A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre."

Átírás

1 2 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet a évi LV. törvénnyel jött létre a Belügyminisztérium fejezet bázisán. A kormányzati szerkezetátalakítás jelentős változásokat eredményezett a XI. fejezet szempontjából, amely alapvetően meghatározta a évi tervezés kereteit, a sarokszámok kidolgozását. Az átalakítások eredményeként a rendészeti szakterület az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz került, amely mind a Központi Igazgatás, mind a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában jelentős változást eredményezett. A korábbi kiterjedt intézményhálózathoz képest az intézmények száma jelentősen csökkent, amelyben szerepet játszott az újonnan felálló tárca racionalizálási törekvése is. Ennek eredményeként a korábban önállóan működő hivatalok (Országos Területfejlesztési Hivatal, Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal, Nemzeti Sporthivatal, Magyar Turisztikai Hivatal) megszűntek, beolvadtak az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba, továbbá a sport-szakterülethez kapcsolódó intézmények (Nemzeti Sportközpontok, Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Testnevelési és Sportmúzeum) összeolvadásával január 1-jétől létrejön a sportszakmai feladatokat egységesen ellátó Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet. A fejezet felügyelete alá tartozó intézményhálózatot érintő jelentős változás a közigazgatási hivatalok, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok korábban már megkezdett regionális átszervezése, továbbá a területi főépítészi irodák közigazgatási hivatalokba történő integrálása, amely a kiszolgáló, illetve a gazdasági tevékenység racionalizálását eredményezi. A fenti szervezet-átalakítások eredményeként egy hatékonyan működő, takarékos intézményi struktúra jön létre. A kormányzati szerkezetátalakítás eredményeként a fejezethez került a lakás- és építésügyi, valamint a területfejlesztési szakterület, amelynek következtében jelentősen növekedett a fejezeti kezelésű előirányzatok száma és költségvetési főösszege. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezet évi költségvetése ,7 millió forint kiadási, 9.210,7 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a költségvetési támogatás ,0 millió forint, melyet csökkent a millió forint összegű fejezeti egyensúlyi tartalék, így a rendelkezésre álló támogatási előirányzat ,4 millió forint. Az egyensúlyi tartalékkal csökkentett keretszámokat foglalja össze az alábbi táblázat: millió forint

2 3 Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Költségvetési intézmények , , ,9 Fejezeti kezelésű előirányzatok , , ,5 ebből: 132,0 0,0 132,0 - önkormányzati és lakásügyi szakterület - sport szakterület ,8 30, ,8 - turisztikai szakterület 9.844,5 30, ,5 - területfejlesztési és építésügyi ,8 600, ,8 szakterület - egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 7.253, , ,4 A továbbiakban az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium évi költségvetésének részletes indokolását a fejezeti címrend szerint mutatjuk be. 1. cím Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása Az ÖTM Igazgatás költségvetése 5.466,8 millió forint kiadási, 20,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 5.446,3 millió forint. A minisztérium a kormányzati feladatrendszer megváltozásnak következtében a korábbi Belügyminisztérium szétválásának, és a Nemzeti Sporthivatal, az Országos Területfejlesztési Hivatal, a Magyar Turisztikai Hivatal, valamint az Országos Lakás-és Építésügyi Hivatal megszűnésének eredményeként jött létre. Ennek megfelelően tevékenységi köre teljesen átalakult, feladat- és hatásköre kiterjed: a katasztrófák elleni védekezésre; a helyi önkormányzatokra; a közigazgatás szervezésére; a területfejlesztésre és területrendezésre; a településfejlesztésre és területrendezésre; az építésügyre; a turizmusra; a sportpolitikára; a lakásgazdálkodásra és a lakáspolitikára; a választójogi és népszavazás szabályozására, lebonyolítására.

3 4 Az intézményi bevétel a évre 20,5 millió forintban került meghatározásra. A tervezett bevétel többnyire költségtérítés jellegű (pl.: elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése, gépjárművek biztosítási díjából a biztosító intézet által visszatérített összeg, bírálati-, szakértői díjak, fénymásolás költségei). A minisztérium alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. A személyi juttatások évi eredeti előirányzata 2.863,9 millió forint, melyből a rendszeres- és a nem rendszeres személyi juttatások összege 2.720,8 millió forint. Az előirányzat fedezetet nyújt a minisztériumi állomány jogszabályból eredő kötelezően biztosítandó juttatásainak fedezetére. A évi igazgatás jellegű szervekre vonatkozó intézkedések számított hatásának bázisba építése 46 központi státusz további leadását jelenti, melynek következtében a évi létszám 415 fő. A külső személyi juttatások 143,1 millió forintos összege tartalmazza a miniszteri alapú díjak, emléktárgyak adományozásának, a szolgálatteljesítés közben elhunyt beosztottak családtagjainak nyújtott beiskolázási, képzésiszociális segély stb.), valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek részére kifizetett megbízási díjak összegét. A munkaadókat terhelő járulékok évi törvény szerinti előirányzata 810,3 millió forint, mely fedezetet nyújt a személyi juttatásokat terhelő törvényi kötelezettségek teljesítésére. A dologi kiadások tervezett előirányzata 1.504,7 millió forint, amely a szervezeti átalakítások következtében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a jogelőd országos hatáskörű szervezetek szerződéseiből eredő kötelezettségvállalások, kifizetések fedezetét biztosítja. A készletbeszerzéseket figyelembe véve nagy tételt jelentenek a hajtó- és kenőanyag kiadásra tervezett 50,0 millió forint, egyéb információ hordozók beszerzése 10,0 millió forint értékben. A szolgáltatásokon belül a legnagyobb teher a kommunikációs szolgáltatásokra hárul, mely tartalmazza az összes informatikai szoftver, licenc, rendszerkarbantartási szerződés előirányzatát, 400,0 millió forint értékben. A szolgáltatási kiadások jogcím keretén belül kerülnek kimutatásra a külföldi szolgálatot teljesítők bérleményeinek kiadásai, az eszközök, gépjárművek karbantartási, javítási költségei, mosatás, postai költségek, nyomdai szolgáltatások kiadásai. Legnagyobb tételként a megszűnt hivatalok bérleti szerződéseiből (ingatlan, garázs) eredő kifizetések jelentkeznek 450,0 millió

4 5 forint értékben. A szerződésekben rögzített havi díjakat a mindenkori hivatalos EUR/HUF árfolyamon kell teljesíteni. Mindemellett a évre várható inflációval számolva, a szerződések jelentős részét figyelembe véve számolni kell a partnerek által kezdeményezett áremeléssel, így a szerződésekből eredő kötelezettségek jelentős mértékű emelkedését prognosztizáljuk. A Kiküldetés, reprezentáció, valamint reklámkiadásokra tervezett előirányzat, mintegy 170 millió forint, amely továbbra is szükségessé teszi a külföldi kiutazások nemzetközi kötelezettségek teljesítése melletti - szigorú szakmai indokok alapján történő elrendelését, a minisztérium rendezvénytervének felülvizsgálatát, a rendezvények számának, költségkihatásának a minimális szintre történő csökkentését. A rendezvények során fontos, hogy a visszafogottság és a költségtakarékosság érvényesüljön. A külföldi kiküldetésnél a megvalósítandó kiutazást és fogadást maximális költségtakarékossággal, az utazás és szállás költségek csökkentésével kell lebonyolítani. Az egyéb kiadások (30,0 millió forint) között különösen a fordítás, tolmácsolás, kegyeleti kiadások, oktatás, továbbképzés költségei szerepelnek. Említésre méltó a dologi kiadásokat érintően, hogy az általános forgalmi adó 15%-ról 20%-ra történő emelése jelentős mértékben növeli a kiadási előirányzatot és a várható teljesítést a bázis időszakhoz képest. Az adók, díjak, befizetések 100,0 millió forintos előirányzata tartalmazza a reprezentációs kiadásokat és az egyéb természetbeni juttatásokat (ruhapénz, gyógyászati térítés) terhelő 44 %-os személyi jövedelemadót, a gépjárművek casco biztosítási díjának és a MÁK utalási díjának költségeit. A költségvetés végrehajthatósága érdekében a szakmai területek bevonásával felül kell vizsgálni a minisztérium költségvetését terhelő valamennyi polgárjogi szerződés szükségességét, új, az eddigieknél költségkímélőbb konstrukciókat kell kidolgozni. Az intézményi beruházások jogcímen évben 186,4 millió forint áll rendelkezésre, melyből többek között a minisztérium számítástechnikai eszközeinek amortizációs cseréje kerül megvalósításra.

5 6 5. cím Közigazgatási Hivatalok A Közigazgatási Hivatalok költségvetése 8.326,4 millió forint kiadási, 832,5 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás 7.493,9 millió forint. A Közigazgatási Hivatalok a kormány területi államigazgatási szervei, amelyek közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből (fogyasztóvédelmi felügyelőségek, gyámhivatalok) állnak. A hivatalvezető irányítása alatt álló szervezeti egységek, valamint az igazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek. A Közigazgatási Hivatalok által ellátandó feladatokat jogszabályok, illetve felügyeleti szervi felhatalmazások határozzák meg. A hivatalok legfontosabb feladatai: a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok, társulások és más szervek törvényességi ellenőrzése, illetve felügyelete, a megyei, kistérségi és regionális fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete, a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által hatáskörébe utalt államigazgatási feladatok, hatáskörök, hatósági jogkörök ellátása, illetve gyakorlása, a magyar igazolvánnyal, diákigazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal kapcsolatos feladatok, a területi államigazgatási szervek tekintetében a Kormány által meghatározott koordinációs, ellenőrzési, informatikai, képzési és továbbképzési feladatok ellátása, az e feladatokhoz szükséges hatáskörök gyakorlása, az országgyűlési és helyi önkormányzati választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos informatikai feladatok, közreműködés az állampolgárok lakcím-nyilvántartási rendszerének működtetésében, az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselői képzésének, továbbképzésének szervezése, a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében való közreműködés, a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszere üzemeltetése, illetve a rendszergazda szerepének, valamint a

6 7 választásokkal, a népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatok ellátása. A 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 2007-ben a közigazgatási hivatalok fogyasztóvédelmi tevékenységének megerősítésére 26 fővel nő a hivatalok engedélyezett létszáma, ugyanakkor tekintettel arra, hogy az átadó tárcával az egyeztetés a tervezés időszakában még folyamatban van a Közigazgatási hivatalok cím költségvetése ezen intézkedés pénzügyi fedezetét nem tartalmazza, így a hivatalok létszámkerete (1470 fő) a 26 fős növekedés nélkül került megállapításra. Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat előírja a Területi Főépítészi Irodák területi irodáinak beolvasztását január 1-től a Közigazgatási Hivatalokba. Ezzel az intézkedéssel újabb ágazati szakigazgatási szervvel bővülnek az érintett közigazgatási hivatalok. A Közigazgatási Hivatalok szervezeti átalakítás kapcsán 2007-ben jelentkező legfontosabb új feladatai: közreműködik a regionális fejlesztési és rendezési tervekkel összefüggő területi feladatok ellátásában, illetőleg az ezekkel kapcsolatos térségi koordinációban, szakhatóságként ellát jogszabály által meghatározott engedélyezési feladatokat, működteti a Területi Tervtanácsot. A hivatalok a költségvetési keretszámok és az alapfeladataik ellátásához szükséges feltételek összhangjának megteremtését a takarékos gazdálkodás mellett, egyrészt a tárgyi feltételek, másrészt a személyi feltételek szűkítésével próbálják megvalósítani. A javasolt személyi juttatás előirányzata 5.565,8 millió forint. A feladat ellátásához engedélyezett költségvetési létszám 1470 fő, amely tartalmazza a Területi Főépítészeti Irodák beolvasztása során a Közigazgatási Hivatalok szervezeti keretei között tovább tevékenykedő 40 fő főépítészi létszámot, de nem tartalmazza a fogyasztóvédelem megerősítését szolgáló 26 főt, tekintettel az ezen létszámhoz tartozó forrás hiányára. A hivatalokban a személyi juttatások köre és mértéke eddig is csak a törvényben előírtak szerinti juttatásokat foglalta magában, ezért e területen további csökkentésre nincs lehetőség. A Közigazgatási Hivatalok évi költségvetésében a rendszeres személyi juttatás tervezett mértéke 5.100,9 millió forint.

7 8 A nem rendszeres, de jogszabály alapján illetve a felügyeleti szerv által előírt - kötelezően fizetendő személyi juttatás (jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, bankszámlavezetés költségtérítése, szolgálati jogviszony után fizetendő jutalom) összege 441,0 millió forint évi költségvetési javaslat 1720,5 millió forint munkáltatót terhelő járulékot tartalmaz, amely a személyi juttatások előirányzatával arányos. A dologi kiadások előirányzatának évi javasolt összege 938,4 millió forint. Az előirányzat kizárólag az elhelyezési kiadásokra biztosít teljes körű forrást, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó egyéb rendszeres kiadások (pl.: telefon, üzemanyag, telekommunikációs szolgáltatások, stb.) teljesítése működési bevételek teljesülésétől, illetve az esetleges többletbevételek realizálásától függ. A dologi kiadások felhasználása során továbbra is érvényben kell tartani a korábbi években meghozott alábbi takarékossági intézkedéseket: telefon hálózati és mobil - beszélgetések korlátozása, gépjármű igények összehangolása, indokoltság felülvizsgálata, a postázási költségek csökkentse érdekében a küldemények koordinálása, az forgalom preferálása a fogadásra alkalmas helyek esetén, az önkormányzatok hivatalaival történő kapcsolattartásnál az elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése, a reprezentációs szabályzat módosításával a vezetői reprezentációs keret csökkentése, az elöregedett, illetve a feladat ellátáshoz nélkülözhető gépjárművek értékesítése. A hivatalok felhalmozási kiadásainak összege 49,1 millió forint, ezen belül az intézményi beruházási kiadások előirányzata 38,8 millió forint, a felújítás előirányzata 10,3 millió forint. A meglévő keret terhére a működőképesség biztosításához szükséges informatikai eszközök, telefonközpontot működtető központi egységek beszerzését, elektromos hálózat felújítását tervezik. A Hivatalok tervezett intézményi működési bevételei 832,5 millió forintot tesznek ki a évre. Saját bevételeik több mint 90 %-a az alaptevékenység bevétele és az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások ellenértéke.

8 9 Alaptevékenységi körben a vonatkozó jogszabályokon alapuló közigazgatási alap- és szakvizsgáztatás, vizsgákra való felkészítő konzultációk, az anyakönyvi szakvizsgáztatás, az állampolgársági vizsgáztatás, hivatali képzések, továbbképzések, valamint egyes hatósági tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási-szolgáltatási díjak és perköltség bevételek, bírságbevételek tervezése történt meg. A saját bevétel kiegészül az országgyűlési és önkormányzati választásokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjakkal. A hivatalok szervezeti egységeibe beépülő Területi Főépítészi Irodák kiadásaikat teljes egészében támogatásból fedezték, bevételük nincs. Egyéb sajátos bevételek körében szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele miatti költségtérítésből, elhasználódott és feleslegessé vált készletértékesítésből várható bevétel került megtervezésre. A hivataloknak a bevételek alakulására jelentős ráhatásuk nincs. A Közigazgatási Hivatalok vállalkozási tevékenységet nem végeznek, így ezen jogcímen bevétel nem került tervezésre, továbbá alapítványt, közhasznú táraságot nem felügyelnek, gazdasági társaságban nem vesznek részt. 7. cím Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság költségvetése ,6 millió forint kiadási, 2.480,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás ,6 millió forint. Az OKF és területi szervei feladatkörében ellátja a tűzvédelmi, polgári védelmi és a katasztrófavédelmi feladatokat. Alaptevékenysége során a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről, és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvényben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvényben, valamint a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvényben, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatokat látja el. A személyi juttatás előirányzat tervezett összege 6.389,2 millió forint. A évi eredeti előirányzat csökken a évi létszámcsökkentésből eredő összeggel (259,5 millió forint), növekszik a évi illetményemelés hatásával (2177/2006. (X.17.). Kor. határozat értelmében 309,5 millió forint), továbbá a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ átvételével beépül 510,4 millió forint.

9 10 A jubileumi jutalom és az alkalmazási jogviszony után járó jutalom összege a évi szinten került megtervezésre, a katasztrófavédelmi pótlék bevezetésének figyelembe vételével. A évi költségvetési létszám 1768 fő volt, ami az év közben végrehajtott leépítés és a KOK-tól átvett 160 fő következtében 2007-re 1778 főre módosul. A személyi juttatás előirányzata a korábbi évek forráshiányának hatását tükrözi. A szakszervezetekkel történt megállapodás alapján 4 %-ról 3 %-ra csökkent az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás mértéke, illetve folyamatban van a gépjárműpark csökkentése is, mely további megtakarítást jelent. A munkaadókat terhelő járulékok a évi illetményemelés, valamint a KOK visszavétele következtében növekedett 275,2 millió forinttal, valamint a létszámleépítések következtében az elvonások miatt 83,0 millió forinttal csökkent. A évi keretszám így 1 994,0 millió forint. Az 1.775,5 millió forint dologi előirányzat magában foglalja a biztosítók által befizetett 1%-os hozzájárulás előirányzatát 199,9 millió forint összegben, valamint a Seveso II irányelvek megvalósításához kapcsolódóan 278,8 millió forintot. Az OKF és megyei szervezetek működésére 1 109,8 millió forint, a KOK dologi kiadásaira 187,0 millió forint fordítható 2007-ben. A dologi kiadás nyújt fedezetet a főként a gépjármű üzemeltetéshez kapcsolódó készletbeszerzésekre, a kommunikációs szolgáltatások finanszírozására (75,9 millió forint), a szolgáltatási kiadásokra (443,0 millió forint), valamint a kiküldetések, reprezentáció költségeire (54,6 millió forint). A külföldi kapcsolattartásra a források nagymértékű szűkülése miatt csak a minimálisan szükséges szinten van lehetőség. A NATO kötelezettségek teljesítése prioritást élvez. A működőképesség fenntartásához felülvizsgálatra kerül: a megmaradt ingatlan állomány és javaslat készül a racionálisabb kihasználásra, a szervezet további korszerűsítésének lehetősége, a katasztrófavédelem ügyeleti rendszere, a mélylétesítmények működési rendje, minden olyan feladat, mely a szakmai feladatok teljesülését nem befolyásolja, de megtakarítás érhető el (vezetői reprezentáció, ellenőrzési rendszer, munkába járás költségtérítése, rendezvények, gépjármű forgalmazás).

10 11 A címhez tartozó költségvetési intézményeknek vállalkozási tevékenysége nincs, gazdálkodó szervezetben tulajdonosi jogokat nem gyakorolnak. Az OKF és intézményeinek az alábbi tevékenység kapcsán nyílik lehetősége bevétel beszedésére: ingatlan bérleti díjak, Tűzvédelmi Laboratórium által végzett vizsgálatok, zenekari fellépések, tanfolyami díjak, katasztrófavédelmi oktatási kiadványok, katasztrófavédelmi busz bérbeadása, műhelyek bevételei. További bevételként jelentkezik a gépjármű magáncélú igénybevétel megtérítése és a mobiltelefonok esetében meghatározott keret-túllépés visszafizetése. A bevételek körének szélesítése az alaptevékenységből fakadóan nem lehetséges, bevétel növekedést kizárólag a díjak inflációval történő megemelésével lehet elérni. A felújítási és beruházási előirányzat magában foglalja a SEVESO II. irányelvek megvalósításának összegét, valamint a tűzvédelmi bírság és biztosítók által fizetett összeg előirányzatát is. Ezek levonása után, valamint a KOK átvétele miatti növekedést figyelembe véve, az OKF a hozzá tartozó megyei szervezetekkel együtt 64,0 millió forintot fordíthat fejlesztésre. Ez amortizációs cserékre elegendő, ezek köre azonban csak részben tervezhető. 11. cím Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely a Nemzeti Sportközpontok, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Testnevelési és Sportmúzeum bázisán, a 2118/2006. (VI.30) Kormányhatározat alapján jön létre január 1-vel, az utánpótlás nevelési feladatokat ellátó szervezeti egység részjogkörű gazdálkodása mellett. Az új intézet feladatai az integrálással nem változnak, így alapfeladatként az utánpótlás-nevelés feladatkörében ellátja - a sportági szakszövetségekkel összhangban - a fiatal sportolók korszerű edzésmódszereinek kidolgozását, sportkutatási, módszertani és tudományos vizsgálatok folytatását, a Heraklesz

11 12 alapprogram működtetését, mely biztosítja a magas színvonalú edzésprogram megvalósításának feltételeit. A Testnevelési és Sportmúzeum az integrálást követően is országos gyűjtőkörű múzeum, szakfeladata múzeumi tevékenység: hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális értékű tárgyi és dokumentációs anyag felkutatása, gyűjtése, őrzése, és tudományos feldolgozása az ország területén található sporttárgyú gyűjtemények és kiállítások szakmai felügyelete. Állandó kiállítási kapacitása helyhiány miatt csekély. A sportszolgáltatási feladatkörben az Intézet alapfeladatként a magyarországi olimpiai központok működtetését, üzemeltetését látja el, biztosítva a verseny- és élsport számára a folyamatos edzés feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét. Szabad kapacitása értékesítésének keretében sport, kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül szolgál. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet évi költségvetése 4 919,1 millió forint kiadási főösszegű, melyet 1 606,0 millió forint bevétel és 3 313,1 millió forint költségvetési támogatás finanszíroz. A személyi juttatás tervezett előirányzata 1 601,8 millió forint, mely a évi létszámcsökkentés miatt 309,6 millió forinttal kevesebb a évi eredeti előirányzatnál. A 2006 évi költségvetési létszám 790 fő volt, melyből évben 57 fő létszámcsökkentésre került sor. A belépő új uszoda üzemeltetésére is tekintettel további létszámcsökkentés nem realizálható évi költségvetési javaslat 515,0 millió forint munkáltatót terhelő járulékot tartalmaz, amely a személyi juttatások előirányzatával arányos. A dologi kiadások előirányzata 2 575,7 millió forint. Az előirányzat terhére került tervezésre az utánpótlás-nevelési feladatokhoz kapcsolódó edzési, edzőtáborozási kiadások, az edzőtáborok és sportlétesítmények üzemeltetési kiadásai ( közüzemi díjak, készletek beszerzése, karbantartás, kisjavítás, kommunikációs költségek, stb.), valamint a Múzeum feladataihoz kapcsolódó kiadások. Intézményi beruházás előirányzata 67,8 millió forint, mely alapvetően az elavult és versenyzésre nem alkalmas sporteszközök, illetve a biztonságos üzemeltetéshez szükséges berendezések cseréjére szolgál. Felújítási előirányzat 158,8 millió forint, melynek terhére a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet által működtetett és használt létesítmény együttes állagmegóvását biztosítja.

12 13 A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet bevételei előirányzata 1 606,0 millió forint. Bevételeit az alábbi tevékenységekből tudja realizálni: edzőtábori igénybevétel edzés lehetőség biztosítása szálláshely biztosítása étkeztetés verseny rendezés kulturális és egyéb események rendezése helyiségek és eszközök bérbeadása uszodai szolgáltatások 12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése ,2 millió forint kiadási, 4.271,7 millió forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi támogatás ,5 millió forint. 12. cím 1. alcím Célelőirányzatok Területrendezés 100,0 millió forint A területrendezési célfeladat előirányzata elsősorban a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló, évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) alapján meghatározott, és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. A rendelkezésre álló forrás biztosítja a jogszabályokban előírt területrendezési tervek elkészíttetését, döntésre illetve elfogadásra való előkészítését (Országos Területrendezési Terv felülvizsgálata, Balaton Területrendezési Tervének felülvizsgálata). Ez a forrás fedezi a területrendezéssel összefüggő hazai és nemzetközi együttműködés feladatainak ellátását (közhasznú szervezetek, önkormányzatok rendezvényeinek, kiadványainak támogatása, illetve a szomszédos országokkal nemzetközi szinten történő területi tervezési

13 14 együttműködés) az EU és az Európai Tanács irányelveinek hazai alkalmazásával és a szakterületet érintő kezdeményezéseiben való részvétel során. Területi tervezési, programozási és várospolitikai célelőirányzat 65,0 millió forint Az előirányzat terhére került betervezésre a regionális operatív programokhoz kapcsolódó akciótervek, a pályázati rendszerek, eljárási rendek, a kistérségi integrált program csomagok kidolgozása, az intézményrendszer felkészítésével, a monitoring rendszer kiépítésével a komplex programok és pólus program koordinációjával kapcsolatos módszertani és szervezési feladatok ellátásának biztosítása. A kohéziós-politikai feladatok körében a Dél-kelet-európai és a Közép-európai transznacionális és interregionális programok Kontakt Pontjainak finanszírozása keretében a területfejlesztés nemzetközi kapcsolódásainak kialakításához, stratégiai céljainak meghatározásához, a Transznacionális programokhoz kapcsolódó stratégiai fejlesztési irányok, térstrukturáló fejlesztési szükségletek meghatározásához szükséges szakértői közreműködés szintén ezen előirányzat terhére történik. Építésügyi célelőirányzat 600,0 millió forint Az építésügyi célelőirányzat feladata, hogy forrásul szolgáljon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) 50. -ában meghatározott építésügyi feladatok ellátásának, az építés felügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok támogatására, az ellenőrzések hatékonyságának és színvonalának emelésére, a hatósági végrehajtási eljárás költségeinek finanszírozására, a településrendezési feladatok, a minőségügyi és szabványosítási feladatok, a helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és védelmével kapcsolatos kiadások, a tervtanácsok működésének támogatására, az építészeti kultúra fejlesztésére, oktatására, védelmére és a védelemmel kapcsolatos elismerések finanszírozására, az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos oktatási, nevelési, továbbképzési programok kidolgozására, működtetésére, és az építésügyet érintő képzési, szakoktatási célok elérésére. A célelőirányzat forrását az építésügyi és építés-felügyeleti bírságok biztosítják. A május 1-jétől hatályba lépett Étv. módosításának hatására várhatóan növekedni fog a bevétel nagysága. Lakbértámogatás 120,0 millió forint

14 15 Az előirányzat a lakbér-támogatási rendszer finanszírozására szolgál. A program bevezetésének célja, hogy az állam az önkormányzattal közösen vissza nem térítendő támogatást nyújtson a gyermeket nevelő, nehéz szociális helyzetben lévő, bérlakásban élő családok számára. E támogatás a társadalom azon rétegének nyújt érdemi segítséget, akiknek anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy saját lakást vásároljanak. Lakhatásukat nem tudják másképpen megoldani, mint lakásbérléssel, ez azonban számukra túlzott terheket jelent. A pályázatában az önkormányzat központi lakbértámogatást (vissza nem térítendő támogatás) legfeljebb három egymást követő évre igényelhet. A benyújtott pályázatokat az önkormányzati és területfejlesztési miniszter által felkért tárcaközi bizottság véleményezi, melynek javaslata alapján a miniszter dönt. Azbesztcementből épült házak szakértői vizsgálata 10,0 millió forint Az azbesztmentesítési program feladatait az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat melléklete tartalmazza. Az előirányzat a program végrehajtása során az épületekben található szórt azbeszt burkolatok felderítésével, a mentesítés előkészítésével, és a végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátását szolgálja. Turisztikai célelőirányzat 9.844,5 millió forint A Turisztikai célelőirányzat évi költségvetési terve az alábbi megvalósítandó célokat tartalmazza: A korábbi években évre elővállalással lekötött, pályázati kötelezettségvállalás 703,9 millió forint, aminek döntő részét a évben meghirdetett műemlék-gyógyfürdőfejlesztési pályázat 500 millió forintos támogatása jelenti. A Kormány által a 2062/2005 (IV.22.) Korm. határozatban a évre engedélyezett elővállalási keret még le nem kötött, 1.828,6 millió forint a forrása a második ütemben meghirdetésre kerülő műemlék-gyógyfürdő fejlesztési pályázatnak. A nemzeti marketing tevékenységet ellátó, 100%-os állami tulajdonban levő Magyar Turizmus Zrt. (MT Zrt.) működéséhez szükséges évi, millió forintos költségvetési keret a célelőirányzatból kerül biztosításra. A MT Zrt. a tevékenységét, a döntően kis- és középvállalkozásokat tömörítő turisztikai szektor kínálatának összefogott bemutatását a hazai és a nemzetközi piacon elsősorban propagandaanyagok, kiadványok, vásárokon és kiállításokon való

15 16 részvétel, belföldi és külföldi idegenforgalmi hálózat működtetése, információszolgáltatás útján végzi: Az előirányzatból 300 millió forintos keret a hagyományos nagyrendezvények támogatásához, 900 millió forintos keret a regionális turisztikai pályázatok támogatásához nyújt fedezetet. A turisztikai infrastruktúra-fejlesztések 780,0 millió forintos forrása lehetőséget biztosít a turisztikai fejlődés hátterének kialakításához, illetve a meglévő rendszerek továbbfejlesztéséhez. A Budapesti Tavaszi Fesztiválra, az elkülönített miniszteri keretre, a közreműködői tevékenység ellátására, specifikus szakmai és egyéb célokra összesen 732,0 millió forint áll rendelkezésre. 12. cím 2. alcím Országos jelentőségű területfejlesztési programok Balaton integrált fejlesztési térség 343,5 millió forint A évi költségvetés a fejlesztési támogatások decentralizációján alapul. A fejlesztési források a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet versenyképességének elősegítésére, ezen belül turisztikai beruházásokra, zöldfelületi és infrastrukturális létesítményekre koncentrálnak. A kiadási előirányzat kizárólag a Balaton Fejlesztési Tanács részére decentralizált források terhére az előző években történt kötelezettségvállalások fedezetére szolgál. Duna-menti integrált fejlesztési térség 234,0 millió forint A kiadási előirányzat 74 %-a két a Szigetköz és térsége rehabilitációjával és a Mosoni-Duna komplex területfejlesztésével kapcsolatos, valamint a Duna-Tisza közi homokhátság vízháztartási helyzetének javítását szolgáló - pályázat keretében vállalt kötelezettségvállalások fedezetéül szolgál. A évi előirányzatból az ÖTM hozzájárul a Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszerhez kapcsolódó feladatok koordinálására létrehozott Tárcaközi Bizottságnak a Hágai döntésből adódó feladataival kapcsolatos dokumentumok elkészíttetéséhez, valamint kidolgoztatja a Duna-mente integrált területfejlesztési koncepcióját és területrendezési tanulmánytervét. Kiemelt térségek területfejlesztése 20,0 millió forint A területfejlesztési intézményrendszer reformja intézkedéseinek megfelelően a tervezett előirányzat csak a évi pályázati források évi, a Velencei-tó -

16 17 Vértes Térségi Fejlesztési Tanács kötelezettségvállalásaiból fakadó determinációt tartalmazza. Kiemelt regionális repülőtér fejlesztések 87,6 millió forint A évi költségvetésben Kiemelt infrastrukturális és vállalkozási övezetek fejlesztése (repülőterek, logisztikai központok, kritikus belterületi vízrendezések, raktárbázisok, számítástechnikai fejlesztések, termelő üzemek infrastrukturális fejlesztése, ingatlanszerzés) címmel szereplő jogcím-csoport terhére vállalt, évi kötelezettségvállalás biztosítását tartalmazza az előirányzat. 12. cím 3. alcím Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat A évi költségvetés a fejlesztési támogatások decentralizációjának talaján áll. A fejlesztési források hangsúlyosan koncentrálnak a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági felzárkóztatására. A regionális fejlesztési tanácsok részére decentralizált források közül kiemelt jelentősége van a terület- és régiófejlesztési célelőirányzatnak. A decentralizált területfejlesztési és decentralizált szakmai fejlesztési programok felosztásának elveit a törvény rögzíti, amelyek figyelembe vételével a költségvetési törvénytervezet 16. számú melléklete megbontva tartalmazza a régiók részére biztosított keretösszegeket, mely források az előző években, a évre vállalt kötelezettségek fedezetéül szolgálnak. A régiók által felhasználható előirányzatok támogatási feltételeit, valamint általános és programspecifikus feltételeit a törvény előírása szerint a Kormány január 31-ig rendeletben határozza meg. Központi fejlesztési feladatok 841,6 millió forint A Központi fejlesztési feladatok között került betervezésre a TRFC központi és decentralizált pályázati rendszerek működtetéséhez szükséges forrás. A feladatot megbízás alapján a Magyar Államkincstár látja el. A Kincstár végzi a mintegy darab folyamatban levő támogatási szerződés kezelését, folyósítását és monitoringját. A TRFC központi keretére biztosított forrás a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások finanszírozására biztosít fedezetet, így különös tekintettel a Beruházás a XXI. századi iskolába program évet terhelő kamattámogatási döntéseire, illetve a kistérségi szociális felzárkóztató program kötelezettségeire.

17 18 Ezek a kiadások lehetővé teszik a korábbi években működő különböző területfejlesztési célelőirányzatokhoz tartozó támogatási rendszerekben megjelent központi célok teljesítésének folytatását. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 2.701,0 millió forint Az előirányzat 2006-ban új elemként kerül be a decentralizáltan felhasználható források körébe, ezen belül is a decentralizált szakmai programok közé. Az előirányzat a évekre vállalt kötelezettségeket finanszírozza, amelyből millió forint összeg decentralizált felhasználásra az északmagyarországi és az észak-alföldi régiókhoz kerül, 15 millió forint pedig központi szinten a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének koordinációját szolgálja. Decentralizált szakmai fejlesztési programok 264,1 millió forint A rendelkezésre álló összeg régiók közötti felosztását a költségvetési törvényjavaslat 16. számú melléklete mutatja be. A decentralizált szakmai fejlesztési programok forrása a évi hét szakmai fejlesztési program, amelyek jogutódjaként fedezi az előző évek támogatási döntéseiből fakadó idegenforgalmi fejlesztések, az autópálya-építést segítő közmunkaprogram, a nemzeti parkok közmunkaprogram, a köztisztviselők és pedagógusok internet hozzáférésének támogatása, a háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztésével, a belterületi kiépítetlen közúthálózat fejlesztése, valamint a kerékpárutak fejlesztése programok keretében született kötelezettségvállalásokat. Decentralizált területfejlesztési programok ,3 millió forint A betervezett források biztosítják az előző években, a 2062/2005. (IV. 22.) Korm. határozat alapján, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLII. Törvény 50. (13) bekezdésének d) pontjában biztosított lehetőség alapján a regionális fejlesztési tanácsok a decentralizált területfejlesztési programok kötelezettségvállalásai egy részének pénzügyi kifizetését. A további, évben esedékes kifizetéseket a évi decentralizált területfejlesztési program kerete terhére kell finanszírozni, oly módon, hogy a miniszter a regionális fejlesztési tanácsokkal egyeztetve átcsoportosítást hajthat végre. Emellett felül kell vizsgálni a megkötött szerződéseket abból a szempontból, hogy milyen feltételek mellett ütemezhető át azok pénzügyi teljesítése a költségvetési évre.

18 cím 4. alcím Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 420,0 millió forint A regionális fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a régiók hosszú és középtávú területfejlesztési koncepcióját, illetve a régió fejlesztési programját és annak stratégiai és operatív munkarészeit; a régióban összegyűjtik az önkormányzatok, gazdasági és társadalmi szervezetek fejlesztési projekt elképzeléseit, részt vesznek azok projektjavaslattá történő előkészítésében. A regionális fejlesztési tanácsok által működtetett ügynökségek: közreműködnek a regionális fejlesztési tanácsok által a központi és regionális forrásokra benyújtandó pályázatok elkészítésében, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok ellátásában; pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását, részt vesznek a programok pénzügyi finanszírozási feladataiban, a programok megvalósításáról, a pénzügyi felhasználásról naprakész nyilvántartást vezetnek. A törvényben rögzített feladatokon túlmenően a tanácsoknak igen jelentős szerepük van a közötti időszakra vonatkozó tervek és operatív programok kidolgozásában, illetve az azokban való közreműködésben. Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai 120,0 millió forint A megyei területfejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a megyék hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve a megye fejlesztési programját és alprogramjait; szakmai kapacitással segítik a kistérségi fejlesztési tanácsok tervező, döntés előkészítő, fejlesztési célokat feltáró, pályázatokat megalapozó tevékenységét; közreműködnek a megyékben kialakult a társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében;

19 20 pénzügyi tervet készítenek a fejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0 millió forint A kistérségi fejlesztési tanácsok a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény alapján számos feladatot látnak el, így különös tekintettel: kidolgozzák a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve a kistérség területfejlesztési programját, ellenőrzik megvalósításukat; képviselik a kistérséget területfejlesztési ügyekben; közreműködnek a kistérségekben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; pénzügyi tervet készítenek a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, szervezik a programok megvalósítását. Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 20,0 millió forint évtől kezdődően csak a területfejlesztési törvényben nevesített, kötelezően megalakítandó térségi fejlesztési tanácsok (Balaton Fejlesztési Tanács és a Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács) támogatását indokolt a központi költségvetésből biztosítani, a tanácsokkal megkötésre kerülő támogatási szerződések alapján. Az önkéntesen létrehozott tanácsok támogatása nem indokolt. 12. cím 5. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása Phare Végrehajtó Szervezeti feladatok ellátása 164,1 millió forint Az előirányzat az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi-tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a Phare programok évben lezáruló szerződéseinek menedzselésével és a kapcsolódó kifizetések ügyintézésével kapcsolatos tevékenységeknek, valamint a év végén befejeződő programok zárásával kapcsolatos munkák elvégzésének, továbbá az Európai Bizottság auditorai és a hazai ellenőrző szervek vizsgálatainál való rendelkezésre állás, az esetleges szabálytalanságok miatti visszakövetelésekkel és peres ügyekkel

20 21 kapcsolatos feladatok ellátásának a VÁTI Kht-nál felmerülő működési kiadásait fedezi. Információs szolgáltatások működtetése 241,6 millió forint Az Információs szolgáltatások működtetése előirányzat alapvető célja a Területi Információs Rendszer és Dokumentációs Központ működési feltételeinek biztosítása. A Területi Információs Rendszer (TeIR) évi XXI-es törvény előírásainak megfelelően kialakított rendszerének működését a 112/1997. kormányrendelet szabályozza. A rendszer fejlesztésének és üzemeltetésének ellátása magában foglalja a humán és technikai erőforrások biztosítását, az adatok beszerzését is. A Dokumentációs központ működését a 181/1999. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet előírásai határozzák meg. Az épületüzemeltetési, -fenntartási feladatai mellett a dokumentációk átvételével, feldolgozásával és megőrzésével kapcsolatos tevékenység folyamatos ellátása a feladat. A teljes körű információs igény kiszolgálása tervtári, könyvtári szolgáltatással és a feldolgozott állományokban való keresés megvalósításával, internetes adatbázis segítségével történik. 12.cím 6. alcím Beruházás Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 57,4 millió forint Az előirányzat a 2007-ben befejeződő nyírbátori tűzvédelmi beruházást finanszírozza. 12. cím 10. alcím PHARE programok és az átmeneti támogatási programjai Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése HU 03XX 115,0 millió forint Az előirányzat az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a szakmai megvalósítás tekintetében még folyamatban lévő Phare programok esetében egyes, csak hazai forrásból finanszírozott feladatok projekt utánkövetési szerződések a HU0008-as programnál, projekt monitoring, könyvvizsgálói és egyéb szakértői szerződések a

21 22 HU02XX és a HU03XX programoknál, valamint a hazai Phare-korszak méltó lezárásával kapcsolatos kommunikációs (kiadványok, konferenciák megvalósítására vonatkozó) tevékenységek eredeti ütemezés szerinti, évben felmerülő kiadásait fedezi. 12. cím 14. alcím Nemzetközi tagdíjak 40,0 millió forint A Nemzetközi Tagdíjak alcím tartalmazza a turisztikai vonatkozású WTO tagdíj, az ESPON Program éves tagállami hozzájárulási kötelezettségét, hazánk OECD LEED Bizottságban való közreműködéséből adódó tagdíjat, az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség éves hazai tagdíját és az Európai Falumegújítási Díj pályázatára benevezett magyar település nevezési díját. 12. cím 20. alcím Ágazati célfeladatok Kincstári tranzakciós díj elszámolása 10,0 millió forint Az előirányzat a kincstári tranzakciók díját finanszírozza. Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 3.610,7 millió forint A bevételi előirányzat a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltási és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének és felújításának finanszírozásául szolgál hároméves szakmai program alapján. Az előirányzat felhasználását a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény írja elő, a felhasználás szabályait a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról szóló 180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet tartalmazza. IDEA program támogatása 15,0 millió forint A évi támogatási keret lehetőséget ad arra, hogy az IDEA fő kutatási irányaiban a Kistérségi alrendszer, a Regionális alrendszer és az Önkormányzati finanszírozás modernizációja alrendszer területén tovább folytatódjanak a kutatások, továbbá biztosítja az IDEA program keretében létrejött kutatási

22 23 eredmények módszertani útmutatók, -kiadványok útján történő terjesztését, illetve az IDEA honlapján való megjelenítését. Nemzetközi konferenciák, tudományos tanácskozások, szakmai műhelybeszélgetések és házi viták által továbbra is bevonják munkájukba az elméleti és gyakorlati szakembereket, kutatóhelyeket, hogy minél szélesebb háttérrel lehessen a minisztérium koncepció- és jogalkotási munkáját segíteni. Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 210,0 millió forint Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére biztosítandó támogatás pályázati rendszerben, a következő fő feladatokra és jogcímeken kerül felhasználásra. az önkéntes tűzoltó egyesületek működési feltételeinek javítása, tűzoltó szertár, laktanya bővítése, felújítása, korszerűsítése, tűzoltógépjárművek javítása, felújítása, szakfeladatok intézése, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai feladatainak végrehajtása, az általuk szervezett központi feladatok végrehajtása, illetve működési költségeinek finanszírozása, tűzoltó oktatási, képzési, továbbképzési, versenyszervezési feladatok végrehajtása, a megyei és a budapesti tűzoltó szövetségek működési feltételeinek biztosítása és az általuk szervezett oktatási feladatok végrehajtása. Közép és Kelet Európai Választási Szakértők Egyesületének (ACEEEO) támogatása 13,0 millió forint Az Egyesület a magyar demokratikus választási tapasztalatokat kívánja megosztani a külföldi választási szervezetekkel. Közreműködik továbbá az Európai Választási Standardok európai elfogadtatásában. Részt vesz a GEO (Globális Választási Szervezetek) munkájában, valamint előkészíti a Választások Világnapja (GED) magyar és európai szintű megünneplését. A hét önkormányzati érdekszövetség működésének támogatása 12,0 millió forint A támogatás célja a hét önkormányzati érdekképviseleti szervezet nemzetközi kötelezettségei teljesítésének biztosítása. Ennek keretében került megtervezésre a Nemzetközi Iroda fenntartási költségeinek finanszírozása (egy fő alkalmazott juttatásai, a bérleti díj és az üzemeltetés, CEMR és UCLG nemzetközi

23 24 tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése, nemzetközi és belföldi konferenciák támogatása). Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 100,0 millió forint Az előirányzat célja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium középtávú ágazati stratégiájával összhangban végrehajtandó informatikai fejlesztések finanszírozása. Fedezetet biztosít a minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények részére egy integrált pénzügyi-számviteli rendszer bevezetésére. Hivatásos állomány életbiztosítása 55,0 millió forint Az előirányzat az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hivatásos állományú dolgozóinak élet- és balesetbiztosítására a munkáltató által kötött szerződésben foglalt pénzügyi kötelezettségeket finanszírozza. Címzetes főjegyzői címek adományozása 92,8 millió forint A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. 30./B (3) alapján a címadományozási juttatás összegét és járulékait a központi költségvetés a tárca fejezetkezelésű előirányzataként biztosítja. Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2 millió forint A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat január 1. határidővel előírja a Duna Palota és Kiadó non-profit gazdasági társasággá szervezését, oly módon, hogy az névváltozással a Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztő Kht. szervezetébe integrálódik. A támogatási előirányzat biztosítja a szervezeti átalakítás után a kiadói és rendezvényszervezési, szakoktatási és tudományos feladatok ellátásához, valamint a Duna Művészegyüttes és a Szimfonikus Zenekar fenntartásához szükséges forrást, továbbá finanszírozza az Önkormányzatok Szolgáltató Központjának feladatellátását. 12. cím 21. alcím Társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi szervezetek és segítők támogatása 49,6 millió forint Az előirányzat olyan önszerveződésű civil szervezeteknek (társadalmi szervezet, alapítvány) a támogatására szolgál, amelyek tevékenységükkel eredményesen

24 25 segítik a minisztériumot a felelősségi körébe tartozó területeken, a közigazgatási szerveket közfeladataik ellátásában. A támogatás elsősorban a kiemelt tevékenységekkel (jogvédelem, jogérvényesítés az emberi, az állampolgári és a kisebbségi jogok vonatkozásában; karitatív tevékenység; kisebbségi tudományos kutatás; amatőr sporttevékenység; esélyegyenlőség; oktatás-képzés az előző területeken) összefüggő projektek, illetve programok megvalósítását célozza, másodsorban a szervezetek működését, a hatékonyabb feladatellátást szolgálja. A javasolt támogatási előirányzat jellemzően pályázat útján kerül felhasználásra. Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0 millió forint A vízi közlekedésről szóló évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyek végrehajtását az Infokommunikációs Országos Egyesület látja el. A központi támogatás felhasználási jogcímei: Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó (DISR, TISR és BISR) rádiós rendszer működtetése, diszpécserközpont működtetése, informatikai rendszer (intranet, webszerverek, hálózatok) üzemeltetése, felügyelete, rendszerek karbantartási és javítási díjai, frekvenciahasználati díjak (mikrohullámú, konvencionális), bérelt vonali szolgáltatások díjai, telefon- és faxköltségek, bérek és járulékaik, közüzemi díjak, biztosítások. 12. cím 22. alcím Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása 1.343,3 millió forint Az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóságok évi működéséhez meghatározott támogatási keret a törvényjavaslat 30.. (20) pontja szerint normatív módon kerül felhasználásra azon köztestületi tűzoltóságok között, melyek december 1-jén működési területtel rendelkeznek és köztestületként működnek.

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. június hó Az Önkormányzati Minisztérium fejezet webcíme: http://www.otm.gov.hu/ A Magyar Köztársaság költségvetéséről

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói 2 25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat... 52 25.3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma:

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal

1. Cím: Miniszterelnöki Hivatal A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal

X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal X. fejezet 12. cím: Nemzeti Sporthivatal A Kormány az egészséges, mozgásgazdag életmód mind szélesebb társadalmi rétegek számára történő elterjesztése, a sportolási lehetőségek bővítése, korszerű létesítmények

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2015. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő: Iktsz.: 10-2./2015. Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat i költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról Szatymaz Község Képviselő-testületének Szatymaz Tisztelt Képviselő-testület! Szatymaz Községi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel

I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel I. A számlaosztályok tartalma A költségvetési számvitel A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2007. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2007. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 2007. évi elemi költségvetésének szöveges indoklása A központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0601 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium A Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetésének végrehajtása (Bevezető rész) A világban végbemenő változások következményeként külpolitika és külgazdaság

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések 1.. Répáshuta Szlovák Nemzetiségi Települési Önkormányzata 8/2003.(VIII.18.) számú rendelete a körjegyzőség hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Répáshuta Szlovák Nemzetiségi

Részletesebben

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Intézmény azonosító adatai Név: ELTE JOGI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET Törzskönyvi azonosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5.

VI.2. Az ügyintézés folyamata... 33 VI.3. A kiadmányozási jog gyakorlása... 34 VI.4. A vezetői utasítás végrehajtása... 35 VI.5. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 3 I.2. A KOK jogállása, megnevezése... 3 I.3. A KOK feladat- és hatásköre,

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/145-32/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/8/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Áltatános rész... 4 1. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL...

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... Tartalomjegyzék A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... 5 Nemzeti Fejlesztési Terv... 5 Új Magyarország Fejlesztési Terv... 7 ISPA/Kohéziós

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 10. Gazdálkodási és Pénzkezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata Jelzőszám: SV-00/2000/1 Hatályos: 2016. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat. Szöveges indoklás. 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Magyarországi Görögök Országos Önkormányzat 2016. évi költségvetés szöveges beszámoló Szöveges indoklás Készítette: Fotiadisz Szavvasz Budapest, 2016.01.25 elnök 1 Általános indoklás A 2016. évi költségvetés

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 417 726,6 millió forint, kiadási főösszege 1 422 962,7 millió forint, a költségvetés egyenlege -5 236,1 millió

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről. Jegyzőkönyv Készült: A Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. május 4-i üléséről. Helye: Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (1056 Budapest, Váci u. 62-64.) Jelen

Részletesebben

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium folyóirata 2007/5 XVII. évfolyam 5. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Utolsó módosítás: 2016. március 31., hatályba lép:

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 2014. 5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2014.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 2014. 5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2014. TARTALOM: KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK 1. ÜZLETI JELENTÉS 2014. 2. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 2014. 5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Részletesebben

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 10.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI TULAJDONOSI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról:

Tisztelt Képviselők! Először szólnék a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 2010. évi gazdálkodásáról: Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 8. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára Mátraszele Község Polgármesterétől Javaslat Mátraszele Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára Készült: a Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről

Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről Szöveges beszámoló a Rendészeti Biztonsági Szolgálat 2005. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenységéről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony

I. fejezet. A hallgatók jogai és kötelezettségei. A hallgatói jogviszony I. fejezet A hallgatók jogai és kötelezettségei A hallgatói jogviszony 1. (1) Az egyetem hallgatója az alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, főiskolai és egyetemi szintű képzésben, felsőfokú

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról. - Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Mködési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. december 22-én tartandó ülésére. Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a felügyeleti tapasztalatairól.

Részletesebben

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete

28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása MEGNEVEZÉS Sorszám 28/2016. (II. 18.) Kt. határozat melléklete Saját

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XIII. Honvédelmi Minisztérium XIII. Honvédelmi Minisztérium A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a költségvetés végrehajtása során

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2 Makó Város Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) Etikett helye KÉRELEM adósságkezelési szolgáltatás megállapítására Név... Születési név:...... Szül. hely

Részletesebben