J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 138/2008. (XI.6.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával intézmények alapító okiratainak módosításáról döntött. A Művelődési Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a módosított alapító okiratokat az érintett intézményeknek és a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságának törzskönyvi nyilvántartása részére megküldésre kerültek. Szükséges a Fenyveserdő Bölcsőde alapító okiratának a Munkahelyi vendéglátás szakfeladattal történő kiegészítése a határozati javaslatban foglaltak szerint, tekintettel arra, hogy az intézmény a saját és a másik két bölcsőde dolgozói részére étkezést biztosít. 3/2009. (I.27.) határozat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fenti számú határozatával döntött az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás pályázatával kapcsolatban. A Műszaki Osztály vezetője a határozat végrehajtásával kapcsolatban jelenti, hogy a hulladéklerakó rekultivációja érdekében a pályázat benyújtásához szükséges képviselőtestületi határozatot a Társulásnak megküldték. Pápa, február 18. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT 1.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 3/2009. (I.27.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja. 2.) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 138/2008. (XI.6.) határozat végrehajtására adott jelentést elfogadja, ezzel egyidejűleg a Fenyveserdő Bölcsőde Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 138/2008. (XI.6.) határozata 3. pontjával és a 185/2007. (XII.20.) határozatával módosított 72/205. (V.12.) határozata 12. pontjával jóváhagyott alapító okirata 3. Alaptevékenysége : elnevezésű pontja az Munkahelyi vendéglátás Dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása szövegrésszel egészül ki.

3 Az alapító okirat egyebekben változatlan. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okirat kiegészítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző dr. Nagy Krisztina osztályvezető

4 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatot hirdetett a szociális alap és szakosított ellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítésére. Pályázat benyújtására a fenntartó szervezet jogosult. Pályázat benyújtási határideje április 05. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Barát u. 7. szám alatti épületére a pályázat beadható, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés kerülhetne megoldásra. A támogatás mértéke max ,-Ft, melyhez Pápa város esetében a saját forrásszükséglet 20 %, mivel az önerő mértéke függ a hátrányos helyzettől és az ellátottak számától is. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Heizer Zoltán csoportvezető Pápa, február 17. HATÁROZATI JAVASLAT Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatára beadandó Pápa, Barát u. 7. akadálymentesítése pályázattal. A pályázaton való részvételhez max ,-Ft saját forrást biztosít a költségvetése terhére, annak felmerülésekor. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 05. (a pályázat beadására), illetve folyamatos Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester Menyhárt László pénzügyi osztályvezető Németh Tamás műszaki osztályvezető Csőréné Pőr Eszter intézményvezető

5 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. tv. 7. sz. melléklet g/ pontja alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) pályázatot hirdet a helyi önkormányzatok által támogatott nem költségvetési intézményként működő független színházak működésének támogatására. A támogatás elsősorban a színházterem használatával kapcsolatos kiadások, közüzemi, kommunikációs, adminisztrációs, karbantartási stb. díjak, valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei támogatására, továbbá esetenként produkciós költségekre használható fel. A pályázat feltétele, hogy a helyi önkormányzat együttműködik a pályázat lebonyolításában a pályázóval, illetve a támogatást utaló Önkormányzati Minisztériummal. Az elnyert támogatás az Önkormányzatot illeti meg, a pályázó részére történő átadásáról az önkormányzat és a pályázó színház szerződésben állapodik meg. A Pegazus Színház megkereste az Önkormányzatot annak érdekében, hogy működjenek együtt a támogatás igénybe vétele érdekében. A Pegazus Színház a kiírásban szereplő I/A. Saját játszási hellyel rendelkező színházi társulat kategóriában kíván pályázni. A pályázat benyújtásának határideje: március 9. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő Pápa, február 17. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy együttműködik a Pegazus Színházzal az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. tv. 7. sz. melléklet g/ pontja alapján kiírt Önkormányzatok által támogatott magán színházak működésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtásában. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja, a támogatás elnyerése esetén a pályázóval a szerződést megkösse. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Kovács Zoltán polgármester Rádi Róbert művelődési osztályvezető

6 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, FŐ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím: Tisztelt Képviselőtestület! 19. Az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások térítési díjára vonatkozó szabályokat a 284/1997.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg. Az R. 1. (6) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató a fenntartó által jóváhagyott szabályzatban állapítja meg. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 62/2008 (VI. 5.) számú határozatával jóváhagyta a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő - egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló - Szabályzatát. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 14. (2) bekezdése alapján a biztosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás keretein belül jogosult a) a betegsége megállapításához szükséges vizsgálatokra, b) az orvos előírása szerinti gyógykezelésre - ideértve a műtéti beavatkozásokat és az annak során felhasznált gyógyászati anyagokat, protetikai eszközöket is - és gyógyászati ellátásra, c) a gyógykezeléséhez szükséges gyógyszerre - ideértve a vérkészítményeket is -, kötszerre és ideiglenes gyógyászati segédeszközre, továbbá a gyógyászati segédeszköz használatának betanítására, d) a gyógykezeléséhez szükséges ápolásra, szakápolásra, továbbá az otthonába történő távozást követő időre vonatkozó életvezetési tanácsadásra, valamint diétás tanácsadásra, e) étkezésre, ideértve az orvos által rendelt diétát is, f) a rendelkezésre álló, az ellátás szakmai és etikai követelményeinek megfelelő színvonalú elhelyezésre arra az időtartamra, amíg az ellátás fekvőbeteg-gyógyintézeti körülmények között indokolt. A fenti törvény 24. (4) bekezdése szerint a finanszírozott egészségügyi szolgáltató a biztosított részére - annak kezdeményezése alapján, az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának érintése nélkül - külön térítési díj ellenében egyéni igénye szerinti étkezést, valamint az egészségi állapota által nem indokolt, a 14. (2) bekezdés f) pontja szerinti elhelyezéstől eltérő, az intézmény e célra kijelölt részlegében magasabb színvonalú elhelyezést nyújthat, amennyiben a) a többletszolgáltatáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak, b) a biztosított az egészségügyi szolgáltatónál az ellátást a többletszolgáltatás nélkül is igénybe vehetné, és c) az egészségügyi szolgáltató a többletszolgáltatás nyújtása mellett a finanszírozási szerződése szerinti kapacitáson folyamatosan és teljeskörűen tud ellátást nyújtani. Az Egészségügyi Minisztérium által biztosított pályázati forrásokból a krónikus ellátást biztosító kórtermek felújítása megvalósult, így kiemelt komfort fokozatú kórtermek kialakítására is lehetőség nyílik. Az itt elhelyezésre kerülő ellátottak által fizetendő napidíjat más egészségügyi szolgáltatók által meghatározott díjtételek, az ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT előírásainak, továbbá az ellátást igénybe vevők fizetőképességének figyelembe vételével napi 2.000,-Ft-ban javasoljuk megállapítani.

