TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP /1 II. szakasz A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 6 A4. Támogatható projektjavaslatok száma... 6 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE...7 B1. Jogi forma... 8 B2. Méret... 8 B3. Székhely... 8 B4. Iparág... 8 B5. Típus/karakter... 8 B6. Egyéb kizáró okok... 8 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA...10 Célcsoport: C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C10. Fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...32 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...34 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...51 F1. A kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A projektjavaslat benyújtásának módja, helye és határideje F3. A projektjavaslat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Tervezési Útmutató mellékletei

3 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció átfogó célja a társadalmi kohézió erősítése a társadalmi bűnmegelőzés rendszerének fejlesztésével. A rendszerváltást követően robbanásszerű emelkedés volt tapasztalható a bűncselekmények számában, mely az ezred forduló utáni években lassú csökkenésnek indult. (1999-ben ismertté vált bűncselekményt regisztráltak a hatóságok, ban pedig bűncselekmény vált ismertté). A statisztikai adatok elemzése során nyilvánvaló vált, hogy magas az elkövetők visszaesésének, bűnismétlésének aránya (az ismertté vált bűnelkövetők egyharmaduk büntetett előéletű). A bűncselekmények közül jellemzően azok száma nő, amelyek a lakosság vagyon- és személyi biztonságát sértik, ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt 3 évben a személy elleni bűncselekmények száma nőtt (2006-ban , 2008-ban az ERÜBS statisztikai adatai alapján), valamint hogy a vagyon elleni bűncselekmények aránya a évben az összes bűncselekmény 64 százalékát tette ki. A bűnelkövetés koncentrálódása szorosan kapcsolódik egyéb gazdasági - társadalmi hátrányokhoz: az országos átlagnál alacsonyabb egy lakosra jutó bruttó hazai termékkel, illetve magasabb munkanélküliségi rátával bíró régiókban (Észak-magyarországi, az Északalföldi és Dél-dunántúli) az országos átlagot meghaladja a bűnelkövetők lakosra jutó gyakorisága, valamint az ismertté vált bűncselekmények gyakorisága (a évben a lakosra számított bűnelkövetői gyakorisága országosan volt, ezzel szemben például Nógrád megyében 1.433,5, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1.551,6). Jelentősen átrendeződtek ugyanakkor az eddig bűnbefogadóként (ahol az ismertté vált bűncselekmények gyakorisága meghalaja az országos átlagot) számon tartott területek. Az elmúlt évtized első felében érvényes volt az a huzamosabb ideje fennálló trend, miszerint messze az országos átlag feletti ismertté vált bűnözés jellemzi az ország középső és nyugati térségeit. A trend az utolsó öt évben megfordult. A bűnkibocsátóként azonosított északi és észak-alföldi területeken a lakosra számított, ismertté vált bűncselekmények száma már meghaladja egyes közép-magyarországi területek bűnözési mutatóit (a évben a lakosra számított bűncselekményi gyakoriság Pest megyében 3.086,6 volt, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3.934,9). A konstrukció célja a területi hátrányokkal küzdő 3 régióra fókuszálva a társadalmi bűnmegelőzés rendszerének fejlesztése, eszközrendszerének bővítése. A megfelelő színvonalú közbiztonság nem alakítható ki kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos eszközrendszerével - a büntetések szigorításával, a szabadságvesztésre ítéltek számának növelésével, térfigyelő kamerák telepítésével. Eze az intézkedések bár jelentősen javítják a közbiztonságot nem elégségesek; mellettük szükség van olyan programok, technikák intézményesítésére is, amelyek egyrészt a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését elősegítik, másrészt az áldozatok számára elérhető segítő szolgáltatásokat nyújtanak. A konstrukció keretében a társadalom perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a társadalmi befogadást elősegítő eszközrendszer kiszélesítése valósul meg az alábbi célterületekre fókuszálva: (1) gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, megelőzése, (2) bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése, (3) bűnelkövetők társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítése. 4

5 A bűnmegelőzés, az áldozatsegítés és a bűnelkövetők reintegrációja területén hiányoznak az egységes szakmai protokollok és módszertanok, valamint az olyan, több intézmény bevonásával készített és közösen végrehajtott programok, amelyek a fenti célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációját, áldozattá válásának megelőzését az eddigieknél hatékonyabban tudják elősegíteni. Fontos a gyermekvédelemben, az elítéltek reintegrációjában, az áldozatsegítésben tevékenykedő intézmények, szervezetek együttműködésének javítása, a folyamatos szakmai párbeszéd fenntartása. Cél, hogy a konstrukció keretében a modellprojektek előkészítő munkája és a megvalósítás eredményeképpen a tapasztalatok felhasználásával széles körben használható módszertani anyagok készüljenek el a fent nevezett területeken, melyek bevezetése eredményeképp a segítségnyújtás hatékonysága nő, illetve a célcsoportok társadalmi- és munkaerő-piaci reintegrációjának esélye növekszik. Emellett a konstrukció célja, hogy az érintett területeken dolgozó szakemberek képzést követően kellő ismeretekkel rendelkezzenek a bűnmegelőzés, az áldozatsegítés és a reintegráció fontosságáról, módszereiről és technikáiról. Az érintett szakterületek gyakorló szakemberei által a projekt első szakaszában közösen kialakított modellprojekt javaslatokon, elméleti tanulmányokon alapul a második szakaszban megvalósuló program. Így jelentős részben a kiemelt projekt első szakaszában megvalósult eredményekre épülnek a második szakasz tevékenységei. Fentiek alapján a konstrukció célja az áldozatsegítés kiterjesztése, valamint a bűnelkövetők társadalmi, munkaerő-piaci beilleszkedésének/visszailleszkedésének támogatása, az áldozatsegítő és a reintegrációs feladatokat ellátó intézményrendszerek együttműködésének javítása, az érintett intézményekben dolgozó szakemberek közös képzése. A2. Részcélok 1. A közösségi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a bűnmegelőzésben, áldozatsegítésben érintett szakemberek képzése. 2. Az áldozatsegítés rendszerének fejlesztése, az áldozatsegítő szolgáltatások elérhetőségének (térben és időben) javítása, új szolgáltatások bevezetése, az áldozatsegítő szolgáltatások ismertségének növelése annak érdekében, hogy az áldozatok minél hamarabb felvehessék megszokott életritmusukat, visszatérhessenek a munkaerőpiacra. Ezen belül: -az áldozatok számára elérhető információs-segítő szolgáltatás kialakítása (telefonos diszpécserszolgálat) -pszichológusi segítségnyújtás bevezetése az áldozatsegítő szolgáltatások közé -áldozatsegítő önténtes hálózat kialakítása 3. A szabadságvesztésüket töltő és szabadságvesztéssel nem sújtott bűnelkövetők társadalmi reintegrációjának speciális intézményi keretek között történő elősegítése, az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése. A munkaügyi központok, a büntetésvégrehajtási intézetek és a pártfogó felügyelői szolgálat közötti együttműködés fejlesztése. Ezen belül: -bűnelkövető fiatalkorúak és fiatal felnőttek reintegrációs esélyeit növelő közösségi foglalkoztató kialakítása -a szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek és az előzetes letartóztatás alatt álló személyek több szakaszos, a társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjukat célzó modell kialakítása 5

6 - a szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek és az előzetes letartóztatás alatt álló személyek intenzív utógondozása 4. A közérdekű munka büntetés végrehajtása új módszerének kidolgozása és kipróbálása a közérdekű munkabüntetések hatékonyabb letöltése, valamint az elévült büntetések számának csökkentése érdekében. 5. Az áldozatsegítő szolgáltatások hatékonyságának növelése és a bűnelkövetőek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében módszertani anyagok és egységes szakmai protokollok kialakítása. A3. Rendelkezésre álló forrás A tervezési felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint. A projekt során a Közép-Magyarországi Régióban nem használható fel forrás A projekt keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, de legfeljebb forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható projektjavaslatok száma A konstrukció keretében egy, a kiemelt projekt bíráló bizottság döntése alapján az Akciótervben nevesített projekt támogatható. 6

7 B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen tervezési felhívás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM), mint Projektgazda, valamint az Igazságügyi Hivatal (IH), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), a Miskolci Egyetem, valamint az Észak-Alföldi és a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központok, mint konzorciumi partnerek részére készült. Az egyes alprojektek feladatainak végrehajtásában az alábbiak szerint vesznek részt a konzorciumi partnerek: 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Miskolci Egyetem 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Igazságügyi Hivatal 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Igazságügyi Hivatal 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Igazságügyi Hivatal, Észak-Alföldi és Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központok 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Igazságügyi Hivatal 6. Program értékelő kutatások alprojekt: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium A 4. alprojekt esetében a fejlesztésben részesülő célcsoport részére fizetendő pénzbeli térítés kifizetőhelyeként, a pénzbeli térítés mértékéig a projekt megvalósításában közreműködő szervezetként büntetés-végrehajtási intézetek is bevonásra kerülhetnek a projektbe. Jelen, konzorciumban megvalósuló projekt esetében partnerenkénti finanszírozás történik, ezért partnerenkénti (részletes) és egy projektszintű összesített költségvetési tábla és partnerenként szöveges indoklás elkészítése és benyújtása kötelező. Jelen, konzorciumban megvalósuló projekt esetében a 4. sz mellékletben előírt százalékosés egyéb összegszerű korlátok betartása a projektszintű összesített költségvetésre vonatkoztatva kötelező. A projekt megvalósítása során a konzorciumi tagok költségvetései között átcsoportosítás kizárólag szerződésmódosítás keretében történhet. A 16/2006. MeHVM együttes rendelet 17. -ában előírt szerződés módosításra vonatkozó korlátok konzorciumi tag/pályázó szinten értendők. 7

8 B1. Jogi forma A kiemelt projekt megvalósítására kijelölt Projektgazda szervezet jogi formája: - központi felügyeleti költségvetési szerv (KSH 311) A kiemelt projekt megvalósítására kijelölt konzorciumi partner szervezetek jogi formája: - központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312) B2. Méret Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. B4. Iparág Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval, a. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; b. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll; c. amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; d. akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll; e. amely jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; f. amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; 8

9 g. amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 120. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; h. amely a 292/ (XII. 19.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 292/ (XII. 19.) Korm. rendelet 113. (2) bekezdése c) pontja szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; i. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; j. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; k. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét 9

10 C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA A konstrukció keretében megvalósult, TÁMOP / előkészítő projekt első szakaszában az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és Dél-dunántúli régiókban (továbbiakban: három érintett régióban) a bűnmegelőzés, áldozatsegítés és a már elítéltek reintegrációja területein dolgozó gyakorlati szakemberek multidiszciplináris munkacsoportokban készítettek protokoll és módszertani javaslatokat, valamint modell projekt terveket. Modellprojekt tervezetek készültek többek között az alábbiakra: Az áldozatsegítés területén az önkéntes áldozatsegítő rendszer kialakítására, pszichológus munkakörének kialakítására az áldozatok segítése érdekében, valamint a 24 órás áldozatsegítő diszpécser szolgálat kialakítására. Az áldozattá válás megelőzésére az áldozatsegítő jelző rendszer kialakítására született javaslat. A reintegráció területén a közösségi foglalkoztató megvalósítására, az intenzív utógondozás rendszerének kialakítására, fogvatartottak reintegrációjának fejlesztésére, valamint a közérdekű munka büntetés fejlesztésére. A konstrukció célkitűzéseinek elérése érdekében az I. szakaszban elkészült modellprojekt tervezetek a jelenlegi, II. szakaszban gyakorlati kipróbálásra, és a gyakorlati tapasztalatok alapján a fejlesztések országos bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok/eljárási szabályok, belső szabályzók véglegesítésre kerülnek. A támogatásból kifejlesztendő új megoldások, módszerek országos bevezetését támogatja a bűnmegelőzés, áldozatsegítés, reintegráció területén tevékenykedő szakemberek felkészítése, képzése, valamint a program hatását mérő kutatások. Jelen tervezési útmutató alapján elkészülő projektjavaslat a következő alprojektekre kell tagozódjon: 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése 6. Program értékelő kutatások Célcsoport: 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt esetében az érintett 3 régióban tevékenykedő alábbi személyek: Bűnmegelőzés, áldozatsegítés területén dolgozó szakemberek (rendőrök, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok, óvodapedagógusok, gyermekvédelmi intézmények dolgozói, védőnők, civil szervezetek munkatársai, a büntetésvégrehajtásban dolgozó szakemberek, büntetés-végrehajtási intézetek munkatársai, Igazságügyi Hivatal munkatársai, munkaügyi területen dolgozó szakemberek). Bűnmegelőzés, áldozatsegítés, reintegráció területén dolgozó önkéntesek, (áldozatsegítés rendszerében dolgozó önkéntesek, reintegráció területén dolgozó önkéntesek). 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése alprojekt esetében: A szakemberek felkészítése tevékenység esetében az áldozatsegítésben, az áldozattá válás megelőzésében részt vevő szakemberek és önkéntesek 10

11 Az alprojekt egyéb tevékenységei esetében az érintett 3 régióban segítséget kérő áldozatok, kivétel a pszichológiai segítségnyújtás programelem, ahol csak az Északmagyarországi régióban segítséget kérő áldozatok 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése alprojekt tekintetében A szakemberek felkészítése tevékenység esetében a bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek, önkéntesek és pártfogó felügyelők A fejlesztő tevékenységek esetében az Észak-magyarországi régióban lakó (állandó, ideiglenes lakcím vagy tartózkodási hely) alábbi személyek: a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló fiatalkorúak (14-18 év) és fiatal felnőttek (18-23 év), a büntetés-végrehajtási intézetből 1 éven belül szabadult vagy feltételes szabadságra bocsátott fiatalkorúak és fiatal felnőttek, a javítóintézetből ideiglenesen vagy véglegesen elbocsátottak, a kriminálisan veszélyeztetett, gyermekvédelmi alapellátásban részesülő fiatalok 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása alprojekt esetében: 4.1, a szakemberek felkészítése tevékenység esetében a büntetés-végrehajtási intézetben, munkaügyi területen, illetve bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek, önkéntesek és pártfogó felügyelők. 4.2, a reintegrációs tevékenységek esetében az érintett 3 régió büntetésvégrehajtási intézeteiben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítélt és az előzetes letartóztatás alatt álló személy. 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése alprojekt esetében A szakemberek felkészítése tevékenység esetében az Észak-magyarországi régióban, a bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek, pártfogó felügyelők Az érzékenyítő tevékenységek esetében az Észak-magyarországi régióban dolgozó jogalkalmazók Az alprojekt egyéb tevékenységei esetében a közérdekű munka büntetésre ítélt bűnelkövetők, akik esetében a büntetés letöltésének helyeként az Északmagyarországi régiót határozták meg C1. Támogatható tevékenységek köre 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt Az alprojektben a közösségi bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a bűnmegelőzésben, áldozatsegítésben érintett, a 3 régióban tevékenykedő szakemberek képzése valósul meg. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 1.1 A C. pontban meghatározott célcsoport toborzása és kiválasztása, képzési csoportok összeállítása 1.2 Felnőttképzési/hallgatói szerződés alapján a célcsoport képzéséhez kapcsolódó utazás, étkeztetés, elszállásolás 1.3 A célcsoport tagok gyakorlati és elméleti képzése, a felsőfokú szakirányú továbbképzésben résztvevők esetén vizsgáztatása az alábbi képzési programokban: Bűnmegelőzési koordinátor elnevezésű szakirányú felsőfokú továbbképzés Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon című FAT által akkreditált képzés Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei című FAT által akkreditált képzés A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai című FAT által akkreditált képzés 11

12 Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete, valamint a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerint kell eljárni! 1.4 A képzésekhez kapcsolódó e-learning tananyag kialakítása, azon belül: A tananyag fejlesztésen dolgozók felkészítése- belső tréning, A tananyag fejlesztésen dolgozók számára alap forgatókönyvek kialakítása, Módszertani, informatikai előkészítés, melynek célja, hogy a hagyományos tankönyvektől eltérően a tanulási folyamat logikájához kapcsolható legyen az e- learning kialakítása, Multimédia-elemek fejlesztése Multimédiafejlesztő, videó előadás fejlesztés. Módszertani, szakmai, nyelvi lektorálás, Az e-learning tananyag hallgatói tesztelése, visszacsatolás a hallgatóktól A tananyag minőségbiztosítása 1.5 A projektmenedzsment tevékenységhez és az e-learning tananyag rögzítéséhez, telepítéséhez szükséges eszközök beszerzése 1.6 Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 2. Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése alprojekt Az alprojektben a jelenleg már meglévő áldozatsegítő szolgálat minőségi fejlesztése, a nyújtható szolgáltatáskosár bővülése, valamint az áldozatsegítő szolgáltatok ismertségének növekedése kell, hogy megvalósuljon. Az alprojekt keretében az alábbi alprojekt elemek alábbi tevékenységei támogathatóak: órás telefonos diszpécser szolgálat kialakítása és működtetése az érintett 3 régiót lefedve: Diszpécserek toborzása és kiválasztása Diszpécserek felkészítése szeminárium, tréning keretében az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell szakmai, kommunikációs és gyakorlati elemeket, illetve a megyei áldozatsegítő szolgálatnál végzendő hospitálást is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! Diszpécser szolgálat infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása A diszpécser szolgálatot igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása A diszpécser szolgálat legfeljebb 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: Zöld szám biztosítása (legfeljebb 2 db) Szolgáltatás biztosítása a C. pontban meghatározott célcsoport számára: tájékoztatás, tanácsadás, krízishelyzethez illeszkedő megoldás nyújtása a telefonálónak (az áldozatsegítő szolgálat felkeresése után a területen dolgozó önkéntes küldése az áldozathoz, az áldozat érdekében ügyintézés pl. a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszernél) 12

13 Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén az áldozatsegítésben résztvevő, vagy az áldozattal kapcsolatba kerülő szakemberek számára A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében szupervízió a diszpécserek részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a diszpécserszolgálat működ(tet)ési rendjének, valamint eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása 2.2 Önkéntes hálózat kialakítása az érintett 3 régióra kiterjedően: Önkéntes szervezők felkészítése szeminárium keretében az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell a célcsoport sajátosságait ismertető, illetve a velük való foglalkozásra felkészítő elemeket, valamint a megyei áldozatsegítő szolgálatnál végzendő hospitálást is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! Önkéntesek toborzása és kiválasztása Önkéntesek részére érzékenyítő/empátiafejlesztő tréningek tartása Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! Önkéntes hálózat infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása Az önkéntes hálózatot igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása Az önkéntes hálózat 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: az önkéntesek általi segítségnyújtás az áldozatoknak, ennek keretében tájékoztatás a különböző intézmények nyújtotta lehetőségekről, az áldozat jogairól, segítségnyújtás az ügyintézésben, egészségügyi ellátás igénybevételében, lelki segítségnyújtás, erkölcsi és érzelmi támasz biztosítása. Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén az áldozatsegítésben résztvevő szakemberek számára A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében esetmegbeszélések az önkéntesek részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében az önkéntesek toborzásának, kiválasztásának módszertani útmutatója, az önkéntes hálózat működ(tet)ési rendje, valamint eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása 2.3 Pszichológiai segítségnyújtás rendszerének kialakítása az Északmagyarországi régióban: Pszichológusok toborzása és kiválasztása Pszichológusok felkészítése szeminárium keretében az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell a célcsoport sajátosságait 13

14 ismertető, illetve a velük való foglalkozásra felkészítő elemeket, valamint a megyei áldozatsegítő szolgálatnál végzendő hospitálást is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! A pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatás infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása A pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatást igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása A pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatás 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: Ügyfél fogadás szervezése és tartása (áldozatsegítőkkel közösen) Egyéni krízis intervenció Speciális bűncselekményi kör áldozatai részére (pl. családon belüli erőszak, trükkös lopást elszenvedett idősek stb.) terápiás csoportok vezetése, önsegítő csoportok működtetése Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén az áldozatsegítésben résztvevő szakemberek számára A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében szupervízió a pszichológusok részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a pszichológusi segítésnyújtó szolgáltatás működ(tet)ési rendje, valamint eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása Az alprojekt mind a három elemére vonatkozóan az alábbi tevékenységek támogathatóak: a. Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység b. Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében c. Az áldozatsegítő szolgálat, a rendőrség, a gyermekvédelmi, a szociális ellátó rendszer, valamint a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése d. Az áldozatok által igénybe vehető segítő szervezetek szolgáltatásairól, önkéntes segítőkről, hatóságokról adatbázis kialakítása e. A teljes alprojekt során a különböző, az áldozatsegítésben részt vevő szereplők együttműködésére vonatkozó eljárási protokoll elkészítése f. Az alprojekt szakmai minőségirányítási rendszerének kialakítása 3. Közösségi Foglalkoztató fejlesztése alprojekt Az alprojektben az útmutató C. pontjában meghatározott célcsoport társadalmi reintegrációs esélyeit növelő komplex szolgáltatásoknak kell megvalósulniuk az Északmagyarországi régióban. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 3.1. A Foglalkoztató munkatársainak felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell elméleti ismereteket, általános, a szolgáltatások nyújtására vonatkozó, a reintegrációt segítő csoportos foglalkozások módszertanára 14

15 vonatkozó elemeket is, valamint és az adott megyei hivatalnál megvalósuló hospitálást. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! 3.2. Önkéntesek toborzása és kiválasztása 3.3. Önkéntesek felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítésnek igazodnia kell a közösségi foglalkoztató célcsoportjának sajátosságaihoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! 3.4. Közösségi foglalkoztató infrastruktúrájának, működési feltételeinek kialakítása 3.5. A közösségi foglalkoztató szolgáltatásait igénybevevő személyek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása 3.6. A közösségi foglalkoztató legfeljebb 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül:: Csoportos foglalkozások biztosítása a C. pontban meghatározott célcsoport számára: szociális készségfejlesztés, önismereti tréning, munkaerő-piaci tréning, munkaerő-piaci csoportos tanácsadás, viselkedés korrekciós csoportos foglalkozás, erőszakmentes konfliktuskezelési módszerek, értékkorrekciós csoportos foglalkozás, élménypedagógiai csoportos foglalkozás, pszichológiai tanácsadás, munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás, háztartási ismeretek, egészséges életmódra nevelés Családi döntéshozó csoportkonferencia a C. pontban meghatározott célcsoport tagja számára a család és az ügyében érintett szakemberek részvételével Egyéni esetkezelés a C. pontban meghatározott célcsoport számára: pl. szenvedélybetegséggel kapcsolatos problémák kezelése Egyéni tanácsadás biztosítása a C. pontban meghatározott célcsoport tagja számára: pszichológiai tanácsadás, munkaerő-piaci, pályaorientációs tanácsadás Felzárkóztató foglalkozások nyújtása a C. pontban meghatározott célcsoport számára: korrepetálás, digitális középiskola hozzáférés biztosítása Jóvátételi módszerek elterjesztése érdekében szimbolikus jóvátételt kifejező programok szervezése és megvalósítása (pl. parkgondozás, faültetés) a C. pontban meghatározott célcsoport számára Kiegészítő tevékenységként szabadidős programok szervezése a C. pontban meghatározott célcsoport számára 3.7. Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén a gyermekvédelmi és szociális jelzőrendszerbenrésztvevő szakemberek számára 3.8. A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében módszer specifikus szupervízió a csoportos foglalkozásokat tartó fejlesztők részére 3.9. Esetmegbeszélő csoportok szervezése a közösségi foglalkoztató munkatársai, az önkéntesek, valamint a pártfogó felügyelők részére A szolgáltatás országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében már meglévő módszereknek a célcsoport igényei szerinti adaptálása, a 15

16 közösségi foglalkoztató működ(tet)ési rendjének, a pártfogó felügyelet alatt álló bűnelkövetőkkel végzendő csoportos foglalkozások és csoportos tanácsadás módszertani anyagainak, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtási rendszerébe illesztéséhez szükséges egységes eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása A pártfogó felügyelők és a gyermekvédelmi, a szociális ellátó rendszer, valamint a munkaügyi szervezet, a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében 4. Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása alprojekt Az érintett 3 régió büntetés-végrehajtási intézeteiben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek és az előzetes letartóztatás alatt álló személyek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése és az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében olyan modell kialakítása kell megtörténjen, amely egyrészt fókuszál a célcsoport fejlesztésére (személyiség- és kompetenciafejlesztő, valamint képzési és utógondozási programokon keresztül), másrészt az új modell befogadására alkalmas környezet megteremtését, a célcsoporttal dolgozó szakemberek felkészítését célozza. Az alprojekt keretében az alábbi alprojekt elemek alábbi tevékenységei támogathatóak: 4.1. A több szakaszos, reintegrációs programot megvalósító szakemberek felkészítése A büntetés-végrehajtási projekt felelősök felkészítése szeminárium és tréning keretében az új feladatok ellátására a büntetés-végrehajtási intézetek speciális környezetében. A felkészítő tréningnek tartalmaznia kell kommunikációs, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben felmerülő problémák kezelésére vonatkozó elemeket is. A felkészítéshez kapcsolódnia kell az adott büntetésvégrehajtási intézetben történő hospitálásnak Az intenzív utógondozók felkészítése az új feladatok ellátására, valamint a helyreállító módszerek elsajátítására szeminárium/tréning keretében. A felkészítéshez kapcsolódnia kell az adott büntetés-végrehajtási intézetben és a megyei igazságügyi hivatalban történő hospitálásnak A reintegrációs tanácsadók felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítéshez kapcsolódnia kell az adott büntetés-végrehajtási intézetben történő hospitálásnak Önkéntes mentorok, önkéntes utógondozók toborzása, felkészítése, alapozó képzése. A felkészítéshez kapcsolódnia kell a megyei igazságügyi hivatalban történő hospitálásnak A projekt hatékony végrehajtása, valamint a befogadó környezet megteremtése érdekében a büntetés-végrehajtási intézetek személyzetének, felügyelőinek tájékoztatása, felkészítése a projektben való együttműködésre csoportos tájékoztatás, műhelymunka, tréning keretében A célcsoport fejlesztését végző szakemberek (büntetés-végrehajtási projekt felelősök, pártfogó felügyelők, utógondozó szakmai megvalósító, büntetésvégrehajtási nevelők és felügyelők, reintegrációs tanácsadók, fogvatartotti tréningeket megvalósító tréneri team) integrált alapú felkészítése, amely felkészíti 16

17 őket a projekt során ellátandó szakmai feladatokra, a hatékony szakmai együttműködésekre. A képzésnek tartalmaznia kell egy elméleti és gyakorlati részből álló alapozó képzést. Mindemellett sor kell kerüljön évente egy fenntartó képzésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! 4.2. Több szakaszos reintegrációs program a fogvatartottak részére Az alprojektbe bevont célcsoport tagok a teljes reintegrációs program alatti nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program kialakítása A fogvatartottak több szakaszos társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja modelljének legfeljebb 20 hónapig tartó kísérleti jellegű megvalósítása, ezen belül: 1. szakasz: motivációs csoportfoglalkozás keretében a célcsoport toborzása a reintegrációs program további szakaszaiba. Az 1. szakaszban az alábbi tevékenységek támogathatóak: - az elítéltek tájékoztatása a reintegrációs alprojektről, a munkaerőpiac jelenlegi szabályozásáról, a program nyújtotta támogatásiképzési lehetőségekről, szabadulás utáni lehetőségek bemutatása - a célcsoport családi körülményeinek, a képzettségének, kompetenciáinak és orientációjának felmérése, ez alapján a projekt további szakaszaiba bevonható tagok kiválasztása - a további szakaszokba bevonandó célcsoport tagoknak egyéni tájékoztató nyújtása, amely az alprojekt célját, a résztvevő szervezetek szakmai képviselőinek és a fogvatartottaknak a feladatait tartalmazza, valamint a 2. vagy 4. szakaszban történő fejlesztések tekintetében egyénre szabott fejlesztési terv készítése 2. szakasz: A célcsoport személyiség-, készség- és képességfejlesztése. A 2. szakaszban az alábbi tevékenységek támogathatóak: - az egyéni fejlesztési terv alapján motivációs, önismereti, agressziókezelési, konfliktuskezelési, kommunikációs, életvezetési, készség- és képességfejlesztő tréningek a célcsoport számára - a célcsoport tagok szükséglet felmérése, további orientálása, jövőkép kialakítása, valamint ennek alapján a 3. vagy 4. szakaszban való továbbléptetése, az e szakaszokban történő fejlesztések tekintetében az egyéni fejlesztési terv kiegészítése Felhívjuk a figyelmet, hogy a 3. és 4. szakaszba csak azok a célcsoport tagok vonhatóak be, akik az érintett 3 régióban állandó, ideiglenes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a 3. szakaszba csak azok a célcsoport tagok vonahatóak be, akik kötelezően vállalják a teljes 4. szakaszban - a szabadulást követően is - való részvételt! 3. szakasz: A célcsoport szakképzése a helyi (állandó vagy ideiglenes lakóhelyéhez viszonyítottan) munkaerőpiaci igényeknek, valamint a célcsoport kompetenciájának megfelelő szakmákra. A 3. szakaszban az alábbi tevékenységek támogathatóak: - Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő és akkreditált, betanító jellegű elméleti és gyakorlati képzések lebonyolítása, a képzésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlat megszervezése a büntetésvégrehajtási intézeten belül 17

18 - A motiváció fenntartása érdekében rendszeres motivációs beszélgetések a fogvatartottakkal - A célcsoport tagok egyéni fejlesztési terveinek 4. szakaszban történő fejlesztések tekintetében történő kiegészítése Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete, valamint a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény szerint kell eljárni! 4. szakasz: a célcsoport tagok felkészítése a szabadulásra, intenzív utógondozás a szabadulás előtt és azt követően: - Álláskereső technikák oktatása, munkaerő-piaci tanácsadás nyújtása - Szabadulásra való felkészítés egyéni és csoportos módszerekkel: pl. hiányzó iratok pótlása, kapcsolatfelvétel a fogvatartott családjával, szálláslehetőség felkutatásában való segítségnyújtás - Önkéntes mentorok bevonásával megvalósuló egyéni segítői rendszer kialakítása és alkalmazása a fogvatartott, a szabadult számára a következő területeken: álláskeresésben, munkába állásban, tanulmányok folytatásában, lakhatásban, iratok pótlásában. - Helyreállító technikák (családi döntéshozó csoportkonferencia, mediáció) alkalmazása, facilitálás a családi kapcsolatok helyreállítása, illetve a bűncselekménnyel okozott sérelmek jóvátétele érdekében - a fogvatartott utánkövetése, kapcsolattartás az együttműködő intézményekkel, a fogvatartottal/szabadulttal a szabadulást követő legfeljebb 6 hónapon keresztül Együttműködési megállapodás kötése hajléktalan szállókkal, egyéb reintegrációs, rehabilitációs, egészségügyi intézményekkel, idős otthonokkal a rászoruló, szabadult célcsoport tagok elhelyezésének biztosítása érdekében A szolgáltatás minőségének és a szakmai munka hatékonyságának javítása érdekében szupervízió és esetmegbeszélés a célcsoport fejlesztésében résztvevő szakemberek, önkéntesek részére Szakmai fórumok szervezése és megtartása a megye/régió területén a szabadultak reintegrációjában résztvevő szakemberek számára Az alprojekt mindkét elemére vonatkozóan az alábbi tevékenységek támogathatóak: a. A büntetés-végrehajtási intézetek, a munkaügyi szervezetek, az Igazságügyi Hivatal, valamint a társadalmi és civil szervezetek közötti együttműködés fejlesztése b. A több szakaszos, az elítéltek társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációját célzó modell országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási intézet és a munkaügyi központ együttműködési protokolljának, a fogvatartotti szükségletfelmérés módszertanának, a fogvatartottak sikeres reintegrációjához szükséges képzési-fejlesztési csomagjának, az intenzív utógondozás protokolljának, az önkéntesek bevonásával megvalósuló egyéni segítői rendszer működtetése módszertanának, valamint egyéb, a modell sikeres végrehajtását segítő egységes eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók kialakítása. c. Az alprojekt szakmai megvalósítását támogató infrastruktúra kialakítása, eszközök beszerzése 18

19 d. Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység e. Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében f. Az alprojekt szakmai minőségirányítási rendszerének kialakítása 5. Közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése alprojekt Az alprojektben a közérdekű munka büntetések hatékonyabb letöltése érdekében a csoportos letöltés mint új módszer kipróbálása kell megvalósuljon az Észak-magyarországi régióban. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 5.1. Az alprojektet megvalósító szakmai megvalósítók felkészítése az új feladatok ellátására. A felkészítésnek tartalmaznia kell legalább személyes hatékonyságot fejlesztő tréninget, valamint kapcsolódnia kell hozzá az adott megyei igazságügyi hivatalban történő hospitálásnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a képzések esetében a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és végrehajtási rendelete szerint kell eljárni! 5.2. A közérdekű munka büntetés csoportos letöltésének legfeljebb 18 hónapig tartó kísérleti jellegű működtetése, azzal, hogy a 13. hónaptól az első 12 hónapos működés alatt gyűjtött adatok, tapasztalatok kiértékelése meg kell kezdődjön, annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt az értékelések alapján szükséges módosításokkal korrigált módszertan szerint valósuljon meg a szolgáltatás. A kísérleti jellegű működésen belül: Új letöltő-helyek felkutatása, munkáltatókkal együttműködési megállapodások megkötése, a már letöltőhelyként működő munkáltatókkal és az újonnan bevonni kívánt munkáltatókkal kerekasztal beszélgetések szervezése, jó gyakorlatok bemutatása A közérdekű munkabüntetésre ítéltek számára munkaegészségügyi vizsgálatok szervezése, munka- és védőruha biztosítása A közérdekű munka büntetés csoportos végrehajtásának kialakítása, ennek keretében a helyszíni ellenőrzési rendszerének fejlesztése és működtetése 5.3. A jogalkalmazók érzékenyítő célú tájékoztatása a szabadságelvonással nem járó büntetések alkalmazásának gyakorlatáról: kerekasztal beszélgetések, szakmai fórumok szervezése, tájékoztató anyagok készítése és terjesztése 5.4. Adatbázis kialakítása a csoportos letöltést vállaló szervezetek adatairól, a kínált munka, feltételek, letöltés időszakai és a vállalt csoport létszámáról 5.5. Az alprojektben részt vevő közérdekű munka büntetésre ítéltek nyomonkövetését szolgáló adatbázis/ügyfél nyilvántartó program vezetése 5.6. A szakmai munka minőségének és hatékonyságának javítása érdekében esetmegbeszélés a közérdekű munka büntetés koordinátor és felügyelők, valamint a pártfogó felügyelők részére 5.7. A közérdekű munka büntetés csoportos letöltése országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a letöltőhelyek bevonásával a csoportos letöltés módszertanának, valamint a pártfogó felügyelet végrehajtási rendszerébe illesztéséhez szükséges egységes eljárási szabályok, protokollok, módszertani útmutatók, belső szabályozók 19

20 kialakítása. Ezzel összhangban a közérdekű munka büntetésre vonatkozó jelenlegi szabályozás felülvizsgálatát követően, az alprojekt tapasztalatai alapján új szabályozási javaslat készítése Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 5.9. Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében, elsősorban a helyi közösséget, valamint a büntető igazságszolgáltatás szereplőit (bírák, ügyészek, pártfogó felügyelők stb.), valamint a munkáltatókat célozva 6. Programértékelő kutatások alprojekt Az alprojektben a bűnmegelőzés területén dolgozó szakemberek és önkéntesek számára szervezendő képzési program(ok), illetve az áldozatsegítés és a reintegráció területén bevezetendő fejlesztések hatásainak értékelése kell megvalósuljon. A kutatások célja egyrészt a programmegvalósítás folyamatának értékelése, másrészt a rövid távon megmutatkozó eredmények, hatások mérése, a programokban résztvevők, a fejlesztések által elért célcsoport elégedettségi vizsgálata. Az alprojekt keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 6.1 Kutatási munkacsoport felállítása és működtetése 6.2 A projektértékelő kutatások tervének részletes kidolgozása (kutatási kérdések és hipotézisek, mintavételi tervek, kutatási módszerek, interjútervek, kérdőívek kidolgozása) 6.3 A hosszabb távon megmutatkozó hatások mérésére hatásvizsgálati terv kidolgozása 6.4 A kutatások szakmai koordinálása, a záró-értékelések, szakmai beszámolók elkészítése 6.5 Az alprojekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 6.6 Az alprojekt megvalósítása alatti tapasztalatok, módszerek, jó gyakorlatok, valamint az alprojekt eredményeinek bemutatása és népszerűsítése disszeminációs tevékenység keretében 7. A teljes projekt megvalósításával összefüggő szakmai koordináció, menedzsment és adminisztrációs tevékenységek, a hatékony konzorciális együttműködés biztosítása érdekében például rendszeres találkozók szervezése és megvalósítása, a tervezési útmutató 20. sz. mellékletében előírt Szakmai Irányító Testület működtetése. A projektmenedzsment alkalmazásának feltételeit jelen tervezési útmutató C1.3 pontja valamint a tervezési útmutató 4. számú Elszámolható költségek specifikáció című melléklete tartalmazza. 8. A projektmenedzsment tevékenységhez és a szakmai megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés, valamint a projekt végrehajtásához szükséges épületrészek átalakítása, felújítása. 9. A projekt honlapjának fejlesztése, a honlapon megjelenő és hozzáférhető információk akadálymentessé tétele. 10. A horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés) érvényesítése érdekében a pályázó által vállaltak megvalósítása. A célcsoport igényeit, sajátosságait 20

21 figyelembe vevő horizontális vállalások tétele, pl. akadálymentesített helyszínek biztosítása, célcsoport képzésre jutásának segítése. 11. A projekt eredményeinek disszeminációját szolgáló kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint a kiemelt projekt céljaihoz kapcsolódó szemléletformáló és érzékenyítő kommunikációs tevékenység. A projekt tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeit jelen tervezési útmutató C1.1 pontja valamint a tervezési útmutató 15. és 16. számú mellékletei tartalmazzák. 12. Kommunikációs terv készítése és megvalósítása C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1. A Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése alprojekt a C1. pontban meghatározottak szerinti megvalósítása. 2. Az Elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása alprojekt a C1. pontban meghatározottak szerinti megvalósítása. 3. Az alprojektek során kialakítandó szolgáltatások, modellek országos bevezetésének, rendszerbe építésének elősegítése érdekében a C1. pontban, az egyes alprojektek vonatkozásában meghatározott módszertanok, protokollok/eljárási szabályok, belső szabályzók kialakítása. 4. Az egyes alprojektek megvalósításába bekapcsolódó vagy bekapcsolható szervezetek közötti együttműködés fejlesztése. 5. A 2-5. alprojektek során nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő, illetve az alprojektekbe célcsoportként bevont személyek fejlesztését nyomonkövető adatbázisok/ügyfél nyilvántartó programok kialakítása, használata. 6. A teljes projekt megvalósításával összefüggő szakmai koordináció, menedzsment és adminisztrációs tevékenységek, a hatékony konzorciális együttműködés biztosítása érdekében például rendszeres találkozók szervezése és megvalósítása. A projektmenedzsment alkalmazásának feltételeit jelen tervezési útmutató C1.3 pontja valamint a tervezési útmutató 4. számú Elszámolható költségek specifikáció című melléklete tartalmazza. 7. A horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés) érvényesítése érdekében a pályázó által vállaltak megvalósítása. 8. A projekt eredményeinek disszeminációját szolgáló kötelező nyilvánosság biztosítása, valamint a kiemelt projekt céljaihoz kapcsolódó szemléletformáló és érzékenyítő kommunikációs tevékenység. A projekt tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeit jelen tervezési útmutató C1.1 pontja valamint a tervezési útmutató 15. és 16. számú mellékletei tartalmazzák. Tájékoztatás, nyilvánosság A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. 21

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások):

Vállalkozások (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező vállalkozások): PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása TÁMOP-2.4.5-12/3

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása

PÁLYÁZAT. Program neve: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása TÁMOP-2.4.5-12/1

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló. E-befogadás. című kiemelt projekt támogatásához RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló E-befogadás című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-2.1.16 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése. A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.3-16

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése c. kiemelt projekt pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI.

TEVÉKENYSÉGET, SZINTÉN LEHETŐSÉGE VAN MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN (ANNEX I. TERMÉK) PÁLYÁZNI. ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓK LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDTETÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem című Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap

Belső Biztonsági Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Belső Biztonsági Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS BBA- 6.3.2 korlátozott projekt-kiválasztás Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és tananyagfejlesztés a terrorizmus elleni küzdelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő)

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet!

Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Készítette: Fekete Leticia, dr. Lévai Zsuzsa, Kisfaludy László András Közigazgatási

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására A pályázat kiírására és a pályázati eljárás lefolytatására

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10.

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás

Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Módosult a Védőháló a családokért című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Védőháló a családokért című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint: 1.2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Info-Partner Szociális Szövetkezet 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 12. www.info-partner.hu info@info-partner.hu (+36) 30/450-4098

Aktuális pályázatok. Info-Partner Szociális Szövetkezet 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 12. www.info-partner.hu info@info-partner.hu (+36) 30/450-4098 Aktuális pályázatok Építő közösségek - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának összefoglalója Összefoglaló A projektgazda bemutatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

2009. évi. A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009 Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2009. évi pályázati programja A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztők újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA KÓDSZÁM: VÁLLALATI KFI_16 2016. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA... 4 2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 4 3. JOGOSULTSÁGI

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. kiemelt projekt pályázati

Részletesebben

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT PÁLYÁZAT CÉLJA: A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Budapest 2004. november

Budapest 2004. november J E L E N T É S az Országgyű lés részére a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és cselekvési programja végrehajtásáról 2003-2004 Budapest 2004. november Tartalom Bevezetés 2 I. Beszámoló az OBmB

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg EFOP 2015. évi keretében 5 Mrd forint. A támogatott projektek várható

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Baromfitartó telepek korszerűsítése

Baromfitartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Baromfitartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.2.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a baromfitartó gazdaságok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése

Állattartó telepek korszerűsítése Tanácsadás Pályázatírás Támogatás lehívása Utókövetés Állattartó telepek korszerűsítése Vidékfejlesztési Program KÓDSZÁM VP-2-4.1.1.1.-16 A vissza nem térítendő tőketámogatás célja a lófélék, a húshasznosítású

Részletesebben

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK

NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK BAROSS GÁBOR PROGRAM NYUGAT DUNÁNTÚLI INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEK ND_INRG_05 Pályázati felhívás Budapest, 2005. november Tartalomjegyzék 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és összege...3 3. A

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése:

Részletesebben

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja

Tájékoztató/Kivonat. I. Támogatás célja Kertészet korszerűsítése üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével VP-2-4.1.3.1.-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A jelen

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/2 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése

Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése EGYÜTTMŰKÖDÉSI AJÁNLAT Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése TÁMOP 2.5.1-A -1 10/1 Véglegesített pályázat 3.0

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben