK Tábor 2015. A táborozók kiválasztásának rendszere VIII. TERMIK Tábor 2015 A táborozók kiválasztásának rendszere Alapelvek: A TERMIK Táborban táborozói szerepkörben részt vevő gyermekek száma főszabályként 84 fő lehet. Ennek oka, hogy a hét állomású forgószínpados

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Budapest-Kelenföld (bez.) - Tárnok (bez.) vonalszakasz pálya, műtárgy- és felsővezeték építési munkái, valamint a kapcsolódó biztosítóberendezési, távközlési, kábelkiváltási munkák tervezése és elvégzése

Részletesebben

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése

Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése Vasúti járművek különböző típusú invertereinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-138/2014. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2014. Ajánlati felhívás V-138/14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág, Beszerzési Szervezet Pályázati Felhívás BDt 80-05 400 és Bybdtee 50 55 80-55 sorozatú vezérlő kocsikba épített INV 300 CW 1250 típusú kerekesszék emelő berendezések gyártó által előírt 2 éves karbantartása, emelőgépek fővizsgálata,

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ÁLLAMI KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ÁLLAPOTÁRÓL ÉS FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEIRŐL Szolnok, 2015. október hó TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4 II. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE ORSZÁGOS

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Hatálytalanítva: 2014.02.07

Hatálytalanítva: 2014.02.07 Hatálytalanítva: 2014.02.07 A NÓGRÁD VOLÁN ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2013. május 23-tól 2013.

Részletesebben

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretén belül a kisléptékű településfejlesztési célú projektjavaslatok

Részletesebben

VII. TERMIK Tábor 2014. A táborozók kiválasztásának rendszere

VII. TERMIK Tábor 2014. A táborozók kiválasztásának rendszere VII. TERMIK Tábor 2014 A táborozók kiválasztásának rendszere Alapelvek: A TERMIK Táborban táborozói szerepkörben részt vevő gyermekek száma főszabályként 84 fő lehet. Ennek oka, hogy a hét állomású forgószínpados

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 1. sz. malléklet A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 201 0-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz

Részletesebben

Változások Békásmegyer, Újpest, Káposztásmegyer és Rákospalota tömegközlekedésében

Változások Békásmegyer, Újpest, Káposztásmegyer és Rákospalota tömegközlekedésében Változások Békásmegyer, Újpest, Káposztásmegyer és Rákospalota tömegközlekedésében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a III., IV. és XV. kerületeket

Részletesebben

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

6. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fenntartható kerékpáros közlekedésfejlesztés keretében

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan

Szeged Megyei Jogú Város. Akcióterületi Terv. A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan Szeged Megyei Jogú Város Akcióterületi Terv A Kölcsey utcában, a Gutenberg utcában és a Mars téri piacon megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan 2009. május 1 Tartalomjegyzék 0. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 4

Részletesebben

Higiéniai termékek beszerzése

Higiéniai termékek beszerzése Higiéniai termékek beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. április 20. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE MIK: 3072-39/A10/2007. Melléklet: 6 db Javaslat a Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztésről és a SciencePark program elindításáról

Részletesebben

5 ~ef. számú előterjesztés

5 ~ef. számú előterjesztés 5 ~ef. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez

25452/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára. tárgyú beszerzéshez 25452/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Lézeres kerékprofil mérő készülék/eszköz beszerzése karbantartó műhelyek számára tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KÖZOP- KÖZOP-.. Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Elemzés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (2. kötet) 2010.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Elemzés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (2. kötet) 2010. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve Elemzés 0 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve

Részletesebben

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755.

Beszámoló az Országgyűlés részére. a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Beszámoló az Országgyűlés részére a Közbeszerzési Hatóság 2015. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről B/10755. Tartalom I. fejezet... 2 1. A közbeszerzési szabályozás alakulása

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

99/2012. (IX. 25.) VM

99/2012. (IX. 25.) VM 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42. Trükkök százai

1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42. Trükkök százai 1255 Budapest, Pf. 161. web: www.veke.hu e-mail: veke@veke.hu adószám: 18104202-1-42 Trükkök százai Saját magunk után az EU-t is becsapjuk a 4-es metró megtérülési adataival? Nyilvánosságra került a nyári

Részletesebben

HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 33. 4002 Debrecen, Teljesítés helye:

HAJDÚ-COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 4025 Debrecen, Széchenyi u. 33. 4002 Debrecen, Teljesítés helye: TEE- Munkahelyi képzések támogatása a HAJDÚ-COOP Zrt-nél TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0677 című projekt megvalósítása során megbízási szerződés keretében Oktatás/képzési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 16 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni a menetrend fogalmát; saját szavaival meghatározni a menetrend tartalmának kötelező részeit;

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató a "Liget Budapest projekthez kapcsolódó közmű-, közlekedés- és garázsépítési mérnöki előkészítő feladatok elvégzése" tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásról Közbeszerzési

Részletesebben

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak:

A 3. kötet felépítése. A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: A 3. kötet felépítése A Vállalkozó műszaki feladatait és kötelezettségeit leíró Megrendelő követelményei három fő részből állnak: 3/1 kötet Általános követelmények 3/2 kötet Általános műszaki és minőségi

Részletesebben

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁSÁT ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről

Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: 1 db Beszámoló az MVK Zrt. forgalomszervezési intézkedéseinek hatásairól, tapasztalatairól, eredményéről Összeállította:

Részletesebben

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré

Részletesebben

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007.

Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 2007. Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató városi közösségi közlekedési projektek költség-haszon elemzéséhez

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

(SG-842) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása - tájékoztató

(SG-842) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása - tájékoztató (SG-842) Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése, karbantartása - tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás

HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83590-2012:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki és építési munkák 2012/S 51-083590 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2013. május 23. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint közlekedési hatóság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben