KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT"

Átírás

1 KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette a Terra Studio Kft. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából a Kiemelt Programok és Projektek Főosztályának koordinálásával

2 KIEMELT PROJEKTEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYAINAK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT Készítette: Terra Studio Kft Budapest, Angyal u. 7/a. Tel.: Fax: Közreműködő szakértők: Terra Studio Kft.: Laky Ildikó, ügyvezető igazgató Fürstand Attila, szakmai igazgató, projektmenedzser Aradi Renáta, szakértő Zilahi-Sebess Géza szakértő További szakértők: Babós Gyula, Pro Urbe Kft. Dr. Balázs János Földi Zsuzsa, PhD Galli Károly, Diverzum Bt. Kisgyörgy Sándor, KSZI Kft. Kurucz Zsuzsa, PreSolver Kft. Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. A Megbízó képviselője: Csabina Zoltán Kapcsolattartó: Cservári Gábor, Várfalvi Andrea Tel.: / 4147 Fax:

3 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA HELYZETÉRTÉKELÉS A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A szakterület elemzése A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása Szakpolitikai háttér A PROJEKT INDOKOLTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A RELEVÁNS FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK FEJLESZTÉSI IRÁNYAIHOZ A projekt céljainak kapcsolódása az ÚMFT céljaihoz A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A KIEMELT PROJEKTEKHEZ SZINERGIA-VIZSGÁLAT AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA INDIKÁTOROK A KÜLÖNBÖZŐ FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK BEMUTATÁSA AZ ALTERNATÍVÁK AZONOSÍTÁSA Az alternatíva megjelölése, tevékenységek, projektelemek A megvalósulás helyszíne...15 A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása Az előkészítés és megvalósítás költségei és ütemezése A változat hatásainak elemzése Pénzügyi terv Externáliák bemutatása Kockázatelemzés A 0 ALTERNATÍVA BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ALTERNATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JAVASOLT VÁLTOZAT MEGJELÖLÉSE ÉS INDOKLÁSA A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

4 5.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA A projektgazda bemutatása A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása A projektgazda és partnerei a projekthez kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MONITORING-KONTROLLING KÖLTSÉGEK TÉTELES FELSOROLÁSA, KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS TERV KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK ÜTEMZETT MEGHATÁROZÁSA A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR A KOMMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELADATAI ÉS ÜTEMEZETT KÖLTSÉGVETÉSE A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS RÉSZLETES ÜTEMEZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TERVE RÉSZLETES CSELEKVÉSI TERV Az előkészítés részletes feladatai és ütemezése A projekt megvalósításának részletes feladatai és pénzügyi ütemezése A TELJES PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE A TÁMOGATÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI FELTÉTELEK BEMUTATÁSA MELLÉKLETEK FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ SZAKMAI SZEMPONTOK HUMÁN ÉS KÖZIGAZGATÁSI FEJLESZTÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ SPECIÁLIS SZEMPONTOK...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 4

5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ oldalas összefoglaló, olyan tartalommal, amely elegendő információt tartalmaz a projekt támogatásáról szóló előzetes döntéshez, illetve a legmegfelelőbb alternatíva kiválasztásához. A vezetői összefoglaló tartalmi felépítésének az a logikája, hogy az adatok és számítások helyességéért a projektgazda felelős, az összefoglalónak tehát csak végértékeket kell tartalmaznia, viszont minden olyan értéket közölni kell, ami szükséges a döntések meghozatalához. A projekt címe A projekt során tervezett tevékenységek és beavatkozások vázlatos leírása a helyszín megjelölésével A tervezett projekt szükségessége illetve indokoltsága A projekt céljai, célcsoportjai és hatásterülete és kapcsolódásuk az ÚMFT, annak operatív programjai, illetve akciótervei céljaihoz A projekt során tervezett tevékenységek kapcsolódása a támogatási forrás OP-jában megjelölt tevékenységekhez, illetve más OP-k keretében megvalósuló tevékenységekhez. A projektgazda és partnereinek beazonosítása és kapcsolódásuk bemutatása a projekthez A projektgazda és partnereinek abszorpciós képességének bemutatása, Amennyiben értelmezhető a különböző megvalósítható alternatívák bemutatása (Tevékenységek, költségvetés és ütemezés, a finanszírozás lehetséges módjainak összehasonlító bemutatása, indikátorok a különböző megvalósítható alternatívák esetében) A javasolt projekt A projektgazda által javasolt alternatíva megjelölése indoklással A projekt szakmai tartalma és célrendszere, kapcsolódása más konstrukciókhoz és hazai programokhoz A projekt eredményeinek mérését hivatott indikátorok bemutatása A projekt-előkészítés lépései A projekt előkészítésének, kivitelezésének és működtetésének szervezeti keretei, különösen a fenntarthatóság bemutatása Közvetett nemzetgazdasági megtérülés bemutatása A kockázatok és kezelés módjának összefoglaló bemutatása Jogszabályi és intézményi előfeltételek 5

6 1. A PROJEKT LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÁSA A fejezet célja, hogy az olvasó számára egy olyan rövid összefoglalót adjon, amely alapján lehetővé válik a helyzetértékelő és indokló fejezetek megfelelő értelmezhetősége. A fejezetben tehát igen röviden, az indokló és leíró részek elhagyásával, lényegre törően kell bemutatni a projekttel kapcsolatos főbb információkat, és releváns adatokat. A fejezet az alábbi tartalom szerint kell, hogy készüljön: A projekt szakmai és pénzügyi tartalma A szakmaterület, a tervezett tevékenységek 1 és főbb rövid és hosszú távú célok, kimenet és eredmény indikátorok meghatározása, illetve a kapcsolódó OP, AT intézkedések és konstrukciók, valamint a teljes projektköltség és a támogatási igény megjelölése. A projekt beavatkozási területének és célcsoportjának meghatározása és indokoltsága Azon probléma vagy stratégia megjelölése, amely a projekt indokoltságának alapját képezi. Amennyiben a projekt adott földrajzi területre irányul, illetve a beavatkozás regionálisan eltéréseket mutat, akkor annak indokoltsága. A projektgazda és partnerei bemutatása A projektgazda és a partnereinek megjelölése, tevékenységük általános bemutatása 1 Jelen metodikában tevékenységnek nevezzük azon projekt egységek, létesítmények megvalósítását, amelyek önmagukban működőképesek, megvalósításuk szükséges a projekt céljainak eléréséhez. Ilyenek pl. helyzetfelmérés, igényfelmérés, módszertan előkészítése, célcsoport bevonása, képzések lefolytatása, eszközök beszerzése, disszemináció, stb. 6

7 2. HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejezetben rövid és összegző módon kell bemutatni a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatait, melyek a projekt megvalósítását indokolják, befolyásolják, illetve melyekre a projekt kihatással van. Az összefoglaló elemzéshez alátámasztásként a KSH adatait, illetve egyéb hivatalos statisztikákat kell alkalmazni. Amennyiben a projekt várható eredményei és hatásai meghatározható régiókra terjednek ki, úgy a helyzetértékelés ezen fejezetében a regionális szinten is be kell mutatni a folyamatokat A PROJEKT INDOKOLTSÁGA A szakterület elemzése Mutassa be a projektje által érintett szakterületet, különös tekintettel annak helyzetére az Európai Unióban, Magyarországon, amennyiben releváns a projekt által érintett régió(k)ban. Alkalmazzon a szakterületre vonatkozó specifikus reprezentatív mutatókat, a releváns OP-k és akciótervek helyzetelemzésében alkalmazott mutatókhoz igazodva. Mutassa be, milyen folyamatok jellemezték, s jellemzik a szóban forgó szakterületet a közösségi, nemzeti, amennyiben releváns regionális szinten. A közösségi szinttől lefelé haladva az elemzés részletezettségét növelni kell A fejlesztés iránti kereslet és a kapcsolódó kínálati elemek elemzése A fejezetben szorosan a fejlesztéshez kapcsolódó, a fejlesztés szükségességét alátámasztó keresleti és kínálati elemeket kell leírni. Amennyiben a projekt megvalósulásával új szolgáltatás vagy termék jön létre, vagy meglévő termék vagy szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, a fejlesztés tárgyát képező termék vagy szolgáltatás iránt mutatkozó keresletet és kínálatot kell bemutatni: azt kell leírni, hogy a kereslet-kínálati értelmezésben milyen igény jelentkezik az adott szolgáltatás, termék iránt, illetve, hogy jelenleg, és jövőben milyen szolgáltatók biztosítják az adott szolgáltatást, terméket. 7

8 Pl. egy képzési projekt esetében közvetlenül értelmezhető termék a megszerezhető képzettség, illetve egy tananyag-fejlesztési projekt esetében az elkészült tananyag értelmezhető közvetlenül termék -ként, amelyek iránt közvetlenül is értelmezhető kereslet jelentkezik. A kereslet bemutatása A keresleti jellemzők feltárása során ismertetni kell azon jelenlegi és a jövőben várható tendenciákat, amelyek várhatóan igényt támasztanak a létrehozott / fejlesztett termék vagy szolgáltatás iránt. A tendenciák alapján számszerűsítve is be kell mutatni, hogy a fejlesztések során létrehozni tervezett termék vagy szolgáltatás iránt milyen kereslet jelentkezik. A kínálat bemutatása A kínálati elemek elemzése során be kell mutatni, hogy jelenleg az adott szakterületen milyen termékek / szolgáltatások vannak jelen, és azok pontosan milyen konstrukcióban, milyen áron és milyen csatornákon jutnak el a végfelhasználókhoz. Be kell mutatni, hogy a létrehozott szolgáltatás, vagy termék helyettesítő vagy komplementer termékként, szolgáltatásként jelenik meg, vagy a jelenleg elérhető szolgáltatásokat, termékeket váltja ki. A kínálati elemek vizsgálatakor számszerűsített, szakmaterület-specifikus mutatókat kell megadni A projekt szükségességét alátámasztó probléma és/vagy stratégiai irány bemutatása A projektek alapvetően kétféle típusúak lehetnek: 1. a projekt valamilyen meglévő problémára, hiányosságra reagál (pl. hiányos intézményrendszer, hiányzó módszertan stb.), 2. a projekt valamely stratégia megvalósításának egyik eleme (pl. K+F fejlesztések, foglalkoztathatóság javítása, stb.), illetve egy-egy projekt lehet ezen két fő típus keveréke. A fejezetben, a keresleti és kínálati elemek elemzésére alapozva, a projekt szakterületén, konkrét tevékenységei tükrében szükséges bemutatni a jelenlegi állapotot, fejlesztési potenciált, azonosítani, hogy a projekt mennyiben célozza egy adott probléma kezelését, és/vagy stratégia megvalósítását. Azt kell bemutatni, hogy az adott fejlesztés, mely problémá(k)ra ( piaci rés betöltésére) lehet hivatott választ adni, illetve mely stratégia megvalósítását célozza. 8

9 Ezen fejezet tartalmazza a fejlesztés tárgyát képező termék, szolgáltatás, vagy az ezek nyújtásához szükséges humán, szervezeti és műszaki infrastruktúra jelenlegi helyzetének, a jellemző állapotok pontos meghatározását, leírását, kitérve arra, hogy a jelenleg működő rendszer milyen módon elégíti ki a társadalmi igényeket. Amennyiben a projekt célja új intézmény, szervezet, termék, szolgáltatás kialakítása, úgy a fejezetben a kereslet-kínálat elemzésben mutatkozó piaci rést, hiányosságokat szükséges definiálni. Amennyiben a projekt szakmapolitikai stratégia alapján indokolható, úgy ezen fejezetben szakmai indoklást kell adni hivatkozva az adott stratégiára, illetve a vonatkozó jogszabályokra Szakpolitikai háttér A fejezetben a projekt szempontjából releváns szakmapolitikai hátteret kell bemutatni (EU és hazai speciális stratégiák, direktívák), amelyekhez a projekt általában kapcsolódik, illetve amelyek befolyásolják az adott projekt tartalmának kialakítását. Itt röviden kell ismertetni a projekt tervezésének, végrehajtásának és üzemeltetésének jogi környezetét, az azokat befolyásoló közösségi jogforrásokat (irányelv, rendelet, határozat stb.), illetve hazai jogszabályokat (korm. rendelet, miniszteri rendelet, helyi rendelet, stb.). Amennyiben a projekt megvalósítását a jogszabályi háttér hiányosságai korlátozzák, azt ebben a fejezetben meg kell említeni. Ezen fejezetben tehát nem az Új Magyarország Fejlesztési Tervre, illetve annak operatív programjaira és akcióterveire vonatkozó információkat kell megadni, hanem azon jogszabályi hátteret kell leírni, amely: alátámasztja a projekt indokoltságát közösségi, nemzeti, és (ha értelmezhető) regionális szinten (az adott szakterületen a projekt tématerületéhez kapcsolható irányelvek, törvények rendeletek, szabályozási előírások), befolyásol(hat)ja a projekt tartalmát, annak szakmai, szervezeti kereteit (pl. szabványok, szervezeti kereteket rögzítő törvények, rendeletek, szabályozási előírások) A PROJEKT INDOKOLTSÁGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A fejezet a helyzetfeltáró fejezetek összefoglalása, ahol röviden és a lényegre koncentráltan kell leírni a projekt indokoltságát, a projekttel megoldani szándékolt probléma definiálásával, illetve a megvalósítani tervezett stratégia megjelölésével, a kereslet-kínálat elemzésre történő hivatkozással. Az indokoltság összefoglalásaként, a szöveges összefoglalás mellett SWOT analízist is készíteni kell. 9

10 3. A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI 3.1. A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA Ebben a fejezetben a projekt célrendszerét kell részletesen bemutatni. A célrendszer több egymásra épülő szinten értelmezhető, ezért a projekt céljait célpiramisban ábrázolva kell bemutatni. A célpiramis legalsó szintjén a projekt operatív céljai kell szerepeljenek, a célpiramis csúcsán pedig a vonatkozó akciótervhez kapcsolódó általános cél(ok) szerepel(nek). A célok meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy azok a helyzetfeltáró fejezetekben foglaltakból levezethetők legyenek, és kapcsolódjanak valamely akciótervben és operatív programban meghatározott célhoz/célokhoz. A projekt célrendszere annyiban lehet stratégiai szintű, hogy a vonatkozó OP-hoz és AT-hoz való kapcsolódás értelmezhető legyen. A célokat rövid értelmező, indokló megjegyzésekkel kell részletezni A FEJLESZTÉSEK CÉLCSOPORTJAI, AZ ÉRINTETTEK KÖRE, A FEJLESZTÉSEK HATÁSTERÜLETE Ezen fejezetben a közvetlen és közvetett célcsoportok, az érintettek köre és a hatásterület bemutatása kell szerepeljen, országos és regionális statisztikai adatok felhasználásával, amennyiben értelmezhető térképi megjelenítéssel. A fejezetben ismertetett célcsoportok és érintettek meghatározása pontos számokkal, és adatokkal kell történjen. Az itt bemutatott információk a későbbiekben a költség-haszon elemzés, a marketingkommunikációs terv, illetve a nyilvánosság PR fejezetek egyik fontos alapját képezik; a célcsoportokat és az érintettek körét ezeknek megfelelő részletezettséggel kell meghatározni. A célcsoportok a projekt megvalósítása során létrejött eredmények közvetlen használói, tehát azon személyek, akik a létrejött terméket vagy szolgáltatást megvásárolják, vagy közvetlenül használják. A közvetett célcsoportok azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják. A projektben érintettek köre azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak. Például egy pedagógiai módszertanfejlesztési projekt esetében például egy közvetlen célcsoport lehet a pedagógus társadalom, egy közvetett célcsoportként definiálhatóak a diákok, míg az érintettek körébe tartozhatnak például a szülők. 10

11 A célcsoportok és az érintettek körének indoklását a helyzetfeltáró fejezetekre támaszkodva kell leírni. Ezen túlmenően meg kell adni a célcsoportok / az érintettek körének nagyságát (fő), és fontosabb olyan főbb társadalmi és gazdasági jellemzőit, amely alapján a célcsoport / érintett kör a projekt szempontjából értelmezhetővé válik. Amennyiben szükséges itt kell meghatározni olyan a célcsoportokkal kapcsolatos különleges szempontokat is, amelyek a projekt megvalósítását és fenntarthatóságát befolyásolhatják. A célcsoportokat és az érintettek körét táblázatos formában kell összefoglalni. A célcsoportokat és az érintettek körét a projektgazda által javasolt alternatíva esetére kell meghatározni. A célcsoportot, amennyiben értelmezhető, regionális bontásban kell ismertetni. Összefoglaló táblázat Megnevezése Nagyság Hatásterület Főbb társadalmi, gazdasági jellemzők / megjegyzések Közvetlen célcsoportok Célcsoport 1. Célcsoport 2. Közvetett célcsoportok Célcsoport 1. Célcsoport 2. Érintettek Érintett kör 1. Érintett kör 2. A közvetlen és közvetett célcsoportokhoz a hatásterület térképen történő lehatárolása is szükséges. Fontos megjegyezni, hogy a hatásterület nem minden esetben definiálható egyértelműen (pl. hátrányos helyzetű tanulók ). A hatásterületet, amennyiben értelmezhető, a leghátrányosabb kistérségek szintjén is meg kell adni (pl. képzési programok esetében) A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A RELEVÁNS FEJLESZTÉSPOLITIKAI DOKUMENTUMOK FEJLESZTÉSI IRÁNYAIHOZ A projekt céljainak kapcsolódása az ÚMFT céljaihoz Be kell mutatni, hogy az ÚMFT és a hozzá kapcsolódó tervezési dokumentumokban (Operatív Program, Akcióterv) megjelölt célrendszerhez hogyan kapcsolódik a projekt célrendszere. Az összefüggések vizsgálatakor a projekt specifikus céljainak becsatornázása történik az egyes programok specifikus céljaiba, azaz az azokhoz történő hozzájárulás módjának igazolása történik meg. A kapcsolódás bemutatásakor az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges: A projekt kapcsolódásának bemutatása ( beilleszthetősége ), az érintett Operatív Programhoz (OP) és akciótervhez (AT) A projekt hozzájárulása az OP-ban, az AT-ban rögzített célkitűzések megvalósulásához 11

12 A projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztéspolitikához Ezen fejezetben olyan közösségi, nemzeti és területi stratégiákat (amennyiben értelmezhető), kell azonosítani, és a projekt kapcsolódását ezekhez bemutatni, amelyek végrehajtásához az adott projekt konkrétan hozzájárul (pl. a projekthez kapcsolódó közösségi stratégiák, nemzeti, területi és települési fejlesztési stratégiák és programok, az adott fejlesztést konkrétan is tartalmazó, illetve annak céljaival egybevágó törvények rendeletek, szabályozási előírások). A fejlesztéspolitikai dokumentumok esetében minden esetben ki kell térni az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióhoz, az Országos Területfejlesztési Koncepcióhoz, az Országos Területrendezési Tervhez, valamint a kistérségi és helyi fejlesztési tervekhez való kapcsolódás bemutatására (amennyiben a területi szint értelmezhető) A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A KIEMELT PROJEKTEKHEZ SZINERGIA- VIZSGÁLAT A fejezetben azt kell bemutatni, hogy a projekt mely, az Akciótervekben már nevesített kiemelt projektekhez kapcsolódik, és milyen mechanizmusokon keresztül érvényesülhetnek a szinergikus hatások. Szinergikus hatásokon olyan hatásokat értünk, amelyek két vagy több projekt közös hatásterületén jelentkeznek, és pozitív vagy negatív módon befolyásolják egyegy projekt önmagában értelmezhető hatásait. A projekt szempontjából releváns egyéb kiemelt projekteket kereszthatás táblában kell bemutatni, és azon hatásmechanizmusokat részletesebben is bemutatni, ahol erőteljes szinergikus hatások feltételezhetők AZ ELÉRENDŐ CÉLOKHOZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA A fejezetben azon tevékenységeket kell beazonosítani, amelyekkel a projekt céljai megvalósíthatók. Fontos megjegyezni, hogy itt nem a projekt konkrét szakmai / műszaki tartalmáról, hanem a tevékenységekről van szó; a projekt tartalma itt stratégiai szinten kell meghatározásra kerüljön. A projekt tevékenységeit projektelemekre bontva kell bemutatni, és ezzel párhuzamosan igazolni kell, hogy az adott tevékenység hogyan kapcsolódik a projekt céljaihoz, valamint a kapcsolódó OP-ban és AT-ban megfogalmazott tevékenységekhez. Csak olyan tevékenységeket lehet a fejezetben meghatározni, amelyek szerepelnek az adott kiemelt projekt támogatható tevékenységei között, a fejezetben ezt egyértelműen be kell mutatni INDIKÁTOROK A fejezetben a célkitűzésekhez rendelt indikátorok ismertetésére kerül sor (kimenetek, eredmények, hatások), táblázatos formában. Kötelezően meg kell adni azon indikátorokat, 12

13 amelyek érintett tervezési útmutatóban, valamint OP-ban és AT-ban meghatározásra kerültek. Olyan indikátorokat is szükséges szerepeltetni, amelyek a támogatható tevékenységek megvalósulásának és meghatározott célok elérésének nyomon követését, illetve értékelését teszik lehetővé. Az indikátorokat minden esetben a célrendszerben meghatározott célokhoz kell rendelni. Az indikátoroknak meg kell felelnie a SMART kritériumoknak. Az indikátorokat esetében meg kell adni, az indikátor megnevezését, a mértékegységét, a kiindulási- és célértéket, céldátumot és forrását, valamint az indikátor típusát. Egy-egy projekt esetében a az output- és eredmény indikátorok szintjén speciálisan a projektre értelmezhető indikátorok, illetve szakterület specifikus indikátorok megadása kötelező. Az indikátorokat a projektgazda által javasolt alternatíva esetében kell bemutatni. Indikátorok összefoglaló táblázata Kapcsolódó cél Indikátor megnevezése Mérték egység Kiindulási érték Célérték Céldátum Az adatforrás megnevezése Hatásindikátorok Eredmény indikátorok Kimenet indikátorok 13

14 4. A KÜLÖNBÖZŐ FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK BEMUTATÁSA 4.1. AZ ALTERNATÍVÁK AZONOSÍTÁSA Ebben a fejezetben a különböző alternatíva-képző tényezőkön keresztül kell azonosítani a különböző fejlesztési lehetőségeket. Az alternatívákat a projekt egyes tevékenységeire, vagy projektelemeire vonatkoztatva kell értelmezni, a projektgazda által javasolt verzió így az egyes, a projekt céljainak és hatékonyságnak legjobban megfelelő elemekből áll össze. Alternatíva-képző tényezőként általában az alábbiak jöhetnek szóba, de a projektgazdák a projektekre vonatkozó speciális tartalmak alapján egyéb alternatíva-képző tényezőket is azonosíthatnak: A projekt tartalma amennyiben az adott cél elérése érdekében tervezett tevékenység megvalósítása több megoldással is lehetséges, pl. képzők kiválasztása, módszertan kialakítása A projekt tevékenységei amennyiben az adott cél elérése különböző tevékenységeken keresztül, a tevékenységek különböző kombinációjában valósulhat meg Projektnagyság amennyiben a tervezett tevékenységek különböző méretben is megvalósíthatók, és ezzel a célok nem változnak érdemben, pl. bizonyos tevékenységek projektbe történő beemelése a célok elérésnek hatékonyságát javítja Projekt időtartam amennyiben a tervezett tevékenységek különböző időtartamban is megvalósíthatók, és ezzel a célok nem változnak érdemben, pl. bizonyos tevékenységek ismétlődése, nyomon követési elemek beépítése a célok elérésnek hatékonyságát javítja A projekt szervezeti és pénzügyi keretei amennyiben a projekt megvalósítása és üzemeltetése különböző szervezeti, illetve finanszírozási formában is elképzelhető A fejezetben az egyes alternatíva-képző tényezőkhöz különböző változatokat kell rendelni úgy, hogy az egyes alternatívák teljesértékű projektet eredményezzenek. Amennyiben egyegy tényező nem értelmezhető (pl. tananyagfejlesztés esetében a projekt tartalma tényező), vagy nincs lehetőség alternatíva kidolgozására (pl. a szervezeti / jogi adottságok csak egyféleképpen teszik lehetővé a projekt megvalósítását és / vagy üzemeltetését), úgy indokolni kell, hogy az adott tényező esetében miért nem került azonosításra alternatíva. A fejezet végén az egyes alternatívák egyértelmű azonosítása szükséges. Külön fejezetben szereplő összehasonlító vizsgálat és indoklás alapján a projektgazda javaslatot ad a megvalósítandó alternatívát illetően; a kidolgozott alternatívák között kell szerepeltetni a javasolt alternatívát is olyan formában, hogy annak tartalma minden projektelem esetében azonos, legnagyobb mélységgel kerüljön kidolgozásra. 14

15 Az egyes alternatívák bemutatása a következő tematika alapján kell, hogy történjen: Az alternatíva megjelölése, tevékenységek, projektelemek Az adott változathoz tartozó, a projekt teljes tartalmát lefedő tevékenységeket és az adott tevékenységhez tartozó projekteleme(ke)t kell felsorolni, megjelölve azt a projektelemet / tevékenységet, amely az alternatíva alapját képezi. A tevékenységek azonosításakor csak olyan tevékenységek és olyan arányban szerepelhetnek, amelyek a kapcsolódó AT alapján kiírt tervezési felhívásban szerepelnek A megvalósulás helyszíne A fejezetben a fejlesztések földrajzi helyszínének és a helyszín jelenlegi adottságainak bemutatása történik. Amennyiben a projekt nem köthető földrajzi helyhez, illetve fizikai objektumhoz (pl. szervezet- vagy tartalomfejlesztés, országos hatókörű projektek), úgy a fejezetben csak arra kell kitérni, hogy a projekt mely meglévő intézmény, szervezeti egység gondozásában (megnevezés, cím) fog megvalósulni A projektelemek szakmai tartalmának meghatározása A fejezetben az alternatívához tartozó tevékenységek részletes szakmai tartalmát kell megadni, a projektet a tevékenységek alapján projektelemekre bontva. Itt csak olyan tevékenységek szerepelhetnek, amelyek a kapcsolódó Akcióterv támogatható tevékenységei között is szerepelnek. Általános szabályként a szakmai tartalom megadása olyan mélységben kell, hogy történjen, amely alapján egyértelműen meghatározhatók az egyes tevékenységekhez és projektelemekhez köthető költségek, illetve azok ütemezése. A szakmai tartalom a különböző projekttípusok és projektelemek esetében eltérő lehet, de minden esetben biztosítania kell a szakmai alátámasztottság megítélését. Amennyiben az adott projektelem változatlan formában már a javasolt alternatíva esetében részletesen bemutatásra került, úgy elég megadni a projektelem megnevezését és a részletes tartalom helyére mutató hivatkozást Az előkészítéshez és a megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása Ezen fejezetben a projekt megvalósításához szükséges előzetes feltételek biztosításához szükséges, valamint az egyéb járulékos feladatokat kell ismertetni. Ebbe a körbe tartoznak a tervezési feladatok, az engedélyezési eljárások, illetve a szervezetfejlesztési, marketing és kommunikációs feladatok is. 15

16 Az előkészítés és megvalósítás költségei és ütemezése Az előkészítés, megvalósítás és kapcsolódó tevékenységeket és a projektelemekkel kapcsolatos költségeket az alábbi táblázat szerint, éves ütemezésben kell megadni. A költségvetés tartalmazza a tervezési, előkészítési, menedzsment, marketing, és egyéb járulékos költségeket is, amelyeket a vonatkozó AT alapján megjelent tervezési felhívásnak megfelelően kell megadni. Ütemezési táblázat éves bontásban Tervezési / előkészítési feladatok Költségek, e Ft Összesen Összesen Tevékenységek / projektelemek, kapcsolódó Költségek, e Ft kiegészítő tevékenységek Összesen Összesen Tervezési és előkészítő feladatok, illetve a Költségek, e Ft megvalósítás feladatai mindösszesen Összesen Teljes projektköltség A költségeket nettó értéken kell szerepeltetni, amennyiben a projektgazda a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult az ÁFA visszaigénylésére. Amennyiben a projektgazda ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A táblázat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken szerepelnek-e A változat hatásainak elemzése A gazdasági-társadalmi közvetett és közvetlen hatások, externáliák vizsgálata számszerűsítve kell, hogy történjen. Ha erre nincs lehetőség, akkor a várható hatásokat szövegesen kell bemutatni. A fejezet szervesen kapcsolódik a helyzetfeltáró fejezetekben bemutatott szakterület-specifikus tendenciákra, a projekt célcsoportjainak és érintettjeinek leíráskor meghatározott csoportokhoz és a hatásterülethez, valamint az indikátorokhoz. A hatások elemzésekor számszerűsített értékeket kell megadni minden a tanulmány 3. 16

17 fejezetében definiált indikátorhoz. Az itt elvégzendő számszerűsítés a költség-haszon elemzés, illetve az alternatívák összehasonlításának fontos alapját képezi. Társadalmi és gazdasági hatások Konkrét közvetlen és közvetett, negatív és pozitív hatások számszerűsített bemutatása, külön figyelemmel az érintett társadalmi célcsoportokra, valamint a hatásterületre a fentiekben meghatározottak szerint. A társadalmi és gazdasági hatások vizsgálatakor az indikátorokon túlmenően az alábbi hatásviselő rendszerekre gyakorolt közvetett és közvetlen hatásokat, egy 3 +3 terjedő skálán (-3: igen kedvezőtlen hatás; 0 nincs hatás; +3: igen kedvező hatás) szakértői becslés alapján kell számszerűsíteni: 1. Foglalkoztatás és munkaerőpiac 2. Munkakörülmények 3. Társadalmi integráció és különleges társadalmi csoportok védelme 4. Esélyegyenlőség 5. Területi kiegyenlítődés 6. Személyhez és családhoz kötődő jogok és lehetőségek védelme 7. Önkormányzatiság, döntéshozatalban való társadalmi részvétel nyilvánosság, igazságosság, erkölcs 8. Közegészségügy, közbiztonság 9. Bűnözés, terrorizmus és biztonság 10. A szociális ellátó-rendszerekhez történő hozzáférés 11. Kutatás-fejlesztés 12. Nemzetközi kapcsolatok, határmentiség 13. Közszféra pénzügyi és szervezeti keretei A fenti követelményrendszerben megadott szempontokon túlmenően részletesen és külön is be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon valósítja meg az esélyegyenlőségi szempontok megvalósulását, a külön dokumentumban foglalt esélyegyenlőségi útmutató alapján. Környezeti hatások Konkrét közvetlen és közvetett, negatív és pozitív hatások számszerűsített bemutatása, külön figyelemmel az környezeti elemekre, ill. azok rendszereire (talaj-föld, vizek, levegő, zajrezgés, természeti rendszerek, táji rendszerek, települési rendszerek épített környezet) és a hatásterületre. A környezeti hatások vizsgálatakor az indikátorokon túlmenően az alábbi hatásviselő rendszerekre gyakorolt közvetett és közvetlen hatásokat, egy 3 +3 terjedő skálán (-3: igen kedvezőtlen hatás; 0 nincs hatás; +3: igen kedvező hatás) szakértői becslés alapján kell számszerűsíteni, amennyiben az adott projekt tekintetében értelmezhető (pl. építés, felújítás átjárhatóság terhére engedélyezett a projektben): 1. Levegőtisztaság 2. Talajminőség és talajerőforrás 3. Területhasználat 17

18 4. Hulladéktermelés, hulladék-hasznosítás 5. Környezeti kockázatok megjelenése 6. Mobilitás, energia-felhasználás A fenti követelményrendszerben megadott szempontokon túlmenően részletesen és külön is be kell mutatni, hogy a projekt milyen módon valósítja meg a környezeti fenntarthatóság szempontjainak megvalósulását, a külön dokumentumban foglalt fenntarthatósági útmutató alapján. Mintatáblázat a hatások összesítéséhez Közvetlen hatás Közvetett hatás Hatásviselő rendszer erőssége A hatásmechanizmus leírása erőssége (-3 +3) (-3 +3) Társadalmi-gazdasági rendszerek 1. Foglalkoztatás, munkaerőpiac 2. Összesen Környezeti rendszerek 1. Levegőtisztaság 2. Összesen A hatásmechanizmus leírása Pénzügyi terv Módszertan bemutatása A fejezetnek tartalmaznia kell egy módszertani bevezetőt. Ebben ki kell térni a pénzügyi elemzés paraméterei közül legalább az alábbiakra: a vizsgálat időhorizontja az EU támogatás mértéke a saját forrás finanszírozásának módja, amennyiben értelmezhető a projektgazda és a tevékenység jellege (vállalkozási, nem vállalkozási) a projekt állami támogatás (state aid) szempontjából történő besorolása a projekt majdani működtetőjének és fenntartójának személye az amortizáció kezelésének módja az Áfa kezelése az infláció kezelése A módszertan bemutatását csak egy alternatíva esetében kell megtenni, amennyiben az minden alternatíva esetében megegyezik. 18

19 A pénzügyi terv Ebben az alfejezetben kerül sor a projektgazdánál a projekt javasolt alternatívájával kapcsolatban felmerülő költségek és esetleges bevételek pénzforgalmi (cash flow) szemléletben történő bemutatására. A költségeket nettó összegben kell megadni, ha a támogatás címzettje a támogatásban részesülő tevékenység vonatkozásában a jogszabályok szerint az ÁFÁ-t visszaigényelheti és bruttó összegben, ha nem igényelheti vissza az ÁFÁ-t. A költségbecslést folyó áron, a fejlesztési különbözet módszerével kell kiszámolni, tehát a költségeket a projekt nélküli állapot esetében felmerülő költségek, valamint a kiválasztott alternatíva esetében felmerülő költségek különbözeteként kell megjeleníteni. A költségek között szerepeltetni kell a projekt-előkészítés és a projektmenedzsment költségeit. A pénzügyi bevételek becslésénél folyó áron kell számolni. Pénzügyi bevételeket értelemszerűen nem kell számolni közcélú, bevételt nem termelő projektek, projektelemek, tevékenységek esetén Externáliák bemutatása A módszertan bemutatása A fejezetnek tartalmaznia kell egy módszertani Bevezetőt. Externáliák meghatározása Az externáliák elemzése során a projekt pénzben kifejezhető és nem számszerűsíthető pozitív és negatív externáliáinak meghatározására kerül sor. Az externáliák vagy külső gazdasági hatások azok a pozitív és negatív hatások, amelyek (1) nem közvetlenül a projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és (2) közvetlen pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket. Általánosságban a pozitív és negatív externáliákat szövegesen kell bemutatni, így indokolva, hogy a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok vonatkozásában fennáll. Amennyiben a jelentősebb költség- és haszonelemek pénzben történő kifejezése módszertanilag lehetséges, akkor közvetett megtérülési mutatókat kell kiszámítani: gazdasági nettó jelenérték (ENPV) gazdasági megtérülési ráta (ERR): azt a diszkontrátát fejezi ki, amelynél az ENPV= Kockázatelemzés Pénzügyi kockázatok elemzése (érzékenységvizsgálat) Az érzékenységvizsgálat célja annak meghatározása, hogyan módosítja a projekt megvalósíthatóságát az egyes költség- (és bevételi) paramétereinek, illetve az ezekre ható 19

20 főbb tényezőknek a tervezettől való eltérése. A vizsgálat célja a kritikus változók és paraméterek kiválasztása. Az elemzés során vizsgálni szükséges, hogy A projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak-e a kiemelt projekt teljes időtartama alatt. A projekt pénzügyi és szakmai ütemezése az utófinanszírozás (a pénzügyi források időbeni eltolódása) tényével számol. Rendelkezésre áll olyan mértékű előleg, illetve saját forrás, amely a likviditást biztosítja. Több részben megvalósuló kiemelt projekt esetén a folytatólagos támogatás megítéléséhez szükséges feltételek adottak és várhatóan adottak lesznek A fenntartási költségek biztosítottak. Az érzékenységvizsgálat része a változók kritikus csoportjára vonatkozó forgatókönyv elemzés, amely az alapeset mellett az optimista és a pesszimista változatot vizsgálja Megvalósíthatósági és fenntarthatósági kockázatok elemzése A kockázatelemzés célja a projekt kockázatainak azonosítása, erősségük meghatározása, valamint a kockázatkezelés módjának és kommunikációjának meghatározása. Az alább felsorolt kockázatokat szövegesen bemutatva, illetve egy 0 +3 skálán számszerűsítve (0: nincs kockázat; +3: igen jelentős kockázat) táblázatos formában kell meghatározni és összesíteni, és részletesen le kell írni a kockázat kezelésének módját: Jogi szempontok (kapcsolódó jogszabályi környezet, szabványok változása, kibocsátási határértékek változása, stb.) Intézményi szempontok (új szereplők belépése a folyamatba, tervezett üzemeltetői struktúra változása a vizsgált időtávon, közbeszerzés, közigazgatási átalakítás hatásai, stb.) Társadalmi szempontok (lakossági ellenállás, közvélemény stb.) Szakmai szempontok (vonatkozó stratégiák változása) Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempontok (díjfizetési hajlandóság, üzemeltető kiválasztása, stb.) Az adszorpciós képesség alacsony voltából adódó kockázatok (pl. párhuzamosan futó projektek menedzselési kockázatai) A kockázatok összesítése A kockázat Kockázati tényező erőssége (0 +3) Összesen Összesen A kockázati mechanizmus leírása szakmai kockázatok Jogi kockázatok A kockázatkezelés módja 20

21 1. 2. Összesen intézményi kockázatok 4.2. A 0 ALTERNATÍVA BEMUTATÁSA A projekt indokoltságának igazolásához az alternatívák esetében alkalmazott módszertan adaptálásával le kell írni, hogy projekt megvalósulása nélkül a vizsgálati időszakban milyen tendenciák várhatók. Ezt nem mint reális (pl. jogszabályi előírásokat teljesítő) változatként, hanem mint alátámasztási, számítási segédeszközt kell tekinteni. A projekt költségeit, eredményeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia időtávra. A projekt nélküli eset lényegében az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan részletes helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költséghaszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ennek érdekében meg kell határozni, hogy mi történne a pályázati projekt elmaradása esetén az elemzési időtávon belül ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA A projektgazda által kiválasztott, legjobbnak ítélt alternatíva bemutatása ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA ALTERNATÍVA <ALTERNATÍVA MEGNEVEZÉSE> BEMUTATÁSA 4.6. A KÜLÖNBÖZŐ ALTERNATÍVÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A fejezetben az egyes alternatívák számszerűsített mutatókon keresztül történő összehasonlító elemzését kell elvégezni. Az elemzés alapvetően három módszertan alkalmaz: 1. Összehasonlító elemzés a hatások számszerűsítésén keresztül: Az elemzésben az egyes alternatívák hatásvizsgálatakor kapott eredmények összehasonlítása szerepel olyan táblázatos formában, ahol az egyes alternatívákhoz tartozó értékek egymás mellett kerülnek bemutatása, ezzel közvetlenül is lehetővé téve az alternatívák közötti összehasonlítást. A táblázatban szerepeltetni kell a hatásvizsgálatban 21

22 meghatározott indikátorokat és az egyes hatásviselőkre gyakorolt hatások összesítését a főbb területek szerint (társadalom, gazdaság, környezet). A táblázat alapján meg kell jelölni az összességében legkedvezőbb alternatívát, és szövegesen is ki kell fejteni, hogy az mely elemeiben kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb a többi alternatívához viszonyítva. 2. Összehasonlító elemzés a pénzügyi mutatókon keresztül: Az elemzés során az egyes alternatívák esetére elkészített pénzügyi elemzések végső mutatószámainak összehasonlító elemzését kell elvégezni. Az alternatívákra vonatkozó fő pénzügyi mérőszámokat közös táblázatba foglalva kell bemutatni. A táblázat alapján meg kell jelölni az összességében legkedvezőbb alternatívát, és szövegesen is ki kell fejteni, hogy az mely elemeiben kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb a többi alternatívához viszonyítva. A táblázatban az egyes alternatívákhoz a költségeket projektelemenként szükséges szerepeltetni. Amennyiben a megtérülési ráta és idő releváns, azt is szerepeltetni kell a táblázatban. 3. Összehasonlító elemzés a kockázatok vizsgálatán keresztül Az elemzés során a kritikus változók összefoglaló bemutatása, illetve a számszerűsített kockázati tényezők összesített bemutatása alapján kell meghatározni azon alternatívát, amely a legkisebb kockázattal valósítható meg. Az adatokat összesített táblázatba foglalva kell bemutatni, és meg kell jelölni az összességében legkedvezőbb alternatívát, és szövegesen is kifejtve, hogy az mely elemeiben kedvezőbb, illetve kedvezőtlenebb a többi alternatívához viszonyítva A JAVASOLT VÁLTOZAT MEGJELÖLÉSE ÉS INDOKLÁSA A fejezetben a projektgazda által javasolt alternatíva azonosítása történik meg, amely a fenti fejezetekben már részletesen bemutatásra került és részletes vizsgálatok is készültek. Itt kell azt is bemutatni, hogy a projektgazda milyen indokok alapján döntött az általa javasolt alternatíva mellett. A fejezet nagyban támaszkodik az előző fejezetre, itt kell szerepeltetni az összehasonlító elemzések alapján leszűrhető következtetéseket. Ezen fejezetben a projektgazda egyéb, eddig nem tárgyalt szempontokat is figyelembe vehet döntése indoklásánál. 22

23 5. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI 5.1. A PROJEKTGAZDA ÉS PARTNEREINEK BEMUTATÁSA A projektgazda bemutatása Ezen fejezetben a projektgazda részletes bemutatására kerül sor. A projektgazda alapvető adminisztrációs adatai mellett, itt részletesen be kell mutatni a projektgazda szervezetét, a projekt megvalósításáért és üzemeltetéséért felelős szervezeti egységet, ha lehetséges a felelős vezetők megnevezésével A megvalósításban részt vevő partnerek bemutatása Ezen fejezetben a projektgazda azon partnereinek részletes bemutatására kerül sor, amelyek aktívan részt vesznek a projekt megvalósításában. A partnerek alapvető adminisztrációs adatai mellett, itt részletesen be kell mutatni a partner szervezetét, a projekt megvalósításában részt vevő, felelős szervezeti egységet, ha lehetséges a felelős vezetők megnevezésével A projektgazda és partnerei a projekthez kapcsolódó tapasztalatainak bemutatása A fejezet tartalma projektgazda által korábban végrehajtott hasonló fejlesztések, projektek bemutatása különös tekintettel a projektek eredményeire és fenntartására vonatkozóan. Ismertetni kell a már megvalósult projektek megvalósulásának céljait (a megoldandó problémák és/vagy kihasználni kívánt lehetőségek), adottságait, a megvalósítás mérföldköveit, érdekelteket, célcsoportokat, eredményeket és a már jelentkező hatásokat. Nem csupán a támogatásból megvalósuló, hanem a más forrásból (önerő, hitel, stb.) történő jelentős fejlesztéseket is érdemes felsorolni. Szintén itt kell bemutatni, hogy a tervezett projekttel egy időben milyen más, lényeges fejlesztések zajlanak a szervezetnél, ezek ütemezése, erőforrásigénye milyen hatással van projektre A MEGVALÓSÍTÁS ÉS A FENNTARTÁS SZERVEZETE A fejezetben a projekt megvalósításának szervezeti kereteinek részletes meghatározása a cél. Az egyes feladatok és a szükséges erőforrásokat olyan mélységig kell meghatározni, hogy világosan kirajzolódjék, hogy a szervezet milyen feladatokat lát el, ehhez milyen erőforrásokat igényel és hogy hogyan valósítja meg a partnerséget. A fejezetben külön ki kell 23

24 térni a külső szakértők szerepére és feladataira, valamint a monitoring és kontrolling folyamatokra. A fejezet az alábbi témakörök köré szerveződik: A szervezet feladatainak ismertetése A jelenleg rendelkezésre álló szervezet személyi erőforrásainak bemutatása A szükséges személyi fejlesztések meghatározása A személyi kompetenciák elemzése, a személyi állomány végzettségeinek és pontos feladatainak meghatározása, a becsült javadalmazás feltüntetésével A külső szakértők és partnerek feladatainak azonosítása Összefoglaló szervezeti ábra A jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra számba vétele Szükséges infrastruktúra, kiszolgáló technikai felszerelések bemutatása A monitoring és kontrolling feladok bemutatása és a mechanizmus működésének leírása 5.3. SZERVEZETI ÉS MONITORING-KONTROLLING KÖLTSÉGEK TÉTELES FELSOROLÁSA, KÖLTSÉGEK ÜTEMEZÉSE Összefoglaló táblázat szervezetfejlesztési, menedzsment és monitoring-kontrolling témakörben felmerülő feladatok ütemezésére és költségeire Költségek, e Ft Feladat Össz Össz Össz Össz Össz. Összesen A költségeket nettó értéken kell szerepeltetni, amennyiben a projektgazda a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult az ÁFA visszaigénylésére. Amennyiben a projektgazda ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A táblázat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken szerepelnek-e. 24

25 6. MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS TERV Ebben a fejezetben a projekt eredményét, mint egy terméket vesszük figyelembe. A marketing-kommunikációs terv feladata a projekt során létrejött termék vagy szolgáltatás értékesítése. A fejezet tartalma a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltak függvényében kidolgozott marketing-kommunikációs koncepció bemutatása, mely elemzi, hogy hogyan lehet a meghatározott és leírt célcsoportot a termék vásárlására ösztönözni. A fejezetben meg kell határozni, hogy a termék vagy szolgáltatás csak a bevezetésénél vagy a későbbiekben is támogatást igényel-e. Ha erre szükség van, meghatározza a bevezető és termékbevezetése utáni kommunikációs kampány különbségeit. Bemutatja az elvárt reklámhatást a marketing céloknak megfelelően, kitér az előkészítésre (pl. kvalitatív kutatások). Marketing-kommunikációs tervet abban az esetben kell készíteni, ha a projekt megvalósulásával olyan termék vagy szolgáltatás jön létre, amely iránt valós piaci kereslet mutatkozik. Ezen kereslet meghatározása a kereslet-kínálat eredményeiből vezethető le, a fizetőképes keresleti csoportok beazonosítása a közvetlen célcsoportok meghatározásánál történik KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA Ezen fejezetben minden közvetlen célcsoport számára olyan üzenetet kell megfogalmazni, amely a termék elismertségét és megismerhetőségét javítja KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA A fejezetben be kell azonosítani a közvetlen célcsoportokhoz és célokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközöket és csatornákat, és azokat elemezve meg kell határozni, hogy melyekkel érhető el a legnagyobb eredmény az adott célcsoport vagy cél elérése érdekében (pl. reklám, személyes jelenlét, ügyfélszolgálat, stb.) KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A marketing-kommunikációs ütemtervben az alábbi táblázatos formában meg kell határozni a kommunikációs feladatokat, eszközöket, csatornákat, illetve az elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemezését. Időpont Feladat Produkció / eszköz Csatorna Célcsoport 25

26 6.4. A MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK ÜTEMZETT MEGHATÁROZÁSA Összefoglaló táblázat a marketing-kommunikáció témakörben felmerülő feladatok ütemezésére és költségeire Költségek, e Ft Feladat Össz Össz Össz Össz Össz. Összesen A költségeket nettó értéken kell szerepeltetni, amennyiben a projektgazda a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult az ÁFA visszaigénylésére. Amennyiben a projektgazda ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A táblázat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken szerepelnek-e. 26

27 7. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA, PR A PR fejezet célja, hogy bemutassa a szolgáltatás vagy termék, valamint a projekt megvalósításában résztvevő szervezetek és környezetük kapcsolatának menedzselését, a projekt és a projektet megvalósítók jó hírnevének építését a projekt céljainak megvalósítása érdekében. A kommunikációs terv lényege, hogy a projekt eredményét egyre többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtsanak a megvalósult fejlesztésekről, és hogy EU támogatásból valósult meg a projekt. A kommunikációs terv tehát a projektre vonatkozik A KOMMUNIKÁCIÓS ELKÉPZELÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA A fejezetben a tájékoztatási kötelezettségek, továbbá a tájékoztatási kötelezettségeken túlmutató kommunikációs elképzeléseket kell bemutatni. A fejezetnek arra kérdésre kell választ adnia, hogy a projektgazda miként kíván eleget tenni a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeinek, figyelemmel a következő eszközök alkalmazására: emléktábla, sajtó-hirdetés, sajtótájékoztató, újságcikk, esettanulmány, konferencia, fórum, előadás, prospektus, honlap, hírlevél, stb A CÉLCSOPORTOK ÉS AZ ÉRINTETTEK KOMMUNIKÁCIÓS SZEMPONTÚ ELEMZÉSE A fejezetben a közvetlen és közvetett célcsoportok, valamint az érintettek a projekthez fűződő, kommunikációs szempontú értékelését kell megadni. Elemezni kell, hogy az egyes csoportok részéről milyen reakciók várhatók, és be kell mutatni, hogy a projektgazda szempontjából milyen kommunikációs célok biztosítják az egyes csoportok kedvező reakcióit KOMMUNIKÁCIÓS ÜZENETEK MEGFOGALMAZÁSA Ezen fejezetben minden közvetlen célcsoport számára olyan üzenetet kell megfogalmazni, amely a projekt elismertségét és megismerhetőségét javítja KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK AZONOSÍTÁSA A fejezetben be kell azonosítani a közvetlen célcsoportokhoz és célokhoz leginkább illeszkedő kommunikációs eszközöket és csatornákat, és azokat elemezve meg kell határozni, hogy melyekkel érhető el a legnagyobb eredmény az adott célcsoport vagy cél 27

28 elérése érdekében (pl. reklám, tudatformálás, lakossági képzések, személyes kapcsolattartás, ügyfélszolgálat, stb.) KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV A kommunikációs ütemtervben az alábbi táblázatos formában meg kell határozni a kommunikációs feladatokat, eszközöket, csatornákat, illetve az elérendő célcsoportot és a kommunikáció ütemezését. Időpont Feladat Cél Célcsoport Eszköz Szereplők 7.6. A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁNAK FELADATAI ÉS ÜTEMEZETT KÖLTSÉGVETÉSE Összefoglaló táblázat a nyilvánosság és PR témakörben felmerülő feladatok ütemezésére és költségeire Költségek, e Ft Feladat Össz Össz Össz Össz Össz. Összesen A költségeket nettó értéken kell szerepeltetni, amennyiben a projektgazda a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult az ÁFA visszaigénylésére. Amennyiben a projektgazda ÁFA visszaigénylésére nem jogosult, úgy a költségeket bruttó értéken kell megadni. A táblázat fejlécében jelölni kell, hogy a költségek nettó, vagy bruttó értéken szerepelnek-e. 28

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap (2010. 1. kiírás) Európai Visszatérési Alap (2009. 2. kiírás) Módszertani segítség a pályázati adatlap kitöltéséhez

Európai Menekültügyi Alap (2010. 1. kiírás) Európai Visszatérési Alap (2009. 2. kiírás) Módszertani segítség a pályázati adatlap kitöltéséhez Európai Menekültügyi Alap (2010. 1. kiírás) Európai Visszatérési Alap (2009. 2. kiírás) Módszertani segítség a pályázati adatlap kitöltéséhez számítógépes kitöltés / kétoldalas nyomtatás maximális terjedelem

Részletesebben

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM

KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁG VIZSGÁLAT VESZPRÉM MEGYE OPERATÍV PROGRAM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A költséghatékonysági elemzés célja, hogy igazolja a projekttel vagy programmal kapcsolatosan az alábbiakat: - Konzisztencia

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. szeptember 17-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: Zirc város integrált településfejlesztési stratégia jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SEGÉDLET. [Képzés megnevezése]

ÚTMUTATÓ SEGÉDLET. [Képzés megnevezése] ÚTMUTATÓ SEGÉDLET a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. szerinti képzési programok kidolgozásához, a RETTEGI Consulting Kft. által közzétett képzési programűrlap alapján Megjegyzés: A segédletben

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZ

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZ 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSRE ADOTT TERVEZŐI VÁLASZ a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉMOP-;ÉAOP-; KDOP-;KMOP-;NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató -

Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - VÁLLALKOZÓFEJLESZTÉSI KÉPZÉS Üzleti terv sablonhoz - képzési kitöltési útmutató - A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívás keretében Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretén belül a kisléptékű településfejlesztési célú projektjavaslatok

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI. TÁMOP és TIOP pályázatokhoz MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TÁMOP és TIOP pályázatokhoz 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA A fejezetben rövid és összegző

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Gyerekstratégia, cselekvési terv és forrástérkép készítésének javasolt koncepciója Feladat megnevezése Szakmai tartalom Szükséges közreműködés a Gyerek Iroda részéről I. Stratégia 1. Az érintettek tájékoztatása

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

című pályázat bemutatása

című pályázat bemutatása Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázat bemutatása Kódszám: TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/01 Közép-magyarországi régió TÁMOP

Részletesebben

Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére

Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására és a bevezetés menetére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Javaslat az Országos Képesítési Keretrendszer bevezetésének szervezeti, jogi és finanszírozási kérdéseinek megoldására

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán

SZOLNOKI FŐISKOLA. A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán SZOLNOKI FŐISKOLA A 21. század igényeinek megfelelő differenciált és komplex hallgatói és menedzsment szolgáltatások fejlesztése a Szolnoki Főiskolán TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0005 DPR ALPROJEKT PROJEKTTERV

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 6. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdö dátuma: 2014.06.02

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2009 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ SZERVEZETI ADATLAP Szervezetenként és éves programonként egy szervezetnek egy eredeti, és egy másolati

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése A felhívás kódszáma: VEKOP-6.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken

A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken A kiemelt projekt, mint a projekt-kiválasztás egyik lehetséges formája és Projektfejlesztési tapasztalatok a városrehabilitációs projekteken keresztül Helye a rendszerben Programozás Értékelés Megvalósítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi területek környezettudatos megújítására. A felhívás címe: Zöld város kialakítása. A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi területek környezettudatos megújítására A felhívás címe: Zöld város kialakítása A felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére városrehabilitációs

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV.378/2015. Előadó: Vass Csaba Mell.: gazdasági program Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023. a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA 2014-2023 a társadalmi egyeztetés észrevételeinek és javaslatainak átvezetésével 2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 2. SZ. VERZIÓ A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. 04. 20. HATÁLYOS: visszavonásig KÉSZÍTETTE: ELLENŐRIZTE: JÓVÁHAGYTA: Dr. Horváth Ágnes minőségirányítási vezető Dr. Ailer Piroska rektor Dr. Ailer Piroska rektor

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására A felhívás címe: Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-1.2./2F/9-21-49 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ

Részletesebben

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

2013.05.31. Utófinanszírozás: Vegyes finanszírozás: Szállítói finanszírozás: Engedményezés: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pályázati e-ügyintézés, Online számlakitöltő A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS BBA- 6.3.2 korlátozott projekt-kiválasztás Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és tananyagfejlesztés a terrorizmus elleni küzdelem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem című Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához

Honlapkoncepció. Miskolc város hivatalos honlapjához Honlapkoncepció Miskolc város hivatalos honlapjához Ennek a dokumentumnak a célja, hogy rögzítse azokat az alapelveket, amelyek egyrészt irányt szabnak, másrészt kereteket adnak az új városi honlap részletes

Részletesebben

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT Aki házat épített vagy felújított úgy, hogy nem lépte túl a tervezett költségeket, időben elkészült, ráadásul az elképzelt minőségben, az átesett első projektmenedzseri munkáján.

Részletesebben

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan

AJÁNLÁSA. a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 24. SZÁMÚ AJÁNLÁSA a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 2005.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

2012.03.12. PROJEKTVÁZLAT 1. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V.

2012.03.12. PROJEKTVÁZLAT 1. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 8. ea.: Projekttervezés V. ÖTLET JAVASLAT KIDOLGOZÁSA Projektötlet Projekt generálás Projektjavaslat Megvalósíthatósági tanulmány PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS (O. FÁZIS) A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. november 4. 2009. december

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai

Akadémiai írás BGF KVIK Szakdolgozatok tartalmi elvárásai 1 Fiatalon tanulunk, idısen megértünk. Marie von Ebner Eschenbach Tartalomjegyzék Akadémiai írás és szakdolgozat... 2 Akadémiai írás általános struktúrája... 3 1. Dolgozat bevezetése... 4 1.1 Témaválasztás

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/9467-1/2014. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

Indikatív módszertan

Indikatív módszertan EURÓPAI BIZOTTSÁG XVI. FŐIGAZGATÓSÁG REGIONÁLIS POLITIKA ÉS KOHÉZIÓ Beavatkozások koordinálása és értékelése Az új programozási periódus 2000-2006: módszertani segédanyagok 3. SEGÉDANYAG Mutatók a monitoring

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007 2013 Második Pályázati Felhívás PROJEKT KONCEPCIÓK BEADÁSÁRA 2008. 12.03 2009.02.16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÁMA: HURO/0802 Bevezető, háttér

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.norvegalap.hu www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata Technikai frissítés: 2014. július 10. ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2014/2015 Tartalomjegyzék Az önértékelés formai és tartalmi kialakítása......2

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZET A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 102. (5) bekezdése szerinti helyi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ

AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ AKCIÓTERÜLETI TERV SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉMOP-3.1.1-12 PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT PROJEKTJÉHEZ Jóváhagyva, 2013.02.15 Kiegészítve, 2013.11.06. Szamosvölgyi Péter Polgármester Sátoraljaújhely

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben