Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás. Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet!"

Átírás

1 Önkormányzatok szervezetfejlesztése a konvergencia régióban könnyített elbírálású támogatás Kódszám: ÁROP 1.A.5. tervezet! Készítette: Fekete Leticia, dr. Lévai Zsuzsa, Kisfaludy László András Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztály 1

2 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Előzmények Az Államreform Operatív Program keretében között több önkormányzatok számára elérhető szervezetfejlesztési pályázati konstrukció is megvalósult (ÁROP-1.A.2/A, ÁROP-1.A.2/B, ÁROP-3.A.1/A, ÁROP-3.A.1/B). E projektek végrehajtása számos olyan tanulsággal szolgált, amely a későbbi szervezetfejlesztési projektek kialakításánál figyelembe veendők. Az ÁROP között megvalósuló szervezetfejlesztési célú fejlesztéseiről szóló értékelési jelentés a szakmai megvalósítás tekintetében az alábbi megállapításokat tette - A fejlesztések többsége a szervezeti felépítéssel, folyamatokkal, informatikai rendszerekkel foglalkozott és csak kisebb része érintette a személyi állományt. - A tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben a bevont külső szakértőtől kapott anyagok nem voltak kellő mértékben adaptálhatóak a közigazgatási szervezetre, így nem voltak közvetlenül felhasználhatóak. - A végrehajtást nehezítette az a tény, hogy a szakértői munka sokszor csak a tanulmányok megírására korlátozódott, maga a fejlesztés végrehajtása nem a szakértők által kísért folyamat volt, ezzel a szervezetnek megfelelő felkészítés hiányában kellett megbirkóznia. - Problémaként vetődött fel a túl tágan meghatározott fejlesztési intézkedések köre, melynek folytán több esetben nehezen tudták kiválasztani a szervezetek számára leginkább releváns fejlesztést, illetve nehezen tudták értelmezni az egyes intézkedések szakmai tartalmát és a kiválasztott intézkedések köre nem tükrözte az önkormányzat valós prioritásait. A tervezett új fejlesztésekre vonatkozóan fontos figyelembe venni azt is, hogy az önkormányzatok feladatköre, jogköre drasztikusan megváltozik január 1-jével, amikor a járási kormányhivatalok is megkezdik működésüket lezárva a megyei kormányhivatalok megalakulásával megkezdett közigazgatási átalakítást. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az önkormányzatok intézmény-fenntartási, hatósági feladat és hatáskörei jelentősen visszaszorulnak és a polgármesteri hivatalok tevékenységének hangsúlya a településfejlesztés, településüzemeltetés, vállalkozásfejlesztés, közösségfejlesztés felé fog eltolódni. A feladatok és hatáskörök átalakítása lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok fokozott figyelmet fordítsanak a település-menedzsment gyakorlat, valamint a munkatársak ezzel kapcsolatos készségeinek fejlesztésére. Másrészt az átalakuló szervezet felépítésével, a folyamatok és a munkatársak belső együttműködésének fejlesztésével a polgármesteri hivatalok működésfolytonosságának biztosításához, az átalakítás során és azt követően a 2

3 folyamatok zökkenőmentes működtetéséhez, a működési színvonal és az ügyfélkapcsolatok színvonalának megőrzéséhez és fejlesztéséhez és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatok és módszerek adaptálásához kívánunk segítséget adni. A konstrukció célja Jelen konstrukcióval szeretnénk hozzájárulni annak a szemléletváltásnak a kialakulásához, hogy az önkormányzatok a lakossági igényekből kiindulva, az állampolgárok számára közszolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel szorosan együttműködve dolgozzák ki azokat a fejlesztési lépéseiket, amellyel a szolgáltatások minőségét javítják. A pályázat a Magyary-programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén: Az Önkormányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé a pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének és megvalósításának támogatása. Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladatellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A2. re álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésösszeg a konvergencia régióban millió forint, melynek forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A pályázatban rendelkezésre álló forrásra az önkormányzatok a település lélekszámától függően az alábbiakban felsorolt tevékenységekre két komponensben pályázhatnak. Az ben az 5000 fő vagy annál nagyobb lélekszámú települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A komponens pénzügyi kerete millió forint. A B komponensben az 5000 főnél kisebb lélekszámú települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A komponens pénzügyi kerete 200 millió forint. A beérkező támogatási igények függvényében az Irányító Hatóság fenntartja a rendelkezésre álló keretösszeg megváltoztatásának jogát, valamint újabb pályázati beadási határidő meghirdetését. A3. Támogatható pályázatok száma A támogatott pályázatok várható száma 50 darab. Az keretében a támogatott pályázatok várható száma 35 darab, a B komponens keretében a támogatott pályázatok várható száma 15 darab. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma A konstrukcióban pályázatot települési önkormányzatok, vagy azok konzorciumai nyújthatnak be. A pályázat forrásaira az önkormányzatok a polgármesteri hivatal létszáma alapján két komponensben pályázhatnak. Az ben az 5000 fő vagy annál nagyobb lélekszámú települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A komponens pénzügyi kerete a konvergencia régiókban millió forint. A B komponensben az 5000 főnél kisebb lélekszámú települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. A komponens pénzügyi kerete a konvergencia régiókban 200 millió forint. Nem pályázhatnak: kisebbségi önkormányzatok, megyei önkormányzatok. B2. Kizáró okok C. PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A korábbi projektek tanulságaiból tanulva és pozitív tapasztalatait továbbfejlesztve szeretnénk konkrét, jól körülhatárolható fejlesztési intézkedések végrehajtására pályázati támogatást nyújtani az önkormányzatok számára az alábbi feltételek mentén. A pályázat keretében az alábbi tevékenységet kötelezően el kell végezni: ÁROP 1.A.2. számú A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. (Azon szervezetek számára kötelező, akik részt vettek ebben a korábbi ÁROP projektben). Az ÁROP 1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata mellett két prioritás terület keretében, az alábbi feladatokra lehet pályázni a D 3. pontban szereplő táblázat előírásainak megfelelően: 1. prioritás. Az önkormányzatok megváltozott feladataival összefüggésben a változások által érintett szervezetek és feladatok vonatkozásában a polgármesteri hivatalok, valamint az önkormányzat által felügyelt intézmények és gazdasági társaságok feladat- és hatáskör, humánerőforrás és kompetencia összetételének változásával összefüggő szervezeti, működési konszolidáció, úgy, mint o az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. 4

5 o az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok, felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata, o az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladatellátási rendben, o az átalakulást kísérő változások zökkenőmentes lebonyolítását szolgáló intézkedési és változáskezelési terv kialakítása, nyomon követése, változáskezelési és a szükséges változtatások megtervezésére és megvalósítására irányuló változáskezelési projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása. 2. prioritás. Költségcsökkentő és működési hatékonyságnövelő program kidolgozása és megvalósítása az önkormányzatnál, az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és az önkormányzati felügyelet alá tartozó intézményeknél és gazdasági társaságoknál, a közszolgáltatások összehangolása és színvonalának javítása (kivéve a kizárólag egyedi intézményekre és gazdasági társaságokra irányuló költségcsökkentő, racionalizálási és szervezetfejlesztési projekteket, amelyek nem támogathatók) o A költségcsökkentés és hatékonyságnövelés fókuszpontjainak meghatározása érdekében a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés lehetőségeinek előzetes, átfogó, az önkormányzati működés egészére kiterjedő értékelése a pályázat előkészítésének részeként. o A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Ügyfél-elégedettségmérés bevezetése. Az ügyfelek véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum két különböző módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú stb...) alkalmazásával minimum két időintervallumban. o A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid, közép- és hosszútávú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet kezdetétől számított 3 hónapon belül kell megvalósítani. o Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diák- és felnőttétkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - kapcsolatos feladatellátási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával (pl. közösségi közlekedés).. 5

6 o A működési folyamatok hatékonyságának ideértve a folyamatok erőforrás és humánerőforrás-igényét - felmérése a kiválasztott szakmai és támogató területeken, kiválasztott folyamatok átszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. o Intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. o Funkcionális tevékenységek önkormányzatonként közös megszervezésének vizsgálata és megvalósítása, a vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemeltetési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok ellátási modelljének vizsgálata, új modell megvalósítása. o Térségi feladat-ellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható és térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában. o Önkormányzati és/vagy intézményi szintű kontrolling rendszer megtervezése és kontrolling rendszer (tervezés, beszámolás) kialakítása, ideértve az önkormányzati és intézményi vagyongazdálkodás, létesítménygazdálkodás, (település-) üzemeltetés kontrolling és döntéselőkészítő eljárásainak, valamint az önkormányzati beruházások gazdaságossági és fenntarthatósági vizsgálata eljárásainak fejlesztését. Informatikai beszerzés nem támogatható. o A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott minőségmenedzsment modell bevezetése, különös tekintettel a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén. o A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának folyamatos, a projekt teljes időtartamát átívelő nyomon követése, szakértői támogatása. A támogatható tevékenységekkel kapcsolatos korlátozások: Az ÁROP 1.A.2 pályázatban foglalt intézkedések felülvizsgálatát minden, a pályázati felhívás keretében nyertes projekttel rendelkező pályázónak vállalnia kell. Az 1. prioritás megvalósítását minden pályázónak vállalnia kell. A 2. prioritás esetében kizárólag módszertani javaslatot tartalmazó fejlesztés csak a kontrolling és a kockázatkezelés területén támogatható, amennyiben a módszertan a projekt során elfogadásra és bevezetésre kerül. Módszertani fejlesztés egyéb esetben kizárólag akkor támogatható, ha a módszertan a költségcsökkentési, hatékonyságnövelési célú tevékenység megvalósításának előkészítéseként valósul meg. A kidolgozott költségcsökkentési, hatékonyságnövelési intézkedések megvalósításának támogatása a 2. prioritás keretében kötelezően megvalósítandó tevékenység. A 2. prioritás keretében a költségcsökkentő, hatékonyságnövelő intézkedéseket legalább zárása előtt legalább 6 hónappal ki kell dolgozni és ek időtartamának utolsó legalább 6 hónapja kizárólag a kidolgozott intézkedések megvalósítására irányulhat. 6

7 Az 1. és a 2. prioritás tevékenységei az A és a B komponens keretében egyaránt támogathatók a D 3. pontban szerinti táblázatban szereplő korlátozásokkal. A projekt keretében támogatható technikai tevékenységek: Közbeszerzéshez kapcsolódó tevékenységek Projektmenedzsment Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása A kötelező fejlesztési elemeket a D 3. pont szerinti bontásban kell vállalniuk a szervezeteknek. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban foglaltakon kívül semmilyen más tevékenység nem támogatható. C3. Elszámolható költségek köre Az elszámolható költségek köre: Szakértői, tanácsadási díjak. Szervezeten belüli munkavégzés esetén tisztviselők számára célfeladat kijelöléssel adható céljuttatás. Projektmenedzsment költségek. A megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások. Egyéb szolgáltatások (kötelező nyilvánosság biztosításának költsége, közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek). Utazási költségek. C4. Nem elszámolható költségek köre A projekt keretében nem számolható el beruházások illetve eszközbeszerzések. C5. Projekt területi korlátozása A projektet Magyarország területén kell megvalósítani. C6. A projekt megkezdése, befejezése A projekt megvalósítása a pályázati kiírás megjelenésének napjától számítva a pályázó saját felelősségére megkezdhető és a költségek elszámolhatók. A projekt időtartama legfeljebb 18 hónap. A projektet legkésőbb szeptember 30-ig meg kell valósítani. A pályázati felhívásra két körben lehet pályázatot benyújtani. Az első kör benyújtásának határideje december 31.., második kör benyújtásának határideje április 30. 7

8 C7. Egyéb korlátozások tartalmával kapcsolatban Jelen kiírásra benyújtott projekt más uniós forrásból támogatásban nem részesülhet. A projektgazda több kiírásra is benyújthatjjavaslatát, de több nyertes projektjavaslat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik projektjavaslati forrást veszi igénybe. Kizárólag azon projektjavaslat támogatható, melynél gazda teljesíti az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági útmutatóban szereplő jogosultsági kritériumokat és megfelel az azokban meghatározott értékelési szempontoknak (E2. pontban foglaltaknak megfelelően). A projektben keletkező eredményeket bárki számára nyilvánosan elérhetővé kell tenni. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó részére nyújtandó támogatás: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A támogatás mértéke 100%. D3. Támogatás összege A támogatás összege az esetében legalább 15 millió forint és legfeljebb 35 millió forint, a B komponens esetében legfeljebb 10 millió forint. A támogatás összegét az alábbiak szerint differenciáljuk: Tevékenység ÁROP 1.A.2. számú A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztési c. pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata. (Azon szervezetek n minimum n maximum 8 létszám felett B komponens létszámig - 5% kötelező kötelező

9 Tevékenység számára kötelező, akik részt vettek ebben a korábbi ÁROP projektben). Az önkormányzatok megváltozott feladataival összefüggésben a változások által érintett szervezetek és feladatok vonatkozásában a polgármesteri hivatalok, valamint az önkormányzat által felügyelt intézmények és gazdasági társaságok feladatés hatáskör, humánerőforrás és kompetencia összetételének változásával összefüggő szervezeti, működési konszolidáció, úgy mint Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a polgármesteri hivatalok humán erőforrás kapacitásgazdálkod ásának, a munkatársak munkaköri és n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig 15% 25% kötelező kötelező 5% Kötelező Kötelező 9

10 Tevékenység szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok, felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok felülvizsgálata Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata az új feladatellátási rendben. Az átalakulást kísérő változások zökkenőmentes lebonyolítását szolgáló intézkedési és változáskezelési terv kialakítása, n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig - 10% Kötelező Kötelező - 10% Kötelező Kötelező - 5% Kötelező Választható 10

11 Tevékenység nyomonkövetése, változáskezelési és a szükséges változtatások megtervezésére és megvalósítására irányuló változáskezelési projekt projektmenedzsme nt feladatainak ellátása Együttműködés javítása a közszolgáltatások terén és költségcsökkentő és működési hatékonyságnövelő program kidolgozása és megvalósítása az önkormányzatnál, az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és az önkormányzati felügyelet alá tartozó intézményeknél és gazdasági társaságoknál (kivéve a kizárólag egyedi intézményekre és gazdasági társaságokra irányuló költségcsökkentő, racionalizálási és szervezetfejlesztési projekteket, n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig 75% 85% kötelező kötelező 11

12 Tevékenység amelyek nem támogathatók) A költségcsökkentés és hatékonyságnövelé s fókuszpontjainak meghatározása érdekében a költségcsökkentés és hatékonyságnövelé s lehetőségeinek előzetes, átfogó, az önkormányzati működés egészére kiterjedő értékelése a pályázat előkészítésének részeként. A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokka l kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről. Ügyfélelégedettségmérés bevezetése. Az ügyfelek véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum két különböző módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, telefonos interjú n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig 5% 10% Kötelező Kötelező 10% 20% Kötelező Kötelező 12

13 Tevékenység stb...) alkalmazásával minimum két időintervallumban. A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési helyzetének, finanszírozási struktúrájának értékelése, valamint a költségcsökkentés, hatékonyságnövelé s rövid, közép- és hosszútávú opcióinak és stratégiájának kidolgozása és a legnagyobb potenciállal rendelkező opciók meghatározása. A tevékenységet a projekt kezdetétől számított 3 hónapon belül kell megvalósítani. Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló különösen köznevelésioktatási, valamint n minimum 5% ( A kompo nens n maximum létszám felett B komponens létszámig 15% Kötelező Választható 20% 40% kötelező kötelező 13

14 Tevékenység szociális, közművelődési, gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett konyhákkal, diákés felnőttétkeztetési feladatokat ellátó - intézményekkel kapcsolatos feladatellátási modell kidolgozása. A települési közszolgáltatások összehangolása állampolgári szempontok figyelembe vételével. A működési folyamatok hatékonyságának ideértve a folyamatok erőforrás és humánerőforrásigényét - felmérése a kiválasztott szakmai és támogató területeken, kiválasztott folyamatok átszervezése, optimalizálása. Folyamatok átszervezése abban az esetben támogatható, n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig - 20% Választható Választható 14

15 Tevékenység amennyiben azok eredményeként a folyamatok erőforrásigénye csökken. Intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata, átszervezése, a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok kidolgozása és megvalósítása. Funkcionális tevékenységek önkormányzatonké nt közös megszervezésének vizsgálata és megvalósítása, a vagyongazdálkodási, település- és intézményüzemelte tési (pl. étkeztetés, takarítás stb.) feladatok ellátási modelljének vizsgálata, új modell megvalósítása. Térségi feladatellátási modell kialakítása és megvalósítása az önként vállalható n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig - 20% Választható Választható 30% Választható Választható - 20% Választható Választható 15

16 Tevékenység és térségi szinten ellátható feladatvállalások vonatkozásában Önkormányzati és/vagy intézményi szintű kontrolling rendszer megtervezése és kontrolling rendszer (tervezés, beszámolás) kialakítása, ideértve az önkormányzati és intézményi vagyongazdálkodás, létesítménygazdálk odás, (település-) üzemeltetés kontrolling és döntéselőkészítő eljárásainak, valamint az önkormányzati beruházások gazdaságossági és fenntarthatósági vizsgálata eljárásainak fejlesztését. Informatikai beszerzés nem támogatható. A közszolgáltatások nyújtásának és a szervezet működésének folyamatos, ciklikus minőségfejlesztése érdekében nemzetközileg elfogadott n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig - 40% Választható Választható 5% 10% Kötelező Választható 16

17 Tevékenység minőségmenedzsment modell bevezetése, különös tekintettel a közigazgatásra adaptált Közös Értékelési Keretrendszer (Common Assessment Framework; CAF) alkalmazása révén A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedések megvalósításának nyomon követése, szakértői támogatása n minimum n maximum létszám felett B komponens létszámig 10% 20% Kötelező Kötelező D4. Biztosítékok köre D5. Előleg igénylése D6. Egyéb feltételek Közbeszerzésre vonatkozó szabályozás Kommunikációs szabályozás E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek elbírálásra. A befogadási kritériumoknak megfelelő projektek a támogatási keret erejéig támogatásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a kiírásban jelenleg szereplő, kötelezően választandó feladatok valamennyi település számára kihívást jelentenek, ez a technika nem okozná a pályázat céljainak sérülését. 17

18 E1. Monitoring mutatók indikátor típusa mértékegység kiindulási érték (2012. október 1.) célérték (2014. szeptember 30.) forrás Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési pályázat eredményeinek megvalósulását bemutató tanulmány. (Az indikátort azoknak a szervezeteknek kell teljesíteniük, akik részt vettek korábbi ÁROP finanszírozású szervezetfejlesztési projektben.) Lakossági elégedettségmérési rendszer bevezetése Lakosság elégedettségének növekedése az önkormányzati szolgáltatások tekintetében Az új önkormányzati feladatokhoz illeszkedő munkaköri leírások száma Az új önkormányzati feladatokhoz illeszkedő Szervezeti és Működési output db 0 1 pályázó szerv eredmény db 0 1 pályázó szerv hatás % nem értelmezhető +5% pályázó szerv output db 0 szervezeti létszámmal megegyező pályázó szerv output db 0 1 pályázó szerv 18

19 Szabályzat elkészítése Tanulmány az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra működéséről Tanulmány a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés lehetőségeinek értékeléséről és a beavatkozás fókuszpontjainak meghatározásáról A költségcsökkentés hosszú távú stratégiája (csak az pályázóinak) Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló szervezetekkel közös feladatellátási modell kidolgozása Szervezeti önértékelés végrehajtása és annak eredményeként intézkedési terv megfogalmazása és végrehajtása (csak az pályázóinak) output db 0 1 pályázó szerv output db 0 1 pályázó szerv output db 0 1 pályázó szerv output db 0 1 pályázó szerv eredmény db 0 1 pályázó szerv Az indikátorok bővebb magyarázata: 19

20 indikátor Korábbi ÁROP szervezetfejlesztési pályázat eredményeinek megvalósulását bemutató tanulmány Lakossági elégedettségmérési rendszer bevezetése Lakosság elégedettségének növekedése az önkormányzati szolgáltatások tekintetében Az új önkormányzati feladatokhoz illeszkedő munkaköri leírások száma Az új önkormányzati feladatokhoz illeszkedő Szervezeti és Működési Szabályzatok száma Tanulmány az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra működéséről Tanulmány a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés lehetőségeinek értékeléséről és a beavatkozás fókuszpontjainak meghatározásáról A költségcsökkentés hosszú távú stratégiája (csak az pályázóinak) Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló szervezetekkel közös feladat-ellátási modell kidolgozása indikátor magyarázata A tanulmánynak be kell mutatnia a korábbi ÁROP projektben megvalósított fejlesztési intézkedések eredményeit. Az önkormányzatoknak minimum két éven keresztül (2013-ban és 2014-ben) a lakosság körében felmérést kell végezniük a közszolgáltatásokkal való elégedettség, valamint a lakossági igények tekintetében. Az összehasonlíthatóság érdekében a felmérés azonos módszerrel történjen. El kell érni, hogy minimum 5%-al növekedjen a lakossági elégedettség a közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Minden munkatársnak rendelkeznie kell a megváltozott munkakörét bemutató munkaköri leírással. A pályázó szervezetnek el kell készíteni a megváltozott önkormányzati feladatokhoz illeszkedő Szervezeti és Működési Szabályzatot. A pályázó szervnek be kell mutatnia, hogy az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban hogyan változik feladatellátás rendje a támogató infrastruktúra tekintetében. (szerződéses kapcsolatok, kiszervezett és kiszervezhető feladatok) A pályázó szervnek el kell készítenie azt a tanulmányt, amely bemutatja az önkormányzat költségcsökkentésének és hatékonyságnövelésének lehetőségeit, és meghatározza a beavatkozás fókuszpontjait. A pályázó szervnek ki kell dolgoznia a költségcsökkentés és hatékonyságnövelés rövid, közép, és hosszú távú beavatkozásait tartalmazó stratégiáját. A pályázó szerv feladata a települési közszolgáltatások összehangolása a lakossági igényeknek megfelelően, és az ennek 20

21 Szervezeti önértékelés végrehajtása és annak eredményeként intézkedési terv megfogalmazása és végrehajtása (csak az pályázóinak) megfelelő új feladat-ellátási modell bemutatása. A pályázó szervnek be kell vezetnie egy nemzetközileg elismert minőségmenedzsment modellt. A Common Assessment Framework (Közös Értékelési Keretrendszer) alkalmazását központi módszertani útmutató és kormányzati szoftver segíti. A bevezetés részeként intézkedési tervet kell kidolgozni és végrehajtani. 21

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK az uniós támogatások felhasználására

Részletesebben

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77

ELEMZŐ TANULMÁNY. Készítette: Rajczi Andrea. Budapest, 2014. október 31. Oldal 1 / 77 ELEMZŐ TANULMÁNY Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési elem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN

TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN TOP-6.8.2-15 HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért

FELHÍVÁS. a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására. A felhívás címe: Védőháló a családokért FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program

6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program 6. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15

PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15 PÁLYÁZAT MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉRTÉKNÖVELÉSE ÉS ERŐFORRÁS-HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A FELDOLGOZÁSBAN VP-3-4.2.1-15 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására FELHÍVÁS A szennyezett területek kármentesítése projektek megvalósítására A felhívás címe: Szennyezett területek kármentesítése A felhívás kódszáma: KEHOP 3.3.0 Magyarország Kormányának felhívása az állami

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem című Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1

Aktuális pályázatok. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Pályázat célja: A konstrukció célja a szociális gazdaság támogatása. Az átmeneti támogatás biztosításának

Részletesebben

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg EFOP 2015. évi keretében 5 Mrd forint. A támogatott projektek várható

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése

Alapvető cél. Támogatás összege. Támogatás mértéke. Önerő mértéke. Támogatás formája. Előleg igénylése Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DAOP-5.2.1/C-11., DDOP-5.1.4/A-11., ÉAOP-5.1.2/B-11., KDOP-4.1.1/A-11., NYDOP-4.1.1/A-11.) TERVEZET Alapvető cél A pályázati felhívás alapvető célja a 2000

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata

Gödöllő Város Önkormányzata Gödöllő Város Önkormányzata 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián

Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián Ablakgyártók napja Támogatási lehetőségek elsődlegesen ablakgyártók számára Knyihár Krisztián 2016-ban várható Európai Uniós támogatások Projektfinanszírozás folyamata Projektgenerálás 1. Projekt ötlet

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Helyi foglalkoztatási együttműködéseka megyei jogú város területén és várostérségben című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A2-2013

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT

Részletesebben

18. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program

18. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program 18. számú melléklet Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban Kódszám: TÁMOP-3.1.3-10

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS. GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B

Részletesebben

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására FELHÍVÁS egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére irányuló projektek megvalósítására A felhívás címe: Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS/HELYI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 20. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS/HELYI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 20. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS/HELYI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT 20. ÉVFORDULÓJA KAPCSÁN A CSINI Erasmus+ Ifjúsági Programiroda pályázatot hirdet az Európai Önkéntes Szolgálatban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Technológia és foglalkoztatás. GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Technológia és foglalkoztatás GOP-2011-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, A pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Kertészet korszerűsítése Gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése Pályázat kódja VP2-4.1.3.3-16 Keretösszeg Támogatási összeg 3 milliárd Ft Intenzitás 40 70% Egyéni projekt esetén maximum 50 millió

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása

FELHÍVÁS. Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása FELHÍVÁS Bejárható országos turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítása A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP 7.1.2-15 Magyarország

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE

KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE 1 KOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET VEZETÉKES MŰSORSZOLGÁLTATÁSRA (VÁROSI TELEVÍZIÓ), KÁBEL TV CSATORNA HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE MELY EGYRÉSZRŐL LÉTREJÖTT BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-24/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2009 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/1880-2/2011 SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ SZERVEZETI ADATLAP Szervezetenként és éves programonként egy szervezetnek egy eredeti, és egy másolati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A

Részletesebben

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására

FELHÍVÁS. A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására FELHÍVÁS A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás KEHOP-1.2.0 Magyarország

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: PEST MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-6.1.1-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre fordítható a VEKOP eredményességmérési

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014. Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása program A kulturális és a művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével

Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Pályázat kódja VP-2-4.1.3.2.-16 Keretösszeg Támogatási összeg 19 milliárd Ft Intenzitás 40 70% Pályázók köre

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben

FELHÍVÁS. Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben FELHÍVÁS Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítására a megyékben A felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje

Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Kiemelt projektek kiválasztásának eljárásrendje 2007. szeptember - 2 - Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 I. FÁZIS...5 1. Érdeklődők tájékoztatása a kiemelt projektek kiválasztásáról...5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK A MEZŐTÚRI JÁRÁSBAN ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ALAPADATOK Pályázat benyújtása: 2014.10.13. Támogató döntés: 2015.03.06. Támogatási szerződés

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése Az állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése és korszerűsítése Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre Beadás kezdete Megvalósítási idő VP5-4.1.1.6-15 5,6

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.prioritás: A felsıoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer

B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer B/21. számú melléklet TÁMOP 4.1.1-Intézményi követelmények Diplomás Pályakövető Rendszer 1. Támogatandó szakmai követelmények - pályakövető kutatások A pályakövetési vizsgálatok főbb elemei: hallgatói

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Intézményirányítási modell

Intézményirányítási modell 2. fejlesztési elem: A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003 kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés Érd

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

I. rész. Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintű teljesítménymérés és értékelés = Közös Értékelési Keretrendszer (CAF)

I. rész. Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintű teljesítménymérés és értékelés = Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) Polgármesteri Hivatal Szervezeti szintű teljesítménymérés és értékelés = Közös Értékelési Keretrendszer (CAF) 2010 I. rész Közös Értékelési Keretrendszer bemutatása (Common Assessment Framework CAF) Közös

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése GINOP 1.2.1-15 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/8 I. Prioritás bemutatása - TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.

FELHÍVÁS. a városi barnamezős területek megújítására. A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1. FELHÍVÁS a városi barnamezős területek megújítására A felhívás címe: Barnamezős területek rehabilitációja A felhívás kódszáma: TOP-2.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi önkormányzatok részére

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben