Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL"

Átírás

1 123 Gáspár Bencéné Vér Katalin * AZ ÜZLETI INTELLIGENCIA RENDSZEREINEK KIALAKULÁSÁRÓL Az igazi szûk keresztmetszet nem technológiai, nem pénzügyi, de még csak nem is információs szûkösség. A kényszertényezõ a meglévõ adatvagyonból nyerhetõ releváns információk hatékony biztosítása a menedzsment számára. Robert Simons, Ph.D. Harvard Business School Az üzleti intelligencia-rendszerek kialakulásának megértéséhez szükség van az információtechnológia fejlõdésének rövid áttekintésére. Ezek a rendszerek ugyanis tipikusan magukon viselik a megõrizve, meghaladva fejlõdés jegyeit, ami az informatikai alkalmazásokra minden tekintetben jellemzõ. A számítógép szerepében végbement forradalmi változások hullámokban jelentkeztek. Ezeket a paradigmaváltozásokat a piac kibõvülése és az állandó technológiai fejlõdés tette, illetve teszi lehetõvé. A paradigmaváltás alapjaiban formálja át a számítástechnikai szemléletet, de nem jelenti azt, hogy a régi paradigmák teljesen feledésbe mennek. A fejlõdés folyamán bizonyos alkalmazástechnológiák tovább élnek az újabb korszakban is. Az információtechnológia fejlõdése A számítástechnika minden korszaka az akkor éppen: legkorszerûbb számítógépek architektúráját; a feldolgozható információk típusát; a kialakítható számítógép-hálózatok tulajdonságait; az ember-gép kapcsolat lehetõségeit mutatja. A számítástechnika eredendõ paradigmája az 1940-es években született meg. Nagy része volt benne Neumann Jánosnak, aki kidolgozta a programozható számítógép alapelveit, amelyeket ma Neumannelvként emlegetünk. Ekkor a számítógép mint a tervezés eszköze fogalmazódott meg. A Neumann-elvtõl napjainkig a számítástechnikában négy paradigmaváltás zajlott le (Tesler, 1991): 1. Az 1960-as években a számítógépeket a nagyvállalatok adatfeldolgozó eszközként kezdték alkalmazni. Az adatfeldolgozást a gép igényeihez kellett igazítani. A felhasználók számítástechnikai szakemberek, szakértõk voltak. A nagy számítógépeken a gazdaságosság érdekében a tömeges adatfeldolgozás került elõtérbe. 2. Az 1970-es években kialakult az osztott idejû üzemmód, melyet ma is alkalmaznak a nagyszámú tranzakciót lebonyolító ágazatokban. A szolgáltatásokon sok elõfizetõ osztozott, így az adatfeldolgozás * Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Fõiskolai tanár, Általános Vállalkozási Fõiskola

2 124 olcsóbbá vált. Megjelentek a terminálos rendszerek. Ez a korszak volt a párbeszédes üzemmód kialakulásának kezdete. A gépeket az egyes szakterületek szakemberei is elkezdték használni. 3. Az 1980-as években a személyi számítógépek megjelenése forradalmi fordulatot hozott. A mikroprocesszorok fejlõdése, miniatürizálódása lehetõvé tette az asztali számítógépek kifejlesztését. A párbeszédes üzemmód uralkodóvá vált. A felhasználók köre újjáalakult, a számítógép mindenki számára elérhetõ eszközzé vált. Az alkalmazói szoftverek gyors fejlõdésnek indultak. A grafikus felületek térhódítása ekkor kezdõdött. 4. Az 1990-es években a hálózatok egyre nagyobb jelentõségre tettek/tesznek szert. A hálózatokba szervezett számítógépek lehetõvé teszik a programok és felhasználók kommunikációját, átlépve teret és idõt. Az elektronikus adatcsere napjaink természetes velejárója. A modern hálózatok szöveg, hang, kép, videó továbbítására is képesek. A hálózatba kapcsolt számítógépek, pedig képesek ezen adatok megjelenítésére. A számítógép-hálózatok az ipari forradalomhoz hasonlítható változásokat eredményeztek. A jövõben az informatikai infrastruktúra világméretû kiépülésével ez a tendencia még erõsebbé válik. 1. A technológiai fejlõdés tette lehetõvé, hogy ma már nem csak karakterek azaz szöveges információ továbbíthatók a hálózaton. A hálózatok gazdasági célú igénybevétele rohamos fejlõdésnek indult. 2. A világméretû hálózatokon továbbított információ képes átlépni a távolságokat és az idõt. A világhálózat kialakulása a gazdasági élet résztvevõit alapvetõen más szervezeti, gazdálkodási feladatok elé állítja. 3. Az információtechnológiai ipar a gazdaság egyik domináns, egyre gyorsabban fejlõdõ szektorává vált. A telekommunikációs eszközök (számítógépek, hírközlési technikák) költség-teljesítmény hányadosában jelentõs javulás mutatkozott, a számítógépek és a hírközlési eszközök értékesítése egymástól függetlenül évi 25% feletti fejlõdést mutat. (Dertouzos, 1991.) A hálózatok hatása A számítógép-hálózatok és a kiépülõ világméretû informatikai infrastruktúra újszerû vezetési módszereket kíván meg a vállalatoktól, ami a vállalatok belsõ szerkezetében és a vezetési stílusban jelentõs változásokat eredményez, illetve kényszerít ki (Clemons, 1991). Az ipari forradalommal összehasonlítva a most zajló információs forradalmat egy lényeges különbséget kell kiemelni. Míg az ipari forradalmat a termelés és a szállítás átalakulása jellemezte, addig a jelenlegi forradalomban a vállalatok és a társadalom együttmûködése változik meg lényegesen. Az együttmûködés lényege a kommunikáció. A termelés során: a dolgozóknak kommunikálniuk kell egymással; döntéseket kell hozni; el kell osztani az erõforrásokat; a termékeket a megfelelõ idõben a megfelelõ helyre el kell juttatni. Ez azt jelenti, hogy lényegében mindenkinek, aki dolgozik egyben koordinációs tevékenységet is kell folytatnia. Az információtechnológia fejlõdése alapja és egyben katalizátora is a folyamatnak, és egyben lehetõséget ad a szervezetek számára a sikeres megújulásra. Ez az átalakulási szakasz különösen nagy követelményeket támaszt a menedzserekkel szemben. Az információtechnika fejlõdésének három fõ korszaka Az információtechnológia fejlõdésének a vállalatok szempontjából három jól elkülöníthetõ fejlõdési szakasza van. A három korszak alatt a cégek a különbözõ menedzsmentfunkciókban az információtechnológia alkalmazásának három S-alakú görbével jellemezhetõ tanulási folyamatát élték át, melyek célpiaci orientáció és alkalmazási paradigma alapján különböztek egymástól (Zuboff, 1988). A három fejlõdési szakaszt a tanulási folyamat szempontjából szemléletesen mutatja be a következõ ábra.

3 ábra A szervezeti tanulás három S-alakú görbével jellemezhetõ korszaka Forrás: Nolan Croson: Creative Destruction, Figure Az adatfeldolgozás korszaka (Data Processing Era DP) idõben az éveket öleli fel. Ebben a szakaszban az információtechnológia alkalmazásának középpontjában az emberi munkaerõ helyettesítése; az emberi tevékenység hatékonyságának növelése, a rutin, információalapú adminisztrációs feladatok/folyamatok automatizálása állt. Az alkalmazási terület elsõsorban a kézi tranzakciófeldolgozás automatizálása volt. 2. A mikrogépek korszaka az években lehetõvé tette a számítógépek könnyû elérését, alkalmazását különbözõ elemzésekhez, információk, adatok megjelenítéséhez, bemutatásához. A számítógépek a különbözõ szakterületeken dolgozó szakemberek mindennapi munkaeszköze lett. Ebben a szakaszban már egyértelmûvé vált, amit az 1970-es évek vége felé már egyre több szakértõ, tanácsadó és kutató vallott: a számítógépek nem csupán az adminisztráció eszközei, hanem sokkal inkább stratégiai lehetõségek szolgáltatói. Az információtechnológia fõ alkalmazási területei ebben a korszakban az automatizálás; az analízis, a rugalmas feldolgozás és a döntéstámogatás; a felhasználó kezdeményezésére történõ információlekérdezés; a vezetõi információs rendszerek. 3. A hálózatok korszakáról az 1990-es évek elejétõl beszélhetünk. Ez a fejlõdési szakasz átfedi a mikrogépek korszakának utolsó éveit. Létrejötte alapvetõen a számítógép és a kommunikációs technológia fúziójának következménye (Haeckel Nolan, 1993). Ezen technológiák cégek közötti integrációja új vállalati struktúrák kialakulását teszi lehetõvé. Ezt Nolan és Croson (Nolan Croson, 1994) az információtechnológia által lehetõvé tett hálózatoknak (IT-enabled network) nevezi. Ezek a hálózatos szervezetek horizontálisan és vertikálisan, a szükségletek szerint kapcsolódó munkamódszereket és tevékenységeket jelentenek. Az információtechnológia korábbi alkalmazási területei: az adatfeldolgozó rendszerek; a vezetõi információrendszerek; a stratégiai információrendszerek,

4 126 ebben a korszakban is megõrzik kontinuitásukat, de alapvetõen belsõ és külsõ számítógépes és/vagy kommunikációs hálózatokra épülnek. Az információtechnológia alkalmazása stratégiai kérdéssé válik. Az adatfeldolgozó és a vezetõi információs rendszerek céljai a stratégiai információs rendszerek céljainak alcéljai. A versenyképesség javítására irányulnak. A három korszak viszonyának és az alkalmazási célok kapcsolatának igen tömör összefoglalását Wiseman adta 1985-ben. 2. ábra Az alkalmazási célok fejlõdése a három korszakban Használat Alapvetõ Információs Üzleti stratégia folyamatok igények támogatása Funkció automatizációja (hatékonyság) kielégítése (hatásosság) (versenyképesség) Tranzakció- (és kivétel-) feldolgozás ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK STRATÉGIAI INFORMÁCIÓS Információlekérdezés és -elemzés MENEDZSMENT ÉS FELSÕVEZETÕI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK RENDSZEREK Forrás: Ward Griffith Whitmore: Strategic Planning for Information Systems A vállalat stratégiáját meghatározó vezetõk idõben meghozott, jól megalapozott döntéseikkel a céget versenyelõnybe hozhatják a gyorsan változó környezetben. Ehhez olyan információkra van szükségük, amelyek részben a saját vállalatuk napi mûködési adataiból, a tranzakciós vállalatirányítási rendszerekbõl nyerhetõk, részben a külsõ környezetükbõl származnak (például tõzsdei adatok). A versenyelõny forrása gyakran a gyorsabb hozzájutás az információhoz. A gyorsaságot, pedig az egyre fejlettebb informatikai rendszerek képesek a vállalati menedzsment számára biztosítani. A vállalatirányítási rendszerek amelyeknek összes modulja egyetlen, a vállalati adatmodellre épülõ központi adatbázishoz csatlakozik hatékonyan támogatják a napi operatív feladatokat, de nem felelnek meg a vezetõi igényeknek. A vezetõi információigények kielégítésére vezetõi információs rendszerre van szükség. A vezetõi információs rendszerek segítenek a vezetõnek a döntés meghozatalában, illetve támogatják a döntések meghozatalát, de önállóan nem képesek az alternaíták közül választani.