7 2 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 15. (3) bekezdése szerint a boncolás helyéről a holttest temetőbe, temetkezési emlékhelyre, temetkezési szolgáltató telephelyére vagy hamvasztóüzembe történő szállításának, valamint tárolásának, hűtésének költségei a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását - ha az eltemetéshez, illetve elhamvasztáshoz hatóság engedélye szükséges, akkor az engedély kiadása napját, illetve az engedélyben a temetés legközelebbi időpontjaként megjelölt napot - követő első munkanaptól azt terhelik, aki törvény alapján az elhunyt eltemettetésére köteles, illetve az eltemettetést vállalja. A patológiai osztályon jelenleg egy 8 rekeszes halotthűtő áll rendelkezésre. A halálesetek számának emelkedése miatt a térítési díj bevezetésére a bevétel növelés mellett elsősorban annak érdekében van szükség, hogy az arra köteles személy az elhunyt elszállíttatásáról lehetőség szerint minél előbb gondoskodjon. Az egészségügyi, illetve temetkezési szolgáltatók által meghatározott díjtételek, továbbá az ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT előírásai alapján a halotthűtés díját óránként 250,-Ftban javasolja megállapítani. A szabályzat logikai felépítését, szerkezetét átvizsgáltuk és javasoljuk további általános szabályok meghatározását illetve pontosítását a mellékletben foglaltak szerint. A Szabályzatban javasolt módosításokat az előterjesztés mellékletében vastagon szedett, dőlt betűvel jelöltük. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető Pápa, február 18. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT 1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló egységes szerkezetű Szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 62/2008. (VI.5) és a 137/2008. (XI.6) határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal Dr. Kovács Zoltán polgármester Dr. Vörös Ibolya főigazgató

8 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u S Z A B Á L Y Z A T az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról Készítette: Dr. Vörös Ibolya főigazgató Jóváhagyta: Dr. Kovács Zoltán polgármester Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének. számú határozata alapján. A dokumentum sorszáma: Változatszám: 1 A kiadás dátuma: FIGYELEM! Jelen szabályozás a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett, a benne szereplő információkat csak a minőségirányítási rendszer működéséhez lehet felhasználni! Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma megegyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval! 1

9 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata 1. A Szabályzat célja Az OEP által nem térített egészségügyi ellátások, az OEP által térített egészségügyi szolgáltatások során igénybe vett, a finanszírozás körébe nem tartozó kiegészítő szolgáltatások, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások térítésének szabályozása. 2. Alkalmazási terület A Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő valamennyi betegellátást végző fekvő- és járó-beteg ellátó, valamint diagnosztikai egysége. 3. Tartalma A magyar biztosítással nem rendelkező betegek részére nyújtott szolgáltatások. A magyar biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében végezhető egészségügyi szolgáltatások. A magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre biztosítható többletszolgáltatások köre. A befizetés rendje és az úgynevezett méltányossági kedvezmények. A betegellátás térítési díjainak meghatározása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) teljesítmény szerinti finanszírozási rendszerére épül, az aktív fekvőbeteg ellátás esetén a mindenkori OEP térítés 200 %-a (a súlyszám aktuális forintértékével felszorzott összeg 200 %-a). Krónikus fekvőbeteg ellátás esetén a mindenkori OEP térítés 200 %-a (krónikus napidíj aktuális forintértékével, valamint a szakmai szorzóval felszorzott összeg 200 %-a). Járóbeteg szakellátásra vonatkozóan a mindenkori OEP térítés 250 %-a (németpont aktuális forintértékével felszorzott összeg 250 %-a) A térítési szabályzat hatálya alá tartozó ellátások általános szabályai Mind a járó-, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek (nem biztosított betegek, olyan országokból érkező betegek, melyekkel nincs nemzetközi egyezmény, vagy ellátásuk nem esik a biztosított szolgáltatások körébe, vagy nem rendelkeznek a szükséges igazolásokkal) a jelen szabályzatban meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összegről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. (3.1., 3.2., 3.3. sz. melléklet) A magyar biztosítással nem rendelkező külföldi állampolgárok térítésmentes sürgősségi ellátását az adott országgal kötött államközi vagy kormányközi egyezmény szabályozza. A jogosultságot a betegnek igazolnia kell. A biztosítás tényét minden esetben a betegnek kell igazolnia, ha biztosított beteg (magyar vagy az Európai Uniós országokból érkező), az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, fizető betegként kell kezelni, és tájékoztatni kell a várható költségekről. A felvilágosítást követően előleget lehet átvenni a betegtől bevételi pénztárbizonylat alapján amellyel a kezelést, illetve a jogosultság igazolását követően elszámolást kell végezni. A 7.1., 7.2., 7.3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kötelezettséget vállalhat, hogy a távozást követő 15 napon belül bemutatja a biztosítást igazoló dokumentumokat. Ebben az esetben nem kell az ellátásért fizetnie. Ha a dokumentumok bemutatását elmulasztja az igénybevett szolgáltatások részére kiszámlázásra kerülnek. 2

10 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Az Európai Unió országain kívüli országból érkező állampolgárok esetén, ha az ellátás az államközi vagy kormányközi egyezmény, illetve sürgős ellátás együttes feltételeinek nem felel meg, az ellátást költségét jelen szabályzat szerint a betegnek meg kell térítenie. Ha a beteg az ellátás díját nem tudja megtéríteni, abban az esetben a 6.1., 6.2., 6.3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon fel kell jegyezni a beteg nevét születési idejét, anyja nevét, lakcímét, - amennyiben rendelkezik érvényes betegbiztosítással - betegbiztosítója nevét, székhelyét, címét, biztosítási igazolványa számát, továbbá útlevél számát. A kitöltött elismervényt az ellátott beteggel alá kell íratni. Külföldi állampolgárok ellátása során A külföldi betegek egészségügyi ellátásának szabályozása című eljárási utasításban foglaltakat kell minden esetben alkalmazni Fekvőbeteg szakellátás térítési díja a magyar biztosítással nem rendelkező betegek, továbbá a pont vonatkozásában a magyar biztosítással nem rendelkező, illetve a magyar biztosítással rendelkező, saját kérésre többletszolgáltatást igénybe vevő beteg ellátása esetében Aktív osztályon történő ellátás esetén az ellátási díj alapja az adott eset Homogén Betegségcsoport (HBCS) szerinti aktuálisan érvényes besorolása. A HBCS forintértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza. A súlyszám érték az 1. sz. melléklet szerinti forintértékkel valamint az amortizációs értékkel szorozva adja az ellátás díját, amely tartalmazza az ellátással kapcsolatos valamennyi kiadást. A Homogén Betegségcsoport listája a hozzátartozó súlyszámmal és egyéb jellemzőivel az Egészségügyi Közlönyben kerül közzétételre Krónikus osztályokon a napi ellátási díj a krónikus nap forintértéke szakmai szorzóval, továbbá az amortizációs értékkel megszorzott összege, amelyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. A napi ellátási díj tartalmazza a diagnosztikai eljárások díját is A számla készítésének alapbizonylata az ADATLAP fizető fekvőbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány, melyet a kezelőorvos hitelesít. Amennyiben az ellátás fix díjas, úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az adatlapon feltüntetni. Az adatlapon fel kell tüntetni a HBCS kódját, megnevezését, súlyszámát, a súlyszám 1. sz. melléklet szerinti értékét, a Ft értékkel, valamint az amortizációs értékkel felszorzott fizetendő végösszeget. A felvétel és a távozás napját az ápolási napok számításánál (aktív és krónikus ellátás esetén egyaránt) fél fél napként, azaz összesen 1 napként kell figyelembe venni. HBCS besorolást a kezelőorvos végzi el a diagnózisok és a beavatkozások alapján. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét az Informatikai és dokumentációs önálló csoport ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja A beteg kérésére a fekvőbeteg ellátás során kiemelt komfort fokozatú kórteremben kerül elhelyezésre. 3

11 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás térítési díja a magyar biztosítással nem rendelkező betegek, illetve a biztosítással rendelkező betegek részére is csak térítés ellenében igénybe vehető ellátás esetén. A járóbeteg szakellátáson és diagnosztika területén egészségügyi szolgáltatást járóbetegként igénybe vevőnek tételes elszámolás alapján térítési díjat kell fizetni. A térítési díj számításának alapja az ellátás során végzett tevékenységek (vizsgálatok, beavatkozások) (WHO) összpontértéke. A tevékenységlista és a hozzátartozó pontértékek az Egészségügyi Közlönyben kerülnek közzétételre. A számla készítésének alapbizonylata az ADATLAP fizető járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez című 5. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány, a kezelőorvos által hitelesítve. Az adatlapon tételesen fel kell sorolni az elvégzett vizsgálatokat és beavatkozásokat kód, név és pontszám megjelölésével. Amennyiben a betegnek diagnosztikai vizsgálatok is készültek, az adatlapon azokat is fel kell tüntetni. A felsorolt szolgáltatási tételek pontszámait össze kell adni. A fizetendő ellátási díj az összpontszám szorozva a pontszám Ft értékével, valamint az amortizációs szorzóval, melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz. Amennyiben az ellátás fix díjas úgy az ellátás megnevezését és a fix díjat kell az adatlapon feltüntetni. A besorolás, illetve a súlyszám értékének helyességét az Informatikai és dokumentációs önálló csoport ellenőrzi, amelynek tényét aláírásával igazolja. Az adatlapban szereplő vizsgálatok, beavatkozások valódiságáért (az összes vizsgálatért melyet intézményünkben a betegen elvégeztek) az az osztály (kezelőorvos) a felelős, ahonnan az adatlapot kiadják a betegnek, illetve számlázásra átadják. Egy betegnek egy vizsgálati időszakban kórházi szinten csak egy összesített adatlap készíthető. 3.2 A halott hűtésének költségeit a halottvizsgálati bizonyítvány illetve a hatósági engedély kiadásának napját követő első munkanaptól az elhunyt eltemettetésére köteles, illetve a temettetést vállaló személy köteles megfizetni. 4. A térítési díjak befizetésének rendje 4.1. A magyar biztosítással nem rendelkező beteget az ellátás megkezdése előtt az ellátást végző köteles felvilágosítani arról, hogy az ellátásért várhatóan mennyit kell fizetni. A jelen szabályzat 3.1., 3.2., 3.3. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány több nyelven tartalmazza azon információkat, amelyből a beteg az általa ismert nyelven tájékoztatást kap az ellátás várható költségeiről. A beteg aláírásával igazolja, hogy az ellátás költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési kötelezettséget tudomásul veszi. A nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni, egyik példány a betegé (az általa ismert nyelvű), a másik (magyar nyelvű), a betegdokumentáció részét képezi A beteg távozásakor a mellékelt adatlapokat ( ADATLAP fizető fekvő illetve járó betegek ellátásáról számla készítéséhez című 4., illetve 5. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány) értelemszerűen ki kell tölteni. Az adatlapok tartalmáért a kezelőorvos felelős. A kezelőorvos aláírásával és pecsétjével ellátott fekvőbeteg ellátási adatlapokat a besorolás ellenőrzésének céljából az Informatikai és dokumentációs önálló csoportnál kell leadni, az ellenőrzést követően ők továbbítják az Adatlapot a számlakiállító hely felé. 4

12 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata Az egészségügyi szolgáltatást térítés ellenében igénybevevő részére a kórházi zárójelentést, ambuláns lapot lehetőleg a számla szerinti összeg befizetését tanúsító bevételi pénztárbizonylat bemutatását követően kell kiadni A térítési díj befizetésének rendjét az intézmény Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 5. Méltányosság: Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő térítési, részleges térítési díj tekintetében egyedi méltányosság alapján a főigazgató határozatában dönthet a fizetendő díj mérsékléséről, illetve elengedéséről. 6. Hivatkozások évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól - 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról /71 EGK rendelet és a végrehajtásról szóló 574/72 EGK rendelet - 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról - 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról - 87/2004. (X.04.) ESzCsM rendelet a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól - 34/1999 (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról - 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 7. Hatálybalépés, kifüggesztés 7.1. Jelen Szabályzat Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyását követően napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a módosított 62/2008. (VI.5.) határozattal elfogadott, az egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló szabályzat és az számú mellékletek kivételével hatályát veszti azzal, hogy az előzőekben hivatkozott mellékletek jelen szabályzat mellékletét képezik A jelen szabályzatot a fenntartó általi jóváhagyás után a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a kórház területén, a betegek által is látható helyen ki kell függeszteni. 5

13 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata , , , , 3.2. pontjainak térítési díjairól ESzTD 1.sz. melléklet Aktív és krónikus fekvőbeteg ellátás, valamint járóbeteg szakellátás és diagnosztikai szolgáltatás díjtételei Fekvőbeteg ellátás, járóbeteg ellátás, diagnosztika igénybe vétele esetén a térítési díj megállapításának alapja: Aktív fekvőbeteg ellátás: HBCS pontérték x az aktuális OEP Ft értékkel x 2,00 Krónikus fekvőbeteg ellátás: Krónikus napok száma x az aktuális szakmai szorzóval x az aktuális OEP Ft értékkel x 2,00 Kiemelt komfort fokozatú kórteremben történő elhelyezés napidíja: Halott hűtés díja 2.000,- Ft/ nap 250,- Ft/ óra Járó beteg szakellátás: WHO beavatkozás pontértéke x az aktuális OEP Ft értékkel x 2,5 Megjegyzés: 2,0-2,5 amortizációs szorzó, mivel a fekvő és járó beteg pontértékek az amortizáció értékét nem foglalják magunkban. CT valamint MRI diagnosztika igénybevétele esetén a térítési díj megállapítása azonos a járó beteg ellátás térítési díj képzésével mind a WHO beavatkozás pontértéke, mind az aktuális OEP pontérték, mind az amortizációs szorzó vonatkozásában.

14 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata pont térítési díjairól ESzTD 2.sz. melléklet Adatszolgáltatással kapcsolatos térítési díjak A fénymásolt betegdokumentáció költsége: lap között: 400,- Ft és további laponként 40,- Ft/lap Rtg. film kikérés illetve másolat: - 13x18; 18x24; 24x30; 20x40-es kisméretű filmek esetében: 400,- Ft egy film és további filmenként + 150,-Ft - Egyéb nagyméretű filmek esetén: 500,- Ft egy film és további filmenként + 200,-Ft - CT-MR film esetében: 800,- Ft filmenként CD-n (DVD-n) történő dokumentáció átadás: - CD- DVD lemezenként 500,- Ft Postázási költség: a mindenkori postai díjszabás szerinti összeg/küldemény Ügyvédi felszólítás költsége: 6.000, -Ft A fenti árak az Áfa-t tartalmazzák.

15 GEKSz Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata , pontjaihoz ESzTD 4.sz. melléklet A BETEG ADATAI: A D A T L A P FIZETŐ FEKVŐBETEGEK ELLÁTÁSÁRÓL SZÁMLA KÉSZÍTÉSÉHEZ Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési idő:... év.hó.nap Anyja neve:... Személyi igazolvány/útlevél szám:... Állampolgárság:... Lakcím:.... A beteget ellátó osztály neve:... Kódja: Felvétel ideje:... év.hó.nap Elbocsátásideje:... év.hó.nap Betegség HBCS kódja:... megnevezése: Súlyszám értéke:... * Ft * 2,00 = = aktív ellátásért fizetendő összeg:... Ft Krónikus/rehabilitációs ápolási napok száma:.... * 1,2 * Ft * 2,00 = = krónikus/rehabilitációs ellátásért fizetendő összeg:... Ft Fix összegű ellátás megnevezése:... Fix összegű ellátás díja:... Ft Kiemelt komfort fokozatú kórteremben történő elhelyezés ( 2.000,- Ft/nap) igénybevétel ideje....-tól.-ig. Összesen.nap. Fizetendő díj összesen. Ft. Kezelést végző orvos neve:... Megjegyzés: Pápa, 200..év..hó.nap kezelőorvos aláírása Besorolást ellenőrizte:.

16 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, FŐ U Tel: 89/ Fax: 89/ cím: Tisztelt Képviselőtestület! 20. Az Egészségügyi Minisztérium az / /MIN számú határozatával megállapította a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitás mennyiségét, valamint ellátási területét. A döntés hátrányosan érintette - az általános belgyógyászati ellátás mellett kardiológiai és gasztroenterológiai profillal is rendelkező - belgyógyászati osztályt. A korábbi 71 aktív ágyszámot 29,6 %-al csökkentették, így jelenleg 50 aktív ágy áll rendelkezésre. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III.26.) EüM rendelet alapján, a fekvőbeteg-szakellátás ágyszámainak irányadó 10 ezer lakosra jutó belgyógyászati ágyszáma 15,2, amely a kórház ellátási területének figyelembe vételével 98 ágyat jelentene. A lakosra jutó aktív belgyógyászati ágyszám a régióban átlagosan 8,8, Pápa városban pedig 7,7. A kórház helyzetét tovább nehezíti, hogy a kistérségben a lakosság lényegesen idősebb más városok kistérségeihez képest, valamint a morbiditási adatok is rosszabbak. A belgyógyászati szakmáról készített statisztika szerint az ellátottak több mint a fele éves, továbbá megfigyelhető az eltolódás a 75 év felettiek irányába. (1. táblázat) életkor Vizsgált időszak tartomány ,3 7,7 5, ,3 31,35 29, ,9 31,9 28, ,9 23,7 29, ,2 5,3 7,29 1. táblázat A táblázatból megállapítható, hogy az aktív fekvőbeteg ellátás keretében az intézmény belgyógyászatán ellátott betegek életkora az elmúlt 14 évben emelkedett. Különösen a 75 év feletti korosztályokba tartozó betegek aránya növekedett. Az ellátott betegek életkorának növekedésével, egyenes arányban nő az ellátás költsége is. Több gyógyszert szednek, gyakran teljes ápolásra szorulnak, gyakoribb a társult betegségek jelenléte, ezáltal a szövődményes, magas költséggel kezelhető esetek száma is emelkedik. Pápán és térségében az agyi vérkeringési zavarok elfordulása emelkedést mutat. A pápai kórházban neurológiai osztály nincs, a területileg illetékes szakosztályok helyhiányra hivatkozva - csak a betegek egy részét veszik át. Más társszakmák osztályos hiánya (pl. reumatológiai, bőrgyógyászati esetek) miatt ezeket a betegeket is a belgyógyászati szakma látja el. A belgyógyászati ellátás terheit tovább növeli, hogy átlagosan 5-6 ágyat köt le az idősek otthonában élők átmeneti aktív ellátása.

17 2 A Belgyógyászati Mátrix Osztály (gyermekgyógyászati szakmacsoport nélkül) betegforgalmi mutatói 2005.I. és 2008 XII. közötti időszakban (2. táblázat) Időszak Ágyszám Távozott beteg átlag Egy betegre jutó Ágykihasználtság 1 hónapra átl. ápolási nap 2005.I XII. 71 ágy 286,5 fő 96,03 % 7,45 nap 2006.I III. 71 ágy 275,8 fő 94,65 % 7,39 nap 2007.IV.-2008XII. 50 ágy 212,7 fő 98,33 % 7,05 nap 2. táblázat a Belgyógyászati Mátrix Osztály betegforgalmi mutatói. A Belgyógyászati Mátrix Osztályon (gyermekgyógyászati szakmacsoport nélkül) a 2005.I XII. időszak, valamint a struktúraátalakítást követő 2007.IV XII. időszak között a fenti mutatókban bekövetkezett változások (3. táblázat) Ágyszám Távozott beteg átlag 1 hó Ágykihasználtság Átlagos ápolási nap - 29,58 % - 25,76 % + 2,3 % -0,4 nap 3. táblázat A táblázat alapján megállapítható, hogy belgyógyászati szakma a struktúra átalakítást megelőzően is magas ágykihasználtsággal működött. A április 1.-től érvényes átalakítás után a betegforgalom nem csökkent, az ágykihasználtság emelkedett, és kevesebb lett az ápolási napok száma. A szerkezet átalakítását követően - aktív ágyak hiányában - krónikus ágyakon került sor a betegek ellátására, mely betegek létszámát fenti kimutatás nem tartalmazza. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény 56. -a alapján az egészségügyi szolgáltató a fenntartója egyetértésével legfeljebb 10 % erejéig - az ellátási forma megváltoztatása nélkül kezdeményezheti a finanszírozási szerződések szerinti szakmáihoz tartozó kapacitásai más, a finanszírozási szerződésben szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba történő átcsoportosítását azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat. Az egészségügyi szolgáltató nem kezdeményezhet olyan kapacitás átcsoportosítást, amely az adott szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében szereplő szakma megszűnéséhez vezetne, vagy a létrehozandó állapot nem teljesítené a jogszabályban meghatározott működési feltételeket valamely szakma vonatkozásában. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó fenti kérelmét évente csak két alkalommal nyújthatja be az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz márciusában a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő kérelmet nyújtott be a Regionális Egészségügyi Tanácshoz további 10 aktív belgyógyászati ágyra, TVK kapacitással együtt. Az igény jogosságát elismerték, de nem volt olyan intézet, ahonnan aktív ágy átcsoportosításra kerülhetett volna sor.

18 3 Betegforgalmi mutatók a sebészeti mátrix osztályokra vonatkozóan a 2005.I XII. időszakra (4. táblázat) Időszak Ágyszám Távozott beteg átlag ágy Egy betegre jutó 1 hónapra kihasználtság átl. ápolási nap 2005.I XII. 131 ágy 511 fő 77,88 % 6,04 nap 2006.I III. 131 ágy 459 fő 68,69 % 6,02 nap 2007.IV.-2008XII. 97 ágy 383 fő 62,30 % 4,94 nap 4. táblázat a Sebészeti Mátrix Osztály betegforgalmi mutatói A Sebészeti Mátrix Osztály 2005.I XII. időszak, valamint a struktúraátalakítást követő 2007.IV XII. időszak között a fenti mutatókban bekövetkezett változások összefoglalása (5. táblázat) Ágyszám Távozott beteg átlag 1 hó Ágykihasználtság Átlagos ápolási nap - 26 % - 25 % -15,58 % -1,1 nap 5. táblázat Az aktív fekvőbeteg-szakellátási kapacitást megállapító miniszteri határozat a Sebészeti Mátrix Osztály aktív ágyszámát is érintette, oly módon, hogy a korábbi aktív 131 ágyszám 26 %-al csökkent, így jelenleg 97 aktív ágy áll rendelkezésre. A 4. táblázatból megállapítható, hogy a Sebészeti Mátrix Osztályon a struktúra átalakítást megelőző ágykihasználtság 77,8 % volt. A Sebészeti Mátrix Osztály teljesítményének nagyobb részét az előre tervezhető beavatkozások képezik (77, 45%,) szemben a belgyógyászat tekintetében az elektív ellátások száma (28,55%) alacsonyabb. Tapasztalatok szerint a modern műtéti eljárások alkalmazásával - a sebészeti típusú beavatkozásokat követően a kórházi ápolás időtartama lecsökkent az elmúlt évekhez képest. Az a cél, hogy lehetőség szerint a beavatkozásokat egynapos sebészeti ellátás keretében végezzék el. Az intézmény egynapos sebészeti ellátásra rendelkezik működési engedéllyel, pályázati lehetőség hiányában azonban ezek az ellátások aktív ellátásnak megfelelő finanszírozás alá tartoznak. Fentiekre tekintettel a Sebészeti Mátrix Osztály szakmáiból 10 aktív ágy átcsoportosítását javasoljuk a Belgyógyászati Mátrix Osztály szakmájába. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Benecz Rita szoc. és eü.osztályvezető Pápa, február 18. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester

19 4 HATÁROZATI JAVASLAT Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő a finanszírozási szerződések szerinti szakmájához tartozó Sebészeti Mátrix Osztály szakmáiból 10 aktív ágykapacitást a Belgyógyászati Mátrix Osztály szakmájába átcsoportosítson az alábbiak szerint: Belgyógyászati Mátrix Osztály Sebészeti Mátrix Osztály 75 ágy 87 ágy Utasítja a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő Főigazgatóját, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Kovács Zoltán polgármester Dr. Vörös Ibolya főigazgató

20 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata az alapfokú oktatás biztosítása. Az önkormányzatok e feladatukat a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 88. (4) bekezdésében foglaltak szerint intézmény létesítésével, fenntartásával, társulásban való részvétellel vagy más önkormányzattal, illetve fenntartóval kötött megállapodás útján láthatják el. A fenti jogszabályi rendelkezés alapján Pápa Város Önkormányzata 1997/1998. tanévtől kezdődően Takácsi, Nóráp, Dáka községek, valamint a 2003/2004. tanévtől Pápadereske község részére megállapodás alapján biztosítja a közoktatási feladatellátást. A tanévenként létrejött megállapodásban foglaltak szerint a normatívát meghaladó kiadások fedezetét az érintett önkormányzatok támogatásként biztosították Pápa Város Önkormányzata részére, a község területén lakóhellyel rendelkező tanulók tekintetében. A év tekintetében a községek által fizetendő támogatás összege ,- Ft / tanuló. Dáka és Pápadereske Község Önkormányzata írásban jelezte, hogy tárgyalni kíván a normatíván felüli kiadásokkal kapcsolatban, a községek által fizetendő hozzájárulás csökkentése érdekében. A évi költségvetésben az egy tanulóra jutó normatíván felüli kiadás összege várhatóan emelkedik, mivel a működési kiadások a központi költségvetésből származó támogatásokat meghaladó mértékben nőttek, továbbá Pápa Város Önkormányzata a 2008/2009. tanévtől önként vállalt feladatként biztosítja a SAC /C-17 program keretében ide érkező külföldi tanulók angol-magyar két tanítási nyelvű oktatását. Tekintettel arra, hogy a SAC / C-17-es program keretében több 1. osztályos életkorú kisgyermek érkezik a 2009/2010. tanévre, célszerű lenne a tagozatra történő jelentkezés lehetőségét a pápai lakóhelyű tanulókra korlátozni. Fentiek alapján javasoljuk, hogy Pápa Város Önkormányzata a jövőben is biztosítsa a 4 község közoktatási feladatainak ellátását, oly módon, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola két tanítási nyelvű tagozatának igénybe vétele nem képezi e megállapodás tárgyát, továbbá a tagozat működtetésével kapcsolatos kiadások nem kerülnek figyelembe vételre az egy tanulóra jutó normatíván felüli kiadások megállapításánál. Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges megállapodásoknak az előterjesztésben foglaltak szerint történő - megkötésére.

21 Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Összeállította: Horváthné Farkas Andrea köztisztviselő P á p a, február 17. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester Határozati javaslat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 88. (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja Dáka, Nóráp, Pápadereske, valamint Takácsi Község Önkormányzata közoktatási feladatainak ellátását. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy - az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével - tanévente kössön megállapodást a közoktatási feladat átvállalására vonatkozóan az érintett településekkel. Határidő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos Dr. Kovács Zoltán polgármester Rádi Róbert művelődési osztályvezető

22 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! 22. A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 34. -a szabályozza a köztisztviselők munkateljesítményének értékelését. A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljának figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente, mérlegelési jogkörében eljárva, írásban értékeli. A Ktv. 34. (3) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselőtestület dönt. A Képviselőtestület évre vonatkozóan a 11/2008. (II.28.) határozatával döntött a kiemelt célokról. A köztisztviselők munkateljesítményének értékelése a kiemelt célok figyelembevételével meghatározott egyéni teljesítménykövetelmények alapján a Ktv. rendelkezéseinek megfelelően megtörtént. A Képviselőtestület 150/2008. (XII.18.) határozatának 2. pontja értelmében úgy döntött, hogy a évi teljesítménykövetelmények alapját képező, kiemelt helyi célok meghatározására vonatkozó javaslatot az önkormányzat évi költségvetésének elfogadását követően tárgyalja meg Az önkormányzat előtt álló aktuális feladatokra, valamint a helyi rendeletekben és határozatokban foglaltakra figyelemmel a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt, helyi célokat a határozati javaslatban foglaltak szerint terjesztem a Képviselőtestület elé. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. Összeállította: Dr. Nagy Krisztina osztályvezető Pápa, február 16. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester

23 2 Határozati javaslat Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Ktv. 34. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: - az Ötv. 8. (1) bekezdésében, valamint 10. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan ellátása; - az önkormányzat rendeleteiben, határozataiban foglaltak maradéktalan végrehajtása; - a Képviselőtestület által elfogadott programokban, koncepciókban foglaltak végrehajtása, ezek aktualizálása különös tekintettel az alábbi programokra, koncepciókra: - közfoglalkoztatási terv elfogadása, - környezetvédelmi program felülvizsgálata, - a belváros szabályozási tervének jóváhagyása, - a város szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata, - a város sportkoncepciójának felülvizsgálata, - az Esterházy program II., mint gazdasági program, - turisztikai koncepció, - integrált városfejlesztési stratégia különös tekintettel a Pápai Áruház ügye - és településfejlesztési akcióterv; - a helyi önkormányzati rendeletek központi és európai uniós jogszabályokkal különös tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló EK irányelvre - való jogharmonizációjának folyamatos figyelemmel kísérése, hatályosulásuk biztosítása; - a képviselőtestületi, a bizottsági munka és a tanácsadó testületek működésének törvényes, szervezett biztosítása; - a kisebbségi önkormányzatok törvényes működésének biztosítása, munkájuk segítése; - a hazai és európai uniós pályázati kiírások folyamatos figyelemmel kísérése, pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása, az elnyert pályázatok végrehajtása; - a évi Európai Parlamenti választások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó jogi, informatikai és technikai feladatok jogszabályoknak megfelelő, maradéktalan elvégzése; - a SAC/C-17-es program keretében a városba érkezők munkájának segítése, a program végrehajtásában történő részvétel; - a szociális törvényből és a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtása; - az önkormányzati beruházások képviselőtestület döntésének megfelelő, időben ütemezett megvalósítása, a beruházások kivitelezésének ellenőrzése; - a vállalkozások segítése, elsősorban az Ipari Park és az Inkubátorház lehetőségeinek kihasználásával, valamint a pályázati lehetőségek figyelembevételével;

24 3 - a évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása célszerűségi, hatékonysági és takarékossági szempontok figyelembe vételével; - a évi költségvetési koncepció előkészítése; - a helyi intézményrendszer racionális működésének biztosítása különös tekintettel a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelőre -, az intézményrendszer felülvizsgálata a módosult államháztartási szabályoknak megfelelően; - a civil szervezetekkel való további együttműködés; - a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok szakszerű és jogszerű ellátása; - az ügyintézési határidők betartása, ügyfél centrikus és szolgáltató jellegű közigazgatás biztosítása, az elektronikus ügyintézés feltételeinek lehetőség szerinti bővítése; - a lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére irányuló tevékenységben, valamint - a sajtó bevonásával - a környezetvédelemmel kapcsolatos felvilágosító tevékenység fokozása; - a város belföldi és nemzetközi turisztikai-idegenforgalmi marketing tevékenységének folytatása, lehetőség szerinti fejlesztése; - a hatósági munkához kapcsolódó ellenőrzések különösen az üzletek és vendéglátó-ipari egységekre -, valamint az adóvégrehajtás és behajtás hatékonyságának fokozása; - a helyi rendeletekben meghatározott, kötelezettséget tartalmazó előírások különösen a közterületek tisztaságára, gyom- és parlagfű-mentesítésre, a belváros közlekedési rendjére betartásának fokozottabb ellenőrzése; - közreműködés az önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági stratégiájában foglaltak végrehajtásában; - városi rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása és kiemelt figyelemmel kísérése; - a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelelően a köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének biztosítása, szaktudásuk, idegennyelv-ismereteik továbbfejlesztése, bővítése. A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a Ktv. 34. (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelményeket az érintettek munkakörének figyelembevételével határozza meg, majd az értékelést a jogszabályban foglaltak szerint végezze el. Határidő: folyamatos, de legkésőbb december 31. Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző

25 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Az UEFA U19-es női Európa Bajnoki Selejtező elitkörének megrendezésére április között Magyarországon kerül sor. A négycsapatos tornán hazánk mellett részt vesz három európai élcsapat: Anglia, Spanyolország és Finnország. Városunk a évi női labdarúgó utánpótlás Európa Bajnokság megrendezésében eredményesen közreműködött, ezért a Magyar Labdarúgó Szövetség - Győr mellett - Pápán szeretne megrendezni három selejtező mérkőzést. Az előzetes tervek szerint április 23-án csütörtökön a magyar válogatott, majd április 25-én szombaton, valamint április 28-án kedden két-két külföldi csapat mérkőzésére kerül sor a Perutz Stadionban. A Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára munkatársaival a helyszínen járt és megerősítették, hogy szeretnék, ha Pápa otthont adna az előzőekben jelzett selejtező mérkőzéseknek. Az együttműködés keretében kérik a rendezvény helyszínének, valamint a mentő és az orvosi ügyelet díjmentes biztosítását, a mérkőzésekre az oktatási intézmények tanulóinak mozgósítását, a csapatok szabadnapi programjainak összeállításában való részvételt, a rendezvény népszerűsítését, a résztvevő csapatok sportolói részére ajándékcsomag összeállítását. Az együttműködés részleteiről megállapodás készül. A rendezvény sportértéke mellett jelentős lesz a média jelenléte, hiszen a regionális és országos napilapok sportrovatai mellett, a sportlapok részletesen tudósítanak az eseményekről, valamint a sporttelevízió várhatóan összefoglalót ad a tornáról. Az előzőekben leírtak alapján, az Európa Bajnoki selejtező mérkőzések zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a helyi szervezőbizottságba egy fő, sportszervezői gyakorlattal rendelkező személy kijelölését kezdeményezzük. Kérem az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető Pápa, február 16. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a UEFA U19-es női Európa Bajnoki Selejtező elitkörének Pápa városban történő megrendezését támogatja, az ezzel járó költségeket az éves költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, továbbá a sportrendezvény előkészítése érdekében, az EB pápai szervezőbizottságába 1 fő kijelölésére. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Kovács Zoltán polgármester Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető

26 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület 133/2002. (XI.28.) számú határozatával a Pápa, Csatorna u. 8. szám alatti ingatlant ingyenes használatba adta szociális célra, határozatlan időre a Canaan Christian Center alapítvány részére. A használati jog átadására vonatkozó megállapodás aláírása megtörtént. A használati jog bejegyzésére vonatkozó eljárás során a Földhivatal kérte az alapítvány magyarországi bejegyzésére vonatkozó okiratokat, melyeket a megadott határidőig nem tudtak pótolni, ezért az alapítvány magyarországi képviselői, az angol alapítvány által megfogalmazott célokra, pápai székhellyel, KÁNAÁN HÁZ néven új közhasznú alapítványt hoztak létre. Az új néven létrejött alapítvánnyal az eredeti megállapodásban foglalt tartalommal, új megállapodás megkötésére került sor, mely alapján a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése megtörtént. A Pápa, Csatorna u. 8. szám alatt található szociális, jóléti, közösségi célú ingatlan fenntartója az alapítvány. A Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint az alapítvány kuratóriumi elnöke, Boncz Zoltán kérelmet nyújtott be működési engedély ismételt kiadása iránt, mely szerint az ingatlan új fenntartója a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet lenne. A KÁNAÁN HÁZ Közhasznú Alapítvánnyal megkötött megállapodás 4. pontja szerint az Alapítvány a használat jogának gyakorlását másnak át nem engedheti, bérbe, albérletbe nem adhatja, a 3. pontban meghatározottakon túl más célra nem használhatja. Ezen tényre tekintettel kezdeményezzük a április 1-jén megkötött megállapodás pontjában foglaltak alapján - közös megegyezéssel történő megszüntetését és egyúttal a célok és feltételek megtartása mellett, hasonló tartalommal új megállapodás megkötését a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel. Ezen változással a KÁNAÁN HÁZ Közhasznú Alapítvány és a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet vezetői egyetértenek. Kérem az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető Pápa, február 16. Dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a április 1-jén Pápa Város Önkormányzata, valamint a KÁNAÁN-HÁZ Közhasznú Alapítvány között létrejött megállapodás 11. pontjában foglaltak alapján - az Alapítvány egyetértésével -, a megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KÁNAÁN-HÁZ Közhasznú Alapítvánnyal kötött megállapodásban foglalt célok és feltételek megtartása mellett, hasonló tartalommal megállapodást kössön a Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezettel. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Kovács Zoltán polgármester Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető Schmidt Lajos vállalkozási osztályvezető

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február 22-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET, VESZPRÉM VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TÜDŐGYÓGYINTÉZETE, FARKASGYEPŰ Szám: 02/21/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre

7.19. Egészségügyi dokumentáció másolat kiadásának térítési díja... 17 8. Magyar biztosítással rendelkező betegek részére saját kérésükre Tartalom 1. A szabályzat célja... 4 2. A szabályzat alkalmazási területe... 4 3. Hivatkozások... 4 4. A szabályzat tartalma... 5 5. Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi ellátások... 5 5.1 Egészségügyi

Részletesebben

SZABÁLYZAT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZABÁLYZAT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT Tárgy: Díjfizetési Szabályzat Lap: 1/14 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Iktatószám: 288-1/2016. TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZATA Készítette: Kozmáné Farkas Katalin gazdasági igazgató Ellenőrizte: Rédai Marianna minőségirányítási

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 91. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

I. Betegfogadási lista

I. Betegfogadási lista Tisztelt Betegünk! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Bizonyára az Ön számára is ismeretes, hogy 2007. január 01 től betegeink egészségügyi ellátásával kapcsolatosan rendszeresen jelentős új rendeletek és szabályok léptek

Részletesebben

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások

- 3-3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások - 2 - Az Egészségbiztosítási Alap 2007. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege 1 636 393,3 millió forint, kiadási főösszege 1 668 631,7 millió forint, a költségvetés hiánya 32 238,4 millió

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 87. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 6. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató.

MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01. Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató. MOHÁCSI KÓRHÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 Készítette és kiadását elrendelte: Dr. Csizmadia Csaba Főigazgató Jóváhagyta: Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán Főigazgató ÁEEK 2/66 I. fejezet ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT TÉRÍTÉSES BETEGELLÁTÁSI SZABÁLYZATA SZEGED, 2013. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...4 Első rész...4 Általános rendelkezések...4 A Térítéses Betegellátási

Részletesebben

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS

Ikt.sz. /2013 Ügyintéző: Csikós Péter Tárgy: Előterjesztés a bizottsághoz Mellékletek: 7 db ELŐTERJESZTÉS Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.91. Telefonszám: (42) 461-217 E-mail: alapellatas@nyiregyhaza.hu nyhaalp@gmail.com Ikt.sz. /2013

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Információk Időseknek Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Információk Időseknek 2010 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás 4 IDŐSEK VILÁGNAPJA 5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATNÁL IGÉNYELHETŐ

Részletesebben

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 50. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 50 A jogszabály mai napon hatályos állapota 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Részletesebben

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya

I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A szabályzat célja és hatálya A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 43. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 43. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 43. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. április 14-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/1991. (IV.4.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A közterület használatának engedélyezéséről Tárgy: Közterület használatának engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása - A közgyűlés 23 szavazattal az alábbi határozatot hozta: 056/1991.(IV.4.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezi

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2007. (II. 28.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (II. 28.) rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009.04.02 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ ő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelez

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Zagyvaszántói Önkormányzat 15/2004. (IV.30.) rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díjakról a 10/2005.(IX.29.), a 11/2008.(VIII.28.), a 13/2008.(X.30.

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. április 12-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: (89) 515-021 Fax: (89) 311-989 e-mail: szoccsoport@papa.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530

Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5-7. Telefon: 74/501-500 Fax: 74/501-530 Szervezeti és Működési Szabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, ADATOK II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK IV.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje

Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Szent Kristóf Szakrendelő Közhasznú Nonprofit Kft. Betegfogadás és betegellátás rendje Dokumentum címe: Betegfogadás és betegellátás rendje Oldalszám: 1/27. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Név Dr. Záray

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. augusztus 16-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/505-7/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata

A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A Faludi Ferenc Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata A körmendi Faludi Ferenc Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről

Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről Tájékoztató a Polgármester által átruházott hatáskörben, II-III. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntéseiről Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármestere az egyes pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE

A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK KAPCSOLATRENDSZERE Béres Zoltán ellátottjogi képviselő

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 119. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 23/2013. (XI.04.) önkormányzati

Részletesebben

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás

Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 6. 2010.07.01 Aktualizálás Jóváhagyta: Dr. Völner Pál megyei közgyőlés elnöke Készítette Bagócsi Katalin Jóváhagyta Dr. Kovács József 1/10 A Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT 1 .. költségvetési szerv megnevezése KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. március 01-től 2 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1.

ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK. 4 1.1. A 4 1.2. A 4 2.1. 4 3. 5 3.1. 6 3.2. 6 3.3. 7 3.4. 7 3.5. 8 3.6. A 8 4. 9 II. AZ INTÉZMÉNY FELADATAI. 10 1. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK... 4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4 1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya... 4 2.1. Az intézmény alaptevékenységének

Részletesebben

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Előterjesztés. Tolnai Lászlóné sk. jegyző. Határozati javaslat. A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Tárgy: A Tengelici Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Új szabályzat elfogadását több tényező indokolja. Egyik az, hogy a Polgármesteri

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/1999. (I. 29.) RENDELETE 1 A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSBAN VALÓ RÉSZESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: ---

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. 11/i. napirendi pont Tárgyalja: --- Képviselő-testületi döntést, jóváhagyást igénylő ügy Tisztelt Képviselő-testület! A LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

Részletesebben

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA

ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENT-GYÖRGYI ALBERT KLINIKAI KÖZPONT ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA MŰKÖDÉSI REND 2015. március 31. 1/66 2/66 Tartalomjegyzék I. Általános és bevezető szabályok... 5

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése

Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009.

JELENTÉS. a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről. 0924 2009. JELENTÉS a sürgősségi betegellátó rendszer kialakítására, fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 0924 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

Részletesebben

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Hévízgyörk Község Önkormányzat képviselő-testületének a 13/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelettel, és a 12/2015.(X.28.)önkormányzati rendelettel módosított 1 /2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

M e o > \ Főigazgatói Utasítás FIGU-006-2 M ISK O L C jg J V fc V _/. o V. (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2010. 03. 01.) Módosított oldalszám

M e o > \ Főigazgatói Utasítás FIGU-006-2 M ISK O L C jg J V fc V _/. o V. (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2010. 03. 01.) Módosított oldalszám j M e o > \ M ISK O L C jg J V fc V _/. o V ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Oldal: 2/28 ^ o u n t y j g / Í - y y & ^ ' MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosította Aláírás/dátum Az oldal változatszáma Módosított oldalszám

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2..

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/1999./I.27./ számú RENDELETE A szociális ellátások igénybevételéről 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a szociális gondoskodás területén, jelen rendeletével szabályozza az ellátásra

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. június 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Vágvölgyi Gábor képviselő napirend előtti felszólalása - Vágvölgyi Gábor képviselő

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1..

K I V O N A T. A rendelet hatálya 1.. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6561/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. 2011/18. szám Budapest, 2011. december 01. Szám: 35425/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 23/2011. (XI. 25.) ORFK utasítás a rendőrség

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. december 20-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére. Tárgy: Fogorvosi szolgálatok működésével kapcsolatos szerződések. Előadó: dr. Horváth Sándor bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Hatályos: 2009. február 20. Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzatának 25/2005. (VI.19.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzat Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei

A rendelet célja, alapelvei Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2009. (III. 27.) rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben