Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Kari stratégiai terv május

2 A SZTE JGYPK KÖZÉPTÁVÚ STARTÉGIAI TERVE 1. Vezetői összefoglaló Összegezze a kari stratégia legfontosabb elemeit, röviden értékelve a jelenlegi helyzetet, kiemelve a legfontosabb célokat, és a célok megvalósulását szolgáló eszközöket. A magyar felsőoktatásban az elmúlt években mind a képzési szerkezet, mind az intézmények szervezeti felépítése gyökeres változáson ment át. Ezek a változások mélyen érintették a JGYPK képzéseit. Ennek következtében a kar képzési szerkezetében és ehhez kapcsolódóan szervezeti felépítésében jelentős változások történtek. Mára a kar ezt az átalakítást befejezte, a következő évek stratégiájának alapelemei a következők: Képzési szerkezet Mára a kar képzési struktúrájának átalakítása befejeződött, az indítandó képzéseink infrastrukturális és személyi feltételei megfelelőek. Képzési szintenként a feladataink a következőképpen határozhatók meg: FSZ képzések. Mivel a kar időben ismerte fel az FSZ képzések szerepét, ezért ma ezen a területen vezető szerepet foglal el az SZTE-n belül Ezt a pozíciónkat a jövőben meg kívánjuk tartani. Ennek valószínűleg nem lesz nagyobb akadálya, hiszen korábbi megkereséseinkkor a képzésekben szerepet vállalható karok mindegyike úgy nyilatkozott, hogy ezen a területen képzési kínálatát nem kívánja fejleszteni. Meggyőződésünk, hogy az SZTE alapvető érdeke az, hogy az FSZ képzések területén mind regionális, mind országos szinten egységesen lépjen fel. Ennek érdekében szükséges, hogy a karok az integráció előnyeit kihasználva közösen indítsanak még több FSZ képzést, és az ezekkel kapcsolatos adminisztrációt lehetőleg egy szervezet végezze. Karon belül az FSZ képzések széles portfólióját tartanunk kell, figyelni kell a munkaerő-piac alakulását, és a portfóliót ennek megfelelően kell alakítani. Ez magába kell, hogy foglalja egyes szakok kifutását és új szakok indítását is. Alapképzések. Az alapképzések területén a közeljövőben nagy változásra már nem lehet számolni. A kar a jövőben elsősorban arra törekszik, hogy a már indított szakjain olyan minőséget szolgáltasson, amely a szakokat vonzóvá teszi a jelentkezők számára. Súlyponti szakjaink megerősítését, fejlesztését kiemelten kívánjuk kezelni a jövőben. Új szakokat elsősorban olyan képzési területen kívánunk indítani, ahol a kar megfelelő tapasztalattal rendelkezik. Ez elsősorban a pedagógusképzésben fog megtörténni de figyeljük azokat a lehetőségeket is, amelyekben az egyetem többi egysége nem rendelkezik megfelelő oktatói kapacitással és/vagy szakmai tapasztalattal. Az ezzel kapcsolatos előkészületeket elvégeztük, néhány szak akkreditálásának az előkészületei megfelelő szinten állnak. Képzéseinkhez az oktatói feltételeket elsősorban belső tartalékainkból kívánjuk biztosítani, de számítunk az integráció által biztosítható lehetőségekre is. Szükségesnek tartjuk az összefogást, ugyanakkor számítunk arra, hogy a többi kar is hasonlóan gondolkodik

3 Szakirányú továbbképzések Véleményünk szerint ez olyan terület, amely a magyar felsőoktatás átalakítása után a pedagógusképzésben és azon kívül is olyan igényeket generál, amelyek kielégítése a kar feladatai közé tartozik. A stratégiánk részletes tárgyalásakor bemutatjuk azokat a szakirányú továbbképzéseinket, amelyek már indítható állapotban vannak, de az igények alakulásától függően készen állunk újabb képzések indítására is. Ennek érdekében állandó kapcsolatban vagyunk a kamarákkal és a közoktatás regionális és helyi képviselő szervezeteivel egyaránt. Mesterképzések A mesterképzések területén a lehetőségeink adottak. A tanárképzés területén elvégeztük azt a munkát, amelyet a jelenlegi jogszabályok a számunkra lehetővé tesznek: minden olyan másodikként indítható szakot már akkreditáltunk vagy akkreditálásra előkészítettünk amelyekre a kar lehetőségei adottak voltak. Előkészület alatt vannak olyan szakindítási kérelmeink, amelyek az alapszakjainkhoz kapcsolhatók. Terveink között vannak a pedagógusképzés egyes szakjaihoz tartozó mesterképzések indításai. Pedagógusképzés A kar nem csak nevéből adódóan, hanem hagyományai és a jövőbeli szerepének érdekében is a pedagógusképzési portfólióját a lehető legszélesebbre kívánja fejleszteni. Együttműködésre törekszünk a tanárképzés területén, de markánsan fejleszteni kívánjuk a többi pedagógusképzési kínálatunkat is. A korábbi évek felgyülemlett tapasztalatai alapján a tanárképzés területén nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a gyakorlati képzésre, amelynek szerepe az az új körülmények között sokkal jelentősebb, mint a korábbi időszakban volt. Doktori iskola A kar ma nem rendelkezik önálló doktori iskolával. A megfelelő tudományos teljesítményt felmutató kollegák ma más karok vagy esetenként más egyetemek doktori iskoláiban működnek közre esetenként törzstagként vagy kurzusok tartására kérik fel őket. Ez a jelenlegi körülmények között nem baj, mert a doktori iskolákban megszerzett tapasztalatokat később a karon belül indított doktori iskolá(k)ban is kamatoztatni tudják. Mivel a SZTE széles körben rendelkezik doktori iskolákkal, ezért képzési területen belül nehéz doktori iskolát létrehozni, és ehhez a kar ma még nem is rendelkezik megfelelő számú magas tudományos eredményeket felmutató professzori gárdával. Az a tény azonban, hogy a kar 5 akadémiai doktorral, 11 egyetemi tanárral és több mint 100 minősített oktatóval rendelkezik, megalapozza azon reményeinket, hogy egy megfelelően előkészített interdiszciplináris doktori iskolát létre tudjunk hozni a közeljövőben. Tudományos munka Felül kell vizsgálni az intézetek tudományos műhelyeinek munkáját. Intézetenként meg kell határozni azokat a tudományos műhelyeket, amelyeknek kiemelt támogatást biztosítunk a jövőben. Ezt nehezíti az, hogy meglehetősen heterogén kutatási területeken dolgoznak a tudományos műhelyek, amelyeknek eszköz és infrastrukturális igénye erősen differenciálódik. Az igazságos elosztás érdekében belső pályázati lehetőségeket működtetünk és újakat is létre akarunk hozni, amelyek a jól működő tudományos műhelyek számára biztosíthatják a fejlődés lehetőségeit. Külön pénzügyi kerete van a karnak arra, hogy a külföldi konferenciákon való részvételhez hozzá tudjunk járulni, ezzel is segítve az arra érdemeseket. Ahol mindenképpen lépnünk kell, az a hazai és nemzetközi tudományos munkához kapcsolódó pályázatok támogatása. Az Uniós források ehhez komoly támogatást nyújtanak, kihasználásuk azonban ma még nem megfelelő szintű

4 Foglalkoztatás A karon a jelenlegi képzési struktúrában a foglalkoztatás. Az akkreditációs elvárások azonban szükségessé tehetik az egyes szakokhoz rendelt oktatói kapacitások bővítését. Itt elsősorban minősített oktatók karra kerülésével számolunk. Amennyiben a gazdaság munkaerő-piaci elvárásai olyan igényeket támasztanak, amely lehetővé teszi a számunkra új, gazdaságosan indítható szak(ok) indítását a jelenlegi finanszírozási lehetőségeink megengedik új oktatók alkalmazását is. Emellett szükségesnek látjuk a külsőóraadók arányának rendszeres felülvizsgálatát. Finanszírozás Az elmúlt néhány év munkájának eredményeként a kar finanszírozása ma megoldottnak tekinthető. Képzéseink és az erősen redukált foglalkoztatási létszám biztosítja azt, hogy a terveinkhez megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezünk. Évről-évre szimulációs és adminisztratív eszközökkel egyaránt ellenőrizzük a kar várható bevételeinek alakulását, és ennek megfelelően változtatjuk a kar belső finanszírozásának elveit. A kar közössége ezt a módszert elfogadta, és a támogatás ehhez a munkához. Beruházások, felújítások Az elmúlt években a kar jelentős forrásokat az épületek felújítására, infrastrukturális fejlesztésekre. Ennek eredményeként a kar épületei külső megjelenésükben többnyire megfelelő állapotban vannak, érzékelhetően javítottunk a munkakörülményeken, de még mindig vannak olyan elmaradásaink, amelyeket fel kell számolnunk. Javítanunk kell az oktatói szobák minőségén és a az oktatótermek oktatást segítő berendezéseinek, felszereléseinek korszerűsítését is el kell végeznünk. Folytatjuk a az épületek külső és belső felújítását

5 2. A Kar bemutatása, helyzetének értékelése 2.1. A Kar tevékenységének bemutatása, követett stratégiai irányelvek megfogalmazása A kar helyzetének átfogó értékelése Mutassa be a Kar helyzetét, sikerességét befolyásoló legfontosabb környezeti változásokat, valamint a 6. pontban szereplő táblázatok felhasználásával szövegesen értékelje a Kar elmúlt 3 évi teljesítményét, jelenlegi helyzetét az alábbi szempontrendszer szerint: a) ános bemutatása: Rövid történeti áttekintés mellett, mutassa be a kari szervezeti struktúrát és a menedzsment szervezetet. Előzmények 1873-ban megkezdi működését Budán a Polgári Iskolai Tanítóképző Intézet, amely a később kialakult Paedagogium keretében végzi tevékenységét. Mind a férfi, mind a női képzőintézet kétéves, két szakcsoportos képzési keretben oktat ban a két intézetből lett a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola. Az 1928/29-es tanévtől a két Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolát összevonják, Szegedre helyezik és bevezetik az egyetemmel kooperált polgári iskolai tanárképzést. Az átszervezéssel együtt sor kerül a négyéves, négy szakcsoportos képzés bevezetésére. Az 1929/30-as tanévben megkezdi működését a Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolája, Az 1933/34-es tanévtől a főiskola a négyéves, három szakcsoportos képzésre tér át. A (Pedagógiai) Tanárképző Főiskola Története november 5-én megkezdi működését a Szegedi Pedagógiai Főiskola. Az 1962/63-as tanévtől a minisztérium a Pedagógiai Főiskola elnevezést Tanárképző Főiskolára módosítja nyarán a minisztérium megszünteti a Szegedi Felsőfokú Tanítóképző Intézetet. Az épületet a Főiskola kapja meg, ahová több tanszék költözik át szeptemberében felépül a főiskola 305 férőhelyes önálló kezelésű kollégiuma, a Teleki Blanka Kollégium. Az 1964/65-ös tanévtől a négyéves, kétszakos képzési forma bevezetésére kerül sor. Juhász Gyula Tanárképő Főiskola október 5. A Szegedi Főiskola felveszi Juhász Gyula nevét ban felépül a Topolya soron a főiskola sportcsarnoka február 26-án megalakul a Szegedi Felsőoktatási Intézmények Tanácsa, melynek a főiskola is tagja február 21-én a Főiskolai Tanács elfogadja a Szegedi Universitas célkitűzését, szervezeti kereteit és felépítését. A közös nyilatkozat március 14-én jelenik meg november 9-én az egyetem és a főiskola aláírja az egységes tanárképzéssel összefüggő szervezeti együttműködés alapelveit október 10-én a Főiskolai Tanács elfogadja a Szegedi Egyetemi Szövetség létrehozásának koncepcióját január 17-én a főiskola elküldi a Magyar Rektori Konferencia elnökének szándéknyilatkozatát a Szegedi Egyetemi- Főiskolai Szövetséghez történő csatlakozásról

6 1996. szeptember 17-én a Főiskolai Tanács határozatában kimondja, hogy egyetért azzal, hogy a Szegedi Egyetem december 31-től kezdve kari tagozódású egységes egyetemként működjék június 30-án a Főiskolai Tanács ismét állást foglal az integrációval kapcsolatban, kimondja annak támogatását s azt, hogy az integrációt olyan átmeneti jellegű, önálló jogi személyiséggel rendelkező, saját működési szabályzattal rendelkező társulási formának tartja, amelyben a tagintézmények megtartják autonómiájukat december 17-én a Főiskolai Tanács döntést hoz a kreditrendszerű képzés bevezetésének előkészületeiről márciusában a Szegedi Universitas Egyesülés alapító tagjai a Szegedi Felsőoktatási Szövetség létrehozására társulási szerződést kötnek március 10-én a MAB a főiskola többszöri felterjesztése után dönt a megszüntetett tanítóképzés újraindításáról. Az 1998/99-es tanévben végzett hallgatók 1999 júniusában kapnak utoljára olyan diplomát, amelyen a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola neve szerepel. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Története A 2006/07-es tanévben elindulnak az első BA és Bsc szakok, valamint az óvodapedagógus szak első évfolyama január 1-től a kar új neve: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. A 2007/08-as tanévben a kar 12 alapképzési és 16 felsőfokú szakképzési szak gazdája szeptemberében új tartalommal, átszervezett tanszékekkel és szakcsoportokkal 10 új intézet kezdi meg működését

7 - 7 -

8 - 8 -

9 b) képzési szerkezet bemutatása: Az 1. sz. táblázat segítségével számszerűen és szövegesen is mutassa be a Kar képzési portfolióját (szakok száma és neve képzési területenként és képzési szintenként, külön választva a hagyományos és a lineáris képzést, előbbinél jelölve a kifutás várható évét, más intézményekkel közösen indított szakok száma, nemzetközileg akkreditált szakok száma), valamint értékelje annak munkaerő-piaccal való összhangját, a munkaerő-piaci tendenciák hatását a képzési szerkezetre. Az 1. sz. táblázat tartalmazza a JGYPK jelenlegi szakszerkezetét képzési terület, illetve a felsőfokú szakképzés esetén szakmacsoportos bontásban. Az általunk gondozott szakok munkaerő-piaci értékét különbözőképpen ítéljük meg: o A felsőfokú szakképzésekből kifejezetten széles portfoliót állítottunk össze azzal a szándékkal, hogy a portfolió elemeit évenként felülvizsgáljuk, és a valós munkaerő-piaci igényeknek megfelelően az összetételen változtatunk. o Alapképzési szakjaink a vizsgált szempontból több csoportba oszthatók. Az első csoportba azok a képzéseink tartoznak, amelyek iránt kifejezetten erős társadalmi és munkaerő-piaci érdeklődés van. Ebbe a csoportba sorolható a gyógypedagógia, a rekreáció és egészségfejlesztő, a társadalmi tanulmányok, a testnevelő-edző szak. A művészetközvetítő szakjaink (ének-zene, képi ábrázolás) ma a hazai hasonló képzések élvonalába tartoznak, ezért ezekre a szakokra már hosszú évek óta rendelkezünk megfelelő számú első helyes jelentkezővel. Újonnan indított szakjaink (tanító, óvodapedagógus) esetén nem titkolt szándékunk az, hogy magas színvonalú képzés biztosításával versenytársai lehessünk a hazai élvonalba tartozó képzéseknek, és mértékadó helyet foglaljunk el az intézmények között. Alapképzéseink harmadik csoportját a nemzetiségi képzéseink jelentik, amelyek indítására ugyan csak korlátozott rétegigény van, de ezeknek a szakoknak az indítása nem kizárólagosan a jelentkezők számának a függvénye, hanem erős társadalompolitikai kérdés is. Andragógus képzésünk hagyományai és a megújult, magas színvonalú képzésünk még évekig képes nagyszámú első helyes jelentkezőt vonzani, ezzel is biztosítva a gazdaságos képzés feltételeit. o Szakirányú továbbképzéseink indítását széleskörű igényfelmérés előzte meg. (Tanári továbbképzéseink tematikájának kialakításában a régió közoktatási intézményeinek képviselői is részt vettek.) Ennek megfelelően úgy látjuk, hogy ezen képzéseink valós munkaerő-piaci igényekre épülnek. o Képzési portfoliónk legkevésbé megítélhető részét alkotják a mesterképzéseink. A Bolognai folyamat eredményeként kialakult csak második szakként indítható szakjaink valós társadalmi igényét ma nehéz megítélni. Ezeknek a szakoknak az indításánál nagy mértékben számolunk azokra az igényekre, amelyek a duális képzés főiskolai szektorából kikerült már végzett tanárok részéről jelentkezhet a jövőben

10 Képzési terület BSc MSc FSZ Szakok száma képzési típusonként (2007/2008) szakirányú továbbképzés PhD szakok száma összesen hagyományos képzés hagyományos képzés kifutásának várható éve szakok száma képzési formánként (2007/2008) nappali levelező távoktatás egyéb más intézményekkel közösen indított szakok száma (2007/2008) nemzetközileg akkreditált szakok száma (2007/2008) agrár 0 bölcsészettudományi gazdaságtudományi 0 hitéleti 0 informatikai jogi- és igazgatási 0 műszaki 0 művészet 0 művészetközvetítés nemzetvédelmi és katonai 0 orvos- és egészségtudományi 0 pedagógusképzés sporttudomány társadalomtudományi természettudományi összesen

11 Szakmacsoportt BSc MSc FSZ Szakok száma képzési típusonként (2007/2008) szakirányú továbbképzés PhD szakok száma összesen hagyományos képzés hagyományos képzés kifutásának várható éve szakok száma képzési formánként (2007/2008) nappali levelező távoktatás egyéb más intézményekkel közösen indított szakok száma (2007/2008) nemzetközileg akkreditált szakok száma (2007/2008) Mezőgazdaság szakmacsoport Elektrotechnikaszakmacsoport Élelmiszeripar szakmacsoport Informatika szakmacsoport Közgazdaság szakmacsoport Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport 0 0 Szociális szolg. szakmacsoport Ügyvitel szakmacsoport Vendéglátásidegenforgalom szakmacsoport összesen

12 A kar az új képzési struktúrában jelenleg három szinten rendelkezik szakindítási engedélyekkel: felsőfogú szakképzésben (továbbiakban FSZ) alapképzésben (továbbiakban BA/BSc) mesterképzésben (továbbiakban MA/MSc) A fentiek mellett hagyományos főiskolai és egyetemi szintű kifutó képzések is részei az aktív képzési portfoliónak. Ez utóbbiak a művészeti képzések kivételével a három éves levelező képzésben a 2007/08 tanév végén, a többi 4 éves képzésben a 2008/09 tanév végén befejeződnek. A művészeti területen a képzések kifutására a kétciklusú képzésre egy éves késéssel történt áttérés miatt a 2009/10 tanév végén kerül sor az öt éves egyetemi egészségtan szakkal együtt. Meg kell jegyezni, hogy a hagyományos képzések végleges lezárására becslések szerint re kerülhet sor. Erre az időre csak egyéni elbírálással kezelhető számú hallgató jelenlétére számítunk. Az új szakos szerkezet a JGYPK egyetemen elfoglalt speciális helyzetének megfelelően elsősorban nem a képzési szerkezet változásainak nyomán alakult ki, hanem az egyetemi szakindítási jogosultságok megváltozásának a következménye: A Kar a hagyományos tanárszakjai helyén nem indíthatott azoknak megfelelő BA/BSc-ket, ami kényszerpályát alakított ki. A Kar egyrészt megerősítette pozícióit a művészetközvetítés, a testkulturális és speciális bölcsész területen, másrészt a pedagógusképzésben teljessé tette jelenlétét. Minden terület jelentkezési számai azt igazolják, hogy az egyetemi keretek közé integrált képzéseink vonzóak a pályaválasztók körében. Tekintettel arra, hogy a szakok végzettjei iránt a társadalmi elvárások és ezzel együtt az igények is növekedtek, a keretek betölthetősége nak látszik. A felsőfokú szakképzés rendszerét a kar a felszabaduló alapképzési kapacitásainak legnagyobb felevőjeként tekinti és működteti. A moduláris képzési szerkezetnek köszönhetően a képzések e szegmense közvetlenül kapcsolódik a munkaerő-piaci kimenethez, valamint az alapképzési bemenethez. A kettőssége miatt jelentős létszámot képvisel, növekvő tendenciával. A szakok számának nagyarányú növekedése lehetővé teszi a tervezhető képzési közös szeletek, modulok alkalmazását és a szakindítások rugalmas kezelését is. Ezen képzés kreditjeinek elfogadása garantált más képzési szinteken is, vonzóvá téve ezzel a távolabbra tekintést is. A fentieknek megfelelően a 2008/2009 tanévre meghirdetett FSZ szakok és azok a képzési és egyetemi struktúrába illeszkedése:

13 Szak megnevezés Csecsemő és gyermeknevelő-, gondozó Gazdasági idegen levelező Gazdálkodási menedzser asszisztens. inf. szakirány Hulladékgazdálkodási technológus Ifjúságsegítő Informatikai statisztikus és gazdasági tervező Intézményi kommunikátor Képzési szakasszisztens Médiatechnológus asszisztens Mezőgazdasági menedzser asszisztens Mezőgazd.műszaki menedzser asszisztens Műszaki informatikai mérnökasszisztens Külgazdasági üzletkötő Befogadó alapszak óvodapedagógus tanító társadalmi tanulmányok gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing pénzügy és számvitel környezettan andragógia gazdálkodás és menedzsment kereskedelem és marketing pénzügy és számvitel andragógia andragógia társadalmi tanulmányok andragógia mezőgazdasági mérnök mezőgazdasági mérnök mérnök informatikus romanisztika, francia szakirány romanisztika, román n. szakirány szlavisztika, orosz szakirány szlavisztika, szlovák n. szakirány andragógia rekr.szerv. és egészségfejlesztés Társkar a képzésben EFK GTK TTK GTK MFK MFK TTK GTK Sportkommunikátor társadalmi tanulmányok Titkárságvezető magyar, ügyviteli szakirány GTK gazdálkodás és menedzsment Kis és középvállalkozási menedzser kereskedelem és marketing GTK pénzügy és számvitel Banki szakügyintéző gazdálkodás és menedzsment GTK Pénzügyi szakügyintéző kereskedelem és marketing GTK Számviteli szakügyintéző pénzügy és számvitel GTK

14 A táblázat második oszlopának alapszakjai a szerződésben vállalt kreditelfogadáson túl kihasználható lehetőséget jelentenek a hallgatói kétirányú mozgás, továbbá kettős jogviszony létrehozására is. A szerződés szerint elfogadott kreditek oktatásának gazdaságosságát a fenti lehetőségek nagymértékben fokozhatják. A táblázat utolsó oszlopában szereplő karok képzési részvétele messze a lehetőségek alatt marad, de jelentős. Megjegyzendő, hogy a szakok indítása előtt a JGYPK minden esetben egyezetett a képzés képzési területéhez tartozó kar(ok) vezetőjével a szakgazda kar szerepéről, és a képzések kidolgozásához csak akkor kezdtünk hozzá, amikor az érintett karok átadták a szak indításának jogát. A tantárgyi programok kidolgozásakor azonban az integráció szellemének megfelelően minden esetben bevontunk más karokról is oktatót, ha saját kapacitás nem állt rendelkezésre, és ehhez az érintett karok vezetői hozzájárultak. Ennek megfelelően a Szenátus által elfogadott szakindítási engedélyeket szerződésértékű dokumentumként kezeljük, és azok tantervek szerinti végrehajtásához a kar ragaszkodik. A 2008/2009 tanévre meghirdetett alapképzések: Andragógus (művelődésszervező) Ének-zene Germanisztika német nemzetiségi alapszak Gyógypedagógus Képi ábrázolás Óvodapedagógus Rekreációszervező és egészségfejlesztő Romanisztika román nemzetiségi alapszak Szlavisztika szlovák nemzetiségi alapszak Tanító, nemzetiségi tanító Társadalmi tanulmányok Testnevelő-edző Az alapképzéshez, és a hagyományos képzéshez kapcsolódóan épült ki a szakirányú továbbképzések rendszere. Ezen területen speciális, a szakhoz szorosan kötött tematikák éppúgy születtek, mind több szak alapozó anyagát feltételként szabó integráltak. A fentieknek megfelelően a 2008/2009 tanévre meghirdetett szakirányú továbbképzések: Animátor Személyi edző Wellness-tanácsadó Hatékony idegen nyelvi kommunikációs stratégiák Ifjúságügyi szakértő Kiadói szerkesztő Stíluskommunikátor Társadalompolitika Média-kommunikátor Ökológiai menedzser Regionális kommunikátor Rendezvényszervező Turisztikai menedzser Vallásismeret

15 A mesterképzésben az alapszakoknak is megfelelően kari stratégia az egyetemi szakszerkezet réseiben tevékenykedés. A hagyományosan csak a JGYPK által képviselt képzési területek tanárszakjai mellett a kar jelentős számú másodikként felvehető szak gazdája. Ezen szakok révén tervezi a kar bevonni a korábban végzett, főiskolai diplomát mesterképzéssé konvertáló volt hallgatóit a képzésekbe. A mester szintű tanárok iránti társadalmi igény jelentős. Hagyományos képzési területeinken különösen igaz ez, hiszen eddig is két iskolatípust ívelt át tevékenységük. A fentieknek megfelelően a 2008/2009 tanévre meghirdetett mesterképzési szakok: ének-zene tanár MA kollégiumi nevelőtanár MA könyvtárpedagógia-tanár minőségfejlesztés-tanár multikulturális nevelés tanára tanulási- és pályatanácsadási-tanár technikatanár Az általunk gondozott szakok munkaerő-piaci értékét különbözőképpen ítéljük meg: o A felsőfokú szakképzésekből kifejezetten széles portfoliót állítottunk össze azzal a szándékkal, hogy a portfolió elemeit évenként felülvizsgáljuk, és a valós munkaerő-piaci igényeknek megfelelően az összetételen változtatunk. o Alapképzési szakjaink a vizsgált szempontból több csoportba oszthatók. Az első csoportba azok a képzéseink tartoznak, amelyek iránt kifejezetten erős társadalmi és munkaerő-piaci érdeklődés van. Ebbe a csoportba sorolható a gyógypedagógia, a rekreáció és egészségfejlesztő, a társadalmi tanulmányok, a testnevelő-edző szak. A művészetközvetítő szakjaink (ének-zene, képi ábrázolás) ma a hazai hasonló képzések élvonalába tartoznak, ezért ezekre a szakokra már hosszú évek óta rendelkezünk megfelelő számú első helyes jelentkezővel. Újonnan indított szakjaink (tanító, óvodapedagógus) esetén nem titkolt szándékunk az, hogy magas színvonalú képzés biztosításával versenytársai lehessünk a hazai élvonalba tartozó képzéseknek, és mértékadó helyet foglaljunk el az intézmények között. Alapképzéseink harmadik csoportját a nemzetiségi képzéseink jelentik, amelyek indítására ugyan csak korlátozott rétegigény van, de ezeknek a szakoknak az indítása nem kizárólagosan a jelentkezők számának a függvénye, hanem erős társadalompolitikai kérdés is. Andragógus képzésünk hagyományai és a megújult, magas színvonalú képzésünk még évekig képes nagyszámú első helyes jelentkezőt vonzani, ezzel is biztosítva a gazdaságos képzés feltételeit. o Szakirányú továbbképzéseink indítását széleskörű igényfelmérés előzte meg. (Tanári továbbképzéseink tematikájának kialakításában a régió közoktatási intézményeinek képviselői is részt vettek.) Ennek megfelelően úgy látjuk, hogy ezen képzéseink valós munkaerő-piaci igényekre épülnek. o Képzési portfoliónk legkevésbé megítélhető részét alkotják a mesterképzéseink. A Bolognai folyamat eredményeként kialakult csak második szakként indítható szakjaink

16 valós társadalmi igényét ma nehéz megítélni. Ezeknek a szakoknak az indításánál nagy mértékben számolunk azokra az igényekre, amelyek a duális képzés főiskolai szektorából kikerült már végzett tanárok részéről jelentkezhet a jövőben

17 c) hallgatói létszám bemutatása: Képzési területenként, képzési típusonként és képzési formánként számszerűen és szövegesen is mutassa be a hallgatói létszám alakulását a 2005/2006-os tanévtől jelen tanévig. Hallgatói létszámnak az adott tanév októberi statisztika szerinti hallgatószámból induljon ki (2. sz. táblázat). 2.sz. táblázat: Hallgatói létszám (Az adatok képzési területenként fizikai létszámra vannak korrigálva.) Jelmagyarázat: H: Hagyományos képzés,a: Alapképzés, M: Mesterképzés, F: Felsőfokú szakképzés,,sz:szakirányú továbbképzés (2005/2006), fő (2006/2007), fő (2007/2008), fő NÁ NK L NÁ NK L NÁ NK L agrár összesen 105 H A M F 105 Sz bölcsészettudományi összesen , ,5 893 H , ,5 773 A M F 14 Sz gazdaságtudományi összesen H A M F Sz informatikai összesen , , H , , A M F 19 1 Sz művészetközvetítés összesen ,5 93, , H ,5 93, , A M F Sz

18 nemzetvédelmi és katonai összesen H A M F Sz pedagógusképzés összesen 254,5 11, , ,5 41,5 563 H 254,5 11, , ,5 7,5 136 A M F Sz sporttudomány összesen , ,5 398 H , ,5 228 A M F Sz 26 6 társadalomtudomán yi összesen , , ,5 H , ,5 8 68,5 A M F Sz természettudományi összesen 321,5 70,5 328, ,5 151,5 H 321,5 70,5 328, ,5 151,5 A M F Sz Összesen Nappali-Levelező Mindösszesen

19 Térjen ki a hallgatószám eseteleges változásának okaira, a prognosztizálható tendenciákra. A Kar évi hallgatói létszáma a lineáris képzésre történő átállás első évének állapotát mutatja. Hallgatói létszámunkból már hiányoznak az első éves BTK-s és TTK-s, valamint az első két évfolyamon az informatikus képzési területhez tartozó hallgatók. (Ezek összlétszáma valamivel több, mint 400 fő volt.) Ekkor a nappali tagozatos képzésben 2572 államilag finanszírozott hallgatónk volt. A fent említett képzési területeken már csak a hagyományos képzésben résztvevő hallgatóinkat láthatjuk. Ebben az időszakban költségtérítéses hallgatóink létszáma nagyon magas volt: 5348, ami az összes hallgató létszámunk valamivel több mi nt 67%-át jelentette. Ekkor az FSZ képzésben mindössze 123 hallgatónk volt ben indult be a gyógypedagógus-képzésünk. Államilag finanszírozott hallgatói létszámunk ekkor érte el az utolsó 10 év minimumát. A 2006-os év adatai jól mutatják, hogy a SZTE más karaira átkerült képzéseink következtében a nappali tagozatos hallgatói létszámunk tovább csökkent, és megkezdődött a levelező képzésben résztvevő hallgatók létszámának látványos visszaesése. (Az ok nyilvánvaló: a Kar nem tudott felvenni hallgatót a bölcsészettudományi, a természettudományi és az informatikai képzési területeken.) A költségtérítéses hallgatók aránya lecsökkent 58%-ra. Ugyanakkor emelkedésnek indult a pedagógusképzésben résztvevő hallgatói létszámunk. Ezt a gyógypedagógia mellett az is segítette, hogy ekkor indítottuk az óvodapedagógus-képzés első évfolyamát. A Kar választott stratégiájának helyességét igazolta az, hogy a pedagógusképzésben, a sporttudományi képzési területen meg tudtuk őrizni a pozícióinkat. A társadalomtudományi képzési terület látványos növekedése az újonnan beindult FSZ képzéseink következménye volt azt mutatja, amire számítottunk: az FSZ képzések széleskörű beindulásával pótolni tudtuk az állami finanszírozott létszámunkban bekövetkezett korábbi kiesést, ugyanakkor a költségtérítéses levelező képzésünk hallgatói létszáma tovább csökkent. Az arány ekkor már 46% körül mozgott. A súlyponti eltolódások jól láthatók a képzési területek hallgató létszámának összehasonlításakor. Képzési szerkezetünkben egyre inkább a saját alapszakjaink és az FSZ képzések domináltak. (A táblázatokból jól látható, hogy melyek azok a képzési területek, amelyeken nem tudtunk hallgatókat felvenni a kifutó hagyományos képzéseink pótlására.) A jövőre vonatkozóan úgy ítéljük meg, hogy a három év alatt kialakított tendenciák tovább folytatódnak. Arra számítunk, hogy az FSZ képzéseink széles portfoliójával tartani tudjuk a hallgatói létszámot, és a beinduló mesterképzések is további létszámnövekedéshez vezetnek. Ez utóbbi azért is reményteli, mert itt a belépő új évfolyamok nem feltételezik újabb oktatók felvételét. Az is világos, hogy a költségtérítéses hallgatói létszámunk tovább fog csökkenni. (Az már biztos, hogy 2008-ban 40% alá esik az arány.) Ennek azonban a finanszírozás szerkezete miatt a káros hatása nem annyira jelentős, mint azt korábban számítottuk. Mivel több szakirányú továbbképzést is indítunk a következő időszakban, ezért arra számítunk, hogy a kialakított új képzési szerkezet a redukált oktatói létszámmal párosulva középtávon is jól finanszírozhatóvá teszi a Kart

20 A 3. sz. táblázat segítségével mutassa be a külföldi hallgatók számának alakulását aszerint bontva, hogy EU-s vagy nem EU-s országból érkezett, valamint a kifelé irányuló hallgatói mobilitást. Kérem vegye figyelembe az Európai Unió tagországaiban bekövetkezett változást is. 3. sz. táblázat: Hallgatói mobilitás Képzési terület EU-ból fogadott hallgató befelé irányuló hallgatói mobilitás, fő kifelé irányuló hallgatói mobilitás, fő 2005/ / / / / /2008 nem EU-ból fogadott hallgató összesen EU-ból fogadott hallgató nem EUból fogadott hallgató összesen EU-ból fogadott hallgató nem EU-ból fogadott hallgató összesen EU-ba utazó hallgató nem EU-ba utazó hallgató összesen EU-ba utazó hallgató nem EU-ba utazó hallgató összesen EU-ba utazó hallgató nem EU-ba utazó hallgató összesen Agrár bölcsészettudományi ,5 23, ,5 9, gazdaságtudományi informatikai 1,5 1, ,5 1, művészetközvetítés 6,5 6,5 0,5 4, ,5 0,5 1,5 1,5 1 1 nemzetvédelmi és katonai pedagógusképzés 1 5,5 6, ,5 13,5 sporttudomány , ,5 1,5 10, ,5 5,5 társadalomtudományi 1 2,5 3,5 1 2,5 3,5 2,5 3 5,5 2,5 2,5 1,5 1,5 3,5 3,5 természettudományi ,5 5 6,5 0,5 0, összesen

21 d) dolgozói létszám: A 4. és 5. sz. táblázat alapján számszerűen és szövegesen is értékelje az oktatók és nem oktató dolgozók számának alakulását szervezeti egységenként foglalkoztatási forma, átlagos életkor és nemek szerinti bontásban. Szervezeti egységnek tekintjük a kari adminisztráció mellett a kari struktúra részét képező legmagasabb szintű alegységeket (pl: intézet, tanszékcsoport, tanszék) és egyéb egységeket, központokat. A 4. és 5. táblázat két oknál fogva nem mutatja azokat a változásokat, amelyek a foglalkoztatottak létszámában bekövetkeztek. Ez azért van, mert a tábla egyrészt statikus, egy újonnan kialakult helyzetet mutat, másrészt a karon bekövetkezett szerkezeti változások következtében a létszámadatok összehasonlítása is lehetetlenné válik. (Ezek a változások nem csak létszámcsökkenéssel, hanem más karokra való áthelyezéssel és a karon belüli áthelyezéssel is jártak.) Jelenlegi oktató létszámunk több mint 50 fővel alacsonyabb a 2005-ös évinél. A nem oktatói létszám csökkenése több mint 70 fő nyugdíjazások és feladatok kiszervezésének következménye. A kar minősítettségi mutatói a 2005-ös állapothoz képest enyhén romlottak, ugyanis a létszámcsökkentés során több olyan minősített oktatótól is meg kellett válnunk, akiknek a racionális foglalkoztatását a kar az új képzési szerkezetben nem tudta biztosítani. Jelenleg 210 oktatóból 102 minősített oktatóval és 22 egyetemi doktori fokozattal rendelkező tanárunk van, ami 50% feletti minősítettségi arányt jelent. A táblázatból nem olvasható ki, hogy 37 PhD képzésben résztvevő kollegánk van, ami biztosítékot jelent a jövőre vonatkoztatva. A korábbi évekhez viszonyítva mindenképpen előrelépést jelent, hogy ma a karon 9 egyetemi tanár és közel 40 főiskolai tanár dolgozik. Komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy az oktatói gárda minősítettségében is rászolgáljunk arra, hogy a kar nevéből kikerült a főiskolai jelző. Az 5 akadémiai doktor és a 14 habilitált mindneképpen biztató szám.) Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi létszám alkalmas arra, hogy a jelenlegi oktatási feladatok nagy részét magas színvonalon el tudja látni, ezért az oktatói létszám bővítésére két esetben kerülhet sor: új feladatok megjelenése mindenképpen szükségessé teheti a létszám bővítését, és a már akkreditált szakok esetében is szükség lehet az oktatói gárda megerősítésére magasan kvalifikált munkaerővel. Ez utóbbi elsősorban azoknál a szakoknál válik szükségessé, amelyeket a kar az új szerkezetben súlypontinak ítélt meg: gyógypedagógia, óvodapedagógia, tanító, testnevelő-edző, andragógia, képi ábrázolás, rekreációszervező és egészségfejlesztő. A kar oktatóinak nemek szerinti eloszlása bizonyítja, hogy a foglalkoztatáspolitika olyan, hogy nem teszünk különbséget nő és férfi között. A nemek aránya nagyjából tükrözi a teljes populáció nemek szerinti eloszlását. Érdemes megvizsgálni az egyes intézetek oktatóinak átlagos életkorát. Becsléseink szerint egy szervezeti egységen belül a 40 és 50 év közötti átlagéletkor tekinthető ideálisnak. (Persze csak akkor, ha ezzel megfelelő minősítettségi mutatók párosulnak. Ez a 7-es táblázatból kiolvasható. ) Ez feltételezi ugyanis azt, hogy tapasztalt, magasan kvalifikált oktatók mellett jelen van egy olyan fiatalabb korosztály is, amely a későbbiekben alkalmas lehet a vezetői feladatok átvállalására. Jól látható, hogy az ideálisnak tekinthető arányt a legtöbb intézet hozza. Ettől látványosan csak az orosz szakcsoportnál és az óvóképző szakcsoprtnál térnek el a mutatók, de mindkét esetben ugyan eltérő okokból, de megindokolható a magasabb átlagéletkor. (A nem oktatóknál átlagos életkorról az alacsony egységenkénti létszám miatt nem érdemes beszélni.)

22 4. sz. tábla szervezeti egység Oktatók száma, fő intézet tanszék szakcsoport teljes munkaidős részmunkaidős egyéb formában foglalkoztatott teljes munkaidőre átszámított létszám nők száma férfiak száma átlagos életkor Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Természettudományi Intézet 8 1 8, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Társdalomismereti Tanszék Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Társadalomtudományi szakcsoport Regionális és Környezettörténeti szakcsoport Angol szakcsoport Francia szakcsoport Orosz szakcsoport Földrajzi és Okoturisztikai Tanszék Kémiai Informatika Tanszék Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Általános és Környezetfizikai Tanszék Technika Tanszék Informatika Alkalmazásai Tanszék 8 1 8, Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődés-tudományi Tanszék , Könyvtár-tudományi Tanszék

23 4. sz. tábla (folyt.) szervezeti egység Oktatók száma, fő intézet tanszék szakcsoport teljes munkaidős részmunkaidős egyéb formában foglalkoztatott teljes munkaidőre átszámított létszám nők száma férfiak száma átlagos életkor Gyógypedagógus-képző Intézet 5 5 7, Művészeti Intézet Nemzetiségi Intézet Ének-zene Tanszék Rajz-művészet-történet Tanszék Német Nemzeti-ségi Tanszék Román Nemzeti-ségi Tanszék Szlovák Nemzeti-ségi Tanszék Tanító- és Óvóképző Intézet Tanítóképző szakcsoport Óvóképző szakcsoport 1 1 1, Magyar szakcsoport Matematika szakcsoport Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Testnevelési és Sporttudományi Intézet , Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ 2 1 3, Teleki Blanka Kollégium Összesen

24 5. sz. tábla szervezeti egység intézet teljes munkaidős részmunkaidős Nem oktató dolgozók száma, fő egyéb formában foglalkoztatott teljes munkaidőre átszámított létszám nők száma férfiak száma átlagos életkor Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Természettudományi Intézet Felnőttképzési Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Társdalomismereti Tanszék Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Társadalomtudományi szakcsoport Társadalomtudományi szakcsoport Társadalomtudományi szakcsoport 1 1 1, Társadalomtudományi szakcsoport Társadalomtudományi szakcsoport 1 0, Földrajzi és Okoturisztikai Tanszék 1 0, Kémiai Informatika Tanszék Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Általános és Környezetfizikai Tanszék Technika Tanszék Informatika Alkalmazásai Tanszék Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék Könyvtár-tudományi Tanszék 1 1 1,

25 5. sz. tábla (folytatás) szervezeti egység intézet teljes munkaidős részmunkaidős Nem oktató dolgozók száma, fő teljes munkaidőre átszámított létszám egyéb formában foglalkoztatott Gyógypedagógus-képző Intézet Művészeti Intézet nők száma férfiak száma Ének-zene Tanszék Rajz-művészet-történet Tanszék 1 3 2, átlagos életkor Nemzetiségi Intézet Német Nemzeti-ségi Tanszék Román Nemzeti-ségi Tanszék Szlovák Nemzeti-ségi Tanszék Tanítóképző szakcsoport Óvóképző szakcsoport Tanító- és Óvóképző Intézet Magyar szakcsoport 1 1 1, Matematika szakcsoport Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ 5 2 6, Teleki Blanka Kollégium 2 1 2, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó Dékáni Hivatal Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály Kom-muni-kációs Iroda Gazdasági Iroda Gondnoki és Műszaki Iroda 8 1 8, Összesen

26 6. sz. tábla szervezeti egység intézet Egyet. Dr. Minősített oktatók száma, fő CSc, PhD, DLA DSc akadémikus minősítettek közül habilitált Alk.Eg.tud. és Eg.fejl.Intézet Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Társdalomismereti Tanszék Társadalomtudományi szakcsoport Regionális és Környezettörténeti szakcsoport Angol szakcsoport 1 3 Francia szakcsoport 3 Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Orosz szakcsoport 1 4 Földrajzi és Okoturisztikai Tanszék 3 1 Alkalmazott Természettudományi Intézet Felnőttképzési Intézet Kémiai Informatika Tanszék Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Általános és Környezetfizikai Tanszék Technika Tanszék 2 3 Informatika Alkalmazásai Tanszék Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék 2 6 Könyvtár-tudományi Tanszék 1 3 Gyógypedagógusképző Intézet 1 6 Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 1 5 Rajz-művészet-történet Tanszék 2 Nemzetiségi Intézet Tanító- és Óvóképző Intézet Német Nemzeti-ségi Tanszék 2 Román Nemzeti-ségi Tanszék 4 Szlovák Nemzeti-ségi Tanszék 3 Tanítóképző szakcsoport 1 3 Óvóképző szakcsoport Magyar szakcsoport 4 1 Matematika szakcsoport 4 Alk. Ped. és Pszichológia Tanszék Testn. és Sporttud. Intézet Összesen

27 7. sz. tábla szervezeti egység Teljes munkaidősre átszámított oktatói létszám fő intézet tanszék szakcsoport tanársegéd adjunktus főiskolai docens főiskolai tanár egyetemi docens egyetemi tanár nyelv-tanár testnevelő tanár kollégiumi tanár egyéb tanár Prof. Emeritus Alk. Egtud. és Eg.fejl. Intézet ,5 Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Társdalomismereti Tanszék Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Földrajzi és Okoturisztikai Tanszék Társadalomtudományi szakcsoport Regionális és Környezettörténeti szakcsoport Angol szakcsoport Francia szakcsoport Orosz szakcsoport Kémiai Informatika Tanszék Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Általános és Környezetfizikai Tanszék Technika Tanszék 3 2 Informatika Alkalmazásai Tanszék ,5 Felnőttképzési Intézet Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék 3, Könyvtár-tudományi Tanszék

28 7. sz. tábla (folytatás) szervezeti egység Intézet tanszék szakcsoport tanársegéd adjunktus főiskolai docens Teljes munkaidősre átszámított oktatói létszám fő Gyógypedagógus-képző Intézet 1, főiskolai tanár egyetemi docens egyetemi tanár nyelvtanár testnevelő tanár kollégiumi tanár egyéb tanár Prof. Emeritus Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék Rajz-művészet-történet Tanszék Nemzetiségi Intézet Német Nemzeti-ségi Tanszék Román Nemzeti-ségi Tanszék Szlovák Nemzeti-ségi Tanszék Tanítóképző szakcsoport Tanító- és Óvóképző Intézet Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ Teleki Blanka Kollégium Óvóképző szakcsoport 0,5 1 Magyar szakcsoport Matematika szakcsoport Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék , ,5 3 Összesen 35, , ,

29 és átlagos óraterhelését (8. sz. táblázat). Átlagos óraterhelés alatt értjük az egy oktatóra jutó átlagos heti óraszámot. 8. sz. tábla szervezeti egység Teljes munkaidősre átszámított oktatói létszám fő intézet tanszék szakcsoport Alk.Eg.tud. és Eg.fejl. Intézet tanársegéd adjunktus főiskolai docens főiskolai tanár egyetemi docens egyetemi tanár nyelvtanár testnevelő tanár kollégiumi tanár egyéb tanár Prof. Emeritus Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Természettudományi Intézet Felnőttképzési Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Alkalmazott Társdalomismereti Tanszék Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszék Társadalomtudományi szakcsoport Reg. és Körny.történeti szakcsoport Angol szakcsoport Francia szakcsoport Orosz szakcsoport Földrajzi és Okoturisztikai Tanszék Kémiai Informa-tika Tanszék Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék Ált. és Környezet-fizikai Tanszék Technika Tanszék Informatika Alkalmazásai Tanszék Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszék 55, Könyvtár-tudományi Tanszék

30 8.sz. tábla (folytatás) szervezeti egység Teljes munkaidősre átszámított oktatói létszám fő intézet tanszék szakcsoport Gyógypedagógus-képző Intézet 22, tanársegéd adjunktus főiskolai docens főiskolai tanár egyetemi docens egyetemi tanár nyelvtanár testnevelő tanár kollégiumi tanár egyéb tanár Prof. Emeritus Művészeti Intézet Nemzetiségi Intézet Tanító- és Óvóképző Intézet Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakképzési, Távokt. és Továbbképzési Központ Teleki Blanka Kollégium Ének-zene Tanszék Rajz-művészet-történet Tanszék Német Nemzeti-ségi Tanszék Román Nemzeti-ségi Tanszék Szlovák Nemzeti-ségi Tanszék Tanítóképző szakcsoport Óvóképző szakcsoport Magyar szakcsoport , Matematika szakcsoport Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék , Összesen ,

31 A 9. sz. táblázat segítségével számszerűsítse az kifelé valamint befelé irányuló oktatói mobilitást, valamint szövegesen mutassa be, hogy a mobilitás milyen keretek között valósul meg (pl: Erasmus ösztöndíj) 9. táblázat: oktatói mobilitás befelé irányuló oktatói mobilitás, fő kifelé irányuló oktatói mobilitás, fő 2005/ / / / / /2008 Tartózkodási idő EU-ból fogadott oktató nem EU-ból fogadott oktató Össz. EU-ból fogadott oktató nem EU-ból fogadott oktató Össz. EU-ból fogadott oktató nem EU-ból fogadott oktató Össz. EU-ba utazó oktató Nem EU-ba utazó oktató Össz. EU-ba utazó oktató nem EU-ba utazó oktató Össz. EU-ba utazó oktató nem EU-ba utazó oktató Össz. 0-3 hónap hónap 1 12 hónapon túl Összesen

32 e) tudományos tevékenység: Mutassa be a Kart jellemző domináns kutatási irányokat, emelje ki a legmeghatározóbb kutatóműhelyeket. Jellemezze a Karon folyó tudományos tevékenységet egyrészt az adott évben megjelenő publikációk, díjak, ösztöndíjak, kitüntetések számával (10. és 11. sz. táblázat). Az Intézetek publikációs eredményeit a 10. táblázat mutatja intézeti bontásban. A főbb kutatási irányok intézetek szerinti bontásban: Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet. A tanszéken működő kutatási műhely főbb kutatási területei: Egészségmagatartás vizsgálata 6-14 éves korúaknál (empírikus kutatás) éves korosztály szükségfeltáró elemzése szociális- és lelkiegészség tanácsadáshoz. Életmód, életstílus (elméleti kutatás). Az önkontroll és az idő szerepe az egészséggel kapcsolatos fogyasztói döntésekben. Az olvasás, a tanulás és a metakommunikáció kapcsolata iskoláskorba. A tanszéken folyó diákköri munka jelentős. Az intézet oktatói alapították az MTA SzaB Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságát. Az intézet kutatással összefüggő pályázati tevékenysége jelentős, nemzetközi kapcsolatai kifejezetten jók, több nemzetközi konzorciumban is együttműködtek nemzetközileg is elismert kutatási műhelyekkel, és konzorciumok vezetését is ék. Alkalmazott Humántudományi Intézet A kutatói műhelyek az intézet tanszékein működnek. Az egyes tanszékek kutatási irányai: Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék: Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Nyelvi manipuláció. Új demokráciák és humán kommunikáció. Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék: Finnország politikatörténete. Alternatív vitarendezés. Tudásközpont, területi innováció, regionális hálózatok és kooperációk. Történettudományi Tanszék: a 20. század története. Művelődéstörténet. Környezettörténet. Angol Tanszék: Amerikanisztikai kutatások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások (Szókincselemzés és tanítás, interkulturalitás). Gótikus irodalmi kutatások. Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék: Orosz-magyar kontrasztív nyelvészet. Narratológia: Ornamentális próza. Az orosz irodalom műfaji sokszínűsége. Alkalmazott Természettudományi Intézet A 10.-es táblázatból is látható, hogy ez az intézet a kar legerősebb tudományos potenciállal rendelkező egysége. Több tanszék rendelkezik legalább egy nemzetközileg is elismert kutatóműhellyel. A kutatócsoportok tagjai erős nemzetközi konferenciák állandó előadói, résztvevői. Több kutatócsoportnak a szakterületének élvonalába tartozó folyóiratokban jelent meg számos cikke. Minden kutatócsoport rendelkezik legalább egy nemzetközileg is elismert kutatóval, akik több külföldi egyetemen töltöttek legalább egy félévet pályázat vagy meghívás eredményeként (DFG, Humbold, DAAD). A cikkek mellett jelentős az idegen könyvek, könyvrészletek irányába megmutatkozó publikációs tevékenység is. Az évenkénti több mint 100 publikáció mindenképpen bizonyíték a magas színvonalú tudományos tevékenységre. A nemzetközileg is kiemelkedő tudományos műhelyeket az alábbiakban soroljuk fel:

33 Kémiai Informatika Tanszék: Elméleti Anyagtudományi Műhely (Viskolcz Béla) Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék: Környezeti Neuroendokrinoimmunológiai Műhely (Gálfi Márta) Általános és Környezetfizikai Tanszék: Spektroszkópia Kutató Műhely (Nánai László) Informatika Alkalmazásai Tanszék: Informatikai műhely (Galambos Gábor) Felnőttképzési Intézet Az intézet Identitáskutató Műhelye összehangolt teamként működik. A műhelyen belül kialakult főbb kutatási témák: Hivatás, szakmai identitás könyvtáros, népművelő/kultúraközvetítő szakember, andragógus életpályák változásai.) Nemzeti és nemzetiségi identitás ( a nemzettudat változásai). Regionális hatósugarú identitásvizsgálatok. Kulturális identitásminták vizsgálata. A környezettudatosság, mint új identifikációs tényező jelentősége és megjelenése a társadalomban. Amennyiben a kutatási műhely tervezett programja megvalósul, akkor remény van arra, hogy mind hazai mind nemzetközi mércével is meghatározóvá válik az itt folyó tudományos munka. Gyógypedagógus-képző Intézet. Az intézet kiemelt fontosságú, prioritást élvező kutatási területei: Gyógypedagógia-történeti kutatások. Fogyatékosok a gyermekvédelemben. Hatékony tanulói megismerési technikák módszertani kidolgozása. A gyógypedagógusok életét, munkáját nehezítő munkahelyi kiégés megelőzésének módszertani kidolgozása. Az értelmileg akadályozott fiatalok reális munkábaállásának esélyeit növelő módszertan kidolgozása. Kiemelendő, hogy az intézet mindössze néhány éves múltra tekinthet vissza, hazai elismertsége azonban máris mérhető, és nemzetközi kapcsolatai is fokozatosan épülnek ki (Prága, Pozsony). Az intézet 2007-ben már vállalkozott nemzetközi konferencia megszervezésére is. Nagy segítséget jelent az is, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karával a jó együttműködés keretében több közös publikáció is született már. Művészeti Intézet A Művészeti Intézetben kutatási műhely nem alakult ki, az oktatók elsősorban művészi tevékenységet fejtenek ki (koncert, kórushangverseny, karvezetés, kiállítások). Nemzetiségi Intézet Német Nemzetiségi Tanszéken két kutatási műhely működik: A kisebbségkutatási műhely főbb kutatásai: kultúrtörténet (magyarországi németek története, néprajz); nyelvtudományok (pszicho- és szociolingvisztikai kérdések, mint

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar stratégiája 2008-2011 A GTK küldetésnyilatkozata A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar az Eszterházy Károly Főiskola legfiatalabb tudományterületét képviselő kara,

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

PTE_DPR_Hallgatok_2015. Válaszadók száma = 4620. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Válaszadók száma = 60 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLET Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGED A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység... 3 1.1. Az intézmény neve: Szegedi

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei között

Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei között Előterjesztés a hallgatói mobilitás elősegítésére a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményei között Preambulum Az ONIK Egyesület a bolognai folyamat egyik legfőbb céljának, az európai szinten átjárható

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére

Felhasználók hatása a Szolnoki Főiskola képzésfejlesztési tevékenységére TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2015 Szolnok 2014. TARTALOM 1. A KÉPZÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI.. 3 1.1. Az Európa 2020, a kapcsolódó hazai vállalások, a 2014-2020-as programozási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze

Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Debreceni Egyetem Állás- és Szakmai Gyakorlati Helyek Börze Hallgató Karrier Iroda és Szolgáltató Központ 2011. 05. 04. Állásbörze a Debreceni Egyetemen együtt a régió diplomás munkaerőpiacáért A Debreceni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról OKTATÁSI MINISZTER IGAZSÁGÜGY-MINISZTER TERVEZET! 8262-93/2004. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról Budapest, 2004. április

Részletesebben

Székesfehérvári felsőoktatási képzések

Székesfehérvári felsőoktatási képzések Székesfehérvári felsőoktatási képzések Corvinus Egyetem Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Két egyetemmel való együttműködés célja: a meglévő munkaerőhiányt csökkentsük, és a vállalatok által jelzett

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése

Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának. akkreditációs jelentése Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karának akkreditációs jelentése (2006/9/XI/1. sz. MB határozat) MB plénuma által felkért kari látogatóbizottsági tagok Bánhidi László DSc. Hübner Mátyás Ybl díjas Lenkei

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont.

Impresszum. Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda. Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont. Felvételi Kalauz Impresszum Fõszerkesztõ: Süveges Péter BME Diákközpont. Támpont Iroda Felelõs kiadó: Veres Gábor igazgató BME Diákközpont Szerkesztették: Diákközpont Támpont Iroda Oktatási Igazgatóság,

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - II. RÉSZ - HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Szenátusa a a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.),

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV. Elfogadva: 2010. április 13., hatályba lépés: 2010. május 1. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 13., hatályba lépés: 2010. május 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 Preambulum 4 2 Az intézmény bemutatása 5 2.1 Alapadatok az intézményről 5 2.2 Az intézmény

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS 2014. JANUÁR SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014. január Készítette: Az Intézeti akkreditációt előkészítő bizottság: Dr. Nagy Sándor

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2006. június Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2006. június Tartalomjegyzék Bevezetés 5 I. PREAMBULUM 5 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1.Az egyetem jogállása 9 2.Az

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR Közlekedésmérnöki alapképzési (BSc) szak Budapest 2008 Tartalomjegyzék Alapadatok... 1 Bevezetés... 2 1. A Közlekedésmérnöki Karon folyó

Részletesebben

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk!

PÉLDA PÉLDA 1. AZ ELVÉGZETT KÉPZÉS. Tisztelt Végzett Hallgatónk! MISKOLCI EGYETEM Minőségbiztosítási Iroda Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében

Részletesebben

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014. Válaszadók száma = 93. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. BDPK_DPR_2015_végzett 2010, 2012, 2014 Válaszadók száma = 93 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 0% 25% 3 4

Részletesebben

Kecskemét, 2007. április 20.

Kecskemét, 2007. április 20. BESZÁMOLÓ A KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Kecskemét, 2007. április 20. 1 BEVEZETÉS Az integrált Kecskeméti Főiskola hetedik gazdasági évét zárta 2006-ban. A Felsőoktatási törvény

Részletesebben

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről

Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről Összefoglaló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat vitaüléséről AZ ÚJ FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA A vitaülést az ELTE TTK-n 2010. december 17-én rendezte az ELFT. A vitát Patkós András szervezte, Kertész

Részletesebben

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

PTE_DPR_Vegz_Alap_Normal_2015. Válaszadók száma = 2013. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Válaszadók száma = 2013 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Szervezeti és Működési Szabályzata Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa 2013. szeptember 26-án Tartalomjegyzék

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE

AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE AKKREDITÁCIÓS ÚTMUTATÓ SEGÉDLETE Piros beszúrás, lila törlendő, zöld magyarázat. PI INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) 2007/10/XI/1. sz. MAB határozat KECSKEMÉTI

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat

Szent István Egyetem Gödöllő. A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat FI 69207 Szent István Egyetem Gödöllő A Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...5 I. PREAMBULUM...6 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...9

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN A alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul

MINTA. DPR2014 - Hallgatói blokk DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul EvaSys Pécsi Tudományem 2014 2014 Válasz megjelölése: Javítás: DPR felmérés, hallgatói motivációs kérdőívmodul Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK

A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK A MATEMATIKAI, MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HALLGATÓK ARÁNYÁNAK A NÖVELÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN, ERRE IRÁNYULÓ MOTIVÁCIÓS ESZKÖZÖK 2006 Tartalom I. ELŐZMÉNY... 1 1. A címbeli célkitűzésre vonatkozó EU határozat...

Részletesebben

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

Alapképzésben végzettek. Válaszadók száma = 151. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Alapképzésben végzettek Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

GTK - 2009-ben abszolvált. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% GTK - 2009-ben abszolvált Válaszadók száma = 27 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 25% 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 25% 5

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

Pontszámítás alapjai:

Pontszámítás alapjai: Pontszámítás alapjai: 1. tanulmányi pontok (maximum 200 pont), a. A tanulmányi pontokat a jelentkező 9 12. (nyelvi előkészítő esetén 9 13.) évfolyamos középiskolai érdemjegyeiből (100 pont) 1. magyar nyelv

Részletesebben

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése

PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PÉCSI PÜSPÖKI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA akkreditációs jelentése A 2014/2/VII/6. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január 31. Előző

Részletesebben

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat

Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Idegenforgalmi Szakmenedzser FSZ-képzés Nappali tagozat Érvényes: 2009. december 1-től Bevezetés módja: felmenő rendszerű Szakvezető: Dr. Jancsik András Dékán: Dr.

Részletesebben

OKM közlemény. igen. igen

OKM közlemény. igen. igen OKM közlemény szakokról érettségi vizsgatárgyakról a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárás során, valamint az adható többletpontokról a 2008-as 2009-es felvételi eljárás során * A felsőoktatási felvételi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MAB INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓ 2013-2014 KARI ÖNÉRTÉKELÉS Budapest, 2014. január 17. Elfogadta a Villamosmérnöki és Informatikai

Részletesebben

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21.

EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL. Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? KONFERENCIA A NYELVOKTATÁS ÉS A FOGLALKOZTATHATÓSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEIRŐL Budapest, 2011. november 21. EGY NYELVET BESZÉLÜNK? A Turizmus és Vendéglátás szakos hallgatók szaknyelvi felkészítése

Részletesebben

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre

Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Pályázati felhívás a PhD doktori képzésre és egyéni doktori felkészülésre Tisztelt Pályázók, leendő PhD Hallgatók! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pályázatot hirdet doktori (PhD)

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2011 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Hallgatók 2011 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. KÖTET, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 10. SZ. MELLÉKLETE KÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2007. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az SzMSz 3. számú melléklete Budapest 2008 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 1. szám 2004. május Kiadja a MAB Titkársága 2 2004. május A Magyar Akkreditációs Bizottság 2003. október

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar 2006/2/III/1. sz. MB határozat Általános értékelés kkreditációs minősítés Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Z KKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS INDOKLÁS: Szegedi Tudományegyetem az egyik nagy hagyományú,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során KÖZLEMÉNY Szakok érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárások során Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE SZEGED PIR törzsszám: 329815 Honlap címe: www.u-szeged.hu 1 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása) I.1 Az intézmény

Részletesebben

Eger, 2015. november 4.

Eger, 2015. november 4. Eger, 2015. november 4. 1774. Bölcselet Teológia Jog Orvostudomány 1828. Első magyar nyelvű tanítóképző (Pyrker János László) 1949. Tanárképző Főiskola 1989. Eszterházy Károly Főiskola 2013. Sárospataki

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS

PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS PROGRAMLEÍRÁS ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁS Képzések Magyar nyelvű képzéseket az alábbi MSc szakokon indítunk 1. Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 2. Agrármérnök 3. Növényorvos 4. Mezőgazdasági biotechnológus

Részletesebben

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés

VEGYÉSZ MSc. mesterképzés VEGYÉSZ MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg működését,

Részletesebben

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Bachmann Bálint Horváth Ildikó Dr. Szabó Éva Dr. Fülöp Attila Gunszt Dezsőné Kukai Annamária INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS ÉPÍTŐMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN

Részletesebben

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna

PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Dr. habil. Gerner Zsuzsanna PÁLYÁZAT DÉKÁNI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR A pályázat benyújtója: Dr. habil. Gerner Zsuzsanna egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar BME GTK 400+ Ösztöndíj Program 2016 részletes (és 2017-es tervezett) feltételei Tervezet 2015. december 01. Oldal 1 /

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről

Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről Tájékoztató az érettségiről és a felvételiről KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA JELENTKEZÉSI DILEMMÁK A Z ÉRETTSÉGI ÉS A FELVÉTELI KAPCSOLATA BOLOGNAI RENDSZER FELVÉTELI A kétszintű érettségi néhány jellemzője

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó

Szerzők. Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó Szerzők Dr. Kvasznicza Zoltán Horváth Ildikó Dr. Gyurcsek István Dr. Szabó Anita Gunszt Dezsőné INTÉZMÉNYI FEHÉR KÖNYV A DUÁLIS VILLAMOSMÉRNÖK BSC KÉPZÉSHEZ 2015. Szerkesztette: Horváth Ildikó ISBN 978-963-429-007-0

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

Kutatási tanulmány. Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás. Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Kutatási tanulmány Végzett hallgatók iránti kereslet és beválás Programazonosító: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Alprojekt: Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése Kutatás azonosítója: KUTAT 4 Készítette:

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

(Kooperatív-)Duális képzések a Dunaújvárosi Főiskolán 2015. március 30.

(Kooperatív-)Duális képzések a Dunaújvárosi Főiskolán 2015. március 30. (Kooperatív-)Duális képzések a Dunaújvárosi Főiskolán 2015. március 30. Lászlóné Kenyeres Krisztina oktatási igazgató, DF DF (Kooperatív-)Duális képzések kialakítása Célkitűzések: A DF felsőoktatási képzései

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium III. HELYI TANTERV Magyarázatok: A nyelvi előkészítő képzés tantárgyi rendszere (óraterv) a 2007/2008. tanévtől tantárgy óraszám Idegen

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Az Állam- és Jogtudományi Kar 1980-as alapításának elsődleges célja a regionális jogászhiány megszüntetése és a jogászutánpótlás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013

Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 Diplomás pályakövetés intézményi online kutatás, 2013 DPR intézményi online kutatások kötelező kérdésblokkja Végzettek 2013 [INTÉZMÉNYI KÉPVISELŐNEK:] KÉRJÜK, OLVASSA EL A MELLÉKELT TÁJÉKOZTATÓT! Kedves

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest magyar 733 896 0 GAZD. Budapest magyar 114 199 0 TÁRS. Budapest magyar 139 20 0 ker ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 2169 fő. Képzési gazdaságtudományok képzési társadalomtudomány képzési Település Nyelv Felvehető (fő) Nappali képzés Esti, levelező munkarend

Részletesebben

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely

Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely Családi nyílt nap a BGF-en 2013. február 23. Új lehetőség: 1.530 állami ösztöndíjas felsőoktatási szakképzési hely 1 Áttekintés 1. Előzmények 2. FOKSZ általános jellemzők 3. Képzések részletesen 4. Miért

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Frissdiplomások 2014

Frissdiplomások 2014 Frissdiplomások 2014 Kutatási zárótanulmány Diplomás Pályakövetési Rendszer országos kutatás Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály Készítette: Veroszta Zsuzsanna 2015. május 1 Tartalom I. Vezetői

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSREND 2015 FONTOS DÁTUMOK Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február E-felvételiben 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének

Részletesebben

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25

DPR és Motivációs Felmérések 2012 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 2011 (a végzés követő 1 éven belül) (DPR_A_FSZ_2012) Válaszadók száma = 25 DPR és Motivációs Felmérések 0 Végzett FSZ hallgatói felmérés - 0 (a végzés követő éven belül) (DPR_A_FSZ_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

MÉK_DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 19. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% MÉK_DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése. MAB Intézményakkreditáció Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Két projekt - Két év. etrik TISZK

Két projekt - Két év. etrik TISZK Két projekt - Két év PETRIK etrik A 133 éves Petrik 1 fennállása óta Budapest és környezete iparoktatásának jelentős intézménye. Az elmúlt húsz év folyamatos fejlesztésének eredménye, hogy ma már a vegyipari

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT Szombathely 2013. március 20. Tartalom A Nyugat-magyarországi Egyetem 1 Az intézmény

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK

NAPPALI ÉPÍTÉSZMÉRNÖK SZAK NAPPAI ÉPÍÉSZMÉRNÖK SZAK (BSc) AAPKÉPZÉS Az alapképzési szak megnevezése: nappali építészmérnök Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építészmérnök alapdiploma (BSc) A szakirányok megnevezése:

Részletesebben

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Vezetői összefoglaló Összeállította: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál

Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál Dunaújvárosi Főiskola Oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgák táblázata a DF szakjainál A Képzési és Kimeneti Követelmények ján összeállítva Farkas Beáta 2012.07.30. Tartalom Anyagmérnöki... 2 Anyagmérnöki

Részletesebben

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása.

Előterjesztés. A PTE BTK Kari Tanácsa.. ülésére 2007. április 18. Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előterjesztés A PTE BTK Kari Tanácsának. ülésére 2007. április 18. Előterjesztő: Dr. Szijártó Zsolt a Professzió Bizottság elnöke Tárgy: A Szociológia MA szak szakindítási kérelmének elbírálása. Előzmények:

Részletesebben

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014.

Kari képzésfejlesztési stratégia 2010-2014. 1 SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. tel: 1-488-7600, fax: 1-488-7610 e-mail: dekani@ekk.sote.hu Stratégia képzésfejlesztés Kari képzésfejlesztési

Részletesebben