A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel intézeti tanszék A vezetői számvitel gyakorlati alkalmazása az Eurovan Miskolc Kft számviteli rendszerében Miskolc, november.08 Készítette: Boholy Attiláné Neptun kód: WN774W Kar: GTK Szak: Pénzügy Számvitel Szakirány: Számvitel Évfolyam: III. évfolyam/levelező 1. oldal

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A vezetői számvitel alapfogalmai A vezetői számvitel bemutatása A pénzügyi és a vezetői számvitel összehasonlítása A vezetői számvitel szerepe, feladata 9 3. Az EUROVAN Miskolc Kft bemutatása. Az alkalmazott vállalatirányítási rendszer rövid ismertetése, működése, vezetői információs rendszer kialakítása Az EUROVAN Miskolc Kft bemutatása A társaság számviteli politikájának, és az alkalmazott költség és ráfordítás elszámolási módok bemutatása A vállalkozás szervezeti felépítése, utalványozás rendjének kialakítása, belső szabályozási rendszerének hierarchikus bemutatása A vállalkozás szervezeti felépítése A társaság képviselete A vállalkozásnál kialakított utalványozási rendszer áttekintése A belső szabályzatok hierarchikus felépítésének bemutatása A társaságnál alkalmazott ügyviteli rendszerek bemutatása Az importőr, a Mercedes-Benz Hungária Kft által ebben az időben kért információk bemutatása A társaság tevékenysége során felmerült folyamatok nyilvántartási igénye Az új gazdasági környezet, és az átalakuló vezetői, tulajdonosi információs igények Az importőr által kért adatszolgáltatás tartalmához igazodó controlling információk Az átalakult vezetői, tulajdonosi információs igények A Rubin ZRT rövid bemutatása A DOAS rendszer felépítése A könyvelői rendszer felépítése A vállalat irányítási rendszer bevezetése, alkalmazása, a vezetői információs igények kielégítését szolgáló rendszer kialakítása A Rubin ZRT által kifejlesztett rendszer bevezetés Az importőr által kért adatszolgáltatás tartalmához igazodó controlling rendszer kiépítése az Eurovan Miskolc Kft-nél Az eddigi helyzet bemutatása a Magyarországi viszonylatot figyelembe véve Controlling rendszer kiépítése Kinek a feladata a controlling tevékenység lebonyolítása Mivel foglalkozik a controlling, kinek a feladata ennek számonkérése A controller feladata a vállalkozáson belül Mit is jelent a Business Management kifejezés? Az importőr által bevezetett GBMS rendszer bemutatása Előnyök kereskedő és az importőr részére egyaránt Az importőr által elvárt információkhoz szükséges riportolási rendszer bemutatása A Controlling információk összeállításáról nyert tapasztalatok bemutatása Felhasznált irodalom Mellékletek felsorolása 1.számú táblázat: Global Business Management System számú táblázat: Új Jármű értékesítés költséghely, Fedezet I mutató értékének meghatározása 50 3.számú táblázat: Új Jármű értékesítés költséghely, Fedezet I mutató értékének meghatározása számú táblázat: Használt jármű értékesítés költséghely 2. oldal

3 Fedezet I mutató értékének meghatározása 52 5.számú táblázat: Alkatrész értékesítés költséghel Fedezet I mutató értékének meghatározása 53 6.számú táblázat: Szerviz-szerelő költséghely Fedezet I mutató értékének meghatározása 54 7.számú táblázat: Közvetlen fix költségek, Új jármű- és használt járműértékesítés Költséghely, Fedezet II mutató meghatározása 55 8.számú táblázat: Közvetlen fix költségek. Alkatrész értékesítés és Szerviz-szerelő költséghely. Fedezet II mutató meghatározása 56 9.számú táblázat: Közvetett fix ráfordítások. Vállalati általános költséghely számú táblázat: Mérleg séma számú táblázat: Statisztikák számú táblázat: Profitabilitás és Stabilitás mutatók oldal

4 Alkalmazz jó könyvelőt! Már hallom is, amint sokan rávágják, inkább élelemre vagy ruhára költenék ezt a pénzt. Ezzel a gondolkodással az a baj, hogy nem oldod meg anyagi gondjaidat, és nem leszel gazdagabb. Ahogy apám mondta: fel kell mérni, mi a jó és rossz adósság, jó és rossz bevétel, jó és rossz kiadás. Ha jó könyvelőt alkalmazunk, az jó költségnek számít, mert gazdagít, könnyebbé teszi az életünket és a jobb jövőt készít elő számunkra. Robert T. Kiyosaki, a Gazdag papa-szegény papa bestseller-sorozat írója 1. Bevezetés A számvitel egy gyakorlati tevékenység, melynek során információ kerül szolgáltatásra. A számvitel feladata, hogy egy gazdasági társaság pénzügyi információi meghatározása, mérése érdekében adaton szolgáltasson annak érdekében, hogy ezek feldolgozása során a felhasználók megalapozott döntéseket tudjanak hozni. A megállapítás a mérés és a közlés szolgálhatja a társaság külső felhasználóinak igényét, ha ez történik, akkor pénzügyi számvitelről beszélhetünk, amikor azonban a belső felhasználók megalapozott döntéseihez szolgáltatnunk információt, akkor már vezetői számvitelről beszélünk. Tudományos Diákköri Kutatómunkámmal szeretném áttekinteni a vezetői számvitelhez kapcsolódó alapfogalmakat, a vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel kapcsolatát, a vezetői számvitel szerepét és feladatát. Az elmélet bemutatásán túl a gyakorlatot is szeretném bemutatni annál a gazdasági társaságnál, ahol jelenleg gazdasági vezetőként dolgozom és részt vettem a vezetői számvitel rendszerének kialakításában. Az első témakörben a vezetői számvitelhez kapcsolódó alapfogalmakat és a hozzájuk kapcsolódó értelmezéseket kívánom részletezni. Kezdve a pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel kapcsolatának bemutatásával. Ezek után a vezetői számvitel helyét, szerepét szeretném bemutatni a vállalkozások rendszerében. A második témakörben az Eurovan Miskolc Kft működését és szervezeti felépítését kívánom először bemutatni. Egy kis kitérővel a társaság számviteli politikáját is bemutatom, hiszen ennek ismerete alapján tudunk a nyilvántartásokba betekinteni és az azokban szereplő adatokat értékelni. A társaságnál kialakított költség elszámolási módszerek rövid szemléltetése után áttérnék az alkalmazott gyakorlatra. A kialakított költséghelyek és költségviselők bemutatásán keresztül szeretném, a nem régen bevezetett, és alkalmazott integrált vállalatirányítási rendszert átvilágítani, és az abban rejlő lehetőségeket és hibákat, hiányosságokat feltárni. A vezetői információs igények feltérképezése után az integrált vállalatirányítási rendszerből gyűjtött információk részletes bemutatásával folytatnám. Itt kiemelt témakörként kezelném az információs rendszerből történő adatok és a vezetői információs igényekhez fontos adatok gyűjtésének, 4. oldal

5 rendszerezésének bemutatását. Ezt követné a GBMS (Global busines managment system ) rendszer bemutatása a gyakorlatban, magán az adatszolgáltatáson keresztül. Nagyon fontos annak értékelése, hogy a vezetők, hogyan hasznosítják a nyert információkat, miként történik az adatok kiértékelése, milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a folyamatokat egy egészséges pályára tereljék. 5. oldal

