GAZDASÁGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019"

Átírás

1 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával elfogadta március / 35 oldal

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. A gazdasági program célja, a gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők I. 1. A gazdasági program célja I. 2. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők I. 3. A településfejlesztési elképzeléseket meghatározó körülmények II. Az önkormányzat településfejlesztési politikája, a településfejlesztés alapelvei II. 1. Az önkormányzat településfejlesztési politikája II. 2. A településfejlesztés alapelvei III. Fejlesztési célok, elképzelések III. 1. Balatonszárszó idegenforgalma, turizmusa III. 2. Környezetvédelem, köztisztaság III. 3. Egészségügyi és szociális alapellátás fenntartása III. 4. Az önkormányzat intézményrendszere III. 5. Egyéb közszolgáltatások III. 6. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata III. 7. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése III. 8. Közbiztonsági feladatok ellátása IV. Tervezett beruházások a ciklus alatt IV. 1. Parti Sétány kialakítása IV. 2. Tóparti park és Erzsébet park rekonstrukciója IV. 3. Tanösvény megnyitása, felújítása IV. 4. Tóparti parknál 2 vendéglátó egység megépítése IV. 5. Központi strand felújítása, családbarát fejlesztése IV. 6. Központi strand épületének felújítása, sportcentrum kialakítása, fedett teniszpálya létrehozása IV. 7. Csónak- és vitorlás kikötő kialakítása IV. 8. A Csukás Színház bővítése, mese kalandpark kialakítása IV. 9. Jókai utca és Kisfaludy utcai utak felújítása kerékpárút kialakítása, kerékpárkölcsönző létrehozása IV.10. Belterületi utak, terek felújítása IV.11. Művelődési Ház felújítása, kulturális centrum megépítése, mese múzeum létrehozása, parkoló és tanuszoda kialakítása IV.12. Információs és reklámtáblák kihelyezése, információ szolgáltatási rendszer fejlesztése IV.13. Térfigyelő kamerarendszer bővítése IV.14. Régészeti park és szolgáltató létesítmények kialakítása IV.15. Egészségház felújítása, eszközbeszerzés IV.16. A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése, tetőjavítás IV.17. A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola felújítása, energetikai fejlesztése IV.18. A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda felújítása energetikai fejlesztése IV.19. A csapadékvíz elvezető rendszer felújítása IV.20. A köztemetővel kapcsolatos feladatok IV.21. Bölcsőde létrehozása IV.22. Idősek napközbeni ellátásának biztosítása, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztése, támogató szervezet létrehozása IV.23. Szociális szövetkezet alapítása 2015.március / 35 oldal

3 IV.24. Fogyasztói piac kialakítása IV.25. Munkahelyteremtés IV.26. Ipari park, logisztikai központ létesítése IV.27. Lakóövezet, utcák kialakítása IV.28. Szálláshelyek bővítése IV.29. Erdei tornapálya kialakítása IV.30. A helyi TV fejlesztése IV.31. Környezetvédelem IV.32. Sportlétesítmények fejlesztése, újak létrehozása Összegzés 2015.március / 35 oldal

4 BEVEZETÉS Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015-től 2019-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját és annak végrehajtásával összefüggő feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) ában foglaltak alapján határozza meg. A hivatkozott jogszabályhely értelmében a képviselőtestület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat a felelős. A gazdasági program elkészítése az Mötv ának 4. pontja alapján a képviselőtestület át nem ruházható hatáskörébe tartozó feladat. A gazdasági program helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. Önkormányzatunk alapvető célja, hogy biztosítsa a település működőképességét, az önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges gazdasági alapokat megteremtse, a feladatokat az önkormányzat intézményrendszerén, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságon keresztül ellássa a takarékosság, a gazdaságosság és a hatékonyság alapvető követelményeinek betartásával. A képviselő-testület a nagyközségnek a térségben betöltött szerepére, a lehetőségekre és az igényekre való tekintettel alkotja meg a gazdasági programját és az elért eredmények megőrzésén túl további tartós értékek fokozatos megteremtésére törekszik. I. A GAZDASÁGI PROGRAM CÉLJA, A GAZDASÁGI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK I.1. A gazdasági program célja A gazdasági program célja a nagyközség és a nagyközség intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése, fejlesztése, az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása, a városi rang elnyerése, az ezzel járó kötelezettségek teljesítése, a település polgárai életkörülményeinek javítása. Cél a település üdülő jellegének erősítése, a gyermekes családok részére vonzóbbá, még kedveltebbé tétele, a fejlődés érdekében az összefogás erősítése az önkormányzat, az állandó lakosság, az üdülő tulajdonosok, a helyi vállalkozók és a civil szerveződések között, továbbá a területfejlesztési és az Európai Uniós források hatékony kihasználása. Közös célunk, hogy Balatonszárszó mint ismert és egyben elismert balatoni üdülőhely az itt élő balatonszárszói lakosok, illetve az ide látogató üdülő vendégek számára egy lakható, élhető, és mind magasabb életszínvonalat kínáló szolgáltató várossá váljon. Alapvető cél az önkormányzati költségvetés egyensúlyának fenntartása, az esetleges indokolatlan eladósodási folyamatok megelőzése. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a lehető legnagyobb kiszámíthatóságra kell törekedni, illetve ehhez kell a szükséges gazdálkodási 2015.március / 35 oldal

5 alapokat megteremteni. Az önkormányzati vagyon megtartása és gyarapítása összhangban kell, hogy legyen a gazdasági folyamatok elősegítésével, a működőképesség fenntartásával. Az önkormányzat gazdasági mozgástere behatárolt, a fejlesztésre fordítható források optimalizálása mindig a tárgyév elfogadott költségvetésének függvénye. A program végrehajtása során a képviselőtestület kizárólag a pénzügyi lehetőségekkel arányos kötelezettségeket vállalhat, ennek figyelembevételével indokolt arra törekedni, hogy a ciklus végére a lehető legtöbb célkitűzés teljesüljön. Az elmúlt évek szigorú költségvetési gazdálkodásának köszönhetően a község valamennyi - a pályázati forrásból, és a saját költségvetésből - megvalósuló beruházásaihoz képes volt biztosítani a szükséges önerőt, illetve saját forrást. A folyamatban levő, illetve azon beruházás esetén, ahol a támogatási szerződés megkötése folyamatban van, az önrész az önkormányzat költségvetésében elkülönítésre került. Jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a szükséges anyagi eszközöket az önkormányzatnak biztosítania kell. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami finanszírozás, saját bevétel), hanem szükség van - a pályázati lehetőségek felkutatására és minél szélesebb körű kiaknázására, - településünk sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglevő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. I.2. A gazdasági program összeállítását befolyásoló tényezők a kormányzat gazdaságpolitikája a megyei területfejlesztési operatív program településünk adottságai, a lakosság összetétele, igényei önkormányzatunk gazdasági helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói a polgármester programja a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai az intézmények és civil szervezetek javaslatai, elvárásai. A következő hónapokban jelennek meg az Új Széchenyi Terv pályázati tervei, néhány esetben a konkrét pályázati felhívások is. E források működésének alapvető elve, hogy az önkormányzatok direkt pályázati lehetőségei a korábbi időszakhoz viszonyítva - jelentős mértékben csökkenek. Az új pályázatok elsősorban a gazdasági szereplőket, közülük is a kis- és közepes vállalkozásokat célozzák meg. A feladat ennek értelmében kettős; egyrészt az önkormányzat által még elérhető pályázati lehetőségek felkutatása, másrészt a helyi vállalkozások segítése a források megszerzésében. A kormány a fejlesztési elképzeléseit a fejlesztő állam, a fejlődő magyar vállalkozások, az innováció és a tudomány, az új energiapolitika, a fejlődő vidék, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, melyek kihatnak önkormányzatunk fejlesztési elképzeléseire is. A ciklus gazdasági programját minderre tekintettel szükséges meghatározni. A kormány Magyarország számára között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi felhasználni: - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 2015.március / 35 oldal

6 Célja: a közlekedés hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése (pl. városi közlekedés, környezetbarát közlekedés). - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Célja: a humán tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezeléséhez. (pl. szegénység elleni küzdelem, társadalmi kohézió erősítése, egészségügyi beruházások, köznevelés minőségének javítása, kutatás-fejlesztés, stb.) - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Célja: a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg. - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Célja: Magyarország foglalkoztatási rátájának 75 %-ra történő emelése új munkahelyek teremtésével, munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztésével. Cél az innovációs képességek és kapacitások, valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak fókuszált fejlesztése. - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Célja: kereteket biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez. Fejlesztései között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések. - Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) (A mi településünk, önkormányzatunk nem tartozik ide.) - Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) Célja: a közigazgatási és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztése. - Vidékfejlesztési Program (VP) Célja: a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása. - Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) Célja: a halászati ágazat támogatása - Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) Célja: a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony jövedelmű személyeket megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa. (Az operatív programok tartalma kapcsán a tárgyalások folyamatosan zajlanak az Európai Bizottsággal, azok tartalma a brüsszeli jóváhagyásukig még változhat.) I.3. A településfejlesztési elképzeléseket meghatározó körülmények (Erősségek, gyenge pontok, veszélyek, lehetőségek) Erősségek vonzó földrajzi adottságok, természeti értékek kedvező fekvés, megközelíthetőség (közúton, vasúton) megfelelő infrastrukturális feltételek kiváló adottságú strandok kiemelkedő térségi szerepvállalás fejlett oktatási rendszer, szociális Gyengeségek strandolás, szabadidős programok időjárástól való függése kereskedelmi szálláshelyek viszonylag alacsony száma szálláshelyek szezonális jellege rendezvények szezonális jellege vízparti területek hiánya, beépítettsége 2015.március / 35 oldal

7 ellátó rendszer ingyenes strandbelépés, szolgáltatások, ingyenes parkolás vendégéjszakák számának fokozatos növekedése aktív kulturális élet, egész évben folyamatos program kínálat jó településmarketing gazdag nyári programkínálat, fesztiválok, Csukás Színház gazdag nyári programkínálat családosoknak, gyermekeknek csendes, nyugodt pihenésre is alkalmas környezet, családbarát település egyre hatékonyabb megjelenés a turisztikai piacon (kiállításokon való részvétel, kiadványok, infóközpont) stabil vendégkör, magas visszatérési arány konferencia központ a civil szervezetek aktív részvétele a közéletben rendezett utcák, terek, szép, vonzó településkép, virágosítási versenyeken való részvétel közbiztonság térfigyelő kamerarendszer működtetése, közterület-felügyelet, polgárőrség az önkormányzat kiegyensúlyozott, biztonságos gazdálkodása, mobilizálható pénzügyi tartalékok városi cím elnyerésének kezdeményezése parti sétány, vitorlás kikötő hiánya TOURINFORM hiánya, nyelveket beszélő turisztikai, idegenforgalmi szakemberek hiánya parkoló-kapacitás szűkössége a főszezonban vendéglátó egységek, szolgáltatások, gasztronómiai ellátás szűk köre kerékpárút hiánya fiatalok elvándorlása, a település elöregedése, munkahelyek hiánya úthálózati rendszer fejlesztésre szorul vízelvezető rendszer hiányosságai szociálisan hátrányos helyzetben levők számának gyors emelkedése Művelődési Ház felújításának elmaradása önkormányzati tulajdonú ingatlanok hiánya ipari park hiánya Lehetőségek a település várossá nyilvánítása családbarát üdülőhely imázs erősítése célcsoportok (állandó lakos, üdülő vendégek, családosok, idősek igényeinek fokozott kielégítése) versenyképességet biztosító beruházások, fejlesztések megvalósítása magánerős beruházások támogatása, ösztönzése Eu-s pályázati lehetőségek kihasználása Veszélyek gazdaságpolitikai helyzet negatív hatásai (vendégszám csökkenése, magánfejlesztések elmaradása) fokozódó versenyhelyzet kialakulása a régióban, a kistérségben a kistérségben való összefogás hiánya TDM szervezet, TOURINFORM, idegen nyelvet ismerő turisztikai szakemberek hiánya nem elég hatékony marketing pályázati pénzeszközök, saját forrás hiánya miatt az elképzelések meg 2015.március / 35 oldal

8 strandfejlesztések, parkolók bővítése parti sétány, vitorlás kikötő megvalósítása kerékpárút kiépítése utak, járdák, közterek felújítása közösségi terek korszerűsítése, modernizálása vallásturizmus magán és kereskedelmi szálláshelyek számának növelése oktatási, nevelési, szociális intézmények fejlesztése, bővítése foglalkoztatottság növelése közszolgáltatások körének növelése, színvonalának emelése alternatív energiaforrások használata együttműködés civil szervezetekkel, egyházzal, a gazdasági szféra egyéb szereplőivel, a település turisztikai szolgáltatóival iparterületek hasznosítása szociális termelés létrehozása, szociális fogyasztó piac kialakítása nem valósulása a fejlesztések elmaradása miatt elégedetlenség növekedése mind az állandó lakosság, mind az üdülő tulajdonosok körében szálláshelyek, szolgáltatások bővítésének elmaradása munkanélküliség fokozódása, az alacsony képzettségű réteg növekedése munkahely hiánya miatt a fiatalok további elvándorlása, a gyermekvállalás hiánya pályázati lehetőségek ki nem használása szociális kiadások növekedése, saját bevételek (helyi adók) szinten maradása, csökkenése a lakosság elöregedése, a lakosságszám csökkenése II. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ALAPELVEI II.1. Az önkormányzat településfejlesztési politikája A községfejlesztés évente a költségvetésben biztosított fedezetnek megfelelően történhet. A fejlesztési prioritások, az ütemezés megállapításának további szempontja az értékmegőrzés mellett a megkezdett fejlesztésekhez való igazodás. A költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát folyamatosan biztosítani kell az önkormányzati és önként vállalt feladatok ellátásának szinten tartásával, a gazdasági programban és az éves költségvetésben meghatározott fejlesztési elképzelések megvalósítása és működtetése mellett. Balatonszárszó nagyközség jövőjének, az itt élők elvárásainak megfelelő életkörülmények biztosításának feltétele a meglévő belső erőforrások feltárása, hatékony működtetése. Szükséges a jelenlegi intézménystruktúra továbbfejlesztése, a kialakult igényekhez való igazítása. A célkitűzések meghatározásánál elkerülhetetlen figyelembe venni, hogy a kormány programjában foglaltak szerint az elkövetkező időszak húzóágazatának tekinthető a területi operatív program (KEHOP), az üzleti és kereskedelmi szolgáltatás, valamint nem utolsó szempont szerint az idegenforgalom és a turizmus. A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi feladatok rögzíthetők: Alapvető feladat a pályázati források figyelése, igénylése, megszerzése. A ciklus ideje alatt ismét jelentős pályázati források nyílnak meg, fontos, hogy a pályázati 2015.március / 35 oldal

9 tevékenység a településfejlesztés egyik kiemelkedő eszközévé váljon. Törekedni kell az Eu-s és a hazai pályázatok adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználására. A ciklus alatt benyújtandó pályázatok eredményességének előfeltétele, hogy a fejlesztési célok, beruházási elképzelések a szükséges tervdokumentációkkal alátámaszthatók legyenek. A pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíttetni, mivel gyakran nagyon rövid a pályázatokban a tervezésre, engedélyeztetésre megadott határidő. Az önkormányzat sajátos működési bevételei növelésének lehetőségeit meg kell teremteni olyan adórendszer kialakításával, mely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrása növelésének. A racionális és kiegyensúlyozott közteherviselés megteremtése a helyi adók racionalizálása, az adófizetési morál javítása, a hátralékok behajtása hatékonyságának növelésével. A település szerkezeti és szabályozási tervét a helyi építési rendelettel összhangban úgy kell végrehajtani, hogy az önkormányzati beruházások megvalósíthatóságán felül alkalmas és vonzó legyen lakó- és üdülőházak építésére, partnerszervezetek beruházásaira (közúti, közműszolgáltató cégek, vízügyi és környezetvédelmi beruházások, stb.), ipari, mezőgazdasági és nem utolsó sorban turisztikai vállalkozások számára. A településfejlesztési elképzelések megvalósítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat településrendezési terve a településfejlesztés alapvető dokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét, így a ciklus ideje alatt törekedni kell a településrendezési terv folyamatos áttekintésére, szükség esetén a rendezési terv módosítására irányuló lépések időbeli megtételére, a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására. A tervezési feladatokat, valamint az önrészekhez szükséges előirányzatokat az éves költségvetésekben kell meghatározni. Azokat a fejlesztéseket kell előtérbe helyezni, melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő, valamint munkahelyet teremtenek. Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amelyek a lakosság, vagy a vállalkozók szűk körét érintik, és azokat a fejlesztéseket, melyek a megvalósuló beruházás aránytalanul nagy, gazdaságtalan működtetési kiadásaival járnának. II.2. A településfejlesztés alapelvei A gazdasági program megvalósításának alapja, hogy nemcsak a gazdasági program előkészítése, hanem annak végrehajtása is a nyilvánosság széles bevonásával történjen. Ez a biztosítéka annak, hogy az elképzelésekből azok az elemek valósulnak meg, melyek a település jövőjét, hosszú távú fejlődését és fejlesztését szolgálják a lakosság és az üdülővendégek legnagyobb megelégedésére. A településfejlesztés alapelvei különösen: A település fejlesztésének összehangolása a megyei és a térségi fejlesztési tervekkel. A térségi kapcsolatok erősítése. A település építészeti arculatának kialakítása, a lakóövezet infrastrukturális helyzetének javítása, fejlesztése mellett, az idegenforgalmi, turisztikai centrum egységes képének kialakítása, összehangolt, tervszerű fejlesztése. Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a turizmus, az idegenforgalom fejlesztése, a parti sétánnyal összhangban a vitorlás- és csónakkikötő lehetőségének megteremtése, a központi strand családbaráttá tétele mellett, a szabad strandok fejlesztési lehetőségeinek 2015.március / 35 oldal

10 megteremtésével egyidejűleg meg kell találni a módját a vonzó és érdeklődésre számot tartó kulturális, sport- és fitnesz szabadidős programok rendezésére. Ebben a ciklusban meg kell valósulnia a kerékpárútnak és az azt kiszolgáló infrastruktúrának. Balatonszárszó a térség turisztikai központjává válhat, vonzó, hagyományteremtő fesztiváljainak megtartásával, fejlesztésével, a térségben egyedülálló módon létrehozott és kialakított kulturális rendezvénysorozatainak magasabb szintre történő emelésével, többfunkciós turisztikai fejlesztésekkel, s mindezek következtében a vendégforgalom jelentős emelésével. Községünkben az igényes közszolgáltatások biztosítása továbbra is elengedhetetlen feltétel. Továbbra is cél a gyermekek részére a helyben biztosított óvodai, általános iskolai oktatás, nevelés. A lakosság, a fiatal családok helyben tartása érdekében elkerülhetetlen a bölcsődei ellátás helyi szinten történő megvalósítása. Az aktív korúak helyben tartása érdekében a jól működő közfoglalkoztatási programok szervezésén felül nagy hangsúlyt kell fektetni a munkahely teremtésre, az elöregedő lakosság szociális igényeinek kielégítésre. Meg kell fontolni a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás szolgáltatás mellett az idősek nappali ellátását is biztosító idősek klubja intézmény létrehozását. A lakosság és az üdülővendégek egészségügyi alapellátását változatlan színvonalon továbbra is biztosítani kell. Mindez a lakosság számának szinten tartása, esetleges emelkedése mellett az üdülővendégek számának jelentős gyarapodását eredményezheti. Cél a környezetvédelem, a környezet terhelésének minimalizálása, az emberközpontú környezetszemlélet érvényre juttatása, a balatoni életforma vonzóvá tétele, a nyári szezon idejének kiterjesztése. A környezetvédelemnek párosulnia kell a természeti környezet fejlesztésével, a belterületi zöldterületek fokozott gondozásával, védelmével. Az önkormányzat gazdálkodásában alapelv a meglevő vagyon megtartása, megőrzése, szinten tartása mellett vagyongyarapító beruházások megvalósítása. Fokozott gondot kell fordítani a lakosság, az üdülővendégek testi épségének, javainak védelmére, kiemelten kell kezelni a bűnmegelőzési programokban való részvételt. III. FEJLESZTÉSI CÉLOK, ELKÉPZELÉSEK III.1. BALATONSZÁRSZÓ IDEGENFORGALMA, TURIZMUSA Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének egyik legfontosabb célkitűzése a nagyközség üdülőjellegének megóvása, továbbfejlesztése. A település lakosságának jelentős része az idegenforgalomból él, az önkormányzat bevételeinek nem kis része is ebből származik, ezért az önkormányzat hosszú távú érdeke, hogy növelje a turizmus szerepét a település gazdasági életében. Az infrastrukturális beruházások, a következetesen véghezvitelre kerülő településfejlesztési stratégia is elsősorban ezt a célt kell, hogy szolgálja. Cél a barátságos, biztonságos, vonzó, üdülő kisváros ideáljának gyakorlati megvalósítása. A kertmozi épületének felújításával, a Csukás Színház létrehozásával, a Mikszáth K. utcai járda és a központi strand előtti parkoló felújításával, a bazársor lebontásával és a Fesztiváltér kialakításával, a Zenepavilon és az Információs Központ felállításával, a Fő u. 48. sz. alatti épület pályázati pénzen történő rekonstrukciójával és a Többfunkciós Szolgáltatási Központ létrehozásával, valamint a település várossá nyilvánítására vonatkozó kezdeményezéssel ezen elhatározás megvalósításának előkészítő lépései már az előző ciklusban megkezdődtek. Cél a családbarát üdülő település imázsának megteremtése a helyi lakosság, a civil szervezetek és a településen szolgáltatást nyújtó vállalkozók bevonásával. Az idegenforgalom 2015.március / 35 oldal

11 további fejlesztésének lehetőségét össze kell kapcsolni a magántőke bevonásával, melynek feltételeit a településrendezési terv folyamatos aktualizálásával kell megteremteni. Meg kell erősíteni és folyamatosan fent kell tartani azt a vonzó üdülő település képet, amelynek köszönhetően az elmúlt ciklusban Balatonszárszó a balatoni turizmus egyik kedvelt célpontjává vált. Ennek érdekében szükséges kidolgozni a település marketing területén egy új, kulturális, idegenforgalmi értékeinket bemutató településképet. A legfontosabb feladat ennek érdekében a fenntartható fejlődés biztosítása a turizmusban érdekelt vállalkozók, szakmai szervezetek, civil szervezetek bevonásával. Kiemelt szerepet kell, hogy ebben vállaljon a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság, valamint a Turisztikai Egyesület. Ez akkor lehet igazán eredményes, ha az idegenforgalomban érintett valamennyi szervezet, vállalkozás összehangolt tevékenységével valósul meg. Indokolt vizsgálni a vallásturizmus -ban rejlő lehetőségeket is, már csak azért is, mert önkormányzatunk hosszú évek óta példamutatóan jó kapcsolatot tart fenn a településünkön működő történelmi egyházak képviselőivel. Az ebben rejlő lehetőségekkel élni kell. Cél, hogy a turizmus, az idegenforgalom fejlődésével párhuzamosan az abban aktívan közreműködő családok, személyek mind nagyobb számban találják meg boldogulásukat, megélhetésük, megfelelő életszínvonaluk e területen kifejtett tevékenységük útján biztosítva legyen. A helyi turizmus és idegenforgalom fejlesztése fontos célfeladat tehát munkahely teremtő és megtartó képessége szempontjából is. Mindezek alapján Balatonszárszó a mikro térség turisztikai központjává válhat, vonzó, hagyományt teremtő fesztiválok, kulturális rendezvények megtartásával, többfunkciós turisztikai fejlesztések megvalósulásával, a jelenlegi vendégforgalom növelésével. Ehhez szükséges a szolgáltatások, a magánszálláshelyek, a kereskedelmi szálláshelyek számának növelése, az igényes, jó színvonalú ellátások biztosítása, a strandok színvonalának emelése, a kerékpárút megvalósítása, alternatív szabadidős programok szervezése, a minőségi turizmus megvalósítása. Az egységes üdülőövezet megvalósítása érdekében a vízparti ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezését követően a közeljövő elképzelései között szerepel a vízparti sétány kialakítása, a Tóparti park és az Erzsébet park felújítása, a Tóparti park szerves egységeként a két vendéglátó egység megépítése, a központi strand családbaráttá tétele, a strandhoz tartozó épületek tulajdonviszonyainak rendezése és rekonstrukciója, sport, illetőleg wellness célra történő hasznosítása. A beépítetlen vízparti terület alkalmas csónak, illetve vitorlás kikötő kialakítására. Ennek megvalósításához az önkormányzat magántőke bevonásával számol. Indokolt a már kialakított információs adatbázis továbbfejlesztése a szálláshelyekről, programokról a település honlapján, szórólapokon, kiadványokban. A település idegenforgalmi jelentőségét nagymértékben növelné, ha a tervezett állami beruházás keretében megvalósulna a település D-i határán húzódó autópálya csomópont mellett feltárt régészeti lelőhelyen a régészeti park március / 35 oldal

12 III.2. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZTISZTASÁG Önkormányzatunk továbbra is jelentős feladatának tekinti a település turisztikai arculatának fejlesztését. Kiemelten kell kezelni ezért azokat a fejlesztéseket, amelyek turisztikailag kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A közeljövő célja, hogy az önkormányzat tevékenységével és döntéseivel az érintetlen természeti környezet megóvását, a természeti és épített környezet tisztaságát, valamint a lakosság és a településre látogatók környezetápoló, védő szemléletének kialakítását, tágítását segítse elő. A képviselőtestület nagy hangsúlyt fektet Balatonszárszó nagyközség területén a tiszta, rendezett, mind a lakókörnyezetek, üdülőövezetek, mind pedig a közterületei szemétmentes, kulturált környezet kialakítására, fenntartására. Kiemelt gondot kell fordítani a település parlagfű és gyommentesítésére a közterületeken, a magán ingatlanokon a rendezett, igényes környezet kialakítására. Az erre irányuló feladatok ellátására fokozott figyelmet kell, hogy fordítson a Szárszóért Kft. Az önkormányzat e cél megvalósítása során számít a lakosság, az üdülőtulajdonosok, a községben működő vállalkozások és a civilszervezetek aktív, közreműködő tevékenységére. A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, hatékonyságának növelése fontos közügy, ennek megvalósítására törekszik a képviselőtestület a következő időszakban. Önkormányzatunk továbbra is közreműködik az éves lomtalanítási akció megszervezésében, jelentős szerepet vállal a Szárszóért Nonprofit Kft. közreműködésével a településen elhagyott és a szervezett szemétszállítás során hátrahagyott szemét összegyűjtésében, a településen keletkező zöldhulladék elszállításában. A képviselőtestület nagy hangsúlyt kíván fektetni a településen kialakított illegális szemétlerakó helyek felszámolására. A közterületek tisztaságának megóvása érdekében a képviselőtestület gondoskodni kíván megfelelő számú és nagyságú hulladékgyűjtő edények közterületre történő kihelyezéséről, illetve gondoskodni kíván arról, hogy azok rendszeres időközönként kiürítésre is kerüljenek. Az üdülni, pihenni vágyók nyugalma, az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékének folyamatos csökkentésére kell törekedni. Ezt szem előtt tartva a környezeti zajszabályozás területén az üdülő- és lakóövezethez igazodva törekedni kell arra, hogy időben behatárolt és nagyságában minél kisebb zajhatás érje a lakosságot. III.3. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS FENNTARTÁSA Az egészségügyi és szociális alapellátás körébe tartozó szolgáltatások biztosítása az önkormányzat kötelező feladata. Az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzatnak gondoskodnia kell a házi orvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról és a védőnői ellátásról. Az ellátási körzetek önkormányzati rendeletünkben szabályozottak, a házi orvosokkal érvényes feladat-ellátási szerződéseink vannak. Alapvető cél, hogy a lakosság és a nyaraló vendégek által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások továbbra is biztosítottak legyenek, lehetőség szerint színvonaluk emelkedjen. Az önkormányzatnak biztosítania kell a helyi lakosoknak és az ide látogató turistáknak is az egészséges, teljes élet feltételeit, a felüdülés, kikapcsolódás lehetőségét. Az önkormányzat támogatja az egészségmegőrzés terén nyújtott szolgáltatásokat, vállalkozásokat március / 35 oldal

13 Cél a háziorvosi ellátórendszer, a kapcsolódó egészségügyi rendszerek minőségi fejlesztése, a prevenciós egészséges életmód program népszerűsítése, a programokhoz kapcsolódó civil szervezetek, sportegyesületek kiemelt támogatása. Az egészségügy területén a vállalkozó orvosokkal további jó kapcsolat kialakítására, fenntartására törekszik, az egyes szolgáltatásoknak, így a fizikoterápiás ellátás, az ügyelet, a labor szolgáltatás támogatását az eddigieknek megfelelően biztosítja. Önkormányzatunk évente költségvetésében meghatározott mértékben eszközbeszerzést biztosít az orvosoknak. A további eszközök beszerzése és az épület felújítása érdekében pályázati forrást vesz igénybe. Önkormányzatunk kiemelten kezeli a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló megteremtését, amely biztonságot nyújt a lakosságnak. A lakosság folyamatos elöregedése, az ország nehéz gazdasági helyzete, a településen is egyre növekvő munkanélküliség, eladósodottság és kilátástalanság következtében elkerülhetetlen, hogy az önkormányzat kiemelt gondot fordítson az ellátásra, gondozásra szoruló nehéz anyagi helyzetben levő családokra, egyedülálló idősekre. A képviselőtestület a már elért értékeket meg kívánja őrizni, a már jól működő szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást az arra rászorultak részére a legszélesebb körben, a legkedvezőbb anyagi feltételekkel szolgáltatja. A kedvező áron igénybe vehető szociális étkeztetés során a házhoz szállítás díja március l. napjától minimális összegben, 50,- Ft/alkalom került megállapításra. A képviselőtestület - szociális rendeletében foglaltak alapján - továbbra is átvállalja a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díját, a szolgáltatásokat igénybe vevők továbbra is ingyenes ellátásban részesülnek. A pénzbeli ellátások megállapítása során mind a polgármester, mind pedig az Egészségügyi, Humán és Köznevelési Bizottság az azonnali és szükséges ellátás, támogatás nyújtására, humánus és empatikus eljárásra törekszik. Balatonszárszón arra rászoruló ellátatlanság miatt hátrányt nem szenvedhet. Az ember közelibb kapcsolatok kialakítása érdekében az önkormányzat elvárása, hogy a szociális szakemberek, a Bizottság tagjai és minden tenni akaró önkéntes aktivista személyesen keresse fel a magatehetetlen, mozgásában korlátozott, egyedül élő személyeket. E tevékenységében az önkormányzat jelentős mértékben számít a Családsegítő Szolgálat munkatársaira, és a védőnői szolgálatra. Fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a természetben adható ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása. A gyermekvállalási kedv növelése érdekében az önkormányzat továbbra is százezer forint születési támogatásban részesíti a szárszói lakosú szülőket gyermekáldás esetén. Önkormányzatunk továbbra is támogatni kívánja a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszeren keresztül a tehetséges szárszói fiatalok továbbtanulását. A képviselőtestület a következő időszakban is azt tervezi, az átalakított közmunkarendszer ellenére, - hogy minden dolgozni akaró és munkaképes szárszói lakos bevonásra kerüljön a programba, s ezzel részükre munka és a megélhetési feltételeik biztosítottak legyenek. A képviselőtestület az elkövetkező időszak vonatkozásában célul tűzte ki az idősek ellátását biztosító szolgáltatások további bővítését. A szükséges háttér megteremtése esetén a képviselőtestület az idősek nappali ellátását is biztosítani tervezi az erre vonatkozó idősek klubja intézmény létrehozásával és fenntartásával. A képviselőtestület vizsgálja annak lehetőségét, hogy a balatonszárszói székhellyel működő kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fenntartói jogát átvegye a kistérségtől, és az intézményt intézményfenntartó társulás keretében Balatonszárszó gesztorsága mellett 2015.március / 35 oldal

14 működtesse. Az intézmény fenntartói jogának átvétele, az idősek klubja intézmény létrehozása azon felül, hogy a szociális ellátás területén jelentős minőségi fejlődést eredményez, egyben új munkahelyek létrehozását is jelenti községünkben. III.4. AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYRENDSZERE Az önkormányzat kiépített és jól bevált intézményrendszerének megőrzése, a gazdasági, társadalmi változásokhoz, igényekhez való igazítása a képviselőtestület célja. A Balatonszárszó József Attila Általános Iskola A település fejlődése, a lakosság helyben tartásának, a népességszám megtartásának, esetleges növelésének elengedhetetlen alapja a helyben biztosított 1-8 osztályos általános iskolai oktatás. Cél a tanulói létszám megőrzése, a pedagógusi kar szakmaiságának, a település iránti elkötelezettségének növelése, az intézménynek a közéletbe, a kulturális, sportéletbe való eredményesebb bevonása. Önkormányzatunk az Általános Iskola vagyonkezelési jogát január 1-ei hatállyal átadta Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, azonban az iskola épületének tulajdonjoga továbbra is az Önkormányzatot illeti meg. A tulajdonjogból eredő kötelezettségek teljesítésével az elkövetkező időszakban is számolnia kell az önkormányzatnak. Az iskola diákjainak és tanárainak aktív részvételét kell ösztönözni a nem az iskola által szervezett települési rendezvényeken. Az államnak történő vagyonkezelői jog átadása előtt kistérségi szinten integrációs elképzelések voltak. Az integrációs pályázathoz készültek fejlesztési tervek az iskola épületének felújítására, bővítésére (tornaterem, nyelvi labor, szertár, vizesblokk, stb.), valamint energetikai rendszerének megújítására, a nyílászárók cseréjére, tető szigetelésére, kazáncserére, stb. A tervek rendelkezésre állnak, az integráció meghiúsulása miatt a pályázat nem lett benyújtva, a tervek nem lettek engedélyeztetve. A Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fenntartása Az intézményt közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodás alapján a környező 5 település önkormányzataival közösen működteti önkormányzatunk. A képviselőtestület alapvető célkitűzése a társönkormányzatokkal való jó, partnerségre épülő együttműködés kialakítása, fenntartása, az intézmény és tagintézménye helyben maradásának biztosítása, az óvoda leghatékonyabb, legkisebb önkormányzati hozzájárulással járó működtetése annak érdekében, hogy egy társönkormányzatban sem vetődjön fel a társulásból való kilépés szándéka, s a gyermekek másik óvodába történő járatása. Az állam részéről történő feladatellátás alapú finanszírozási támogatás, valamint az intézmény konyhája által megvalósuló saját bevétel nagysága lehetőséget teremtett arra, hogy évben az intézmény fenntartásához nem kell a társönkormányzatoknak önkormányzati hozzájárulást biztosítaniuk. A következő időszakban vizsgálni kell az óvodával egy intézményként működő bölcsődei csoport létrehozásának, vagyis az egységes óvoda-bölcsőde intézményrendszer kialakításának lehetőségét. Elemezni szükséges, hogy az egységes intézmény létrehozása előnyösebb-e, vagy az önkormányzat és így a település számára is előnyösebb megoldást jelentene-e a református egyházzal együttműködve önálló bölcsőde intézményének alapítása. Önkormányzati intézmény megvalósulása esetén egyeztetés folytatható annak érdekében, hogy a református egyház tulajdonában álló épületben megvalósítható-e az idősek nappali ellátását biztosító idősek klubja intézmény. A bölcsődei csoport létrehozása nemcsak az egészségügyi ellátás terén eredményez fejlődést, az ellátás biztosítása népességmegtartó és munkahelyteremtő hatással is bír március / 35 oldal

15 Az iskolai integrációs pályázatban szerepelt az óvoda épületének bővítésére, a padlástér szigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a fűtés korszerűsítésére, valamint az intézmény elavult bútorzatának cseréjére vonatkozó tervek. A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár működtetése A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár évtől működik önálló intézményként úgy, hogy pénzügyi, gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Fő utca 48. sz. alatti épület pályázati pénzből történő rekonstrukciója következtében a Könyvtár év végétől fenti cím alatt került elhelyezésre. A Művelődési Ház alapító okiratát módosította a képviselőtestület, mely értelmében önkormányzatunk a könyvtári feladatok ellátását nem a Művelődési Ház keretében működő nyilvános könyvtár útján, hanem a Megyei Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés alapján, a Megyei Könyvtár közreműködésével látja el. A képviselőtestület saját forrásból megvásárolja a Művelődési Ház melletti lakóépületet, melynek következtében lehetőség nyílik a Művelődési Ház bővítésére, felújítására, természetesen pályázati forrás igénybevételével. A beruházás következtében megvalósulhat egy a mai kor követelményeinek, elvárásainak megfelelő kulturális- és sport centrum. A megújuló épület nem csak kulturális és művelődési rendezvények színtere lehet, hanem helyt kaphatnak a civil szervezetek is. Az elképzelések szerint az intézményben helyet kapna egy mesemúzeum, az intézmény területén pedig tanuszoda kialakítására is sor kerülhet. A szükséges parkolóhelyek létrehozása érdekében fel kell mérni a lehetőségeket, s szükség esetén az érintett ingatlantulajdonosokkal az egyezkedéseket le kell folytatni. A beruházások megvalósulása természetesen nemcsak a település kulturális, sport életében hoznának jelentős változást, hanem kihatással lenne az idegenforgalomra és a turizmusra is. A fejlesztések a településen új munkahelyeket is teremtenek. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a tárgyi eszközök fejlesztése, a beruházások megvalósítása mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a lakosság az üdülő tulajdonosok közötti összetartás erősítése, elsősorban az önkormányzati rendezvények, a kulturális programok és a hagyományápolás eszközeivel. A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, hagyományaink őrzése és ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges forrásokat az önkormányzati rendezvényekhez és kulturális programokhoz. A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a fiatalok, a helyi ifjúsági közösségek önszerveződésének elősegítésére, támogatására. Javítani szükséges a fiatalok szórakozási lehetőségeinek, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. Szervezett keretek között indokolt kikérni a jövő nemzedéke véleményét, javaslatait a településpolitikai kérdésekben. A József Attila Emlékház fenntartása január 1-től az önkormányzat fenntartásába került a pályázati pénzen megújult József Attila Emlékház. Az Emlékház rekonstrukciójához önkormányzatunk saját költségvetéséből 3 m Ft támogatással járult hozzá. Az Emlékház éves szinten történő látogatottsága jelentős kulturális, turisztikai attrakció Balatonszárszón. Még ismertebbé és látogatottságának még nagyobb növelése érdekében az önkormányzatnak további erőfeszítéseket szükséges tennie. Ehhez kapcsolódó fejlesztési elképzelés a versutca létrehozása március / 35 oldal

16 A Csukás Színház turisztikai szerepe Önkormányzatunk évben saját költségvetési forrásából felújította a hosszú évek óta elhanyagolt és használaton kívül álló kertmozi épületét. A felújítás következtében az épület új arculatot kapott, a nyári szezon idején kulturális rendezvények színhelye. Nagy népszerűségnek örvendenek az üdülő vendégek és a helyi lakosok körében is az itt megrendezésre kerülő színházi előadások, zenés rendezvények. Kiemelkedő jelentőségű és méltán országos hírnévre tesznek szert a gyermekek részére tartandó előadások. A Színház működtetése jelentős szerepet játszik a település kulturális életében, a kulturális turizmus fejlesztésében. Az elkövetkező időszak elkerülhetetlen feladata a rendezvények költségeinek biztosítása, az épület további fejlesztésének megvalósítása. A nagyobb fajsúlyú, igényesebb rendezvények megtartása érdekében szükséges az épület bővítése a szereplők részére biztosított öltözők kialakítása céljából. Indokolt lenne az épület külsejének megújítása, környezetének további fejlesztése is. A gyermekek kulturált szórakoztatása érdekében önkormányzatunk tervezi a Színház épületének környezetében egy mesebirodalom kialakítását, kalandpark jelleggel. Jelentős turisztikai attrakció lenne egy óriáskerék felállítása. A Szárszóért Nonprofit Kft. támogatása áprilisától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nonprofit kft. látja el az önkormányzat kötelező kommunális feladatait. A kft. megalapításának célja volt ezen felül, hogy a szervezet nyereségre irányuló tevékenységet is folytasson. E cél megvalósítását nehezítette, hogy a szervezet sem megfelelő szakember állománnyal, sem a szakmunkát igénylő tevékenység végzéséhez szükséges gépparkkal sem rendelkezik. A kommunális feladatok minél magasabb színvonalú végzése érdekében, elkerülhetetlen a kft. személyi állományának, létszámának újragondolása, és a rendelkezésre álló géppark folyamatos megújítása, bővítése. A szakemberek számának növelésétől a képviselőtestület azt várja, hogy a szakmunkát igénylő munkálatok kisebb gépjavítások karbantartások, asztalos, kőműves, festő és egyéb szakmunkák a cég szervezésében elvégezhetők legyenek, ne kelljen külső szakembereket igénybe venni a feladatok elvégzésére. A létszám növelése mellett egyrészt a szervezettség, másrészt a közfoglalkoztatottakkal való összehangoltabb munka eredményeképpen a képviselőtestület elvárása a település rendjének, tisztaságának hatékonyabb ellátása. Mindezeknek a település arculatának pozitív megváltozásában, turisztikai, idegenforgalmi vonzásának növekedésében tükröződnie kell. A kft. megújulása egyben további munkahelyteremtésre is lehetőséget ad. A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal január 1-től a Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszárszó, Kötcse és Nagycsepely települések közigazgatási feladatait látja el. A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: - ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatási tevékenység fenntartása, hatékonyságának növelése, - az informatikai lehetőségek fejlesztése, a modern kor követelményeihez való igazítása, - az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, ügyintézés fejlesztési lehetőségeinek feltárása, - a közigazgatás tárgyi és infrastrukturális feltételeinek javítása, - a várossá nyilvánítás esetén jelentkező feladatok megoldása. A hivatali munkával összefüggésben az önkormányzat fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását, mivel az jelentősen befolyásolja a településen keletkező saját 2015.március / 35 oldal

17 bevételeket, illetve hatással van a településen élő magánszemélyek és vállalkozások anyagi terheire, életszínvonalának alakulására. A helyi adópolitikát a pénzügyi szükségletek, valamint a lakosság és a vállalkozók teherbíró képessége közötti optimális egyensúlyt megteremtve kell kialakítani. A képviselőtestület az adóztatás megvalósítása során az egyenlő és elviselhető teherviselés mellett a kiegyensúlyozott és biztonságos adóbevételre törekszik. Cél nem az adóterhek növelése, új adónemek bevezetése. A bevételek növelését a már bevezetett és megállapított adók befizetési, beszedési hatékonyságának növelésével, az esetlegesen még fel nem tárt adókötelezettségek megállapításával, az adóhátralék tekintetében a végrehajtás eredményességének növelésével. Elvárás, hogy az adóalanyok legszélesebb körének adóztatása megvalósuljon. Az adóbefizetések ösztönzése céljából gondoskodni kell az adóalanyok folyamatos tájékoztatásáról az adóbevételek felhasználásának tényleges céljait illetően. A Hivatal épületének felújítására az előző ciklusokban sem került sor. Ebben a ciklusban elkerülhetetlen a takarékos és hatékony működtetés érdekében - az épület energetikai szabványoknak megfelelő felújítása, korszerűsítése pályázati pénzek bevonásával. A kivitelezés akár több ütemben is megvalósítható: tetőszerkezet, nyílászárók, hőszigetelés, belső átalakítások, mázolási, festési munkálatok, fűtés és világítás korszerűsítése. Az esélyegyenlőség jegyében vizsgálni kell a közintézmények akadálymentesítésére vonatkozó lehetőségeket is. III.5. EGYÉB KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Önkormányzatunk a helyi energiaszolgáltatás terén törekszik az energia szolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztésére, pályázati lehetőségeket keres az energiaellátás korszerűsítésére. A megújuló energiák használatát helyezi előtérbe, a közvilágítás további korszerűsítésére törekszik az energiahatékonyság, a tudatos és ésszerű energia felhasználás jegyében. Önkormányzatunk a tulajdonában és fenntartásában levő köztemetőre vonatkozó közszolgáltatási szerződést felül kívánja vizsgálni, a temetőben és a ravatalozó épületében a szükséges felújítási feladatok megoldására törekszik. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a lakosság folyamatos tájékoztatását a közügyek alakulásáról. A község valamennyi háztartásába ingyenesen eljuttatjuk az önkormányzat kiadásában megjelenő Szárszói Hírmondót. Az önkormányzat működésének nyilvánosságában nagy szerepet játszik a helyi kábeltelevízió. A televízió fenntartásával és működtetésével önkormányzatunk biztosítja, hogy a műsorszolgáltatás révén gyorsan, minél szélesebb körben tájékozódhasson a lakosság a községben történt eseményekről. A következő időszakban a lehetőségekhez mérten szükséges fejlesztése, bővítése, korszerűsítése. A képviselőtestület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan átalakítására törekszik, mely megfelel a település mai igényeinek. Elkerülhetetlen a belterületi utak folyamatos karbantartása, kátyúzása, rendbetétele. Szükséges a járdák felújítása, és nagyobb figyelem fordítása a mezőgazdasági utak karbantartására. Szükséges a KRESZ és egyéb közúti táblák folyamatos vizsgálata, cseréje, pótlása. Önkormányzatunk élni kíván az országos kerékpárút hálózathoz történő csatlakozással. Az utak, járdák felújításánál indokolt a prioritási sorrend felállítása és annak betartása március / 35 oldal

18 A képviselőtestület szükségesnek tartja továbbra is a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg: - fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására, - a virágosítási program megvalósítását folytatni kell, a munkába a közfoglalkoztatottakat továbbra is be kell vonni, - gondoskodni kell a közterületeken levő elöregedett veszélyes fák felméréséről, kivágásáról, pótlásáról, - figyelmet kell fordítani a köztéri építmények, emlékművek, köztéri bútorok állagának megóvására, - lehetőség szerint látványelemekkel (szobrok, pihenőpadok, stb.) kell gazdagítani a köztereket, - folyamatosan törekedni kell a játszóterek állagának megóvására, biztonságos működtetésükre, - gondoskodni kell a megfelelő számú parkolóhely kialakításáról. A bel- és csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, kitisztítása, működőképessé tétele elengedhetetlen a település valamennyi belterületi utcájában. A felszíni csapadékvíz, valamint belvíz elvezetés állapotának felmérése, a közterületek karbantartása alapvetően a Szárszóért Nonprofit Kft. feladata. A munkálatok elvégzésébe szükséges bevonni a közfoglalkoztatottakat, illetőleg gondoskodni kell a felmérés alapján azon ingatlantulajdonosok felszólításáról és a munka elvégzésére történő kötelezésről, akik saját ingatlanjaik előtt elhanyagolták e feladatukat, nem gondoskodtak ingatlanjaik előtt az árkok megfelelő kitisztításáról. A szervezettebb, nagyobb volumenű munkálatok elvégzése érdekében önkormányzatunk pályázati támogatások megszerzésére, uniós források bevonására törekszik. Meg kell vizsgálni a meglevő csapadékvíz elvezetési koncepcióra vonatkozó terv gyakorlati alkalmazásának lehetőségét. III.6. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A CIVIL SZERVEZETEK KAPCSOLATA Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a lakosság önszerveződő közösségeivel, a civil szervezetekkel való együttműködésre, azok támogatására. Az önkormányzat alapfeladatai ellátásához szükséges anyagi forrás az önkormányzat költségvetésében évente biztosított, ezért lehetősége van arra is, hogy a lakosság civil szerveződéseinek tevékenységét ne csak erkölcsileg, hanem jelentős anyagi támogatásban is részesítse. A civil szervezetek településünk legjelentősebb értékei közé tartoznak. Munkájukat a közvetlen anyagi támogatáson felül is segíteni szükséges. Minél több rendezvény szervezésébe, lebonyolításába be kell vonni őket, munkájukat össze kell hangolni, munkaterveiket, elképzeléseiket össze kell fésülni az önkormányzat feladatterveivel. Balatonszárszó legújabb, év végén alakult civil szerveződése a Balatonszárszói Turisztikai Egyesület. Az Egyesület alapító tagjai a helyi vállalkozók, a község boldogulásáért tenni akaró magánszemélyek állandó lakosok és üdülő tulajdonosok - mellett az önkormányzat is. A mindenkori polgármester pedig az Egyesület tiszteletbeli elnöke. Az Egyesület célja a település idegenforgalmának fellendítése, amely magába foglalja többek között a település turizmusban érdekelt szereplőinek összefogását, a vendégek, vendégéjszakák számának növelését, a meglevő turisztikai adottságok jobb kihasználását, a minőségi és fenntartható turizmus fejlesztését, a szezon meghosszabbítását március / 35 oldal

19 A célok sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat a Turisztikai Egyesülettel együttműködési megállapodást kötött, s a Turisztikai Egyesülettel való kapcsolattartásra külön szerződés alapján turisztikai koordinátornak ad megbízást. III.7. MUNKAHELYTEREMTÉS, FOGLALKOZTATÁS ELŐSEGÍTÉSE Önkormányzatunk eddig is, és a jövőben is folyamatosan küzd a munkanélküliség ellen. A munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények és az egyének életminősége, másrészt jelentős mértékben emelkednek az önkormányzat szociális kiadásai. A munkahelyteremtés feltételeinek javítását összhangban a kormány elképzeléseivel önkormányzatunk is kiemelt feladatként kezeli. Ennek érdekében az önkormányzat: A közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a közalkalmazottak, köztisztviselők, és a munkaszerződéssel alkalmazottak foglalkoztatásával. Figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatási/közmunka program pályázati lehetőségeit, közfoglalkoztatási programok megvalósítása érdekében együttműködik a munkaügyi központtal. Továbbra is részt vesz közfoglalkoztatásban, mely előnyt biztosít az állás nélküli személyeknek, azáltal, hogy a közfoglalkoztatás ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent az önkormányzatnak, mivel kedvező anyagi feltételekkel a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával, valamint állami támogatással tud ellátni olyan közfeladatokat, mint pl. a közterületek gondozása, parkosítás, virágosítás, belvíz-, csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok karbantartása, a kulturális, turisztikai és egyéb önkormányzati feladatok. Figyelmet fordít a helyi ipar, szolgáltatás fejlesztésére, együttműködik, támogatja a magántőkéből megvalósuló beruházásokat, ezáltal bővíti a munkalehetőségek körét. Önkormányzatunk a kormány programjában foglaltakkal összhangban a településen új magyar kis- és közepes vállalkozások elindítását, letelepedését, a meglevő vállalkozások bővítési lehetőségeit kívánja elősegíteni. Olyan befektetéseket indokolt támogatni, idevonzani, amelyek munkahelyeket teremtenek, növelik az adóbevételeket és az egyéb bevételeket, de nem veszélyeztetik a lakosság egészségét és a természeti környezetet. Jó kapcsolatot ápol a helyi vállalkozókkal, elismeri a helyi vállalkozók tevékenységét, akik munkát, ezáltal megélhetést biztosítanak az általuk foglalkoztatott helyi lakosoknak és családjaiknak (vállalkozóbarát önkormányzat). A vállalkozók számára esetenként előnyös lehet az önkormányzat részvétele közös programok megvalósításában, pályázatokban. Kedvező pályázati lehetőség esetén együttesen benyújtandó pályázatok beadásának lehetőségét is vizsgálni kell. Önkormányzatunk ipari park kialakításának ösztönzésére törekszik. Aktívan részt kíván venni a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján szükség szerint hirdetési lehetőséget biztosít. Bár önkormányzatunk nem rendelkezik saját tulajdonú termőfölddel, keresi annak lehetőségét, hogy településünkön hogyan, milyen módon lehetne szociális szövetkezetet szervezni, létrehozni. A mezőgazdasági termelésbe be lehet vonni a szakképzetlen, munkaerőpiacról kiszorult személyeket. Az önkormányzat tulajdonában levő piac elnevezésű közterület standjain nemcsak a kistermelők, őstermelők árusíthatnának a közeljövőben, hanem lehetőség nyílna pályázati pénzből megvalósításra kerülő termelői piac kialakítására és működtetésére is március / 35 oldal

20 III.8. KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA Önkormányzatunk a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása érdekében: - Támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését. - A lakosság, az üdülő tulajdonosok és nyaraló vendégek biztonságérzetének javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés hatékonysága érdekében a már kialakított térfigyelő kamera rendszer bővítésére törekszik. A közterületek rendjének fenntartása és a kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében az önkormányzat közterület felügyelő alkalmazását biztosítja. - Támogatja a polgárőrség működését (szorgalmazza a polgárőrség aktív tevékenységét (pl. rendezvények biztosítása, stb.), helyet biztosít számukra, anyagilag támogatja működésüket). - Javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, felhívja a figyelmet a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, jó munkakapcsolatot tart fenn és anyagilag támogatja a Balatonföldvári Rendőr Őrs működését. - A polgárőrség, a közterület felügyelő, valamint a rendőrség együttműködését erősíti, a szükséges technikai feltételeket biztosítja, fejleszti. - Bűnmegelőzési programot fogadott el március / 35 oldal

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019 TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015 2019 Tartalom I. BEVEZETŐ... 4 II. TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT... 5 II.1 TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATAI... 5 II.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA... 6

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 GINOP-ról általánosságban Magyarország -a Budapestet és Pest megyét magába foglalóközép-magyarország Régiót leszámítva - nem éri el az EU átlag

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. 2015-HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. 2015-HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Helyi Fejlesztési Stratégia Tervezett LEADER forrásösszeg: 245.000.000 Ft Jelentős csökkenés a korábbi ciklushoz képest A LEADER csak kiegészítő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó nyilvános

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában

A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: új források, új szabályozások, új lehetőségek konferencia Budapest, 2014. október 28. A 2014-2020-as regionális források az energiahatékonyság szolgálatában Kükedi

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Városfejlesztési Választási Program 2014.

Városfejlesztési Választási Program 2014. Hajnal Egyesület Gyömrőért HEGY Városfejlesztési Választási Program 2014. Többet teszünk Gyömrő Lakosaiért! A HEGY VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2014 2 Hosszú távú cél: Létrehozni egy olyan települést, ahol szívesen

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÜLT A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

BÁ [J+ TC t]"t 5 ZÁ,R s Z Ó G \. E R lr/r E K B/t R ÁT TELEpÜ s t É Balatonszársző Nagyközség Önkormányzaía egy komplex program kidolgozásával kíván csatlakozni az UNICEF "Gyermekbarát Település " elnevezésű

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt

Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány. Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány Tiszanánai kikötő fejlesztési projekt Tiszanána 2016. február 29. 1 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A fejlesztési program kiindulási és alapadatai... 6 3.

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002

JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁNOSHALMA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt azonosító:

Részletesebben

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve

Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Veszprém megye forrásai és fejlesztési terve Budaörs, 2016. május 5. Operatív Programok (2014-2020) Vidékfejlesztési Program (VP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/2016. ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról. Dobó Zoltán polgármester 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/144/ ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató TOP pályázatok kiírásáról, benyújtásáról

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Orfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2015. (VII.27.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft

Projekt teljes költsége, bruttó összeg, Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program /TOP/ keretében megvalósuló "JNSZ Megyei Integrált Területi Program /ITP/ 2014-2020" VÉGREHAJTÁSA - PROJEKTFEJLESZTÉS - megyei keret: 53,78 milliárd Ft

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek

8.3.4 Minőségi agrártermékek előállítása, feldolgozás feltételeinek javítása operatív program... 34 8.3.5 Rossz minőségű termőföldek Tartalom Tartalom... 1 1. Bevezetés... 4 1.1 A koncepció előnyei... 4 1.2 Miért van szüksége Fényeslitkének településfejlesztési koncepcióra, és programozásra?... 4 1.3 Kihívások... 4 2. Munkamódszerek....

Részletesebben

A földmérés szerepe az e-államban"

A földmérés szerepe az e-államban BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA -------------------------------------------------------------------------------------- A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési társaság VÁNDORGYŰLÉSE

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019)

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Melléklet a 22/2015. (III. 26.) KT határozathoz Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Gazdasági programja (2014-2019) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a következő

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA CÉLPIRAMIS 2014-2020 Jövőkép: 1. Helyi gazdaság- és vállalkozás-fejlesztés: a hozzáadott érték növelése, alternatív jövedelemszerző tevékenységek Helyi mező- és erdőgazd. állatteny.

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006.(XII. 21.) rendelete az Önkormányzat 2007. január 1.-tól 2010. december 31-ig terjedő időszakára szóló gazdasági programjáról Taktaszada Község

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014.

Csongrád Megye Területfejlesztési Programja CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014. 1 STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ TERVEZÉSI FOLYAMATÁNAK ELJÁRÁSAI, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE ÉS KÖRÜLMÉNYEI 7 1. CÉLRENDSZER 14 1.1. Célrendszer bemutatása 14 1.2.

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRMJA 2011.március- 2015. március -TERVEZET- 2011. március 24. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 A TELEPÜLÉS INFRASTRUKTÚRÁJA... 3 1.1.1

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 Révfülöp Nagyközség Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. április 2-án tartandó ülésére. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 * Előadó: Miklós

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról

Európa 2020. Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Európa 2020 Rövid összefoglaló az EFOP, GINOP és Horizon2020 programokról Készítette: Letenyei Katalin Orsolya Seper Vivien Sinkó Lilla Simon Dorottya Siska Enikő Tamándl László Trencsényi Tibor 1 1. Az

Részletesebben

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek

9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek 9-1. melléklet: Kapcsolódó programok és tervek Tartalom 1.1. Hazai stratégiai dokumentumok és programok... 4 1.1.1. IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020.... 4 1.1.2. A fenntarthatóság felé való

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra

Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra Közmveldési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra Tisztelt

Részletesebben

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ

A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS HOSSZÚ TÁVÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2000) 1. A KONCEPCIÓ ALAPELVEI ÉS KIINDULÁSI FELTÉTELEI A területfejlesztési koncepció célja a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődését

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája

Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája Sümeg város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2016. MÁRCIUS JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 TARTALOM TARTALOM... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 A föld

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette törvényességi szempontból felülvizsgálta megjegyzés

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010.

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírásai szerint, az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot

Részletesebben

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis

B. KONCEPCIÓ. VIII. SWOT analízis Vitaanyag! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció megújítása B. KONCEPCIÓ VIII - IX - X. fejezetei módosítva 1. változat 2010. február 1. 1 B. KONCEPCIÓ VIII. SWOT analízis A megye társadalmi-gazdasági

Részletesebben