5 ábra A vállalatirányítási információrendszer és a vezetõi információs rendszer kapcsolata Vezetõi információs rendszer (MIS) Vállalati adatbázisok tisztítás, aggregálás Adattárház Vállalatirányítási információs rendszer (ERP) Forrás: Gábor András: Információmenedzsment, Aula Kiadó Kft., A vezetõi információs rendszer (MIS Management Information Systems) a vállalati információs rendszer azon része, amely a különbözõ szintû vezetõk vezetési tevékenységét folyamatosan támogatja. Ezek a vezetõi döntéstámogató rendszerek az alaprendszerbõl (tranzakciós rendszer) táplálkoznak. Gyors, több dimenziós összesítésre képesek, elemzést, tervezést, ellenõrzést programozás nélkül támogató fejlett megoldások. A vezetõi információs rendszerek mûködtetéséhez a vállalatoknak jól szervezett adatbázissal és adattárházzal kell rendelkezniük. A két rendszertípushoz más-más technológia alkalmazása szükséges. A vállalati információs rendszerek többsége ma kibõvített relációs adatbázissal mûködik. A vezetõi, illetve stratégiai információs rendszerek adattárházra épülnek, amely OLAP-technológiát használ. Az OLAPrendszerek elsõdleges feladata az elemzéshez, tervezéshez szükséges információk minél gyorsabb és egyszerûbb elérésének biztosítása. Erre a hagyományos relációs adatbázis-kezelõ technológiával megvalósított rendszerek csak többé-kevésbé alkalmasak. Az OLAP egy speciális, döntéstámogatásra optimalizált, ún. többdimenziós adatbázis-kezelõt használ. Ennek segítségével az adatokat több vizsgálati szempont (dimenzió) mentén vizsgálhatjuk. Ezek a dimenziók adatbázis kezelõi ismeretek nélkül tetszõlegesen cserélhetõk, beágyazhatók. Az adatok idõsorosan és hierarchikusan is megjeleníthetõk. Az üzleti intelligencia rendszereinek kialakulása A vállalkozások napjainkban egyre nagyobb nyomás alá kerülnek az erõsödõ piaci verseny, a mind jobban elérhetõ és átjárható piacok, az egyre inkább összehasonlítható árak miatt. Szigorodnak az elvárások mind a belsõ (tulajdonosok, befektetõk), mind a külsõ érintettek (fogyasztók, felügyeleti szervek, stb.) oldaláról. A piac globalizálódása folytán egyre nagyobb az igény a koordinációra, a kontrollra és az együttmûködésre. A gyorsabban rendelkezésre álló és az alaposabb információk tehát elengedhetetlenek a gazdasági döntések meghozatalában. Ezeknek az információknak számos feltételnek kell megfelelniük. Nem elég tehát, hogy gyorsan rendelkezésre álljanak, de fontos, hogy összetettek, idõben folytonosak, jól strukturáltak, könnyen elemezhetõk legyenek, és a vállalat egészérõl adjanak képet.

6 128 A 90-es évek második felében megjelent üzletiintelligencia-megoldások az adatok üzleti szempontból hasznos információvá alakítására törekednek a gyors, mégis megalapozott döntés támogatása érdekében. A meglévõ adatvagyont kezelhetõvé, változó, egyedileg megadható szempontok szerint gyorsan és felhasználóbarát módon lekérdezhetõvé teszik. Ezek a rendszerek ráépülnek a vállalatok funkcionális területeit támogató rendszerekre. Olyan folyamatokat preferálnak, támogatnak, amelyek a cégek hatékonyabb, jobb mûködését segítik elõ. 4. ábra Az üzleti intelligencia rendszereinek alkalmazási lehetõségei és területei Kulcsparaméterek nyomonkövetése, kivételek gyûjtése Beruházások megtérülése, átszervezések tervezése, hosszú távú tervezés VIR Operatív vezetés Versenyhelyzet elemzése, trendek figyelése Erõforrás-allokáció, kapacitás-tervezés, HR tervezés Költségvetéskészítés, konszolidáció, eltérés-elemzés Pénzügyi modellezés, cash flow-tervezés, eszköz-forrás modellezés Pénzügy Termelés Marketing, értékesítés Új ellátási lánc, vezetés értékteremtõ foly. menedzsmentje Értékesítés, reklámhatás-elemzés, értékesítés elõrejelzése, termékjövedelmezõség Ügyfél-szegmentáció, teljesítmény-értékelés/ kompenzáció Ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management, SCM) A gyártó, a vevõ és a kereskedõ egyesített logisztikája. Kiemeli a termékek és a szolgáltatások értéknövelésében szerepet játszó elsõdleges és támogató tevékenységeket. Eredménye: alacsonyabb költségek; több fogyasztói érték, javuló megelégedettség; versenyelõny. Az ügyfélkapcsolat menedzsmentje (Customer Relationship Management, CRM) Az ügyfelek megtartását, az ügyfél-akvizíciós költségek csökkentését, az ügyfél potenciáljának növelését tûzi ki célul. Eredménye: maximalizálja a vállalat az ügyfél-információit az ügyféllojalitás növelése és az újabb vásárlások elérése érdekében, így csökkenthetõ az ügyfelek lemorzsolódása, az elvándorlás; biztosítja az ügyfelek igényeinek folyamatos felmérését, az ügyfélpotenciál növelését; az ügyfelek igényeinek leginkább megfelelõ kiszolgálást biztosít; integrálja az értékesítés, ügyfélszolgálat, marketing, stb. és más ügyféllel kapcsolatos funkciókat, segítségével hatékonyabb marketingkampányok folytathatók, a régi ügyfelek gondozása szabályozottá válik.

7 129 Az analitikus, interaktív SCM és CRM alkalmazások legfontosabb feladata a vállalat határát átlépõ folyamat szereplõi közötti kommunikáció támogatása. Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer (Balanced Scorecard, BSC) A BSC stratégiai mutatószámrendszert a 90-es évek elején dolgozták ki. Alkalmazásával a vállalatvezetõk olyan eszköz birtokába jutnak, amely jelentõs mértékben segíti õket a vállalati mûködés kézbentartásában. A BSC esetében kiegyensúlyozott célrendszerrõl és teljesítménymutatókon alapuló stratégiai vállalatirányítási és teljesítménymérési módszerrõl van szó. A teljesítményt pénzügyi, belsõ, külsõ, szemlélõ és innovációs szempontok szerint értékeli. Feltárva az ok-okozati kapcsolatokat, segítséget nyújt a hatékonyabb vállalati mûködéshez. A BSC kidolgozásának indokai: a vállalkozás vezetõinek ismerniük kell a cégük hosszú távú sikerességét meghatározó tényezõket; a vállalkozás minden résztvevõjének meg kell értenie döntései és tevékenységei pénzügyi következményeit; a jövõképet és a stratégiát kézzel fogható célokká és mércékké kell transzformálni; a belsõ és külsõ, a múltra és a jövõre vonatkozó valamint az objektív és szubjektív mércék között egyensúlyt kell teremteni. Az eljárás arra az alapelvre épül, hogy egy vállalkozás csak akkor képes stratégiailag kiegyensúlyozottan és sikeresen mûködni, ha négy területre: a pénzügyekre, a piacra, a mûködési folyamatokra és a tanulásra, valamint a közöttük lévõ összefüggésekre kiemelt figyelmet fordít. A modell kiindulópontja a stratégia és a jövõkép. Virtuális szervezetek (Virtual corporations) Olyan vállalkozások, amelyek a fogyasztó számára létezõ szervezetként jelennek meg, noha fizikailag nem léteznek. Létrehozásuk célja, hogy megosszák a költségeket és erõforrásokat közös termék létrehozása érekében. A virtualitás független vállalatok együttmûködésében valósul meg, melyek közösen nyújtanak valamilyen terméket vagy szolgáltatást. Elektronikus kereskedelem (E-business) Az interneten keresztül bonyolított üzleti tevékenység, elektronikus üzlet, amely: vásárlást; eladást; más vállalatokkal való üzletkötést; ügyfélszolgálatot foglal magában. Legfontosabb területei: B2C üzlet fogyasztó ( business to consumer ) B2B üzlet üzlet ( business to business ) kapcsolatok. Az elektronikus kereskedelem elõnyei: költségcsökkentõ hatás; könnyû, gyors elérhetõség; bevételnövelõ hatás; javuló marketingtevékenység; versenyképesség és rugalmasság.

8 130 Virtuális piacterek Az interneten is léteznek úgynevezett hagyományos boltok, valamint bevásárlóközpontok. A virtuális piacterek (vagy virtuális bevásárlóközpontok) a hagyományos üzletelésben is jól bevált bevásárlóközpontok (pl.: Duna Plaza, Pólus Center, stb.) mintájára épülnek fel. A koncepció az, hogy a különbözõ üzletek nem elszórva helyezkednek el, hanem együtt, egy nagy épületben. Interneten megvalósítva ez úgy néz ki, hogy egy kiindulási pontról lehet elérni az üzleteket, ami a vásárlóknak könnyebbé teszi a vásárlást, valamint a különbözõ típusú üzletek egymás forgalmát is generálják. Az eladók lehetõséget kapnak arra, hogy egy másik kínálat iránt érdeklõdõ vevõ felé is értékesítsenek. A virtuális piactereken tehát azonos mintára felépítve több különbözõ on-line bolt található. Adatbányászat (Data mining) Üzleti döntéstámogatási módszer, amely a nagytömegû adathalmazokban rejlõ, nem ismert összefüggések feltárásával segít új üzleti lehetõségeket találni és kiaknázni. Egyesíti a statisztika és a mesterséges intelligencia módszereit. Gyakran az adatelemek vizuális megjelenítésével segíti a feltárt összefüggések felismerését. Különösen fontos szerepe van a pénzügyi területen, hozzájárul például a csalások felderítéséhez, a hitelminõsítések támogatásához, továbbá a tõzsdei kereskedés védelméhez a bennfentes kereskedéssel szemben. E-learning Lényege, hogy a tananyag elektronikus formában jut el a hallgatókhoz. Az e-learning kétféle tanulási formát alkalmaz. A szinkron változat esetében a tanár és a hallgatók egy idõben vesznek részt a képzésen. Az órán a résztvevõk egy számítógép képernyõje elõtt ülve láthatják a tanár által mutatott tananyagokat, és hallgatják a tanár által mondottakat. A hallgatók interaktívan részt vehetnek az órán. Az aszinkron változat esetén a tananyag on-line formában áll a hallgatóság rendelkezésére. A tanár és a hallgatóság között a kommunikáció is intenzív. Az oktatás idõben azonban nincs szinkronizálva, azaz a tananyag (megszabott idõhatárokon belül) tetszõleges ütemben sajátítható el. Az aszinkron e-learning fontos eleme ezért a különféle workgroup, workflow és newsgroup alkalmazásoknak. Az e-learning több módszertani területet integráló pedagógiai technológia. Egyénre szabott oktatást képes irányítani, visszajelzéssel, nagyfokú interaktivitással. A programozott oktatástól abban különbözik, hogy tananyagai napról-napra karbantarthatóak és a lehetõ legszélesebb közönséget képesek elérni. Az e- learning átviteli közegei a hálózatok. FELHASZNÁLT IRODALOM Clemons, E. K. (1991): Evaluation of Strategic Investments in Information Technology. In: Communication of the ACM, Vol. 34, No. 1, January, pp Dertouzos, M. L. (1991): Building the Information Marketplace. In: Technology Review, January, pp Gáspár Bencéné (1999): A hálózatok hatása a gazdasági életre. Ph.D.-disszertáció. Gábor András (1996) (szerk.): Információ Management. Budapest, AULA Kiadó. Haeckel, S. H. Nolan, R. L. (1993): Managing by wire. Harvard Business Review, 71/5., Morton, S. Michael, S. (1991) (Ed.): The Corporation of the 1990 s Information Technology and Organizational Transformation, Oxford University Press.

9 131 Nolan, R. L. Croson, D. C. (1994): Creative Destruction, A Six-Stage Process for Transforming the Organization, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press. Salamonné dr. Huszty Anna (2001): Vállalati stratégia. Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest. Tesler, L. G. (1991): Hálózatosodó számítástechnika a kilencvenes években. Tudomány, november. Ward Griffith Whitmore (1990): Strategic Planning for Information Systems. John Wiley&Sons Ltd. Wisemann, C. (1988): Strategic Information Systems, Irwin Publishing Company, pp Zuboff, S. (1988): In the Age of the Smart Machine, Basic Books.

10 132

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig

Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig Atlanta Barcelona Berlin Vienna Budapest Bukarest Düsseldorf München Stuttgart Zurich www.ifua.hu Fekete Gábor ügyvezető partner 2007. március 21. Üzleti intelligencia - eszközöktől a megoldásokig IFUA

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon

Az Internet elterjedtsége Magyarországon Amerika és Európa mögött van. Internet szolgáltatok Magyarországon 6 5 4 3 2 997 998 999 Magyarorszag e-business i folyamatok átalakulása A változó üzleti környezet Mit is nyújt az e-business a vállalatoknak Hogyan válik egy tradicionális üzlet e- business alapú üzletté

Részletesebben

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában

A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A VÁLLALATOK IRÁNYÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE A szoftverek és a vezetői kreativitás szerepe a vállalati teljesítmény mérésében és irányításában A vállalatok jövője szempontjából meghatározó jelentőségű döntéseket

Részletesebben

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatások és alkalmazások Szemán József jozsef.szeman01@gmail.com E-BUSINESS ÉS E-COMMERCE Az Internet megjelenése új lehetőséget teremtett a vállalatok számára Új fajta kommunikációs,

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

IT Stratégia rövid definíció

IT Stratégia rövid definíció 3. óra IT STRATÉGIA Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH) Óbudai

Részletesebben

Atudásalapú társadalom új kihívások elé állítja az iskolát, amelyre az az oktatás folyamatos

Atudásalapú társadalom új kihívások elé állítja az iskolát, amelyre az az oktatás folyamatos Tóth Péter Budapesti Mûszaki Fõiskola, Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ Gondolkodásfejlesztés informatika órán Az informatika tantárgy mindössze 15 20 éves múltra tekint vissza a közoktatásban. Ennek

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagunk!

Tisztelt Kamarai Tagunk! BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Chamber of Commerce and Industry of Békés County Békéscsaba, Penza ltp. 5. H-5601 Pf.: 135. Tel./Fax:(36-66) 324-976, 451-775 email: bmkik@bmkik.hu web: www.bmkik.hu

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Az e-business résztvevői és az e- technológiák fejlődési szakaszai

Az e-business résztvevői és az e- technológiák fejlődési szakaszai Az e-business résztvevői és az e- technológiák fejlődési szakaszai 1 Az e-business résztvevői E- közigazgatás E-vállalat E-polgár E-fogyasztó E-munkavállaló Az e-business további elemei: E-piactér E-államigazgatás

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában STEINER István Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc marsi@uni-miskolc.hu A logisztika a nagy megrendelők, ügyfelek mellett egyre inkább a

Részletesebben

Jäckel Katalin Nagy Orsolya. Üzleti terv készítése

Jäckel Katalin Nagy Orsolya. Üzleti terv készítése Jäckel Katalin Nagy Orsolya Üzleti terv készítése A kiadvány a 14447/5/2009 ügyiratszámon 2009. október 27-tõl tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott. Szerzõk: Jäckel Katalin, 2009 Nagy Orsolya, 2009

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros

E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Szakindítás Képzési Program. Dunaújváros E-Gazdaság Szakmérnök szakirányú továbbképzési szak Szakindítás Képzési Program Dunaújváros 2008 Tartalomjegyzék Képzési és Kimeneteli Követelmény... 3 Képzési program... 3 Óra és vizsgaterv... 8 Tantárgyprogramok...

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság?

Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Dr. Czakó Erzsébet BKÁE Vállalatgazdaságtan tanszék Lehet-e Új Gazdaság a magyar gazdaság? Az Új Gazdaság (New Economy) elnevezést az idei évtől szinte közhelyként használja a nemzetközi gazdasági szaksajtó,

Részletesebben

Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása

Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása Projektsikert elősegítő munkakultúra jellemzői és létrehozása dr. Prónay Gábor 12. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2009. április 2. AZ ELŐADÁS CÉLJA Nem lehet a problémákat ugyanazzal a gondolkodással

Részletesebben

Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit

Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit Szerkesztette: Fenyvesi Éva Vágány Judit Borítóterv: FLOW PR A fejezetek illusztrációi: Fenyvesi Éva Lektorok: Salamonné Huszty Anna, Török Hilda ISBN: 978-615-5607-20-2 Kiadja: Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Üzletimodell-innováció Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Üzletimodell-innováció Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Csath Magdolna Üzletimodell-innováció Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest A kötet megjelenését támogatták Arany szponzorok: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Székesfehérvári

Részletesebben

A vállalatok közötti elektronikus kereskedelem, a B2B

A vállalatok közötti elektronikus kereskedelem, a B2B SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZÉSI MÓDSZEREK, VIRTUÁLIS VÁLLALATOK A vállalatok közötti elektronikus kereskedelem, a B2B A vállalatok közötti elektronikus kereskedelem elavulttá teszi az elosztás és értékesítés

Részletesebben

Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA

Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA Lőrincz Katalin* A GLOBALIZACIO ÉS A KERESKEDELMI LOGISZTIKA VISZONYA Napjainkban, amikor beláthatóvá válik az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, meg kell vizsgálni, hogy a kereskedelmi folyamatokat

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

Tárgyszavak: kis- és középvállalat; e-kereskedelem; e-piac; e-marketing; e-üzlet; termékfejlesztés; vevőkapcsolat; marketingstratégia.

Tárgyszavak: kis- és középvállalat; e-kereskedelem; e-piac; e-marketing; e-üzlet; termékfejlesztés; vevőkapcsolat; marketingstratégia. GAZDASÁG Kis- és középvállalatok esélyei az elektronikus piacokon Tárgyszavak: kis- és középvállalat; e-kereskedelem; e-piac; e-marketing; e-üzlet; termékfejlesztés; vevőkapcsolat; marketingstratégia.

Részletesebben

Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából!

Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! $ Kovácsoljon üzleti előnyt a technológiából! A Microsoft technológiái segítségével a kis- és középvállalatok modernizálhatják üzleti rendszereiket és folyamataikat,

Részletesebben

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT LEAN KÖRNYEZETBEN

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT LEAN KÖRNYEZETBEN VÁLTOZÁSMENEDZSMENT LEAN KÖRNYEZETBEN A lean környezet megjelölés ebben a cikkben nem a vállalati környezet szinonimája, hanem a belső folyamatok jellegére vonatkozik. Azt jelenti, hogy a vállalat a lean

Részletesebben

A nyomdai gyártófolyamatok digitális optimalizálása

A nyomdai gyártófolyamatok digitális optimalizálása A nyomdai gyártófolyamatok digitális optimalizálása JDF TERMÉKLEÍRÁS, RENDSZERINTEGRÁCIÓ, TECHNOLÓGIA, ALKALMAZÁS ÉS TERMINOLÓGIA Eiler Emil Mottó: A nyomtatás évszázadok óta folyamatos fejlődése és megújuló

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Nap Dyntell Business Intelligence

Alkalmazott Informatikai Nap Dyntell Business Intelligence Alkalmazott Informatikai Nap Dyntell Business Intelligence Salga Péter 2015. 10.16. 1 / 13 Miért ültök itt? 2 / 13 Cashflow négyszög 3 / 13 Mit csinál a vezető? 4 / 13 Mi a legfontosabb tudás a vezetőnek?

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM)

MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) MICROSOFT DYNAMICS AX ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS (CRM) A Microsoft Dynamics AX rendszer CRM modulja segítségével a vállalat maximálisan kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait, és növelheti eredményességét. Minden

Részletesebben

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj.

BBTE Rektori Hivatal Str. M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1. Kolozsvár, RO 400084 Tel.: 0264 405300, Fax: 0264 591906 rector@ubbcluj.ro www.ubbcluj. Beiskolázási keretszámok a 2015 2016-os tanévre Magiszteri képzés Kar Szakterület Szak állami tan díjas össze sen MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA KAR FIZIKA KAR KÉMIA ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR Matematika Informatika

Részletesebben

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N

KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÉPZÉS A KLTE-N Boda István, bodai@math.klte.hu Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Abstract The library and information science course in Lajos

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben. Soós Gabriella Novotny Ádám

Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben. Soós Gabriella Novotny Ádám Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben Soós Gabriella Novotny Ádám MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás gazdálkodás versenykörnyezetben Soós Gabriella Novotny Ádám Líceum Kiadó Eger,

Részletesebben

A változást támogató pénzügyek UNIT4 Coda Financials

A változást támogató pénzügyek UNIT4 Coda Financials A változást támogató pénzügyek UNIT4 Coda Financials Változáskövető Best-of-class pénzügyi menedzsment 2 UNIT4 Coda Financials Változáskövető Best-of-class pénzügyi menedzsment UNIT4 CODA változáskövető

Részletesebben

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Vállalkozásgazdaságtan és menedzsment program VÁLTOZTATÁSMENEDZSMENT A HAZAI GYAKORLATBAN

Részletesebben

NÜFLE 2 Esszék. 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege. 2. Ellátási lánc, ostorcsapás hatás

NÜFLE 2 Esszék. 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege. 2. Ellátási lánc, ostorcsapás hatás NÜFLE 2 Esszék 1. Logisztika fogalma, logisztikai szemléletmód, költség koncepció lényege A logisztika a vállalatok stratégiájának egyik kulcsfontosságú eleme, mivel az összköltségek 10-40%-át teszik ki

Részletesebben

1. HÉT: CRM RENDSZEREKRŐL ÁLTALÁBAN

1. HÉT: CRM RENDSZEREKRŐL ÁLTALÁBAN 1. HÉT: CRM RENDSZEREKRŐL ÁLTALÁBAN Dr. Danyi Pál Egyetemi docens, BME 2016. TAVASZ - CRM RENDSZEREK A GYAKORLATBAN 1 TALÁLKOZÁSOK A CRM-MEL Big Data Zara Telekom Webshop ügyfél analitika 2016. TAVASZ

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem Helyzetkép Szabályozás Egyéb kormányzati intézkedések Dr. Csiszér Gábor Miniszterelnöki Hivatal Informatikai államtitkárság Bevezetés Tartalom Az elektronikus kereskedelem helyzete

Részletesebben

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak,

1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász, Külgazdaságtan szak, Dr. Gelei Andrea egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Okleveles közgazdász,

Részletesebben

Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást?

Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást? Hogyan teszi lehetővé az informatika a globalizálódást? Kelemen Róbert SAP Hungary robert.kelemen@sap.com SAP AG 2000 / 1 Az Internet hatása az üzleti életre Öt év múlva az Internet vállalat elnevezés

Részletesebben

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert

IT trendek és lehetőségek. Puskás Norbert IT trendek és lehetőségek Puskás Norbert és kapcsolódó Üzleti technológiák elvárások T-Systems stratégia és innováció 2010 Gartner: CIO TOP 10 Technologies, 2011 Mobilizáció Hatások fogyasztói oldalról

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal

Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Emberi erőforrás menedzsment Exact megoldásokkal Lengyel Attila Tartalom Az Exact-ról Synergy Enterprise áttekintés Emberi erőforrás menedzsment Legfrissebb információk az Európai Uniós pályázatokról Közben

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Mennyire elégedett a közszolgálat?

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Mennyire elégedett a közszolgálat? Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Petró Csilla Stréhli-Klotz Georgina Mennyire elégedett a közszolgálat? ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-41-7 Á ÁROP-2.2.17

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012 - es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK, Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

Üzleti intelligencia 2. RENDSZEREZÉS 3. ELEMZÉS. vállalati adattárház. adattárolás. operatív adattár. A vállalati információellátás ciklusa

Üzleti intelligencia 2. RENDSZEREZÉS 3. ELEMZÉS. vállalati adattárház. adattárolás. operatív adattár. A vállalati információellátás ciklusa Krauth Péter Tézis: Az üzleti intelligenciát biztosító technológiák nemcsak a nagyvállalatoknál segítik elő integrált információgazdákodási rendszerek létrejöttét, hanem az adatok egyre változatosabb körét

Részletesebben

Logisztikai rendszerek (KOKUA116)

Logisztikai rendszerek (KOKUA116) 1 Logisztikai rendszerek (KOKUA116) Bevezetés - a tantárgy oktatásának célja: a logisztika fogalmának meghatározása, a logisztikai szemléletmód megismertetése, a logisztikai rendszerek és folyamatok összetevőinek

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

ONLINE MARKETING szakirányú továbbképzés

ONLINE MARKETING szakirányú továbbképzés ONLINE MARKETING szakirányú továbbképzés Online marketing ügyfélszerzés és megtartás a XXI. században Edutus Főiskola 2016 Képzés célja: A korszerű online marketing ismeretek átadása a piaci verseny-képesség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

E-business modellek és rendszerek a mezőgazdaságban

E-business modellek és rendszerek a mezőgazdaságban E-business modellek és rendszerek a mezőgazdaságban Zimányi Krisztina. Bevezető Az elektronikus gazdaság (e-economy), az elektronikus kereskedelem (e-commerce) és az elektronikus üzlet (e-business) egymással

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK MENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ - ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK MENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ - ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERSZAK MENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ - ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 1. Az információtechnológia stratégiai jelentősége - Az IT fejlődésének három korszakos modellje. - Az

Részletesebben

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre.

A tantárgy épít a mikro- és makroökonómia, jog, marketing, vezetés-szervezés, vállalati pénzügyek és számviteli alapismeretekre. Tantárgy neve: Stratégiai tervezés Kódja: NBG_GI832K4 Kreditszáma: 4 A tanóra típusa és száma: (2 óra előadás + 2 óra gyakorlat) / hét Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): kollokvium

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNYOK TECHNOLÓGIA ÉS VERSENYKÉPESSÉG. - Technológia alprojekt zárótanulmánya -

ZÁRÓTANULMÁNYOK TECHNOLÓGIA ÉS VERSENYKÉPESSÉG. - Technológia alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK PANDURICS ANETT TECHNOLÓGIA ÉS VERSENYKÉPESSÉG - Technológia alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z29. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vállalatgazdaságtan tanszék

Részletesebben

Foglalkoztatás, Távoktatás, elearning

Foglalkoztatás, Távoktatás, elearning Foglalkoztatás, Távoktatás, elearning Simon Gábor államtitkár Tartalom Előzmények Szerkezeti változások a magyar foglalkoztatásban Foglalkoztatáspolitikai kihívások és intézkedések Kereslet vezérelt oktatás

Részletesebben

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014.

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014. 1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. tel: 1-488-7600, fax: 1-488-7610 e-mail: dekani@ekk.sote.hu Stratégia képzésfejlesztés Kari képzésfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MÓDSZERTANI SZIGORLAT LETÉTELÉHEZ

ÚTMUTATÓ A MÓDSZERTANI SZIGORLAT LETÉTELÉHEZ Szolnoki Főiskola Üzleti Fakultás, 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány ÚTMUTATÓ A MÓDSZERTANI SZIGORLAT LETÉTELÉHEZ A 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési

Részletesebben

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. bemutatkozás: Az Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. magyarországi és európai közép-, és nagyvállalatok számára nyújt informatikai

Részletesebben

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet

Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei. kisszámítógépes rendszerekben. Kutató Intézet Nagy adattömbökkel végzett FORRÓ TI BOR tudományos számítások lehetőségei Kutató Intézet kisszámítógépes rendszerekben Tudományos számításokban gyakran nagy mennyiségű aritmetikai művelet elvégzésére van

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vezetés- szervezéselmélet és vizsgálati módszerei neve (angol)

Részletesebben

I. Időbér rendszerek 1) Besorolási és tarifa rendszerek 2) Szenioritáson alapuló bérrendszer 3) Kompetencia alapú bérrendszer 4) A munkakör

I. Időbér rendszerek 1) Besorolási és tarifa rendszerek 2) Szenioritáson alapuló bérrendszer 3) Kompetencia alapú bérrendszer 4) A munkakör 7-8. előadás I. Időbér rendszerek 1) Besorolási és tarifa rendszerek 2) Szenioritáson alapuló bérrendszer 3) Kompetencia alapú bérrendszer 4) A munkakör értékelésen alapuló bérrendszer 5) Teljesítmény

Részletesebben

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Részletesebben

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI TÁVOKTATÁSI TANANYAGOK FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A távoktatási forma bevezetése és eredményességének vizsgálata az igazgatásszervezők informatikai képzésében DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI dr. Horváth

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

3 Hogyan határozzuk meg az innováció szükségszerűségét egy üzleti probléma esetén

3 Hogyan határozzuk meg az innováció szükségszerűségét egy üzleti probléma esetén 3 Hogyan határozzuk meg az innováció szükségszerűségét egy üzleti probléma esetén 3.1 A Black Box eljárás Kulcsszavak: Black Box, Kísérleti stratégia, Elosztás, Határérték, A döntéshozatali tábla tesztje

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ

Akooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelõ Könczöl Tamás igazgató, Sulinet Programiroda, Budapest A Sulinet Digitális Tudásbázis program Az SDT célja, hogy a pedagógusok munkáját olyan egyénre szabható, dinamikus, interaktív digitális taneszközökkel

Részletesebben

Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak

Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, OKTATÁS, KÉPZÉS Felnőttképzés vezetőknek és vállalkozóknak Az elmúlt években új oktatási formák jelentek meg úgy a vállalati vezetők, mint a vállalkozók képzése területén.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Supply Chain Costing BS0QI4

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Supply Chain Costing BS0QI4 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi kar Közgazdász-gazdálkodási levelező szak Adó és TB szakirány Supply Chain Costing Dunakeszi, 2006-04-30 Lipták Szabolcs BS0QI4

Részletesebben

Marketingkonferencia, Szeged, május 10 11.

Marketingkonferencia, Szeged, május 10 11. HAZAI KÖRKÉP Marketingkonferencia, Szeged, május 10 11. Változatlan érdeklődés mellett, de új időpontban és új helyszínen került sor a 16. Országos Marketing Konferenciára. A plenáris ülésen, majd a hat

Részletesebben

E-LEARNING A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI KÖZOKTATÁSBAN

E-LEARNING A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI KÖZOKTATÁSBAN HÁLÓZATI ALKALMAZÁSOK AZ OKTATÁSBAN E-LEARNING A MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI KÖZOKTATÁSBAN Wéber Kati, weber@tvnetwork.hu II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola Miért szükséges az e-learning?

Részletesebben

Mi látjuk előre, amit Ön csak a promója után! Sales & Marketing, Üzletfejlesztési lehetőségek térinformatikával

Mi látjuk előre, amit Ön csak a promója után! Sales & Marketing, Üzletfejlesztési lehetőségek térinformatikával Mi látjuk előre, amit Ön csak a promója után!. Sales & Marketing, Üzletfejlesztési lehetőségek térinformatikával Goldschmied Annamária Business Development Manager Esri Magyarország Kft. 1134 Budapest,

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben

EFQM-ALAPÚ INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ IRÁNYÍTÁSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

EFQM-ALAPÚ INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ IRÁNYÍTÁSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozás Elmélet és Gyakorlat Doktori Iskola Molnár Viktor EFQM-ALAPÚ INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ IRÁNYÍTÁSI MODELL FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI PhD értekezés

Részletesebben

Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban

Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban Kovács Katalin Bihari Zsuzsanna közremûködésével Bevezetõ Írásunk az esettanulmányok hátteréül szolgál, az agrárszerkezetben bekövetkezett legfontosabb változásokat

Részletesebben

A virtuális szó sokak számára könnyen értelmezhetõ már, vannak, akik lelkesednek

A virtuális szó sokak számára könnyen értelmezhetõ már, vannak, akik lelkesednek Iskolakultúra 2005/10 Hunya Márta Iskolafejlesztési és Integrációs Központ, OKI Virtuális tanulási környezetek A virtuális tanulási környezetek a magyar közoktatás számára jórészt ismeretlenek, míg sok

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM PEDAGÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI FORGÁCSNÉ GÖTTLER VIKTÓRIA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM JÖVŐJE AZ ÚJ ÉVEZRED EURÓPÁJÁNAK OKTATÁSI RENDSZERÉBEN A katonai felsőoktatás reformja az euro-atlanti csatalakozás jegyében történik. NATO

Részletesebben

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei

A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei SZEMLE 494 Mohácsi Kálmán Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. május (494 506. o.) MOHÁCSI KÁLMÁN A magyarországi élelmiszer-forgalmazás a szövetkezeti kereskedelem (az áfészek) lehetõségei A magyarországi

Részletesebben

KITEKINTÉS PROJEKTFINANSZÍROZÁS A FELSÕOKTATÁSBAN. POLÓNYI István

KITEKINTÉS PROJEKTFINANSZÍROZÁS A FELSÕOKTATÁSBAN. POLÓNYI István Szociológiai Szemle 2007/3 4, 199 213. KITEKINTÉS Napjainkra gyökeresen megváltozott az állam forráselosztási rendszere. A korábbi juttatási szisztémák helyébe egyre inkább a versenyeztetési kényszerek

Részletesebben

Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés. ZSOLDOS Kft. számára

Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés. ZSOLDOS Kft. számára Tanácsadásra irányuló megbízási szerződés ZSOLDOS Kft. számára 1 TANÁCSADÁSRA IRÁNYULÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a ZSOLDOS Kft. (székhely: 8400 Ajka, Timföldgyári út 3.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek 7. előadás: Stratégiai menedzsment és informatikai támogatás 2. Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/elekes Edit/Vezetoi_inf_rd

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása

A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása A CIB Bank Zrt. ecommerce internetes kártyaelfogadás szolgáltatása TARTALOM 1. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM ÉS AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS... 3 1.1. MI AZ ECOMMERCE SZOLGÁLTATÁS?... 3 1.2. ELŐNYÖK A KERESKEDŐ

Részletesebben

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL

Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL Lakatos Csaba * A FOLYAMATMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE ÉS A FOLYAMATI SZEMLÉLET ELTERJESZTÉSE A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL AZ ÁTALAKULÓ MATÁV Az 1990-ig állami tulajdonú, monopol helyzetű

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék MAGISZ Fórum 2004. augusztus 27. Az információs rendszerek funkcionális változásai a kis és középvállalkozások szemszögéből. Dr. Herdon Miklós - Rózsa Tünde DE ATC AVK Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Részletesebben

Válalati informatika. Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF

Válalati informatika. Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF Válalati informatika Dr. Bodnár Pál D.Sc. BGF Tartalomjegyzék ELÕSZÓ...7 1. BEVEZETÉS... 9 2. ES VÁLLALATI SOFTVEREK MODELLEZÉSE...15 2.1 Az Enterprise Software (ES) értelmezése...17 2.2 Az ES modell felépítése...18

Részletesebben

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN

LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Miskolci Egyetem, Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 11-20. LOGISZTIKA A TUDOMÁNYBAN ÉS A GAZDASÁGBAN Illés Béla tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem, Anyagmozgatási

Részletesebben

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/

Terület- és térségmarketing. /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Terület- és térségmarketing /Elméleti jegyzet/ Szerző: Nagyné Molnár Melinda Szent István Egyetem Szerkesztő: Nagyné Molnár Melinda Lektor: Szakály Zoltán

Részletesebben

Tantárgy adatlap Információmenedzsment

Tantárgy adatlap Információmenedzsment A tantárgy kódja: 7PE20NGK29B A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Information management A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0+0 Kreditérték: 3 A tantárgy

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

Szabó Zoltán & Fehér Péter. & ITSMfMagyarországMagyarország

Szabó Zoltán & Fehér Péter. & ITSMfMagyarországMagyarország Az informatikai szolgáltatásmenedzsment hazai helyzetéről 2009 Szabó Zoltán & Fehér Péter Budapesti CorvinusEgyetem & ITSMfMagyarországMagyarország A kutatás céljai Az IT költségvetés helyzete és az IT

Részletesebben