DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat"

Átírás

1 DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat Szakmai protokoll Készítette: Takaró Lajosné Stencinger Noémi Reményi Csaba Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár 2010.

2 A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat 1997 óta, előbb az Egyesített Szociális Intézmények részegységeként, majd 2005-től a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ keretein belül, től, a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának speciális szolgáltatásaként működik. Alacsonyküszöbű ellátást biztosító szolgáltatás működését és programjait a Többcélú Kistérségi Társulás költségvetéséből, és pályázati forrásokból biztosítja. Munkáját a Szociális Munka Etikai Kódexe, a Nemzeti Drogstratégia alapján végzi. Szervezeti struktúra: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona DrogPont A DrogPont mission statement je A DrogPont alacsonyküszöbű, könnyen elérhető szolgáltatásokat nyújt, de vannak ún. magasküszöbű, absztinencia orientált programjai is. A DrogPont szolgáltatásai komplex módon, multidiszciplinárisan épülnek fel. A DrogPont megfelel az alacsonyküszöbű ellátásokkal szemben támasztott szakmai kritériumoknak, munkáját az alábbiak tiszteletben tartásával végzi: anonimitás, önkéntesség, ingyenesség, rugalmas struktúra, lakóhelyhez, életkorhoz nem kötött, munkájában szakemberekre és külső segítőkre, önkéntesekre egyaránt támaszkodik, nem absztinencia központú. -2-

3 A DrogPont tevékenységeit a kliensek igényeire alapozva végzi. Célja, a közvetlen célcsoportok minél szélesebb körének elérése, fogadása, ellátása, hiteles informálása, az ártalmak csökkentése, az életviteli változás ösztönzése, attitűd változás, gyógyulási motiváció, egészségfejlesztési szemlélet. A DrogPont felépítése A DrogPont szakmai munkáját négy főállású szakemberrel látja el: 1 fő narkológus, szociális munkás (Takaró Lajosné) 1 fő pedagógus, szociális munkás (Stencinger Noémi) 1 fő addiktológiai konzultáns, szociális munkás (Reményi Csaba) 1 fő szociálpedagógus (Zöld Ágnes) Előzetes állapotfelmérést végző szakember: 1 fő pszichiáter (Dr. Jakab Renáta) A szakmai munkát külső segítők, a kortárs csoport tagjai, önkéntesek és a szakmai szervezetek segítik. A DrogPont szakmai munkája funkcionális egységekre épül, meghatározott célokkal, módszerekkel, ütemezéssel, határidővel, koordinátorral. Kezelés, elterelés Egyéni és csoportos esetkezelések, megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés). Megkereső tevékenység FIÓK Ifjúsági Információs Pont, Önsegítő csoportok, Tiszta Beszéd Klub. Prevenció Amely magában foglalja a város és kistérség oktatási intézményeiben végzett megelőző előadásokat, csoportos foglalkozásokat, a kortárs segítő csoport szervezését, szakmai koordinálását, saját prevenciós programok szervezését, lebonyolítását, a partnerszervezetek, civil szervezetek által szervezett programokon való részvételt. Kutatás, PR, menedzsment Ennek keretében, a szakmai munka hatékonyságának vizsgálata, a DrogPont munkájának, arculatának megjelenítése, a DrogPont különböző fórumokon való menedzselése, a sajtó tájékoztatása, publikációk, szükségletfelmérés. Oktató és gyakorlati hely Főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatának biztosítása, önkéntes segítők fogadása, szakmai anyagok biztosítása. -3-

4 I. Kezelés 1. Kezelés Célcsoport: problémás szerhasználók, viselkedési addikcióval küzdők, co-dependensek. Cél: motiváció fenntartása, viselkedésváltozás, attitűd változás, adekvát ellátás biztosítása, kollaboratív problémamegoldás a kezelő és az érintett érdekelt személyek között. A kollaboratív tanulás során, egyfajta tanulási közösségben kialakul az együttműködés, a felelősség és a tudás együttes felépítése és gyakorlása. Módszer: konzultáció, egyéni- és csoportos esetkezelés. Munkatársak: narkológus, szociális munkás, addiktológiai konzultáns. Felelős: Takaró Lajosné narkológus. (1. számú melléklet) AA Klub: Anoním Alkoholisták csoportja. Találkozásait minden kedden tól tartja, a Fehér Ló Közösségi Házban, a DrogPont segítségével. Az AA szabályai és irányelvei mentén működő önsegítő csoport. Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból. Felelős: Takaró Lajosné narkológus. GA csoport: A GA meghatározott szabályok és irányelvek mentén működő önsegítő csoport. Az Anonim Szerencsejátékosok (Gamblers Anonimous) olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat, és segíthessenek másoknak felépülni a szerencsejáték szenvedélyéből. Felelős: Takaró Lajosné narkológus. -4-

5 2. Megelőző- felvilágosító ellátás (Elterelés) Célcsoport: 42/2008. (XI. 14.) EÜM-SZMM, együttes rendelet értelmében a megelőző-felvilágosító szolgáltatásra (elterelésre) jogosultak. Cél: az addikció súlyosságának megfelelő kezelés biztosítása, viselkedésváltozás, terápiás folyamat elindítása. Módszer: állapotfelmérés, egyéni és csoportos esetkezelés, addiktológiai konzultáció. Munkatárs: narkológus, szociális munkás, addiktológiai konzultáns, pszichiáter (előzetes állapotfelmérés) (2-3. számú melléklet) Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. II. Megkereső tevékenység Célcsoport: veszélyeztetett fiatalok, nehezen elérhető csoportok, rejtett droghasználók és potenciális szerhasználók. Cél: kapcsolatfelvétel, szükségletfelmérés, alternatív lehetőségek szervezése felkínálása, hiteles információnyújtása. Módszer: információnyújtás, szakmai anyagok felkínálása, konzultáció. Közvetett: társintézményekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés kialakítása. Közvetlen: célcsoportokkal való személyes kontaktus kialakítása, a szükséges információk biztosítása (segítő helyekről, szolgáltatásokról, lehetőségekről), korai kezelésbe vétel. Munkatársak: addiktológiai konzultáns, szociális munkás, kortárssegítők, önkéntesek. Felelős: Reményi Csaba addiktológiai konzultáns -5-

6 1. FIÓK Ifjúsági Információs Pont Célcsoport: a városban és a környező településeken élő fiatalok. Cél: hiteles információ nyújtása, közösségi tér biztosítása, programok szervezése, lebonyolítása, konzultáció, tanácsadás biztosítása. Módszer: hiteles informálás, klubok, szabadidős- és sport programok szervezése, lebonyolítása, fiatalok kezdeményezéseinek felkarolása. Munkatárs: szociális munkás, addiktológiai konzultáns, kortárssegítők, önkéntesek. Felelős: Reményi Csaba addiktológiai konzultáns. (4. számú melléklet) 2. Önsegítő csoport Tiszta Beszéd Klub Célcsoport: szülők, szakemberek, fiatalok, érintettek Módszer: önsegítő csoport, tematikus beszélgetések, konzultáció, információnyújtás. Munkatársak: Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. -6-

7 III. Prevenció 1. Iskolai prevenciós programok Célcsoport: diákok szülők pedagógusok. Cél: a drogfogyasztás kialakulásának megelőzése, hiteles információnyújtás, korai kezelésbevétel. Módszer: információnyújtás (előadások, csoportfoglalkozások) prevenciós programok ( és addig ÉLTEK ), (5. számú melléklet) iskolai stratégia kialakítása, rendezvények szervezése (Konferenciák, Szakmai napok), Munkatársak: szociális munkás, narkológus, addiktológiai konzultáns, szociálpedagógus Külső munkatársak: drogkoordinátorok, szociálpedagógusok, ifjúsági védőnők, pedagógusok, szülők, kortárssegítők, KEF tagok, önkéntesek Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. 2. Kortárssegítés Célcsoport: középiskolás fiatalok. Cél: középiskolás fiatalokból álló csoport létrehozása, képzése, működtetése, melynek keretében a fiatalok olyan képességeket és készségeket kapnak, amelyeket a saját kortárs csoportjaikban, a prevenciós tevékenységek keretében tudnak hasznosítani. Módszer: tréningek (önismereti, kommunikációs), képzések (ismeretátadó tréning), konzultáció, esetmegbeszélés, rendszeres találkozások, szupervízió, programok szervezése, lebonyolítása. Munkatárs: szociális munkás, szociálpedagógus Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. -7-

8 3. Iskolán kívüli prevenciós programok Cél: elsődleges és másodlagos prevenció biztosítása. Célcsoport: lakosság. Módszer: programok, előadások, hiteles információnyújtás, a csoportos és a közösségi szociális munka eszközeivel. Munkatárs: szociális munkás, addiktológiai konzultáns. Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. IV. Kutatás, menedzsment egység 1. Kutatás Cél: megismételhető felmérések kapcsán képet kapni a fiatalok drogfogyasztási szokásairól. Módszer: kérdőíves felmérés. Munkatárs: szociális munkás. Külső munkatársak: Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KEF, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet NDI, főiskolai hallgatók. Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. 2. Monitorozás, hatékonyság vizsgálat Cél: a szakmai munka, a prevenció, az elterelés és a kezelés hatékonyságának vizsgálata. Módszer: kérdőív, -8-

9 interjú, nyomon követés. Munkatárs: szociális munkás. Felelős: minden munkatárs. 3. Menedzsment Cél: az intézmény munkájának belső koordinálása, hazai és nemzetközi kapcsolatok menedzselése, különböző fórumokon való képviselet. A nemzetközi szakmai szervezetekkel (UNIPREV) és országokkal való kölcsönös szakmai kapcsolat kiépítése, ápolása és bővítése. Felelős: Stencinger Noémi szociális munkás. 4. PR és marketing tevékenység Cél: az intézmény arculatának megjelenítése sajtóban, médiában, interneten, a társintézményekkel kialakított kapcsolatok elmélyítése Munkatárs: szociális munkás. Felelős: minden munkatárs. V. Oktató hely, gyakorlati helyszín Cél: főiskolai és egyetemi hallgatók terepgyakorlata, szakdolgozati konzultáció, szakirodalom biztosítása, készítése, önkéntes segítők bevonása a szakmai munkába. Munkatárs: szociális munkás. Felelős: Reményi Csaba addiktológiai konzultáns. Stencinger Noémi szociális munkás. -9-

10 Alkalmazott módszerek Szociális munka: Nehézségekkel küzdő egyének családok csoportok pszicho-szociális segítése, intervenciója, a biológiai pszichológiai szociális tényezők vizsgálata, a szociális kontextus figyelembevétele. Pszicho-szociális tanácsadás: A segítés során a szociális kontextus figyelembevétele kiemelt hangsúlyt kap. A pszicho-szociális segítő intervenció rendszerszemléletű megközelítésben foglalkozik a segítségkérővel. A segítségkérő nem feltétlenül a szenvedélybeteg vagy az addiktológiai problémával küzdő, hanem lehet hozzátartozó (barát, családtag, munkatárs stb.) is. A pszicho-szociális tanácsadás célja, ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, az életvitel, a magatartás, a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása, az erőforrások feltárása. Addiktológiai konzultáció: Egészséges emberek átmeneti nehézségeire nyújt időhatáros és rendszerint célzott, körülírt segítséget, pszichológiai eszközökkel. Elméletileg megalapozott, interperszonális segítő tevékenység, amit szakember végez, etikai és jogi keretek között. A segítés támogató, edukatív jellegű, rövidtávú, tudatos tartalmakkal foglalkozik, strukturált és körülhatárolt. Konkrét célok felé halad. Információnyújtás: Az alapvető, hiteles információkhoz való hozzáférés minden érdeklődő számára, személyes, telefonos, vagy interneten történő, megkeresés vagy prevenciós programok keretében. Családterápia: Pszichoterápiás módszer, mely a családi működés, kapcsolatok feltárásával segít a családtagok közötti konfliktusok, illetve az egész családot érintő érzelmi problémák enyhítésében. -10-

11 A DrogPont jövőképe A DrogPont a jövőben, az eddigi tevékenységeit folytatva, azok hatékonyságát növelve, igyekszik új szolgáltatásokat, programokat beindítani, szakmai tevékenységeit bővíteni. Törekszik a minél szorosabb együttműködésre és a konstruktív párbeszédre a szakmai és civil partnerekkel. Rövidtávú célok: és addig ÉLTEK prevenciós program akkreditálása, és működtetése, A honlaphoz kapcsolódva fórum és élő chat vonal működtetése, a hiteles informálás eszközeiként. A FIÓK Ifjúsági Információs Pont keretein belül szabadidős- és sport tevékenységek (filmklub, játszóház, teaház, DumaSarok) szervezése és működtetése. Önsegítő csoportok szervezése, működtetése (Tiszta Beszéd Klub, AA klub, GA csoport). A szakmai programok hatékonyságvizsgálatának megvalósítása. Minőségbiztosítás. Hosszú távú célok: A meglévő személyi, tárgyi és technikai feltételeinek fejlesztésével (asszisztens, önkéntesek, külső segítők) önálló intézmény létrehozása, működtetése, új, a szolgáltatásokhoz jobban igazodó helyszínen. A szenvedélybetegek nappali ellátásának megszervezése, és működtetésének kialakítása. -11-

12 DrogPont elérhetősége, nyitva tartása Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10. Tel: +36/96/ /96/ Honlap: E mail: Nyitva tartás: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A nyitvatartási időn kívül, előzetes egyeztetés alapján is történik ügyfélfogadás. Programok, csoportok időpontjai AA Klub: Kedd Fehér Ló Közösségi Ház Tiszta Beszéd Klub: Minden hónap utolsó péntek Flesch Károly Kulturális Központ FIÓK Iroda FIÓK Ifjúsági Információs Pont:: Hétfőtől csütörtökig óráig Flesch Károly Kulturális Központ FIÓK iroda GA csoport: -12-

13 Mellékletek: 1. számú melléklet: A kezelés során alkalmazott eljárások 2. számú melléklet: Elterelés szakmai protokoll 3. számú melléklet: Egyéni fejlesztési terv 4. számú melléklet: FIÓK Ifjúsági Információs Pont Alapszabálya 5. számú melléklet: és addig ÉLTEK protokoll -13-

14 1. számú melléklet A kezelés során alkalmazott terápiás eljárások Konzultáció, counseling Szenvedélybetegek nem orvosi kezelését célzó segítése, támogató és edukatív /nevelő/ jellegű segítés, mely elsősorban a tudatos tartalmakkal foglalkozik és rövid távú. Olyan folyamat, amelyben szimmetrikus viszonyok között az oda-vissza irányuló kommunikáció résztvevői a kliens /aki segítséget keres/ és a konzultáns /aki segítséget nyújt/; tanulási folyamat, mely során a segített személy adaptív viselkedéseket tanul meg, miközben maladaptív viselkedései háttérbe szorulnak. A maladaptív viselkedések lehetnek kórosak vagy normálisak, lényeg, hogy a személy szükséglet kielégítését és fejlődését gátolják. A fejlődés: intra- és interperszonális kompetencia növelése, a személyiség általános fejlődése /ami nem egyenlő a tünetek egyszerű megszüntetésével/, nemcsak betegek, hanem egészségesek is kapcsolatba kerülhetnek a konzultációval. Az a kapcsolat, mely egy képzett segítő és egy segítséget kereső személy között jön létre, a kapcsolatban mind a segítő készségei, mind pedig az általa kialakított atmoszféra segíti a klienseket, hogy megtanuljanak magukkal és másokkal olyan viszonyt kialakítani, mely a fejlődésüket elősegíti. A kliens megtanulhatja, hogyan hozzon döntéseket, hogyan formálja viselkedését, érzéseit, gondolkodását. Nem tanácsadás, nem szociális munka /ahol a szociális kontextus figyelembevétele kiemelt hangsúlyt kap/, nem pszichoterápia /lelki zavarban szenvedőkkel foglalkozik, rekonstruktív, konfrontatív, többnyire a tudattalan tartalmakkal foglalkozik és inkább hosszú távú/. Konzultáció eszközei, módszerei, intervenciós lehetőségei: pszichológiai természetűek. Interjú, exploratív beszélgetés, krízisintervenció, családterápia, célzott csoportos foglalkozás, tréning, stresszlerendezés (coping), szülőcsoport, aktív hallgatás, blokkolás, erősítés, érzelem visszatükrözés, a fontosság elismerése. -14-

15 Egyéni- és csoportos esetkezelés segít élni, megélni, felállni, talpon maradni /Ferge Zsuzsa/ A szociális munka az egyén és környezet közötti interakciók közül azokkal foglalkozik, amelyek befolyásolják az életfeladatok teljesítését, amelyek enyhítik a feszültségeket, és amelyek szerepet játszanak az egyén törekvéseinek, értékeinek realizálásában. A szociális munka célja, az egyén problémamegoldó és megbirkózási (coping) képességeinek, kapacitásának fejlesztése, az egyén és a szociális forrásrendszerek közötti kapcsolat kialakulásának segítése, a szociális rendszerek működésének, hatékonyságának javítása és hozzájárulás a társadalom szociálpolitikai tevékenységének alakításához. (Szabó Lajos: A szociális esetmunka. Elméleti alapvetés. A Szociális Munka Alapítvány Kiadványai 3., Budapest, 1993.) Esetkezelés Intézményünk kliens központú szemléletének megfelelően fontosnak tartjuk klienseink és a személyzet kapcsolatának minőségét. Ezért mindenkor körültekintően járunk el az esetkezelő személyének kiválasztását illetően. Az egyéni esetkezelő a kezelés során a következő feladatokat látja el a nehézségekkel küszködő egyének családok csoportok pszicho-szociális segítése során: A klienssel közösen összeállítja a kezelési tervet (biológiai pszichológiai szociális tényezők vizsgálata szociális kontextus kiemelése). Folyamatosan figyelemmel kíséri a kliens fejlődését és szükségleteit, és ha szükséges, akkor a mindenkori helyzetnek megfelelően felülvizsgálja a kezelési tervet. Biztosítja a kezelés folyamatosságát. Krízisintervenciót és folyamatos támogatást biztosít mind a kliens, mind hozzátartozói számára. Szociális munka itt alkalmazott módszerei: egyéni esetkezelés /intrapszichés, interperszonális, szocio-ökonómiai vagy környezeti probléma megoldása pszichológiai módszerekkel/, csoportos esetkezelés /azonos vagy hasonló problémával küzdők kezelése, terápiás-csoport/. Stressz lerendezés (coping) Stresszre adott reakció nem egyszeri, egyfázisú folyamat (mint azt a leküzdés szó sugallná), összetett szabályozási mechanizmus. A stressz lerendezés homeosztatikus szabályozás, a környezet követelményei, és -15-

16 a hozzáférhető erőforrások közötti egyensúly fenntartását célozza, nemcsak a negatív állapotok megszüntetésével, hanem a pozitívak elérésével is. A stressz kezelés pedig a folyamat adaptív /megváltozott életkörülményekhez alkalmazkodó/ jellegét /a cél végül is a stresszhelyzet megszüntetése/ nem veszi figyelembe. Konzultáció, egyéni- és csoportos esetkezelés szakaszai: kapcsolatfelvétel, első interjú /személyesen, telefonon, problémahozó-delegáló/, állapotfelmérés /lsd.: Az Állapotfelmérés Szakmai Irányelvei dok., ASI, ADAD/ célkitűzés, terápiatervezés, szerződéskötés /lsd.: ASI, ADAD kézikönyv/, kezelés menete - változás előidézése, - a kezelés terminálása /befejezése/, utánkezelés /lsd.: ASI Kézikönyv/, nyomonkövetés /lsd.: ASI Kézikönyv/. ÁLLAPOTFELMÉRÉS - MOTIVÁCIÓS INTERJÚ - HETEROANAMNÉSIS ARISE A kliensek általános állapotának felmérése a kezelés kezdetén. A kezelés megtervezése. Általános prognózis. A páciens állapotának összehasonlítása különböző időpontokban, a változások mérése. Utánkövetés Nyomonkövetés. Kezelési tervek értékelése, hatékonyságvizsgálata. Eszközök: o ASI (Addiction Severity Index European), o ADAD (European Adolescent Assessment Dialogue). A kliensek állapotfelméréséhez két kérdőívet használunk. Az egyik az Addikció Súlyossági Index (ASI), illetve ennek fiatalkorúakra alkalmazható változata, az ADAD. Ezek mindegyike vizsgálja az általános információkon túl a kliens szerfogyasztási szokásait, egészségi állapotát, családi és társkapcsolatait, iskolai, munkahelyi szerepét, pszichiátriai státuszát, jogi helyzetét. Felvétele után kiértékeljük, aminek az eredményét a klienssel megbeszéljük a következő találkozó alkalmával. Az ebből kapott adatok, segítenek -16-

17 meghatározni a kliens helyzetét, a beavatkozás lehetséges irányait, módjait (egyéni fejlesztési terv). A súlyossági értékelés használata: lsd kézikönyv. Az orvosi állapotfelmérés dokumentuma tartalmazza: Fennáll-e pszichoaktív-szer dependencia (BNO-10) diagnózis a személy esetében? Fennáll-e a pszichoaktiv-szer használattal kapcsolatosan olyan mentális zavar gyanúja, amely pszichiáter szakorvosi, illetve pszichológusi kezelést igényel? Ha igen mi az (BNO kód)? Fennáll-e a pszichoaktiv-szer használattól függetlenül olyan mentális zavar gyanúja, amely pszichiáter szakorvosi, illetve pszichológusi kezelést igényel? Ha igen mi az (BNO kód)? A szűken vett diagnosztikus feladat mellett (és azzal összefüggésben) az állapotfelmérésnek további célja az is, hogy a kliens csoportba engedhetőségéről nyilatkozzon. Első interjú: I. itt és most: mi történt, mit vár a kezeléstől, célok, tervek. II. érzelmek ventillálása, III. motiváció. Anamnézisben kiemelten kezelendő: Pszichés státusz. Második találkozás: Állapotfelmérés I. ASI, ADAD, TDI, pszichés státusz, (Pszichiáter) II. Szerződéskötés, III. Kezelés. A beavatkozás tervezete: lsd. elterelés táblázat. További találkozások a súlyossági indextől függően. Utolsó találkozás - Kapcsolat zárása, - Monitoring, elégedettség. -17-

18 Megjegyzés: Az esetátadás a szociális munka szabályai szerint történik. PROBLÉMÁHOZ ILLESZKEDŐ KEZELÉS Probléma-orientált tanácsadás, Informálás, Krízisintervenció, Pszichoterápia (Család), Esetmenedzseri feladatok (tovább küldés>>> Kórházi elhelyezés, Rehabilitációs Otthon, Önsegítő csoportok), Visszaesés megelőzés, gondozás, Nyomonkövetés /6 hónap, 1 év/. Problémamegoldó csoport A problémamegoldó csoport elsődleges célja, hogy megváltoztassa a csoporttagok gondolkodását, érzéseit, cselekedeteit, és azt, hogy hogyan viszonyuljanak másokhoz. Azzal, hogy a kliensek részt vesznek a problémamegoldó csoport munkában, alapvető kommunikációs és problémamegoldó jártasságra tesznek szert. Visszaesés-megelőzés CENAPS Relapszus Prevenciós Terápiamodell (CMRPT ) A CENAPS visszaesés-megelőző terápiamodellje (CMRPT ) egy olyan átfogó módszert kínál, amellyel megelőzhető, hogy a kémiai függőségben szenvedő kliensek a kezdeti kezelést követően ismét alkoholfogyasztókká vagy kábítószer-élvezőkké váljanak. A CMRPT részeként megfogalmazott öt alapvető célkitűzés a következő: 1. A visszaesést elősegítő általános életviteli szokások kiértékelése. 2. Egy olyan személyre szabott lista elkészítése, amelyen a visszaesésre figyelmeztető jelek szerepelnek. -18-

19 3. Figyelmeztetőjel-kezelő stratégiák kialakítása kritikus figyelmeztető jelek kezelésére. 4. Egy strukturált felépülési program kifejlesztése. 5. Egy korai stádiumban alkalmazható visszaesés-megelőző terv kidolgozása. Annak megtanulása hogyan készüljön fel a visszaesések megelőzésére. 1. kiértékelni a múlt tapasztalatait, 2. lista összeállítása: mik a figyelmeztető jelek, amik előre jelzik a visszaesését, 3. stratégia kidolgozása minden jelre, + és megtapasztalás /kalandtúra/. Családkezelési program Mind a szenvedélybetegség kialakulásában, mind annak fenntartásában meghatározó szerepet tölt be a család. A szenvedélybetegség az egész családi működést érintő, idővel elsődlegessé váló stressz-forrásként jelenik meg. Központunk család hangsúlyú szemlélete alapján fontosnak tartja, hogy minden emberi és szakmai segítséget megadjon ahhoz, hogy klienseink hozzátartozóinak élete is újra kiegyensúlyozottá válhasson. Ezért arra bátorítjuk őket, hogy aktívan vegyenek részt szerettük felépülési programjában. Családkezelési programunk fő elemei: Családi tanácsadás azon problémák megoldásában segíti a családot, melyek összefüggésben állnak a szerhasználattal. A családok oktatása a szenvedélybetegségek és a család kapcsolatára vonatkozó elméleti összefüggésekkel kapcsolatos ismeretek átadása. Családterápia Olyan hatékony pszichoterápiás szemlélet és módszer, amelynek során a szakemberek a problémákat, tüneteket hordozó egyénnel és annak családjával együttműködve, megváltoztatják a család viselkedését, az élmények átélésének minőségét, a lehetőségekhez igazodva optimalizálják a családi rendszer működését. A módszer alkalmazásának célja megszüntetni a tüneteket, elősegíteni egy új, harmonikusabb egyensúly kialakítását a családban. A családterápia hatékonyságának kulcsa az a preventív erő, amely a diszfunkcióhoz vezető utat megtörheti, korrigálhatja. Eredményesség esetén nemcsak az indikációt eredményező diszfunkciók, -19-

20 tünetek eliminálódnak, hanem kisebb lesz a szomatikus tünet megjelenésének valószínűsége a következő generációkban is. Utógondozás Központunk utógondozási programja a visszaesés megelőzésére helyezi a hangsúlyt. Klienseink a kezelés során visszaesés megelőzési programon vesznek részt. Ezen foglalkozások során megismerkednek a visszaesés-megelőzés alapelveivel, ezt követően pedig elkészítik személyre szabott felépülési programjukat. Önsegítés (AA, GA) Utógondozó programunkat egy speciális önsegítő támogatócsoport formából, az ún. relapszus prevenciós támogatócsoportból áll, melynek célja a fentiekben ismertetett figyelmeztetőjel-felismerő- és kezelő tevékenység fenntartásának ösztönözése. A szenvedélybetegek kezelése absztinencia központú szemléletbe ágyazva történik. Programja ennek köszönhetően hatékonyan összeegyeztethető a 12 lépéses önsegítő csoportokkal (AA, GA). Meggyőződésünk, hogy a 12 lépéses programokba való részvétel hatékonyan hozzájárul a felépüléshez, ezért kezelésünk során klienseinkkel és hozzátartozóikkal megismertetjük azokat, és bátorítjuk őket az azokban való részvételre. Nyomon követés /ASI ADAD alapján/ telefonon, személyesen. -20-

21 2. számú melléklet Elterelés szakmai protokoll Általános célok: Olyan szolgáltatás folytatása, amely lehetőséget biztosít azoknak, akik a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a (1) bekezdés alapján az elterelést választják. A szolgáltatást a 42/2008. (XI. 14.) EÜM-SZMM, együttes rendeletben leírtak, és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet szakmai iránymutatásai alapján, az Ottawai Charta ajánlásainak szellemében - miszerint az egészség megtartás előfeltétele: egészségfejlesztő politika építése, támogató emberi környezet létrehozása, személyes képességek, készségek kialakítása - biztosítjuk. Egészségfejlesztési szemlélet az Ottawai Charta tükrében: az emberi méltósághoz fűződő jog alapján megkülönböztetés nélkül segítsük a társadalmilag hasznos önmegvalósítás és önkiteljesítés elérésében, elősegíteni az egészségesebb életmód, az egészségesebb választás lehetőségeinek kialakítását a közösségekben (komplex egészségfejlesztési közösségi programok). Az ember számára a könnyebb választása egyet jelent az egészséges választásával, ennek érdekében megfelelő információhoz kell juttatni access to information. A rendelkezésre álló és felhasználható kommunikációs eszközök segítségével a fenti célok, eszközök, módszerek bemutatása, ismertetése, terjesztése. Fő célok könnyen elérhető, a szerződési feltételeket betartható kezelés biztosítása (egyéni és csoportos kezelés, szociális segítés, jogi tanácsadás), az addikció súlyosságához igazodó kezelés biztosítása, hosszú terápiás folyamat elindítása, megfelelő légkör megteremtése, zöld út a kapcsolatnak, motiváltság fenntartása. -21-

22 Terápiás cél attitűd változás. Koncepció megkülönböztetés nélküli feltételek biztosítása az illetékességi területről érkező érintett személyek részére, amennyiben állapotuk nem igényel orvosi ellátási formát, a terápiás szerződés (ami az elterelt személyes anyagának része) szerint a legmegfelelőbb szolgáltatás biztosítása, az érintetteket csak írásban megfogalmazott indokkal vesszük ki a programból, egyéni, személyre szabott fejlesztési terv kidolgozása, a kliens szükségleteinek és az elérni kívánt célok tisztázása, a program az addikció súlyosságához igazodik, ennek megfelelőek a célok és eszközök (ASI, ADAD kérdőívek alkalmazása), a programban résztvevők 6 hónapon keresztül, folyamatos kezelésben részesülnek, az elterelés végén, a 42/2008. (XI. 14.) EÜM-SZMM, együttes rendelet melléklete szerinti igazolás kiállítása 5 példányban, melynek eredetijét 5 évig a többi dokumentummal együtt megőrizzük, a szakmai program teljesítéséről szóló igazolás 4 példányát a kliensnek átadjuk. a programban résztvevő munkatárs számára szupervízió, szakmai napok biztosítása, önsegítő csoport működtetése, szülők hozzátartozók bevonása (Tiszta Beszéd Klub, DumaSarok, Kortárs csoport). A kezelés módszere: (1. sz. melléklet) -22-

23 Beavatkozás tervezete EGYÉNI ESETKEZELÉS CSOPORTOS ESETKEZELÉS inter- intraperszonális segítségnyújtás célorientált tevékenység a szocioemocionális cél: közvetlen stratégia alkalmazása, annak érdekében, hogy segítse az egyént a szociális működőképessége javításában, problémái leküzdésében szemtől szembeni interakció igények kielégítésére / csoport egyes tagjaira irányuló csoport egészére irányuló/ cél: tagok személyiségfejlődésének elősegítése társas kapcsolatok építése információ nyújtása reszocializáció, reintegráció szemtől szembeni interakció interaktív edukáció, szupportív folyamatok biztosítása, gyógyulási motiváció megerősítése I. Szerződéskötés időtartam, szakmai keretek, célok, módszerek, megfelelés kritériumai, kizárás feltételei I. Szerződéskötés időtartam, keretek, módszerek Motiváció Bizalom Feszültségcsökkentés Emociók Anamnézis Emociók II. Állapotfelmérés ASI Emociók II. Milyennek látnak engem, milyennek látok én másokat? Pozitív megerősítések. Kapcsolataink Emociók III. Önismeret Önértékelés III. Tévhitek, előítéletek. Emociók Emociók IV: Konfliktuskezelés coping képességek Emociók IV. Szenvedélyeink: pozitív - negatív Emociók V. Döntéshozás Következmények Emociók V. Hétköznapi konfliktusaink Meg nem értettség Empátia Emociók VI. Drog-info, Drog-Jog VI. Nyílt kommunikáció -23-

24 Segítségnyújtás lehetőségei / terápiás lánc / Torzult információk Csoport előkészítés Emociók Értékelés Emociók VII. Szerepek határok Segítő intézmények Emociók VIII. Értékelés Csoport zárása Emociók Igazolások kiadása Önsegítő csoport működtetése / minden hónap 2. csütörtök / codependensek / szülők hozzátartozók / -24-

25 Jelenléti Ív Kezelő intézmény: DrogPont 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u.10. Generált szám: Vn2., Kn3.,Szd4.,Szd8.,Av2.,Ak3. karaktere 1.hó 2.hó 3.hó 4.hó 5.hó 6.hó Dátum Kliens aláírása Kezelő aláírása 1ó. 1. Első interjú 2.ó. 2. Állapotfelmérés Szerződéskötés 3. 1.ó. 4. Önismeret 1.ó 5. Önismeret - Önbecslés 1.ó. 6. Kommunikáció 2.ó. 7. Kommunikáció 8. 2.ó. 9. Stresszlerendezés ó. 11. Stresszlerendezés ó. 13. Konfliktuskezelés ó. 15. Konfliktuskezelés ó 17.Döntéshozás ó. 19. Döntéshozás ó. 21. Drogjog 1.ó. 22. Drogjog 1.ó. 23. Zárás 1.ó. 24. Igazolás -25-

26 + Érzelmek + Itt és most + SWOT GyELV /Gyengeségek, Erősségek, Lehetőségek, Veszélyek/ + CENAPS / Relapsus Prevenciós Modell / 2 hó heti 1 ó. 8.ó. 3 hó kétheti 2 ó. 12 ó. 1 hó 3 heti 2 ó. 4 ó. összesen: 6 hó 24 ó. -26-

27 3. számú melléklet Egyéni fejlesztési terv szakmai irányelv Az egyéni fejlesztési terv, a megelőző-felvilágosító elterelés során, a kezelő és a kliens által közösen megfogalmazott fejlesztési célok, prevenciós szükségletek, és az ezek eléréséhez szükséges eszközök és módszerek meghatározására szolgáló dokumentum. Az egyéni fejlesztési terv elkészítésére, a kezelés elején, az első interjú, az előzetes állapotfelmérés és az állapotfelmérő kérdőívek (ASI, ADAD) eredményei alapján kerül sor. Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza: a kliens adatait, a kliens állapotának rövid leírását a kezelés kezdetekor (egészségi állapot, foglalkoztatás, megélhetés, alkohol és drogfogyasztás, jogi státusz, családi és szociális kapcsolatok, pszichiátriai státusz), a kliens prevenciós szükségleteinek meghatározását, a kezelés elején megfogalmazott, a kezelő és a kliens által közösen meghatározott, elérhető célokat, részcélokat, amelyek az előzetes állapotfelmérés, az első interjú alapján határoznak meg, és szerződésben rögzítenek, a kezelő és a kliens feladatait a célok elérése érdekében, a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges módszereket, beavatkozásokat, eszközöket (egyéni, csoportos esetkezelés, addiktológiai konzultáció, információnyújtás, emocionális készségek fejlesztése). Az egyéni fejlesztési terv alapján, az elterelés zárásakor, a kezelés során elért eredmények számbavételére kerül sor, a kliens és a kezelő részéről egyaránt. Visszajelzés történik a kliens részéről az elterelés, és a használt módszerek hatékonyságáról. A kapcsolat zárásakor, a követés módjának meghatározására kerül sor, annak érdekében, hogy az elterelés során elért eredmények, változások mennyire voltak maradandóak, vagy átmenetiek. (Személyes találkozás, interjú, telefonos megkeresés, ASI) -27-

28 4. számú melléklet FIÓK Ifjúsági Információs Pont Mosonmagyaróvár Alapszabály A FIÓK Ifjúsági Információs Pont (továbbiakban: FIÓK) szeptemberében alakult, a Flesch Károly Kulturális Központ Non-profit Kft. és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ közös kezdeményezésként. I. A FIÓK küldetése: A FIÓK Ifjúsági Információs Pont olyan szolgáltatás, ami abban szeretne segíteni, támogatást nyújtani, hogy a fiatalok lássák a világ által nyújtott lehetőségek széles tárházát, hogy személyes és hivatásbeli életükre kiható aktuális kérdéseikre válaszokat találjanak, és nehézségeiket képesek legyenek megoldani. A fiatalok első kézből kaphatnak hiteles információkat munkával, diákmunkával, tanulással, képzésekkel, tanfolyamokkal, szabadidős programokkal, civil élettel, segítő szolgálatokkal kapcsolatban, emellett, a mindennapi életben használható, közhasznú információkhoz juthatnak. A FIÓK lehetőséget kínál továbbá életvezetési, droginformációs, konzultációs szolgáltatásokat igénybe venni, segítséget kínál személyes problémák megoldásával kapcsolatban. A fentiek mellett lehetőséget kínálunk kötetlen beszélgetésekre, szabadidő eltöltésre. A FIÓK célja ezeken túl a helyi kezdeményezések felkarolására, közösségi tér biztosítása, klubok működtetése a fiatalok számára. II. A FIÓK célcsoportjai: Elsődleges célcsoport: a Mosonmagyaróvár városban és a kistérség településein élő, éves fiatalok, illetve a célcsoport hozzátartozói. Másodlagos célcsoportok: a város és a kistérség területén működő, ifjúsági munkát végző, szakmai és civil szervezetek, oktatási intézmények, önkormányzatok -28-

29 III. A FIÓK feladatai: 1. Információnyújtás Információs Pont: Hiteles és aktuális információk nyújtása az elsődleges célcsoport igényei alapján, az őket érintő témákban (munkával, diákmunkával, tanulással, képzésekkel, tanfolyamokkal, szabadidős, sport- és kulturális programokkal, civil élettel, segítő szolgálatokkal, a mindennapi életben használható, közhasznú információkkal kapcsolatban). Korlátozott számban, igény szerint Internet hozzáférés, fénymásolás, nyomtatás biztosítása. Ezek a szolgáltatások a nyitvatartási idő alatt, hétfőtől csütörtökig óra között vehetők igénybe. 2. Klubok, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása: Az elsődleges célcsoport igényei szerint, a FIÓK tematikus, rendszeresen működő klubokat, csoportokat működtet (Kortárs Csoport, Tiszta Beszéd Klub, Dumasarok), hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget kínál (Teaház, Játszó-FIÓK). A fentiek keretében informális és kötetlen beszélgetéseket, tematikus csoportos foglalkozásokat, teázási, játék, zenehallgatási, olvasási lehetőségeket biztosítunk a szolgáltatásokat igénybe vevők részére. 3. Konzultáció, segítő beszélgetés, tanácsadás: A FIÓK, igény szerint lehetőséget biztosít szakemberei segítségével (szociális munkás, szociálpedagógus, addiktológiai konzultáns, jogász) konzultációra, segítő beszélgetésekre, egyéni és csoportos tanácsadásokra. Ezeket szükség szerint előre egyeztetett időpontokban biztosítja, vagy a hivatalos nyitvatartási idő keretében. 4. Közösségi tér biztosítása, kezdeményezések felkarolása: A fenti kezdeményezéseken túl, a FIÓK partner kíván lenni, minden, a célcsoport részéről megfogalmazott elképzelés, ötlet felkarolásában. Lehetőségeihez mérten teret, szakmai és egyéb segítséget kíván biztosítani ezek megvalósítására, működtetésére, képviseletére. 5. Együttműködés, szakmai kapcsolatok: A FIÓK, a legszélesebb szakmai együttműködésre, konzultációra, egyeztetésre törekszik az ifjúsági munkában működő minden helyi és kistérségi szakmai, civil szervezetekkel, ifjúsági kezdeményezésekkel, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel. Nyitott minden kezdeményezés támogatására a célcsoport érdekei mentén. Ehhez felhasználva a 2009-ben létrejött városi Ifjúsági Kerek-asztal résztvevőinek együttműködését. -29-

30 A FIÓK hosszú távú együttműködést kíván kialakítani a győri HÍD Ifjúsági Irodával, és a MOBILITÁS Nyugat-Dunántúli Regionális Irodájával, mint szakmai, illetve módszertani szervezetekkel. IV. A FIÓK működése: A FIÓK hétfőtől csütörtökig, óra között, a Flesch Károly Kulturális Központ FIÓK irodájában működik. Ebben az időszakban 1 fő ügyeletes végez információs szolgáltatást. A FIÓK keretei között működő klubok, foglalkozások ettől eltérő időpontban is működhetnek. V. A FIÓK partnerei: Flesch Károly Kulturális Központ Non-profit Kft., Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ, illetve ennek egységei (Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, DrogPont), KEF, Polgármesteri Hivatal, FSZH, HÍD Ifjúsági Iroda, Módszertani Központ Győr, Moson Megyei Nők Egyesülete Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr. VI. A FIÓK szakemberei: A FIÓK Ifjúsági Információs Pontot működtető szakemberek biztosítják egyrészt a nyitvatartási idő alatti ügyeletet, melynek keretében szakmai tudásukat, a rendelkezésükre álló adatbázisokat és eszközöket felhasználva biztosítják a szolgáltatást, minden esetben figyelembe véve a kliensek jogait, és igényeit. Részt vesznek a FIÓK által szervezett programokon, eseményeken, a klubok működtetésében, csoportok vezetésében. Rendszeresen részt vesznek a FIÓK team megbeszélésein havi egy alkalommal. A FIÓK működésében a működtető szakemberek mellett önkéntes segítők is részt vesznek a munkában, akikre a fentiek vonatkoznak. -30-

31 5. számú melléklet és addig ÉLTEK -31-

32 és addig ÉLTEK KOPP-A KOPP-KI Komplex Prevenciós Program Komplex Prevenciós Program Általános Iskola Középiskola Készítették: Készítették: Takaró Lajosné Reményi Csaba Stencinger Noémi Zöld Ágnes Mosonmagyaróvár -32-

33 Ajánlás Grafika: Király Darinka és boldogan éltek, míg meg nem haltak De vajon hogy csinálták? Milyen akadályokon mentek keresztül a mese szereplői. És az ember? Vajon mitől boldog? És mi a boldogság? Az embert mi befolyásolja, mi mozgatja, mozgatja e valami, vagy valaki, vagy saját maga dönt, saját maga irányít, meddig tud egyedül megbirkózni, megtud e egyedül birkózni, ha belecsúszott a fogyasztásba, kell e valaki valami, aki ami segít? Vagy marionett figuraként létezik tovább, és meddig létezhet így tovább? Van e elég saját forrása, természetes támasza, vagy segítséget kell kérnie? Mi történik akkor, ha mesterséges támaszokat keres, miért teszi ezt? Megannyi kérdés, amire választ keresünk. A fogyasztás okai között szerepel kíváncsiság, vagánykodás, a társaság pressziója, megoldatlan problémák, családi zűrzavar, kapcsolati problémák, érzelmi problémák, a problémák nem megfelelő módon való kezelése, lerendezése, feszültség levezetés. Így az alkalmi szerhasználat, a szenvedélybetegség kezelésére, ma már nem alkalmazhatunk kizárólag egészségügyi, kórházi ellátást, elkülönítést, vagy törvényi szabályozást, bezárást, tiltást. Fontos a megelőzés, de még inkább az egészségfejlesztés. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, milyen a legalkalmasabb megelőzés, kezelés egy fiatalnak, a használónak, meg kell ismernünk őt, és azokat az okokat, ami a fogyasztáshoz vezetett, olyan kapcsolatot kell kialakítani vele, amiben jól érzi magát, amiben beszélhet, kérdezhet hallgathat, örülhet, nevethet sírhat, ahol odafigyelnek rá ahol odafigyelhet magára, másokra. Megtanulhatja milyen eszközei, lehetőségei, határai vannak -33-

34 Fontos, hogy legyenek alapelvek: tisztelet, titoktartás, anonimitás, önkéntesség, biztonság, együttműködés, felelősség, pozitív hozzáállás, melyek a kapcsolatot megalapozzák. És ha mindezt olyan helyen kaphatja meg, ahova jó bemenni, bent lenni, találkozni, újra találkozni, akkor zöld útja van a kapcsolatnak. Arra a kérdésre: Mit tennél, hogy a gyereked ne drogozzon? a Narkó blues ban azt válaszolja egy drogos Olyan kapcsolatot alakítanék ki vele, amit féljen elveszíteni. Megismerés nélkül nincs kapcsolat! Az iskola, mint szintér ezzel a programmal ennek megvalósításában segíthet. Ezen túl ez a program abban tud segíteni, hogy a gyakorlatban megvalósuljon az Ottawai Charta, mely szerint: az egészségfejlesztésnek olyan folyamatnak kell lennie, amelynek során az emberek a meglévő erőforrásaikat felhasználva fokozódó kontrollt nyernek saját életük, és így saját egészségi állapotuk felett, képesek legyenek javítani azt. A jóllét állapotának elérése érdekében az egyén vagy csoport legyen képes azonosítani és megvalósítani célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit és / vagy megváltoztatni környezetét, vagy megküzdeni azzal. Az ajánlás annyit ér, amennyit kiviteleznek belőle, úgy ahogy azt egy ejtőernyős teszi, mielőtt ugrik. Neki ugrás előtt azt ajánlják, miután kiugrott, jó ha meghúzza az ernyőt nyitó kart. Minden ember egy magában álló sziget, a szó valódi értelmében, és csak akkor emelhet hidakat más szigetek felé, ha akar és tud is mindenekelőtt önmaga lenni. /Carl R. Rogers/ Grafika: Király Darinka A marionett bábu számomra azt jelképezi, ha az ember nem saját maga irányítja cselekedeteit, egy idő után kiszolgáltatottá, élettelenné válik. A program egy olyan lehetőség, melynek segítségével képes a kliens felállni, talpon maradni, elindulni, mint ahogy az, az illusztrációban látható. Ha nem megy egyedül, akkor van lehetősége bemenni, olyan helyre, ahova jó bemenni. A programban résztvevő szociális munkás -34-

35 személyisége, tudása meghatározó a kapcsolatban. A szociális munka olyan módszer, amely akkor alkalmazható jól szenvedélybetegek, alkalmi szerhasználók egyéni csoportos esetkezelésében, ha megfelelő légkört biztosítunk már az első találkozáskor, ha van mérőeszközünk a probléma feltárására, ha olyan szerződést kötünk, ami betartható, olyan találkozásokat kínálunk, ami lehetőséget jelent. És ha egy olyan iskolában történik mindez, ahol mindenkinek fontos az egészég. Jó szívvel ajánlom a teljes programot minden diáknak, pedagógusnak, szülőnek. Takaró Lajosné narkológus -35-

36 Bevezető Tisztelt felhasználó! Az általunk kínált program olyan elemeket tartalmaz, mely alkalmas egészségfejlesztésre, a drogfogyasztás kialakulásának megelőzésére, ártalomcsökkentésre. A már kipróbálók hiteles információhoz juthatnak, beszélhetnek problémáikról, kapcsolataikról, érzelmeikről, ezáltal lehetőség van az attitűd változás elérésére. Legfontosabb, hogy a program kapcsolatot alakít. Olyan találkozásokat kínál, ahol a találkozás kapcsolatot, a kapcsolat lehetőséget jelent a változásra. A program hat évet ölel át az általános iskola 7, 8 és a középiskola négy évfolyamát. A teljes program számít a diákok, pedagógusok, szülők véleményére, annak figyelembevételével változtatható. Részelemei külön is alkalmazhatóak. Amennyiben ezt a programot választja elérhetőségünk: Ha nem kér segítséget a programhoz, akkor nem várható hatékony megoldás a problémák lerendezésében. Ez a mű közös szellemi termékünk, kérjük ne éljen vissza bizalmunkkal. DrogPont munkatársai A program szakmai szervezete: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat A program célja: A Nemzeti Városi Drogstratégia szellemében egy komplex egészségfejlesztési és drogmegelőzési program, mely vállalja a pedagógusok, szülők és a diákok segítését. -36-

37 Komplex Prevenciós Program Általános Iskola Mottó: A drogprevenciós programokban már általános iskolás éveik során részt vevő diákok esetében a szerek kipróbálása (életprevalencia érték 1 ) jelentősen alacsonyabb 2, mint azok körében, akik egyáltalán nem, vagy csak középiskolás korukban vettek részt megelőzési programokban. dr. Felvinczi Katalin a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet igazgatója Egészségnevelési terv drogfüggőség megelőzése céljából, pubertás korúak részére. Elsődleges függőség megelőzésről Mi egy drogkultúrában élünk. Ezek a szerek az embernek szerencsét, belső harmóniát, és jobb életminőséget ígérnek. Ezen kívül lazítást, izgalmas szórakozást, valóságot, szabadságot és a letörtség könnyebb elviselését várják tőle. Egyesek engednek a csábításnak, majd később nem tudnak élni enélkül a külső behatás nélkül. Egy új függőség tartja fogva őket, mely belülről hanyaggá tesz. Egészségnevelési terv egyenként öt alkalmas, 45 perces foglalkozást tartalmaz, fős pubertás korú fiatalnak /vegyesen fiú-lány/. A megvalósítás helyszíne: iskolai osztályfőnöki óra. Munkamódszer: csoportos munkavégzés. Első alkalom: kérdőív felvétel, utolsó óra egyéni meditálás, életútmodell elkészítése, egyéni elgondolkodás. Szükséges eszközök: a székek kört alkotnak, csoportmunkába szervezve. 1 csoport. nagyméretű csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, ragasztó, olló, színes magazinok, tesztek, üres A4-es papírok, vékony filctollak, 1 A életprevalencia a populáció (a megkérdezettek által képviselt fiatalok teljes csoportja) körében az adott szert vagy szertípust valaha kipróbálók arányát (%) jelöli 2 Statisztikailag szignifikánsan (p<0,005) alacsonyabbak -37-

38 fényképek emberekről, állatokról, tárgyakról, természetről. /Ernst Servais: Foto-fantáziák/ A foglalkozásokon, a függőség megelőzésen túl, a munka fejleszti a csoportrugalmasságot. Segít a résztvevőknek kibontakozni, az eredményeket, célokat megfogalmazni, kommunikálni. Remélhetőleg a fényképek segítségével sokáig emlékeznek a foglalkozásokra, a témákra. Talán mindenkit gazdagabbá tesz az egy-egy órás foglalkozás. A technikai eszközöket biztosítjuk. A program költsége óránként Ft. 7. osztály Az öt ülés témája, programja: 1.óra Bemutatkozás, intézményünk bemutatása. Kérdőív érintettségről /KEF/ 20 perc. Majd kötetlen beszélgetés. Ismerkedés. 2.óra A fiataloknak meg kell adni a lehetőséget, hogy saját véleményt alkossanak az életről és a drogfogyasztásról. Bemutatkozó kör egy kiválasztott fénykép segítségével. Mindenki egy képet kiragaszt a falra, mely úgy érzi rá jellemző. Néhány szóval megindokolja. Ez nyíltságot és beszélgetési lehetőséget követel. Miért szeretik a fiatalok a játékgépeket, a különböző hajviseleteket, a diszkót, a gördeszkázást és sok minden mást? Milyen érzelmek nyilvánulnak meg ezekben a dolgokban? Miért épp a mi társadalmunkban? Átvett tilalmak és szabályok megvizsgálása. Fontosakat meghagyni, elavultakat elhagyni. Munkamódszer: csoportmunka. Együtt beszélgetve. Fontos momentumok rögzítése a falra függesztett csomagolópapírra. Az ülés célja, hogy körülbelül a következő momentumok felkerüljenek a nagy papírra a véleménycsere során: Nehézségeket megoldani lehet: drogokkal és anélkül. -38-

39 Egyéni meditálás során mindenki egy kis gondolatot fogalmazzon meg magában arról, számára mi okoz örömet? Mi okoz nehézséget? 3.óra A megelőzés azt jelenti, hogy az ember saját maga rájöjjön képességeire, saját elképzelése legyen életminőségéről, amit meg tud valósítani anélkül, hogy drogokhoz nyúlna. Az esztergomi Fényközpont Alapítvány drogprevenciós oktatófilmjének, a Drogcsúszdának a megtekintése. A film egy kiilleszkedési karrierút története. A filmet követő beszélgetés témája: Problémahelyzetek, megoldási stratégiák átbeszélése, pld: te hogyan döntöttél volna, neked mi ad erőt a mindennapokban. 4. óra Csoportmunka, különböző játékok a megelőzés érdekében. 1. Gúzsbakötős játék 2. Drámajáték MONDJ NEMET!!! 3. Kommunikációs játék. 5. óra és addig ÉLTEK mai magyar műmese a szegény legény és gonosz boszorkány esetéről-diavetítés Az óra végén értékelőlap kitöltése. 8. osztály Az öt ülés témája, témája, programja: 1. óra Bemutatkozás, intézményünk bemutatása. Kérdőív érintettségről /KEF/ 20 perc. Majd kötetlen beszélgetés. -39-

40 2. óra A fiataloknak meg kell adni a lehetőséget, hogy saját véleményt alkossanak az életről és a drogfogyasztásról. Egy kiválasztott fénykép segítségével beszélgetés indítása a káros és hasznos szenvedélyekről. Mindenki egy képet kiragaszt a falra, mely az ő saját szenvedélyéről szól, szólhatna. Néhány szóval megindokolja. Ez nyíltságot és beszélgetési lehetőséget követel. Miért szeretik a fiatalok a játékgépeket, a különböző hajviseleteket, a diszkót, a gördeszkázást és sok minden mást? Milyen érzelmek nyilvánulnak meg ezekben a dolgokban? Miért épp a mi társadalmunkban? Átvett tilalmak és szabályok megvizsgálása. Fontosakat meghagyni, elavultakat elhagyni. Munkamódszer: csoportmunka. Együtt beszélgetve. Fontos momentumok rögzítése a falra függesztett csomagolópapírra. Az ülés célja, hogy körülbelül a következő momentumok felkerüljenek a nagy papírra a véleménycsere során: Nehézségeket megoldani lehet: drogokkal és anélkül. Egyéni meditálás során mindenki egy kis gondolatot fogalmazzon meg magában arról, számára mi okoz örömet? Mi okoz nehézséget? Stresszoldási technikák megbeszélése. 3. óra A megelőzés azt jelenti, hogy az ember saját maga rájöjjön képességeire, saját elképzelése legyen életminőségéről, amit meg tud valósítani anélkül, hogy drogokhoz nyúlna. Az esztergomi Fény Alapítvány drogprevenciós oktatófilmjének, a Gyilkos játék című filmnek a megtekintése. A film egy kiilleszkedési karrierút története. A filmet követő beszélgetés témája: Problémahelyzetek, megoldási stratégiák átbeszélése, pld: te hogyan döntöttél volna, neked mi ad erőt a mindennapokban. A filmben sok szó esik az előítéletekről. Erről való beszélgetés. -40-

41 4. óra Csoportmunka, különböző játékok a megelőzés érdekében. Társasjáték élő szereplőkkel. 1. Drámajáték MONDJ NEMET!!! 2. Kommunikációs játék. 3. Segítségnyújtás lehetőségei: segélyhívó, mentők telefonszámai 4. Mit kell tenned, ha a barátod bajban van? 5. óra A megelőzés azt jelenti, hogy az értékekre hívjuk fel a figyelmet. Beszélgetés témája, hozzá képek kiválasztása: Válasszatok olyan képet, amelyek értéknek tartotok. Cél: Kölcsönös elismerés, tolerancia. Mindenkinek más lehet az értékes. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet.! Annak megvilágítása, hogy a korai életszínvonal-javítás mindenki számára megelőzés, hogy ne alakuljon ki függőség. Álmodni szabad! És fontos! Egyéni meditáláskor a saját álmod megfogalmazása. Egy életcél kitűzése. Életútmodell ragasztása nagy papírlapra egyénenként. Az óra végén értékelőlap kitöltése. -41-

42 Komplex Prevenciós Program Középiskola A program : 1. tanév: 1 nap Diákok Szülők Pedagógusok 4 x 2 óra Diákok /Egymásra épülő elemekkel. Igény szerint, Duma Sarok/ 1 nap Pedagógusok /Szakmai Nap/ 1 nap Szülők /Szülői értekezlet/ 2. tanév: 4 x 2 óra Diákok 1 nap Pedagógusok /Szakmai Nap/ 1 nap Szülők /Szülői értekezlet/ 3. tanév: 4 x 2 óra Diákok 1 nap Pedagógusok /Szakmai Nap/ 1 nap Szülők /Szülői értekezlet/ 4. tanév: 4 x 2 óra Diákok 1 nap Pedagógusok /Szakmai Nap/ 1 nap Szülők /Szülői értekezlet/ 1 nap Diákok Szülők Pedagógusok -42-

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-BUDÁN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Kék Pont Ambulancia és Konzultációs Központ a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt keretében, közel két éve dolgozik

Részletesebben

ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT. Dombóvári Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. Támogatóink:

ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT. Dombóvári Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. Támogatóink: ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT Dombóvári Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015 Támogatóink: 2 Ellátási paletta bemutatkoznak a Dél-Dunántúli szakellátást nyújtó intézmények Körkép az INDIT Intézményeiről

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019

2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 2015. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2015-2019 BEVEZETÉS A helyi Szociális Szolgáltatástervezési koncepció eleget tesz a szociális igazgatásról és

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni.

Mielőtt rátérnék a Szolgálat konkrét működésének bemutatására, néhány szakmai szempontot kívánok ismertetni. Zelenák József Az NCsSzI Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatának munkája és szakmai módszerei az egy éves működés alapján levonható tapasztalatok és következtetések Minden embert megrendít

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42. Alkohol - Drogsegély Ambulancia SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSA PÁPA ÉS KISTÉRSÉGE DEVECSER ÉS KISTÉRSÉGE 8582 FARKASGYEPŰ PETŐFI U. 42. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: Alkohol-Drogsegély Ambulancia

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011.

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. Kérelem ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. 1. KÉPZÉSI PROGRAMM A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2016.

SZAKMAI PROGRAM 2016. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZAKMAI PROGRAM 2016. Jóváhagyta: a HÜB 306/2011. (XI.29.) számú határozata, módosította a HÜB 90/2012.

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Tisztelt Cím! Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében nyújtandó szolgáltatási paletta:

Tisztelt Cím! Szenvedélybetegek Nappali Intézménye keretében nyújtandó szolgáltatási paletta: 1 Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító- Foglalkoztató Közalapítvány Tisztás Szenvedélybetegek Nappali Intézménye és Drogkonzultációs Központ 7621 Pécs, Kazinczy u.

Részletesebben

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 5451 ÖCSÖD, HUNYADI U.57. SZAKMAI PROGRAM 2014. MÁJUS 19. TARTALOM I. A SZOLGÁLTATÁSOK CÉLJA, FELADATA...1. I/1.Az intézmény küldetése, céljai...2. I/2. A megvalósítani kívánt

Részletesebben

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. KIVONAT A Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én megtartott rendkívüli ülésén készült jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116. Preambulum A Forrásközpont

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Üzleti hatékonyság fejlesztése a gyakorlatban OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is --- 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása

Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása OM: 201026-004 Referenciaintézményi szolgáltatások működtetésének minőségbiztosítása R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK:... 2 1 A CÉLJA:... 3 2 A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette:

IV. Pillér ZÁRÓTANULMÁNY. Készítette: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK MODERNIZÁCIÓJA, KÖZPONTI ÉS TERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉSI KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SZOCIÁLPOLITIKAI DÖNTÉSEK MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.4.1. KIEMELT PROJEKT IV. Pillér Kábítószer probléma

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT CSALÁD- és GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, Fióka Család- és Gyermekjóléti Központ, Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, Nappali Melegedő és Utcai Gondozó Szolgálat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára K é z i k ö n y v A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára K é z i k ö n y v A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára 2. átdolgozott kiadás NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET 2008 Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY. 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Adószám: 18057966-1-42 FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY 2013. évi SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 Félúton Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2013. évi közhasznú

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek

Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként. Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek Szociális szakvizsga követelményrendszere témacsoportonként Általános szociális, illetve gyermekvédelmi és gyermekjóléti alapismeretek I. Általános követelmény: A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55.

KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. KROK KOMPLEX REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÓKÖZPONT Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 55. Kapocs EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KORAI FEJLESZTŐ és GONDOZÓ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016 Biztonságban ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN Székesfehérvár 2016 Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével oktatási segédlet Előszó Biztonságban

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség

5 6. évfolyam. Közösség és személyiség OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK Az osztályfőnöki órák sajátos szerepet töltenek be a tantárgyak rendszerében. Fejlesztési k, tevékenységeik közvetlenül szolgálják a nevelést, mintegy szintetizálva az egyes tantárgyakban

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Drog Stop Budapest Egyesület Nemzeti drogtelefon-szolgálat Segélytelefon: 06-80-505-678

Drog Stop Budapest Egyesület Nemzeti drogtelefon-szolgálat Segélytelefon: 06-80-505-678 Segélytelefon: 6-8-55-678 Irodai telefon/fax: 232-139; 133 Újpest 6. Pf. 49; Adószám: 18311-1-41; Bankszámla szám: 11747-2118996-, A DROG STOP BUDAPEST EGYESÜLET 211. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÚJREÁL GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM 2009 ethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium pedagógiai programja 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 INTÉZMÉNY

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: Zalaegerszeg, 2013.

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: Zalaegerszeg, 2013. A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53. PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: Zalaegerszeg, 2013. szeptember 1-től Szűcs Gergely Zsolt igazgató Zalaegerszeg. 2013.03.27. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. Ügyiratszám: 4441-4/2010. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Hallgatói szolgáltatások fejlesztése -Mentor AP. tapasztalatainak összefoglalója

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Hallgatói szolgáltatások fejlesztése -Mentor AP. tapasztalatainak összefoglalója TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Hallgatói szolgáltatások fejlesztése -Mentor AP A MENTOR alprojekt tapasztalatainak összefoglalója Szenes Márta Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ TEVÉKENYSÉGEINK

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés

A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI. 1. A mesterképzési szak megnevezése: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szakmegnevezés KÖNYVTÁROSTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSI SZAK (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) A TANÁRKÉPZÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Tóth Istvánné megbízott intézményvezető Patkóné Tornai Klaudia gyógypedagógus

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Tóth Istvánné megbízott intézményvezető Patkóné Tornai Klaudia gyógypedagógus Rehabilitációs Pedagógiai Program Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Pécs 2o15. A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek:

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása. Értelmezési keretek 2014. Március 05. Solymosy József Bonifácz

Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása. Értelmezési keretek 2014. Március 05. Solymosy József Bonifácz Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok szakmai ajánlása Értelmezési keretek 2014. Március 05. Solymosy József Bonifácz Köznevelési intézményekben folyó egészségfejlesztési programok

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK

ÉSZAK-PESTEN MÛKÖDÕ, DROGFOGYASZTÓKKAL FOGLALKOZÓ INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK Tisztelt Olvasó! A Mátrix Egyesület és a Nyírõ Nyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel együttmûködve a TÁMOP 5.4.1./08/1. számú kiemelt projekt

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat Vép

Gyermekjóléti Szolgálat Vép Gyermekjóléti Szolgálat Vép Szakmai program 2013. június Tartalomjegyzék I. A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye... 3 II. Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői... 3

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE

Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE Debrecen Megyei Jogú Város GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ALTERNATÍV NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok... 3 2. A Gyermekek Alternatív

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYAE. Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA Készítette: Fajcsiné Sándor Andrea Mihály Blanka Sidlovics Ferenc GYAE.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 14/1. oldal Tartalom 1. Az átmeneti gondozás célja... 3 1.1.

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben