PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 5 C. pályázat tartalma...5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi korlátozása D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...11 Támogatás formája Támogatás mértéke Támogatás összege E. Kiválasztási kritériumok...12 F. Adminisztratív információk...12 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél Jelen pályázati konstrukció alapvető célja a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése. Az ellátások fejlesztésének eredményeképpen az igénybevevő lakosság számára egészségnyereség elérése. A B komponens esetében további cél a Közép-Dunántúli régióban megteremteni a legmagasabb technikai színvonalú, progresszív betegellátásokhoz való hozzáférést a lakosság egésze számára a betegközpontúság szem előtt tartásával. Általános célok: Az érintett egészségügyi szolgáltatókban a valós szükségleteknek megfelelő mértékben, a betegek egészségügyi állapota által indokolt és méltányos egészségügyi szolgáltatások feltételrendszerének megteremtése. A betegek elégedettségének növelése, a betegellátás szervezettségének javítása. Célként határozzuk meg a rendelkezésre álló erőforrások racionalizálását, az egészségügyi szolgáltatók gazdaságtalan működtetésének megszüntetését. A beteg utak figyelembe vételével a szakmacsoportok, a diagnosztikai és terápiás egységek fizikai elaprózódásának megszüntetését a komplex betegellátás biztosításának érdekében. További cél az ellátásban dolgozók munkabiztonságának és a munkafeltételeinek javítása, ezáltal a pályaelhagyók számának csökkentése. A fenti célok megvalósításának fő eszköze a kor technológiai színvonalának megfelelő, optimálisan kihasználható, költséghatékonyan és fenntarthatóan működtethető egészségügyi ellátó egységek kialakítása. Részcélok: Az egészségügyi szolgáltatón belüli betegutak racionalizálása, az indokolt ellátáshoz való hozzáférés idejének lerövidítése; Erőforrás koncentráció; A költséghatékony működés elősegítése érdekében telephelyek és pavilonok számának csökkentése, megszüntetése; Korszerű orvosszakmai technológiák befogadásának biztosítása az arra alkalmas épületek biztosításával. Költség-hatékony és fenntartható egészségügyi szolgáltatói működést elősegítő technológiák, technikák bevezetése. A fenntartható működést biztosító gazdálkodás IT eszközrendszerének magas szintű működtetése. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 74,8 milliárd forint, azaz hetvennégymilliárd-nyolcszáz millió forint, mely a TIOP évi Akcióterve keretében áll rendelkezésre. Az A komponens esetében: 67,3 Mrd Ft 3

4 A B komponens esetében: 7,5 Mrd Ft A Közép-Magyarországi Régióban megvalósítandó projekt nem nyerhet támogatást, pályázati forrásból nem számolható el költség e régióban megvalósuló tevékenységekre. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (továbbiakban: ERFA) és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság kizárt, az ESZA típusú tevékenységek fedezésére nem számolható el költség. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Nem valósulhat meg a TIOP-2.2.4/09/1-es konstrukció A komponense keretében fejlesztés azon intézményben, melyben a TIOP-2.2.7/07/2F konstrukcióban elnyert támogatás felhasználásra került. A TIOP-2.2.7/07/2F konstrukcióban támogatást elnyert intézmény/fenntartója nem nyújthat be pályázatot a TIOP-2.2.4/09/1-es konstrukcióban az Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban című konstrukcióban támogatást elnyert intézmény vonatkozásában. Amennyiben a fenntartó nyújtott be pályázatot a TIOP-2.2.7/07/2F konstrukcióban, pályázhat jelen konstrukcióban más, általa fenntartott intézmény vonatkozásában. Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumban nem lehet pályázni. Jelen pályázati kiírás A komponense keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet pontja alapján: A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgáltatók érvényes működési engedéllyel és OEP szerződéssel és/vagy előzetes befogadási nyilatkozattal bíró egészségügyi szolgáltatók, vagy fenntartójuk, vagy tulajdonosuk. A pályázókkal szembeni általános elvárások: legalább a 33. számú mellékletbe foglalt sürgősségi betegellátó osztályra vonatkozó szakmai feltételekkel rendelkezik vagy a TIOP Sürgősségi ellátás fejlesztése SO1, SO2, konstrukció keretében támogatást elnyert pályázatában legalább a 33. számú mellékletben szereplő feltételeknek megfelelő fejlesztés végrehajtását vállalta Jelen pályázati kiírás B komponense keretében az alábbi szervezet pályázhat: A TIOP-2.2.7/07/2F. Infrastruktúrafejlesztés az egészségpólusokban pályázaton támogatást nyert, de forráshiány miatt tartaléklistára került (elutasított) pályázó. A tartaléklistára került pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben jelen TIOP-2.2.4/09/1 konstrukció keretében támogatást nyer el, úgy legkésőbb a támogató döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a TIOP-2.2.7/07/2F kiírásra benyújtott pályázatát visszavonja. Ennek hiányában a támogatói döntés érvényét veszti. 4

5 Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): 312 Központilag felügyelt költségvetési szerv 321 Egészségügyi szakellátási kötelezettséggel rendelkező, és/vagy egészségügyi szolgáltató tulajdonosi/fenntartói jogait gyakorló helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv 322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv 571 Nonprofit szervezet 599 Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet Méret Jelen pályázati kiírás tekintetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Az A komponens esetében: A konstrukció A komponense keretében az ellátás fejlesztése érdekében megvalósuló beruházások kizárólag az alábbi fejlesztési területekre terjedhetnek ki: 1. Központi technológiai tömb a. központi intenzív kialakítása, fejlesztése b. központi diagnosztika kialakítása, fejlesztése c. központi műtő kialakítása, fejlesztése d. központi betegirányító egység kialakítása, fejlesztése e. központi sterilizáló kialakítása, fejlesztése 2. A központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek átalakítása, fejlesztése, tömbösítése, továbbá szív és érrendszeri központok, STROKE centrumok kialakítása, fejlesztése. 3. A sürgősségi betegellátó osztály és az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályok központi tömbbel való kapcsolódásának megteremtése. 4. Gyermekellátáshoz kapcsolódóan támogatható a szülőknek nyújtott hotelszolgáltatás kialakítása, fejlesztése, Bababarát kórház kialakítása, a Közös Kincsünk a Gyermek programmal összhangban. 5. Krónikus típusú betegellátást nyújtó egységek infrastruktúra fejlesztése, beleértve a gyermek-rehabilitáció fejlesztését, és az aktív rehabilitációt támogató fizioterápia fejlesztését is. 6. Egynapos sebészet bevezetését támogató fejlesztés (területi kórházaknál) 5

6 Alapvető elvárások a pályázatokkal kapcsolatban: Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek az 1-es fejlesztési terület (központi technológiai tömb) 5 területéből (a. központi intenzív, b. központi diagnosztika, c. központi műtő, d. központi betegirányító egység, e. központi sterilizáló kialakítása, fejlesztése) legalább 2-őt érintenek. Abban az esetben, ha a pályázó ezek közül bármelyiket már a pályázatban elvárt színvonalon, de külön egységben működteti, vagy ha nem a teljes 5-ös egység kerül fejlesztésre, akkor a pályázónak részletesen ki kell fejtenie a projekt tartalmi leírásában, hogy a kimaradó egysége(ke)t, hogyan vonja logisztikailag az ellátási tömb tevékenységei köré. A 2-től 6-ig terjedő támogatható tevékenységek választása nem kötelező! Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló, azok megvalósítása érdekében felmerülő hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket tartalmaznak. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. Csak olyan projekt támogatható, ahol a pályázat fenntarthatósági táblájában (5g) bemutatásra kerül, hogy az infrastruktúra fejlesztés hatására a fejlesztésben érintett egészségügyi szolgáltató képes a projekt befejezését követő első teljes adóév végére az ellátás fajlagos költségeit csökkenteni (vagyis az egy esetre jutó fix költséget). Megjegyzés: A fenntartási időszakra a pályázó a kalkulált költségeket az infláció mértékével kell korrigálja. Csak olyan projektek támogathatóak, melyek lebonyolítására, és eredményeinek fenntartására a pályázó rendelkezik a szükséges humán erőforrásokkal. Külön hangsúlyt kell fektetni a minőségbiztosítási, orvos technológiai szakemberekre, a központi technológiai tömb orvosi és szakdolgozói személyzetére, akiknek rendelkezésre állását a szükséges kapacitások mértékéig igazolni szükséges. Az épület és eszközfejlesztési elemek csak együttesen pályázhatók! Megjegyzés: Egyetlen kivétel ez alól az, ha a fejlesztéssel érintett épület már önmagában további források ráfordítása nélkül alkalmas arra, hogy a pályázati céloknak megfeleljen. Ennek ellenőrzése a pályázó által szolgáltatott adatok (megvalósíthatósági tanulmány, épület alaprajzok, projekt adatlap) alapján történik, amelyet a bírálat során kötelező előzetes helyszíni szemle is kiegészíthet. Az új építéseknél, az épületek tervei szorosan támasszák alá az optimális működtetést, az ellátás költséghatékonyságát. A benyújtásra kerülő tervet a gazdaságos üzemeltetés, a feladatellátás szervezésének hatékonysága szempontjából részletesen indokolni kell! Csak olyan projektjavaslat támogatható, amely tartalmaz építési tevékenységet, melyek során kötelező tényező a környezeti terhelés, illetve a működési költségek csökkentése. Az új épületek energetikailag közelítsenek a passzív ház műszaki követelményeihez. Hűtésre, fűtésre, melegvíz előállítására legalább részben hasznosítson zöld energiát. A hőszivattyúval egyenértékű, vagy annál kedvezőbb fűtési, hűtési megoldást kell alkalmazni. Amennyiben ez nem valósítható meg, úgy a projektgazda részletesen indokolja azt, a megvalósíthatósági tanulmány műszaki szakaszaiban. Kedvezőbb fűtési, hűtési megoldás az, amely az egy egységnyi energiafelhasználással nagyobb fűtési vagy hűtési energiát bocsát ki, vagyis hatékonyabb. A hatékonyság esetében figyelembe kell venni a bekerülés és üzemeltetés költségét, melyet szembe kell állítani a megtakarítás várható értékével. Csak a megtakarítást eredményező 6

7 1 keretében megvalósuló fejlesztéssel kombinálható. A szakmai programhoz igazodóan a pályázó által végrehajtani kívánt kapacitásmódosítás lehetőségeit, és az egyes lehetőségek végrehajtása érdekében a pályázó által a pályázat beadása előtt végrehajtandó egyes eljárási cselekményeket részletesen az Útmutató a kapacitásmódosítási eljárásokhoz című 34. számú melléklet mutatja be. A pályázónak a tervezett kapacitás-struktúra módosítás megvalósítása érdekében meg kell jelölnie, hogy a 34. számú mellékletben szereplő struktúramódosítási lehetőségek közül melyet/melyeket választja. A választott megvalósítási módot/módok indoklásául a pályázónak minden esetben alá kell támasztania megvalósíthatósági tanulmányában a módosítással érintett szakmát/ellátási formát illetően az ellátandó lakosságszám adatával, valamint finanszírozási évre vonatkozóan az alábbi adatokkal: - az egy kapacitás egységre (ágyra, órára, stb.) jutó betegforgalmi adatok szakmánként/ellátási formánként, - az egy esetre jutó ápolási idő szakmánként/ellátási formánként, - esetösszetételi index (CMI) szakmánként, - ágykihasználtsági mutatók szakmánként/ellátási formánként, - járóbeteg-szakellátásban szakmánként az egy esetre jutó ellátási időt. A projektek eredményeként kialakuló infrastruktúrának biztosítania kell a belső továbbképzések támogatását, valamint a magas szintű gyakorlati készségek elsajátítását elősegítő fejlett orvos-technológiák, technikák fejlődésének követését. A pályázónak a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatnia a jelenlegi helyzetet és betegutakat, valamint a pályázat megvalósítása utáni helyzetet és betegutakat (konkrét példák és adatok felhasználásával) az alábbiak szerint: o A mentőbeállótól az akut beteg ellátását megkezdő egységig vezető út, és az elektív betegek ellátási útvonalai ne keresztezzék egymást. o A várakozási idők minimalizálhatóak legyenek. o Az egészségügyi szolgáltatón belüli közlekedési távolságok minimalizálhatóak legyenek. o Az akut betegek állapotuk súlyosságának megfelelő sorrendiségben legyenek ellátottak. (Ne az legyen a mérvadó, hogyan érkezik be, hanem, hogy milyen állapotban van.) o A szennyes anyagok útvonala ne keresztezze a tiszta/steril anyagok útvonalát. o A várakozó betegeknél a fertőzés átadásának lehetőségét minimalizálni szükséges. 1 Környezet és Energia Operatív Program keretében az alábbi konstrukciókkal kombinálható: KEOP-4.2.0/B Helyi hõ és hûtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukció KEOP-5.3.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című konstrukció KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című konstrukció 7

8 A megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni, hogy a fejlesztés milyen módon hat a mátrix alapú működés bevezetésének irányába. A megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni a kórház ellátási területén belüli alapellátók, járóbeteg-ellátók, fekvőbeteg-ellátók közötti beteg-utak szervezésének jelenlegi állapotát és egy kialakítani kívánt területi integráció lehetőségeit. Az informatikai fejlesztések a vezetői információs rendszer, a gazdasági- és a projektirányítás köré csoportosulhatnak. Amennyiben a projektben nem szerepelteti a pályázó az informatikai fejlesztést, úgy részletesen be kell mutatnia, hogy a projektben nevesített IT célterületén milyen eszközökkel és technológiával rendelkezik, és hogy ezek milyen módon tesznek eleget a pályázati projekttől elvárt követelményeknek. A projekt megvalósításának eredményességét elősegítendő kötelező a pályázónak a projekt független külső minőségbiztosítását megszervezni, a megvalósítás teljes időtartama alatt. Ennek módszerét a megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni. A pályázatban részletesen ki kell térni a megfelelő likviditást biztosító projektfinanszírozási konstrukcióra. A pályázat keretében kizárólag más, bizonytalan kimenetelű projekttől nem függő fejlesztési javaslatok megvalósítása támogatható! Amennyiben a jelen pályázat keretében benyújtott fejlesztési terv egy nagyobb fejlesztési koncepció al-, illetve részprojektje, maradéktalan megvalósítása és működtetése nem függhet más pályázat, al-, illetve részprojekt sikerétől. A B komponens esetében: 1. A konstrukció B komponense keretében megvalósuló beruházás a következő ellátási területekre terjedhet ki, felölelve a diagnosztikai, a terápiás, a hotelszolgáltatás és az info-kommunikációs infrastruktúra fejlesztését: 1. szív - és érrendszeri megbetegedések ellátása 2. egyéb gyermekellátás (gyermekosztály, PIC, NIC) 3. speciális ellátások: szervátültetés, élődonorból szervnyerés, súlyos égési sérültek kezelése 4. központi műtőegység-, központi intenzív 5. központi diagnosztika (labor, képalkotó eljárások) 6. központi sterilizáló 7. patológia 2. A fenti ellátási területek szakmai fejlesztése esetén alapvető elvárás, hogy centralizációt eredményezzen, illetve annak irányába hasson. A centralizáció tartalmi elemei: a pályázat beadása előtti -, az ebből a pályázatból érintett-, valamint a beruházás megvalósítása után az eredeti kubatúrából megmaradó telephelyek/pavilonok számának, kiterjedésének (m2-ben) azonosítása. 8

9 az intézmény teljesítmény jelentéséhez adatot szolgáltató osztályok és diagnosztikai munkahelyek számának csökkentése. a hatékonyabbá váló leletezés, betegellátás folyamatának bemutatása 3. További alapvető elvárások a pályázatokkal kapcsolatban: Kizárólag az a projektjavaslat támogatható, amely a pályázati program célkitűzéseivel összhangban áll, azok megvalósítása érdekében felmerülő hozzáadott értéket képviselő tevékenységeket tartalmaz. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fő célkitűzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. Építési beruházás és az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése kötelezően végrehajtandó tevékenységek, csak együttesen támogathatóak. Azon korszerű szerkezetű és modern ellátórendszer kialakítását célzó fejlesztési elképzelések támogathatóak, amelyek felölelik a járó- és fekvőbeteg-szakellátás területét, koncentrálva elsősorban a korai halálozás vezető halálokainak megelőzésében, gyógykezelésében meghatározó magas progresszivitású és speciális szolgáltatások fejlesztéseire. A konstrukció B komponense keretében megvalósuló beruházás kizárólag a Pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre a B komponens esetében című fejezetének 1. pontjában felsorolt szakmaterületekre terjedhetnek ki a következő lehetőség mellett. Támogatható továbbá a pályázati kiírásban felsorolt szakmákon túl más szakmaterület abban az esetben, amennyiben pavilon, vagy telephely megszűnését eredményezi a fejlesztés, és ekkor a szakmailag kapcsolódó funkció közvetlenül integrálható a fejlesztésbe. Amennyiben szakmailag nem kapcsolódó funkció szűnik meg, úgy betegellátó osztályok cseréjével kell biztosítani, hogy a fejlesztésbe szakmailag kapcsolódó funkció integrálódjon. Ez a fejlesztés az összes alapterület (nm) maximum 20%- át érintheti. A szakmai tevékenység mátrix struktúrában történő megvalósítására való törekvés. A fejlesztések célja, hogy a szükségleteknek megfelelően a különböző szolgáltatók integrációja létrejöjjön, ezáltal biztosítva a betegellátás hatékonyságát és folyamatosságát, valamint a párhuzamosságok megszüntetését az ellátási színvonal aszimmetriája nélkül. A szakmai programhoz igazodva a fejlesztett intézmény esetében szükség esetén biztosítani kell a struktúra átalakítást kapacitásmódosítással a 34. számú mellékletben szereplő struktúra-módosítási lehetőségeknek megfelelően. Megjegyzés: Amennyiben a minőségi eszközcsere, vagy új eszköz beszerzése többletkapacitást generál, a pályázóknak lehetőségük van az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló évi CXXXII törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint ennek előzetes befogadását kezdeményezni. Az informatikai fejlesztések eredményeképpen biztosítani kell, hogy elsődlegesen nem a képet, betegadatot továbbítják, hanem a távolról dolgozó vagy az eredmény megtekintésére jogosult orvos fér hozzá a szolgáltató kiszolgáló gépén lévő betegadatokhoz (telepatológia, teleradiológia). A fejlesztések eredményeképpen az intézményi informatikai rendszerekben biztosítani kell a jogosultsági rendszeren keresztüli, szerepkörökhöz kapcsolódó adatkezelést, az adatok változtatásának naplózását és a naplók utólagos megtekintését. 9

10 A projekt eredményeképpen a pályázó intézménynek koordináló szerepkört kell betöltenie, mely különösen a következő területekre terjed ki: - egységes szakmai protokollok bevezetése - betegút szervezés - konzílium nyújtása Progresszív ellátás területén széles partneri együttműködés kialakítása hazai és nemzetközi színtéren Amennyiben a jelen pályázati keretből megvalósítandó célt a pályázó egyaránt el tudja érni új létesítmény építésével, valamint rekonstrukcióval, akkor a fejlesztés során előnyben kell részesítenie az új létesítmények építését A pályázathoz csatolni kell a megvalósíthatósági tanulmányt a mellékelt szempontrendszer alapján (pályázati útmutató 22. számú melléklet) 5. Amennyiben a jelen pályázat keretében benyújtott fejlesztési terv egy nagyobb fejlesztési koncepció al-, illetve részprojektje, maradéktalan megvalósítása és működtetése nem függhet más pályázat, al-, illetve részprojekt sikerétől. 6. A szakmai programhoz és a jogszabályi szakmai minimumkövetelményekhez illeszkedő korszerű gép-műszerek beszerzésre így különösen: elsősorban digitális technológián alapuló képalkotó diagnosztikai és terápiás eszközök patológia eszközei terápiás eszközök szervátültetés, élődonorból szervnyerés, súlyos égési sérültek kezelésének eszközei központi műtőegység-, központi intenzív eszközei sürgősségi ellátás eszközei ápolást segítő és rehabilitációs speciális eszközök központi sterilizáló rendszer, amely csúcstechnológián alapuló továbbfejleszthető rendszert képező elemekből áll haemodinamikai eszközök cseréje, korszerűsítése saját működtetésű CT, MRI gép cseréje, amennyiben OEP által finanszírozott kapacitással rendelkezik és a támogatási szerződés megkötéséig a kiszervezett tevékenységről szóló szerződés megszűnik, (PET/CT beszerzése, cserével sem támogatható). kórházi bútorok, berendezések, mobiliák 7. Informatikai rendszer kiépítése és/vagy fejlesztése keretében: Virtuális építészeti modell készítése Intézményi integrált informatikai medikai rendszer Integrált vállalatirányítási rendszer Digitális képalkotási és képtovábbítási rendszer (PACS) Telemedicinát alkalmazó megoldások/rendszerek Központi betegirányító és beteghívó rendszer Informatikai infrastruktúra és szolgáltatások szervezési, irányítási és menedzsment rendszer bevezetése (ITIL) 10

11 Az épület és eszközfejlesztési elemek csak együttesen pályázhatók! Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tender nyertes szállítók végzik (képzés nem támogatható). Projekt területi korlátozása Közép-Magyarország területén történő fejlesztésekhez támogatás nem igényelhető. Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés, abban az esetben sem, ha a pályázó székhelye nem a Közép-magyarországi régióban van. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az a helyszín, ahol a pályázó a vásárolt eszközt üzembe helyezi, az egészségügyi szolgáltatót működteti. A fejlesztés megvalósulását, így a megvalósulás helyszínének vizsgálatát a fenntartási időszak végéig kell értelmezni. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a. A pályázónak legalább a projekt elszámolható költségének 10%-át kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie. Jelen pályázati konstrukcióban természetbeni önrész nem elfogadható. Támogatás összege Az A komponens esetében: A támogatás minimális és maximális összege a pályázatban érintett egészségügyi szolgáltató finanszírozási évre vonatkozó intézményi szintű aktív fekvőbetegellátásban közfinanszírozott esetszáma és Case Mix Index (CMI) alapján határozható meg. A finanszírozási évre vonatkozó intézményi szintű aktív fekvőbetegellátásban közfinanszírozott esetszáma és a kapcsolódó CMI megállapítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos adatszolgáltatásán alapul, és jelen útmutató 17. számú mellékletét képezi. Amennyiben valamely intézmény 17. számú mellékletben feltüntetett esetszáma nem több mint az adott intézmény esetszámának 5%-kával marad el a magasabb esetszám csoport alsó korlátjától, akkor az intézmény jogosult a magasabb esetszám csoporthoz rendelt támogatási összegre benyújtani pályázatát. Az igényelhető támogatás minimum és maximum összegét az alábbi táblázat tartalmazza: Csoportosítás éves finanszírozott CMI 0,85 CMI <0,85 esetszám szerint (2008) Minimum Maximum Minimum Maximum esetnél kevesebb 0,2 Mrd Ft 0,8 Mrd Ft 0,2 Mrd Ft 0,6 Mrd Ft eset 0,5 Mrd Ft 1,5 Mrd Ft 0,5 Mrd Ft 1,2 Mrd Ft eset 0,5 Mrd Ft 3 Mrd Ft 0,5 Mrd Ft 2,5 Mrd Ft 11

12 eset 0,5 Mrd Ft 3,5 Mrd Ft 0,5 Mrd Ft 3 Mrd Ft eset 0,5 Mrd Ft 4,5 Mrd Ft eset 0,5 Mrd Ft 5 Mrd Ft A 17. számú melléklet vonatkozásában a pályázók november 15-ig részletes szöveges indoklással jelezhetik észrevételeiket a közreműködő szervezet Strukturális Alapok Programirodán keresztül. A Strukturális Alapok Programiroda ezt követően az Egészségügyi Minisztérium közreműködésével elvégzi a szükséges adategyeztetést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Támogatható projekt méret: Alsó korlát: 223 millió forint Felső korlát: millió forint A B komponens esetében: Minimum millió, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint Maximum millió, azaz hétmilliárd-ötszázmillió forint. Támogatható projekt méret: Alsó korlát: millió forint Felső korlát: millió forint E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (elektronikus benyújtás esetén 1 példányban, papír alapon 1 eredeti és 2 másolati példányban). Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP-2.2.4/09/1 Közreműködő Szervezet: Strukturális Alapok Programiroda 12

13 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér I. emelet. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati felhívás kódszámát (TIOP-2.2.4/09/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékelt adatlapban található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt melléklet megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. Az A komponens esetében a pályázatok benyújtása két szakaszban február 8-tól február 22-ig, illetve augusztus 1-től augusztus 31-ig lehetséges. Az első szakaszban beérkezett pályázatok ellenőrzése és elbírálása megtörténik az első szakasz lezárását követően. Azon pályázatok, melyek esetében a bíráló bizottság minimum 75 pontra, vagy elutasításra tesz javaslatot, az NFÜ meghozza támogatói döntését. Azon pályázatok esetében, melyek az első szakaszban érkeznek be, és a bíráló bizottság kevesebb, mint 75 pontra, de nem elutasításra tesz javaslatot, a támogató a második szakasz lezárását követően hozza meg döntését. A B komponens esetében a pályázat benyújtása február 1-től február 16-ig lehetséges. A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a ügyfélszolgálati kék számon vagy az címen tehetik fel. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információkat az NFÜ honlapján találnak a pályázók ( 13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Alföldi Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Kódszám: TIOP-2.1.2/07/1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DAOP 2007-1.1.1./A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat célja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Törökszentmiklós Városi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzata

Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (a városrehabilitációs projekt lebonyolításával megbízott Városfejlesztő Társaság) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nádudvar

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztésére 1.5.3/A - Inkubátorházak szolgáltatásfejlesztéssel

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú szociális célú városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázatos projektek támogatására Kódszám: KEOP-3.3.0. A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése Kódszám: DAOP-2007-4.2.1/2F A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Közvetett támogatások útmutató

Közvetett támogatások útmutató Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közvetett támogatások útmutató a Biopolisz Park Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja a DAOP-2009-5.1.2/C-09-2f-2010-0002 pályázat városrehabilitációs

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gyömrő Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Gyömrő Város Önkormányzat KMOP 5.2.1/B-09-2f-2010-0004 számú, Gyömrő városközpont fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése támogatására Kódszám: TAMOP 2.5.1/07/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése. Kódszám: KEOP-3.3.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése c. pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására Kódszám:

Részletesebben

Beszámoló az egészségügyi integrációról

Beszámoló az egészségügyi integrációról Előterjesztő: Szegedi Tudományegyetem Iktatószám: 01-5515-48/2008. Tárgy: Beszámoló az egészségügyi integrációról Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Szegedi Tudományegyetem Véleményezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az akkreditáció rendszerének kialakítása c. tervezési felhívásához, kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.6.1-09/1 A projekt

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

Sajtóanyag. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosítószámú, Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban című projekt

Sajtóanyag. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosítószámú, Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban című projekt Sajtóanyag TIOP-2.2.2-08/2-2009-0025 azonosítószámú, Sürgősségi betegellátás fejlesztése az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban című projekt Lindenmayer Tamás projektmenedzser Kórházunk 2010 tavaszán a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Infrastrukturális fejlesztések a minıségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történı elısegítése érdekében

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07/1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására

FELHÍVÁS. Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására FELHÍVÁS Bejárható turisztikai gerinchálózatok létrehozásának megvalósítására A felhívás címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.1-15 Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Környezet és energia Operatív Program

Környezet és energia Operatív Program Környezet és energia Operatív Program 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás Akcióterv 2009-2010 2010. március I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében. Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására. Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak magyarországi Operatív Program keretében Turisztikai attrakciók fejlesztése c. támogatására Kódszám: ÉMOP 2.1.1.B. 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...

Részletesebben

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához

Észak-magyarországi Operatív Program. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Észak-magyarországi Operatív Program Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: EMOP-2007-2.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése c. Kiemelt Pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1 1 Felhívjuk a tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárásra 1.) Az Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Címzett: Debreceni

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLD OPERATÍV PROGRAM Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponenshez Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.1./E A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása és Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet... Dr. Stankovics Éva főigazgató Tartalomjegyzék 1. Az SzMSz alkalmazásának általános szabályai... 4 1.1. Általános rész... 4

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A MUNKAERŐPIACI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ 2010. ÉVI DECENTRALIZÁLT REGIONÁLIS KERETÉBŐL FINANSZÍROZANDÓ, A SZAKKÉPZÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/13/2 Dohányzás leszokás támogató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYAR KÖZLÖNY 70. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 14., szerda Tartalomjegyzék 1308/2014. (V. 14.) Korm. határozat Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében ( EUTM Mali ) történő további magyar

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért c. Kiemelt projekt részletes projektjavaslat felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.3.9-11/1 1

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009.

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009. JELENTÉS a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 0924 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Helyi településfejlesztési akciók támogatására. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Helyi településfejlesztési akciók támogatására Kódszám: EAOP-2007-5.1.1.E. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése. A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 FELHÍVÁS A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése A felhívás kódszáma: GINOP - 1.3.4-15 Magyarország Kormányának felhívása a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztésének

Részletesebben

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki

Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF 2007-EDF. Preambulum. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) pályázatot ír ki A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI felhívása Szegénységcsökkentési programok Afrikában - a 10. Európai Fejlesztési Alap forrásainak hasznosítása TÁRGYÁBAN Pályázat kódszáma: KÜM-NEFE-GTF

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: IPARJOG_12 1 Tartalom A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók témában az alábbiak szerint:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Településfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók témában az alábbiak szerint: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fertőd Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, A városközpont megújítása Fertődön projekt keretében, elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 16. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztésének támogatására Kódszám: EAOP-2007-2.1.2 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Funkcióbıvítı rehabilitáció PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Funkcióbıvítı rehabilitáció Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B)

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 1. oldal 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termőföldről

Részletesebben

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 41/2014. (VI. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2014.07.01-2014.07.02 Tartalom: 1. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése támogatására

Részletesebben

HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325620-2011:text:hu:html HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Királyi váró teljes épület rekonstrukciójának kivitelezésére közbeszerzési eljárás indítására és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása Konvergencia Régiók c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1

Részletesebben