Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM Második Pályázati Felhívás PROJEKT KONCEPCIÓK BEADÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZÁMA: HURO/0802 Bevezető, háttér Az Irányító Hatóság a Közös Irányító Bizottság döntése alapján és a magyar és román Nemzeti Hatóságokkal együttműködésben elindítja jelen pályázati felhívást a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (a továbbiakban Program) keretén belül. Jelen pályázati felhívás az Európai Bizottság CCI 2007 CB 163 PO 067 számú döntésében elfogadott Program feltételei szerint, valamint a Program Közös Monitoring Bizottsága által elfogadott megvalósítási szabályoknak megfelelően nyílt pályáztatási rendben kerül meghirdetésre. A pályázati felhívás nyílt pályáztatási rendszer keretében két lépcsős pályáztatási modell alkalmazásával kerül meghirdetésre, melynek keretében csak projekt koncepciók benyújtása szükséges. A kétlépcsős modell célja olyan projektötletek / projekt kezdeményezések összegyűjtése amelyek többé kevésbé megfogalmazottak, kidolgozottak. Ezt követően a második fázis keretében a kiválasztott projektötletek teljes pályázati dokumentációk kidolgozására lesznek felkérve. A koncepció és a teljes pályázati dokumentáció kidolgozása között a különbség az, hogy míg a teljes dokumentációhoz a teljes alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges addig az első fázisban csak egy projekt koncepció adatlap benyújtása szükséges pl. a projektötlet és a Vezető Partner nyilatkozatának a bemutatásával. A Projekt Koncepciók értékelése révén a cél olyan projekt ötletek összegyűjtése amelyek lehetőséget kaphatnak teljes pályázati dokumentumok kidolgozására, anélkül, hogy növelni kelljen azon pályázók terheit akik projektötletei további kidolgozásra szorulnak illetve összhangba kell hozni a program céljaival. A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő két tagállam (Magyarország és Románia) állami társfinanszírozással egészít ki. A Program keretében a teljes megvalósítási időszak alatt nyílt pályázati rendszerben kiosztható összes támogatás megközelítőleg 248 millió Euró, amely két prioritás között oszlik meg az alábbiak szerint: 1. Prioritás 2. Prioritás ERFA (EUR) % % Nemzeti társfinanszírozás 1 (EUR) % % Összesen (EUR) A Közösségi (ERFA) támogatás mellett az összeg magában foglalja az állami társfinanszírozást és a pályázó szervezetek saját hozzájárulását is a pályázati felhívás keretében a teljes program teljes időszakára vonatkozóan. 1

2 Jelen pályázati felhívás keretében mindkét prioritás meghatározott beavatkozási területei pályázhatóak. A nyílt pályázati felhívás összesített finanszírozási (ERFA) kerete ,-EUR, amely összeget a magyar és román állami társfinanszírozás kiegészít. FIGYELEM! A pályázati felhívás önmagában nem elég a pályázatok elkészítéséhez. Kérjük tekintse át a Pályázók Kézikönyvét, illetve a Programdokumentumot (OP), mielőtt részvételi szándékáról dönt. Fenti dokumentumok ismerete szükséges továbbá ahhoz, hogy a pályázók a Program szabályrendszerének megfelelően készítsék el pályázataikat, beleértve a vonatkozó nemzeti és közösségi szabályozást is. Minden esetben a dokumentumok angol nyelvű változata tekintendő irányadónak. A Pályázók Kézikönyvében közölt információk, amelyek jelen kétlépcsős pályázati kiírás első fázisára nem relevánsak, nem kerülnek alkalmazásra. A. Célok, beavatkozási területek és pénzügyi keretek a pályázati felhíváshoz A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve. A Program két tematikus prioritás-tengely mentén került kialakításra és célja, hogy hozzájáruljon az uniós politikákhoz, alapelvekhez, valamint a Lisszabon-i és Göteburg-i stratégiák célkitűzéseihez a versenyképesség és fenntartható fejlődés elősegítésével az Európai Unióban. A források valamely prioritás-tengely beavatkozási területein belüli célkitűzésbe illeszkedő kezdeményezésekhez allokálhatóak (ld. lent), a jogosultsági kritériumok figyelembe vételével, amelyek jelen pályázati felhívásban és a Pályázók Kézikönyvében kerültek meghatározásra. A jelen pályázati felhívásban megnyitott beavatkozási területek és azokon belül a támogatható tevékenységek a rendelkezésre álló forrásokkal együtt az alábbi táblázatban vannak összefoglalva: 1. Prioritási tengely BEAVATKOZÁSI TERÜLET TEVÉKENYSÉGI TERÜLET RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS (Euro) 1. Prioritás: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 1.1Határon átnyúló közlekedés fejlesztése 1.2 A határon átnyúló kommunikáció javítása 1.3 Környezetvédelem Útépítés/felújítás , Vasútfejlesztés , Határon átnyúló szélessávú Internet- infrastruktúra fejlesztése Természetvédelem infrastruktúra , , Vízgazdálkodás , Szennyezések csökkentése hulladékgazdálkodás ,- 2

3 2. Prioritási tengely 2. Prioritás: Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben 2.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 2.2. Együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és innováció területén 2.4 Egészségügy és közös veszélyelhárítás Üzleti infrastruktúra fejlesztése , Közös kutatási infrastruktúra fejlesztése Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás , ,- B. Jogosultsági kritériumok 1. A pályázó szervezetek jogosultsága Kizárólag olyan pályázók (Vezető Partnerek és Partnerek) adhatnak be pályázatot és nyerhetnek finanszírozást projektötletükhöz jelen pályázati felhívás keretében 2, akik az alábbi általános jogosultsági feltételeknek megfelelnek: 1. Jogi személyiséggel rendelkező, köz- vagy magánjog által meghatározott non-profit szervezet, amely közcélú tevékenységet folytat; 2. Székhelye, vagy bejegyzett regionális/helyi illetőségű telephelye van a meghatározott programterületen 3, Szabolcs Szatmár Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék - Magyarország; Satu Mare, Bihor, Arad és Timis megyék - Románia; 3. Megfelelő és elegendő humán, szakmai és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik, megfelelő kapacitása van a projekt általa megvalósítandó részének kivitelezéséhez, az egyes tevékenységek megfelelő szakmai színvonalon történő és pénzügyileg rendezett megvalósításához; 4. Van legalább egy határon túli partnere; 5. Megfelel a pályázók kézikönyvében meghatározott további jogosultsági kritériumoknak. Az 1082/2006 számú Bizottsági Rendeletben meghatározott Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (a továbbiakban: Csoportosulás), melyeket a magyarországi (2007. évi XCIX törvény) vagy romániai (127/2007 számú kormányrendelet) nemzeti szabályozásnak megfelelően alapítottak jogosultak pályázni, amennyiben a pályázókra meghatározott jogosultsági feltételeket teljesítik, a határon túli partner szükségességének követelményét leszámítva. 2 Részletes információért kérjük tanulmányozza a Pályázók Kézikönyvét. 3 Abban az esetben, ha a nemzeti/regionális működésű szervezet székhelye nem a programterületen található és a helyi képviselet jogi személyiségű szervezet, a helyi képviselet pályázhat és nyertes projekt esetén a szerződéskötésnél ő lesz a Vezető Partner/ Partner Abban az esetben, ha a nemzeti/regionális működésű szervezet székhelye nem a programterületen található és a helyi képviselet nem jogi személyiségű szervezet, a nemzeti/regionális működésű szervezet nyújthat be pályázatot és nyertes projekt esetén ő lesz a kedvezményezett. Ebben a speciális esetben a szervezetnek bizonyítania kell a meghatározott szerepét a határrégióban (programterületen) a következők szerint: a) Legalább egy eves igazolható aktív jelenlét és tevékenység a jogosult területen, ezt dokumentumokkal szükséges igazolni és azt a pályázathoz csatolni. Ha ez nem nyilvánvaló a becsatolt dokumentumok alapján (létesítő okirat), akkor további hivatalos okiratokat szükséges a pályázathoz csatolni. b) A helyi képviselet vezetője lesz a jogi személy felhatalmazott képviselője a helyi/regionális képviseletet érintő projekt-elemek tekintetében; c) A tevékenységeket a jogosult határmenti területen kell megvalósítani, és ezeknek határon átnyúló hatással kell bírniuk. 3

4 Mindezeken túl a Csoportosulásnak meg kell felelnie a következőknek: - Közjog vagy magánjog által meghatározott jogi személyek alapították, amelyek székhelyei Magyarország és Románia területén találhatók; - Székhelye a jogosult programterületen található; - Létesítő okiratában megtalálható a jogosult határmenti terület fejlesztéséhez történő hozzájárulás, mint a csoportosulás célja, illetve működési területe; Egyéb szervezetek, melyek felépítésükben hasonlóak a fentebb hivatkozott rendeletben és a nemzeti jogszabályokban meghatározottaknak, hasonlóképpen egy személyben pályázhatnak a Coordination of the Committee of Funds vezető partner elvre adott értelmezése alapján. Kereskedelmi vagy termelő jellegű tevékenységet folytató szervezetek, politikai pártok és magánszemélyek semmilyen körülmények között nem nyerhetnek támogatást a Program keretein belül. A pályázók bevonhatnak Támogató Partnereket a projekt megvalósításába, de ezeket csak a pályázási modell második fázisában kell bemutatni. Ezek a partnerek hasonló jogosultsági kritériumoknak kell megfelelniük, kivéve azt, hogy nem lehetnek pénzügyileg bevonva a megvalósításba és nem szükséges a jogosult programterületen működniük. További információkat a Pályázók Kézikönyvében talál. 1.1 Általános kizáró okok Azok a pályázók, akiknél az alábbi kritériumok bármelyike fennáll, nem kaphatnak támogatást: 1. csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt állnak, csőd biztos felügyeli tevékenységüket, hitelezői végrehajtás alatt állnak, működésüket felfüggesztették, vagy hasonló ügyekben eljárás alatt állnak, vagy a nemzeti törvényekben vagy jogszabályokban előírt, a fentieknek megfelelő eljárás következtében hasonló helyzetben 2. szakmai vétség miatt elmarasztaló ítéletet hozott ellenük a bíróság, amely végleges, jogerős ítéletnek tekintendő (res judicata, azaz végleges, amely ellen fellebbezéssel élni nem lehet ) 3. olyan, súlyos, szakmai etikába ütköző cselekedet elkövetésében vétkesek, amelyet bármilyen elfogadható bizonyíték alátámaszt; 4. nem teljesítették az alapításuk szerinti ország törvényei által előírt, az államháztartással szembeni tartozások megfizetését, mint például társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeiket, vagy adó-vagy, illetékfizetési kötelezettségeiket 5. csalás, korrupció, vagy bűnszövetkezetben való részvétel kapcsán elmarasztaló ítéletet hozott ellenük a bíróság, amely végleges, jogerős ítéletnek tekintendő (res judicata) vagy olyan illegális tevékenységekben vettek részt, amelyek a Közösségek pénzügyi érdekeit; 6. súlyos szerződésszegést követtek el egy közbeszerzési eljárás vagy egyéb nemzeti vagy Közösségi forrásokból finanszírozott elnyert támogatás keretében kötött szerződésben foglalt kötelezettségeik nem teljesítésével; 7. összeférhetetlenség áll fenn; 8. pályázatban, vagy a szerződésben a részvétel feltételeként az Irányító Hatóság által előírt információszolgáltatás során nem a valóságnak megfelelő tájékoztatást (adatokat) nyújtották, vagy azok szolgáltatását elmulasztották; 9. a jelenlegi vagy korábbi pályázatok elbírálása során megkísérelték a Közös Irányító és/vagy Közös Monitoring bizottságot vagy az Irányító Hatóságot befolyásolni, vagy bizalmas információkhoz próbáltak hozzáférni; Az (1), (3), (4), (5), (8) és (9) pontokban vázolt eseteknél a kizárás időtartamát a Közös Irányító Bizottság esetenként állapítja meg. A jogosultsági kritériumok minden partner esetében értékelésre kerülnek. Ha bármelyiküknél kizáró ok áll fenn, a pályázat elutasításra kerül. 4

5 1.2. A partnerség jogosultsága A program kiegyensúlyozott partnerségek felállítását célozza és támogatja, amelyben a partnerek szakmai és pénzügyi tekintetben is kiegészítik egymást. A partnerség jogosultnak tekintendő, amennyiben minden partner önállóan is teljesíti a fent vázolt jogosultsági kritériumokat és nem esik a kizáró okok hatálya alá. A Projekt Koncepció szintjén minimum két partner megléte követelmény, pl. a Vezető Partner és kötelezően a Határon Átnyúló Partner. Mindemellett a Vezető Partner a Projekt Koncepció adatlapban nevesíthet más szervezeteket is, amelyekkel már a kapcsolatfelvétel megtörtént vagy nevesitheti azokat a szervezet típusokat, amelyek hozzáadott értéket nyújthatnak a partnerségnek és jogosultak a program szempontjából. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a projektötlet kiválasztásra kerül és lehetőséget kap további kidolgozásra akkor a Vezető Partner és a kötelező Határon Átnyúló Partner személyei nem változtathatók meg. Mindemellett az összes többi partner helyettesíthető amennyiben szükséges a projektfejlesztés folyamatainak függvényében. A KIB a projekt koncepciók döntési folyamatában javaslatot fogalmazhat meg többek között a partnerség összetételére Vezető Partner Elv Az 1080/2006/EK számú Parlamenti és Tanácsi rendelet 60 szakaszának megfelelően a pályázatoknak összhangban kell lenniük a Vezető Partner Elvvel. A partnerség vezetőjét a partnerek választják ki maguk közül, és partnerségi megállapodásban rögzítik a működésük alapvető szabályait a partnerség megfelelő működése érdekében. A Vezető Partner biztosítja a kapcsolatot a projekt és a Program között, aláírja a támogatási szerződést a közösségi hozzájárulásra (ERFA), benyújtja a pályázatot, továbbítja az ERFA támogatást a partnerek felé, és általános koordinációs és adminisztratív feladatokat lát el a megvalósítás ideje alatt. Ezzel együtt, minden partnernek önálló felelőssége áll fenn saját projekt-részével és vállalt feladataival kapcsolatban Projektek jogosultsága A Projekt Koncepciók kidolgozási folyamatában vannak olyan jogosultsági kritériumok melyek teljesítése és betartása elengedhetetlen már a folyamat kezdetétől. A lenti felsorolás tartalmaz olyan feltételeket melyek bizonyítása jelen adatlapban nem lehetséges, de a projektötlet kidolgozásakor mindenképpen figyelembe kell venni. Figyelem! Jelen pályázati felhívás keretében kiválasztott projektötleteknek igazolniuk kell a teljes pályázati felhívás keretében, hogy teljesítik az alábbi jogosultsági kritériumokat: - Megfelelnek a Program céljainak és prioritásainak; - Megfelelnek a Program beavatkozási és tevékenységei területeinek; - Határon átnyúló hatást és jelleget hordoznak; - A következőkből legalább két feltételnek megfelelnek: közös fejlesztés, közös megvalósítás, közös projekt menedzsment, közös finanszírozás; - Megfelelnek a Vezető Partner Elvnek; 4 A Program általános célját úgy határozták meg, hogy olyan problémákra és szükségletekre adjon megoldást, amelyeknek határon átnyúló jellegük van és megoldásuk vagy csökkentésük közös fellépést kíván meg. A jogosultság alátámasztása érdekében a pályázatoknak ki kell emelniük a határon átnyúló jelleg fennállását és a tartós határon átnyúló kedvező hatást. A határon átnyúló jelleget projekt- és partner-szinten is igazolni szükséges. Projekt-szinten hasonló szükségletek a határ mindkét oldalán, vagy hasonlóképpen alkalmazható vagy egymást kiegészítő megoldások hasonló eredményekkel alátámaszthatják a határon átnyúló jelleget. A megoldásoknak hosszútávú határon átnyúló hatást kell igazolniuk. Partnerek szintjén a határon átnyúló jelleg legalább egy határon túli partner meglétét, valamint a következő feltételek közül legalább kettő fennállását és alátámasztását jelenti: közös fejlesztés, közös megvalósítás, közös finanszírozás, közös project-személyzet. További információkat határon átnyúló jellemzők tekintetében a Pályázók Kézikönyvében találhat. 5

6 - Figyelembe veszik a jelen pályázati felhívás, a Pályázók Kézikönyve és az Operatív Program által támasztott követelményeket és korlátozásokat; 3. Területi jogosultság A területi jogosultság szempontjából minden projektet a jogosult határmenti területen szükséges megvalósítani, ami a következő megyéket foglalja magában: Szabolcs Szatmár Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék Magyarországon Satu Mare, Bihor, Arad és Timis megyék Romániában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy olyan projekt-tevékenységek, amelyek a programterületen kívül kerülnek végrehajtásra, nem tekinthetők jogosultnak és költségei nem számolhatóak el a Programon belül. 4. Költségek jogosultsága Általánosságban, a költségek elszámolhatóak, amennyiben: a) Közvetlenül kapcsolódnak a projekthez és szerepelnek a Közös Irányító Bizottság által jóváhagyott költségvetésben; b) Megfelelnek a pontos, megbízható pénzügyi menedzsment követelményének és a hatályos, közbeszerzésekre vonatkozó Nemzeti / Közösségi szabályozásnak; c) A következő fő költségvetési sorok valamelyikébe sorolhatók: előkészítés költségei, személyzet költségei, utazás és szállásköltségek, általános költségek, külső szolgáltatások, eszközbeszerzés, beruházás költségei, pénzügyi költségek. Továbbá, a költségek akkor lesznek elszámolhatóak, ha a következő feltételeket is teljesítik: a) Időbeli jogosultság: a költségek akkor elszámolhatóak, ha a pályázó értesítésének kézhezvétele után és december 31. között merült fel. b) Földrajzi jogosultság: a költségeknek olyan projekt tevékenységekhez kell kapcsolódniuk, amelyek a programterületen kerültek végrehajtásra. c) Költség-kategóriák szerinti jogosultság: a költségeknek összhangban kell lenniük a fő költségvetési sorokba tömörített költségtípusokkal; Kérjük, vegye figyelembe, hogy számos költségtípus tekintetében rögzített korlátok vannak. További információkat a költséghatárokról illetve ezek meghatározásáról a Pályázók Kézikönyvében talál. Jelen pályázati felhívás keretében a projekt-előkészítés költségei is elszámolhatóak, amennyiben január 1. és a pályázatok beadási határideje között merültek fel a Vezető Partnernél vagy a Partnereknél, kifizetésre kerültek és beszerzésük illetve pénzügyi rendezésük során tiszteletben tartották az irányadó nemzeti szabályozást (pl. közbeszerzési törvény, számviteli törvény előírásai), valamint teljesítésük eredeti számlákkal igazolható és/vagy egyenértékű számviteli bizonylatokkal (elismervény, könyvelési okmány/bizonylat, stb.). Az előkészítés költségeiként elszámolható összeg nem haladhatja meg a teljes jogosult projektköltség 10%-át és nem lehet több mint EUR. A projekt-előkészítés költségei csak azon projektek esetében kerülnek visszatérítésre, amelyek a pályáztatási modell mindkét fázisában kiválasztásra kerültek. Kiemelendő, hogy a projekt-előkészítés költségeinek elszámolhatósága nem jelenti azt, hogy a Program jelen pályázati felhívás keretében olyan projekteket finanszírozna, amelyek megvalósítása már elkezdődött, vagy már befejeződött. 5. Tevékenységek jogosultsága A pályázatokban meghatározott keret-tevékenységek mellett a pályázók maguk dolgozhatják ki saját projekttevékenységeiket, illeszkedve a javasolt keret-tevékenységekhez. Továbbá, a projekteknek illeszkedniük kell valamely meghatározott beavatkozási területhez, azon belül pedig a meghatározott támogatható tevékenységi területek valamelyikéhez a más beavatkozási kulcsterületekhez kapcsolódó szinergia lehetőségével -, valamint valamelyik prioritás-tengelyhez. Minden javasolt tevékenységnek olyan eredményeket kell létrehoznia, amelyek a program céljaihoz hozzájárulnak. 6

7 A projekt-előkészítési fázisában, a projekt-tevékenységek fejlesztése során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projekt értékelési és kiválasztási folyamatában a fenntarthatóság szervezeti, szakmai és pénzügyi aspektusai is hangsúlyt kapnak. A pályázóknak szemléltetni kell a beadott projekt-javaslatban a pályázat hosszú távú fenntarthatóságát, a projekt eredményeinek tekintetében minimum 5 éves időtartamra a projekt zárását követően. Amennyiben ennek nem fognak tudni megfelelni, az a kifizetett ERFA forrás visszafizetésének kötelezettségével járhat. Az előre meghatározott keret-tevékenységekről, illetve a fenntarthatósági szempontokról bővebb információt a Pályázók Kézikönyvében talál. Megjegyzés: kérjük, vegye figyelembe, hogy a tevékenységek jogosultsága nem egyenlő az adott tevékenységek megvalósítása érdekében felmerült költségek jogosultságával. Minden, az adott tevékenység érdekében felmerülő költség meg kell, hogy feleljen a költségek jogosultságára vonatkozó szabályoknak annak érdekében, hogy elszámolható legyen. Olyan felmerülő költségeket, amelyek a jogosult tevékenység érdekében merülnek fel, de nem elszámolhatóak, a pályázónak kell fedeznie! 5.1. Általánosságban nem támogatható tevékenységek: Annak ellenére, hogy a pályázóknak lehetőségük van projekt ötleteik tartalmát szabadon fejleszteni, van néhány projekt-, vagy tevékenység típus ami nem tekinthető jogosultnak, és nem kaphat támogatást a Programból, többek között: Olyan projektek vagy tevékenységek, amelyek negatív környezeti hatásokat eredményeznek (A Program SKV tanulmányának és a fenntartható fejlődés elvének megfelelően, adott esetben a projekt környezeti hatástanulmányában foglaltak szerint); Olyan projektek vagy tevékenységek, amelyeket a programterületen kívül valósítanak meg; Eszközbeszerzés, amennyiben az a projekt fő célja, tevékenysége; Profit-termelő tevékenységek, üzleti befektetések, pl. kereskedelmi jellegű tevékenység; Egyoldalú, határon átnyúló hatás nélküli tevékenységek; Projektek vagy tevékenységek amelyek támogatásban részesültek az elmúlt három év alatt; Kettős finanszírozású tevékenységek, pl. olyan tevékenységek, amelyeket más nemzeti, Közösségi vagy magán forrásból finanszíroznak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy olyan projektek, amelyek a fenti ismérveknek megfelelnek, egyáltalán nem támogathatóak a Programon belül. 6. Projektek időtartama A jelen pályázati felhívás keretein belül támogatott projektek időtartama a minimális 6 hónap, és maximális 24 hónap között változik. A pályázati felhívás keretében megnyitott egyes tevékenységi területek maximális időtartamát az alábbi táblázat tartalmazza. A projekt-költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja az előkészítés költségeinek kivételével - a pályázók kiértesítési levelének a kézhezvételi napja, záró időpontja pedig december 31. Olyan projektek, vagy projektrészek, amelyek megvalósítása megkezdődött vagy befejeződött a fenti kezdő időpont előtt, nem lesznek jogosult költségek, és nem számolhatóak el a projekt terhére, kivéve a projekt előkészítés költségeit, amennyiben azok január 1. és a teljes pályázati dokumentáció benyújtását megelőzően merültek fel, amely a két lépcsős pályáztatási modell második szakaszában került meghirdetésre. 7

8 C. Finanszírozási arány és pénzügyi jogosultság/elszámolhatóság A jelen pályázati felhívásban elérhető maximális támogatási arány amely magában foglalja az ERFA és a nemzeti társfinanszírozás összegét is 95% magyar pályázók esetében és 98% román pályázók esetében. Minden pályázó (partner) köteles saját hozzájárulást biztosítani a projekt megvalósításához, amely magyar pályázók esetében minimum 5%, román pályázók esetében minimum 2% 5 a projekt teljes jogosult költségvetésére vetítve. A saját hozzájárulás mértékét minden projekt partner esetében, saját költségvetése tekintetében biztosítani kell, attól függő mértékben, hogy a pályázó melyik országban van bejegyezve. A meghatározott minimum arányok feletti saját hozzájárulást bármely pályázó vállalhat. A pályázóknak saját hozzájárulásukat pénzben (készpénz/bankszámlapénz) kell biztosítaniuk, apport nem számítható be saját hozzájárulásként a Programban. Minden, a jelen pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatnak összhangban kell lennie az adott beavatkozási kulcsterület/tevékenység esetén meghatározott minimum és maximum összegekkel, az alábbi táblázat szerint. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megítélhető támogatás maximuma nem lépheti át ezeket a felső határokat, melyek a nemzeti társfinanszírozás összegét is tartalmazzák, amit minden nyertes projekt automatikusan fog megkapni egy elkülönített szerződés alapján. Amennyiben a projekt költségei magasabbak, a pályázóknak azt saját forrásaikból kell kiegészíteniük. Beavatkozási terület Tevékenységi terület Minimum támogatás (ERFA + állami finanszírozás) Maximum támogatás (ERFA + állami finanszírozás) Projekt végrehajtás maximum időtartama 1. PRIORITÁS: Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása 1.1Határon átnyúló Útfejlesztés , ,- 24 közlekedés fejlesztése Vasút fejlesztés , , A határon átnyúló kommunikáció javítása 1.3 Környezetvédelem Szélessávú Internet infrastruktúra , ,- 24 kiépítése Természetvédelem , ,- 24 infrastruktúra Vízgazdálkodás , , Szennyezések csökkentése , ,- 24 hulladékgazdálkodás 5 A 1083/2006 (EK) rendelet 53 szakasza értelmében a projekt költségvetés összes elszámolható költségének a 85%-át nem haladhatja meg a közösségi támogatás, az állami költség-elszámolási elv értelmében. Általánosságban az állami hozzájárulás, amely minden pályázó esetében automatikusan kerül oda ítélésre, Magyarországi pályázók esetében a 10%, Romániai pályázók esetében pedig a 13%-ot nem haladhatják meg. Amennyiben a pályázó magán jog által meghatározott szervezet, a 85 %-os ERFA támogatást a projektben rendelkezésre álló össz - állami finanszírozásból kell kiszámolni. Pl. az ERFA és a Tagállam hozzájárulása. Mindemellett a pályázóknak biztosítani kell egy minimum 5% és 2% saját hozzájárulást. Az Ő esetükben a hiányzó rész állami forrásokból kerül kiegészítésre. A köz vagy magánjog által meghatározott szervezetek esetében az össz - támogatás 95% illetve 98% lesz. Ezekben az esetekben az ERFA és az állami támogatási arány eltérő lesz köz vagy magánjogi alapján működtet szervezetek esetében. 8

9 2. PRIORITÁS: Társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határmenti térségben 2.1 Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 2.2. Együttműködés ösztönzése a kutatásfejlesztés (K+F) és innováció területén 2.4 Egészségügy és közös veszélyelhárítás Üzleti infrastruktúra fejlesztése Közös kutatási infrastruktúra fejlesztése Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás , , , , , ,- 24 Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Program keretében előfinanszírozásra nincs lehetőség, a kifizetések utólagos elszámolások alapján történnek. D. Pályáztatás Jelen pályázati felhívás keretében minden pályázat az úgynevezett kétlépcsős pályázati rendszer alkalmazásával kerül lebonyolításra. Ez a pályázóbarát modell lehetőséget ad a projekt kezdeményezések szűrésére, ugyanakkor előzetes know-how, információ és támogatás nyújtható a pályázóknak a tervezett tevékenységek minőségének a növelésére. A pályázatok egy csomagban kerülnek összegyűjtésre és értékelésre lehetőséget biztosítva ezáltal az összehasonlításukra és a legjobb minőségű projekt kezdeményezések kiválasztására, amelyek hozzájárulnak az adott tevékenységi terület céljaihoz. A pályáztatási modell célja a pályázók terheinek a csökkentése és a projektötletek / kezdeményezések valós versenyének a biztosítása. A modell a következő két fázisból tevődik össze: - első fázis (JELEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS) melyben a pályázók projekt elképzeléseik rövid összefoglalóját kell benyújtsák egy előre meghatározott forma alapján. Az adatlapot amilyen részletesen és pontosan lehetséges ki kell tölteni, az alapul szolgál KIB döntési folyamatában. A Kiválasztott Projekt Koncepciók benyújtói, az értesítést követően, fel lesznek kérve, hogy dolgozzák ki teljes pályázati dokumentációjukat maximum 9 hónap alatt. Ezen időtartam keretében három beadási határidő kerül meghatározásra, lehetőséget adva azon pályázóknak, akik hamarabb elkészülnek projektjeikkel, hogy hamarabb beadják és sikeres pályázás esetén hamarabb kezdjék el annak megvalósítását. A beadási határidők a projekt koncepció kiválasztásáról szóló értesítéstől számított 3., 6. és 9. hónapokban lesznek, amelyet a kiválasztási és értékelési folyamatok követnek a teljes rendelkezésre álló források lekötéséig. A beadási határidők csak a sikeres pályázók részére kerülnek ismertetésre az értesítéssel együtt. - második fázis melyben a teljes kidolgozott pályázati dokumentációt kell benyújtani a KSZT-hez az elfogadásról szóló értesítésben megjelölt dátumig. A KIB döntését követően a pályázók értesítve lesznek az eredményről. Csak azok a pályázatok kerülnek támogatásra amelyek kiválasztásra kerülnek a pályáztatási modell második fázisában is. A pályáztatási modell részletes leírása megtalálható a Pályázók Kézikönyvében. 9

10 E. A Közösségi és a nemzeti szabályozásnak való megfelelés Minden projekt ötletnek, ami jelen pályázati felhívás keretében kerül benyújtásra, illetve támogatásra, meg kell felelnie a rá vonatkozó Közösségi és nemzeti szabályoknak. A Program jogi hátterét adó szabályokat a Pályázók Kézikönyvében találhatja meg. A Tanács 1083/2006/EK 6 számú rendelete alapján ahhoz, hogy a határmenti együttműködési programok keretében egy projekt támogatható legyen, tiszteletben kell tartania az állami támogatásokra, valamint a jövedelem-termelő tevékenységekre vonatkozó szabályozásokat. Ezen szabályok rövid bemutatása a következő bekezdésben található, bővebb információ pedig a Pályázók Kézikönyvében. 1. Állami támogatások Mivel a Program az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatálya alatt áll, ezeket a szabályokat a pályázóknak is ismerniük kell. Bizonyos esetekben, amennyiben a tevékenységek és projektek ezen szabályokba ütköznek, az ERFA támogatás a projekt teljes támogatható költségeinek 85%-nál kevesebb lehet. Amennyiben olyan pályázatot nyújtanak be, ami az állami támogatások szabályozásába ütközik, a pályázatban részt vevő partnereknek többlet-kötelezettséget kell vállalniuk az alacsonyabb finanszírozási arány miatt hiányzó összeg tekintetében ahhoz, hogy támogatási szerződést köthessenek. Ilyen esetekben, a támogatási szerződés csak abban az esetben lesz aláírva, ha a Vezető Partner, a Partnerekkel egyetértésben vállalja a hiányzó összeg pótlását. A Európai Közösséget Létrehozó Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 87. és 88. cikkelye értelmében, valamint az 1080/2006/EK 7 számú parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkelyének értelmében csak olyan pályázat támogatható, amelyik megfelel az állami támogatásokról szóló szabályozásnak. A Szerződés alkalmazhatósága érdekében, a következő feltételek mindegyikének egyszerre teljesülnie kell: - állami forrásokból származik; - előnyt jelent; - szelektív; - hatással van a tagállamok közti kereskedelemre és versenyre. A fenti kritériumok meghatározását, valamint az állami támogatásokra vonatkozó további útmutatást a Pályázók Kézikönyvében találhatja. A legfontosabb állami támogatásokra vonatkozó szabályok, melyet jelen pályázati felhívás esetén figyelembe kell venni: 1. Az Európai Közösséget Létrehozó Szerződés 87. cikkelye; 2. 85/2004 (IV. 19) számú kormányrendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről (HU) /2006 sz kormányrendelet az állami támogatásokkal kapcsolatos nemzeti eljárásokról (RO) /2008/EK Általános Csoportmentességi Rendelet a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) (OJL 214/ ) /2006/EK tanácsi rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (OJ L 210/ ) 7 Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006 (EK) Rendelet Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 (EC) rendelet hatályon kívül helyezéséről. (OJ L )7; 10

11 További információt és az állami támogatásokra vonatkozó szabályok teljes listáját, valamint kiegészítő dokumentumokat a Pályázók Kézikönyvében találhat. 2. Jövedelemtermelés Főszabályként, a Programban finanszírozott projektek nem generálhatnak bevételeket, mivel a támogatás felhasználása közcélú tevékenységekre irányulhat, és az eredményeket térítésmentesen kell rendelkezésre bocsátani. Amennyiben mégis keletkezne ilyen, projektek által előreláthatóan generált bevétel, azt a projekt költségvetésében szerepeltetni szükséges és az csökkenti a teljes jogosult projekt-költségek összegét. Tanács 1083/2006 számú rendeletének 55 cikkelye szerint A jövedelemtermelő projektekre fordítható elszámolható költség nem haladhatja meg a beruházásból egy adott referencia- időszak során származó nettó bevétel jelenértékével csökkentett, jelenértéken számított beruházási költséget ami azt jelenti, hogy a megvalósított projekt-tevékenységek eredményeképpen képződött bevételeket le kell vonni a teljes jogosult projektköltségekből. Amennyiben a jövedelmek előzetes objektív becslése nem lehetséges, a művelet befejezésétől számított öt éven belül termelt jövedelmet a teljes elszámolható költségvetésből le kell vonni, így a közpénzekből is. F. Horizontális alapelvek A határmenti együttműködési program fokozott figyelmet fordít a projekt értékelés és kiválasztás és megvalósítás szakaszaiban a horizontális elveknek való megfelelésre és azok szellemében történő működésre. Minimális elvárás, hogy a projektek tiszteletben tartsák és megpróbálják erősíteni ezeket a bizonyos kötelezettségeket további vállalásokkal. A horizontális elvekkel kapcsolatban további útmutatást a Pályázók Kézikönyvében talál. G. A pályázatok benyújtása, határidők A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani a Közös Szakmai Titkársághoz - egy csomagban, ami az eredeti verziót és a másolatokat is tartalmazza -, a pályázati felhívás meghirdetésétől a pályázati felhívás lejártáig regisztrált postai küldeményként ajánlott, tértivevényes formában, melynek keltezése (postai bélyegző) nem lehet február 16-nál későbbi. Az ennél később postázott, vagy a két héttel a felhívás beadási határideje után (2009. március 2.) beérkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Minden pályázat, amit a fentiektől eltérő módon adnak be (fax, , személyesen, futárszolgálattal stb.) automatikusan elutasításra kerül, ugyanúgy mint azok a pályázatok, amelyek nem ajánlva és tértivevényesen kerültek postázásra. A pályázatokat a pályázati felhíváshoz mellékelt Projekt Koncepció adatlapon kell beadni, a felhívásban foglaltaknak megfelelően, egy csomagban. Minden példány összefűzve, folyamatos oldalszámozással ellátva kerülhet beadásra. A pályázatokat: - egy eredeti; - három másolati; - egy elektronikus adathordozón (CD, DVD, USB pen-drive) kell benyújtani A papír-alapú pályázatnak (a másolati példányoknak is) minden kötelező részt tartalmaznia kell (pl. Projekt Koncepció adatlap, nyilatkozatok) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy alátámasztó dokumentumok benyújtása nem szükséges ebben a fázisban. Ha mégis benyújtásra kerülnek nem lesznek figyelembe véve az értékelés során. 11

12 A pályázat elektronikus formában benyújtott verziójának tartalmaznia kell a Projekt Koncepció adatlapot magyar illetve román nyelveken angol nyelvű összefoglalóval és a Vezető Partner nyilatkozatával.doc formátumba. A pályázat benyújtása előtt kérjük, ellenőrizze, hogy az elektronikus adathordozón található dokumentumok teljes körűen rögzítve lettek, és azok olvashatóak. A Projekt Koncepció adatlapot elektronikus formában kell kitölteni, magyar és román nyelven, angol nyelvű összefoglalóval. Minden olyan pályázat, amit írógéppel írtak, vagy kézírással töltöttek ki, vagy a megjelöltektől eltérő nyelven adták be automatikusan elutasításra kerül. A pályázatok a következő helyre adhatóak be: MAGYAR-ROMÁN Közös Szakmai Titkárság (HURO JTS) VÁTI Kht. H-1016 Budapest, Gellérthegy u Minden, a beadandó pályázatokat tartalmazó boríték vagy dobozt le kell pecsételni és jól láthatóan feltüntetni a vezető partner nevét és címét, aki a pályázatot beadja. Meg kell jelölni a borítékon/dobozon továbbá a beavatkozási területet és azt a tevékenységi területet, amelyik keretében elkészítette a pályázatot, valamint a projekt címét. Csak sértetlen, zárt dobozok/borítékok kerülhetnek a bontási ülésre. A borítékon/dobozon fel kell tüntetni a következőt: APPLICATION FOR THE HURO CBP CfP HURO/0802 NOT TO BE OPENED BEFORE THE OPENING SESSION!/CSAK A BONTÁSI ÜLÉSEN NYITHATÓ FEL!/A SE DESCHIDE NUMAI IN CADRUL SESIUNII DE DESCHIDERE! H. A projektek értékelése A projekt értékelése és kiválasztása a következő lépésekből áll: 1 Formai megfelelőség és jogosultság ellenőrzése: a pályázat benyújtására és befogadására vonatkozó kritériumok ellenőrzése. A projektek az előre meghatározott formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelően kerülnek ellenőrzésre, megfelelés esetén a projekt koncepciók technikai értékelésre bocsáthatóak; Azok a projektek, amelyek nem az előre meghatározott formai és jogosultsági kritériumoknak megfelelően készültek, ebben a fázisban elutasításra kerülnek és nem vehetnek részt a tartalmi/szakmai értékelésen. A pályázóknak lehetősége lesz hiánypótlásra, amennyiben a kérdéses dokumentumok/adatok fel vannak sorolva a pótolható anyagok között. 2 Tartalmi és szakmai értékelés: ebben a fázisban többek között a projektek határon átnyúló jellege és illeszkedése, a partnerek gazdasági és szervezeti kapacitásai, a nemzeti politikákkal való összhang kerül értékelésre, valamint a gazdasági hatékonyság és a projektek fenntarthatósága is. A pályázóknak nem lesz lehetőségük a hiányzó adatok és információk pótlására. Az adatalapot oly módon kell kitölteni, hogy érthető és értékelhető legyen, tartalmazva minden olyan információt, amely a KIB döntéséhez szükséges. 3 Az értékelés utolsó fázisa: a projekt koncepciók végső rangsora kerül kialakításra a kapott pontszámok alapján és az értékelés addigi eredményei a Közös Irányító Bizottság elé kerülnek döntéshozás céljából. 12

13 A projekt értékelési és kiválasztási folyamata az értesítési eljárással ér véget, amely során a pályázók értesítést kapnak a projektötleteik eredményességéről, illetve meghívást kapnak a teljes pályázati anyaguk benyújtására. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a döntés nem jelenti a támogatás odaítélését, hiszen ez csak a teljes pályázati anyag értékelését követően kerül eldöntésre a pályáztatási eljárás második fázisában. A projektek megvalósítására felállított időrend tartása érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy a teljes folyamat körülbelül napot vesz igénybe, amely a benyújtott Projekt Koncepció adatlapok számától függ. Az alkalmazandó értékelési űrlapok jelen pályázati felhívás A mellékletében találhatóak. Az értékelés folyamat tervezett mérföldkövei: Kiírás időszaka 2008 december február 16. Postai érkeztetés időszaka február március 2. Regisztráció, formai és jogosultsági ellenőrzés beleértve a hiánypótlást március március 23. Tartalmi, szakmai bírálat március április 14. Zárás, döntés előkészítése és döntéshozatal április május 25. Pályázók kiértesítése május május 29. I. Elérhetőség és információs események Jelen pályázati felhívással kapcsolatban a következő címeken kaphat felvilágosítást: Személyes konzultációt a következő elérhetőségek valamelyikén kérhet: Közös Szakmai Titkárság - Központ (VÁTI Kht.) (Magyar, Román, Angol nyelven) H-1016, Budapest, Gellérthegy utca Tel: ; Fax: Közös Szakmai Titkárság- Békéscsabai Iroda (VÁTI Kht. Regional Office) (Magyar, angol nyelven) H-5601, Békéscsaba, Derkovits sor 2 Tel: ; Fax: Info Pont (BRECO Iroda) (Román és angol nyelven) RO , Oradea, Parcul I.C. Brătianu nr. 8 Tel:

14 Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes konzultáció kérése előtt időpont egyeztetés szükséges a megfelelő irodával. A pályázók útmutatást kérhetnek, tisztázó kérdéseket tehetnek fel a KSZT/ Info Pont felé legkésőbb a beadási határidő előtti 20 napig. A válaszadás végső határideje a beadást megelőző 10 nap. Általánosságban a válaszadás maximum 5 napot vesz igénybe. A Közös Szakmai Titkárság az Info Ponttal közösen információs rendezvény-sorozatot szervez, a pályázati felhívás megismertetése, a lehetséges pályázók projekt-készítésben történő segítése, valamint a partneri kapcsolatok kialakításához való hozzájárulás céljából. A tervezett időpontok a program honlapján lesznek meghirdetve. J. A Pályázati csomag tartalma 1. Pályázati felhívás; 2. Pályázók kézikönyve (útmutatókkal és mellékletekkel); 3. Projekt Koncepció adatlap angol nyelvű összefoglalóval és a Vezető Partner nyilatkozatával 4. A pályázati felhívás mellékletei A Melléklet - Kiválasztási és értékelési kritériumok; Felhívjuk figyelemét, hogy azok az információk, amelyek szükségesek projekt elképzelése kidolgozásához és jelen pályázati felhívásban nincsenek részletezve, a Pályázó Kézikönyvében, a program dokumentumban illetve a releváns közösségi jogszabályokban keresendőek. További információ, a Pályázók Kézikönyve és az Operatív Program megtalálható a következő helyeken:

ÁLTALÁNOS BEMUTATÓ. Második pályázati felhívás HURO/0802

ÁLTALÁNOS BEMUTATÓ. Második pályázati felhívás HURO/0802 ÁLTALÁNOS BEMUTATÓ Második pályázati felhívás HURO/0802 Információs nap célja Pályázati felhívás általános ismertetése; Források hatékony felhasználásának elősegítése; Gyakorlati tanácsadás; Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat feltételeiről 2013.

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ. Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat feltételeiről 2013. PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat feltételeiről 2013. MÁRCIUS A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (a Társaság jogelődje Környezetbarát

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Európai Területi Társulások 2013. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-13) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

30481/2014/START számú

30481/2014/START számú 30481/2014/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S " Klf. faanyagok beszerzése" tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás ***

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es pályázati felhívás *** EURÓPAI BIZOTTSÁG Versenyügyi Főigazgatóság Politika és stratégia A. Igazgatóság PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ *** NEMZETI BÍRÁK UNIÓS VERSENYJOGI KÉPZÉSE ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI BÍRÁK KÖZÖTT *** 2014-es

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési

A beszerzési eljárás lefolytatója: MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési és Logisztikai Üzletág Vasúti és Vállalatüzemeltetési 12037/2015./SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 1. sz. melléklet KKV Versenyképességi Hitel TÉB előterjesztés Hatályos: 2016. május 1-től Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez

Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a pénzügyi elemzés készítéséhez Alkalmazandó a regionális operatív programok keretén belül a kisléptékű településfejlesztési célú projektjavaslatok

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: TÉT_15 2015. OKTÓBER FELHÍVÁS A nemzetközi kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretében folytatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Pályázati felhívás és dokumentáció

Pályázati felhívás és dokumentáció Pályázati felhívás és dokumentáció Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ (2016. áprilisi beadás) TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Specifikus

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára

Pályázati kézikönyv. az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Pályázati kézikönyv az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program pályázói és kedvezményezettjei számára Projektfejlesztés és pályázatbenyújtás: a pályázat útja a projektötlettől a szerződéskötésig A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által az Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe

1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Az ajánlatkérők neve, címe, távirati címe, telefon-és telefaxszáma, e-mail címe Neve: KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

152/2013. (VIII.22.) MVH

152/2013. (VIII.22.) MVH A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 187/2013 (XI. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512

Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 1 / 7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31512-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Beszerzési tanácsadó szolgáltatások 2016/S 020-031512 Miniszterelnökség, AK10272,

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16.

FKF Nonprofit Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.07.16. K1515 az FKF Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Hulladékhasznosító Mű technológiájában található K1, K2, K3 és K4 jelű kazánjainál karbantartáshoz szükséges állványzat biztosítása (beépítés, bontás, elszállítás)

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítását célzó projektek megvalósítására A Felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS LAKITELEK ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉS KIÉPÍTÉSE PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FIDIC MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ LAKITELEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/2 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 -

24757/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - 24757/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a MITUTOYO BHN-1315 típusú koordináta mérőgép felújítása tárgyú beszerzéshez - 1 - Budapest, 2015.... Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL

Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22.

ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK. Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYOK Virágh Péter, VÁTI Nonprofit Kft. HUSKI II Projektmenedzsment képzés Győr, 2013. november 22. Az elszámolhatóság időbeli és területi hatálya A 2007. január 1. és 2015. június

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat

Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat Gyakornoki program pályakezdők támogatása GINOP-5.2.4-16 Tájékoztató kivonat I. Támogatás célja A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben,

Részletesebben

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez

65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez 65084/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 7 db Desiro motorkocsi klíma átalakítás tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2 - 65084/2015/START számú

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP 2013. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/14261-1/2013. SZ. EGYSZERŰSÍTETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI ALAP... 3 I.1. Általános

Részletesebben

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása

MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása Pályázati felhívás a MÁV-START Zrt. Szombathely TSZVK valamint Pécs TSZVK részére kétoldalas színes laminált iránytábla készítése és feliratozása tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. 2006. január Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2006. január A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B

A pályázati kategória kódja: NTP-NTV-16-A/B PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, nemzetközi tudományos diákolimpiákon való részvételének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 2014. tárgyában AJÁNLATI FELHÍVÁS A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Kbt. 122/A. (1) bekezdés szerinti, feltételes közbeszerzési eljárásra TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

Részletesebben

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s

1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s 1276-3/2016/SZK. A j á n l a t i f e l h í v á s MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: MÁV SZK Zrt.) Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Levelezési

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás energiatakarékos átalakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. október 1-től Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése

Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése Ultrahangos sínvizsgálatok elvégzése (Eljárás száma: 15/T-91/13) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN

MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG MONITORING TÁJÉKOZTATÓ 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS korlátozott projekt-kiválasztás BBA- 6.1.2 A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) 1 védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben