A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft évi üzleti terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve"

Átírás

1 A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft évi üzleti terve Készítette: Márta István ügyvezető, Bocz Tamás pénzügyi igazgató és Rózsa Zoltán ügyvezető helyettes

2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED... 5 Műszaki üzemeltetés, karbantartás, létesítményfejlesztés... 6 Garanciális ügyek... 6 Általános gondnoki munka... 6 KODÁLY KÖZPONT... 9 Üzemeltetés Fejlesztések VILÁGÖRÖKSÉG A működés főbb területei évre tervezett feladatok Műszaki üzemeltetés ÉVI PROGRAMSZERVEZÉSI KONCEPCIÓ A programhelyszínek egymáshoz való viszonya A Kodály Központban tervezett évi programok Fesztiválok, programsorozatok a Zsolnay Kulturális Negyedben A Cella Septichora programjai Művészetek és Irodalom Háza programjai Az m21 és a Széchenyi téri kiállítóterem programjai Múzeumpedagógiai és turisztikai programok American Corner Pécs programjai és szolgáltatásai MARKETING TERV Termékrendszer Arculat Kommunikációs tevékenység Az infopont hálózat feladata, helyszínei PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS PROJEKTKOORDINÁCIÓ Pályázati koordináció Pályázatírás PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kiterjedt tevékenységi köreit és az általa ellátott feladatokat tekintve, Pécs város kulturális intézményrendszerének legnagyobb, legmeghatározóbb szereplője. Jelen üzleti terv célja, hogy bemutassa a Társaság működésének egyes szegmenseit, és összefoglalja a évre vonatkozó terveit, illetve stratégiáit. A Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ZSÖK NKft.) alapvető feladata a Pécs város életében kiemelkedő szerepet betöltő kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatokat ellátó, továbbá a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő egységeinek - a Világörökség, a Középkori Egyetem, a Zsolnay Kulturális Negyed, a Pécsi Galéria, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, valamint az egyéb közönségszolgálati feladatokat lebonyolító Boldogság Háza üzemeltetése és működtetése. Pécs MJ Város Önkormányzata a világörökségi helyszíneken megvalósított fejlesztésekkel, és az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat kapcsán megvalósuló kulturális infrastruktúrát növelő beruházásokkal, olyan nagyszabású és hosszútávú kultúrafejlesztési koncepció mellett kötelezte el magát, amely jelentős szerepet játszhat a város jövőbeni arculatának meghatározásában, az idegenforgalom jelentős mértékű fellendítésében, egy országos léptékben mérve is jelentős Magyarország kulturális térképén is jól látható - decentrum létrehozásában. A fejlesztések lehetőséget adtak és adnak továbbra is arra, hogy folyamatos és stratégiailag átgondolt munkával, bekapcsolják annak művészeti-kulturális tevékenységeit a nemzetközi kulturális és művészeti élet kommunikációs hálózatába és piacába, így jó eséllyel válhat a régió egyik jelentős kulturális központjává. A fejlesztések azonban elkerülhetetlen változásokat generáltak, mind a kulturális infrastruktúra - pl. belvárosi intézmények és művészeti együttesek költözése a Zsolnay Kulturális Negyedbe és a Kodály Központba, továbbá azok feladatainak részbeni változása - mind pedig a kultúrafogyasztási szokások tekintetében. A városban működő kulturális intézményeknek és eseményeknek egymást kiegészítve és erősítve kell működniük, megpróbálva elkerülni az előző években az ezt kezdeményező számos egyezetés ellenére is - több esetben tapasztalt párhuzamosságokat, továbbá magasabb szintű koordináltságra van szükség, amelynek megvalósítása a ZSÖK Nkft. által működtetett épületegyüttesekben hatékonyan megvalósítható. Pécs város vezetése ezért azzal a céllal vonta össze és szervezte egy központi menedzsment alá az előbbiekben említett kulturális örökség és az Európa Kulturális Fővárosa Pécs, 2010 program során felépült infrastruktúrák kezelését, hogy egyrészt egységes kulturális termékként jeleníthesse meg azt Pécs határain kívül, másrészt pedig, mint a város számára - elsősorban a turisztikai területen - a gazdasági kitörés egy fontos lehetőségeként, megfelelően összehangolt marketingtevékenységgel legyen képes működni. A város kulturális színtereinek ilyen jellegű működtetése olyan gondolkodásmódot tükröz, amelyben a nagy ívű kulturális programokhoz és eseményekhez méltó kulturális infrastrukturális fejlesztés történt, összekötve mindezt egy olyan kulturális alapú rehabilitációval, amely mentén új tartalommal (események, turisztikai látnivalók) gyarapodott és gyarapodhat továbbra is a város, a racionalizálható gazdaságosság és a fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével. A ZSÖK NKft. feladata e tekintetben a jövőben sem változik, így továbbra is alapvetően két pólusú: üzemeltetés és működtetés Fontos elvárás továbbá a társasággal szemben, hogy biztosítsa a beruházások megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat. Ez a Zsolnay Kulturális Negyed esetében évi főt, a Kodály Központ tekintetében pedig évi főt jelent. Az elmúlt közel hároméves működés tapasztalataira alapozva, terveink szerint a ZSÖK NKft. által működtetett intézmények a 2014-dik évhez hasonlóan 2015-ben is a kultúra, a lakosság és az 3

4 idegenforgalom kapcsolatának egyik legfontosabb, a legtöbb ember számára elérhető színterei lesznek. A ZSÖK NKft. által üzemeltetett és működtetett több mint négyzetméternyi infrastruktúra a pécsiek és a régió lakosságán túl - lehetőségeit tekintve- egyre jelentősebb mértékben képes kiszolgálni az ideérkező hazai és külföldi turistákat és alkalmas arra, hogy a nehéz helyzetben levő régió jobb turisztikai pozicionálásához jelentős mértékben hozzájáruljon. A ZSÖK NKft. stratégiája ezért 2015-ben is az előző évekhez hasonlóan, egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket a kiállítási és programhelyszíneken elsősorban szem előtt kell tartanunk, így továbbra is mindegyiknél fontos szerepet kap az általunk legfontosabbnak vélt négy fő üzenet, amelyet alkalmasnak vélünk arra, hogy Pécs város kulturális sajátosságait megjelenítsék. Ezek az Örökség, az Innováció, a Minőség, és a Művészeti nevelés. Fenti az üzenetek jól szimbolizálják azt a rendkívül sokrétű tartalmat, amelyek ezeken a kulturális helyszíneken és Pécs kulturális életében is meghatározóak. Stratégiánk szerint a működtetés során e négy fő üzenet megerősítése szükséges, amelyek közül mindegyik más és más helyszínen jelenik meg hangsúlyosabban. A művészeti nevelés együtt a társaság egyre erősödő múzeumpedagógiai tevékenységével, nagyszerű lehetőséget biztosít továbbá a város oktatási és művészeti intézményeivel, az elmúlt évtől pedig, már a Klebersberg Kunó Iskolafenntartó Központtal történő együttműködésre is. Emellett fontos és hangsúlyos még az a fajta mediátori szerep, amelyet a ZSÖK NKft. a Zsolnay Kulturális Negyedben magára vállalt. A beköltöző szolgáltatók, oktatási és kulturális intézmények között a kapcsolatok kialakításának, az együttműködések létrehozásának egyik legfontosabb feltétele egy olyan közvetítő partner megtalálása és hatékony működése, amely képes lehet megteremteni azokat a kooperációs lehetőségeket, amelyek a Zsolnay Kulturális Negyed optimális üzemeléséhez és üzemeltetéséhez elengedhetetlenek. Ez a munka az eddigiek során is folyamatos odafigyelést és professzionális lebonyolítást igényelt. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló személyi és infrastrukturális adottságokkal a jövőben is jelentős mértékben hozzájárulhassunk a Pécs a kultúra városa imázs erősítéséhez, a minőségi turizmus kínálatának bővítéséhez. A Társaság általános bemutatása A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. küldetése többrétű: Elsődlegesen kiemelt szempont a társaság, valamint a társaság által üzemeltetett területek fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása. Fontos azonban megemlítenünk, hogy ez a fenntarthatóság nem csak a cég egyedüli érdeke működésének sikere városi, regionális, de nemzetközi léptékben is képes hatást gyakorolni. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jövőképében továbbra is olyan működés szerepel, amely képes a város kulturális intézményrendszerében racionális és gazdaságos módon megjelenni, amellett, hogy - a város legnagyobb kulturális szolgáltatójaként, kihasználva különleges infrastrukturális adottságait - a minőségi kultúraközvetítés egyik kiemelt szereplőjévé is válik. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk üzemeltetett helyszínek, valamint a társaság által megszervezett programok kapcsán olyan marketingkommunikációs stratégiát alakítsunk ki, amely hatékonyan képes kiszolgálni mindazt a sokszínű kulturális palettát, ami a cég tevékenységi körét jellemzi. Fontos, hogy az egyes területek, események, programok, illetve szolgáltatások egyaránt folyamatosan jelen legyenek a városlakók életében, a városra, mint turisztikai desztinációra gondoló turizmus-menedzsment szervezetek kínálatában, valamint az előállított termékeket fogyasztók a turisták választásai között is. Mindezt részben azért, hogy a társaság hatékony és minőségi munkát tudjon végezni, másrészt pedig azért, hogy ezáltal nagymértékben hozzájáruljon a város értékeinek ismertebbé tételéhez így Pécs kedvező megítéléséhez. A 2015-ös év szerteágazó üzleti tevékenységét a társaságunk fenntartása alá vont létesítmények és az ezeket kiszolgáló szakmai igazgatóságok tevékenysége határozza meg. Nagyságrendjük sorrendjében ezek a következők: 4

5 ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED Megvalósítása az EKF évet követően, a hivatalos dokumentumok szerint december 20-án fejeződött be. Az elmúlt évek európai méretekben is kiemelkedő nagyságrendű kulturális célú beruházásának köszönhetően 5,5 ha területen m² teljesen felújított ill. újonnan épített épületegyüttes jött létre. Az elkészült objektum ismeretében és egy viszonylag rövid 3 éves - de mégis mértékadó működési tapasztalat birtokában már egyértelműen látszik, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed a városi dimenziókon messze túlmutató jelentőséggel bír. E jelentőség tetten érhető egyrészt abban, hogy a projekt során sikerült nemzeti kultúránk egy jeles tárgyi elemét, a Zsolnay Vilmos nevét viselő kerámia és porcelángyárat amely sokak szerint Közép-Európa legértékesebb ipartörténeti műemlék-együttese minden fontos részletében felújítani, és az utókor számára megőrizni. A Zsolnay Kulturális Negyed jelentősége továbbá abban is tetten érhető, hogy egy, már a születése pillanatától sokszínű, rendkívül vitális, fejlődőképes, sok-kimenetű működési potenciál is egyben. Feltehetően ez a sokszínűség volt az egyik komponense a Zsolnay márka világraszóló sikereinek. Ugyan a jelen helyzetben a termelő ipar kissé hátrébb lépett, és a kultúra került kezdeményezőbb pozícióba, a sokszínűség, mint jeles Zsolnay tradíció megmaradt. Hogy ez a potenciál folyamatosan megvalósíthassa önmagát és termékei események, tárgyak, hangulatok, rendezvények stb. a nemzeti arculat, országimázs meghatározó tényezőivé válhassanak, szintén össznemzeti érdek. A XXI. századra nagyrészt kiüresedő Zsolnay gyár helyén létrejött új kulturális és oktatási centrum a Zsolnay Kulturális Negyed, továbbra is ezt a sokszínű tradíciót hivatott erősíteni, így többek között magában foglalja a Pécsi Galéra négyzetméteres kiállítótermét, a világhírű Gyugyigyűjteményt, a Rózsaszín kiállítást, a Planetáriumot, a Labor- interaktív varázstér néven működő játékteret, a Bóbita Bábszínházat, a kvázi ifjúsági és kulturális központként működő E78-as épületet, a Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítást. Otthont ad Pécsi Tudományegyetem teljes Művészeti Karának és a Janus Egyetem Színház (JESZ) színháztermének, és itt működik a Bölcsészettudományi Kar több oktatási egysége, továbbá itt található a Filharmónia Magyarország NKft. igazgatósága is. A Negyedben továbbá számos, a vendég- és látogatóforgalmat kiszolgáló vendéglátó és kereskedelmi egység, valamint egyéb kézműves manufaktúra van jelen bérlőként. A Negyed működésének, menedzselésének elsődleges célja, hogy Pécs város meghatározó művészeti, kulturális és turisztikai színterévé, s önálló branddé formálódjon. A Zsolnay Kulturális Negyed 3 éves működésének egyik fontos eredménye, hogy kialakította azt az üzemeltetési struktúrát, amely minden részletre kiterjedően képes a létesítmény folyamatos működtetésére, állagának fenntartására, valamint a Negyedben zajló sokrétű szakmai tevékenység gondnoki és műszaki támogatására, az eseti rendezvények teljes körű kiszolgálására. Az Üzemeltetés szervezete, belső munkamegosztása leképezi a főbb munkaterületeket. A kialakított szervezet átfogja a Zsolnay Kulturális Negyed teljes műszaki és gondnoki tevékenységét, megvalósítva a hatékony, rugalmas munkavégzés egységes irányítási és dokumentációs hátterét. A 2015-dik évi terv készítése során a kitűzött célokat és a várható feladatokat az egyes funkcionálisan elkülöníthető tevékenységi körök szerint tekintettük át. E tevékenységi körök: műszaki üzemeltetés, karbantartás, létesítményfejlesztés garanciális ügyek általános gondnoki munka rendezvénybiztosítás rendezvényműszak dokumentáció, elemzések, adatszolgáltatás pályázatok, projektgenerálás 5

6 Műszaki üzemeltetés, karbantartás, létesítményfejlesztés A Zsolnay Kulturális Negyed műszaki szempontból egy magas integráltságú objektum. Alapműködését összetett közmű és gépészeti rendszerek biztosítják. E rendszerek működtetése és karbantartása jelenti a terület első és legfontosabb feladatát. A közszolgáltatási díjak tekintetében az elmúlt évek során kialakult stabil viszonyítási alapok megfelelő kiindulási pontot jelentenek a dik évi költségek becsléséhez. Összességében a rezsiköltségek bázisszintű alakulására számítunk. A minimális csökkenés, ami feltétlenül pozitív várakozásnak tekinthető, az állami rezsipolitikával van összefüggésben. A közmű és gépészeti rendszerek karbantartása olyan tevékenység, amely jellegéből adódóan túlmutat az Üzemeltetési Igazgatóság szervezeti keretein, külső szolgáltatók, alvállalkozók széles körének koordinált munkája eredményeként valósul meg. A 2015-dik évben ezen a területen már komoly tapasztalati és dokumentációs háttérre támaszkodhatunk. Mivel a gépészet-légtechnikaerősáram-gyengeáram szakágak tekintetében az előző években hosszabb időtávú szerződést kötöttünk, stabil marad a partneri háló is. Ugyanakkor változatlanul kiemelt figyelmet kell fordítanunk a koordinációra, a rendszeres és eseti karbantartási feladatok napi szintű kezdeményezésére és ellenőrzésére. A tervévben a létesítményben bekövetkezett meghibásodások kijavítása a garanciális időszak miatt még a kivitelező feladata, így a várható költségek jól tervezhetők, jelentősebb mértékű, rendkívüli karbantartási kiadások előreláthatólag a Társaságot nem terhelik. E kiadások közé tartozik még a karbantartásokkal kapcsolatban felmerülő és Társaságunkat terhelő anyagok, alkatrészek beszerzésének költsége is. A Zsolnay Kulturális Negyed építése, a létesítmény fejlesztése messze nem zárult le a 2011-es évvégi átadással. Folyamatosan jelentkeznek olyan műszaki fejlesztési - építési, szerelési- feladatok, amelyek a költséghatékony üzemeltetéshez és a színvonalas szakmai munkához szükségesek, és amelyek megvalósítása már nem a kivitelező feladata. A bázisévben az Üzemeltetési Igazgatóság feladatköre térben is bővült. Szorosan együttműködve az Örökség Igazgatósággal, egyre nagyobb részt vállalunk a belvárosi helyszíneink karbantartásában, üzemeltetésében. Terveinkben külön tételként a Boldogság Háza klímaberendezéseinek és külső környezetének kisebb összegű felújítása. Több évre áthúzódó feladatnak ígérkezik emellett a világörökségi helyszínek erősáramú és gépészeti rendszereinek felújítása. Ezt külön projektként kezeljük, a feladatokat három ütemre bontva tervezzük megvalósítani, részben az erre a célra kapott céltámogatás, részben pályázati források felhasználásával. Ugyancsak a tervév feladata lesz a Középkori Egyetem műszaki üzemeltetése, a rendszeres karbantartás és az esetleges garanciális ügyek intézése is. Garanciális ügyek A Zsolnay Kulturális Negyed kivitelezési hibáira a kivitelező konzorcium 5 éves garanciát vállalt, amely legkorábban az É24 épület esetében jár le 2015 szeptemberében. A következő év egyik legfontosabb feladata lesz a létesítmény, garanciális körbe tartozó hibáinak feltárása, és az ezekkel kapcsolatos megrendelői igények érvényesítése. Pécs M.J. Város Önkormányzata a Társaságunkat bízta meg a garanciális ügyek teljeskörű bonyolításával, a megrendelői érdekek képviseletével. Jelenleg kb. 750 garanciális hiba ismert, amelyek szakszerű, az okok megszüntetésére is kiterjedő kijavíttatása, a kivitelező nyilvánvaló ellenérdekűsége miatt, a következő évben is az Üzemeltetési Igazgatóság kiemelt szakmai kihívása lesz. Általános gondnoki munka A Zsolnay Kulturális Negyed vonzerejét a gyönyörű felújított épületek mellett, azok gondozottsága, tisztántartása, a kertek, külterületek ápoltsága, és a terület általános személyi és vagyonbiztonsága adja. A létesítmény kifogástalan rendezettségének biztosítása sokunk összehangolt munkájának gyümölcse. E tevékenység részfeladatainak meghatározására, szabályozására Társaságunk a szükséges belső szabályzatokat, utasításokat az elmúlt években már megalkotta, és ezek kiállták a mindennapi gyakorlat próbáját is. 6

7 Az épületek belső takarítását közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozók végzik. A dik évre vonatkozó eljárás előkészítése már zajlik, a takarítási költségek várhatóan nem növekednek jelentősen. A gondnoki tevékenység másik látványos területe a külső takarítás, kertészet és síkosságmentesítés. Az eredményes munkavégzéshez szükséges humán erőforrásokat Társaságunk számára a közmunka program keretében Pécs M.J. Város Önkormányzata biztosítja. Itt közvetlen kiadásaink csak dologi jellegűek, részben a kertészeti tevékenység során szükséges szerszámok, növények, egyéb anyagok, részben a síkosságmentesítéshez szükséges eszközök és anyagok beszerzésével, illetve a hóeltakarítás során igénybe vett külső szolgáltatásokkal kapcsolatban jelentkeznek. A Zsolnay Örökségkezelő NKft a szakmai kiküldetések és kisebb szállítási feladatok lebonyolítására egy Renault Trafic típusú kisbusszal rendelkezik. A gondnoki tevékenység további feladatköre a kisbusz üzemeltetése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése. A tevékenység költségeit az üzemviteli kiadások között terveztük. További várhatóan jelentős mértékű hasonló jellegű kiadásaink keletkeznek a külső szállítási szolgáltatások igénybevételével is, amellyel kapcsolatos ügyintézés szintén a gondnokság feladata. A Zsolnay Kulturális Negyed rendjére, személyi és vagyonbiztonságára folyamatos diszpécser és biztonsági szolgálat ügyel. E tevékenység városi szintű közbeszerzési eljárás során kiválasztott külső szolgáltató bevonásával történik. Rendezvénybiztosítás A Zsolnay Kulturális Negyedben zajló szakmai tevékenység egyik legfontosabb területét a Társaságunk, vagy külső szervezők által szervezett rendezvények jelentik. A rendezvények műszaki, gondnoki és rendészeti biztosítása összetett és rendkívül felelősségteljes feladat. A rendezvények közönségének személyi biztonsága érdekében számos jogszabályt, hatósági előírást kell betartani, amelyek megszegése súlyos következményekkel járhat. Az elmúlt időszakban kialakítottuk a rendezvények lebonyolításának minden részletre kiterjedő protokollját, meghatároztuk az egyes rendezvénytípusok és nézőszámok esetén követendő szabályokat, a kötelezően igénybe veendő biztonsági és egészségügyi szolgáltatások körét, a zavartalan lebonyolításhoz szükséges ügyeleti rendet. Minden rendezvényt külön projektként kezelünk, és egyedileg határozzuk meg a lebonyolítás körülményeit. A rendezvények biztosításával kapcsolatos költségek tervezését az általunk megadott költségadatok alapján a Programszervezés végzi. Az Üzemeltetés e területen jelentkező további feladata a rendezvényekhez szükséges mobiliák, egyéb eszközök biztosítása, azoknak a rendezvények helyszínére történő szállítása, installálása, a Társaságunk kezelésében és tulajdonában lévő mobiliák karbantartása és megóvása is. E tevékenységhez szükséges humán erőforrásokat elsősorban az Üzemeltetési Igazgatóság szervezete adja, de jelentős segítséget kapunk a városi közmunka program során biztosított létszámtól is. Mivel az egyes rendezvények során a mobiliák és az egyéb eszközök komoly igénybevételnek vannak kitéve, ezek javításra és pótlásra szorulnak ben sörgarnitúráink és kézműves sátraink felújítását, továbbá bankett asztalok beszerzését tervezzük. Rendezvényműszak Az Üzemeltetés tevékenysége az elmúlt év közepén bővült ki a rendezvények hang, fény és színpadtechnikai biztosításának feladatkörével. A Zsolnay Negyed beruházás során az E78 épület korszerű rendezvénytechnikai eszközökkel került felszerelésre. A rendelkezésre álló eszközpark fontos részét jelenti a korábban PKK tulajdonú, használatra, üzemeltetésre átvett eszközök köre is. A technikai eszközök az eddigiekben jelentkező rendezvényi igényeket ki tudták elégíteni, annak ellenére, hogy az E78 épület, a további belső rendezvényhelyszín, és különösen a Negyeden kívüli városi események rendkívül intenzív igénybevételt jelentettek. A tervévben az eszközök karbantartására és az üzemvitelhez szükséges kisértékű anyagok, eszközök beszerzésére várhatóan kell költenünk. Emellett, az E78 épület kihasználtság-növekedésének örömteli trendje miatt az eszközpark szinten tartása érdekében az elhasználódó eszközök pótlására már egy jelentősebb ráfordítás válik szükségessé. 7

8 Külön projektként kezeljük a fény-hang- és színpadtechnika szakmailag minden szempontból indokolt fejlesztését is. E fejlesztések megvalósulásának eredményeként az É78 nagyterem és a Pirogránit udvar rendezvényeinek műszaki igényeit saját eszközparkkal, a lehető legmagasabb elvárásnak is megfelelő minőségben tudnánk biztosítani. Dokumentáció, elemzések, adatszolgáltatás Az Üzemeltetési Igazgatóság komoly erőfeszítéseket tett és tesz az üzemeltetés főbb szakmai folyamatainak pontos dokumentálására. Egyértelmű elvárás, hogy az üzemeltetési kiadások terén is megnyilvánuljon a racionális gazdálkodás, ez pedig csak és kizárólag a pontos adminisztrációra, a tevékenység jellemző adatainak széleskörű nyilvántartásaira támaszkodva lehetséges. Elsősorban a helyi adottságok alapján kialakított nyilvántartási rendszert vezetünk, amely képes a legalaposabb elemzői igények kiszolgálására is, továbbá biztosítja a szükséges adatokat a számvitel és a számlázás felé. E területen a tervidőszakban is folyamatos feladatok várnak ránk, az üzemgazdasági adattömeg regisztrálása és feldolgozása folyamatos, jelentős erőket igénylő feladat. Az adminisztráció másik fontos területe a vagyongazdálkodás, vagyonvédelem. Az Üzemeltetési Igazgatóság korszerű informatikai platformon az üzemeltetésében lévő vagyonelemek pontos és rendkívül részletes nyilvántartásával rendelkezik. Az év során kialakítottuk továbbá a tárgyi eszközök nyilvántartását is, ami a leltározás, a belső ellenőrzés elengedhetetlen feltétele. A tervévben az eszköznyilvántartások karbantartása, a készletek mozgásának nyomon követése folyamatos feladatunk lesz. Pályázatok, projektgenerálás Az Üzemeltetés az elmúlt évben két sikeres pályázattal járult hozzá a Társaság vagyonának gyarapodásához, szakmai céljainak eléréséhez. A tervidőszakban több konkrét pályázati elképzelésünk is van. Folytatni kívánjuk az É26 kemencés épület belső felújítását, ezzel a Negyed egyik leglátványosabb belső térrészletét tudjuk megmutatni a közönségnek, integrálni a negyed szakmai vérkeringésébe. A világörökségi helyszínek gépészeti és elektromos felújítása a Társaság tervezhető pénzügyi lehetőségének ismeretében szintén szükségessé teszi a lehetséges pályázati források felkutatását. Ezek nélkül az elodázhatatlan felújítások sem végezhetők el a kívánt színvonalon. A Társaság által használt belvárosi ingatlanok tekintetében is elmondható, hogy azok műszaki állapota folyamatosan romlik. E negatív trend megfordítására szintén csak külső források bevonásával van lehetőség. Az Üzemeltetés a szűkebb értelemben vett szakmai feladatain túl a tervévben is meg kívánja szervezni a Zsolnay Porcelánmanufaktúrával, valamint az Egyetemmel együttműködésben a Zsolnay Nemzetközi Kerámia szimpóziumot. 8

9 KODÁLY KÖZPONT Egy nemzetközi összevetésben is jelentős akusztikai tervezéssel készülő, korszerű háttértechnikát alkalmazó, multifunkcionális épület, amely hangversenyteremként és konferenciateremként is működik. A Központ Magyarország második zöldmezős beruházású hangversenyterme, speciális funkciójú és akusztikai tervezéssel épített létesítménye. Pécs városa és az Európai Unió azért is hozta létre ezt a 7,4 milliárd forintos beruházást, hogy ezzel a hangversenyteremmel a világ zenei életének aktív részévé váljon a város. Abban a szellemben épült, hogy az estéről-estére benne éledő hang természetessége meghatározó élményt adjon. A beruházás célja volt egy nemzetközi összevetésben is jelentős akusztikai tervezéssel készülő, korszerű háttértechnikát tartalmazó, multifunkcionális épület létrehozása, amely hangversenyteremként és konferencia központként működik. A nm nettó alapterületű épület akusztikai tervezésű nagyterme 999 fő befogadására alkalmas, amely a rendezvény típusától függően a változtatható színpadállásnak megfelelően 922 és 818 főre módosítható, a zenekari igényeknek megfelelően. A nagyterem elsősorban koncertterem, de a díszletmozgatás nélküli balett- és egyéb koreografált előadások, stilizált szcenikai elemeket tartalmazó operák számára még alkalmas. Másodsorban a nagyterem a konferenciák plenáris előadóterme. Harmadrészt a földszinti zsöllye sík padlóssá tehető, vagyis ezzel a nagy és vízszintes felületet igénylő rendezvények, bálok, bankettek befogadására is alkalmassá válhat. A Kodály Központ az elmúlt négyéves működése alatt országos és nemzetközi hírnévre tett szert világszínvonalú technikájával és akusztikai adottságaival. Ezekre alapozva, a következő évek során a világ legjelentősebb ilyen jellegű épületei közé kell pozicionálni. A ZSÖK NKft. a Kodály Központ tekintetében, az amortizációs mérték, mint díj alapul vételével haszonbérlő. Ebből egyenesen következik, hogy bár a Haszonbérlő az operatív munkájához szükséges műszaki fejlesztéseket saját forrásaiból valósította és valósítja meg, magának az épületnek, az építészeti és az eredetileg beépített gépészet, bútorzat, elektronika, hangszer állapoti és mennyiségi szinten tartása a haszonbérleti díjat élvező Tulajdonos kötelezettsége marad. A létesítménynek ez év januárjában lejárt a garanciális időszaka. Ettől az időszaktól kezdve minden hiba elhárítása, alkatrész pótlás, javítás és javíttatás csak kis mértékben tervezhető, közvetlen költséget jelent. Eddig a jelentkező meghibásodások elsősorban kisebb rendszereket érintettek és ezzel alacsony költséget jelentettek, amelyek díjait a ZSÖK NKft. saját forrásaival finanszírozta, a hibákat pedig többnyire saját alkalmazottakkal hárította el. Az elkövetkező időszakban azonban részint hatósági, szabványügyi előírások, részint elhasználódás miatt nagyobb egységek, berendezések cseréje is esedékessé válhat. Javasoljuk, hogy a tulajdonos Pécs MJ Város Önkormányzata az évek során "beszedett" haszonbérleti díjat, vagy annak tekintélyes hányadát alapként kezelve, már a jövő évtől készüljön fel ezekre a kiadásokra től, és az azt követő években exponenciálisan fog nőni ez a költség. A mobiliák, a gépészet, a színpadtechnika és a ház elektromos rendszerei a folyamatos és szakavatott karbantartások mellett is elhasználódnak, meghibásodás, vagy szakhatósági kötelezőség miatt cserére fognak szorulni. Két megoldás képzelhető el ennek, a ZSÖK NKft. éves működési támogatásán túlmutató és mindenképp plusz forrást igénylő feladatellátásának hatékony alkalmazására: a Tulajdonos a ZSÖK NKft. beterjesztése mellett, alkalmanként, közvetlenül és az "akció" mértékében vállalja az aktuális felújítási, hibaelhárítási és eszközpótlási költségeket az általa képzett alap felhasználásával - a ZSÖK maga gondoskodik e Tulajdonosi feladat előfinanszírozásáról és azt időszakosan kompenzáltatja a haszonbérleti díjból képzett, Tulajdonosi fedezettel, az alap terhére 9

10 Ennek tükrében a ZSÖK NKft ös üzleti terve nem számol ilyen jellegű költségekkel. Csak közüzemi, üzemviteli, működtetési és karbantartási tételekkel. A felújítások szügségessége jól tervezhető, de a meghibásodások okozta költségeket - tapasztalati úton - csak becsülni tudjuk. Ellenben az prognosztizálható, hogy az eddig éveken át befizetett díjnak csak kis töredékére lehet szükség 2015-ben ban már számos mobília pótlásra lesz szükség (pl. zenekari székek, dobogók, hordkocsik) és a színpad gépészete teljes felülvizsgálaton és felújításon kell, hogy átessen. Ezen felül az épületgépészet folyamatos üzemben működő eszközeinek (fancolok, klímagépek, szivattyúk, légkezelő ventillárorok, kompresszorok, szelepek) sűrűsödő meghibásodásai várhatóak. Ez becsülten évente akár milliós költség is lehet. A járófelületek, a fal és fafelületek felújítása is várhatóan 2016-ban válik majd esedékessé, ami becsülten szintén több tízmilliós tétel. Most úgy látjuk, hogy a rendkívüli események kizárásával 2015-től évi 70 milliós alap elkülönítése tűnik elegendőnek. Azonban arra tekintettel, hogy a létesítmény folyamatos üzemkészséget kell, hogy mutasson, az elkövetkező években is és bármilyen üzemvitelt ellehetetlenítő jelenséget gyakorlatiag azonnal el kell majd tudni hárítani, ezért a javaslatunk ennek az alapnak a mértékére évi millió forint. Ami mintegy kétharmada a ZSÖK NKft. által fizetett, éves haszonbérleti díjnak. Ezzel fel lehet készülni nem várt eseményekre is. Így még olyan fejlesztési volumen is befogadható lesz, amely akár - ha csak nem következik be addig drámai esemény - már 2017-re egy új koncertzongora megvásárlását is lehetővé teszi. Addigra a mostaniak már 6 évesek, azaz a világ zenei élvonala számára már nem top hangszerek lesznek. Ezt az alapot elengedhetelennek tartjuk, és annak a városi költségvetésben, évente halmozódó módon, külön soron történő említését javasoljuk. Üzemeltetés A Kodály Központ immár 4 éves működtetésének tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyságrendileg továbbra is tarthatóak voltak azok a költségek, melyeket 2014-re sikerült optimalizálnunk. Azonban 2015-ben várhatóan meg fognak növekedni a működtetési költségek az elhasználódások, azaz az általános amortizáció, valamint a fellépő meghibásodások garanciális időn túli javításainak díjai miatt. A forint árfolyamának gyengülését is figyelembe véve, a bázisként tekinthető 2014-es működési költségeket optimális körülményeket feltételezve 9%-al magasabbra kell tervezni 2015-re, azzal, hogy a Tulajdonos a felújítási, javítási és eszközvisszapótlási kötezettségének - saját forrásait használva - eleget tesz. Fejlesztések Növekedést kell tervezni a fejlesztések terén is, mert maradtak olyan tételek, amelyek a ZSÖK NKft.-től független műszaki okokból nem realizálódhattak ben, de bevezetésük továbbra is időszerű és fontos. Kalkulálni szükséges a műszaki képességek valós és erkölcsi amortizációval is, melyek hatásai negatívan befolyásolhatják a minőségi munkavégzés folyamatos fenntartását, a világszínvonalú üzemelést. Ennek érdekében 2015-ben is folytatni kell a technológiai fejlődés világtrendjének mértékletes követését. Humán erőforrás Létszámnövelés nincs tervezve, de a jelenlegi bértömeg 7%-os emelése szükséges a motiválás, a bérek értékének és ezzel a szakapparátus megtartása miatt. Műszaki eszközök, fejlesztések Várhatóan az első negyedév végén aktuálissá válik a ről áthozott vizuáltechnika és a hangtár eszközeinek telepítése.ugyancsak az AV szekció és a rendezvénylebonyolítás tevékenységébe tartozóan fel kell fejleszteni a konferencia képességeket. A színpadi dobogó rendszer bővítéseszintén szükséges1 x 1m-es elemekkel. Bővíteni kell a fénytechnikai parkot, elsősorban új, a koncertterem akusztikai sajátosságainak jobban megfelelő silent technológiás, mozgó reflektorokkal. Továbbra is szükség van egy közepes méretű áruszállító járműre, a szállításokhoz, beszerzésekhez. 10

11 Összességében elmondható, hogy növekedni fog az üzemeltetési, működtetési költség, de az minden bizonnyal - nem éri el az évi 10%-os mértéket a bázisnak tekintett 2014-es évhez képest. VILÁGÖRÖKSÉG A római kori Sopianae a mai Pécs IV. századi ókeresztény temetőjét a Világörökség Bizottság 2000-ben azzal az indokkal vette fel a kultúrtörténeti kincsek listájára, hogy a feltárt építmény együttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti az északi és nyugati római provinciák korai keresztény temetkezési építészetét és művészetét. A földalatti sírkamrák és emlékkápolnák a késő római kori Európában élt keresztény közösségek kitartásáról és hitéről tanúskodnak, valamint bemutatják egy máig ható és napjainkig élő kultúra és civilizáció gyökereit ben a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése című pályázat célul tűzte ki a Sétatér egyrészt a már meglévő emlékek bemutatási színvonalának emelését, másrészt bővíteni kívánta a műemléki látnivalók körét. A projektben központi szerepet kapott az ókeresztény temető eddig ismert legnagyobb épületének, a Cella Septichorának (hétkaréjos sírépítmény) feltárása és műemléki bemutatása. A Dóm tér alatti már ismert és bemutatott ókeresztény emlékeket az újonnan feltártakkal egyetlen komplexummá fogták össze, és körüljárhatóvá tették. Az eredmény a Cella Septichora Látogatóközpont, amely 2013-ban Hungarikumnak minősülő nemzeti érték lett. A pécsi Középkori Egyetem épületének műemléki helyreállításához kapcsolódva, az épületbe az egyetem és a középkori püspökvár történetét bemutató kiállítás kerül, amely az itt végzett több évtizedes régészeti feltárások eredményeit, leletanyagát tárja a nyilvánosság elé. A kiállítás révén Pécs egy olyan egyedülálló kiállítóhellyel gyarapodik, amely a város kiemelkedő jelentőségű középkori és török-kori múltját és emlékeit teszi ismertté. A működés főbb területei A világörökségi helyszínek hasznosítása, üzemeltetése egységes rendszer szerint, a hatályos műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően: 1. A világörökség bemutatása, megismertetése, népszerűsítése, lakossági és turisztikai promóció és akciók bonyolítása 2. A világörökséghez kapcsolódó szellemi örökség, s annak kapcsolatrendszerében lévő lehetőségek kihasználása 3. Középkori Egyetem hasznosítása, üzemeltetése egységes rendszer szerint, a hatályos műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően 4. A Középkori Egyetem bemutatása, megismertetése, népszerűsítése, lakossági és turisztikai promóció és akciók bonyolítása 5. A Középkori Egyetemhez kapcsolódó szellemi örökség, s a kapcsolatrendszerben lévő lehetőségek kihasználása 6. A Művészetek és Irodalom Háza műszaki, üzemeltetési feladatainak koordinálása 7. A Boldogság Háza műszaki, üzemeltetési feladatainak koordinálása 8. A Pécsi Galéria üzemeltetési feladatainak koordinálása Helyzetelemzés január 1-jétől működik a jelenlegi felállás szerint a Világörökség Igazgatóság. Ekkortól bővült ki a feladatkör a Művészetek és Irodalom Háza, a Boldogság Háza és a Pécsi Galéria műszaki, üzemeltetési feladatainak koordinációjával ben az előbb felsorolt épületállomány tovább bővült a Középkori Egyetem ingatlannal. A hatékony üzemeltetést csak és kizárólag egy egységes üzemeltetési rendszer kidolgozásával lehet elérni. A Zsolnay Örökségkezelő NKft. Üzemeltetési Igazgatóságával közösen felmértük és kidolgoztuk a világörökségi helyszínekre vonatkozó tervszerű megelőző karbantartási rendet. 11

12 Világörökség Igazgatóság által üzemeltetett ingatlanok Világörökségi helyszínek: - Cella Septichora Látogató Központ (Hrsz: 18300) - Ókeresztény mauzóleum (Hrsz: 18392/1) - Apáca utca 8. és 14. (Hrsz: 18382, 18387) - Középkori Egyetem (Hrsz: és 18306) - Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8.) - Boldogság Háza (7621 Pécs, Hunyadi út 2.) - Pécsi Galéria (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) évre tervezett feladatok A pécsi világörökségi helyszín életében a év kiemelkedő jelentőségű, hisz 15 éve lesz, hogy Pécs/Sopianae ókeresztény emlékei felkerültek az UNESCO Világörökség Listájára. Ezzel együtt komoly fordulópontot is jelent ez az év: 2014-re értek be azok a fejlesztési elképzelések, amelyek a rang elnyerését követő évi Pécs világöröksége és turisztikai vonzerő fejlesztése projektben hiányosan valósultak meg, vagy elmaradtak. Ezek a fejlesztések vonatkoznak a műemléki bemutatásra, az emlékek állapotának megőrzésére, eszköz- és attrakció-, illetve didaktikai fejlesztésekre egyaránt. A 2013-ban megkezdett Értékes Pécs projekt révén a Cella Septichora Látogatóközpont a mai kor igényeinek megfelelő infokommunikációs eszközparkkal bővül (interaktív tablók, multimédiás eszközök, LCD TV-k stb.) A régészek és informatikus szakértők együttműködésének eredményeként 3D animációk, filmek, makettek teszik könnyebben értelmezhetővé az ókeresztény temető emlékeit. A projekt - amely 2015 tavaszán zárul - jelentős lépésnek tekinthető, és új korszakot nyit az pécsi világörökségi helyszín interpretációjában ben már a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalú kiállítási környezetben várjuk látogatóinkat, ugyanakkor ez csak a fejlesztések első fázisa, hiszen a folyamatosan változó és megújuló múzeumi és kiállítási kultúraközvetítés újabb és újabb feladatok elé állítja intézményünket. Az ókeresztény emlékek megőrzése tekintetében továbbra is komoly feladatot jelent a sírkamrák karbantartása, falfestményeinek periodikus vizsgálata, az építtet emlékek faldiagnosztikai periodikus vizsgálata ben feltétlenül szükség lesz a falfestmények állapotának alapos vizsgálatára, indokolt esetben restaurálására. A munkálatok elvégzéséhez pályázati forrást kívánunk igénybe venni. Programjaink színvonala tekintetében a jövőben elengedhetetlen lesz a látogatói szokások sokrétűbb és mélyrehatóbb felmérése és vizsgálata, hisz e nélkül csak nehezen lehet megfogalmazni küldetésnyilatkozatunkat. Különösen a helyi lakosok szempontjából lehet fontos ez, ha azt szeretnénk, hogy látogatásuk ne csak egyetlen alkalomra korlátozódjon. A pécsi világörökségi helyszín, az ókeresztény temető attribútumai, értékhordozói között fontos meghatároznunk azokat, amelyek nem csak tudományos, de társadalmi üzenet szempontjából is fontosak, és valamilyen módon kapcsolódnak a közösséget foglalkoztató kérdésekhez. A jövőben még céltudatosabban koncentrálunk arra, hogy szinte személyre szabott információkat nyújtsunk, vagy inkább közösen létrehozzunk a különböző célcsoportok tagjaival. A jeles napokhoz (karácsony, húsvét) kapcsolódó rendezvényeinken, örökségpedagógiai programjainkon (örökségműhelyek, expedíció az időkapszulák nyomában, éjszakai tárlatjárat stb.) módot teremtünk a résztvevők személyes értékelésére, élményeik és tapasztalataik megosztására. Pécs világöröksége a pécsi diákok öröksége A pécsi Világörökségi helyszínért, Pécs/Sopianae Ókeresztény temetőjéért felelős Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapvető kötelezettsége a rábízott örökség közkinccsé tétele, népszerűsítése. Ennek fontos eszköze, hogy minden pécsi diák számára biztosítsuk e páratlan emlék megismerését. Ennek megfelelően két szempont mentén alakítottuk ki múzeumpedagógia programunkat. 12

13 Világörökség rendhagyó történelemóra Intézményünk a 2014/2015 őszi tanévtől kezdődően minden általános iskola 5. évfolyama, és minden középiskola 9. évfolyama számára lehetővé teszi, hogy egy osztály egy alkalommal térítésmentesen részt vehessen egy rendhagyó történelemórán a Cella Septichora Látogatóközpontban. A célcsoport kiválasztásakor azt tartottuk szem előtt, hogy a diákok ezen évfolyamok során találkoznak a római korral először az iskolai oktatás keretein belül, így hatékonyan tudunk kapcsolódni a tantervi keretekhez. A Cella Septichora Látogatóközpontban megszervezett múzeumi órák hátterét az állandó kiállítást képező, 1600 éves késő római sírépítmények adják. Így programjaink egy adott, állandó installáció rendkívüli színhelyén zajlanak. A pécsi világörökségi helyszín örökségpedagógia programjának kidolgozásakor törekedtünk arra, hogy minden korosztály igényeit kielégítsük. Programjaink, foglalkozásaink óvodás korúaktól a nyugdíjasokig bárki számára élmény nyújtanak, legyen az mozaikkészítés, római étel készítése, vagy egy éjszakai séta az ókeresztény temető emlékei közt. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a 9-13 éves korosztály vesz részt leggyakrabban programjainkon. Ide tartoznak a gyermektárlatvezető tanfolyamok, a jeles napokhoz kapcsolódó rendezvényeink és a nyári történelmi témájú táboraink is. Ennek megfelelően a jövőben kiemelten szeretnénk megcélozni ezt a célcsoportot további programokkal, alkotói pályázatokkal, kiadványok és foglalkoztató füzetek készítésével. Az örökségpedagógia program elsődleges célja, hogy a résztvevőkkel megismertessük a pécsi Világörökségi helyszínt, Pécs ókeresztény temetőjét, a II-IV. században itt élő pogány és keresztény lakosság temetkezési szokásait. Ugyanakkor Sopianae késő római kori mindennapjainak bemutatására is nagy hangsúlyt fektetünk, hisz a temetők minden régészeti korszak társadalmának leghűbb tükörképei. A sírmellékletek tanulmányozása során a tanulóknak lehetőségük lesz megismerni a késő római kor anyagi kultúráját, kézművességét, hétköznapjait. Világörökségek találkozója 2013-ban Pannonhalmáról indult az a kezdeményezés, melynek célja, hogy a magyarországi világörökségi helyszíneket közös fórumra hozza és lehetőséget biztosítson számukra az országos szintű bemutatkozásra júniusában, a 15. évforduló alkalmából Pécs látja vendégül a magyarországi világörökségi helyszíneket, hogy reprezentálják kulturális örökségüket a pécsi lakosok és a Pécset felkereső látogatók számára. A találkozó időpontja és helyszíne egybeesik a Sétatéren - világörökségi területen - megrendezésre kerülő gasztronómiai hét rendezvénysorozatával, amelyhez az egyes világörökségi helyszínek helyi termékeikkel csatlakozni tudnak, ezzel is színesítve a fesztivál programkínálatát. 15 éve az UNESCO Világörökség Listáján Nemzetközi konferencia A konferencia célja, hogy felelevenítsük a pécsi világörökségi helyszín történetének legfontosabb eseményeit, illetve a jövőre vonatkozó fejlesztési irányait. Résztvevők: régészek, műemlékvédelmi, turisztikai szakemberek, pedagógusok, valamint kiemelkedő szereplőként a budapesti székhelyű Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete. Ez utóbbi szervezetet Magyarország különböző területein tevékenykedő szakemberek alapították 2012-ben. Legfontosabb céljuk egy olyan bázis fenntartása, melyen keresztül a tágan értelmezett kulturális örökség kutatásával, megőrzésével, társadalmi hasznosításával, védelmével és terjesztésével foglalkozó összes szakterület képviselői informálódhatnak, partnereket kereshetnek, eszmét cserélhetnek, tovább képezhetik magukat és a céljainknak megfelelő egyéb tevékenységeket folytathatnak. Szakmai tartalmú, hazai és nemzetközi képzéseket, szemináriumokat, gyakorlatokat, csereprogramokat, tanulmányutakat, előadásokat, műhelyeket szervez, mintaprojekteket kezdeményez és koordinál a magyar kulturális örökség bemutatása, hasznosítása, interpretációja érdekében. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatai, tapasztalatai révén hasznos útmutatást jelenthet az egyesület a jó gyakorlat terén, és segítséget nyújthat a pécsi világörökségi helyszín fejlesztőmunkájában. A konferencia témái: 13

14 Örökségvédelem Világörökség és interpretáció Világörökség és turizmus Világörökség és oktatás Műemlékvédelmi feladatok Az ókeresztény emlékek megőrzése tekintetében továbbra is komoly feladatot jelent a sírkamrák karbantartása, falfestményeinek periodikus vizsgálata, az építtet emlékek faldiagnosztikai periodikus vizsgálata ben feltétlenül szükség lesz a falfestmények állapotának alapos vizsgálatára, indokolt esetben restaurálására ben folytatódik a világörökségi helyszíneken a már megkezdett villamos, gépészeti és légtechnikai berendezések korszerűsítése. A 2013-ban elkészült akcióterv szerinti II. ütem valósulna meg 2015-ben. Mindkét műemlékvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű beavatkozás munkálatainak elvégzéséhez részben pályázati forrást kívánunk igénybe venni, részben pedig a Miniszterelnökség által, a világörökségről szóló évi LXXVII. törvény értelmében nyújtott támogatási összeget szeretnénk erre a célra felhasználni. Hosszútávú fejlesztések 2014-ben a Világörökség Gondnokság részt vett a 315/2011. (XII. 27.) Korm. Rendelet által előírt magyarországi világörökségi helyszíneket érintő megalapozó dokumentáció, és kezelési terv elkészítésében. A pécsi világörökségi helyszín tulajdonviszonyainak tisztázása, és a helyszín attribútumainak meghatározását követően megfogalmazódtak a terület további fejlesztési irányvonalai. Ezek a fejlesztések nem csak az egyes helyszínek magasabb színvonalú bemutatását célozzák meg, hanem a világörökségi terület komplex megújítására irányulnak (a terület megközelíthetősége, marketingstratégia, tartalomfejlesztés, vendégfogadói infrastruktúra fejlesztése). A Pécsi Világörökség Negyed projekt megvalósítása során elengedhetetlen a területen érintett szereplőkkel való együttműködés, kiemelten a tulajdonos Pécsi Egyházmegyével, és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a szakmai érintettekkel: a Janus Pannonius Múzeummal, és a Pécsi Tudományegyetemmel ben és 2016 első negyedében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) finanszírozásával induló Pécsi Világörökség Negyed projekt előkészítését tervezzük, a támogatási összeg egy részét külföldi tanulmányutakra, és a projekt koncepciószintű előkészítésére fordítjuk. Műszaki üzemeltetés Világörökségi helyszínek A Zsolnay Kulturális Negyed Üzemeltetési Igazgatóságával együttműködve történik a karbantartási feladatok ellátása a 2015-dik évben. Közbeszerzési eljárás során kiválasztott generál karbantartó cég fogja ellátni az adott területen a karbantartási feladatokat. Ez vonatkozik a Zsolnay Örökségkezelő NKft. üzemeltetésében lévő összes belvárosi ingatlanra is. Középkori Egyetem Az Egyetem nyitását március elején tervezzük. A kiállítás az Értékes Pécs projekt keretén belül valósul meg, ennek véghatárideje február 9. márciustól a világörökségi helyszínek nyitva tartási rendjéhez igazodva várjuk a látogatókat. Művészetek és Irodalom Háza és Boldogság Háza 2015-ben szükséges elkészítettünk az épületekre vonatkozó energetikai korszerűsítés szempontjából fontos, teljes körű műszaki dokumentációt. 14

15 Fejlesztés: a Művészetek és Irodalom Házában csak a nagy teremben és a tetőtéri galériában van klímaberendezés, 4 db klíma kiépítése indokolt. Fontos változás, hogy január 1-jétől a Cella Septichora Látogatóközpont, a Középkori Egyetem, a Művészetek és Irodalom Háza, a Boldogság Háza és a Széchenyi téri Pécsi Galéria épületeinek a takarítási feladatinak ellátását közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cég fogja végezni. 15

16 2015. ÉVI PROGRAMSZERVEZÉSI KONCEPCIÓ A programhelyszínek egymáshoz való viszonya 2015-ben a ZSÖK NKft. üzemeltetésében egy újabb helyszín jelenik meg, a 2015 tavaszától önálló kiállítással is rendelkező Középkori Egyetem. Ezzel együtt 6-ra emelkedik azon helyszínek száma, ahol saját programok szervezését és külső programszervezők programjainak szakmai és technikai lebonyolítását biztosítjuk: 1. Kodály Központ 2. Zsolnay Kulturális Negyed (Pécsi Galéria (M21), E78 rendezvénytér, Apostolos terem és további szabadtéri és zárt helyszínek) 3. Művészetek és Irodalom Háza 4. Pécsi Galéria (Széchenyi tér) 5. Világörökségi helyszínek: Cella Septichora, Ókeresztény mauzóleum 6. Középkori Egyetem A ZSÖK NKft. kulturális stratégiája egyértelműen meghatározza azokat a súlypontokat és hangsúlyokat, amelyeket az egyes programhelyszíneinken szervezett kulturális-közművelődési és művészeti programstruktúra felépítésénél elsősorban szem előtt kell tartani. A helyszínek mindegyikénél fontos szerepet kap a bevezetőben már említett négy fő üzenet, amelyet alkalmasnak vélünk arra, hogy Pécs város kulturális üzeneteit megjelenítsék. Ezek az üzenetek az EKF program korábbi célkitűzéseivel, üzeneteivel is összhangot alkotnak és valóban jól szimbolizálják azt a rendkívül sokrétű tartalmat, amelyek ezeken a kulturális helyszíneken és Pécs kulturális életében is meghatározóak. A ZSÖK NKft. által működtetett mindegyik helyszínen más-más üzenet kapja a fő hangsúlyt a programszervezés terén is, így a Kodály Központban az egyik legfontosabb szervező elv a magas minőség, a Zsolnay Negyedben és a Pécsi Galéria kiállítótereiben az innováció és a művészeti nevelés kap nagyobb hangsúlyt, a Művészetek és Irodalom Házában szintén a művészeti nevelés, míg a világörökségi helyszíneken és a Középkori Egyetem tereiben a kulturális és történelmi örökség megismertetése és átadása, a múzeumpedagógia. Természetesen a fő hangsúly mellett a többi üzenet és tartalom is megjelenik mindegyik helyszínen, sokszor leginkább a működés fő szervező elveként. A ZSÖK NKft. kezelésében lévő infrastruktúrákon belül tervezett kulturális szolgáltatásokkal célunk kettős. A fenntarthatóság érdekében elengedhetetlen a turisztikai látogatottság szintjének fenntartása és lehetőség szerinti növelése, Pécs város kulturális üzeneteinek, presztízsének országos és nemzetközi erősítése. Ezzel párhuzamosan feladatunk az is, hogy tartalmas kikapcsolódást nyújtsanak a működtetésünkben lévő programhelyszínek a helyi (városi és regionális) közönség számára, elősegítsék a városban élő gyermekek és fiatalok kulturális és művészeti nevelését, a létrehozott tartalmak segítsenek abban, hogy a városlakók magukénak érezzék a helyszíneket. A Kodály Központban tervezett évi programok A Kodály Központ pozicionálása: minőség és világszínvonal 5 éves jubileumi évad A koncert- és konferencia központ 2015 szeptemberében kezdi meg az 5. évadát, decemberében ünnepelhetjük a megnyitás 5. évfordulóját. Mára már evidencia, hogy a hazai zenei szakma teljes egésze, valamint egyre szélesebb körben a nemzetközi szakmai világ is a legjobb európai hangversenytermek közé sorolja a pécsi Kodály Központot. Rendkívüli adottságai hosszú távon minden művészeti szakértő szerint arra predesztinálják a pécsi termet, hogy nemzetközi szinten is kiemelkedő rangot vívjon ki magának. Amellett, hogy a Pécsi közönség egy világszínvonalú hangversenyteremben élvezheti a városban szervezett jelentős komolyzenei és könnyűzenei koncerteket, hosszabb távon a Kodály Központ regionális és országos vonzerőt kell, 16

17 hogy kifejtsen a látogatószámok megőrzése érdekében. A 2014-es év eredményeiben hozta a as év látogató- és rendezvényszámait. Célunk, hogy az eddigi eredmények megtartása mellett a jubileumi évadot az országos vonzerő növelésére, a nemzetközi figyelemfelkeltésre használjuk fel. Ennek elérése érdekében a régió és az ország zenebarát közönségét egyedi és különleges előadásokkal, valamint a helyszín magas színvonalának megfelelő népszerű produkciókkal szólítjuk meg, hogy látogatóként, turistaként egyre többen eljussanak a pécsi hangversenyterembe, illetve visszatérő vendégekké váljanak. Országos és nemzetközi figyelmet pedig akkor tud a pécsi helyszín kivívni magának, ha az előadások minősége és színvonala egyenletesen magas marad. A ZSÖK NKft évi programszervezési stratégiája is a felsorolt célok eléréséhez igazodik. A 2015 szeptemberétől 2016 májusáig tartó 5. jubileumi évad során szeretnénk minden hónapban nemzetközi szinten is elismert, keresett előadókat hívni a Kodály Központba, azzal a céllal, hogy az ország más régióiból érkező látogatószámot és ismertséget növeljük. Az évfordulós programterv kommunikációjában ezért az eddig jellemzően regionális, helyi szinten kívül, szeretnénk markánsan megjeleníteni a Kodály Központot az országos szintű kommunikációban. Ezt megelőzően, január és május között az évad előkészítése során is havonta egy alkalommal nemzetközi vagy országos jelentőségű előadó meghívását tervezzük elsősorban a jazz és a könnyűzene, világzene élvonalából, hiszen a komolyzenei koncertek terén a Pannon Filharmonikusok és a Dél-dunántúli Filharmónia koncertjein gyakran lépnek fel világhírű szólisták, zenekarok és karmesterek 2015-ben is. A nyári időszakot leszámítva ez összesen előadást jelent, amelyekből reményeink szerint többet is olyan költséghatékony kooperációk keretében tudunk megvalósítani, ahol cégünk kiadásai minimalizálhatóak. Külső programszervezők részéről további 4-8 olyan alkalommal számolunk, amikor egy-egy nem komolyzenei produkcióra veszik bérbe a Kodály Központ hangversenytermét. Természetesen ez utóbbi alkalmak során is arra törekszünk, hogy az üzleti célok elérése mellett a magas minőség döntő szempont maradjon. Ezek mellett cégünk feladata a 8 db pályázat útján, 2 db önkormányzati döntés révén a központba érkező zömében civil szervezetek által megvalósuló produkciók lebonyolítása (Kodály Civil Pályázat), valamint az egyházi és nemzetiségi napok koncertjeinek megvalósítása. Fesztiválok, programsorozatok a Zsolnay Kulturális Negyedben Programstratégiánkban a jövő évben kiemelt szerepet kapnak azok a népszerű, minőségi produkciók, amelyek közelebb hozzák a városközponttól valamivel távolabb elhelyezkedő Zsolnay Negyedhez a pécsi közönséget. A Zsolnay Kulturális Negyed kiemelt üzenete az innováció, a kulturális innováció, így a közművelődési programok mellett a Negyed kulturális brandjének kialakítása érdekében szervezett programsorozataink, hasonlóan a tervezett Zsolnay Fesztivál tematikájához, elsősorban a kulturális, művészeti innováció különböző sikeres formáit kívánják bemutatni és egyre több szórakoztató, interaktív program során a közönséggel megismertetni. Feladataink sokrétűsége és a kulturális igények gyors változása fontossá teszik tevékenységünk állandó megújítását. A tavalyi év tapasztalataiból táplálkozva továbbra is egymást kiegészítve igyekszünk megvalósítani a már meghonosodott, túlnyomórészt közművelődési jellegű eseményeket, illetve a formájukban, vagy tematikában újszerű kezdeményezéseket. Az eddigi működés két és fél éve során leginkább a családosokat a gyermekeket tudtuk eredményesen elérni, megszólítani. Ennek a munkának az eredménye két olyan fesztivál, amelyeket évről évre megrendezve leginkább a családosok, a gyermekekkel érkezők számára kínálunk programokat. Ezek a februári Csokoládé Karnevál, az augusztusi Szamárfül Családi Fesztivál. Ezekhez kapcsolódik az újionnan megnyílt egész évben üzemelő Herkules Műhely, amellyel terveink szerint 2015-ben is minden nap hétköznap és hétvégén is tartalmas kikapcsolódást biztosítunk azoknak a családoknak akik a negyedbe látogatnak. 17

18 Fesztiválok Csokoládé Karnevál A téli gasztronómiai vásár a Zsolnay Kulturális Negyedben hiánypótló esemény, hiszen a turisztikai holtszezonban kínál programot az egész család számára. A 2013-ban első alkalommal megszervezett Csokoládé Karnevál szervezőivel ebben az évben közös szervezésben valósítjuk meg a rendezvényt, arra törekedve, hogy az eddigi látogatószámot magasabbra emeljük és országosan is ismertté tegyük a téli fesztivált. A Csokoládé Karneválra együttműködésünk eredményeképpen a belépés ebben az évben ingyenes lesz, ahol amellett, hogy különböző műhelyek és gyártók csokoládé termékeit vásárolhatjuk, kóstolhatjuk meg, napközben csokoládéhoz kapcsolódó játékok is várják a gyerekeket, családosokat. Húsvét a Zsolnay Negyedben A néphagyományban a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak a legszínesebb, és legsokoldalúbb szokások. A húsvétot megelőző hétvégén a Tojásdíszítők Egyesületével együttműködésben országos tojásíró találkozót szervezünk, a vendégségbe érkező tojásdíszítők pedig a kicsiket és nagyokat egyaránt műhelyfoglalkozáson avatják be az ősi mesterség rejtelmeibe. A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. kézműves foglalkozásainak és bemutatóinak legfogékonyabb közönségét a gyerekek jelentik. Őket sokszínű foglalkozásokkal és a húsvéthoz kötődő közös játékokkal várjuk, amelyben mindenki részt vehet. A munkában megfáradt alkotók szórakoztatására bábelőadások, koncertek teszik változatosabbá a programot. Zsolnay Sport és Egészségnapok A Negyed nemcsak műemlékekben gazdag, de nagyszerű terekkel és hatalmas parkosított felülettel is rendelkezik, ami lehetőséget ad arra, hogy sportrendezvények is megjelenjenek falai között. A fesztiválokon egyre sűrűbben előforduló sportprogramok mellett 2015 május közepén első alkalommal egy kétnapos kikapcsolódásra invitáljuk a látogatókat, ahol a nyári szünet előtt a városban működő valamennyi olyan sportszervezet, egyesület és klub be tud mutatkozni, akik hasznos és egészséges elfoglaltságot kínálnak a városban élő fiatalok és a felnőttek számára. Az izgalmas és különleges sportbemutatók mellett egészséges életmódhoz kötődő előadásokon vehetnek részt az érdeklődők és a helyes táplálkozás és étrend is terítékre kerül: bemutatkoznak az egészséges ételeket előállító és forgalmazó vendéglátóhelyek, és a helyi termelők is. Zsolnay Piknik Ebben az évben először szervezzük meg ezt a Kulturális Negyedet bemutató családi hétvégét május végén, ahol egy igazi békebeli piknik életre hívásával szeretnénk invitálni városlakókat a Zsolnay Negyed megismerésére. Az informális közösségi időtöltés mellett kellemes hangulatú könnyűzenei koncertek, gyerekfoglalkozások, és a negyed kiállításainak, látványosságainak játékos megismertetését célzó programok várják a közönséget. A két nap alatt a kulisszák mögé is bepillanthatnak a látogatók, a PTE Művészeti Kar pedig megnyitja műtermeit és próbatermeit, hogy az érdeklődők megismerhessék a hallgatók és az alkotó tanárok munkáját. Europa Cantat-Nemzetközi Kórusfesztivál 2015 nyarán kerül sor a 3 évente - Europa különböző nagyvárosaiban - megrendezésre kerülő Europa Cantat Kórusfesztivál lebonyolítására, amelynek megvalósításában mind az infrstruktúra, mind pedig a személyi erőforrások tekintetében jelentős részt vállal a ZSÖK NKft. Szamárfül fesztivál A nyári szünet utolsó hétvégéjén olyan egyedi háromnapos programot valósítunk meg, ahol naponta óra között a 0-13 éves korosztály számára kínáljuk a hasznos és szórakoztató szabadidő eltöltés lehetőségeit. A fesztivál célja egyrészt a gyermek korosztály és ezzel együtt természetesen a szülők, nagyszülők játékos megismertetése a Kulturális Negyeddel, olyan programok segítségével, melyeknek fókuszában a lokális értékek megismerése, a 18

19 környezettudatosság, az interaktivitás, az esélyegyenlőség állnak, másrészt a régió és az ország legkiválóbb előadóművészeinek segítségével azt kívánjuk elérni, hogy a mai gyermekek a későbbiekben a kulturális programok értő befogadóivá váljanak. Régizenei fesztivál A Középkori egyetem, a Cella Septichora, a Pécsi Bazilika olyan történelmi helyszínek, amelyeknél jobb díszletet nehezen lehetne találni a középkor, a reneszánsz és a barokk kor zenéjének bemutatásához. A hagyományteremtő céllal első alkalommal 2015-ben megszervezésre kerülő zenei fesztiválon korabeli hangszereken mutatkoznak be a régizene jelentős hazai és külföldi képviselői. Zsolnay Fesztivál A Zsolnay Fesztivált a kulturális célokra és küldetéssel újraálmodott hatalmas ipari műemlékegyüttes, a Zsolnay Kulturális Negyed nyitórendezvényeként 2012-ben szerveztük meg első alkalommal, rögtön látogatót csábítva a Negyedbe. Az 2015-ös negyedik Zsolnay Fesztiválon a 2014-es évben bevezetett módon tervezzük újra a fesztivál megszerezését, azaz a napközbeni családi és zenei programokat ingyenesen lehet majd látogatni, csak az esténként a Pirogránit udvaron megszervezett nagy produkciókra kell belépőjegyet váltani. Ilyen módon a fesztivál a pécsiek és a turisták számára egyaránt nagyszerű szórakozási lehetőségeket kínál majd. A program a népszerű nagykoncertek mellett a műfajok közötti átjárhatóságot kívánja felmutatni, a különböző művészeti ágak összefonódási pontjait keresi, a közös megnyilvánulás lehetőségeire épül, a kultúra szereplőinek és a kulturális területek innovatív bemutatására törekszik. Az esti nagykoncertek mellett napközben számos színházi, képzőművészeti programon, hazai és külföldi zenekarok könnyű- és komolyzenei koncertjein vehet részt a közönség. A fesztivál 3 napja során a programok a Negyed mintegy 5 hektáros területén elszórva, zegzugos udvarokon, alkalmi színpadokon és a megszokott előadóhelyeken egyszerre több helyszínen zajlanak. Zenei programok A könnyűzene és a Jazz fő helyszíne elsősorban az E78-as Koncertterem, amelyben 2015 februárjától a kulturális és vendéglátó szolgáltatást is a ZSÖK NKft. nyújtja. Az integráció célja, hogy a korábbiaknál hatékonyabban használjuk ki a város egyik legnagyobb és legjobban felszerelt koncerttermében rejlő lehetőségeket, valamint, hogy a vendéglátás bevételeivel tudjuk ellensúlyozni a kulturális programok kiadási oldalát. Ennek érdekében célunk, hogy népszerű könnyűzenei együttesek bemutatásával úgy a városi fiatal közönséget, mint az év nagy részében itt tartózkodó egyetemistákat is a Negyed állandó látogatói között tudjuk. Az utóbbi két évadban a magyar könnyűzenei szcéna megszerette az E78 Nagytermét, így a koncertszervezés kockázatát megosztva, nagyon kedvező feltételekkel tudunk main streem és alternatív zenei koncerteket szervezni havi rendszerességgel. Természetesen az új könnyűzenei sorozat mellett tovább folytatjuk a nagy hagyományokkal bíró, NKA által is támogatott Metronóm Jazzklub és az UFÓ klub tehetséggondozó koncertjeit, amelyben tehetséges új pécsi alternatív zenei és rock együttesek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra. Az idősebb korosztályról és a komolyzenei közönségről sem felejtkezünk meg, év közben folytatjuk a Zsolnay Zugkoncertek és az Apostolos gitárkoncertek NKA által is támogatott sorozatait, ahol hónapról hónapra egy-egy színvonalas komolyzenei koncertre invitáljuk a közönséget. Június elejétől augusztus közepéig heti rendszerességgel a régió és a város legjobb nemzetiségi és bányász fúvós együttesei ingyenes Térzenei koncerteken szórakoztatják a Negyedben a látogatókat. A Pirogránit udvaron, nyáron a Jazz-udvar programsorozatunkkal a dallamos jazz és blues zene kedvelőinek szeretnénk kellemes időtöltési lehetőséget biztosítani, valamint olyan folklór és szórakoztató zenei eseményeket szeretnénk megvalósítani, melyek turisztikai szempontból is felkeltik a régió lakóinak és a környékbeli fürdőhelyek látogatóinak érdeklődősét. Zsolnay Színház Az alternatív, szintén havi egy alkalommal jelentkező színházi sorozat műsortervének kialakításakor a válogatás legfőbb szempontja az volt, hogy olyan előadásokat hozzunk a Negyedbe, amelyek a 19

20 város más színházaiban nem jelennek meg, a szakma és a közönség tetszését is elnyerték, miközben bátran kísérleteznek a színházi nyelv megújításával, a művészi kifejezés határainak tágításával és a néző megszólításának új lehetőségeivel. Táncházak Szintén az E78-ban kerülnek megrendezésre táncházi sorozataink. A Magyar, Horvát és Görög táncházak hetente váltják egymást, a Country Táncház kéthavi rendszerességgel rendezzük meg. Nyáron az érdeklődőket a Pirogránit udvaron hetente hívják táncba a régió és az ország legjobb táncházi muzsikát játszó együttesei. Gyermek programok A Herkules Műhelyben a hét minden napján lehetőséget biztosítsunk a gyermekes családok, kicsik és nagyok érdekes és hasznos időtöltésére a Zsolnay Negyed egyik elvarázsolt szegletében. A fesztiválok alkalmával már több gyerekprogramhoz sikerrel kipróbált Herkules Ház kiválóan alkalmas képzőművészeti zenei, tudományos vagy éppen sportos gyermekprogramok megvalósítására. A Zsolnay Negyed inspiratív adottságait használja ki az a 13 különböző foglalkozásvezető alkotó - és előadóművészek, informatikus vagy éppen jógamester, akik egykét óra kalandra várnak kicsiket és nagyobbakat a havonta megújuló órarend szerint. A gyerekeknek szóló hétvégi programsorozatainkban 2015-ben is szerepel a minden hónap második és negyedik vasárnapján a gyermekjátszó, amelyet minden második alkalommal magyar táncházakkal kötünk össze, havonta egyszer. A PTE Média- és Alkalmazott Művészeti Intézetével közösen 2012-ben indított sikeres programsorozatunkban elektronikai bütyköldében a legkisebbek ismerkedhetnek az elektronika és a zene világával. A gyakorlati foglalkozásokat egyetemi tanárok és hallgatók tartják. A Gyermeknapon is várjuk a legkisebbeket bábelőadásokkal, koncertekkel, szabadidős programokkal. Novemberben Szent Mártonnal és az ünnepkörhöz kapcsolható néphagyományokkal ismertetjük meg az érdeklődőket. Advent időszakában Karácsonyi Készülődésre hívjuk a családokat. A Cella Septichora programjai A ZSÖK NKft. üzemeltetésesében működő pécsi világörökségi helyszín nemcsak a hagyományos értelemben vett látogatóforgalom lebonyolítására alkalmas, hanem évek óta jelentős művészeti produkciók, konferenciák, kiállítások számára is helyszínként szolgál. A programstruktúra itt is kettős, a ZSÖK NKft. által szervezett programok vannak ugyan többségben, de sok egyesület, művész, vagy művészeti közösség talál megfelelő helyszínt programjai számára a Cella Septichorában. A programok súlyozásánál 2015-ben is azt az alapelvet követjük, hogy a cég teljes programpolitikájában kiemelt üzenetek, célok közül (örökség, minőség, innováció és művészeti nevelés) itt a kulturális örökség bemutatása kapja a legnagyobb hangsúlyt. Ennek megfelelően a ZSÖK NKft. szervezésében megvalósuló programok terén 2015-ben is elsőbbséget élveznek azok a múzeumpedagógiai programok, amelyek a fiatalabb korosztály, a pécsi és a Pécsre érkező iskolások számára kínálnak szórakoztató s egyben tanulással járó elfoglaltságot. A különböző örökségműhelyek (freskó- és mozaikkészítés, agyagozás, korabeli ruhák készítése stb.), fejlámpás tárlatvezetések során a fiatal látogatók játszva sajátítják el a legfontosabb tudnivalókat világörökségi helyszíneinkről, az ókori Róma és Sopianae kultúrájáról, történeleméről. Az év során egy-egy különleges alkalommal (Múzeumok éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, Húsvét, Advent stb.) egész napos programokra is sor kerül itt, amikor a különböző foglalkozások mellett kisebb koncertek is színesítik a programkínálatot. Művészetek és Irodalom Háza programjai A Ház hagyományainak megfelelően, számos művészeti és kulturális civil egyesület, társaság programjai számára biztosít továbbra is befogadó helyszínt, együttműködési megállapodások, vagy minimális, a rezsiköltséget biztosító bérleti díj fejében. 20

21 A Ház legjobb múltbéli hagyományait, állandó vendégeit és hagyományait megőrizve továbbra is helyet kapnak itt a pécsi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium előadásai, a Liszt Társaság koncertjei, a Jelenkor, a Pécsi szemle és a Lettre folyóiratok irodalmi és társadalomtudományi estjei, könyv- és folyóirat bemutatói. A rendszeres vendégprogramok mellett a ZSÖK NKft. szervezésében havonta 1-2 alkalommal kisebb koncertek, szerzői estek gazdagítják a ház programját így biztosítva a nagy múltú kulturális helyszín további működését Pécs belvárosának szívében. Kiemelt helye van programjaink között a képzőművészeti kiállításoknak is, hiszen a város egyik legkedveltebb galériájában havonta váltják egymást a főként testvérvárosi és más kulturális partnerprogramoknak köszönhetően ide érkező tárlatok Az m21 és a Széchenyi téri kiállítóterem programjai A mintegy 1200 négyzetméteren működő pécsi kortárs kiállítótér és a több mint 35 esztendeje működő Széchenyi téri galéria közös működtetése az egyik legnagyobb szakmai kihívás, hiszen méreteihez és művészeti presztízséhez képest a Pécsi Galéria képzőművészeti kiállításokat kedvelő közönsége az utóbbi évek gazdasági folyamatainak következtében is jelentősen csökkent. A kulturális vásárlóerő csökkenése a galériákban sajnos országosan is csökkenő tendenciát mutat, ezért az a célunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karával, valamint az ország jelentős galériáival és a nemzetközi kulturális intézetekkel kialakított együttműködéseinknek köszönhetően a lehető legköltséghatékonyabb módon valósítsunk meg olyan tárlatokat, amelyekkel egyre több és több fiatal látogatót vonzhatunk a nagy múlttal rendelkező belvárosi és a Zsolnay Negyedben kialakított országos jelentőségű kiállítótérbe. Múzeumpedagógiai és turisztikai programok Múzeumpedagógiai programjaink kialakításánál célunk az volt, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed épített és tárgyi örökségét, valamint az általuk közvetített szellemi hagyatékot komplex közművelődési és múzeumpedagógiai formákban közvetítsük úgy, hogy az a város, a térség, a régió lakossága és a Pécset felkereső turisták számára egyaránt élményszerű és hiteles legyen. A rendszeres programokat bármelyik nap igénybe vehetik a látogatók. A múzeumi foglalkozások, helytörténeti séták előzetes regisztrációhoz kötötten látogathatóak. Az iskolák számára olyan, akár több alkalomból álló foglalkozásokat is kínálunk, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti Alaptantervhez. Évente több alkalommal különleges tárlatvezetéseket is tartunk, amelyeken játékos formában, előadóművészek segítségével ismerkedhetnek a látogatók a gazdag Zsolnay-örökséggel. American Corner Pécs programjai és szolgáltatásai Az American Corner Pécs (ACP) 2015-ös programjai és szolgáltatásai az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által meghatározott 5 alappillér szerint valósulnak meg. Ezen programok költségeit teljes egészében a követség által nyújtott támogatás fedezi. A külügyminisztériumi alapelveknek megfelelően az ACP minden programja és szolgáltatása ingyenes, így a társadalom minden csoportja hozzáfér az USA-val kapcsolatos információkhoz. Az ACP feladatkörei a következők: 1. az angol nyelv (amerikai angol) tanulását elősegítő programok lebonyolítása 2. kulturális programok szervezése 3. amerikai tanulmányi tanácsadás 4. információszolgáltatás az Egyesült Államokkal kapcsolatban 5. amerikai kormányprogramok résztvevőivel (alumni) való kapcsolattartás Az angol nyelv (amerikai angol) tanulását elősegítő programok közé tartozik a Pécsett élő amerikai professzorok, valamint hazánkban tanuló amerikai diákok által vezetett angol nyelvű társalgási klub, ahol kötetlen beszélgetések során segítik az angolul tanulókat a minél magasabb szintű nyelvelsajátításban. A társalgási klub kéthetente jelentkezik, a szeptembertől júniusig terjedő időszakban. A hazánkban ideiglenesen tartózkodó amerikai professzorok, az amerikai nagykövetség diplomatái, valamint az Amerikai Külügyminisztérium előadói gyakori vendégek az ACP-ben. 21

22 Előadóink leggyakrabban kulturális valamint tudományos területek elismert szakemberei hazájukban, akik pécsi középiskolákban, valamint a Pécsi Tudományegyetem különböző karain tartanak angol nyelvű előadásokat a 2015-dik évben. Az AC Pécs örömmel fogad angoltanárokat diákokkal, akik egy játékos, ismeretterjesztő, interaktív angolóra keretében ismerkedhetnek meg az iroda programjaival, könyvtárával és a magyar diákoknak szóló ösztöndíj-lehetőségekkel ben a pécsi általános és középiskolák mellett a negyedbe látogató iskolai kiránduló csoportokat is tervezzük bevonni interaktív angol nyelvű foglalkozásainkba. A kulturális programok sorában az év legizgalmasabb és a legnagyobb közönséget megmozgató programjai az amerikai gyökerű ünnepeket bemutató előadások, foglalkozások. Általános iskolák, közösségi házak, gyerekek és családok által kedvelt intézmények adnak helyet az amerikai ünnepeket bemutató programoknak városszerte ben a következő ünnepekről emlékezünk meg: apák napja, Jazz napja, Föld napja, Martin Luther King napja, hálaadás, halloween, Kolumbusz napja. A pécsi American Corner, tematikus kiállítások szervezésével is bővíti a pécsi általános és középiskolások ismereteit az Amerikai Egyesült Államok kultúrájáról. Az AC vállalja, hogy kiállításait térítésmentesen az érdeklődő intézmények rendelkezésére bocsátja, a képeket szállítja és installálja. A kiállításokhoz kísérő rendezvények is kapcsolódnak (pl. filmvetítés, beszélgetés vagy előadás), amelyek lebonyolításához, igény esetén, az AC munkatársai további segítséget nyújtanak Az ACP a Zsolnay Kulturális Negyed fesztiváljain rendszeresen jelen van előadásokkal, fellépőkkel, produkciókkal. Az American Corner tevékenységének részét képezi még az amerikai tanulmányi tanácsadás, amelynek keretében hiteles és naprakész tájékoztatást igyekszik nyújtani az amerikai felsőoktatás teljes spektrumáról. Az egyik legszerteágazóbb feladatkör az ACP portfóliójában az információszolgáltatás az Egyesült Államokról. Ezen feladatok közé tartozik az angol nyelvű könyvtár működtetése. Az amerikai nagykövetség adományainak köszönhetően az állomány folyamatosan bővül 2015 során. Az ACP irodájában az információs társadalom legkorszerűbb vívmányai, nevezetesen laptopok, táblagépek és elektronikus könyvolvasók állnak a látogatók rendelkezésére, hogy ismereteiket bővítsék a világról és az Egyesült Államokról az ingyenes WiFi szolgáltatáson keresztül. 22

23 MARKETING TERV A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltett, Pécs kulturális életét alapjaiban meghatározó és befolyásoló hét nagy helyszín a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, a világörökségi területek, a Középkori Egyetem, a Pécsi Galéria valamint a Boldogság Háza épületével azok kulturális programjai, termei, terei mint értékesíthető termék, olyan kínálat, amelynek megfogalmazása, piacra helyezése és a szinergiák leghatékonyabb kihasználása folyamatos és naprakész, a belső rendszer működését ismerő és a változásokra azonnal reagálni képes szervezetet feltételez. A termékpaletta országos szinten is egyedülállóan szerteágazó. Az elmúlt években az alapozás megtörtént, a területek egy része már bejáratottnak számít sok szempontból. Ezeknél az egységeknél a legnagyobb kihívás a pozitív megítélés megtartása, valamint fejlesztése, az állandó megújulás fenntartása a mai piaci környezetben és a minőség is mindvégig szem előtt maradjon. Ez nem csak a tartalomszolgáltatás területét, hanem az üzemeltetést is érinti. Ezen a területen a látogatómenedzsment további fejlesztése alapvető cél, hiszen a 2013-ban végrehajtott létszámleépítés következtében a legfontosabb kiállítóhelyeken a látogató biztonsági őrökkel találkozik. Ilyen a Gyugyi-gyűjtemény, a Zsolnay Mauzóleum s nem utolsó sorban a Család- és Gyártörténeti kiállítás, a Rózsaszín Zsolnay kiállítás és a Látványmanufaktúra. A 2014-es költségvetési hiány az országos és nemzetközi színtéren való megjelenést nehezítette, így ezen a területen nagy áttörést nem lehetett elérni. A 2015-ös év egyik legnagyobb kihívása az ezen célpiacok elérése, befolyásolása. Az idei év két kiemelt imázserősítő eseménye az UNESCO világörökségi cím elnyerésének 15-dik évfordulójához kapcsolódó rendezvények és az 5 éves Kodály Központ eseménysorozatának megvalósítása. Kiemelt projekt még a szervezet által gesztorként menedzselt Értékes Pécs, amelynek beruházási szakasza 2015 májusában zárul, s a tényleges üzemeltetés a 4 partnerszervezet 6 vallási turisztikai látnivalót bemutató helyszínén elindul. A Pécsi Egyházmegye az új turisztikai beruházásaival kiemelt turisztikai partnerré vált, az egyeztetés folyamatos. A ZSÖK NKft. jelenlegi helyzetének, valamint jövőbeni terveinek elemzése a különböző területekre lebontva, összefoglalóan a következő: Gazdasági szempontok a társaság piaci helyzete erősödőben van, a város legnagyobb kulturális és turisztikai kínálattal rendelkező szereplője a fogyasztók szokásai átalakuláson mennek át a kultúrára és turizmusra költött kiadások változása nagyságrendileg nem érzékelhető a kultúrafogyasztó réteg árérzékenysége továbbra is jelentős bizonyos programtípusokból túlkínálat van a városban a piaci szereplők közti együttműködések egyre fontosabbá válnak EU-s elvárás a folyamatos bevételnövelés a működtetésre vonatkozóan egyéb EU-s elvárások is jelentkeznek a Pécs2010 EKF projekt beruházásainál a fenntarthatóság érdekében a saját termék piaci értékesítésének kényszere, mely egyes esetben a fogyasztói szokásokkal, a minőségi kulturális tartalommal, illetve a közművelődési feladatok ellátásával nehezen hozható összhangba Turisztikai szempontok a KSH vendégforgalmi adatai szerint a pécsi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma 2013 év azonos időszakához képest 2014-ben 4 %-os növekedést mutat 23

24 az átlagos tartózkodása idő belföldiek esetében 1,9 nap, a külföldi vendégek átlagosan 2,4 napot tartózkodnak a városban közös jegycsomagok kialakítása a Pécsi Egyházmegyével, valamint az Értékes Pécs projekt kapcsán további 4 helyszínnel már folyamatban van a Zsolnay név a város meghatározó brandjévé vált, melyet a Negyed működése erősít, azonban a Zsolnay Porcelánmanufaktúra és a ZSÖK Nkft. közötti konfliktus gyengít. Ennek megoldása halaszthatatlan 2015-ben kiemelt célterület a délszláv térség, melyet a turisztikai szolgáltatókkal karöltve igyekszünk meghódítani. a világörökségi helyszínek nemzetközi szintű vonzerőnek számítanak, de szükséges a folyamatos innováció, mely az Értékes Pécs projekt segítségével 2015-ben megvalósul és megújulva várja a 15. évfordulót A Zsolnay Negyed nagy fesztiváljai egyre nagyobb turisztikai vonzerővel bírnak a ZSÖK NKft. szerepe és helyzete a fentiek miatt kiemelten fontos a város desztinációmenedzsmentjében a városi turisztikai szervezetek gyengülése, a Magyar Turizmus Zrt. stratégiája nem nyújt biztos hátteret ezen a téren Infrastrukturális szempontok a napi működés folyamán felszínre kerülnek a helyszínek működtetésével kapcsolatos, a látogatók kényelmét, kiszolgálását segítő, elégedettségét növelő, valamint az üzemeltetés részéről felmerülő igények, melyek folyamatos menedzselést tesznek szükségessé az újonnan átadott létesítmények esetében a garanciális kötelezettségek elmulasztásából eredő problémák nehezítik a működést a fenntartás, valamint az állagmegóvás a legtöbb esetben EU-s elvárásként jelenik meg, így folyamatos felkészültséget és naprakészséget igényel a munkálatok megfelelő szakértelmet kívánnak, ezek biztosítása a humánerőforrás állandó képzésével, fejlesztésével jár a 2015-ös évben a Középkori Egyetem teljes körű szignalizációja és infoponthálózatba szervezése az összes helyszín látogatói igényeinek megfelelő fejlesztése elengedhetetlen a növekvő fizető vendégforgalom eléréséhez Marketingszempontok a brandépítés, -kialakítás, -ápolás kiemelten fontos; folyamatosan zajlik a marketingtevékenység összefűzése a különböző helyszíneken sokrétű, bonyolult folyamat, amin a társaság folyamatosan dolgozik a termékfejlesztés, mint a megújulás egyik eszköze állandóan jelenlévő feladat a társaság törekszik a folyamatos, sokszínű, színvonalas kommunikációra, mind beruházási, üzemeltetési, mind imázs, mind pedig programszinten, az újonnan alakuló városmarketinggel összehangolt munka kezdődött kiemelten fontos és továbbra is állandó újragondolást igényel a célcsoportok megfelelő, több szempontú szegmentálása, a célcsoportok termékekhez kapcsolása, megszólítása a megfelelő csatornákon keresztül egyre fontosabb a legtöbb terület marketingszempontú működtetése, menedzser típusú szemlélet erősítése, ennek érdekében a programmarketinget és a turisztikai, üzemeltetéshez kapcsolódó marketinget két munkacsoportra bontottuk a fogyasztói igények folyamatos monitoringjával piacképes termékkínálat létrehozása ügyfélközpontú működés 24

25 Termékrendszer A ZSÖK NKft. termékei a Pécs MJ Város Önkormányzata által bevezetett Pécs, a kultúra városa védjegy által meghatározott termékcsoport részeinek tekinthetőek. A köztük lévő viszony alapja kétirányú. A szlogen, illetve az általa létrehozott márkanév egyfelől vonzerőként, hívó szóként jelenik meg a részeinek tekinthető termékek felé így a ZSÖK NKft. termékei felé is. Másfelől azonban a védjegy olyan termékek csoportjából áll össze, amelyek minősége, ismertsége, illetve sokszínűsége garantálja azt, hogy a védjegy maga működőképes és jelentéssel bíró lehessen. A társaság termékrendszere az általa üzemeltetett helyszíneken, mint önálló márkaneveken nyugszik. A négy fő üzenetből három: az örökség, a minőség és az innováció az a keretrendszer, ami ezeket a nagymértékben különböző jellemzőkkel és célcsoportokkal rendelkező területeket egységbe képes fogni. A marketingtevékenység stratégiai szintje az a szint, ahol ezek az egységek kezelhetőek. A társaság célja ugyanis az, hogy mind a helyszínek, mind az ezekhez a márkákhoz tartozó termékek egyformán, egymást erősítő módon értékesíthetőek és kommunikálhatóak legyenek. Bár a nagyfokú diverzitás marketingkommunikáció szempontjából sokszor jelent hátrányt (miként definiáljuk magunkat, termékeink egészét a nagyközönség felé), mégis előny olyan szempontból, hogy a piac nagy szegmense fedhető le általa. Fontos azonban kiemelnünk, hogy az egyes helyszínek könnyen válhatnak egymás konkurenciájává is. Éppen ezért a marketingtevékenység stratégiai tervezésekor figyelembe kell venni, hogy minden márka, termékcsoport csak olyan mértékben jelenjen meg, hogy a többivel szemben ne vagy csak indokolt esetben kerüljön kiemelt pozícióba. A tevékenység során a helyszínek, illetve a márkák csak a stratégiai szinten kezelhetőek egységes kommunikációs anyagként. A nagyközönség számára ugyanis a programkommunikáció, vagy az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó kommunikáció kapcsán nem az válik elsődlegessé, hogy az egyes márkák mely márkacsoport részei. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kommunikáció, illetve más marketingtevékenységek nem jelölhetik a kapcsolatot, összekötve az egyes termékeket. Ez a fajta összekötés hatékony eszköze lehet annak, hogy az egyes termékek, szolgáltatások vásárlói a társaság más termékeit, illetve szolgáltatásait is megtalálják és igénybe vegyék a cégtől. Az általános kommunikáció során azonban az elsődlegesen kommunikálandó termékek minden esetben az egyes márkanevek, nem pedig egy a cég által kialakított keret, ami ezeket összefogja. Ebben az értelemben a Pécs, a kultúra városa szlogen is csak védjegyként és nem termékként funkcionál. A turisztikai célú kommunikációnál az ernyő, minden esetben Pécs, a hívó üzenet pedig Irány Pécs, a kultúra városa. A stratégiai szint tehát a következő területekből, mint önálló, mégis egységként kezelt márkanevekből épül fel: Zsolnay Kulturális Negyed A Zsolnay örökség része 2014-ben megkapta a Hungarikum címet hagyomány és innováció a város új kulturális központja az EKF-projekt legnagyobb, koncentrált beruházása egymásmellettiség és együttműködés unikalitás és diverzitás Kodály Központ kiemelkedő minőség a megteremtett álom régóta várt hangversenyterem világszínvonalú produkciók, minden aspektusból egyre bővülő referencia és kiemelkedő szolgáltatáskör széles tevékenységi kör 25

26 Világörökségi helyszínek, - Középkori Egyetem világörökségi cím nemzetközileg ismert és elismert Hungarikum folyamatosan magas látogatottság az épített örökség kiegészítése programokkal, foglalkozásokkal egyediség, titokzatosság minden korosztály számára érdekes és fontos lehet Művészetek és Irodalom Háza megújulás befogadó intézmény meglévő alapokra, megítélésre épít, de túlmutat rajta változatosság közszolgálat, közművelődés Pécsi Galéria művészeti és kulturális tevékenység kortárs művészetek belvárosi programhelyszín befogadó intézmény közszolgálat, közművelődés Boldogság Háza hagyomány a család szerepe közösségi tér Fentiekből következően a ZSÖK NKft. marketing és kommunikációs feladatát 2015-ben is három fő irányban határozza meg: intézményeinek kulturális közszolgáltatási, művészeti, közművelődési feladatainak kiszolgálása, a város kiemelt turisztikai vonzerejét jelentő meglévő és belépő egységeinek menedzselése, az Értékes Pécs pályázathoz kapcsolódó marketing lebonyolítása. Stratégiánkban a cég pozicionálását háttérbe helyezzük, s helyette ZSÖK Nkft. által működtetett brandeket egyenként és csomagba fűzve, önálló kulturális termékként, turisztikai attrakcióként jelenítjük meg. Fontos szempont, hogy a beruházások megvalósíthatósági tanulmányában előirányzott és az EU-s fejlesztés eredményeképpen elvárt és meghatározott évi látogatószámot és egyéb indikátorszámokat hozzuk, s minden évben meg is haladjuk azt. Célunk az általunk üzemeltetett helyszínek, valamint a társaság által megszervezett programok kapcsán olyan marketing és kommunikációs stratégiát kialakítani, amely hatékonyan képes kiszolgálni mindazt a sokszínű kulturális palettát, ami a cég tevékenységi körét jellemzi. Arculat A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett helyszínek és brandek arculata az elmúlt években kialakult, meghatározó és jól azonosítható. Az arculati kézikönyv iránymutatást ad a kulturális helyszínek imázs kommunikációjához, meghatározza a ZSÖK NKft., a rezidens intézmények, a bérlők és egyéb együttműködő kulturális programszervezők programkommunikációjának arculati elvárásait is ben imázs kampányokra építve országos s nemzetközi szinten kívánunk erőteljesebben megjelenni. Az alaparculatra építve karakteres művészetközpontú elemekkel bővül a kreatív megjelenés. Kommunikációs tevékenység A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az elmúlt években évente több ezer média-megjelenést rögzítettünk. A megjelenések nagy részét magunk generáljuk rendezvényeinkről, a szervezet és a helyszínek működtetéséről. Imázs szempontjából hangsúlyt fektetünk az utókommunikációra is, erősítve ezzel az általunk kezelt intézményrendszert a fellépő művészek megszólaltatásával, archív fotók, videók készítésével ben a sajtókommunikáció területén az 26

27 elmúlt évek aktivitásán túl tudatos sajtótematizálással nagyobb figyelmet fordítunk az országos és nemzetközi médiumokra. Kiemelt témák: 15 éves az UNESCO világörökségi cím, 5 éves a Kodály Központ, turisztikai kínálat-állandó kiállítások, nagy fesztiválok, örökségvédelem, múzeumpedagógia, Értékes Pécs. A ZSÖK NKft. a város meghatározó kulturális szereplőjeként önálló adminisztrációs felülettel, ergonómiai és vizuális jegyekkel bíró portálrendszerrel rendelkezik. A jellemezően három nyelven, a magyar mellett németül és angolul megjelenő, gondozott portálok, microsite-ok folyamatos gondozást igényelnek. A felhasználói szokásokhoz igazodva az egyes célpiacok elérésére 2015-ben a közösségi médiában rejlő lehetőségeket hatékonyabban kívánjuk kihasználni. A szervezet belső kommunikációs csatornái már kialakultak, a cégek összeolvadását követően a szervezeti kulturális és kommunikációs szokások közötti különbségek alapvetően megszűntek, így a napi folyamatok alkalmával csak finomhangolásra van szükség. Az egységes software-ek beszerzését, további informatikai újítások bevezetését: okosműsorfüzet kialakítását, ibook és virtuális kiállítások építését folyamatosan szem előtt tartjuk. Imázs kommunikáció A három nagy helyszín a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Világörökségi helyszínek tekintetében további kiemelt feladat az egyes intézmények önálló brandként történő megjelenítése, az imázskommunikáció, amellyel az egységek ismertségének további növelése, a MICE piac erősítése, a korábbi évek látogatottságának további növelése a cél ben az imázs erősítésében a lokális szintet meghaladva a regionális, nemzetközi imázs erősítése már halaszthatatlan a látogatószám növeléséhez. Az Értékes Pécs pályázat kapcsán belépő egységek imázsának felépítése és lokális megismertetése a feladat. A Középkori Egyetem/Értékes Pécs projekt keretében megvalósuló középkori Pécs kiállítás új kommunikációs lehetőséget jelent, és az így meghirdetett Mindenkor Pécs az ókortól a 21. századig új dimenzióba és történeti síkba fűzött turisztikai attrakciókra ad lehetőséget. Az imázskommunikációban nagyobb hangsúlyt helyezünk a mozgóképes megjelenésekre, s a folyamatos filmes dokumentálásra, a minőségében és tartalmában egyedi több nyelven megjelenő kiadványainkra, melyeket a városi képviselők is felhasználhatnak, ahogy az előző években is. Imázserősítő a látogatókkal találkozó front-office személyzet, ezért képzésükre időt és forrásokat szükséges fordítani ben a már kiépített városi és regionális terjesztési hálózatot turisztikai és kulturális partner intézmények helyszíneivel kívánjuk bővíteni, ahol lehetőség szerint arculati megjelenést is igyekszünk elérni. Turisztikai marketing Az imázskommunikációval szoros összefüggésben a 2015-ös év kiemelt céljai közé tartozik a turizmus terület erősítése egyre több látogató megnyerésével, a turisztikai szolgáltatókkal a sikeres együttműködések továbbfejlesztése, kibővítése országos és nemzetközi szinten. A helyi és regionális szállodákkal közös csomagajánlatok kidolgozása, valamint együttműködés kiépítése a város és a régió turisztikai attrakcióit adó szervezeteivel, intézményeivel, amellyel a városban és a régióban való tartózkodási időt és a vendégéjszakák számát tudjuk tovább növelni. Tevékenységünket a turisztikai sajtó közvetlen megszólításával, az érdeklődésük felkeltésével igyekszünk erősíteni, melytől országos és nemzetközi vonalon is számos megjelenést várunk ben több száz újságírót fogadtunk, több hazai és nemzetközi study tourt szerveztünk, láttunk vendégül a helyszíneinken, amely a város kulturális értékeinek bemutatását szolgálta. Ezt a tevékenységet 2015-ben a turisztikai partnerszervezetekkel együttműködésben igyekszünk tovább fejleszteni, hiszen ezzel a tevékenységgel több millió forint értékű média megjelenést lehet költséghatékonyan elérni. Az Értékes Pécs által létrejövő új helyszínek mentén feladatot jelent a látogatómenedzsment fejlesztése, az egyes helyszínek nyitva tartásának, jegyértékesítésének a látogatóforgalom és útvonal tekintetében történő optimalizálása és összehangolása. További feladat a teljes látogatómenedzsment kiépítése a Középkori Egyetemen, tájékoztató, információs rendszerek kidolgozása, információs 27

28 táblák kihelyezése, valamint több nyelven egységes képet mutató ám egyedi értékeket kiemelő kiadványok készítése. Harkányban az orosz vendégek számára jelentős beruházás zajlik, amely vendégforgalom a ZSÖK NKft. helyszínei számára is potenciális látogatót jelent, így az új látogatói csoportra is felkészülünk orosz nyelvű anyagokkal és idegenvezetéssel. Fontos cél továbbá a régióban megszálló turisták városunkba vonzása. Fokozottan odafigyelünk az osztálykiránduló célcsoportok elérésére, hiszen a tavaszi és őszi időszakban az országból érkező csoportok hírvivőként is szolgálva csökkentik a további kommunikációs költségünket. A legjobb reklám az elégedett turista, aki hitelesen viszi el a jó hírünket. Nemzetközi kommunikáció A 2015-ben a nemzetközi kommunikáció fő gerincét továbbra is a külföldi vásárok adják, de tervezzük a közeli országok újságírói számára tanulmányutak szervezését, a Balassi Intézeten keresztül a Kulturális Magyar Intézetek bevonását, idegen nyelvű sajtóközlemények kiadását, a jelentős programok idegen nyelvű (angol, horvát) közzétételét a honlapokon. Horvátország felé történő erőteljesebb kommunikációt. Programkommunikáció 2014-ben nehézséget okozott a programra és azok kommunikálására fordítható keret csökkenése. Ettől függetlenül a helyszíneink változatos programkínálattal rendelkeznek. Az eseményeket összehangoltan is kommunikáljuk, de a hatékonyság elérése érdekében minden esetben szükséges az egyedi programkommunikáció. Ennek elősegítésére hosszú távú megállapodások és állandó felületek szükségesek a helyi és regionális médiumokkal, illetve esetenkénti szerződések országos csatornákkal. Országos médiastratégiai partner kapcsolatot igyekszünk kialakítani pl. Bartók rádió- Kodály Központ, MTVA, TV2 kiemelt programkínálat, állandó kiállítások kapcsán. Saját, a cég által létrehozott médiumok megteremtése költséghatékony megoldás. A hatékony programkommunikáció feltétele az időben meghatározott helyszín szerinti rendezvények sora, amelyre marketing és médiamix készíthető, s a szükséges közbeszerzések kiírása. Ez a 2015-ös évet tekintve főleg igaz a kiemelt eseményekre, mint pl. 15 éves az UNESCO világörökségi cím, 5 éves a Kodály Központ, turisztikai kínálat-állandó kiállítások, nagy fesztiválok, örökségvédelem, múzeumpedagógia, Értékes Pécs, s ezek programelemeinek pontos meghatározása. A programok kommunikációjában kiemelt figyelmet fordítunk komplex programkommunikációra, hogy minél több célszegmenshez eljuttassuk az üzenetet. Az egyes programokhoz rendelt kreatív felületek esetén törekszünk az összhangra, hogy a kommunikációs mix elemei egymást erősítve hívják fel az érdeklődők figyelmét a helyszínekre, rendezvényekre. A programok a helyi lakosság számára már megszokott kommunikációs csatornákon érhetőek el, ez látszik a látogatók lakóhely szerinti összetételéből, ezért 2015-ben a jól bejáratott csatornák mellett új kommunikációs felületekkel szükséges operálni regionális és a kiemelt programok tekintetében országosan is. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a keresztpromócióra, hiszen ha egy látogatót behoztunk már egy rendezvényre, akkor a helyszínen költséghatékonyabban és szegmentálva tudjuk ellátni információval. Igyekszünk a véleményvezéreket a közösségi médián keresztül aktivizálni, amely hiteles befolyásolási pont lehet számunkra. A fesztiválok és programsorozatok estében országos kommunikációt alkalmazunk, egyedi, kreatív marketingeszközök alkalmazásával.kiemelten kezeljük a ZSÖK NKft. saját önálló fejlesztésű programjait, (pl. múzeumpedagógia, a 2014 őszén induló és hiánypótló gyermekfoglalkoztató Herkules Műhely) továbbá azon kiemelt rendezvényeket, amelyek saját lebonyolításban kerülnek megrendezésre a különböző egységekben. Közvetlen kommunikációs módszert alkalmazva szólítjuk meg a helyi pedagógusokat és szaklapokban üzenünk a régió és ország különböző településein dolgozó tanároknak. Elsődlegesen helyi, másodlagosan régiós, harmadlagosan országos kommunikációra fókuszálunk. Fontosnak tartjuk az országos célcsoportok felé irányuló nyitást együttműködő turisztikai szolgáltatókkal turisztikai csomagok kialakítását. 28

29 Közbeszerzések lebonyolítása 2015 májusában előreláthatólag a következő közbeszerzést kell kiírni és lebonyolítani: marketingeszközök beszerzése médiatervezés és médiavásárlás nyomdai szolgáltatások ellátása Stratégiai partnerekkel való együttműködés kialakítása A marketing-kommunikációs tevékenység sikere érdekében elengedhetetlen a szakmai együttműködések megerősítése, újabbak kialakítása. Ennek érdekében a már meglévő partnereket folyamatosan tájékoztatjuk a ZSÖK Nkft. céljairól, kezdeményezzük a további együttműködéseket. Folyamatosan fogadjuk és bemutatjuk számukra az új helyszínt, annak funkcióit, rávilágítva az együttműködési lehetőségekre. A kormányzati, önkormányzati, oktatási, turisztikai és kulturális szereplők mellett a bővülő partnerekkel történő szoros együttműködés elengedhetetlen. Ajándéktárgyak értékesítése A helyszín specifikus egyedi fejlesztésű és beszerzésű ajándéktárgyak forgalma növekszik és egyre népszerűbb ben termékportfólió bővítését tervezzük figyelemmel a fogyasztói igényekre. Saját gyártás esetén törekszünk a profit maximalizálására. A legnagyobb forgási sebesség és a kereslet-kínálat szerint alakítjuk értékesítésünket, azzal a feltétellel, hogy az infopontos kollégák termékajánlása a látogató számára ne legyen kellemetlen. Kiadványstratégia A programokról minden hónapban továbbra is változó tartalommal tervezünk tájékoztató kiadványokat készíteni, amelyek példányszámát a rendezvények jellegéhez és a szezonalitáshoz igazodóan db közt kívánjuk megjeleníteni. A turisztikai célcsoportnak országos terjesztésre szánt, minden helyszínt és a pécsi kiemelt kínálatot megemlítő kiadvány készítését ben kívánjuk megvalósítani, négy nyelven. A Kodály Központ programjainak jellege, és országos jelentősége folytán, valamint a programok és fellépő művészek részletesebb bemutatása érdekében a Hangoló kiadványt továbbra is évi öt alkalommal, alkalmakként példányszámban nyomtatjuk. A tematikus sorozatok és rendezvények mentén folytatjuk a program-leporelló sorozatok megjelenését, s az egyedi szórólapok, plakátok rendezvényenkénti kiadását. A Kodály Központ 5 éves évfordulójára egy exkluzív kiadvány készül 5000 példányban CD melléklettel. Szükség szerint utángyártjuk a már működő, látogatható helyszínek, kiállítások bemutatására készült szóróanyagok megjelentetését. További nyelvi mutációk kiadását tervezzük. Szignalizációs rendszer további folytatása Az ókeresztény sírkamrák 15 évvel ezelőtti táblarendszere nehezen értelmezhető, így annak cseréje, kiegészítése szükségessé vált. A Középkori Egyetem teljes szignalizációja is előttünk álló feladat. A helyszínek új bérlőinek homlokzaton történő arculatba illeszthető megjelenítése is előfordulhat a későbbiekben. A táblarendszerek mellett egyedi táblák és a marketingeszközök további fejlesztése is cél. Marketing információs rendszer, kutatás Az optimális marketingdöntések megalapozásához elengedhetetlen a piaci információk gyűjtése és a környezet folyamatos elemzése. Az összegyűjtött információink két forrásból származnak: belső vállalati környezet, ahol az értékesítés adatait, a rendezvény és turisztikai kérdőíveket, a programokról való tájékozódás lekérdezését, az infopontos munkatársak tapasztalatait, az elégedettségmérést dolgozzuk fel. A külső környezeti elemzésnél a partneri együttműködésekből származó tapasztalatokat és a KSH adatait elemezzük. 29

30 2015-ben a marketing területén továbbra is fontos a folyamatos információgyűjtés, az információk elemzése, feldolgozása, s az ebből fakadó stratégiák megalkotása. Tervezzük független cég bevonásával egy reprezentatív kutatás elkészítését, amely 5 év elteltével az EKF beruházásokhoz, azaz a Kodály Központhoz és a Zsolnay Kulturális Negyedhez kapcsolódó lakossági attitűdöt vizsgálja. Turisztikai együttműködésben pedig a városba érkező turisták utazási és kulturális motivációit kutatnánk. Az infopont hálózat feladata, helyszínei Az infoponthálózat alapvető feladata a ZSÖK NKft. ügyfélforgalmi helyszínein a látogatók, látogatói csoportok ellátása, amely elsődlegesen jegyárusítás, információadás, jegykezelés, idegenvezetés és tárlatvezetés (magyar és idegen nyelven) formájában jelenik meg. Speciális feladat a Zsolnay Kulturális Negyedben található Labor - Interaktív Varázstérben és a Planetáriumban a szakmai feladatokhoz kacsolódó tartalmi munka, melyet az ezeket szakmailag koncepcionáló fizikusokkal és csillagászokkal szoros együttműködésben végeznek a kollégák. E helyszínek látogatószámának növeléséhez szükség van további fejlesztésekre, kisebb beruházásra, mint pl. a Labor játékparkjának fejlesztése, illetve a Varázsóra nézőterének dobogóval való ellátása. A fogyasztói társadalom mai jellemzője, hogy a látogató a szolgáltatásokat már kritikusként véleményezi, melynek hangot is ad sok esetben a nyilvánosságot biztosító közösségi médiában. A magyar média működése is változott az elmúlt tíz évben, hírérzékenysége leginkább a bulvár témákra, botrányokra fókuszál. Ezért az egyik legnagyobb kihívás a látogatók egyedi igényeinek maximális kielégítése. Ehhez felkészült és profi ügyfélkapcsolati munkatársakra van szükség, ami elérése csak folyamatos képzéssel lehetséges. Az ehhez szükséges források megteremtése is feladat. Általános feladatok: rendezvény- és belépőjegy árusítás, helyfoglalások gördülékeny kommunikáció a vendégekkel, probléma- és konfliktuskezelés kulturális és turisztikai információk közvetítése, útbaigazítás, segítségnyújtás látogatócsoportok és naptár kezelése, ajánlatok kidolgozása vezetési anyagok megtanulása, csoport- és tárlatvezetés információs összesítő és segédanyagok készítése vezetői szövegek fordítása idegen nyelvre szóróanyagok kihelyezése, reklám- és megállító táblák kezelése, frissítése az infopont és a jegypénztár rendben tartása, jelentések, statisztikák, adminisztráció végzése ajándékutalványok, ajándéktárgyak értékesítése a használt hálózati erőforrások, programok működtetése, az infopontok eszközeinek kezelése az infopontok napi rutinjának megtanulása és betartása Pénztári és pénzkezelési feladatok a pénztár zökkenőmentes működtetése a befolyó pénzzel való pontos elszámolás a pénztárak korrekt nyitása és zárása valutakezelés ( ) A feladat ellátása 2015-ben is nagyfokú precizitást, alapos tudást és nyugodt, kiegyensúlyozott munkakörülményeket igényel, ezért tervezzük az infopontosok továbbképzését kommunikációs és értékesítési területen. 30

31 PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG ÉS PROJEKTKOORDINÁCIÓ Az igazgatóság keretein belül működő Pályázatíró és Projektkoordinációs egység feladata a pályázati munka tapasztalatainak hasznosításával új, forrásteremtő tevékenység folytatása, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szakmai működésének biztosítása érdekében, továbbá célja, hogy a fejlesztésre, vagy állagmegóvásra vonatkozó fejlesztések ne okozzanak kikerülhetetlen, folyamatos deficitet. Cél emellett az is, hogy a stratégiák és fejlesztési tervek alapján olyan fejlesztések valósulhassanak meg, amelyek a társaság gazdasági erejét, bevételeit növelni képesek, direkt, vagy indirekt módon. A pályázatok marketingtevékenységre gyakorolt hatása ugyancsak jelentős. Az eleve adott tervezetekhez igazodó fejlesztési opciók lehetőséget adnak arra, hogy a társaság jól felépített, koherens kommunikációt tudjon folytatni. A pályázatok olyan forrástámogatási rendszert képesek kiépíteni, amelyben a jövő tervezhetővé válik, ezáltal a nagyközönség felé mutatott kép időben is egységes maradhat. A pályázatokhoz kapcsolódó strukturális pontok tehát a következők: A stratégiához igazodó fejlesztési tervek megalkotása A fejlesztési tervek költségoldalának vizsgálata, kockázatelemzés A költségek vizsgálata megfelel-e a társaság jelenlegi gazdasági helyzetének, illetve a jövőben a később felmerülő költségek mellett is fenntartható marad-e a projekt A fejlesztési tervhez kapcsolódó pályázati lehetőségek felkutatása és vizsgálata Pályázatírás a társasághoz és nem a pályázathoz igazítva A projekt megvalósítása Utánkövetés és folyamatos visszacsatolás Eredmények kiértékelése Pályázati koordináció A pályázati koordinációs munka során a divízió pályázatfigyelést végez, a Társaság számára releváns pályázatokat a vezetőség részére rendszeresen megküldi s vezetői értekezletek során az aktuális pályázati felhívásokkal kapcsolatban tájékoztatókat ad. A kezdeményezett és a vezetés által támogatott felhívások kapcsán egyeztet a lehetséges projektfelelősökkel és együttműködik a pályázati munka előkészítésében (önrész igények engedélyeztetése, kötelező dokumentációk biztosítása, felhívások értelmezése, pályáztatóktól információk beszerzése, stb.) Napi feladat a pályázati folyamatok figyelemmel kísérése, a kérelmek benyújtásától a különféle dokumentációk, szerződések, módosítások figyelemmel kísérésén túl az elszámolások dokumentálásáig. Valamennyi pályázat részletes anyaga a Pályázatíró Projektkoordinációs egységnél kerül lefűzésre. A benyújtott pályázatokról kimutatások készülnek és nyomon követhetőek a projekttel kapcsolatos események. Pályázatírás A pályázati koordináció egyik kiemelt feladta 2015-ben a pályázatírói munka további kezdeményezése, segítése, koordinálása. A Társaság számára releváns, programszervezéssel kapcsolatos felhívások esetében egyeztetünk, hogy mely divíziók tudnak részt vállalni az egyes projektek kidolgozásában. A 2014-es őszi pályázati ciklus eredményei még nem ismertek, de a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott további pályázatok esetében harmonizáljuk a különféle projektkezdeményezéseket, s a pályázati felhívások megjelenésének függvényében segítjük a projektekkel kapcsolatos vezetői döntés előkészítését. A folyamatban lévő NKA-hoz ezidáig benyújtott projekteken túl fokozott figyelmet fordítunk a Fesztivál Kollégium, a Vizuális, valamint az Építőművészeti és a Zenei Kollégium felhívásaira, valamint a Közművelődési és népművészeti kollégium pályázataira. Figyelemmel kísérjük az állami pályázati alapok várható átalakítását és ennek jegyében az új források megnyílásával a Magyar Művészeti Akadémia és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal felhívásaira is nyújtunk be pályázatokat 31

32 A projektkoordinációs csoport az előző évek gyakorlatából kiindulva folytatja a pályázatok figyelését, koordinálását, rendszerezi és naprakészen követi a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. pályázatait. A 2014 őszén kihirdetésre kerülő, az Európai Unió újabb hét éves ciklusának pályázatai fontos forrást jelenthetnek a Társaság számára, de a felhívások jelenleg még nem ismertek. A lezárult pályázatok értékelésével készülünk új projektek benyújtására az Új Széchenyi terv keretén belül. PÉNZÜGYI IGAZGATÓSÁG Az Igazgatóság munkája három nagy területet érint: a.) a pénzügy-számviteli kollégák feladata a Társaság teljes gazdasági működtetése, a kötelezettségvállalás keletkezésétől a pénzügyi teljesítésig, illetve a számlaforgalom könyvelésre történő előkészítéséig, illetve a könyvelésig (melyet a évtől kezdve saját teljesítésben végzi Társaságunk). Továbbá a készpénz- és pénztári forgalom biztosítása és koordinációja a Társaság összes pénztárát illetően, a leltári és selejtezési folyamatok és a készletgazdálkodás, a banki ügyintézés a napi banki forgalomtól a hitelügyintézésig, a likviditás-menedzsment, a kintlévőség-kezelés és a cash-flow-tervezés. b.) személyügy (hr): a Pénzügy végzi a teljes személyi állomány munkaügyeivel kapcsolatos teendőket, úgy mint a munkaszerződések megkötése, a bejelentések, táppénz, a kiküldetés, szabadságok kiadása, jelenléti ívek stb., illetve a bérszámfejtésre előkészítés. A bérszámfejtést külső szolgáltató partner végzi megbízási szerződés alapján, de középtávú terveink között szerepel a feladat saját teljesítében történő ellátása. A Társaság létszámából adódóan TB-kifizető helyként is működik. c.) a harmadik működési terület az értékesítés: a Pénzügy értékesítői bonyolítják a Társaság által nyújtott szolgáltatások piacra vitelét az üzleti célú eseti, illetve tartós ingatlanhasznosítást és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körét, a Társaság által működtetett összes létesítményre vonatkozóan. Tevékenységük az ajánlatkérések fogadása, ajánlat adás, illetve ajánlat-csomagok összeállítása, a szerződéskötés, majd az eseti hasznosítás esetén a sikeres lebonyolítást követően az utánkövetés, a partner-elégedettség mérése, kapcsolattartás. Tartós használat (bérlemények) esetén pedig a folyamatos kapcsolattartás, partner-elégedettségmérés. Feladatuk továbbá a kulturális szponzorkeresés, a partneri együttműködések kialakítása és fenntartása, elsősorban a Marketingkommunikációval egyeztetett módon. A fenti területek munkafolyamatai a pénzügyi igazgató felügyelete és koordinációja, illetve az ügyvezetéssel egyeztetett rövid- és középtávú stratégiai döntések mentén folynak. A Pénzügy folyamatosan együtt végzi munkáját a Társaság jogi osztályával amely egy megbízott ügyvédi iroda munkatársaiból áll a szabályzatok megalkotása, a szerződések jogi és gazdasági kontrollja, az egyéb, a Társaságot érintő fontos pénzügyi-jogi helyzetek, problémák kezelésében. A Társaság a évtől kezdve fokozatosan vezette be a GriffSoft Informatikai Zrt. által készített FORRÁS SQL rendszert (melyet a Tulajdonos Pécs M.J.V. Önkormányzata és számos városi intézmény is alkalmaz) a következő területeken: pénzügy-számvitel-könyvelés tárgyi eszköz kezelés (saját tulajdonú tárgyi eszközök, vagyonkezelésbe vett eszközök, a haszonbérbe vett ingatlanok/beruházások tárgyi eszközei utóbbi kettő rendszeresen egyeztetve Pécs M.J.V. Önkormányzata Pénzügyi Főosztályával) készletgazdálkodás (saját termékértékesítés, bizományos termékértékesítés, promóciós anyagok, kiadványok stb.) 32

33 Középtávú terveink között szerepel a FORRÁS SQL rendszer további moduljainak beszerzése is, egyéb területeket illetően is (beszerzés alrendszer: segédanyag-karbantartási anyag-gazdálkodás; kereskedelmi alrendszer). Az üzleti tervhez szorosan kapcsolódó cash-flow szemléletű pénzügyi terv (várható kiadások és bevételek) kapcsán fontos, hogy az a 2015-dik évben már nem számol a Gyugyi gyűjtemény megvásárlására fordított hitel havi törlesztő részleteivel (és forrás oldalon az ehhez történő tulajdonosi hozzájárulással sem), mivel a hitel 2014 októberében lejárt, a záró törlesztés megtörtént. Likviditási szempontból továbbá nagyon fontos, hogy Társaságunk a számlavezető pénzintézeténél, a Szigetvári Takarékszövetkezetnél a 2015-dik évben is folyószámlahitel szerződést kötött (hetvenmillió) forint keretösszeggel, ám az első negyedév likviditási stabilitásának megőrzéséhez ez önmagában kevés. A turisztikai bevételeink az év első hónapjaiban minimálisak, a fő partnereink az önkormányzati források költségvetés utáni folyósításáig nem tudják időre teljesíteni bérleti- és használati díj számláikat, a Pécsi Tudományegyetem szintén rendszerint késedelembe esik. Ezért a működési támogatás 1/12-elvű előfinanszírozása mellett kiemelten fontos az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötendő, a Tulajdonos közvetítésével hozzánk jutó kormányzati forrás Ft időarányos részének megelőlegezése az Önkormányzat részéről. A kialakult eljárási rend szerint ugyanis a szerződés megkötéséig, és az abban foglalt első részlet Önkormányzathoz történő beérkezéséig, illetve továbbításáig Társaságunk nem rendelkezik ezzel a pénzeszközzel, a folyósítás pedig a és években is csak májusban történt meg. Cégünk ilyen nagyságrendű (átmeneti) forráshiányt az év első hónapjaiban nem tud kigazdálkodni csupán fegyelmezett-minimalizált napi működéssel, illetve a folyószámla hitele teljes kimerítésével, ezért szükséges a Tulajdonos átmeneti finanszírozási segítségére támaszkodnia. Mindemellett elmondható, hogy a várható kiadások és bevételek racionális, fegyelmezett számításokon alapulnak, viszont figyelembe veszik azokat a realitásokat is, amelyek nélkülözhetetlenek egy olyan átfogó és kiemelt figyelmet kapó tevékenység ellátásához, amelyet a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. végez, ezért fontosnak tartjuk, hogy pénzügyi tervünk és az abban foglalt kiadási és bevételi adatok ennek tükrében kerüljenek értelmezésre. Márta István ügyvezető s.k. 33

34 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A Zsolnay Örörkségkezelő NKft. szervezeti felépítését az alábbi ábra szemlélteti:

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum Telefonszám: 52/437-311 Debreceni Szakképzési Centrum A Felnőttképzési Tevékenység Minőségbiztosítási Kézikönyve (FTMK) Érvényességi terület: Jelen kézikönyv az intézmény minőségbiztosítási rendszerének

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve 2015.12.09. Tartalom I. Bevezető... 3 II. Üzleti terv... 5 1. MÓDSZERTAN... 5 2. 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ működéséről, és a város kulturális életének összehangolásáról Koszecz Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata 12. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1497/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉS HÉSZ 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁS

MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÉS HÉSZ 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁS ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 MÁRIAPÓCS VÁROS T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan

Preambulum. Értelmező rendelkezések. e) Integrált Szociális Városrehabilitáció: az egyes akcióterületi krízisterületekre vonatkozóan Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2007. (II. 19.) önkormányzati rendelete 1 Józsefváros fejlesztéséről 2 Preambulum Budapest Józsefvárosi Önkormányzat (a

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék

Kitöltési útmutató. Tartalomjegyzék Kitöltési útmutató Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódó

Részletesebben

Pályázati ajánlat az Önök társasházának közös képviseletére

Pályázati ajánlat az Önök társasházának közös képviseletére Pályázati ajánlat az Önök társasházának közös képviseletére 2015 1 Botfalvai Bt: Székhely: 1141 Szugló utca 125/D C.ép Adó szám: 28538903-2-42 Cégjegyzék szám: 01-06-410592 Bemutatkozás A Botfalvai Bt.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével

Részletesebben

Az edelényi Tájház bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont kialakításával

Az edelényi Tájház bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont kialakításával Az edelényi Tájház bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont kialakításával Edelény Város Önkormányzata 2010 novemberében támogatói szerződést kötött a NORDA Észak-Magyarországi

Részletesebben

G yakorlati tapasztalatok

G yakorlati tapasztalatok G yakorlati tapasztalatok VERSENYKÉPESSÉG ÉS VERSENYESÉLYEK A GYÖNGYTYÚKTENYÉSZTÉSBEN BESZÉLGETÉS LÖRIK LAMBERT TENYÉSZTŐVEL ÉS INTEGRÁTORRAL Bármely termék vagy szolgáltatás versenyképességét egy adott

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

VII-B-004/761-4 /2013

VII-B-004/761-4 /2013 VII-B-004/761-4 /2013 Beszámoló A Fejér Megyei Kormányhivatal 2012. évi tevékenységéről FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... - 3-2. A kormányhivatalt érintő feladat- és

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Európa első Makett-gyárvárosa létrehozásának tervéről 1. A projektindító gondolatok: Nagy-Britanniából, a 18. században elindult Ipari Forradalommal, és az annak nyomán kialakult gyáripar

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője

Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 1. számú melléklet Pécs Megyei Jogú Város részletes fesztiválismertetője 2012 Az alább felsorolt és röviden ismertetett fesztiválok kívánják alkotni annak a városi programportfóliónak az alapját, amely

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Alapelvek Zamárdi Város Önkormányzatának 13/2009. (IX.29.) számú rendelete a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre.

A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre. 2 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet a 2006. évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK A LEADER PROGRAMMAL

A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK A LEADER PROGRAMMAL A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK A LEADER PROGRAMMAL A BEJÁRHATÓ MAGYARORSZÁG PROGRAM LÉNYEGE Magyarország Kormányának 1184/2013 (IV.9.) határozata alapján elindult

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4

Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 A támogatott turisztikai beruházások helyi és térségi szintű hatékonyságának vizsgálata 1 Szerzők: dr. Mundruczó Györgyné 2 dr. Pulay Gyula 3 Tököli László 4 Az utóbbi tíz évben a turizmus fejlesztését

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság A környezetvédelmi szemléletformálásra szolgáló 2015. évi költségvetési forráskeret felhasználásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db

Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja Melléklet: 7 db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ügyintéző: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3206 /2011. Tárgy: A város kulturális és közművelődési intézményei működésének áttekintése, a feltételek

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 74/2015. (IV. 23.) XI.ÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció 2015. április Tartalomjegyzék 1 CÉLOK ÉS ALAPELVEK...4 2 VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSBEN

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. január 21-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS SZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A PÉCS, ZSOLNAY VILMOS U. 46. (40513/4 HRSZ), EGYKORI BALOKÁNY FÜDRŐ

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Nagykőrös Város Önkormányzata optimális feladat ellátási és finanszírozási modellje, kiemelve az

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2015 I. félévi beszámoló. Pécs, 2015. szeptember 17.

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2015 I. félévi beszámoló. Pécs, 2015. szeptember 17. Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2015 I. félévi beszámoló Pécs, 2015. szeptember 17. 1 I. Vezetői összefoglaló: 2015 mérföldkő, mind Pécs mind a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. életében hiszen

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 766-2/2009. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A stratégiai terv fő következtetései... 3 3 Fejlesztési elképzelések, a beavatkozás területei... 5 3.1 A vízi út fejlesztése a hajózás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Múzeum SZMSZ-ének módosítása Sorszám: Döntéshozatal módja: Előkészítette: Sápiné Turcsányi Ildikó igazgató Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános ülés Tisztelt Bizottság! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/1590/2011 TÁRGY: KÖZTEREK ÉS PARKOK ÚJJÁÉLESZTÉSE II. PÁLYÁZAT- HOZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra

A Csongrádi Információs Központ stratégiai terve a 2015-2020-as időszakra C s o n g r á d i I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 6640 Csongrád, Szentháromság tér 12. Tel.: +36 63/483-764 +36 20/ 2089-522 Fax: +36 63/483-764 e-mail:

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása

Tartalom Bevezető Az érettségi vizsgáról történeti áttekintés A kétszintű érettségihez kapcsolódó vizsgálat bemutatása Kutatási jelentés A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09projekt keretében /1-2010-0004 azonosító számú II. számú

Részletesebben