6 2. A vezetői számvitel alapfogalmai 2.1 A vezetői számvitel bemutatása A számvitellel szemben a menedzsment részéről gyakran fogalmaznak meg kritikát. Ennek a főbb jellemzői a következők: a számvitel nagy tömegű adatokat állít össze, azonban azok kevésbé alkalmasak az üzleti döntések meghozatalára, támogatására, a könyvelést helyezi a középpontba, a pontosságra és a precizitásra való törekvés miatt késik az adatok időben történő rendelkezésre bocsátásával, a számvitel retrospektív jellegű, azaz a döntések utólagos igazolását szolgálja. Ezzel szemben viszont a számviteli szakemberek azt állítják a szükséges adatok rendelkezésre állnak, azonban a vezetők nem tudják azokat megfelelően használni. Ennek az ellentmondásnak a feloldását úgy tudjuk elérni, ha a számvitelt a vezetői számvitel irányába fejlesztjük és a múlt dokumentálása helyett a jövőbeni döntések támogatása kerül központi funkcióba. Ezek után jogos a felmerülő kérdés: Mi is valójában a vezetői számvitel? Erre egyértelmű és mindenki számára megfelelő válasz talán nincs is, a szakirodalmakban többféle definícióval találkozhatunk. Az egyik megközelítés szerint: A vezetői számvitel a számvitelnek az a módosulása, amely az üzleti folyamatok számbavételének érdekein túl kiemelt prioritásként kezeli az üzleti irányítás érdekeit (Boda - Szlávik) A számviteli törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalat vezetése a 6 7. számlaosztályt a vezetői információk, előállítására használja fel. Ezen, számlaosztályok használatával meg lehet határozni a költséghelyeket és a költségviselőket, a felelősségi egységeket, vagyis kialakíthatjuk a hatékony költséggazdálkodási rendszerünket. Ezért nem véletlen, hogy a főkönyvelők egy jelentős része a vezetői számvitelt rögtön a 6 7. számlaosztály használatával azonosítja. 6. oldal

7 Ennek megfelelően a vezetői számvitel fogalmának egy másik típusú megközelítése a következő: a vezetői számvitel tartalma a számviteli rend, a számviteli alapelvek, és szabályok szerint épül, kap értelmet és jelentést. Információi tényadatokból képződnek, ezáltal a múltra vonatkozó következtetések, tanulságok, értékelések készítésére kiválóan alkalmasak. Eredményirányításra, befolyásolásra kevésbé, megvalósítható jó alapja lehet egy teljes körű vállalati controlling rendszernek. ( Véry, év ) A vezetői számvitel információinak támogatnia kell a költségszámítást, a tervezési, az ellenőrzési, operatív irányítási funkciókat és általában a döntéshozatalt. Az IFAC (Számviteli Szakemberek Nemzetközi Szövetsége) szerint a vezetői számvitel a következő: A vezetői számvitel az olyan számviteli és nem számviteli információk azonosításának, mérésének, gyűjtésének, elemzésének, előkészítésének, értékelésének és közlésének folyamata, amelyeket a vezetés a tervezésben, az értékelésben és az ellenőrzésben használ fel, és amelyek lehetővé teszik a források elszámolhatóságát. A vezetői számvitel a vezetési folyamat integráns része. (IFAC Handbokk, 1977) A vezetői számvitel a számvitelnek az a területe, amely olyan információkat szolgáltat a vezetők részére, amelyek segítségével a teljesítmények növelhetők, a költségek (ráfordítások) csökkenthetők, vagyis az eredmény maximalizálható. 2.2 A pénzügyi és a vezetői számvitel összehasonlítása A külső információk tartalmát a számviteli törvény szabályozza, a belső információkét pedig, az üzleti folyamatok sajátosságai határozzák meg. Tehát a pénzügyi számvitel tartalmát a számviteli törvény határozza meg, ennek oka, hogy a piac szereplői számára ad információt. A vezetői számvitel a vállalkozás vezetői információs rendszerének része, a vállalkozás vezetőit szolgálja a döntések meghozatalában. A számvitel ilyen két irányú szétválását az indokolja, hogy a piac szereplői (hitelezők, befektetők,piaci partnerek,stb.) nyilvánvalóan más-más információkat igényelnek, de a tulajdonosok és a vállalkozás menedzsmentjének is eltérőek lehetnek az információs igényei. 7. oldal

8 A vezetői és a pénzügyi számvitel összehasonlítása Az összehasonlítás területei Pénzügyi számviteli igények Vezetői számviteli igények Felhasználók - állam, - menedzsment - tulajdonosok, - üzleti partnerek, - hitelezők, befektetők, Tartalom - Számviteli törvény szerinti - A számviteli törvénnyel összhangban, de az üzleti folyamatok törvényei szerint Forma - Számviteli törvény szerinti - Az üzleti folyamatok legjobb megjelenítése szerint Számviteli módszer - Kettős könyvvitel - Nem korlátozódik a kettős könyvvitelre. - Bármilyen azzal konzisztens rendszer hasznos lehet Kritériumok - Objektív, - ellenőrizhető, - konzisztens, - Releváns, - hasznos, - érthető, Realitás - Tény - Várható tény Vizsgált időtartam - Általában egy év - Ahogy az üzlet hatékony irányítás megkívánja Tárgyidőszakok - Múlt - Jelen, - Jövő Gyakoriság - Évente - Havonta, - Negyed évente Késés hónap - Maximum 1 hét Szervezeti bontás - Vállalkozás egésze - Szervezeti egységekre bontás Tevékenységi bontás - A vállalkozás teljes tevékenysége - Tevékenységekre, - termékekre való bontás A mérés mennyiségi egysége - Normális pénzérték - Bármilyen pénzérték, - volumen egység ( ár, fajlagos, munkaóra, gépóra, stb.) Adattípus Eredmény-kimutatás szerkezete Fő hangsúly - Mérleg - Eredmény-kimutatás - Cash Flow - kimutatás - Kiegészítő melléklet - Mérleg - Eredmény-kimutatás - Cash Flow kimutatás - Környezeti információk - Piaci információk - Értékesítési információk - Termelési információk - Készletadatok - Humánpolitikai információk, stb - Számviteli törvény szerinti - Fedezeti jellegű - A lehető legpontosabb kép a tranzakciók hatásairól, a vagyoni és jövedelmi helyzetről Központi feladat - Központban a vállalkozás általános gazdálkodási helyzete - A sebesség - Központban a költséggazdálkodás 1. számú táblázat Forrás: Hanyecz Lajos: A controlling rendszere (Saldo, év) Látható tehát, hogy a számviteli törvény által előírt tartalom elsősorban a külső felhasználói információs igények kielégítését szolgálja, azonban ezen keresztül hatást gyakorol a belső rendszer működésére is. A vezetői számvitel elsődleges funkciója a tényadatok közlése. A számvitelesek, statisztikusok heteket, gyakran hónapokat dolgoznak egy-egy adaton, amikor végre azt mondják kész és a tényadatot előállították. Azonban az sincs kizárva, hogy később ezt újra előveszik, javítják, átalakítják. A menedzsment nyilvánvaló, hogy nem várhat ennyi időt, hogy a döntését meghozza. Ezért meg kell elégednie a megközelítő pontosságú adatokkal, vagyis azt kell tudnia, hogy mi várható az előtte álló időszakra. 8. oldal

9 Számukra az adat a várható tényt kell, hogy kifejezze. Általános követelmény, hogy a szükséges adatok megfelelő időben érkezzenek meg a rendeltetési helyükre. Ha ez nem történik, meg akkor késésről beszélhetünk, az események túlhaladnak rajtunk, érdemben már nem tudunk beavatkozni. Azt mondhatjuk, hogy az információs rendszer ott működik jól és hatékonyan ahol az adatok rendelkezésre bocsátási idejét sikerül minimálisra lecsökkenteni, ennek két alapvető feltétele van: a szükséges informatikai beruházások megvalósítása, a számviteli munka lebonyolításának magas szintű szervetettsége. 2.3 A vezetői számvitel szerepe, feladata A vezetői számvitel a különböző vezetői funkciókhoz szolgáltat információt. A legfontosabb funkciók a következők: tervezés, döntéshozatal és ellenőrzés. A vezetőknek előre kell tervezniük az olyan alapvető döntések meghatározásában, mint a tőkeráfordítás, termelés, értékesítés. A tervezés lehet rövid és hosszú távú is. A rövid távú tervek részletesebbek, kidolgozottabbak. A profitorientált vállalkozások vezetőinek gyakran dönteniük kell abban, hogy milyen módon érjék el céljaikat, a rendelkezésre álló erőforrásokat hogyan osszák meg a tevékenységek között a profitmaximalizálás érdekében. Azon társaságoknál ahol a tulajdonos és a vezető személye nem ugyan az, különösen fontos a döntések megalapozása. Itt már felvetődik a gazdálkodásért való felelősség kérdésköre is. A vezetői funkciók között kiemelkedő szerepe van az ellenőrzésnek. A vezető folyamatosan vizsgálja, hogy a tevékenység megfelel-e a tervnek, ehhez azonban napra kész és helytálló információkra van szüksége. A vezetőknek szolgáltatott információk a vállalkozáson belül a kommunikációs folyamatnak igen jelentős része. A vezetői számvitel alapvető szerepe: a figyelem irányítása, az eredmények számbavétele, a problémák megoldása. A vezetői számvitel információkat szolgáltat, azonban nagyon pontosan tudni kell mikor, kinek és milyen vezetői információkra van szüksége, ehhez olyan indikátorokat szükséges meghatározni, amelyek jól jellemzik a folyamatokat. 9. oldal

10 3. Az EUROVAN Miskolc Kft bemutatása. Az alkalmazott vállalatirányítási rendszer rövid ismertetése, működése, vezetői információs rendszer kialakítása Az EUROVAN Miskolc Kft bemutatása Az Eurovan Miskolc Kft november 01-én kezdte meg működését Korlátolt Felelősségű Társaságként. A vállalkozás tulajdonosai magánszemélyek. A társaság elsősorban Mercedes-Benz típusú új gépjárművek értékesítésével, és az értékesített járművek szervízelésével foglalkozik. A Mercedes-Benz Hungária Kft, dealereként működik, és kizárólagos forgalmazási joggal rendelkezik Borsod-Abaúj- Zemplén megyében. Tevékenysége során személy gépkocsikat, tehergépjárműveket egyaránt értékesít, ellátja a Mercedes típusú járművek teljes körének szerviz tevékenységét. Ezen kívül, foglalkozik használt gépjárművek értékesítésével is, ez viszont már nem csak Mercedes típusú járműveket jelent. Ezen a területen több márka is képviseli magát. A gépjármű értékesítés és szerviz tevékenység mellett jelentős forgalmat bonyolít le az alkatrész értékesítés területén is, mivel nem csak a szerviz tevékenységéhez kapcsolódóan, hanem tovább értékesítési céllal is vásárolja őket. A Mercedes-Benz Hungária Kft dealereként, kvázi franchise rendszerben végzi tevékenységét, ezért az importőr által elvárt információs igények figyelembe vételével került kialakításra a számviteli rendszere. Tevékenységi körök bemutatása: Gépjármű-kereskedelem / főtevékenység / Gépjárműjavítás Gépjárműalkatrész-kereskedelem Motorkerékpár, - alkatrész kereskedelme, javítása Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Személygépjármű kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Szoftverkészítés, - szaktanácsadás 10. oldal

11 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Üzletviteli tanácsadás Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás 3.2 A társaság számviteli politikájának, és az alkalmazott költség és ráfordítás elszámolási módok bemutatása A társaság kettős könyvvitelt vezet, könyvvizsgálatra kötelezett. Tevékenységéről éves beszámolót készít, melynek részét képezi az A típusú összköltség eljárással készült eredmény-kimutatás és az A típusú mérleg és a kiegészítő melléklet. A beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és annak változásáról valós képet mutat. Az éves beszámoló adatait leltár támasztja alá. Leltár készül a tárgy év december 31- i fordulónapjával, az eszközök, és a források állományairól. A társaság a költségeit csak költség-nemek szerinti csoportosításban tartja nyilván. A számviteli törvény előírásait betartva, alkalmazza a költségek és ráfordítások csoportosítását. A költségeket, illetve a ráfordításokat a következő csoportosításban tartja nyilván: Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott, közvetített szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások, Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Az eredménykategóriák tekintetében is a számviteli törvény előírásainak megfelelő csoportosítást alkalmazza a vállalkozás. Az A típusú Összköltség eljárással összeállított eredmény-kimutatás használatával kerül levezetésre a mérlegszerinti eredménye. 11. oldal

12 A következő eredmény kategóriákat különbözteti meg: Üzemi (üzleti) eredmény: A társaság a sajátosságához igazodva az összköltségeljárással határozza meg az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét. Ennek megfelelően az összköltség eljárással kimutatott üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az aktivált saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek összege, csökkentve az anyagjellegű ráfordítások, a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás együttes összegével. A pénzügyi műveletek eredménye: A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbségéből áll. Szokásos társasági eredmény: Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredménye együttesen a szokásos társasági eredményt mutatják. Ez az eredménykategória a társaság rendszeres, folyamatos tevékenységéből származó eredményt tükrözi, hű képet ad a gazdálkodási és pénzügyi tevékenységéről. Rendkívüli eredmény: A társaság rendszeres tevékenységétől független, a rendszeres üzletmenetén kívül eső rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások különbözete, a rendkívüli eredmény. Adózás előtti eredmény: A szokásos társasági tevékenység eredménye és a rendkívüli eredmény összevonásával kell megállapítani az adózás előtti eredményt, melynek az adótörvényben leírtak szerinti korrigálása után az adóalapot kapjuk. Adózott eredmény: Az adózás előtti eredmény és az adóbevallás alapján számításba Vett nyereségadó különbözete az adózott eredmény, melynek terhére csak a tulajdonosnak járó osztalék, részesedés /előző évek eredmény-tartalékából történt esetleges kiegészítést is figyelembe véve / számolható el. Mérleg szerinti eredmény: A társaság mérleg szerinti eredménye,olyan adózás utáni eredmény, amelyet növelhet az eredménytartalékból osztalékra, részesedésre igénybevett, csökkent a mérleggel lezárt év után fizetett, jóváhagyott osztalék, részesedés összege. A mérleg szerinti eredmény a társaság rendelkezésére álló saját tőke része, melyet már sem adó, sem osztalék, részesedés nem csökkenthet. Az eszközök bekerülési értéke, közvetlen önköltség fogalmainak meghatározása: Az eszköz bekerülési értéke: az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. 12. oldal

13 Közvetlen önköltség: körébe tartoznak az eszközök előállítása, szolgáltatások nyújtása során azok a felmerült költségek, amelyek: az eszköz (termék) előállítása, szolgáltatás nyújtása során, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása, szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, az előállítással, a szolgáltatás nyújtásával, teljesítésével bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, az eszközre (termékre), a szolgáltatásra a megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. Az értékelésnél alkalmazott deviza, valuta árfolyama A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza készlet, a külföldi pénzértékre szóló követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettségek forintértékének meghatározásakor a MNB hivatalos devizaárfolyamán mutatja ki a vállalkozás. A deviza/ valuta készletének fogyása esetén a FIFO módszert alkalmazza. 3.3 A vállalkozás szervezeti felépítése, utalványozás rendjének kialakítása, belső szabályozási rendszerének hierarchikus bemutatása A vállalkozás szervezeti felépítése A Taggyűlés: A taggyűlés a társaság legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik A társasági szerződés módosítása, A társaság alaptőkéjét érintő változtatások, A társaság egyesülésének, beolvadásának, szétválásának, és megszűnésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása, A ügyvezető megválasztása, visszahívása, A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, A társaság éves beszámolójának elfogadása, Az éves nyereség felosztásáról, osztalék kifizetésről történő döntések meghozatala. A Könyvvizsgáló: A társaság taggyűlése egytől öt évig terjedő időszakra választhatja meg a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörére a Számviteli tv, 13. oldal

14 valamint a Gazdasági Társaságokról szóló tv mindenkor hatályos szabályaiban foglaltak az irányadók. A társaság szervezeti egységei (Központi szervezeti egységek): Ügyvezető igazgató Műszaki osztály Számviteli és controlling osztály Értékesítési- és marketing osztály Termelő egység ( szerviz részleg ) A társaság képviselete A képviseleti, a cégjegyzési, bankszámla feletti rendelkezési, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségvállalási és utalványozási jogosultság tartalmát a Szervezeti Működési Szabályzat és a társaság belső szabályzatai határozzák meg. A cégjegyzés, a bankszámla feletti rendelkezés, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségvállalásra a társaság ügyvezető igazgatója jogosult. Az ügyvezető önállóan jogosult a cég jegyzésére. A társaság jogi képviseletét a taggyűlés által megválasztott jogtanácsos látja el A vállalkozásnál kialakított utalványozási rendszer áttekintése Az utalványozás a vállalkozás pénz- és anyagi eszközei feletti rendelkezési jogot jelenti. Az utalványozási jogosultságot és a döntési jogosultságokat a társaság ügyvezetése határozta meg a működési szabályzat mellékletében. A bankszámla feletti utalványozás érvényességéhez az aláírási kartonon bejelentett személyek aláírása szükséges. A bankszámlák és a házipénztár állomány felett korlátlan utalványozási joggal a társaság ügyvezetője rendelkezik A cégbélyegzők használatának, a nyilvántartásuk vezetésének előírásait a Szervezeti Működési szabályzat melléklete tartalmazza. Ennek megfelelően önállóan és korlátlanul utalványozhat Ónodi Zsolt ügyvezető igazgató Danka Ákos műszaki igazgató Korlátozott utalványozói jogkörrel rendelkeznek Laczkó Péter, műszaki vezető a társaság házipénztárainak kiadásait jogosult utalványozni. A házipénztárak kiadásait Ft-os összeghatárig jogosult előzetes egyeztetés nélkül utalványozni, ezen összeghatár felett ügyvezetői engedéllyel utalványozhat. Bankszámlák felett nem rendelkezhet. 14. oldal

15 Boholy Attiláné, gazdasági vezető a társaság házipénztárainak kiadásait jogosult utalványozni. A házipénztárak kiadásait Ft-os összeghatárig jogosult előzetes egyeztetés nélkül utalványozni, ezen összeghatár felett ügyvezetői engedéllyel utalványozhat. Bankszámlák felett nem rendelkezhet. Kurmai Anett, pénzügyi vezető a társaság házipénztárainak kiadásait jogosult utalványozni. A házipénztárak kiadásait Ft-os összeghatárig jogosult előzetes egyeztetés nélkül utalványozni, ezen összeghatár felett ügyvezetői engedéllyel utalványozhat. Bankszámlák felett nem rendelkezhet. Az utalványozói jogkörrel történő felruházás határozatlan időre szól, ennek visszavonására az ügyvezető igazgató jogosult A belső szabályzatok hierarchikus felépítésének bemutatása Belső szabályzatok hierarchikus sorrendje Szervezeti és Működési Szabályzat Számviteli politika Számlarend Eszközök és források Bizonylati rend értékelési szabályzata Számlatükör Leltározási szabályzat Bizonylatok kezelési szabályzata Pénzkezelési szabályzat Egyéb belső szabályzatok Vezetői utasítások Munkaköri leírások Ellenőrzési munkatervek Egyéb belső szabályzatok - elvégzendő feladatok - ellenőrzési programok, - vezetői utasítások, teljes körű leírása, - vizsgálati jelentések, - belső oktatási anyagok, - információs füzetek, 1. számú ábra Forrás: Saját szerkesztés 15. oldal

16 3.5 A társaságnál alkalmazott ügyviteli rendszerek bemutatása Az Eurovan Miskolc Kft év októberéig több ügyviteli programot alkalmazott egyidejűleg. A nyilvántartási rendszerét igyekezett a tevékenységeinek megfelelően kialakítani. Az ügyviteli rendszer kialakítása érdekében először meghatározásra kerültek azok a feladatok, melyek a működés kapcsán felmerültek, majd a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó bizonylatokat kerültek előtérbe. Ezen információk birtokában keresték meg a használni kívánt programokat. A társaság tulajdonosai részéről ekkor még nem fogalmazódott meg igazán, hogy a kötelező nyilvántartási adatokból mikor, milyen információra lenne szükségük a döntéseik meghozatalakor. Ezért a rendszer kialakítása során nem fektettek elég hangsúlyt a vezetői információs igények kielégítésére, a cél ekkor a zökkenőmentes működés biztosítása volt. Ebben az időszakban teljesen elkülönült az analitikus nyilvántartási rendszer és a számvitel által használt könyvelési program. A korábban alkalmazott számviteli program rövid bemutatása A vállalkozás a számviteli folyamatok működtetése érdekében a Novitax könyvelő rendszer használatát vezette be. Ez a program alkalmas volt a kettős könyvviteli nyilvántartások folyamatos vezetésére, a bérszámfejtési feladatok ellátására és a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának naprakész vezetésére. A könyvelésben a Számlatükör kialakításánál a Számviteli törvény által ajánlott számlarendet követték, és a felmerült információs igényeknek megfelelően a számlaszámok alábontásának segítségével igyekeztek a szükséges válaszokat a vezetői kérdésekre megadni. A tulajdonosok, mint, vezetők, irányították ekkor a vállalkozás egészét, nem került kiépítésre egy a tulajdonosoktól elkülönült vezetői szint sem. Nem kellett a szervezeti egységekre vonatkozóan számviteli adatokat szolgáltatni, illetve ha valamilyen adatra szükség volt, azokat a főkönyvi kivonat adataiból a számlaszámok alábontása miatt gyorsan és viszonylag egyszerűen ki gyűjthették. A tulajdonosok a vállalkozás egészére vonatkozó adatokat elemezték, vizsgálták, és ezek alapján hozták meg szükséges döntéseiket. A társaságnak már ekkor is volt adatszolgáltatási kötelezettsége az importőr, Mercedes-Benz Hungária Kft felé, bár ezt még nem igazán controlling táblázatok keretében történt. Egyes tevékenységek tekintetében a fontosabb számadatokat és értékadatokat kérték be táblázatos formában. Az adatok összeállítása nem jelentett problémát, hiszen a főkönyvi számlák adatai alapján ezeket el lehetett készíteni. 16. oldal

17 Az alkalmazott készletnyilvántartó és számlázó rendszer működésének ismertetése A szerviz és az alkatrész értékesítési tevékenység folyamatos működéséhez egy autós cégekre kifejlesztett program került bevezetésre. Ez a program alkalmas volt a készletek folyamatos értékbeli és mennyiségben történő nyilvántartására, és ezek karbantartására. Kezelt több raktárhelyet, megoldott volt a raktárak között történő átmozgatások dokumentálása. Nyilvántartotta, és folyamatosan vezette a szerviz tevékenységre beérkezett gépjárművek munkalapjait, ezeken minden szükséges és fontos információ szerepelt. A szerviz előjegyzések kezelése viszont nem volt megoldott a rendszerben. A garanciális munkalapok vezetése és lezárása rendben zajlott. Jól működött a számlázás rendszere is. Nem volt alkalmas azonban rendszer a termelő tevékenység produktivitásának mérésére. Számos hiba és nehézkes kezelés jellemezte a leltározási tevékenységet, csak manuális módon lehetett rögzíteni a leltározás során felmerült eltéréseket. Nem volt megoldott annak a lehetősége sem, hogy a készletfogyásokat elkülönítetten kezelje, itt arra kell gondolni, hogy azokat az alkatrészeket, melyeket változatlan formában értékesítettek tovább elkülönítetten kezelje azoktól, amelyeket a szerviz tevékenység során beépítettek. Így a készlet fogyás feladásakor minden ELÁBÉ címén került figyelembe vételre, mivel nem lehetett elkülöníteni az anyag költségeket. A gépjármű értékesítéshez kapcsolódó része nem volt tökéletes a szoftvernek, nem vezetett minden adatra pontosan kiterjedő nyilvántartást. Az értékesítésen dolgozó kollégák táblázatokban tartották nyilván a járműveket, ebben vezették fel a legfontosabb információkat. A gépjárművek beszerzési számláján kívül számos egyéb költség és kiadás is felmerült, melyeket, nem lehetett a rendszerben a járművekhez kapcsolni. Ezért ez jelentősen megnehezítette az eladások tekintetében a kalkulációk összeállítását. A hitel igények és a készletfinanszírozási hitelek vezetése szintén nem működött tökéletesen a rendszerben, ezért ezekről újabb külső, rendszertől független nyilvántartást kellett vezetni. Az eladott gépjárművek beszerzési értékét nem tudta a program feladni ELÁBÉ címén, ezért ezeket a könyvelésben lévő adatokból kellett manuálisan kigyűjteni. Mivel számos ilyen és hasonló hibával küzdött a kialakított ügyviteli rendszer ezért időszerű kérdéssé vált ennek átalakítása Az importőr, a Mercedes-Benz Hungária Kft által ebben az időben kért információk bemutatása Értékesített gépjárművek mennyisége. Értékesítésből származó bevétel összege. 17. oldal

18 Értékesített gépjárművek ELÁBÉ-ja. Alkatrész értékesítésből származó bevétel összege. Alkatrész értékesítés ELÁBÉ-ja. Szerviz tevékenységből származó bevétel összege. A szerviz tevékenység során felhasznált alkatrészek anyagköltsége. Felhasznált alvállalkozói munka ráfordítása. A társaság tárgy időszaki eredménye. Alkalmazottak létszáma. Szerviz állások száma. Mint a felsorolásból látható, itt igazán a főkönyvi kivonatból egyértelműen bemutatható számok és adatok továbbítására volt igény. A mennyiségi adatokat, pedig szintén nem volt bonyolult összeállítani, hiszen a könyvelési kartonokról, illetve a külön vezetett analitikus táblázatokból ezen információk napra készen rendelkezésre álltak A társaság tevékenysége során felmerült folyamatok nyilvántartási igényei 1, Gépjármű értékesítés A beszerzett gépjárművekről folyamatos készletnyilvántartás napra kész vezetése. A vállalkozás a számviteli politikája szerint folyamatosan vezeti évközben a mennyiségi és értékbeli nyilvántartásait, és ez a gépjárművekre is vonatkozik. Márka, típus, alváz- és motorszám, valamint komissziós szám (gyártási sorszám) alapján célszerű elkülöníteni a gépjárműveket. A gépjárművek értékesítéséhez kapcsolódó számlák, bizonylatok elkészítése. A gépkocsik értékesítése egy igazán speciális terület. Ezért az értékesítéshez kapcsolódó számlák kiállítása sem egy egyszerű feladat. Az értékesítés során az ügyfelek szerződést kötnek egy adott autóra, melyet megrendelnek. A rendelést követően a vétel ár % közötti összeget befizetik, mint foglaló, majd esetleg még ezen összegen felöl előleget is fizetnek. Ezekről szükséges a megfelelő dokumentumot kiállítani abban az időpontban, amikor az összeget a cég számlájára utalták, vagy készpénzben befizették. Továbbá amikor az autó átadásra kerül, el kell készíteni egy átadás-átvételi elismervényt, és ki kell állítani a szükséges végszámlát a járműről. A számlázás során sok dologra kell oda figyelni, fontos, hogy az Általános Forgalmi adó törvény ide vonatkozó előírásainak megfelelő számla kerüljön kibocsátásra, továbbá minden dokumentum pontosan legyen kiállítva. Ezért ez igazán kiemelt feladat, és fontos az, hogy megfelelően működjön. 18. oldal

19 Az értékesített gépjárművek készletnyilvántartásból történő kivezetése. Készletként beszerzett gépjárművek átsorolása tárgyi eszközök közé. A társaság a gépjárműveket tovább értékesítési céllal szerzi be, azonban annak érdekében, hogy ügyfeleinek be tudja mutatni az autókat szükséges bemutató (demo-) autót is beszereznie. A bemutató autó már nem készlet autó, hiszen ezt a társaság forgalomba helyezheti, vagy próba rendszámmal használhatja. Ezeket, az autókat, ha korábban szerezte be a vállalkozás, át kell sorolni a készletek közül a tárgyi eszközök közé. A beszerzés pillanatában még nem mindig lehet tudni, hogy melyik gépjárműből lesz bemutató autó, ezért szükséges, hogy erről is napra kész nyilvántartást vezessen, hiszen ennek vannak adóvonzatai is. Ezeket, a járműveket át kell sorolni a készletek közül a tárgyi eszközök közé. Tárgyi eszközként nyilvántartott gépjárművek átsorolása készletek közé. Az is előfordul, hogy a tárgyi eszközként beszerzett autót újra át kell sorolni a készletek közé, mivel ezeket, tovább értékesíti a vállalkozás. Ebben az esetben is figyelembe kell venni az adóvonzatokat, illetve meg kell oldani ennek dokumentálását. Lízing és hitelszerződések megkötéséhez kapcsolódó ügyfél adatok nyilvántartása. A vállalkozásnál vásárló ügyfelek jelentős része, finanszírozási megoldásokat is keres annak érdekében, hogy új autót tudjon vásárolni. Ennek a megoldásában a társaság munkatársai segítségükre vannak. A társaság a Mercedes-Benz Credit ZRt-vel, mint finanszírozó céggel folyamatos kapcsolatban áll, és segít ügyfelei számára a legjobb megoldást kiválasztani. A hitelszerződések megkötéséhez a finanszírozó cég meghatározza, milyen okmányokra, dokumentumokra van szükség és ezeket a kollégák az ügyfelektől beszerzik, és amennyiben bármilyen adat hiányzik azt velük leegyeztetik. Ehhez nagyon fontos az, hogy a nyilvántartások napra készen vezetve legyenek, hiszen ha várni kell valamelyik adatra, vagy okmányra akkor addig a gépjárművek nem kerülhetnek átadásra. Készletfinanszírozási szerződések nyilvántartása. A gépjármű készlet beszerzések kapcsán szükség van a készletek finanszírozására, hiszen a társaság nem tudja a teljes gépkocsi készletét előre megfinanszírozni az importőr társaság felé. Ezzel a finanszírozási formával az importőr felé kiegyenlítésre kerül az autók számlája, és egy nagyobb pénzügyi likviditás is megvalósítható. 2, Szerviz és alkatrész értékesítési terület Alkatrész készlet folyamatos értékbeli és mennyiségben történő nyilvántartása. 19. oldal

20 A javításra beérkező gépjárművek munkalapjainak elkészítése, folyamatos vezetése. A raktárból kivett javításhoz felhasznált alkatrészek felsorolása a munkalapon. A javításra fordított munkaidő rögzítés lehetősége a munkalapon. A vállalkozáshoz javítási, karbantartási céllal beérkező járművek esetében munkalapot kell felvenni. Ennek a munkalapnak számos fontos információt kell tartalmaznia. Pontosan, azokat, hogy mikor és milyen hibával érkezett meg a jármű, milyen tapasztalatai voltak az ügyfélnek. Ezek alapján kezdődhet meg a javítás, amennyiben a szerviz munka során bármilyen egyéb problémát észlelnek szintén ezen, a lapon kerül rögzítésre, továbbá itt kell azt is feljegyezni, hogy az ügyfél erről értesítve lett. Amennyiben kéri a hiba helyreállítását, akkor ezt kell rajta szerepeltetni, amennyiben nem kéri akkor ezt is, fel kell vezetni a munkalapra. A munkalapon kell feltüntetni azokat az alkatrészeket is, melyeket a javításhoz a raktárból kivettek, illetve szerepel rajta az is, hogy hány órát dolgoztak a járművel. Ezen adatok alapján lehet a szervizről a számlát kiállítani. A javítás befejezését követően a szükséges bizonylatok ( számlák),kiállítása. Nagyon fontos, hogy a munkalapon elvégzett tevékenységről és a felhasznált alkatrészekről kerüljön a számla kiállításra. A számla kiállítsa során a törvény által megfogalmazott előírásokat bekell tartani, és számos fontos adatot is le kell ellenőrizni. Figyelni kell az értékesítés irányára, és ennek megfelelően kell az adóvonzatokat a számlán szerepeltetni. Garanciális munkalapok elkészítése, nyilvántartása, elszámolása. A raktárból kivett garanciális alkatrész felhasználás munkalapra történő felvezetése. A garanciális javításokra felhasznált munkaóra rögzítése. A garanciát nem a vállalkozásnak kell a gépkocsira vállalnia, hanem az importőrnek. Ezt azonban csak a járműforgalmazó cégeken keresztül tudják az ügyfelek lebonyolítani. Ezért a garanciális javításokról egy elkülönített munkalapos nyilvántartást kell kialakítani, hiszen ez lesz az elszámolás alapja. Ennek pontosan és precízen kell folynia, aki ennek elszámolását végzi tudnia, kell, hogy milyen típusú munka és alkatrész kerülhet elszámolásra a garanciális javítások keretében, és ezeket folyamatosan kell figyelnie és karbantartania. Szerviz előjegyzések folyamatos vezetése. Annak érdekében, hogy a javítások során ne történjen semmilyen fennakadás, és torlódás szükséges vezetni a szervi előjegyzéseket. Ekkor az ügyfeleket korrekt módon lehet tájékoztatni, hogy melyik az a leghamarabbi időpont, amikor az autójukat szervizelni tudja 20. oldal

21 a társaság. Így nem fordulhat elő, hogy akár napokat, vagy esetleg feleslegesen órákat kelljen az ügyfélnek várnia az autójára. A készletek leltározásához szükséges nyomtatványok elkészítése, kezelése. Nagyon fontos, hogy a leltározási tevékenység zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a leltározáshoz szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak. Ide értem a leltár íveket, a leltár kiértékelés bizonylatait, selejtezési jegyzőkönyveket, a többletként feltárt készletekhez kapcsolódó dokumentumokat. Ezeket célszerű, ha az alkalmazott ügyviteli rendszer képes kezelni. A raktárban történő alkatrész mozgatás folyamatainak bizonylatolása. Fontos dokumentum a készletek bevételezéséhez és kiadásához kapcsolódó bevét- és kivét jegyek elkészítése. A raktárak közötti mozgatáshoz is szükség van bizonylatok kiállítására, hiszen így lehet a készletek közül például átsorolást végezni a rezsi anyagok közé, illetve fordítva is előfordulhat, hogy valami eddig rezsi anyagként volt nyilvántartva és készletté lesz nyilvánítva. Fontos az is, hogy a javításhoz kivett alkatrészek is bizonylatolásra kerüljenek és megjelenjenek a munkalapon. 3, Pénzügyi tevékenység Beérkező szállítói számlák iktatása, rögzítése. Ezeknek a rögzítése minden napos feladat, hiszen fontos, hogy minden számla felkerüljön a rendszerbe. Azért is fontos, mert ha alkatrész beszerzés, vagy gépjármű beszerzés történik akkor annak, be kell kerülnie a nyilvántartásba. Illetve a munkalaphoz kapcsolódó számlákat is rögzíteni kell, mert csak akkor lehet a pontos számlázást elvégezni. A költség és ráfordítás számlák rögzítése, pedig a likviditás miatt nagyon fontos. Kimenő számlák elkészítése. Szükséges pénztár bizonylatok kiállítása a pénzmozgással egy időben. Pénztár jelentés folyamatos vezetése. Vevői és szállítói folyószámla karbantartása. Banki kivonatok folyamatos feldolgozása, a számla kiegyenlítések folyószámlával történő összekapcsolása. Kompenzáló levelek feldolgozása, folyószámlán történő összevezetések elkészítése. A vevő és szállítói folyószámla karbantartás egy igen kiemelt feladat a vállalkozások működése során. Ennek pontos és napra kész vezetése esetén lehet eldönteni, hogy melyik 21. oldal

22 ügyfél kaphat átutalásos számlát, ki az aki már csak készpénzért vásárolhat. Továbbá a napi likviditást is ezek egyeztetése során lehet megállapítani. 4, Számviteli tevékenység Számlatükör és belső elszámolási rend kialakítása. A számlák, bizonylatok időrendben történő folyamatos könyvelése. Havi bevallások és egyéb adatszolgáltatások elkészítése. Bérelszámolási tevékenység elvégzése. Év végi zárási feladatok ellátása. Beszámoló és a hozzá kapcsolódó bevallások összeállítása. Az év végi vegyes feladások elkészítése (aktív-passzív időbelielhatárolások), az eredmény számlák zárása, majd az éves beszámoló összeállítása, melynek részét képezi a mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés. Miután elkészült a beszámoló a mérlegszámlák zárása is ide tartozik Az új gazdasági környezet, és az átalakuló vezetői, tulajdonosi információs igények Időközben átalakult a piaci környezet is, egyre több érdeklődő jelent meg a társaságnál, meg növekedett a vállalkozás forgalma. A tulajdonosok és az importőr, Mercedes-Benz Hungária Kft által kért információk is átalakultak, részletesebbek lettek, több összetettebb tartalommal ellátott információs adatot kértek. Új szervezeti felépítést kezdett kialakítani a tulajdonosi kör, létre hozott szervezeti egységeket, ezek élére vezetőket neveztek ki. A vezetők személyes irányítására bízták az egységek gazdaságos és hatékony működtetését. Így már arra is jutott idejük, hogy egy kicsit átvilágítsák a társaságon belül zajló folyamatokat, és eseményeket. Felmerült annak a kérdése is, hogy mely területeken lenne, érdemes beruházni, hol kellene a folyamatokba beavatkozni annak érdekébe, hogy még jobban és gazdaságosabban tudjon a vállalkozás működni. Fel kívánták tárni a vállalkozás, a tevékenységek az erős és gyenge pontjait. Az átvilágítás során nagy hangsúlyt fektettek azokra a kérdésekre, hogy mire van szükségük a vásárlóknak, ügyfeleknek, hogyan lehetne a forgalmat növelni? Ilyen és hasonló kérdéseket fogalmaztak meg a tulajdonosok a vezetők számára, akik az eddig alkalmazott ügyviteli rendszerből nehezen tudtak információkat szerezni, a kérdésekre nem tudtak gyors és pontos választ adni. Felmerült ezért egy újabb és hatékonyabb ügyviteli rendszer iránti igény. 22. oldal

23 3.6.1 Az importőr által kért adatszolgáltatás tartalmához igazodó controlling információk Ahhoz, hogy a vállalkozás tekintetében hatékony és gyors legyen az információáramlás és az importőr, valamint a tulajdonosok által elvárt információk a megfelelő időben rendelkezésre álljanak ki kellett alakítani egy adatszolgáltatási rendszert. Ebben nagy segítségére volt a vállalkozásnak az importőrvállalkozás a Mercedes-Benz Hungária Kft. A riporttoláshoz használt táblázatok bemutatása az 1 számú mellékletben kerültek bemutatásra. Az importőr által kért adatszolgáltatás tartalma Értékesített gépjárművek márkánként, és típusonként, eladott mennyisége. Értékesítésből származó bevétel összege, szintén márkánként és típusonként. Értékesített gépjárművek közvetlen költsége, (ELÁBÉ) márka és típus szerint. Alkatrész értékesítésből származó bevétel összege. Alkatrész értékesítés közvetlen költsége (ELÁBÉ). Szerviz tevékenységből származó bevétel összege, itt szintén márkánként és készlet típusonként kérdezi az adatokat. A készlet típus azt jelenti, hogy személygépkocsiról vagy tehergépjárműről van-e szó. A szerviz tevékenység során felhasznált alkatrészek anyagköltsége. Fontos elkülöníteni a javítás során felhasznált alkatrészeket, hiszen ez a társaság anyagköltségének részét képezi, és közvetlen költségnek kell a szervizben tekinteni. Felhasznált alvállalkozói munka ráfordítása. A közvetített szolgáltatásokra vonatkozóan is kérnek információt, hiszen ennek ismeretében is lehet esetleg a tovább fejlesztésekben gondolkozni. Illetve hasznos információt nyújt azok tartalmáról. A szervizben dolgozók produktív és jelenléti ív szerinti órák száma. Az adott jutalékok, ösztönző kifizetések bemutatása. Kiemelt szerepet kap részlegek közvetlen fix költségeinek bemutatása (üzemi fix költségek ). A vállalti általános szinten megjelenő költségek és ráfordítások részletező bemutatása. Ezek a közvetett fix ráfordítások. A társaság tárgy időszaki eredményének levezetése. A vállalkozás mérlegének összeállítása az adott időszakra vonatkozóan. 23. oldal

24 Külön részletezve kérik a vállalkozás készletfinanszírozásainak ráfordításait, kamatokat és árfolyam veszteségeket. Alkalmazottak létszáma. Szerviz állások száma. Az elemzések elvégzéséhez a társaságnál működő költséghelyeknek megfelelő bontásban kell az adatokat a táblázatokba illeszteni. Az adatok nagy többsége a könyvelési rendszerben található információk alapján kerül összeállításra Az átalakult vezetői, tulajdonosi információs igények Ahogy fejlődött a piac ugyan úgy fejlődött a vezetők és a tulajdonosok információs igénye is. Magyarországon is megjelent a controlling szemlélet, a pénzügyi számvitel vezető szerepét átvette a vezetői számvitel iránti igény. A tulajdonosok érdeke már nem csak annyi, hogy a vállalkozás nyereségesen működjön, és profitot termeljen, hanem az is érdekli őket, hogy mely tevékenység termeli a legtöbb hasznot, hol vannak hibák és hiányosságok. Melyek azok a területek ahol érdemes befektetéseket végrehajtani. Felmerült a költség hatékony gazdálkodás lehetősége, az erőforrások felhasználásának optimalizálása iránti igény. Érdeklődést mutattak a tevékenységenkénti eredmény alakulásának bemutatására. Az értékesítést, szolgáltatásnyújtást közvetlenül terhelő költségek alakulásának elemzésére, értékelésére is érdeklődés mutatkozott, illetve igényként felmerült, hogy ezen túl számszerűsítésre kerüljön az árrést terhelő egyéb közvetett költségek alakulása, mivel ez a tulajdonosok számára kifejezi, hogy az adott tevékenység, mekkora erőforrás felhasználás mellet, milyen produktum kibocsátására képes. Továbbá ennek segítségével megállapítható, hogy mely költségek tekintetében kell beavatkozni a hatékony működés érdekében. Ezzel talán már el is jutottunk a vezető számvitelben igen fontos kategóriához a költséghely és költségviselő fogalmához. Költséghely: A költségek felmerülési helyek szerinti csoportosítását jelenti. Költségviselő: az a termék, szolgáltatás, amelynek érdekében a költség felmerült, és amelyre a költséget elszámolták. A tulajdonosok által megfogalmazott kérdések Milyen típusú gépjárművek kerültek értékesítésre? Milyen az értékesített személygépkocsik és a tehergépkocsik aránya? Melyik modell a legkeresettebb? Ezeknek milyen a felszereltsége? 24. oldal

25 Kik a potenciális érdeklődők, mit és mikor keresnek? Milyen nyereséggel lehet a modelleket értékesíteni? Mennyibe kerülnek nekünk a gépjárművek? Milyen járulékos költségek merülnek fel a készletekkel kapcsolatban? Az új és használt gépkocsik aránya hogyan alakul? A használt gépkocsik értékesítése során mekkora nyereséget ér el a vállalkozás? Milyen típusú finanszírozási formát keresnek az ügyfelek? Milyen az ügyfelek megelégedettsége a vásárolt gépjárművek esetén? Az ügyfelek kiértesítése az újabb akciók, típusuk megjelenésével kapcsolatban, hogyan és milyen rendszerességgel történik, ezek, hol dokumentálják? Az alkatrész készlet alakulásának elemzése hogyan és milyen rendszerességgel történik? Milyen az alkatrész készletek forgási sebessége? Milyen típusú alkatrészből érdemes nagyobb készletet tartani, és miért? Hogyan alakul a gyári alkatrészek és az után gyártott alkatrészek értékesítésének és raktározásának aránya? Mekkora árbevétel tömeg keletkezik a pulton keresztüli és a szervizen keresztüli alkatrész forgalmából? Mennyi munkaóra kerül kiszámlázásra adott időszak alatt? Milyen a termelő személyzet produktivitása? Pontosan megtörténik-e az ügyfelek előjegyzéseinek rögzítése a rendszerben? Az aktuális szerviz akciókról milyen formában és mikor történik meg az ügyfelek kiértesítése? Az egyes költséghelyek mekkora eredményt képesek termelni? Mekkora a vállalkozás üzemi eredménye az egyes költséghelyeken? Milyen típusú bérezési formával, és esetleges pluszjuttatási formákkal lehet a produktivitást fokozni a termelő és az értékesítő részlegen? Milyen az ügyfelek megelégedettsége az értékesítési és szolgáltatási részleg munkájával. Számos ilyen és hasonló típusú kérdést tettek fel a tulajdonosok a szervezeti egységek vezetőnek. Mivel, a kérdésekre már nem adott feleletet az eddig alkalmazott ügyviteli rendszer, új rendszer felépítésén kellett elgondolkozni. Hosszas keresgélés után sikerült 25. oldal

26 felvenni a RUBIN Zrt-vel a kapcsolatot, és megnyílt annak a lehetősége, hogy bevezetésre kerüljön egy integrált vállalatirányítási rendszer. 3.7 A Rubin ZRT rövid bemutatása A Rubin ZRT egy szoftverfejlesztő cég, aki már a kilencvenes évek elején elkezdett egy autókereskedelemmel és szervízeléssel foglalkozó társaságok számára alkalmas szoftvert fejleszteni. A társaság már ebben az időben is integrált rendszerben kezdett gondolkozni. Elkülönült modulokat fejlesztett, melyek automatikus feladások keretében átadták a bizonylatokat egymásnak és a könyvelő modul részére. A kifejlesztett technika sokat segített a számvitelen dolgozók munkájában, és ezzel elérték, hogy kevesebb lett az adatrögzítésből származó hibalehetőségek és hibák száma. A rendszer alapvetően két fő modulból állt össze, egyik az analitikus nyilvántartásokat, és egyéb adatokat tartalmazó alrendszer, mely a DOAS nevet viseli. A másik modul a könyvelési modul, amely a DOAS rendszerből kapja az adatokat automatikus feladás útján A DOAS rendszer felépítése A rendszer felépítésénél a fejlesztők figyelembe vették a tevékenységeket és a számviteli, pénzügyi információs igényeket egyaránt. Ennek megfelelően alakították ki a rendszer működését. Öt fő modulra osztották fel a cégeknél zajló folyamatokat, melyekhez a szükséges információkat hozzákapcsolták. A dimenziók, melyek a modulban kialakításra kerültek a következők: Alkatrész dimenzió, Szerviz dimenzió, Járművek dimenzió, Pénztár, és számlázás dimenzió, Folyószámla dimenzió. Ezen, dimenziók további alábontásra kerültek, a felhasználói igényeknek megfelelően. Minden folyamatot igyekeztek ebbe a rendszerbe beintegrálni, ami tevékenység során felmerül, és ezeket a program keretein belül nyilvántartatni. Első lépésben felmérték, hogy a vezetőknek illetve a Gépjármű márkákat forgalmazó importőrnek, milyen információs igényei merülnek fel, továbbá milyen adatokra van szükség a pénzügyi számvitel számára, mely adatok azok, amelyekből a szükséges bevallások és egyéb adatszolgáltatások elkészíthetők. Az adatok összegyűjtése során megnézték melyek azok, amiket az összes részleg használ, melyek azok, amelyeket csak a 26. oldal

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján

A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése a beszámolók alapján Belső konzulens:

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc)

A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1 A számviteli törvény 2013. évi változásai, 2012-es üzleti év zárása (3x45 perc) 1. A számviteli törvény 2013. évi változásai - készpénzkorlátozás megszűntetése, ehhez kapcsolódóan a pénzkezelési szabályzat

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság EÖTVÖS10 Közösségi és Kulturális Színtér Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1067 Budapest, Eötvös u. 10. www.eotvos10.hu; Tel./fax: +36/1/690-0970; titkarsag@eotvos10.hu

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Dr.

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer.

Számvitel: A vállalkozás működését vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét rögzítő és bemutató elszámolási rendszer. Bevezetés Mi a számvitel? = információnyújtás Külső: partnerek, vevők, szállítók, állam, NAV adóhatóság, hitelezők, tőzsdei befektetők Belső: menedzsment vállalat irányítói, alkalmazottak, szakszervezet

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz

online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz online vizsgatár Bevezetés a számvitelbe és a Számvitel 1 című tantárgyakhoz 2013 Szerzők Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Szijártó Boglárka Török Martina Zsófia Dr. Veress Attila

Részletesebben

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG)

A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGELİDJE: BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG) A 3.000.000.000 FT, AZAZ HÁROMMILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŐ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014. 6.11. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 315/2014. SZ. HATÁROZATA

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2008. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt ( 2000. évi C. tv.), annak összesen 29 szakaszát érintıen, több mint ötven helyen módosították és egészítették ki az alábbi jogszabályok:

Részletesebben

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai

IV.4. A fogyasztók részére történő kölcsönnyújtás szabályai Kivonat a Hartai Takarékszövetkezet a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A 215. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről, a tőkemegfelelésről és a javadalmazási

Részletesebben

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése)

Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) A végelszámolás számvitele, adózása - 2012 1 Végelszámolások 2012.03.01-től Saját szándékból: Végelszámolás (egyszerűsített) Kényszerből: Kényszertörlés (szabályok megsértése) Nem ide tartozik: Csőd, felszámolás

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 20 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06.. F igazgató F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 20 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus RH/6/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Mezőgazdasági Iskola Topolya Lőrik Lajos Készült a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával Vállalkozási ismeretek jegyzetfüzet a Mezőgazdasági Iskola diákjainak Topolya, 2011 1. rész Közgazdasági alapfogalmak

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kiegészítő melléklet a 2012. évi éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve:

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT

Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet. Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet Szendrő Hősök tere 2. 3752 ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 Értelmező rendelkezések... 5 2 Az üzletszabályzat hatálya, nyilvánossága

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT

S Z F / / 2 0 1 5. BIZONYLATI SZABÁLYZAT S Z F / / 2 0 1 5. S Z O L N O K I F Ő I S K O L A BIZONYLATI SZABÁLYZAT Preambulum (1) A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) bizonylati rendjét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Ásotthalom Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT. Vér Beáta Nappali tagozat Vállalkozásszervező szak

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT. Vér Beáta Nappali tagozat Vállalkozásszervező szak BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Vér Beáta Nappali tagozat Vállalkozásszervező szak 2011 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben