Városfejlesztési Választási Program 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városfejlesztési Választási Program 2014."

Átírás

1 Hajnal Egyesület Gyömrőért HEGY Városfejlesztési Választási Program Többet teszünk Gyömrő Lakosaiért!

2 A HEGY VÁLASZTÁSI PROGRAMJA Hosszú távú cél: Létrehozni egy olyan települést, ahol szívesen élnek az emberek, szívesen látogatnak ide Magyarország területéről és külföldről is a pihenni és kirándulni vágyók. Legyen Gyömrőnek regionális meghatározó szerepe a közigazgatásban, a kultúrában, az oktatásban, a turizmusban. Legyen szoros együttműködés a környező településekkel a közös fejlesztések területén. A városfejlesztési programot a oldalon is megnézheti.

3 3 Célterületek: 1. Közbiztonság 2. Munkalehetőségek 3. Környezetvédelem 4. Közművelődés 5. Oktatás 6. Sport 7. Egészségügy és szociális ellátás 8. Idegenforgalom 9. Infrastruktúra 10. Közszolgáltatás és önkormányzati működés

4 1. KÖZBIZTONSÁG 4 Célok: A bűnözés csökkentése. A jelenlegi állapotok javítása. A külső területeken a közbiztonság elmarad a városközponttól ezen javítani szükséges. Irányelvek (milyen értékek mentén valósítsuk meg a célt): A közterületek legyenek kamerázottak, a térfigyelő rendszer legyen működőképes. A Polgárőrség kiemelt támogatása és segítése. Legyen vonzó polgárőrnek állni! A város külső területeinek közvilágításának fejlesztése. A lakosság legyen bevonva a közbiztonsági feladatokba, vállaljunk nagyobb felelősséget egymásért, különösen a legnagyobb veszélynek kitettekért: az egyedül élő idősekért, a rászorulókért és a gyerekekért.

5 Program (milyen konkrét lépések kellenek): Az önkormányzat pályázzon térfigyelő rendszer kiépítésére, és folyamatosan bővítse, működtesse azt. A HEGY egyedülálló módon egy új fajta rendszer telepítését kívánja bevezetni városunkban: ez a GPS alapú személyvédelmi rendszer. 3 percen belül a jelzett helyszínen van a biztonságőr. Az önkormányzat szervezze meg a lakosság és a civil szervezetek bevonását a közbiztonság növelésébe. A Polgárőrség kapjon segítséget és kellő reklámot a helyi médiában. Az önkormányzat alakítson ki szorosabb együttműködést a rendőrséggel. A polgárőrség bevonásával alakítsanak ki közös koncepciót a közbiztonság növelésére, és működtessék azt. 5

6 6 2. MUNKALEHETŐSÉGEK Célok: Létesüljenek munkahelyek Gyömrőn és környékén, hogy egyre kevesebb ember kényszerüljön Budapestre utazni, hogy dolgozhasson. A városnak nagyobb bevételt teremteni iparűzési adó és egyéb bevételek formájában. Irányelvek: Az utóbbi években nem fejlődött a város ipara a lehetőségekhez képest. Segíteni kell, hogy munkahelyteremtő vállalkozások telepedjenek meg Gyömrőn. Nyitott, kereső városvezetés legyen. Ne csak a közvetlen barátok vállalkozásai kapjanak kellő figyelmet. Az ipar- vagy szolgáltatás-telepítésnek összhangban kell lennie Gyömrő idegenforgalmi értékeivel. Gyömrő mezőgazdasági adottságait jobban ki kellene használni, a helyi gazdálkodókat jobb helyzetbe kell hozni. Jobban ki kell használni az MO-ás út közelségét.

7 Program: 7 Reálisan fel kell mérni Gyömrő vállalkozás-fejlesztési lehetőségeit az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatás területén (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek), és erre a felmérésre támaszkodva ki kell alakítani egy hosszú távú elképzelést. Együttműködést kell kialakítani a kamarákkal és minisztériumokkal, valamint a szomszéd települések önkormányzataival, hogy ipar és szolgáltatás telepedjen meg a közelben. Meg kell mozgatni külföldi, akár testvérvárosi kapcsolatokat, minden csatornán hírré kell tenni az igényt. Ha létezik pályázat ilyen irányú tevékenységre, akkor pályázni kell, akár a környező településekkel közösen.

8 8 A mezőgazdasági területen lévő utak telekkönyvi rendezése és folyamatos karbantartása. A mezőgazdasági tevékenységben az új technológiák befogadása, hasznosítása és támogatása. Kapjanak nagyobb lehetőséget a várostól az őstermelők, helyi mezőgazdasági vállalkozók, például őstermelői piacok, közétkeztetésbe való beszállítás formájában. A szolgáltatási hiányszakmákat is segíthetne elindítani az önkormányzat. Lehetne Gyömrőn ruhatisztító, cipész, szabó, kisebb javításokat, fűnyírást végző (akár tanuló is) stb. A közlekedést hozzá kell alakítani a munkába járás igényihez.

9 9 3. KÖRNYEZETVÉDELEM Célok: Legyen egészséges, szemnek is kellemes, fülnek és orrnak sem sértő hely a város. Irányelvek: Egy környezetvédelmi koncepciónak széles lakossági egyetértésen kell alapulnia. A környezetvédelmi elképzelésnek tartalmaznia kell az egészségre káros, kellemetlen érzést okozó vagy egyszerűen csak esztétikailag zavaró elemek megszüntetését.

10 10 Program: Ki kell alakítani egy közmegegyezésen alapuló környezetvédelmi elképzelést, amelybe be kell vonni a gyömrői szervezeteket, és az érintett vállalkozókat. Egyetértést kell kialakítani a lakossággal, a helyi vállalkozásokkal a környezetvédelmi elképzelésekről, különben nehéz lesz működtetni például a szelektív hulladékgyűjtést. A szennyvíztisztító iszapkezelését meg kell oldani, már csak a bűz megszüntetése miatt is (pl. fedett ülepítőmedence). A Gyömrőn átmenő Mendei úti forgalmat súlykorlátozással csökkenteni kell. Az illegális szemétlerakó helyeket meg kell szüntetni. Feladat a gondozatlan, esetenként parlagfüves helyek rendbetétele (pl. temetők, buszmegállók, játszóterek, elhanyagolt ingatlanok előtti közterületek rendberakása, utána pedig rendben tartása). A szelektív hulladékgyűjtés háztartásonkénti bevezetése..

11 11 4. KÖZMŰVELŐDÉS, SZABADIDŐS PROGRAMOK Célok: Legyenek olyan kulturális programok a városban, amelyek a hagyományokra épülnek (pl. Rákóczi napok), és minden korosztályú és érdeklődési körű ember találja meg a neki megfelelőt. Legyen lehetősége a lakosságnak szellemi fejlődésre, tájékozódásra a világ dolgaiban. Irányelvek: Az igényes és a kevésbé igényes közönség is legyen kiszolgálva, nem szabad feladni az igényteremtést a magasabb szintű gondolkodásra, szórakozásra. A meglévő arra érdemes - kezdeményezéseket (pl. Gyömrő Színház) támogatni kell.

12 12 A könyvtárnak legyen nagyobb megbecsültsége, sőt ha lehet nagyobb helye a városban. A művelődési ház legyen a lakosság otthona, hatékonyan meghirdetett eseményekkel, szakkörökkel, tanfolyamokkal. A város rendezvényei legyenek térben jobban elosztva. A városközponton kívül, a vasúton túli és az öregfalusi részen is legyen több rendezvény.

13 13 Program: Legyen újra Alkotóház Gyömrőn, ahol a helyi művészeinktől tanulni lehet. A Hankó István Művészeti Központ szélesebb körű kihasználását meg kell tervezni. A lakosság részére változatos programokat szükséges szervezni benne. További színvonalas és tartalmas előadások is legyenek, pl. vendégtársulatok meghívásával. Természetesen a meglévő jó programokat meg kell őrizni. A nyári csellengőknek, akiknek még táborokra sem futja, legyen értelmes időeltöltési lehetősége pl. a Művelődési Ház által megszervezve. Tartalmas, megfizethető szünidei programok szervezése, gyermekelhelyezéssel lenne a kívánatos.

14 14 A jelenlegi könyvtár környezetét át kellene építeni egy fedett parkolóval egybekötött kereskedelmi, szolgáltató egységgé, melyben nagyobb területen és méltóbb helyen lehetne a könyvtár egy kibővített számítógépteremmel. Tőzeges tó melletti terület (Búcsútér) helyén rendezett szabadidős, közösségi park létrehozása. Több kulturális, szórakoztató vagy sport program legyen szervezve a Búcsú térre (a Lecsófesztiválon kívül például gyereknap, kézműves és kirakodó vásár, péntek délutáni piac, újra búcsú, retro mozi, futópálya kialakítása).

15 5. OKTATÁS 15 Célok: Gyömrő váljék a környék szellemi és oktatási központjává. Irányelvek: A helyi gimnázium nagyobb anyagi támogatást érdemelne.

16 16 A gimnáziumon belül új képzési feladatok megvalósítását kell megszervezni. Sok helyi gyermeknek adna ez lehetőséget a hiányszakmák oktatására. Az iskoláink épületeinek állapota egészséges, tiszta, rendezett kell legyen, ne csak kívülről mutasson szépen. A pedagógusok erkölcsi megbecsülése legyen megoldva, ne csak a kötelező pedagógusnapi program borzolja a pedagógusok kedélyét. Törzsgárda jutalom is lehetne (nem az összeg nagysága a lényeg). A helyi iskolák külső testnevelési helyszíne legyen a Búcsú tér, illetve a Tőzeges tó környéke egy kiépült futópályával, amit minden futni vágyó használhat.

17 Program: 17 Helyi művészeink, tudósaink, de meghívott előadók is gyakran tartsanak érdekes előadásokat, tanfolyamokat, szakköröket az érdeklődőknek. Fel kell mérni a gazdaság igényeit a hiány- vagy népszerű szakmákban, és a helyi gimnáziummal együttműködve, vállalkozói támogatással, el kell indítani ilyen képzéseket. A bölcsődénk, óvodáink, iskoláink épületeinek belső állapota legyen folyamatosan rendben (egészségesen) tartva. Ez társadalmi munkát is megér, ha átmenetileg nem futja rá. A növekvő létszámigényeket kiszolgálandó, az óvodák, iskolák bővítési lehetőségét tervezni kell, pályázni kell, és bővíteni, átalakítani az épületeket. (A padlásterek kihasználása is elképzelhető megoldás.) Ki kell dolgozni és működtetni egy helyi pedagógus-elismerési rendszert, és működtetni azt.

18 6. SPORT 18 Célok: A gyömrőiek találjanak a számukra megfelelő testedzési lehetőséget, hogy ez is segítse egészségük megőrzését, valamint kitartásuk, versenyszellemük erősítését. Irányelvek: Lehessen egyesületszerűen is többféle sportot űzni, amit az önkormányzat is támogasson. Nagyobb teret kell kapjon a tömegsport. A helyi élsport is támogatandó, de kívánatos lenne, hogy kevesebb idegenlégiós és több helyi fiatal sportoló kapjon helyet az élcsapatokban.

19 19 Az utánpótlás nevelésnek vonzó legyen a helyi sportélet környezete és kiszolgáló épületei. Gyermekeink jövője szempontjából nem engedhetjük, hogy a szabadidős sporttevékenységek a környéken egyedülálló módon ilyen elhanyagolt körülmények között follyanak. Program: A Margit-szigeten lévő futópályához hasonló megvalósítása például a Tőzeges tó körül, belevonva akár a Búcsú teret. Létre kell hozni minél több sportolásra alkalmas helyet, és vonzóvá kell tenni a lakosság számára. A sportpálya és a Gumi út közötti területet újra be kell kapcsolni a sportéletbe, annak jelenlegi állapota elfogadhatatlan.

20 20 A jelenlegi labdarúgó sportöltöző állapota méltatlan a városhoz. Azonnali, gyors intézkedésre van szükség. Ki lehet alakítani egy másik sportközpontot is a város másik területén. Ez szintén megér egy pályázatot, és együttműködő partnereket is lehet találni hozzá. Új sportcentrumot Gyömrőnek! A labdarúgópálya körül futópályát kellene létrehozni ahol a mozgásnak hódolni vágyók megoldhatják edzésüket.

21 21 7. EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Célok: A gyömrőiek és a vonzáskörzet számára legyen biztonságos orvosi ellátás. A Gyömrőn élő idősek, rászorulók érezzék a környezetük gondoskodását. Irányelvek: A jelenlegi orvosi ügyelet ebben a formájában nem vált be. Szükséges, hogy működjön 24 órában az ügyelet, mert a város lakosságszáma ezt indokolttá teszi. A Rendelőintézet legyen képes magas színvonalon ellátni a regionális feladatát.

22 22 Az állami szociális ellátás nem kezel minden problémát (például a rászorulók kertjének rendben tartása), ezért egy civil szociális háló is segítene helyben. Ennek összefogása lehet önkormányzati kézben. Program: Legyen újra orvosi ügyelet - gyömrői orvosokkal - városunkban. Szélesíteni kell az orvosi segélyhívó használatát. A nem városi tulajdonban lévő megyei rendelőintézet belső terében az állapotok kaotikusak. Ezt közös együttműködéssel javítani szükséges. Bővíteni kell! Ekkora intézmény nem tudja kiszolgálni a jelenlegi ellátási környezetet.

23 23 Beteg, nyugdíjas, rászoruló embertársainkon segíteni kell, ehhez hozzunk létre szociális hálózatot szorosan együttműködve a helyi, térségi karitatív szervezetekkel. Szükséges bevonni a helyi tehetősseb vállalkozókat, hogy összevont erőként jelentkezzen a támogatás. Élni és élni hagyni elv alapon. Használt ruhák, tárgyak szervezett keretek közötti szétosztása - bevonva a családsegítő szolgálat munkatársait is. Az önkormányzati koordináció ezekben az esetekben kiemelten fontos (rászorulók felkutatása, idős emberek segítése, kapcsolattartás).

24 24 8. IDEGENFORGALOM Célok: Gyömrő legyen közkedvelt turisztikai célpont, ezzel is hozzájárulva a helyi bevételekhez, munkahely-teremtéshez.. Irányelvek: Gyömrő használja ki meglévő természeti adottságait (tavak, zöld tengely, környező táj), építészeti örökségét (Teleki kastély, templomok az öregfaluban), hagyományait, új és régi keletű rendezvényeinek ismertségét. Építeni kell a repülőtér és Budapest közelségére, a meglévő szálláshelyekre, uszodára, strandra. Gondolni kell az egészséges életmód iránti növekvő igény kiszolgálására az idegenforgalomban, hogy megteremtsük az energikus egészségturizmus feltételeit.

25 25 A gyömrői látnivalók, rendezvények és szolgáltatások ismertsége legyen erősítve az önkormányzat által is. Érdemes kistérségben is gondolkodni, hiszen a környező településeknek is vannak látnivalóik, szolgáltatásaik. Program: Készüljön először egy összehangolt idegenforgalmi terv az érintett szervezetek, vállalkozók bevonásával, amely része kell, hogy legyen a városmarketing tervének. A városképet folyamatosan javítani kell turisztikai szempontból is. Ez rendet, tisztaságot, esztétikát igényel. Az idegenforgalmi tervvel összhangban pályázni kell például parkosításra, állandó kiállítások létrehozására, sportolási lehetőségekre, esetleg új, csak Gyömrőre jellemző attrakció létrehozására.

26 26 El kell kezdeni az együttműködést a szomszéd településekkel turisztikai célokban is. A strandot tovább kell fejleszteni. Kisebb versenyek szervezése, vízi oktatás, csónakázás, parti látványosságok kialakítása (pl. díszkivilágítás), ingyenes sétajegy lehetősége stb. szerepelhetnek pályázati témaként is. A Tőzeges tavon akár többnapos országos horgászversenyek is szervezhetők, amely szálláshely igényt teremthet.

27 27 Érdemes összehangoltan továbbfejleszteni a lovas- és kerékpárturizmus meglévő gyömrői csíráit. Legyen megszervezve egy városi látványtúra, ami akár minden nap indulhatna, és bemutathatná Gyömrő nevezetességeit és látványosságait. Ez iskolai osztálykirándulások egyik célpontja is lehetne. A Teleki kastély és környékének rendbe tétele és fejlesztése szintén együttműködések és pályázatok témája kell legyen.

28 9. INFRASTRUKTÚRA 28 Célok: Temetőink legyenek kulturáltabbak. A hiányzó közművek, utak épüljenek ki. A 4-es út kereszteződésénél legyen híd a lámpa helyett. A város közlekedési rendszere legyen rendezettebb. A piac helyzete javuljon, esetleg legyen új vagy több helyen, legyen rendszeres állatpiac is, mint régen. A falusi óvoda (és az artézi kút) parkolási helyzete oldódjék meg. Kihasználatlan területeink legyenek bevonva a város vérkeringésébe (Malom helye, Búcsú tér, Bakó kastély és kertje, Kossuth tér /a volt Kossuth szobor helye is/, Magtár mögötti rész).

29 29 Intézményeink épületei legyenek jobban kihasználva (pl. padlásterek az óvodákban, iskolákban). Legyen kulturált, szelektív hulladékgyűjtés. Legyen a felszíni víz elvezetése, szikkasztása megoldott. A háziállat-tartás legyen tényleges kontroll alatt (pl. eboltás). Irányelvek: Az önkormányzat szorosan működjön együtt az országos szervekkel, és szomszéd önkormányzatokkal a 4-es út kereszteződésénél megvalósítandó híd ügyében. Alakuljon ki együttműködés az érdekelt tulajdonosokkal, gazdákkal a kihasználatlan gyömrői területek értelmes célokra történő felhasználásában.

30 30 Egy közterület több funkciót is lásson el (pl. Búcsú tér: rendezvények színhelye, játszótér, piac, futópálya, közpark, parkoló). Legyen tényleges együttműködés az állatmenhelyekkel. Program: Készüljön egy új település-fejlesztési koncepció a jelenlegi igényekhez és helyzethez igazítva (közlekedésbiztonsági, parkolási, és egyéb közfunkció-ellátási szempontok figyelembe vételével). A temetők állapota nem rendezett. A keletkezett hulladékok elszállítása heti rendszerességgel történjen. A Táncsics Mihály úti temető rekonstrukciója, melynek korábbi terveit már újságjainkban felvázoltuk (Táncsics Mihály utcai temetőben új vízszórásos temetkezési hely kialakítása, új ravatalozó és urnasor építése). Általánosságban, meg kell oldani temetőink közpark nívójára való emelését.

31 31 A hiányzó közműveket, aszfalt utakat meg kell építeni. Induljon el az együttműködés és a lobbi a 4-es úti felüljáró elkészítéséért. A helyi busz járjon a virág utcák felé, illetve a település távolabbi pontjának bevonásával. Menetrendje legyen összehangolva a MÁV-val, a Volánnal, az Auchan-busszal, stb. Egy bérlet kelljen ugyanarra az útvonalra! Üllő felé is legyen lehetőség közlekedni. (Összefogás a környező településekkel: Üllő, Pécel, Gyömrő, Vecsés, Gyál) Épüljön ki körforgalom a Tulipán, Dózsa György és a Táncsics Mihály utca találkozásánál. Biztonságosabb közlekedést! (körforgalom és kereszteződések előtti növényzet kordában tartása; zebrák, tükrök az oktatási intézményeknél és más frekventált helyeken)

32 32 Új vasúti peron építése a helyből induló vonat megvalósítása érdekében. Jobban ki kell használni a Gyömrői Uszodát! Ne csak a környékbeli településen lakók járjanak hozzánk úszásoktatásra! Tanuljon meg minden gyömrői kisdiák úszni! Épüljenek tovább a járdák (különösen a veszélyes útszakaszokon /Dózsa György út, Üllői út Rózsa hegy/, de többek között pl. a Gumi út meghoszszabbításában a református templomnál lévő buszmegállóig, Állomás utcai vasúti átjárónál, a piac és az Állomás utca között). A járdaépítésnél a térburkolatot javasoljuk támogatni. Piac állapota jelenleg méltatlan. Fejleszteni kell a piachoz vezető utak, járdák kerékpárutak helyzetét. Az ott lakók nyugalmáért zajvédő fal vegye körbe a piac területét. Építeni kell rendezett parkolóhelyeket, fedett kerékpártárolókat. Korszerű eladó-, árusító helyeket. Az egész piac épített környezete feleljen meg egy modern város arculatának (pl. Monor városi piac). A kereskedőket be kell vonni ennek a megvalósításába.

33 33 Más helyszíneken és napokon is legyen piac. Az Erzsébet- és Petőfi-telep, valamint az Öregfalu környezetében szolgáltatási centrum kialakítása. Legyen posta, kereskedelmi egységek, hogy a város peremterületei is fel legyenek zárkóztatva. Csapadékvíz-elevezetésre készüljenek megvalósulási tervek, melyeket pályázati forrásokból fokozatosan el kell kezdeni megépíteni. pl. Dózsa György út mentén, Szent István utcában.

34 KÖZSZOLGÁLTATÁS Célok: Az önkormányzat teremtse meg a város működésének optimális feltételeit. A polgármesteri hivatal minőségi kiszolgálásban részesítse a lakosságot. Irányelvek: Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilnak kell lennie a jó szolgáltatások érdekében. (Például a település nem biztos, hogy elbír három polgármesteri fizetést, mint jelenleg.) A testületi ülések legyenek nyilvánosak, és legyen tényleges vita a döntések előtt, hogy ne lehessen egy jó elképzelést, ötletet erőből lesöpörni.

35 35 Legyen a honlap átlátható, a közérdekű (pl. közlekedési információk) minél szélesebb körben legyenek meghirdetve. Minél kevesebbet kelljen utazni és sorban állni a hivatalos ügyek elintézéséhez. Ehhez a polgármesteri hivatal nyújtson segítséget a lakosoknak, működjön együtt közmű szolgáltatókkal, stb. Az Önkormányzati Újság kezdjen el a lakosság problémáival is foglalkozni, de természetesen a sikereknek is jusson továbbra is hely benne. A szomszédos önkormányzatok működjenek együtt szorosabban. Az önkormányzat működjön együtt a helyi civil szervezetekkel, pártokkal, egyházakkal, gazdasági résztvevőkkel, és legyen integrálóerő a település fejlődése érdekében.

36 36 Program: Meg kell valósítani az önkormányzat ésszerű gazdálkodását. Ehhez tartalékkal rendelkező költségvetés kell, és az önkormányzati vagyon hasznos működtetése. Fel kell venni a kapcsolatot a közszolgáltatókkal (közművek, közlekedés, NAV, stb.) és új együttműködést kell kialakítani a lakosság jobb kiszolgálása érdekében. A polgármesteri hivatal működését meg kell vizsgálni, és optimalizálni, ahol szükséges. A testületi üléseket közvetítse a Signal TV.

37 37 Mindezek megvalósítása a város szellemi, kulturális és anyagi javainak gyarapítását segítené elő, mely az itt lakók kényelmét és boldogulását határozná meg. A HEGY jelöltjei ezért szeretnének dolgozni Önökért, minden Gyömrői Lakosért! A városfejlesztési programot a oldalon is megnézheti.

38 Gyömrő, 2014.

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért!

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért! Rádóczi Gusztáv Képviselőjelölt 1. választókerület Kedves Öregfalusi Lakótársaim! Számomra egy képviselő legfőbb értékei a jó szándék, az intelligencia és a szakértelem. Röviden a terveimről: Az óriási

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Varsány község Önkormányzatának ( ) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Varsány község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BEVEZETŐ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben megfogalmazott tartalommal és véleményezési eljárás lebonyolításával

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

K I V O N A T. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Községi Önkormányzat Vámosszabadi K I V O N A T Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 28-án (kedden) 18.00 órakor kezdődő soron következő nyilvános testületi

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései A tározó általános ismertetése A Magyar Állam tulajdonában, a FETIVIZIG kezelésében van a Nyírség legfiatalabb tározója, a Harangodi víztározó, mely

Részletesebben

2016. 02. 02. 2016. 02. 01.

2016. 02. 02. 2016. 02. 01. VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciója készítéséhez kapcsolódó tervezési folyamatban a partnerek által az önkormányzathoz eljuttatott vélemények, javaslatok nyilvánosságra

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-102/2007. Ü.i.: dr. Ortutay M. ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági és Munkaprogramja Melléklet:

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA II. STRATÉGIA MUNKARÉSZ VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2016. 2 Aláírólap Ezen az oldalon kell felsorolni az ITS szakhatósági

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag

Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Diósd Város Önkormányzatának gazdasági ( fejlesztési ) programja vitaanyag Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, feladatok: Alapelvünk az, hogy Diósd Város Önkormányzatának a településfejlesztésben meghatározó

Részletesebben

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag

ÖRVÉNYES. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Jóváhagyásra előkészített anyag ÖRVÉNYES Jóváhagyásra előkészített anyag Megbízó Örvényes község Önkormányzata Huszár Zoltán polgármester 8242 Örvényes, Fenyves utca 1. Tel.: 87/449-034 Tervező Völgyzugoly Műhely Kft. 2083, Solymár,

Részletesebben

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RÉVFÜLÖP TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ /2014.(07 ) sz. Határozat JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ JÖVŐKÉP ÉS CÉLOK (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklet I. fejezet tartalmi követelményei szerint) 2 0 1

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014)

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) 2011. Székkutas településfejlesztési stratégiája (2010-2014) 1. Bevezetés "...igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete

Környezet állapota. Közlekedési hálózat helyzete Környezet állapota A telep kertvárosias lakóterület, jobbára gondozott házakból áll. 334 db családi ház található az akcióterületen, melyek az 1970-es, 1980-as években épültek. További éületek: Közösségi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

MUTASD MEG MAGAD! Pályázat a XII. kerületi civil szervezetek számára

MUTASD MEG MAGAD! Pályázat a XII. kerületi civil szervezetek számára JÖVŐNK ALAPJAIÉRT NEVELÉSI-OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. MUTASD MEG MAGAD! Pályázat a XII. kerületi civil szervezetek számára Budapest Hegyvidék,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet A Településfejlesztési Koncepció célja Az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (a továbbiakban: Étv.)

Részletesebben

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Oldalszám: 1 Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában hiánypótolt Kérelem száma: KE00190/2013/MJSZ Érkezett: Ügyiratszám: KE00190/2013/MJSZ-3 Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező

Részletesebben

Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra

Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra Közmveldési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. Tel./Fax: 88/594-500 E-mail: kulturakenese@invitel.hu www.balatonkenese.hu Tárgy: Felkészülés a 2011. évi nyári szezonra Tisztelt

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07.

Vértes-Gerecse Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER jogcímek felülvizsgálata 2009.08.07. /Verziószám: v3/ Célterület_01 Jogcím Célterület megnevezése Közösségi célú fejlesztés LEADER sporthelyszínek Keretösszeg (EUR) 133 333 Minimális támogatási összeg (EUR 4 000 Maximális támogatási összeg

Részletesebben

A tanyagondnoki szolgálatról

A tanyagondnoki szolgálatról 1 Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(III.25.) számú önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Bevezetés A modern társadalomban növekszik a szabadidő aránya, az idegenforgalom az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat (a

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

Településfejlesztési koncepcióról szóló kérdőív

Településfejlesztési koncepcióról szóló kérdőív Településfejlesztési koncepcióról szóló kérdőív Kismaros 2015 FELHÍVÁS A Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a Tisztelt Kismarosi Polgárokat, a Gazdálkodó Szervezeteket és

Részletesebben

DÁVOD. Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi)

DÁVOD. Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi) 1. sz. melléklet DÁVOD Települési fenntarthatósági tervhez kapcsolódó kérdőívek összegzése Kitöltött kérdőívek: 96 db, ebből demográfiai adatokat tartalmazó: 81 db (65% nő, 35% férfi) SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI

Részletesebben

Nógrádmegyer község Önkormányzatának 9/2003.(XI.27.) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Nógrádmegyer község Önkormányzatának 9/2003.(XI.27.) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Nógrádmegyer község Önkormányzatának 9/2003.(XI.27.) számú határozata a településfejlesztési koncepció megállapításáról Nógrádmegyer község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. 1 20/2015. sz. előterjesztés Bicske Város Önkormányzat Gazdasági Programja 2015-2019. A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal. nemzeti stratégiai program

Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal. nemzeti stratégiai program Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal nemzeti stratégiai program 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés - a program indokoltsága... 2 2. Együttműködési célkitűzések...

Részletesebben

I/4. A különböző hírforrások közül Ön honnan szerzi az információkat a képviselő-testület és a városháza munkájáról? g) Egyéb források:

I/4. A különböző hírforrások közül Ön honnan szerzi az információkat a képviselő-testület és a városháza munkájáról? g) Egyéb források: NYITOTT KÉRDÉSEK TISZAÚJVÁROS / ÖNKORMÁNYZATI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS 2009 2 I/4. A különböző hírforrások közül Ön honnan szerzi az információkat a képviselő-testület és a városháza munkájáról? g) Egyéb források:

Részletesebben

A Mosoni Polgári Kör

A Mosoni Polgári Kör A Mosoni Polgári Kör programja a 2010-2014. évi önkormányzati ciklusra készítette: Knausz Ferenc és Nagy Mihály Mosonmagyaróvár, 2010. szeptember 28. A Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület programja

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 I. Bükkszentkereszt helyzetelemzése Bükkszentkereszt elhelyezkedése Bevezető Bükkszentkereszt Magyarország Észak-Keleti régiójában,

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Oldal: 1 /63 Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Fellegvári Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Tanulmány a nagykanizsai városi rendezvények alkalmával jelentkező közlekedési problémák feloldási lehetőségeiről 2014. 1

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról.

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 26/2011.(III.29.) határozata Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. A Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programját

Részletesebben

VÁLASZTÁSI PROGRAM, 2016.

VÁLASZTÁSI PROGRAM, 2016. VÁLASZTÁSI PROGRAM, 2016. Székelyudvarhely valamikor az egész székelység központja, majd vármegyeközpont volt. A várost adminisztratív értelemben lefokozta a román kommunista diktatúra. Ami 1944-ben elkezdődött,

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG

PÁTY KÖZSÉG. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG PÁTY KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIEGÉSZÍTÉS A 2012. évi Településszerkezeti terv módosításhoz 2012. SZEPTEMBER EGYEZTETÉSI ANYAG TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK, TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK

Részletesebben

Ráckeve, 2013. október 18.

Ráckeve, 2013. október 18. XXV. évfolyam 11. szám 2013. november Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Ráckevére látogatott Áder János köztársasági elnök Ráckeve,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 20- i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV:5.) rendelet módosítása

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019.

Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. melléklet a 14/2015.(II. 10.) képviselő-testületi határozathoz Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 Révfülöp Nagyközség Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2007. április 2-án tartandó ülésére. RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2006 2010 * Előadó: Miklós

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról

Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának 11/2003. (VI. 10.) Önk. sz. rendelete a településfejlesztési koncepció megállapításáról Kazár község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014

MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖNYVTÁRI INTÉZETE, TURISTASZÁLLÓ ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2014 Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Petőfi Sándor Közművelődési és Könyvtári Intézete 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. MUNKATERV NAGYMÁGOCSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PETŐFI SÁNDOR KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

81/2013. (V. 29.) önkormányzati határozat

81/2013. (V. 29.) önkormányzati határozat 81/2013. (V. 29.) önkormányzati határozat HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, zárómérleg és üzleti terv elfogadása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.17. COM(2014) 357 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. május 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. 2015-HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. 2015-HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Helyi Fejlesztési Stratégia Tervezett LEADER forrásösszeg: 245.000.000 Ft Jelentős csökkenés a korábbi ciklushoz képest A LEADER csak kiegészítő

Részletesebben

Algyő Nagyközség. Településfejlesztési Koncepciója

Algyő Nagyközség. Településfejlesztési Koncepciója Egyeztetési változat 2016. május Tartalom 1. JÖVŐKÉP... 3 1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóan... 3 1.2. A településfejlesztési elvek

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelete a közterület-felügyeleti térfigyelő rendszerről Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PESTERZSÉBET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 201 április 28-án tartandó ülésének 6. számú Gazdasági Program felülvizsgálata, kiegészítése tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.

XVI. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. XVI. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én 17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson. Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom Jelen vannak:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015.

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ (FELÜLVIZSGÁLAT-TERVEZET) 2015. Köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetet azon szervezetek képviselőinek, akik a Homokháti

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. 1. Tagfelvétel. Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. 1. Tagfelvétel. Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 120 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS

ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS ELSŐDLEGES FELELŐS FELADATOK IDŐTÁVLAT ELSŐDLEGES FELELŐS ÖNKORMÁNYZATI SZEREPVÁLLALÁS RÉSZTVEVŐK FINANSZÍROZÁS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENSÚLYÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA, INTÉZMÉNYRENDSZER RACIONALIZÁLÁSA Kötelező és nem kötelező

Részletesebben